Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, Ostrów Mazowiecka 1.3.Projektant: mgr inż. arch. Łuniewki Dariusz, konstr. mgr inż. Dariusz Kiluk inst. sanit. mgr inż. Krzysztof Polecki, inst. elektr. mgr inż. Michał Kuczyński ᖷ哷ᆇ卧 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷awa opracowaniaᆇ卧 1. Zlecenie inwestora 2. Umowa nr 158/STL o dostarczenie wody zawarta w dn r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Ostrowi Maz. Ul. Wileńska Umowa na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przem. Zakład energetyczny Warszawa Teren S.A. ul. Marsa 95 z dn ᖷ哷ᆇ卧 rzeᖷ哷mioᖷ哷 inweᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷cᖷ哷i Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego budynku Szkolnego w Lubiejewie w którym pomieszczenia zajmuje Zespół Szkół nr 1, przy ul. Rubinkowskiego 8 w Ostrowi Mazowieckiej, na potrzeby lokalizacji w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej a w szczególności remont i dostosowanie pomieszczeń do przebywania dla dzieci, oraz wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych środkowej części szkoły, oraz sali gimnastycznej. ᖷ哷ᆇ卧 piᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷anᖷ哷 iᖷ哷ᖷ哷nieᖷ哷 号ceᖷ哷o 4.1.Działka położona we wsi Lubiejewo, przy drodze gminnej, prowadzącej bezpośrednio do skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą z Warszawy do Łomży. 4.2.Na działkę prowadzi istniejący wjazd z drogi gminnej. 4.3.Na działce znajduje się: remontowany budynek połączony z salą gimnastyczną, oraz wydzieloną warsztatową, znajdującą się w bocznych skrzydłach budynku. Dodatkowo na działce znajdują się budynki magazynowe, gospodarcze poza zakresem opracowania. 4.4.Istniejący budynek posiada następujące media: Przyłącze i Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, C.O. z własną kotłownią gazową, oraz instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych, istniejącym przyłącze energetycznym - bez zmian 4.5.Dane dotyczące czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków budynek nie jest wpisany do rejestru ochrony zabytków 4.6.Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej - nie dotyczy, działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 onᖷ哷ᖷ哷rᖷ哷kcᖷ哷a ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷nkᖷ哷ᆇ卧 Budynek Szkoły przy ul. Słonecznej 4 w Lubiejewie 4 kondygnacyjny, oddylatowany od warsztatów stanowiących część parterową kompleksu. Rozpiętość traktów 6.0 i 3.0m Na podstawie istniejącego projektu oraz oględzin i inwentaryzacji. Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe. Ściany fundamentowe do poziomu zerowego z betonu żwirowego. Ściany osłonowe parteru gr. 38cm z cegły kratówki kl.100. Ściany osłonowe piętra partie podokienne z bloczków gazobetonowych. Ściany zewn. szczytowe z bloków kanałowych gr. 36cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloków kanałowych gr. 24cm.

2 Słupy ścian zewnętrznych BZ 50/50/289 i BZ/52/ Nadproża okienne oraz drzwiowe prefabrykowane typowe i wylewane żelbetowe Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych Stropodach wentylowany wykonany przez ułożenie płytek korytkowych otwartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki gr.12cm. Ocieplenie stropodachu wełna mineralna Płytki okapowe prefabrykowane. Odprowadzenie wody opadowej wg spadków w kierunku rynny Schody żelbetowe prefabrykowane Daszki żelbetowe wylewane Ścianki działowe gr 6.5cm oraz 12cm z cegły dziurawki Wentylacja grawitacyjna otworami kanały w ścianach w pomieszczeniach sal, sanitariatów Kominy wentylacyjne wykonane z bloków ściennych kanałow Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów smołowe Izolacje Pionowe ścian fundamentowych bitumiczne Izolacja przeciwwilgociowa stropodachu z dwóch warstw papy na lepiku Posadzki w pomieszczeniach w płytek PCV oraz lastryko w korytarzach i sanitariatach We wszystkich pomieszczeniach tynk cem.- wap. Malowane pomieszczenia farbą emulsyjną oraz lamperii olejno Obróbki dachów, daszków, kominów zewn., parapetów okiennych oraz krawędzi ścian szczyt. 4.8.Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych dobry. Mogą one nadal pełnić bezpieczne swoje funkcje Ściany zewnętrzne nieocieplone. Elewacja wymaga odnowienia Pokrycie dachu szczelne. Widoczny zaciek przy ścianie i wyłazie dachowym. Ewentualne docieplenie stropodachu wykonać od góry poprzez ułożenie twardych płyt wełnianych na istniejącym pokryciu oraz wykonanie nowego pokrycia ( poza zakresem opracowania ) Okna PCV wymienione Drzwi wejściowe do budynku stare wymienić na drzwi aluminiowe z tzw. ciepłym profilem lub z PCV szklone szybą zespoloną jednokomorową. ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lnᖷ哷 opiᖷ哷 zaᖷ哷ania proᖷ哷ekᖷ哷oweᖷ哷oᆇ卧 5.1.Nie przewiduje się żadnych prac mających wpływ na zagospodarowanie działki 5.2.Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników - inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 5.3.Przewidywana inwestycja nie będzie miła ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 5.4.Rozwiązanie układów sieciowych, zaopatrzenie we wszystkie media z istniejących przyłączy do budynku na warunkach gestorów sieci. - Nie ulega zmianie 5.4.Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych nie wymienia się. 5.5.Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie koliduje i nie przekracza granic terenu. ᖷ哷ᆇ卧 cᖷ哷rona pᆇ卧 po 嘷ᆇ卧 wg ekspertyzy rzeczoznawcy ( odrębne opracowanie )

3 ᖷ哷ᆇ卧 akreᖷ哷 opracowaniaᆇ卧 7.1.Projekt obejmuje remont pomieszczeń szkolnych obejmujących wydzielone w środkowym skrzydle sale lekcyjne, administracyjne, korytarze, komunikację, klatki schodowe, sanitariaty na poszczególnych kondygnacjach, pomieszczenia szatni na parterze, oraz salę gimnastyczną. 7.2.Aranżację adaptowanych i remontowanych pomieszczeń na sale z przeznaczeniem sal integracyjnych, sali polisensorycznej, sale lekcyjne przysposobienia do pracy. rozdział sal i wydzielenie pokoju rehabilitacyjnego, zaplecza. Zorganizowanie warunków do nauki i przebywania osobom niepełnosprawnym. Zmiana wystroju. 7.3.Remont pomieszczeń sanitariatów i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, stołówki, adm. dyżurki przy wejściu do budynku oraz zamiana pomieszczeń administracyjnych i lekcyjnych. Remont holu głównego, z którego wydzielono dodatkowe pomieszczenia. 7.4.Istniejącą gastronomię z zapleczem przystosowano na potrzeby kuchniprzygotowalni posiłków z zapleczem, jednocześnie uzyskano pomieszczenie socjalne oraz dostępny dla personelu dodatkowy sanitariat. 7.5.Remont wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, doprojektowano instalację do nowo powstałych punktów poboru wody. 7.6.Zaprojektowano instalację wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu 7.7.Instalacja elektryczna oświetleniowa, gniazd wtykowych, instalacja logiczna, komputerowa. 7.8.Projekt ma na celu przystosowanie budynku do nowych potrzeb, podniesienie standardu obiektu i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. 8ᆇ卧 eᖷ哷ᖷ哷awienie powierzcᖷ哷ni ᆇ卧 eᖷ哷ᖷ哷awienie powierzcᖷ哷ni w częᖷ哷ci eᖷ哷połᖷ哷 zkᖷ哷ł pecᖷ哷alnᖷ哷cᖷ哷 PARTER NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 0/01 POMIESZCZENIA WIATROŁAP gres 3,9 0/02 hol gres 10,9 0/03 SZATNIA gres 17,6 0/04 SZATNIA gres 15,2 0/05 DYŻURKA gres 3,1 0/05 KORYTARZ gres 84,9 0/06 STOŁÓWKA/ŚWIETLICA gres 49,0 0/07 WST. MYCIE. TERM. gres 2,9 0/08 PRZYGOTOWALNIA gres 8,5 0/08 WYDAWALNIA gres 3,6 0/09 MAGAZYN gres 1,6 0/10 ZMYWALNIA gres 5,4 0/11 POM. NA ODP. gres 1,0 0/12 WC PERSONELU gres 2,6 0/13 POM.PERSONELU gres 6,1 0/14 MAGAZYN gres 3,2 0/14 SANIT. D.+N. gres 4,2 0/15 SANIT. MĘSKI gres 3,8 0/16 SALA INTEGRACJI wykładzina PCV 66,8 SENSORYCZNEJ 0/17 SALA GIMNASTYCZNA deski 289,9 0/18 KORYTARZ gres 10,5 0/19 ZAPLECZE gres 23,8 0/20 WIATROŁAP gres 15,8 634,3 m2

4 I PIĘTRO NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 1/01 POMIESZCZENIA KORYTARZ wykładzina PCV 62,1 1/02 WYPOŻYCZALNIA wykładzina PCV 24,5 1/03 KSIĄŻEK KLASA II wykł. dywanowa 33,2 1/04 KLASA I wykł. dywanowa 33,9 1/04 POM. PORZĄDK. gres 1,9 1/05 SANIT. MĘSKI gres 11,5 1/06 SANIT. DAMSKI gres 7,9 1/07 SANIT. PERSONELU gres 3,6 1/08 KLASA III wykładzina PCV 33,5 1/09 GIMNAZJUM ŻYCIA wykładzina PCV 33,5 245,6 m2 II PIĘTRO NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 2/01 POMIESZCZENIA KORYTARZ WYKŁADZINA PCV 63,1 2/02 POKÓJ NAUCZYCIELSKI panele podłogowe 24,5 2/03 SALA PDP wykładzina PCV 33,2 2/04 SALA PDP wykładzina PCV 33,9 2/05 POM. PORZĄDK. gres 1,2 2/06 SANITARIAT MĘSKI gres 11,5 2/07 SANIT. PERSON. gres 3,6 2/08 SANITARIAT gres 7,9 2/09 DAMSKI+N. GABINET PIELĘGNIARKI wykładzina PCV 16,4 2/10 POKÓJ NAUCZYCIELSKI panele podłogowe 16,6 2/11 SALA PDP wykładzina PCV 33,1 2/12 KUCHNIA gres 15,1 260,1 m2 III PIĘTRO NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 3/01 POMIESZCZENIA KORYTARZ wykładzina PCV 126,3 3/02 SEKRETARIAT panele podłogowe 16,0 3/03 POKÓJ DYREKTORA panele podłogowe 16,7 3/04 SALA STYM. POLISENS. wykładzina PCV 33,4 3/05 ZAPLECZE TECHNICZNE wykładzina PCV 16,2 3/06 V-VI KLASA wykładzina PCV 33,2 3/07 II-III GIMAZJUM wykładzina PCV 33,7 3/08 SALA KOMPUTEROWA wykładzina PCV 33,3 3/09 LOGOPEDA wykładzina PCV 15,0 3/10 SANIT. PERS. terakota 3,2 3/11 SANITARIAT D. terakota 9,0 3/12 SANIT. MĘSKI terakota 11,5 3/13 POM. PORZADK. terakota 1,6 3/14 KLASA III ZSZ wykładzina PCV 33,7

5 3/15 ARCHIWUM I wykładzina PCV 15,9 3/15 SERWEROWNIA KL I-II ZSZ wykładzina PCV 33,3 3/15 MAGAZYNEK wykładzina PCV 8,3 440,3 m2 SUMA: 1580,3 m2 eᖷ哷ᖷ哷awienie powierzcᖷ哷ni w częᖷ哷ci ᆇ卧 ᆇ卧 PARTER NR POM. NAZWA POM. RODZAJ PODŁOGI POW. 0/01 WIATROŁAP gres 3,9 0/02 HOL gres 10,7 0/03 KORYTARZ gres 48,0 0/04 SZATNIA gres 33,2 0/05 SANITARIAT D. gres 10,0 0/06 SANIT. PERS. gres 3,2 0/07 POM. GOSP. gres 2,9 0/08 SANITARIAT M. gres 11,1 0/09 SALA LEKCYJNA wykładzina PCV 50,8 0/10 KSIĘGOWOŚĆ wykładzina PCV 20,2 0/11 MAGAZYN+ SERWEROWNIA I PIĘTRO wykładzina PCV 15,9 209,9 m2 NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 1/01 POMIESZCZENIA KORYTARZ wykładzina PCV 45,5 1/02 POM. GOSP. terakota 2,1 1/03 SANITARIAT D. terakota 10,6 1/04 SANITARIAT M. terakota 10,9 1/05 SANIT. PERS. terakota 3,4 1/06 SALA KONSUMPCYJNA terakota 8,9 1/07 SKLEPIK SZKOLNY terakota 6,6 1/08 POKÓJ NAUCZYCIELSKI panele podłogowe 16,2 1/09 SALA KOMPUTEROWA wykładzina PCV 50,8 1/10 SALA JĘZYKOWA wykładzina PCV 22,6 1/11 ARCHIWUM wykładzina PCV 15,9 193,5 m2 II PIĘTRO NR POM. NAZWA RODZAJ PODŁOGI POW. 1/10 POMIESZCZENIA SEKRETARIAT panele podłogowe 9,2 1/11 POKÓJ DYREKTORA panele podłogowe 13,0 1/12 SALA KONFERENCYJNA panele podłogowe 15,9 2/01 KORYTARZ wykładzina PCV 47,8 2/02 POM. GOSP. terakota 4,2 2/03 SANITARIAT D. terakota 9,0 2/04 SANIT. PERSON. terakota 3,9 2/053 SANITARIAT M. terakota 9,0 2/06 SALA LEKCYJNA wykładzina PCV 33,3 2/07 SALA LEKCYJNA wykładzina PCV 33,7

6 179,0 m2 SUMA: 582,4 m2 KOMUNIKACJA PIONOWA KLATKA NR1 NR POM. K/00 NAZWA POMIESZCZENIA KOMUNIKACJA K/01 PIONOWA KOMUNIKACJA K/02 PIONOWA KOMUNIKACJA K/03 PIONOWA KOMUNIKACJA PIONOWA KOMUNIKACJA PIONOWA KLATKA NR2 NR POM. K/00 NAZWA POMIESZCZENIA KOMUNIKACJA K/01 PIONOWA KOMUNIKACJA K/02 PIONOWA KOMUNIKACJA K/03 PIONOWA KOMUNIKACJA PIONOWA RODZAJ PODŁOGI POW. gres 9,5 gres 9,5 gres 9,5 gres 9,5 38,0 m2 RODZAJ PODŁOGI POW. gres 9,5 gres 9,5 gres 9,5 gres 9,5 38,0 m2 9ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lnᖷ哷 opiᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owlanᖷ哷ᆇ卧 9ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 race ᖷ哷emonᖷ哷a 嘷owe i rozᖷ哷iᖷ哷rkoweᆇ卧 przewiduje się podstawowe: - demontaż ścianek działowych murowanych, oraz warstw posadzkowych wewnątrz budynku w pomieszczeniach objętych opracowaniem. - powiększanie otworów drzwiowych do pomieszczeń, zgodnie z częścią graficzną projektu. - demontaż wyposażenia oraz krat stalowych na holu oraz przy klatce schodowej. - demontaż stolarki drzwiowej wejściowej - demontaż instalacji sanitarnych w obrębie pomieszczeń objętych opr. - demontaż instalacji elektrycznych w obr. pomieszczeń objętych oprawcow - w pomieszczeniach sanitarnych obj. opracowaniem demontaż urządzeń sanitarnych. - demontaż poręczy i balustrad na klatce schodowej 剷 剷 剷 剷 剷 剷ᖷ呗ć 剷 剷ch 剷 剷 剷 a 剷 剷ᖷ呗u z 剷ń z 剷 剷 剷 z 剷 sz 剷u 剷a ᖷ呗u 剷 剷 剷 剷a aᖷ呗 za 剷 剷c 剷 a 剷 剷 s 剷 u 剷 剷 剷 a 剷 az ᖷ呗 z 剷ᖷ呗 sa ᖷ呗ᖷ呗 剷 ᖷ哷0ᆇ卧 ozwi 号zania proᖷ哷ekᖷ哷owe, maᖷ哷eriałowo konᖷ哷ᖷ哷rᖷ哷kcᖷ哷ᖷ哷neᆇ卧 Projekt konstrukcyjny wykonawczy wg części opisowej i graficznej projektu wykonawczego- ( ᆇ卧ᖧ叇Ć pkᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧0 嘷 konᖷ哷ᖷ哷rᖷ哷kcᖷ哷i ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷nkᖷ哷 嘷 wᖷ哷konaneᖷ哷o przez mᖷ哷r in 嘷ᆇ卧 ariᖷ哷ᖷ哷za ilᖷ哷kaᆇ卧 Do budynku dostać się można bezpośrednio dwoma istniejącymi wejściami głównym od strony frontowej, oraz wejściem przez warsztaty szkolne. Poziom parteru +/-0.00m=130.55m.n.p.m. Wewnętrzny hol- korytarz główny to największa otwarta przestrzeń w budynku. Z holu dostać się można do poszczególnych pomieszczeń. Na poszczególne kondygnacje dostać się można dwiema wydzielonymi klatkami schodowymi. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷 oᖷ哷ᖷ哷ępnoᖷ哷ć ᖷ哷la oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 niepełnoᖷ哷prawnᖷ哷cᖷ哷ᆇ卧 W ciągu jednej klatki schodowej zaprojektowano platformę dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą dostęp do każdej kondygnacji. W sanitariatach należy zainstalować uchwyty i pełne wyposażenie dla osób niepełnosprawnych.

7 W drugim etapie realizacji przewidziano windę. Zaprojektowaną jako wydzieloną dobudowaną do istniejącego budynku. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 rzewoᖷ哷ᖷ哷 wenᖷ哷ᖷ哷lacᖷ哷ᖷ哷ne. Należy sprawdzić drożność każdego komina wentylacyjnego przed jego podłączeniem i oddaniem do użytkowania. Niedrożne należy udrożnić. Projektuje się podpięcie poszczególnych pomieszczeń do kolejnych otworów i przewodów wentylacyjnych (wg zał. graficznego) W wyznaczonych pomieszczeniach oraz sanitariatach, przewidziano wentylator elektryczny na kanałach o wydajn. 50m³/h sprzężony z włącznikiem oświetlenia. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 alᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷raᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷alowe wewnęᖷ哷rzne na klatce schodowej wg rys. zał. graf. Stalowa malowana proszkowo w kolorze jasno szarym, stalowym. Pochwyt stalowy z zabezpieczeniem przeciw ześlizgiwaniu się i siadaniu przez dzieci. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 aᖷ哷pro 嘷a naᖷ哷 oᖷ哷worami ᖷ哷rzwiowᖷ哷mi w ᖷ哷cianacᖷ哷 belki nadprożowe wylewane i wykonywane na budowie wg proj. konstrukcyjnego, część konstrukcyjna. ᖷ哷0ᆇ卧5. Konstrukcja wsporcza klap dymowych ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 oᖷ哷aᖷ哷zki Istniejącą wykładzinę PCV usunąć. Ewentualnie istniejącą szlichtę betonową popękaną i uszkodzoną skuć i wylać nową zachowując istniejący poziom w pomieszczeniach Posadzki w budynku wg załącznika graficznego: Parter oraz biegi klatki schodowej - gres antypoślizgowy o wym. 30x30cm: kolor dobrano z wzornika ( NovaG ) np: jasny beż-quarzite ( QZ01 ) natura, lub podobny. Wstawki w kolorze ceglastym QUARZITE (QZ06) naturalna. Cokoły wys. 10cm. na kleju w kolorze jasny beż j.w. Klasa ścieralności IV, w ciągach pieszych, korytarzach kl. V gres gat.i Posadzka w pomieszczeniach projektowanych sanitariatów gres antypoślizgowy w kolorze jasno szarym i beżowym. zielony - QUARZITE (QZ09), jasny beż j.w. lub podobny Posadzka w pomieszczeniach administracyjnych, salach szkolnych, Sali stymulacji stymulacji i integracji polisensorycznej, pomieszczenia pielęgniarki, logopedy, wg tabeli: - wykładzina wielowarstwowa PCV 2.0mm. warstwą użytkową 0.8mm., dobrana z wzornika np.: GAMRAT: Rekord 42 ( grupa ścieralności T zgodnie z normami, wystawionym certyfikatem przez ITB, atest higieniczny, trudnopalność ) w Sali komputerowej antystatyczna. Wywinięcie cokołu wykładzin PCV min 10cm. na ścianę. Kolorystyka wg zał. graficznego z zachowaniem różnorodności kolorów Posadzka w pom. gospodarczych oraz w wiatrołapie przy wejściu, - mrozoodporne, antypoślizgowe kolor dobrany z wzornika (NovaG: ciemny szary - np.: QUARZITE ( QZ13) strukturalna, gat.i W pokoju administracyjnym dyrektora i sekretariacie - panele drewniane w kolorze jasny buk. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 Posadzka w sali gimnastycznej - istniejąca cyklinowanie. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖧ叇cianᖷ哷 pomieᖷ哷zczeᑇ囇 Ściany działowe murowane z gazobetonu gr. 12cm. Ściany korytarzy, pomieszczeń administracyjnych, tynkowane tynkiem cem-wap. kat. lii, malowanie farbą emulsyjną w kolorach jasnych (wg uzgodnień z użytkownikiem )

8 Korytarz - malowanie farbą emulsyjną, w kolorze jasno beżowym wg zał. graf. 剷 剷 剷 剷 剷 剷ᖷ呗 a 剷 z ᖷ呗a 剷 剷 剷 剷 ᖷ呗a 剷 剷 剷ᖷ呗ᖷ呗ᖷ呗 ᖷ哷aᖷ哷no ᖷ哷e 嘷owᖷ哷 ( ᖷ哷00ᖷ哷0 嘷 do wysokości 1.40m. tynk mozaikowy np.: nr 235, grubość ziarna 1.0mm. Sale lekcyjne j.w. emulsyjna o zwiększonej odporności na ścieranie. Kolorystyka sal dostosowana do palety kolorystycznej posadzek. (wg uzgodnień z użytkownikiem ) Pomieszczenia sanitariatów malowane na biało farbą emulsyjną łązienkową powyżej płytek - od 2.10m. W miejscach urządzeń sanitarnych płytka glazurowana biała, z aplikacją w postaci paska 20cm w kolorze zielonym i 40cm w kolorach żywych, pomarańczowy, zielony, niebieski, w zależności od kondygnacji. wzdłuż ścian na wysokości od 110cm. wg zał. graficznego. ᖷ哷0ᆇ卧8ᆇ卧 ᖷ哷fiᖷ哷ᆇ卧 W pomieszczeniach administracyjnych, gospodarczych, salach lekcyjnych tynkowane wyrównane tynkiem cem-wap. kat. III, malowane na biało. W pomieszczeniach sanitariatów sufit podwieszony na ruszcie stalowym płyta gipsowo kartonowa w odl. od sufitu max 20.0cm. Tynkowany j.w. malowany na biało. ᖷ哷0ᆇ卧9ᆇ卧 ᖷ哷olarka ᖷ哷rzwiowaᆇ卧 Schematy wg wykazu ślusarki i stolarki, Indywidualna. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, wejściowe ślusarka aluminiowa w kolorze ciemno brązowym. ( w dwóch głównych wejściach ) Drzwi wewnętrzne wejściowe z wiatrołąpu na korytarz, w kolorze brązowym w systemie profili aluminiowych bez izolacji termicznej, przeznaczony do wykonywania zabudowy wewnętrznej: wiatrołapów. Np: System NT 50 pozwalający na zastosowanie wypełnień szklanych. Szkło bezpieczne P2. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł - wynosi 52-60mm. Drzwi wyposażone w pochwyt, samozamykacz, oraz zamek. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń z korytarzy i holów płycinowe okleinowane z ościeżnicą regulowaną np. typu: 剷ᖷ呗ᖷ呗ᖷ呗 剷 w kolorze: jasny buk. Drzwi wejściowe 2-szybowe z szybą termoizolacyjną typu thermofloat w zestawie i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Czterooko lub pięciokomorowe profile ze współczynnikiem przenikania ciepła do U=1,5 W/m2K, współczynnik przenikania ciepła Us = 1,1 W/m2K, okucia antywłamaniowe. Drzwi wewnętrzne zamykające klatki schodowe EI 30 aluminiowe ślusarka w kolorze białym. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷0ᆇ卧 aᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owa ᖷ哷rzeᖷ哷nikᖷ哷wᆇ卧 Grzejniki, zabudowane, łatwozmywalne, osłonięte, w sali Inter. sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, na świetlicy, korytarzu i na klatce schodowej. Wykonane z drewna, płyty MDF uzupełnione siatką Wymiana grzejników w pomieszczeniu kuchni na grzejniki gładkie. ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 nᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e wewnęᖷ哷rzne w zakreᖷ哷ie oᖷ哷ᖷ哷ęᖷ哷ᖷ哷m opracowaniem 嘷 inᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e woᖷ哷 嘷 kan, wenᖷ哷ᖷ哷lacᖷ哷a, wg opracowania projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych Projekt wykonawczy remontu i wymiany instalacji wod.-kan. oraz chłodzenia i wentylacji pomieszczenia serwerowni w remontowanym budynku szkolnym z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Lubiejewie Starym opracowany przez mgr Inż. Krzysztofa poleckiego w części: Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. oraz chłodzenia i wentylacji pomieszczenia serwerowni w remontowanym budynku szkolnym z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Lubiejewie Starym

9 Zakres opracowania wykonawczego projektu w zakresie inst. sanitarnych obejmuje: Instalację wodociągową i kanalizacji saitarnej Instalację wentylacji i chłodzenia serwerowni ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧Instalacja przeciwpożarowa- pozostaje bez zmian, z przeniesieniem istniejącego hydrantu i uzupełnienie wyposażenia hydrantu w sali gimnastycznej. ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanym budynku w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych opracowany przez mgr Inż. Michała Kuczyńskiego w części: Projekt wykonawczy modernizacji instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych Zakres opracowania wykonawczego projektu w zakresie inst. elektr i teletechn. obejmuje: Instalację oświetleniową Instalację oświetlenia awaryjnego Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia Instalację gniazd dedykowanych Instalację przepięciową Instalacje tablic rozdzielczych instalację RTV Instalację okablowania strukturalnego (komputerową, telefoniczną) Instalację przyzywową w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych Instalację zasilającą platformę, windę Instalację klap dymowych Instalację elektronicznego woźnego zarządzającego gongami szkolnymi ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 waᖷ哷i. Instalacje wewnętrzne demontaże i projektowane- zgodnie z projektami wykonawczymi branżowymi i przedmiarami. Zastosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych cz. I - Roboty ogólnobudowlane. W przypadkach wymagających wyjaśnienia należy kontaktować się z autorem przed podjęciem czynności na budowie. Detale połączeń nie ujęte w opracowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie ewentualne odstępstwa od projektu mogą nastąpić wyłącznie za zgodą autora projektu. Białystok r. Opracował: arcᖷ哷ᆇ卧 ariᖷ哷ᖷ哷z Łᖷ哷niewᖷ哷ki

10 ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lna cᖷ哷arakᖷ哷erᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷kaᆇ卧 OPIS CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ DO PROJEKTU Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego budynku Szkolnego w Lubiejewie w którym pomieszczenia zajmuje Zespół Szkół nr 1, przy ul. Rubinkowskiego 8 w Ostrowi Mazowieckiej, na poᖷ哷rzeᖷ哷ᖷ哷 lokalizacᖷ哷i w ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷nkᖷ哷 eᖷ哷połᖷ哷 zkᖷ哷ł pecᖷ哷alnᖷ哷cᖷ哷 w ᖷ哷ᖷ哷rowi azowieckieᖷ哷 a w szczególności remont i dostosowanie pomieszczeń do przebywania dla dzieci, oraz wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych środkowej części szkoły, oraz sali gimnastycznej w zakresie adaptacji pomieszczeń, wystroju, instalacji /sanitarnych, elektrycznych, przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Remont wnętrz, pokoi, sal lekcyjnych i terapeutycznych i sanitariatów, przystosowania kuchni do wydawania posiłków, w zakresie przystosowania do obowiązujących norm, w zakresie aranżacji wystroju i instalacji j.w. ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lna cᖷ哷arakᖷ哷erᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ka i opiᖷ哷 czᖷ哷nnoᖷ哷ci w pomieᖷ哷zczeniacᖷ哷 ᖷ哷erapeᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷cznᖷ哷cᖷ哷, ᖷ哷alacᖷ哷 lekcᖷ哷ᖷ哷nᖷ哷cᖷ哷ᆇ卧 Zaprojektowano sale - iczᖷ哷a oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 na ᖷ哷eᖷ哷n 号 ᖷ哷alę 嘷 ᖷ哷ᖷ哷 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 [ max ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷czniᖷ哷w + ᖷ哷 naᖷ哷czᖷ哷ciel ] 2.1.Sala rehabilitacji- integracji sensorycznej- parter. Przewidziana na przebywanie jednej grupy. Zajęcia metodą polegającą na integracji czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Na podstawie przeprowadzonych badań i wyników testów, opracowuje się zasady rehabilitacji dla dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi. Rehabilitacja, zależnie od potrzeb, obejmuje stymulację poszczególnych zmysłów np. motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp. Głównymi zadaniami rehabilitacji jest hamowanie lub eliminowanie drogą stymulacji negatywnych bodźców, które występują przy nadwrażliwości układu zmysłów (np. nadpobudliwości ruchowej, trudnościach w koncentracji uwagi) oraz dostarczanie bardzo mocnych, różnorodnych bodźców przy niedostatecznej wrażliwości układu zmysłów (np. zaburzeniach ruchowych, percepcji i koordynacji). Stymulacja dziecka polega na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom, najczęściej podczas zabawy. W rehabilitacji biorą również aktywny udział rodzice, którzy otrzymują od terapeutów wskazówki dotyczące postępowaniach z dzieckiem. Wyposażona w: M. zawieszenie z zawiesinami N. huśtawka "konik" O. huśtawka terapeutyczna P. platforma wisząca R. huśtawka "T" S. hamak terapeutyczny T. helikopter U. trampolina W. kołyska duża X. deska rotacyjna Y. beczka Z. deskorolka 2.2.Sale nauk na piętrze I - ᖷ哷 ᖷ哷ale dla dzieci najmłodszych i najbardziej upośledzonych. Sale te przewidziane na: I, II, III klasę podstawówki oraz gimnazjum życia. Liczba osób j.w. ᆇ卧

11 Zajęcia odbywające się w salach polegać będą na edukacji, nauce podstawowego materiału szkolnego. 2.3.Sale nauk na piętrze II - ᖷ哷 ᖷ哷ale klas przysposabiających do pracy w tym jedna z zapleczem kuchennym. Głównym celem pracy edukacyjno - wychowawczej w tej grupie uczniów jest przeświadczenie o konieczności rozwijania autonomii uczniów, tzn. wspierania ich w osiąganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym oraz przygotowanie ich do pracy we własnym gospodarstwie domowym. Realizacja powyższych celów kształcenia odbywa się w ramach dwóch głównych przedmiotów: funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowania do pracy. W ramach funkcjonowania uczniowie poszerzają swoją wiedzę o treści przyrodniczo matematyczne oraz humanistyczno- społeczne. Przygotowanie zawodowe przyjmuje następujące kierunki realizacji: * pomoc w kuchni, * czynności porządkowe, * uprawa i pielęgnacja roślin, * wytwarzanie przedmiotów ozdobnych i użytkowych, * wyroby za sznurka, * proste prace tkackie. Zajęcia z zakresu przygotowania do pracy mają charakter praktyczny i teoretyczny, z przewagą pierwszego (z uwagi na trudności poznawcze uczniów). Opanowanie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, umiejętność organizacji własnego działania w sytuacjach życia codziennego, kierowania swoim postępowaniem. Zdolność do uczestnictwa w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości, umiejętności nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi. W klasie przysposobienia do pracy uczniowie biorą udział w zajęciach przygotowujących ich do pracy w gospodarstwie domowym. Przygotowują proste potrawy, uczą się nakrywać do stołu, sprzątać, obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego oraz pielęgnować rośliny. Zadaniem nauczyciela jest także usprawnianie manualne uczniów poprzez różne formy terapii zajęciowej. Młodzież szczególnie realizuje się podczas zajęć z zakresu rękodzieła, wykonując różnego rodzaju prace- tkackie, sznurkowe, wyroby z gipsu, gliny i masy solnej. 2.4.Sale nauk na piętrze III - ᖷ哷 ᖷ哷al klas V, VI, II i III gimnazjum, I, II, III zawodówki. Zajęcia odbywające się w salach polegać będą na edukacji, nauce podstawowego materiału szkolnego. Jedna z sal przewidziana na salę komputerową Sala stymulacji polisensorycznej z zapleczem - piętro III. przebywający w pomieszczeniu, poddawani będą stymulacji zmysłów za pomocą całej gamy bodźców świetlnych, słuchowych, zapachowych.. Sala wyposażona w odpowiednich dodatków, podkreślające charakter sali (sale stylizowane na łąkę, rafę koralową itd. wg założeń programu i prowadzących). Stymulacja polisensoryczna z jednoczesną stymulacji wielu zmysłów wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Jest to próba integracji wrażeń zmysłowych, próba aktywizowania obszarów mózgu Świetlica - Stołówka

12 Oprócz podstawowej funkcji stołówki jadalni - pomieszczenie służyć będzie po zajęciach jako świetlica i pomieszczenie w którym odbywać się będą różne spotkania, rodziców, uczestników, pracowników. Nie ma na stale przypisanej liczby osób, ponieważ jest zależne od danej potrzeby lub celu Biblioteka wypożyczalnia pomieszczenie na I piętrze. Obsługująca uczniów w przerwach międzylekcyjnych Pokoje biurowe - ᖷ哷 pokoje nauczycielskie na II piętrze. W pomieszczeniu tym będą wykonywane czynności związane z archiwizowaniem pracy, pracą dokumentacyjną - przewidziano w jednym z pokoi 14 osób a w drugim 8 osób Pokoje biurowe ᖷ哷ekreᖷ哷ariaᖷ哷 i pokᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷rekᖷ哷ora na III piętrze. W pomieszczeniu tym będą wykonywane czynności związane z kierowaniem ośrodkiem, administrowaniem. 1.8.Gabinet lekarski - na II piętrze. W pomieszczeniu tym na stałe ( w czasie trwania zajęć max 8godz.) będzie przebywać 1 osoba [ pielęgniarka] oraz okresowo lekarz. W pomieszczeniu będą wykonywane czynności związane poradnictwem medycznym, wydawaniem leków itp. 2.9.Pokój logopedy, terapeutyczne spotkania z dziećmi, zajęcia logopedyczne,itp. gry, zabawy. W zależności od potrzeb przebywać będzie dziecko z nauczycielem Pomieszczenia szatni istniejące 2.11.Pomieszczenia porządkowe przeznaczone na przechowywanie podstawowego sprzętu przeznaczonego do sprzątania, oraz środków czystości itp. ᖷ哷ᆇ卧 aᖷ哷rᖷ哷ᖷ哷nienie ᖷ哷ᖷ哷lna liczᖷ哷a oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 korzᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷aᖷ哷 号cᖷ哷cᖷ哷 z ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷nkᖷ哷 w częᖷ哷ci eᖷ哷połᖷ哷 zkᖷ哷ł pecᖷ哷alnᖷ哷cᖷ哷 嘷 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷eᖷ哷o 80 ᖷ哷o oᖷ哷oᖷ哷ᖷ哷 [ ᖷ哷czniowie ] oraz ᖷ哷ᖷ哷 naᖷ哷czᖷ哷cieli, ᖷ哷 ᖷ哷ekreᖷ哷rarka, ᖷ哷ᖷ哷rekᖷ哷or, ᖷ哷 pracownikᖷ哷w ᖷ哷ecᖷ哷nicznᖷ哷cᖷ哷 [ oraz okᆇ卧 ᖷ哷 pracownikᖷ哷w pracᖷ哷ᖷ哷 号cᖷ哷cᖷ哷 okreᖷ哷owo ]ᆇ卧 Na stan obecny w Zespole szkół Specjalnych uczy się 3 osoby niepełnosprawne. Projektowany Ośrodek pracować będzie na jedną zmianę i czynny będzie w godzinach od 7 00 do 15 00, na jedna zmianę. Uczniowie na zajęcia będą przywożeni i odwożeni codziennie. ᖷ哷ᆇ卧 roᖷ哷ram ᖷ哷 嘷ᖷ哷ᖷ哷kowᖷ哷 Wyposażenie w salach nauk w stoły oraz krzesła. Krzesło i biurko nauczycielskie przedstawiono na rzucie projektu. Tablica, szafy. Wyposażone w odbiornik TV. ᖷ哷ᆇ卧 nᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e ᖷ哷aniᖷ哷arne W budynku dla części objętej opracowaniem Zespołu Szkół Specjalnych zaprojektowano na każdej kondygnacji sanitariat ogólnodostępny męski, damski. Wc damski przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na każdej kondygnacji sanitariat dla personelu. Sanitariaty wyposażone, płynne mydło i ręczniki jednorazowego użytku. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych wyposażone w uchwyty, ruchome lub stałe pochwyty, poręcze umywalkowe, wc, lustra uchylne. Natryski bezprogowe znajdują się w sanitariatach I, II, III piętra dostępne z poziomu posadzki. ᖷ哷ᆇ卧 nᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e cᆇ卧oᆇ卧 ᖷ哷o zacᖷ哷owaniaᆇ卧 Grzejniki, zabudowane, łatwozmywalne, osłonięte, w sali Inter. sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, na świetlicy, korytarzu i na klatce schodowej.

13 ᖷ哷ᆇ卧 enᖷ哷ᖷ哷lacᖷ哷a. Wszystkie pomieszczenia, sanitariaty, pomieszczenia, sale nauk i administracyjne, pokój lekarski, posiadają wentylację grawitacyjną. W sanitariatach, przewidziano wentylator elektryczny na kanałach o wydajn. 50m³/h sprzężony z włącznikiem oświetlenia. 8ᆇ卧 nᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e elekᖷ哷rᖷ哷czneᆇ卧 Zaprojektowano następujące instalacje. oświetleniową gniazd wtykowych. Zasilające platformę, windę oraz do klap dymowych. Natężenie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach nauk, administracji- 300lx w pracowniach i salach terapii zajęciowej 300lx. Pozostałe pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie maszyny i urządzenia zasilane prądem winny posiadać ochronę przed porażeniem. Punkty oświetleniowe w pomieszczeniach winny być tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie były zacienione. Wszystkie urządzenia i maszyny winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. 9ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷czne ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owlaneᆇ卧 Wysokość pomieszczeń istniejących wynosi 3.14m. Zespoły sanitarne o wysokości 2.9m powinny być wyłożone okładziną łatwozmywalną, nienasiąkliwą, i odporną na wilgoć. Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą wietrzenie pomieszczeń. Otwieranie dostępne z poziomu podłogi. Drzwi powinny być gładkie i dostosowane do zmywania wodą. Podłogi szczelne łatwozmywalne z materiałów nienasiąkliwych. Zaopatrzenie w sprzęt przeciwpożarowy, hydronetkę i niezbędne urządzenia higieniczno- sanitarne oraz apteczkę pierwszej pomocy. ᖷ哷0ᆇ卧0ᆇ卧 piᖷ哷 ᖷ哷ecᖷ哷nicznᖷ哷 proᖷ哷ekᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owlaneᖷ哷o ᖷ哷ecᖷ哷noloᖷ哷ii zaplecza ᖷ哷aᖷ哷ᖷ哷ronomiczneᖷ哷o ᖷ哷oᖷ哷ᆇ卧 przᖷ哷ᖷ哷oᖷ哷owalniᆇ卧 ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 rzeᖷ哷mioᖷ哷 opracowaniaᆇ卧 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany technologii zaplecza gastronomicznego Zespołu Szkół Specjalnych w miejscowości Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷awa opracowania koncepcja projektu budowlanego architektury budynku -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego /WE/NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. z póżn. zm./ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP /tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz.1650/ ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ało 嘷enia oᖷ哷ᖷ哷lne Budynek Szkoły przy ul. Słonecznej 4 w Lubiejewie 4 kondygnacyjny, istniejący niepodpiwniczony. Istniejącą gastronomię z zapleczem przystosowano na potrzeby kuchniprzygotowalni posiłków z zapleczem, jednocześnie uzyskano pomieszczenie socjalne oraz dostępny dla personelu dodatkowy sanitariat. Pomieszczenia przeznaczone na sala konsumpcyjną, przygotowalnię, wydawalnię, zmywalnię, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie wstępnego

14 mycia termosów, pomieszczenie porządkowe, pom. na odpadki, sanitariat dla personelu zlokalizowane na parterze budynku. Woda z istniejącego przyłącza wodociągowego. Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie budynku w ciepłą wodę z podgrzewacza, ogrzewanie c.o. przewiduje się z istniejącej kotłowni,zlokalizowanej w przedmiotowym budynku. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 roᖷ哷ram oraz zakreᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷łᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 Sala konsumpcyjna przewidziana została na 22 miejsca konsumpcyjne przy stolikach dużych oraz 12 miejsc konsumpcyjnych przy małych - jednorazowo. Posiłki spożywane będą w turach pod opieką nauczyciela ( przystosowane biurko ze stolikiem) Zaplecze gastronomiczne będzie działało w oparciu o serwis cateringowy specjalistycznej firmy, z którą Inwestor będzie miał podpisaną umowę. W projektowanym zapleczu kuchennym istnieje również możliwość przygotowania posiłków w oparciu o gotowe półprodukty, wymagające jedynie obróbki termicznej. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 roceᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ecᖷ哷noloᖷ哷iczne ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 oᖷ哷ᖷ哷awa ᖷ哷ᖷ哷rowcᖷ哷w, proᖷ哷ᖷ哷kᖷ哷ᖷ哷w i icᖷ哷 maᖷ哷azᖷ哷nowanie Dostawa produktów w fabrycznych opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych odbywać się będzie wejściem od strony zaplecza podczas trwania zajęć lekcyjnych. Produkty magazynowane będą w odpowiednim magazynie, wyposażonym w lodówkę, zamrażarkę, wyposażonym w regały magazynowe, pojemniki na produkty suche. Dostawa napojów do bufetu w sali konsumpcyjnej odbywać się będzie przed otwarciem lub po zamknięciu Ośrodka. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷rᖷ哷ᖷ哷ka ᖷ哷ermiczna Do obróbki termicznej przewiduje się następujące urządzenia i sprzęt: kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, patelnię elektryczną / nad w/w urządzeniami zainstalowany zostanie okap/ oraz dla utrzymania odpowiedniej temperatury posiłków bemar elektryczny i stoły robocze W pomieszczeniu kuchni przewiduje się zainstalowanie dwóch zlewozmywaków jednokomorowych i umywalki do mycia rąk. W pomieszczeniu kuchni wydzielony został również aneks do mycia sprzętu kuchennego, wyposażony w basen do mycia sprzętu, regał do suszenia oraz szafkę na sprzęt. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷awanie poᖷ哷rawᆇ卧 Ekspedycja potraw odbywać się będzie przez okno podawcze z wydawalni Naczynia stołowe pobierane będą z szafy przelotowej usytuowanej między zmywalnią a kuchnią, przenoszone do wydawalni. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 mᖷ哷wanie naczᖷ哷ᑇ囇 ᖷ哷ᖷ哷ołowᖷ哷cᖷ哷ᆇ卧 Naczynia stołowe będą oddawane przez okienko podawcze do zmywalni. Przewiduje się wstępne mycie naczyń w zlewozmywaku, a następnie mycie właściwe i wyparzanie w maszynie do mycia i wyparzania naczyń (zmywarka, temp. wyparzania o C, czas wyparzania 3 min). Po umyciu i wyparzeniu naczynia odstawiane będą na blat odkładczy, a następnie do szafy przelotowej łączącej kuchnię ze zmywalnią. W zmywalni zostanie zainstalowana kratka ściekowa. Naczynia szklane po umyciu i wyparzeniu przekazywane będą w pojemnikach, przed rozpoczęciem działalności, do bufetu i przechowywane w znajdującej się tam szafie na naczynia.

15 ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷wanie oᖷ哷paᖷ哷kᖷ哷wᆇ卧 Pomieszczenie kuchni i zmywalni wyposażone zostanie w zamykane, wykonane z nienasiąkliwego materiału, pojemniki na odpadki. Odpadki wynoszone będą w pojemnikach do pomieszczenia na odpady i odbierane będą przez specjalistyczne firmy utylizacyjne. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷cie ᖷ哷ermoᖷ哷ᖷ哷wᆇ卧 Do wstępnego mycia termosów przewiduje się pomieszczenie wyposażone w basen do mycia termosów i regał wiszący. Mycie właściwe termosów będzie odbywało się w firmie zajmującej się cateringiem. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 omieᖷ哷zczenie porz 号ᖷ哷kowe wyposażone zostało w regał na środki czystości oraz zainstalowany zostanie zlew jednokomorowy na wysokości 50cm od podłogi złączkę oraz kratkę ściekową. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧8ᆇ卧 aᖷ哷rᖷ哷ᖷ哷nienie Dla zatrudnionego personelu przewidziano szatnię pokój socjalny i węzeł sanitarny. W pomieszczeniu personelu szafa wydzielona i szafki dwudzielne na odzież, zlew, umywalka, stół i krzesła. Zatrudnienie 2 osoby. Wyposażenie w urządzenia i sprzęt poszczególnych pomieszczeń podane zostało na rzucie projektu technologicznego ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷czne ᖷ哷ran 嘷owe ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷czne ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owlane a.)ściany i sufity: pomieszczenia kuchni, zmywalni i mycia termosów- ściany zmywalne do wysokości 2,0m- glazura, powyżej malowane farbą emulsyjną lub akrylową zmywalną w kolorach jasnych magazyny produktów spożywczych- ściany pokryte materiałem łatwozmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na działanie wilgoci do wys.2,0 m / np. glazura/ pomieszczenie odpadków- glazura lub inny materiał nienasiąkliwy, zmywalny, do pełnej wysokości pomieszczenia sanitariaty-glazura do wys.min.2,0 m b.) podłogi pomieszczenie kuchni, zmywalni, mycia termosów- terakota lub gres antypoślizgowy magazyny, sanitariaty, komunikacja, pomieszczenie odpadków - gres połączenia ścian i podłóg pomieszczenia kuchni muszą być zaokrąglone spadek posadzki w kierunku kratek ściekowych powinien wynosić 1,5% okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą wietrzenie pomieszczeń przez górne skrzydła lub wietrzniki; ponadto zaopatrzone będą w siatki w okresie od kwietnia do października) w pomieszczeniach produkcyjnych drzwi o gładkich i nienasiąkliwych powierzchniach. ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷czne inᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷i ᖷ哷aniᖷ哷arnᖷ哷cᖷ哷 ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷czne inᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷i wenᖷ哷ᖷ哷lacᖷ哷i i cᆇ卧oᆇ卧 a.)wszystkie pomieszczenia będą posiadać kanały wentylacji grawitacyjnej o przekroju zapewniającym wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi normami b.)salę konsumpcyjną, kuchnię i zmywalnię należy wyposażyć w system wentylacji mechanicznej /wentylacja kuchni i zmywalni niezależna od układu wentylacyjnego sali konsumpcyjnej/ c.)w sanitariatach przewidzieć należy wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie

16 d.)w magazynie chłodniczym wentylacja wywiewna, odprowadzająca ciepło z urządzeń chłodniczych e.)w kuchni wentylacja wywiewno-nawiewna podciśnieniowa o wydajności wynikającej z bilansu zysków ciepła i wilgoci. f.) w zmywalni wentylacja wywiewno-nawiewna podciśnieniowa 5-7 wym/h g.)w projektowanych pomieszczeniach przewidzieć temperaturę zgodną z PN h.)stosować grzejniki gładkie ᖷ哷0ᆇ卧8ᆇ卧 apoᖷ哷rzeᖷ哷owanie woᖷ哷ᖷ哷 i oᖷ哷prowaᖷ哷zenie ᖷ哷ciekᖷ哷wᆇ卧 a.)rzeczywiste zużycie wody mierzone będzie wodomierzem, b.)wszystkie umywalki będą wyposażone w armaturę z bieżącą zimną i ciepłą wodę, środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia c.)ścieki z kuchni i zmywalni powinny będą odprowadzone poprzez łapacz tłuszczu d.)kanalizacyjne wpusty podłogowe będą zabezpieczone kratkami i będą posiadać zamknięcia syfonowe e.)kanalizacja należy tak zaprojektować by uniknąć ryzyka zanieczyszczenia żywności. ᖷ哷0ᆇ卧9ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷czne inᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷i elekᖷ哷rᖷ哷cznᖷ哷cᖷ哷 Zaprojektowano następujące instalacje: oświetleniową gniazd wtykowych siłową natężenie oświetlenia elektrycznego: sala konsumpcyjna lx pomieszczenia produkcyjne 200 lx nad stanowiskami pracy 300 lx magazyny 100 lx sposób instalowania urządzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem powinien być zgodny z dtr poszczególnych urządzeń wszystkie gniazda wtykowe powinny posiadać szczelne oprawy ze względu na konieczność zmywania ścian wodą ᖷ哷0ᆇ卧ᖷ哷0ᆇ卧 arᖷ哷nki prowaᖷ哷zenia ᖷ哷ᖷ哷łᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷aᖷ哷ᖷ哷ronomicznᖷ哷cᖷ哷 i oᖷ哷owi 号zki kierownika zakłaᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 Kierujący zakładem powinien opracować, wdrożyć i przestrzegać instrukcje dobrej praktyki higienicznej dotyczącej higieny osobistej, stanu zdrowia personelu, procesów mycia i dezynfekcji, usuwania odpadów i ścieków, kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami, kwalifikacji i szkoleń pracowników, konserwacji maszyn i urządzeń i jest zobowiązany do działań mających na celu realizację wymagań higieniczno-sanitarnych dotyczących zakładu i jego wyposażenia oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny na wszystkich etapach produkcji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze/dz. U. z 2004 r. Nr 104 poz.1096 z dn. 1 maja 2004 r./ ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧0ᆇ卧 piᖷ哷 ᖷ哷ecᖷ哷nicznᖷ哷 proᖷ哷ekᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owlaneᖷ哷o ᖷ哷ecᖷ哷noloᖷ哷ii ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷nkᖷ哷 zkolneᖷ哷o ᖷ哷o częᖷ哷ci iᖷ哷ᖷ哷nieᖷ哷 号ceᖷ哷 eᖷ哷połᖷ哷 zkᖷ哷ł nr ᖷ哷 przᖷ哷 ᖷ哷lᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷inkowᖷ哷kieᖷ哷o 8ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lna cᖷ哷arakᖷ哷erᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷kaᆇ卧 Część budynku poza zakresem remontu w istniejącym budynku Szkolnym w Lubiejewie w którym pomieszczenia zajmuje eᖷ哷pᖷ哷ł zkᖷ哷ł nr ᖷ哷, przy ul. Rubinkowskiego 8 w Ostrowi Mazowieckiej, został dostosowany do mniejszej ilości uczniów w szkole.

17 ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧ᖷ哷ᆇ卧 ᖷ哷ᖷ哷lna cᖷ哷arakᖷ哷erᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ka i opiᖷ哷 czᖷ哷nnoᖷ哷ci w pomieᖷ哷zczeniacᖷ哷 lekcᖷ哷ᖷ哷nᖷ哷cᖷ哷, ᖷ哷zkolnᖷ哷cᖷ哷ᆇ卧 11.3.Sale nauk na parterze, I i II - ᖷ哷 ᖷ哷al klasy I, II i III klasy Zespołu szkół Zawodowych. Zajęcia odbywające się w salach polegają na edukacji, nauce podstawowego materiału szkolnego. Jedna z sal przewidziana na salę komputerową - bez zmian iczᖷ哷a oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 嘷 max ᖷ哷8 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 + ᖷ哷 naᖷ哷czᖷ哷ciel w sali nauczania na parterze. Na piętrze po ᖷ哷ᖷ哷 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 w ᖷ哷wᖷ哷cᖷ哷 ᖷ哷alacᖷ哷 na pięᖷ哷rze ᆇ卧 azem ᖷ哷ᖷ哷 oᖷ哷oᖷ哷ᖷ哷 + ᖷ哷 naᖷ哷czᖷ哷cieliᆇ卧 W sali komputerowej przewidziano około ᖷ哷ᖷ哷 嘷 ᖷ哷0 ᖷ哷czniᖷ哷w + naᖷ哷czᖷ哷cielᆇ卧 嘷 sala na I piętrze Pokoje biurowe - ᖷ哷 pokój nauczycielski na I piętrze. W pomieszczeniu tym będą wykonywane czynności związane z pracą pedagogiczną, pracą dokumentacyjną - przewidziano w nim przebywanie czasowo nauczycieli dojeżdżających na wybrane zajęcia lekcyjne Pokoje biurowe- ᖷ哷ekreᖷ哷ariaᖷ哷 i pokᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷rekᖷ哷ora i wiceᖷ哷ᖷ哷rekᖷ哷ora na II piętrze. W pomieszczeniu tym będą wykonywane czynności związane z kierowaniem ośrodkiem, administrowaniem Pokój księgowości na parterze - istniejący 11.8.Wypożyczalnia książek na piętrze 11.9.Pomieszczenia szatni istniejące Pom. porządkowe przeznaczone na przechowywanie podstawowego sprzętu przeznaczonego do sprzątania, oraz środków czystości itp Pomieszczenia sanitariatów. W budynku dla części Zespołu Szkół nr 1 istniejące sanitariaty dostosowano do wymogów i wymiarów wymaganych przepisami. Na każdej kondygnacji każdą kabinę sanitarną damską dostosowano do wymogów kabin dla osób niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji dodano sanitariat dla personelu. Sanitariaty wyposażone w ciepłą i zimną wodę, płynne mydło i ręczniki jednorazowego użytku. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych wyposażone w uchwyty, ruchome lub stałe pochwyty, poręcze umywalkowe, wc, lustra uchylne. Natryski bezprogowe znajdują się w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji. ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 aᖷ哷rᖷ哷ᖷ哷nienieᆇ卧 Ogólna liczba osób korzystających z budynku w części Zespołu Szkół nr osób. Z tego 70 to osoby [ uczniowie - 3 klasy ] oraz 4 nauczycieli, 1 sekretrarka, dyrektor, 2 pracowników technicznych [ oraz ok. 2 pracowników pedagogicznych pracujących okresowo ]. Projektowany Ośrodek pracuje na jedną zmianę. Uczniowie na zajęcia są przywożeni i odwożeni codziennie. ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 roᖷ哷ram ᖷ哷 嘷ᖷ哷ᖷ哷kowᖷ哷 Wyposażenie w salach nauczania w stoły oraz krzesła. Krzesło i biurko nauczycielskie przedstawiono na rzucie projektu. Tablica, szafy. ᖷ哷ᖷ哷ᆇ卧 nᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e ᖷ哷aniᖷ哷arne, inᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e cᆇ卧oᆇ卧, wenᖷ哷ᖷ哷lacᖷ哷a, inᖷ哷ᖷ哷alacᖷ哷e elekᖷ哷rᖷ哷czne oraz roᖷ哷oᖷ哷ᖷ哷 remonᖷ哷owo ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷owlane - ( projekty wykonawcze branżowe, wymagane do poszczególnych prac remontowych i adaptacyjnych wg odrębnego opracowania.) Białystok r. Opracował: arch. Dariusz Łuniewski

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie ADRES: Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa BRANśA: TECHNOLOGIA INWESTOR: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie Ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Opis techniczny 1.1. Opis ogólny. 1.2. Materiały źródłowe. 1.3. Zakres modernizacji. 1.4. Opis stanu istniejącego. 1.5. Opis robót modernizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane ogólne 2. Zatrudnienie 3. Określenie pomieszczeń gastronomii 4. Opis zasadniczych pomieszczeń 5. Wyposażenie 6. Dane ogólne do wytycznych branżowych II. TABELA Nr 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz Załącznik nr 1 Projekt Techniczny Dokumentacja projektowa dotycząca remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Zakres i program prac remontowych w budynku przy ul. Rolnej 6.

Zakres i program prac remontowych w budynku przy ul. Rolnej 6. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Komunalna 1 86-060 Nowa Wieś Wielka tel. 52 381 22 20, fax. 52 320 65 62 Załącznik nr 10 I PIĘTRO 1. Pokoje nr 101, 107, 108, 109 - malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis technologiczny. 2.2.Gabinet psychologa. 2.5.Pom. porządkowe 2.6.Pom do prania i suszenia. 2.8.WC /niepełnosprawnych/ 2.10.

Opis technologiczny. 2.2.Gabinet psychologa. 2.5.Pom. porządkowe 2.6.Pom do prania i suszenia. 2.8.WC /niepełnosprawnych/ 2.10. Opis technologiczny Inwestor: GMINA SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko Kam. ul. Sikorskiego Lokalizacja: SkarŜysko Kam. ul. Zielna dz. Nr 174/3 Temat: Projekt przebudowy piętra budynku byłej Przychodni Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego zamiennego części architektonicznej przebudowy i remontu elewacji oraz części pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe dla pomieszczeń zajmowanych przez ZOZ: Powierzchnia zabudowy 313,80m 2 Powierzchnia użytkowa 264,00m 2 Kubatura 894,30m 3

Dane liczbowe dla pomieszczeń zajmowanych przez ZOZ: Powierzchnia zabudowy 313,80m 2 Powierzchnia użytkowa 264,00m 2 Kubatura 894,30m 3 OPIS TECHNICZNY do projektu zmiany sposobu użytkowania budynku o innym przeznaczeniu na Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach przy ulicy Sobieskiego 26 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul.harfowa 38 80-298 GDAŃSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: LOKALIZACJA: I WESTOR: OPRACOWAŁ:

OBIEKT: LOKALIZACJA: I WESTOR: OPRACOWAŁ: OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Liskach LOKALIZACJA: Liski, 12-200 Pisz I WESTOR: Szkoła Podstawowa w Liskach OPRACOWAŁ: inż. Michał Andrzejczyk 1 SPIS TREŚCI Opis techniczny. 3 Rysunki..17 2 1. Dane ogólne.

Bardziej szczegółowo

6 W.C. 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej licowania ścian z płytek ceramicznych.

6 W.C. 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej licowania ścian z płytek ceramicznych. Lp. Zakres niezbędnych prac 1 Przedsionek 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian 3. - Regulacja drzwi wejściowych, zamek, samozamykacz. 4. - Regulacja drzwi wewnętrznych, zamek, montaż samozamykacza 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH KONDYGNACJA NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) WYSOKOŚĆ (m) WYKOŃCZENIE ŚCIAN +3 3 PIĘTRO 3 01 klatka schodowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo