Raport Roczny kunszt ubezpieczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2013. kunszt ubezpieczeń"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2013 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group kunszt ubezpieczeń

2

3 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List Prezesa Zarządu 5 Firma 7 Informacje o Spółce 8 Struktura Akcjonariatu 10 Compensa w 2013 roku 12 Produkty ubezpieczeniowe 14 Placówki 17 Wyniki Compensa TU S.A. 21 Wyniki finansowe 22 Techniczny rachunek ubezpieczeń 23 Ogólny rachunek zysków i strat 24 Rachunek przepływów pieniężnych 25 Bilans: aktywa 26 Bilans: pasywa 27 Opinia biegłego rewidenta 28 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 31 Wyniki Compensa TU na Życie S.A. 35 Wyniki finansowe 36 Techniczny rachunek ubezpieczeń 38 Ogólny rachunek zysków i strat 40 Rachunek przepływów pieniężnych 41 Bilans: aktywa 42 Bilans: pasywa 43 Opinia biegłego rewidenta 44 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 47 Vienna Insurance Group 51

4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, W roku 2013 Vienna Insurance Group osiągnęła łączny wynik finansowy brutto w wysokości 355,2 mln euro. Aż 50,2 mln euro z tej kwoty wypracowały polskie spółki, które osiągnęły imponujący wzrost o prawie 21% rok do roku. W rankingu VIG, w roku 2013 Polska zajęła trzecie miejsce, bezpośrednio po Austrii i Czechach, ze składką przypisaną brutto na poziomie 1,14 mld euro. Tak wyśmienite wyniki utwierdzają Vienna Insurance Group w przekonaniu, że polski rynek jest rentownym rynkiem z doskonałymi perspektywami. Nasze działania w Polsce są odzwierciedleniem zorientowanej na rentowność strategii VIG, którą realizujemy w regionie Europy Środkowo- Wschodniej. Spółki grupy podążają ścieżką wzrostu dostosowaną do różnych faz rozwoju rynku, uwzględniającą fluktuacje koniunktury, co pozwala naszej Grupie optymalnie wykorzystać istniejący potencjał rynku. Compensa, jeden z największych podmiotów VIG w Polsce, stanowi centralny element wspomnianej strategii. Spółka trzeci rok z rzędu przekroczyła historyczny próg 1 mld zł składki z ubezpieczeń majątkowych i 500 mln zł składki z ubezpieczeń na życie. Zasługuje to na szczególne uznanie, ponieważ utrzymanie stabilnej i silnej pozycji na lokalnym rynku, w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji jednego z naszych celów strategicznych, tj. utrzymania pozycji lidera w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Sukces ten jest tym bardziej imponujący, że wraz z doskonałym wzrostem, spółkom Compensa udało się wypracować znakomity poziom zysku, który w 2013 roku wyniósł 130,4 mln zł i był w spółce majątkowej najwyższy w historii. Rada Nadzorcza z zadowoleniem obserwuje tak doskonały rozwój w czasach spowolnienia na rynku ubezpieczeń. Pomyślny rozwój i wzrost znaczenia Polski dla VIG jest w dużym stopniu spowodowany coraz większym udziałem Compensy Życie i Majątek, która wraz z zespołem doświadczonych menedżerów, zaangażowanych pracowników i partnerów biznesowych, postrzegających firmę jako stabilnego i konkurencyjnego ubezpieczyciela, buduje długoterminowe relacje z coraz większą liczbą klientów. Tymi słowami pragnę wyrazić moje szczególne podziękowania klientom indywidualnym i biznesowym Compensy, którzy zaufali jej usługom i rzetelności w zakresie pokrycia ryzyka. VIG z zadowoleniem obserwuje, jak Compensa kolejny rok z rzędu buduje swoją pozycję w oparciu o niezawodność i wysoki standard usług. Z poważaniem, Peter Hagen Przewodniczący Rady Nadzorczej Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Prezes Vienna Insurance Group

5 List Prezesa Zarządu Szanowni Klienci, Partnerzy i Pracownicy, Z 24 lat działalności Compensy w Polsce, miałem zaszczyt kierować tą firmą i uczestniczyć w jej sukcesach przez ostatnią dekadę. Rok 2013 był wyjątkowy z wielu powodów dla Compensy ze względu na historycznie najlepsze wyniki finansowe, a dla mnie, gdyż był to mój ostatni rok na stanowisku prezesa spółek Compensa. Podczas ostatniego dziesięciolecia udało nam się zwiększyć składkę przypisaną brutto z 320 mln zł w roku 2003 do kwoty 1,62 mld zł w roku Zbudowaliśmy silną markę i osiągnęliśmy dobre wyniki, co w połączeniu z know-how VIG sprawiło, że staliśmy się pierwszą spółką Vienna Insurance Group, która poszerzyła swoją działalność o dwa oddziały zagraniczne. Przez ostatnie 10 lat nie tylko pozbyliśmy się wszystkich historycznych obciążeń, ale również z powodzeniem odbudowaliśmy wynik finansowy spółki z -64 mln zł w 2003 roku do kwoty 130 mln zł w 2013 roku. Tak wysoką dynamikę zawdzięczamy w dużym stopniu zyskom wypracowanym w 2013 roku. Pomimo spowolnienia na polskim rynku ubezpieczeniowym w roku 2013, Compensa Majątek po raz trzeci z rzędu przełamała próg 1 mld zł składki przypisanej brutto. Jednocześnie spółka osiągnęła najlepszy w historii wynik finansowy brutto (NGAAP) w wysokości 98,6 mln zł, który przewyższył budżet o 36%. W roku 2013 Compensa Majątek skupiła się na dalszej dywersyfikacji portfela ubezpieczeń, co realizowała poprzez mniejszą koncentrację na ubezpieczeniach komunikacyjnych, nacisk na rozwój ubezpieczeń majątkowych, a także ekspansję na nowe nisze. We wszystkich biznesowych liniach niekomunikacyjnych spółka wypracowała wzrost o 21%, w tym w ubezpieczeniach korporacyjnych o 20%, a w ubezpieczeniach małych i średnich przedsiębiorstw o 24% zwiększając udział w ubezpieczeniach mienia w portfelu do poziomu 24,5%. Jednocześnie w ubezpieczeniach osobowych Compensa odnotowała równie doskonały wzrost o 28%. W ubezpieczeniach na życie Compensa pozyskała 577,8 mln zł składki przypisanej brutto utrzymując wzrost portfela w segmencie klientów indywidualnych. Działając zgodnie ze strategią multidystrybucji, firma pozyskała nowych partnerów w zakresie sprzedaży detalicznej i kontynuowała dywersyfikację struktur sprzedaży. Doskonały wynik finansowy i stabilny poziom przychodów po raz drugi w historii umożliwił przeznaczenie środków na wypłatę dywidendy w wysokości 59 mln zł w Compensie Majątek i 15,7 mln zł w Compensie Życie. W imieniu Zarządu Compensa chciałbym wyrazić podziękowania dla naszych nowych i stałych klientów oraz dla partnerów biznesowych za ich zaangażowanie nie tylko w korzystnych, ale również i w trudnych warunkach rynkowych. Specjalne podziękowania kieruję także do wszystkich pracowników, którzy dokładają wszelkich starań, aby kontynuować sukces Compensy. Z wielką radością informuję również, że w nadchodzących latach będę miał możliwość obserwować dalszy rozwój Compensy na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na co z radością oczekuję. Z poważaniem, Franz Fuchs CEO Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

6

7 FIRMA

8 I N F O R M A C J E O S P Ó Ł C E Compensa TU S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Władze Spółki Zgodnie ze statutem Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Zarząd Franz Fuchs Ireneusz Arczewski Jarosław Szwajgier Michał Gomowski Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Hans Peter Hagen Dieter Fröhlich Roland Goldsteiner Wolfgang Petschko Andrzej Witkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Adres Centrali Data założenia Spółki 12 lutego 1990 roku Numer KRS Numer NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie Warszawa

9 Compensa TU na Życie S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Władze Spółki Zgodnie ze statutem Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Zarząd Franz Fuchs Ireneusz Arczewski Grzegorz Liszka Piotr Tański Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Hans Peter Hagen Dieter Fröhlich Roland Goldsteiner Wolfgang Petschko Andrzej Witkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Adres Centrali Data założenia Spółki 5 listopada 1997 roku Numer KRS Numer NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie Warszawa

10 S T R U K T U R A A K C J O N A R I A T U Compensa TU S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Liczba Udział w kapitale Liczba Akcjonariusze akcji zakładowym głosów w szt. w % w % COMPENSA Holding GmbH ,56 36,56 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ,36 63,36 Pozostali ,08 0,08 Razem ,00 100,00 Pozostali 0,08% COMPENSA Holding GmbH 36,56% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 63,36% Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości

11 Compensa TU na Życie S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Liczba Udział w kapitale Liczba Akcjonariusze akcji zakładowym głosów w szt. w % w % COMPENSA Holding GmbH ,87 28,87 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ,13 71,13 Razem ,00 100,00 COMPENSA Holding GmbH 28,87% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 71,13% Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości

12 C O M P E N S A W R O K U Compensa TU S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Zatrudnienie Na koniec 2013 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło łącznie 573 etaty. W stosunku do 2012 roku ich liczba spadła o Składka przypisana brutto w mln PLN Przypis składki brutto osiągnął wartość tys. PLN i był niższy o 5,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podobnie jak w latach poprzednich zdecydowaną większość portfela stanowiły ubezpieczenia komunikacyjne 70,5%). Należy podkreślić, że firma dąży do wzrostu udziału ubezpieczeń majątkowych w portfelu. Segmentem docelowym Compensy jest klient indywidualny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

13 Compensa TU na Życie S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. Zatrudnienie Tak jak w latach ubiegłych, znaczna część departamentów prowadziła prace w ramach całej grupy VIG. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 istniało w Spółce 158,5 etatów, w tym 156,6 etatów w Centrali, a 1,9 etatu w jednostkach terenowych. Na koniec 2012 istniało 126,6 etatów, liczba etatów wzrosła o Składka przypisana brutto w mln PLN Rok 2013 został zamknięty przypisem składki brutto na poziomie tys. PLN oraz zyskiem netto w wysokości tys. PLN. W porównaniu do roku poprzedniego przypis składki spadł o 10,2%. 526,7 643,3 577,

14 P R O D U K T Y U B E Z P I E C Z E N I O W E Compensa TU S.A. W roku 2013 oferta Compensa TU S.A. zawierała produkty ubezpieczeniowe przeznaczone dla Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. W skład oferty wchodziły zarówno ubezpieczenia obejmujące ochroną ubezpieczeniową poszczególne ryzyka, jak również pakiety zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Zmiany w ofercie ubezpieczeniowej wynikały z potrzeby dostosowywania produktów do zmieniających się potrzeb Klientów, ciągłego rozwoju produktów, a także wykorzystywania najlepszych doświadczeń w ich sprzedaży. Ubezpieczenia komunikacyjne Compensa Komunikacja OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Autocasco Zielona Karta Assistance Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym NNW Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia domu Compensa Rodzina Compensa Mój Dom Twoja Inwestycja ubezpieczenie inwestycji budowlanych Ubezpieczenia rolne Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych Struktura składki przypisanej brutto Ubezpieczenia dla firm Compensa Firma pakiet dla średnich przedsiębiorstw Mój Biznes pakiet dla małych firm Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ubezpieczenie utraty zysku Mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o ubezpieczenie utraty zysku Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Maszyn od uszkodzeń z rozszerzeniem o utratę zysku Sprzętu i maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wszystkich ryzyk budowy Wszystkich ryzyk montażu Mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym Odpowiedzialności cywilnej Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Ubezpieczenia osobowe Compensa Voyage ubezpieczenie turystyczne NNW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenia zdrowotne Compensa Zdrowie Compensa Zdrowie z Refundacją Ubezpieczenia majątkowe 24,5% Ubezpieczenia osobowe 5,0% Ubezpieczenia komunikacyjne 70,5%

15 Compensa TU na Życie S.A. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupach 1-5 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4). Indywidualne ubezpieczenia na życie Gwarancja Ochrona indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Gwarancja Profit indywidualne ubezpieczenie na życie lub dożycie z udziałem w zysku Flexi Plus indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową Fundusz Wierzytelności indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową TopFundusz indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym SuperFundusz, SuperFundusz Plus indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym MegaFundusz indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwarancja Renta indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie Gwarancja Renta Premium indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie ze składką regularną Bezpieczna Strategia Plus indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Grupowe ubezpieczenia na życie Bezpieczna Grupa grupowe ubezpieczenie na życie Pakiet Bezpieczna Grupa grupowe ubezpieczenie na życie Bancassurance Ubezpieczenie na życie kredytobiorców i pożyczkobiorców Ubezpieczenie na życie leasingobiorców Ubezpieczenie na życie posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Ubezpieczenie na życie posiadaczy kart kredytowych Ubezpieczenie na życie i dożycie Struktura składki przypisanej brutto Ubezpieczenia bancassurance i STE 52,6% Ubezpieczenia grupowe 13,7% Ubezpieczenia indywidualne 33,7%

16

17 PLACÓWKI

18 P L A C Ó W K I Compensa TU S.A. Oddziały Białystok ul. Armii Wojska Polskiego 7A Bydgoszcz ul. Matejki 1A Częstochowa ul. Kawia 4/16 Gdańsk ul. Rzemieślnicza 33, Sopot Katowice ul. Floriana 15 Kraków ul. Kordylewskiego 1 Kraków II ul. Rusznikarska Deptak 2/8 Lublin ul. Tomasza Zana 32, Łódź Al. Marszałka E. Śmigłego Rydza 20 Łódź II ul. Nawrot 85A/3 Olsztyn ul. K. S. Wyszyńskiego 1 Opole ul. Luboszycka 36 Płock ul. Miodowa 1 Poznań ul. Rataje 164 Radom ul. F. Focha 14 Rzeszów ul. Bernardyńska 2 Suwałki ul. Noniewicza 85C Szczecin ul. Mieszka I Warszawa Al. Jerozolimskie 162 Warszawa II ul. A. Mickiewicza 63, p. 246 Wrocław ul. Grabiszyńska 208 Wrocław II ul. 3-go Maja 25, Zgorzelec Zielona Góra ul. Wiśniowa 19A Centrala Al. Jerozolimskie 162, Warszawa

19 Compensa TU na Życie S.A. Przedstawicielstwa indywidualne Przedstawicielstwa grupowe Bielsko-Biała ul. Wapienna 6 Gdańsk ul. Rzemieślnicza 33, Sopot Katowice ul. Floriana 15 Koszalin ul. Zwycięstwa 40 box 69/70 Kraków ul. Kordylewskiego 1 Lublin ul. Zana 32 Łódź al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 Poznań ul. Poznańska 64/72 Rzeszów ul. Bernardyńska 2/7 Szczecin ul. Mieszka I nr Szczecinek ul. Wyszyńskiego 73 Stargard S. ul. 11 Listopada 37 Tarnów ul. Krakowska 26/3 Warszawa ul. Mickiewicza 63 Wrocław ul. Grabiszyńska 208 Bydgoszcz ul. Matejki 1 Częstochowa ul. Kawia 4/16 Ip. Gdańsk ul. Rzemieślnicza 33, Sopot Katowice ul. Floriana 15 Koszalin ul. Zwycięstwa 40 box. 70 Kraków ul. Kordylewskiego 1 Rzeszów ul. Bernardyńska 2/7 Warszawa Al. Jerozolimskie 162 Wrocław ul. Grabiszyńska 208 Centrala Al. Jerozolimskie 162, Warszawa

20

21 WYNIKI Compensa TU S.A.

22 W Y N I K I Compensa TU S.A. Wyniki finansowe Spółka zamknęła rok 2013 zyskiem netto na poziomie tys. PLN. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło poprawienie wyniku o tys. PLN. Szczegółowe zestawienie wyników (tys. PLN) (tys. PLN) Składka przypisana brutto Przychody z lokat netto Odszkodowania i świadczenia brutto Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto Koszty akwizycji i administracji Wynik techniczny Wynik finansowy netto Wskaźniki i parametry deklaracji wypłacalności (tys. PLN) Margines wypłacalności Środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi 222,4%

23 Compensa TU S.A. Techniczny rachunek ubezpieczeń (tys. PLN) (tys. PLN) Składki Składki przypisane brutto Udział reasekuratorów w składce przypisanej Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym Odszkodowania i świadczenia Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych Zmiana stanu rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 0 0 Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na premie i rabaty 0 0 Koszty działalności ubezpieczeniowej Koszty akwizycji Koszty administracyjne Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych

24 W Y N I K I Compensa TU S.A. Ogólny rachunek zysków i strat (tys. PLN) (tys. PLN) Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych Przychody z lokat Nie zrealizowane zyski z lokat Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie Koszty działalności lokacyjnej Nie zrealizowane straty na lokatach Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Zysk (strata) netto

25 Compensa TU S.A. Rachunek przepływów pieniężnych (tys. PLN) (tys. PLN) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej Wpływy z reasekuracji biernej Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej Wydatki Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej Wydatki z tytułu reasekuracji biernej Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej Przepływy z działalności lokacyjnej Wpływy Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

26 W Y N I K I Compensa TU S.A. Bilans: aktywa (tys. PLN) (tys. PLN) Wartości niematerialne i prawne Lokaty Nieruchomości Lokaty w jednostkach podporządkowanych 0 0 Inne lokaty finansowe Należności depozytowe od cedentów 0 0 Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Należności Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Należności z tytułu reasekuracji Inne należności Inne składniki aktywów Rzeczowe składniki aktywów Środki pieniężne Pozostałe składniki aktywów 0 0 Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywowane koszty akwizycji Zarachowane odsetki i czynsze 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

27 Compensa TU S.A. Bilans: pasywa (tys. PLN) (tys. PLN) Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania podporządkowane Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego Rezerwa ubezpieczeń na życie Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 0 0 Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) Oszacowane regresy i odzyski brutto Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach Pozostałe rezerwy Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rezerwy Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Zobowiązania z tytułu reasekuracji Inne zobowiązania Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

28 O P I N I A B I E G Ł E G O R E W I D E N T A Compensa TU S.A.

29 Compensa TU S.A.

30 O P I N I A B I E G Ł E G O R E W I D E N T A Compensa TU S.A.

31 S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J Compensa TU S.A. z działalności w 2013 roku oraz z oceny Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się , Sprawozdania Zarządu za rok 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. Skład Rady Nadzorczej W dniu r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Peter Hagen Przewodniczący Dieter Fröhlich Zastępca Przewodniczącego Roland Goldsteiner Członek Wolfgang Petschko Członek Andrzej Witkowski Członek Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia w dniu r. Pan Witkowski został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na kadencję upływającą z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok W ciągu 2013 roku Rada Nadzorcza podejmowała decyzje na posiedzeniach oraz w trybie obiegowym. Posiedzenia odbyły się czterokrotnie. W okresie sprawozdawczym podjęto 16 uchwał w istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania Spółki. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2013 roku analizowano szczegółowe informacje Zarządu o osiągniętych w poszczególnych okresach sprawozdawczych wynikach finansowych, wynikach sprzedaży oraz wynikach działalności lokacyjnej w porównaniu do rezultatów z roku ubiegłego oraz planów zatwierdzonych uprzednimi uchwałami Rady Nadzorczej oraz ich wpływ na sytuację finansową firmy. Rada Nadzorcza monitorowała również w trybie kwartalnym sprawozdania Zarządu z wyników finansowych, zawierających w szczególności rachunek zysków i strat, bilans, rachunek techniczny oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Rada Nadzorcza analizowała szczegółowe informacje przedstawione przez Zarząd w zakresie obecnej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym, składki przypisanej brutto, składki zarobionej brutto oraz odszkodowań, oddzielnie dla ubezpieczeń OC i AC komunikacyjnych, majątkowych, osobowych i innych linii biznesu. Rada Nadzorcza monitorowała także poziom kosztów administracyjnych, bezpośrednich i pośrednich kosztów akwizycji, kosztów likwidacji szkód, zarządzania aktywami i innych kosztów technicznych w porównaniu do ubiegłego roku i zatwierdzonego budżetu. Działania Rady Nadzorczej w obszarze inwestycji były skupione na analizach wewnętrznie i zewnętrznie zarządzanego portfela aktywów w zakresie ich wielkości, struktury i rentowności. Rada Nadzorcza zwróciła szczególną uwagę na zgodność struktury portfela inwestycji ze Strategią Inwestycji i Ryzyka zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą oraz Departament Zarządzania Aktywami Vienna Insurance Group. Rada Nadzorcza zapoznała się z listą największych transakcji nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz z najważniejszymi inwestycjami w portfelu według klasy aktywów. Ponadto Rada Nadzorcza monitorowała aktualny całkowity wynik techniczny spółki oraz w podziale na linie biznesowe, jak również rentowność w danych okresach sprawozdawczych. Dodatkowo Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na wartość i zmiany rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto, w szczególności na rezerwy na odszkodowania (IBNR/RBNP) i rezerwę składki w podziale na najważniejsze linie biznesowe oraz rodzaje odszkodowań (majątkowe, osobowe, NNW, renty). Rada Nadzorcza również w powyższym zakresie monitorowała działalność spółki na Litwie i Łotwie. W 2013 roku Rada Nadzorcza oceniła sprawozdanie finansowe za 2012 rok i spotkała się z reprezentantami audytora w celu omówienia najważniejszych wniosków z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości uwagi audytora w szczególności w zakresie kontroli obszaru IT i aktuariatu, jak również pozycji podatkowej spółdzielni VIG Ekspert w kontekście ostatnich decyzji organów podatkowych. Audytor potwierdził zgodność sporządzonego sprawozdania finansowego spółki za 2013 rok z ustawą o rachunkowości, nie stwierdził przypadków nadużyć lub czynów niedozwolonych i wydał opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza uzyskała także od audytora stosowne oświadczenie o niezależności, tym samym spełniając swoje obowiązki jako Komitet Audytu.

32 S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J Realizując powyższe zadania Rada Nadzorcza prowadziła stały monitoring działalności Spółki. Rada oceniała także działalność Spółki z punktu widzenia spełniania przez nią norm bezpieczeństwa finansowego określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Rada Nadzorcza realizowała również zadania Komitetu Audytu nałożone poprzez uchwałę nr 11/2009 z dnia r., tj. m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia następujących usług: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe, prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych, świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej, świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów. W charakterze Komitetu Audytu Rada Nadzorcza w ścisłej współpracy z odpowiednimi departamentami Vienna Insurance Group nadzorowała prawidłowość sprawozdań finansowych dostarczanych w formie raportów kwartalnych m.in. Raport Rachunkowości, Raport Controllingowy i Raport z Wykonania Budżetu oraz Raport Aktuarialny. Rada Nadzorcza monitorowała zarządzanie ryzykiem w Spółce, a także stan przygotowań do wdrożenia wymogów dyrektywy Wypłacalność II. W szczególności podczas posiedzeń Rady Nadzorczej omawiano następujące zagadnienia: wdrożenie 4 kluczowych funkcji wymaganych przez dyrektywę Wypłacalność II, wyniki obliczeń SCR (Kapitałowego Wymogu Wypłacalności) zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II wg stanu na oraz , wyniki inwentaryzacji ryzyk i analizy systemu kontroli wewnętrznej, ze wskazaniem największych ryzyk, na które jest narażona Spółka, wyniki testów stresu na przeprowadzanych raz w roku zgodnie z wytycznymi organu nadzoru, informacją nt. oceny BION (Badanie i Ocena Nadzorcza), nadanej Spółce przez KNF za 2012 rok, stanu prac w procesie przedaplikacyjnym z KNF, będącym przygotowaniem do złożenia wniosku o zatwierdzenie częściowego modelu wewnętrznego, wyniki próbnej Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności (ORSA), opracowanej na podstawie planu finansowego W 2013 roku Rada Nadzorcza zapoznawała się regularnie z informacją przekazaną przez Biuro Audytu Wewnętrznego, zawierającą raport z działalności Audytu Wewnętrznego w danym okresie sprawozdawczym, wykonanie planu audytu wewnętrznego, główne wnioski, zalecenia i ich realizacje oraz plan audytu na nadchodzący okres. Rada Nadzorcza zapoznała się w szczególności z wynikami przeprowadzanych audytów: oddziałów, wpływu procesu likwidacji szkód na wskaźnik odnowień umowy ubezpieczenia, organizacji i funkcjonowania Centrum Rozliczeń, organizacji i prawidłowości prowadzenia spraw sądowych, projektów e-biznesowych oraz analizy rentowności wybranych kanałów dystrybucji.

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Raport Roczny 2009 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Spis treści List od Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011. kunszt ubezpieczeń. Compensa. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Raport Roczny 2011. kunszt ubezpieczeń. Compensa. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Raport Roczny 2011 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group kunszt ubezpieczeń Spis treści List Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 3 468 486 4 262 889 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2155. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$)*#%+,#-%#.

!#$%!&'!()$)*#%+,#-%#. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO II KWARTAŁACH 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. 1 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba (Departament Monitorowania Ryzyk)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI 1 grudnia 2015 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 2014 Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 22 maja 2015 roku Strona 1 Spis treści I. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki II. III. IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTALE 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Marcin Liwacz Prezes Zarządu Piotr Macoch Członek Zarządu

Marcin Liwacz Prezes Zarządu Piotr Macoch Członek Zarządu Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo