Mniejsze ryzyko, więcej pewności dla skipperów i załogi czarteru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mniejsze ryzyko, więcej pewności dla skipperów i załogi czarteru"

Transkrypt

1 Polska Niemcy Austria Szwajcaria Dania Hiszpania Francja Szwecja Chorwacja Słowacja Finlandia Turcja Mniejsze ryzyko, więcej pewności dla skipperów i załogi czarteru Odpowiednie ubezpieczenia Nikt nie oferuje lepszego doradztwa i kompetencji

2 Dlaczego specjalne ubezpieczenia? Skipper i załoga są narażeni na specjalne ryzyka, które są niewystarczająco lub w ogóle nie są pokrywane przez tradycyjne ubezpieczenia. Jako jedna z firm zajmujących się ubezpieczaniem jachtów przeanalizowaliśmy luki ubezpieczeniowe w celu wykazania prawdziwych problemów i prawdziwych ryzyk dla skippera oraz w celu stworzenia specjalnych polis, które również rzeczywiście pokryją te ryzyka! Usługi ubezpieczeniowe mogą być niezależnie od siebie zawierane oraz wypowiadane. Co to oznacza dla Państwa? Należy po prostu wybrać i zaznaczyć krzyżykiem na załączonym wniosku usługi ubezpieczeniowe, z których Państwo chcieliby skorzystać i odesłać wniosek do nas faksem lub pocztą. Friedrich Schöchl YACHT-POOL International Wszystkie ubezpieczenia YACHT-POOL oznaczają: Mogą Państwo czarterować, gdzie chcę, jak często chcę, jakim statkiem chcę, jak długo chcę na całym świecie! YACHT-POOL Polska, Agencja: Daniel Prusinski Posthalterring 7 D Parsdorf Tel.: Faks: Do informacji: ta broszura informacyjna przedstawia jedynie przykładową ochronę ubezpieczeniową najważniejszych produktów. Ochronę ubezpieczeniową obowiązują aktualne Ogólne i Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia. Warunki są dostępne w internecie i każdorazowo wraz z przesłaną polisą.

3 Dlaczego skippera ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? Ponieważ: prywatnie, całym własnym aktualnym i przyszłym majątkiem, odpowiadacie za szkody osobowe i rzeczowe. Ponieważ prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie pokrywa roszczeń wynikających z odpowiedzialności za czynności skippera czy załogi. Ponieważ jako skiperzy odpowiadacie również za członków załogi. Ponieważ pomijając odpowiedzialność za członków załogi, tradycyjne ubezpieczenia nie obejmują odpowiedzialności za osoby trzecie w tych okolicznościach (np. ubezpieczenia emerytalne poszkodowanego). Ponieważ nie wiecie, w jakim zakresie obcy statek, na którym się znajdujecie, jest rzeczywiście ubezpieczony. Często zdarza się, że świadczenia ubezpieczeniowe ograniczają się jedynie do wartości statku, które są zbyt niskie z powodu nieograniczonej własnej odpowiedzialności. Bardzo często pokrywa się jedynie wymienione szkody, tzn. szkody spowodowane kolizją itp. Ponieważ nie wiecie, czy ochrona ubezpieczeniowa właściwie istnieje. Ponieważ nie wiecie, czy składka została zapłacona terminowo. Może się zdarzyć, że ubezpieczający jest zwolniony z świadczeń i wtedy nie będziecie Państwo mieli żadnej ochrony ubezpieczeniowej! Ponieważ statki, które pływają pod zagraniczną banderą, z reguły są ubezpieczone na warunkach zagranicznych ubezpieczeń w języku danego kraju i przez to ocena rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej dla Państwa jest praktycznie niemożliwa. Ponieważ żadne z znanych nam ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej nie pokrywa cywilnych roszczeń właścicieli jachtów odnośnie szkód, które powstały na wyczarterowanym jachcie w wyniku rażącego niedbalstwa skippera podczas rejsu. My również ubezpieczamy wasz jacht! Dalsze informacje pod Ponieważ pokrywa nawet rażące niedbalstwo podczas rejsu!

4 YACHT-POOL oferuje bezpieczeństwo we czterech kierunkach! 1. Ubezpiecza się nie tylko ryzyko odpowiedzialności cywilnej skippera, ale również ryzyko odpowiedzialności cywilnej każdego członka załogi. 2. W przypadku uzasadnionych roszczeń od odpowiedzialności cywilnej na podstawie szkód rze-czowych i/lub osobowych, ubezpieczenie obejmuje również poszkodowanych, którzy znajdują się poza statkiem. Należy podkreślić, że szczególnie w przypadku szkód osobowych sumy mogą bardzo szybko urosnąć do bardzo wysokich kwot. Wybierzcie zatem Państwo sumy ubezpieczenia wystarczająco wysokie, ponieważ Państwa odpowiedzialność jest w zasadzie nieograniczona! 3. W przypadku uzasadnionych roszczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie obejmuje członków załogi. Jest to ważne, ponieważ pozostałe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie pokrywają z reguły roszczeń powstałych pomiędzy współubezpieczonymi. Współubezpieczeni to z reguły wszystkie osoby, które znajdują się na statku i są do tego upoważnione. Dlatego wyraźne uwzględnienie tego ryzyka jest dla Państwa bardzo ważne. 4. Ubezpieczenie obejmuje również przy uzasadnionych roszczeniach odnośnie odpowiedzialności cywilnej właściciela jachtu w przypadku szkód, które powstały przez rażące niedbalstwo podczas rejsu na jachcie. Szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa podczas rejsu nie są z reguły pokrywane przez ubezpieczenie casco. Tylko dla szkód (nie dla wszystkich szkód zw. z odpowiedzialnością cywilną) udział własny wynosi 2.550,-. Jednak rażące niedbalstwo podczas rejsu to pojęcie o szerokim zakresie; w szczególności, jeśli o tym zdecydował zagraniczny sąd, co w przypadku czarteru za granicą jest z dużym prawdopodobieństwem. Dlatego to ryzyko jest również pokrywane dzięki Szczególnym warunkom YACHT- POOL. Szkody casco, które nie są spowodowane przez rażące niedbalstwo podczas rejsu, są wliczone w ubezpieczenie przez ubezpieczenie casco, które jest Państwu z reguły zagwarantowane w Umowie Czarterowej (z wyjątkiem kaucji). Ubezpieczenie skippera nie jest zatem konieczne w przypadku szkód casco (żadne poważne zaniedbanie podczas rejsu).

5 Dlaczego ubezpieczenie YACHT-POOL kaucji za czarter? Każdy doświadczony skipper wie, że harmonia wśród załogi szybko w sposób odczuwalny zostaje zakłócona, jeśli spowodowana zostaje szkoda przez niego lub jakiegoś członka załogi i wszyscy są proszeni do kasy. Jak zgodna była załoga przed rozpoczęciem czarteru, tak niezgodna może być przy jednoznacznym pytaniu, dlaczego wszyscy powinni zapłacić za szkody, do których przyczyniła się tylko jedna osoba i to w większości sam skipper z uwagi na jego odpowiedzialność jako kapitana statku. Oczywiście prowadziło to do tego, że świadomy odpowiedzialności skipper domagał się wyraźniej ubezpieczenia tego osobowego ryzyka. Ubezpieczenie kaucji obowiązuje nie tylko w przypadku określonego czarteru, ale obowiązuje również przez cały rok na całym świecie! PONIEWAŻ MOGĄ PAŃSTWO CZARTEROWAĆ, GDZIE CHCĘ, JAK CZĘSTO CHCĘ, JAKIM STATKIEM CHCĘ, JAK DŁUGO CHCĘ NA CAŁYM ŚWIECIE! Dlaczego ubez. YACHT-POOL od następstw uszkodzeń w czarterze? Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że spowodujecie Państwo szkodę na statku czarterowym i wskutek tego statek nie może zostać wykorzystany do czarteru zgodnie z terminem oraz ponieważ z prawnego punktu widzenia, czy też na podstawie Umowy Czarterowej możecie Państwo na wypadek awarii czarteru zgłaszać roszczenia. Ubezpieczenie od następstw uszkodzeń w czarterze pokrywa uzasadnione roszczenia na wypadek awarii czarteru od czwartego dnia czarterowania do ,-. PONIEWAŻ MOGĄ PAŃSTWO CZARTEROWAĆ, GDZIE CHCĘ, JAK CZĘSTO CHCĘ, JAKIM STATKIEM CHCĘ, JAK DŁUGO CHCĘ NA CAŁYM ŚWIECIE! My również ubezpieczamy wasz jacht! Dalsze informacje pod

6 Dlaczego ubezpieczenie skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków YACHT-POOL? Ponieważ ubezpieczenie bez względu na własną winę lub winę osób trzecich, zgodnie z warunkami YACHT-POOLu, pokrywa koszty wypadku oraz przejściowych następstw wypadków. Ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje, jeśli nie ma winy. Ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje, w przypadku, gdy wprawdzie jest wina, po stronie poszkodowanego, ale jeśli chodzi o członka rodziny. Ponieważ wypadki mogą kosztować majątek, jeśli nie skorzystacie Państwo z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób trzecich (za granicą!). Ponieważ w przypadku inwalidztwa następstwa finansowe mogą mieć bardzo duże znaczenie dla życia. Ponieważ w przypadku narażających na niebezpieczeństwo dziedzin sportowych tradycyjne ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków nie świadczą usług w tej sytuacji. Ponieważ tradycyjne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków bardzo często pokrywają koszty tylko wtedy, kiedy wypadek faktycznie się wydarzy. Ponieważ koszty przetransportowania w wys. niewielkiego tysiąca EURO w tradycyjnych ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób pełniących życie na żaglach są niewystarczające. Ubezpieczenie to, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz warunkami ubezpieczenia YACHT-POOLu pokrywa wszystkie szkody osobowe, podczas których ubezpieczeni doznali podczas rejsu jachtem.

7 Oraz: to ubezpieczenie pokrywa koszty nawet wtedy, kiedy właściwie nie miała miejsca szkoda osobowa, lecz kiedy znajdziecie się Państwo w niebezpieczeństwie na morzu i będziecie musieli wezwać pomoc, aby zapobiec wypadkowi. Koszty przetransportowania wynikające z tego, że znaleźli się Państwo w niebezpieczeństwie, zostaną zwrócone zgodnie z wybraną kwotą ubezpieczenia do ,-, nawet wtedy, gdy nie ucierpi żadna z osób (w odróżnieniu do tradycyjnych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków). Te luki są często bagatelizowane. Któż bowiem wie, że helikopter przeznaczony do przetransportowywania może kosztować do ,- za godzinę, czy też że koszty przetransportowywania tradycyjnych ubezpieczeń w wys. niewielkiego tysiąca EURO w tej sytuacji nie są wystarczające, lub też że w ogóle nie będą pokryte, jeśli nie zdarzy się wypadek, ponieważ np. wszystkie osoby mogłyby być sukcesywnie odtransportowywane. My jednak płacimy nawet w takim przypadku! Ubezpieczenie skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązuje na całym świecie! Dalsze informaje o ubezpieczenie kosztów procesowych i ubezpieczenie od konfiskaty jachtu w internecie: My również ubezpieczamy wasz jacht! Dalsze informacje pod

8 Dlaczego ubezpieczenie od anulowania czarteru? Jeśli skipper nie może rozpocząć rejsu np. z powodu własnej choroby lub choroby członków rodziny, co spowoduje, że rejsu nie będzie, powstałe koszty dla sternika lub załogi zostają opłacone (po potrąceniu 20 % udziału własnego, do wyboru również bez udziału własnego). Jeśli członek załogi nie może rozpocząć rejsu np. z powodu własnej choroby lub choroby członków rodziny, co spowoduje, że rejsu nie będzie, powstałe koszty dla członków załogi zostają opłacone (po potrąceniu 20 % udziału własnego, do wyboru również bez udziału własnego). Jeśli skipper przestaje pracować i nie można znaleźć odpowiedniego zastępstwa, co spowoduje konieczność przedwczesnego przerwania rejsu, koszty za okres nieskorzystania z czarteru zostaną zwrócone, jeśli nie jest możliwe dalsze czarterowanie. Jeśli dwie osoby zarezerwowały wspólnie a jedna z nich nie może uczestniczyć w rejsie, również druga osoba może zrezygnować z rezerwacji. Bezpieczeństwo prawie za darmo Nie do pojęcia jest fakt, że wszyscy korzystają z przyjemności, ale tylko jeden ponosi odpowiedzialność skipper! Dlatego wszystkie składki, które znajdziecie Państwo na naszym wniosku, są odpowiednie i niedrogie, aby koszty podzielić na wszystkich członków załogi. Zapewnimy Państwu Wasze bezpieczeństwo oraz przyjazne stosunki z Waszą załogą. Na inne pytania odpowie Państwu: YACHT-POOL Polska Agencja: Daniel Prusinski Posthalterring 7 D Parsdorf Tel.: Faks: YACHT-POOL Ibiza Puerto Deportivo - Varadero Nav 1 E St. Eulalia Tel.: Fax: YACHT-POOL Niemcy Schützenstraße 9 D Ottobrunn Tel.: Fax: YACHT-POOL Austria Münsterholzstraße 45 A-5163 Mattsee Tel.: Fax: YACHT-POOL Szwajcaria Freiestrasse 25 CH-8610 Uster Tel.: Fax: YACHT-POOL Chorwacja S. Rajka 38 HR Porec Tel.: Fax: YACHT-POOL Turcja Dogus Marina 14 TR Turgutreis/Bodrum Tel: Fax: YACHT-POOL Finlandia Mäyräojantie 103 FI Tuusula Tel.:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET Nr 5/ Listopad 2013 UBEZPIECZ SIĘ NOWA JAKOŚĆ UBEZPIECZEŃ CHROŃ WSZYSTKO CO JEST DLA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Budując dom musimy pamiętać o wielu sprawach, także takich, które jedynie pośrednio wydają nam się związane z realizowaną inwestycją. Jedną z nich są różne rodzaje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia morskie. Piotr Radwański. Ubezpieczenia armatorskie. P&I

Ubezpieczenia morskie. Piotr Radwański. Ubezpieczenia armatorskie. P&I Piotr Radwański Ubezpieczenia armatorskie. P&I Istota ubezpieczeń morskich Ubezpieczenia morskie (marine insurances) to jedna z najważniejszych instytucji prawa morskiego i niezbędny element współczesnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH OBIEŻYŚWIAT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH OBIEŻYŚWIAT Spis treści OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH OBIEŻYŚWIAT....................................... 2 Postanowienia ogólne........................................................................ 2

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LEKARZY

UBEZPIECZENIA LEKARZY BIULETYN INFORMACYJNY 1 Koleżanki i Koledzy Tradycyjnie, w Wasze ręce trafia specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w całości poświęcony ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt?

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? Piotr Budzianowski główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? W niniejszym opracowaniu postaram się w

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. JAK ZAPEWNIĆ SOBIE UDANE WAKACJE,, CZYLI KILKA INFORMACJI O UBEZPIECZENIACH TURYSTYCZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. Aby zapewnić sobie udany wakacyjny wypoczynek, trzeba odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy (minimalny) ubezpieczenia OC

Zakres podstawowy (minimalny) ubezpieczenia OC Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. DOKUMENT KONSULTACYJNY USTALENIA PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH Proponowany

Bardziej szczegółowo