Ranking centrów handlowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking centrów handlowych"

Transkrypt

1 1 1

2 Ranking centrów handlowych w opinii najemców Raport z badań ilościowych Dla FORUM NAJEMCÓW Wrzesień

3 ZAWARTOŚĆ RAPORTU I. CELE BADANIA 4 II. METODOLOGIA 6 III. PODSUMOWANIE IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DANYCH 10 Ranking total 17 Proces developerski 20 Komercjalizacja 23 Zarządzanie obiektem 26 Działalność marketingowa CH 29 Satysfakcja handlowa 32 3

4 I. Cele badania 4

5 Cele badania Kontekst projektu: Ze względu na brak rzetelnych i wiarygodnych danych dotyczących współpracy pomiędzy najemcami a firmami zarządzającymi nieruchomościami komercyjnymi zawiązało się Forum Najemców w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze swoim członkami. Obecnie w Polsce działa około 300 CH, a w planach jest otwarcie kolejnych. Najemcy średniej wielkości powierzchni w centrach handlowych odczuwają dysproporcję pomiędzy warunkami najmu w obiektach średniej wielkości w porównaniu z obiektami wielkopowierzchniowymi. Zasadniczym celem projektu badawczego była: Identyfikacja najlepszych i najgorszych centrów handlowych w ocenie najemców reprezentujących różne branże i formaty sklepów i punktów handlowo usługowych, w kontekście procesu developerskiego, komercjalizacji, zarządzania placówkami oraz działaniami marketingowymi. Szczegółowe cele badania będą koncentrowały się wokół następujących zagadnień: 1. Ocena współpracy najemców z operatorami poszczególnych CH 2. Określenie, ważności poszczególnych kryteriów 3. Określenie jaką pozycję zajmują poszczególne CH 5

6 II. METODOLOGIA 6

7 Informacja o badaniu Metodastandaryzowany wywiad kwestionariuszowy Technika badawcza wywiad internetowy CAWI Termin badaniasierpień 2010 Próba zapraszanaczłonkowie FORUM NAJEMCÓW, ok 200 osób Definicja próbycelowa Próba uzyskanan=44, osoby, które oceniły przynajmniej jedno centrum handlowe, w przypadku 12 z 17 parametrów oceny InneDo badania zostało wybranych 205 Centrów Handlowych 7

8 Założenia do prezentacji wyników: Założenia 1. Wyniki prezentujemy dla każdego centrum handlowego, które zostało ocenione przez minimum 5 Najemców, którzy je ocenili pod względem 12 na 17 parametrów; w związku z powyższym w rankingu bierze udział 79 centrów handlowych ich listę prezentujemy na kolejnej stronie. 2. Jeżeli respondent przerwał wywiad i go nie dokończył może być taka sytuacja, że w przypadku końcowych parametrów nie dokonał oceny i ilość uzyskanych ocen dla CH w przypadku danego parametru jest mniejsza niż 5 wyniki takiego centrum dla tego parametru nie są pokazywane. 1. Ranking CENTRÓW HANDLOWYCH powstał w oparciu o uzyskane wyniki indeksu, do którego przyjęliśmy następujące założenia: Różne parametry oceny mają różną ważność jeżeli chodzi o ogólną ocenę współpracy z centrum handlowym Na podstawie analizy regresji określiliśmy siłę wpływy każdego z parametrów na ogólną satysfakcję ze współpracy z centrum handlowym W ten sposób powstały wagi, które zostały uwzględnione podczas obliczania indeksu Rankingu Najemców 8

9 Założenia 4. Wyniki prezentujemy w następującej konfiguracji: Ranking centrów handlowych: TOP 10 (10 najlepszych centrów handlowych) oraz LOW 10 (10 najgorszych centów handlowych) Ranking prezentowany jest w dwóch ujęciach: Ranking TOTAL biorący pod uwagę wszystkie oceniane parametry Ranking Obszaru Funkcjonowania biorący pod uwagę indeksy ocen badanych centów handlowych dla każdego z 6 badanych obszarów (uwzględniając oceny poszczególnych składowych obszaru) 9

10 Centra handlowe biorące udział w rankingu 1 B IA ŁYST O K ALF A 28 L UB L IN PLA ZA 5 4 SZ C ZE CIN G AL A XY 2 B IA ŁYST O K G A LE RIA BIAŁ A 29 Ł Ó D Ź G A LER IA Ł Ó D ZK A 5 5 SZ C ZE CIN T U RZ YN 3 B IE LSK O B IA ŁA SA RNI S T O K 30 Ł Ó D Ź IK EA P O R T 5 6 T AR NÓ W G E M IN I PA RK 4 B IE LSK O -B IA ŁA G EM INI P AR K 31 Ł Ó D Ź M A NU FA KT U RA 5 7 T O R UŃ CO PE RN IC US 5 B IE LSK O -B IA ŁA S F ER A 32 N O W Y SĄ CZ S AN DE CJA 5 8 W AR SZ AW A (JA NK I) IK EA 6 B YD G O SZ CZ F O CUS M AL L 33 O LS Z T YN AL F A 5 9 W AR SZ AW A A RK AD IA 7 B YD G O SZ CZ P O M O RS KA 34 O PO LE K AR O LIN KA 6 0 W AR SZ AW A G AL. M O K O T Ó W 8 B YT O M A G O R A (p rze d otwarcie m ) 35 O PO LE S O LAR IS 6 1 W AR SZ AW A JA NK I R EA L 9 B YT O M P LE JAD A 36 P IŁ A KA SZ T AN O W A 6 2 W AR SZ AW A M A RK I M 1 10 C Z EL AD Ź M 1 37 P IO T R KÓ W T RY BU NA LS KI F O C US M A L L 6 3 W AR SZ AW A P RO M EN AD A 11 C Z ĘS T O CH O W A G A L ER IA JUR AJS KA 38 P ŁO CK M A Z O V IA 6 4 W AR SZ AW A R ED UT A 12 D AB RO W A G ÓR NICZ A PO G O R IA 39 P ŁO CK W IS Ł A 6 5 W AR SZ AW A T A RG Ó W EK 13 G DA ŃS K G A L. B AŁ T YC KA 40 P O Z NA Ń M ALT A 6 6 W AR SZ AW A W IL E ŃS KA 14 G DA ŃS K M AD IS O N PA RK 41 P O Z NA Ń PL AZ A 6 7 W AR SZ AW A W O L A P AR K 15 G DA ŃS K M AT A RN IA IKE A 42 P O Z NA Ń ST A RY BR O W AR 6 8 W AR SZ AW A Z Ł O T E T AR AS Y 16 G DA ŃS K PR ZY M O R ZE 43 P O Z NA Ń ŻO NK IL M A RC EL IN 6 9 W ŁO CŁA W E K W ZO RC O W NIA 17 G DY NIA K LIF 44 R AD O M G A LE RIA SŁO N EC ZN A 7 0 W RO CŁ AW ARK AD Y W RO C Ł AW SK IE 18 G LIW IC E FO RU M 45 R UM IA AU CHA N PO RT 7 1 W RO CŁ AW BIE LAN Y P AR K HA ND LO W Y A UC HA 19 G O R ZÓ W W L KP. AS KA NA 46 R YBN IK F O C US M A LL 7 2 W RO CŁ AW FA CT O RY O U T LE T 20 K AT O W ICE S ILE SIA 47 R YBN IK P LA Z A 7 3 W RO CŁ AW G AL. DO M IN IK AŃ SK A 21 K Ł O D ZK O T W IER DZ A 48 R ZE SZ Ó W G R AF F ICA 7 4 W RO CŁ AW IKE A PA RK H AN DLOW Y BIEL AN Y 22 K O S Z AL IN F O R UM 49 S ŁU PS K JAN T AR 7 5 W RO CŁ AW M AG NO LIA 23 K RA KÓ W B O NA RK A 50 S O S NO W IEC F AS HIO N HO US E 7 6 W RO CŁ AW M AR IN O 24 K RA KÓ W G. K AZ IM IER Z 51 S O S NO W IEC P LA Z A 7 7 W RO CŁ AW PA SA Ż G R UNW A L DZ KI 25 K RA KÓ W G A L. KR AK O W SK A 52 S O S NO W IEC P LE JAD A 7 8 Z G O R Z EL EC P L AZ A 26 LE G N ICA G AL E RIA P IA ST Ó W 53 S UW A ŁK I PL AZ A 7 9 Z IELO NA G Ó RA F O C US M A L L 10

11 Struktura próby, czyli najemców oceniających centra handlowe Branża N=44 Rodzaj najemcy N=44 akcesoria 16% najemca sieciowy 93% gastronomia 2% najemca nie sieciowy 7% kosmetyki 7% operator spożywczy 0% najemca butikowy do 100 m2 w standardzie 34% DIY 2% najemcy średniopowierzchniowy od 101 do 500 m2 46% elektronika 9% najemca wielkopowierzchniowy powyżej 500 m2 20% moda damska 7% moda męska 2% wyposażenie wnętrz 16% gym 0% pet shop 2% photo 2% 11

12 III. PODSUMOWANIE 12

13 Podsumowanie 1 Zdecydowanie największy wpływ (48,3%) na ogólną ocenę centów handlowych przez najemców mają aspekty związane z zarządzaniem obiektem. Znacznie mniejszą rolę, choć istotne są kwestie dotyczące procesu developerskiego (20,7%), a także działalność marketingowa CH (15,1%) oraz satysfakcja handlowa (15,1%). Na tym tle marginalne znaczenie ma komercjalizacja z wpływem na poziomie 0,7%. 2 W obszarze zarządzanie obiektem najważniejsze są kontakt z najemcami (48%) to one mają największy wpływ na ogólną ocenę danego centrum handlowego. W procesie developerskim największy wpływ na poziom ogólnej satysfakcji ze współpracy z centrum ma koordynacja najemców (47,8%). W działalności marketingowej jest to aktywność marketingowa CH, a także otwartość CH na aktywny marketing najemców. Z kolei w obszarze satysfakcja handlowa prym wiedzie pozostawianie obrotów we właściwej relacji do kosztów czynszowych. 3 Najlepszym centrum handlowym w opinii najemców jest CH RZESZÓW GRAFFICA uzyskało ono wartości indeksu 74,5. Tuz za nim plasują się OLSZTYN ALFA z indeksem 74,4 oraz KRAKÓW GALERIA KRAKOWSKA (72). Z kolei najgorsze centra handlowe zdaniem najemców uczestniczących w badaniu to: WROCŁAW MARINO z wartością indeksu 32,4 oraz SOSONOWIEC PLAZA (33,3) oraz BIELSKO BIAŁA GEMINI PARK (33,6). 4 Pod względem procesu developerskiego najlepiej zostały ocenione OLSZTYN ALFA (76,5), RZESZÓW GRAFIFICA (74,8) oraz GALERIA ŁÓDZKA (73,6). Najgorzej z kolei PŁOCK WISŁA (28,7), BIELSKO-BIAŁA GEMINI PARK (31,2) oraz ZGORZELEC PLAZA (32,1). 5 Pod względem komercjalizacji najlepiej zostały ocenione WARSZAWA ARKADIA (93,3), GALERIA KRAKOWSKA (89,5) oraz ZŁOTE TARASY (89,5). Najgorzej z kolei ZGORZELEC PLAZA (12,9), WROCŁAW MARINO (13,6) oraz GDAŃSK PRZYMORZE (15,9). 6 Pod względem zarządzania obiektem najlepiej zostały ocenione RZESZÓW GRAFIFICA (81,1), OLSZTYN ALFA (75,4) oraz WOLA PARK (73,6). Najgorzej z kolei GDAŃSK PRZYMORZE (24,4), WROCŁAW MARINO (27,3) oraz BIELSKO BIAŁA GEMINI PARK (32,1). 13

14 Podsumowanie 7 Pod względem działalności marketingowej najlepiej zostały ocenione GDAŃSK MADISON PARK (65,2), GALERIA KRAKOWSKA (64,5) oraz OLSZTYN ALFA (64,4). Najgorzej z kolei SOSNOWIEC PLAZA (32,8), GDAŃSK PRZYMORZE (33,6) oraz WROCŁAW MARINO (34,0) 8 Pod względem satysfakcji handlowej najlepiej zostały ocenione WARSZAWA ARKADIA (85,6), GALERIA KRAKOWSKA (82,7) oraz RZESZÓW GRAFFICA (82,1). Najgorzej z kolei GDAŃSK PRZYMORZE (0), SOSNOWIEC PLAZA (5,9) oraz WROCŁAW MARINO (13,2) 14

15 IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DANYCH 15

16 Wpływ poszczególnych czynników na ogólną satysfakcję (indeks) Analiza regresji Poniżej prezentujemy jaki wpływ na ogólną satysfakcję miały cechy funkcjonowania centrów handlowych w każdym z obszarów oraz poszczególne obszary. Analiza ta służyła wyliczeniu indeksu TOTAL oraz indeksów na poszczególne obszary funkcjonowania CH. OBSZARY/istotność (wpływ) obszaru na OGÓLNĄ OCENĘ Proces developerski 20,7% Komercjalizacja 0,7% Zarządzanie obiektem 48,3% Działalność marketingowa CH 15,1% Satysfakcja handlowa 15,1% POSZCZEGÓLNE CECHY Istotność (wpływ) cechy na OGÓLNĄ OCENĘ CH Terminowość przeprowadzenia procesu developerskiego 23,7% Koordynacja najemców 47,8% Koszty budowlane 28,4% Atrakcyjność mixu najemców 24,2% Poziom wynajęcia (w%) 36,1% Poziom atrakcyjności Centrum handlowego z z punktu widzenia całości oferty dla rynku lokalnego 39,7% Poziom cen (wysokie / niskie) 14,5% Adekwatność kosztów wspólnych 25,9% Rzetelność i terminowość rozliczania 11,6% Kontakt z najemcami 48,0% Aktywność marketingową 38,8% Poziom dbałości o wizerunek najemców 24,0% Otwartość CH na aktywny marketing najemców 37,2% Poziom obrotów w relacji do innych lokalizacji 19,3% Poziom obrotów w stosunku do oczekiwań 36,8% Pozostawianie obrotów we właściwej relacji do kosztów czynszowych 43,9% 16

17 Ranking TOTAL 17

18 Ranking centrów handlowych TOTAL TOP 10 najlepsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1RZESZÓW GRAFFICA 74,5 2OLSZTYN ALFA 74,4 3KRAKÓW GALERIA KRAKOWSKA 72,0 4GDAŃSK GALERIA BAŁTYCKA 71,2 5WARSZAWA WOLA PARK 71,2 6ŁÓDŹ GALERIA ŁÓDZKA 70,9 7GDYNIA KLIF 70,3 8WROCŁAW GALERIA DOMINIKAŃSKA 67,0 9BIAŁYSTOK ALFA 64,9 10BYDGOSZCZ FOCUS MALL 64,8 18

19 Ranking centrów handlowych TOTAL LOW 10 najgorsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1WROCŁAW MARINO 32,4 2SOSNOWIEC PLAZA 33,3 3BIELSKO-BIAŁA GEMINI PARK 33,6 4GDAŃSK PRZYMORZE 36,0 5PIŁA KASZTANOWA 36,4 6ZGORZELEC PLAZA 36,5 7RYBNIK PLAZA 40,3 8LUBIN CUPRUM ARENA 40,9 9WROCŁAW MAGNOLIA 41,0 10WARSZAWA (JANKI) IKEA 42,5 19

20 Ranking PROCES DEVELOPERSKI 20

21 Ranking centrów handlowych - proces developerski TOP 10 najlepsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1OLSZTYN ALFA 76,5 2RZESZÓW GRAFFICA 74,8 3ŁÓDŹ GALERIA ŁÓDZKA 73,6 4WARSZAWA WOLA PARK 73,2 5KRAKÓW GAL. KRAKOWSKA 72,3 6GDAŃSK GAL. BAŁTYCKA 70,7 7WROCŁAW GAL. DOMINIKAŃSKA 70,2 8RUMIA AUCHAN PORT 70,0 9CZELADŹ M1 68,9 10SOSNOWIEC FASHION HOUSE 68,9 21

22 Ranking centrów handlowych proces developerski LOW 10 najgorsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1PŁOCK WISŁA 28,7 2BIELSKO-BIAŁA GEMINI PARK 31,2 3ZGORZELEC PLAZA 32,1 4SOSNOWIEC PLAZA 32,6 5WROCŁAW MARINO 36,8 6SŁUPSK JANTAR 37,5 7GDAŃSK PRZYMORZE 37,9 8DABROWA GÓRNICZA POGORIA 38,1 9PIŁA KASZTANOWA 39,0 10POZNAŃ MALTA 39,2 22

23 Ranking KOMERCJALIZACJA 23

24 Ranking centrów handlowych - komercjalizacja TOP 10 najlepsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1WARSZAWA ARKADIA 93,3 2KRAKÓW GAL. KRAKOWSKA 89,5 3WARSZAWA ZŁOTE TARASY 89,5 4WARSZAWA GAL. MOKOTÓW 89,2 5OLSZTYN ALFA 84,4 6KATOWICE SILESIA 84,3 7GDAŃSK GAL. BAŁTYCKA 83,7 8POZNAŃ STARY BROWAR 82,5 9SZCZECIN GALAXY 82,1 10ŁÓDŹ MANUFAKTURA 81,6 24

25 Ranking centrów handlowych komercjalizacja LOW 10 najgorsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1ZGORZELEC PLAZA 12,9 2WROCŁAW MARINO 13,6 3GDAŃSK PRZYMORZE 15,9 4PŁOCK WISŁA 25,9 5ŁÓDŹ IKEA PORT 28,4 6SOSNOWIEC PLAZA 31,4 7PIŁA KASZTANOWA 39,9 8LUBIN CUPRUM ARENA 41,6 9PŁOCK MAZOVIA 41,7 10WROCŁAW ARKADY WROCŁAWSKIE 42,9 25

26 Ranking ZARZĄDZANIE OBIEKTEM 26

27 Ranking centrów handlowych zarządzanie obiektem TOP 10 najlepsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1RZESZÓW GRAFFICA 81,1 2OLSZTYN ALFA 75,4 3WARSZAWA WOLA PARK 73,6 4GDAŃSK GAL. BAŁTYCKA 71,9 5ŁÓDŹ GALERIA ŁÓDZKA 71,5 6KRAKÓW GAL. KRAKOWSKA 68,8 7BIAŁYSTOK ALFA 68,6 8WROCŁAW GAL. DOMINIKAŃSKA 66,5 9CZELADŹ M1 66,4 10GDAŃSK MADISON PARK 65,8 27

28 Ranking centrów handlowych zarządzanie obiektem LOW 10 najgorsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1GDAŃSK PRZYMORZE 24,4 2WROCŁAW MARINO 27,3 3BIELSKO-BIAŁA GEMINI PARK 28,2 4PŁOCK WISŁA 29,1 5SOSNOWIEC PLAZA 31,1 6WROCŁAW MAGNOLIA 33,8 7PIŁA KASZTANOWA 34,3 8ZGORZELEC PLAZA / BIELSKO BIAŁA SFERA 35,8 9GLIWICE FORUM 36,6 10SUWAŁKI PLAZA 39,2 28

29 Ranking DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA 29

30 Ranking centrów handlowych działalność marketingowa TOP 10 najlepsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1GDAŃSK MADISON PARK 65,2 2KRAKÓW GAL. KRAKOWSKA 64,5 3OLSZTYN ALFA 64,4 4BYDGOSZCZ FOCUS MALL 62,8 5WARSZAWA WOLA PARK 59,9 6GDYNIA KLIF 59,7 7GDAŃSK GAL. BAŁTYCKA 59,4 8BIAŁYSTOK ALFA 59,1 9WROCŁAW PASAŻ GRUNWALDZKI 58,9 10ZIELONA GÓRA FOCUS MALL 58,3 30

31 Ranking centrów handlowych działalność marketingowa LOW 10 najgorsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1SOSNOWIEC PLAZA 32,7 2GDAŃSK PRZYMORZE 33,6 3WROCŁAW MARINO 34,0 4BIELSKO-BIAŁA GEMINI PARK 34,2 5ZGORZELEC PLAZA 38,2 6BYTOM PLEJADA 38,4 7PIŁA KASZTANOWA 38,6 8SOSNOWIEC PLEJADA 38,9 9OPOLE SOLARIS 40,1 10DABROWA GÓRNICZA POGORIA 40,1 31

32 Ranking SATYSFAKCJA HANDLOWA 32

33 Ranking centrów handlowych satysfakcja handlowa TOP 10 najlepsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1WARSZAWA ARKADIA 85,6 2KRAKÓW GAL. KRAKOWSKA 82,7 3RZESZÓW GRAFFICA 82,1 4POZNAŃ PLAZA 82,1 5WARSZAWA GAL. MOKOTÓW 81,8 6OLSZTYN ALFA 78,7 7SZCZECIN GALAXY 73,3 8ŁÓDŹ GALERIA ŁÓDZKA 72,8 9WARSZAWA ZŁOTE TARASY 71,1 10TORUŃ COPERNICUS 70,6 33

34 Ranking centrów handlowych satysfakcja handlowa LOW 10 najgorsze centra handlowe miejsce w rankingu nazwa centrum handlowego indeks 1GDAŃSK PRZYMORZE 0,0 2SOSNOWIEC PLAZA 5,9 3WROCŁAW MARINO 13,2 4BIELSKO-BIAŁA GEMINI PARK 14,8 5PŁOCK WISŁA 17,2 6PIŁA KASZTANOWA 17,6 7LUBIN CUPRUM ARENA 18,5 8KRAKÓW BONARKA 23,0 9PIOTRKÓW TRYBUNALSKI FOCUS MALL 23,1 10ZGORZELEC PLAZA 23,4 34

35 3535

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych. czerwiec 2015 rrr

Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych. czerwiec 2015 rrr Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych. czerwiec 2015 rrr Wprowadzenie Rozwój polskiego rynku nowoczesnych nieruchomości handlowych trwa nieprzerwanie od lat 90-tych XX wieku.

Bardziej szczegółowo

jakość obsługi w polskim retailu

jakość obsługi w polskim retailu jakość obsługi w polskim retailu 2 0 1 1 2 to cykliczne benchmarkingowe ba danie jakości obsługi klienta na naszym rynku. Co roku badamy: centra handlowe sektor finansowy (banki, firmy pośrednictwa finansowego,

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska wiosna 211 A1 S7 Marketbeat raport o rynku nieruchomości wiosna 211 o polsce Kołbaskowo NIEMCY Świecko S3 SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA URODZINOWA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY BSPC -30% NA 1 PARĘ SPODNI JEANSOWYCH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Organizator promocji. 1.1. Organizatorem akcji Promocja urodzinowa -30% na 1 parę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY Niniejszy materiał zawiera informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

Atlantic Sp. z o.o. Prezentacja inwestycyjna w związku z prywatną emisją obligacji przedzamiennych 30.05.2011

Atlantic Sp. z o.o. Prezentacja inwestycyjna w związku z prywatną emisją obligacji przedzamiennych 30.05.2011 Atlantic Sp. z o.o. Prezentacja inwestycyjna w związku z prywatną emisją obligacji przedzamiennych 30.05.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE POLITYKI KULTURALNE RAPORT Z BADAŃ

MIEJSKIE POLITYKI KULTURALNE RAPORT Z BADAŃ MIEJSKIE POLITYKI KULTURALNE RAPORT Z BADAŃ POLECAMY Res Publica Nowa raport Miejskie p olityki k ulturalne nr 21/2013, wiosna 2013 211/ rok XXVI, ISSN: 1230-2155 Cena 20 zł (VAT 5%) z a w ó d Gerri Moriarty

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTS, STRATEGIES AND CHALLENGES FOR BRINGING CONGRESSES AND EVENTS TO SECOND-TIER CITIES

INSTRUMENTS, STRATEGIES AND CHALLENGES FOR BRINGING CONGRESSES AND EVENTS TO SECOND-TIER CITIES UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 626 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 15 INSTRUMENTS, STRATEGIES AND CHALLENGES FOR BRINGING CONGRESSES AND EVENTS TO SECOND-TIER CITIES INSTRUMENTY, STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Mapa Centrów Handlowych Map of Shopping Centres

Mapa Centrów Handlowych Map of Shopping Centres Mapa Centrów Handlowych Map of Shopping Centres POLSKA Poland 2012/2013 Mapa Centrów Handlowych Map of Shopping Centres POLSKA Poland 2012/2013 12 Szczecin 3 18 Gorzów Wielkopolski Zielona Góra 10 17 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETbeat RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE wiosna 213 MARKETbeat Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ADRESY SKLEPÓW OBJĘTYCH AKCJĄ - Z MIESIĘCZNIKIEM "DZIECKO" TANIEJ!

ADRESY SKLEPÓW OBJĘTYCH AKCJĄ - Z MIESIĘCZNIKIEM DZIECKO TANIEJ! ADRESY SKLEPÓW OBJĘTYCH AKCJĄ - Z MIESIĘCZNIKIEM "DZIECKO" TANIEJ!..,WWW.EDZIECKO.PL ( 00:00:00) www.edziecko.pl/edziecko/1,79313,9569905,adresy_sklepow_objetych_akcja Z_miesiecznikiem Dziecko_.html Poniżej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR NOMINACJE DO PRCH RETAIL AWARDS 2013

ORGANIZATOR NOMINACJE DO PRCH RETAIL AWARDS 2013 ORGANIZATOR NOMINACJE DO PRCH RETAIL AWARDS 2013 Nominacje do konkursu PRCH RETAIL AWARDS 2013 2 Konkurs PRCH Retail Awards został stworzony w 2010 roku przez Polską Radę Centrów Handlowych dla sieci handlowych,

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014 Podsumowanie 2013 r. Spis treści Zarys ogólny 2013... 3 Prognoza 2014... 3 Gospodarka... 4 Rynek hotelowy... 5 Rynek inwestycyjny... 7 Rynek gruntów inwestycyjnych...

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015 Podsumowanie roku 2014 Spis treści Zarys ogólny 2014... 3 Prognozy 2015... 3 Gospodarka... 4 Rynek inwestycyjny... 5 Rynek gruntów inwestycyjnych... 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych 09-10 MARCA WARSZAWA WARSZTATY Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych REFURBISHMENT I REDEVELOPMENT PROFIL KLIENTA ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE NOWE TECHNOLOGIE: BEACONY, WIRTUALNE PORTFELE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011-31.12.2011

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011-31.12.2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011-31.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 Strona 1 Spis treści 1. Informacje Ogólne

Bardziej szczegółowo

Cykl życia centrów handlowych. Konkurencja Liczba klientów Obroty Poziom pustostanów. Start Rozwój Dojrzałość Schyłek

Cykl życia centrów handlowych. Konkurencja Liczba klientów Obroty Poziom pustostanów. Start Rozwój Dojrzałość Schyłek advance Jesień 2012 Odnowa, Przebudowa, Rozbudowa Kierunki Rozwoju Polskich Centrów Handlowych 3 Odnowa, przebudowa, rozbudowa. Kierunki rozwoju polskich centrów handlowych. Jesień 2012 Przedmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

JURY PRCH RETAIL AWARDS 2014

JURY PRCH RETAIL AWARDS 2014 ORGANIZATOR Nominacje do konkursu PRCH RETAIL AWARDS 2014 2 Konkurs PRCH Retail Awards został stworzony w 2010 roku przez Polską Radę Centrów Handlowych dla sieci handlowych, deweloperów, zarządców, inwestorów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04.12.2009 r. Strategia Marki Radom

Kraków, 04.12.2009 r. Strategia Marki Radom Kraków, 04.12.2009 r. Strategia Marki Radom Spis treści Analiza: kluczowe dane 5 Analiza SWOT/TOWS 59 Kluczowe problemy 67 Cele strategiczne i szczegółowe 69 Grupy docelowe 77 Pozycjonowanie marki 87

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo