Złoto Kupuj długoterminowo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złoto Kupuj długoterminowo"

Transkrypt

1 marzec 2009 Złoto Kupuj długoterminowo USD/oz w ciągu 12 miesięcy USD/oz w 2012 roku Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors DM tel

2 2 Główne wnioski Przewidujemy wzrost wartości złota w cenach nominalnych oraz w relacji do innych aktywów, m.in. akcji giełdowych. Za coraz gwałtowniejszymi wzrostami cen złota przemawia większość czynników je kształtujących. Rekomendujemy kupno złota z nastawieniem na jego kilkuletnią akumulację w portfelu jako zabezpieczenie utraty wartości majątku i lokatę inwestycyjną. Prognozujemy średnioterminowy wzrost ceny złota do poziomu: USD/oz w ciągu 12 miesięcy USD/oz w 2012 roku Wzrost ceny złota przewidujemy jeszcze w najbliższych 3-5 latach, zależnie od jego dynamiki. W końcowej fazie może przyjąć postać bańki spekulacyjnej, podobnie jak to miało miejsce w przypadku surowców, np. ropy w 2008 roku. Czynnikami stymulującymi wzrost cen złota powinny być przede wszystkim: Wzrost inflacji stymulowany rosnącym długiem publicznym i rosnącą bazą monetarną. Także najbardziej prawdopodobny scenariusz trwalszego odbicia na rynku akcji będzie miał charakter inflacyjny. Korzystne relacje cen złota do innych aktywów, głównie rynku akcji, dużo poniżej historycznych punktów zwrotnych. Coroczny deficyt na rynku złota, gdzie rośnie popyt na złoto (2008/07 +3%), przy spadającym wydobyciu (2008/07-4%). Opieramy się także na danych historycznych związanych z cyklicznością koniunktury. Uznanym miernikiem są cykle Kondratiewa, wg których koniec obecnej zimy może wypaść w okolicy 2015 roku lub nawet później.

3 3 Czynniki ryzyka dla inwestorów, mające istotny wpływ na ceny złota: Duża zmienność cen złota wynikająca m.in. z okresowej realizacji zysków przez spekulacyjne fundusze hedgingowe. Korekty wynoszą 15-20% od okresowych szczytów cen. Jest to kolejny powód dlaczego zalecamy lokowanie środków w instrumenty oparte o kurs złota w kilkuletnim horyzoncie czasu. Ryzyko walutowe w przypadku polskich inwestorów wynika z oparcia się o ceny złota wyrażone w dolarze amerykańskim na giełdzie w Londynie lub Stanach Zjednoczonych. Duża zmienność kursu PLN powoduje, że przy niezabezpieczonych walutowo transakcjach na wynik lokat w złoto w istotny sposób wpływała wycena waluty. Interwencjonizm państwowy, szczególnie działania banków centralnych, które dotychczas stabilizowały ceny, poprzez podaż dużej ilości złota w ramach Central Bank Gold Agreement. Umowa wygasa w 2009 roku, na ten rok deklaracje opiewają na zaledwie 32 tony w ramach średniorocznych 500-tonowych kontyngentów. Chęć dużej podaży złota, ok. 400 ton deklarował Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jednak musi mieć na to zgodę Kongresu. W trakcie wielkiego kryzysu lat 30-tych, rząd Stanów Zjednoczonych posunął się aż do konfiskowana prywatnych zasobów złota na mocy decyzji prezydenta Roosevelta z 5 marca 1933 roku.

4 4 Spis treści 1. Główne wnioski 2. Wzrost bazy monetarnej 3. Cykle koniunktury fale Kondratiewa 4. Potencjał złota względem innych aktywów 5. Popyt i podaż 6. Historia złotego pieniądza

5 5 Wzrost długu i bazy monetarnej Wzrost długu publicznego będzie widoczny przez kilka najbliższych lat i ma dwie główne przyczyny plany ratunkowe/pomocowe dla instytucji finansowych udzielających kredytów oraz spadające wpływy z podatków. Pokrycie długu dają obligacje rządowe i baza monetarna. Złota nie można dodrukować w takim wymiarze. Pod koniec ostatniej dużej inflacji (1980 r.) globalna wartość złota przekraczała 5-krotnie wartość gotówki w obiegu. Przewidujemy, że ponownie w ciągu najbliższych kilku lat wartość wydobytego złota przekroczy wartość bazy monetarnej. Wynikać to będzie z szukania safe haven przez inwestorów, które zabezpieczy ich m.in. przed spodziewaną inflacją. Oznacza to, że cena złota powinna gwałtownie wzrosnąć, bowiem roczne wydobycie złota oscyluje tylko na poziomie 1.5% ilości złota w obiegu. W styczniu 1980 roku na skutek kulminacyjnej fali oczekiwań inflacyjnych, wartość wydobytego złota przekroczyła pięciokrotnie wartość globalnej bazy monetarnej. Wynik

6 6 ten uznajemy za incydentalny i mniej prawdopodobny do powtórzenia. Obecnie wartość wydobytego złota jest poniżej wartości bazy monetarnej M0 w ujęciu globalnym. Sytuacja taka wystąpiła już w przeszłości i była dobrym momentem do zwiększania udziału złota w portfelu (początek tej dekady). Zakładamy, że wartość złota na skutek rosnącej inflacji ponownie przekroczy wartość bazy monetarnej. Przyjmując konserwatywnie, że do 2012 roku wartość złota przekroczy półtora razy wartość M0, cena złota osiągnie poziom USD/oz [globalne M0 wzrasta w 2012 do 7.5 bln USD, wydobyte złoto 170 tys. ton]. Uważamy, że w następnych latach wartość wydobytego złota przekroczy 2-3 wartość M0 i będziemy mieli do czynienia z lokalnymi szczytami cen w okolicach 2015 roku. Baza monetarna w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 100% w 2008 roku względem 2007 r. Rosnący dług publiczny i kosztowne plany wsparcia instytucji finansowych powodują masowy dodruk pieniądza, który zawsze powoduje inflacje. Spodziewamy się, że zostanie nieznacznie zaburzony tradycyjny cykl Kondratiewa i wysoka inflacja wystąpi jeszcze przed końcem aktualnej zimy.

7 7 W następstwie poprzednich kryzysów finansowych dług publiczny państw wzrastał średnio o 88%. Prof. Carmen M. Reinhard z University of Maryland i prof. Kenneth S. Rogoff z Harvard University przeanalizowali kryzysy finansowe i ich skutki ekonomiczne dla gospodarki. Średnio eksplozja długu publicznego wynikająca z nieuchronnego załamania wpływów podatkowych sięgała +88%. W przypadku Stanów Zjednoczonych byłby to wzrost z poziomu 11 bln USD do 20 bln USD. Analizie poddane zostały kryzysy sektora finansowego USA 1929 r., Hiszpanii 1977 r., krajów Ameryki Płd. lat 80-tych XX w. i przełomu XX/XXI w., krajów skandynawskich przełomu lat 80-/90-tych XX w., Japonii 1992 r., krajów Azji Płd-Wsch W trakcie tych kryzysów dług publiczny nie był obarczony tak dużymi kwotami planów pomocowych jak obecnie, przykładowo w Szwecji w 1991 roku zamknęło się to kwotą kilku mld USD. Obecnie należy się liczyć z wydatkami liczonymi w bln USD.

8 8 Cykle koniunktury fazy Kondratiewa Według cyklu Kondratiewa jesteśmy w zimie, w trakcie której najbardziej wartościowym aktywem jest złoto. Od 15 stycznia 2000 roku jesteśmy w fazie zimy. Uważamy, że w obecnej sytuacji odchylenie od modelowego cyklu może nastąpić w zakresie czynników inflacyjnych. W następstwie gwałtownego powiększania bazy monetarnej wzrost inflacji może wystąpić jeszcze w fazie zimy, co dodatkowo powinno sprzyjać wzrostowi ceny złota. źródło: The Long Wave Analyst

9 9 W dniu 15 stycznia 2000 roku relacja wartości ceny złota do indeksu Dow Jones Industrial (DJIA) wynosiła 2.5%. Na koniec lutego 2009 wskaźnik ten wynosił już 13.3%, czyli złoto umocniło się względem akcji ponad 5-krotnie i nadal będzie się umacniało. Na przełomie ostatnich faz wynosił odpowiednio: początek fazy (rok) wartość złoto/djia zalecane lokaty m.in. w: wiosna (1949) 21.3% akcje lato (1966) 3.5% metale szlachetne jesień (1982) 44.9% akcje zima (2000) 2.5% złoto źródło: opracowanie własne na podstawie fal Kondratiewa, kwotowań złota i DJIA Zimą lat 30-tych XX w. w cyklu Kondratiewa, złoto pozwoliło zabezpieczyć majątek. źródło: The Long Wave Analyst

10 10 Poprzedni cykl zimowy w Stanach Zjednoczonych charakteryzował się m.in. wzrostem ceny rynkowej złota konfiskowaniem prywatnych zasobów złota na mocy decyzji prezydenta Roosevelta z 5 marca 1933 roku wzrostem ceny akcji największej spółki wydobywającej złoto, przy spadku wartości całego indeksu Dow Jones Fale Kondratiewa w Stanach Zjednoczonych od 1789 roku Wiosna Lato Jesień Zima ? źródło: The Long Wave Analyst

11 11 Cykl cen złota 8-letnie minimum cen wypadło w lutym 2009 lub wypadnie najpóźniej w sierpniu 2009 r. Oprócz dużych cykli gospodarczych, zaobserwowany został fenomen cykli cenowych złota. Od 1971 roku, kiedy cena złota została uwolniona od stałego kursu, średnio co 8 lat złoto ustanawia minima zamykając cykl. W tej chwili data ta wypada w lutym lub najpóźniej sierpniu 2009 r. Zakładając, że cykle nadal będą się powtarzały choćby w przybliżeniu, oznacza to że będziemy świadkami kilkuletniego przyspieszenia wzrostu cen złota. Analizując ten schemat, szczyt cen złota powinien wypadać właśnie w prognozowanym przez nas horyzoncie 3-5 lat. Przy założeniu, że końcowa faza wzrostu będzie miała charakter spekulacyjny, cena złota powinna przebić znacznie poziom $/oz. Podobnie miało to miejsce na przełomie 1979/80 roku, dwa i pół roku przed zmianą fazy lata, na jesień w cyklu Kondratiewa. źródło: adenforecast.com

12 12 Złoto, a inne aktywa W przypadku złota, które historycznie służy zabezpieczeniu majątku, bardziej istotne są relacje do innych aktywów niż cena nominalna. Złoto ma nadal duży potencjał wzrostu względem akcji, a także jeszcze względem nieruchomości. Nadal złoto jest niedowartościowane względem akcji spółek giełdowych. Punkt zwrotny powinien nastąpić w okolicy 2015 r. Portfele inwestycyjne należy jeszcze doważać złotem, kosztem akcji spółek giełdowych. Długoterminowe relacje ceny złota do cen akcji DjiA (Dow Jones Industries) nadal wskazują na większy potencjał złota.

13 13 W naszej opinii punkt zwrotny powinien wypaść przy wartościach pkt, tzn. wartość ceny złota (USD/oz) będzie stanowić 35-50% wartości indeksu DJIA. Przewidujemy, że może do tego dojść w okolicach 2015 roku. Na koniec lutego 2009 wskaźnik złoto/djia wynosił Przewidywany przez nas scenariusz na 2009 rok to wzrosty cen złota, przy dalszych spadkach wartości giełd amerykańskich. Następnie powinno nastąpić odbicie na giełdach akcji o charakterze inflacyjnym, co przyspieszy wzrost ceny złota. Powinno ono rosnąć szybciej niż ceny akcji. W momencie zbliżenia się wskaźnika złoto/djia do poziomu 0.35-o.5 pkt należy zamienić w portfelu złoto na akcje, które powinny być wtedy bardzo tanie. Poziom 1 pkt ze stycznia 1980 roku był chwilowy i małe jest prawdopodobieństwo osiągnięcia go po raz kolejny. Złoto przechowało dużo lepiej wartość majątku w 2008 roku niż akcje giełdowe. To samo zjawisko powinniśmy obserwować w bieżącym roku. ZŁOTO I GIEŁDY W 2008 R. Główne indeksy giełdowe i cena złota w lokalnej walucie w 2008 roku USA Kanada Wlk.Brytania Niemcy Szwajcaria Polska Złoto 5% 31% 45% 9% -2% 24% Giełda -38% -35% -31% -39% -35% -47% Rosja Indie Indonezja Hong Kong Chiny Australia Japonia Złoto 25% 28% 21% 4% -2% 33% -17% Giełda -68% -53% -50% -48% -64% -42% -40% źródło: TwoNuggets

14 14 Popyt i podaż Najbardziej fundamentalnym czynnikiem kształtującym cenę złota jest popyt i podaż. W przypadku dóbr rzadkich nie można naturalnie zwiększać podaży, zatem istotniejsza jest strona popytowa. Od momentu uwolnienia cen obserwujemy rosnący deficyt złota. W obecnej dekadzie przekracza on tysiąc ton rocznie. Co roku rośnie popyt na złoto, za czym nie nadąża produkcja. Bieżący deficyt pokrywany jest z dwóch źródeł: odzysku złotego złomu oraz rezerw banków centralnych.

15 15 Zmiana struktury popytu powoduje gwałtowniejszy wzrost cen. Cykle cenowe na rynku złota powtarzają się. Ceny złota szybko rosną przy dużym popycie inwestycyjnym. Wtedy wycofuje się popyt jubilerski, gł. z Indii, Turcji. Kiedy wyczerpuje się popyt inwestycyjny, dochodzi do korekty cen. Powraca wówczas popyt biżuteryjny, który zatrzymuje głębsze spadki ceny złota. W ubiegłych latach popyt jubilerski stanowił blisko 70%, a popyt inwestycyjny niecałe 20%. W 2008 roku popyt jubilerski stanowił 58%, a inwestycyjny 30%. W 2009 roku popyt inwestycyjny będzie stanowił jeszcze większy odsetek i będzie to trwała tendencja. Dobrze obrazuje to przykład największego na świecie funduszu gromadzącego złoto SPDR Gold Shares. W lutym 2009 roku ten ETF zwiększył stan posiadania o 186 ton, a w całym 2008 roku ledwie o 152 tony. Dla porównania w lutym 2009 Indie (największy światowy konsument), nie importowały w ogóle złota na potrzeby jubilerskie. Indie wstrzymały się z zakupami z uwagi na rekordowo wysokie ceny będące pochodną wysokiej ceny nominalnej złota i dewaluacji rupii.

16 16 O skali wzrostu popytu inwestycyjnego świadczą również terminy dostaw bulionu sztabek, monet. W 2008 roku wydłużyły się z kilku dni do ok. 1.5 miesiąca, ponieważ mennice nie są w stanie dostarczać na bieżąco takich ilości.

17 17 Ograniczenie podaży, przy rosnącym popycie przełoży się na wzrost ceny złota. Od początku dekady spada wydobycie złota. Najbardziej odczuwa to RPA, historycznie największy producent złota, zdetronizowany 2 lata temu przez Chiny. Z uwagi na wyczerpywanie się złóż i coraz niższą zawartość złota w rudzie, w RPA wydobywa się je z głębokości nawet 4 km. Rosnące koszty prowadzą do zamykania kolejnych kopalni. W 2008 roku RPA wyprodukowała ¼ tego co w 1970 roku, kiedy była producentem blisko 40% złota na świecie. ŚWIATOWE WYDOBYCIE ZŁOTA W 2008 ROKU w tonach, wg. GFMS Gold Report, styczeń 2009 Złoto jest dobrem rzadkim, by nie rzec policzalnym. Dobrze obrazuje to stosunek do zasobów i produkcji innych surowców. Tonażowo dzienna globalna produkcja miedzi odpowiada 2.5 letniej produkcji złota.

18 18 Szacuje się, że obecnie zgromadzone jest złoto o wadze przekraczającej 160 tys. ton, natomiast w ziemi pozostaje mniej niż 90 tys. ton. Koszty poszukiwania złóż są bardzo wysokie i nie prowadziły w ostatnich latach do odkrycia żadnego o znaczeniu globalnym. Tym samym należy liczyć się z dalszym ograniczaniem produkcji i rosnącymi kosztami wydobycia, co przekładać się będzie na wzrost cen złota. Czy banki centralne mogą stać się stroną popytową w miejsce podażowej, czy też przyjmą rolę policjanta? Banki centralne od wielu lat wypełniały lukę deficytową, stabilizując ceny złota. Na mocy porozumienia miały dostarczać kontyngent do 500 ton złota średniorocznie. Widać jednak coraz mniejszą skłonność do pozbywania się złota ze skarbców. W 2008 roku banki centralne dostarczyły 279 ton wobec 485 ton w 2007 r. i 370 ton w 2006 r. Na 2009 rok deklaracje sprzedaży złota określiły tylko Francja w ilości 20 ton, Holandia 8 ton, Szwecja 3,8 tony. Sygnatariusze umowy CBGA dysponują łącznie ponad 12 tys. ton złota (46% złota krajowych banków centralnych). Część banków uzupełnia swoje rezerwy, oficjalnie przyznaje się do tego m.in. Rosja, piąty na świecie producent złota. W przypadku krajów rozwijających się jak np. BRIC, zamiana części rezerw na złoto, wygenerowałaby olbrzymi popyt. Przykładowo zamiana 1% rezerw walutowych na złoto przez Chiny spowodowałaby pochłonięcie ¼ rocznej światowej produkcji. Kraje te, poza Indiami należą do największych producentów złotego kruszcu.

19 19 Kraj Ilość (w tonach) % rezerw walutowych Stany Zjednoczone % Niemcy % Francja % Włochy % Szwajcaria % Holandia % Chiny % Rosja % Indie % Brazylia % Razem (106 krajów) % źródło: World Gold Council, stan na koniec 2008 r. Banki centralne wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (3 217 ton) i Europejskim Bankiem Centralnym (534 tony) magazynują ton złota. Rezerwy te są skoncentrowane: Stany Zjednoczone, państwa strefy Euro wraz z EBC i IMF posiadają łącznie 75% złota. Skala interwencjonizmu w czasach kryzysu finansowego jest trudna do przewidzenia. W przeszłości zdarzały się bardzo radykalne posunięcia niezależnie od stopnia demokracji danego kraju. W trakcie wielkiego kryzysu lat 30-tych, prezydenta Roosevelt zarządził konfiskatę prywatnych zasobów złota na mocy decyzji z 5 marca 1933 roku. W połowie 2008 roku handel złotem został wstrzymany w Wietnamie, który przez moment stał się największym detalicznym rynkiem złota. Z kolei Chiny zezwoliły na legalny obrót złotem ledwie kilka lat temu. Ceny złota były też sztucznie zamrażane na poziomie globalnym, przez kilkadziesiąt lat XX w., aż do 1971 roku. Mniejsza skala interwencjonizmu państwowego powodowała zawsze wzrosty cen złota.

20 20 Historia i rola złota Złoto od 2700 lat pełni rolę pieniądza w najwyższej formie, w tym okresie konkurowało z kamykami, muszlami, woreczkami soli, bydłem i innymi metalami, jednak w końcu udowodniło swoją unikatową wartość, jako środek płatniczy i jednostka wartości w jednym. Rzadkość występowania jest największym atutem złota, choć można je wydobyć pod każdą niemal szerokością geograficzną. Prawidłowość ta rzutuje bezpośrednio na prawo popytu i podaży, o którym przekonała się konfederacja dwunastu greckich miast w 700 roku przed naszą erą, wprowadzając do obiegu żelazne dyski, będące miernikiem wartości. System ten nie przetrwał jednak z powodu nadmiernej podaży, która była wynikiem nagminnego wprowadzania przez obywateli do obiegu żelaznych falsyfikatów. Aby temu zapobiec wprowadzono monetę opartą na złotym kruszcu. Moneta ta była wyjątkowo ceniona przez nacje, które sąsiadowały z konfederacją miast greckich. Silne pożądanie posiadania złota wśród obywateli całego świata przetrwało do chwili obecnej, wskazując jednocześnie kierunek dla złota na następne lata, jako pieniądza w najwyższej formie. Razem ze złotem przetrwał też problem psucia masowo bitego pieniądza z łatwo dostępnych i tanich metali lub drukowanego na papierze.

21 21 Złoto przechowuje wartość majątku. Najbardziej widoczne jest to w trakcie kryzysów finansowych, hiperinflacji i reform walutowych. W 2008 roku w wyniku kryzysu finansowego waluta Islandii straciła kilkadziesiąt procent swojej wartości w ciągu dwóch tygodni. Zamożny kraj stał się szybko bankrutem. Dziesięć lat wcześniej Rosja w wyniku niskich cen ropy i związanych z tym problemów budżetowych zawiesiła spłatę swoich zobowiązań. Przestała wypłacać należności posiadaczom rosyjskich obligacji, co w konsekwencji spowodowało załamanie się kwotowań rosyjskiego rubla. Dewaluację najbardziej odczuli sami Rosjanie, którzy zaczęli zarabiać bezwartościowe ruble, tracące codziennie swoją wartość. Przykłady można mnożyć: Islandia, Zimbabwe, Wietnam, 1998 Rosja, 1995 Polska, 1994 Meksyk, 1984 Rumunia, 1983 Brazylia, 1982 Meksyk, 1971 USA, 1948 Niemcy Jeszcze dobitniej hiperinflacja objawiła się po I wojnie światowej w Niemczech. Również wtedy złoto było aktywem, które przechowało majątek. W 1919 roku za jedną uncję złota trzeba było zapłacić 200 marek niemieckich, a w 1923 roku jedna uncja złota była wyceniana na 100 miliardów marek niemieckich. Podobne kłopoty przeżywała marka polska aż do reformy premiera W. Grabskiego. Znamy też bardzo nieliczne przypadki, gdy złoto doprowadzało do inflacji i upadku gospodarczego. Tak się zadziało kilkaset lat temu w Hiszpanii. Ilość złota, która napłynęła w wyniku podbicia nowego świata, doprowadziła ubogi wcześniej kraj, do niespotykanego rozwoju i bogactwa. Konsekwencją było przegrzanie gospodarki i kryzys ekonomiczny. Dolar rywalem złota w czasach nowożytnych. Tak jak kiedyś żelazna dyski Greków, uniwersalnym pieniądzem stał się dolar amerykański, którego wartość uznawana jest na całym świecie. Problem podrabiania dolarów nie jest dzisiaj aż tak istotny, ponieważ rywalem fałszerzy jest nowoczesna technologia i największe rządowe drukarnie pieniędzy na świecie.

22 22 Obecnie coraz częściej można spotkać opinie o celowej dewaluacji dolara, zabiegu który z politycznego punktu widzenia w jednym momencie poprawiłby obecną sytuację. Ułatwiłoby to spłacenie gigantycznych długów federalnych, poprawiło bilanse banków, którym ciążą przecenione hipoteki, wzrosłyby ceny nieruchomości, akcji. Jednym słowem można by zacząć od nowa proces kreacji pieniądza. Gdyby te przypuszczenia się sprawdziły, ułożyłby się 37,33-letnie cykle kryzysów monetarnych Stanów Zjednoczonych rok: hipotetycznie mogłoby wyglądać to tak: dewaluacja dolara wskutek rosnącego długu publicznego, pęknięcia bańki spekulacyjnej na obligacjach rządowych, niskich wpływów z podatków, nacjonalizacji dużych instytucji finansowych i przejęciu części nierentownych aktywów upadłych banków, presji inwestorów finansowych na pobudzenie giełd, rynku nieruchomości i konsumpcji. Kalifornia i kilka innych stanów stają się formalnie bankrutami, nie znajdując finansowania na emitowane obligacje. A tak wyglądało to wcześniej: 1971 rok: dolar został zdewaluowany po wcześniejszym zawieszeniu jego wymienialności na złoto przez prezydenta Nixona. Do 1971 roku dolar w rozliczeniach między bankami centralnymi był wymienialny na złoto. Cena złota była sztywno ustalona w rozliczeniach międzynarodowych na 35$ za uncję. W handlu wolnorynkowym złoto kosztowało 40$ za uncję, co spowodowane było m.in. rosnącym zadłużeniem USA, które trzykrotnie przewyższało rezerwy złota. Korzystając z tych różnic cenowych Francja dokonała arbitrażu i wymieniła całość swoich rezerw walutowych na złoto po kursie 35 $ rok: czasy Wielkiego Kryzysu, uchwalenie poprawki Thomasa upoważniającej rząd do dewaluacji dolara o ok. 50%. Prezydent Roosevelt zdecydował o konfiskacie złota obywatelom. Pod karą 10 lat więzienia i 10 tys. dolarów grzywny (ogromna wówczas suma) żaden obywatel nie mógł posiadać złota, za wyjątkiem rzadkich monet numizmatycznych. Państwo skupowało złoto po $, by zaraz dokonać dewaluacji dolara o 40% i ustalić sztywny kurs złota na $ za uncję rok: brak jest chętnych nabywców na obligacje USA, które przestają być uznawane w handlu międzynarodowym. Można to uznać za bankructwo Stanów Zjednoczonych. Wydarzenia te poprzedzają m.in. odkupienie obligacji rządowych (bond bailout) o wartości 62 mln dolarów przez bankiera J.P. Morgana z konsorcjum bankowym, a następnie sprzedaż na rynku, dzięki czemu uzyskują szybki i wysoki zysk. W następstwie prezydent Cleveland przegrywa wybory. Pod naciskiem lobbystów wywołana zostaje inflacja, a rząd federalny opiera system monetarny na srebrze. Zapasy złota wyprzedane zostają do Europy, która w zamian płaci srebrem.

23 23 Nota prawna Investors Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Investors DM S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powyższe opracowanie zostało przygotowane w celach informacyjnych i nie powinno być wykorzystywane w charakterze lub traktowane jako oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Powielanie bądź publikowanie powyższego opracowania lub jego części bez zgody Investors DM S.A. jest zabronione, w szczególności ani powyższe opracowanie, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Powyższe opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Powyższe opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym opracowaniu zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Investors DM S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Korzystając z tego opracowania, nie należy go traktować jako substytutu do przeprowadzenia własnej niezależnej oceny. Ani to opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Investors DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim opinii inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższego opracowania i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje. Metody wyceny zastosowane w prezentowanym dokumencie opierają się na metodach i modelach opisanych i powszechnie wykorzystywanych w literaturze fachowej. Używanie ich wymaga szacowania dużej liczby parametrów, m.in. takich jak: stopy procentowe, kursy walut, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i wiele innych. Parametry te są zmienne w czasie, subiektywne i w rzeczywistości mogą różnić się od tych przyjętych do wyceny. Każda wycena zależy od wartości wprowadzonych parametrów i jest wrażliwa na ich zmianę. Pomiędzy Investors DM S.A. a Podmiotem Raportu nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Jest możliwe, że Investors DM S.A. świadczył, świadczy lub może świadczyć usługi na rzecz podmiotów wymienionych w publikacji.

24 24 Investors Dom Maklerski S.A Warszawa, ul.rejtana 17 tel , fax infolinia: Investors DM S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 stycznia 2008r. Investors DM S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi zł. KRS REGON NIP

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett Złoto i srebro we współczesnym portfelu inwestycyjnym Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, zakurzoną Ryzyko bierze szybę, się niż z przez niewiedzy czysto o umytą tym co szybę robisz przednią

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 1 czerwca 2009 Złoto Wydarzenia na rynku złota Bieżące podsumowanie Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors DM piotr.kowalski@investors.pl tel. +48 22 5424389 2 Główne wnioski Podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto. Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219

Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto. Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219 Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219 AGENDA SZKOLENIA CZĘŚĆ 1 O GRUPIE MENNICE KRAJOWE S.A. CZĘŚĆ 2 INFORMACJE O RYNKU ZŁOTA CZĘŚĆ 3

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W DOBIE EKONOMICZNEGO KRYZYSU

DYWERSYFIKACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W DOBIE EKONOMICZNEGO KRYZYSU DYWERSYFIKACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W DOBIE EKONOMICZNEGO KRYZYSU Każda inwestycja Twojego kapitału powinna być poprzedzona skrupulatną analizą różnych form oszczędzania i budowania majątku. Ponadto

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 1 października 2009 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 30 września 2009: 1 008 USD/oz Docelowa cena, 2010 rok: 1 400 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Złoto pod presją dolara

Złoto pod presją dolara Komentarze rynkowe 24.11.2016 Złoto pod presją dolara Ostatnie dwa tygodnie charakteryzowały się dużą zmiennością ceny złota, która ostatecznie przyniosła wyraźną przecenę wyceny kruszcu. W pierwszej reakcji

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza TUP S.A. Warszawa,8 maja 2009. str. 1

Rada Nadzorcza TUP S.A. Warszawa,8 maja 2009. str. 1 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJII FIINANSOWEJ TUP S..A.. W 2008 ROKU Warszawa,8 maja 2009 str. 1 Spis treści Finansowanie majątku Spółki... 3 Struktura majątku Spółki... 3 Wycena majątku Spółki... 4 Koszty

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku

Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku OFE zmniejszyły zaangażowanie w nieskarbowe papiery dłużne W 2013 roku sektor Otwartych Funduszy Emerytalnych zmniejszył zaangażowanie w

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Koncentrujmy się na rzeczach wartościowych, a będziemy dużo lepsi od tych wszystkich żebraczych myśliwych próbujących dorobić się majątku na akcjach groszowych. Kontrakty terminowe FW20Z12

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jak inwestować w złoto w 2013 roku

Prezentacja jak inwestować w złoto w 2013 roku Prezentacja jak inwestować w złoto w 2013 roku AGENDA SZKOLENIA CZĘŚĆ 1 O GRUPIE MENNICE KRAJOWE S.A. CZĘŚĆ 2 INFORMACJE O RYNKU ZŁOTA CZĘŚĆ 3 ZŁOTO INWESTYCYJNE PRODUKT NA LATA 2013-2015 CZĘŚĆ 4 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Warszawa, 31 stycznia 2007 r. RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM 1. W bilansach banków centralnych, z racji pełnionych przez nie funkcji, po stronie aktywów dominują

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

05.07.2011. komentarz surowcowy

05.07.2011. komentarz surowcowy 5.7.211 Miniony tydzień dzięki poprawie sentymentu na rynkach finansowych przyniósł odreagowanie po ostatniej korekcie na rynkach surowców przemysłowych. Mocno rosły ceny ropy i miedzi. Ceny surowców rolnych

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania. Dane na 30.11.2015

BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania. Dane na 30.11.2015 BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania Dane na 30.11.2015 BNP Paribas FIO Akcji Okresowe stopy zwrotu BNP Paribas FIO Akcji BNP Paribas FIO Akcji vs. benchmark (12M) 1 miesiąc 30 październik 2015-30 listopad

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści.

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo