Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r."

Transkrypt

1 Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy o 19%, a import zwiększył się o 20%. Wymiana handlowa zamknęła się ujemnym saldem w wysokości ponad 50 mld ( w roku 2005 blisko -40 mld). Obroty liczone w euro wzrosły w eksporcie o 23% a w imporcie o 24%. Ujemne saldo, liczone w euro wyniosło blisko 13 mld. Najbardziej wzrosła wymiana z krajami Europy Środkowo- Wschodniej i z krajami rozwijającymi się w imporcie. A oto jak na tym tle przedstawiał się zeszłoroczny handel zagraniczny naszego sektora tekstylno odzieŝowego. Handel zagraniczny w sektorze tekstylno-odzieŝowym, tak import jak i eksport, charakteryzował się w ubiegłym roku dodatnią dynamiką, znacznie wyŝszą w imporcie (+11,6%) niŝ w eksporcie (+4,1%) gdy rozpatrujemy jego wartość w euro. Biorąc do analizy wartości importu jak i eksportu w złotych dynamika nie jest juŝ tak znacząca. Wpływ kursu naszej waluty wobec euro i dolara na poziom handlu zagranicznego jest w dalszym ciągu zauwaŝalny. Wartość eksportu tekstyliów i odzieŝy w roku 2006 to ponad 3,1 mld euro. W przewaŝającej większości jest to eksport do krajów unijnych (2,6 mld.euro). Import systematycznie wykazuje wyŝszą dynamikę wzrostu od eksportu, tak więc ujemne saldo handlu zagranicznego w branŝy tekstylno-odzieŝowej pogłębia się i w roku 2006 było na poziomie minus 1,4 mld euro. W roku 2003 ujemne saldo handlu zagranicznego kształtowało się na poziomie minus 800mln euro, tak więc w ciągu 3 lat uległo niemal podwojeniu. W handlu z Unią Europejską, generalnie bardzo zrównowaŝonym, pojawiła się w tym roku niewielka nadwyŝka importu w wysokości prawie 129 mln euro. Szczegóły moŝna znaleźć w tabeli i na wykresie. Dobrą dynamikę wzrostu po stronie zarówno eksportu i importu moŝna zaobserwować równieŝ w pierwszym kwartale bieŝącego roku (tabela). Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna str.1

2 Eksport Większość grup produktowych osiągnęła w roku 2006r. wzrost eksportu. Na czele dynamiki eksportu w rym roku znalazły się dzianiny osiągając ponad 48% wskaźnik wzrostu. Niestety grupy produktowe charakteryzujące się najwyŝszą dynamiką nie naleŝą do czołówki jeŝeli chodzi o wartość eksportu. Dwie z najwaŝniejszych pod względem wartości eksportu grup produktów, a więc odzieŝ z tkanin i bielizna pościelowa, dające razem ponad 1,2 mld euro eksportu, odnotowały w tym okresie jego spadek. NaleŜy podkreślić równieŝ 14% wzrost eksportu odzieŝy z dzianin. Rok wcześniej odzieŝ z dzianin odnotowała prawie 6% spadek. Z kolei wyraźnie spadła dynamika eksportu takich grup produktowych jak włókna syntetyczne cięte i przędze z włókna syntetycznego ciągłego, wykazujące rok wcześniej ponad 20% wzrost. Wartościowo jednak najwaŝniejszym wyrobem eksportowym pozostaje niezmiennie odzieŝ. Dokładne dane pokazują wykresy. Optymistyczny jest równieŝ kolejny, wyraźny ( w roku 2006 o 25%) wzrost eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (to jest takich jak m.in. Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Bułgaria), świadczący o systematycznej odbudowie tego rynku. Szczególnie wyraźny wzrost widoczny jest w odzieŝy (szczegóły widoczne są na wykresie), chociaŝ zdecydowana większość naszego eksportu odzieŝy trafia w dalszym ciągu na rynek unijny, a w szczególności niemiecki. Import W 2006r. zaobserwowano istotny wzrost dynamiki importu większości grup wyrobów a w przypadku zarówno odzieŝy dzianej jak i odzieŝy z tkanin był to kolejny znaczący wzrost, odpowiednio o 26% i 29%. Dla porównania, w roku 2005 import odzieŝy z dzianin wzrósł o 23% a odzieŝy z tkanin o 18%. TakŜe pod względem wartości odzieŝ znajduje się w czołówce importu. W roku 2006 zakupiliśmy odzieŝy za ponad 900 mln euro. W przypadku odzieŝy z tkanin nasz handel wykazuje się nadwyŝką eksportu, w przeciwieństwie do odzieŝy z dzianin, gdzie saldo jest ujemne. Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna str.2

3 Z istotnych pod względem wartości grup wyrobów naleŝy zwrócić uwagę na znaczny spadek importu tkanin bawełnianych. W roku 2005 import tkanin bawełnianych zajmował pierwsze miejsce pod względem wartości (434 mln euro), wyprzedzając import odzieŝy z dzianin i tkanin, choć juŝ wtedy wykazywał tendencję spadkową. Chiny pozostają wraz z innymi krajami azjatyckimi naszymi głównymi dostawcami odzieŝy. Z krajów europejskich jedynie Włochy mają istotniejszy udział. Więcej szczegółów przedstawiają załączone wykresy. Tabele i wykresy Eksport Import Saldo Tekstylia i OdzieŜ Indeks Indeks I-XII.2006 I-XII.2006 (I-XII.2005=100) (I-XII.2005=100) I-XII.2006 Ogółem tys.zł , , w tym UE tys.zł , , Ogółem tys , , w tym UE tys , , Ogółem tys.$ , , w tym UE tys.$ , , Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna str.3

4 I-III.2007 Tekstylia i OdzieŜ [CN] Eksport Indeks eksportu (I-III.2006=100) Import Indeks importu (I-III.2006=100) Ogółem tys.zł , ,9 w tym UE tys.zł , ,9 Ogółem tys , ,8 w tym UE tys , ,9 Ogółem tys.$ , ,3 w tym UE tys.$ , ,6 Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna str.4

5 Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna str.5

6 Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna str.6

7 Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna str.7

8 Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna str.8

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski

Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski I. Sytuacja makroekonomiczna Ukrainy Gospodarka ukraińska, jeszcze przed zaostrzeniem się sytuacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie inwestycje i handel zagraniczny

Województwo podkarpackie inwestycje i handel zagraniczny Województwo podkarpackie inwestycje i handel zagraniczny Grudzień 2013 1 Inwestycje zagraniczne Według Z. Chojnickiego inwestycje zagraniczne i kapitał zagraniczny są obecnie najważniejszym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

POLISH AND EUROPEAN WOOD MARKET IN 2008

POLISH AND EUROPEAN WOOD MARKET IN 2008 The11 th International Scientific Conference Trends in Business Management Systems - TBMS 2008 9 TH 11 TH DECEMBER 2008 HIGH TATRAS POLISH AND EUROPEAN WOOD MARKET IN 2008 RYNEK DRZEWNY W POLSCE I EUROPIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 RADA MINISTRÓW ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 projekt Warszawa czerwiec 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...2 OCENA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ POLSKI...3 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO...3 ANALIZA PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 91 Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej Janusz Bilski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, lipiec 2010 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r. Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie.

Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie. Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie. Listopad to kontynuacja trendu wzrostowego na polskiej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014 Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014 Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 31.07.2014 Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 Warszawa Rynek leasingu Rynek leasingu Aktywa finansowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce.

Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. KURS E-LEARNINGOWY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RYNEK KAPITAŁOWY Jakub Wojciechowski Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. Rys historyczny, stan obecny i perspektywy Warszawa

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK SATELITARNY TURYSTYKI DLA POLSKI

RACHUNEK SATELITARNY TURYSTYKI DLA POLSKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI RACHUNEK SATELITARNY TURYSTYKI DLA POLSKI 2005 wersja uproszczona INSTYTUT TURYSTYKI WARSZAWA 2008 Redaktor naukowy: prof. dr hab. Ewa Dziedzic Autorzy

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek)

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek) Przetwórstwo ryb (Marita Koszarek) BRANśA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE Przetwórstwo ryb to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów spoŝywczych. Po okresie przejściowego załamania, wielkość produkcji

Bardziej szczegółowo