Business English Vocabulary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business English Vocabulary"

Transkrypt

1 Management amend being authoritative being competent being decisive being efficient being persuasive board of directors chairman commitment communication competitive crises management downfall effort executives expertise he is in the meeting increasing profits layout manageable manpower merchandise principles safety staff store store manager to achieve sth to adapt to allocate resources to attain objectives to communicate to design to develop strategies to display to establish to go to meetings to help sb out to improve performance to innovate to maintain to make / take decisions to make certain / sure to measure performance poprawka być w stanie wydawać polecenia być kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę być w stanie podejmować szybkie decyzje być wydajnym być przekonującym; wiarygodnym zarząd prezes zaangażowanie osobiste przekazywanie, komunikacja oparty na współzawodnictwie, konkurencyjny zarządzanie kryzysowe upadek wysiłek, wkład pracownicy szczebla kierowniczego wiedza, doświadczenie on jest na spotkaniu wzrastające zyski układ graficzny wykonalny praca (siła robocza) towar, towary zasady bezpieczeństwo personelu sklep kierownik sklepu osiągać coś zmieniać się, dostosowywać lokować środki osiągać cele przekazywać (to communicate information / decisions / strategies / people about sth / objectives etc.) projektować tworzyć strategie wystawiać (np. towary) zakładać chodzić na spotkania pomóc komuś, wyciągnąć kogoś z tarapatów poprawiać osiągi, wyniki wprowadzać coś nowego utrzymywać podejmować decyzje upewniać się mierzyć osiągi, wyniki strona 1

2 to motivate people / subordinates motywować ludzi, podwładnych to price wyceniać to put management techniques into wprowadzać techniki zarządzcze w praktykę practice to set objectives ustalać zadania, cele to spend time in meetings spędzać czas na spotkaniach to staff zapewniać personel to supervise people / subordinates nadzorować ludzi, podwładnych to supply dostarczać to verify weryfikować trainee praktykant(-ka), stażysta utlimate ostatni, ostateczny Company structure a staff position alienation autonomous Board of Directors capacity cash balance chain of command Chairman (GB) / President (US) colleagues commission consists of = includes = contains decentralization define development spending division facilities features four-dimensional function goal hierarchy immediate subordinate increasing number of people internally is composed of is divided into is made up of line authority Managing Director (GB) / Chief Executive Officer (US) market share overlap strona 2 osoba asystująca np. Assistant to the Marketing Manager wyobcowanie niezależny, autonomiczny zarząd wydajność równowaga finansowa "łańcuch" poleceń, rozkazów Prezes koledzy prowizja składa się z (masa) decentralizacja wyraźny, określony wydatki na rozwój oddział, dział udogodnienia; sprzęt, wyposażenie cechy cztero-wymiarowy funkcja cel hierarchia najbliższy, bezpośredni podwładny wzrastająca liczba ludzi wewnętrznie składa się z; jest skomponowany z jest podzielny na jest złożony z kilku drobnych części władza, stosunek służbowy szefa do podwładnego w układzie liniowym dyrektor zarządzający udział w rynku część wspólna, cel

3 permanent personnel priority profit profit margins reorganization retained earnings self-financing subordinates successive superior to assist to assisted by to be accountable to to be in charge of to be responsible for to be supported by to deal with the problem to diminish to handle the problem to increase to insist on sth to overlap to pass on to report to to run the risk to split up to support Work and motivation achievement an adequate wage or salary annual bonus anxiety approach benefits burden of responsibility challenging claim corporate culture employee employer employment factors ingenious job security stały, ciągły personel, pracownicy sprawa nadrzędna, uprzednia zysk margines dochodów reorganizacja wypracowane zyski samofinansowanie podwładni następujący po sobie, kolejny przełożony pomagać, asystować być wspomaganym / wspieranym przez odpowiadać komuś przed kimś szefować być odpowiedzialnym za być wspieranym przez radzić sobie z problemem; rozwiązywać go zmniejszać się, maleć radzić sobie z problemem; rozwiązywać go zwiększać się polegać na czymś układać tak aby części na siebie zachodziły przekazywać dalej podlegać komuś narażać się na ryzyko rozdzielać, dzielić wspierać osiągnięcie stosowne wynagrodzenie lub pensja coroczny dodatek obawa, lęk, niepokój propozycja, podejście zasiłki, korzyści ciężar odpowiedzialności stawiający wysokie wymagania, ambitny skarga kultura przedsiębiorstwa pracownik pracodawca zatrudnienie czynniki pomysłowy pewność zatrudnienia strona 3

4 labour relations labour unions = trade unions low-priced meals mindless on the contrary paid holidays pension perks pleasant / hygienic environment potential produce producer product production production agreement (US) / productivity agreement (Br.Eng.) productive productivity productivity bonus promotion protection recognition regular medical screenings reliable repetitive reputation responsibility salary sick pay social security staff discount on M&S merchandise supplements to assume sth to avoind doing sth to conclude to ensure sb to motivate to outline sth to point out to produce sth to promote to provoke to reward unproductive stosunki między pracodawcami a pracownikami, dyrektorami a pracownikami, zarządzającymi a związkami związki zawodowe niskie cenowo posiłki bezmyślny przeciwnie do płatne urlopy renta / emerytura korzyści uboczne przyjazne / higieniczne środowisko potencjał, talent płody rolne producent produkt produkcja umowa w sprawie premii za wydajność wydajny, owocny wydajność premia za wydajność awans ochrona uznanie, zasługa regularne badania lekarskie godny zaufania, solidny, pewny powtarzający się reputacja, renoma odpowiedzialność pensja miesięczna (dla pracowników umysłowych) chorobowe ubezpieczenia społeczne zniżka dla pracowników na towary M&S dodatki zakładać coś unikać robienia czegoś zawierać, wywnioskować coś zapewniać kogoś motywować przedstawiać coś wskazywać produkować coś awansować prowokować, wywoływać nagradzać jałowy, bezproduktywny strona 4

5 wynagrodzenie (za godzinę, dzień, tydzień; zwykle dotyczy wages pracowników fizycznych) Management and cultural diversity strona 5 20 years his junior 20 lat od niego młodszy all-important najważniejszy attitude postawa attitude to pogląd, stosunek do consequently w rezultacie corrupt skorumpowany, zepsuty, uszkodzony defect wada efficient sprawny, sprawnie działający, wydajny essentially zasadniczo, w gruncie rzeczy ethicaly etycznie expansion rozwój, wzrost, rozszerzanie się extremly niezmiernie, nadzwyczajnie foreign subsidiaries zagraniczne filie globalization globalizacja humiliation poniżenie, upokorzenie intuition intuicja largely przeważnie, w większości moral standards standardy moralne multinational companies międzynarodowe przedsiębiorstwa negligence zaniedbanie, niedbalstwo obviously wyraźnie, oczywiście particularly zwłaszcza, szczególnie policy of promotion polityka awansu precedence pierwszeństwo rationality racjonalność seniority staż pracy, wysługa lat status pozycja, status subsidiary przedsiębiorstwo filialne, filia the principle of pay-forperformance zasada płacenia za osiągi (wyniki) to attempt próbować to be offended być obrażonym to distinguish beetwen rozróżniać pomiędzy to expand (business) rozwijać się, rozrastać, (area, staff) powiększać, (influence) rozszerzać to negotiate with sb negocjować z to perform wykonywać to pressure sb to do sth zmuszać kogoś do zrobienia czegoś to require sth potrzebować coś to resign rezygnować to reveal wyjawić, odkryć to sign a deal podpisać transakcję to testify zeznawać, poświadczać

6 under a new policy unthinkable within Recruitment abilities applicant application application form candidate covering letter (GB) / cover letter (US) curriculum vitae or CV (GB) / resume (US) employment agencies experience interview job centre job description job security jobless qualifications recruitment references short-listed the jobless to apply for to do a post-graduate degree in finance and banking to graduate from to hire to make a final selection to recruit to select vacancy vacation vacation course Labour relations a go-slow (GB) / slowdown (US) a strike = strike action adversary adverse to bargaining basic aims business leaders pod rządami nowej polityki nie do pomyślenia w granicach możliwości kandydat(-ka) podanie (for job), wniosek formularz podania (wniosku) kandydat(-ka) listy motywacyjny życiorys biura pośrednictwa pracy doświadczenie rozmowa kwalifikacyjna biuro pośrednictwa pracy zakres obowiązków gwarancja stałego zatrudnienia bez pracy kwalifikacje nabór referencje ostatecznie umieszczeni na liście kandydatów spośród których się wybiera bezrobotni ubiegać się o (pracę) zrobić (ukończyć) podyplomowe studia z dziedziny finansów i bankowości ukończyć powoływać dokonywanie ostatecznej selekcji przyjmować do pracy wybierać, selekcjonować wakat, wolny etat urlop, wakacje kurs wakacyjny spowolnienie tempa pracy, produkcji strajk przeciwnik wrogi negocjacje w celu pozyskania czegoś podstawowe cele przywódcy kół businessu strona 6

7 casual od czasu do czasu collective bargaining zbiorowe rokowania; negocjacje zbiorowe o płace, warunki pracy confrontational konfrontacyjny conglomerate konglomerat deregulation rozregulowanie, zmniejszenie ilości ograniczeń dynamic dynamiczny fair wages uczciwe wynagrodzenie in adverse circumstances w niesprzyjających okolicznościach incapable niezdolny industrial action akcja protestacyjna (strajkowa) industrial relations stosunki między pracownikami a pracodawcami labour unions = trade unions (Br.Eng.) związki zawodowe manual workers pracownicy fizyczni out-of-work bezrobotny part time jobs prace na część etatu peace spokój political parties partie polityczne rail strike strajk kolejarzy reasonable working hours rozsądne godziny pracy restraint zahamowanie, ograniczenie right-wing rządy prawicowe sensible rozsądny strike pay zezwolenie niektórym związkom zawodowym na płacenie pensji swoim członkom podczas gdy strajkują team-working zespoły pracy the public sector sektor publiczny to articulate wyrażać to attempt to ensure próbować zapewnić to consult sb about sth konsultować się z kimś w jakiejś sprawie to discourage zniechęcać to encourage sb to do sth zachęcać kogoś do zrobienia czegoś to picket pikietować to represent the needs of the employees reprezentować potrzeby (wymagania) pracowników to strike over the introduction of... strajkować przeciwko wprowadzeniu... to unionize organizować związki zawodowe to worsen pogorszyć tyranny tyrania uneconomic nieekonomiczny union president przewodniczący związku unionization organizowanie się w związki zawodowe akcja (forma strajku) podjęta przez pracowników przeciwko working-to-rule interesom pracodawców polegająca na przestrzeganiu zasad, reguł pracy lecz powolnym wykonywaniu swoich obowiązków strona 7

8 Products after-sales service brand name brand-switchers capable competitors consistency credit facilities delivery down-market image ingrediens life cycle line-stretching maintenance market dilutes market share multi-brand strategy niche opportunities product policy production capacity profitability profitable segment of a market quality quantity range to augment to compete to utilize under warranty up-market warranty / guarantee Production assets breakage capacity component continuous flow contrary to defective delivery depreciation discount serwis posprzedażowy nazwa marki konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce zdolny konkurenci spójność w obrębie przepisów, zasad wszystko co umożliwia pobranie kredytu dostawa rynek produktów niskiej jakości wizerunek składniki cykl życia wytwarzanie produktów wysokiej lub niskiej jakości utrzymanie słabości rynku udział w rynku strategia polegająca na tym, że producenci danych produktów konkurują w różnych segmentach rynku nisza rynkowa możliwości polityka produktu wydajność produkcji zyskowność, dochodowość zyskowny segment rynku jakość ilość zakres, asortyment powiększać, zwiększać konkurować wykorzystywać na gwarancji rynek produktów wysokiej jakości gwarancja aktywa uszkodzenie, awaria wydajność, moc, zdolność wytwórcza część, składnik ciągły przepływ przeciwnie do wadliwy, wybrakowany dostawa obniżanie wartości, deprecjacja zniżka strona 8

9 extensive facilities handling idle workers insurance inventory lead times liabilities location lost orders lost sale market share material flow obsolence on production of sth (IDM) - by / when showing sth: output outsourcing = contracting out permanent plants production production line production manager productive productivity productivity agreement productivity bonus profitable products purchase order purchase price purchase tax purchaser raw materials set-ups shift shipment short throughput time shortages stockless production subcontractor to absorb to assemble sth to attempt sth / to to go into production to produce sth to purchase rozległy, szczegółowy, obszerny udogodnienia, sprzęt użytkowy, wyposażenie posługiwanie się, wysługiwanie bezczynni pracownicy ubezpieczenie produkty zapasowe (stan w magazynach; coś co się inwentaryzuje) czas potrzebny na przejście całego cyklu produkcyjnego pasywa umiejscowienie, lokalizacja, położenie stracone zamówienia stracona; utracona sprzedaż udział w rynku przepływ materiału zaniedbanie za okazaniem czegoś (On production of your membership card, you will receive a discount on all your purchases.) produkcja zlecenie na zewnątrz trwały, ciągły, stały zakłady produkcja linia produkcyjna kierownik produkcji wydajny, owocny wydajność umowa w sprawie premii za wydajność premia za wydajność dochodowe, zyskowne produkty zamówienie cena kupna podatek od wartości dodanej (przy zakupie) nabywca, kupujący surowce naturalne ustawienia (maszyn) zmiana transport krótki czas wytworzenia braki bezzapasowa produkcja podwykonawca wchłaniać, absorbować, pochłaniać gromadzić coś próbować, spróbować coś/czegoś zostawać (zostać) wdrożonym do produkcji produkować, wytwarzać coś nabywać, zakupywać strona 9

10 to require Marketing adverising campaign advertising attracive brand classification consumer market differential advantages distinctive distribution channel due to effective existing needs factor in order to / that in other words in the long-term management consulting market opportunities market research market segmentation market strategy marketing programme non-essential goods old-fashioned selling ordinary product packaging particular features points of sale price list producer market product concept product features product improvement production department profitable promotion publicity quite apart from recent sales representative salespeople services target potrzebować, wymagać kampania reklamowa reklama atrakcyjny marka, odmiana, rodzaj klasyfikacja, kategoria rynek konsumenta zróżnicowane korzyści wyróżniający kanał dystrybucyjny z powodu skuteczny, faktyczny istniejące potrzeby czynnik żeby innymi słowy w długim czsie konsultowanie się w sprawach zarządzania możliwości; szanse na rynku badania rynku segmentacja rynku strategia rynku program marketingowy dobra nie pierwszej potrzeby starodawne pojęcie sprzedaży zwyczajny / pospolity produkt pakowanie, opakowanie cechy szczególne punkty sprzedaży cennik rynek producenta ogólne założenia dotyczące produktu cechy produktu udoskonalanie produktu dział produkcji opłacalny, zyskowny reklama, promocja reklama, rozgłos niezależnie od tego co znaczy / istnieje niedawny, ostatni przedstawiciel handlowy handlowcy usługi cel, obiekt strona 10

11 to anticipate sth przewidywać coś to assume sth zakładać coś to be identified być rozpoznawanym to buy products for direct consumpion kupować produkty (przeznaczone) do bezpośredniej konsumpcji to concentrate on sth koncentrować się na czymś to consist of sth składać się z czegoś to create tworzyć to defeat pokonywać to design projektować, tworzyć to develop rozwijać, tworzyć to distinguish between rozróżniać pomiędzy to establish sth ustalić, ustalać coś to expend money on sth wydatkować pieniądze na coś to identify identyfikować to influence wywierać wpływ, wpływać to isolate izolować to launch a product wypuszczać; wprowadzać produkt (na rynek) to market sprzedawać, wprowadzać na rynek to modify zmieniać, modyfikować to persuade sb to do sth przekonywać kogoś do zrobienia czegoś to range from... to... wahać się od... do... to range over sth obejmować coś to replace sth zastępować coś to resist opierać się to satisfy (in) consumer needs zaspokajać potrzeby klientów to search for poszukiwać to think strategically myśleć strategicznie to undertake sth podejmować się czegoś Advertising advertisement reklama, ogłoszenie, anons advertising agencies agencje reklamowe advertising campaign kampania reklamowa advertising strategy strategia reklamy agreed budget uzgodniony budżet brief wytyczne cinema ad reklama przed projekcją filmu w kinie company client = adviser ogłaszający, reklamujący comparative-parity method wydatkowanie podobnych kwot na reklamę co konkurencja counter-cyclical advertising reklama w okresie spadku sprzedaży counter-productive; to be counterproductive przynosić efekty odwrotne do zamierzonych institutional / prestige advertising reklama, w której pojawia się nazwa firmy (bez nazwy konkretnego produktu) national campaign kampania ogólnokrajowa newspaper ad reklama w gazecie strona 11

12 OTS = opportunities to see poster ad radio commercial sandwich board man sponsoring threshold effect to advertise to disregard sth to increase current sales to set up TV commercial ways of advertising word-of-mouth advertising Promotional tools jeden z mierników powodzenia reklamy reklama na plakatach reklama radiowa człowiek-reklama np. przed restauracją sponsorowanie pewnych wydarzeń efekt progowy; fakt, ze pewna ilość reklamy jest niezbędna reklamować się lekceważyć coś; nie zwracać na coś uwagi zwiększać obecną sprzedaż zakładać reklama poprzez TV drogi (typy;rodzaje) reklamy wiadomość przekazywana z ust do ust aimed której celem jest, skierowane attractively-priced product atrakcyjny cenowo produkt brand awareness świadomość marki brand-switchers konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce coupons giving a price reduction kupony ze żniżką dealers dealerzy discount for buying a large quantity zniżka przy zakupie większej ilości danego produktu enormous costs ogromne / olbrzymie koszty focus group interviews grupy fokusowe Four Ps formulation of the marketing mix - formuła marketingu mix (produkt, miejsce, promocja, cena) free samples darmowe próbki growth stages fazy wzrostu image of a company / product wizerunek firmy / produktu loyality lojalność maturity zapadalność / płatność niche nisza potential customers potencjalni klienci price reductions in shops obniżka cen w sklepach promotional strategies strategie promocyjne public awareness opinia publiczna publicity upublicznianie retailers detaliści sales promotion promocja sprzedaży standard product life cycle standardowy cykl życia produktu tactis taktyki target customers klienci do których adresujemy swoją ofertę (docelowi klienci) to be price-conscious być świadomym cen to encourage sb zachęcać kogoś to gain sth osiągać coś tools narzędzia strona 12

13 trial próba Accounting and financial statements account account book = ledger accountant accounting accounting period accounting records accounts payable accounts receivable amounts falling due to after more than one year assets audit auditing auditor authorities balance sheet bookkeeping called-up share capital capital account capital allowance capital assets capital expenditure capital gains tax capital goods capital transfer tax capital-intensive cash flow cash in hand and at bank corporate customer corporation tax cost accounting creditors creditors (GB) / accounts payable (US) current / liquid assets Current Assets debenture debtors (GB) / accounts receivable (US) konto, rachunek księga rachunkowa księgowy księgowość ogólna; prowadzenie ksiąg czyli zapisywanie przychodów i rozchodów + podział na aktywa i pasywa okres obrachunkowy dokumentacja księgowa płatności, zobowiązania należności płatności zapadalne po okresie dłuższym niż rok strona 13 aktywa firmy rewizja ksiąg nadzór (z reguły z zewnątrz) poprawności prowadzenia ksiąg wg obowiązujących zasad oraz zarządzania finansami firmy osoba z zewnątrz, która przychodzi do firmy i sprawdza poprawność prowadzenia ksiąg władze bilans księgowość, rachunkowość prosta; zapisywanie po stronie kredytowej i debetowej operacji zmobilizowany kapitał akcyjny rachunek kapitału, bilans odpisy amortyzacyjne aktywa trwałe wydatki inwestycyjne podatek od zysków kapitałowych dobra inwestycyjne podatek od spadków (transferu kapitału) kapitałochłonny przepływ środków pieniężnych gotówka w "ręku"(kasie firmy) i banku os.prawna podatek dochodowy od os. prawnych kalkulowanie kosztów; wydatków poniesionych na prowadzenie działalności gosp. (materiały, pracownicy i inne) należności, wierzyciele wierzyciele (konta wierzycielskie) płynne aktywa aktywa bieżące; obrotowe (płynne) rodzaj obligacji przemysłowych dłużnicy (konta dłużników)

14 depreciation entertainment expenses entry evaluation expenditure (singular) expenses falling due fee financial records financial statements fixed assets freehold properties goodwill gross Gross Domestic Product historical cost in relation to income tax return individual IRS: Internal Revenue Service item labour cost lease payments leasehold properties liabilities liability limited liability company Long Term Liabilities managerial accounting mortgage net net assets net book value Net Current Liabilities overheads (GB) / overhead (US) partnership premium Profit after Taxation Retained for the Financial Year Profit and Loss Account public company record(s) remuneration Return revenue / earnings / income amortyzacja wydatki na reprezentację zapis w księgach wycena, ocena (czegoś) wydatek wydatki te, które są zapadalne; płatne opłata dokumentacja finansowa sprawozdania finansowe aktywa; środki trwałe tereny, budynki itd. - to co jest własnością firmy renoma; reputacja firmy brutto PNB koszt historyczny; zgodny z poniesionym na pewien środek trwały odnośnie do zeznanie o podatku dochodowym os.fizyczna odpowiednik naszego urzędu skarbowego pozycja w spisie, księgowości koszty pracy (zatrudnienia) opłaty wynikające z umowy leasingowej urządzenia będące w leasingu zobowiązania firmy / pasywa odpowiedzialność zwłaszcza finansowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością długoterminowe wierzytelności; zobowiązania przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych potrzebnych grupie zarządzającej firmą kredyt; zastaw hipoteczny netto aktywa netto wartość księgowa netto zobowiązania bieżące netto koszty ogólne prowadzenia działalności spółka cywilna składka na ubezpieczenie zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym rachunek zysków i strat spółka akcyjna akta, dokumentacja wynagrodzenie (salary, wages etc.) zeznanie podatkowe przychód(y) firmy strona 14

15 self-proprietorship shareholders (GB) / stockholders (US) social security stock (GB) / inventory (US) stocks (Am Eng.) surplus tax accounting Taxation to capitalize to capitalize on to depreciate = to lose value to disclose to enter to gain value to keep records to keep track of sth to maintain to mention sth to overstate to run a business to run an account to understate to update to value transactions Transfer Fees Transfer fees payable turnover unit cost value VAT: value added tax within one year work in progress Banking (the) bill a bank transfer a cheque drawn on sb / a bank a security account number amount amount of loan application form arrangement / handling fee at 0% interest zatrudniony na własny rachunek udziałowcy odpowiednik naszego ZUS-u zapasy akcje (papiery wartościowe) nadwyżka wyliczanie zobowiązań podatkowych pracowników i firmy opodatkowanie spieniężać zbijać (zbić) kapitał na tracić na wartości ujawniać; podawać (do wiadomości publicznej) dokonywać zapisu zyskiwać na wartości prowadzić księgi (dokumenty) śledzić coś utrzymywać, prowadzić wspominać, wymieniać, wypominać coś podnosić wartość czegoś prowadzić interes prowadzić rachunek umniejszać coś, pomniejszać poprawiać wyceniać operacje przeniesienie opłaty opłaty za transfery (do opłacenia) obrót cena jednostkowa wartość podatek od wartości dodanej w ciągu jednego roku produkcja w toku weksel przelew bankowy tzw. trata zabezpieczenie numer rachunku / konta kwota wielkość pożyczki podanie o otwarcie konta opłata manipulacyjna na stopie zerowej strona 15

16 at a later date w późniejszym terminie at the counter przy /w okienku ATM: automatic teller machine bankomat balance saldo bank account konto bankowe bank card karta bankowa bank charges koszty bankowe bank clerk urzędnik bankowy bank draft przekaz bankowy bank giro rozliczenie bezgotówkowe bank loan pożyczka bankowa bank rate stopa procentowa od pożyczki bank statement wyciąg z konta banking hours godziny otwarcia banku banking transactions operacje bankowe base rate stawka / stopa podstawowa bearer okaziciel billion miliard blue chip companies duże, prężnie działające przedsiębiorstwa bond dealing obrót obligacjami bonds obligacje borrower = debtor pożyczkobiorca branch oddział (banku) branch oddział, filia cardholder posiadacz karty cash / credit card karta gotówkowa / kredytowa Central Bank Bank Centralny cheque (Br.Eng.) / check (Am.Eng.) czek collateral coś, co może służyć jako zabezpieczenie kredytu commercial bank bank handlowy commission prowizja compound / simple interest procent składany / zwykły credit facilities możliwość zaciągnięcia kredytu credit facilities udogodnienia kredytowe credit rating = creditworthiness zdolność kredytowa credit standing / credit rating / creditworthiness zdolność kredytowa current (Br.Eng.) / checking account (Am.Eng.) rachunek bieżący current account rachunek bieżący deposit wkład, lokata, pierwsza wpłata deposit account rachunek terminowy deposit account (Br.Eng.) / time or lokata terminowa; depozyt terminowy notice account (Am.Eng.) depositor deponent strona 16

17 deregulation discount rate estimation Eurocurrency Eurocurrency market facility fee fluctuation for an agreed amount for an agreed period of time foreign currency home banking in / on an account in instalments in my estimation instalment (Br.Eng.) / installment (Am.Eng.) insurance companies interest (Singular) interest bearing account interest on interest rate interest-free intermediaries lender = creditor liquidity loan, credit market value maturity merchant bank merger mortgage notably order to pay overdraft pay the bearer the sum of... penalty interest percentage = per cent personal banking portfolio services prime (lending) rate prime time złagodzenie ostrości ustaw; liberalizacja prawa stopa dyskontowa odczucie, obliczenie Eurowaluty rynek Eurowalut udogodnienie, usługa, linia kredytowa opłata zmiany, wahania na ustaloną kwotę na ustalony okres czasu obca waluta bankowość telefoniczna / internetowa na koncie w ratach w moim odczuciu rata firmy ubezpieczeniowe oprocentowanie konto, które jest oprocentowane odsetki; oprocentowanie od stawka / stopa oprocentowania bezprocentowy, bez oprocentowania pośrednicy pożyczkodawca płynność pożyczka wartość rynkowa zapadalność bank handlowy fuzja zabezpieczenie hipoteczne w szczególności polecenie wypłaty dopuszczalny debet proszę wypłacić okazicielowi sumę... karne odsetki procent (per cent - zawsze z liczbą!) bankowość (obsługa) klientów indywidualnych zbieranie różnych papierów by korzystnie zainwestować pieniądze stopa procentowa w oparciu o którą brytyjskie i amerykańskie banki udzielają kredytu swoim największym (prężnie działającym) klientom. W Wlk. Brytanii jest to zazwyczaj stopa podstawowa + 1%. Synonyme: fine rate; blue chip rate; prime; (Britain) base rate czas podczas dnia, w którym najwięcej ludzi ogląda telewizję, słucha radia strona 17

18 rating agencies reason for loan retail bank savings savings account security services share certificate signature solvency specimen of signature spread / margin standing order statement stockbrocking stockbroker takeover teller term of loan the bill matures in two months there is no charge they bank with Lucas Bank to borrow (from) to cash a cheque to charge interest to deposit (in) to deposit in account to determine to determine minimum lending rate to do business to draw a cheque to sb to draw sb attention to fill sth in to fix interest rate to fluctuate to foresee to give / grant / extend a loan to give notice to go to the counter to invest in sth to issue to issue bonds to keep money with a bank agencje rating'owe; badają standing finansowy firmy ubiegającej się o kredyt cel na jaki będzie przeznaczona pożyczka bank detaliczny oszczędności rachunek oszczędnościowy papier wartościowy usługi świadectwo udziałowe (pot.udział) podpis wypłacalność karta wzoru podpisu marża zlecenie stałe wydział (w banku) kupowanie i sprzedawanie akcji lub udziałów makler giełdowy przejęcie; przechwycenie kasjer okres kredytowania weksel zapada za dwa miesiące bez pobierania żadnej opłaty mają konto w Lucas Bank pożyczać (od kogoś) zrealizować (realizować) czek nakładać; pobierać odsetki wpłacać (pieniądze), deponować, oddawać pieniądze na przechowanie) wpłacać na rachunek ustalać ustalać minimalną stopę kredytów robić (prowadzić) interes wystawić komuś czek zwrócić czyjąś uwagę wypełniać coś ustalać stawkę / stopę oprocentowania zmieniać się (nieregularnie), wahać się przewidywać udzielić pożyczki zawiadomić; wymówić (np. pracę, tu: prowadzenia rachunku) iść do okienka zainwestować (inwestować) w coś emitować (np. akcje) emitować obligacje trzymać pieniądze w banku strona 18

19 to lend to sb pożyczać komuś to lose value stracić na wartości to make a loss ponieść stratę to make a loss of ponieść stratę w wysokości to make a profit osiągnąć zysk to make a profit of osiągnąć zysk w wysokości to make loans zaciągać kredyty to make out a cheque wystawić komuś czek to offer advisory services oferować usługi doradcze to open / close an account otwierać / likwidować rachunek to overdraw przekroczyć stan konta to pay (sb) on demand zapłacić, płacić (komuś) na żądanie to pay into an account wpłacić na konto to pay out of an account wypłacić z konta to pay sb back sth; to pay sth back spłacać coś komuś to provide services świadczyć usługi to raise funds gromadzić / zbierać fundusze / pieniądze to raise funds wybierać; podnosić fundusze to repay sth (to sb) spłacać coś (komuś) to run a business prowadzić interes to save / spend money oszczędzać / wydawać pieniądze to trade in handlować w (np. jakiejś walucie) to transfer money przelewać pieniądze to underwrite poręczać to underwrite security issues gwarantować emisję papierów wartościowych to withdraw money podjąć (wycofać) pieniądze to write out a cheque wystawić komuś czek trading currency waluta handlowa (ta, w której się handluje) transfer przelew valid ważny validity date okres ważności via a network poprzez sieć yield zwrot z kredytu your account is credited twoje konto jest uznane your account is debited twoje konto jest obciążone your account is overdrawn Pańskie konto jest przekroczone Stocks and shares a stock exchange Annual General Meeting (GB) / Annual Meeting of Stockholders (US) Articles of Association (GB) / Bylaws (US) autorized share capital bonus issue floating giełda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokumenty spółki kapitał założycielski emisja premii inwestycyjnych wprowadzenie spółki na giełdę; debiut giełdowy spółki strona 19

20 founders założyciele holder posiadacz (akcji, udziału) independently-audited report niezależnie audytowany raport liability zobowiązanie, odpowiedzialność Memorandum of Association (GB) statut przedsiębiorstwa / Certificate of Incorporation (US) on a major stock exchanges na głównych giełdach ownership of a company własność firmy premises tereny, budynki publicly quoted companies publiczne notowanie spółek registrar of companies rejestr spółek residual value wartość rezydualna rights issue emisja z prawem poboru secondary market rynek wtórny security (-ies) papiery wartościowe shareholders (GB) / stockholders (US) udziałowcy shares (GB) / stocks (US) udziały, akcje statement of the financial position stwierdzenie stanu finansowego the act of issuing emisja to apply to ubiegać się o / złożyć wniosek o to be / go bankrupt bankrutować to be quoted = listed być notowane (akcje) to entitle uprawniać to floate upłynniać (np.kurs), zakładać (firmę), wprowadzić (w życie) to fulfil a large number of requirements wypełniać / spełniać dużą liczbę wymagań to liabile for sth odpowiadać za coś; być odpowiedzialnym za coś to liquidate sth likwidować coś to make a flotation wyemitować (akcje) to pay dividends wypłacać / płacić dywidendy to put up capital wkładać; przekazywać kapitał (wkład pieniężny) venture capital kapitał przedsiębiorstwa strona 20

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share Stock Exchange (stock) market capitalization acquirer (in M&A) allotment allotment certificate asset-stripping backward integration bear investor bear market bearer share bid price black knight blue chips

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych Gospodarowanie w firmie Urszula Kazalska 1 Wydajność Ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu firmy. Firmy o niskiej wydajności przegrywają konkurencję

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

rachunków bieżących dla klientów indywidualnych

rachunków bieżących dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i oprocentowania rachunków bieżących dla klientów indywidualnych A Guide To Personal Current Account Fees and Interest Www.Ulsterbank.ie Ulster Bank Ireland Limited. Zarejestrowany w Republice

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK ISBN 978-83-920280-6-2 SPIS TREŚCI Spis treści...5 Wstęp...7 1. Gospodarka Economy...9 2. Sprawy biznesowe Business matters...14 3. Rachunkowość,

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 2 W spółkach korporacyjnych i kapitałowych udziałowcami mogą być osoby prawne lub fizyczne. W większości przypadków to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

STWÓRZ BUDŻET SWOJEJ FIRMY

STWÓRZ BUDŻET SWOJEJ FIRMY STWÓRZ BUDŻET SWOJEJ FIRMY WSTĘP AGENDA Wstęp Co to jest budżet Elementy budżetu Rodzaje kosztów Excel Czas na pytania KILKA SŁÓW O PROWADZĄCYM Szymon Kurzyca Serial entrepreneur Doświadczenie w VC i BA

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo