Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, Ostrów Mazowiecka 1.3.Projektant: mgr inż. arch. Łuniewki Dariusz, konstr. mgr inż. Dariusz Kiluk inst. sanit. mgr inż. Krzysztof Polecki, inst. elektr. mgr inż. Michał Kuczyński ᖷ哷ᆇ卧 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷awa opracowaniaᆇ卧 1. Zlecenie inwestora 2. Umowa nr 158/STL o dostarczenie wody zawarta w dn r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Ostrowi Maz. Ul. Wileńska Umowa na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przem. Zakład energetyczny Warszawa Teren S.A. ul. Marsa 95 z dn ᖷ哷ᆇ卧 rzeᖷ哷mioᖷ哷 inweᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷cᖷ哷i Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego budynku Szkolnego w Lubiejewie w którym pomieszczenia zajmuje Zespół Szkół nr 1, przy ul. Rubinkowskiego 8 w Ostrowi Mazowieckiej, na potrzeby lokalizacji w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej a w szczególności remont i dostosowanie pomieszczeń do przebywania dla dzieci, oraz wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych środkowej części szkoły, oraz sali gimnastycznej. ᖷ哷ᆇ卧 piᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷anᖷ哷 iᖷ哷ᖷ哷nieᖷ哷 号ceᖷ哷o 4.1.Działka położona we wsi Lubiejewo, przy drodze gminnej, prowadzącej bezpośrednio do skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą z Warszawy do Łomży. 4.2.Na działkę prowadzi istniejący wjazd z drogi gminnej. 4.3.Na działce znajduje się: remontowany budynek połączony z salą gimnastyczną, oraz wydzieloną warsztatową, znajdującą się w bocznych skrzydłach budynku. Dodatkowo na działce znajdują się budynki magazynowe, gospodarcze poza zakresem opracowania. 4.4.Istniejący budynek posiada następujące media: Przyłącze i Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, C.O. z własną kotłownią gazową, oraz instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych, istniejącym przyłącze energetycznym - bez zmian 4.5.Dane dotyczące czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków budynek nie jest wpisany do rejestru ochrony zabytków 4.6.Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej - nie dotyczy, działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 onᖷ哷ᖷ哷rᖷ哷kcᖷ哷a ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷nkᖷ哷ᆇ卧 Budynek Szkoły przy ul. Słonecznej 4 w Lubiejewie 4 kondygnacyjny, oddylatowany od warsztatów stanowiących część parterową kompleksu. Rozpiętość traktów 6.0 i 3.0m Na podstawie istniejącego projektu oraz oględzin i inwentaryzacji. Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe. Ściany fundamentowe do poziomu zerowego z betonu żwirowego. Ściany osłonowe parteru gr. 38cm z cegły kratówki kl.100. Ściany osłonowe piętra partie podokienne z bloczków gazobetonowych. Ściany zewn. szczytowe z bloków kanałowych gr. 36cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloków kanałowych gr. 24cm.

2 Słupy ścian zewnętrznych BZ 50/50/289 i BZ/52/ Nadproża okienne oraz drzwiowe prefabrykowane typowe i wylewane żelbetowe Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych Stropodach wentylowany wykonany przez ułożenie płytek korytkowych otwartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki gr.12cm. Ocieplenie stropodachu wełna mineralna Płytki okapowe prefabrykowane. Odprowadzenie wody opadowej wg spadków w kierunku rynny Schody żelbetowe prefabrykowane Daszki żelbetowe wylewane Ścianki działowe gr 6.5cm oraz 12cm z cegły dziurawki Wentylacja grawitacyjna otworami kanały w ścianach w pomieszczeniach sal, sanitariatów Kominy wentylacyjne wykonane z bloków ściennych kanałow Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów smołowe Izolacje Pionowe ścian fundamentowych bitumiczne Izolacja przeciwwilgociowa stropodachu z dwóch warstw papy na lepiku Posadzki w pomieszczeniach w płytek PCV oraz lastryko w korytarzach i sanitariatach We wszystkich pomieszczeniach tynk cem.- wap. Malowane pomieszczenia farbą emulsyjną oraz lamperii olejno Obróbki dachów, daszków, kominów zewn., parapetów okiennych oraz krawędzi ścian szczyt. 4.8.Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych dobry. Mogą one nadal pełnić bezpieczne swoje funkcje Ściany zewnętrzne nieocieplone. Elewacja wymaga odnowienia Pokrycie dachu szczelne. Widoczny zaciek przy ścianie i wyłazie dachowym. Ewentualne docieplenie stropodachu wykonać od góry poprzez ułożenie twardych płyt wełnianych na istniejącym pokryciu oraz wykonanie nowego pokrycia ( poza zakresem opracowania ) Okna PCV wymienione Drzwi wejściowe do budynku stare wymienić na drzwi aluminiowe z tzw. ciepłym profilem lub z PCV szklone szybą zespoloną jednokomorową. ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lnᖷ哷 opiᖷ哷 zaᖷ哷ania proᖷ哷ekᖷ哷oweᖷ哷oᆇ卧 5.1.Nie przewiduje się żadnych prac mających wpływ na zagospodarowanie działki 5.2.Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników - inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 5.3.Przewidywana inwestycja nie będzie miła ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 5.4.Rozwiązanie układów sieciowych, zaopatrzenie we wszystkie media z istniejących przyłączy do budynku na warunkach gestorów sieci. - Nie ulega zmianie 5.4.Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych nie wymienia się. 5.5.Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie koliduje i nie przekracza granic terenu. ᖷ哷ᆇ卧 cᖷ哷rona pᆇ卧 po 嘷ᆇ卧 wg ekspertyzy rzeczoznawcy ( odrębne opracowanie )

3 ᖷ哷ᆇ卧 akreᖷ哷 opracowaniaᆇ卧 7.1.Projekt obejmuje remont pomieszczeń szkolnych obejmujących wydzielone w środkowym skrzydle sale lekcyjne, administracyjne, korytarze, komunikację, klatki schodowe, sanitariaty na poszczególnych kondygnacjach, pomieszczenia szatni na parterze, oraz salę gimnastyczną. 7.2.Aranżację adaptowanych i remontowanych pomieszczeń na sale z przeznaczeniem sal integracyjnych, sali polisensorycznej, sale lekcyjne przysposobienia do pracy. rozdział sal i wydzielenie pokoju rehabilitacyjnego, zaplecza. Zorganizowanie warunków do nauki i przebywania osobom niepełnosprawnym. Zmiana wystroju. 7.3.Remont pomieszczeń sanitariatów i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, stołówki, adm. dyżurki przy wejściu do budynku oraz zamiana pomieszczeń administracyjnych i lekcyjnych. Remont holu głównego, z którego wydzielono dodatkowe pomieszczenia. 7.4.Istniejącą gastronomię z zapleczem przystosowano na potrzeby kuchniprzygotowalni posiłków z zapleczem, jednocześnie uzyskano pomieszczenie socjalne oraz dostępny dla personelu dodatkowy sanitariat. 7.5.Remont wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, doprojektowano instalację do nowo powstałych punktów poboru wody. 7.6.Zaprojektowano instalację wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu 7.7.Instalacja elektryczna oświetleniowa, gniazd wtykowych, instalacja logiczna, komputerowa. 7.8.Projekt ma na celu przystosowanie budynku do nowych potrzeb, podniesienie standardu obiektu i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. 8ᆇ卧 eᖷ哷ᖷ哷awienie powierzcᖷ哷ni ᆇ卧 eᖷ哷ᖷ哷awienie powierzcᖷ哷ni w częᖷ哷ci eᖷ哷połᖷ哷 zkᖷ哷ł pecᖷ哷alnᖷ哷cᖷ哷 PARTER NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 0/01 POMIESZCZENIA WIATROŁAP gres 3,9 0/02 hol gres 10,9 0/03 SZATNIA gres 17,6 0/04 SZATNIA gres 15,2 0/05 DYŻURKA gres 3,1 0/05 KORYTARZ gres 84,9 0/06 STOŁÓWKA/ŚWIETLICA gres 49,0 0/07 WST. MYCIE. TERM. gres 2,9 0/08 PRZYGOTOWALNIA gres 8,5 0/08 WYDAWALNIA gres 3,6 0/09 MAGAZYN gres 1,6 0/10 ZMYWALNIA gres 5,4 0/11 POM. NA ODP. gres 1,0 0/12 WC PERSONELU gres 2,6 0/13 POM.PERSONELU gres 6,1 0/14 MAGAZYN gres 3,2 0/14 SANIT. D.+N. gres 4,2 0/15 SANIT. MĘSKI gres 3,8 0/16 SALA INTEGRACJI wykładzina PCV 66,8 SENSORYCZNEJ 0/17 SALA GIMNASTYCZNA deski 289,9 0/18 KORYTARZ gres 10,5 0/19 ZAPLECZE gres 23,8 0/20 WIATROŁAP gres 15,8 634,3 m2

4 I PIĘTRO NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 1/01 POMIESZCZENIA KORYTARZ wykładzina PCV 62,1 1/02 WYPOŻYCZALNIA wykładzina PCV 24,5 1/03 KSIĄŻEK KLASA II wykł. dywanowa 33,2 1/04 KLASA I wykł. dywanowa 33,9 1/04 POM. PORZĄDK. gres 1,9 1/05 SANIT. MĘSKI gres 11,5 1/06 SANIT. DAMSKI gres 7,9 1/07 SANIT. PERSONELU gres 3,6 1/08 KLASA III wykładzina PCV 33,5 1/09 GIMNAZJUM ŻYCIA wykładzina PCV 33,5 245,6 m2 II PIĘTRO NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 2/01 POMIESZCZENIA KORYTARZ WYKŁADZINA PCV 63,1 2/02 POKÓJ NAUCZYCIELSKI panele podłogowe 24,5 2/03 SALA PDP wykładzina PCV 33,2 2/04 SALA PDP wykładzina PCV 33,9 2/05 POM. PORZĄDK. gres 1,2 2/06 SANITARIAT MĘSKI gres 11,5 2/07 SANIT. PERSON. gres 3,6 2/08 SANITARIAT gres 7,9 2/09 DAMSKI+N. GABINET PIELĘGNIARKI wykładzina PCV 16,4 2/10 POKÓJ NAUCZYCIELSKI panele podłogowe 16,6 2/11 SALA PDP wykładzina PCV 33,1 2/12 KUCHNIA gres 15,1 260,1 m2 III PIĘTRO NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 3/01 POMIESZCZENIA KORYTARZ wykładzina PCV 126,3 3/02 SEKRETARIAT panele podłogowe 16,0 3/03 POKÓJ DYREKTORA panele podłogowe 16,7 3/04 SALA STYM. POLISENS. wykładzina PCV 33,4 3/05 ZAPLECZE TECHNICZNE wykładzina PCV 16,2 3/06 V-VI KLASA wykładzina PCV 33,2 3/07 II-III GIMAZJUM wykładzina PCV 33,7 3/08 SALA KOMPUTEROWA wykładzina PCV 33,3 3/09 LOGOPEDA wykładzina PCV 15,0 3/10 SANIT. PERS. terakota 3,2 3/11 SANITARIAT D. terakota 9,0 3/12 SANIT. MĘSKI terakota 11,5 3/13 POM. PORZADK. terakota 1,6 3/14 KLASA III ZSZ wykładzina PCV 33,7

5 3/15 ARCHIWUM I wykładzina PCV 15,9 3/15 SERWEROWNIA KL I-II ZSZ wykładzina PCV 33,3 3/15 MAGAZYNEK wykładzina PCV 8,3 440,3 m2 SUMA: 1580,3 m2 eᖷ哷ᖷ哷awienie powierzcᖷ哷ni w częᖷ哷ci ᆇ卧 ᆇ卧 PARTER NR POM. NAZWA POM. RODZAJ PODŁOGI POW. 0/01 WIATROŁAP gres 3,9 0/02 HOL gres 10,7 0/03 KORYTARZ gres 48,0 0/04 SZATNIA gres 33,2 0/05 SANITARIAT D. gres 10,0 0/06 SANIT. PERS. gres 3,2 0/07 POM. GOSP. gres 2,9 0/08 SANITARIAT M. gres 11,1 0/09 SALA LEKCYJNA wykładzina PCV 50,8 0/10 KSIĘGOWOŚĆ wykładzina PCV 20,2 0/11 MAGAZYN+ SERWEROWNIA I PIĘTRO wykładzina PCV 15,9 209,9 m2 NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 1/01 POMIESZCZENIA KORYTARZ wykładzina PCV 45,5 1/02 POM. GOSP. terakota 2,1 1/03 SANITARIAT D. terakota 10,6 1/04 SANITARIAT M. terakota 10,9 1/05 SANIT. PERS. terakota 3,4 1/06 SALA KONSUMPCYJNA terakota 8,9 1/07 SKLEPIK SZKOLNY terakota 6,6 1/08 POKÓJ NAUCZYCIELSKI panele podłogowe 16,2 1/09 SALA KOMPUTEROWA wykładzina PCV 50,8 1/10 SALA JĘZYKOWA wykładzina PCV 22,6 1/11 ARCHIWUM wykładzina PCV 15,9 193,5 m2 II PIĘTRO NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 1/10 POMIESZCZENIA SEKRETARIAT panele podłogowe 9,2 1/11 POKÓJ DYREKTORA panele podłogowe 13,0 1/12 SALA KONFERENCYJNA panele podłogowe 15,9 2/01 KORYTARZ wykładzina PCV 47,8 2/02 POM. GOSP. terakota 4,2 2/03 SANITARIAT D. terakota 9,0 2/04 SANIT. PERSON. terakota 3,9 2/053 SANITARIAT M. terakota 9,0 2/06 SALA LEKCYJNA wykładzina PCV 33,3 2/07 SALA LEKCYJNA wykładzina PCV 33,7

6 179,0 m2 SUMA: 582,4 m2 KOMUNIKACJA PIONOWA KLATKA NR1 NR POM. K/00 NAZWA POMIESZCZENIA KOMUNIKACJA K/01 PIONOWA KOMUNIKACJA K/02 PIONOWA KOMUNIKACJA K/03 PIONOWA KOMUNIKACJA PIONOWA KOMUNIKACJA PIONOWA KLATKA NR2 NR POM. K/00 NAZWA POMIESZCZENIA KOMUNIKACJA K/01 PIONOWA KOMUNIKACJA K/02 PIONOWA KOMUNIKACJA K/03 PIONOWA KOMUNIKACJA PIONOWA RODZAJ PODŁOGI POW. gres 9,5 gres 9,5 gres 9,5 gres 9,5 38,0 m2 RODZAJ PODŁOGI POW. gres 9,5 gres 9,5 gres 9,5 gres 9,5 38,0 m2 9ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lnᖷ哷 opiᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owlanᖷ哷ᆇ卧 9ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 race ᖷ哷emonᖷ哷a 嘷owe i rozᖷ哷iᖷ哷rkoweᆇ卧 przewiduje się podstawowe: - demontaż ścianek działowych murowanych, oraz warstw posadzkowych wewnątrz budynku w pomieszczeniach objętych opracowaniem. - powiększanie otworów drzwiowych do pomieszczeń, zgodnie z częścią graficzną projektu. - demontaż wyposażenia oraz krat stalowych na holu oraz przy klatce schodowej. - demontaż stolarki drzwiowej wejściowej - demontaż instalacji sanitarnych w obrębie pomieszczeń objętych opr. - demontaż instalacji elektrycznych w obr. pomieszczeń objętych oprawcow - w pomieszczeniach sanitarnych obj. opracowaniem demontaż urządzeń sanitarnych. - demontaż poręczy i balustrad na klatce schodowej 剷 剷 剷 剷 剷 剷ᖷ呗ć 剷 剷ch 剷 剷 剷 a 剷 剷ᖷ呗u z 剷ń z 剷 剷 剷 z 剷 sz 剷u 剷a ᖷ呗u 剷 剷 剷 剷a aᖷ呗 za 剷 剷c 剷 a 剷 剷 s 剷 u 剷 剷 剷 a 剷 az ᖷ呗 z 剷ᖷ呗 sa ᖷ呗ᖷ呗 剷 ᖷ哷0ᆇ卧 ozwi 号zania proᖷ哷ekᖷ哷owe, maᖷ哷eriałowo konᖷ哷ᖷ哷rᖷ哷kcᖷ哷ᖷ哷neᆇ卧 Projekt konstrukcyjny wykonawczy wg części opisowej i graficznej projektu wykonawczego- ( ᆇ卧ᖧ叇Ć pkᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧0 嘷 konᖷ哷ᖷ哷rᖷ哷kcᖷ哷i ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷nkᖷ哷 嘷 wᖷ哷konaneᖷ哷o przez mᖷ哷r in 嘷ᆇ卧 ariᖷ哷ᖷ哷za ilᖷ哷kaᆇ卧 Do budynku dostać się można bezpośrednio dwoma istniejącymi wejściami głównym od strony frontowej, oraz wejściem przez warsztaty szkolne. Poziom parteru +/-0.00m=130.55m.n.p.m. Wewnętrzny hol- korytarz główny to największa otwarta przestrzeń w budynku. Z holu dostać się można do poszczególnych pomieszczeń. Na poszczególne kondygnacje dostać się można dwiema wydzielonymi klatkami schodowymi. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷 oᖷ哷ᖷ哷ępnoᖷ哷ć ᖷ哷la oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 niepełnoᖷ哷prawnᖷ哷cᖷ哷ᆇ卧 W ciągu jednej klatki schodowej zaprojektowano platformę dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą dostęp do każdej kondygnacji. W sanitariatach należy zainstalować uchwyty i pełne wyposażenie dla osób niepełnosprawnych.

7 W drugim etapie realizacji przewidziano windę. Zaprojektowaną jako wydzieloną dobudowaną do istniejącego budynku. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 rzewoᖷ哷ᖷ哷 wenᖷ哷ᖷ哷lacᖷ哷ᖷ哷ne. Należy sprawdzić drożność każdego komina wentylacyjnego przed jego podłączeniem i oddaniem do użytkowania. Niedrożne należy udrożnić. Projektuje się podpięcie poszczególnych pomieszczeń do kolejnych otworów i przewodów wentylacyjnych (wg zał. graficznego) W wyznaczonych pomieszczeniach oraz sanitariatach, przewidziano wentylator elektryczny na kanałach o wydajn. 50m³/h sprzężony z włącznikiem oświetlenia. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 alᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷raᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷alowe wewnęᖷ哷rzne na klatce schodowej wg rys. zał. graf. Stalowa malowana proszkowo w kolorze jasno szarym, stalowym. Pochwyt stalowy z zabezpieczeniem przeciw ześlizgiwaniu się i siadaniu przez dzieci. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 aᖷ哷pro 嘷a naᖷ哷 oᖷ哷worami ᖷ哷rzwiowᖷ哷mi w ᖷ哷cianacᖷ哷 belki nadprożowe wylewane i wykonywane na budowie wg proj. konstrukcyjnego, część konstrukcyjna. ᖷ哷0ᆇ卧5. Konstrukcja wsporcza klap dymowych ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 oᖷ哷aᖷ哷zki Istniejącą wykładzinę PCV usunąć. Ewentualnie istniejącą szlichtę betonową popękaną i uszkodzoną skuć i wylać nową zachowując istniejący poziom w pomieszczeniach Posadzki w budynku wg załącznika graficznego: Parter oraz biegi klatki schodowej - gres antypoślizgowy o wym. 30x30cm: kolor dobrano z wzornika ( NovaG ) np: jasny beż-quarzite ( QZ01 ) natura, lub podobny. Wstawki w kolorze ceglastym QUARZITE (QZ06) naturalna. Cokoły wys. 10cm. na kleju w kolorze jasny beż j.w. Klasa ścieralności IV, w ciągach pieszych, korytarzach kl. V gres gat.i Posadzka w pomieszczeniach projektowanych sanitariatów gres antypoślizgowy w kolorze jasno szarym i beżowym. zielony - QUARZITE (QZ09), jasny beż j.w. lub podobny Posadzka w pomieszczeniach administracyjnych, salach szkolnych, Sali stymulacji stymulacji i integracji polisensorycznej, pomieszczenia pielęgniarki, logopedy, wg tabeli: - wykładzina wielowarstwowa PCV 2.0mm. warstwą użytkową 0.8mm., dobrana z wzornika np.: GAMRAT: Rekord 42 ( grupa ścieralności T zgodnie z normami, wystawionym certyfikatem przez ITB, atest higieniczny, trudnopalność ) w Sali komputerowej antystatyczna. Wywinięcie cokołu wykładzin PCV min 10cm. na ścianę. Kolorystyka wg zał. graficznego z zachowaniem różnorodności kolorów Posadzka w pom. gospodarczych oraz w wiatrołapie przy wejściu, - mrozoodporne, antypoślizgowe kolor dobrany z wzornika (NovaG: ciemny szary - np.: QUARZITE ( QZ13) strukturalna, gat.i W pokoju administracyjnym dyrektora i sekretariacie - panele drewniane w kolorze jasny buk. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 Posadzka w sali gimnastycznej - istniejąca cyklinowanie. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖧ叇cianᖷ哷 pomieᖷ哷zczeᑇ囇 Ściany działowe murowane z gazobetonu gr. 12cm. Ściany korytarzy, pomieszczeń administracyjnych, tynkowane tynkiem cem-wap. kat. lii, malowanie farbą emulsyjną w kolorach jasnych (wg uzgodnień z użytkownikiem )

8 Korytarz - malowanie farbą emulsyjną, w kolorze jasno beżowym wg zał. graf. 剷 剷 剷 剷 剷 剷ᖷ呗 a 剷 z ᖷ呗a 剷 剷 剷 剷 ᖷ呗a 剷 剷 剷ᖷ呗ᖷ呗ᖷ呗 ᖷ哷aᖷ哷no ᖷ哷e 嘷owᖷ哷 ( ᖷ哷00ᖷ哷0 嘷 do wysokości 1.40m. tynk mozaikowy np.: nr 235, grubość ziarna 1.0mm. Sale lekcyjne j.w. emulsyjna o zwiększonej odporności na ścieranie. Kolorystyka sal dostosowana do palety kolorystycznej posadzek. (wg uzgodnień z użytkownikiem ) Pomieszczenia sanitariatów malowane na biało farbą emulsyjną łązienkową powyżej płytek - od 2.10m. W miejscach urządzeń sanitarnych płytka glazurowana biała, z aplikacją w postaci paska 20cm w kolorze zielonym i 40cm w kolorach żywych, pomarańczowy, zielony, niebieski, w zależności od kondygnacji. wzdłuż ścian na wysokości od 110cm. wg zał. graficznego. ᖷ哷0ᆇ卧8ᆇ卧 ᖷ哷fiᖷ哷ᆇ卧 W pomieszczeniach administracyjnych, gospodarczych, salach lekcyjnych tynkowane wyrównane tynkiem cem-wap. kat. III, malowane na biało. W pomieszczeniach sanitariatów sufit podwieszony na ruszcie stalowym płyta gipsowo kartonowa w odl. od sufitu max 20.0cm. Tynkowany j.w. malowany na biało. ᖷ哷0ᆇ卧9ᆇ卧 ᖷ哷olarka ᖷ哷rzwiowaᆇ卧 Schematy wg wykazu ślusarki i stolarki, Indywidualna. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, wejściowe ślusarka aluminiowa w kolorze ciemno brązowym. ( w dwóch głównych wejściach ) Drzwi wewnętrzne wejściowe z wiatrołąpu na korytarz, w kolorze brązowym w systemie profili aluminiowych bez izolacji termicznej, przeznaczony do wykonywania zabudowy wewnętrznej: wiatrołapów. Np: System NT 50 pozwalający na zastosowanie wypełnień szklanych. Szkło bezpieczne P2. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł - wynosi 52-60mm. Drzwi wyposażone w pochwyt, samozamykacz, oraz zamek. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń z korytarzy i holów płycinowe okleinowane z ościeżnicą regulowaną np. typu: 剷ᖷ呗ᖷ呗ᖷ呗 剷 w kolorze: jasny buk. Drzwi wejściowe 2-szybowe z szybą termoizolacyjną typu thermofloat w zestawie i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Czterooko lub pięciokomorowe profile ze współczynnikiem przenikania ciepła do U=1,5 W/m2K, współczynnik przenikania ciepła Us = 1,1 W/m2K, okucia antywłamaniowe. Drzwi wewnętrzne zamykające klatki schodowe EI 30 aluminiowe ślusarka w kolorze białym. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷0ᆇ卧 aᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owa ᖷ哷rzeᖷ哷nikᖷ哷wᆇ卧 Grzejniki, zabudowane, łatwozmywalne, osłonięte, w sali Inter. sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, na świetlicy, korytarzu i na klatce schodowej. Wykonane z drewna, płyty MDF uzupełnione siatką Wymiana grzejników w pomieszczeniu kuchni na grzejniki gładkie. ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 nᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e wewnęᖷ哷rzne w zakreᖷ哷ie oᖷ哷ᖷ哷ęᖷ哷ᖷ哷m opracowaniem 嘷 inᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e woᖷ哷 嘷 kan, wenᖷ哷ᖷ哷lacᖷ哷a, wg opracowania projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych Projekt wykonawczy remontu i wymiany instalacji wod.-kan. oraz chłodzenia i wentylacji pomieszczenia serwerowni w remontowanym budynku szkolnym z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Lubiejewie Starym opracowany przez mgr Inż. Krzysztofa poleckiego w części: Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. oraz chłodzenia i wentylacji pomieszczenia serwerowni w remontowanym budynku szkolnym z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Lubiejewie Starym

9 Zakres opracowania wykonawczego projektu w zakresie inst. sanitarnych obejmuje: Instalację wodociągową i kanalizacji saitarnej Instalację wentylacji i chłodzenia serwerowni ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧Instalacja przeciwpożarowa- pozostaje bez zmian, z przeniesieniem istniejącego hydrantu i uzupełnienie wyposażenia hydrantu w sali gimnastycznej. ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanym budynku w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych opracowany przez mgr Inż. Michała Kuczyńskiego w części: Projekt wykonawczy modernizacji instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych Zakres opracowania wykonawczego projektu w zakresie inst. elektr i teletechn. obejmuje: Instalację oświetleniową Instalację oświetlenia awaryjnego Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia Instalację gniazd dedykowanych Instalację przepięciową Instalacje tablic rozdzielczych instalację RTV Instalację okablowania strukturalnego (komputerową, telefoniczną) Instalację przyzywową w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych Instalację zasilającą platformę, windę Instalację klap dymowych Instalację elektronicznego woźnego zarządzającego gongami szkolnymi ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 waᖷ哷i. Instalacje wewnętrzne demontaże i projektowane- zgodnie z projektami wykonawczymi branżowymi i przedmiarami. Zastosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych cz. I - Roboty ogólnobudowlane. W przypadkach wymagających wyjaśnienia należy kontaktować się z autorem przed podjęciem czynności na budowie. Detale połączeń nie ujęte w opracowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie ewentualne odstępstwa od projektu mogą nastąpić wyłącznie za zgodą autora projektu. Białystok r. Opracował: arcᖷ哷ᆇ卧 ariᖷ哷ᖷ哷z Łᖷ哷niewᖷ哷ki

10 ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lna cᖷ哷arakᖷ哷erᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷kaᆇ卧 OPIS CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ DO PROJEKTU Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego budynku Szkolnego w Lubiejewie w którym pomieszczenia zajmuje Zespół Szkół nr 1, przy ul. Rubinkowskiego 8 w Ostrowi Mazowieckiej, na poᖷ哷rzeᖷ哷ᖷ哷 lokalizacᖷ哷i w ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷nkᖷ哷 eᖷ哷połᖷ哷 zkᖷ哷ł pecᖷ哷alnᖷ哷cᖷ哷 w ᖷ哷ᖷ哷rowi azowieckieᖷ哷 a w szczególności remont i dostosowanie pomieszczeń do przebywania dla dzieci, oraz wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych środkowej części szkoły, oraz sali gimnastycznej w zakresie adaptacji pomieszczeń, wystroju, instalacji /sanitarnych, elektrycznych, przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Remont wnętrz, pokoi, sal lekcyjnych i terapeutycznych i sanitariatów, przystosowania kuchni do wydawania posiłków, w zakresie przystosowania do obowiązujących norm, w zakresie aranżacji wystroju i instalacji j.w. ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lna cᖷ哷arakᖷ哷erᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ka i opiᖷ哷 czᖷ哷nnoᖷ哷ci w pomieᖷ哷zczeniacᖷ哷 ᖷ哷erapeᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷cznᖷ哷cᖷ哷, ᖷ哷alacᖷ哷 lekcᖷ哷ᖷ哷nᖷ哷cᖷ哷ᆇ卧 Zaprojektowano sale - iczᖷ哷a oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 na ᖷ哷eᖷ哷n 号 ᖷ哷alę 嘷 ᖷ哷ᖷ哷 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 [ max ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷czniᖷ哷w + ᖷ哷 naᖷ哷czᖷ哷ciel ] 2.1.Sala rehabilitacji- integracji sensorycznej- parter. Przewidziana na przebywanie jednej grupy. Zajęcia metodą polegającą na integracji czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Na podstawie przeprowadzonych badań i wyników testów, opracowuje się zasady rehabilitacji dla dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi. Rehabilitacja, zależnie od potrzeb, obejmuje stymulację poszczególnych zmysłów np. motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp. Głównymi zadaniami rehabilitacji jest hamowanie lub eliminowanie drogą stymulacji negatywnych bodźców, które występują przy nadwrażliwości układu zmysłów (np. nadpobudliwości ruchowej, trudnościach w koncentracji uwagi) oraz dostarczanie bardzo mocnych, różnorodnych bodźców przy niedostatecznej wrażliwości układu zmysłów (np. zaburzeniach ruchowych, percepcji i koordynacji). Stymulacja dziecka polega na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom, najczęściej podczas zabawy. W rehabilitacji biorą również aktywny udział rodzice, którzy otrzymują od terapeutów wskazówki dotyczące postępowaniach z dzieckiem. Wyposażona w: M. zawieszenie z zawiesinami N. huśtawka "konik" O. huśtawka terapeutyczna P. platforma wisząca R. huśtawka "T" S. hamak terapeutyczny T. helikopter U. trampolina W. kołyska duża X. deska rotacyjna Y. beczka Z. deskorolka 2.2.Sale nauk na piętrze I - ᖷ哷 ᖷ哷ale dla dzieci najmłodszych i najbardziej upośledzonych. Sale te przewidziane na: I, II, III klasę podstawówki oraz gimnazjum życia. Liczba osób j.w. ᆇ卧

11 Zajęcia odbywające się w salach polegać będą na edukacji, nauce podstawowego materiału szkolnego. 2.3.Sale nauk na piętrze II - ᖷ哷 ᖷ哷ale klas przysposabiających do pracy w tym jedna z zapleczem kuchennym. Głównym celem pracy edukacyjno - wychowawczej w tej grupie uczniów jest przeświadczenie o konieczności rozwijania autonomii uczniów, tzn. wspierania ich w osiąganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym oraz przygotowanie ich do pracy we własnym gospodarstwie domowym. Realizacja powyższych celów kształcenia odbywa się w ramach dwóch głównych przedmiotów: funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowania do pracy. W ramach funkcjonowania uczniowie poszerzają swoją wiedzę o treści przyrodniczo matematyczne oraz humanistyczno- społeczne. Przygotowanie zawodowe przyjmuje następujące kierunki realizacji: * pomoc w kuchni, * czynności porządkowe, * uprawa i pielęgnacja roślin, * wytwarzanie przedmiotów ozdobnych i użytkowych, * wyroby za sznurka, * proste prace tkackie. Zajęcia z zakresu przygotowania do pracy mają charakter praktyczny i teoretyczny, z przewagą pierwszego (z uwagi na trudności poznawcze uczniów). Opanowanie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, umiejętność organizacji własnego działania w sytuacjach życia codziennego, kierowania swoim postępowaniem. Zdolność do uczestnictwa w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości, umiejętności nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi. W klasie przysposobienia do pracy uczniowie biorą udział w zajęciach przygotowujących ich do pracy w gospodarstwie domowym. Przygotowują proste potrawy, uczą się nakrywać do stołu, sprzątać, obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego oraz pielęgnować rośliny. Zadaniem nauczyciela jest także usprawnianie manualne uczniów poprzez różne formy terapii zajęciowej. Młodzież szczególnie realizuje się podczas zajęć z zakresu rękodzieła, wykonując różnego rodzaju prace- tkackie, sznurkowe, wyroby z gipsu, gliny i masy solnej. 2.4.Sale nauk na piętrze III - ᖷ哷 ᖷ哷al klas V, VI, II i III gimnazjum, I, II, III zawodówki. Zajęcia odbywające się w salach polegać będą na edukacji, nauce podstawowego materiału szkolnego. Jedna z sal przewidziana na salę komputerową Sala stymulacji polisensorycznej z zapleczem - piętro III. przebywający w pomieszczeniu, poddawani będą stymulacji zmysłów za pomocą całej gamy bodźców świetlnych, słuchowych, zapachowych.. Sala wyposażona w odpowiednich dodatków, podkreślające charakter sali (sale stylizowane na łąkę, rafę koralową itd. wg założeń programu i prowadzących). Stymulacja polisensoryczna z jednoczesną stymulacji wielu zmysłów wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Jest to próba integracji wrażeń zmysłowych, próba aktywizowania obszarów mózgu Świetlica - Stołówka

12 Oprócz podstawowej funkcji stołówki jadalni - pomieszczenie służyć będzie po zajęciach jako świetlica i pomieszczenie w którym odbywać się będą różne spotkania, rodziców, uczestników, pracowników. Nie ma na stale przypisanej liczby osób, ponieważ jest zależne od danej potrzeby lub celu Biblioteka wypożyczalnia pomieszczenie na I piętrze. Obsługująca uczniów w przerwach międzylekcyjnych Pokoje biurowe - ᖷ哷 pokoje nauczycielskie na II piętrze. W pomieszczeniu tym będą wykonywane czynności związane z archiwizowaniem pracy, pracą dokumentacyjną - przewidziano w jednym z pokoi 14 osób a w drugim 8 osób Pokoje biurowe ᖷ哷ekreᖷ哷ariaᖷ哷 i pokᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷rekᖷ哷ora na III piętrze. W pomieszczeniu tym będą wykonywane czynności związane z kierowaniem ośrodkiem, administrowaniem. 1.8.Gabinet lekarski - na II piętrze. W pomieszczeniu tym na stałe ( w czasie trwania zajęć max 8godz.) będzie przebywać 1 osoba [ pielęgniarka] oraz okresowo lekarz. W pomieszczeniu będą wykonywane czynności związane poradnictwem medycznym, wydawaniem leków itp. 2.9.Pokój logopedy, terapeutyczne spotkania z dziećmi, zajęcia logopedyczne,itp. gry, zabawy. W zależności od potrzeb przebywać będzie dziecko z nauczycielem Pomieszczenia szatni istniejące 2.11.Pomieszczenia porządkowe przeznaczone na przechowywanie podstawowego sprzętu przeznaczonego do sprzątania, oraz środków czystości itp. ᖷ哷ᆇ卧 aᖷ哷rᖷ哷ᖷ哷nienie ᖷ哷ᖷ哷lna liczᖷ哷a oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 korzᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷aᖷ哷 号cᖷ哷cᖷ哷 z ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷nkᖷ哷 w częᖷ哷ci eᖷ哷połᖷ哷 zkᖷ哷ł pecᖷ哷alnᖷ哷cᖷ哷 嘷 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷eᖷ哷o 80 ᖷ哷o oᖷ哷oᖷ哷ᖷ哷 [ ᖷ哷czniowie ] oraz ᖷ哷ᖷ哷 naᖷ哷czᖷ哷cieli, ᖷ哷 ᖷ哷ekreᖷ哷rarka, ᖷ哷ᖷ哷rekᖷ哷or, ᖷ哷 pracownikᖷ哷w ᖷ哷ecᖷ哷nicznᖷ哷cᖷ哷 [ oraz okᆇ卧 ᖷ哷 pracownikᖷ哷w pracᖷ哷ᖷ哷 号cᖷ哷cᖷ哷 okreᖷ哷owo ]ᆇ卧 Na stan obecny w Zespole szkół Specjalnych uczy się 3 osoby niepełnosprawne. Projektowany Ośrodek pracować będzie na jedną zmianę i czynny będzie w godzinach od 7 00 do 15 00, na jedna zmianę. Uczniowie na zajęcia będą przywożeni i odwożeni codziennie. ᖷ哷ᆇ卧 roᖷ哷ram ᖷ哷 嘷ᖷ哷ᖷ哷kowᖷ哷 Wyposażenie w salach nauk w stoły oraz krzesła. Krzesło i biurko nauczycielskie przedstawiono na rzucie projektu. Tablica, szafy. Wyposażone w odbiornik TV. ᖷ哷ᆇ卧 nᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e ᖷ哷aniᖷ哷arne W budynku dla części objętej opracowaniem Zespołu Szkół Specjalnych zaprojektowano na każdej kondygnacji sanitariat ogólnodostępny męski, damski. Wc damski przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na każdej kondygnacji sanitariat dla personelu. Sanitariaty wyposażone, płynne mydło i ręczniki jednorazowego użytku. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych wyposażone w uchwyty, ruchome lub stałe pochwyty, poręcze umywalkowe, wc, lustra uchylne. Natryski bezprogowe znajdują się w sanitariatach I, II, III piętra dostępne z poziomu posadzki. ᖷ哷ᆇ卧 nᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e cᆇ卧oᆇ卧 ᖷ哷o zacᖷ哷owaniaᆇ卧 Grzejniki, zabudowane, łatwozmywalne, osłonięte, w sali Inter. sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, na świetlicy, korytarzu i na klatce schodowej.

13 ᖷ哷ᆇ卧 enᖷ哷ᖷ哷lacᖷ哷a. Wszystkie pomieszczenia, sanitariaty, pomieszczenia, sale nauk i administracyjne, pokój lekarski, posiadają wentylację grawitacyjną. W sanitariatach, przewidziano wentylator elektryczny na kanałach o wydajn. 50m³/h sprzężony z włącznikiem oświetlenia. 8ᆇ卧 nᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e elekᖷ哷rᖷ哷czneᆇ卧 Zaprojektowano następujące instalacje. oświetleniową gniazd wtykowych. Zasilające platformę, windę oraz do klap dymowych. Natężenie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach nauk, administracji- 300lx w pracowniach i salach terapii zajęciowej 300lx. Pozostałe pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie maszyny i urządzenia zasilane prądem winny posiadać ochronę przed porażeniem. Punkty oświetleniowe w pomieszczeniach winny być tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie były zacienione. Wszystkie urządzenia i maszyny winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. 9ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷czne ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owlaneᆇ卧 Wysokość pomieszczeń istniejących wynosi 3.14m. Zespoły sanitarne o wysokości 2.9m powinny być wyłożone okładziną łatwozmywalną, nienasiąkliwą, i odporną na wilgoć. Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą wietrzenie pomieszczeń. Otwieranie dostępne z poziomu podłogi. Drzwi powinny być gładkie i dostosowane do zmywania wodą. Podłogi szczelne łatwozmywalne z materiałów nienasiąkliwych. Zaopatrzenie w sprzęt przeciwpożarowy, hydronetkę i niezbędne urządzenia higieniczno- sanitarne oraz apteczkę pierwszej pomocy. ᖷ哷0ᆇ卧0ᆇ卧 piᖷ哷 ᖷ哷ecᖷ哷nicznᖷ哷 proᖷ哷ekᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owlaneᖷ哷o ᖷ哷ecᖷ哷noloᖷ哷ii zaplecza ᖷ哷aᖷ哷ᖷ哷ronomiczneᖷ哷o ᖷ哷oᖷ哷ᆇ卧 przᖷ哷ᖷ哷oᖷ哷owalniᆇ卧 ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 rzeᖷ哷mioᖷ哷 opracowaniaᆇ卧 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany technologii zaplecza gastronomicznego Zespołu Szkół Specjalnych w miejscowości Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷awa opracowania koncepcja projektu budowlanego architektury budynku -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego /WE/NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. z póżn. zm./ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP /tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz.1650/ ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ało 嘷enia oᖷ哷ᖷ哷lne Budynek Szkoły przy ul. Słonecznej 4 w Lubiejewie 4 kondygnacyjny, istniejący niepodpiwniczony. Istniejącą gastronomię z zapleczem przystosowano na potrzeby kuchniprzygotowalni posiłków z zapleczem, jednocześnie uzyskano pomieszczenie socjalne oraz dostępny dla personelu dodatkowy sanitariat. Pomieszczenia przeznaczone na sala konsumpcyjną, przygotowalnię, wydawalnię, zmywalnię, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie wstępnego

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektury budynku na terenie inwestycji, o kształcie pięciokąta sytuuje się równolegle do drogi

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach 00-839 Warszawa Ul. Towarowa 22 Jupiter Centrum Tel. 625-26-50 lub 0-602-357-111/ fax 625-17-18 ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo