TERMINAL GSM/GPRS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PU 59/09/EP&M. ELECTRONIC POWER AND MARKET Sp. z o.o. EDYCJA 1.0. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMINAL GSM/GPRS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PU 59/09/EP&M. ELECTRONIC POWER AND MARKET Sp. z o.o. EDYCJA 1.0. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: ..."

Transkrypt

1 ELECTRONIC POWER AND MARKET Sp. z o.o. TERMINAL GSM/GPRS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PU 59/09/EP&M EDYCJA 1.0 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Ł. Panasiuk A. Buszyński J. Grunt

2 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 2/17 SPIS TREŚCI: HISTORIA ZMIAN...3 DEFINICJE I SKRÓTY WPROWADZENIE PRZEZNACZENIE KONTEKST URZĄDZENIA DOKUMENTY ZWIĄZANE CHARAKTERYSTYKA XGATE BUDOWA TERMINALA PARAMETRY TECHNICZNE FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI OBSŁUGA APLIKACJI XGATE WPROWADZANIE KOMEND AT ZDALNY TERMINAL TELNET ZDALNA AKTUALIZACJA APLIKACJI XGATE KOMENDY AT APLIKACJI XGATE...12 ZAŁĄCZNIK A. Schemat kabla RS232 do terminala XGATE...15 ZAŁĄCZNIK B. Złącza terminala XGATE...16 ZAŁĄCZNIK C. Lista standardowych komend AT obsługiwanych przez zdalny terminal telnet...17

3 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 3/17 HISTORIA ZMIAN Edycja Data Opis Opracowanie dokumentu

4 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 4/17 DEFINICJE I SKRÓTY APN BTS DNS DOTA EDGE FTP GPIO GPRS GSM karta SIM PIN ang. Access Point Name, nazwa wskazująca na konkretną sieć pakietową (np. Internet, intranet operatora) i opcjonalnie usługę np. GPRS, dzięki której w sieciach komórkowych GSM użytkownik terminala może korzystać z transmisji danych przesyłanych z zewnętrznych sieci. ang. Base Transceiver Stadion, stacja przekaźnikowa (bazowa) w systemach łączności bezprzewodowej GSM, wyposażona w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchowy z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. ang. Domain Name System, system nazw domenowych, to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. ang. Download Over The Air, funkcja, która umożliwia bezprzewodową (poprzez sieć GSM) wymianę oprogramowania w terminalu XGATE. Możliwa jest wymiana samej aplikacji XGATE jak również firmware modułu Fastrack Supreme. ang. Enhanced Data rate for GSM Evolution, technologia używana w sieciach GSM do przesyłania danych. Jest ona rozszerzeniem dla technologii GPRS (oprócz nazwy EDGE używa się też terminu EGPRS Enhanced GPRS), poprawiony został w niej interfejs radiowy, dzięki czemu uzyskano około trzykrotne zwiększenie przepływności oraz możliwość dynamicznej zmiany szybkości nadawania pakietów w zależności od warunków transmisji. ang. File Transfer Protocol, protokół typu klient serwer, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP. ang. General Purpose Input/Output, wyprowadzenia (linie) urządzenia, które mogą pełnić rolę wejść lub wyjść dwustanowych i jest to zazwyczaj własność konfigurowalna. ang. General Packet Radio Service, technologia komunikacyjna stosowana w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych. Użytkownik płaci w niej za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. ang. Global System for Mobile Communications, najpopularniejszy standard telefonii komórkowej. Sieci oparte na tym systemie telekomunikacji oferują usługi związane z transmisją głosu, danych i wiadomości w formie tekstowej i multimedialnej. ang. Subscriber Identify Module, moduł identyfikacji abonenta plastikowa karta elektroniczna wielkości 25 15mm z wbudowaną pamięcią i mikroprocesorem. Karta SIM identyfikuje abonenta i pełni funkcję klucza dostępowego do sieci komórkowej. ang. Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służący do autoryzacji i identyfikacji, umożliwiający dostęp do terminalu GSM.

5 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 5/17 PING WDC SMS UMTS złącze SMA ang. PING WatchDog Counter, jest funkcją aplikacji XGATE która umożliwia efektywne testowanie jakości połączenia GPRS za pomocą pomiaru czasu odpowiedzi żądań echa tzw. ping od zdalnego hosta. ang. Short Message Service, usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. ang. Universal Mobile Telecommunications Systems, Uniwersalny System telekomunikacji Ruchomej, najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji. Dzięki zaimplementowanym w nich technologiom HSDPA i HSUPA (będących częścią standardu UMTS) użytkownicy mogą uzyskać transfer z przepływnością 1,46Mbit/s podczas wysyłania informacji i 7,2Mbit/s podczas odbierania informacji. ang. SubMiniature version A, złącze współosiowe stosowane do łączenia urządzeń wykorzystujących kable koncentryczne i przesyłających sygnały wysokiej częstotliwości.

6 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 6/17 1. WPROWADZENIE 1.1. PRZEZNACZENIE XGATE GSM/GPRS jest terminalem, który umożliwia komunikację w technologii GPRS/EDGE/UMTS dowolnym urządzeniom wyposażonym jedynie w port RS232. Nie jest wymagana żadna dodatkowa obsługa terminala przez urządzenie docelowe. XGATE stanowi pewien pomost pomiędzy portem szeregowym dowolnego urządzenia a zdalnym hostem i jest dla niego przezroczysty. Dzięki terminalowi XGATE możliwa jest komunikacja w terenie oraz obiektach gdzie niemożliwe jest okablowanie typowych mediów lub jest to nieopłacalne ekonomicznie KONTEKST URZĄDZENIA Podstawowym kontekstem terminala XGATE jest praca w rozproszonej infrastrukturze sieci dowolnego operatora GSM. Lokalizacja współpracujących urządzeń może być dowolna, ograniczona jedynie zasięgiem sieci danego operatora. Przykładowy schemat funkcjonalny rozproszonej struktury telemetrycznej przedstawiono na rysunku 1.1. Urządzenie RS232 XGATE BTS XGATE RS232 Urządzenie ROZLEGŁA SIEĆ GSM BTS Przenośne centrum Urządzenie RS232 XGATE f Rys Schemat funkcjonalny rozproszonej struktury telemetrycznej w sieci GSM Innym kontekstem terminala XGATE jest zestawienie bezprzewodowego, transparentnego tunelu dla szeregowego interfejsu RS232. Za pomocą terminali XGATE możliwa jest komunikacja dwóch, dowolnie odległych urządzeń, których porty szeregowe mogą pracować na różnych prędkościach i różnych formatach danych (rysunek 1.2). BTS Centrum

7 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 7/17 Po zastosowaniu zewnętrznych konwerterów interfejsów szeregowych możliwa jest komunikacja z urządzeniami sterująco monitorującymi poprzez interfejs RS422/RS485 (rysunek 1.3). GSM/GPRS Urządzenie RS232 XGATE Rys Schemat funkcjonalny bezprzewodowego, transparentnego tunelu RS232 XGATE RS232 Urządzenie Wykorzystując magistralę RS422/RS485 możliwa jest komunikacja z wieloma niezależnymi urządzeniami sterująco monitorującymi za pomocą jednego terminala XGATE. Urządzenie GSM/GPRS f Urządzenie RS422/RS485 Konwerter RS232 RS232/RS422/RS485 XGATE Centrum Urządzenie Urządzenie Rys Schemat funkcjonalny bezprzewodowego, transparentnego tunelu do magistrali RS422/RS DOKUMENTY ZWIĄZANE Szczegółowym uzupełnieniem niniejszego podręcznika, dotyczącego użytkowania oraz konfiguracji terminala są następujące dokumenty: [1] Fastrack Supreme User Guide, [2] AT Command Interface Guide Open AT Firmware R7.4,

8 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 8/17 2. CHARAKTERYSTYKA XGATE 2.1. BUDOWA TERMINALA Terminal XGATE zbudowany jest w oparciu o fabryczny moduł GSM Fastrack Supreme lub Fastrack Extreme firmy Wavecom, w którym uruchomiona jest autorska aplikacja pracująca pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Open AT. Widok modułu Fastrack Supreme przedstawiono na rysunku 2.1. Rys Widok modułu GSM Fastrack Supreme firmy Wavecom Aplikacja wykonywana przez wewnętrzny mikroprocesor modułu pracuje równolegle z procesami firmware modułu i korzysta z jego dostępnych zasobów. Takie rozwiązanie ma ogromne zalety ekonomiczne, ponieważ nie jest wymagany zewnętrzny układ mikroprocesorowy do realizacji dodatkowej funkcjonalności użytkownika PARAMETRY TECHNICZNE Parametry techniczne terminala XGATE: procesor: ARM9, 32bit, 104MHz; pamięć RAM: 256kB; pamięć Flash: 1,5MB; system operacyjny: RTOS Open AT ; interfejsy zewnętrzne: RS232, 2 GPIO; napięcie zasilania: 5,5 32VDC; złącze anteny: SMA; wymiary: mm; waga: 82g; wbudowany uchwyt karty SIM; warunki temperaturowe: klasa A C, klasa B C; parametry sieciowe: GPRS klasa 10, EDGE klasa 10; zakresy radiowe: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, czułość max 108dBm.

9 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja 1.0 9/ FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI Aplikacja XGATE posiada następującą funkcjonalność: automatyczne uruchomienie po włączeniu zasilania; automatyczne wprowadzenie kodu PIN oraz inicjalizacja karty SIM; automatyczne logowanie do sieci GSM oraz nawiązanie połączenia GPRS z wybranym APN; utrzymywanie połączenia GPRS z APN (zawsze on line), funkcja PING WDC; obsługa wszystkich typowych stanów awaryjnych np. brak zasięgu GSM, zerwanie łączności transmisji lub połączenia i inne zależne od operatora sieci; konwersja interfejsów sprzętowych RS232<>GSM/GPRS; możliwość dowolnego konfigurowania portu RS232 (prędkość, format danych, sterowanie przepływem); możliwość dowolnego konfigurowania połączeń TCP (port serwera, adres i port klienta); buforowanie danych z portu RS232 w czasie braku połączenia z APN lub serwerem; konfiguracja lokalna za pomocą komend AT; konfiguracja zdalna za pomocą protokołu telnet (zdalny terminal); parametry konfiguracyjne przechowywane w pamięci nieulotnej; możliwość lokalnego lub zdalnego podglądu komunikatów diagnostycznych dotyczących pracy aplikacji; możliwość wymiany aplikacji XGATE i firmware modułu Fastrack Supreme lokalnie za pomocą RS232, jak również zdalnie poprzez GSM/GPRS z wykorzystaniem funkcji DOTA. Tunel transmisji danych pomiędzy portem RS232 a łączem GSM/GPRS realizowany jest za pomocą serwera TCP oraz klienta TCP. Gdy nastąpi połączenie z serwerem aplikacji XGATE, który nasłuchuje na zadanym porcie (parametr SRVPORT), następuje zestawienie tunelu z portem RS232 oraz możliwa jest wymiana danych w obu kierunkach. Aplikacja może jednocześnie obsługiwać tylko jedno połączenie z klientem. W przypadku podłączenia się kolejnego klienta do serwera, aktualne połączenie z klientem jest zamykane. W przypadku gdy aktualnie nie istnieje połączenie z żadnym klientem, a na porcie RS232 pojawią się dane, automatycznie nawiązywane jest połączenie przez klienta aplikacji na zadanym porcie z zadanym adresem serwera (parametry DESTPORT i DESTHOST). Po poprawnym połączeniu również zestawiany jest tunel z portem RS232 i możliwa jest wymiana danych w obu kierunkach. W czasie nawiązywania połączenia przez klienta aplikacji wszystkie dane na porcie RS232 są buforowane oraz natychmiast przesłane do serwera po ustanowieniu połączenia. Możliwe jest wyłączenie klienta aplikacji, w takim przypadku gdy nie istnieje połączenie z klientem, wszystkie dane na porcie RS232 są ignorowane. PING WDC jest funkcją, która umożliwia efektywne testowanie jakości połączenia GPRS za pomocą pomiaru czasu odpowiedzi żądań echa tzw. Ping od zdalnego hosta. Współpracujący host powinien mieć stabilne połączenie sieciowe. Po włączeniu funkcji PING WDC (parametr PINGWATCHDOG), aplikacja co konfigurowalny czas (parametr PINGINTERVAL) wysyła żądanie echa do zadanego hosta (parametr PINGTARGET) i analizuje czas odpowiedzi.

10 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 wysłanie PING odpowiedź max czas oczekiwania wysłanie PING odpowiedź max czas oczekiwania wysłanie PING PINGTIMEOUT PINGINTERVAL PINGTIMEOUT PINGINTERVAL CZAS Rys Zależności czasowe działania funkcji PING WDC Przekroczone czasy odpowiedzi (timeout) lub brak odpowiedzi (parametr PINGTIMEOUT) są zliczane i gdy zostanie przekroczona ich konfigurowalna liczba (parametr PINGDISCARD), aplikacja XGATE zamyka sesję połączenia GPRS i nawiązuje nową sesję. Po nawiązaniu nowej sesji cały cykl się powtarza.

11 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 3. OBSŁUGA APLIKACJI XGATE Obsługa aplikacji XGATE sprowadza się do konfiguracji podstawowych parametrów dotyczących karty SIM (PIN, APN, nazwa użytkownika oraz hasła). Wprowadzenie tych parametrów jest niezbędne do poprawnego przyłączenia się terminala do sieci GSM. Parametry te można konfigurować tylko lokalnie za pomocą komend AT. Pozostałe parametry konfiguracyjne można również wprowadzać lokalnie, lub za pomocą zdalnego terminala telnet WPROWADZANIE KOMEND AT Lokalne wprowadzanie komend AT za pomocą interfejsu RS232 możliwe jest tylko w trybie przyjmowania komend. Ponieważ aplikacja po uzyskaniu poprawnego połączenia GPRS automatycznie przełącza port RS232 w tryb transmisji danych, przejście do trybu komend AT możliwe jest poprzez wysłanie sekwencji wyjścia (1 sek ciszy, +++, 1 sek ciszy). Jest to typowa sekwencja wyjścia wykorzystywana w modemach. Ponowne przejście do trybu transmisji danych realizowane jest poprzez wydanie komendy ATO. Istnieją cztery formaty wprowadzania komend AT: 1. Komenda postaci AT+XYZ=a,b,c wykonanie komendy z podanymi parametrami. Jeśli występuje więcej niż jeden parametr to rozdzielone są one przecinkiem. 2. Komenda postaci AT+XYZ=? wykonanie komendy o dozwolone parametry. Zazwyczaj zwracana jest informacja o przeznaczeniu komendy, ilości i dozwolonych parametrach. 3. Komenda postaci AT+XYZ? wykonanie komendy o stan wewnętrzny np. wartość parametrów. Komenda zwraca aktualne wartości obsługiwanych parametrów. 4. Komenda postaci AT+XYZ wykonanie komendy nie zawierającej parametrów. Może zwracać jedynie status poprawnego przyjęcia i wykonania. Wykorzystywana do zainicjowania zdarzeń lub zmian stanu ZDALNY TERMINAL TELNET Komendy AT można wywoływać również poprzez zdalny terminal telnet. Aplikacja przyjmuje połączenia telnet na standardowym porcie 23. Na rysunku 3.1 przedstawiono przykładową sesję telnet z włączonymi komunikatami diagnostycznymi (parametr DIAGMESSAGE). Dostęp do zdalnego terminala telnet chroniony jest hasłem (parametr TELNETPASS). Rys Przykładowa sesja telnet z włączonymi komunikatami diagnostycznymi

12 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 Ze względu na bezpieczeństwo działania aplikacji komend z tabeli 3.1 nie można wywoływać zdalnie. Również istnieje ograniczony dostęp do standardowych komend AT firmware modułu Fastrack Supreme. Lista standardowych komend AT, które można wywołać zdalnie zestawiono w załączniku C ZDALNA AKTUALIZACJA APLIKACJI XGATE Proces zdalnej wymiany aplikacji XGATE realizowany jest z wykorzystaniem serwera FTP, na którym musi zostać umieszczony plik z nową wersją aplikacji. Zainicjowany proces wymiany aplikacji loguje się do wybranego serwera FTP oraz automatycznie pobiera plik. Po poprawnym pobraniu pliku następuje instalacja nowej wersji aplikacji oraz samoczynny restart urządzenia. Na rysunku 3.2 przedstawiono przebieg wymiany oprogramowania zainicjowany poprzez zdalny terminal telnet. Rys Przebieg aktualizacji oprogramowania za pomocą funkcji DOTA UWAGA! Jeśli nowa wersja aplikacji nie będzie obsługiwać funkcji DOTA, niemożliwa będzie ponowna zdalna wymiana aplikacji KOMENDY AT APLIKACJI XGATE Do standardowego zestawu komend AT, który zapewnia firmware modułu Fastrack Supreme, aplikacja XGATE implementuje swój własny dodatkowy zestaw komend do poprawnej pracy i konfiguracji. Poszczególne komendy wraz z dozwolonymi parametrami oraz opisem przedstawiono kolejno w tabelach Zdefiniowano cztery podstawowe typy parametrów komend AT: enum typ wyliczeniowy, przyjmuje tylko zdefiniowane ciągi znaków np. ON, OFF, ENABLED, DISABLED. num string numeryczny ciąg tekstowy, jako znaki może przyjmować tylko cyfry, parametr nie jest traktowany jako liczba lecz jako ciąg znaków. string dowolny ciąg tekstowy, może przyjmować dowolne znaki (litery, cyfry, znaki specjalne). num dowolna liczba całkowita, jako znaki może przyjmować tylko cyfry, parametr traktowany jest jako liczba.

13 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 Tabela 3.1. Zestaw komend AT aplikacji XGATE do inicjalizacji karty SIM oraz nawiązania połączenia GPRS UWAGA! Za pomocą podanych w tabeli komend można zmieniać parametry tylko lokalnie Komenda Typ Dozwolone wartości parametru min max AT+X_SIMPIN num string 4 cyfry 8 cyfr kod PIN karty SIM AT+X_APN AT+X_LOGIN AT+X_PASS string string string nazwa APN max 50 znaków login APN max 50 znaków hasło APN max 50 znaków Opis nazwa podsieci APN do której będzie łączył się XGATE nazwa użytkownika podsieci APN hasło użytkownika podsieci APN Tabela 3.2. Zestaw komend AT aplikacji XGATE do konfiguracji połączeń TCP tunelu transmisji danych Komenda Typ Dozwolone wartości parametru min max AT+X_SRVPORT num AT+X_DESTHOST string nazwa DNS, adres IP postaci x.x.x.x max 50 znaków AT+X_DESTPORT num Opis port TCP, na którym nasłuchuje serwer transmisji danych host do którego kierowane jest połączenie transmisji danych port TCP, do którego kierowane jest połączenie transmisji danych Tabela 3.3. Zestaw komend AT aplikacji XGATE do zarządzania funkcją PING WDC Komenda AT+X_PINGWATCHDOG AT+X_PINGTARGET Typ Dozwolone wartości parametru min max ENABLED enum DISABLED nazwa DNS, string adres IP postaci x.x.x.x max 50 znaków AT+X_PINGINTERVAL num AT+X_PINGTIMEOUT num AT+X_PINGDISCARD num 0 50 Opis włącza lub wyłącza funkcję PING WDC host do którego kierowane są żądania echa PING czas pomiędzy kolejnymi żądaniami echa PING w sekundach maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź żądania echa w setkach milisekund (wartość 100ms) liczba kolejnych timeout ów lub braków odpowiedzi do restartu łącza Tabela 3.4. Zestaw komend AT aplikacji XGATE ogólnego zastosowania Komenda Typ Dozwolone wartości parametru min max Opis AT+X_NAME string max 16 znaków znakowa nazwa urządzenia AT+X_DIAGMESSAGE AT+X_TELNETPASS enum string ENABLED DISABLED hasło telnet max 16 znaków włącza lub wyłącza wysyłanie przez port RS232 komunikatów diagnostycznych, gdy XGATE znajduje się w trybie komend AT hasło logowania do zdalnego terminala telnet

14 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 AT+X_UPGRADE string1 string2 string3 string4 string1: nazwa DNS, adres IP x.x.x.x serwera FTP string2: login użytkownika serwera FTP string3: hasło użytkownika serwera FTP string4: nazwa pliku z nową aplikacją/firmware komenda aktualizacji aplikacji / firmware terminala XGATE Wszystkie parametry przyjmują max 50 znaków Tabela 3.5. Standardowe komendy AT zaimplementowane w firmware modułu do konfiguracji portu RS232 Komenda Typ Dozwolone wartości parametru min max ATO AT+IPR AT+ICF AT+IFC enum enum1 enum2 enum1 enum2 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, , , , enum1: 1 8 data, 2 stop 2 8 data, 1 parity, 1 stop 3 8 data, 1 stop 4 7 data, 2 stop 5 7 data, 1 parity, 1 stop 6 7 data, 1 stop enum2: 0 odd 1 even 2 mark 3 space 4 none enum1: 0 brak sterowania RTS 2 ze sterowaniem RTS enum2: 0 bez kontroli CTS 2 z kontrolą CTS Opis przejście z trybu przyjmowania komend AT do trybu transmisji danych ustawienie prędkości portu szeregowego RS232 w bps ustawienie parametrów łącza szeregowego RS232 (liczba bitów danych, bit parzystości, liczba bitów stopu) ustawienie sterowania przepływem danych na łączu szeregowym RS232 za pomocą sygnałów RTS/CTS

15 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 ZAŁĄCZNIK A. Schemat kabla RS232 do terminala XGATE DB9 DCD 1 1 RXD 2 6 TXD 3 2 DTR 4 8 GND 5 9 DSR 6 7 RTS 7 12 CTS 8 11 RI 9 13 DSUB15

16 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 ZAŁĄCZNIK B. Złącza terminala XGATE Złącze zasilania oraz uniwersalnych linii GPIO przedstawiono na rysunku B.1. Rys. B.1. Gniazdo zasilające MicroFit 1 VCC (5,5 32VDC) 2 GND 3 GPIO21 (I/O 2V8) 4 GPIO25 (I/O 2V8) Złącze RS232 transmisji danych przedstawiono na rysunku B.2. Pogrubionym drukiem zaznaczono typowe najczęściej wykorzystywane połączenia (transmisja danych oraz sprzętowa kontrola przepływu). Rys. B.2. Gniazdo interfejsu RS232 Sub HD15 1 DCD 2 TXD 3 BOOT 6 RXD 7 DSR 8 DTR 9 GND 11 CTS 12 RTS 13 RI 14 RESET

17 XGATE Podręcznik Użytkownika Edycja /17 ZAŁĄCZNIK C. Lista standardowych komend AT obsługiwanych przez zdalny terminal telnet Tabela C.1 zawiera listę standardowych komend AT, które obsługiwane są przez zdalny terminal telnet. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych komend można znaleźć w [2]. Tabela C.1. Lista standardowych komend AT obsługiwanych przez zdalny terminal telnet Komenda ATI AT+CFUN=1 AT+CMGD AT+CMGL AT+CMGR AT+CSQ AT+ICF AT+IFC AT+IPR AT&W Opis wyświetlenie informacji o terminalu restart terminala kasowanie wiadomości SMS odczyt listy wiadomości SMS odczyt pojedynczej wiadomości SMS odczyt jakości sygnału GSM ustawienie parametrów łącza szeregowego RS232 ustawienie sterowania przepływem danych łącza szeregowego RS232 ustawienie prędkości łącza szeregowego RS232 zapis standardowych ustawień terminala do pamięci nieulotnej

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1 ELT-LAN Instrukcja użytkownika Date: 22-Oct-13 1 1 Spis treści ELT-LAN... 1 Instrukcja użytkownika... 1 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 5 3 Znak towaru... 5 4 Opakowanie i zawartość... 6 4.1 Opakowanie...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Serwisowa ComLAN-3

Instrukcja Serwisowa ComLAN-3 CYFROWY REJESTRATOR I DYSTRYBUTOR ZDARZEŃ Instrukcja Serwisowa ComLAN-3 Informacje prawne 2/23 SPIS TREŚCI 1 Informacje prawne 4 1.1 Prawa autorskie 4 1.2 Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności prawnej

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

CASI RUSCO. Instrukcja Projektowania. System Kontroli Dostępu. v.1.1

CASI RUSCO. Instrukcja Projektowania. System Kontroli Dostępu. v.1.1 CASI RUSCO System Kontroli Dostępu Instrukcja Projektowania v.1.1 www.gesecurity.pl Copyright 2005 GE Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. GE Security udziela prawa do kopiowania i powielania tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione:

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione: Połączenie z modułem M875 i podstawowa konfiguracja 1. Łączenie PC z M875 W celu skonfigurowania M875 potrzebny jest komputer klasy PC z przeglądarką Internetową, który w dalszej części artykułu będziemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi AIRMAX5 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE Instrukcja Obsługi Prawa Autorskie Prawa autorskie Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci elektronicznej, mechanicznej,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo