Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r."

Transkrypt

1 Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r. RAPORT EVALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP

2 SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE OPIS INICJATYWY ORGANIZATOR KONKURSU EDYCJA OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA LAUREACI WYRÓŻNIENIA KONFERENCJA Dobre Praktyki PPP EDYCJA OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANIE KONKURSU PROJEKTY ZGŁOSZONE W EDYCJI LAUREACI EDYCJI KATEGORIA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA KATEGORIA INFRASTRUKTURA SIECIOWA KATEGORIA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA KATEGORIA MAŁE PPP WYRÓŻNIENIA KONFERENCJA Dobre Praktyki PPP w Polsce KONTAKT EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 2

3 1. STRESZCZENIE Konkurs Dobre Praktyki PPP to cykliczne niekomercyjne przedsięwzięcie popularyzujące partnerstwo publiczno-prywatne, którego pomysłodawcą i organizatorem jest firma Investment Support. W Konkursie wybierane są modelowe projekty przedsięwzięć publicznoprywatnych, które uzyskują wsparcie w dalszej realizacji poprzez sfinansowanie lub przygotowanie wstępnych analiz prawnych i finansowo-ekonomicznych. Podmioty publiczne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Konkursie. Przedsięwzięcie finansowane jest przez organizatora, ze środków pozyskanych od sponsorów, którzy są publicznie ogłaszani. Laureatów Konkursu wybiera niezależne jury, składające się z ekspertów reprezentujących sektor publiczny i prywatny. W 2007 r. do Konkursu zgłoszono 27 przedsięwzięć. Zwyciężyły projekty przygotowane przez Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta st. Warszawy oraz Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Nagrodami były wstępne analizy prawne, finansowe oraz techniczne przygotowane przez partnerów Konkursu kancelarie prawne i firmy doradcze. Zwycięskie projekty wchodzą obecnie w fazę realizacyjną. W edycji 2008 współorganizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Ministerstwo Gospodarki, które przeznaczyło łącznie 950 tysięcy złotych na analizy dla zwycięskich projektów. Do Konkursu zgłoszono 42 przedsięwzięcia. Laureatami zostały Urząd Miasta Łodzi, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, Gmina Bytom i Gmina Ruda Śląska. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umów pomiędzy Laureatami i Ministerstwem Gospodarki i mają zostać wykorzystane do końca 2008 r. Projekty Laureatów są monitorowane oraz promowane przez organizatora Konkursu, m.in. poprzez stronę oraz coroczne konferencje podsumowujące Konkurs w danym roku. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 3

4 2. OPIS INICJATYWY Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Dobre Praktyki PPP jest firma doradcza Investment Support. Konkurs Dobre Praktyki PPP jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, popieranym przez organizacje z sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Jest to jedyna inicjatywa w Polsce wspierająca tworzenie projektów modelowych dla partnerstwa publicznoprywatnego. Konkurs jest organizowany w formie corocznych edycji, pierwsza odbyła się w 2007 roku. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy i standardów, dotyczących realizacji przedsięwzięć za pomocą formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, przygotowanie wzorcowego projektu PPP oraz ukazanie istniejących możliwości rozwoju infrastruktury oraz realizacji zadań publicznych za pomocą PPP. Cel ten jest realizowany poprzez: wsparcie przygotowania nagrodzonych projektów publiczno - prywatnych; promowanie podmiotów publicznych, które w sposób innowacyjny realizują swoją misję w dziedzinie PPP; podniesienie świadomości i znajomości przygotowania oraz realizacji projektów PPP; przezwyciężanie nieufności wobec nowej metody realizacji zadań publicznych, jaką jest PPP; EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 4

5 zebranie informacji od samorządów terytorialnych, dotyczących ich opinii w zakresie przeszkód we wdrażaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Konkurs skierowany jest do podmiotów publicznych, przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, które mogą zgłaszać pomysły na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z partnerem prywatnym. Spośród wszystkich zgłoszonych projektów Jury Konkursu wybiera najlepsze, które uzyskują wsparcie w dalszej realizacji. Wsparcie polega na przygotowaniu bądź sfinansowaniu wstępnych analiz prawnych oraz ekonomiczno-finansowych dla projektów. W edycji 2007 wstępne analizy dla zwycięskich projektów zostały przygotowane, w ramach nagrody, przez partnerów Konkursu, którymi były znane kancelarie prawne i firmy doradcze. W edycji 2008 nagrody funduje Ministerstwo Gospodarki, które przekaże Laureatom głównych nagród środki finansowe z przeznaczeniem na analizy prawne i finansowo-ekonomiczne dla nagrodzonych przedsięwzięć. Konkurs kończy się Konferencją poświęconą tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, podczas której ogłaszane są oficjalnie wyniki Konkursu. Głównym źródłem informacji o Konkursie jest strona internetowa w polskiej i angielskiej wersji językowej, na której znajdują się informacje niezbędne dla uczestników i partnerów Konkursu. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 5

6 3. ORGANIZATOR KONKURSU Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Dobre Praktyki PPP jest firma Investment Support, która świadczy usługi doradcze na rzecz samorządów, instytucji publicznych oraz firm prywatnych. Do zadań organizatora należy: Przygotowanie i realizacja działań promocyjnych związanych z nagłośnieniem Konkursu oraz zainteresowaniem podmiotów samorządowych udziałem w Konkursie; Koordynacja współpracy z Partnerami Konkursu; Zbieranie i opracowywanie ankiet konkursowych; Przygotowanie i prowadzenie posiedzeń Jury; Przygotowanie konferencji wieńczącej Konkurs; Pozyskanie sponsorów Konkursu, którzy sfinansują koszty przygotowania i przeprowadzenia Konkursu; Organizacja i promocja uroczystości ogłoszenia Laureatów Konkursu. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 6

7 4. EDYCJA OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Pierwsza edycja Konkursu Dobre Praktyki PPP odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Unii Metropolii Polski. Partnerami, a zarazem fundatorami nagród, były następujące firmy: Atkins, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, Buro Happold, CMS Cameron McKenna, Crowley Infrastructure Development Group, Dolnośląska Grupa Doradcza, Gleeds, PricewaterhouseCoopers, Wierciński Kwieciński Baehr, Wierzbowski Eversheds. Nagrody książkowe ufundowały wydawnictwa C.H. Beck - Beck Info Biznes oraz Wolters Kluwer. Na Konkurs Dobre Praktyki PPP zostało nadesłanych łącznie 29 projektów, które zostały rozpatrzone w czterech kategoriach Infrastruktura Komunalna, Infrastruktura Transportowa, Infrastruktura Sieciowa oraz Infrastruktura Sportowo-Rekreacyjna. Pomysły na partnerstwo publiczno prywatne przesłały m.in. Warszawa, Gdańsk, Toruń, Zabrze, Bielsko - Biała, Piotrków Trybunalski, Zawiercie, Słupsk, Dobre Miasto, Oświęcim, Szczecinek, Lublin, Łódź, Opole i Tychy. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 7

8 Rys. 1. Podmioty zgłaszające projekty w edycji 2007 Rys. 2 Liczba projektów zgłoszonych w edycji 2007 według kategorii konkursowych EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 8

9 Rys. 3 Podmioty zgłaszające projekty w edycji 2007 Instytucja zgłaszająca Ilość projektów Urzędy Marszałkowskie 1 Starostwa Powiatowe 3 14 Urzędy Miasta Jednostki budżetowe Miasta 1 Współpraca Miasta i Gminy 2 Gminy 8 Z 29 projektów, które napłynęły w edycji 2007, wartość 14 mieściła się w zakresie mln złotych. 6 projektów miało niższą wartość, a 9 większą. Rys. 4 Wartość projektów zgłaszanych w edycji 2007 Ilość projektów i wiecej mln zł EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 9

10 4.2 LAUREACI 2007 Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. Michała Kuleszy przyznało trzy główne nagrody. Laureaci Konkursu w 2007 roku to: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Urząd Miasta Stołecznego Warszawy; Urząd Miasta Gdańska. Zwycięskie projekty otrzymały wstępne analizy prawne, finansowe i techniczne, które ufundowały znane kancelarie prawne i firmy doradcze. Nagrodę główną w kategorii Infrastruktura Komunalna otrzymał projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego "Budowa i zarządzanie szpitalem o charakterze ratunkowym". Projekt zakłada budowę szpitala w północno-zachodniej części Wrocławia. Szpital ma udzielać świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych mieszkańcom województwa dolnośląskiego, zastępując dwa szpitale o przestarzałej infrastrukturze, której modernizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona. Planowana wielkość szpitala wynosi łóżek. Jury uzasadniając wybór projektu podkreśliło, że jest to jedyny w Konkursie projekt zdrowotny przewidziany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada wysokie poparcie sektora publicznego oraz charakteryzuje się realnymi planowanymi źródłami EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 10

11 dochodu. Na uwagę zasługuje fakt wpisania inwestycji w programy i strategie lokalne oraz wybór jej lokalizacji. Nagrody w tej kategorii ufundowały firmy Baker & McKenzie (wstępna analiza prawna), PricewaterhouseCoopers (wstępna analiza finansowa) oraz Gleeds (wstępna analiza techniczna). W kategorii Infrastruktura Transportowa zwyciężył projekt Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy "Budowa trasy pozamiejskiego tramwaju szybkiego do Piaseczna". Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Piaseczna szybkiego, częstego oraz niezależnego od warunków ruchu drogowego połączenia komunikacyjnego z Warszawą. Zgodnie ze zgłoszoną w projekcie konkursowym propozycją, trasa tramwajowa będzie funkcjonowała w systemie taryfowym ZTM, w oparciu o wieloletnią umowę przewidującą zakup określonej liczby kursów za określoną kwotę. Jury uzasadniło swój wybór wskazując, że projekt Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest użyteczny społecznie, proekologiczny, a sektor publiczny jest gotowy przejąć część ryzyka popytu - co oznacza, że Miasto rozumie warunki dla realizacji projektu. Nagrody w tej kategorii zostały ufundowane przez następujące firmy: CMS Cameron McKenna (wstępna analiza prawna), PricewaterhouseCoopers (wstępna analiza finansowa) oraz Crowley Infrastructrure Development Group (wstępna analiza techniczna). EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 11

12 W kategorii Infrastruktura Sportowo - Rekreacyjna zwyciężył projekt Urzędu Miasta Gdańska "Nadmorskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku". Zgodnie z ankietą zgłoszeniową, projekt ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta Gdańska oraz regionu poprzez stworzenie Nadmorskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Inwestycja obejmuje budowę oraz eksploatację obiektu parku wodnego i obiektów towarzyszących takich jak np. baseny, szatnie, przebieralnie, toalety, natryski, strefa zdrowia, strefa fitness, zewnętrzne urządzenia sportowe, strefa dla dziecka pod opieką, gastronomia, sklepy, miejsca parkingowe, hotel. Szacunkowy koszt realizacji projektu: mln zł. Jury wybierając projekt podkreśliło, że jest on racjonalny ekonomicznie i został należycie uzasadniony przez Urząd Miasta Gdańska. Inwestycja ma dużą szansę na sukces komercyjny przy zachowaniu publicznych celów, nie występują przeszkody w jego realizacji, charakteryzuje się dobrą lokalizacją. Nagrody w tej kategorii ufundowały firmy: Wierzbowski Eversheds (wstępna analiza prawna), Investment Support (wstępna analiza finansowa) oraz Buro Happold (wstępna analiza techniczna). EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 12

13 4.3 WYRÓŻNIENIA 2007 Jury Konkursu Dobre Praktyki PPP 2007 przyznało także honorowe wyróżnienia dla: Gminy Karlino; Urzędu Miasta Słupska; Gminy Pyrzyce. Gmina Karlino - projekt "Rewitalizacja Starej Zabudowy Zamkowej w Karlinie". Głównym celem projektu jest zagospodarowanie terenu wyspy przy ulicy Szczecińskiej wraz z zabudową folwarczną, poprzez adaptację obiektów na zespół hotelowy z zapleczem konferencyjnym, domem kultury oraz stanicą wodną. Przygotowana koncepcja ma wydobyć walory tego historycznego miejsca oraz przygotować zaplecze turystyczne. Urząd Miasta Słupsk - projekt "Centrum Rekreacji Sportowej i Rehabilitacji w Słupsku" Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz eksploatacja obiektu sportowo-rekreacyjnego, składającego się m. in. z: krytej pływalni sportowej, basenu rekreacyjnego, brodziku dla dzieci, zespołu saunowego, zespołu usług medycznych i rehabilitacyjnych, siłowni, sali fitness oraz części gastronomicznej. Gmina Pyrzyce - projekt "Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji" Projekt zakłada budowę kompleksu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego, w skład którego wchodzą: kryta pływalnia, kąpielisko otwarte oraz ogólnodostępne tereny sportoworekreacyjne takie jak: korty, boiska, place zabaw, place piknikowe. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 13

14 4.4 KONFERENCJA Dobre Praktyki PPP W Konferencji podsumowującej Konkurs Dobre Praktyki PPP, która odbyła się w Warszawie w dniach czerwca 2007, w Centrum Konferencyjnym Zielna, uczestniczyło ponad 130 osób. Wzięli w niej udział przedstawiciele zgłoszonych projektów, partnerzy Konkursu a także przedstawiciele podmiotów publicznych i prywatnych zainteresowanych partnerstwem publiczno - prywatnym. Tematyka konferencji koncentrowała się na najważniejszych dla partnerstwa publiczno - prywatnego obszarach: prawnych aspektach PPP, w szczególności pod kątem planowanej nowelizacji ustawy, możliwościach zastosowania partnerstwa publiczno - prywatnego w projektach związanych z EURO 2012, łączeniu środków UE i PPP w perspektywie lat Wykłady wygłosili przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz partnerów Konkursu: DEPFA BANK, Ministerstwa Gospodarki, Baker & McKenzie, kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr, Investment Support, CMS Cameron McKenna, Gleeds, Buro Happold, Wierzbowski Eversheds, PricewaterhouseCoopers, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Crowley Infrastructure Development oraz Dolnośląskiej Grupy Doradczej. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 14

15 5 EDYCJA OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA W ramach drugiej edycji Konkursu realizowany jest Pilotażowy Program Projektów PPP Ministerstwa Gospodarki, współorganizatora i fundatora nagród, który ma na celu wsparcie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez sfinansowanie analiz przedrealizacyjnych. Ze względu na szersze zaangażowanie się Ministerstwa Gospodarki, zmieniono formułę nagród w edycji 2008 Konkursu. Ministerstwo Gospodarki, jako fundator nagród, przekaże Laureatom środki finansowe z przeznaczeniem na analizy prawne oraz finansowoekonomiczne dla zwycięskich przedsięwzięć. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umów pomiędzy Laureatem a Ministerstwem Gospodarki. Patronatem honorowym objęły Konkurs następujące instytucje: Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Zamówień Publicznych, Unia Metropolii Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami Konkursu zostały firmy: DEPFA Bank, Bank Pekao SA oraz Beck Info Biznes. Patronaty medialne sprawują Rzeczpospolita, Gazeta Samorządu i Administracji, Redakcja Samorządowa PAP oraz Wrota Pomorza. KATEGORIE KONKURSOWE: Projekty do konkursu Dobre Praktyki PPP 2008 można było zgłaszać w czterech kategoriach: EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 15

16 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA (budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne, modernizacja i budowa obiektów publicznych), INFRASTRUKTURA SIECIOWA (projekty w sektorze transportowym, wodno - kanalizacyjnym, energetycznym), INFRASTRUKTURA SPORTOWO REKREACYJNA (m.in. centra sportoworekreacyjne, stadiony, hale widowiskowo-sportowe, rozbudowane kompleksy sportowe), MAŁE PPP (projekty o wartości poniżej 10 mln euro, bez względu na branżę). JURY KONKURSU: Jury Konkursu składało się z zespołu ekspertów specjalizujących się w tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, reprezentujących instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Skład Jury przedstawiał się następująco: Przewodniczący Jury Irena Herbst, PKPP Lewiatan; Honorowy Przewodniczący Jury prof. Michał Kulesza, Baker & McKenzie; Członkowie Jury Przedstawiciele następujących instytucji i firm: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Unia Metropolii Polskich, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, DEPFA Bank, Bank Pekao SA, Deloitte, Dolnośląska Grupa Doradcza, Investment Support, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr, PricewaterhouseCoopers, Wierzbowski Eversheds. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 16

17 Jury działało na podstawie Regulaminu, który jest załącznikiem do niniejszego raportu. Członkowie Jury zaangażowani w którykolwiek z projektów konkursowych wyłączali się z głosowania dotyczącego danego projektu. Posiedzenia Jury były protokołowane. Protokoły z posiedzeń stanowią załącznik do niniejszego raportu. NAGRODY: Zgodnie z Regulaminem Konkursu, przyznawane są cztery główne nagrody, po jednej w każdej kategorii konkursowej. Zwycięskie projekty w kategoriach Infrastruktura komunalna, Infrastruktura sieciowa i Infrastruktura sportowo - rekreacyjna otrzymają od Ministerstwa Gospodarki wsparcie w wysokości zł każdy, natomiast zwycięski projekt w kategorii Małe PPP otrzyma zł. Środki finansowe są przeznaczone na wykonanie analiz prawnych i finansowoekonomicznych dla projektów. Przekazanie środków nastąpi na podstawie umów zawartych przez Ministerstwo Gospodarki z każdym z Laureatów. Środki powinny zostać wykorzystane do końca 2008 r. Jury Konkursu może także przyznać honorowe wyróżnienia oraz nagrody specjalne. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 17

18 5.2 FINANSOWANIE KONKURSU Konkurs Dobre Praktyki PPP Edycja 2008 został sfinansowany ze środków własnych organizatora firmy Investment Support oraz ze środków pozyskanych od sponsorów. Sponsorami Konkursu w edycji 2008 były banki: DEPFA Bank oraz Bank Pekao SA. Sponsorem konferencji wieńczącej Konkurs była dodatkowo firma Warbud. Investment Support wsparło Konkurs poprzez oddelegowanie swoich pracowników do pracy przy organizacji Konkursu oraz wieńczącej go konferencji. Nagrody książkowe dla uczestników Konkursu ufundowało wydawnictwo CH BECK. Środki pozyskane od sponsorów zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednich organizacji i promocji Konkursu oraz wieńczącej go konferencji (m.in. wynajem sal, catering, materiały, wydruki, promocja, strona internetowa). Współorganizator Konkursu Ministerstwo Gospodarki - nie poniósł żadnych kosztów związanych z organizacją Konkursu i konferencji. Ministerstwo Gospodarki jest fundatorem nagród finansowych, które zostaną przekazane bezpośrednio Laureatom Konkursu, na podstawie umów pomiędzy Laureatem a Ministerstwem Gospodarki. Uczestnicy Konkursu nie ponieśli żadnych opłat związanych z udziałem w Konkursie. Udział w konferencji wieńczącej Konkurs oraz w uroczystości ogłoszenia wyników (dla wszystkich uczestników, również tych, którzy nie brali udziału w Konkursie) nie wiązał się z żadnymi opłatami. Członkowie Jury Konkursu pracowali pro bono i nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia za prace w ramach Jury. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 18

19 5.3 PROJEKTY ZGŁOSZONE W EDYCJI 2008 Do Konkursu Dobre Praktyki PPP zgłoszono łącznie 42 projekty z całej Polski. W Konkursie uczestniczyło 29 podmiotów. Najwięcej projektów do konkursu 22- przesłały miasta i gminy. Rys. 5 Podmioty zgłaszające projekty Urzędy Marszałkowskie Starostwa Powiatowe Miasta i Gminy Inne Największą liczbę zgłoszeń przysłały miasta: Kraków (6), Lublin (3), Łódź (3), Ząbki (2) oraz Toruń (2). Najwięcej projektów przygotowano w województwie śląskim (8), małopolskim (6), mazowieckim (5) i lubelskim (5). EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 19

20 Rys. 6 Podmioty zgłaszające projekty w edycji 2008 Rys. 7 Liczba projektów zgłoszonych według województw EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 20

21 Największą popularnością, tak jak w pierwszej edycji Konkursu, cieszyła się kategoria Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, do której wpłynęło aż 15 projektów. Były to pomysły m.in. basenów, parków wodnych i hal widowiskowych. Do kategorii Infrastruktura komunalna przesłano 12 projektów m.in. budowę parkingów podziemnych i rewitalizację obiektów zabytkowych. W kategorii Infrastruktura sieciowa zgłoszono 4 projekty transportowe. Natomiast w kategorii Małe PPP, dla przedsięwzięć o mniejszej wartości (poniżej 10 mln Euro), wpłynęło 11 zgłoszeń. Dotyczyły one rozbudowy wodociągów, budowy ratusza oraz modernizacji infrastruktury drogowej. Rys. 8 Liczba zgłoszeń do Konkursu wg kategorii konkursowych EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 21

22 Biorąc pod uwagę wartość zgłoszonych projektów, przeważały przedsięwzięcia do 50 mln złotych. Rys. 9 Wartość zgłoszonych projektów liczba projektów < > 201 wartość w mln Euro EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 22

23 5.4 LAUREACI EDYCJI 2008 Jury Konkursu Dobre Praktyki PPP przyznało cztery nagrody główne, po jednej w każdej z kategorii konkursowych. Nagrody otrzymały projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Łodzi, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, Gminę Bytom i Gminę Ruda Śląska. Cztery honorowe wyróżnienia otrzymały projekty przygotowane przez Miasto Ząbki, Urząd Miasta Torunia, Powiat Opolski i Urząd Miejski w Zabrzu. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 23

24 5.4.1 KATEGORIA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Urząd Miasta Łodzi Tytuł projektu: Program rewitalizacji domów familijnych Opis projektu: Projekt zakłada rewitalizację zabytkowych domów familijnych i budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Księżym Młynie, placu Zwycięstwa i ulicy Ogrodowej w Łodzi. Przedsięwzięcie obejmuje 33 budynki, 1111 mieszkań i dotyczy 2500 zameldowanych osób. Projekt ma duże poparcie społeczne: w przeprowadzonych badaniach społecznych ponad 91% badanych (najemców i właścicieli) było przychylnych proponowanemu procesowi rewitalizacji. Szacowany koszt inwestycji wynosi około 495 mln zł. Realizacja projektu opierać się będzie na zamianie nieruchomości. Inwestor, wybuduje i przekaże miastu nowe budynki z lokalami mieszkalnymi dla obecnych mieszkańców domów familijnych. W zamian otrzyma domy familijne. Inwestor przekaże miastu więcej powierzchni użytkowych w nowobudowanych obiektach, niż wynosi obecnie powierzchnia domów familijnych przeznaczonych do zamiany. Dzięki temu miasto zyska nowe lokale komunalne. Zgodnie z założeniem przedsięwzięcia, inwestor będzie miał obowiązek przeprowadzić modernizację domów familijnych zgodnie z wytycznymi urbanistyczno architektonicznymi i konserwatorskimi oraz będzie musiał zapewnić dostępność terenów i zabytkowych obiektów dla łodzian i turystów. Uzasadnienie Jury: Uzasadniając wybór tego projektu, Jury podkreśliło, że projekt w nowatorski sposób realizuje ważne zadanie publiczne, jakim jest zapewnienie przez gminę dostępu do mieszkań ludziom niezamożnym oraz wspiera odnowę zabytkowej substancji miejskiej. Projekt ten może służyć jako modelowy, gdyż zaproponowane rozwiązania mogą być z powodzeniem stosowane przez inne podmioty publiczne. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 24

25 Stopień przygotowania projektu: Przeprowadzone badania społeczne; Przyjęty Program rewitalizacji domów familijnych - UCHWAŁA Nr XXII/464/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r., zawierający m.in. szacunkową wycenę wartości lokalów mieszkalnych i użytkowych oraz działek zabudowanych domami familijnymi, których dotyczy projekt oraz wytyczne konserwatorskie oraz urbanistyczno-architektoniczne dla projektu; W trakcie przygotowania jest postępowanie konkursowe na wybór partnera. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 25

26 5.4.2 KATEGORIA INFRASTRUKTURA SIECIOWA Gmina Bytom Tytuł projektu: Zintegrowane połączenie aglomeracji górnośląskiej z międzynarodowym portem lotniczym Katowice - Pyrzowice Projekt zakłada utworzenie linii kolejowo tramwajowej i centrum przesiadkowego w celu usprawnienia komunikacji międzymiastowej na Śląsku oraz szybkiego połączenia miast aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach koło Katowic. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie szynobusu, który jest przystosowany do jazdy po torach kolejowych i tramwajowych. Trasa wybranego wariantu połączenia z lotniskiem przebiega od Katowic przez Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie do Pyrzowic. Inwestycja zakłada wykorzystanie odcinków istniejących linii kolejowych w Katowicach i Chorzowie oraz budowę nowej linii w Bytomiu, Piekarach Śląskich, Bobrownikach i Pyrzowicach. Ponadto planowana jest budowa zintegrowanego dworca w Bytomiu, który będzie pełnił funkcję centrum przesiadkowego i zapewni skomunikowanie zarówno Gliwic, Zabrza, jak i innych miast aglomeracji z lotniskiem. Szacowana wartość inwestycji to 285,00 mln euro. Według założeń projektu, do zadań partnera prywatnego będą należały: budowa infrastruktury kolejowej oraz towarzyszącej, organizacja finansowania oraz eksploatacja i utrzymanie. W uzasadnieniu wybory projektu, Jury wskazało, że inwestycja opisana w projekcie jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania aglomeracji górnośląskiej. Rozwiązuje ona ważny dla aglomeracji problem komunikacyjny. Przy odpowiednim przemodelowaniu opisanego przedsięwzięcia (w oparciu o analizy) może spełniać zarówno zadania publiczne, jak i wymogi dochodowości dla partnera prywatnego. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 26

27 Stopień przygotowania projektu: Projekt został przedyskutowany z przedstawicielami Samorządu Województwa Śląskiego, a także samorządów gmin, przez które ma przebiegać infrastruktura kolejowa planowanego połączenia kolejowego; Wykonane zostało opracowanie Koncepcja powiązań komunikacją kolejową Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z Aglomeracją Górnośląską ; Województwo Śląskie podpisało z PKP PLK S.A. List Intencyjny w sprawie współpracy. Współpraca obejmuje opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i dokumentacji projektowej budowy linii kolejowej. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 27

28 5.4.3 KATEGORIA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA Powiat Lidzbarski Termy warmińskie Termy Warmińskie to w założeniu zespół basenów z ciepłą wodą solankową, kompleksem hotelowo gastronomicznym, salami konferencyjnymi wysokiej klasy oraz zapleczem rekreacyjnym i odnową biologiczną. Termy zlokalizowane będą w Lidzbarku Warmińskim, przy drodze krajowej nr 51 prowadzącej do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach. Projekt Powiatu Lidzbarskiego ma duże poparcie w regionie, m.in. został podpisany list intencyjny o współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego i gminami sąsiednimi. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 35 mln euro. Planowane jest częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE (projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury ). Pozostała część środków będzie pochodziła z emisji obligacji. Dla realizacji przedsięwzięcia Powiat Lidzbarski planuje powołać Spółkę Celową (akcyjną) będąc jej właścicielem w 100%. Według założeń projektu, partner prywatny będzie odpowiedzialny za zarządzanie, utrzymanie i eksploatację obiektu oraz wykonanie robót projektowych i budowlanych, a po upływie okresu trwałości projektu (5 lat) wykupi obligacje i stanie się współakcjonariuszem spółki Termy Warmińskie. Jury Konkursu wyjaśniło wybór projektu następująco: Projekt przygotowany starannie, uwzględniający wszystkie uwarunkowania. Jest on oparty o współpracę wielu gmin, co wskazuje na duże poparcie społeczne dla projektu w regionie. Realistyczne podejście do finansowania, odpowiednia skala przedsięwzięcia w stosunku do dobrze uzasadnionego popytu. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 28

29 Stopień przygotowania projektu: Przeprowadzone konsultacje społeczne dla projektu; Podpisany List Intencyjny pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Powiatem Lidzbarskim, Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, Gminą Wiejską Lidzbark Warmiński, Miastem i Gminą Orneta, Gminą Lubomino i Gminą Kiwity - jako wstępna deklaracja w realizowaniu projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury ; Przygotowane opracowanie dr Bernharda Schneidera Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o gospodarcze wykorzystanie wód geotermalnych - Termy Warmińskie ; Przygotowane opracowanie Inżynieria finansowa autor Witold Grzybowski; Przygotowane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.- Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku Warmińskim. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 29

30 5.4.4 KATEGORIA MAŁE PPP Gmina Ruda Śląska Tytuł projektu: Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego Projekt zakłada budowę parkingu wielopoziomowego oraz organizację stref parkowania płatnego w strefie centralnej miasta, przy Urzędzie Miasta. Parking wielopoziomowy ma zapewnić od 40 do 80 miejsc parkingowych (w zależności od ilości poziomów). Wartość projektu w pierwszym etapie, obejmującym budowę dwóch poziomów parkingu, wynosi zł. Realizacja każdego następnego poziomu parkingu wyceniana jest na zł. Zgodnie z założeniami, do obowiązków partnera prywatnego mają należeć: budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą, organizacja finansowania, eksploatacja i utrzymanie. Uzasadniając wybór projektu, jury wskazało, że projekt rozwiązuje konkretny problem publiczny, jakim jest zagwarantowanie miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej. Przy odpowiednim przygotowaniu projektu, może on służyć jako gotowe rozwiązanie dla innych gmin. Stopień przygotowania projektu: Przeprowadzone konsultacje społeczne projektu. EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 30

31 5.5 WYRÓŻNIENIA 2008 Jury Konkursu, biorąc pod uwagę jakość przygotowania projektów oraz znaczenie przedsięwzięć dla rozwoju lokalnego, przyznało cztery honorowe wyróżnienia. Otrzymały je Miasto Ząbki, Urząd Miasta Torunia, Powiat Opolski i Urząd Miejski w Zabrzu. Poniżej znajduje się opis wyróżnionych projektów. Miasto Ząbki Przedłużenie trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek Projekt Miasta Ząbki zakłada budowę trasy tramwajowej zapewniającej mieszkańcom sprawną i komfortową komunikację pomiędzy Ząbkami a Warszawą. Wpisuje się ona w program poprawy istniejącej infrastruktury komunikacyjnej - wychodzi naprzeciw planom rozwoju transportu szynowego w Stolicy oraz aglomeracji warszawskiej. Jest społecznie potrzebny. Urząd Miasta Torunia Park Wodny Projekt zakłada stworzenie pierwszego w Toruniu oraz okolicy ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego, w tym parku wodnego wraz z usługami towarzyszącymi i bazą hotelową, który przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miasta. Powiat Opolski Modernizacja infrastruktury nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury zabytkowej kolejki wąskotorowej w Powiecie Opolskim i Puławskim. Ma w pełni przystosować obiekt do ruchu turystycznego. W wyniku realizacji projektu powstaną punkty obsługi ruchu turystycznego kolejki - mała gastronomia EWALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP 31

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r.

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSUMOWANIE... 5 3. RYNEK KONCESJI I PPP

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych Kamil Bodzoń Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie Katowice ul. Karłowicza 13 Tel: 32 730 2510, 32 730 2509, 32 730 2511 Dokument zrealizowany na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fax: 32 730 2512, biuro@ccinstitute.pl Studium możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo