Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki)"

Transkrypt

1 Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki) Niniejsze Ogólne warunki zostały wydane przez Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie. 1. Definicje 1) 3D-Secure standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych poprzez bezpieczny protokół przyjęty przez organizacje płatnicze Visa Europe (Verified by Visa), MasterCard (MasterCard SecureCode) oraz American Express (American Express Safekey). 2) Karta karta debetowa, kredytowa, przedpłacona, obciążeniowa wydana przez dowolny bank w obszarze działania Visa Europe, zarówno z organizacji płatniczej Visa, MasterCard jak i American Express, umożliwiająca dokonywanie transakcji na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty. 3) Kod Identyfikacyjny poufny numer, hasło lub inne oznaczenie weryfikujące Posiadacza lub Użytkownika, które może być wymagane od niego w przypadku dokonywania transakcji przy użyciu Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa. Może to być 3D-Secure, Kod CVV/CVC2/CID lub kod SMS, różny w zależności od Wydawcy Karty. Podanie kodu może być wymagane podczas dodawania karty do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank, podczas pierwszej płatności po rejestracji opisanej w pkt 3.1).a, podczas płatności dokonanych przy użyciu kart MasterCard (o ile sklep wymaga dodatkowego uwierzytelnienia), a także w sytuacji dodatkowych kontroli systemu lub transakcji podejrzanych. 4) Kod CVV2/CVC2/CID kod trzycyfrowy (dla Kart Visa i MasterCard widoczny na rewersie Karty) lub czterocyfrowy (dla kart American Express widoczny na awersie Karty), służący do weryfikacji Posiadacza lub Użytkownika w trakcie realizacji transakcji bez fizycznego użycia Karty (transakcje przez Internet, telefon, zamówienie pocztowe). 5) Obszar działania Visa Europe obszar, wskazany przez Visa Europe na stronie internetowej 6) Ogólne warunki niniejsze Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa. 7) Polityka Prywatności opisana w Załączniku nr 1 do Ogólnych warunków, 8) Portfel Elektroniczny Raiffeisen Polbank/Portfel Raiffeisen Polbank/Portfel usługa oferowana przez Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa, który jest obsługiwany przez Visa Europe, polegająca na przechowywaniu danych Karty, takich jak numer karty, data ważności, imię i nazwisko Posiadacza. Portfel nie stanowi instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). 1

2 9) Posiadacz osoba fizyczna, która zawarła z Wydawcą Karty Umowę Karty i może składać w swoim imieniu i na swoją rzecz Zlecenia płatnicze. 10) Posiadacz Portfela osoba, która zarejestruje się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 11) Raiffeisen Polbank/Bank Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 14540, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości PLN, o numerze NIP: ) Sklep sklep internetowy, który udostępnia na swojej stronie internetowej metodę płatności V.me by Visa. 13) Umowa Karty umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem i Wydawcą Karty, w której Wydawca Karty zobowiązuje się względem Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu Karty; 14) Użytkownik osoba fizyczna powyżej 13. roku życia, która została upoważniona przez Posiadacza do dokonywania na jego rzecz transakcji płatniczych określonych w Umowie Karty, i której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie dodatkowej. 15) Wydawca Karty dowolny bank w Obszarze działania Visa Europe, który wydaje Karty. 16) V.me by Visa serwis oferowany przez Visa Europe, w ramach którego Raiffeisen Polbank oferuje Portfel Elektroniczny Raiffeisen Polbank. 17) Visa Europe VISA EUROPE LIMITED z zarejestrowana w Londynie (Wielka Brytania), z siedzibą przy 1 Sheldon Square, London W2 6TT, organizacja płatnicza zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem Visa, będąca dostawcą serwisu V.me. 2. Postanowienia ogólne 1) Portfel Elektroniczny Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa umożliwia: a) zapisywanie w nim danych Posiadacza Portfela oraz danych Kart, przy użyciu których dokonywane są zakupy w sklepach internetowych, b) modyfikację, dodawanie oraz usuwanie danych Posiadacza Portfela oraz danych Kart, c) wykorzystywanie zapisanych w Portfelu danych Kart w celu realizacji transakcji, o ile na stronie internetowej dany Sklep udostępnia metodę płatności V.me by Visa. 2) Posiadacz Portfela wprowadza do Portfela dane, które Raiffeisen Polbank traktuje jako kompletne i poprawne. Raiffeisen Polbank nie ma możliwości aktualizowania tych danych. 3) Raiffeisen Polbank zapewnia jedynie platformę, służącą do przechowywania danych Karty, koniecznych w procesie realizacji płatności online za zakupy w Internecie. Raiffeisen Polbank nie 2

3 bierze udziału w transakcji zawieranej pomiędzy Posiadaczem Portfela a Sklepem. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące transakcji wykonanych przy użyciu Kart, których dane zapisano w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank, należy kierować do Sklepu lub Wydawcy Karty. Kontakt z Raiffeisen Polbank zalecany jest tylko wtedy, gdy transakcja była wykonana przy użyciu Karty wydanej przez Raiffeisen Polbank. 4) Przed dokonaniem rejestracji w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank, konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Ogólnymi warunkami oraz Polityką Prywatności, ich akceptacja oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Jednocześnie osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych w celu świadczenia usługi Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 3. Rejestracja w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank 1) Korzystanie z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank wymaga dokonania rejestracji, która możliwa jest poprzez: a) rejestrację podczas realizacji zakupów w Internecie, po wybraniu płatności poprzez serwis V.me by Visa, b) rejestrację do serwisu V.me by Visa i Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank bezpośrednio przez link udostępniany przez Raiffeisen Polbank. 2) Podczas rejestracji wymagana jest akceptacja Ogólnych warunków oraz Polityki Prywatności. 3) W ramach procesu rejestracji należy podać następujące rodzaje danych: a) dane kontaktowe, w tym: i. adres stanowiący login do Portfela, ii. hasło do logowania powinno: 1. składać się z minimum 8 znaków, 2. zawierać litery, cyfry, symbole lub znaki przestankowe, iii. iv. numeru telefonu komórkowego, imię i nazwisko - opcjonalnie, b) dane Kart dodawanych do portfela, w tym: i. numer Karty (16 cyfr), ii. iii. iv. imię i nazwisko widoczne na Karcie, datę ważności Karty, Kod CVV2/CVC2/CID, c) adres korespondencyjny, w tym: kraj, województwo, miasto, kod pocztowy oraz ulicę wraz z numerem budynku oraz mieszkania. 3

4 4) Bank informuje, że podane przez Posiadacza Portfela dane są przechowywane i przetwarzane przez Visa Europe, zaś Bank otrzymuje do nich dostęp jedynie w zakresie umożliwionym przez Visa Europe. 5) Po dokonaniu rejestracji Karty, Posiadacz Portfela nie będzie musiał ponownie podawać jej pełnych danych podczas płatności za zakupy online realizowanych w Internecie przy użyciu Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 6) Posiadacz Portfela potwierdza, że przekazane dane są prawdziwe, kompletne i aktualne, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest do ich aktualizacji, poprzez zalogowanie się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 7) Raiffeisen Polbank i Visa Europe mogą wykorzystywać dane osobowe do identyfikacji tożsamości Posiadacza Portfela podczas korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa. Szczegółowe informacje o tym, jak dane osobowe będą wykorzystywane, zawarte są w Polityce Prywatności. 8) Dodanie Karty do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1).a następuje wraz z płatnością, która, jako pierwsza transakcja dokonana w ten sposób, wymaga weryfikacji, tj. podania Kodu Identyfikacyjnego. Rodzaj wymaganego kodu zależy od Wydawcy Karty. Dokonanie płatności jest równoznaczne z aktywacją Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 9) Dodanie Karty do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1).b może wymagać potwierdzenia, że Posiadacz Portfela jest uprawniony do użytkowania dodawanej Karty. Posiadacz Karty może zostać poproszony o podanie Kodu Identyfikacyjnego, który może być różny w zależności od Wydawcy Karty. W trakcie rejestracji lub przed dokonaniem pierwszej transakcji, Portfel Elektroniczny Raiffeisen Polbank musi zostać aktywowany poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego wysłanego na wskazany przy rejestracji adres . 10) Posiadacz Portfela może zapisać w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank tylko dane tych Kart, których jest Posiadaczem lub Użytkownikiem. Maksymalnie można umieścić dane 10 Kart. 11) Podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1).a, dodana Karta staje się domyślną, którą Posiadacz Portfela zamierza dokonywać płatności. 12) Podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1).b, Posiadacz Portfela wskazuje domyślną Kartę, którą zamierza dokonywać płatności. 13) Posiadacz Portfela może w dowolnym czasie wskazać inną Kartę jako domyślną, logując się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank lub użyć innej Karty podczas dokonywania płatności. 14) Posiadacz Portfela zobowiązany jest do przechowywania loginu i hasła w sposób bezpieczny. Posiadacz Portfela zobowiązany jest nie udostępniać hasła osobom trzecim. Posiadacz Portfela jest odpowiedzialny za ochronę swojego loginu i hasła. 4. Dokonywanie płatności poprzez V.me by Visa 4

5 1) Posiadacz Portfela dokonuje płatności na stronach internetowych Sklepów, po wybraniu metody płatności V.me by Visa oraz po zalogowaniu się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank przy użyciu loginu i hasła. Płatność będzie przeprowadzana przy użyciu danych Karty zapisanych przez Posiadacza Portfela w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank Karty, bez konieczności wpisywania jej danych na stronie internetowej Sklepu. Raiffeisen Polbank nie bierze udziału w przeprowadzaniu transakcji płatniczej. 2) Jeśli Karta została dodana do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank, ale nie została zweryfikowana, pierwsza transakcja dokonana przy użyciu tej Karty wymaga weryfikacji czy z Karty korzysta uprawniony do jej użytkowania Posiadacz. W tej sytuacji koniecznym jest podanie Kodu Identyfikacyjnego, który może być różny w zależności od Wydawcy Karty. 3) Jeśli Karta została zweryfikowana, płatności poprzez serwis V.me by Visa dokonane za pośrednictwem kart ze znakiem Visa zapisanych w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank będą zabezpieczone i uwierzytelniane 3D-Secure przez Visa Europe i nie będą już wywoływać dodatkowego uwierzytelnienia po stronie Banku Wydawcy (o ile dany Wydawca Karty oferuje taką usługę). 4) Płatności poprzez serwis V.me by Visa dokonane za pośrednictwem kart MasterCard lub American Express zapisanych w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank, w zależności od wymagań Sklepu, mogą wymagać podawania Kodu Identyfikacyjnego podczas każdej transakcji. 5) System przeciwdziałania oszustwom serwisu V.me by Visa może dokonywać dodatkowych kontroli. Oznacza to, że w dowolnym momencie Posiadacz Portfela może zostać poproszony o podanie Kodu Identyfikacyjnego. 6) Dokonywanie płatności za pomocą Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank nie ma wpływu na dotychczasowe regulacje umowne w obszarze Kart wiążące Posiadacza Portfela z Wydawcą Karty. 5. Zarządzenie Portfelem Elektronicznym Raiffeisen Polbank 1) Posiadacz Portfela może w dowolnym czasie samodzielnie zarządzać swoim Portfelem Elektronicznym Raiffeisen Polbank, tj. dodawać i usuwać dane Kart, edytować dane Kart oraz własne, przeglądać historię zakupów dokonanych z V.me by Visa, zmieniać ustawienia, w tym: adres , numer telefonu i hasło, może również zamknąć Portfel. Zarządzenie Portfelem Elektronicznym Raiffeisen Polbank możliwe jest po zalogowaniu się do niego przez link udostępniany przez Raiffeisen Polbank na jego stronie internetowej lub poprzez link udostępniony w wiadomości zawierającej kod aktywacyjny. 2) Posiadacz Portfela może również resetować hasło do serwisu V.me by Visa. Opcja dostępna jest na stronie logowania do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 5

6 3) Posiadacz Portfela może skontaktować się telefonicznie z Raiffeisen Polbank pod numerem Centrum Telefonicznego: lub , w celu: a) uzyskania informacji na temat samego Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank lub informacji o transakcjach dokonanych za jego pośrednictwem, b) zmiany hasła służącego do logowanie do Portfela, c) zablokowania lub odblokowania Portfela, d) zamknięcia Portfela. 4) W celu otrzymania informacji o transakcjach dokonanych przy użyciu Kart zapisanych w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank, Posiadacz Portfela może również zalogować się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank i skorzystać z zakładki Twoje Zakupy. 6. Reklamacje, zawieszenie i zamknięcie Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank 1) Posiadacz Portfela ma prawo składać reklamacje, przy czym reklamacje dotyczące transakcji należy składać u Wydawcy Karty, której sprawa dotyczy. 2) Posiadacz Portfela powinien niezwłocznie skontaktować się z Raiffeisen Polbank pod numerem Centrum Telefonicznego: lub , w sytuacji stwierdzenia zdarzanie związanego z: a) nieuprawnionym użyciem Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank lub hasła, b) podejrzeniem jakiegokolwiek działania nieuczciwego lub wycieku danych związanych z Kartą wydaną przez Raiffeisen Polbank lub samym Portfelem Elektronicznym Raiffeisen Polbank, c) wszelkimi innymi rzeczywistymi lub potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa odnoszącymi się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 3) Jeśli istnieje podejrzenie działania nieuczciwego lub ujawnienia danych związanych z Kartą wydaną przez innego niż Raiffeisen Polbank Wydawcę Karty, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego Wydawcę Karty. 4) Jeśli jakakolwiek Karta zapisana w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank uległa zagubieniu lub została skradziona, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Wydawcy takiej Karty. 5) W przypadku podejrzenia korzystania z Portfela Elektronicznego przez osobę nieuprawnioną lub niestosowania się do Ogólnych warunków, zarówno Raiffeisen Polbank jak i Visa Europe mogą dokonać zawieszenia świadczenia usługi Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank do czasu wyjaśnienia sprawy, jak również mogą dokonać jego zamknięcia. Z chwilą zamknięcia Portfela, jego Posiadacz nie ma możliwości korzystania z niego, a informacje o nim mogą być udzielane przez Wydawcę Portfela w okresie 90 dni od momentu jego zamknięcia. Zamknięcie Portfela nie wpływa na możliwość korzystania z Kart zarejestrowanych w Portfelu. 6

7 6) W przypadku podejrzenia użycia Portfela Elektronicznego przez osobę nieuprawnioną lub niestosowania się do Ogólnych warunków, Raiffeisen Polbank zastrzega sobie prawo do podjęcia kontaktu z Posiadaczem Portfela za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu podanego podczas rejestracji. 7) Zamknięcie Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank może również nastąpić na wniosek Posiadacza Portfela po zalogowaniu do Portfela i wybraniu odpowiedniej opcji w ustawieniach lub poprzez kontakt telefoniczny z Raiffeisen Polbank. 7. Postanowienia końcowe i odpowiedzialność 1) Posiadacz Portfela może mieć więcej niż jeden portfel elektroniczny oferowany w ramach serwisu V.me by Visa, w tym również oferowane przez inne podmioty, przy czym każdy z portfeli musi być zarejestrowany pod innym loginem (adresem ). 2) Posiadacz Portfela może zapisać te same Karty w różnych portfelach i Karty te mogą być wydane przez różnych Wydawców Kart. 3) Raiffeisen Polbank nie gwarantuje, że każda Karta innego wydawcy niż Raiffeisen Polbank, będzie mogła zostać dodana do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 4) Po zamknięciu Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank, istnieje możliwość ponownej rejestracji w dowolnym czasie. Przy ponownej rejestracji Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank można użyć adresu , który służył jako login dla zamkniętego już Portfela. 5) Raiffeisen Polbank może dokonywać zmian w Ogólnych warunkach w przypadku jakichkolwiek zmian w funkcjonalności Elektronicznego Portfela Raiffeisen Polbank, wynikających z działań Banku lub Visa Europe. Zmiana taka nie będzie naruszać prawa Posiadaczy Portfela korzystających z tej usługi w chwili dokonywania zmiany. Aktualne Ogólne warunki będą dostępne na stronie Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 6) Dostęp do Portfela Elektronicznego może zostać tymczasowo ograniczony przez Visa Europe w przypadku awarii, konserwacji, naprawy, o czym Posiadacz Portfela zostanie poinformowany przez Visa Europe. 7) Ogólne warunki nie wpływają na treść umów zawartych między Posiadaczami Portfela w Wydawcami Kart, zarejestrowanymi w Portfelu. 7

8 Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków. Polityka Prywatności 1) Posiadacz Portfela samodzielnie i dobrowolnie podaje Visa Europe dane niezbędne do rejestracji w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank. Dane te służą do korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa. Visa Europe jest organizacją kartową współpracującą z Wydawcą Portfela w realizacji usługi V.me by Visa za pomocą Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 2) Rejestracja Posiadacza Portfela następuje elektronicznie na stronie Visa Europe, zgodnie z pkt 3. Ogólnych warunków. W celu rejestracji należy podać Visa Europe wymagane dane, w tym: a) dane kontaktowe, w tym: i. adres - stanowiący login do Portfela, ii. hasło do logowania powinno: 1. składać się z minimum 8 znaków, 2. zawierać litery, cyfry, symbole lub znaki przestankowe, iii. iv. numeru telefonu komórkowego, imię i nazwisko - opcjonalnie, b) dane Kart dodawanych do Portfela, w tym: i. numer Karty (16 cyfr), ii. iii. iv. imię i nazwisko widoczne na Karcie, datę ważności Karty, Kod CVV2/CVC2/CID, c) adres korespondencyjny, w tym: kraj, województwo, miasto, kod pocztowy oraz ulicę wraz z numerem budynku oraz mieszkania. 3) Z chwilą rejestracji, Visa Europe staje się administratorem danych Posiadacza Portfela, o których mowa w pkt. 2 i które mogą być wykorzystywane w celu wykonywania usługi V.me by Visa. Visa powierza Raiffeisen Polbank przetwarzanie danych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usługi Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 4) Z chwilą zarejestrowania danych podanych przez Posiadacza Portfela, Visa Europe spełni obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych. 8

9 5) Raiffeisen Polbank może umieszczać na stronie Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank informacje o własnych ofertach, produktach czy promocjach. 6) Raiffeisen Polbank oraz Visa Europe stale współpracują aby zapewnić weryfikację bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, identyfikację transakcji podejrzanych i spornych oraz informowanie Posiadacza Portfela o zaistnieniu podejrzanych zdarzeń, przy czym Raiffeisen Polbank weryfikuje bezpieczeństwo transakcji dokonanych tylko przy użyciu Kart wydanych przez Bank. 7) Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1 i 5, Visa Europe nie będzie przekazywać danych Posiadacza Portfela innym podmiotom, chyba, że obowiązek taki wynikał będzie z przepisu prawa lub orzeczenia uprawnionego organu/sądu. 8) Zasady Polityki Prywatności mogą ulec zmianie, o czym Wydawca Portfela będzie informował na swojej stronie internetowej poświęconej V.me by Visa. Ogólne warunki obowiązują od dnia r. 9

Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa

Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa 1. Definicje 1) Portfel Elektroniczny ING - zwany też Portfelem ING - portfel elektroniczny funkcjonujący w ramach serwisu V.me

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portfela Elektronicznego Getin Bank oraz V.me by Visa

Regulamin korzystania z Portfela Elektronicznego Getin Bank oraz V.me by Visa Regulamin korzystania z Portfela Elektronicznego Getin Bank oraz V.me by Visa I. Definicje: 1) Karta - karta płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z Portfela MasterPass Raiffeisen Polbank

Ogólne warunki korzystania z Portfela MasterPass Raiffeisen Polbank Ogólne warunki korzystania z Portfela MasterPass Raiffeisen Polbank (Ogólne warunki) Niniejsze Ogólne warunki zostały wydane przez Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie. 1. Definicje. Wyrazy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Cyfrowego portfela BZ WBK MasterPass

Regulamin korzystania z Cyfrowego portfela BZ WBK MasterPass Regulamin korzystania z Cyfrowego portfela BZ WBK MasterPass I. Zakres Usługi: Cyfrowy portfel BZWBK MasterPass to usługa świadczona przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Informacyjnego dla Profesjonalnych Użytkowników prowadzonego przez Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

Regulamin Serwisu Informacyjnego dla Profesjonalnych Użytkowników prowadzonego przez Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach Regulamin Serwisu Informacyjnego dla Profesjonalnych Użytkowników prowadzonego przez I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego " Centrum Asystentki i Asystenta (dalej Program ) jest Aero.pl Sp. z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz A. Definicje Dla potrzeb niniejszej polityki prywatności znajdują zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu, programu Karta Klienta Mercedes-Benz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne 1. Internetowy Serwis Konsumencki Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Kosz słodyczy na święta (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI Regulamin Kredyt 10x0% - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%,gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon

Regulamin Promocji. Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%,gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%,gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon (zwany dalej Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej Zaloguj się do PayU odbierz kupon. Wstęp

Regulamin kampanii promocyjnej Zaloguj się do PayU odbierz kupon. Wstęp Regulamin kampanii promocyjnej Zaloguj się do PayU odbierz kupon 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej pod nazwą Zaloguj się do PayU odbierz kupon. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z kart płatniczych BZ WBK w ramach cyfrowego portfela Android Pay

Regulamin korzystania z kart płatniczych BZ WBK w ramach cyfrowego portfela Android Pay Regulamin korzystania z kart płatniczych BZ WBK w ramach cyfrowego portfela Android Pay I. Zakres Usługi: Cyfrowy portfel Android Pay to usługa świadczona przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący do 24.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący do 24.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący do 24.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, czerwiec 2015 Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A,

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo