(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/37 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób wykonywania usług o wysokim stopniu bezpieczeństwa oparty na karcie SIM (30) Pierwszeństwo: EP (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2010/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/02 (73) Uprawniony z patentu: PosteMobile S.p.A., Rome, IT (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 FRANCESCO FUCCI, Roma, IT ROBERTO GIACCHI, Roma, IT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Joanna Kostrzewa DENNEMEYER & ASSOCIATES SP. Z O.O. ul. Hrubieszowska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 PL-PAT EP B Opis [0001] Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania szybkich, wysokiej wydajności transakcji bankowych, finansowych, gospodarczych oraz pocztowych poprzez telefon komórkowy komunikujący się bezprzewodowo poprzez szyfrowane wiadomości. Wynalazek dotyczy również kart SIM oraz systemu zdolnego do wykonania takiego połączenia. Karta SIM jest włożona do telefonu i pozwala na komunikację przy użyciu sieci GSM oraz UMTS rozpowszechnionych na prawie całej powierzchni ziemi. Sposób przedstawiony w wynalazku umożliwia wykonanie usług finansowych, bankowych oraz pocztowych, dalej nazywanych usługami wartości dodanej VAS - Value Added Services czego niewyczerpującym przykładem jest poniższa lista: uzupełnienie przedpłaconego telefonu poprzez doładowanie powiązanego narzędzia płatniczego (przykładowo przedpłaconej karty płatniczej, abonamentowej karty płatniczej, rachunku bieżącego, przekazu pocztowego); uzupełnienie przedpłaconego telefonu osoby trzeciej poprzez doładowanie powiązanego z tą osobą narzędzia płatniczego (przykładowo przedpłaconej karty płatniczej, abonamentowej karty płatniczej, rachunku bieżącego, przekazu pocztowego); żądanie informacji o saldzie rachunku i liście transakcji dla narzędzi płatniczych takich jak przedpłacona karta kredytowa oraz abonamentowa karta kredytowa lub konto bankowe; transfer pieniędzy pomiędzy własnymi narzędziami płatniczymi (przykładowo przedpłaconą kartą płatniczą, abonamentową kartą płatniczą, rachunkiem bieżącym); transfer pieniędzy do innej organizacji finansowej (przykładowo drugiego banku, innego niż powiązany z narzędziami płatniczymi); płacenie rachunków z wykorzystaniem przekazu pocztowego przy użyciu narzędzi płatniczych (na przykład przedpłaconej karty płatniczej, abonamentowej karty płatniczej, konta bankowego); żądania usług pocztowych obciążających narzędzie płatnicze (przykładowo przedpłaconą kartę SIM, rachunek telefonu abonamentowego, przedpłaconą kartę kredytową, abonamentową kartę kredytową, konto bankowe lub przekaz pocztowy). Przykładami usług pocztowych są: telegram, śledzenie przesyłek, pocztówki MMS oraz bilety SMS; mikropłatności i płatności elektroniczne za dobra konsumpcyjne w odniesieniu do dostawców usług i produktów partnerskich obciążających narzędzia płatnicze (na przykład przedpłaconą kartę kredytową, abonamentową kartę kredytową lub konto bankowe); [0002] US2005/ odnosi się do karty SIM posiadającej pamięć, procesor oraz możliwość interakcji z użytkownikiem. Karta SIM posiada dynamiczny interpretator aplikacji, który rozszerza jej funkcjonalność o aplikację STK (SIM toolkit framework) poprzez umożliwienie operatorowi sieci komórkowej dodania dynamicznych menu do aplikacji STK na urządzeniu użytkownika. W związku z czym developer aplikacji może optymalizować wydajność aplikacji STK poprzez podzielenie

3 przechowywanych danych użytych do wygenerowania menu pomiędzy kartę SIM oraz dynamiczny serwer aplikacji w sieci. [0003] Sformułowanie "..turecki program podpisu cyfrowego" z miesięcznika Card Technology Today z kwietnia 2007 roku odnosi się do rozwiązania, opartego o kartę SIM wprowadzającego na szeroką skalę mobilny podpis cyfrowy, pozwalający użytkownikowi na wykonywanie bezpiecznych transakcji online zawsze i wszędzie.. Karta SIM sprawdza tajny kod, tworzy podpis cyfrowy i wysyła go do adresata, na przykład do banku w celu umożliwienia wykonania odpowiedniej transakcji na rachunku bankowym. Karta SIM sama tworzy tajne klucze, kiedy pojawi się żądanie od użytkownika. [0004] Przedstawiony wynalazek i związana z nim karta SIM gwarantują pięć istotnych cech bezpieczeństwa dla transakcji finansowych związanych z usługami wartości dodanej VAS: 1. Prywatność: gwarancja, że treść i znaczenie komunikacji nie są ujawniane osobom nieupoważnionym; 2. Integralność: zapewnia wykrycie przez odbiorcę jakichkolwiek zakłóceń w oryginalnej wiadomości wygenerowanej przez użytkownika; 3. Uwierzytelnianie: zapewnia, z dużą pewnością, że wszystkie strony zaangażowane w komunikację są rozpoznane; 4. Upoważnienie: gwarantuje, że organ wnioskujący o wykonanie operacji, jest do tego upoważniony w określonym kontekście; 5. Niezaprzeczalność: gwarancja, że po wykonaniu usługi, w szczególności transakcji, żaden z uczestników, ani odbiorca, ani użytkownik nie będą mogli zaprzeczyć udziałowi. Pamięć karty SIM jest podzielona na dwa logiczne obszary w celu przechowywania aplikacji zabezpieczających implementujących kombinację algorytmów funkcji skrótu, symetrycznych i asymetrycznych algorytmów szyfrujących w celu zainicjowania i zapamiętania kluczy szyfrujących (zintegrowany proces generowania klucza). Dodatkowo, oprócz takiego poziomu zabezpieczeń, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych, kolejny stopień zabezpieczeń został stworzony w celu uzyskania dostępu i uwierzytelnienia transakcji finansowych przy użyciu kodu PIN użytkownika, zarządzanego przez inne algorytmy bezpieczeństwa. [0005] Zestaw i połączenie tych technicznych aplikacji, wbudowanych bezpośrednio w kartę SIM w trakcie fazy produkcji pozwala na wykonanie usług w sposób prosty i bezpieczny. [0006] Niniejszy wynalazek dostarcza narzędzia zdolny do pełnienia funkcji, które do tej pory były charakterystyczne dla bankowości i/lub systemów pocztowych. [0007] Sposób przedstawiony w wynalazku pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi na wykonanie operacji oraz bankowych i finansowych usług bezpiecznie i komfortowo z jego lub jej przenośnego terminala. [0008] Karta SIM w wynalazku, w przedstawionym przykładzie, oprócz podstawowych funkcji (rozmowy telefoniczne, wymiana wiadomości, WAP, i przeglądanie Internetu) umożliwia bankowe/finansowe zastosowanie, które do tej pory wymagało fizycznej obecności użytkownika na poczcie, w banku lub przed komputerem podłączonym do Internetu. Ktokolwiek posiada telefon drugiej lub trzeciej generacji, abonament u operatora karty SIM oraz narzędzie płatnicze (przykładowo przedpłaconą lub abonamentową kartę kredytową, konto bankowe powiązane z kartą

4 SIM) może wykonywać operacje finansowe w dowolnym momencie, w sposób bezpieczny, za pomocą kilku prostych kroków poprzez wysłanie zaszyfrowanej wiadomości. [0009] Pamięć karty SIM podzielona jest na dwa obszary: a) pierwszy obszar dedykowany dla sieci, zarządzany przez operatora sieci komórkowej i zajęty przez system operacyjny i strukturę systemu plików, przez obszar systemu niezbędny do komunikacji głosowej i SMS, przez książkę telefoniczną i same wiadomości SMS, b) drugi obszar dedykowany dla właściwych usług VAS, przechowujący istotne składniki: algorytmy bezpieczeństwa; kod usług wartości dodanej (VAS); dynamiczne aplikacje SIM(DSTK). Dynamiczne aplikacje SIM zapewniają dynamiczne aktualizacje usług wartości dodanej dla każdego klienta przesyłającego aplikację na żądanie ze zdalnego serwera dedykowanego nazywanego Over The Air (OTA), patrz poniżej. [0010] Sposób przedstawiony w wynalazku realizuje następujące funkcje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem: dynamiczne generowanie kluczy asymetrycznych; tworzenie, modyfikowanie i weryfikacja PMPIN; szyfrowanie i deszyfrowanie transmisji danych; cyfrowy podpis. Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania usług wartości dodanej VAS przy wysokim stopniu bezpieczeństwa za pomocą komunikacji przez wtyczkę na karcie SIM, przy czym karta SIM ma pamięć M podzieloną na dwa niezależne obszary, jeden do zarządzania podstawowymi usługami telefonicznymi oraz drugi do bezpiecznego przechowywania własnych danych umożliwiający szyfrowanie aplikacji dla VAS, takimi obszarami są: a) pierwszy obszar dedykowany dla sieci, zarządzany w sposób bezpieczny także w odniesieniu do operatora telefonii komórkowej i zajmowany przez system operacyjny i strukturę systemu plików, przez obszar systemowy niezbędny do komunikacji głosowej i SMS, przez książkę telefoniczną oraz same wiadomości SMS; b) drugi obszar dedykowany dla właściwych usług VAS, przechowujący istotne składniki: wtyczka do wykonywania algorytmów bezpieczeństwa, będących kombinacją algorytmów funkcji skrótu, symetrycznych i niesymetrycznych algorytmów szyfrujących i algorytmów inicjujących i zapamiętujących klucze szyfrujące; kod usług wartości dodanej VAS; kod weryfikujący, jako dowód posiadania POP; dynamiczne aplikacje SIM (DSTK); który to sposób obejmuje następujące fazy: a) inicjalizacji systemu szyfrującego przy pierwszym dostępie przez: i) wprowadzenia kodu weryfikującego POP jako dowodu posiadania wydanej podczas zakupu karty SIM; ii) wygenerowania kodu PIN związanego z każdą poufną usługą w odniesieniu do systemu centralnego; iii) wygenerowania bezpośrednio na karcie SIM pary asymetrycznych kluczy, jednego prywatnego, drugiego publicznego, używanych przy podpisie cyfrowym; iv) wysłania klucza publicznego poprzez zaszyfrowaną wiadomość do organu certyfikacji OC, w celu wytworzenia cyfrowego certyfikatu, złożonego i wykorzystanego we wszystkich późniejszych komunikatach; b) użycia systemu szyfrującego do wysyłania wiadomości związanych z usługami poprzez: i) żądania usługi, poprzez przeglądanie menu usług na karcie SIM i wprowadzanie danych i informacji niezbędnych do wykonania; ii) wprowadzenia kodu PIN w celu autoryzacji usługi;

5 iii) wygenerowania skrótu wiadomości poprzez algorytm funkcji skrótu; iv) podpisania powyższego skrótu poprzez algorytm asymetryczny; v) zaszyfrowania podpisu cyfrowego oraz oryginalnej wiadomości poprzez algorytm AES; vi) wysłania zaszyfrowanej wiadomości poprzez dwójkową wiadomość SMS poprzez platformę komunikacyjną OTA żądania usługi do systemu centralnego; vii) rozszyfrowania wiadomości tekstowej SMS poprzez komunikację z organem certyfikującym w celu weryfikacji użytkownika i poprawności wiadomości oraz późniejszych odpowiedzi z organu certyfikującego w celu autoryzacji wykonania usługi. [0011] Zaleca się, aby para kluczy asymetrycznych była 1024 bitowa. [0012] Zaszyfrowana wiadomość, zawierająca klucz publiczny i żądanie certyfikatu jest zabezpieczona w standardzie PKCS#10. [0013] Zalecane jest aby skrót wiadomości generowany był algorytmem funkcji skrótu SHA-1. [0014] Zalecane jest aby skrót był podpisany asymetrycznym algorytmem RSA z 1024 bitowym kluczem. [0015] Zalecane jest aby podpis cyfrowy oraz wiadomość początkowa były zaszyfrowane przy pomocy asymetrycznego klucza AES, najlepiej 128 bitowego. [0016] Sposób umożliwia elastyczność i zróżnicowanie poziomu bezpieczeństwa jako funkcji żądanej usługi, pozwalając na skojarzenie najbardziej odpowiedniego poziomu zabezpieczeń jako funkcji tajności poufności i wartości finansowej. [0017] W rzeczywistości oprócz kryteriów bezpieczeństwa używanych przy transmisji danych, które umożliwiają wykonanie zabezpieczonych usług, system ma dodatkowe poziomy zabezpieczeń pozwalające na dostęp użytkownika do usług. Można to osiągnąć poprzez zarządzanie dodatkowym numerem PIN na karcie SIM w celu autoryzacji usług (PMPIN), używanym zarówno do uruchomienia mechanizmów podpisu cyfrowego i szyfrowania danych w celu umożliwienia żądania i potwierdzenia zamówienia operacji na narzędziu płatniczym. [0018] Jest zatem możliwe ustawienie w specyfikacji bezpieczeństwa pojedynczego i podwójnego poziomu zabezpieczeń: podwójny poziom wymaga wprowadzenia PMPIN dwukrotnie podczas niektórych interakcji żądania /odpowiedzi w usłudze, na przykład transakcje (faza kupna i potwierdzenia transakcji); pojedynczy poziom wymaga wprowadzenia kodu PMPIN raz (faza potwierdzenia) [0019] Wynalazek zostanie opisany za pomocą nieograniczających przykładów. Opis figur rysunku [0020] Fig. 1 - Schemat procesu wytwarzania karty SIM. Fig. 2 - Schematyczne przedstawienie mechanizmu pierwszego dostępu do szczególnych VAS. Fig. 3 - Schemat zarządzania bezpieczeństwem w komunikacji. Fig. 4 - Schemat komunikacji w usługach mikropłatności. Fig. 5 - Schemat wykorzystania charakterystycznych VAS. Makro procesy tworzenia karty SIM i aktywacji usług. 1) Produkcja karty SIM [0021] Pierwszą fazą jest faza produkcji karty SIM, w której obecne są:

6 indywidualny symetryczny klucz dla każdej karty SIM, powiązany z jej ICCID(zintegrowanym obwodem identyfikacyjnym karty), klucz pobrany przy pomocy algorytmu poświadczonego w trybie pseudo-losowym w celu zapewnienia niemożliwości odtworzenia sekwencji wygenerowanego klucza; Kod PoP weryfikujący zakończenie sieci, używany tylko przy pierwszym dostępie, w celu zagwarantowania, że pierwszy użytkownik który wygeneruje kod PMPIN jest osobą, która nabyła kartę oraz która zna tajny kod początkowy otrzymany z opakowaniem tej karty SIM. 2) Rozdzielanie kodów [0022] Jak wspomniano wcześniej, algorytm służący do losowego obliczania kluczy jest certyfikowany (zgodnie ze standardem FIPS140). Na podstawie tej zasady, sprzedawca karty SIM (producent SIM) generuje symetryczny klucz dla każdej karty SIM i tworzy plik wyjściowy z ICCID - symetryczny klucz odpowiednik. Plik wyjściowy zawiera wewnątrz klucze symetryczne w zaszyfrowanej formie (za pomocą predefiniowanego zestawu kluczy symetrycznych stosowanych wyłącznie do tego celu) i jest wysyłany, za pomocą zaszyfrowanej komunikacji do organu certyfikującego dla każdej partii. [0023] Po otrzymaniu organ certyfikujący przetwarza plik i utrzymuje powiązanie wewnątrz swoich systemów (certyfikowanych i zabezpieczonych) dla wszystkich wyprodukowanych kart SIM w celu użycia kluczy symetrycznych kart SIM podczas szyfrowania, deszyfrowania oraz weryfikacji podpisu cyfrowego konkretnej karty (ICCID), jako kopii dla dostawcy usług. [0024] Proces tworzenia karty SIM został zilustrowany na Fig. 1. 3) Pierwszy dostęp [0025] Podczas aktywacji karty SIM portfel usług bankowych i pocztowych jest konfigurowany (zdalnie i przez OTA) zgodnie z profilem użytkownika. [0026] Podczas pierwszego uruchomienia jednej z tych usług, użytkownik jest po wprowadzeniu kodu PoP prowadzony w trakcie generowania kodu PMPIN oraz kodu PIN następnie uruchamiany jest proces generowania kluczy asymetrycznych poprzez mechanizm na karcie SIM w procesie OnBoardKeyGeneration (OBKG). Wymagany będzie kod PMPIN w celu autoryzacji wszystkich bankowych i finansowych usług, które powiązane są z narzędziem płatniczym. [0027] Po weryfikacji kodu PMPIN karta SIM szyfruje, podpisuje i wysyła informacje przez zabezpieczony kanał komunikacyjny do systemu końcowego dostawcy usług bankowych i pocztowych. Informacja o bezpieczeństwie wysyłana przez aplikację na karcie SIM to: klucz publiczny klienta wysłany standardem PKCS#10 identyfikator karty SIM (ICCID). [0028] Fig. 2 jest schematycznym przedstawieniem tego co opisano. 4) Użycie usług [0029] Po stworzeniu karty SIM oraz aktywowaniu usług bankowych oraz pocztowych, komunikacja pomiędzy terminalem oraz zakończeniem po stronie dostawcy odbywa się poprzez podpisaną i zaszyfrowaną wiadomość tekstową SMS. [0030] Przed komunikacją wykonywane są dwie kolejne fazy: 1. Podpis elektroniczny z kluczem prywatnym użytkownika po wprowadzeniu kodu PMPIN; 2. Szyfrowanie tekstu przy użyciu symetrycznego klucza szyfrującego powiązanego z użytkownikiem.

7 [0031] W ten sam sposób odbywa się komunikacja w trakcie odpowiedzi systemu końcowego dostawcy usługi oraz terminalu. W tym przypadku szyfrowanie komunikacji polega na szyfrowaniu tekstu przy pomocy symetrycznego klucza powiązanego z kartą SIM, gwarantującego, że wrażliwe informacje dotyczące rezultatów usług, w szczególności transakcji, są poufne i dostępne wyłącznie dla użytkownika karty SIM. [0032] Fig. 3 jest schematycznym przedstawieniem zarządzania bezpieczeństwem komunikacji. Przykład wykorzystania usług wartości dodanej [0033] Fig. 4 przedstawia schemat komunikacji w usłudze mikropłatności. [0034] Postanowiono przeanalizować usługę transferu pieniędzy pomiędzy narzędziami płatniczymi (przykładowo przedpłacona lub abonamentowa karta kredytowa). Na usługę składa się transfer pieniędzy z karty płatnika na kartę beneficjenta, identyfikowanych poprzez numer telefonii komórkowej. [0035] Proste kroki, które musi wykonać płatnik, aby przeprowadzić operację wskazano poniżej: 1. wybrać usługę z menu SIM; 2. wprowadzić kwotę do zapłaty; 3. wprowadzić numer telefonu beneficjenta, lub wybrać z książki telefonicznej; 4. wprowadzić kod PMPIN. [0036] Płatnik oraz beneficjent otrzymują wiadomość, która zawiera wynik operacji. [0037] Po wprowadzeniu kodu PMPIN podczas potwierdzenia (punkt 4), wtyczka algorytmów bezpieczeństwa na karcie SIM jest uruchamiana, co pozwala na cyfrowe podpisanie i zaszyfrowanie wiadomości. [0038] Fig. 5 ilustruje proces jak opisano poniżej: 1. Wiadomość jest podpisana i zaszyfrowana po wywołaniu wtyczki zabezpieczeń w terminalu; 2. Wiadomość jest wysyłana do platformy dostawcy usługi VAS (w tym przypadku Poste Mobile); 3. Dostawca usługi VAS rozpoznaje żądanie dostępu do usługi i przekazuje je do organu certyfikacji (w tym przypadku Poste Italiane) w celu odszyfrowania i weryfikacji podpisu cyfrowego; 4. następnie wiadomość jest odszyfrowywana; po odszyfrowaniu wiadomość jest przekazywana do systemów płatniczych w celu weryfikacji i obliczenia kosztów operacji; 5. zwracana jest wiadomość potwierdzająca, zawierająca wszystkie żądane informacje; 6. wiadomość jest raz jeszcze zaszyfrowywana i zwracana do użytkownika. [0039] Fig. 5 nie pokazuje przepływu wstecznego, przepływ ten powtarza etapy przepływu bezpośredniego. [0040] Zamierzeniem było pokazanie, że komunikacja między poszczególnymi komponentami systemu pozostaje w każdym przypadku jasna dla użytkownika, który musi jedynie wybrać beneficjenta, typ usługi VAS, której chce użyć, ewentualnie kwotę do zapłaty i wysłać wiadomość. W rezultacie tych akcji użytkownik odbierze na swoim terminalu komunikat potwierdzający kod operacji przez niego wykonanej. W przypadku transakcji finansowej kolejna wiadomość informująca o uznaniu na rachunku jest wysyłana do beneficjenta transferu. Poste Mobile S.p.A. Pełnomocnik :

8 PL-PAT EP B1 Opis Zastrzeżenia 1. Sposób wykonywania usług wartości dodanej VAS z wysokim poziomem bezpieczeństwa poprzez zastosowanie komunikacji przez wtyczkę na karcie SIM, przy czym ta karta SIM posiada pamięć M podzieloną na dwa niezależne obszary, jeden do zarządzania podstawowymi usługami telefonicznymi a drugi do bezpiecznego przechowywania i zabezpieczania danych użytkownika umożliwiający zastosowanie aplikacji szyfrującej dla usług VAS, takimi obszarami są: a) pierwszy obszar dedykowany dla sieci, zarządzany w bezpieczny sposób, także w odniesieniu do operatora telefonii komórkowej i zajmowany przez system operacyjny i strukturę systemu plików, przez obszar systemowy niezbędny do komunikacji głosowej i SMS, przez książkę telefoniczną i same wiadomości tekstowe; b) drugi obszar dedykowany do przechowywania usług wartości dodanej VAS, posiadający niezbędne komponenty: wtyczkę do wykonywania algorytmów bezpieczeństwa, będących kombinacją algorytmów funkcji skrótu, symetrycznych i niesymetrycznych algorytmów kryptograficznych oraz algorytmów służących do zainicjowania i zapamiętania kluczy szyfrujących; kod usług wartości dodanej (VAS); kod weryfikacyjny, będący dowodem posiadania PoP; dynamiczne aplikacje SIM (DSTK); przy czym sposób obejmuje następujące etapy: a) inicjalizacji systemu szyfrującego przy pierwszym dostępie za pomocą następujących środków: i) wprowadzenia kodu weryfikującego, jako dowodu posiadania PoP wydanego podczas zakupu karty SIM; ii) wygenerowania kodu PIN, przeznaczonego do powiązania z wszelkimi poufnymi usługami w odniesieniu do systemu centralnego; iii) wygenerowania bezpośrednio w karcie SIM pary asymetrycznych kluczy, jednego prywatnego i jednego publicznego, używanych przy cyfrowym podpisie; iv) wysłania klucza publicznego poprzez zaszyfrowaną wiadomość do organu certyfikacji (OC) w celu stworzenia cyfrowego certyfikatu, który będzie złożony i używany we wszystkich kolejnych komunikatach; b) użycia systemu szyfrującego do wysyłania wiadomości związanych z usługami za pomocą następujących środków: i) żądania usługi poprzez przeglądanie menu usług na karcie SIM i wprowadzenie danych oraz informacji niezbędnych do ich wykonania; ii) wprowadzenia kodu PIN w celu uwierzytelnienia usługi; iii) generowania skrótu wiadomości za pomocą algorytmu funkcji skrótu; iv) podpisania tego skrótu przy pomocy asymetrycznego algorytmu; v) szyfrowania podpisu cyfrowego oraz komunikatu inicjującego przy pomocy algorytmu AES; vi) wysłania zaszyfrowanego komunikatu poprzez dwójkowe wiadomości tekstowe za pomocą platformy komunikacyjnej OTA żądania usługi do systemu centralnego;

9 2 vii) rozszyfrowania wiadomości tekstowej SMS poprzez komunikację z organem certyfikującym w celu weryfikacji użytkownika i poprawności wiadomości oraz późniejszej odpowiedzi z organu certyfikującego w celu autoryzacji wykonania usługi. 2. Sposób według zastrz. 1, w którym para asymetrycznych kluczy jest 1024 bitowa. 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, w którym zaszyfrowana wiadomość z kluczem publicznym jest w standardzie zabezpieczeń PKCS# Sposób według jednego z zastrz. 1 do 3, w którym skrót wiadomości jest generowany przy użyciu algorytmu funkcji skrótu SHA Sposób według jednego z zastrz. 1 do 4, w którym skrót jest podpisany przy pomocy asymetrycznego algorytmu RSA w kluczem 1024 bitowym. 6. Sposób według jednego z zastrz. 1 do 5, w którym szyfrowanie podpisu cyfrowego oraz komunikatu inicjującego odbywa się za pomocą algorytmu symetrycznego klucza AES. 7. Sposób według zastrz. 6, w którym symetryczny algorytm klucza AES jest 128 bitowy. Poste Mobile S.p.A. Pełnomocnik :

10 EP B1 Rysunek PL-PAT

11 EP B1 PL-PAT

12 EP B1 PL-PAT

13 EP B1 PL-PAT

14 EP B1 PL-PAT

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 URUCHOMIENIE USŁUG ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 4 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE

BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE Dokument EPC492 09 Wersja 4.0 Data: 18 października 2012 r. BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE Abstrakt Niniejsza wersja białej księgi odnosi się do komentarzy otrzymanych w ramach publicznych konsultacji

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo