TERMINAL GSM/GPRS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PU 59/09/EP&M. ELECTRONIC POWER AND MARKET Sp. z o.o. EDYCJA 1.0. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMINAL GSM/GPRS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PU 59/09/EP&M. ELECTRONIC POWER AND MARKET Sp. z o.o. EDYCJA 1.0. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: ..."

Transkrypt

1 ELECTRONIC POWER AND MARKET Sp. z o.o. TERMINAL GSM/GPRS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PU 59/09/EP&M EDYCJA 1.0 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Ł. Panasiuk A. Buszyński J. Grunt

2 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 2/17 SPIS TREŚCI: HISTORIA ZMIAN...3 DEFINICJE I SKRÓTY WPROWADZENIE PRZEZNACZENIE KONTEKST URZĄDZENIA DOKUMENTY ZWIĄZANE CHARAKTERYSTYKA XGATE BUDOWA TERMINALA PARAMETRY TECHNICZNE FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI OBSŁUGA APLIKACJI XGATE WPROWADZANIE KOMEND AT ZDALNY TERMINAL TELNET ZDALNA AKTUALIZACJA APLIKACJI XGATE KOMENDY AT APLIKACJI XGATE...12 ZAŁĄCZNIK A. Schemat kabla RS232 do terminala XGATE...15 ZAŁĄCZNIK B. Złącza terminala XGATE...16 ZAŁĄCZNIK C. Lista standardowych komend AT obsługiwanych przez zdalny terminal telnet...17

3 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 3/17 HISTORIA ZMIAN Edycja Data Opis Opracowanie dokumentu

4 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 4/17 DEFINICJE I SKRÓTY APN BTS DNS DOTA EDGE FTP GPIO GPRS GSM karta SIM PIN ang. Access Point Name, nazwa wskazująca na konkretną sieć pakietową (np. Internet, intranet operatora) i opcjonalnie usługę np. GPRS, dzięki której w sieciach komórkowych GSM użytkownik terminala może korzystać z transmisji danych przesyłanych z zewnętrznych sieci. ang. Base Transceiver Stadion, stacja przekaźnikowa (bazowa) w systemach łączności bezprzewodowej GSM, wyposażona w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchowy z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. ang. Domain Name System, system nazw domenowych, to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. ang. Download Over The Air, funkcja, która umożliwia bezprzewodową (poprzez sieć GSM) wymianę oprogramowania w terminalu XGATE. Możliwa jest wymiana samej aplikacji XGATE jak również firmware modułu Fastrack Supreme. ang. Enhanced Data rate for GSM Evolution, technologia używana w sieciach GSM do przesyłania danych. Jest ona rozszerzeniem dla technologii GPRS (oprócz nazwy EDGE używa się też terminu EGPRS Enhanced GPRS), poprawiony został w niej interfejs radiowy, dzięki czemu uzyskano około trzykrotne zwiększenie przepływności oraz możliwość dynamicznej zmiany szybkości nadawania pakietów w zależności od warunków transmisji. ang. File Transfer Protocol, protokół typu klient serwer, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP. ang. General Purpose Input/Output, wyprowadzenia (linie) urządzenia, które mogą pełnić rolę wejść lub wyjść dwustanowych i jest to zazwyczaj własność konfigurowalna. ang. General Packet Radio Service, technologia komunikacyjna stosowana w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych. Użytkownik płaci w niej za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. ang. Global System for Mobile Communications, najpopularniejszy standard telefonii komórkowej. Sieci oparte na tym systemie telekomunikacji oferują usługi związane z transmisją głosu, danych i wiadomości w formie tekstowej i multimedialnej. ang. Subscriber Identify Module, moduł identyfikacji abonenta plastikowa karta elektroniczna wielkości 25 15mm z wbudowaną pamięcią i mikroprocesorem. Karta SIM identyfikuje abonenta i pełni funkcję klucza dostępowego do sieci komórkowej. ang. Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służący do autoryzacji i identyfikacji, umożliwiający dostęp do terminalu GSM.

5 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 5/17 PING WDC SMS UMTS złącze SMA ang. PING WatchDog Counter, jest funkcją aplikacji XGATE która umożliwia efektywne testowanie jakości połączenia GPRS za pomocą pomiaru czasu odpowiedzi żądań echa tzw. ping od zdalnego hosta. ang. Short Message Service, usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. ang. Universal Mobile Telecommunications Systems, Uniwersalny System telekomunikacji Ruchomej, najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji. Dzięki zaimplementowanym w nich technologiom HSDPA i HSUPA (będących częścią standardu UMTS) użytkownicy mogą uzyskać transfer z przepływnością 1,46Mbit/s podczas wysyłania informacji i 7,2Mbit/s podczas odbierania informacji. ang. SubMiniature version A, złącze współosiowe stosowane do łączenia urządzeń wykorzystujących kable koncentryczne i przesyłających sygnały wysokiej częstotliwości.

6 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 6/17 1. WPROWADZENIE 1.1. PRZEZNACZENIE XGATE GSM/GPRS jest terminalem, który umożliwia komunikację w technologii GPRS/EDGE/UMTS dowolnym urządzeniom wyposażonym jedynie w port RS232. Nie jest wymagana żadna dodatkowa obsługa terminala przez urządzenie docelowe. XGATE stanowi pewien pomost pomiędzy portem szeregowym dowolnego urządzenia a zdalnym hostem i jest dla niego przezroczysty. Dzięki terminalowi XGATE możliwa jest komunikacja w terenie oraz obiektach gdzie niemożliwe jest okablowanie typowych mediów lub jest to nieopłacalne ekonomicznie KONTEKST URZĄDZENIA Podstawowym kontekstem terminala XGATE jest praca w rozproszonej infrastrukturze sieci dowolnego operatora GSM. Lokalizacja współpracujących urządzeń może być dowolna, ograniczona jedynie zasięgiem sieci danego operatora. Przykładowy schemat funkcjonalny rozproszonej struktury telemetrycznej przedstawiono na rysunku 1.1. Urządzenie RS232 XGATE BTS XGATE RS232 Urządzenie ROZLEGŁA SIEĆ GSM BTS Przenośne centrum Urządzenie RS232 XGATE f Rys Schemat funkcjonalny rozproszonej struktury telemetrycznej w sieci GSM Innym kontekstem terminala XGATE jest zestawienie bezprzewodowego, transparentnego tunelu dla szeregowego interfejsu RS232. Za pomocą terminali XGATE możliwa jest komunikacja dwóch, dowolnie odległych urządzeń, których porty szeregowe mogą pracować na różnych prędkościach i różnych formatach danych (rysunek 1.2). BTS Centrum

7 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 7/17 Po zastosowaniu zewnętrznych konwerterów interfejsów szeregowych możliwa jest komunikacja z urządzeniami sterująco monitorującymi poprzez interfejs RS422/RS485 (rysunek 1.3). GSM/GPRS Urządzenie RS232 XGATE Rys Schemat funkcjonalny bezprzewodowego, transparentnego tunelu RS232 XGATE RS232 Urządzenie Wykorzystując magistralę RS422/RS485 możliwa jest komunikacja z wieloma niezależnymi urządzeniami sterująco monitorującymi za pomocą jednego terminala XGATE. Urządzenie GSM/GPRS f Urządzenie RS422/RS485 Konwerter RS232 RS232/RS422/RS485 XGATE Centrum Urządzenie Urządzenie Rys Schemat funkcjonalny bezprzewodowego, transparentnego tunelu do magistrali RS422/RS DOKUMENTY ZWIĄZANE Szczegółowym uzupełnieniem niniejszego podręcznika, dotyczącego użytkowania oraz konfiguracji terminala są następujące dokumenty: [1] Fastrack Supreme User Guide, [2] AT Command Interface Guide Open AT Firmware R7.4,

8 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 8/17 2. CHARAKTERYSTYKA XGATE 2.1. BUDOWA TERMINALA Terminal XGATE zbudowany jest w oparciu o fabryczny moduł GSM Fastrack Supreme lub Fastrack Extreme firmy Wavecom, w którym uruchomiona jest autorska aplikacja pracująca pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Open AT. Widok modułu Fastrack Supreme przedstawiono na rysunku 2.1. Rys Widok modułu GSM Fastrack Supreme firmy Wavecom Aplikacja wykonywana przez wewnętrzny mikroprocesor modułu pracuje równolegle z procesami firmware modułu i korzysta z jego dostępnych zasobów. Takie rozwiązanie ma ogromne zalety ekonomiczne, ponieważ nie jest wymagany zewnętrzny układ mikroprocesorowy do realizacji dodatkowej funkcjonalności użytkownika PARAMETRY TECHNICZNE Parametry techniczne terminala XGATE: procesor: ARM9, 32bit, 104MHz; pamięć RAM: 256kB; pamięć Flash: 1,5MB; system operacyjny: RTOS Open AT ; interfejsy zewnętrzne: RS232, 2 GPIO; napięcie zasilania: 5,5 32VDC; złącze anteny: SMA; wymiary: mm; waga: 82g; wbudowany uchwyt karty SIM; warunki temperaturowe: klasa A C, klasa B C; parametry sieciowe: GPRS klasa 10, EDGE klasa 10; zakresy radiowe: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, czułość max 108dBm.

9 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 9/ FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI Aplikacja XGATE posiada następującą funkcjonalność: automatyczne uruchomienie po włączeniu zasilania; automatyczne wprowadzenie kodu PIN oraz inicjalizacja karty SIM; automatyczne logowanie do sieci GSM oraz nawiązanie połączenia GPRS z wybranym APN; utrzymywanie połączenia GPRS z APN (zawsze on line), funkcja PING WDC; obsługa wszystkich typowych stanów awaryjnych np. brak zasięgu GSM, zerwanie łączności transmisji lub połączenia i inne zależne od operatora sieci; konwersja interfejsów sprzętowych RS232<>GSM/GPRS; możliwość dowolnego konfigurowania portu RS232 (prędkość, format danych, sterowanie przepływem); możliwość dowolnego konfigurowania połączeń TCP (port serwera, adres i port klienta); buforowanie danych z portu RS232 w czasie braku połączenia z APN lub serwerem; konfiguracja lokalna za pomocą komend AT; konfiguracja zdalna za pomocą protokołu telnet (zdalny terminal); parametry konfiguracyjne przechowywane w pamięci nieulotnej; możliwość lokalnego lub zdalnego podglądu komunikatów diagnostycznych dotyczących pracy aplikacji; możliwość wymiany aplikacji XGATE i firmware modułu Fastrack Supreme lokalnie za pomocą RS232, jak również zdalnie poprzez GSM/GPRS z wykorzystaniem funkcji DOTA. Tunel transmisji danych pomiędzy portem RS232 a łączem GSM/GPRS realizowany jest za pomocą serwera TCP oraz klienta TCP. Gdy nastąpi połączenie z serwerem aplikacji XGATE, który nasłuchuje na zadanym porcie (parametr SRVPORT), następuje zestawienie tunelu z portem RS232 oraz możliwa jest wymiana danych w obu kierunkach. Aplikacja może jednocześnie obsługiwać tylko jedno połączenie z klientem. W przypadku podłączenia się kolejnego klienta do serwera, aktualne połączenie z klientem jest zamykane. W przypadku gdy aktualnie nie istnieje połączenie z żadnym klientem, a na porcie RS232 pojawią się dane, automatycznie nawiązywane jest połączenie przez klienta aplikacji na zadanym porcie z zadanym adresem serwera (parametry DESTPORT i DESTHOST). Po poprawnym połączeniu również zestawiany jest tunel z portem RS232 i możliwa jest wymiana danych w obu kierunkach. W czasie nawiązywania połączenia przez klienta aplikacji wszystkie dane na porcie RS232 są buforowane oraz natychmiast przesłane do serwera po ustanowieniu połączenia. Możliwe jest wyłączenie klienta aplikacji, w takim przypadku gdy nie istnieje połączenie z klientem, wszystkie dane na porcie RS232 są ignorowane. PING WDC jest funkcją, która umożliwia efektywne testowanie jakości połączenia GPRS za pomocą pomiaru czasu odpowiedzi żądań echa tzw. Ping od zdalnego hosta. Współpracujący host powinien mieć stabilne połączenie sieciowe. Po włączeniu funkcji PING WDC (parametr PINGWATCHDOG), aplikacja co konfigurowalny czas (parametr PINGINTERVAL) wysyła żądanie echa do zadanego hosta (parametr PINGTARGET) i analizuje czas odpowiedzi.

10 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 wysłanie PING odpowiedź max czas oczekiwania wysłanie PING odpowiedź max czas oczekiwania wysłanie PING PINGTIMEOUT PINGINTERVAL PINGTIMEOUT PINGINTERVAL CZAS Rys Zależności czasowe działania funkcji PING WDC Przekroczone czasy odpowiedzi (timeout) lub brak odpowiedzi (parametr PINGTIMEOUT) są zliczane i gdy zostanie przekroczona ich konfigurowalna liczba (parametr PINGDISCARD), aplikacja XGATE zamyka sesję połączenia GPRS i nawiązuje nową sesję. Po nawiązaniu nowej sesji cały cykl się powtarza.

11 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 3. OBSŁUGA APLIKACJI XGATE Obsługa aplikacji XGATE sprowadza się do konfiguracji podstawowych parametrów dotyczących karty SIM (PIN, APN, nazwa użytkownika oraz hasła). Wprowadzenie tych parametrów jest niezbędne do poprawnego przyłączenia się terminala do sieci GSM. Parametry te można konfigurować tylko lokalnie za pomocą komend AT. Pozostałe parametry konfiguracyjne można również wprowadzać lokalnie, lub za pomocą zdalnego terminala telnet WPROWADZANIE KOMEND AT Lokalne wprowadzanie komend AT za pomocą interfejsu RS232 możliwe jest tylko w trybie przyjmowania komend. Ponieważ aplikacja po uzyskaniu poprawnego połączenia GPRS automatycznie przełącza port RS232 w tryb transmisji danych, przejście do trybu komend AT możliwe jest poprzez wysłanie sekwencji wyjścia (1 sek ciszy, +++, 1 sek ciszy). Jest to typowa sekwencja wyjścia wykorzystywana w modemach. Ponowne przejście do trybu transmisji danych realizowane jest poprzez wydanie komendy ATO. Istnieją cztery formaty wprowadzania komend AT: 1. Komenda postaci AT+XYZ=a,b,c wykonanie komendy z podanymi parametrami. Jeśli występuje więcej niż jeden parametr to rozdzielone są one przecinkiem. 2. Komenda postaci AT+XYZ=? wykonanie komendy o dozwolone parametry. Zazwyczaj zwracana jest informacja o przeznaczeniu komendy, ilości i dozwolonych parametrach. 3. Komenda postaci AT+XYZ? wykonanie komendy o stan wewnętrzny np. wartość parametrów. Komenda zwraca aktualne wartości obsługiwanych parametrów. 4. Komenda postaci AT+XYZ wykonanie komendy nie zawierającej parametrów. Może zwracać jedynie status poprawnego przyjęcia i wykonania. Wykorzystywana do zainicjowania zdarzeń lub zmian stanu ZDALNY TERMINAL TELNET Komendy AT można wywoływać również poprzez zdalny terminal telnet. Aplikacja przyjmuje połączenia telnet na standardowym porcie 23. Na rysunku 3.1 przedstawiono przykładową sesję telnet z włączonymi komunikatami diagnostycznymi (parametr DIAGMESSAGE). Dostęp do zdalnego terminala telnet chroniony jest hasłem (parametr TELNETPASS). Rys Przykładowa sesja telnet z włączonymi komunikatami diagnostycznymi

12 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 Ze względu na bezpieczeństwo działania aplikacji komend z tabeli 3.1 nie można wywoływać zdalnie. Również istnieje ograniczony dostęp do standardowych komend AT firmware modułu Fastrack Supreme. Lista standardowych komend AT, które można wywołać zdalnie zestawiono w załączniku C ZDALNA AKTUALIZACJA APLIKACJI XGATE Proces zdalnej wymiany aplikacji XGATE realizowany jest z wykorzystaniem serwera FTP, na którym musi zostać umieszczony plik z nową wersją aplikacji. Zainicjowany proces wymiany aplikacji loguje się do wybranego serwera FTP oraz automatycznie pobiera plik. Po poprawnym pobraniu pliku następuje instalacja nowej wersji aplikacji oraz samoczynny restart urządzenia. Na rysunku 3.2 przedstawiono przebieg wymiany oprogramowania zainicjowany poprzez zdalny terminal telnet. Rys Przebieg aktualizacji oprogramowania za pomocą funkcji DOTA UWAGA! Jeśli nowa wersja aplikacji nie będzie obsługiwać funkcji DOTA, niemożliwa będzie ponowna zdalna wymiana aplikacji KOMENDY AT APLIKACJI XGATE Do standardowego zestawu komend AT, który zapewnia firmware modułu Fastrack Supreme, aplikacja XGATE implementuje swój własny dodatkowy zestaw komend do poprawnej pracy i konfiguracji. Poszczególne komendy wraz z dozwolonymi parametrami oraz opisem przedstawiono kolejno w tabelach Zdefiniowano cztery podstawowe typy parametrów komend AT: enum typ wyliczeniowy, przyjmuje tylko zdefiniowane ciągi znaków np. ON, OFF, ENABLED, DISABLED. num string numeryczny ciąg tekstowy, jako znaki może przyjmować tylko cyfry, parametr nie jest traktowany jako liczba lecz jako ciąg znaków. string dowolny ciąg tekstowy, może przyjmować dowolne znaki (litery, cyfry, znaki specjalne). num dowolna liczba całkowita, jako znaki może przyjmować tylko cyfry, parametr traktowany jest jako liczba.

13 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 Tabela 3.1. Zestaw komend AT aplikacji XGATE do inicjalizacji karty SIM oraz nawiązania połączenia GPRS UWAGA! Za pomocą podanych w tabeli komend można zmieniać parametry tylko lokalnie Komenda Typ Dozwolone wartości parametru min max AT+X_SIMPIN num string 4 cyfry 8 cyfr kod PIN karty SIM AT+X_APN AT+X_LOGIN AT+X_PASS string string string nazwa APN max 50 znaków login APN max 50 znaków hasło APN max 50 znaków Opis nazwa podsieci APN do której będzie łączył się XGATE nazwa użytkownika podsieci APN hasło użytkownika podsieci APN Tabela 3.2. Zestaw komend AT aplikacji XGATE do konfiguracji połączeń TCP tunelu transmisji danych Komenda Typ Dozwolone wartości parametru min max AT+X_SRVPORT num AT+X_DESTHOST string nazwa DNS, adres IP postaci x.x.x.x max 50 znaków AT+X_DESTPORT num Opis port TCP, na którym nasłuchuje serwer transmisji danych host do którego kierowane jest połączenie transmisji danych port TCP, do którego kierowane jest połączenie transmisji danych Tabela 3.3. Zestaw komend AT aplikacji XGATE do zarządzania funkcją PING WDC Komenda AT+X_PINGWATCHDOG AT+X_PINGTARGET Typ Dozwolone wartości parametru min max ENABLED enum DISABLED nazwa DNS, string adres IP postaci x.x.x.x max 50 znaków AT+X_PINGINTERVAL num AT+X_PINGTIMEOUT num AT+X_PINGDISCARD num 0 50 Opis włącza lub wyłącza funkcję PING WDC host do którego kierowane są żądania echa PING czas pomiędzy kolejnymi żądaniami echa PING w sekundach maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź żądania echa w setkach milisekund (wartość 100ms) liczba kolejnych timeout ów lub braków odpowiedzi do restartu łącza Tabela 3.4. Zestaw komend AT aplikacji XGATE ogólnego zastosowania Komenda Typ Dozwolone wartości parametru min max Opis AT+X_NAME string max 16 znaków znakowa nazwa urządzenia AT+X_DIAGMESSAGE AT+X_TELNETPASS enum string ENABLED DISABLED hasło telnet max 16 znaków włącza lub wyłącza wysyłanie przez port RS232 komunikatów diagnostycznych, gdy XGATE znajduje się w trybie komend AT hasło logowania do zdalnego terminala telnet

14 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 AT+X_UPGRADE string1 string2 string3 string4 string1: nazwa DNS, adres IP x.x.x.x serwera FTP string2: login użytkownika serwera FTP string3: hasło użytkownika serwera FTP string4: nazwa pliku z nową aplikacją/firmware komenda aktualizacji aplikacji / firmware terminala XGATE Wszystkie parametry przyjmują max 50 znaków Tabela 3.5. Standardowe komendy AT zaimplementowane w firmware modułu do konfiguracji portu RS232 Komenda Typ Dozwolone wartości parametru min max ATO AT+IPR AT+ICF AT+IFC enum enum1 enum2 enum1 enum2 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, , , , enum1: 1 8 data, 2 stop 2 8 data, 1 parity, 1 stop 3 8 data, 1 stop 4 7 data, 2 stop 5 7 data, 1 parity, 1 stop 6 7 data, 1 stop enum2: 0 odd 1 even 2 mark 3 space 4 none enum1: 0 brak sterowania RTS 2 ze sterowaniem RTS enum2: 0 bez kontroli CTS 2 z kontrolą CTS Opis przejście z trybu przyjmowania komend AT do trybu transmisji danych ustawienie prędkości portu szeregowego RS232 w bps ustawienie parametrów łącza szeregowego RS232 (liczba bitów danych, bit parzystości, liczba bitów stopu) ustawienie sterowania przepływem danych na łączu szeregowym RS232 za pomocą sygnałów RTS/CTS

15 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 ZAŁĄCZNIK A. Schemat kabla RS232 do terminala XGATE DB9 DCD 1 1 RXD 2 6 TXD 3 2 DTR 4 8 GND 5 9 DSR 6 7 RTS 7 12 CTS 8 11 RI 9 13 DSUB15

16 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 ZAŁĄCZNIK B. Złącza terminala XGATE Złącze zasilania oraz uniwersalnych linii GPIO przedstawiono na rysunku B.1. Rys. B.1. Gniazdo zasilające MicroFit 1 VCC (5,5 32VDC) 2 GND 3 GPIO21 (I/O 2V8) 4 GPIO25 (I/O 2V8) Złącze RS232 transmisji danych przedstawiono na rysunku B.2. Pogrubionym drukiem zaznaczono typowe najczęściej wykorzystywane połączenia (transmisja danych oraz sprzętowa kontrola przepływu). Rys. B.2. Gniazdo interfejsu RS232 Sub HD15 1 DCD 2 TXD 3 BOOT 6 RXD 7 DSR 8 DTR 9 GND 11 CTS 12 RTS 13 RI 14 RESET

17 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 ZAŁĄCZNIK C. Lista standardowych komend AT obsługiwanych przez zdalny terminal telnet Tabela C.1 zawiera listę standardowych komend AT, które obsługiwane są przez zdalny terminal telnet. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych komend można znaleźć w [2]. Tabela C.1. Lista standardowych komend AT obsługiwanych przez zdalny terminal telnet Komenda ATI AT+CFUN=1 AT+CMGD AT+CMGL AT+CMGR AT+CSQ AT+ICF AT+IFC AT+IPR AT&W Opis wyświetlenie informacji o terminalu restart terminala kasowanie wiadomości SMS odczyt listy wiadomości SMS odczyt pojedynczej wiadomości SMS odczyt jakości sygnału GSM ustawienie parametrów łącza szeregowego RS232 ustawienie sterowania przepływem danych łącza szeregowego RS232 ustawienie prędkości łącza szeregowego RS232 zapis standardowych ustawień terminala do pamięci nieulotnej

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP00501-XE232NET

Kod produktu: MP00501-XE232NET MODUŁ KONWERTERA RS232-ETHERNET, STEROWANIE KOMENDAMI AT, SERWER E-MAILI Podstawowe informacje Urządzenie zbudowane zostało na bazie modułu XE232NET-1ITR firmy Xecom. Składa się ono z dwóch elementów:

Bardziej szczegółowo

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Bezprzewodowa komunikacja GSM w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia LAN2RS

Instrukcja obsługi urządzenia LAN2RS Instrukcja obsługi urządzenia LAN2RS Spis treści 1 Informacje ogólne...1 2 Konfiguracja...1 2.1 Konfiguracja z wykorzystaniem terminala RS232...1 2.2 Konfiguracja za pomocą Telnetu...4 2.3 Lista komend

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-01

Konwerter Transmisji KT-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-01 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis Treści 1. Opis działania... 3 1.1. Podstawowe cechy:... 3 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

Modem Bluetooth MBL-232/UK

Modem Bluetooth MBL-232/UK Modem Bluetooth MBL-232/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie. Przed

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych

Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych Sieć GSM to medium łączności, które z powodzeniem można wykorzystać do przesyłu danych z urządzeń obiektowych, a które nie wymaga nakładów pieniężnych na budowę

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105T-BT

Kod produktu: MP01105T-BT INTERFEJS BLUETOOTH DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe moduły czujników

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BT-USB

Kod produktu: MP-BT-USB Interfejs Bluetooth na USB do zastosowań kontrolno-pomiarowych, sterowany komendami AT Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio.

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. IComsat jest to shield GSM/GPRS współpracujący z Arduino oparty o moduł SIM900 firmy SIMCOM.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 -

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - - 2 - Spis treści 1. Wymagania...5 2. Komendy SMS...5 3. Konfiguracja przez SMS...6 4. Łączenie modułu GSM aplikacją

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja Wersja firmware: 0.2 Wydanie instrukcji: 1 Data wydania: 21.01.2014 www.ebs.pl DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o., z pełną odpowiedzialnością oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Interfejsy klasy RS Grzegorz Lentka/Marek Niedostatkiewicz Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych ETI PG 2010 RS232 (1) RS232-1962, RS232C - 1969, Electronic

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTORMETAL S.A.

asix4 Podręcznik użytkownika CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTORMETAL S.A. asix4 Podręcznik użytkownika CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTORMETAL S.A. w Cieszynie Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4083 Wersja: 23-01-2007 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Schematy połączeń dla kas Posnet COMBO i Posnet NEO

Schematy połączeń dla kas Posnet COMBO i Posnet NEO Aktualna wersja dokumentacji dostępna jest na stronie Posnet: www.posnet.com w zakładce: Download Spis treści Numeracja PIN-ów złącza RJ45 w Posnet Combo/Neo:...2 Schemat sygnałów portu COM w Posnet Combo/Neo...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10. Client SGM5E VoIP Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 10.10.2013 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-prefix-85) 662

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl TRYTON-PE1 Protekcja kanału E1 + Most Ethernet E1 10/100Mbit/s Ethernet na 4xE1 G.703 2048kbit/s 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA 1 2 3 4 5 Rys 1. Panel przedni i tylny urządzenia. Oznaczenie symboli: 1 złącze

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja Wersja firmware: 0.2 Wydanie instrukcji: 1 Data wydania: 21.01.2014 www.ebs.pl DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o., z pełną odpowiedzialnością oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2014 Konwerter USBCOM Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-09-30 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2. OBSŁUGA URZĄDZENIA... 5 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10779 Bramka w obudowie BlackBOX Mobiline2000G3 to analogowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej, realizując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Modem Bluetooth MBL-USB/UK

Modem Bluetooth MBL-USB/UK Modem Bluetooth MBL-USB/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie. Przed

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Nexo.API Protokół Karty komend NXW396

System automatyki domowej. Nexo.API Protokół Karty komend NXW396 System automatyki domowej Nexo.API Protokół Karty komend NXW396 Nexwell Engineering 04/2010 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne

Bardziej szczegółowo

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik.

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik. INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją podstawową v 1.01 GSMTRONIK ver.1.02 DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA www.gsmtronik.pl 1

Bardziej szczegółowo

KT-ETH-RS232-1 Instrukcja użytkownika KRISTECH, 2011 www.kristech.eu

KT-ETH-RS232-1 Instrukcja użytkownika KRISTECH, 2011 www.kristech.eu KT-ETH-RS232-1 Instrukcja użytkownika KRISTECH, 2011 www.kristech.eu ver. 24.05.2011-A 1. Wprowadzenie KT-ETH-RS232-1 jest modułem, który dokonuje konwersji pomiędzy popularnym asynchronicznym interfejsem

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 WWW.DIGINN.EU Spis treści 1. Opis odtwarzacza MP3... 3 2. Wyprowadzenia odtwarzacza... 4 2.1 Wymiary płytki... 6 4. Tryby pracy... 8 5. Podłączanie MP3 Playera... 9 6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

AST-CON-485E Konwerter Modbus TCP - Modbus RTU

AST-CON-485E Konwerter Modbus TCP - Modbus RTU AST-CON-485E Konwerter Modbus TCP - Modbus RTU Instrukcja obsługi Data opracowania: 2011-10-26 AST-CON-485E Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie konwertera... 3 2. Obsługiwane protokoły...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Konwerter LAN / RS-232

Konwerter LAN / RS-232 Konwerter LAN / RS-232 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie wyprowadzeń...3 3. Sygnalizacja działania... 4 4. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW...4 5.

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10777 Bramka w obudowie WhiteBOX Mobiline2000NW to analogowa bramka GSM, która pozwala na realizację trzech podstawowych usług: transmisji głosu, faksu oraz transmisji danych.

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTAKATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi Zespołami Automatyki

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

GSM KONTROLER V3.0 instrukcja v 1.0

GSM KONTROLER V3.0 instrukcja v 1.0 GSM KONTROLER V3.0 instrukcja v 1.0 UWAGA: Instrukcja w wersji przedprodukcyjnej. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i poprawek dotyczących użytkowania i obsługi Kontrolera. Nie ponosimy odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Opis sterownika. Sterownik NPE-3 Instrukcja Użytkownika

Opis sterownika. Sterownik NPE-3 Instrukcja Użytkownika Sterownik NPE-3 Instrukcja Użytkownika Opis sterownika NPE-3 jest zaawansowanym sterownikiem automatyki pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Urządzenie umożliwia pomiar trzech napięć DC

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet

Najszybszy bezprzewodowy Internet Najszybszy bezprzewodowy Internet Poczuj się wolny, gdziekolwiek jesteś blue connect Najszybszy bezprzewodowy Internet Teraz możesz cieszyć się najszybszym bezprzewodowym Internetem bez limitu przesyłanych

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu mediów MMC

Moduł monitoringu mediów MMC MMC Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoruje: Licznik energii elektrycznej Licznik wody zimnej Licznik ciepłej wody użytkowej Licznik gazu

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo