I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału"

Transkrypt

1 I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Kupuj i Wygrywaj w Centrum Handlowym Plac Unii City Shopping, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/5, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: , zwana dalej Organizatorem. 3. Zaplecze technologiczne Konkursu zapewnia SDG Sp. z o.o. w Poznaniu. 4. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych znajdujących się na terenie CH Plac Unii City Shopping położonego w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej Konkurs prowadzony jest na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie. Listę punktów handlowych i usługowych biorących udział w konkursie zawiera Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Czas trwania Konkursu: od dnia 09 marca 2015r. do dnia 22 marca 2015 r. w następujących godzinach: a. poniedziałek sobota: od 10:00 do 21:00 b. niedziela: od 10:00 do 20:00 7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie Kuponu z kodem kreskowym, zwanego dalej Kuponem konkursowym lub kody SMS wysłane do uczestników programu lojalnościowego którzy zarejestrowali się w programie City Shopping Stories do dnia 1 marca 2015 roku. 1

2 I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Kupuj i Wygrywaj w Centrum Handlowym Plac Unii City Shopping, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/5, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: , zwana dalej Organizatorem. 3. Zaplecze technologiczne Konkursu zapewnia SDG Sp. z o.o. w Poznaniu. 4. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych znajdujących się na terenie CH Plac Unii City Shopping położonego w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej Konkurs prowadzony jest na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie. Listę punktów handlowych i usługowych biorących udział w konkursie zawiera Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Czas trwania Konkursu: od dnia 09 marca 2015r. do dnia 22 marca 2015 r. w następujących godzinach: a. poniedziałek sobota: od 10:00 do 21:00 b. niedziela: od 10:00 do 20:00 7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie Kuponu z kodem kreskowym, zwanego dalej Kuponem konkursowym lub kody SMS wysłane do uczestników programu lojalnościowego którzy zarejestrowali się w programie City Shopping Stories do dnia 1 marca 2015 roku. 1

3 2. Kupony konkursowe dostępne będą w u hostessy na stoisku konkursowym zlokalizowanym w pobliżu standów multimedialnych na poziomie 0 obok sklepu H&M lub w punktach handlowych i usługowych biorących udział w konkursie w następujących godzinach: a. poniedziałek sobota: od 10:00 do 21:00 b. niedziela: od 10:00 do 20:00 3. Warunkiem otrzymania jednego Kuponu konkursowego jest dokonanie zakupu w okresie od 09 do 22 marca 2015r. dowolnych produktów lub usług w dowolnych placówkach handlowych, gastronomicznych lub usługowych na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping i uzyskanie za ww. zakupy dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, o łącznej wartości brutto na co najmniej 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). 4. Paragony fiskalne lub faktury spełniające warunki punktu II. 3 i opiewające na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty brutto 150,00 PLN upoważniają do odbioru proporcjonalnie więcej Kuponów Konkursowych jednak nie więcej niż pięć na jeden dowód zakupu. 5. Paragony fiskalne lub faktury opiewające łącznie na kwotę niższą niż 150,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) lub nie spełniające pozostałych warunków zawartych w punkcie II. 3, nie upoważniają do odbioru Kuponu konkursowego. 6. Z udziału w konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki) dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem/wymianą/wyceną metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid - dokonane w dowolnym sklepie/punkcie na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping. 7. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty, nie potwierdzające dokonania zakupu/-ów (w ramach Konkursu oraz w rozumieniu niniejszego Regulamin) - nie będące wydrukami z kas fiskalnych lub - wydanymi na ich podstawie - fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Konkursem znajdujący się na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping. 8. W przypadku pojawienia się na paragonie fiskalnym lub fakturze wyrobów wyłączonych z Konkursu tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu prepaid, leków refundowanych, zakładów w grach hazardowych i liczbowych oraz wyrobów z tytoniu, łączna wartość paragonu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki z punktu II. 3, paragon fiskalny lub faktura VAT zostanie dopuszczona do Konkursu. 9. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami są pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią następujące warunki: 2

4 a. Posiadają paragony fiskalne albo faktury spełniające warunki wymienione w pkt II. 3 powyżej i wejdą w posiadanie co najmniej jednego Kuponu konkursowego, zgodnie z warunkami Regulaminu (z wyłączeniem uczestników, którzy zarejestrują się poprzez kod SMS o którym mowa w punkcie II 1). b. W terminie od 09 do 29 marca 2015r. zarejestrują się w Konkursie poprzez stand multimedialny i zgłoszą swój udział w Konkursie. c. Na ekranie dotykowym zaznaczą następujące pola: i. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu w Centrum Handlowym Plac Unii City Shopping. ii. Jestem pełnoletni/pełnoletnia i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. iii. Nie jestem pracownikiem CH Plac Unii City Shopping, nie jestem pracownikiem sklepu znajdującego się na terenie CH Plac Unii City Shopping, pracownikiem SDG Sp. z o.o. ani członkiem rodzin pracowników CH Plac Unii City Shopping i pracowników sklepów znajdujących się na terenie CH Plac Unii City Shopping. Nie pracuję przy obsłudze ani organizacji Konkursu ani nie jestem członkiem rodzin osób pracujących przy obsłudze lub organizacji Konkursu. iv. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez SDG Sp. z o.o. ul. Libelta 29/5, Poznań na potrzeby Konkursu Kupuj i Wygrywaj. d. Zeskanują czytnikiem lub wpiszą z użyciem klawiatury numerycznej kod znajdujący się na Kuponie konkursowym i podadzą wymagane dane umożliwiające uczestnictwo w Konkursie, tj. numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, kod pocztowy, kwoty z paragonów oraz opcjonalnie adres Rozwiążą zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt III. 2 poniżej, zwane dalej Zadaniem konkursowym. 11. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie CH Plac Unii City Shopping, pracownikami CH Plac Unii City Shopping, pracownikami firm obsługujących, związanych umowami z CH Plac Unii City Shopping (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób. 12. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 13. Zgłoszenie do Konkursu jest kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie danych osobowych Uczestnika (w tym imienia, nazwiska, wartości z dowodu zakupu, numeru kuponu oraz kodu pocztowego) i numeru telefonu komórkowego o formacie +48 XXXXXXXXX. 14. Uczestnik Konkursu może zarejestrować się na platformie zgłoszeniowej przy użyciu jednego numeru telefonu komórkowego. 15. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu większą liczbę Kuponów konkursowych, jeżeli wejdzie w posiadanie większej liczby Kuponów zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 16. Każdy dodatkowy zarejestrowany przez Uczestnika Kupon konkursowy daje kolejną możliwość rozwiązania Zadania konkursowego oraz szansę na poprawienie wcześniej uzyskanego wyniku. 3

5 17. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do rejestracji na platformie zgłoszeniowej jest zobowiązany do opieczętowania na stoisku konkursowym paragonów fiskalnych lub faktur VAT, na podstawie których otrzymał Kupon konkursowy. 18. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne, czytelne i nieuszkodzone Kupony konkursowe. Wzór Kuponu konkursowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 19. W przypadku ewentualnych trudności z zeskanowaniem kodu znajdującego się na Kuponie konkursowym, Uczestnik może dokonać wymiany Kuponu konkursowego na inny na stoisku konkursowym w Centrum Handlowym Plac Unii City Shopping. Sytuacja taka poddana zostanie weryfikacji poprawności wprowadzenia kodu i zostanie protokolarnie opisana. 20. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping. 21. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli uczciwości udziału w Konkursie. 22. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dowodów zakupu, o których mowa w pkt II.3 na podstawie których zostały wydane Kupony konkursowe w każdym czasie w trakcie trwania Konkursu oraz do dwóch tygodni po jego zakończeniu. 23. W przypadku nie okazania wszystkich dowodów zakupu oraz Kuponów konkursowych zarejestrowanych w Konkursie przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie, jak również, w przypadku wygranej, nie przyznać nagrody. III Zasady Konkursu 1. W Konkursie biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w punkcie II powyżej. 2. Po rejestracji kuponu nastąpi runda pierwsza - na ekranie standu multimedialnego zostanie wyświetlona plansza, na której znajdować się będą zdjęcia czterech modeli lub modelek ubranych w elementy garderoby. Dodatkowo pojawi się zdjęcie elementu garderoby, wchodzącego w skład ubioru jednego z modeli lub modelek znajdujących się na czterech widocznych zdjęciach. Zadanie konkursowe w danej rundzie, polega na jak najszybszym wskazaniu ( kliknięciu - dotknięciu) zdjęcia modela lub modelki, w skład ubioru którego wchodzi element ze zdjęcia. 3. Na dokonanie wyboru odpowiedniego zdjęcia modela lub modelki w danej rundzie Uczestnik ma czas ograniczony do 5 sekund (słownie: pięciu sekund). Od momentu pojawienia się zdjęć na ekranie, czas zaczyna upływać. 4. Za poprawne wskazanie zdjęcia modela lub modelki przyznawane będą punkty. Liczba punktów w danej rundzie przyznawana będzie odpowiednio (proporcjonalnie) do czasu, w jakim Uczestnik udzieli poprawnej odpowiedzi. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w każdej rundzie to 1000 i jest ona zmniejszana wraz z upływem czasu proporcjonalnie, aż do 0 punktów po upływie czasu wyznaczonego na rozwiązanie Zadania w danej rundzie. 4

6 5. Dodatkowo w momencie wskazania błędnego zdjęcia modela lub modelki, czas pozostały na rozwiązanie Zadania w danej rundzie zostanie pomniejszony o 0,5 sekundy. 6. Na Zadanie konkursowe będzie się składało pięć rund (zestawów zdjęć modelek lub modeli i elementów garderoby). W każdej rundzie Uczestnik musi postępować zgodnie z punktami III Rozwiązanie Zadania konkursowego po uprzednim zalogowaniu się i zeskanowaniu Kuponu konkursowego na standzie multimedialnym, polega na zdobyciu jak największej liczby punktów poprzez prawidłowe i jak najszybsze wskazanie odpowiednich zdjęć w ciągu pięciu rund następujących po sobie. Wynikiem Zadania konkursowego będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich rundach. 8. Po ukończeniu Zadania przez Uczestnika, na ekranie standu multimedialnego wyświetli się komunikat o zakończonym Zadaniu oraz zostanie podana uzyskana przez Uczestnika liczba punktów. 9. Wynik rozwiązania Zadania konkursowego przez Uczestnika jest rejestrowany przez system informatyczny. IV Nagrody Konkursowe i warunki ich odbioru 1. W konkursie przewiduje się nagrody dzienne karty przedpłacone o następujących wartościach przyznawane od 09 do 22 marca 2015 roku: a. Za zajęcie pierwszego miejsca: karta przedpłacona do realizacji na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping o wartości 600 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 66 złotych. Nagroda pieniężna w wysokości 66 złotych zostanie potrącona przed wydaniem nagrody dziennej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody b. Za zajęcie drugiego miejsca: karta przedpłacona do realizacji na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping o wartości 500 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 55 złotych. Nagroda pieniężna w wysokości 55 złotych zostanie potrącona przed wydaniem nagrody dziennej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody c. Za zajęcie trzeciego miejsca: karta przedpłacona do realizacji na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping o wartości 400 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 44 złote. Nagroda pieniężna w wysokości 44 złote zostanie potrącona przed wydaniem nagrody dziennej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody d. Za zajęcie czwartego miejsca: karta przedpłacona do realizacji na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping o wartości 300 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 33 złote. Nagroda pieniężna w wysokości 33 złote zostanie potrącona przed wydaniem nagrody dziennej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody 5

7 e. Za zajęcie piątego miejsca: karta przedpłacona do realizacji na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping o wartości 200 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 22 złote. Nagroda pieniężna w wysokości 22 złote zostanie potrącona przed wydaniem nagrody dziennej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody f. Za zajęcie szóstego miejsca: karta przedpłacona do realizacji na terenie Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping o wartości 150 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 22 złote. Nagroda pieniężna w wysokości 16 złotych zostanie potrącona przed wydaniem nagrody dziennej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody 2. W celu odebrania nagrody, Klient musi posiadać oryginały dowodów zakupu (paragony lub faktury VAT za dokonane zakupy zgodnie z pkt. II.1). z wyłączeniem uczestników, którzy zarejestrowali się z użyciem kodu SMS. 3. Przekazanie nagrody odbędzie się niezwłocznie po weryfikacji Kuponu konkursowego, paragonów lub faktur VAT na zakup towaru (z wyłączeniem uczestników, którzy zarejestrowali się z użyciem kodu SMS.), a w szczególności imienia, nazwiska Uczestnika (na podstawie dokumentu tożsamości) i wypełnieniu protokołu przekazania nagrody. 4. Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę. 5. Laureaci pod rygorem utraty prawa do nagrody nie mogą dokonać zwrotu towarów zakupionych na podstawie dowodów zakupu, w stosunku do których został wydany Kupon konkursowy stanowiący podstawę zarejestrowania i wygrania w/w nagród. 6. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę dnia w ciągu trwania konkursu 7. Jeden uczestnik może zarejestrować wziąć udział tylko raz w konkursie przy użyciu kodu SMS. 8. Laureaci nagród dnia zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Karty Przedpłaconej dołączonego do wygranej. V Zasady typowania Laureatów Konkursu 1. Nagrody dzienne w konkursie przeznaczone są dla Uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik rozwiązania Zadania konkursowego (dalej zwanych Laureatami ) w tzw. rankingach dziennych, które będą generowane począwszy od dnia r. do dnia r. po zakończeniu rejestracji w danym dniu konkursowym. 2. Rankingi dzienne będą generowane w następujący sposób po zakończeniu rejestracji w danym dniu konkursowym z bazy zgłoszeń komputer wygeneruje listę rankingową Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie w ciągu danego dnia konkursowego. Lista rankingowa tworzona jest począwszy od Uczestnika, który uzyskał najlepszy wynik rozwiązania 6

8 Zadania konkursowego największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska identyczny wynik rozwiązania Zadania konkursowego wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska Uczestnik, który zarejestrował dowód zakupu na wyższą kwotę. 3. O wygraniu nagrody dziennej Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji w Konkursie na standzie multimedialnym następnego dnia konkursowego z wyłączeniem informacji o wygranej za ostatni dzień wiadomość SMS zostanie wysłana w dniu 23 marca. 4. Organizator Konkursu może zażądać od zwycięzcy nagrody dziennej okazania wszystkich dowodów zakupu, na podstawie których otrzymał wszystkie zarejestrowane w systemie Kupony konkursowe. Brak któregokolwiek z dowodów zakupu lub Kuponu konkursowego może wykluczyć Laureata z listy zwycięzców. 5. Nagrody dzienne będą do odebrania u hostessy na stoisku konkursowym w trakcie trwania Konkursu z wyłączeniem nagród za ostatni dzień konkursowy, które to nagrody będzie można odebrać w Administracji Centrum Handlowego Plac Unii City Shopping do dnia roku w godzinach od 10:00 do 16:00 6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata konkursu, nagroda przechodzi na własność Organizatora. 7. W przypadku braku możliwości wytypowania zwycięzcy nagrody dziennej na skutek braku rejestracji uczestników lub rejestracji niespełniających wymogów regulaminu w danym dniu konkursowym, dana nagroda przechodzi do kolejnego rankingu dziennego. VI Reklamacje 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje dostarczone do Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni) od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez składającego reklamację. VII Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu 1. Regulamin dostępny jest na stoisku konkursowym oraz na standach multimedialnych w czasie trwania Konkursu. 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom. 7

9 VIII Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich, niezwiązanych z organizacją Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z mogącymi powstać sporami dotyczącymi własności zarejestrowanych przez Uczestników Kuponów. 3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla siedziby Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Załącznik numer 1: wzór Kuponu konkursowego 8

10 Załącznik numer 2. Lista najemców biorących udział w konkursie 1 Excelsior 2 Swiss 3 Pop Up Story 4 Full SPOT 5 Vistula 6 Wólczanka 7 Salad Story 8 Subway 9 Thai Wok 10 Wiking 11 InMedio/HDS 12 Nail Point 13 Empik 14 Cubus 15 H & M 16 ispot 17 5 a Sec 18 Massimo Dutti 19 Aga Flowers 20 Matras 21 Perfect Vision 22 HairCoif 23 HEBE 24 Tui Centrum Podróży 25 Krakowski Kredens 26 Blikle 27 Zara 28 Chiara 29 Deni Cler 30 Piazza Ristorante 31 CoffeeBean - CAVA 32 Tous 33 Dom Mody Samuel 34 Stradivarius 35 Schaffa Concept Store 36 LiuJo ACC 37 Kruk 38 LiuJo 39 Manila Grace 40 Armani Jeans 41 Furla 42 Marella 43 SMYK 44 Delsey 45 Joanna Klimas 9

11 46 Ania Kruk 47 PiuBiu 48 Costa Coffee 49 Tomaotomo 50 Home and You 51 Bobbi Brown 52 Benetton 53 Ziaja 54 PANDORA 55 Mon Credo 56 Laura Ashley 57 Potis & Verso 58 Mohito 59 Zuccastregata 60 Inglot 61 Cukiernia Sowa 62 Get Green 63 KAMA-Kamila Chwat - papierosy elektroniczne 64 TelAkces 65 Sleepless in Warsaw 66 Sushi 67 Marylin 68 Paradoxe Warszawa, 09 marca 2015 roku. 10

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN"

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą mforex Trader ECN, zwany dalej "Konkursem'', organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo