Instrukcja obsługi modułu komunikacji CU PLP-51

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi modułu komunikacji CU PLP-51"

Transkrypt

1 modułu komunikacji Wykonane dla Landis+Gyr przez Andra Sp. z o. o. Data: Wersja: Nazwa pliku: Instrukcja Obslugi CU PLP Doc Strona 1 z 28

2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Specyfikacja techniczna Rozmieszczenie elementów urządzenia Sygnalizacja Rozmieszczenie złącz pod pokrywą plombującą Procedura podłączenia i pierwszej konfiguracji Instalacja oprogramowania Instalacja karty SIM Podłączenie przewodu serwisowego i anten Przewód serwisowy Antena GSM Podłączenie interfejsu szeregowego Podłączenie kabla zasilającego Procedura konfiguracji i testu Pierwsza konfiguracja i diagnostyka urządzenia Konfiguracja i diagnostyka zdalna poprzez GPRS Konfiguracja i diagnostyka zdalna poprzez CSD Konfiguracja zdalna za pomocą SMS Schematy podłączenia Podłączenie terminala z licznikiem poprzez interfejs szeregowy RS Opis funkcjonalny Interfejs szeregowy Wejście SMS Obsługa danych Synchronizacja Czasu Komunikacja GSM Wewnętrzny dziennik zdarzeń AutoReset Reset zdalny twardy GSM Control Autoryzacja dostępu do konfiguracji Lista komend Strona 2 z 28

3 1. Wprowadzenie. Urządzenie jest terminalem służącym do zdalnej transmisji danych poprzez sieć GSM ( GPRS, CSD ). Przystosowane jest do współpracy z licznikami Landis+Gyr ZxG. Wyposażone jest w interfejs szeregowy: RS Specyfikacja techniczna. HARDWARE OBUDOWA Wymiary UWAGI/WYJAŚNIENIA Pod osłonę licznika Temp pracy -25 C 60 C Instalacja Przez wykwalifikowany personel PARAMETRY GSM Częstotliwość pracy GSM 900/1800 MHz Moc RF 2W 1 x SIM Standardowy mały SIM (1,8/3V) bezpinowy lub z ustalonym pinem. ZASILANIE AC (Parametry zasilacza) V ~ 50/60Hz Maksymalny pobór mocy 3W INTERFEJSY Interfejs szeregowy RS485 Izolowany galwanicznie Wejście 2-stanowe, beznapięciowe ANTENA Zysk 7dBi Magnetyczna, przewód długości 3mb zakończony złączem SMA Zysk 9dBI Magnetyczna, przewód długości do 5mb zakończony złączem SMA (opcja) SYGNALIZACJA LED Status rejestracji w sieci Logowanie do sieci GSM Typ transmisji GSM i jej status GPRS/CSD Tryb pracy Transmisja/Konfiguracja Wskaźnik poziomu sygnału Trójpozycyjny dla GSM Wskaźnik poprawności działania Informacja o poprawnym/niepoprawnym działaniu urządzenia Strona 3 z 28

4 Obsługa danych FUNKCJE PODSTAWOWE Zegar czasu rzeczywistego Wewnętrzny dziennik zdarzeń Synchronizacja czasu GSM Control Przezroczysta IEC1107/DLMS Funkcja AutoReset, wewnętrzny dziennik zdarzeń Restarty urządzenia i ich przyczyny, błędy GSM, błędy wewnętrzne Możliwość synchronizacji urządzenia przez komendę Możliwość automatycznej synchronizacji licznika za pośrednictwem protokołu NTP Możliwość synchronizacji czasem licznika (tylko IEC1107) Autorskie algorytmy utrzymania łączności, automatyczne przełączanie między GRPS a CSD w przypadku niedostępności GPRS Obsługa protokołów Autoryzacja dostępu Diagnostyka GPRS CSD SMS KOMUNIKACJA TCP/IP, UDP/IP, ICMP, telnet Zmiana konfiguracji urządzenia wymaga autoryzacji Zdalna i lokalna diagnostyka poziomu sygnału GSM Transmisja danych, konfiguracja, diagnostyka Transmisja danych, możliwość ograniczenia uprawionych numerów do pięciu, konfiguracja, diagnostyka Konfiguracja w trybie CSD KONFIGURACJA DOSTĘP Lokalny Zdalny Lokalna Zdalna Poprzez złącze interfejs USB Dołączony przewód serwisowy USB2.0 Poprzez sieć GSM METODOLOGIA KONFIGURACJI Aplikacja konfiguracyjno-diagnostyczna GPRS Aplikacja konfiguracyjno-diagnostyczna CSD - Aplikacja konfiguracyjno-diagnostyczna SMS gdy urządzenie w trybie CSD W urządzeniu została wykorzystana bateria, która zawiera metale niebezpieczne dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, dlatego podlega selektywnej zbiórce. Do wymiany baterii uprawniony jest producent urządzenia! Strona 4 z 28

5 3. Rozmieszczenie elementów urządzenia Sygnalizacja. Diody statusowe oraz diody GSM Diody statusowe oraz GSM Strona 5 z 28

6 Dioda Kolor Nie świeci Pulsuje Świeci SYGNAŁ Trójsegmentowy, gdzie 1 dioda to słaby sygnał, a 3 to bardzo dobry CONFIG Praca w trybie danych Nie występuje Praca w trybie konfiguracji STATUS Nie występuje Praca poprawna Nie występuje CSD Usługa nieaktywna Przygotowanie do trybu CSD Gotowość do odbioru połączenia CSD GPRS Usługa nieaktywna Logowanie do GPRS/APN Zalogowany do APNu GSM Uruchamianie urządzenia (do ok. 5s po uruchomieniu urządzenia) 1Hz -Logowanie do GSM 5Hz gotowość na przyjęcie konfiguracji Zalogowany do GSM PWR Brak zasilania Nie występuje Zasilanie OK CONNECT Brak połączenia z klientem GPRS -Nie występuje CSD nawiązywanie połączenia Połączenie z klientem (odczyt danych, konfiguracja) Tx Brak wysyłanych danych na interfejsie szeregowym Dane wysyłane przez interfejs szeregowy Dane wysyłane przez interfejs szeregowy Rx Brak odbieranych danych na interfejsie szeregowym Dane odbierane przez interfejs szeregowy Dane odbierane przez interfejs szeregowy Wszystkie diody pulsują jednocześnie Błąd krytyczny (po upływie 30 sekund urządzenie automatycznie się resetuje Strona 6 z 28

7 3.2. Rozmieszczenie złącz pod pokrywą plombującą Gniazdo anteny GSM Zasilanie Interfejs RS485 i wejście dwustanowe Czytnik karty SIM Interfejs USB Schemat rozmieszczenia złącz Strona 7 z 28

8 4. Procedura podłączenia i pierwszej konfiguracji 4.1. Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zainstalować sterowniki urządzenia dla systemu Windows. Procedura instalacji sterowników USB: Połączyć urządzenie z komputerem za pomocą przewodu USB. Zainstalować sterowniki znajdujące się na dostarczonej płycie Plik: CUPLP51_VCP.inf Strona 8 z 28

9 4.2. Instalacja karty SIM Włożyć kartę w szufladkę SIM holdera, a następnie wsunąć szufladkę w prowadnice SIM holdera złączami karty SIM do dołu. Wsunięta poziomo karta SIM Strona 9 z 28

10 4.3. Podłączenie przewodu serwisowego i anten Przewód serwisowy Połącz koniec przewodu serwisowego do gniazda USB 2.0 w PC. Uwaga: Do poprawnej pracy urządzenia wymagane jest zainstalowanie oprogramowania (zgodnie z punktem 4.1.)! Strona 10 z 28

11 Antena GSM Przykręcić antenę do właściwego złącza (GSM). Do połączenia z urządzeniem wymagana jest antena ze złączem SMA Strona 11 z 28

12 4.4. Podłączenie interfejsu szeregowego Podłączenie kabla zasilającego Strona 12 z 28

13 5. Procedura konfiguracji i testu 5.1. Pierwsza konfiguracja i diagnostyka urządzenia. Pierwsza konfiguracja urządzenia może się odbyć wyłącznie lokalnie poprzez przewód serwisowy. Urządzenie wchodzi w tryb konfiguracji automatycznie po podłączaniu przewodu USB i zalogowaniu (podaniu hasła). Pierwsze podłączenie i konfiguracja 1. Uruchomić aplikację serwisowo-diagnostyczną L+G Comander Connect. 2. Podłączyć urządzenie z komputerem PC za pomocą przewodu serwisowego (USB 2.0). Modem zasilany będzie z USB (niedostępny tryb GSM) 3. Po podłączeniu i odczekaniu około 10 s dioda GPRS zacznie szybciej błyskać (około 5Hz). Oznacza to wejście urządzenia w tryb konfiguracji. 4. Wybrać Tryb (RS) w aplikacji L+G Comander Connect Konieczne jest podanie hasła hasło standardowe to andra 5. Pobrać konfigurację z urządzenia. Program rozpozna konfigurację sprzętową urządzenia i wyświetli odpowiednie pola z parametrami konfiguracji. 6. Ustawić konfigurację do wysłania poprzez wypełnienie pól lub import ustawień z pliku. 7. Wysłać konfigurację do urządzenia i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w oknie LOG. Podłączyć urządzenie do zasilania. Nacisnąć przycisk RESTART. Diagnostyka 1. Czekać na połączenie z GPRS/CSD (wskaźnik diodowy). 2. Dokonać odczytu konfiguracji poprzez aplikację. 3. Dokonać wydruku otrzymanej konfiguracji (jeśli wymagane) Konfiguracja i diagnostyka zdalna poprzez GPRS. 1. Uruchomić aplikację serwisowo-diagnostyczna L+G Comander Connect 2. Ustawić w ustawieniach aplikacji numer IP konfigurowanego urządzenia. 3. Wybrać Tryb (GPRS) w aplikacji L+G Comander Connect Strona 13 z 28

14 4. Pobrać konfigurację z urządzenia. Program rozpozna konfigurację sprzętową urządzenia i wyświetli odpowiednie pola z parametrami konfiguracji. 5. Ustawić konfigurację do wysłania poprzez wypełnienie pól lub import ustawień z pliku 6. Wysłać konfigurację do urządzenia i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującemu się w oknie LOG. 7. Po wysłaniu konfiguracji wcisnąć przycisk RESET 8. Zaczekać na ponowne pojawienie się urządzenia w sieci GSM (np. sprawdzenie poprzez wysłanie pakietu ICMP) 9. Pobrać ponownie konfigurację ( należy pamiętać o podaniu hasła) 10. Dokonać wydruku otrzymanej konfiguracji (jeśli wymagane) Konfiguracja i diagnostyka zdalna poprzez CSD. 1. Uruchomić aplikację serwisowo-diagnostyczna L+G Comander Connect 2. Ustawić w ustawieniach aplikacji numer telefonu konfigurowanego urządzenia oraz parametry modemu używanego do nawiązywania połączenia. 3. Wybrać Tryb (CSD) w aplikacji L+G Comander Connect 4. Pobrać konfigurację z urządzenia. Program rozpozna konfigurację sprzętową urządzenia i wyświetli odpowiednie pola z parametrami konfiguracji. 5. Ustawić konfigurację do wysłania poprzez wypełnienie pól lub import ustawień z pliku 6. Wysłać konfigurację do urządzenia i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującemu się w oknie LOG. 7. Po wysłaniu konfiguracji wcisnąć przycisk RESET 8. Zaczekać na ponowne pojawienie się urządzenia w sieci GSM 9. Pobrać ponownie konfigurację ( należy pamiętać o podaniu hasła) 10. Dokonać wydruku otrzymanej konfiguracji (jeśli wymagane) Strona 14 z 28

15 5.4. Konfiguracja zdalna za pomocą SMS. Podczas pracy urządzenia w trybie CSD konfiguracja zdalna możliwa jest także za pomocą wiadomości SMS. Aby urządzenie poprawnie interpretowało nadchodzące wiadomości SMS, numer nadawcy musi znajdować się na liście uprawnionych numerów. Schemat wysyłanej wiadomości konfiguracyjnej. ALOGIN=hasło <CR><LF> - logowanie do urządzenia hasło domyślne andra : : komendy konfiguracyjne zgodne z listą umieszczoną na w rozdziale 8 : zakończone <CR><LF> ASTORE <CR><LF> ARESET <CR><LF> - zapis ustawień - restart urządzenie Po wykonaniu komend z wiadomości SMS urządzenie wyśle SMSa potwierdzającego o treści OK (OK wystąpi tyle razy ile komend zostało przesłanych w wiadomości SMS). W przypadku braku możliwości przesłania w wiadomości znaków <CR><LF> można wysyłać kolejno komendy w oddzielnych wiadomościach SMS Strona 15 z 28

16 6. Schematy podłączenia. Schematy przedstawiają podłączenie do zasilania AC z zakresu V Podłączenie terminala z licznikiem poprzez interfejs szeregowy RS Strona 16 z 28

17 7. Opis funkcjonalny. Poniżej krótki opis i zasada działania poszczególnych funkcji. 7.1.Interfejs szeregowy Urządzenie posiada możliwość współpracy z licznikami wyposażonymi w interfejs komunikacyjny RS485. Transmisja poprzez interfejs komunikacyjny RS485 może odbywać się w 3 trybach ramkowania: 7E1 - transmisja przy stałym ramkowaniu 7E1. 8N1 - transmisja przy stałym ramkowaniu 8N1. 8N1A transmisja inicjalizowana jest przy ramkowaniu 8N1, a następnie tryb ramkowania ustawiany jest automatycznie w zależności od rodzaju otrzymywanych danych Wejście SMS Urządzenie posiada dwustanowe beznapięciowe wejście. Istnieje możliwość skonfigurowania urządzenia tak, aby przy zwarciu albo rozwarciu wejścia, wysłany został komunikat SMS o zdefiniowanej treści na zaprogramowane numery telefonów. Minimalny czas trwania impulsu, przy którym urządzenie wyśle SMS, jest konfigurowalny w zakresie od 0 do 1000 ms Obsługa danych Urządzenie jest przystosowane do pracy w trybie przezroczystym. W trybie tym urządzenie nie wprowadza żadnych zmian w dane, które za jego pośrednictwem są przesyłane między aplikacją odczytową a licznikiem energii elektrycznej. Urządzenie tworzy kanał dla komunikacji między podłączonymi licznikami a aplikacją służącą do odczytu i akwizycji danych pomiarowych. Zestawienie takiego kanału odbywa się poprzez nawiązanie połączenia z urządzeniem od strony klienta (aplikacji odczytowej). W przypadku GPRS na wskazany adres IP, port lub w przypadku połączenia GSM (CSD) numeru telefonu Strona 17 z 28

18 7.4. Synchronizacja Czasu Układ pomiarowy można zsynchronizować na trzy sposoby: 1. Synchronizacja urządzenia za pośrednictwem komendy wysyłanej podczas parametryzacji modemu lub w dowolnie wybranym momencie. 2. Synchronizacja licznika za pośrednictwem zewnętrznego serwera korzystając z protokołu NTP. 3. Synchronizacja urządzenia czasem licznika (urządzenie automatycznie pyta licznik o czas wg harmonogramu). W przypadku, gdy w konfiguracji urządzenia został podany tylko numer licznika lub nie zostały ustawione żadne dane, synchronizacja będzie odbywać się na zerowym poziomie dostępu do licznika. Po wpisaniu w konfiguracji hasła licznika, urządzenie będzie pobierać i ustawiać czas na pierwszym poziomie dostępu do licznika Komunikacja GSM Terminal pozwala na transmisję danych z interfejsu szeregowego RS485 poprzez sieć GSM. Transmisja GSM może odbywać się w następujących trybach (wybierane poprzez aplikacje konfiguracyjna): GPRS (TCP/IP) W trybie tym główną metodą komunikacji jest technologia pakietowej transmisji danych GPRS. Połączenie z urządzeniem odbywa się poprzez nawiązanie z nim sesji TCP/IP za pośrednictwem protokołu telnet. Np.: telnet połączenie konfiguracyjne ( standardowo port 23) telnet X - połączenie z poprzez aktywny interfejs szeregowy. Gdzie X - Dowolny (wybrany) port z zakresu dostęp do interfejsu szeregowego (licznika). Z powyższego zakresu wyłączony jest port (zarezerwowany dla usługi GSM Control) Aby możliwa była poprawna konfiguracja urządzenia oraz odczyt danych w GPRS, należy zapewnić w sieci drożność wymiany danych na portach konfiguracyjnym i odczytowym. W przypadku niedostępności GPRS urządzenie automatycznie przełącza się w tryb CSD. Następnie co 2 godziny ponawia próbę logowania do GPRS Strona 18 z 28

19 Podczas pracy urządzenia w trybie GPRS istnieje możliwość połączenia się z nim za pomocą CSD. Nawiązanie połączenia CSD podczas aktywnego trybu GPRS możliwe jest na dwa sposoby: Skonfigurowanie okien czasowych urządzenie pracuje w trybie ciągłym w GPRS poza okresem nazwanym oknem czasowym. Podczas trwania tego okna urządzenie przełącza się automatycznie w tryb oczekiwania na połączenie przychodzące CSD, natomiast po jego zakończeniu urządzenie wraca do pracy w trybie GPRS. Funkcja ta jest standardowo nieaktywna, a jej włączenie odbywa się poprzez wprowadzenie poprzez aplikację konfiguracyjną L+G Comander Connect danych o początku i końcu trwania okna czasowego. Wywołanie trybu CSD podczas pracy urządzenia w trybie GPRS. Urządzenie jest w stanie odebrać przychodzące połączenie CSD w dowolnym okresie trwania trybu GPRS. Algorytm wykonywania połączenia CSD w trybie GPRS. 1. Przełączenie w tryb gotowości przełączenie odbywa się poprzez wykonanie próbnego połączenia CSD. Podczas tego połączenia urządzenie weryfikuje numer telefonu dzwoniącego i jeśli jest dozwolony urządzenie rozłącza klienta i przechodzi w tryb oczekiwania na połączenie przychodzące CSD. 2. Przejście w tryb gotowości trwa około 30 sekund (timeout) od momentu rozłączenia połączenia próbnego 3. Po upływie około 30 sekund urządzenie jest gotowe do przyjęcia właściwego połączenia. Czas gotowości trwa 180 sekund i po upływie tego czasu urządzenie ponownie przechodzi do pracy w tryb GPRS. W przypadku nawiązania właściwego połączenia CSD po jego zakończeniu urządzenie czeka 180 sekund i jeśli nie ma kolejnych przechodzi w tryb GPRS. CSD W tym trybie urządzenie non stop oczekuje na połączenie przychodzące CSD Akceptacja połączenia ze wszystkich numerów telefonów, gdy pierwszy uprawniony numer ma ustawioną wartość 0 Możliwość ograniczenia do 5 liczby uprawnionych do dostępu numerów telefonu Konfiguracja urządzenia za pomocą aplikacji lub za pośrednictwem SMS z numerów uprawnionych. Automatyczne rozłączenie połączenia CSD w przypadku braku wymiany danych po 60 sekundach Strona 19 z 28

20 SMS tylko do konfiguracji w trybie CSD jeśli włączone jest ograniczenie numerów uprawnionych to numer, z którego zostaje wysłana komenda konfiguracyjna musi znajdować się na liście numerów uprawnionych Wewnętrzny dziennik zdarzeń Urządzenie posiada wbudowany dziennik zdarzeń, który rejestruje następujące zdarzenia: restarty urządzenia i ich źródła, błędy GSM, błędy wewnętrzne, aktualizacja oprogramowania. Każde zarejestrowane zdarzenie przechowywane jest z identyfikatorem oraz dokładnym czasem zdarzenia. Istnieje możliwość pobrania dziennika zdarzeń za ustalony okres. błędy krytyczne: 0x01,0x04 - błąd inicjalizacji CSD 0x01,0x05 - błąd rejestracji do CSD 0x01,0x06 - błąd rozpoczęcia sesji CSD 0x02,0x03 - błąd transmisji danych w trybie GPRS 0x02,0x04 - błąd transmisji danych w trybie GPRS 0x02,0x05 - błąd transmisji danych w trybie GPRS 0x02,0x06 - błąd transmisji danych w trybie GPRS 0x02,0x07 - błąd transmisji danych w trybie GPRS 0x02,0x08 - błąd transmisji danych w trybie GPRS 0x02,0x0A - błąd logowania do trybu CSD 0x02,0x0B - błąd inicjalizacji trybu GPRS 0x02,0x0C - błąd logowania do trybu GPRS 0x02,0x0D - błąd logowania do trybu GPRS resety: 0x0F,0x01 - restart urządzenia 0x02,0x01 - reset wymuszony zdalnie przez GPRS 0x02,0x02 - reset wymuszony zdalnie przez GPRS 0x02,0x0E - reset wymuszony zdalnie przez SMSa 0x02,0x0F - reset wymuszony lokalnie przez konsole Informacje dodatkowe: 0x03,0x01 - brak APNu, przejście do trybu CSD 0x03,0x02 - automatyczny reset czasowy (AutoReset) 0x03,0x03 - aktualizacja oprogramowania Strona 20 z 28

21 7.7. Reset z harmonogramu Reset z harmonogramu jest funkcją pozwalającą na automatyczne resetowanie urządzenia w określonych godzinach. Możliwe jest skonfigurowanie max dwóch programowych restartów urządzenia oraz jednego programowego resetu sprzętowego (wymuszone odłączenie urządzenia od zasilania). Np. restart 1 15:00 restart 2 03:00 Aktualna data i godzina jest pobierana przez urządzenie każdorazowo przy zdalnej lub lokalnej konfiguracji z zegara systemowego pod warunkiem zaznaczenia tej pozycji w aplikacji konfiguracyjno-diagnostycznej L+G Comander Connect 7.8. Reset zdalny twardy. Urządzenie posiada możliwość twardego zdalnego resetu (wymuszone odłączenie urządzenia od zasilania) za poprzez wysłanie z uprawnionego z 3 uprawnionych numerów telefonu sygnału CLIP. Konfiguracja uprawnionego numeru telefonu odbywa się za pomocą komendy: ARESETPHONE=nr_telefonu ARESETPHONE2=nr_telefonu ARESETPHONE3=nr_telefonu Nr_telefonu wprowadzamy w formie 9-znakowej bez przedrostków Strona 21 z 28

22 7.9. GSM Control Ustawienia usługi GPRS Control Usługa GPRS Control umożliwia kontrolę rzeczywistej drożności sesji GPRS poprzez wysyłanie kontrolnych pakietów UDP na własny lub zewnętrzny adres IP. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi: usługi UDP Echo zewnętrznego serwera diagnostycznego pakietu kontrolnego UDP wysłanego na własny adres urządzenie 3 x powtarza próbę wysłania pakietu kontrolnego. Niepowodzenie 3-krotnej próby potwierdzenia drożności sesji GPRS powoduje reset urządzenia i odbudowę połączenia TCP wg ustawień odpowiednich komend. Uwaga: Poprawne działanie usługi GPRS Control, przy standardowych ustawieniach, wymaga, aby w sieci możliwa była wymiana danych na porcie Strona 22 z 28

23 AUDPECHOPORT Parametr Port usługi UDP Echo Wartość domyślna -1 lub 0 usługa domyślnie nieaktywna Zakres zmian : usługa nieaktywna Uwagi Aktywne tylko dla systemów wyposażonych w centralny serwer diagnostyczny. Usługa umożliwia: centralną kontrolę drożności komunikacji GPRS (równolegle do lokalnej usługi GPRS Control) analizę parametrów GSM w lokalizacjach urządzeń wyniesionych krzyżową kontrolę drożności n.p. między 2 x AGCTIME Parametr okres wysyłania kontrolnych pakietów UDP usługi GPRS Control Wartość domyślna Jednostka Zakres zmian Uwagi Komendy skojarzone Przykład sek dowolny, 0 deaktywacja usługi urządzenie wysyła kontrolny pakiet UDP dla potwierdzenia rzeczywistej drożności sesji GPRS w zaprogramowanym interwale czasowym AGCIP AGCPORT AGCTIME=18000 Urządzenie wysyła kontrolny pakiet UDP co 5 godzin na adres podany komendą AGCIP z portem źródłowym podanym komendą AGCPORT Strona 23 z 28

24 AGCIP Parametr Docelowy adres IP wysyłania kontrolnych pakietów UDP usługi GPRS Control Wartość domyślna Zakres zmian <0 255>.<0 255>.<0 255>.<0 255> pakiet kontrolny na własny adres (autokontrola) Uwagi urządzenie wysyła kontrolny pakiet UDP samo do siebie nieotrzymanie pakietu reset urządzenia Komendy skojarzone Przykład AGCPORT AGCTIME AGCTIME= Urządzenie wysyła kontrolny pakiet UDP na powyższy adres w interwale podanym komendą AGCTIME z portem źródłowym podanym komendą AGCPORT UWAGA Jeśli jest to adres inny niż własny usługa WYMAGA po stronie docelowej współpracującej usługi UDP Echo (np.: serwera diagnostycznego) AGCPORT Parametr port źródłowy kontrolnych pakietów UDP usługi GPRS Control Wartość domyślna Zakres zmian Komendy skojarzone Przykład AGCIP AGCTIME AGCPORT=12000 Urządzenie wysyła kontrolny pakiet UDP co 5 godzin na adres podany komendą AGCIP z portem źródłowym podanym komendą AGCPORT Strona 24 z 28

25 7.10. Autoryzacja dostępu do konfiguracji Urządzenie wymaga autoryzacji użytkownika w przypadku wejścia w tryb konfiguracji. Hasło do autoryzacji przy pierwszym uruchomieniu: andra Urządzenie rozpoznaje małe i wielkie litery, a hasło może się składać ze wszystkich znaków alfanumerycznych oraz znaków specjalnych. Uwaga urządzenie nie obsługuje polskich znaków! Poprzez uruchomienie aplikacji L+G Comander Connect możemy zmienić hasło na inne spełniające następujące warunki: Długość hasła od 4 do 8 znaków. Nowe hasło nie zawiera polskich znaków Strona 25 z 28

26 8. Lista komend Język konfiguracji Konfiguracja poprzez komendy quasi-at Metody konfiguracji Metoda Kanał komunikacji Narzędzie Uwagi Lokalnie USB L+G Comander Connect dowolny program typu Terminal Zdalnie GPRS L+G Comander Connect telnet <IP port> gdzie: Konieczne połączenie przez wspólny APN (np. PC + modem GPRS z kartą SIM w tym samym APN) IP adres IP karty SIM port 23 W dalszej części dokumentu przedstawiony będzie schemat komunikacji Składnia komend: Wszystkie komendy WIELKIMI LITERAMI Każda komenda rozpoczyna się literą A Każda komenda A winna być zakończona znakiem końca linii LF AKOMENDA? <LF> zapytanie o wartość aktualną komendy Odpowiedzi urządzenia: n ERROR aktualnie aktywna wartość komendy nieprawidłowa komenda/składnia AKOMENDA=n <LF> zmiana ustawień komendy na wartość n Strona 26 z 28

27 Parametry Interfejsu zewnętrznego ASPEED Prędkość interfejsu (np. 300, 2400,4800, 9600, 19200) AMODE Ustawienia GSM/GPRS AAPN APIN Ustawienia GPRS Control AUDPECHOPORT AGCTIME AGCIP AGCPORT Funkcje/parametry sieciowe ATYPE ATCPTO Parametry bufora transmisji ACOMTO ACOMBS Zapis ustawień/debug ASTORE EXIT ARESET Ustawienia trybu CSD APHONE1 APHONE2 APHONE3 APHONE4 APHONE5 Zegar czasu rzeczywistego ATIME Auto Reset Freaming (np. 7E1, 8N1, 8N1A) Nazwa APN u Kod PIN karty SIM Włączenie serwera UDPECHO okres wysyłania kontrolnych pakietów UDP Adres IP na który wysyłaną są pakiety kontrolne Port na który wysyłane są pakiety kontrolne Tryb działania terminala (1 GPRS, 7 CSD) Okres bez transmisji do zerwania sesji TCP/IP Warunek czasowy - jednostka 1=200ms Warunek wielkości (np [b]) Zapisanie ustawień Wyjście z trybu konfiguracji Reset urządzenia Telefon nr1 uprawniony do współpracy w trybie CSD Wartość 0 oznacza akceptowanie połączeń ze wszystkich numerów. Telefon nr2 uprawniony do współpracy w trybie CSD Telefon nr3 uprawniony do współpracy w trybie CSD Telefon nr4 uprawniony do współpracy w trybie CSD Telefon nr5 uprawniony do współpracy w trybie CSD Data i godzina wg lokalnego zegara czasu rzeczywistego ARESETTIME1 Ustawienie godziny automatycznego resetu nr 1 ARESETTIME2 Ustawienie godziny automatycznego resetu nr Strona 27 z 28

28 Diagnostyka ACSQ? ABTS? Logowanie Zapytanie o poziom sygnału GSM Zapytanie o liczbę widocznych BTSów ALOGIN=haslo W miejsce haslo wpisać hasło dostępowe, fabrycznie : andra ACONFIGPASSWD=nowehaslo Zmiana hasła Strona 28 z 28

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1 ELT-LAN Instrukcja użytkownika Date: 22-Oct-13 1 1 Spis treści ELT-LAN... 1 Instrukcja użytkownika... 1 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 5 3 Znak towaru... 5 4 Opakowanie i zawartość... 6 4.1 Opakowanie...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Stacja Bazowa SMS. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9

Stacja Bazowa SMS. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9 Stacja Bazowa SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (41) 274-86-52 e-mail: biuro@progstar.com.pl http://www.progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Wersja oprogramowania 2.00 ethm1_plus_pl 07/14 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika Sterownik Internetowy MicroLan3 Instrukcja Użytkownika Wersja 1.1, firmware od wersji 1.6, hardware wersja B 01.2014 1/31 Sterownik MicroLan3 jest niewielkim urządzeniem, który dołączony do sieci Ethernet

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo