Business English Vocabulary

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business English Vocabulary"

Transkrypt

1 Management amend being authoritative being competent being decisive being efficient being persuasive board of directors chairman commitment communication competitive crises management downfall effort executives expertise he is in the meeting increasing profits layout manageable manpower merchandise principles safety staff store store manager to achieve sth to adapt to allocate resources to attain objectives to communicate to design to develop strategies to display to establish to go to meetings to help sb out to improve performance to innovate to maintain to make / take decisions to make certain / sure to measure performance poprawka być w stanie wydawać polecenia być kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę być w stanie podejmować szybkie decyzje być wydajnym być przekonującym; wiarygodnym zarząd prezes zaangażowanie osobiste przekazywanie, komunikacja oparty na współzawodnictwie, konkurencyjny zarządzanie kryzysowe upadek wysiłek, wkład pracownicy szczebla kierowniczego wiedza, doświadczenie on jest na spotkaniu wzrastające zyski układ graficzny wykonalny praca (siła robocza) towar, towary zasady bezpieczeństwo personelu sklep kierownik sklepu osiągać coś zmieniać się, dostosowywać lokować środki osiągać cele przekazywać (to communicate information / decisions / strategies / people about sth / objectives etc.) projektować tworzyć strategie wystawiać (np. towary) zakładać chodzić na spotkania pomóc komuś, wyciągnąć kogoś z tarapatów poprawiać osiągi, wyniki wprowadzać coś nowego utrzymywać podejmować decyzje upewniać się mierzyć osiągi, wyniki strona 1

2 to motivate people / subordinates motywować ludzi, podwładnych to price wyceniać to put management techniques into wprowadzać techniki zarządzcze w praktykę practice to set objectives ustalać zadania, cele to spend time in meetings spędzać czas na spotkaniach to staff zapewniać personel to supervise people / subordinates nadzorować ludzi, podwładnych to supply dostarczać to verify weryfikować trainee praktykant(-ka), stażysta utlimate ostatni, ostateczny Company structure a staff position alienation autonomous Board of Directors capacity cash balance chain of command Chairman (GB) / President (US) colleagues commission consists of = includes = contains decentralization define development spending division facilities features four-dimensional function goal hierarchy immediate subordinate increasing number of people internally is composed of is divided into is made up of line authority Managing Director (GB) / Chief Executive Officer (US) market share overlap strona 2 osoba asystująca np. Assistant to the Marketing Manager wyobcowanie niezależny, autonomiczny zarząd wydajność równowaga finansowa "łańcuch" poleceń, rozkazów Prezes koledzy prowizja składa się z (masa) decentralizacja wyraźny, określony wydatki na rozwój oddział, dział udogodnienia; sprzęt, wyposażenie cechy cztero-wymiarowy funkcja cel hierarchia najbliższy, bezpośredni podwładny wzrastająca liczba ludzi wewnętrznie składa się z; jest skomponowany z jest podzielny na jest złożony z kilku drobnych części władza, stosunek służbowy szefa do podwładnego w układzie liniowym dyrektor zarządzający udział w rynku część wspólna, cel

3 permanent personnel priority profit profit margins reorganization retained earnings self-financing subordinates successive superior to assist to assisted by to be accountable to to be in charge of to be responsible for to be supported by to deal with the problem to diminish to handle the problem to increase to insist on sth to overlap to pass on to report to to run the risk to split up to support Work and motivation achievement an adequate wage or salary annual bonus anxiety approach benefits burden of responsibility challenging claim corporate culture employee employer employment factors ingenious job security stały, ciągły personel, pracownicy sprawa nadrzędna, uprzednia zysk margines dochodów reorganizacja wypracowane zyski samofinansowanie podwładni następujący po sobie, kolejny przełożony pomagać, asystować być wspomaganym / wspieranym przez odpowiadać komuś przed kimś szefować być odpowiedzialnym za być wspieranym przez radzić sobie z problemem; rozwiązywać go zmniejszać się, maleć radzić sobie z problemem; rozwiązywać go zwiększać się polegać na czymś układać tak aby części na siebie zachodziły przekazywać dalej podlegać komuś narażać się na ryzyko rozdzielać, dzielić wspierać osiągnięcie stosowne wynagrodzenie lub pensja coroczny dodatek obawa, lęk, niepokój propozycja, podejście zasiłki, korzyści ciężar odpowiedzialności stawiający wysokie wymagania, ambitny skarga kultura przedsiębiorstwa pracownik pracodawca zatrudnienie czynniki pomysłowy pewność zatrudnienia strona 3

4 labour relations labour unions = trade unions low-priced meals mindless on the contrary paid holidays pension perks pleasant / hygienic environment potential produce producer product production production agreement (US) / productivity agreement (Br.Eng.) productive productivity productivity bonus promotion protection recognition regular medical screenings reliable repetitive reputation responsibility salary sick pay social security staff discount on M&S merchandise supplements to assume sth to avoind doing sth to conclude to ensure sb to motivate to outline sth to point out to produce sth to promote to provoke to reward unproductive stosunki między pracodawcami a pracownikami, dyrektorami a pracownikami, zarządzającymi a związkami związki zawodowe niskie cenowo posiłki bezmyślny przeciwnie do płatne urlopy renta / emerytura korzyści uboczne przyjazne / higieniczne środowisko potencjał, talent płody rolne producent produkt produkcja umowa w sprawie premii za wydajność wydajny, owocny wydajność premia za wydajność awans ochrona uznanie, zasługa regularne badania lekarskie godny zaufania, solidny, pewny powtarzający się reputacja, renoma odpowiedzialność pensja miesięczna (dla pracowników umysłowych) chorobowe ubezpieczenia społeczne zniżka dla pracowników na towary M&S dodatki zakładać coś unikać robienia czegoś zawierać, wywnioskować coś zapewniać kogoś motywować przedstawiać coś wskazywać produkować coś awansować prowokować, wywoływać nagradzać jałowy, bezproduktywny strona 4

5 wynagrodzenie (za godzinę, dzień, tydzień; zwykle dotyczy wages pracowników fizycznych) Management and cultural diversity strona 5 20 years his junior 20 lat od niego młodszy all-important najważniejszy attitude postawa attitude to pogląd, stosunek do consequently w rezultacie corrupt skorumpowany, zepsuty, uszkodzony defect wada efficient sprawny, sprawnie działający, wydajny essentially zasadniczo, w gruncie rzeczy ethicaly etycznie expansion rozwój, wzrost, rozszerzanie się extremly niezmiernie, nadzwyczajnie foreign subsidiaries zagraniczne filie globalization globalizacja humiliation poniżenie, upokorzenie intuition intuicja largely przeważnie, w większości moral standards standardy moralne multinational companies międzynarodowe przedsiębiorstwa negligence zaniedbanie, niedbalstwo obviously wyraźnie, oczywiście particularly zwłaszcza, szczególnie policy of promotion polityka awansu precedence pierwszeństwo rationality racjonalność seniority staż pracy, wysługa lat status pozycja, status subsidiary przedsiębiorstwo filialne, filia the principle of pay-forperformance zasada płacenia za osiągi (wyniki) to attempt próbować to be offended być obrażonym to distinguish beetwen rozróżniać pomiędzy to expand (business) rozwijać się, rozrastać, (area, staff) powiększać, (influence) rozszerzać to negotiate with sb negocjować z to perform wykonywać to pressure sb to do sth zmuszać kogoś do zrobienia czegoś to require sth potrzebować coś to resign rezygnować to reveal wyjawić, odkryć to sign a deal podpisać transakcję to testify zeznawać, poświadczać

6 under a new policy unthinkable within Recruitment abilities applicant application application form candidate covering letter (GB) / cover letter (US) curriculum vitae or CV (GB) / resume (US) employment agencies experience interview job centre job description job security jobless qualifications recruitment references short-listed the jobless to apply for to do a post-graduate degree in finance and banking to graduate from to hire to make a final selection to recruit to select vacancy vacation vacation course Labour relations a go-slow (GB) / slowdown (US) a strike = strike action adversary adverse to bargaining basic aims business leaders pod rządami nowej polityki nie do pomyślenia w granicach możliwości kandydat(-ka) podanie (for job), wniosek formularz podania (wniosku) kandydat(-ka) listy motywacyjny życiorys biura pośrednictwa pracy doświadczenie rozmowa kwalifikacyjna biuro pośrednictwa pracy zakres obowiązków gwarancja stałego zatrudnienia bez pracy kwalifikacje nabór referencje ostatecznie umieszczeni na liście kandydatów spośród których się wybiera bezrobotni ubiegać się o (pracę) zrobić (ukończyć) podyplomowe studia z dziedziny finansów i bankowości ukończyć powoływać dokonywanie ostatecznej selekcji przyjmować do pracy wybierać, selekcjonować wakat, wolny etat urlop, wakacje kurs wakacyjny spowolnienie tempa pracy, produkcji strajk przeciwnik wrogi negocjacje w celu pozyskania czegoś podstawowe cele przywódcy kół businessu strona 6

7 casual od czasu do czasu collective bargaining zbiorowe rokowania; negocjacje zbiorowe o płace, warunki pracy confrontational konfrontacyjny conglomerate konglomerat deregulation rozregulowanie, zmniejszenie ilości ograniczeń dynamic dynamiczny fair wages uczciwe wynagrodzenie in adverse circumstances w niesprzyjających okolicznościach incapable niezdolny industrial action akcja protestacyjna (strajkowa) industrial relations stosunki między pracownikami a pracodawcami labour unions = trade unions (Br.Eng.) związki zawodowe manual workers pracownicy fizyczni out-of-work bezrobotny part time jobs prace na część etatu peace spokój political parties partie polityczne rail strike strajk kolejarzy reasonable working hours rozsądne godziny pracy restraint zahamowanie, ograniczenie right-wing rządy prawicowe sensible rozsądny strike pay zezwolenie niektórym związkom zawodowym na płacenie pensji swoim członkom podczas gdy strajkują team-working zespoły pracy the public sector sektor publiczny to articulate wyrażać to attempt to ensure próbować zapewnić to consult sb about sth konsultować się z kimś w jakiejś sprawie to discourage zniechęcać to encourage sb to do sth zachęcać kogoś do zrobienia czegoś to picket pikietować to represent the needs of the employees reprezentować potrzeby (wymagania) pracowników to strike over the introduction of... strajkować przeciwko wprowadzeniu... to unionize organizować związki zawodowe to worsen pogorszyć tyranny tyrania uneconomic nieekonomiczny union president przewodniczący związku unionization organizowanie się w związki zawodowe akcja (forma strajku) podjęta przez pracowników przeciwko working-to-rule interesom pracodawców polegająca na przestrzeganiu zasad, reguł pracy lecz powolnym wykonywaniu swoich obowiązków strona 7

8 Products after-sales service brand name brand-switchers capable competitors consistency credit facilities delivery down-market image ingrediens life cycle line-stretching maintenance market dilutes market share multi-brand strategy niche opportunities product policy production capacity profitability profitable segment of a market quality quantity range to augment to compete to utilize under warranty up-market warranty / guarantee Production assets breakage capacity component continuous flow contrary to defective delivery depreciation discount serwis posprzedażowy nazwa marki konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce zdolny konkurenci spójność w obrębie przepisów, zasad wszystko co umożliwia pobranie kredytu dostawa rynek produktów niskiej jakości wizerunek składniki cykl życia wytwarzanie produktów wysokiej lub niskiej jakości utrzymanie słabości rynku udział w rynku strategia polegająca na tym, że producenci danych produktów konkurują w różnych segmentach rynku nisza rynkowa możliwości polityka produktu wydajność produkcji zyskowność, dochodowość zyskowny segment rynku jakość ilość zakres, asortyment powiększać, zwiększać konkurować wykorzystywać na gwarancji rynek produktów wysokiej jakości gwarancja aktywa uszkodzenie, awaria wydajność, moc, zdolność wytwórcza część, składnik ciągły przepływ przeciwnie do wadliwy, wybrakowany dostawa obniżanie wartości, deprecjacja zniżka strona 8

9 extensive facilities handling idle workers insurance inventory lead times liabilities location lost orders lost sale market share material flow obsolence on production of sth (IDM) - by / when showing sth: output outsourcing = contracting out permanent plants production production line production manager productive productivity productivity agreement productivity bonus profitable products purchase order purchase price purchase tax purchaser raw materials set-ups shift shipment short throughput time shortages stockless production subcontractor to absorb to assemble sth to attempt sth / to to go into production to produce sth to purchase rozległy, szczegółowy, obszerny udogodnienia, sprzęt użytkowy, wyposażenie posługiwanie się, wysługiwanie bezczynni pracownicy ubezpieczenie produkty zapasowe (stan w magazynach; coś co się inwentaryzuje) czas potrzebny na przejście całego cyklu produkcyjnego pasywa umiejscowienie, lokalizacja, położenie stracone zamówienia stracona; utracona sprzedaż udział w rynku przepływ materiału zaniedbanie za okazaniem czegoś (On production of your membership card, you will receive a discount on all your purchases.) produkcja zlecenie na zewnątrz trwały, ciągły, stały zakłady produkcja linia produkcyjna kierownik produkcji wydajny, owocny wydajność umowa w sprawie premii za wydajność premia za wydajność dochodowe, zyskowne produkty zamówienie cena kupna podatek od wartości dodanej (przy zakupie) nabywca, kupujący surowce naturalne ustawienia (maszyn) zmiana transport krótki czas wytworzenia braki bezzapasowa produkcja podwykonawca wchłaniać, absorbować, pochłaniać gromadzić coś próbować, spróbować coś/czegoś zostawać (zostać) wdrożonym do produkcji produkować, wytwarzać coś nabywać, zakupywać strona 9

10 to require Marketing adverising campaign advertising attracive brand classification consumer market differential advantages distinctive distribution channel due to effective existing needs factor in order to / that in other words in the long-term management consulting market opportunities market research market segmentation market strategy marketing programme non-essential goods old-fashioned selling ordinary product packaging particular features points of sale price list producer market product concept product features product improvement production department profitable promotion publicity quite apart from recent sales representative salespeople services target potrzebować, wymagać kampania reklamowa reklama atrakcyjny marka, odmiana, rodzaj klasyfikacja, kategoria rynek konsumenta zróżnicowane korzyści wyróżniający kanał dystrybucyjny z powodu skuteczny, faktyczny istniejące potrzeby czynnik żeby innymi słowy w długim czsie konsultowanie się w sprawach zarządzania możliwości; szanse na rynku badania rynku segmentacja rynku strategia rynku program marketingowy dobra nie pierwszej potrzeby starodawne pojęcie sprzedaży zwyczajny / pospolity produkt pakowanie, opakowanie cechy szczególne punkty sprzedaży cennik rynek producenta ogólne założenia dotyczące produktu cechy produktu udoskonalanie produktu dział produkcji opłacalny, zyskowny reklama, promocja reklama, rozgłos niezależnie od tego co znaczy / istnieje niedawny, ostatni przedstawiciel handlowy handlowcy usługi cel, obiekt strona 10

11 to anticipate sth przewidywać coś to assume sth zakładać coś to be identified być rozpoznawanym to buy products for direct consumpion kupować produkty (przeznaczone) do bezpośredniej konsumpcji to concentrate on sth koncentrować się na czymś to consist of sth składać się z czegoś to create tworzyć to defeat pokonywać to design projektować, tworzyć to develop rozwijać, tworzyć to distinguish between rozróżniać pomiędzy to establish sth ustalić, ustalać coś to expend money on sth wydatkować pieniądze na coś to identify identyfikować to influence wywierać wpływ, wpływać to isolate izolować to launch a product wypuszczać; wprowadzać produkt (na rynek) to market sprzedawać, wprowadzać na rynek to modify zmieniać, modyfikować to persuade sb to do sth przekonywać kogoś do zrobienia czegoś to range from... to... wahać się od... do... to range over sth obejmować coś to replace sth zastępować coś to resist opierać się to satisfy (in) consumer needs zaspokajać potrzeby klientów to search for poszukiwać to think strategically myśleć strategicznie to undertake sth podejmować się czegoś Advertising advertisement reklama, ogłoszenie, anons advertising agencies agencje reklamowe advertising campaign kampania reklamowa advertising strategy strategia reklamy agreed budget uzgodniony budżet brief wytyczne cinema ad reklama przed projekcją filmu w kinie company client = adviser ogłaszający, reklamujący comparative-parity method wydatkowanie podobnych kwot na reklamę co konkurencja counter-cyclical advertising reklama w okresie spadku sprzedaży counter-productive; to be counterproductive przynosić efekty odwrotne do zamierzonych institutional / prestige advertising reklama, w której pojawia się nazwa firmy (bez nazwy konkretnego produktu) national campaign kampania ogólnokrajowa newspaper ad reklama w gazecie strona 11

12 OTS = opportunities to see poster ad radio commercial sandwich board man sponsoring threshold effect to advertise to disregard sth to increase current sales to set up TV commercial ways of advertising word-of-mouth advertising Promotional tools jeden z mierników powodzenia reklamy reklama na plakatach reklama radiowa człowiek-reklama np. przed restauracją sponsorowanie pewnych wydarzeń efekt progowy; fakt, ze pewna ilość reklamy jest niezbędna reklamować się lekceważyć coś; nie zwracać na coś uwagi zwiększać obecną sprzedaż zakładać reklama poprzez TV drogi (typy;rodzaje) reklamy wiadomość przekazywana z ust do ust aimed której celem jest, skierowane attractively-priced product atrakcyjny cenowo produkt brand awareness świadomość marki brand-switchers konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce coupons giving a price reduction kupony ze żniżką dealers dealerzy discount for buying a large quantity zniżka przy zakupie większej ilości danego produktu enormous costs ogromne / olbrzymie koszty focus group interviews grupy fokusowe Four Ps formulation of the marketing mix - formuła marketingu mix (produkt, miejsce, promocja, cena) free samples darmowe próbki growth stages fazy wzrostu image of a company / product wizerunek firmy / produktu loyality lojalność maturity zapadalność / płatność niche nisza potential customers potencjalni klienci price reductions in shops obniżka cen w sklepach promotional strategies strategie promocyjne public awareness opinia publiczna publicity upublicznianie retailers detaliści sales promotion promocja sprzedaży standard product life cycle standardowy cykl życia produktu tactis taktyki target customers klienci do których adresujemy swoją ofertę (docelowi klienci) to be price-conscious być świadomym cen to encourage sb zachęcać kogoś to gain sth osiągać coś tools narzędzia strona 12

13 trial próba Accounting and financial statements account account book = ledger accountant accounting accounting period accounting records accounts payable accounts receivable amounts falling due to after more than one year assets audit auditing auditor authorities balance sheet bookkeeping called-up share capital capital account capital allowance capital assets capital expenditure capital gains tax capital goods capital transfer tax capital-intensive cash flow cash in hand and at bank corporate customer corporation tax cost accounting creditors creditors (GB) / accounts payable (US) current / liquid assets Current Assets debenture debtors (GB) / accounts receivable (US) konto, rachunek księga rachunkowa księgowy księgowość ogólna; prowadzenie ksiąg czyli zapisywanie przychodów i rozchodów + podział na aktywa i pasywa okres obrachunkowy dokumentacja księgowa płatności, zobowiązania należności płatności zapadalne po okresie dłuższym niż rok strona 13 aktywa firmy rewizja ksiąg nadzór (z reguły z zewnątrz) poprawności prowadzenia ksiąg wg obowiązujących zasad oraz zarządzania finansami firmy osoba z zewnątrz, która przychodzi do firmy i sprawdza poprawność prowadzenia ksiąg władze bilans księgowość, rachunkowość prosta; zapisywanie po stronie kredytowej i debetowej operacji zmobilizowany kapitał akcyjny rachunek kapitału, bilans odpisy amortyzacyjne aktywa trwałe wydatki inwestycyjne podatek od zysków kapitałowych dobra inwestycyjne podatek od spadków (transferu kapitału) kapitałochłonny przepływ środków pieniężnych gotówka w "ręku"(kasie firmy) i banku os.prawna podatek dochodowy od os. prawnych kalkulowanie kosztów; wydatków poniesionych na prowadzenie działalności gosp. (materiały, pracownicy i inne) należności, wierzyciele wierzyciele (konta wierzycielskie) płynne aktywa aktywa bieżące; obrotowe (płynne) rodzaj obligacji przemysłowych dłużnicy (konta dłużników)

14 depreciation entertainment expenses entry evaluation expenditure (singular) expenses falling due fee financial records financial statements fixed assets freehold properties goodwill gross Gross Domestic Product historical cost in relation to income tax return individual IRS: Internal Revenue Service item labour cost lease payments leasehold properties liabilities liability limited liability company Long Term Liabilities managerial accounting mortgage net net assets net book value Net Current Liabilities overheads (GB) / overhead (US) partnership premium Profit after Taxation Retained for the Financial Year Profit and Loss Account public company record(s) remuneration Return revenue / earnings / income amortyzacja wydatki na reprezentację zapis w księgach wycena, ocena (czegoś) wydatek wydatki te, które są zapadalne; płatne opłata dokumentacja finansowa sprawozdania finansowe aktywa; środki trwałe tereny, budynki itd. - to co jest własnością firmy renoma; reputacja firmy brutto PNB koszt historyczny; zgodny z poniesionym na pewien środek trwały odnośnie do zeznanie o podatku dochodowym os.fizyczna odpowiednik naszego urzędu skarbowego pozycja w spisie, księgowości koszty pracy (zatrudnienia) opłaty wynikające z umowy leasingowej urządzenia będące w leasingu zobowiązania firmy / pasywa odpowiedzialność zwłaszcza finansowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością długoterminowe wierzytelności; zobowiązania przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych potrzebnych grupie zarządzającej firmą kredyt; zastaw hipoteczny netto aktywa netto wartość księgowa netto zobowiązania bieżące netto koszty ogólne prowadzenia działalności spółka cywilna składka na ubezpieczenie zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym rachunek zysków i strat spółka akcyjna akta, dokumentacja wynagrodzenie (salary, wages etc.) zeznanie podatkowe przychód(y) firmy strona 14

15 self-proprietorship shareholders (GB) / stockholders (US) social security stock (GB) / inventory (US) stocks (Am Eng.) surplus tax accounting Taxation to capitalize to capitalize on to depreciate = to lose value to disclose to enter to gain value to keep records to keep track of sth to maintain to mention sth to overstate to run a business to run an account to understate to update to value transactions Transfer Fees Transfer fees payable turnover unit cost value VAT: value added tax within one year work in progress Banking (the) bill a bank transfer a cheque drawn on sb / a bank a security account number amount amount of loan application form arrangement / handling fee at 0% interest zatrudniony na własny rachunek udziałowcy odpowiednik naszego ZUS-u zapasy akcje (papiery wartościowe) nadwyżka wyliczanie zobowiązań podatkowych pracowników i firmy opodatkowanie spieniężać zbijać (zbić) kapitał na tracić na wartości ujawniać; podawać (do wiadomości publicznej) dokonywać zapisu zyskiwać na wartości prowadzić księgi (dokumenty) śledzić coś utrzymywać, prowadzić wspominać, wymieniać, wypominać coś podnosić wartość czegoś prowadzić interes prowadzić rachunek umniejszać coś, pomniejszać poprawiać wyceniać operacje przeniesienie opłaty opłaty za transfery (do opłacenia) obrót cena jednostkowa wartość podatek od wartości dodanej w ciągu jednego roku produkcja w toku weksel przelew bankowy tzw. trata zabezpieczenie numer rachunku / konta kwota wielkość pożyczki podanie o otwarcie konta opłata manipulacyjna na stopie zerowej strona 15

16 at a later date w późniejszym terminie at the counter przy /w okienku ATM: automatic teller machine bankomat balance saldo bank account konto bankowe bank card karta bankowa bank charges koszty bankowe bank clerk urzędnik bankowy bank draft przekaz bankowy bank giro rozliczenie bezgotówkowe bank loan pożyczka bankowa bank rate stopa procentowa od pożyczki bank statement wyciąg z konta banking hours godziny otwarcia banku banking transactions operacje bankowe base rate stawka / stopa podstawowa bearer okaziciel billion miliard blue chip companies duże, prężnie działające przedsiębiorstwa bond dealing obrót obligacjami bonds obligacje borrower = debtor pożyczkobiorca branch oddział (banku) branch oddział, filia cardholder posiadacz karty cash / credit card karta gotówkowa / kredytowa Central Bank Bank Centralny cheque (Br.Eng.) / check (Am.Eng.) czek collateral coś, co może służyć jako zabezpieczenie kredytu commercial bank bank handlowy commission prowizja compound / simple interest procent składany / zwykły credit facilities możliwość zaciągnięcia kredytu credit facilities udogodnienia kredytowe credit rating = creditworthiness zdolność kredytowa credit standing / credit rating / creditworthiness zdolność kredytowa current (Br.Eng.) / checking account (Am.Eng.) rachunek bieżący current account rachunek bieżący deposit wkład, lokata, pierwsza wpłata deposit account rachunek terminowy deposit account (Br.Eng.) / time or lokata terminowa; depozyt terminowy notice account (Am.Eng.) depositor deponent strona 16

17 deregulation discount rate estimation Eurocurrency Eurocurrency market facility fee fluctuation for an agreed amount for an agreed period of time foreign currency home banking in / on an account in instalments in my estimation instalment (Br.Eng.) / installment (Am.Eng.) insurance companies interest (Singular) interest bearing account interest on interest rate interest-free intermediaries lender = creditor liquidity loan, credit market value maturity merchant bank merger mortgage notably order to pay overdraft pay the bearer the sum of... penalty interest percentage = per cent personal banking portfolio services prime (lending) rate prime time złagodzenie ostrości ustaw; liberalizacja prawa stopa dyskontowa odczucie, obliczenie Eurowaluty rynek Eurowalut udogodnienie, usługa, linia kredytowa opłata zmiany, wahania na ustaloną kwotę na ustalony okres czasu obca waluta bankowość telefoniczna / internetowa na koncie w ratach w moim odczuciu rata firmy ubezpieczeniowe oprocentowanie konto, które jest oprocentowane odsetki; oprocentowanie od stawka / stopa oprocentowania bezprocentowy, bez oprocentowania pośrednicy pożyczkodawca płynność pożyczka wartość rynkowa zapadalność bank handlowy fuzja zabezpieczenie hipoteczne w szczególności polecenie wypłaty dopuszczalny debet proszę wypłacić okazicielowi sumę... karne odsetki procent (per cent - zawsze z liczbą!) bankowość (obsługa) klientów indywidualnych zbieranie różnych papierów by korzystnie zainwestować pieniądze stopa procentowa w oparciu o którą brytyjskie i amerykańskie banki udzielają kredytu swoim największym (prężnie działającym) klientom. W Wlk. Brytanii jest to zazwyczaj stopa podstawowa + 1%. Synonyme: fine rate; blue chip rate; prime; (Britain) base rate czas podczas dnia, w którym najwięcej ludzi ogląda telewizję, słucha radia strona 17

18 rating agencies reason for loan retail bank savings savings account security services share certificate signature solvency specimen of signature spread / margin standing order statement stockbrocking stockbroker takeover teller term of loan the bill matures in two months there is no charge they bank with Lucas Bank to borrow (from) to cash a cheque to charge interest to deposit (in) to deposit in account to determine to determine minimum lending rate to do business to draw a cheque to sb to draw sb attention to fill sth in to fix interest rate to fluctuate to foresee to give / grant / extend a loan to give notice to go to the counter to invest in sth to issue to issue bonds to keep money with a bank agencje rating'owe; badają standing finansowy firmy ubiegającej się o kredyt cel na jaki będzie przeznaczona pożyczka bank detaliczny oszczędności rachunek oszczędnościowy papier wartościowy usługi świadectwo udziałowe (pot.udział) podpis wypłacalność karta wzoru podpisu marża zlecenie stałe wydział (w banku) kupowanie i sprzedawanie akcji lub udziałów makler giełdowy przejęcie; przechwycenie kasjer okres kredytowania weksel zapada za dwa miesiące bez pobierania żadnej opłaty mają konto w Lucas Bank pożyczać (od kogoś) zrealizować (realizować) czek nakładać; pobierać odsetki wpłacać (pieniądze), deponować, oddawać pieniądze na przechowanie) wpłacać na rachunek ustalać ustalać minimalną stopę kredytów robić (prowadzić) interes wystawić komuś czek zwrócić czyjąś uwagę wypełniać coś ustalać stawkę / stopę oprocentowania zmieniać się (nieregularnie), wahać się przewidywać udzielić pożyczki zawiadomić; wymówić (np. pracę, tu: prowadzenia rachunku) iść do okienka zainwestować (inwestować) w coś emitować (np. akcje) emitować obligacje trzymać pieniądze w banku strona 18

19 to lend to sb pożyczać komuś to lose value stracić na wartości to make a loss ponieść stratę to make a loss of ponieść stratę w wysokości to make a profit osiągnąć zysk to make a profit of osiągnąć zysk w wysokości to make loans zaciągać kredyty to make out a cheque wystawić komuś czek to offer advisory services oferować usługi doradcze to open / close an account otwierać / likwidować rachunek to overdraw przekroczyć stan konta to pay (sb) on demand zapłacić, płacić (komuś) na żądanie to pay into an account wpłacić na konto to pay out of an account wypłacić z konta to pay sb back sth; to pay sth back spłacać coś komuś to provide services świadczyć usługi to raise funds gromadzić / zbierać fundusze / pieniądze to raise funds wybierać; podnosić fundusze to repay sth (to sb) spłacać coś (komuś) to run a business prowadzić interes to save / spend money oszczędzać / wydawać pieniądze to trade in handlować w (np. jakiejś walucie) to transfer money przelewać pieniądze to underwrite poręczać to underwrite security issues gwarantować emisję papierów wartościowych to withdraw money podjąć (wycofać) pieniądze to write out a cheque wystawić komuś czek trading currency waluta handlowa (ta, w której się handluje) transfer przelew valid ważny validity date okres ważności via a network poprzez sieć yield zwrot z kredytu your account is credited twoje konto jest uznane your account is debited twoje konto jest obciążone your account is overdrawn Pańskie konto jest przekroczone Stocks and shares a stock exchange Annual General Meeting (GB) / Annual Meeting of Stockholders (US) Articles of Association (GB) / Bylaws (US) autorized share capital bonus issue floating giełda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokumenty spółki kapitał założycielski emisja premii inwestycyjnych wprowadzenie spółki na giełdę; debiut giełdowy spółki strona 19

20 founders założyciele holder posiadacz (akcji, udziału) independently-audited report niezależnie audytowany raport liability zobowiązanie, odpowiedzialność Memorandum of Association (GB) statut przedsiębiorstwa / Certificate of Incorporation (US) on a major stock exchanges na głównych giełdach ownership of a company własność firmy premises tereny, budynki publicly quoted companies publiczne notowanie spółek registrar of companies rejestr spółek residual value wartość rezydualna rights issue emisja z prawem poboru secondary market rynek wtórny security (-ies) papiery wartościowe shareholders (GB) / stockholders (US) udziałowcy shares (GB) / stocks (US) udziały, akcje statement of the financial position stwierdzenie stanu finansowego the act of issuing emisja to apply to ubiegać się o / złożyć wniosek o to be / go bankrupt bankrutować to be quoted = listed być notowane (akcje) to entitle uprawniać to floate upłynniać (np.kurs), zakładać (firmę), wprowadzić (w życie) to fulfil a large number of requirements wypełniać / spełniać dużą liczbę wymagań to liabile for sth odpowiadać za coś; być odpowiedzialnym za coś to liquidate sth likwidować coś to make a flotation wyemitować (akcje) to pay dividends wypłacać / płacić dywidendy to put up capital wkładać; przekazywać kapitał (wkład pieniężny) venture capital kapitał przedsiębiorstwa strona 20

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INVEST ENGLISH Polish English English - Polish Dictionary By Dariusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers.

Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers. Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers. abrupt /@'bröpt/ 38 raptowny abruptly /@'bröptli/ 38 raptownie absolute advantage /"{bs@lu:t @d'va:ntidz/ 43 korzyêç absolutna absorption

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE Cele egzaminacyjne ECB EFCB dzielą się na trzy moduły: Moduł A: Otoczenie ekonomiczne i monetarne; Moduł B: Relacja klient-produkt; Moduł

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady)

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Zasadnicza zmiana na rynku akcji w USA (w jego ramach poszczególnych sektorów, a zwłaszcza poszczególnych akcji) w horyzoncie poprzedniego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo