Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!"

Transkrypt

1 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Sps treśc. system OptmaGSM system NeoGSM termnale GSM, moduły GSM system SmartPLC - IQPLC system SmartPLC - SmplePLC system SmartPLC - OneLnkPLC, VoPL system bezprzewodowy Aero modemy GSM panele dotykowe moduł przetwarzana wdeo (MMS, e-mal) zaslacze PSR-ECO sterownk radowe moduły zaslaczy sterownk radowe akcesora - moduły wejść wyjść akcesora - czujnk temperatury akcesora - kable do programowana akcesora - anteny GSM akcesora - syntezery mowy, moduły audo akcesora - obudowy akcesora - akumulatory akcesora - moduły przekaźnkowe, przekaźnk zaslana akcesora - nne stacje montorowana centrale alarmowe - proste aplkacje = uwag: =nowość %=promocja =wyższa cena =nższa cena =bez zman!= na zamówene Cennk ne stanow oferty handlowej w rozumenu Kodeksu Cywlnego. Zawarte w cennku nformacje, opsy, zdjęca, rysunk ne stanową zapewnena opsu towaru w rozumenu Kodeksu Cywlnego. Cennk obowązuje od dna do dna publkacj następnego wydana. Cennk zawera sugerowane ceny detalczne.

2 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Technologa SmartPLC jest nnowacyjną unkalną technologą na skalę śwatową. Nowatorske rozwązana technologe zostały potwerdzone przez opnę wystawoną przez nezależną jednostkę naukową. Projekt współfnansowany ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1

3 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops Centrale alarmowe z komunkacją GSM. Centrala alarmowa z komunkacją GSM funkcjam automatyk OptmaGSM budynkowej. * funkcje central alarmowej: - wydajny mkroprocesor 32-btowy, MIPS M4K, 80 MHz, - wbudowany system operacyjny czasu rzeczywstego (RTOS komercyjny, do zastosowań przemysłowych), zapewnające wysoką wydajność stablność welozadanowego oprogramowana układowego, - skalowalna centrala alarmowa z GSM rozproszonym ekspanderam na magstral RopamNET, - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2, - komunkacja: wbudowany modem GSM bez SIMLOCK-a, - wykrywane zagłuszana GSM (JAMMING): raportowane stanu na wyjścu zaps w pamęc zdarzeń, - użytkowncy: 32 kody (1 główny + 31), 8 numerów tel., 8 e-mal, 42 ploty, - kontrola systemu: panele dotykowe, urządzena moblne (app, webserwer w opracowanu), ploty, SMS, DTMF, I/O, - panele dotykowe: TPR-1x, TPR-2x, maks. 4 (v.optmagsm), - strefy: 4 strefy z dwoma typam czuwana, - wejśca (I): 8-32 przewodowe, rozbudowa poprzez ekspandery wejść, panele dotykowe, - konfguracja wejść: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO, - ekspandery wejść: EXP-I8, EXP-I8-RN-xxx, - system Aero: obsługa do 16 urządzeń Aero, - wyjśca (O): 8-32 przewodowe, rozbudowa poprzez ekspandery wyjść, panele dotykowe, - wyjśca: O1, O2 wyjśca 12VDC/1A z zabezpeczenem zwarcowym, przecążenowym, temperaturowy kontrolą obcążena, O3-O8 wyjśca tranzystorowe OC 100mA, - ekspandery wyjść: EXP-O8R-RN-xxx, - powadomene: SMS/VOICE/CLIP/MMS/ /GPRS, - SMS: nezależne komunkaty dla zdarzeń w systeme, - VOICE/CLIP: nezależne połączene głosowe dla zdarzeń w systeme z komunkatam głosowym (syntezer mowy, podsłuch), - MMS: transmsja MMS ze zdjęcam z kamer CCTV, wdeodomofonów; wdeo weryfkacja zdarzeń, funkcja foto-pułapk, - nezależne wadomośc e-mal dla zdarzeń w systeme, obsługa 500,00 serwera SMTP (bez SSL/TSL), - montorng GPRS: współpraca ze stacją/serwerem Montorng Software Ropam (w opracowanu) lub ze stacją Kronos NET (sterownk RopamDrect), szyfrowana transmsja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmsja SMS, praca równoległa z trybem powadomena SMS/VOICE - zegar: RTC zegar kalendarz z podtrzymanem bateryjnym, obsługa serwera czasu NTP, aktualzacja czas zmowy/letn, - tmery: 4 tmery z wyborem trybu: roczny, mesęczny, tygodnowy, dzenny, stały, każdy tmer posada ustawena 20 znacznków ON/OFF - pamęć zdarzeń , - funkcja testu łącznośc: SMS, SMS STAN, CLIP, MMS, E-mal, - optyczna sygnalzacja pracy zasęgu GSM - funkcje ogranczena kosztów lośc transmsj - obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-pad) - zaslane 12V/DC z kontrolą napęca DC, - zaslacz: do zaslana wymagany nadzorowany, ntelgentny, zaslacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS, - rozłączne złącza zacskowe, pogrupowane wg portów, * funkcje automatyk budynkowej: - SmartPLC: maks. 8 modułów IOE-IQPLC/IO-IQPLC (gnazdo/włącznk elektryczny) wykorzystujących komunkacje po sec energetycznej, - kontrola wyjść (O): SMS, DTMF, CLIP (KeyGSM), app/webserwer, -TermostatGSM, LoggerTemp: pomar rejestracja temperatury z czterech czujnków temp. - AI wejśce analogowe 0-10V ze skalowanem do wartośc fzycznej (np. temp= C, RH=%), - ntegracja audo z wdeodomofonam (VAR-1), domofonam nterkomam, podsłuch obektu, * LogcProcessor: - zaawansowane funkcje logczne, funkcje arytmetyczne, lcznk, przekaźnk czasowe, - do 20 nezależnych warunków logcznych,(blok f-then-else), - 20 przekaźnków czasowych do realzacj funkcj czasowo-logcznych, - kreator logk lub edytor skryptu (język skryptowy C), symulator: zadajnk podgląd skryptu, 2

4 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: alarmowa z komunkacją GSM funkcjam automatyk OptmaGSM-D9M Centrala budynkowej. - funkcje zasoby: OptmaGSM - obudowa na szynę DIN, szerokość 9 modułów DIN, - zaslane 12V/DC z kontrolą napęca DC, - zaslacz: do zaslana wymagany nadzorowany, ntelgentny, zaslacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS, OptmaGSM-PS OptmaGSM-PSD9M 550,00 610,00 Centrala alarmowa z komunkacją GSM funkcjam automatyk budynkowej ,00 funkcje zasoby: OptmaGSM, wbudowany zaslacz buforowy 12V/2A, zaslane 17 20V/AC lub 20 30V/DC (II klasa zolacj), kontrolą napęca AC DC, kontrola dynamczny test akumulatory, montaż w dedykowanych obudowach z transformatorem, Centrala alarmowa z komunkacją GSM funkcjam automatyk budynkowej. - funkcje zasoby: OptmaGSM-PS - obudowa na szynę DIN, szerokość 9 modułów DIN, UWAGI: - programowane za pomocą OptmaGSM Manager, - do zestawu koneczna jest antena GSM, patrz akcesora:anteny GSM, - do programowana wymagany kabel RS232 lub US, patrz akcesora: kable 3

5 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops 369,00 Centrale alarmowe z komunkacją GSM. NeoGSM Centrala alarmowa z komunkacją GSM z funkcjam automatyk budynkowej. * funkcje central alarmowej: - kompaktowa centrala alarmowa z funkcjam automatyk domowej, rozbudowa poprzez moduły, ekspandery, - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2, - komunkacja: wbudowany modem GSM bez SIMLOCK-a, - wykrywane zagłuszana GSM (JAMMING): raportowane stanu na wyjścu zaps w pamęc zdarzeń, - użytkowncy: 5 kodów (1 główny +4), 8 numerów tel., 42 ploty, - kontrola systemu: panele dotykowe, urządzena moblne (app), ploty, SMS, DTMF, I/O, - obsługa aplkacj RopamDrod do sterowana z telefonu opartego o system Androd (komunkacja SMS), - panele dotykowe: TPR-1x, TPR-2x, maks. 2 (v.neogsm), - strefy: 1 strefa z dwoma typam czuwana: pełne nocne (podstrefa z blokadą wejść), - wejśca (I): 8-20 przewodowe, rozbudowa poprzez ekspandery wejść, panele dotykowe, - konfguracja wejść: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO, - ekspandery wejść: EXP-I8, - system Aero: obsługa do 8 urządzeń Aero, - wyjśca (O): 8-14 przewodowe, rozbudowa poprzez panele dotykowe, sterownk radowy, - wyjśca: O1, O2 wyjśca 12VDC/1A z zabezpeczenem zwarcowym, przecążenowym, temperaturowy kontrolą obcążena, O3-O8 wyjśca tranzystorowe OC 100mA, - powadomene: SMS/VOICE/CLIP/MMS/GPRS, - SMS: nezależne komunkaty dla zdarzeń w systeme, - VOICE/CLIP: nezależne połączene głosowe dla zdarzeń w systeme z komunkatam głosowym (syntezer mowy, podsłuch), - MMS: transmsja MMS ze zdjęcam z kamer CCTV, wdeodomofonów; wdeo weryfkacja zdarzeń, funkcja foto-pułapk, - zegar: RTC zegar z podtrzymanem bateryjnym (klka godzn), - tmery: 4 tmery w trybe 24h, znacznk ON/OFF, sterowane czuwanem lub wyjścem, - pamęć zdarzeń 1000, - funkcja testu łącznośc: SMS, SMS STAN, CLIP, MMS - optyczna sygnalzacja pracy zasęgu GSM - funkcje ogranczena kosztów lośc transmsj - obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-pad), -TermnalSMS: funkcja transmsj SMS poprzez port RS232TTL z urządzeń DTE (PLC, kontrolery tp.) bez komend #AT, kody ASCI, NEO pracuje jak modem, termnal GSM (DCE), wyzwalane funkcj: wejśce I8, - zaslane 12V/DC z kontrolą napęca DC, - zaslacz: do zaslana wymagany nadzorowany, ntelgentny, zaslacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS, - wejśce FAC (tylko NeoGSM) do kontrol napęca AC zaslana podstawowego np. central, kontrolera, zaslacza DC, * funkcje automaty domowej: - kontrola wyjść (O): SMS, DTMF, CLIP (KeyGSM), app/webserwer -TermostatGSM, LoggerTemp: pomar rejestracja temperatury z czterech czujnków temp. - AI wejśce analogowe 0-10V ze skalowanem do wartośc fzycznej (np. temp= C, RH=%), - ntegracja audo z wdeodomofonam (VAR-1), domofonam nterkomam, podsłuch obektu, * LogcProcessor: - funkcj logczne (8) dla argumentów: wejść, wyjść, markerów (wartość bnarna 0/1), progów temperatury, progów wejśca analogowe, aware, tmery, wartośc bnarne, wskaźnków systemowych - funkcje czasowo-lcznkowe (8) analogczne jak programowane przekaźnk czasowe, wyzwalana reset tmerów (bloków) dentyczne jak argumenty w funkcjach logcznych a wynk zapsywane są wyjść lub markerów, 4

6 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Centrala alarmowa z komunkacją GSM, Termnal GSM NeoGSM-PS - NeoGSM-PSR-ECO funkcje konstrukcja NeoGSM wbudowany zaslacz buforowy 12V/2A, zaslane 17 20V/AC lub 20 30V/DC (II klasa zolacj) kontrolą napęca AC DC kontrola dynamczny test akumulatory montaż w dedykowanych obudowach z transformatorem, 568,00 Zestaw: centrala alarmowa NeoGSM + zaslacz systemowy PSR-ECO-5012-RS - NeoGSM patrz ops, - PSR-ECO-5012-RS patrz ops zaslacza PSR-ECO-xx, systemowy I nadzorowany zaslacz 12V/50W, (3A), - montaż zestawu w dedykowanych obudowach z ndeksem 'D' np. OR4D, O-R3D 429,00 UWAGI: - programowane: lokalne PARTNER GSM przez RS232TTL - zdalne PARTNER GSM przez połączene modemowe CSD (modem), zdalne poprzez SMS (wybrane funkcje), - do zestawu koneczna jest antena GSM, patrz akcesora:anteny GSM, - do programowana wymagany kabel RS232 lub US, patrz akcesora: kable 5

7 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: ,00 349,00 Ops Termnale GSM, moduły powadomeń sterowana GSM. ascgsm Moduł powadomena sterowana GSM, Termnal GSM (nadajnk GSM). * wbudowany modem GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a * wykrywane zagłuszana GSM (JAMMING): raportowane stanu na wyjścu zaps w pamęc zdarzeń * 8 numerów telefonu, grupa do powadomeń sterowana * 8 wejść, konfguracja pracy NC, NO o regulowanej czułośc do [ms lub s] * AI wejśce analogowe 0-10V ze skalowanem do wartośc fzycznej (np. temp= C, RH=%, p=kpa) * wejśce FAC do kontrol napęca AC zaslana podstawowego np. central, kontrolera, zaslacza DC * 4 sterowane wyjśca poprzez SMS, CLIP, DTMF, awara, brak AC, JAMMING * O1 wyjśce 12VDC/1A z zabezpeczenem zwarcowym przecążenowym, O2-O4 wyjśca OC 100mA * transmsja z wejść SMS/VOICE/CLIP * dowolne SMS-y komunkaty VOICE ( wymagany VSR-2) przy zdarzenach w systeme: wejśca, temp. * TermnalSMS: funkcja transmsj odberana SMS poprzez port RS232TTL z urządzeń DTE (PLC, kontrolery tp.) bez komend #AT, kody ASCI, ascgsm pracuje jak modem, termnal GSM (DCE), * KeyGSM: funkcja sterowana wyjścam poprzez dentyfkację numeru telefonu (CallerID tzw, CLIP) lub SMS dla zaprogramowanej grupy numerów (odborców), potwerdzane sterowana SMS-em dla sterowana CLIP SMS * LogcProcessor: - funkcj logczne (8) dla argumentów: wejść, wyjść, markerów (wartość bnarna 0/1), progów temperatury, progów wejśca analogowe, aware, tmery, wartośc bnarne - funkcje czasowo-lcznkowe (8) jak programowane przekaźnk czasowe, wyzwalana reset tmerów (bloków) dentyczne jak argumenty w funkcjach logcznych a wynk zapsywane są wyjść lub markerów * 4 tmery 24h do opcj LogcProcessor * montorng GPRS: - współpraca ze stacją MSR Manager (w opracowanu) - współpraca ze stacją Kronos NET (sterownk RopamDrect) szyfrowana transmsja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmsja SMS, praca równoległa z trybem powadomena SMS/VOICE * ntegracja audo z domofonam nterkomam * pomar temperatury z czujnka TSR-1, termostat na 2 wyjścach z hsterezą * dwukerunkowy system audo, podsłuch obektu (AMR-1) * zegar RTC z podtrzymana bateryjnym (restarty zaslana) * funkcja testu łącznośc: SMS, SMS STAN, CLIP * optyczna sygnalzacja pracy zasęgu GSM * pamęć zdarzeń; 1000 zdarzeń z nadpsywanem * funkcje ogranczena kosztów lośc transmsj * obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-pad zmana usług) * zaslane 12V/DC z kontrolą napęca DC (<11V) * zestaw: ascgsm z modemem GSM, konektor antenowy, 4 kołk samoprzylepne, CD z oprogramowanem, nstrukcja, ascgsm-ps Moduł powadomena sterowana GSM, Termnal GSM (nadajnk GSM). - funkcje konstrukcja ascgsm - wbudowany zaslacz buforowy 12V/2A, - zaslane 17 20V/AC lub 20 30V/DC (II klasa zolacj) - kontrolą napęca AC DC - kontrola dynamczny test akumulatory - montaż w dedykowanych obudowach z transformatorem, - zestaw: ascgsm-ps z modemem GSM, konektor antenowy, 4 kołk samoprzylepne, CD z oprogramowanem, nstrukcja, 6

8 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Moduł powadomena sterowana GSM, Termnal GSM (nadajnk GSM). MultGSM * dostępne wszystke funkcje ascgsm * numerów telefonu, 2 grupy do powadomeń sterowana: numery 1-8 wybór pojedyncze, (karta SD) wybór zborczy, cała grupa * obsługa karty SD, SDHC: - zarządzane numeram telefonu , plk.txt (łatwa edycja zmana grypy do powadomena funkcj KeyGSM) - programowane urządzena poprzez kartę SD, plk zapany programem Partner GSM na karce SD (confg.rpm) * KeyGSM: obłsuga do 1000 numerów telefonów, zastosowane; szlabany, wjazdy do osedla meszkanowe, bramy garażowe, parkng hotel tp.. * transmsja zdarzeń poprzez (protokół SMTP): - obsługa serwera SMTP czterech adresów e-mal - ekonomczna transmsja poprzez GPRS ( STAN<1k), możlwość wykorzystana funkcj klentów poczty do fltrowana, analzy, retransmsj td. * Termnal funkcja transmsj e-mal poprzez port RS232TTL z urządzeń DTE (PLC, kontrolery tp.) bez komend #AT, kody ASCI, MultGSM pracuje jak modem, termnal GSM (DCE), * ntegracja audo z wdeodomofonam VAR-1, * rejestracja temp. LoggerTemp: funkcja rejestracj temperatury co 1 mnutę na karce SD, + możlwość wysyłana logów poprzez e-mal (co 24h), * zestaw: MultGSM z modemem GSM, konektor antenowy, 4 kołk samoprzylepne, CD z oprogramowanem, nstrukcja, MultGSM-PS 399,00 Moduł powadomena sterowana GSM, Termnal GSM (nadajnk GSM) ,00 funkcje konstrukcja MultGSM wbudowany zaslacz buforowy 12V/2A, zaslane 17 20V/AC lub 20 30V/DC (II klasa zolacj) kontrolą napęca AC DC kontrola dynamczny test akumulatory montaż w dedykowanych obudowach z transformatorem, UWAGI: - programowane: lokalne PARTNER GSM przez RS232TTL - zdalne PARTNER GSM przez połączene modemowe CSD (modem), zdalne poprzez SMS (wybrane funkcje), - do zestawu koneczna jest antena GSM, patrz akcesora:anteny GSM, - do programowana wymagany kabel RS232 lub US, patrz akcesora: kable 7

9 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops 170,00 A 150,00 A 145,00 A 130,00 A 125,00 A System automatyk budynkowej SmartPLC IQPLC. Hub-IQPLC-D4M Koncentrator systemowy sec SmartPLC dla systemu IQPLC. - komaptyblny z systememe OptmaGSM, magstrala RopamNET, (LogcProcessor, logka + stany) - SmartPLC: nnowacyjna unkalna dwukerunkowa komunkacja po ln zaslana NN (230VAC), ne wymaga dodatkowej nstalacj poza standardową elektryczną, ułatwa to projektowane, rozbudowę modernzacje pod kątem automatyk budynkowej, - właścowśc komunkacja SmartPLC: dynamczny wybór trasy, 'samolecząca' sę seć, zabezpeczene przed podsłuchem nterferencją, nezawodność dostarczana danych z potwerdzenem, bezpeczeństwo, szyfrowane AES256 w najnższej warstwe danych. - zasęg SmartPLC: praktyczne neogranczony w ramach jednej sec energetycznej, nstalacj budynkowej nskego napeca NN, przy sec trójfazowej /lub dużych zakłócenach należy zastosować sprzęgacz PLC, - modem Smart PLC ( PLC ang. Power Lne Communcaton: komunkacja po sec zaslającej) oparty o zaawansowany 16-btowy procesor sygłałowy DSP, - kompatyblny z systememe OptmaGSM, magstrala RopamNET, (LogcProcessor, logka + stany) - obsługa 8 urządzeń IQPLC (w systeme OptmaGSM), - obudowa na szynę DIN, 4 moduły DIN, IOE-IQPLC IOE-IQPLC (8P) IO-IQPLC - ntelgentne sterowany łącznk elektryczny (sterowane gnazdo elektryczne), - obcążene łącznka: 10A/250V, przełączane N zaslana, - pomar poboru mocy odbornka elektryczne od 1W-2500W, - wejśce dwustanowe ON/OFF, potencjałowe N/L, do obsług włącznka lub przycsku jednobegunowego, - wejśce: sterowane lokalne lub systemowe w ramach dzałana LogcProcessora, - mnaturowe wymary: Ø50, h=30mm, [mm], - montaż w puszce podtynkowej Ø60 (głębokej), - moduł kompatyblny z każdym standardowym gnazdem łącznkem/przycskem elektrycznym, - komunkacja SmartPLC z Hub-IQPLC po budynkowej nstalacj elektrycznej NN, -sterowane stan łącznka dostępny jest w ramach argumentów LogcProceesor systemu OptmaGSM, - zaslane 230VAC, 50Hz, Intelgentny sterowany łącznk systemu IQPLC. - opakowane zborcze 8 szt. (8P), - cena dotyczy 1 szt. dla opakowana zborczego, Sterowany łącznk systemu IQPLC. - sterowany łącznk elektryczny (sterowane gnazdo elektryczne), - styk NO (C/NO), bezpotencjałowy 10A/250V, -wejśce dwustanowe ON/OFF, potencjałowe N/L, do obsług włącznka lub przycsku jednobegunowego, - wejśce: sterowane lokalne lub systemowe (argument LogcProcessor), - mnaturowe wymary: Ø50, h=30mm [mm], - montaż w puszce podtynkowej Ø60 (głębokej), - moduł kompatyblny z każdym standardowym gnazdem łącznkem/przycskem elektrycznym, - komunkacja SmartPLC z Hub-IQPLC po budynkowej nstalacj elektrycznej NN, -sterowane stan łącznka dostępny jest w ramach argumentów LogcProceesor systemu OptmaGSM, - zaslane 230VAC, 50Hz, Intelgentny sterowany łącznk systemu IQPLC. IO-IQPLC (8P) Sterowany łącznk systemu IQPLC. - opakowane zborcze 8 szt. (8P), - cena dotyczy 1 szt. dla opakowana zborczego, UWAGI: - systemy: IQPLC, SmplePLC, OnelnkPLC ne są kompatyblne. 8

10 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops System automatyk budynkowej SmartPLC SmplePLC. koncentrator sec SmartPLC dla systemu Hub-SmplePLC- Autonomczny SmplePLC. D4M - praca autonomczna bez systemu OptmaGSM, - komaptyblność z ekspanderam (RopamNET), sterowane stanam: EXP-I8-RN, EXP-O8R-RN: EXP-I8-RN/EXP-O8R-RN Hub-SmplePLC IO-SmplePLC - SmartPLC: nnowacyjna unkalna dwukerunkowa komunkacja po ln zaslana NN (230VAC), ne wymaga dodatkowej nstalacj poza standardową elektryczną, ułatwa to projektowane, rozbudowę modernzacje pod kątem automatyk budynkowej, - właścowśc komunkacja SmartPLC: dynamczny wybór trasy, 'samolecząca' sę seć, zabezpeczene przed podsłuchem nterferencją, nezawodność dostarczana danych z potwerdzenem, bezpeczeństwo, szyfrowane AES256 w najnższej warstwe danych. - zasęg SmartPLC: praktyczne neogranczony w ramach jednej sec energetycznej, nstalacj budynkowej nskego napeca NN, przy sec trójfazowej /lub dużych zakłócenach należy zastosować sprzęgacz PLC, - modem Smart PLC ( PLC ang. Power Lne Communcaton: komunkacja po sec zaslającej) oparty o zaawansowany 16-btowy procesor sygłałowy DSP, - obsługa 8 urządzeń (węzłów) SmplePLC, - obudowa na szynę DIN, 4 moduły DIN, IO-SmplePLC IO-SmplePLC (8P) EXP-I8-RN EXP-I8-RN-D4M EXP-O8R-RN -D9M A 130,00 A 125,00 A 140,00 170,00 250,00 Sterowany łącznk systemu SmplePLC. - sterowany łącznk elektryczny (sterowane gnazdo elektryczne), - styk NO (C/NO), bezpotencjałowy 10A/250V, -wejśce dwustanowe ON/OFF, potencjałowe N/L, do obsług włącznka lub przycsku jednobegunowego, - wejśce: sterowane lokalne lub systemowe (LogcProcessor), - mnaturowe wymary: Ø50, h=30mm [mm], - montaż w puszce podtynkowej Ø60 (głębokej), - moduł kompatyblny z każdym standardowym gnazdem łącznkem/przycskem elektrycznym, - komunkacja SmartPLC z Hub-IQPLC po budynkowej nstalacj elektrycznej NN, -sterowane stan łącznka dostępny jest w ramach argumentów LogcProceesor systemu OptmaGSM, - zaslane 230VAC, 50Hz, 170,00 Sterowany łącznk systemu SmplePLC. - opakowane zborcze 8 szt. (8P), - cena dotyczy 1 szt. dla opakowana zborczego, MODUŁ WEJŚĆ, EKSPANDER - kompatyblność: OptmaGSM, Hub-SmplePLC, (RopamNET), - 8 dodatkowych wejść w systeme, - konfguracja pracy NO dla SmplePLC, - montaż w obudowach systemowych, PC, - rozłączne złącza zacskowe, MODUŁ WEJŚĆ, EKSPANDER - kompatyblność: OptmaGSM, Hub-SmplePLC, (RopamNET), - 8 dodatkowych wejść w systeme, - konfguracja pracy NO dla SmplePLC, - montaż w obudowach systemowych, PC, - rozłączne złącza zacskowe, - obudowa na szynę DIN, 4 moduły DIN, MODUŁ WYJSĆ, EKSPANDER - kompatyblność: OptmaGSM, Hub-SmplePLC, (RopamNET), - 8 dodatkowych wyjść w systeme, - 8 przekaźnków, styk bezpotencjałowe CO (C/NO/NC), 8A/250V, - rozłączne złącza zacskowe, pogrupowane wg portów, - obudowa na szynę DIN, 9 modułów DIN, UWAGI: - systemy: IQPLC, SmplePLC, OnelnkPLC ne są kompatyblne. 9

11 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops 240,00 A 600,00 A 60,00 A System automatyk budynkowej OneLnkPLC. Sterowane łącznk systemu OneLnkPLC, para dwóch OneLnkPLC łącznków, sterowane punkt do punktu. - praca autonomczna bez koncentratora, punkt do punktu, - SmartPLC: nnowacyjna unkalna dwukerunkowa komunkacja po ln zaslana NN (230VAC), ne wymaga dodatkowej nstalacj poza standardową elektryczną, ułatwa to projektowane, rozbudowę modernzacje pod kątem automatyk budynkowej, - para sterowanych łącznków elektryczny (sterowane gnazdo elektryczne), - styk NO (C/NO), bezpotencjałowy 10A/250V, - wejśce dwustanowe ON/OFF, potencjałowe N/L, do obsług włącznka lub przycsku jednobegunowego, - wejśce jednego łącznka jest wystawane na wyjścu drugego odwrotne, - mnaturowe wymary: Ø50, h=30mm [mm], - montaż w puszce podtynkowej Ø60 (głębokej), - moduł kompatyblny z każdym standardowym gnazdem łącznkem elektrycznym, - komunkacja SmartPLC po budynkowej nstalacj elektrycznej NN, - zaslane 230VAC, 50Hz, System SmartPLC VoPL (Voce over Power Lne) System dwukerunkowego nterkomu (zestaw) z przesyłanem VoPL-D6M dzwęku po ln zaslana 230VAC. VoPL (Voce over Power Lne). - nnowacyjna unkalna technologa transmsj skrompresowanego dżwęku poprzez protokół SmartPLC po ln zaslana 230VAC, - modem Smart PLC ( PLC ang. Power Lne Communcaton): komunkacja po sec zaslającej) oparty o zaawansowany 16-btowy procesor sygnałowy DSP, - system VoPL składa sę z dwóch węzłów o jednakowych funkcjach, - transmsja half-duplex, obsługa przycsku PTT (ang. Push-to-talk, nacśnj mów,), - wejśce do generowana funkcj CALL PTT, - wejśce wyjśce lnowe audo do ntegracj z nnym systemam, - wejśce wyjśce audo kompatyblne ze stanadardem domofonów 4+n (kaseta, unfon/słuchawka, 2 przycsk), - wyjśce przekaźnkowe (bezpotencjalowe) wywołana CALL np. do podłączena generatora dla unfonu, - wejśce typu OTWÓRZ do sterowana wyjscem RYGIEL, - wyjśce przekaźnkowe (bezpotencjalowe) funkcj RYGIEL generowane w czase rozmowy, - obudowa na szynę DIN, 6 moduły DIN, - zaslane 230VAC, 50Hz, System SmartPLC Akcesora PLC-Coupler-D2M Sprzęgacz sec SmartPLC - sprzegane faz L1-L2-L3 dla potrzeb komunkacj SmartPLC - obudowa DIN 2M UWAGI: - systemy: IQPLC, SmplePLC, OnelnkPLC ne są kompatyblne. 10

12 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops 150,00 190,00 System bezprzewodowy Aero. APm-Aero Kontroler, punkt dostępowy (AP) systemu Aero. - systemowy kontroler Aero (AP Access Pont), - obsługa od 8 do 16 urządzeń bezprzewodowych Aero (patrz ops central), - zgodność z normą SSWN PN-EN stopeń 2, - dwukerunkowa, szyfrowana (AES 128-bt) komunkacja w paśme ISM 868 MHz, - wysoka czułość RF do -110 dm, - automatyczne sterowane mocą nadawana, do +10dm, w zależnośc od sły (RSSI) jakośc transmsj (LQI), - zasęg powyżej 300m w terene otwartym, - magstrala RopamNET do komunkacj systemowej, - programowane dagnostyka kontrolera urządzeń Aero z pozomu central, - pełen nadzór przekazywane statusów do urządzeń Aero, kontrola obecnośc, jakośc łącza, stan bater, - unkalne ID-Aero każdego kontrolera pozwala na prawdłową pracę w zasęgu nnego systemu Aero, - neulotna pamęć konfguracj, - optyczna sygnalzacja pracy, - zaslane: 9V 14V/DC, - obudowa natynkowa AS bała - wymary: 80x80x25 [mm], - współpraca z systemam: NeoGSM (od v1.3), OptmaGSM, - w systemach NeoGSM,może pracować kontroler lub ekspander lokalny EXP-I8, - ochrona antysabotażowa, PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe - praca systemowa, AP-Aero Kontroler, punkt dostępowy (AP) systemu Aero. - autonomczny lub systemowy kontroler Aero (AP Access Pont), *właścwośc, praca systemowa: - obsługa od 8 do 16 urządzeń bezprzewodowych Aero (patrz ops central), praca systemowa, - zgodność z normą SSWN PN-EN stopeń 2, - magstrala RopamNET do komunkacj systemowej, - programowane dagnostyka kontrolera urządzeń Aero z pozomu central praca systemowa, - pełen nadzór przekazywane statusów do urządzeń Aero, kontrola obecnośc, jakośc łącza, stan bater, - współpraca z systemam: NeoGSM (od v1.3), NEO (od v2.2), OptmaGSM, - w systemach NeoGSM, NEO może pracować kontroler lub ekspander lokalny EXP-I8, *właścwośc, praca autonomczna: - praca autonomczna bez central: kontrola nadzór poprzez I/O, programowane lokalne, LCD, - obsługa do 12 urządzeń bezprzewodowych Aero praca autonomczna, - wejśce ARM do kontrol czuwana (dozoru) w systeme, - 12 wyjść O1-O12 typu OC sygnalzujące stan naruszena urządzeń Aero (czujek), - trzy wyjśca OC do sygnalzacj stanów: alarm AL, sabotaż TP, słaba batera L, - wyśwetlacz LCD (podśwetlany) klawatura 4 przycskowa do programowana dagnostyk systemu, *właścwośc ogólne: - dwukerunkowa, szyfrowana (AES 128-bt) komunkacja w paśme ISM 868 MHz, - wysoka czułość RF do -110 dm, - automatyczne sterowane mocą nadawana, do +10dm, w zależnośc od sły (RSSI) jakośc transmsj (LQI), - zasęg powyżej 300m w terene otwartym, - unkalne ID-Aero każdego kontrolera pozwala na prawdłową pracę w zasęgu nnego systemu Aero, - neulotna pamęć konfguracj, - zaslane: 9V 14V/DC, - obudowa natynkowa AS bała - wymary: 120x80x25 [mm], - ochrona anty sabotażowa, PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe - praca systemowa, - z pozomu klawatury wyśwetlacza AP - praca autonomczna,

13 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: SmartPIR-Aero Cyfrowa, bezprzewodowa czujka podczerwen Aero. * właścwośc PIR - zgodność z normą PN-EN stopeń 2, - podwójny, pyro-element (detektor podczerwen), - dedykowany mkroprocesor do analzy sygnału z PIR-a, - opatentowane, bezpośredne przetwarzane sygnału przez przetwornk ADC, obróbka rzeczywstego, nezmodyfkowanego sygnału z czujnka PIR, - unkalny opatentowany algorytm analzy wynków pomarów PIR oparty o analzę statystyczną, rozkład Gaussa, trendy (stablność układu) modele ruchu w czase rzeczywstym, - algorytm SmartPIR, wykrywa zakłócena zewnętrzne np. slne fale radowe, śwatło bałe, laser, zakłócena elektryczne odrzuca ch wynk a ne fltruje uśredna ch wpływ jak w tradycyjnym podejścu do analzy sygnału z czujnka PIR, - wysoka, regulowana czułość (8 pozomów) z zachowanem wysokej odpornośc na fałszywe alarmy, - regulowany czas analzy sygnałów (PULSE 1-4) w zależnośc od aplkacj z zachowanem czułośc czujk, - opcja odpornośc na zwerzęta: 12kg/30kg, - nowoczesna soczewka Fresnela (LODIFF, POLY IR 9) zasęg detekcj 15x15m, kąt wdzena: 90, fltr śwatła bałego, 135,00 * właścwośc komunkacj Aero: - dedykowany mkroprocesor do komunkacj Aero, zarządzana energą stanam czujk, - automatyczna sterowane mocą nadawana, do +10dm, w zależnośc od sły (RSSI) jakośc transmsj (LQI) dla maksymalnej żywotnośc bater, - dwukerunkowa, szyfrowana (AES 128-bt) komunkacja w paśme ISM 868 MHz, - wysoka czułość RF do -110 dm, - zasęg do 200m w terene otwartym, * właścwośc ogólne: - obudowa natynkowa AS bała - wymary: 66x94x51 WxHxD [mm], - sygnalzacja optyczna : WalkTest, brak łącznośc, nske napęce bater, - temperatura pracy: -10 C do +55 C, - wysokość nstalacj: 2,1-2,7 m, - zaslane: batera ER14505M, żywotność ok. 2-3 lata, - ochrona anty sabotażowa, PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe poprzez AP- praca systemowa, - z pozomu AP praca autonomczna. ZESTAW: czujka SmartPIR-Aero, batera ER14505M nstrukcja, SmartPIR-Aero (10P) AT-ER14505M Cyfrowa, bezprzewodowa czujka podczerwen Aero. - opakowane zborcze 10 szt. (10P), - cena dotyczy 1 szt. dla opakowana zborczego, atera ltowa ER14505M - dedykowana do czujek Aero, - 3.6V, 2000mAh, AA, - batera ltowa L-SOCl2, - batera typu Hgh Power Type 130,00 15,00

14 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops 299,00 499,00 Modemy GSM. ModemGSM Modem GSM, GSM/GPRS/CSD/SMS/FAX, komunkacja US, sterowane AT#, stos TCP/IP, zaslane z US Modem GSM dedykowany do serwsowana urządzeń Ropam. W szczególnośc do programowana modemowego CSD jak lokalnego poprzez port US. Modem zewnętrzny ponadto umożlwa bezprzewodową komunkację z urządzenam typu DTE (termnale, sterownk PLC, PDA tp.) wyposażonym w port US. Modem stanow kompletne rozwązane dla transmsj danych, CSD, faksów, wadomośc SMS. * współpraca z programem Partner GSM jako modem CSD do zdalnego programowana poprzez seć GSM, * konwerter US-RS232TTL dla urządzeń Ropam, programowane lokalne (zastępuje US-MGSM), * modem oparty o trzyzakresowy moduł GSM GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a, * złącza: PC=US typu A wtyk, ModemGSM=US mn oraz RJ12 (RS232TTL) do programowana lokalnego, * port US 2.0 oparty o układ FTDI (certyfkowane sterownk dla systemu Wndows) * sterowane za pomocą zestawu komend AT#, zgodny ze standardowym sterownkam WINDOWS (Hayes, GSM 07.07) * zaslane 5V z portu US 2.0, PROGRAMOWANIE/STEROWANIE: - zestaw komend AT# ZESTAW: - ModemGSM z SIM900, antena kątowa, kabel US A/ mn, kabel RJ12-RJ12 3m, nstrukcja obsług, dokumentacja (CD). sterownk VCP GPRS MODEM MODEM GPRS, GSM/GPRS/CSD/SMS/FAX, komunkacja RS232, sterowane AT#, stos TCP/IP. zaslane 6V 30V/DC Modem zewnętrzny umożlwa bezprzewodową komunkację z urządzenam typu DTE (termnale, sterownk PLC, PDA tp.) wyposażonym w port COM (RS232). Modem stanow kompletne rozwązane dla transmsj danych, faksów, wadomośc SMS. Dostępny jest standardowy zestaw komend AT# co daje możlwość sterowana poprzez aplkację zewnętrzną, ponadto mamy do dyspozycj równeż zestaw komend AT# do korzystana z opcj wbudowanego stosu TCP/IP. * modem oparty o trzyzakresowy moduł GSM GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a * port RS232 (9-pnowe złącze szeregowe ) * sterowane za pomocą zestawu komend AT#, zgodny ze standardowym sterownkam WINDOWS (połączene modemowe) * RS232: w pełn konfgurowane parametry, sprzętowe lub programowe sterowane przepływem * współpraca z programem Partner GSM (od v4.2) jako modem CSD do zdalnego programowana poprzez seć GSM, PROGRAMOWANIE/STEROWANIE: - zestaw komend AT# ZESTAW: - modem GPRS z SIM900, antena GSM, kabel D9 (male)d9 (female), zaslacz wtyczkowy, nstrukcja obsług, dokumentacja (CD).! 1

15 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops 369,00 369,00 399,00 399,00 339,00 339,00 Panele dotykowe. TPR-1 Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej ze stal INOX. - kompatyblność: NeoGSM, NEO (fabryczny frmware), - kolorowy wyśwetlacz 3,5 TFT LCD, LED, - panel dotykowy TouchPanel, bez mechancznych styków - nteraktywne grafczne menu z pktogramam (kony) - funkcja losowego układu klawatury numerycznej - tekstowe podpowedz dla danych funkcj - ntucyjne kontrola sterowane systemem - sterowane wyjścam modułu - szybke sterowane wyjścem (kontrola dostępu: drzw/brama) - dody LED statusu systemu - pasek dodatkowych nformacj o stane systemu - sygnalzacja akustyczna - wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza zegara - wbudowany czujnk temperatury - dwa wejśca alarmowe - obsługa karty SD: plan obektu, cyfrowa ramka zdjęć - funkcja rejestratora temperatury LoggerTemp: zaps hstor temperatury na karce SD (txt) /lub podgląd hstogramu w trybe wygaszacza ekranu - magstrala EIA-485 do komunkacj z centralam, protokół RopamNET - lokalny port RS232TTL - funkcja uaktualnena oprogramowana - estetyczna soldna obudowa z matowej stal nerdzewnej INOX - zabezpeczene antysabotażowe obudowy - rozłączne lstwy zacskowe - wymary:102x82x20 mm (WxHxD) TPR-1-O Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej ze stal INOX. - kompatyblność: OptmaGSM (fabryczny frmware), - pozostałe funkcje parametry jak TPR-1 TPR-1F Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe podtynkowej ze stal nerdzewnej INOX. - kompatyblność: NeoGSM, NEO (fabryczny frmware), - modułowa konstrukcja obudowy: - puszka montażowa (do stałego osadzena w podłożu) - podstawa montażowa (do montażu PC) - panel przedn ze stal nerdzewnej INOX - wymary: - puszka montażowa: 115 (134)x95 x30 (WxHxD) - podstawa montażowa: 111x92x24 (WxHxD) - panel przedn: 122x105x1 (WxHxD) - regulacja podstawy montażowej (panelu przednego) względem puszk montażowej (płaszczyzna ścany) - panel przedn wykonany z matowej stal nerdzewnej INOX, montowany czterema śrubam do podstawy montażowej - slot karta SD dostępna tylko po demontażu obudowy - zabezpeczene antysabotażowe obudowy - pozostałe parametry patrz TPR-1 TPR-1F-O Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe podtynkowej ze stal nerdzewnej INOX. - kompatyblność: OptmaGSM (fabryczny frmware), - pozostałe funkcje parametry jak TPR-1F TPR-2W Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej, bałej. - TPR-2W-O kompatyblność: NeoGSM, NEO (fabryczny frmware), estetyczna soldna obudowa z tworzywa AS w kolorze bałym (RAL9016), wymary:120x89x28 mm (WxHxD), zabezpeczene antysabotażowe obudowy, pozostałe parametry patrz TPR-1. Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej, bałej. - kompatyblność: OptmaGSM (fabryczny frmware), - pozostałe funkcje parametry jak TPR-1

16 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: TPR-2 - TPR-2-O Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej, czarnej/graftowej. kompatyblność: NeoGSM, NEO (fabryczny frmware), estetyczna soldna obudowa z tworzywa AS w kolorze graftowym (RAL7024) wymary:120x89x28 mm (WxHxD), 339,00 zabezpeczene antysabotażowe obudowy, pozostałe funkcje parametry jak TPR-1. Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej, czarnej/graftowej. - kompatyblność: OptmaGSM (fabryczny frmware), - funkcje parametry jak TPR-1. SDHC-8G KARTA SDHC (dedykowana do panel TPR-1x, TPR-2x FGR-4, MultGSM) - pojemność 8G UWAGI: - panele dotykowe: zmana frmware dla danej wersj central możlwa także poprzez aktualzacje, 339,00 35,00

17 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops Przetwarzane wdeo: MMS/ . FGR-4 MODUŁ PRZETWARZANIA SYGNAŁU VIDEO NA KLATKI ORAZU TRANSMISJA MMS/ (np. kamery, DVR, wdeodomofon) Moduł FGR-4 jest nnowacyjnym unwersalnym urządzenem do współpracy z centralam alarmowym. Pozwala na przetworzene czterech sygnałów wdeo na zdjęca w formace 'jpg' przesłane ch poprzez wadomośc multmedalne MMS/e-mal. Rozwązane bazuje na standardowych usługach operatorów GSM ne wymaga specjalnych urządzeń oprogramowana. Wadomośc multmedalne dostarczane są na standardowy telefon komórkowy adres emal klenta. Transmsja danych bazuje o technologe GPRS, dzęk czemu zapewnone jest duże pokryce zasęgem powerzchn kraju pozwala to na transmsje zdjęć z obektów bez dostępu do stałego nternetu położonych poza zasęgem sec 3G (generalne wszystke tereny pozamejske). Moduł umożlwa także zaps lokalny przechwyconych zdjęć na karte SD, spełna to funkcja rejestratora zdjęć po wykrycu ruchu w obraze. Zapsane archwum mozna odczytać lokalne na komputerze lub zdalne poprzez MMS. Unwersalne funkcje konstrukcja modułu FGR-4 daje możlwość wykorzystana do kontrol stanu obektu, wzualnej weryfkacj zdarzeń 299,00 alarmowych np. przesłane zdjęca z obektu po uruchomenu alarmu włamanowego, pożarowego, neautoryzowanego wejśca. SDHC-8G - komaptyblność: OptmaGSM, NeoGSM, NEO (cyfrowa komunkacja wykorzystująca złączą EXP, w systeme może pracować FGR-4 lub PSR/PSR-RF) - przetwarzane sygnałów wdeo dla protokołu MMS - przesyłane wadomośc do 8 numerów telefonu /lub 4 adresy e-mal (bezpośredno) - 4 wejśca VIDEO (analogowe, 1Vp-p, composte, neprzelotowe) - obsługa sygnału VIDEO (kamer): kolor czarno-bałe - sygnalzacja awar przy utrace sygnału VIDEO - regulowana jakość obrazów JPG (możlwość wysłana czterech zdjęć w jednej wadomośc MMS) - wyzwalane akcj alarmowej: detekcja VIDEO, wejśca wyjśca central - sygnalzacja optyczna pracy - lmtu lośc czasu MMS ( kontrola kosztów) KARTA SDHC (dedykowana do panel TPR-1x, TPR-2x, FGR-4, MultGSM) - pojemność 8G 35,00

18 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops 199,00 199,00 285,00 Zaslacze AC/DC PSR-ECO. UFOROWY AC/DC. PSR-ECO-5012-RN ZASILACZ Intelgentne, buforowe nadzorowane zaslacze DC do systemów alarmowych oraz systemów automatyk. Frma Ropam Elektronk w wynku analzy wymagań rynku oraz podążając za globalnym trendam zwększana efektywnośc wykorzystana energ wprowadza nowy standard w zaslaczach AC/DC. Realne oszczędnośc w kosztach zużyca energ serwse: tabela oszczędnośc Unkalne parametry zaslaczy ser PSR-ECO można pogrupować w trzech blokach funkcyjnych. 1. Funkcje parametry zaslacza AC/DC, blok przetwarzana energ. - wysoka sprawność energetyczna, mn. 88% w pełnym zakrese pracy - podwyższona separacja galwanczna PRI/SEC: 3,5kV (nne zaslacze typowo: 1,5kV) - moc wyjścowa 50W w zakrese warunków II klasy środowskowej - zaslacz bezprzerwowego napęca DC - regulacja napęca wyjścowego, tryb zaslacz DC - elektronczne autonomczne zabezpeczena: przecążenowe OCP, przecwzwarcowe SCP, temperaturowe OHP, nadnapęcowe OVP, podnapęcowe UVP - II klasa ochronnośc, bez obwodu PE - obudowa modułowa DIN 6M oraz dedykowane obudowy naścenne. 2. Funkcje parametry obwodu ładowark akumulatora. - ładowane akumulatora dwufazowe: stało-prądowe stało-napęcowe. - auto-kompensacj napęca ładowana, +/- 3,3 [mv/ C/ognwo] względem temperatury projektowej 25 C. - elektronczne zabezpeczena z auto-powrotem: OCP, SCP, UVP odwrotną polaryzacją (RPP). - dynamczny test dagnostyka akumulatora. - funkcja ochrony przed przeładowanem uszkodzonego akumulatora: zaawansowany algorytm pomaru wprowadzonego ładunku, jeżel Qbat>Qmax a brak trybu stałonapęcowego ładowana to zaslacz wyłączy ładowane, wystaw status awar ale pozostaw akumulator jako źródło zaslana awaryjnego. - obsługa akumulatorów 12V ołowowo-kwasowych (SLA lub AGM) 3. Status pracy zaslacza (nadzór) komunkacja systemowa. - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2 lub 3, zaslacz typ A - mkroprocesorowa dagnostyka kontrola pracy zaslacza. - pomar podstawowych parametrów zaslacza: I, U, temp. - wyjśca technczne: stan AC, stan akumulatora oraz pozostałe aware - magstrala EIA-485, protokoły komunkacj: RopamNET - nadzór komunkacja z systemam: OptmaGSM, NeoGSM, NEO - optyczna sygnalzacja stanu pracy zaslacza. - lokalna lub zdalna konfguracja opcj zaslacza. PROGRAMOWANIE: - poprzez zwork (funkcje, sygnalzacja wyjść techncznych), - program PARTNER GSM w zestawe z centralą NEO ZESTAW: zaslacz PSR-ECO-5012-RN, nstrukcja UWAGI: montaż w dedykowanych obudowach z ndeksem 'D' np. O-R4D UFOROWY AC/DC. PSR-ECO-5012-RS ZASILACZ - funkcje konstrukcja zgodna z PSR-ECO-5012-RN ze zmaną - zaslacza z wązką kablową do podłączena płyty: NeoGSM, NEO, (zaslacz ne posada wyjść zaslana na złączach!) PROGRAMOWANIE: - program PARTNER GSM w zestawe z centralą ZESTAW: zaslacz PSR-ECO-5012-RS, nstrukcja UWAGI: montaż w dedykowanych obudowach z ndeksem 'D' np. O-R4D, PSR-ECO-5012RN-C7 ZASILACZ UFOROWY AC/DC - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2 lub 3 zaslacz typ A, - zaslacz oparty o PSR-ECO-5012-RN: patrz parametry funkcje, montaż na szyne DIN - optyczna sygnalzacja stanu zaslana awar na przednm panelu, - mejsce dla montażu nnych urządzeń o wymarach maksymalnych 230x100x90 WxHxD [mm] np. IPS-4 x 4szt: welowyjścowy zaslacza do CCTV, KD - wymary 245x235x95 / 240x230x90* [mm] (WxHxD, * wewnętrzne) - mejsce dla akumulatora: 7Ah/12V (SLA) - tamper otwarce oderwane od podłoża, spełna wymagana normy PN-EN 50131, klasa 2 - materał: blacha stalowa 1mm, kolor RAL7035, - zamykane: skręcana x1 od czoła obudowy PROGRAMOWANIE: - poprzez zwork (funkcje, sygnalzacja wyjść techncznych), ZESTAW: zaslacz;psr-eco-5012-rn + obudowa

19 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: PSR-ECO-5012RN-C17 PSR-ECO-5012RN-HC7 ZASILACZ UFOROWY AC/DC - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2 lub 3 zaslacz typ A, - zaslacz oparty o PSR-ECO-5012-RN: patrz parametry funkcje, montaż na szyne DIN - optyczna sygnalzacja stanu zaslana awar na przednm panelu, - mejsce dla montażu nnych urządzeń o wymarach maksymalnych 310x130x90 WxHxD [mm] np. IPS-4 x 6szt: welowyjścowy zaslacza do CCTV, KD - wymary325x305x95 / 320x300x90* [mm] (WxHxD, * wewnętrzne) - mejsce dla akumulatora: 7Ah/12V lub 17Ah/12V V(SLA - tamper otwarce oderwane od podłoża, spełna wymagana normy PN-EN 50131, klasa 2 - materał: blacha stalowa 1mm, kolor RAL7035, - zamykane: skręcana x2 od czoła obudowy PROGRAMOWANIE: - poprzez zwork (funkcje, sygnalzacja wyjść techncznych), ZESTAW: zaslacz;psr-eco-5012-rn + obudowa ZASILACZ UFOROWY AC/DC, HERMETYCZNY IP65. - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2 lub 3 zaslacz typ A, - zaslacz oparty o PSR-ECO-5012-RN: patrz parametry funkcje, montaż na szyne DIN - wymary 265 x 185 x 95 [mm] (WxHxD), tamper antysabotażowy, skręcana - mejsce dla akumulatora: 7Ah/12V (SLA) - tamper otwarce obudowy - materał: AS, kolor cemnoszary, - zamykane: skręcana x6 od czoła obudowy PROGRAMOWANIE: - poprzez zwork (funkcje, sygnalzacja wyjść techncznych), ZESTAW: zaslacz;psr-eco-5012-rn + obudowa 315,00 285,00

20 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops RF-4 ODIORNIK RADIOWY (STEROWNIK) - kompatyblność: OptmaGSM, NeoGSM, NEO, - praca jako sterownk systemowy, połączene w magstral RopamNET lub autonomczny sterownk radowy, - w zestawe z centralą tworzy elastyczny system alarmowy sterowany plotam radowym (4 kanały z funkcjam: brak funkcj, zał./wył. czuwane pełne, zał./wył. czuwane nocne, zał. czuwane pełne, zał. czuwane nocne, wył. czuwane/alarm, panc głośny), - odbornk superheterodynowy z pętlą PLL, - wysoka czułość selektywność, funkcja anty-jammng, - zasęg do 200m w terene otwartym, - antena panelowa, helkalna SMA (wysoka selektwyność), - transmsja kodowana: nadajnk-odbornk (kod zmenny), - cztery nezależne kanały radoln, - 4 wyjśca: 2 x przekaźnkowe R1,R2 (SPDT), 2xOC - nezależne tryby pracy wyjść: bstablne, monostablne, real (czas transmsj nadajnka), - możlwość sterowana wyjścam poprzez SMS-y (w systeme), - możlwość potwerdzana sterowana kanałam poprzez SMS-y, z numerem plota, - neulotna pamęć konfguracj, - konfguracja stan pracy zapsywane są w pamęc EEPROM przywracane w przypadku zanku powrotu zaslana (stan wyjść, tryby czasy pracy), - współpraca z 61 nadajnkam, - sygnalzacja nskego napęca bater nadajnka, - optyczna sygnalzacja pracy, - zaslane: 9V 30V/DC lub 8V 26V/AC (II klasa zolacj) - wyjśce AUX 14Vdc/50mA do zaslana urządzeń np. przekaźnk 12Vdc, LED, - montaż w obudowach ser: O-R2, O-R3, O-R4, O-RH, - wymary: 70x70x20, antena 105x10, RG174:150 [mm] PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe- praca systemowa, - programowane lokalne praca jako nezależny sterownk ZESTAW: moduł RF-4 (PC), antena helkalna AT-433-SMA, 2 kołk samoprzylepne, nstrukcja. UWAGI: zestaw należy uzupełnć o ploty TR-4 ODIORNIK RADIOWY (STEROWNIK) RF-4 w zestawe z 2 plotam TR-4 110,00 160,00 120,00 Sterownk radowe. RF-4-2K - funkcje parametry jak RF-4 PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe- praca systemowa, - programowane lokalne praca autonomczna. ZESTAW: moduł RF-4 (PC), antena helkalna AT-433-SMA, 2 kołk samoprzylepne, nstrukcja, 2 ploty TR-4. UWAGI: jeżel to wymagane zestaw należy uzupełnć o dodatkowe ploty TR-4. RF-4C ODIORNIK RADIOWY (STEROWNIK) - funkcje możlwośc jak RF-4 ze zmanam: antena helkalna wbudowana na PC, zasęg do 150m w terene otwartym, obudowa natynkowa AS bała - wymary: 80x80x25 [mm], sygnalzacja optyczna na obudowe: 4 wyjśca, zaslane/praca PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe- praca systemowa, - programowane lokalne praca autonomczna. ZESTAW: moduł RF-4C, nstrukcja, UWAGI: zestaw należy uzupełnć o dodatkowe ploty TR-4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy

Bardziej szczegółowo

RF-4/RF-4C systemowy lub autonomiczny sterownik radiowy. Instrukcja instalacji i obsługi systemu.

RF-4/RF-4C systemowy lub autonomiczny sterownik radiowy. Instrukcja instalacji i obsługi systemu. RF-4/RF-4C systemowy lub autonomiczny sterownik radiowy. Instrukcja instalacji i obsługi systemu. OSTRZEŻENI Ropam Elektronik Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylk o przez

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Systemy powiadamiania

Systemy powiadamiania Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA PRS SRI RRNYJN PIONR DOSTRÓJ SIĘ DO PRKJI DŹWIĘKOWJ Zanurz sę w luksuse krystalczne czystego dźwęku dzęk produktom ser PRS Sera Referencyjna Poneera. Jeśl chodz o najwyższej jakośc dźwękowe dośwadczene,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

systemy wideodomofonowe i domofonowe

systemy wideodomofonowe i domofonowe systemy wideodomofonowe i domofonowe Domofony Wideodomofony Monitoring SYSTEM 2-PRZEWODOWY S. 4 Charakterystyka ogólna S. 6 Panele zewnętrzne S. 23 Aparaty wewnętrzne S. 27 Akcesoria SYSTEM TELEFONICZNY

Bardziej szczegółowo

systemy wideodomofonowe i domofonowe

systemy wideodomofonowe i domofonowe systemy wideodomofonowe i domofonowe Domofony Wideodomofony Monitoring SYSTEM 2-PRZEWODOWY S. 4 Charakterystyka ogólna SYSTEM TELEFONICZNY S. 29 Charakterystyka ogólna DANE WYMIAROWE S. 33 Dane wymiarowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych

Bardziej szczegółowo

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH INSTALACJI ORAZ SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH INSTALACJI ORAZ SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Załącznik Nr do ZDR Przedmiotem zamówienia są wszelkie prace mające na celu utrzymanie w stałej sprawności i użyteczności wszystkich instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w tym stały dostęp

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa standardowych protokołów (np. Modbus, SNMP), możliwość instalacji dedykowanych protokołów użytkownika

Obsługa standardowych protokołów (np. Modbus, SNMP), możliwość instalacji dedykowanych protokołów użytkownika Programowalny kontroler automatyki (PAC) PRODUKT POLSKI to seria komputerów przemysłowych, które można w prosty sposób dostosować do własnych wymagań poprzez dobór dostępnych opcji sprzętowych. Energooszczędny

Bardziej szczegółowo

Załącznik A Projekt Wykonawczy: WAT tabela z parametrami urządzeń

Załącznik A Projekt Wykonawczy: WAT tabela z parametrami urządzeń Załącznik A Projekt Wykonawczy: WAT tabela z parametrami urządzeń WAT SALA SENATU tabela z parametrami maj 2012 Lp. Nazwa / rodzaj urządzenia Opis J.m. Ilość 1 System wizyjny System wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SIMATIC dla szkolnictwa. 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3. Zestawy szkoleniowe przegląd...

Spis treści. SIMATIC dla szkolnictwa. 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3. Zestawy szkoleniowe przegląd... Spis treści 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3 Sterownik SIMATIC ponad 50 lat i wiecznie młody...4 Totally Integrated Automation (TIA)...5 Sterowniki LOGO!...5 Sterowniki

Bardziej szczegółowo