Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!"

Transkrypt

1 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Sps treśc. system OptmaGSM system NeoGSM termnale GSM, moduły GSM system SmartPLC - IQPLC system SmartPLC - SmplePLC system SmartPLC - OneLnkPLC, VoPL system bezprzewodowy Aero modemy GSM panele dotykowe moduł przetwarzana wdeo (MMS, e-mal) zaslacze PSR-ECO sterownk radowe moduły zaslaczy sterownk radowe akcesora - moduły wejść wyjść akcesora - czujnk temperatury akcesora - kable do programowana akcesora - anteny GSM akcesora - syntezery mowy, moduły audo akcesora - obudowy akcesora - akumulatory akcesora - moduły przekaźnkowe, przekaźnk zaslana akcesora - nne stacje montorowana centrale alarmowe - proste aplkacje = uwag: =nowość %=promocja =wyższa cena =nższa cena =bez zman!= na zamówene Cennk ne stanow oferty handlowej w rozumenu Kodeksu Cywlnego. Zawarte w cennku nformacje, opsy, zdjęca, rysunk ne stanową zapewnena opsu towaru w rozumenu Kodeksu Cywlnego. Cennk obowązuje od dna do dna publkacj następnego wydana. Cennk zawera sugerowane ceny detalczne.

2 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Technologa SmartPLC jest nnowacyjną unkalną technologą na skalę śwatową. Nowatorske rozwązana technologe zostały potwerdzone przez opnę wystawoną przez nezależną jednostkę naukową. Projekt współfnansowany ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1

3 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops Centrale alarmowe z komunkacją GSM. Centrala alarmowa z komunkacją GSM funkcjam automatyk OptmaGSM budynkowej. * funkcje central alarmowej: - wydajny mkroprocesor 32-btowy, MIPS M4K, 80 MHz, - wbudowany system operacyjny czasu rzeczywstego (RTOS komercyjny, do zastosowań przemysłowych), zapewnające wysoką wydajność stablność welozadanowego oprogramowana układowego, - skalowalna centrala alarmowa z GSM rozproszonym ekspanderam na magstral RopamNET, - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2, - komunkacja: wbudowany modem GSM bez SIMLOCK-a, - wykrywane zagłuszana GSM (JAMMING): raportowane stanu na wyjścu zaps w pamęc zdarzeń, - użytkowncy: 32 kody (1 główny + 31), 8 numerów tel., 8 e-mal, 42 ploty, - kontrola systemu: panele dotykowe, urządzena moblne (app, webserwer w opracowanu), ploty, SMS, DTMF, I/O, - panele dotykowe: TPR-1x, TPR-2x, maks. 4 (v.optmagsm), - strefy: 4 strefy z dwoma typam czuwana, - wejśca (I): 8-32 przewodowe, rozbudowa poprzez ekspandery wejść, panele dotykowe, - konfguracja wejść: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO, - ekspandery wejść: EXP-I8, EXP-I8-RN-xxx, - system Aero: obsługa do 16 urządzeń Aero, - wyjśca (O): 8-32 przewodowe, rozbudowa poprzez ekspandery wyjść, panele dotykowe, - wyjśca: O1, O2 wyjśca 12VDC/1A z zabezpeczenem zwarcowym, przecążenowym, temperaturowy kontrolą obcążena, O3-O8 wyjśca tranzystorowe OC 100mA, - ekspandery wyjść: EXP-O8R-RN-xxx, - powadomene: SMS/VOICE/CLIP/MMS/ /GPRS, - SMS: nezależne komunkaty dla zdarzeń w systeme, - VOICE/CLIP: nezależne połączene głosowe dla zdarzeń w systeme z komunkatam głosowym (syntezer mowy, podsłuch), - MMS: transmsja MMS ze zdjęcam z kamer CCTV, wdeodomofonów; wdeo weryfkacja zdarzeń, funkcja foto-pułapk, - nezależne wadomośc e-mal dla zdarzeń w systeme, obsługa 500,00 serwera SMTP (bez SSL/TSL), - montorng GPRS: współpraca ze stacją/serwerem Montorng Software Ropam (w opracowanu) lub ze stacją Kronos NET (sterownk RopamDrect), szyfrowana transmsja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmsja SMS, praca równoległa z trybem powadomena SMS/VOICE - zegar: RTC zegar kalendarz z podtrzymanem bateryjnym, obsługa serwera czasu NTP, aktualzacja czas zmowy/letn, - tmery: 4 tmery z wyborem trybu: roczny, mesęczny, tygodnowy, dzenny, stały, każdy tmer posada ustawena 20 znacznków ON/OFF - pamęć zdarzeń , - funkcja testu łącznośc: SMS, SMS STAN, CLIP, MMS, E-mal, - optyczna sygnalzacja pracy zasęgu GSM - funkcje ogranczena kosztów lośc transmsj - obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-pad) - zaslane 12V/DC z kontrolą napęca DC, - zaslacz: do zaslana wymagany nadzorowany, ntelgentny, zaslacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS, - rozłączne złącza zacskowe, pogrupowane wg portów, * funkcje automatyk budynkowej: - SmartPLC: maks. 8 modułów IOE-IQPLC/IO-IQPLC (gnazdo/włącznk elektryczny) wykorzystujących komunkacje po sec energetycznej, - kontrola wyjść (O): SMS, DTMF, CLIP (KeyGSM), app/webserwer, -TermostatGSM, LoggerTemp: pomar rejestracja temperatury z czterech czujnków temp. - AI wejśce analogowe 0-10V ze skalowanem do wartośc fzycznej (np. temp= C, RH=%), - ntegracja audo z wdeodomofonam (VAR-1), domofonam nterkomam, podsłuch obektu, * LogcProcessor: - zaawansowane funkcje logczne, funkcje arytmetyczne, lcznk, przekaźnk czasowe, - do 20 nezależnych warunków logcznych,(blok f-then-else), - 20 przekaźnków czasowych do realzacj funkcj czasowo-logcznych, - kreator logk lub edytor skryptu (język skryptowy C), symulator: zadajnk podgląd skryptu, 2

4 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: alarmowa z komunkacją GSM funkcjam automatyk OptmaGSM-D9M Centrala budynkowej. - funkcje zasoby: OptmaGSM - obudowa na szynę DIN, szerokość 9 modułów DIN, - zaslane 12V/DC z kontrolą napęca DC, - zaslacz: do zaslana wymagany nadzorowany, ntelgentny, zaslacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS, OptmaGSM-PS OptmaGSM-PSD9M 550,00 610,00 Centrala alarmowa z komunkacją GSM funkcjam automatyk budynkowej ,00 funkcje zasoby: OptmaGSM, wbudowany zaslacz buforowy 12V/2A, zaslane 17 20V/AC lub 20 30V/DC (II klasa zolacj), kontrolą napęca AC DC, kontrola dynamczny test akumulatory, montaż w dedykowanych obudowach z transformatorem, Centrala alarmowa z komunkacją GSM funkcjam automatyk budynkowej. - funkcje zasoby: OptmaGSM-PS - obudowa na szynę DIN, szerokość 9 modułów DIN, UWAGI: - programowane za pomocą OptmaGSM Manager, - do zestawu koneczna jest antena GSM, patrz akcesora:anteny GSM, - do programowana wymagany kabel RS232 lub US, patrz akcesora: kable 3

5 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops 369,00 Centrale alarmowe z komunkacją GSM. NeoGSM Centrala alarmowa z komunkacją GSM z funkcjam automatyk budynkowej. * funkcje central alarmowej: - kompaktowa centrala alarmowa z funkcjam automatyk domowej, rozbudowa poprzez moduły, ekspandery, - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2, - komunkacja: wbudowany modem GSM bez SIMLOCK-a, - wykrywane zagłuszana GSM (JAMMING): raportowane stanu na wyjścu zaps w pamęc zdarzeń, - użytkowncy: 5 kodów (1 główny +4), 8 numerów tel., 42 ploty, - kontrola systemu: panele dotykowe, urządzena moblne (app), ploty, SMS, DTMF, I/O, - obsługa aplkacj RopamDrod do sterowana z telefonu opartego o system Androd (komunkacja SMS), - panele dotykowe: TPR-1x, TPR-2x, maks. 2 (v.neogsm), - strefy: 1 strefa z dwoma typam czuwana: pełne nocne (podstrefa z blokadą wejść), - wejśca (I): 8-20 przewodowe, rozbudowa poprzez ekspandery wejść, panele dotykowe, - konfguracja wejść: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO, - ekspandery wejść: EXP-I8, - system Aero: obsługa do 8 urządzeń Aero, - wyjśca (O): 8-14 przewodowe, rozbudowa poprzez panele dotykowe, sterownk radowy, - wyjśca: O1, O2 wyjśca 12VDC/1A z zabezpeczenem zwarcowym, przecążenowym, temperaturowy kontrolą obcążena, O3-O8 wyjśca tranzystorowe OC 100mA, - powadomene: SMS/VOICE/CLIP/MMS/GPRS, - SMS: nezależne komunkaty dla zdarzeń w systeme, - VOICE/CLIP: nezależne połączene głosowe dla zdarzeń w systeme z komunkatam głosowym (syntezer mowy, podsłuch), - MMS: transmsja MMS ze zdjęcam z kamer CCTV, wdeodomofonów; wdeo weryfkacja zdarzeń, funkcja foto-pułapk, - zegar: RTC zegar z podtrzymanem bateryjnym (klka godzn), - tmery: 4 tmery w trybe 24h, znacznk ON/OFF, sterowane czuwanem lub wyjścem, - pamęć zdarzeń 1000, - funkcja testu łącznośc: SMS, SMS STAN, CLIP, MMS - optyczna sygnalzacja pracy zasęgu GSM - funkcje ogranczena kosztów lośc transmsj - obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-pad), -TermnalSMS: funkcja transmsj SMS poprzez port RS232TTL z urządzeń DTE (PLC, kontrolery tp.) bez komend #AT, kody ASCI, NEO pracuje jak modem, termnal GSM (DCE), wyzwalane funkcj: wejśce I8, - zaslane 12V/DC z kontrolą napęca DC, - zaslacz: do zaslana wymagany nadzorowany, ntelgentny, zaslacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS, - wejśce FAC (tylko NeoGSM) do kontrol napęca AC zaslana podstawowego np. central, kontrolera, zaslacza DC, * funkcje automaty domowej: - kontrola wyjść (O): SMS, DTMF, CLIP (KeyGSM), app/webserwer -TermostatGSM, LoggerTemp: pomar rejestracja temperatury z czterech czujnków temp. - AI wejśce analogowe 0-10V ze skalowanem do wartośc fzycznej (np. temp= C, RH=%), - ntegracja audo z wdeodomofonam (VAR-1), domofonam nterkomam, podsłuch obektu, * LogcProcessor: - funkcj logczne (8) dla argumentów: wejść, wyjść, markerów (wartość bnarna 0/1), progów temperatury, progów wejśca analogowe, aware, tmery, wartośc bnarne, wskaźnków systemowych - funkcje czasowo-lcznkowe (8) analogczne jak programowane przekaźnk czasowe, wyzwalana reset tmerów (bloków) dentyczne jak argumenty w funkcjach logcznych a wynk zapsywane są wyjść lub markerów, 4

6 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Centrala alarmowa z komunkacją GSM, Termnal GSM NeoGSM-PS - NeoGSM-PSR-ECO funkcje konstrukcja NeoGSM wbudowany zaslacz buforowy 12V/2A, zaslane 17 20V/AC lub 20 30V/DC (II klasa zolacj) kontrolą napęca AC DC kontrola dynamczny test akumulatory montaż w dedykowanych obudowach z transformatorem, 568,00 Zestaw: centrala alarmowa NeoGSM + zaslacz systemowy PSR-ECO-5012-RS - NeoGSM patrz ops, - PSR-ECO-5012-RS patrz ops zaslacza PSR-ECO-xx, systemowy I nadzorowany zaslacz 12V/50W, (3A), - montaż zestawu w dedykowanych obudowach z ndeksem 'D' np. OR4D, O-R3D 429,00 UWAGI: - programowane: lokalne PARTNER GSM przez RS232TTL - zdalne PARTNER GSM przez połączene modemowe CSD (modem), zdalne poprzez SMS (wybrane funkcje), - do zestawu koneczna jest antena GSM, patrz akcesora:anteny GSM, - do programowana wymagany kabel RS232 lub US, patrz akcesora: kable 5

7 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: ,00 349,00 Ops Termnale GSM, moduły powadomeń sterowana GSM. ascgsm Moduł powadomena sterowana GSM, Termnal GSM (nadajnk GSM). * wbudowany modem GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a * wykrywane zagłuszana GSM (JAMMING): raportowane stanu na wyjścu zaps w pamęc zdarzeń * 8 numerów telefonu, grupa do powadomeń sterowana * 8 wejść, konfguracja pracy NC, NO o regulowanej czułośc do [ms lub s] * AI wejśce analogowe 0-10V ze skalowanem do wartośc fzycznej (np. temp= C, RH=%, p=kpa) * wejśce FAC do kontrol napęca AC zaslana podstawowego np. central, kontrolera, zaslacza DC * 4 sterowane wyjśca poprzez SMS, CLIP, DTMF, awara, brak AC, JAMMING * O1 wyjśce 12VDC/1A z zabezpeczenem zwarcowym przecążenowym, O2-O4 wyjśca OC 100mA * transmsja z wejść SMS/VOICE/CLIP * dowolne SMS-y komunkaty VOICE ( wymagany VSR-2) przy zdarzenach w systeme: wejśca, temp. * TermnalSMS: funkcja transmsj odberana SMS poprzez port RS232TTL z urządzeń DTE (PLC, kontrolery tp.) bez komend #AT, kody ASCI, ascgsm pracuje jak modem, termnal GSM (DCE), * KeyGSM: funkcja sterowana wyjścam poprzez dentyfkację numeru telefonu (CallerID tzw, CLIP) lub SMS dla zaprogramowanej grupy numerów (odborców), potwerdzane sterowana SMS-em dla sterowana CLIP SMS * LogcProcessor: - funkcj logczne (8) dla argumentów: wejść, wyjść, markerów (wartość bnarna 0/1), progów temperatury, progów wejśca analogowe, aware, tmery, wartośc bnarne - funkcje czasowo-lcznkowe (8) jak programowane przekaźnk czasowe, wyzwalana reset tmerów (bloków) dentyczne jak argumenty w funkcjach logcznych a wynk zapsywane są wyjść lub markerów * 4 tmery 24h do opcj LogcProcessor * montorng GPRS: - współpraca ze stacją MSR Manager (w opracowanu) - współpraca ze stacją Kronos NET (sterownk RopamDrect) szyfrowana transmsja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmsja SMS, praca równoległa z trybem powadomena SMS/VOICE * ntegracja audo z domofonam nterkomam * pomar temperatury z czujnka TSR-1, termostat na 2 wyjścach z hsterezą * dwukerunkowy system audo, podsłuch obektu (AMR-1) * zegar RTC z podtrzymana bateryjnym (restarty zaslana) * funkcja testu łącznośc: SMS, SMS STAN, CLIP * optyczna sygnalzacja pracy zasęgu GSM * pamęć zdarzeń; 1000 zdarzeń z nadpsywanem * funkcje ogranczena kosztów lośc transmsj * obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-pad zmana usług) * zaslane 12V/DC z kontrolą napęca DC (<11V) * zestaw: ascgsm z modemem GSM, konektor antenowy, 4 kołk samoprzylepne, CD z oprogramowanem, nstrukcja, ascgsm-ps Moduł powadomena sterowana GSM, Termnal GSM (nadajnk GSM). - funkcje konstrukcja ascgsm - wbudowany zaslacz buforowy 12V/2A, - zaslane 17 20V/AC lub 20 30V/DC (II klasa zolacj) - kontrolą napęca AC DC - kontrola dynamczny test akumulatory - montaż w dedykowanych obudowach z transformatorem, - zestaw: ascgsm-ps z modemem GSM, konektor antenowy, 4 kołk samoprzylepne, CD z oprogramowanem, nstrukcja, 6

8 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Moduł powadomena sterowana GSM, Termnal GSM (nadajnk GSM). MultGSM * dostępne wszystke funkcje ascgsm * numerów telefonu, 2 grupy do powadomeń sterowana: numery 1-8 wybór pojedyncze, (karta SD) wybór zborczy, cała grupa * obsługa karty SD, SDHC: - zarządzane numeram telefonu , plk.txt (łatwa edycja zmana grypy do powadomena funkcj KeyGSM) - programowane urządzena poprzez kartę SD, plk zapany programem Partner GSM na karce SD (confg.rpm) * KeyGSM: obłsuga do 1000 numerów telefonów, zastosowane; szlabany, wjazdy do osedla meszkanowe, bramy garażowe, parkng hotel tp.. * transmsja zdarzeń poprzez (protokół SMTP): - obsługa serwera SMTP czterech adresów e-mal - ekonomczna transmsja poprzez GPRS ( STAN<1k), możlwość wykorzystana funkcj klentów poczty do fltrowana, analzy, retransmsj td. * Termnal funkcja transmsj e-mal poprzez port RS232TTL z urządzeń DTE (PLC, kontrolery tp.) bez komend #AT, kody ASCI, MultGSM pracuje jak modem, termnal GSM (DCE), * ntegracja audo z wdeodomofonam VAR-1, * rejestracja temp. LoggerTemp: funkcja rejestracj temperatury co 1 mnutę na karce SD, + możlwość wysyłana logów poprzez e-mal (co 24h), * zestaw: MultGSM z modemem GSM, konektor antenowy, 4 kołk samoprzylepne, CD z oprogramowanem, nstrukcja, MultGSM-PS 399,00 Moduł powadomena sterowana GSM, Termnal GSM (nadajnk GSM) ,00 funkcje konstrukcja MultGSM wbudowany zaslacz buforowy 12V/2A, zaslane 17 20V/AC lub 20 30V/DC (II klasa zolacj) kontrolą napęca AC DC kontrola dynamczny test akumulatory montaż w dedykowanych obudowach z transformatorem, UWAGI: - programowane: lokalne PARTNER GSM przez RS232TTL - zdalne PARTNER GSM przez połączene modemowe CSD (modem), zdalne poprzez SMS (wybrane funkcje), - do zestawu koneczna jest antena GSM, patrz akcesora:anteny GSM, - do programowana wymagany kabel RS232 lub US, patrz akcesora: kable 7

9 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops 170,00 A 150,00 A 145,00 A 130,00 A 125,00 A System automatyk budynkowej SmartPLC IQPLC. Hub-IQPLC-D4M Koncentrator systemowy sec SmartPLC dla systemu IQPLC. - komaptyblny z systememe OptmaGSM, magstrala RopamNET, (LogcProcessor, logka + stany) - SmartPLC: nnowacyjna unkalna dwukerunkowa komunkacja po ln zaslana NN (230VAC), ne wymaga dodatkowej nstalacj poza standardową elektryczną, ułatwa to projektowane, rozbudowę modernzacje pod kątem automatyk budynkowej, - właścowśc komunkacja SmartPLC: dynamczny wybór trasy, 'samolecząca' sę seć, zabezpeczene przed podsłuchem nterferencją, nezawodność dostarczana danych z potwerdzenem, bezpeczeństwo, szyfrowane AES256 w najnższej warstwe danych. - zasęg SmartPLC: praktyczne neogranczony w ramach jednej sec energetycznej, nstalacj budynkowej nskego napeca NN, przy sec trójfazowej /lub dużych zakłócenach należy zastosować sprzęgacz PLC, - modem Smart PLC ( PLC ang. Power Lne Communcaton: komunkacja po sec zaslającej) oparty o zaawansowany 16-btowy procesor sygłałowy DSP, - kompatyblny z systememe OptmaGSM, magstrala RopamNET, (LogcProcessor, logka + stany) - obsługa 8 urządzeń IQPLC (w systeme OptmaGSM), - obudowa na szynę DIN, 4 moduły DIN, IOE-IQPLC IOE-IQPLC (8P) IO-IQPLC - ntelgentne sterowany łącznk elektryczny (sterowane gnazdo elektryczne), - obcążene łącznka: 10A/250V, przełączane N zaslana, - pomar poboru mocy odbornka elektryczne od 1W-2500W, - wejśce dwustanowe ON/OFF, potencjałowe N/L, do obsług włącznka lub przycsku jednobegunowego, - wejśce: sterowane lokalne lub systemowe w ramach dzałana LogcProcessora, - mnaturowe wymary: Ø50, h=30mm, [mm], - montaż w puszce podtynkowej Ø60 (głębokej), - moduł kompatyblny z każdym standardowym gnazdem łącznkem/przycskem elektrycznym, - komunkacja SmartPLC z Hub-IQPLC po budynkowej nstalacj elektrycznej NN, -sterowane stan łącznka dostępny jest w ramach argumentów LogcProceesor systemu OptmaGSM, - zaslane 230VAC, 50Hz, Intelgentny sterowany łącznk systemu IQPLC. - opakowane zborcze 8 szt. (8P), - cena dotyczy 1 szt. dla opakowana zborczego, Sterowany łącznk systemu IQPLC. - sterowany łącznk elektryczny (sterowane gnazdo elektryczne), - styk NO (C/NO), bezpotencjałowy 10A/250V, -wejśce dwustanowe ON/OFF, potencjałowe N/L, do obsług włącznka lub przycsku jednobegunowego, - wejśce: sterowane lokalne lub systemowe (argument LogcProcessor), - mnaturowe wymary: Ø50, h=30mm [mm], - montaż w puszce podtynkowej Ø60 (głębokej), - moduł kompatyblny z każdym standardowym gnazdem łącznkem/przycskem elektrycznym, - komunkacja SmartPLC z Hub-IQPLC po budynkowej nstalacj elektrycznej NN, -sterowane stan łącznka dostępny jest w ramach argumentów LogcProceesor systemu OptmaGSM, - zaslane 230VAC, 50Hz, Intelgentny sterowany łącznk systemu IQPLC. IO-IQPLC (8P) Sterowany łącznk systemu IQPLC. - opakowane zborcze 8 szt. (8P), - cena dotyczy 1 szt. dla opakowana zborczego, UWAGI: - systemy: IQPLC, SmplePLC, OnelnkPLC ne są kompatyblne. 8

10 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops System automatyk budynkowej SmartPLC SmplePLC. koncentrator sec SmartPLC dla systemu Hub-SmplePLC- Autonomczny SmplePLC. D4M - praca autonomczna bez systemu OptmaGSM, - komaptyblność z ekspanderam (RopamNET), sterowane stanam: EXP-I8-RN, EXP-O8R-RN: EXP-I8-RN/EXP-O8R-RN Hub-SmplePLC IO-SmplePLC - SmartPLC: nnowacyjna unkalna dwukerunkowa komunkacja po ln zaslana NN (230VAC), ne wymaga dodatkowej nstalacj poza standardową elektryczną, ułatwa to projektowane, rozbudowę modernzacje pod kątem automatyk budynkowej, - właścowśc komunkacja SmartPLC: dynamczny wybór trasy, 'samolecząca' sę seć, zabezpeczene przed podsłuchem nterferencją, nezawodność dostarczana danych z potwerdzenem, bezpeczeństwo, szyfrowane AES256 w najnższej warstwe danych. - zasęg SmartPLC: praktyczne neogranczony w ramach jednej sec energetycznej, nstalacj budynkowej nskego napeca NN, przy sec trójfazowej /lub dużych zakłócenach należy zastosować sprzęgacz PLC, - modem Smart PLC ( PLC ang. Power Lne Communcaton: komunkacja po sec zaslającej) oparty o zaawansowany 16-btowy procesor sygłałowy DSP, - obsługa 8 urządzeń (węzłów) SmplePLC, - obudowa na szynę DIN, 4 moduły DIN, IO-SmplePLC IO-SmplePLC (8P) EXP-I8-RN EXP-I8-RN-D4M EXP-O8R-RN -D9M A 130,00 A 125,00 A 140,00 170,00 250,00 Sterowany łącznk systemu SmplePLC. - sterowany łącznk elektryczny (sterowane gnazdo elektryczne), - styk NO (C/NO), bezpotencjałowy 10A/250V, -wejśce dwustanowe ON/OFF, potencjałowe N/L, do obsług włącznka lub przycsku jednobegunowego, - wejśce: sterowane lokalne lub systemowe (LogcProcessor), - mnaturowe wymary: Ø50, h=30mm [mm], - montaż w puszce podtynkowej Ø60 (głębokej), - moduł kompatyblny z każdym standardowym gnazdem łącznkem/przycskem elektrycznym, - komunkacja SmartPLC z Hub-IQPLC po budynkowej nstalacj elektrycznej NN, -sterowane stan łącznka dostępny jest w ramach argumentów LogcProceesor systemu OptmaGSM, - zaslane 230VAC, 50Hz, 170,00 Sterowany łącznk systemu SmplePLC. - opakowane zborcze 8 szt. (8P), - cena dotyczy 1 szt. dla opakowana zborczego, MODUŁ WEJŚĆ, EKSPANDER - kompatyblność: OptmaGSM, Hub-SmplePLC, (RopamNET), - 8 dodatkowych wejść w systeme, - konfguracja pracy NO dla SmplePLC, - montaż w obudowach systemowych, PC, - rozłączne złącza zacskowe, MODUŁ WEJŚĆ, EKSPANDER - kompatyblność: OptmaGSM, Hub-SmplePLC, (RopamNET), - 8 dodatkowych wejść w systeme, - konfguracja pracy NO dla SmplePLC, - montaż w obudowach systemowych, PC, - rozłączne złącza zacskowe, - obudowa na szynę DIN, 4 moduły DIN, MODUŁ WYJSĆ, EKSPANDER - kompatyblność: OptmaGSM, Hub-SmplePLC, (RopamNET), - 8 dodatkowych wyjść w systeme, - 8 przekaźnków, styk bezpotencjałowe CO (C/NO/NC), 8A/250V, - rozłączne złącza zacskowe, pogrupowane wg portów, - obudowa na szynę DIN, 9 modułów DIN, UWAGI: - systemy: IQPLC, SmplePLC, OnelnkPLC ne są kompatyblne. 9

11 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops 240,00 A 600,00 A 60,00 A System automatyk budynkowej OneLnkPLC. Sterowane łącznk systemu OneLnkPLC, para dwóch OneLnkPLC łącznków, sterowane punkt do punktu. - praca autonomczna bez koncentratora, punkt do punktu, - SmartPLC: nnowacyjna unkalna dwukerunkowa komunkacja po ln zaslana NN (230VAC), ne wymaga dodatkowej nstalacj poza standardową elektryczną, ułatwa to projektowane, rozbudowę modernzacje pod kątem automatyk budynkowej, - para sterowanych łącznków elektryczny (sterowane gnazdo elektryczne), - styk NO (C/NO), bezpotencjałowy 10A/250V, - wejśce dwustanowe ON/OFF, potencjałowe N/L, do obsług włącznka lub przycsku jednobegunowego, - wejśce jednego łącznka jest wystawane na wyjścu drugego odwrotne, - mnaturowe wymary: Ø50, h=30mm [mm], - montaż w puszce podtynkowej Ø60 (głębokej), - moduł kompatyblny z każdym standardowym gnazdem łącznkem elektrycznym, - komunkacja SmartPLC po budynkowej nstalacj elektrycznej NN, - zaslane 230VAC, 50Hz, System SmartPLC VoPL (Voce over Power Lne) System dwukerunkowego nterkomu (zestaw) z przesyłanem VoPL-D6M dzwęku po ln zaslana 230VAC. VoPL (Voce over Power Lne). - nnowacyjna unkalna technologa transmsj skrompresowanego dżwęku poprzez protokół SmartPLC po ln zaslana 230VAC, - modem Smart PLC ( PLC ang. Power Lne Communcaton): komunkacja po sec zaslającej) oparty o zaawansowany 16-btowy procesor sygnałowy DSP, - system VoPL składa sę z dwóch węzłów o jednakowych funkcjach, - transmsja half-duplex, obsługa przycsku PTT (ang. Push-to-talk, nacśnj mów,), - wejśce do generowana funkcj CALL PTT, - wejśce wyjśce lnowe audo do ntegracj z nnym systemam, - wejśce wyjśce audo kompatyblne ze stanadardem domofonów 4+n (kaseta, unfon/słuchawka, 2 przycsk), - wyjśce przekaźnkowe (bezpotencjalowe) wywołana CALL np. do podłączena generatora dla unfonu, - wejśce typu OTWÓRZ do sterowana wyjscem RYGIEL, - wyjśce przekaźnkowe (bezpotencjalowe) funkcj RYGIEL generowane w czase rozmowy, - obudowa na szynę DIN, 6 moduły DIN, - zaslane 230VAC, 50Hz, System SmartPLC Akcesora PLC-Coupler-D2M Sprzęgacz sec SmartPLC - sprzegane faz L1-L2-L3 dla potrzeb komunkacj SmartPLC - obudowa DIN 2M UWAGI: - systemy: IQPLC, SmplePLC, OnelnkPLC ne są kompatyblne. 10

12 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops 150,00 190,00 System bezprzewodowy Aero. APm-Aero Kontroler, punkt dostępowy (AP) systemu Aero. - systemowy kontroler Aero (AP Access Pont), - obsługa od 8 do 16 urządzeń bezprzewodowych Aero (patrz ops central), - zgodność z normą SSWN PN-EN stopeń 2, - dwukerunkowa, szyfrowana (AES 128-bt) komunkacja w paśme ISM 868 MHz, - wysoka czułość RF do -110 dm, - automatyczne sterowane mocą nadawana, do +10dm, w zależnośc od sły (RSSI) jakośc transmsj (LQI), - zasęg powyżej 300m w terene otwartym, - magstrala RopamNET do komunkacj systemowej, - programowane dagnostyka kontrolera urządzeń Aero z pozomu central, - pełen nadzór przekazywane statusów do urządzeń Aero, kontrola obecnośc, jakośc łącza, stan bater, - unkalne ID-Aero każdego kontrolera pozwala na prawdłową pracę w zasęgu nnego systemu Aero, - neulotna pamęć konfguracj, - optyczna sygnalzacja pracy, - zaslane: 9V 14V/DC, - obudowa natynkowa AS bała - wymary: 80x80x25 [mm], - współpraca z systemam: NeoGSM (od v1.3), OptmaGSM, - w systemach NeoGSM,może pracować kontroler lub ekspander lokalny EXP-I8, - ochrona antysabotażowa, PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe - praca systemowa, AP-Aero Kontroler, punkt dostępowy (AP) systemu Aero. - autonomczny lub systemowy kontroler Aero (AP Access Pont), *właścwośc, praca systemowa: - obsługa od 8 do 16 urządzeń bezprzewodowych Aero (patrz ops central), praca systemowa, - zgodność z normą SSWN PN-EN stopeń 2, - magstrala RopamNET do komunkacj systemowej, - programowane dagnostyka kontrolera urządzeń Aero z pozomu central praca systemowa, - pełen nadzór przekazywane statusów do urządzeń Aero, kontrola obecnośc, jakośc łącza, stan bater, - współpraca z systemam: NeoGSM (od v1.3), NEO (od v2.2), OptmaGSM, - w systemach NeoGSM, NEO może pracować kontroler lub ekspander lokalny EXP-I8, *właścwośc, praca autonomczna: - praca autonomczna bez central: kontrola nadzór poprzez I/O, programowane lokalne, LCD, - obsługa do 12 urządzeń bezprzewodowych Aero praca autonomczna, - wejśce ARM do kontrol czuwana (dozoru) w systeme, - 12 wyjść O1-O12 typu OC sygnalzujące stan naruszena urządzeń Aero (czujek), - trzy wyjśca OC do sygnalzacj stanów: alarm AL, sabotaż TP, słaba batera L, - wyśwetlacz LCD (podśwetlany) klawatura 4 przycskowa do programowana dagnostyk systemu, *właścwośc ogólne: - dwukerunkowa, szyfrowana (AES 128-bt) komunkacja w paśme ISM 868 MHz, - wysoka czułość RF do -110 dm, - automatyczne sterowane mocą nadawana, do +10dm, w zależnośc od sły (RSSI) jakośc transmsj (LQI), - zasęg powyżej 300m w terene otwartym, - unkalne ID-Aero każdego kontrolera pozwala na prawdłową pracę w zasęgu nnego systemu Aero, - neulotna pamęć konfguracj, - zaslane: 9V 14V/DC, - obudowa natynkowa AS bała - wymary: 120x80x25 [mm], - ochrona anty sabotażowa, PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe - praca systemowa, - z pozomu klawatury wyśwetlacza AP - praca autonomczna,

13 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: SmartPIR-Aero Cyfrowa, bezprzewodowa czujka podczerwen Aero. * właścwośc PIR - zgodność z normą PN-EN stopeń 2, - podwójny, pyro-element (detektor podczerwen), - dedykowany mkroprocesor do analzy sygnału z PIR-a, - opatentowane, bezpośredne przetwarzane sygnału przez przetwornk ADC, obróbka rzeczywstego, nezmodyfkowanego sygnału z czujnka PIR, - unkalny opatentowany algorytm analzy wynków pomarów PIR oparty o analzę statystyczną, rozkład Gaussa, trendy (stablność układu) modele ruchu w czase rzeczywstym, - algorytm SmartPIR, wykrywa zakłócena zewnętrzne np. slne fale radowe, śwatło bałe, laser, zakłócena elektryczne odrzuca ch wynk a ne fltruje uśredna ch wpływ jak w tradycyjnym podejścu do analzy sygnału z czujnka PIR, - wysoka, regulowana czułość (8 pozomów) z zachowanem wysokej odpornośc na fałszywe alarmy, - regulowany czas analzy sygnałów (PULSE 1-4) w zależnośc od aplkacj z zachowanem czułośc czujk, - opcja odpornośc na zwerzęta: 12kg/30kg, - nowoczesna soczewka Fresnela (LODIFF, POLY IR 9) zasęg detekcj 15x15m, kąt wdzena: 90, fltr śwatła bałego, 135,00 * właścwośc komunkacj Aero: - dedykowany mkroprocesor do komunkacj Aero, zarządzana energą stanam czujk, - automatyczna sterowane mocą nadawana, do +10dm, w zależnośc od sły (RSSI) jakośc transmsj (LQI) dla maksymalnej żywotnośc bater, - dwukerunkowa, szyfrowana (AES 128-bt) komunkacja w paśme ISM 868 MHz, - wysoka czułość RF do -110 dm, - zasęg do 200m w terene otwartym, * właścwośc ogólne: - obudowa natynkowa AS bała - wymary: 66x94x51 WxHxD [mm], - sygnalzacja optyczna : WalkTest, brak łącznośc, nske napęce bater, - temperatura pracy: -10 C do +55 C, - wysokość nstalacj: 2,1-2,7 m, - zaslane: batera ER14505M, żywotność ok. 2-3 lata, - ochrona anty sabotażowa, PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe poprzez AP- praca systemowa, - z pozomu AP praca autonomczna. ZESTAW: czujka SmartPIR-Aero, batera ER14505M nstrukcja, SmartPIR-Aero (10P) AT-ER14505M Cyfrowa, bezprzewodowa czujka podczerwen Aero. - opakowane zborcze 10 szt. (10P), - cena dotyczy 1 szt. dla opakowana zborczego, atera ltowa ER14505M - dedykowana do czujek Aero, - 3.6V, 2000mAh, AA, - batera ltowa L-SOCl2, - batera typu Hgh Power Type 130,00 15,00

14 ROPAM ELEKTRONIK cennk detalczny aktualzacja: Ops 299,00 499,00 Modemy GSM. ModemGSM Modem GSM, GSM/GPRS/CSD/SMS/FAX, komunkacja US, sterowane AT#, stos TCP/IP, zaslane z US Modem GSM dedykowany do serwsowana urządzeń Ropam. W szczególnośc do programowana modemowego CSD jak lokalnego poprzez port US. Modem zewnętrzny ponadto umożlwa bezprzewodową komunkację z urządzenam typu DTE (termnale, sterownk PLC, PDA tp.) wyposażonym w port US. Modem stanow kompletne rozwązane dla transmsj danych, CSD, faksów, wadomośc SMS. * współpraca z programem Partner GSM jako modem CSD do zdalnego programowana poprzez seć GSM, * konwerter US-RS232TTL dla urządzeń Ropam, programowane lokalne (zastępuje US-MGSM), * modem oparty o trzyzakresowy moduł GSM GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a, * złącza: PC=US typu A wtyk, ModemGSM=US mn oraz RJ12 (RS232TTL) do programowana lokalnego, * port US 2.0 oparty o układ FTDI (certyfkowane sterownk dla systemu Wndows) * sterowane za pomocą zestawu komend AT#, zgodny ze standardowym sterownkam WINDOWS (Hayes, GSM 07.07) * zaslane 5V z portu US 2.0, PROGRAMOWANIE/STEROWANIE: - zestaw komend AT# ZESTAW: - ModemGSM z SIM900, antena kątowa, kabel US A/ mn, kabel RJ12-RJ12 3m, nstrukcja obsług, dokumentacja (CD). sterownk VCP GPRS MODEM MODEM GPRS, GSM/GPRS/CSD/SMS/FAX, komunkacja RS232, sterowane AT#, stos TCP/IP. zaslane 6V 30V/DC Modem zewnętrzny umożlwa bezprzewodową komunkację z urządzenam typu DTE (termnale, sterownk PLC, PDA tp.) wyposażonym w port COM (RS232). Modem stanow kompletne rozwązane dla transmsj danych, faksów, wadomośc SMS. Dostępny jest standardowy zestaw komend AT# co daje możlwość sterowana poprzez aplkację zewnętrzną, ponadto mamy do dyspozycj równeż zestaw komend AT# do korzystana z opcj wbudowanego stosu TCP/IP. * modem oparty o trzyzakresowy moduł GSM GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a * port RS232 (9-pnowe złącze szeregowe ) * sterowane za pomocą zestawu komend AT#, zgodny ze standardowym sterownkam WINDOWS (połączene modemowe) * RS232: w pełn konfgurowane parametry, sprzętowe lub programowe sterowane przepływem * współpraca z programem Partner GSM (od v4.2) jako modem CSD do zdalnego programowana poprzez seć GSM, PROGRAMOWANIE/STEROWANIE: - zestaw komend AT# ZESTAW: - modem GPRS z SIM900, antena GSM, kabel D9 (male)d9 (female), zaslacz wtyczkowy, nstrukcja obsług, dokumentacja (CD).! 1

15 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops 369,00 369,00 399,00 399,00 339,00 339,00 Panele dotykowe. TPR-1 Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej ze stal INOX. - kompatyblność: NeoGSM, NEO (fabryczny frmware), - kolorowy wyśwetlacz 3,5 TFT LCD, LED, - panel dotykowy TouchPanel, bez mechancznych styków - nteraktywne grafczne menu z pktogramam (kony) - funkcja losowego układu klawatury numerycznej - tekstowe podpowedz dla danych funkcj - ntucyjne kontrola sterowane systemem - sterowane wyjścam modułu - szybke sterowane wyjścem (kontrola dostępu: drzw/brama) - dody LED statusu systemu - pasek dodatkowych nformacj o stane systemu - sygnalzacja akustyczna - wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza zegara - wbudowany czujnk temperatury - dwa wejśca alarmowe - obsługa karty SD: plan obektu, cyfrowa ramka zdjęć - funkcja rejestratora temperatury LoggerTemp: zaps hstor temperatury na karce SD (txt) /lub podgląd hstogramu w trybe wygaszacza ekranu - magstrala EIA-485 do komunkacj z centralam, protokół RopamNET - lokalny port RS232TTL - funkcja uaktualnena oprogramowana - estetyczna soldna obudowa z matowej stal nerdzewnej INOX - zabezpeczene antysabotażowe obudowy - rozłączne lstwy zacskowe - wymary:102x82x20 mm (WxHxD) TPR-1-O Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej ze stal INOX. - kompatyblność: OptmaGSM (fabryczny frmware), - pozostałe funkcje parametry jak TPR-1 TPR-1F Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe podtynkowej ze stal nerdzewnej INOX. - kompatyblność: NeoGSM, NEO (fabryczny frmware), - modułowa konstrukcja obudowy: - puszka montażowa (do stałego osadzena w podłożu) - podstawa montażowa (do montażu PC) - panel przedn ze stal nerdzewnej INOX - wymary: - puszka montażowa: 115 (134)x95 x30 (WxHxD) - podstawa montażowa: 111x92x24 (WxHxD) - panel przedn: 122x105x1 (WxHxD) - regulacja podstawy montażowej (panelu przednego) względem puszk montażowej (płaszczyzna ścany) - panel przedn wykonany z matowej stal nerdzewnej INOX, montowany czterema śrubam do podstawy montażowej - slot karta SD dostępna tylko po demontażu obudowy - zabezpeczene antysabotażowe obudowy - pozostałe parametry patrz TPR-1 TPR-1F-O Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe podtynkowej ze stal nerdzewnej INOX. - kompatyblność: OptmaGSM (fabryczny frmware), - pozostałe funkcje parametry jak TPR-1F TPR-2W Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej, bałej. - TPR-2W-O kompatyblność: NeoGSM, NEO (fabryczny frmware), estetyczna soldna obudowa z tworzywa AS w kolorze bałym (RAL9016), wymary:120x89x28 mm (WxHxD), zabezpeczene antysabotażowe obudowy, pozostałe parametry patrz TPR-1. Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej, bałej. - kompatyblność: OptmaGSM (fabryczny frmware), - pozostałe funkcje parametry jak TPR-1

16 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: TPR-2 - TPR-2-O Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej, czarnej/graftowej. kompatyblność: NeoGSM, NEO (fabryczny frmware), estetyczna soldna obudowa z tworzywa AS w kolorze graftowym (RAL7024) wymary:120x89x28 mm (WxHxD), 339,00 zabezpeczene antysabotażowe obudowy, pozostałe funkcje parametry jak TPR-1. Panel dotykowy (klawatura dotykowa), 3,5 w obudowe natynkowej, czarnej/graftowej. - kompatyblność: OptmaGSM (fabryczny frmware), - funkcje parametry jak TPR-1. SDHC-8G KARTA SDHC (dedykowana do panel TPR-1x, TPR-2x FGR-4, MultGSM) - pojemność 8G UWAGI: - panele dotykowe: zmana frmware dla danej wersj central możlwa także poprzez aktualzacje, 339,00 35,00

17 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops Przetwarzane wdeo: MMS/ . FGR-4 MODUŁ PRZETWARZANIA SYGNAŁU VIDEO NA KLATKI ORAZU TRANSMISJA MMS/ (np. kamery, DVR, wdeodomofon) Moduł FGR-4 jest nnowacyjnym unwersalnym urządzenem do współpracy z centralam alarmowym. Pozwala na przetworzene czterech sygnałów wdeo na zdjęca w formace 'jpg' przesłane ch poprzez wadomośc multmedalne MMS/e-mal. Rozwązane bazuje na standardowych usługach operatorów GSM ne wymaga specjalnych urządzeń oprogramowana. Wadomośc multmedalne dostarczane są na standardowy telefon komórkowy adres emal klenta. Transmsja danych bazuje o technologe GPRS, dzęk czemu zapewnone jest duże pokryce zasęgem powerzchn kraju pozwala to na transmsje zdjęć z obektów bez dostępu do stałego nternetu położonych poza zasęgem sec 3G (generalne wszystke tereny pozamejske). Moduł umożlwa także zaps lokalny przechwyconych zdjęć na karte SD, spełna to funkcja rejestratora zdjęć po wykrycu ruchu w obraze. Zapsane archwum mozna odczytać lokalne na komputerze lub zdalne poprzez MMS. Unwersalne funkcje konstrukcja modułu FGR-4 daje możlwość wykorzystana do kontrol stanu obektu, wzualnej weryfkacj zdarzeń 299,00 alarmowych np. przesłane zdjęca z obektu po uruchomenu alarmu włamanowego, pożarowego, neautoryzowanego wejśca. SDHC-8G - komaptyblność: OptmaGSM, NeoGSM, NEO (cyfrowa komunkacja wykorzystująca złączą EXP, w systeme może pracować FGR-4 lub PSR/PSR-RF) - przetwarzane sygnałów wdeo dla protokołu MMS - przesyłane wadomośc do 8 numerów telefonu /lub 4 adresy e-mal (bezpośredno) - 4 wejśca VIDEO (analogowe, 1Vp-p, composte, neprzelotowe) - obsługa sygnału VIDEO (kamer): kolor czarno-bałe - sygnalzacja awar przy utrace sygnału VIDEO - regulowana jakość obrazów JPG (możlwość wysłana czterech zdjęć w jednej wadomośc MMS) - wyzwalane akcj alarmowej: detekcja VIDEO, wejśca wyjśca central - sygnalzacja optyczna pracy - lmtu lośc czasu MMS ( kontrola kosztów) KARTA SDHC (dedykowana do panel TPR-1x, TPR-2x, FGR-4, MultGSM) - pojemność 8G 35,00

18 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops 199,00 199,00 285,00 Zaslacze AC/DC PSR-ECO. UFOROWY AC/DC. PSR-ECO-5012-RN ZASILACZ Intelgentne, buforowe nadzorowane zaslacze DC do systemów alarmowych oraz systemów automatyk. Frma Ropam Elektronk w wynku analzy wymagań rynku oraz podążając za globalnym trendam zwększana efektywnośc wykorzystana energ wprowadza nowy standard w zaslaczach AC/DC. Realne oszczędnośc w kosztach zużyca energ serwse: tabela oszczędnośc Unkalne parametry zaslaczy ser PSR-ECO można pogrupować w trzech blokach funkcyjnych. 1. Funkcje parametry zaslacza AC/DC, blok przetwarzana energ. - wysoka sprawność energetyczna, mn. 88% w pełnym zakrese pracy - podwyższona separacja galwanczna PRI/SEC: 3,5kV (nne zaslacze typowo: 1,5kV) - moc wyjścowa 50W w zakrese warunków II klasy środowskowej - zaslacz bezprzerwowego napęca DC - regulacja napęca wyjścowego, tryb zaslacz DC - elektronczne autonomczne zabezpeczena: przecążenowe OCP, przecwzwarcowe SCP, temperaturowe OHP, nadnapęcowe OVP, podnapęcowe UVP - II klasa ochronnośc, bez obwodu PE - obudowa modułowa DIN 6M oraz dedykowane obudowy naścenne. 2. Funkcje parametry obwodu ładowark akumulatora. - ładowane akumulatora dwufazowe: stało-prądowe stało-napęcowe. - auto-kompensacj napęca ładowana, +/- 3,3 [mv/ C/ognwo] względem temperatury projektowej 25 C. - elektronczne zabezpeczena z auto-powrotem: OCP, SCP, UVP odwrotną polaryzacją (RPP). - dynamczny test dagnostyka akumulatora. - funkcja ochrony przed przeładowanem uszkodzonego akumulatora: zaawansowany algorytm pomaru wprowadzonego ładunku, jeżel Qbat>Qmax a brak trybu stałonapęcowego ładowana to zaslacz wyłączy ładowane, wystaw status awar ale pozostaw akumulator jako źródło zaslana awaryjnego. - obsługa akumulatorów 12V ołowowo-kwasowych (SLA lub AGM) 3. Status pracy zaslacza (nadzór) komunkacja systemowa. - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2 lub 3, zaslacz typ A - mkroprocesorowa dagnostyka kontrola pracy zaslacza. - pomar podstawowych parametrów zaslacza: I, U, temp. - wyjśca technczne: stan AC, stan akumulatora oraz pozostałe aware - magstrala EIA-485, protokoły komunkacj: RopamNET - nadzór komunkacja z systemam: OptmaGSM, NeoGSM, NEO - optyczna sygnalzacja stanu pracy zaslacza. - lokalna lub zdalna konfguracja opcj zaslacza. PROGRAMOWANIE: - poprzez zwork (funkcje, sygnalzacja wyjść techncznych), - program PARTNER GSM w zestawe z centralą NEO ZESTAW: zaslacz PSR-ECO-5012-RN, nstrukcja UWAGI: montaż w dedykowanych obudowach z ndeksem 'D' np. O-R4D UFOROWY AC/DC. PSR-ECO-5012-RS ZASILACZ - funkcje konstrukcja zgodna z PSR-ECO-5012-RN ze zmaną - zaslacza z wązką kablową do podłączena płyty: NeoGSM, NEO, (zaslacz ne posada wyjść zaslana na złączach!) PROGRAMOWANIE: - program PARTNER GSM w zestawe z centralą ZESTAW: zaslacz PSR-ECO-5012-RS, nstrukcja UWAGI: montaż w dedykowanych obudowach z ndeksem 'D' np. O-R4D, PSR-ECO-5012RN-C7 ZASILACZ UFOROWY AC/DC - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2 lub 3 zaslacz typ A, - zaslacz oparty o PSR-ECO-5012-RN: patrz parametry funkcje, montaż na szyne DIN - optyczna sygnalzacja stanu zaslana awar na przednm panelu, - mejsce dla montażu nnych urządzeń o wymarach maksymalnych 230x100x90 WxHxD [mm] np. IPS-4 x 4szt: welowyjścowy zaslacza do CCTV, KD - wymary 245x235x95 / 240x230x90* [mm] (WxHxD, * wewnętrzne) - mejsce dla akumulatora: 7Ah/12V (SLA) - tamper otwarce oderwane od podłoża, spełna wymagana normy PN-EN 50131, klasa 2 - materał: blacha stalowa 1mm, kolor RAL7035, - zamykane: skręcana x1 od czoła obudowy PROGRAMOWANIE: - poprzez zwork (funkcje, sygnalzacja wyjść techncznych), ZESTAW: zaslacz;psr-eco-5012-rn + obudowa

19 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: PSR-ECO-5012RN-C17 PSR-ECO-5012RN-HC7 ZASILACZ UFOROWY AC/DC - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2 lub 3 zaslacz typ A, - zaslacz oparty o PSR-ECO-5012-RN: patrz parametry funkcje, montaż na szyne DIN - optyczna sygnalzacja stanu zaslana awar na przednm panelu, - mejsce dla montażu nnych urządzeń o wymarach maksymalnych 310x130x90 WxHxD [mm] np. IPS-4 x 6szt: welowyjścowy zaslacza do CCTV, KD - wymary325x305x95 / 320x300x90* [mm] (WxHxD, * wewnętrzne) - mejsce dla akumulatora: 7Ah/12V lub 17Ah/12V V(SLA - tamper otwarce oderwane od podłoża, spełna wymagana normy PN-EN 50131, klasa 2 - materał: blacha stalowa 1mm, kolor RAL7035, - zamykane: skręcana x2 od czoła obudowy PROGRAMOWANIE: - poprzez zwork (funkcje, sygnalzacja wyjść techncznych), ZESTAW: zaslacz;psr-eco-5012-rn + obudowa ZASILACZ UFOROWY AC/DC, HERMETYCZNY IP65. - konstrukcja funkcje zgodne z PN-EN , stopeń 2 lub 3 zaslacz typ A, - zaslacz oparty o PSR-ECO-5012-RN: patrz parametry funkcje, montaż na szyne DIN - wymary 265 x 185 x 95 [mm] (WxHxD), tamper antysabotażowy, skręcana - mejsce dla akumulatora: 7Ah/12V (SLA) - tamper otwarce obudowy - materał: AS, kolor cemnoszary, - zamykane: skręcana x6 od czoła obudowy PROGRAMOWANIE: - poprzez zwork (funkcje, sygnalzacja wyjść techncznych), ZESTAW: zaslacz;psr-eco-5012-rn + obudowa 315,00 285,00

20 Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: Ops RF-4 ODIORNIK RADIOWY (STEROWNIK) - kompatyblność: OptmaGSM, NeoGSM, NEO, - praca jako sterownk systemowy, połączene w magstral RopamNET lub autonomczny sterownk radowy, - w zestawe z centralą tworzy elastyczny system alarmowy sterowany plotam radowym (4 kanały z funkcjam: brak funkcj, zał./wył. czuwane pełne, zał./wył. czuwane nocne, zał. czuwane pełne, zał. czuwane nocne, wył. czuwane/alarm, panc głośny), - odbornk superheterodynowy z pętlą PLL, - wysoka czułość selektywność, funkcja anty-jammng, - zasęg do 200m w terene otwartym, - antena panelowa, helkalna SMA (wysoka selektwyność), - transmsja kodowana: nadajnk-odbornk (kod zmenny), - cztery nezależne kanały radoln, - 4 wyjśca: 2 x przekaźnkowe R1,R2 (SPDT), 2xOC - nezależne tryby pracy wyjść: bstablne, monostablne, real (czas transmsj nadajnka), - możlwość sterowana wyjścam poprzez SMS-y (w systeme), - możlwość potwerdzana sterowana kanałam poprzez SMS-y, z numerem plota, - neulotna pamęć konfguracj, - konfguracja stan pracy zapsywane są w pamęc EEPROM przywracane w przypadku zanku powrotu zaslana (stan wyjść, tryby czasy pracy), - współpraca z 61 nadajnkam, - sygnalzacja nskego napęca bater nadajnka, - optyczna sygnalzacja pracy, - zaslane: 9V 30V/DC lub 8V 26V/AC (II klasa zolacj) - wyjśce AUX 14Vdc/50mA do zaslana urządzeń np. przekaźnk 12Vdc, LED, - montaż w obudowach ser: O-R2, O-R3, O-R4, O-RH, - wymary: 70x70x20, antena 105x10, RG174:150 [mm] PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe- praca systemowa, - programowane lokalne praca jako nezależny sterownk ZESTAW: moduł RF-4 (PC), antena helkalna AT-433-SMA, 2 kołk samoprzylepne, nstrukcja. UWAGI: zestaw należy uzupełnć o ploty TR-4 ODIORNIK RADIOWY (STEROWNIK) RF-4 w zestawe z 2 plotam TR-4 110,00 160,00 120,00 Sterownk radowe. RF-4-2K - funkcje parametry jak RF-4 PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe- praca systemowa, - programowane lokalne praca autonomczna. ZESTAW: moduł RF-4 (PC), antena helkalna AT-433-SMA, 2 kołk samoprzylepne, nstrukcja, 2 ploty TR-4. UWAGI: jeżel to wymagane zestaw należy uzupełnć o dodatkowe ploty TR-4. RF-4C ODIORNIK RADIOWY (STEROWNIK) - funkcje możlwośc jak RF-4 ze zmanam: antena helkalna wbudowana na PC, zasęg do 150m w terene otwartym, obudowa natynkowa AS bała - wymary: 80x80x25 [mm], sygnalzacja optyczna na obudowe: 4 wyjśca, zaslane/praca PROGRAMOWANIE: - z pozomu central alarmowe- praca systemowa, - programowane lokalne praca autonomczna. ZESTAW: moduł RF-4C, nstrukcja, UWAGI: zestaw należy uzupełnć o dodatkowe ploty TR-4.

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian! Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: 2015-03-01 Sps treśc. system OptmaGSM system NeoGSM termnale GSM, moduły GSM system SmartPLC - IQPLC system SmartPLC - SmplePLC system SmartPLC - OneLnkPLC,

Bardziej szczegółowo

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2014-04-01. i = uwagi: =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2014-04-01. i = uwagi: =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie Spis treści. system OptimaGSM system NeoGSM terminale GSM, moduły GSM system SmartPLC - IQPLC system SmartPLC - SimplePLC system SmartPLC - OneLinkPLC, VoPL system bezprzewodowy Aero modemy GSM panele

Bardziej szczegółowo

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2014-01-15. =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2014-01-15. =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie SPIS TREŚCI centrale alarmowe z komunikacją GSM moduły powiadomienia i sterowania GSM modemy GPRS stacje monitorowania centrale alarmowe - proste aplikacje panele dotykowe system NEO moduł przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2014-04-01. =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2014-04-01. =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2014-04-01 SPIS TREŚCI centrale alarmowe z komunikacją GSM Aero system bezprzewodowy moduły powiadomienia i sterowania GSM modemy GPRS stacje monitorowania

Bardziej szczegółowo

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2011-08-01

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2011-08-01 SPIS TREŚCI centrale alarmowe z komunikacją GSM moduły powiadomienia i sterowania GSM modemy GPRS stacje monitorowania centrale alarmowe - proste aplikacje NEO - panele dotykowe NEO - moduł przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2014-04-01. =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2014-04-01. =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie SPIS TREŚCI centrale alarmowe z komunikacją GSM system bezprzewodowy Aero terminale GSM, moduły GSM modemy GSM stacje monitorowania centrale alarmowe - proste aplikacje panele dotykowe system NeoGSM, NEO

Bardziej szczegółowo

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2011-04-01

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2011-04-01 SPIS TREŚCI centrale alarmowe z komunikacją GSM moduły powiadomienia i sterowania GSM modemy GPRS stacje monitorowania moduły powiadomienia GSM- telefony standardowe kable do MGSM 2.0 i MGSM 2.0PC centrale

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/SPPW/2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/SPPW/2016 Wzór Formularza Oferty (pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587, REGON:

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY PRODUKT OPIS PRODUKTU GRUP CEN NETTO UNIFONY KW-1121 Unifon słuchawkowy, biały, Komunikacja z monitorem: KW-703C, KW-560C Możliwość pracy w systemie autonomicznym (unifon 1 panel zewnętrzny) Kompatybilność:

Bardziej szczegółowo

PSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

PSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 KOD: TYP: PSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą

Bardziej szczegółowo

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V KOD: TYP: HPSB 11A12D v.1.0/vii HPSB 13,8V/10A/ Zasilacz buforowy, impulsowy PL Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 13,8V/10A* miejsce na akumulator / szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

! ZDJĘCIE PRODUKT OPIS URZĄDZENIA

! ZDJĘCIE PRODUKT OPIS URZĄDZENIA ! UWAGI: =nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian! ZDJĘCIE PRODUKT OPIS URZĄDZENIA CENTRALE ALARMOWE Z KOMUNIKACJĄ GSM MODUŁY POWIADOMIEŃ I STEROWANIA GSM CENTRALA ALARMOWA z KOMUNIKACJĄ

Bardziej szczegółowo

PSBEN 10A12E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

PSBEN 10A12E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 KOD: TYP: PSBEN 10A12E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą

Bardziej szczegółowo

PSBEN 10A12D v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/40Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

PSBEN 10A12D v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/40Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 KOD: TYP: PSBEN 10A12D v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/40Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą PN-EN

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do kamer IP

Urządzenia do kamer IP Urządzenia do kamer IP Switche PoE Zasilacze PoE Moduły PoE PoE ATA + POER (Video + 48/54VC) z zasilaczem, 10/100Mb/s, IEEE 802.3af Seria S 15,4 dla każdego portu PoE 48VC Porty LAN dla innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY MONITORY KW-E430C-A Monitor 4,3" TFT LCD kolorowy, głośnomówiący Obsługa 1 dowolnego panela zewnętrznego KENWEI Wyjście Video (np.: do podłączenia dodatkowego monitora, telewizora, itp.), Funkcja wyciszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

CZTEROPAK Czujek PIR IQ-VISION 12,2m x 12,2m odporna na zwierzęta do 13kg mozliwość montaŝu na uchwycie obrotowym

CZTEROPAK Czujek PIR IQ-VISION 12,2m x 12,2m odporna na zwierzęta do 13kg mozliwość montaŝu na uchwycie obrotowym CENNIK SSWiN DPK SYSTEM Technology INSTALATOR UśYTKOWNIK Symbol foto Charakterystyka 20% NETTO BRUTTO PROMOCJE - rabaty do 55% 4-PACK IQ-VISION-D CZTEROPAK Czujek PIR IQ-VISION 12,2m x 12,2m odporna na

Bardziej szczegółowo

340-Z, Kontaktron do bramy garaŝowej, Czujka dualna C101 (garaŝ), 7 czujek ruchu PIR 1510, Sygnalizator zewnętrzny TSZ4

340-Z, Kontaktron do bramy garaŝowej, Czujka dualna C101 (garaŝ), 7 czujek ruchu PIR 1510, Sygnalizator zewnętrzny TSZ4 CENNIK SSWiN DPK SYSTEM Technology CENY DETALICZNE Symbol foto Charakterystyka NETTO BRUTTO PROMOCJE - rabaty do 55% 4-PACK IQ-VISION-D CZTEROPAK Czujek PIR IQ-VISION 12,2m x 12,2m odporna na zwierzęta

Bardziej szczegółowo

MGSM 4.0+/MGSM 4.0-PS+

MGSM 4.0+/MGSM 4.0-PS+ MGSM 4.+/MGSM 4.-PS+ Centrala alarmowa z komunikacją GSM. Zaawansowany moduł powiadomienia i sterowania GSM. Instrukcja instalacji. 2 Ropam Elektronik OSTRZEŻENIA: Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź

Bardziej szczegółowo

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 19.03.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 19.03.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 19.03.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. MODEL ZDJĘCIE PRODUKTU OPIS BCS-VDIP7 BCS-VDIP6 ZESTAWY Panel zewnętrzny BCS-PAN1202S - charakterystyka: daszkiem

Bardziej szczegółowo

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian! Sps treśc. system OptmaGSM system NeoGSM termnale GSM, moduły GSM system SmartPLC - IQPLC system SmartPLC - SmplePLC system SmartPLC - OneLnkPLC, VoPL system bezprzewodowy Aero modemy GSM panele dotykowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian! Sps treśc. system OptmaGSM panele dotykowe OptmaGSM system NeoGSM panele dotykowe NeoGSM termnale GSM, moduły GSM system SmartPLC - IQPLC system SmartPLC - SmplePLC system SmartPLC - OneLnkPLC, VoPL system

Bardziej szczegółowo

MODUŁY I/O I KONWERTERY

MODUŁY I/O I KONWERTERY MODUŁY I/O I KONWERTERY Moduły i konwertery znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach: Systemy monitoringu sygnałów Rozszerzenie wejść i wyjść sterowników PLC Transmisja radiowa i szeregowa sygnałów automatyki

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do kamer IP

Urządzenia do kamer IP Urządzenia do kamer IP Switche PoE Zasilacze PoE Moduły PoE PoE - ATA + POER (Video + 48/54VC) z zasilaczem, 10/100Mb/s, IEEE 802.3af Seria S 15,4 dla każdego portu PoE - 48VC Porty LAN dla innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

CENA DETALICZNA Symbol Foto Opis NETTO BRUTTO DETEKTORY. Czujka Dualna PIR + MW 12,2 m x 12,2 m autotest odporna na zwierzęta do 45kg

CENA DETALICZNA Symbol Foto Opis NETTO BRUTTO DETEKTORY. Czujka Dualna PIR + MW 12,2 m x 12,2 m autotest odporna na zwierzęta do 45kg NAPCO Polska CENNIK DETALICZNY SSWiN 1 CENNIK NAPCO POLSKA CENA DETALICZNA DETEKTORY C101STLRE11 Czujka Dualna PIR + MW 11m x 11m antymasking autotest 83,00 zł 102,09 zł C101STLRE15 Czujka Dualna PIR +

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

EN54-3A28 v.1.0/iii EN54 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER

EN54-3A28 v.1.0/iii EN54 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER KOD: TYP: EN54-3A28 v.1.0/iii EN54 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych PL RED POWER 1438 Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385 Świadectwo dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

LISTA PRODUKTOWA / CENNIK DETALICZNY

LISTA PRODUKTOWA / CENNIK DETALICZNY LISTA PRODUKTOWA / CENNIK DETALICZNY FH WENA Al. Jerozolimskie 311 05-826 Reguły Nip: 728-120-97-11 LISTA PRODUKTOWA 2015 SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE VIDOS Ceny detaliczne Foto Symbol Opis MONITORY Ekran kolorowy

Bardziej szczegółowo

AVAL Sp. z o.o Białystok, Kozłowa 4, tel , Zasilacze 12V, 24V, buforowe, awaryjne UPS

AVAL Sp. z o.o Białystok, Kozłowa 4, tel , Zasilacze 12V, 24V, buforowe, awaryjne UPS Zasilacze 12V, 24V, buforowe, awaryjne UPS Zasilacze 12V wtyczkowe 2 Zasilacze 12V desktop 2 Zasilacze 12V w obudowach metalowych 3 Zasilacze 12V do montażu 3 Zasilacze 12V do zabudowy 3 Zasilacze 12V

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia.

Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. Wymagania. aplikacja zgodna z BasicGSM/MultiGSM/NeoGSM/OptimaGSM(-PS), wymagane zasoby: dwa wejścia, jedno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

lista urządzeń kompatybilnych z usługą m2m

lista urządzeń kompatybilnych z usługą m2m lista urządzeń kompatybilnych z usługą m2m MiniPCIe 3G Przemysłowy moduł Mini PCI express 3G ( HSPA) Wsparcie dla technologi GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA+ Niski pobór energii Dostępny w wersji z Gemalto MIM

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

EN54-3A17 v.1.0/vi EN54 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER

EN54-3A17 v.1.0/vi EN54 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER KOD: TYP: EN54-3A17 v.1.0/vi EN54 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych PL RED POWER 1438 Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385 Świadectwo dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW VIDEODOMOFONOWY FERMAX "NOWY CITY LINE LOFT" 1NR B/W. System Cyfrowy ADS

ZESTAW VIDEODOMOFONOWY FERMAX NOWY CITY LINE LOFT 1NR B/W. System Cyfrowy ADS NOWE ZESTAWY CITY LINE JEDNORODZINNE NR REF. OPIS NETTO BRUTTO REF.4960 ZESTAW VIDEODOMOFONOWY "NOWY CITY LINE LOFT" 1NR B/W 1 300,00 1 599,00 Nowy Panel CITY LINE aluminiowy z jednym przyciskiem Kamera

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

CENTRALE ALARMOWE PRZEWODOWA 2 HYBRYDOWA ZINTEGROWANE Z KOMUNIKATOREM GSM/GPRS 1CPX200N FUNKCJONALNA, NOWOCZESNA, DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTÓW

CENTRALE ALARMOWE PRZEWODOWA 2 HYBRYDOWA ZINTEGROWANE Z KOMUNIKATOREM GSM/GPRS 1CPX200N FUNKCJONALNA, NOWOCZESNA, DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTÓW CENTRALE ALARMOWE ZINTEGROWANE Z KOMUNIKATOREM GSM/GPRS 1CPX200N PRZEWODOWA 2 HYBRYDOWA ALERTVIEW POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ DO ZARZĄDZANIA CENTRALĄ ALARMOWĄ FUNKCJONALNA, NOWOCZESNA, DOSTOSOWANA DO POTRZEB

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10779 Bramka w obudowie BlackBOX Mobiline2000G3 to analogowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej, realizując

Bardziej szczegółowo

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016 Systemy alarmowe > System alarmowy INIM > Model : SL1050BOX Producent : INIM Nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą

Bardziej szczegółowo

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A Tel. (+48 42) 616 21 00, Fax (+48 42) 616 21

Bardziej szczegółowo

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki - zesta w wideodomofonu CZARNO-BIAŁY KOLOROWY H1001 319 pln H1010 550 pln zestaw domowego wideodomofonu i pobór mocy: 14 VA max. kamery wyświetlacz: 4 (10cm) CM-06DNRM/CM-06D temperatura pracy: 0 C do

Bardziej szczegółowo

Główne elementy systemu Producent System SAP System SUG System ODDYMIANIA System SSWiN, KD

Główne elementy systemu Producent System SAP System SUG System ODDYMIANIA System SSWiN, KD Załącznik nr. Główne elementy systemu Producent System SAP Centrala sygnalizacji pożaru Repetytor centrali sygnalizacji pożaru 3 Moduł dodatkowych dwóch pętli do centrali 4 Interfejs sieci ARCNET 5 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10777 Bramka w obudowie WhiteBOX Mobiline2000NW to analogowa bramka GSM, która pozwala na realizację trzech podstawowych usług: transmisji głosu, faksu oraz transmisji danych.

Bardziej szczegółowo

LiftCall. Katalog produktów

LiftCall. Katalog produktów LiftCall Katalog produktów Zdjęcie Produkt Kod Opis LiftCall GSM LCG Komunikacja dla sieci GSM Zestaw łączności alarmowej opartej na sieci GSM. Regulacja czasu aktywacji wywołania alarmowego, serwisowego

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM VIDEO/DOMOFONOWY

CYFROWY SYSTEM VIDEO/DOMOFONOWY CYFROWY SYSTEM VIDEO/DOMOFONOWY MATIBUS SE to cyfrowy system domofonowy i videodomofonowy, w którym zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu system MATIBUS SE może być stosowany we wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 5 Postępowanie nr EU/13/ZI/ZZ/2011 udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja Systemu Łączności Bezprzewodowej na terenie BCT SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści:

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

LiftCall. Katalog produktów

LiftCall. Katalog produktów LiftCall Katalog produktów Zdjęcie Produkt Kod Opis LiftCall GSM LCG Komunikacja dla sieci GSM Zestaw łączności alarmowej opartej na sieci GSM. Regulacja czasu aktywacji wywołania alarmowego, serwisowego

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Domofony, videodomofony... 268 Systemy monitoringu... 269-272 Detektory... 272 Sygnalizatory, akcesoria... 273-274 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Domofony, videodomofony... 268 Systemy monitoringu... 269-272 Detektory... 272 Sygnalizatory, akcesoria... 273-274 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Domofony, videodomofony... 268 Systemy monitoringu... 269-272 Detektory... 272 Sygnalizatory, akcesoria... 273-274 Domofony, videodomofony Domofon (LF-01+ TF01) Interkom dwukierunkowy Sterowanie zamkiem

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Rodzina central SPC. Informacje wstępne. Główne cechy. Przegląd systemu. Building Technologies / SP

Rodzina central SPC. Informacje wstępne. Główne cechy. Przegląd systemu. Building Technologies / SP Rodzina central SPC Rodzina central SPC Informacje wstępne Główne cechy Przegląd systemu Strona 2 SPC Rodzina central SPC przeznaczona do obiektów średnich i dużych Wspólne peryferia: Klawiatury Ekspandery

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 14.07.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 14.07.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 14.07.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. MODEL ZDJĘCIE PRODUKTU OPIS BCS-PAN9103S SYSTEM WIELORODZINNY Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP: Panel zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych System hybrydowy Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych Hybrydowy system wieloabonentowy serii "Gate View" łączy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660 Nazwa Opis Ilość System audio i video Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 660 Okablowanie logiczne Panel 4 nie wyposażony FTP Okablowanie logiczne Moduł kat 6 FTP 96 Okablowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny obowiązuje od 08.07.2014r do czasu kolejnej aktualizacji NOWOŚCI

Cennik detaliczny obowiązuje od 08.07.2014r do czasu kolejnej aktualizacji NOWOŚCI Cennik detaliczny obowiązuje od 08.07.2014r do czasu kolejnej aktualizacji Lp Indeks Opis Cena netto PLN Grupa rabatowa NOWOŚCI 1. FAM-PRO-1NP Panel cyfrowy Familio PRO z 1 przyciskiem, sposób montażu

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy otwarci na nowe zlecenia i współpracę. Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą produktów i usług. Oferta aktualna na lipiec 2015:

Jesteśmy otwarci na nowe zlecenia i współpracę. Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą produktów i usług. Oferta aktualna na lipiec 2015: Istniejemy od 1997 roku (dawniej Link PPHU). Zajmujemy się konstruowaniem, produkcją i serwisem urządzeń do transmisji danych, ochrony i automatyki obiektów. Posiadamy zaplecze pomiarowo-kontrolne sprzętu

Bardziej szczegółowo

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania NADAJNIKI / PRZEŁĄCZNIKI Przełącznik klawiszowy podtynkowy 667102 Przełącznik klawiszowy podtynkowy Typ: stabilny (z podtrzymaniem)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller DANE TECHNICZNE Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller Saia PCD3.M2330 to kompaktowy sterownik swobodnie programowalny łączący technologie Webową, IT oraz telekomunikacyjną. Niewielkich rozmiarów urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Przedmiary Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Obiekt: budynek biurowy, Gliwice, ul. Rybnicka 29 Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Jednostka projektowania: APA Sp. z o.o. SSWiN KNR AL-01 0102-1

Bardziej szczegółowo

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Zobacz na żywo w swoim telefonie komórkowym kto czeka pod Twoimi drzwiami! Metalowa

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania SMS ecotel

System powiadamiania SMS ecotel System powiadamiania SMS ecotel DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA 0001 Czerwiec 2008 Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Dane techniczne... 4 2 Instalacja... 4 2.1 Karta SIM i jej montaż... 5 2.2 Obwody

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo