Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych"

Transkrypt

1 Wydział oradztwa i Analiz ynkowych Techniczna analiza sektorowa 14 marca 8r. godz.15. L / UTS BranŜe: Budownictwo, Handel detaliczny, Przemysł nne, Przemysł elektromaszynowy. pracowanie: Kontakt: Michał Pietrzyca. Tel. (22) Nadzór nad M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 78/8, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów ozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (z. U. z 5 r. Nr 6, poz. 1715). M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie dołoŝyła naleŝytej staranności w celu zapewnienia, iŝ zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak równieŝ za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. okument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z.u.nr24,poz.83). abronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie.

2 2 Sektor: Budownictwo (analiza dzienna) SPÓŁKA CNA C/ P/BV % AKS STATNJ KKT % BC ŁKA KKT % ASĘG CLWA CNA WG PPCJ FBNACCG WSTÓW SPAKÓW UCHM LCNA STP LSS TAK PFT TN KMNTA L PCHM 61,6 18,9 2,56 7% 88% 8 zł % - 49,45 68,8 Wzrostowy Silny sygnał kupna MAC, M/AX, CC. U T S Liderem sektora Budownictwo została spółka PCHM, której kurs akcji znajduje się w kanale ruchu wzrostowego. Przełamany początkiem lutego trend spadkowy otworzył inwestorom drogę do wzrostów w kierunku 8 złotych. szacowany zasięg zwyŝki wynosi % od bieŝącej wartości, czego prawdopodobieństwo zrealizowania się znacząco zwiększa silny sygnał kupna średniej MAC. odatkowo w popytowy obraz techniczny lidera wpisuje się unosząca linia AX, mierząca siłę trendu. Przy oddalaniu się od siebie poziomów + i wspiera byki w kontynuowaniu obserwowanego marszu na północ. NajbliŜsze sesje na akcjach PCHM powinny zatem przebiegać pod znakiem wzrostów, z lokalnymi słabymi korektami spadkowymi na fali realizacji zysków. dniem 4.3. akcje MSTSTAL WASAWA przestają być liderem, po zrealizowaniu zlecenia take profit po kursie 57 zł. dniem BUMX przestaje być outsiderem.

3 Analiza dzienna (porównawcza) - sektor: Budownictwo liderzy: PCHM PCHM (61.9, 61.9, 6., 61.6, -.8), stop loss ( , 57.34) stop loss 49,45 zl Przelamany trend spadkowy kanal ruchu wzrostowego wejscie irectnl Movement + (36.), irectnl Movement - (18.), irectnl Movement AX (23.) + AX MAC ( ), Momentum (112.9) MAC MMNTUM CC-Standard (19.747) CC WG (46,821.58, 46,847.27, 46,226.18, 46,423.82, -1,.), PCHM (61.9, 61.9, 6., 61.6, -.8) PCHM 4 WG June July August September ctober November ecember 8 February March *om Maklerski BŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. apoczątkowana w styczniu bieŝącego roku zwyŝka akcji PCHM napotkała na swej drodze 31.1 opór w postaci średnioterminowej linii trendu spadkowego. W trakcie czterech sesji z rzędu byki nie były w stanie przełamać powyŝszej bariery, do czasu kiedy to linia sygnalna średniej MAC przedostała się do dodatniej połówki, ponad poziom zera. W drugi piątek lutego inwestorzy podjęli się zdecydowanej akumulacji walorów lidera, tym samym trwale znosząc omawianą linię spadkową. tworzyło to drogę do silnej zwyŝki, jaką obecnie obserwujemy. Prowadzi ona do oddalania się analizowanych akcji od średniej wartości szerokiego rynku.

4 4 Sektor: Handel detaliczny (analiza dzienna) SPÓŁKA CNA C/ P/BV % AKS STATNJ KKT % BC ŁKA KKT % ASĘG CLWA CNA WG PPCJ FBNACCG WSTÓW SPAKÓW UCHM LCNA STP LSS TAK PFT TN KMNTA L KUK 19, 5,25 45% 11% 26 zł % - 18, 22 Wzrostowy Sygnał kupna M, MAC; wg owa. U T S Liderem sektora Handlu detalicznego została spółka KUK, której kurs akcji podczas trzech ostatnich sesji zniósł silny opór 19, zł, jednocześnie przełamując do góry linię krótkoterminowego trendu spadkowego. statnie notowania wskazują na powrót walorów do przełamanej linii oporu, co jest klasyczną formacją pod kolejną zwyŝkę. odatkowo kurs znalazł wsparcie w strefie dolnego ograniczenia zarysowanego kanału ruchu wzrostowego. Pozwala to prognozować % zwyŝkę w kierunku 26 złotych. Szansę na zrealizowanie powyŝszego zasięgu zwiększają sygnały kupna średniej MAC oraz indeksu ruchu kierunkowego. Wypadkowa powyŝszego układu technicznego wpisuje się w teorię owa, która zwraca uwagę na utworzone wyŝsze, lokalne minimum, zgodnie z którym kurs powinien wystrzelić w górę pod styczniowe opory. dniem 4.3. akcje spółki NG2 przestają być outsiderem, po zrealizowaniu zlecenia take profit po kursie 38 zł.

5 5 45 Analiza dzienna (porównawcza) - sektor: Handel detaliczny liderzy: KUK Kruk (19.9,., 19.9,., +.), stop loss (18.276, ) stop loss 18, zl ruch wzrostowy Glebokie wyprzedanie wejscie irectnl Movement + (23.), irectnl Movement - (22.), irectnl Movement AX (.) MAC ( ), Momentum ( ) CC-Standard ( ) MMNTUM WG (46,821.58, 46,847.27, 46,226.18, 46,423.82, -1,.), Kruk (19.9,., 19.9,., +.) July August September ctober November ecember 8 February March *om Maklerski BŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. CC KUK AX WG MAC W ostatnim czasie walory KUK zachowywały się stabilnie względem szerokiego rynku. becnie pozostają minimalnie słabsze od indeksu WG, co podczas nadchodzących sesji prawdopodobnie ulegnie zmianie. Pozytywna wymowa obrazu technicznego lidera stwarza szansę do silnej zwyŝki. Jej wystąpienie przyniesie znaczące wzmocnienie się względem średniej wartości szerokiego rynku.

6 6 Sektor: Przemysł - nne (analiza dzienna) SPÓŁKA CNA C/ P/BV % AKS STATNJ KKT % BC ŁKA KKT % ASĘG CLWA CNA WG PPCJ FBNACCG WSTÓW SPAKÓW UCHM LCNA STP LSS TAK PFT TN KMNTA L U T S HTLSTFA 4,69 71, 2,59 28% % 4 zł - 15% 5,47 4,25 Spadkowy Silny sygnał sprzedaŝy M/AX, MAC, CC. utsiderem sektora Przemysłu - nne została spółka HTLSTFA, której kurs akcji znajduje się w średnioterminowym kanale trendu spadkowego. 7 marca doszło do przełamania lokalnego wsparcia 5 złotych, które utrzymywało kurs powyŝej tego pułapu od początku lutego. nwestorzy poddali się jednak ucinaniu strat po raz kolejny sprowadzając walory outsidera na nowe historyczne minima. becna fala spadkowa sięga 4 złotych, co powinno wygenerować dodatkową ilość podaŝy. Negatywne silne sygnały M, MAC i CC, przy rosnącym poziomie AX, stanowią o przewadze niedźwiedzi w średnim terminie. godnie z tezą, iŝ z trendem się nie walczy, naleŝy dystrybuować walory outsidera, które posiadają obecnie 15% potencjał ruchu na południe. dniem akcje GCLN przestają być outsiderem.

7 7 Analiza dzienna (porównawcza) - sektor: Przemysł - nne outsiderzy: HTLSTFA HTL-STFA (4.78, 4.8, 4.69, 4.69, -.19), stop loss (4.8792, ) stop loss 5,47 zl 15 Kanal trendu spadkowego 15 5 wejscie P irectnl Movement + (14.), irectnl Movement - (28.), irectnl Movement AX (27.) AX MAC ( ), Momentum ( ) CC-Standard ( ) CC MMNTUM MAC WG (46,821.58, 46,847.27, 46,226.18, 46,423.82, -1,.), HTL-STFA (4.78, 4.8, 4.69, 4.69, -.19) HTLSTFA July August September ctober November ecember 8 February March *om Maklerski BŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. WG 15 5 Mijający tydzień przyniósł znaczne osłabienie akcji outsidera względem indeksu WG. Linia sygnalna indeksu kanału cenowego oddala się w stronę historycznych minimów co świadczy o rosnącej, ujemnej odległości bieŝącej ceny analizowanych walorów od ich wartości średniej. odatkowo negatywne sygnały techniczne w krótkim terminie w zestawieniu z średnioterminowym rynkiem niedźwiedzia, z jakim mamy do czynienia na akcjach spółki HTLSTFA, pozwalają prognozować kontynuowanie obserwowanego osłabiania się wobec szerokiego rynku.

8 8 Sektor: Przemysł elektromaszynowy (analiza dzienna) SPÓŁKA CNA C/ P/BV % AKS STATNJ KKT % BC ŁKA KKT % ASĘG CLWA CNA WG PPCJ FBNACCG WSTÓW SPAKÓW UCHM LCNA STP LSS TAK PFT TN KMNTA L U T S PNAFH 4, 18,7,76 77% % 3, zł - 18% 5,6 3,7 Spadkowy Sygnał sprzedaŝy M/AX, CC. utsiderem sektora Przemysłu elektromaszynowego została spółka PNAFH, znajdująca się w średnioterminowym trendzie spadkowym. Wraz ze spadkiem kursu od początku lutego rośnie linia AX, zatem obserwowany trend naleŝy uznać za wiarygodny. Podczas minionych dwóch sesji poziomy +/- oddaliły się od siebie, co wzmacnia proces podaŝowy outsidera. odatkowo linia indeksu CC przełamała do dołu poziom - punktów, tym samym otwierając drogę do dynamiczniejszych spadków kursu. szacowany zasięg deprecjacji za pomocą współczynników Fibonacciego wynosi niecałe % od bieŝącej wartości, co wpisuje się w rynek niedźwiedzia, jaki w ostatnim czasie zagościł na walorach PNAFH. dniem akcje spółki KABL przestają być liderem. dniem 3.3. akcje spółki APL przestają być outsiderem, po zrealizowaniu zlecenia take profit po kursie 6,11 zł.

9 9 1 Analiza dzienna (porównawcza) - sektor: Przemysł elektromaszynowy outsiderzy: PNAFH PNA Fabryka lementów Hydrauliki -Wadowice (4.47, 4.48, 4.2, 4., -.2), stop loss (4.2775, 5.64) stop loss 5,6 zl 1 Kanal trendu spadkowego wejscie P 6 irectnl Movement + (14.), irectnl Movement - (34.), irectnl Movement AX (37.) - AX + 1 MAC (-.5379), Momentum ( ) MAC MMNTUM CC-Standard ( ) CC WG (46,821.58, 46,847.27, 46,226.18, 46,423.82, -1,.), PNA Fabryka lementów Hydrauliki -Wadowice (4.47, 4.48, 4.2, 4., -.2) PNAFH July August September ctober November ecember 8 February March *om Maklerski BŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. WG d początku roku walory outsidera osłabiają się względem indeksu WG. Brak reakcji kursu analizowanych akcji na lokalne zwyŝki szerokiego rynku daje do myślenia. Jednokierunkowe nastawienie inwestorów wzmacnia negatywny obraz techniczny akcji z sektora przemysłu elektromaszynowego. Pozwala prognozować kontynuowanie obecnego trendu spadkowego. alszy ruch na południe ponownie osłabi walory PNAFH względem średniej wartości szerokiego rynku.

10 aport fektywności Prognoz: Sektor L Spółka ata wydania prognozy ata odczytu efektywności Cena zamknięcia w dniu prognozy Cena zamknięcia w dniu odczytu efektywności Względem daty wydania fektywność Prognozy Względem lokalnego maksimum/minimum UTS Względem indeksu WG Historia Prognoz: Sektor Budownictwo L Spółka MSTSTAL WASAWA kres Prognozy d o Cena zamknięcia w dniu prognozy KUS STP LSS/TAK PFT fektywność nwestycji d otwarcia do zamknięcia pozycji Względem indeksu WG ,32% 17,91% Przemysł elektromaszynowy KABL , 39,75%,2% Handel detaliczny KUK ,6 8%,27% Przemysł- nne Budownictwo UTS GCLN ,8 21,48-1,46% 1,58% HTLSTFA ,15 5,44-11,54% -11,8% BUMX , 83, -4,8% -2,41% NGMNTAś PÓŁNC , 12, 22,77% -19,58% Handel detaliczny NG , ,21% 8,77% Przemysł- nne GCLN ,46 22,49 9,92% -7,35% ,48 18,7-12,94% 8,65% Przemysł elektromaszynowy APL ,4 6,11-13,21% 9,19%

11 MTLGA TCHNCNJ ANAL SKTWJ: - BÓ SPÓŁK: Przedmiotem Technicznej Analizy Sektorowej są spółki z segmentu PLUS i 2PLUS, czyli o średniej i duŝej kapitalizacji. drzucane są spółki, które obecnie znajdują się w procesie upadłościowym, są spółkami spekulacyjnymi i/lub występuje na nich stosunkowo mała płynność. Liderem/utsiderem staje się spółka jeŝeli wynika to z sygnałów analizy technicznej popartej analizą porównawczą do indeksu wig oraz wg wskaźników C/ oraz P/BV. Większą wagę posiada AT. Lider/utsider moŝe utrzymywać swoją pozycję przez długi okres. Jeśli sytuacja techniczna ulegnie zmianie na tyle, iŝ nie będzie dana spółka zasługiwała na miano najmocniejsze/najsłabszej, wg analizy technicznej, to zastąpi ją nowy walor. Cykliczna wymiana liderów/outsiderów będzie naturalnym procesem. JeŜeli spółka nie pojawi się ponownie w analizie to zostanie to uwzględnione w raporcie efektywności prognoz tego samego dnia, na który wypadało analizowanie danego sektora, gdzie dana spółka uczestniczyła w prognozach. - SGNAŁ AT: Sygnały decydujące o danym trendzie generowane są przez kilka wskaźników. amknięcie się ceny danego waloru na koniec sesji powyŝej/poniŝej średniej wykładniczej MA stanowi odpowiednio sygnał kupna/sprzedaŝy. Sygnały MAC i M są sygnałami większej wagi, niŝ sygnały, płynące z STS czy S. CC natomiast, mówi nam jak zachowuje się statystyczna odległość bieŝącej ceny od jej wartości średniej. Na tej podstawie moŝna odczytać sygnały kupna i sprzedaŝy jeśli linia wskaźnika przecina poziom zera, -, +. Wskaźnik C sygnalizuje impet rynku, czyli jego szybkość. estawianie tego wskaźnika z linią AX czyli linią siły trendu daje wyraźny sygnał z jakim trendem mamy do czynienia, oczywiście przy odpowiednim sygnale samego indeksu ruchu kierunkowego jakim jest M. prócz analizy wskaźników sygnały AT czerpią swoje źródło w mentalnej ocenie świec japońskich oraz klasycznej analizie technicznej w połączeniu z liczbami Fibonacciego. - UCHM LCNA: a)stp LSS: Stanowią Techniczną Linię obrony. Będą chronić kapitał przed znacznym obsunięciem, jeŝeli kurs akcji będzie się zmieniał niezgodnie z zakładanym kierunkiem. uchome zlecenia zbudowane są w oparciu o wskaźnik zmienności AT. akłada on, Ŝe wysoka zmienność zawsze występuje w tzw. dołku. Wtedy zlecenia obronne połoŝone są znacznie dalej od bieŝącej ceny akcji. dwrotnie jest w przypadku szczytu, gdzie zmienność jest niska. Wtedy zlecenia obronne składane są bliŝej bieŝącej wartości akcji. b)tak PFT: Stanowią Techniczną Linię realizacji zysku. W pierwszej fazie, od momentu wydania prognozy, jeŝeli cena akcji nie podąŝa w zakładanym kierunku, są zleceniami obronnymi, działającymi na zasadzie stopu. W dalszym horyzoncie stwarzają szansę na realizację potencjalnego zysku. Przebicie linii take profit do góry otwiera drogę do dynamicznych wzrostów. JeŜeli kurs analizowanych akcji z powrotem przebija omawianą linię do dołu to dochodzi do realizacji zysku. dwrotnie jest w przypadku spadków, gdzie przebicie linii stop loss do dołu otwiera drogę do zwiększonej dynamiki deprecjacji kursu. JeŜeli jednak cena akcji powraca ponad linię obronną to dochodzi do akumulacji walorów bądź ustalenia, iŝ trend spadkowy ulega wyczerpaniu. UWAGA: JeŜeli podczas prognozowania spadków kursu akcji outsidera poziom obronny będzie znajdował się poniŝej wartości akcji to zostanie wyznaczony mechanicznie stop obronny połoŝony % powyŝej ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego daną prognozę. Analogicznie będzie składany stop obronny w przypadku lidera. Poziomy obronne stop loss oraz take profit będą umieszczane w tabeli analitycznej danego sektora. Podlegać będą aktualizacji, w przypadku gdy dana spółka pozostanie liderem/outsiderem na następny okres prognozy. JeŜeli w jego trakcie dojdzie do zrealizowania danego zlecenia omawianego powyŝej, to taka spółka przestaje być liderem/outsiderem. Trafia wtedy do historii prognoz, która mierzy efektywność inwestycji. - PÓWNWAN NKSU WG: Wykres porównawczy stanowi ostatni segment całego wykresu. Przedstawia on zaleŝność co do kierunku między liderem/outsiderem a indeksem WG. Pokazuje moment, w którym dana spółka zaczyna wyprzedzać cały rynek w daną stronę. - ASĘG WSTÓW/SPAKÓW: asięg kaŝdej fali wzrostowej, spadkowej moŝna oszacować za pomocą liczb Fibonacciego. Uzyskamy wtedy wartość, do której prawdopodobnie dany walor w średnim okresie będzie zmierzał. Nie jest to jednak cena rekomendowana, lecz czysto szacunkowa. -FKTWNŚĆ ANAL: Mierzona będzie róŝnica między ceną zamknięcia w dniu prognozy (początek inwestycji) a ceną zamknięcia w dniu wykonywania pomiaru (cyklicznie co 2 tygodnie dla kaŝdej branŝy). Uwzględniany będzie równieŝ potencjalny zysk jaki inwestor mógłby uzyskać, jeŝeli w okresie między wydaniem prognozy a odczytem efektywności, wystąpił lokalny szczyt, na którym moŝna było zamknąć daną pozycję. Analogicznie uwzględniana będzie potencjalna strata w odniesieniu do lokalnego minimum. *** APT FKTWNŚC PGN TC TLK AKTUALNCH LÓW UTSÓW *** fektywność analiz będzie równieŝ uwzględniana względem indeksu WG, co będzie stanowiło dodatkowy parametr oceny skuteczności prognoz. Wyliczana będzie róŝnica między efektywnością danego waloru a indeksem WG w odniesieniu do początku inwestycji, podawana w punktach procentowych. Tak skwantyfikowana miara pozwoli obiektywnie oszacować czy lider jest rzeczywiście silniejszy od rynku czy słabszy. Analogicznie uzyskamy daną wartość odnośnie outsidera. Wszelkie pomiary efektywności analiz nie uwzględniają kosztów transakcji. -HSTA PGN: awiera wszystkich poprzednich liderów/outsiderów, pokazując efektywność inwestycji właśnie w te spółki oraz względem indeksu WG. lecenia stop loss oraz take profit, które umieszczane są w analizie sektorowej, znajdują tutaj punkt odniesienia, przy rozliczeniu liderów/outsiderów. Harmonogram Publikacji Analiz: Analizy będą publikowane zawsze o godzinie 15. podczas sesji giełdowej, za wyjątkiem okresowych przerw. Cykliczność publikacji dla kaŝdego sektora wynosi 2 tygodnie co oznacza, Ŝe raz na dwa tygodnie będzie analizowany jeden sektor. Po 2 tygodniach od pierwszej publikacji będzie podawane równieŝ podsumowanie dotyczące efektywności analiz w postaci tabeli. ni publikacji danych sektorów: 11 *Poniedziałek 1: *Środa 1: *Piątek 1: *Poniedziałek 2: *Środa 2: *Piątek 2: Banki, Finanse - inne, nformatyka; Przemysł spoŝywczy, drzewny, materiałów budowlanych, Telekomunikacja; Budownictwo, Handel detaliczny, Przemysł inne, Przemysł elektromaszynowy; Przemysł metalowy, eveloperzy, Handel hurtowy; Media, Przemysł chemiczny, Przemysł lekki, Hotele i estauracje; Przemysł paliwowy, nergetyka, nne Usługi; **Np. Poniedziałek 1 publikowany jest 14.1 to Poniedziałek 2 publikowany jest tydzień później tj i tak na zmianę** **W dniu Poniedziałek opublikowany zostanie raport efektywności prognoz z wcześniejszego poniedziałku cyklicznie**

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Wydział oradztwa i Analiz ynkowych Techniczna analiza sektorowa 26 maja 8r. godz.1.3 L / OUTS BranŜe: Przemysł metalowy, eweloperzy, Handel hurtowy. Opracowanie: Kontakt: Michał Pietrzyca. M.Pietrzyca@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Wydział oradztwa i Analiz ynkowych Techniczna analiza sektorowa 12 grudnia 8r. godz.15. L / OUTS BranŜe: Przemysł paliwowy, nne Usługi, nergetyka. Opracowanie: Kontakt: Michał Pietrzyca. M.Pietrzyca@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Wydział oradztwa i Analiz ynkowych Techniczna analiza sektorowa 7 listopada 8r. godz.. L / OUTS BranŜe: Budownictwo, Handel detaliczny, Przemysł nne, Przemysł elektromaszynowy. Opracowanie: Kontakt: Michał

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Często spotykamy analityków technicznych, którzy są na rynku od 10 lat albo więcej, a mimo to wciąż nie są traderami. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Wykresy przełamania trzech linii

Wykresy przełamania trzech linii Wykresy przełamania trzech linii Ogólne zasady rysowania Wygląda jak szereg białych i czarnych klocków róŝniących się wysokością. KaŜdy klocek mieści się w osobnej kolumnie KaŜdy z nich nazywany jest linią.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2362 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-06-2006r.) Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem dalszego, dynamicznego spadku wartości krajowej waluty. Złoty traci do dolara, ale i również do pozostałych walut. Główną przyczyną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.03.16 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG CHEMIA i WIG - ENERGIA SYNTHOS Spółka SYNTHOS należy do najsilniejszej ostatnio branży na GPW i na dodatek jest liderem

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r.

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Sytuacja techniczna od zeszłego tygodnia nie uległa zmianie. Notowania Indeksu Dolarowego pozostają

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - ENERGIA PGE (wykres 1) TAURON (wykres 2) ENEA (wykres 3) Spółka PGE zadebiutowała na giełdzie w listopadzie 2009 roku. Przez pierwsze pół roku na wykresie

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2376 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Analizy na życzenie ANALIZA NA ŻYCZENIE

Analizy na życzenie ANALIZA NA ŻYCZENIE ANALIZA NA ŻYCZENIE Vistula (VST) Notowania Vistuli są w ostatnim czasie podporządkowane presji podażowej wynikającej z Sk15 na poziomie 1,75. Z drugiej strony byki bronią wsparcia na poziomie 1,69, co

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie www.brebrokers.com.pl Warszawa, 27.09.2004 RYNEK AKCJI Numer 2 17 24 31 Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy WIG20 1639-1641 1801-1806 1719-1724 Oc 1860 1850

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Z reguły ponad 75% akcji jest trzymanych na długi termin. Oznacza to, że nigdy nie zostaną sprzedane, o ile oczywiście spółka nie zostanie przejęta. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Wszystkie krótkie pozycje, które były trzymane od kilku miesięcy zostały właśnie pozbawione iluzji.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Wszystkie krótkie pozycje, które były trzymane od kilku miesięcy zostały właśnie pozbawione iluzji. Motto dnia: Wszystkie krótkie pozycje, które były trzymane od kilku miesięcy zostały właśnie pozbawione iluzji. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2425 WIG20 Trend

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) Wczorajsza sesja na rynku krajowej waluty stała pod znakiem presji umocnienia złotego. W przypadku dolara było to szczególnie widoczne za sprawą stosunkowo wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 08 września 2016 r.

Data publikacji: 08 września 2016 r. Data publikacji: 08 września 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy po raz kolejny testuje średnioterminową linię trendu wzrostowego. Warto zwrócić uwagę,

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2379 WIG20 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 24 marca 29r. Wig2 Opór 9; 165; 17; 175; 177; 18; 185; 19; 1918; 195; 1963-7; 1984; 1996; 21; 8; 268; 29; 2; 2121; 2129; 2141; 24; 228-22; 2; 227; 2344; 2363; 244;

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Gdy się ciągle celuje w 10-tkę można w ogóle nie trafić w tarczę.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Gdy się ciągle celuje w 10-tkę można w ogóle nie trafić w tarczę. Motto dnia: Gdy się ciągle celuje w 10-tkę można w ogóle nie trafić w tarczę. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2382 Wykres dzienny WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: Rynek może pójść w górę lub pójść w dół. Rynek może nawet osiągnąć pewne prognozowane przez nas poziomy. Jednak ścieżki jaką podąży rynek nie można przewidzieć. Kontrakty terminowe FW20M13

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) amerykański koncern lotniczy i kosmiczny, dwa najważniejsze działy stanowią: Boeing Integrated Defense Systems, odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2413 Wykres

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 7 października 2015 r.

Data publikacji: 7 października 2015 r. Data publikacji: 7 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego konsolidują się pod lokalnym oporem na poziomie 96,60. Brak wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Mamy tysiące inwestorów, którzy nigdy nie zdobędą doświadczenia i możliwości nauczenia się sposobu jak grać. Przegrani zawsze będą pod ręką. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Świat analityków technicznych przyciągnął wielu szarlatanów do swoich szeregów.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Świat analityków technicznych przyciągnął wielu szarlatanów do swoich szeregów. Motto dnia: Świat analityków technicznych przyciągnął wielu szarlatanów do swoich szeregów. Kontrakty terminowe FW20M13 FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2450 WIG20 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006 Witam. PKNORLEN Przy ostatniej analizie tej spółki, pisałem o wybiciu się w dół z półrocznej stabilizacji. Dolną granicą tej stabilizacji, a wtedy oporem był poziom 56 złotych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006 Witam. VISTULA Trend wzrostowy na akcjach spółki VISTULA jest bardzo ostrożny. Moją uwagę na tą spółkę zwróciła świeczka z dnia 13 stycznia. Kurs akcji poszedł wtedy w górę o

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Motto dnia: Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie będziemy umieli przerywać krwawienia, które zjada nam zysk.

Analiza techniczna.  Motto dnia: Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie będziemy umieli przerywać krwawienia, które zjada nam zysk. Motto dnia: Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie będziemy umieli przerywać krwawienia, które zjada nam zysk. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2362 Wykres

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) największa na świecie sieć barów szybkiej obsługi. Założona 15 maja 1940 r. w San Bernardino w Kalifornii

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Każdego dnia na rynku mamy tysiące spekulantów, którzy stawiają zakład, czy rynek pójdzie w górę czy w dół. Kontrakty terminowe FW20H13 Wykres dzienny FW20H13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 21 września 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 18 września 2015 roku = 3,7269 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:00 Na lokalnym wsparciu Wykres FW20H12 skal 60 minutowa Z załączonego wykresu wynika, Ŝe kontrakty zdołały przedrzeć się poniŝej czerwonej median line. W rejonie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 28 października 2015 r.

Data publikacji: 28 października 2015 r. Data publikacji: 28 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego dokonały silnego wzrostowego odbicia i podeszły dynamicznie pod opadającą

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Lepiej wziąć jedną lub dwie małe straty i mieć pewność, że jesteśmy po dobrej stronie rynku niż siedzieć ze skwaśniałą miną przez cały miesiąc. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW MATERIAŁ PRZYGOTOWAŁ: ANALIZA TECHNICZNA > Dominik Łebek Analiza Techniczna Noble Securities S.A. Wykres 1. EURUSD EURUSD H1: Eurodolar od początku stycznia wpisuje się w schemat struktury Elliotta wg

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Nie da się handlować w taki sposób, że otworzymy pozycję i następnie ignorujemy fakt, że rynek nie idzie w tym kierunku co trzeba, a my mamy nadzieję, że jednak pójdzie. Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) amerykańska firma z siedzibą w Peorii (stan Illinois). Jeden z największych producentów maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006. Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006. Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006 Witam. W ubiegłym tygodniu giełda dostarczyła inwestorom dość dużą dawkę emocji. Początek tygodnia to umiarkowany spadek indeksu od 2830 do 2763pkt, ale znaczny spadek kontraktów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00 Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.55 WaŜny krótkoterminowy opór: 3463 3465 pkt. Pierwsze waŝne wsparcie: 3437-3445 pkt. Nieudany test oporu O 15.35 znowu do akcji wkroczyły kosze podaŝowe i kontrakty

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 6 lipca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 3 lipca 2015 roku = 3,7743 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Przecena na giełdach w USA USA (kontrakty S&P500) Po przebiciu krytycznego wsparcia w rejonie 1809-1810pkt. wygenerowany został sygnał do kilkutygodniowej korekty. Target szacuje na 1755pkt. W dalszej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia DAX - kolejna fala wzrostów, silny dolar USA (kontrakty S&P500) - Po przebiciu oporu w rejonie 2080 pkt, otwarta została droga do silnego oporu w rejonie 2100-2117 pkt. Przełamanie tej bariery wygeneruje

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY 09.04.2006. Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY 09.04.2006. Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 09.04.2006 Witam. WIG20 TYGODNIOWY Dzisiaj zacznę od wykresu tygodniowego liniowego. Jak widać całą hossę można od samego początku w 2003 roku opisać kanałem wzrostowym. W tej chwili

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju W przeciwieństwie do wskaźników takich jak średnie kroczące, MACD itp. oscylatory są wskaźnikami wyprzedzającymi albo równoczesnymi w stosunku do trendu. Nigdy natomiast nie są opóźnione w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo