Raport Roczny kunszt ubezpieczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2013. kunszt ubezpieczeń"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2013 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group kunszt ubezpieczeń

2

3 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List Prezesa Zarządu 5 Firma 7 Informacje o Spółce 8 Struktura Akcjonariatu 10 Compensa w 2013 roku 12 Produkty ubezpieczeniowe 14 Placówki 17 Wyniki Compensa TU S.A. 21 Wyniki finansowe 22 Techniczny rachunek ubezpieczeń 23 Ogólny rachunek zysków i strat 24 Rachunek przepływów pieniężnych 25 Bilans: aktywa 26 Bilans: pasywa 27 Opinia biegłego rewidenta 28 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 31 Wyniki Compensa TU na Życie S.A. 35 Wyniki finansowe 36 Techniczny rachunek ubezpieczeń 38 Ogólny rachunek zysków i strat 40 Rachunek przepływów pieniężnych 41 Bilans: aktywa 42 Bilans: pasywa 43 Opinia biegłego rewidenta 44 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 47 Vienna Insurance Group 51

4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, W roku 2013 Vienna Insurance Group osiągnęła łączny wynik finansowy brutto w wysokości 355,2 mln euro. Aż 50,2 mln euro z tej kwoty wypracowały polskie spółki, które osiągnęły imponujący wzrost o prawie 21% rok do roku. W rankingu VIG, w roku 2013 Polska zajęła trzecie miejsce, bezpośrednio po Austrii i Czechach, ze składką przypisaną brutto na poziomie 1,14 mld euro. Tak wyśmienite wyniki utwierdzają Vienna Insurance Group w przekonaniu, że polski rynek jest rentownym rynkiem z doskonałymi perspektywami. Nasze działania w Polsce są odzwierciedleniem zorientowanej na rentowność strategii VIG, którą realizujemy w regionie Europy Środkowo- Wschodniej. Spółki grupy podążają ścieżką wzrostu dostosowaną do różnych faz rozwoju rynku, uwzględniającą fluktuacje koniunktury, co pozwala naszej Grupie optymalnie wykorzystać istniejący potencjał rynku. Compensa, jeden z największych podmiotów VIG w Polsce, stanowi centralny element wspomnianej strategii. Spółka trzeci rok z rzędu przekroczyła historyczny próg 1 mld zł składki z ubezpieczeń majątkowych i 500 mln zł składki z ubezpieczeń na życie. Zasługuje to na szczególne uznanie, ponieważ utrzymanie stabilnej i silnej pozycji na lokalnym rynku, w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji jednego z naszych celów strategicznych, tj. utrzymania pozycji lidera w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Sukces ten jest tym bardziej imponujący, że wraz z doskonałym wzrostem, spółkom Compensa udało się wypracować znakomity poziom zysku, który w 2013 roku wyniósł 130,4 mln zł i był w spółce majątkowej najwyższy w historii. Rada Nadzorcza z zadowoleniem obserwuje tak doskonały rozwój w czasach spowolnienia na rynku ubezpieczeń. Pomyślny rozwój i wzrost znaczenia Polski dla VIG jest w dużym stopniu spowodowany coraz większym udziałem Compensy Życie i Majątek, która wraz z zespołem doświadczonych menedżerów, zaangażowanych pracowników i partnerów biznesowych, postrzegających firmę jako stabilnego i konkurencyjnego ubezpieczyciela, buduje długoterminowe relacje z coraz większą liczbą klientów. Tymi słowami pragnę wyrazić moje szczególne podziękowania klientom indywidualnym i biznesowym Compensy, którzy zaufali jej usługom i rzetelności w zakresie pokrycia ryzyka. VIG z zadowoleniem obserwuje, jak Compensa kolejny rok z rzędu buduje swoją pozycję w oparciu o niezawodność i wysoki standard usług. Z poważaniem, Peter Hagen Przewodniczący Rady Nadzorczej Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Prezes Vienna Insurance Group

5 List Prezesa Zarządu Szanowni Klienci, Partnerzy i Pracownicy, Z 24 lat działalności Compensy w Polsce, miałem zaszczyt kierować tą firmą i uczestniczyć w jej sukcesach przez ostatnią dekadę. Rok 2013 był wyjątkowy z wielu powodów dla Compensy ze względu na historycznie najlepsze wyniki finansowe, a dla mnie, gdyż był to mój ostatni rok na stanowisku prezesa spółek Compensa. Podczas ostatniego dziesięciolecia udało nam się zwiększyć składkę przypisaną brutto z 320 mln zł w roku 2003 do kwoty 1,62 mld zł w roku Zbudowaliśmy silną markę i osiągnęliśmy dobre wyniki, co w połączeniu z know-how VIG sprawiło, że staliśmy się pierwszą spółką Vienna Insurance Group, która poszerzyła swoją działalność o dwa oddziały zagraniczne. Przez ostatnie 10 lat nie tylko pozbyliśmy się wszystkich historycznych obciążeń, ale również z powodzeniem odbudowaliśmy wynik finansowy spółki z -64 mln zł w 2003 roku do kwoty 130 mln zł w 2013 roku. Tak wysoką dynamikę zawdzięczamy w dużym stopniu zyskom wypracowanym w 2013 roku. Pomimo spowolnienia na polskim rynku ubezpieczeniowym w roku 2013, Compensa Majątek po raz trzeci z rzędu przełamała próg 1 mld zł składki przypisanej brutto. Jednocześnie spółka osiągnęła najlepszy w historii wynik finansowy brutto (NGAAP) w wysokości 98,6 mln zł, który przewyższył budżet o 36%. W roku 2013 Compensa Majątek skupiła się na dalszej dywersyfikacji portfela ubezpieczeń, co realizowała poprzez mniejszą koncentrację na ubezpieczeniach komunikacyjnych, nacisk na rozwój ubezpieczeń majątkowych, a także ekspansję na nowe nisze. We wszystkich biznesowych liniach niekomunikacyjnych spółka wypracowała wzrost o 21%, w tym w ubezpieczeniach korporacyjnych o 20%, a w ubezpieczeniach małych i średnich przedsiębiorstw o 24% zwiększając udział w ubezpieczeniach mienia w portfelu do poziomu 24,5%. Jednocześnie w ubezpieczeniach osobowych Compensa odnotowała równie doskonały wzrost o 28%. W ubezpieczeniach na życie Compensa pozyskała 577,8 mln zł składki przypisanej brutto utrzymując wzrost portfela w segmencie klientów indywidualnych. Działając zgodnie ze strategią multidystrybucji, firma pozyskała nowych partnerów w zakresie sprzedaży detalicznej i kontynuowała dywersyfikację struktur sprzedaży. Doskonały wynik finansowy i stabilny poziom przychodów po raz drugi w historii umożliwił przeznaczenie środków na wypłatę dywidendy w wysokości 59 mln zł w Compensie Majątek i 15,7 mln zł w Compensie Życie. W imieniu Zarządu Compensa chciałbym wyrazić podziękowania dla naszych nowych i stałych klientów oraz dla partnerów biznesowych za ich zaangażowanie nie tylko w korzystnych, ale również i w trudnych warunkach rynkowych. Specjalne podziękowania kieruję także do wszystkich pracowników, którzy dokładają wszelkich starań, aby kontynuować sukces Compensy. Z wielką radością informuję również, że w nadchodzących latach będę miał możliwość obserwować dalszy rozwój Compensy na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na co z radością oczekuję. Z poważaniem, Franz Fuchs CEO Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

6

7 FIRMA

8 I N F O R M A C J E O S P Ó Ł C E Compensa TU S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Władze Spółki Zgodnie ze statutem Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Zarząd Franz Fuchs Ireneusz Arczewski Jarosław Szwajgier Michał Gomowski Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Hans Peter Hagen Dieter Fröhlich Roland Goldsteiner Wolfgang Petschko Andrzej Witkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Adres Centrali Data założenia Spółki 12 lutego 1990 roku Numer KRS Numer NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie Warszawa

9 Compensa TU na Życie S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Władze Spółki Zgodnie ze statutem Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Zarząd Franz Fuchs Ireneusz Arczewski Grzegorz Liszka Piotr Tański Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Hans Peter Hagen Dieter Fröhlich Roland Goldsteiner Wolfgang Petschko Andrzej Witkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Adres Centrali Data założenia Spółki 5 listopada 1997 roku Numer KRS Numer NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie Warszawa

10 S T R U K T U R A A K C J O N A R I A T U Compensa TU S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Liczba Udział w kapitale Liczba Akcjonariusze akcji zakładowym głosów w szt. w % w % COMPENSA Holding GmbH ,56 36,56 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ,36 63,36 Pozostali ,08 0,08 Razem ,00 100,00 Pozostali 0,08% COMPENSA Holding GmbH 36,56% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 63,36% Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości

11 Compensa TU na Życie S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Liczba Udział w kapitale Liczba Akcjonariusze akcji zakładowym głosów w szt. w % w % COMPENSA Holding GmbH ,87 28,87 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ,13 71,13 Razem ,00 100,00 COMPENSA Holding GmbH 28,87% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 71,13% Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości

12 C O M P E N S A W R O K U Compensa TU S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Zatrudnienie Na koniec 2013 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło łącznie 573 etaty. W stosunku do 2012 roku ich liczba spadła o Składka przypisana brutto w mln PLN Przypis składki brutto osiągnął wartość tys. PLN i był niższy o 5,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podobnie jak w latach poprzednich zdecydowaną większość portfela stanowiły ubezpieczenia komunikacyjne 70,5%). Należy podkreślić, że firma dąży do wzrostu udziału ubezpieczeń majątkowych w portfelu. Segmentem docelowym Compensy jest klient indywidualny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

13 Compensa TU na Życie S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Zatrudnienie Tak jak w latach ubiegłych, znaczna część departamentów prowadziła prace w ramach całej grupy VIG. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 istniało w Spółce 158,5 etatów, w tym 156,6 etatów w Centrali, a 1,9 etatu w jednostkach terenowych. Na koniec 2012 istniało 126,6 etatów, liczba etatów wzrosła o Składka przypisana brutto w mln PLN Rok 2013 został zamknięty przypisem składki brutto na poziomie tys. PLN oraz zyskiem netto w wysokości tys. PLN. W porównaniu do roku poprzedniego przypis składki spadł o 10,2%. 526,7 643,3 577,

14 P R O D U K T Y U B E Z P I E C Z E N I O W E Compensa TU S.A. W roku 2013 oferta Compensa TU S.A. zawierała produkty ubezpieczeniowe przeznaczone dla Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. W skład oferty wchodziły zarówno ubezpieczenia obejmujące ochroną ubezpieczeniową poszczególne ryzyka, jak również pakiety zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Zmiany w ofercie ubezpieczeniowej wynikały z potrzeby dostosowywania produktów do zmieniających się potrzeb Klientów, ciągłego rozwoju produktów, a także wykorzystywania najlepszych doświadczeń w ich sprzedaży. Ubezpieczenia komunikacyjne Compensa Komunikacja OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Autocasco Zielona Karta Assistance Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym NNW Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia domu Compensa Rodzina Compensa Mój Dom Twoja Inwestycja ubezpieczenie inwestycji budowlanych Ubezpieczenia rolne Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych Struktura składki przypisanej brutto Ubezpieczenia dla firm Compensa Firma pakiet dla średnich przedsiębiorstw Mój Biznes pakiet dla małych firm Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ubezpieczenie utraty zysku Mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o ubezpieczenie utraty zysku Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Maszyn od uszkodzeń z rozszerzeniem o utratę zysku Sprzętu i maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wszystkich ryzyk budowy Wszystkich ryzyk montażu Mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym Odpowiedzialności cywilnej Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Ubezpieczenia osobowe Compensa Voyage ubezpieczenie turystyczne NNW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenia zdrowotne Compensa Zdrowie Compensa Zdrowie z Refundacją Ubezpieczenia majątkowe 24,5% Ubezpieczenia osobowe 5,0% Ubezpieczenia komunikacyjne 70,5%

15 Compensa TU na Życie S.A. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupach 1-5 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4). Indywidualne ubezpieczenia na życie Gwarancja Ochrona indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Gwarancja Profit indywidualne ubezpieczenie na życie lub dożycie z udziałem w zysku Flexi Plus indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową Fundusz Wierzytelności indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową TopFundusz indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym SuperFundusz, SuperFundusz Plus indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym MegaFundusz indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwarancja Renta indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie Gwarancja Renta Premium indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie ze składką regularną Bezpieczna Strategia Plus indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Grupowe ubezpieczenia na życie Bezpieczna Grupa grupowe ubezpieczenie na życie Pakiet Bezpieczna Grupa grupowe ubezpieczenie na życie Bancassurance Ubezpieczenie na życie kredytobiorców i pożyczkobiorców Ubezpieczenie na życie leasingobiorców Ubezpieczenie na życie posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Ubezpieczenie na życie posiadaczy kart kredytowych Ubezpieczenie na życie i dożycie Struktura składki przypisanej brutto Ubezpieczenia bancassurance i STE 52,6% Ubezpieczenia grupowe 13,7% Ubezpieczenia indywidualne 33,7%

16

17 PLACÓWKI

18 P L A C Ó W K I Compensa TU S.A. Oddziały Białystok ul. Armii Wojska Polskiego 7A Bydgoszcz ul. Matejki 1A Częstochowa ul. Kawia 4/16 Gdańsk ul. Rzemieślnicza 33, Sopot Katowice ul. Floriana 15 Kraków ul. Kordylewskiego 1 Kraków II ul. Rusznikarska Deptak 2/8 Lublin ul. Tomasza Zana 32, Łódź Al. Marszałka E. Śmigłego Rydza 20 Łódź II ul. Nawrot 85A/3 Olsztyn ul. K. S. Wyszyńskiego 1 Opole ul. Luboszycka 36 Płock ul. Miodowa 1 Poznań ul. Rataje 164 Radom ul. F. Focha 14 Rzeszów ul. Bernardyńska 2 Suwałki ul. Noniewicza 85C Szczecin ul. Mieszka I Warszawa Al. Jerozolimskie 162 Warszawa II ul. A. Mickiewicza 63, p. 246 Wrocław ul. Grabiszyńska 208 Wrocław II ul. 3-go Maja 25, Zgorzelec Zielona Góra ul. Wiśniowa 19A Centrala Al. Jerozolimskie 162, Warszawa

19 Compensa TU na Życie S.A. Przedstawicielstwa indywidualne Przedstawicielstwa grupowe Bielsko-Biała ul. Wapienna 6 Gdańsk ul. Rzemieślnicza 33, Sopot Katowice ul. Floriana 15 Koszalin ul. Zwycięstwa 40 box 69/70 Kraków ul. Kordylewskiego 1 Lublin ul. Zana 32 Łódź al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 Poznań ul. Poznańska 64/72 Rzeszów ul. Bernardyńska 2/7 Szczecin ul. Mieszka I nr Szczecinek ul. Wyszyńskiego 73 Stargard S. ul. 11 Listopada 37 Tarnów ul. Krakowska 26/3 Warszawa ul. Mickiewicza 63 Wrocław ul. Grabiszyńska 208 Bydgoszcz ul. Matejki 1 Częstochowa ul. Kawia 4/16 Ip. Gdańsk ul. Rzemieślnicza 33, Sopot Katowice ul. Floriana 15 Koszalin ul. Zwycięstwa 40 box. 70 Kraków ul. Kordylewskiego 1 Rzeszów ul. Bernardyńska 2/7 Warszawa Al. Jerozolimskie 162 Wrocław ul. Grabiszyńska 208 Centrala Al. Jerozolimskie 162, Warszawa

20

21 WYNIKI Compensa TU S.A.

22 W Y N I K I Compensa TU S.A. Wyniki finansowe Spółka zamknęła rok 2013 zyskiem netto na poziomie tys. PLN. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło poprawienie wyniku o tys. PLN. Szczegółowe zestawienie wyników (tys. PLN) (tys. PLN) Składka przypisana brutto Przychody z lokat netto Odszkodowania i świadczenia brutto Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto Koszty akwizycji i administracji Wynik techniczny Wynik finansowy netto Wskaźniki i parametry deklaracji wypłacalności (tys. PLN) Margines wypłacalności Środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi 222,4%

23 Compensa TU S.A. Techniczny rachunek ubezpieczeń (tys. PLN) (tys. PLN) Składki Składki przypisane brutto Udział reasekuratorów w składce przypisanej Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym Odszkodowania i świadczenia Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych Zmiana stanu rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 0 0 Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na premie i rabaty 0 0 Koszty działalności ubezpieczeniowej Koszty akwizycji Koszty administracyjne Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych

24 W Y N I K I Compensa TU S.A. Ogólny rachunek zysków i strat (tys. PLN) (tys. PLN) Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych Przychody z lokat Nie zrealizowane zyski z lokat Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie Koszty działalności lokacyjnej Nie zrealizowane straty na lokatach Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Zysk (strata) netto

25 Compensa TU S.A. Rachunek przepływów pieniężnych (tys. PLN) (tys. PLN) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej Wpływy z reasekuracji biernej Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej Wydatki Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej Wydatki z tytułu reasekuracji biernej Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej Przepływy z działalności lokacyjnej Wpływy Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

26 W Y N I K I Compensa TU S.A. Bilans: aktywa (tys. PLN) (tys. PLN) Wartości niematerialne i prawne Lokaty Nieruchomości Lokaty w jednostkach podporządkowanych 0 0 Inne lokaty finansowe Należności depozytowe od cedentów 0 0 Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Należności Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Należności z tytułu reasekuracji Inne należności Inne składniki aktywów Rzeczowe składniki aktywów Środki pieniężne Pozostałe składniki aktywów 0 0 Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywowane koszty akwizycji Zarachowane odsetki i czynsze 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

27 Compensa TU S.A. Bilans: pasywa (tys. PLN) (tys. PLN) Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania podporządkowane Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego Rezerwa ubezpieczeń na życie Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 0 0 Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) Oszacowane regresy i odzyski brutto Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach Pozostałe rezerwy Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rezerwy Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Zobowiązania z tytułu reasekuracji Inne zobowiązania Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

28 O P I N I A B I E G Ł E G O R E W I D E N T A Compensa TU S.A.

29 Compensa TU S.A.

30 O P I N I A B I E G Ł E G O R E W I D E N T A Compensa TU S.A.

31 S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J Compensa TU S.A. z działalności w 2013 roku oraz z oceny Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się , Sprawozdania Zarządu za rok 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. Skład Rady Nadzorczej W dniu r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Peter Hagen Przewodniczący Dieter Fröhlich Zastępca Przewodniczącego Roland Goldsteiner Członek Wolfgang Petschko Członek Andrzej Witkowski Członek Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia w dniu r. Pan Witkowski został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na kadencję upływającą z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok W ciągu 2013 roku Rada Nadzorcza podejmowała decyzje na posiedzeniach oraz w trybie obiegowym. Posiedzenia odbyły się czterokrotnie. W okresie sprawozdawczym podjęto 16 uchwał w istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania Spółki. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2013 roku analizowano szczegółowe informacje Zarządu o osiągniętych w poszczególnych okresach sprawozdawczych wynikach finansowych, wynikach sprzedaży oraz wynikach działalności lokacyjnej w porównaniu do rezultatów z roku ubiegłego oraz planów zatwierdzonych uprzednimi uchwałami Rady Nadzorczej oraz ich wpływ na sytuację finansową firmy. Rada Nadzorcza monitorowała również w trybie kwartalnym sprawozdania Zarządu z wyników finansowych, zawierających w szczególności rachunek zysków i strat, bilans, rachunek techniczny oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Rada Nadzorcza analizowała szczegółowe informacje przedstawione przez Zarząd w zakresie obecnej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym, składki przypisanej brutto, składki zarobionej brutto oraz odszkodowań, oddzielnie dla ubezpieczeń OC i AC komunikacyjnych, majątkowych, osobowych i innych linii biznesu. Rada Nadzorcza monitorowała także poziom kosztów administracyjnych, bezpośrednich i pośrednich kosztów akwizycji, kosztów likwidacji szkód, zarządzania aktywami i innych kosztów technicznych w porównaniu do ubiegłego roku i zatwierdzonego budżetu. Działania Rady Nadzorczej w obszarze inwestycji były skupione na analizach wewnętrznie i zewnętrznie zarządzanego portfela aktywów w zakresie ich wielkości, struktury i rentowności. Rada Nadzorcza zwróciła szczególną uwagę na zgodność struktury portfela inwestycji ze Strategią Inwestycji i Ryzyka zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą oraz Departament Zarządzania Aktywami Vienna Insurance Group. Rada Nadzorcza zapoznała się z listą największych transakcji nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz z najważniejszymi inwestycjami w portfelu według klasy aktywów. Ponadto Rada Nadzorcza monitorowała aktualny całkowity wynik techniczny spółki oraz w podziale na linie biznesowe, jak również rentowność w danych okresach sprawozdawczych. Dodatkowo Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na wartość i zmiany rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto, w szczególności na rezerwy na odszkodowania (IBNR/RBNP) i rezerwę składki w podziale na najważniejsze linie biznesowe oraz rodzaje odszkodowań (majątkowe, osobowe, NNW, renty). Rada Nadzorcza również w powyższym zakresie monitorowała działalność spółki na Litwie i Łotwie. W 2013 roku Rada Nadzorcza oceniła sprawozdanie finansowe za 2012 rok i spotkała się z reprezentantami audytora w celu omówienia najważniejszych wniosków z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości uwagi audytora w szczególności w zakresie kontroli obszaru IT i aktuariatu, jak również pozycji podatkowej spółdzielni VIG Ekspert w kontekście ostatnich decyzji organów podatkowych. Audytor potwierdził zgodność sporządzonego sprawozdania finansowego spółki za 2013 rok z ustawą o rachunkowości, nie stwierdził przypadków nadużyć lub czynów niedozwolonych i wydał opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza uzyskała także od audytora stosowne oświadczenie o niezależności, tym samym spełniając swoje obowiązki jako Komitet Audytu.

32 S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J Realizując powyższe zadania Rada Nadzorcza prowadziła stały monitoring działalności Spółki. Rada oceniała także działalność Spółki z punktu widzenia spełniania przez nią norm bezpieczeństwa finansowego określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Rada Nadzorcza realizowała również zadania Komitetu Audytu nałożone poprzez uchwałę nr 11/2009 z dnia r., tj. m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia następujących usług: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe, prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych, świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej, świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów. W charakterze Komitetu Audytu Rada Nadzorcza w ścisłej współpracy z odpowiednimi departamentami Vienna Insurance Group nadzorowała prawidłowość sprawozdań finansowych dostarczanych w formie raportów kwartalnych m.in. Raport Rachunkowości, Raport Controllingowy i Raport z Wykonania Budżetu oraz Raport Aktuarialny. Rada Nadzorcza monitorowała zarządzanie ryzykiem w Spółce, a także stan przygotowań do wdrożenia wymogów dyrektywy Wypłacalność II. W szczególności podczas posiedzeń Rady Nadzorczej omawiano następujące zagadnienia: wdrożenie 4 kluczowych funkcji wymaganych przez dyrektywę Wypłacalność II, wyniki obliczeń SCR (Kapitałowego Wymogu Wypłacalności) zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II wg stanu na oraz , wyniki inwentaryzacji ryzyk i analizy systemu kontroli wewnętrznej, ze wskazaniem największych ryzyk, na które jest narażona Spółka, wyniki testów stresu na przeprowadzanych raz w roku zgodnie z wytycznymi organu nadzoru, informacją nt. oceny BION (Badanie i Ocena Nadzorcza), nadanej Spółce przez KNF za 2012 rok, stanu prac w procesie przedaplikacyjnym z KNF, będącym przygotowaniem do złożenia wniosku o zatwierdzenie częściowego modelu wewnętrznego, wyniki próbnej Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności (ORSA), opracowanej na podstawie planu finansowego W 2013 roku Rada Nadzorcza zapoznawała się regularnie z informacją przekazaną przez Biuro Audytu Wewnętrznego, zawierającą raport z działalności Audytu Wewnętrznego w danym okresie sprawozdawczym, wykonanie planu audytu wewnętrznego, główne wnioski, zalecenia i ich realizacje oraz plan audytu na nadchodzący okres. Rada Nadzorcza zapoznała się w szczególności z wynikami przeprowadzanych audytów: oddziałów, wpływu procesu likwidacji szkód na wskaźnik odnowień umowy ubezpieczenia, organizacji i funkcjonowania Centrum Rozliczeń, organizacji i prawidłowości prowadzenia spraw sądowych, projektów e-biznesowych oraz analizy rentowności wybranych kanałów dystrybucji.

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group www.interrisk.pl R aport ro czny 2 0 1 0 InterRisk

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009 Grupa BRE Banku Raport Roczny 2009 2009 I RAPORT ROCZNY GRUPY BRE BANKU 2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ STALPRODUKT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Bochnia, maj 2015 r. Spis treści: I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej w 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo