KURIER WOLSKI. Trening samoobrony dla mieszkanek Woli. Z wizytą u Wołyńców. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! Odbierz swoje bokserki patrz str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Trening samoobrony dla mieszkanek Woli. Z wizytą u Wołyńców. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! Odbierz swoje bokserki patrz str."

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 49/ marca ISSN Pierwsi mieszkańcy Piaskowej Do nowych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej 9 i 11 wprowadziła się już większość mieszkańców. Po dwóch losowaniach lokale dostały 173 rodziny. Nie obyło się bez zawirowań biurokratycznych. Dwa oficjalne losowania lokali przeprowadzali w styczniu ubiegłe go roku i w lutym br. wolscy urzę dnicy. O mieszkania ubiegać się Budynek przy Piaskowej 9 dopuszczony do użytkowania pod koniec 2009 r. JOANNA RUTKOWSKA mogły cztery grupy osób: z kamie nic do rozbiórki oraz w złym stanie technicznym, chętni na zamianę i oczekujący na przydział pierwsze go mieszkania. Ze 173 lokali więk szość, bo 119, rozdzielono w pier wszej turze losowania. Piętnaście osób zrezygnowało z mieszkań, jako powody podając m.in. zbyt mały metraż, brak dogodnej ko munikacji, oddalenie od centrum miasta. Przy zasiedlaniu Piaskowej nie uniknięto problemów. Jak zgło sił nam mieszkaniec ul. Wawelber ga, część lokatorów, która chciała otrzymać klucze na Piaskową, mu siała najpierw zdać poprzednie mieszkania. Mogło to doprowadzić do sytuacji, w której mieszkaniec zostawał z całym dobytkiem, bez żadnego lokum. Na szczęście omył kę formalną szybko zlikwidowano. Według Administracji Nowolipki, która podpisywała umowy z loka torami Piaskowej, pracownicy robi li wszystko, by jak najszybciej od dać mieszkania. Sto lokali udało się zasiedlić w dwa tygodnie. Dziś Piaskowa przyjęła niemal wszyst Uwaga konkurs na wynajem lokali patrz str. 2 Odbierz swoje bokserki patrz str. 3 Zagraj w podchody patrz str. 5 Z wizytą u Wołyńców patrz str. 6 WOLA W LICZBACH W lutym 2010 było sześciolatków zameldowanych na pobyt stały 157 zameldowanych na pobyt czasowy kich. Mieszkańcy stworzyli forum internetowe, na którym wymieniają się doświadczeniami. Inwestycję przy ul. Piaskowej dzielnica reali zuje ze środków m.st. Warszawy w ramach Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego na lata Niestety urząd za notował już przypadki zaśmiecania terenu Piaskowej etap I. Miejmy na dzieję, że mieszkańcy zadbają o własność publiczną i bloki nie za mienią się w kolejne smutne pos trachy miasta wymazane kiepskim graffiti. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! W 2008 r., po przerwie znów zaczął ukazywać się Kurier Wolski. W kolej nym numerze dobijemy już 50 tki. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pakiety nagród, o które warto powalczyć. Otrzyma je 5 pierw szych osób, które do nas zadzwonią i odpowiedzą na pytanie: Jaki tytuł nosi książka, którą otrzy maliśmy od mieszkańca Woli w zeszłym roku? Odpowiedź można znaleźć w jednym z naszych zeszłorocznych numerów. Telefon: , tylko do 15 mar ca, w godz Trening samoobrony dla mieszkanek Woli Przetrwanie konfrontacji ulicznej, użycie przedmiotów codziennego użytku w samoobronie i wiele in nych zagadnień będzie można po znać na bezpłatnych warsztatach dla kobiet. Urząd Dzielnicy Wola przyjmuje zapisy od mieszkanek Woli w wieku 24+ pod numerem te lefonu (pon. pt. 8 16). Zajęcia dla dwóch grup wiekowych odbędą się w szkole podstawowej nr 221 przy ulicy Ogrodowej 42/44. Warsztaty będą prowadzone przez licencjonowanych trenerów. przekonamy się, że broni możemy z powodzeniem szu kać w naszym najbliższym oto czeniu oraz w damskiej torebce nabędziemy umiejętności uni kania zagrożenia oraz prowo kacji zapoznamy się z technikami stosowanymi przez napastni ka i sposobami obrony nauczymy się udzielać pierw szej pomocy na miejscu zda rzenia Terminy spotkań : grupa wiekowa: (wtorki) 13 kwietnia kwietnia kwietnia grupa wiekowa: 40+ (środy) 14 kwietnia kwietnia kwietnia

2 2 S A M O R Z Ą D O W A W O L A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Wydział Architektury i Budowni ctwa tel Wydział Nieruchomości tel Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: (56) STRAŻ POŻARNA: 998 STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołowska 10: dla osób głuchoniemych SMS: POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 POGOTOWIE ENERGET. RWE : POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993 POGOTOWIE WOD KAN: 994 INFORMACJA O WYPADKACH: NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA: SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA BBiZK (zgł. tylko nadzwyczajnych zagro żeń): BIURO NUMERÓW: URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel PROKURATURA REJONOWA WOLA ul. Erazma Ciołka 14, tel Punkt Informacyjno Konsultacyj ny (dla osób w trudnych syt. życio wych) ul. Syreny 18, tel Rekord 22 litry krwi dla chorych dzieci Przeszło 22 l krwi zebrano podczas akcji honorowego krwiodawstwa w Urzędzie Dzielnicy Wola. Ponad 120 osób zgłosiło się do sali sesji, aby pomóc dzieciom z oddziału kardio chirurgicznego szpitala przy ul. Dział dowskiej. Wśród zarejestrowanych po przebadaniu, krew mogło oddać 51 osób. Zebrano 22,95 l krwi. To re kord akcji, które organizowane są co trzy miesiące w urzędzie przez Wy dział Spraw Społecznych i Zdrowia z inicjatywy radnej Moniki Wiśnioch. Red. Sprostowanie Do Kuriera Wolskiego nr 48 (349) z 25 lutego br. wkradł się błąd. W relacji z sesji Rady Dzielnicy Wo la napisaliśmy, że dodatkowe pie niądze przeznaczono na instalację zjeżdżalni na pływalni Foka (55 tys.) i Delfin (300 tys.). W rzeczywistości o te sumy zmniejszono środki na wymienione inwestycje. Konkurs ofert na wynajem lokali od Dzielnicy Burmistrz Dzielnicy Wola ogłasza konkurs ofert na wynajem lokali użytkowych. Na liście znajdziemy aż 44 pozycje, w róż nych punktach Woli, o powierzchni od 5,96 m 2 do 433,88 m 2. Dzielnica oczekuje stawek na poziomie minimum zł/m 2, w zależności od lokalu. Wszystko jednak zależy od złożonych ofert. W wynajmowanych lokalach nie będzie można prowadzić działalności związanej z grą na automatach. Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia, wzór oferty oraz zasady konkursu dostępne są na stronach internetowych: Oferty należy składać do 18 marca 2010 r., do godz w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Bema 70, pok. nr 14. Dodatkowych informacji udziela Dział Najmu Komercyjnego ZGN Wola ul. Bema 70, III piętro, pok. 32 i 33, tel Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2010 roku Zarząd Dzielnicy Wola ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku, polegającego na organizacji wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego w okresie ferii letnich. Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, War szawa, ul. Syreny 18, do dnia 19 marca 2010 r., do godz Więcej informacji Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Referat Profilaktyki Uzależnień, pok. 11 i 12., nr tel.: , pon. pt. w godz. 8:00 16:00. Dyżury Radnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Informacje w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Wola, pok. 124, tel fax Dariusz Puścian Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola (PO) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, pokój nr 124 Andrzej Grudkowski Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wola (Lewica) I środa m ca godz po wcześniejszym uzgod nieniu telefonicznym tel , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarnoś ci 90, pokój nr 124 Beata Gosiewska Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wola (PiS) po wcześniejszym uzgod nieniu telefonicznym tel , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidar ności 90, pokój nr 124 Marek Bojanowicz (PO) II ponie działek m ca godz , SM KOŁO ul. Brożka 4 I piętro, sala kon ferencyjna Małgorzata Cybulska (PiS) III ponie działek m ca godz , Dom Parafialny sala Ojca Kolbego ul. Deo tymy 41 Maria Kucharska (PiS) II i IV ponie działek m ca godz , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B pokój Michał Kubiak (PO) I poniedziałek m ca godz , Urząd Dziel nicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Dorota Makowiecka (Lewica) ostatni czwartek m ca godz , Biuro Poselsko Samorządowe SLD ul. Karol kowa 60 Leszek Mikulecki (PO) środa godz , Przychodnia Praktyka Lekarzy Rodzinnych ul. Kasprzaka 11 sala nr 4 Adam Sadowski (Lewica) I wtorek m ca godz , Biuro Posels ko Samorządowe SLD ul. Karolkowa 60 oraz w innym terminie po wcześ tel Maria Weber (PO) ostatni piątek m ca godz , tel Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Mariusz Wis (Niezrzeszony) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz nym, tel , Urząd Dzielni cy Wola, Al. Solidarności 90 wejście B, pok. Monika Wiśnioch (PO) po wcześ tel III poniedziałek m ca g ,Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Ewa Statkiewicz (PO) po wcześniej , I środa m ca, g Urząd Dzielnicy Wola, Al. Soli darności 90, wejście B, pokój radnych nr 013 Anna Dudkowska (PiS) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Aleksandra Grzelak (PO) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Joanna Kamieńska (Lewica) po wcześniejszym uzgodnieniu telefo nicznym tel , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Paweł Kuchta (PiS) po wcześniej , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Hanna Mrowińska (PiS) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Jan Nowak (PiS) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Soli darności 90, wejście B, pokój radnych nr 013 Marcin Rolski (PiS) po wcześniej , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Łukasz Szcześniak (PiS) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Mateusz Tomala (PiS) po wcześniej , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Joanna Tracz Łaptaszyńska (PO) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel Ewa Widenka (PO) po wcześniej , Urząd Dzielnicy Wola, wejście B, Al. Solidarności 90, pokój

3 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 3 Buspasy Jedni je uwielbiają, bo dzięki nim ich autobus szybciej mknie przez miasto niczym nie zatrzymywany. Inni, stojąc w korku przeklinają, że ich samochodom odebrano cały pas jezdni. Buspasy, bo o nich mowa, podzieliły mieszkańców Warszawy. Jednak pa trząc na dalekosiężne plany władz mias ta, chyba lepiej zacząć się przyzwycza jać do tego rozwiązania. Buspasów bę dzie przybywać. Dziś są to 32 km, ale w tym roku dojdzie kolejnych 20 km! Do tej pory na Woli pasażerowie miej skiej komunikacji kołowej korzystali tylko z jednego, wydzielonego pasa ru chu wzdłuż al. Solidarności, pomiędzy ul. Okopową a pl. Bankowym. Nieba wem zostanie on przedłużony w kie runku zachodnim o ul. Górczewską. W połowie kwietnia rusza bowiem budowa II linii metra, wymuszając sze reg zmian w warszawskiej komunikacji. Z okazji budowy II linii metra zosta ną wytyczone nowe buspasy wzdłuż: ul. Leszno i ul. Górczewskiej od ul. Lazurowej do ul. Młynarskiej i dalej wzdłuż ul. Młynarskiej do al. Solidar ności lub ewentualnie wzdłuż ul. Leszno do ul. Okopowej (w kierunku centrum), ul. Radzymińskiej od Krynoliny do Kraśnickiej (w kierunku centrum), al. Zielenieckiej i ul. Targowej (w obu kierunkach), ul. Kłopotowskiego od ul. Targowej do ul. Jagiellońskiej (w obu kierunkach), ul. Jagiellońskiej od ronda Starzyńs kiego do ul. Cyryla i Metodego (w kie runku południowym). Źródło: ZTM/MP Zmartwienia 6 latków Pod koniec lutego odbyła się konferencja Sześciolatki w pierwszej klasie. Poza występami artystycznymi był też czas na merytoryczne podsumowania i przedstawienie planów. Chociaż próba oderwania maluchów od zabawek i zagonienia ich do książek nie bardzo się powiodła, ilość oddziałów szkolnych będzie wzrastać. Przy mocno ograniczonej ilości (2820) miejsc w wolskich przedszkolach, wzrastająca liczba oczekujących stała się nie lada problemem. Sytuację po garszał napływ dzieci z innych dzielnic i gmin, nowe osiedla bez infrastruktury oraz górka demograficzna. Do przed szkoli ustawiały się kolejki zdespero wanych rodziców. Oprócz tego, kolejnym wyzwaniem było wprowadzenie reformy edukacji, czyli przeniesienie 6 latków do szkół. Pomysł był kontrowersyjny i do dziś budzi mieszane uczucia rodziców. Obydwa problemy Dzielnica starała się rozwiązać poprzez tworzenie oddzia łów przedszkolnych i I klas dla 6 latków w szkołach. W latach 2008/09 na przy gotowanie wolskich szkół podstawo wych do przyjęcia maluchów wydano 2,2 mln zł. Pieniądze zostały przezna czone na wyposażenie, modernizację sal oraz budowę 3 placów zabaw. Nie zważając na te zabiegi większość rodziców posłała swoje pociechy do przedszkoli lub oddziałów przedszkol nych w szkołach. W tym roku tylko 81 dzieci 6 letnich uczęszcza do I klasy. Wg danych Urzędu Dzielnicy stanowi to 10% tej grupy wiekowej. Mimo to, w roku szkolnym 2010/2011, planuje się znaczne zwiększenie ilości oddzia łów przedszkolnych w szkołach. MP URZĄD DZIELNICY WOLA Odbierz swoje bokserki! Zgubiłeś okulary, albo jeszcze gorzej majtki? Sprawdź, może czekają na ciebie w Biurze Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej 15. Chociaż termin odbioru to 3 lata od zgubienia, lepiej się pospieszyć. Po tym czasie przedmioty przechodzą na rzecz Skarbu Państwa. Co zrobi państ wo z dajmy na to parą skarpet i kape luszem? Nie wiadomo. Za to, aby ode brać naszą zgubę, będziemy musieli ją dokładnie opisać. Lista jest szeroka i zawiera prawie 200 przedmiotów. Książki, kapcie, podkoszuki, koszule, płaszcz, a nawet halka, piżama, teczka i krawat. Z tech niki, poza ładowarkami do telefonów i adapterem, znajdziemy turystyczne żelazko. Można się więc kompletnie ubrać, a wcześniej wszystko elegancko wyprasować. Szpital Wolski umożliwia pacjentom re jestrację u specjalisty przez internet. Jak tego dokonać? Na stronie internetowej placówki pacjent musi założyć darmo we konto. Wystarczy przy tym podać imię, nazwisko, numer PESEL i adres. (Trzeba wyrazić zgodę na przetwarza nie danych osobowych, inaczej system odmówi rejestracji). W następnym kro Wykaz rzeczy znalezionych w 2009 r. możemy też obejrzeć w Wydziale Ob sługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola. MP e Rejestracja w Szpitalu Wolskim Warszawiacy rzadko wybierają pracę poza stolicą. Jeśli już decydują się na takie zatrudnienie, to głównie w mias teczkach wianuszka warszawskiego. Według badań przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, w 2006 r. tylko 13 tys. mieszkańców Warszawy wyjeżdżało do pracy poza miejsce zamieszkania. W tym samym czasie do pracy w stolicy przyjeżdżało aż 13 razy więcej osób (167 tys.). Badaniem objęto pracowników najem nych, którzy dojeżdżają do pracy poza ku możemy wybrać lekarza specjalistę, sprawdzić godziny przyjęć i przejść do rejestracji. Obecnie zapisać się można m.in. do kardiologa, endokrynologa i chirurga. Placówka planuje rozszerze nie oferty. Źródło: GW, wolski.med.pl Gdzie pracuje warszawiak? miejsce zamieszkania. Warszawiacy pracują najczęściej w sąsiednich miejs cowościach, np. Piasecznie, Raszynie, Ząbkach, Otwocku, Markach, Łomian kach, Babicach i dużych miastach w woj. dolnośląskim, łódzkim, mało polskim, pomorskim, śląskim i wielko polskim. Wpływ na wybór miejsca zatrudnienia poza własną miejsco wością mogą mieć dogodne połączenia drogowe i kolejowe.

4 4 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Chłodna przy Solidarności Od lutego w holu głównym Urzędu Dzielnicy Wola na stałe zagościł ob raz ulicy Chłodnej. Pokaźny rysunek wykonany piórkiem od razu rzuca się w oczy wisi nad stanowiskiem informacyjnym, naprzeciwko wejścia głównego do urzędu. Obraz wnosi do biurowych wnętrz ociupinkę kli matu carskiej Warszawy. Przedstawia widok skrzyżowania ul. Chłodnej i Żelaznej z początków XX w. Patrząc na rysunek można sobie wyobrazić, że stoimy na dawnej Chłodnej i spo glądamy w stronę Żelaznej i Ogrodo wej. Niemal wszystkie przedstawione obiekty już nie istnieją. Na tym od cinku ulicy zachowała się kamienica przy ul. Chłodnej 20, fragment daw nych koszar Gwardii Szwoleżerów (obecnie siedziba Straży Pożarnej, Muzeum Pożarnictwa i restauracji Na 104 tys. pochowanych w doku mentach widnieje ok zidentyfi kowanych nazwisk. Niektórzy Pow stańcy celowo zostali na nim pocho wani jako nieznani, chociaż istniały odpowiednie dokumenty i byli świadkowie. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie, ze względów politycznych Cmentarz nigdy nie otrzymał godnego siebie statusu. Stało się nawet gorzej za Florian ) i kościół św. Karola Boro meusza. To, co przetrwało wojnę, ro zebrano w końcu lat 40 ych, decyzją Biura Odbudowy Stolicy. Stąd moje marzenie, aby odtworzyć ulicę przy najmniej na rysunku tłumaczy An toni Filipowicz, autor pracy i prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Chłodna Oś Saska. Pracę wykona no na podstawie archiwalnej doku mentacji zdjęciowej. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku rozpocznie się rewitalizacja Chłodnej. Pomyślałem, że dobrze by było przypomnieć mieszkańcom, jak ulica wyglądała w okresie świetności, pokazać jej najlepszy czas, z prze łomu XIX i XX wieku. Mam nadzieję, że po rewitalizacji będzie równie piękna dodaje Filipowicz. Komputerowa baza osób pochowanych na Cmentarzu Powstańców Warszawy Od końca marca Urząd Dzielnicy Wola planuje rozpoczęcie tworzenia elektronicznej wersji ksiąg cmentarnych Cmentarza Powstańców Warszawy. Włamania do samochodów, kradzieże, narkotyki, rozboje i osiedlowe libacje. To według Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV (KRP IV) naj większe bolączki dzielnicy. Policjanci namawiają mieszkańców do wspól nego rozwiązywania problemów. W kolejnych numerach Kuriera przed pomniano o nim. Aby ludziom do datkowo zamieszać w głowie, poza powstańcami i cywilami z 1944 r. po chowano tu również polskich żołnie rzy z 1939 r., żołnierzy radzieckich, Żydów, a nawet utrwalaczy władzy ludowej. Zainstalowane na pomniku Poległym Niepokonanym krzyże zostały skutecznie zdewastowane, a dziś zlewający się z otoczeniem te ren cmentarza bywa miejscem psich stawimy 24 dzielnicowych obsługują cych Wolę. Sierż. Łukasz Kozaczek Kontakt: KRP IV, ul. Żytnia 36 pok Tel. (22) , Rejon służbowy: ul. Chmielna 75 99, , 71 73C, ; ul. Jana Rysunek ul. Chłodnej zawieszony w holu Urzędu Dzielnicy. Wykonany piórkiem i techniką lawowania rozwodnionym tuszem, która ma dawać efekt światłocienia. spacerów. Obecnie dotarcie do ksiąg cmen tarnych jest utrudnione. Brak możli wości szybkiego wyszukiwania i we ryfikacji danych to jedna z większych bolączek Cmentarza i rodzin, które mają lub podejrzewają, że mają tu swoich bliskich. Stworzenie elektro nicznej bazy osób pochowanych na Cmentarzu Powstańców Warszawy będzie ważnym krokiem do zmiany obecnego stanu rzeczy. Czekamy na wyniki. Poznaj swego dzielnicowego (2) Widzisz zagrożenie? Chcesz zmienić swoją okolicę? Reaguj! MP Pawła II 11 15, Al. Jerozolimskie 56C; ul. Miedziana 2 20; ul. Pańska 69 97, 55 67; ul. Sienna 82 90, 85 89, 53 75, 66 76; ul. Śliska 52 60, 51 53; ul. Twar da 54 66, 51 53, 37 45,34 44; ul. Złota 61 85, 58 72; ul. Żelazna 16 40, Mł. asp. Mariusz Tomczak Kontakt: KRP IV, ul. Żytnia 36 pok. 156 Tel. (22) , Rejon służbowy: ul. Biała 3 4; ul. Chło dna 2 22; ul. Dobrzańskiego, ul. Ele ktoralna 24 28; ul. Jana Pawła II 35; ul. Ogrodowa 4 32, 1 35; ul. Solidar ności ; ul. Żelazna 74 82/84. KRP IV/ Oswajamy 1% Do końca kwietnia można przekazać 1% podatku ulubionej organizacji pożytku publicznego. Według Ministerstwa Finansów decyduje się na to coraz więcej Polaków. W Warszawie do wyboru mamy niemal 900 organizacji. Od kiedy w 2004 r. można oddawać państwo działalnością (np. kulturą, część dochodów organizacjom spo sportem, ochroną praw człowieka, łecznym, nasze skrzynki, ulice i tele ekologią) i prowadzić księgowość, wizory zaroiły się od reklam nama aby darczyńcy wiedzieli, jak wydały wiających do przekazywania 1%. pieniądze. Ta forma chyba się przyję NGO sy, czyli organizacje pozarządo ła. Według danych Ministerstwa Finan we (non governmental organizations), sów w 2008 r. ponad 7 mln Polaków mają do tego prawo, jeśli posiadają przekazało organizacjom 380 mln zł. status pożytku publicznego. Muszą W zeszłym roku kwota przekroczyła m.in. zajmować się określoną przez 397 mln zł. W Warszawie tendencja jest także zwyżkowa. Badania urzędu miasta pokazują, że odsetek warsza wiaków deklarujących przekazanie 1% wzrósł z 23% w 2007 r. do 47% w 2009 r. Mieszkańcy najchętniej wspierają organizacje działające w stolicy. Obecnie trwa tu 4. edycja kampanii Przekaż 1% podatku na rzecz warszawskiej organizacji pożyt ku publicznego. Tylko co tak na prawdę oznacza warszawska? W moim rozumieniu to organizacja, która działa na rzecz warszawiaków, niezależnie od miejsca, w którym ma siedzibę. Dlatego tak ciężko określić dokładną liczbę warszawskich orga nizacji pożytku publicznego. Robo czo przyjmujemy, że jest ich 855, bo tyle jest zarejestrowanych obecnie w stolicy mówi Marcin Wojdat, peł nomocnik prezydenta Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarzą dowymi. Jak wybrać tę odpowiednią? Każdemu na sercu leży jakiś prob lem społeczny, niektórym bliższy jest los rodzin uboższych, inni troszczą się o czystość środowiska, czy zdro wy tryb życia warszawiaków. Zainte resujmy się sprawami wokół nas, sprawdźmy, jakie organizacje działają na rzecz poprawy naszego otoczenia radzi Wojdat. Spis wybranych, działających na Woli organizacji społecznych jest na

5 K U L T U R A L N A W O L A 5 Zbliża się wiosna, czas wyjść z domu Już teraz czujemy cieplejsze podmuchy wiatru i z przyjemnością wystawiamy twarze do pierwszych promieni sło necznych przepowiadających koniec zimy. My od dawna myślimy o wiośnie i o pierwszych, cieplejszych dniach. Przygotowujemy na tę okazję coś spe cjalnego. Chcielibyśmy Państwu zapro ponować trochę zabawy i ruchu na świeżym powietrzu, co przyda się po długiej i ciężkiej zimie. Przed nami dru ga edycja Podchodów na Woli, czyli gry miejskiej odbywającej się w obrę bie naszej dzielnicy. Gra przygotowana przez Urząd Dzielnicy Wola oraz portal WarsawSun.pl odbędzie się w niedzielę 18 kwietnia. Uczestnicy będą musieli w określonym czasie przemieszczać się między poszczególnymi checkpointa mi, czyli punktami kontrolnymi. W każ dym z nich na gracza będzie czekało zadanie, którego rozwiązanie umożliwi dalszą zabawę. Gracze otrzymają spe cjalnie w tym celu przygotowaną kartę do wypełniania w każdym z punktów. Tym razem wspólnie odkryjemy powo jenny, PRL owski klimat Woli. Będzie Na afiszach wolskich teatrów pojawiły się nowe tytuły. Parlez moi d'amour Philippa Claudela, to sztuka opowiada jąca o trudnej miłości małżeńskiej. Pew nego wieczoru po powrocie z przyjęcia firmowego, para z 30 letnim stażem postanawia rozliczyć się ze swoim związkiem. Spektakl w reżyserii Romu można posłuchać wolskich melodii w wykonaniu Jeremy Stępkowskiego, czy potargować się na jednym z baza rów. Kto brał udział w pierwszej edycji wie, że przygotujemy na tę okazję tro chę niespodzianek, i na pewno łatwo nie będzie. Na pierwszych 50 graczy, którzy zgłoszą się na metę z poprawnie Dwie premiery alda Szejda można oglądać od 7 marca w Teatrze Scena Prezentacje. W rolach głównych występują Agnieszka Wo sińska i Sławomir Grzymkowski. Nieco cięższą opowieść proponuje Teatr Na Woli. Najnowsza sztuka Macieja Kowa lewskiego Trzy siostrzyczki Trupki, oparta jest na faktach. Trzy siostry wy wypełnioną kartą, będą czekały nagro dy. Aby przystąpić do gry miejskiej, na leży zgłosić się pod numerem telefonu: (22) tylko do 18 marca. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w podchodach. MJ Zeszłoroczne Podchody na Woli. Uczestnicy w trakcie wspinaczki w fabryce Bumar. chowują autystycznego, dorosłego syna jednej z nich. Obraz z pozoru normal nej rodziny nagle zaczyna się rozjeż dżać. W bohaterów dramatu wcielą się Małgorzata Rożniatowska, Bogusława Schubert, Ewa Szykulska oraz Magdale na Stużyńska, Natalia Szyguła, Rafał Mohr i Artur Janusiak. Spektakl, na któ ry wstęp mają tylko dorośli, można oglądać od 12 marca. W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W ADAM SKRZYPCZAK Aby otrzymać zaproszenia, należy zadzwonić do 15 marca pod numer (22) , wyłącznie w godz i odpowiedzieć na proste pytanie. Rozwiązanie znajdą Państwo w tym wydaniu Kuriera Wolskiego. Zapraszamy. Kto pierwszy ten lepszy! Dzisiejsze pytanie: Kiedy ukaże się 50. numer nowej edycji Kuriera Wolskiego? Proszę podać datę. W tym numerze w dobre ręce oddamy: Teatr Na Woli 2 zaproszenia 2-osobowe, Trzy siostrzyczki Trupki, 20 marca Teatr Na Woli 2 zaproszenia 2-osobowe, Trzy siostrzyczki Trupki, 21 marca Teatr Na Woli 2 zaproszenia 2-osobowe, Lęki poranne. Gościnny występ Teatru Nowego z Krakowa, 23 marca Kino 5D Extreme 5 zaproszeń 2-osobowych, wybrany seans kinowy w dowolnym terminie. Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Parlez-moi d amour 21 marca Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Diabeł w purpurze 25 marca Kawiarnia Mesita zaproszenie 2-osobowe koncert Katarzyny Szczepanek Między piętrami (m.in. piosenki Jacka Kaczmarskiego) 13 marca Kawiarnia Mesita zaproszenie 1-osobowe warsztaty ceramiczne, ramki na fotografie 15 marca Oświecamy Przedszkolaków Wolskie przedszkolaki uczą się ekolo gii. 25 lutego w Przedszkolu z Oddzia łami Integracyjnymi im. Wandy Cho tomskiej nr 127 przy ul. Nowolipki odbyła się akcja Oświetlamy Przed szkolaków. Dzieci uczestniczyły w war sztatach, podczas których dowiedziały się, co to jest elektryczność i w jaki sposób można oszczędzać zużycie prą du. Każde dziecko otrzymało dyplom Małego odkrywcy elektrycznego świa ta. Podczas finału imprezy pięcio i sześciolatki recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, zadawały młodszym koleżankom i kolegom pytania w for mie zagadek, a wszystko to w tematyce ekologicznej. W ramach współpracy ze społecznością lokalną firma Danone Sp. z o.o przekazała na ręce pani dy rektor 100 żarówek energooszczędnych i upominki dla każdego dziecka. Przed szkole od lat angażuje się w wychowa nie ekologiczne. Zajęcia komponowa ne są tak, by elementy edukacji ekolo gicznej były stale obecne w życiu ma luchów, a ścisła współpraca z rodzicami pozwala wierzyć, że kształtowana pos tawa wobec środowiska stanie się na zawsze już ważna dla dziś jeszcze bardzo młodych ludzi mówi dyrektor przed szkola, pani Agnieszka Stypułkowska. Partnerzy akcji: Danone Sp. z o.o., Fundacja Nasza Ziemia, Ośrodek Dzia łań Ekologicznych Źródła oraz Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. ST Wolę zapobiegać Urząd Dzielnicy Wola Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza miesz kańców na spotkania edukacyjne w ra mach cyklu Zdrowa Wola profilak tyka chorób nowotworowych : Spotkanie dla seniorów Jak wspo magać odporność swojego organiz mu? poprowadzi mgr Alicja Grze siak specjalista psychologii kryzysu z Kliniki Powrotu do Zdrowia 17 marca (środa), godz , sala konferencyjna przy ul. Syreny 18. Spotkanie z okazji Dnia mężczyzny profilaktyka raka prostaty 18 marca (czwartek), godz , sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola, al. So lidarności 90. Po spotkaniu, współ organizowanym z Fundacją Wygraj my Zdrowie, istnieje możliwość poddania się nieodpłatnemu bada niu gruczołu krokowego w placów ce przy ul. Płockiej. Rak prostaty stanowi w Polsce wśród mężczyzn trzecią pod względem częs totliwości występowania przyczynę zgonów spowodowanych chorobą no wotworową. Guz ten rozwija się sto sunkowo powoli, niekiedy bezobjawo wo lub objawy mogą sugerować łagod ny rozrost prostaty. Dlatego tak ważne jest wykrycie go w fazie, w której moż na chorobę leczyć skutecznie. Służyć temu może regularne, co najmniej raz do roku, badanie gruczołu krokowego u urologa. Nie wolno ignorować żad nych dolegliwości ze strony układu moczowego. SYLWIA TOMASINI Kocia stronka dla dzieci W Internecie działa nowa strona edukacyjna kociaki dzieciaki.pl. Witryna Fundacji Kociolandia skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, ucz niów szkół podstawowych, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ma uświadomić dzieciom charakter relacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami, wskazywać rolę, jaką zwierzę odgrywa w domu. Porusza też temat opieki i humanitarnego trak towania zwierząt. Na stronie znajduje się sekcja poświęcona kotom bezdom nym i wolno żyjącym. Źródło: Fundacja Kocialandia/Red.

6 6 H I S T O R Y C Z N A W O L A Z wizytą u wołyńców Przed rozpoczęciem wykopów pod Muzeum Żydów Polskich warszawska prasa zapowiadała odkrycie wielu podziemnych niespodzianek. Wśród nich znajdowały się relikty dawnych Koszar Wołyńskich. Koszary Artylerii Koronnej powstały w czasach I Rzeczypospolitej. Rozległa posesja wojskowa ciągnęła się wzdłuż ul. Gęsiej, od Dzikiej aż po Smoczą. Do 1794 r. stacjonowały tu Regiment Arty lerii Koronnej oraz Korpus Inżynierów Koronnych (odpowiedzialny m.in. za prowadzenie prac pomiarowych i topo graficznych oraz budownictwo wojsko we). Pod późniejszym adresem Dzika 19 stał monumentalny, klasycystyczny gmach na rzucie prostokąta, mieszczą cy sztab i kancelarię pułku, pomiesz czenia reprezentacyjne, mieszkania ofi cerskie oraz sale koszarowe. Jego pro jektantem był architekt Stanisław Za wadzki. Na zachód od gmachu, po pa rzystej stronie ul. Gęsiej, rozciągało się gospodarstwo pułku kilkanaście bu dynków murowanych i drewnianych, w tym składy wyposażenia i uzbroje nia, warsztaty rzemieślnicze, stajnie, szopy dla furgonów. Posesję zamykały zabudowania pułkowej piekarni, poło żone na rogu ulic Gęsiej (pod później szym numerem 28) i Smoczej. W okresie Insurekcji Kościuszkow skiej w części pomieszczeń gmachu głównego urządzono lazaret, a w zabu dowaniach gospodarstwa funkcjono wały młyn prochowy i odlewnia kul. W czasach Księstwa Warszawskiego na Gęsiej znów zagościła artyleria. Począt kowo był to 1. Batalion Artylerii Pieszej (wchodzący w skład Legii Warszaw skiej), później również bateria artylerii konnej oraz oddział saperów. Po zajęciu Paryża przez Rosjan w 1814 r. car Aleksander I zadeklaro wał, że bierze sprawę polską we włas ne ręce. Swego brata Konstantego mia nował na naczelnego wodza polskiej armii i pozwolił na jej powrót do kraju. Równocześnie do Warszawy przybyło kilka doborowych, rosyjskich oddzia łów gwardii, z których utworzono spe cjalne zgrupowanie do ochrony wiel kiego księcia Konstantego oraz jego administracji. W Koszarach Artylerii Ko ronnej rozlokował się 1. Batalion Fin landzkiego Pułku Lejbgwardii (piecho ty) oraz Półbateria Artylerii Konnej Gwardii. W 1817 r. batalion przekształcono w nowy Finlandzki Pułk Lejbgwardii. W jego szeregach znaleźli się rekruci z rosyjskich guberni, utworzonych na wschodnich terenach dawnej Rzeczy pospolitej. Rekruci musieli władać języ kiem polskim i znać polskie obyczaje. W tymże roku jednostkę (liczącą wów czas około 2200 żołnierzy i cztery arma ty) przemianowano na Wołyński Pułk Lejbgwardii, a zespół zabudowań przy ul. Gęsiej na Koszary Wołyńskie. Ho norowym szefem pułku został sam wielki książę Konstanty. Żołnierze (zwani potocznie wołyńca mi) ochraniali głównie Zamek Królew ski, w którym mieściła się rezydencja cesarza Rosji i króla polskiego, rezy dencja księcia Konstantego oraz miejs ce zebrań Sejmu Królestwa Polskiego. Poszukujemy starych fotografii Woli! Szanowny Czytelniku! Kurier Wolski stara się przybliżać mieszkańcom dzielni cy zarówno tematy współczesne, jak i historię tych świetnych terenów. W tym celu poszukujemy starych dokumentów, szczególnie fotografii. Jeśli jesteś posiadaczem takich materiałów, wcale nie musisz ich oddawać! Są nam po trzebne tylko do publikacji. Warto przejrzeć swoje domowe archiwa. Może to właśnie Twoje zdjęcie zostanie wykorzystane jako ilustracja do ciekawego arty kułu lub albumu o dzielnicy? W czasie II wojny światowej nasza Dzielnica poniosła olbrzymie straty. Prosi my wszystkich dysponujących archiwaliami związanymi z Wolą, aby udostęp nili nam to, co jeszcze z tego dziedzictwa pozostało. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć unikalne dokumenty o Woli, służące kolejnym pokoleniom mieszkańców Dzielnicy. Prosimy o kontakt pod numerem: i 32, e mail: Red. W trakcie pogłębiania wykopu pod MŻP odkryto m.in. ludzkie szczątki i warsztat z narzędziami. Aby podkreślić więź z matuszką Rossi ją, pułkowi ofiarowano cerkiew mar szową p.w. Wielebnego Spirydona Tro mifunckiego. Była to jedna z zaledwie sześciu świątyń prawosławnych w ówczesnej Warszawie. Na czas letnich ćwiczeń ikonostas przenoszono do Obozu Powązkowskiego, gdzie pełnił funkcję głównej cerkwi wojskowej. Około 1819 r., w bocznym skrzydle głównego gmachu, została otwarta pol ska Szkoła Bombardierów. Na półrocz nych kursach jesienno zimowych szko lono tu kandydatów na podoficerów artylerii. Stabilną egzystencję wołyńców za kłóciły dopiero wydarzenia Nocy Listo padowej. Powstańcy próbowali zdobyć Wola przymierza się do premiowania prac dyplomowych o tematyce związa nej z dzielnicą. Niebawem powstanie regulamin konkursu, ale już wiadomo, że oceniane będą wszystkie obronione prace dotyczące Woli. Wbrew pozo koszary, jednak nie udało się im wed rzeć do środka. Do niewoli dostał się jedynie dowódca pułku, który mieszkał na kwaterze i nie zdążył wrócić na czas. Następnego dnia jednostka otrzy mała rozkaz natychmiastowego wyjścia z Warszawy bez walki. Ta gorzka lekcja wstydu i pokory zaowocowała dziewięć miesięcy później, kiedy ponad pięciuset ochotników z Pułku Wołyńskiego wzięło udział w krwawym szturmie na Rogatki Wolskie i Jerozolimskie. PB Źródło: 1. A. Korgol, Koszary Artylerii Koronnej, [w:] Barbakan, nr 39 (178), Warszawa R. Marcinkowski, Ilustrowany atlas dawnej Warszawy, Warszawa 2004, arkusze V i X. Nagroda za pracę dyplomową o Woli Nie wiesz, jaki wybrać temat na pracę magisterską lub licencjacką? Jesteś lokalnym, wolskim patriotą, albo po prostu zakochałeś się w Warszawie? rom tematyka może być bardzo zróżni cowana. Nasza Dzielnica to bogata his toria, ale nie tylko. Każdy, niezależnie od kierunku studiów znajdzie tu coś dla siebie. W najbliższych wydaniach poda my więcej szczegółów. MP ANTONINA ZBYSZEWSKA-MILDNER HENRYK ŁAGODZKI Bolesław Bierut (prawdziwe nazwisko Bolesław Biernacki) ze swoją świtą przed otwarciem zajezdni trolejbusowej na początku 1946 r. Prosimy o pomoc w rozpoznaniu miejsca. Dom przy Grzybowskiej 46 zagrał w filmie Poszukiwany, poszukiwana. Dziś czeka na rozbiórkę. Na balkonie żona autora z dzieckiem. Z lewej gruzy i nieistniejący już budynek.

7 H I S T O R Y C Z N A W O L A 7 Patroni wolskich skwerów (4) JERZY POPIEŁUSZKO ur. 14 wrześ nia 1947 r. we wsi Okopy k. Suchowoli na Podlasiu, zm. 19 października 1984 r. we Włocławku (dokładna data śmierci nie jest znana), polski ksiądz związany ze środowiskami robotniczymi powią zanymi z ruchem społecznym Solidar ność, duszpasterz służby zdrowia. W swoich homiliach głosił prawo do życia w wolności i sprawiedliwości, protestował przeciw aktom bezprawia i przemocy. Jego rodzice, Marianna i Władysław, prowadzili gospodarstwo rolne. Od 1961 r. Popiełuszko uczył się w liceum w Suchowoli. Po maturze, w 1965 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Du chownego w Warszawie. Na początku drugiego roku studiów został wcielony do wojska (pobór alumnów, wbrew umowie państwa z Kościołem z 1950 r., był jedną z szykan władzy komunis tycznej wobec Kościoła i niepokornych biskupów). Odbywał służbę w specjal nej jednostce dla kleryków w Bartoszy cach, gdzie wyróżniał się szczególną odwagą w obronie swoich przekonań religijnych. Wtedy też rozpoczęły się jego problemy zdrowotne (chorował na złośliwą anemię). W 1972 r. przyjął święcenia z rąk ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a rok później pełnił po sługę kapłańską w kilku parafiach ar chidiecezji: m.in. w Ząbkach, i w Ani nie (ostatnia była parafia św. Stanisława Kostki, w której był rezydentem). W 1978 r. został mianowany dusz pasterzem środowisk medycznych w Warszawie. Od sierpnia 1980 r. zwią zany był ze środowiskami robotniczymi (m.in. hutnikami), wspierał Solidar ność. W stanie wojennym organizował pomoc prześladowanym, a od stycznia 1982 r. odprawiał sławne Msze św. za Ojczyznę, podczas których wygłaszał religijno patriotyczne kazania. Wtedy właśnie stał się obiektem niewybred nych ataków władz nieznani spraw cy dwukrotnie włamywali się do jego mieszkania (wrzucili tam ładunek wy buchowy), kilka razy zniszczyli samo chód. Był śledzony, nieustannie prze słuchiwany, uczestniczył w dziwnych wypadkach samochodowych (sprawia jących wrażenie wcześniej przygotowa nych). W dniu 19 października 1984 r., w drodze powrotnej z Bydgoszczy, zo stał uprowadzony, potem torturowany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego zwłoki wyłowiono dopiero 30 października z zalewu na Wiśle k. Włocławka. Mord na Księdzu Jerzym wywołał wstrząs i powszechne oburzenie społeczne. Po grzeb, który odbył się 3 listopada 1984 r., zgromadził tysiące ludzi i przekształcił się w wielką ogólnopolską manifestację solidarności oraz walki o wolność. Po piełuszko pochowany został na terenie kościoła św. Stanisława Kostki, w gro bie w kształcie krzyża ogrodzonym ka mieniami połączonymi łańcuchem, które komponują się z nagrobkiem, tworząc różaniec. W tzw. procesie toruńskim trzej oficerowie SB zostali skazani za zabójstwo, a ich przełożony za spraw stwo kierownicze zbrodni. Proces, wy toczony przeciwko szefom resortu, po dobnie jak dwa następne, nie ujawnił wszystkich okoliczności i inspiratorów zbrodni, co budzi do dziś liczne kon trowersje. 13 października 2009 r. (w związku z 25. rocznicą śmierci) ks. Jerzy Popie łuszko został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Bia łego. W dniu 15 lutego 2010 r. metropo lita warszawski abp K. Nycz ogłosił da tę beatyfikacji ks. Jerzego. Odbędzie się Opowiedzcie nam swoje historie Zofia Zboralska zd. Skirzyńska, Pan Dziedzic cz. 1 Mieszkałam z rodzicami przy ulicy Mszczonowskiej, w trzecim budynku li cząc od strony ulicy Gniewkowskiej, po jej parzystej stronie, w całości zabu dowanej. Strona nieparzysta stanowiła pole ciągnące się od torów kolejowych aż do jedynego, za to bardzo rozległe go, narożnego domu, ciągnącego się od rogu ulicy Gniewkowskiej do bra my wjazdu na wewnętrzną drogę gos podarstwa. Było to ogrodnictwo stryja Michała. Mieszkaliśmy na pierwszym piętrze własnej, niewielkiej kamienicy. Obok, w przyległym domu, pod osiemnastką, mieszkała najstarsza siostra mojego oj ca, Bronisława, u której lokatorką była ich najmłodsza siostra, Helena. Po przeciwnej stronie ulicy rozciągało się gospodarstwo ogrodnicze należące do najstarszego brata ojca, stryja Michała, u którego, z kolei, na rogu budynku, był sklep cioci Antosi, siostry ojca. Oj ciec miał jeszcze dwóch braci, Janek mieszkał na Senatorskiej, a Mietek na Redutowej. To ogromne domostwo wujka miało kształt czworoboku i mieś ciło się pod oficjalnym adresem (tzw. policyjnym) Gniewkowska 17. My, rodzina, wchodziliśmy na teren należący do stryja od strony ulicy Mszczonowskiej, drogą wewnętrzną, oddzielającą budynki od inspektów* ciągnących się aż do orzecha, stojącego na granicy między inspektami a polem dochodzącym do torów kolejowych. Cały ten teren i wszystko, co działo się na nim, najlepiej widoczne było z na szego balkonu. Droga wewnętrzna roz dzielała to gospodarstwo na dwie częś ci, lewą z inspektami i prawą z budyn kami. Za nimi znajdowała się duża przestrzeń pola ciągnącego się aż do państwa Szulców. Właśnie z tego bal konu lubiłam przyglądać się nieustają cemu ruchowi wozów i platform wio zących ludzi do pracy na pola, przywo żących ich, a także ładowaniu towaru przeznaczonego na Zieleniak. Najbar dziej jednak lubiłam wszystko obser wować z wysokości ramion mojego ojca, który często mnie brał na rękę. Obchodził zabudowania i pole, traktu jąc całość jak swoją ojcowiznę, chociaż gospodarstwo dawno juz należało do stryja Michała. Mój ojciec wstawał bar dzo wcześnie. Miał to przyzwyczajenie jeszcze z dzieciństwa, kiedy żyli dzia dek i babcia. Teraz był na emeryturze, pomimo że wieku emerytalnego nie osiągnął. Rano, kiedy siostry moje Ja dzia i Janka poszły do szkoły, a cza sem jeszcze przed ich wyjściem, bo wcześnie się budziłam i zaraz rozma wiałam, brał mnie na rękę, mówiąc Chodź pani gadulska i obchodziliśmy wszystkie ciocie, a do cioci Reginy, żony stryja Michała, wchodził, żeby powie dzieć Dzień dobry Regince. Potem szliśmy już w obchód, przeważnie do stajni, gdzie stało kilka koni. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale bardzo lubiłam ten zapach. Ojciec poklepywał konia i wychodziliśmy. Na podwórzu, jeśli napotkał jakiegoś lokatora, zatrzy mywał się. Strona zachodnia podwórka to była tzw. oficyna zamieszkała przez tych biedniejszych lokatorów. Na środ ku była ogromna piwnica, do której schodziło się po schodach. Byłam tam raz z dziewczyną wysłaną po śmietanę do obiadu. Następnie ojciec kierował się drogą wewnętrzną w prawo. Mijaliś my tę przestrzeń zagonów kwietnych i warzywnych oraz krzewów bzu i jaś minów, rosnących od drogi aż do osiat kowania na granicy z ulicą Gniew kowską. Tu droga zakręcała i zatrzymy waliśmy się przed szopą przylegającą do szczytu budynku państwa Szulców. Do szopy ojciec wchodził sam. Spraw dzał wszystko okiem i ręką gospodarza. Po oględzinach przeważnie wracaliśmy do miejsca, które rozdzielało inspekta na dwie części. Był to zagon cztero lub pięciometrowy, zdobny w kępy bzów i jaśminów na przemian posadzonych w dość dużej odległości od siebie, i do chodził do miejsca, gdzie rósł wysoki rozłożysty orzech. Było to przyjemnie ocienione miejsce, ze stołem i ławkami wokół. Tutaj zwykle przed obiadem siedział stryj i czekał na sprawozdanie ojca. Najprzyjemniejsza część obcho dów zaczynała się właśnie na tym za gonie. Po obu stronach tych kęp krze wów biegły ścieżki do komunikacji pie szej, bo droga ta nie była przejezdna dla wozów. Była miejscem składowym dla okien inspektowych i skrzynek przy gotowanych do napełnienia towarem. Pomiędzy tymi kępami bzów i jaśmi ona 6 czerwca 2010 r. na pl. Piłsudskie go w Warszawie w Dniu Dziękczynienia. Skwer im. Księdza Jerzego znajduje się u zbiegu ulic Chłodnej i Elektoral nej. Upamiętnia on fakt zamieszkiwania ks. Jerzego Popiełuszki, we wczesnych latach 80., w kawalerce przy ul. Chłod nej 15. DS Źródła: grafia.htm pie%c5%82uszko Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki. W mieszkaniu księdza w bloku przy ul. Chłodnej, UB zorganizowało słynne, pokazowe przeszukanie. nów pracowały kobiety zajmujące się zbiorem warzyw z inspektów, wiąza niem w pęczki, myciem i układaniem w skrzynki. Kobiety, dziewczyny sie działy w cieniu krzewów zgromadzone wokół ogromnych, wkopanych głęboko w ziemię beczek napełnionych wodą i pracowały. Wiązały rzodkiewkę, mar chewkę, koper i różne inne nowalijki lub jakieś warzywa. Śmiały się i czasa mi śpiewały. Mężczyźni odnosili gotowe skrzynie do drogi wewnętrznej. Tam układano je na platformę. W nocy naładowane warzywami wozy odjeżdżały na Ziele niak, gdzie hurtem sprzedawano tak przygotowany towar i powracano do naładowania następnych partii. Mogło to być tym razem zupełnie co innego, np. kapusta, pomidory czy kalafiory, w zależności od pory roku. Zbiór był duży i różny, bo stryj posiadał pola roz rzucone w kilku miejscach, nie tylko to, tutaj, przy ulicy Mszczonowskiej. * Inspekty przeważnie wpuszczone w ziemię skrzynie ogrodowe, nakryte oknami inspektowymi o zastosowaniu podobnym do szklarni red. Spacer z przewodnikiem Wolskie świątynie różnych wyznań mariawici ZZ/red. MP Urząd Dzielnicy Wola zaprasza na nowy cykl spacerów. Wraz z Miłośni kami Warszawy i Mazowsza Przewodnikami PTTK pokazujemy Państwu wielokulturowość Woli od strony żyjących tu tradycji i osób różnych wyznań. Tym razem odwiedzimy kościół mariawitów. Termin: 20 marca (sobota), godz Start: kościół mariawitów, ulica Wolska 186 Zapisy: DOROTA SZOSTAK

8 8 KULTURALNA WOLA KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH MARCA godz Specjalne biletowe promocje dla mieszkańców z okazji roku działalności kina 5D Extreme w Forcie Wola. W godz bilety do kina bezpłatne, w godz za połowę ceny. Kino 5D Extreme, ul. Połczyńska 4. Bilety (22) godz Rodzicielstwo zaangażowane warsztaty dla rodziców poprowadzi trenerka wychowania. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Wstęp 25 zł, zapisy godz Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy spotkanie dla kobiet, z cyklu Zdrowa Wola. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90. Wstęp wolny godz Wolski biblioteczny klub mam i tatusiów. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna godz Otwarcie wystawy XY ankimierzejewskiej Wisielcy. Latająca Galeria, ul. Burakowska 9. Wystawa czynna do 2 kwietnia br. Galeria otwarta od środy do soboty w godz lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym godz Trzy siostrzyczki Trupki/The Three Trupka Sisters aka: The Three Corpse Sisters (staged with English supertitles). Spektakl przedpremierowy. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety (22) godz Mazowieckie pejzaże koncert fortepianowy w wykonaniu Haliny Klymkiv Szkodzińskiej. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona godz Pogotowie Energetyczne i Światła Miasta koncert dwóch zespołów (pop, rock, jazz, piosenka poetycka). Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 5/10 zł godz Free the Electronic warszawscy twórcy muzyki elektronicznej. DJ Eprom, Tom Encore, Maed, Memwha, S.Q., TikTak. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 6 zł godz Proca. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Dinozaury zabawa integracyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców z cyklu Ja, Mama, Tata i podróż z książką dookoła świata. Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, al. Solidarności godz Spotkanie z Rajmundem Biniszewskim Amazonka opowie o wyprawie do Ameryki Południowej oraz zaprezentuje swoje zdjęcia. Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży nr 73, ul Żytnia godz Dobry wieczór Monsieur Chopin Wieczór poezji w interpretacji Krzysztofa Kolbergera przy akompaniamencie Trio Fortepianowego. OK. im. S. Żeroms kiego, ul. Obozowa 85. Wstęp wolny. (W ramach Wolskich Wieczorów Artystycznych) godz PREMIERA! Trzy siostrzyczki Trupki/The Three Trupka Sisters aka: The Three Corpse Sisters (staged with English supertitles). Spektakl przedpremierowy. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety (22) godz Premiera książki Wydawnictwa Mam Serce w butelce, Oliver Jeffers czytanie na głos, warsztaty plastyczne dla dzieci. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Wstęp wolny godz Konspiracja. Mały Sabotaż. Spotkanie dla dzieci w wieku lat. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny godz Japońskie święta poświęcone dzieciom warsztaty plastyczno eduka cyjne dla dzieci od lat 5. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 25 zł. Zapisy sms em godz Diabeł w purpurze. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Między piętrami koncert Katarzyny Szczepanek. W programie piosenki Jacka Kaczmarskiego, utwory własne oraz z repertuaru innych artystów. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 10 zł godz Przedpołudniowe opowiadanie bajek dla dzieci. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Wstęp wolny godz Twin Peaks Fest kocert punk rockowy. Zagrają m.in. Hold your Horses, The Creppers. Klub Punkt & Radio Luxemburg, ul. Górczewska 67. Wstęp 10 zł godz Klub Filmu Politycznego. Dyskusja o kondycji współczesnych Niemiec z udziałem specjalistów z Polski i Niemiec, pokaz filmu Królik po berlińsku. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny godz Warsztaty ceramiczne Ramki na fotografie. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 30 zł. Zapisy Do godz W klatce. Łukasz Stępień i Janusz Boćkowski. Wystawa z cyklu artystyczne prezentacje młodych twórców fotografii. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny godz Mam dwa latka, jestem zuchem zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, uczące zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, al. Solidarności godz Godzinka w dobrym towarzystwie gościem specjalnym będzie Natalia Barabanszczykowa, poetka, wokalistka dyrygent chóru w Akademickim Teatrze Opery i Baletu w Kiszyniowie. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 14, ul. Młynarska 35a godz Parlez moi d'amour czyli porozmawiajmy o miłości. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Lipiec. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety (22) godz Dalijazda, czyli dzień otwartej sceny koncerty zespołów garażowo piwnicznych. Zagrają Marne Szanse. Klub Punkt & Radio Luxemburg, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny. Do Portrety względne i portrety szlacheckie malarstwo Katarzyny Łucji Marciniak. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny godz Spotkanie dla seniorów, z cyklu Zdrowa Wola Jak wspomagać odporność swojego organizmu? poprowadzi mgr Alicja Grzesiak specjalista psychologii kryzysu z Kliniki Powrotu do Zdrowia. Sala konferencyjna, ul. Syreny 18. Wstęp wolny godz Prasa powstańcza na Starym Mieście wykład dr. Stanisława F. Ozim ka. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny godz Życie bez smoczka warsztaty dla rodziców poprowadzi Dota Szymborska. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Zapisy Wstęp 25 zł, dzieci gratis godz Profilaktyka raka prostaty, spotkanie z okazji Dnia Mężczyzn, z cyklu Zdrowa Wola. Możliwość poddania się nieodpłatnemu badaniu gruczołu krokowego w placówce przy ul. Płockiej. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola, al. Solidarności godz Zakręcone korale warsztaty wykonywania plecionych korali zdo bionych perłami. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 45 zł. Zapisy sms em godz Niecodzienna kartka z kalendarza Europejski Dzień Mózgu. Propagowanie twórczego myślenia poprzez literaturę popularno naukową, programy multi medialne, łamigłówki, krzyżówki. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Redutowa godz Jak być przewodnikiem warsztaty w ramach współpracy z Zamkiem Królewskim. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Redutowa godz Poemat Wielkiej Nocy. Jazzowe Misterium Wielkanocne. Wystąpi zespół The Swingers. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona godz Kresy, tygiel narodów, religii i kultur, czyli Unia tu już była ilustro wana prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny godz Plastillina SoundSystem impreza muzyki latina. (ManoNergra, ManuChao i salsamuffin, ska, rumba). Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Crossfire Występ drumandbassowej gwiazdy z Belgii. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 15 zł/w dniu imprezy 20 zł godz Parlez moi d'amour czyli porozmawiajmy o miłości. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Trzy siostrzyczki Trupki/The Three Trupka Sisters aka: The Three Corpse Sisters (staged with English supertitles). Spektakl przedpremierowy. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety (22) godz Bezpłatna wycieczka z przewodnikiem do kościoła mariawitów, z cyklu Wolskie świątynie różnych wyznań. Zbiórka ul. Wolska 186. Zapisy (22) godz Powitanie wiosny rozmowy o zwyczajach wiosennych i wykony wanie marzanny. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 25 zł. Zapisy godz Into the Future, MAV występ holenderskiego wykonawcy muzyki elektronicznej. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 15 zł godz Lęki poranne. gościnny występ Teatru Nowego z Krakowa. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety (22) godz Uwaga, złe psy! / Beware the dogs! (staged with English supertitles). Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety (22) godz Disco Partiziani muzyka bałkańska, klezmerska, cygańska w wyda niu tanecznym. Klub Punkt & Radio Luxembourg, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny Kontrasty, Mateusz Skowron wystawa z cyklu artystyczne prezentacje młodych twórców fotografii. Wernisaż 22 marca, godz DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny Pokonkursowa wystawa 13. Przeglądu Swobodnych Inicjatyw. pt. Fryderyk Chopin. Wernisaż i wręczenie nagród 24 marca, godz DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny godz Z cyklu Było sobie życie Krew warsztaty multimedialno plas tyczne. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a godz I'm Sorry. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety (22) godz Język polski i Ty tematy: Sztuka pisania prezentacji Interpretacja utworów literackich warsztaty dla młodzieży. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32, ul. Twarda godz Z cyklu Bajkowe podróże małe i duże : Pszczółka Maja, warsztaty literacko plastyczne. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a godz Zdarzyło się w '44 spotkanie z Tomaszem Protem, świadkiem Powstania Warszawskiego. Po dyskusji pokaz filmu W imię ich matek o Irenie Sendlerowej. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny godz Filmowa Warszawa warszawskie seriale. Pokaz jednego z odcinków z serialu Lalka. Gościem będzie Małgorzata Braunek. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny godz Koncert jazzowy zespołu Staff. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. (W ramach Wolskich Wieczorów Artystycznych) godz Diabeł w purpurze. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Szydełkowe szaleństwo wielkanocne warsztaty wykonywania moty wów świątecznych. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 25 zł. Zapisy godz Free the Electronic warszawscy twórcy muzyki elektronicznej. DJ Eprom, Tom Encore, Maed, Memwha, S.Q., TikTak. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 6 zł. Kurier Wolski Bezpłatny Dwutygodnik Lokalny Dzielnicy Wola. Adres redakcji: al. Solidarności 90, Warszawa; tel.: , 33; Redaktorzy prowadzący: Maciej Podulka, Joanna Rutkowska Redakcja: Wydział Organizacyjny, Promocja: Anna Fiszer-Nowacka, Marta Jerin, Sylwia Tomasini, Urszula Kasińska. Nakład: egz. Współpraca: Przemysław Boguszewski, Dorota Szostak, Zofia Zboralska Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Wydawca: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, Warszawa Skład i łamanie: Bronowski Studio Korekta: Violetta Ciak, Druk: Żak Sp. z o.o.

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015

Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015 Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015 02 październik 2015 (piątek) wstęp 10.00.00 Kino Kępa Noc Walpurgii Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015 Każde dziecko zasługuje na książkę 2015-06-01, godz. 10.00 Dalszy ciąg głośnego czytania najmłodszym czytelnikom. Impreza

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: informacji

Bardziej szczegółowo

piątek, 30 listopada 2012 197/12

piątek, 30 listopada 2012 197/12 piątek, 30 listopada 2012 197/12 AKTUALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE Na kwestiach bezpieczeństwa skupili się radni podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Ich zdziwienie

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Koło nr 11 Koło nr 11 jest bardzo młode. Nasz początek działalności to luty 2011. Pomimo krótkiego stażu i niewielkiej ilości członków staramy się aktywnie

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Varsavianistyczna szkoła sprawozdanie. Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki ul. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa

Varsavianistyczna szkoła sprawozdanie. Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki ul. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa Dzieci w przedszkolu bardzo chętnie chłoną nową wiedzę, szczególnie jeśli jest dostarczana w różnorodny sposób, trzeba pamiętać jednak o tym, iż wiedzę dzieciom należy przykazywać zaczynając od tego co

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zadania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola na rok szkolny 2012/2013,,Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st.

REGULAMIN KONKURSU. Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st. REGULAMIN KONKURSU Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Cel i tematyka konkursu 1 Urząd Dzielnicy Wola m.st.

Bardziej szczegółowo

08.05.2015 r. 3 Komandosów 1 Co mogą smoki, a czego nie? Spektakl teatralny impreza zamknięta. Poznajemy bibliotekę naukową - impreza zamknięta

08.05.2015 r. 3 Komandosów 1 Co mogą smoki, a czego nie? Spektakl teatralny impreza zamknięta. Poznajemy bibliotekę naukową - impreza zamknięta Data i godz. Nr filii Adres Temat i rodzaj imprezy 02.05. do 30.06 2015 4.05.2015 5 Chałubińskiego 47 maj - czerwiec 2015 1 Telimeny 9 Spojrzenie malarstwo Mikołaja Maśnika. Wystawa Co mogą smoki, a czego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 ROK SZKOLNY 2015/2016 DATA TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA 7 wrzesień Mazowieckie Warszawskie dźwięki Towarzystwo Muzyczne UWAGI 17 wrzesień Jesienne

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku / 2 lutego Wernisaż

Bardziej szczegółowo

uczestników Zackiewicz 9.00-15.00 indywidualni 9.00-15.00 9.00-15.00 (96) skrzypce-głos 11.00-13.00 (96) 11.00-13.00 dźwięku" (96) dookoła bajek"

uczestników Zackiewicz 9.00-15.00 indywidualni 9.00-15.00 9.00-15.00 (96) skrzypce-głos 11.00-13.00 (96) 11.00-13.00 dźwięku (96) dookoła bajek Program "Zima w Mieście 1" Dzielnica Wola m.st. Warszawy Koordynator: Małgorzata Zylm tel. 22 443 6 74, e-mail: malgorzata.zylm@wola.waw.pl Zastępca Koordynatora: Jolanta Piątkowska tel. 22 838 01 6, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

O nas. Jaki jest typowy Polak? Na co zwracają uwagę obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski po raz pierwszy? Jak Polacy odbierają obcokarjowców?

O nas. Jaki jest typowy Polak? Na co zwracają uwagę obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski po raz pierwszy? Jak Polacy odbierają obcokarjowców? O nas Jaki jest typowy Polak? Na co zwracają uwagę obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski po raz pierwszy? Jak Polacy odbierają obcokarjowców? Czemu Polska to nie Wietnam i nie Hiszpania? Na te i

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Przedszkola w Dłutowie

Program Profilaktyki Przedszkola w Dłutowie Program Profilaktyki Przedszkola w Dłutowie CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności służące prawidłowemu rozwojowi. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Kultura dla Seniorów

Kultura dla Seniorów Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów Panel z udziałem dr Moniki Smoleń Podsekretarz Stanu w MKiDN 26 września 2012 r. Przesłanie Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 fot. Zenon Łój od redakcji Spis treści Wstęp 3 Stefan Szmidt Mój Biłgoraj 4 Henryk Wujec Bez uproszczeń Dominikańskie listy z Lublina 6 o. Tomasz Dostatni Wypisy z lektury

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy:

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy: LIPIEC data wydarzenie Godz miejsce organizator 1.07 edukacyjne 2.07 literacko-sportowe Filia Nr 2 Broniewskiego 32 a III Wakacyjny Festiwal ów Dziecięcych zza Granicy przedstawienia konkursowe, teatry:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r.

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. Krasnystaw, dnia 05.10.2012 r. Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. W okresie 27-30.09.2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #RegionŚwiat 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w komunikacji miejskiej. Szanowni Państwo!

Zmiany w komunikacji miejskiej. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Rozbudowujemy II linię metra o kolejne trzy stacje na Woli. Metro będzie najszybszym i najwygodniejszym połączeniem Woli z centrum miasta, a po przesiadce na stacji Świętokrzyska z południową

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Powołane zostało aktem założycielskim przez ówczesnego Inspektora Oświaty Pierwsza nazwa placówki brzmiała: Państwowe

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Ośrodek Nowy Świat w Legnicy Ośrodek Nowy Świat to miejsce zderzenia różnych kultur, miejsce spotkań młodych ludzi stąd i stamtąd, z daleka i z bliska.

Bardziej szczegółowo

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 1963 2003 40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 00277 Warszawa, Plac Zamkowy 10 * Telefon. Kontaktowy: A.Dobiecki 0601 388 970 * Fax ZG TPW: 8315759 Warszawa, dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

sierpień 2015 Pn Wt Śr Cz Pt So N 1 2

sierpień 2015 Pn Wt Śr Cz Pt So N 1 2 sierpień 205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 wrzesień 205 TEMATYKA WRZESIEŃ :.Wspominamy wakacje (0.09-04.09.205) 2. Razem jest wesoło (07.09.-.09.205) 3.Oto ja (4.09.-8.09.205)

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 2012/2013

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 2012/2013 AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA Punkt przedszkolny Słoneczko W Trzciance koordynator akcji: mgr Magdalena Kapela Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Konkursu Odkrywamy naszą historię w 30 rocznicę męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki (1984-2014)

REGULAMIN III Konkursu Odkrywamy naszą historię w 30 rocznicę męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki (1984-2014) REGULAMIN III Konkursu Odkrywamy naszą historię w 30 rocznicę męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki (1984-2014) KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO PATRONEM NASZEJ OBECNOŚCI W EUROPIE (Jan Paweł II, 7 czerwca 1991 r.,

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu W roku szkolnym 2014/2015 klasy I a, I b i I c realizowały program Klubu Bezpiecznego Puchatka,

Bardziej szczegółowo

Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki poleca i zaprasza w lipcu 2013

Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki poleca i zaprasza w lipcu 2013 Wakacyjna oferta BOK MCC Wszystkie zajęcia są bezpłatne! Zapisy od 24 czerwca w PITiK 01 02.07.2013r.,godz. 13.00-16.00 12. 07.2013r., godz. 13.00 16.00 13. 07.2013r., godz. 10.00 13.00 15 17. 07.2013r.,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera Oddział dla dzieci. Ferie w bibliotece Skarbczyk zimowych rozmaitości

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera Oddział dla dzieci. Ferie w bibliotece Skarbczyk zimowych rozmaitości Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera Oddział dla dzieci Ferie w bibliotece Skarbczyk zimowych rozmaitości 16 luty (poniedziałek) godz. 11:00 Bal Kopciuszka. Żegnamy karnawał

Bardziej szczegółowo

KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto

KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto To propozycja aktywności możliwa do realizacji w II lub III klasie szkoły podstawowej. Proponowane ćwiczenie może być modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/9506,konferencja-naukowa-z-cyklu-warszawska-jesien-archiwalna-warszawa-ma-wieletwarz.html Wygenerowano: Wtorek, 9 sierpnia 2016, 17:17

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCIECZEK PO ŁODZI Z EDUKACJĄ O REGIONIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! W ROKU 2016

PROGRAM WYCIECZEK PO ŁODZI Z EDUKACJĄ O REGIONIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! W ROKU 2016 PROGRAM WYCIECZEK PO ŁODZI Z EDUKACJĄ O REGIONIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! W ROKU 2016 Do wszystkich wycieczek niezbędne jest wygodne obuwie i odzież odpowiednia do panujących

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Ferie w bibliotece 115 pomysłów na zimową nudę

Ferie w bibliotece 115 pomysłów na zimową nudę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera oddział dla dzieci Ferie w bibliotece 115 pomysłów na zimową nudę 03.02.2014r. (poniedziałek) godz.11.00 Patrzę, podziwiam, poznaję brzydkie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012 Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator 1. Remont pomieszczeń dworu 4 29.01. 2. Koncert Fortepianowy w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek)

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek) 1. do 17.00 Przyjazd grupy nauczycieli z Ukrainy 2. 18.00-20.00 5 października (poniedziałek) Zakwaterowanie i obiadokolacja grupy nauczycieli z Ukrainy 1. 8.00-9.00 Śniadanie dla grupy nauczycieli z Ukrainy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Maluj razem z nami malowanie palcami i ustami- zajęcia plastyczne.

Maluj razem z nami malowanie palcami i ustami- zajęcia plastyczne. MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRODNICY FERIE ZIMOWE 2014 03.02 (poniedziałek) godz.10.00 - Filia nr 1, ul. Wyspiańskiego 10 A oraz OOK W stronę decoupage`u zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzić

Bardziej szczegółowo

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z realizacji założeń Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę uwagi na 11-ste już spotkanie z Akademią.

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2016 W RADOMIU OFERTA PLACÓWEK KULTURY

FERIE ZIMOWE 2016 W RADOMIU OFERTA PLACÓWEK KULTURY FERIE ZIMOWE 2016 W RADOMIU OFERTA PLACÓWEK KULTURY Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Janusza Kusocińskiego 13, tel. 48 360 72 77, 48 364 04 51 e-mail: f-6.mbpradom@wp.pl godz.11.00 12.00

Bardziej szczegółowo

Malowanka Historia Zawiercia dla najmłodszych

Malowanka Historia Zawiercia dla najmłodszych Malowanka Historia Zawiercia dla najmłodszych Publikacja, którą trzymacie Państwo w dłoniach, została przygotowana przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. Jest ona efektem naszej fascynacji historią Zawiercia.

Bardziej szczegółowo

Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ? ISSN 1230-7297 11

Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ? ISSN 1230-7297 11 Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) czasser CA dwumiesięcznik religijno-społeczny dwum iesięcę znik religij ijno no-s -spo łeczny temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ?

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik seniora. telefon 721 308 790 lub e-mail j.suchomska@pzr.org.pl.

Niezbędnik seniora. telefon 721 308 790 lub e-mail j.suchomska@pzr.org.pl. Niezbędnik seniora Przekazujemy ten spis kontaktów, które mogą być Państwu pomocne na co dzień. Listę stworzyli z nami w ramach projektu Senior Aktywny Mieszkaniec! seniorzy i seniorki oraz przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Projekt 1. Bezpieczne miasteczko bezpieczne dzieci. Autor: Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Koszalinie

Projekt 1. Bezpieczne miasteczko bezpieczne dzieci. Autor: Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Koszalinie Projekt 1 Bezpieczne miasteczko bezpieczne dzieci Autor: Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Koszalinie Inwestycja obejmuje budowę ścieżki edukacyjnej, która pomoże w nauce prawidłowego i bezpiecznego poruszania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ZADANIA : WIEM, JAK BYĆ BEZPIECZNYM I ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM. JESTEŚMY EKOPRZEDSZKOLAKAMI DBAMY O PRZYRODĘ.

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 11 luty 2015 r. W obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, wezmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ poniedziałek piątek w godz. 7:00 19:00 sobota niedziela według odrębnych planów CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ADRESATEM PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 286,18 2 zajęcia w sekcjach: 15,00 plastyczna 0,00 tenisa stołowego 15,00 komputerowa 0,00

Bardziej szczegółowo

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r.

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. 1 Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. Przewodniczący Rady pan Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Codziennie jestem bezpieczny

Codziennie jestem bezpieczny Codziennie jestem bezpieczny Europejski numer alarmowy i zasady bezpieczeństwa dla dzieci Drodzy uczniowie, wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły, w szkole, na placu zabaw czy w

Bardziej szczegółowo

Szef MSWiA zainaugurował Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Szef MSWiA zainaugurował Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14304,szef-mswia-zainaugurowal-program-razem-bezpieczniej-im-wladyslaw a-stasiaka.html Wygenerowano: Sobota, 20 sierpnia 2016, 10:41 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WOLSKIE MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE. Gimnazjum nr 46. im. Szarych Szeregów. ul. Kasprzaka 1/3.

KALENDARIUM WOLSKIE MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE. Gimnazjum nr 46. im. Szarych Szeregów. ul. Kasprzaka 1/3. Strona 1 z 6 KALENDARIUM WOLSKIE 13-29 MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE 1. 06.05.2016 r. godz. 12.00 14.00 2. 10.05.2016 r. godz. 7.30 14.30 3. 10.05.2016 r. godz. 9.15 4. 10.05.2016 r. godz. 9.30 10.30

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2010

Plan ferii zimowych 2010 Plan ferii zimowych 2010 15.01.2010 (piątek) Świebodziński Dom Kultury 15.00 19.30 Turniej szachowy z cyklu Zima 2009/2010 (klub szachowy) 18.00 Koncert Grupy Operacyjnej, Cena biletu: 10zł/15zł (sala

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY 18-20.10.2013 Podsumowanie Szanowni Państwo, Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Polandbardzo serdecznie dziękuje Państwu za włączenie

Bardziej szczegółowo