Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych"

Transkrypt

1 Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych

2 SYSTEM WALUTOWY SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ CO ZAPEWNIAŁO STABILNOŚĆ CEN? ZOBOWIĄZANIE BANKU CENTRALNEGO DO UTRZYMYWANIA SZTYWNEGO KURSU WALUTOWEGO I wojna światowa ( ) i hiperinflacje początkowych lat 20. ZOBOWIĄZANIE SYSTEM WALUTY BANKU CENTRALNEGO DO UTRZYMYWANIA DEWIZOWO-ZŁOTEJ SZTYWNEGO KURSU WALUTOWEGO Wielki Kryzys ( ), załamanie się systemu dewizowo-złotego PŁYNNE KURSY GŁÓWNYCH WALUT CENY NIE BYŁY STABILNE (DEFLACJA / INFLACJA) II wojna światowa ( ) i brak wymienialności walut w latach 50 SYSTEM Z BRETTON WOODS Rozpad systemu z Bretton Woods ( ) PŁYNNE KURSY GŁÓWNYCH WALUT EMS EMU ZOBOWIĄZANIE BANKU CENTRALNEGO DO UTRZYMANIA STAŁEGO KURSU WALUTOWEGO Lata 70. I 80.: ZOBOWIĄZANIE BANKU CENTRALNEGO DO KONTROLOWANIA PODAŻY PIENIĄDZA Od lat 90.: ZOBOWIĄZANIE BANKU CENTRALNEGO DO KONTROLOWANIA INFLACJI

3 % 12% 9% 6% Stany Zjednoczone. INFLACJA SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ SWZ BRETTON WOODS Tempo inflacji 3% 0% -3% -6% -9% -12%

4 40 lat 3% Stany Zjednoczone. CENY ( ) % % Tempo inflacji Indeks cen 10-6%

5 Dlaczego współcześnie deflacja jest mniej prawdopodobna?

6 Co może ją spowodować?

7 Masaaki Shirakawa, Japan s economy and monetray poliyc, Speech, Research Institute Of Japan, 4 June 2014

8 PKB Jak współcześnie bank centralny zmniejsza (zwiększa) tempo wzrostu podaży pieniądza? Bank centralny M D C M S R MNOŻNIK KREDYTOWY

9 PKB Jak współcześnie bank centralny zmniejsza (zwiększa) tempo wzrostu podaży pieniądza? Bank centralny M D C M S R i

10 W systemie waluty złotej banki centralne nie wpływały aktywnie (przy użyciu kredytu redyskontowego) na podaż płynnych rezerw. Co powodowało, że podaż płynnych rezerw i podaż pieniądza kształtowały się względnie stabilnie?

11 Bank emisyjny Rezerwy kruszcowe Płynne rezerwy banków

12 Co działoby się z inflacją w krajach nadwyżkowych, gdyby zmiany wielkości rezerw walutowych zależały tylko od kształtowania się bilansów handlowych?

13 Bank centralny WZROST REZERW WALUTOWYCH WZROST PŁYNNYCH REZERW BANKÓW R Banki komercyjne i WZROST PŁYNNYCH REZERW BANKÓW R WZROST AKCJI KREDYTOWEJ C WZROST DEPOZYTÓW WALUTOWYCH WZROST DEPOZYTOW M NADWYŻKA HANDLOWA MNOŻNIK KREDYTOWY

14 Co działoby się z inflacją w krajach deficytowych, gdyby zmiany wielkości rezerw walutowych zależały tylko od kształtowania się bilansów handlowych?

15 Bank centralny SPADEK REZERW WALUTOWYCH SPADEK PŁYNNYCH REZERW BANKÓW R Banki komercyjne i SPADEK PŁYNNYCH REZERW BANKÓW R SPADEK AKCJI KREDYTOWEJ C SPADEK DEPOZYTÓW WALUTOWYCH SPADEK DEPOZYTOW M DEFICYT HANDLOWY MNOŻNIK KREDYTOWY

16 Jak arbitraż cenowy uruchamiał automatyczne procesy dostosowawcze w systemie waluty złotej?

17 Czy automatyzm waluty złotej mógł wystarczyć, by w bilansach handlowych poszczególnych krajów utrzymywała się równowaga?

18 Jeśli inflacja pozostawała na niskim, stabilnym poziomie, to znaczy, że utrzymywała się międzynarodowa równowaga płatnicza POMIMO występowania dużych nierównowag w bilansach handlowych Co ją utrzymywało?

19 INSTYTUCJE FINANSOWE KREDYTY INWESTYCYJNE, ZAKUPY AKCJI DEPOZYTY TERMINOWE WPŁACANE DO BANKÓW KREDYTY DLA ZAGRANICZNYCH BANKÓW ZAKUPY ZAGRANICZNYCH AKCJI I OBLIGACJI UDZIAŁY KAPITAŁOWRE WPŁACANE DO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DOCHODY KRAJU NADWYŻKOWEGO WYDATKI BIEŻĄCE OSZCZĘDNOŚCI

20 W roku % oszczędności Wielkiej Brytanii zostało ulokowane za granicą

21 Dlaczego w systemie waluty złotej przepływy kapitałowe z łatwością finansowały duże deficyty handlowe?

22 Brak ryzyka kursowego

23 Harold James (2012), Lessons for the Euro from History, Princeton University,

24 Co świadczyło o tym, że w systemie waluty złotej inflacja zależała w dużej mierze od globalnej podaży złota?

25 the price levels in countries on the gold standard exhibited almost identical secular movements prior to 1914 Anna Schwartz, Secular Price Changes in Historical Perspective Journal of Money, Credit and Banking, no. 5, February 1973, p. 243

26 Relative gold stock and the price index exhibit fairly uniform secular patterns: falling during the deflation of the first half of the nineteenth century, raising during the inflation of , galling during the deflation and again rising during the inflation preceding World War I. Lars Jonung, Knut Wicksell and Gustav Cassel on Secular Movements in Prices, Journal of Money, Credit and Banking, No. 2, May 1979, pp

27 The opening of new gold mines and improvements in the gold mining and gold processing technologies were decisive factors behind secular fluctuations in the world price level. The secular inflation between 1850 and 1870 was due to gold discoveries in California in 1848 and in Australia in 1851, and the inflation that started in the middle of the 1890s to the opening of new fields in South Africa, Alaska, and Australia. Lars Jonung, Knut Wicksell and Gustav Cassel on Secular Movements in Prices, Journal of Money, Credit and Banking, No. 2, May 1979, pp

28 W jakim tempie rosła globalna podaż złota, jeśli inflacja utrzymywała się na względnie niskim i stabilnym poziomie?

29 substantial changes in prices or nominal income are almost invariably the result of changes in the nominal supply of money M. Friedman, A Theoretical Framework for Monetary Analysis, New York 1971, p.7

30 Co powodowało, że podaż pieniądza rosła w tendencji w tempie zbliżonym do długookresowego tempa wzrostu w gospodarce światowej?

31 szczęśliwy zbieg okoliczności; sprawił, że wydobycie złota rosło w tempie podobnym jak długookresowa stopa wzrostu gospodarki światowej (Gustav Cassel, 1936) jakkolwiek pewną rolę odgrywał także mechanizm samoregulacji wynikający stąd, że wzrost (spadek) inflacji powodował spadek (wzrost) realnej ceny złota, co wpływało na wielkość jego wydobycia

32 Jakie korzyści przyniósł gospodarce światowej system waluty złotej?

33 stabilność siły nabywczej walut rozwój handlu międzynarodowego swobodę przepływów kapitałowych

34 Samoczynne utrzymywanie się równowagi w bilansach płatniczych Brak bodźców do stosowania barier w handlu i przepływach kapitałowych

35 Andrew Haldane: Global imbalances in retrospect and prospect, Speech at the Global Financial Forum on The New Global Economic Order, London 3 November 2010

36 Andrew Haldane: Global imbalances in retrospect and prospect, Speech at the Global Financial Forum on The New Global Economic Order, London 3 Novemeber 2010

37 Doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemu waluty złotej były tak korzystne, że starano się go odtworzyć po I wojnie światowej (system waluty dewizowo-złotej) po II wojnie światowej (system z Bretton Woods)

38 Produkcja przemysłowa w czasie Wielkiego Kryzysu (1929=100) 100% Stany Zjednoczone Niemcy Wielka Brytania Francja 50% 0%

39 100% Koszt dezintegracji rynku światowego 90% Produkcja Handel światowy 80% 70% 60% 50% 40%

40 W wyniku doświadczeń Wielkiego Kryzysu, po II wojnie światowej przykładano dużą wagę do zapewnienia pełnego zatrudnienia, kontrola tempa inflacji schodziła na drugi plan. Co sprawiało, że w latach 50 i 60 inflacja była względnie stabilna?

41 25% 20% 15% Inflacja w latach Stany Zjednoczone Japonia Francja Niemcy Wielka Brytania 10% 5% 0% -5%

42 Jakie były inne (oprócz stabilności kursów walut) przyczyny niskiej inflacji w latach 50. i 60.?

43 Wydajność Inflacja

44 Jakie czynniki powodują wzrost wydajności?

45 Wysokie tempo wzrostu wydajności w gospodarce amerykańskiej Wysokie tempo wzrostu wydajności w Europie Zachodniej związane z procesem doganiania gospodarki amerykańskiej (zmniejszanie luki technologicznej; w dużej mierze w wyniku napływu amerykańskich inwestycji bezpośrednich do Europy)

46 During the long boom of the 1950s and 1960s agricultural employment fell from 25% of total employment in OECD countries in 1950 to 9% in Glyn, 2006

47 Co było przyczyną konieczności zmian kursów (czasami w wyniku kryzysów walutowych) w okresie funkcjonowania systemu z Bretton Woods?

48 Występujące pomiędzy krajami trwałe różnice w tempie inflacji, powodowały chroniczne nierównowagi w bilansach handlowych, których nie równoważyły przepływy kapitałowe w wyniku braku pełnej liberalizacji obrotów dewizowych

49 5% Różnica pomiędzy stopą inflacji w USA i Niemczech 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 1960Q1 1962Q1 1964Q1 1966Q1 1968Q1 1970Q1

50 900 Zapasy złota (w mln. uncji) 800 Stany Zjednoczone Pozostałe kraje

51 15% Kryzysy walutowe: konsekwencja narastania nierównowagi płatniczej 10% 5% 0% -5% -10% kurs funta LIBOR -15% -20% 1966M1 1966M7 1967M1 1967M7 1968M1 1968M7 1969M1 1969M7

52 Dlaczego łatwo pogodzono się z rozpadem systemu z Bretton Woods?

53 Oczekiwano, że spekulacja na rynkach walutowych będzie miała charakter stabilizujący, dzięki czemu zmienność kursów wzrośnie umiarkowanie, a sama zmienność kursów rozwiąże problem utrzymywania się chronicznych nierównowag w bilansach handlowych

54 20% 15% DEM/USD 10% 5% 0% -5% -10% -15% 1961Q1 1965Q1 1969Q1 1973Q1 1977Q1 1981Q1 1985Q1 1989Q1 1993Q1 1997Q1

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Andrzej Sławiński Katedra Skarbowości Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Wprowadzenie Globalizacja rynków finansowych jest w decydującej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/38 Plan wykładu: Wprowadzenie Międzynarodowa polityka makroekonomiczna w systemie

Bardziej szczegółowo

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy Gabriela Grotkowska Plan wykładu Międzynarodowy system walutowy

Bardziej szczegółowo

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO 1 IX Kongres Ekonomistów Polskich Andrzej Sławiński 1 GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO Potencjalne korzyści z dalszego pogłębienia globalizacji handlu i finansów będą niewielkie dokąd świat

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego 1. Rys historyczny Międzynarodowy system

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. Andrzej Sławiƒski. Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN

Redakcja naukowa. Andrzej Sławiƒski. Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN Redakcja naukowa Andrzej Sławiƒski Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN Polityka pieni na Ksià k dedykujemy jej Czytelnikom FINANSE Autorzy: Piotr Baƒbuła 13 Jakub

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 278 Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym Piotr J. Szpunar Warszawa, 2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

FINANSE MIĘDZYNARODOWE Niels Bohr opowieść o wielkości profesora uczeń wysłuchał 3 wykładów rabina, gdy go pytali jakie one były: pierwszy wykład znakomity przejrzysty i precyzyjny, drugi znacznie lepszy inspirujący zrozumiałem

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ Ewa Bilewicz Katedra Handlu Zagranicznego i MSE Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce 1. Agregaty pieniężne M1,M2,M3. 2. Mnożnik kreacji pieniądza.. 3. Podaż pieniądza i Baza Monetarna w Polsce.. Współczesny pieniądz jest instrumentem finansowym

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Wstęp Wzrost zakresu i wartości transgranicznych transakcji gospodarczych zwiększa międzynarodową pozycję tych walut,

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 84 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (214) s. 793 82 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Waluty krajów wschodzących w gospodarce światowej

Waluty krajów wschodzących w gospodarce światowej Artur Klimek 1 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Waluty krajów wschodzących w gospodarce światowej Wstęp Upadek w latach 70. XX w. systemu walutowego opartego na parytecie złota wywołał wówczas ogromne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY POLISH INSURANCE MARKET 2004-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY POLISH INSURANCE MARKET 2004-2008 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY POLISH INSURANCE MARKET 2004-2008 Statistical Analyses and Studies Studia i analizy statystyczne Opracowanie publikacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych Warszawa, dn. 29 grudnia 2008 roku Mgr Rafał Jarosz Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych 1. Geneza wspólnej waluty w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo