KURIER WOLSKI. Trening samoobrony dla mieszkanek Woli. Z wizytą u Wołyńców. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! Odbierz swoje bokserki patrz str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Trening samoobrony dla mieszkanek Woli. Z wizytą u Wołyńców. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! Odbierz swoje bokserki patrz str."

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 49/ marca ISSN Pierwsi mieszkańcy Piaskowej Do nowych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej 9 i 11 wprowadziła się już większość mieszkańców. Po dwóch losowaniach lokale dostały 173 rodziny. Nie obyło się bez zawirowań biurokratycznych. Dwa oficjalne losowania lokali przeprowadzali w styczniu ubiegłe go roku i w lutym br. wolscy urzę dnicy. O mieszkania ubiegać się Budynek przy Piaskowej 9 dopuszczony do użytkowania pod koniec 2009 r. JOANNA RUTKOWSKA mogły cztery grupy osób: z kamie nic do rozbiórki oraz w złym stanie technicznym, chętni na zamianę i oczekujący na przydział pierwsze go mieszkania. Ze 173 lokali więk szość, bo 119, rozdzielono w pier wszej turze losowania. Piętnaście osób zrezygnowało z mieszkań, jako powody podając m.in. zbyt mały metraż, brak dogodnej ko munikacji, oddalenie od centrum miasta. Przy zasiedlaniu Piaskowej nie uniknięto problemów. Jak zgło sił nam mieszkaniec ul. Wawelber ga, część lokatorów, która chciała otrzymać klucze na Piaskową, mu siała najpierw zdać poprzednie mieszkania. Mogło to doprowadzić do sytuacji, w której mieszkaniec zostawał z całym dobytkiem, bez żadnego lokum. Na szczęście omył kę formalną szybko zlikwidowano. Według Administracji Nowolipki, która podpisywała umowy z loka torami Piaskowej, pracownicy robi li wszystko, by jak najszybciej od dać mieszkania. Sto lokali udało się zasiedlić w dwa tygodnie. Dziś Piaskowa przyjęła niemal wszyst Uwaga konkurs na wynajem lokali patrz str. 2 Odbierz swoje bokserki patrz str. 3 Zagraj w podchody patrz str. 5 Z wizytą u Wołyńców patrz str. 6 WOLA W LICZBACH W lutym 2010 było sześciolatków zameldowanych na pobyt stały 157 zameldowanych na pobyt czasowy kich. Mieszkańcy stworzyli forum internetowe, na którym wymieniają się doświadczeniami. Inwestycję przy ul. Piaskowej dzielnica reali zuje ze środków m.st. Warszawy w ramach Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego na lata Niestety urząd za notował już przypadki zaśmiecania terenu Piaskowej etap I. Miejmy na dzieję, że mieszkańcy zadbają o własność publiczną i bloki nie za mienią się w kolejne smutne pos trachy miasta wymazane kiepskim graffiti. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! W 2008 r., po przerwie znów zaczął ukazywać się Kurier Wolski. W kolej nym numerze dobijemy już 50 tki. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pakiety nagród, o które warto powalczyć. Otrzyma je 5 pierw szych osób, które do nas zadzwonią i odpowiedzą na pytanie: Jaki tytuł nosi książka, którą otrzy maliśmy od mieszkańca Woli w zeszłym roku? Odpowiedź można znaleźć w jednym z naszych zeszłorocznych numerów. Telefon: , tylko do 15 mar ca, w godz Trening samoobrony dla mieszkanek Woli Przetrwanie konfrontacji ulicznej, użycie przedmiotów codziennego użytku w samoobronie i wiele in nych zagadnień będzie można po znać na bezpłatnych warsztatach dla kobiet. Urząd Dzielnicy Wola przyjmuje zapisy od mieszkanek Woli w wieku 24+ pod numerem te lefonu (pon. pt. 8 16). Zajęcia dla dwóch grup wiekowych odbędą się w szkole podstawowej nr 221 przy ulicy Ogrodowej 42/44. Warsztaty będą prowadzone przez licencjonowanych trenerów. przekonamy się, że broni możemy z powodzeniem szu kać w naszym najbliższym oto czeniu oraz w damskiej torebce nabędziemy umiejętności uni kania zagrożenia oraz prowo kacji zapoznamy się z technikami stosowanymi przez napastni ka i sposobami obrony nauczymy się udzielać pierw szej pomocy na miejscu zda rzenia Terminy spotkań : grupa wiekowa: (wtorki) 13 kwietnia kwietnia kwietnia grupa wiekowa: 40+ (środy) 14 kwietnia kwietnia kwietnia

2 2 S A M O R Z Ą D O W A W O L A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Wydział Architektury i Budowni ctwa tel Wydział Nieruchomości tel Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: (56) STRAŻ POŻARNA: 998 STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołowska 10: dla osób głuchoniemych SMS: POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 POGOTOWIE ENERGET. RWE : POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993 POGOTOWIE WOD KAN: 994 INFORMACJA O WYPADKACH: NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA: SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA BBiZK (zgł. tylko nadzwyczajnych zagro żeń): BIURO NUMERÓW: URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel PROKURATURA REJONOWA WOLA ul. Erazma Ciołka 14, tel Punkt Informacyjno Konsultacyj ny (dla osób w trudnych syt. życio wych) ul. Syreny 18, tel Rekord 22 litry krwi dla chorych dzieci Przeszło 22 l krwi zebrano podczas akcji honorowego krwiodawstwa w Urzędzie Dzielnicy Wola. Ponad 120 osób zgłosiło się do sali sesji, aby pomóc dzieciom z oddziału kardio chirurgicznego szpitala przy ul. Dział dowskiej. Wśród zarejestrowanych po przebadaniu, krew mogło oddać 51 osób. Zebrano 22,95 l krwi. To re kord akcji, które organizowane są co trzy miesiące w urzędzie przez Wy dział Spraw Społecznych i Zdrowia z inicjatywy radnej Moniki Wiśnioch. Red. Sprostowanie Do Kuriera Wolskiego nr 48 (349) z 25 lutego br. wkradł się błąd. W relacji z sesji Rady Dzielnicy Wo la napisaliśmy, że dodatkowe pie niądze przeznaczono na instalację zjeżdżalni na pływalni Foka (55 tys.) i Delfin (300 tys.). W rzeczywistości o te sumy zmniejszono środki na wymienione inwestycje. Konkurs ofert na wynajem lokali od Dzielnicy Burmistrz Dzielnicy Wola ogłasza konkurs ofert na wynajem lokali użytkowych. Na liście znajdziemy aż 44 pozycje, w róż nych punktach Woli, o powierzchni od 5,96 m 2 do 433,88 m 2. Dzielnica oczekuje stawek na poziomie minimum zł/m 2, w zależności od lokalu. Wszystko jednak zależy od złożonych ofert. W wynajmowanych lokalach nie będzie można prowadzić działalności związanej z grą na automatach. Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia, wzór oferty oraz zasady konkursu dostępne są na stronach internetowych: Oferty należy składać do 18 marca 2010 r., do godz w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Bema 70, pok. nr 14. Dodatkowych informacji udziela Dział Najmu Komercyjnego ZGN Wola ul. Bema 70, III piętro, pok. 32 i 33, tel Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2010 roku Zarząd Dzielnicy Wola ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku, polegającego na organizacji wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego w okresie ferii letnich. Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, War szawa, ul. Syreny 18, do dnia 19 marca 2010 r., do godz Więcej informacji Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Referat Profilaktyki Uzależnień, pok. 11 i 12., nr tel.: , pon. pt. w godz. 8:00 16:00. Dyżury Radnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Informacje w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Wola, pok. 124, tel fax Dariusz Puścian Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola (PO) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, pokój nr 124 Andrzej Grudkowski Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wola (Lewica) I środa m ca godz po wcześniejszym uzgod nieniu telefonicznym tel , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarnoś ci 90, pokój nr 124 Beata Gosiewska Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wola (PiS) po wcześniejszym uzgod nieniu telefonicznym tel , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidar ności 90, pokój nr 124 Marek Bojanowicz (PO) II ponie działek m ca godz , SM KOŁO ul. Brożka 4 I piętro, sala kon ferencyjna Małgorzata Cybulska (PiS) III ponie działek m ca godz , Dom Parafialny sala Ojca Kolbego ul. Deo tymy 41 Maria Kucharska (PiS) II i IV ponie działek m ca godz , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B pokój Michał Kubiak (PO) I poniedziałek m ca godz , Urząd Dziel nicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Dorota Makowiecka (Lewica) ostatni czwartek m ca godz , Biuro Poselsko Samorządowe SLD ul. Karol kowa 60 Leszek Mikulecki (PO) środa godz , Przychodnia Praktyka Lekarzy Rodzinnych ul. Kasprzaka 11 sala nr 4 Adam Sadowski (Lewica) I wtorek m ca godz , Biuro Posels ko Samorządowe SLD ul. Karolkowa 60 oraz w innym terminie po wcześ tel Maria Weber (PO) ostatni piątek m ca godz , tel Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Mariusz Wis (Niezrzeszony) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz nym, tel , Urząd Dzielni cy Wola, Al. Solidarności 90 wejście B, pok. Monika Wiśnioch (PO) po wcześ tel III poniedziałek m ca g ,Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Ewa Statkiewicz (PO) po wcześniej , I środa m ca, g Urząd Dzielnicy Wola, Al. Soli darności 90, wejście B, pokój radnych nr 013 Anna Dudkowska (PiS) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Aleksandra Grzelak (PO) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Joanna Kamieńska (Lewica) po wcześniejszym uzgodnieniu telefo nicznym tel , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Paweł Kuchta (PiS) po wcześniej , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Hanna Mrowińska (PiS) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Jan Nowak (PiS) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Soli darności 90, wejście B, pokój radnych nr 013 Marcin Rolski (PiS) po wcześniej , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Łukasz Szcześniak (PiS) po wcześ Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Mateusz Tomala (PiS) po wcześniej , Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, wejście B, pokój Joanna Tracz Łaptaszyńska (PO) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel Ewa Widenka (PO) po wcześniej , Urząd Dzielnicy Wola, wejście B, Al. Solidarności 90, pokój

3 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 3 Buspasy Jedni je uwielbiają, bo dzięki nim ich autobus szybciej mknie przez miasto niczym nie zatrzymywany. Inni, stojąc w korku przeklinają, że ich samochodom odebrano cały pas jezdni. Buspasy, bo o nich mowa, podzieliły mieszkańców Warszawy. Jednak pa trząc na dalekosiężne plany władz mias ta, chyba lepiej zacząć się przyzwycza jać do tego rozwiązania. Buspasów bę dzie przybywać. Dziś są to 32 km, ale w tym roku dojdzie kolejnych 20 km! Do tej pory na Woli pasażerowie miej skiej komunikacji kołowej korzystali tylko z jednego, wydzielonego pasa ru chu wzdłuż al. Solidarności, pomiędzy ul. Okopową a pl. Bankowym. Nieba wem zostanie on przedłużony w kie runku zachodnim o ul. Górczewską. W połowie kwietnia rusza bowiem budowa II linii metra, wymuszając sze reg zmian w warszawskiej komunikacji. Z okazji budowy II linii metra zosta ną wytyczone nowe buspasy wzdłuż: ul. Leszno i ul. Górczewskiej od ul. Lazurowej do ul. Młynarskiej i dalej wzdłuż ul. Młynarskiej do al. Solidar ności lub ewentualnie wzdłuż ul. Leszno do ul. Okopowej (w kierunku centrum), ul. Radzymińskiej od Krynoliny do Kraśnickiej (w kierunku centrum), al. Zielenieckiej i ul. Targowej (w obu kierunkach), ul. Kłopotowskiego od ul. Targowej do ul. Jagiellońskiej (w obu kierunkach), ul. Jagiellońskiej od ronda Starzyńs kiego do ul. Cyryla i Metodego (w kie runku południowym). Źródło: ZTM/MP Zmartwienia 6 latków Pod koniec lutego odbyła się konferencja Sześciolatki w pierwszej klasie. Poza występami artystycznymi był też czas na merytoryczne podsumowania i przedstawienie planów. Chociaż próba oderwania maluchów od zabawek i zagonienia ich do książek nie bardzo się powiodła, ilość oddziałów szkolnych będzie wzrastać. Przy mocno ograniczonej ilości (2820) miejsc w wolskich przedszkolach, wzrastająca liczba oczekujących stała się nie lada problemem. Sytuację po garszał napływ dzieci z innych dzielnic i gmin, nowe osiedla bez infrastruktury oraz górka demograficzna. Do przed szkoli ustawiały się kolejki zdespero wanych rodziców. Oprócz tego, kolejnym wyzwaniem było wprowadzenie reformy edukacji, czyli przeniesienie 6 latków do szkół. Pomysł był kontrowersyjny i do dziś budzi mieszane uczucia rodziców. Obydwa problemy Dzielnica starała się rozwiązać poprzez tworzenie oddzia łów przedszkolnych i I klas dla 6 latków w szkołach. W latach 2008/09 na przy gotowanie wolskich szkół podstawo wych do przyjęcia maluchów wydano 2,2 mln zł. Pieniądze zostały przezna czone na wyposażenie, modernizację sal oraz budowę 3 placów zabaw. Nie zważając na te zabiegi większość rodziców posłała swoje pociechy do przedszkoli lub oddziałów przedszkol nych w szkołach. W tym roku tylko 81 dzieci 6 letnich uczęszcza do I klasy. Wg danych Urzędu Dzielnicy stanowi to 10% tej grupy wiekowej. Mimo to, w roku szkolnym 2010/2011, planuje się znaczne zwiększenie ilości oddzia łów przedszkolnych w szkołach. MP URZĄD DZIELNICY WOLA Odbierz swoje bokserki! Zgubiłeś okulary, albo jeszcze gorzej majtki? Sprawdź, może czekają na ciebie w Biurze Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej 15. Chociaż termin odbioru to 3 lata od zgubienia, lepiej się pospieszyć. Po tym czasie przedmioty przechodzą na rzecz Skarbu Państwa. Co zrobi państ wo z dajmy na to parą skarpet i kape luszem? Nie wiadomo. Za to, aby ode brać naszą zgubę, będziemy musieli ją dokładnie opisać. Lista jest szeroka i zawiera prawie 200 przedmiotów. Książki, kapcie, podkoszuki, koszule, płaszcz, a nawet halka, piżama, teczka i krawat. Z tech niki, poza ładowarkami do telefonów i adapterem, znajdziemy turystyczne żelazko. Można się więc kompletnie ubrać, a wcześniej wszystko elegancko wyprasować. Szpital Wolski umożliwia pacjentom re jestrację u specjalisty przez internet. Jak tego dokonać? Na stronie internetowej placówki pacjent musi założyć darmo we konto. Wystarczy przy tym podać imię, nazwisko, numer PESEL i adres. (Trzeba wyrazić zgodę na przetwarza nie danych osobowych, inaczej system odmówi rejestracji). W następnym kro Wykaz rzeczy znalezionych w 2009 r. możemy też obejrzeć w Wydziale Ob sługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola. MP e Rejestracja w Szpitalu Wolskim Warszawiacy rzadko wybierają pracę poza stolicą. Jeśli już decydują się na takie zatrudnienie, to głównie w mias teczkach wianuszka warszawskiego. Według badań przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, w 2006 r. tylko 13 tys. mieszkańców Warszawy wyjeżdżało do pracy poza miejsce zamieszkania. W tym samym czasie do pracy w stolicy przyjeżdżało aż 13 razy więcej osób (167 tys.). Badaniem objęto pracowników najem nych, którzy dojeżdżają do pracy poza ku możemy wybrać lekarza specjalistę, sprawdzić godziny przyjęć i przejść do rejestracji. Obecnie zapisać się można m.in. do kardiologa, endokrynologa i chirurga. Placówka planuje rozszerze nie oferty. Źródło: GW, wolski.med.pl Gdzie pracuje warszawiak? miejsce zamieszkania. Warszawiacy pracują najczęściej w sąsiednich miejs cowościach, np. Piasecznie, Raszynie, Ząbkach, Otwocku, Markach, Łomian kach, Babicach i dużych miastach w woj. dolnośląskim, łódzkim, mało polskim, pomorskim, śląskim i wielko polskim. Wpływ na wybór miejsca zatrudnienia poza własną miejsco wością mogą mieć dogodne połączenia drogowe i kolejowe.

4 4 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Chłodna przy Solidarności Od lutego w holu głównym Urzędu Dzielnicy Wola na stałe zagościł ob raz ulicy Chłodnej. Pokaźny rysunek wykonany piórkiem od razu rzuca się w oczy wisi nad stanowiskiem informacyjnym, naprzeciwko wejścia głównego do urzędu. Obraz wnosi do biurowych wnętrz ociupinkę kli matu carskiej Warszawy. Przedstawia widok skrzyżowania ul. Chłodnej i Żelaznej z początków XX w. Patrząc na rysunek można sobie wyobrazić, że stoimy na dawnej Chłodnej i spo glądamy w stronę Żelaznej i Ogrodo wej. Niemal wszystkie przedstawione obiekty już nie istnieją. Na tym od cinku ulicy zachowała się kamienica przy ul. Chłodnej 20, fragment daw nych koszar Gwardii Szwoleżerów (obecnie siedziba Straży Pożarnej, Muzeum Pożarnictwa i restauracji Na 104 tys. pochowanych w doku mentach widnieje ok zidentyfi kowanych nazwisk. Niektórzy Pow stańcy celowo zostali na nim pocho wani jako nieznani, chociaż istniały odpowiednie dokumenty i byli świadkowie. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie, ze względów politycznych Cmentarz nigdy nie otrzymał godnego siebie statusu. Stało się nawet gorzej za Florian ) i kościół św. Karola Boro meusza. To, co przetrwało wojnę, ro zebrano w końcu lat 40 ych, decyzją Biura Odbudowy Stolicy. Stąd moje marzenie, aby odtworzyć ulicę przy najmniej na rysunku tłumaczy An toni Filipowicz, autor pracy i prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Chłodna Oś Saska. Pracę wykona no na podstawie archiwalnej doku mentacji zdjęciowej. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku rozpocznie się rewitalizacja Chłodnej. Pomyślałem, że dobrze by było przypomnieć mieszkańcom, jak ulica wyglądała w okresie świetności, pokazać jej najlepszy czas, z prze łomu XIX i XX wieku. Mam nadzieję, że po rewitalizacji będzie równie piękna dodaje Filipowicz. Komputerowa baza osób pochowanych na Cmentarzu Powstańców Warszawy Od końca marca Urząd Dzielnicy Wola planuje rozpoczęcie tworzenia elektronicznej wersji ksiąg cmentarnych Cmentarza Powstańców Warszawy. Włamania do samochodów, kradzieże, narkotyki, rozboje i osiedlowe libacje. To według Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV (KRP IV) naj większe bolączki dzielnicy. Policjanci namawiają mieszkańców do wspól nego rozwiązywania problemów. W kolejnych numerach Kuriera przed pomniano o nim. Aby ludziom do datkowo zamieszać w głowie, poza powstańcami i cywilami z 1944 r. po chowano tu również polskich żołnie rzy z 1939 r., żołnierzy radzieckich, Żydów, a nawet utrwalaczy władzy ludowej. Zainstalowane na pomniku Poległym Niepokonanym krzyże zostały skutecznie zdewastowane, a dziś zlewający się z otoczeniem te ren cmentarza bywa miejscem psich stawimy 24 dzielnicowych obsługują cych Wolę. Sierż. Łukasz Kozaczek Kontakt: KRP IV, ul. Żytnia 36 pok Tel. (22) , Rejon służbowy: ul. Chmielna 75 99, , 71 73C, ; ul. Jana Rysunek ul. Chłodnej zawieszony w holu Urzędu Dzielnicy. Wykonany piórkiem i techniką lawowania rozwodnionym tuszem, która ma dawać efekt światłocienia. spacerów. Obecnie dotarcie do ksiąg cmen tarnych jest utrudnione. Brak możli wości szybkiego wyszukiwania i we ryfikacji danych to jedna z większych bolączek Cmentarza i rodzin, które mają lub podejrzewają, że mają tu swoich bliskich. Stworzenie elektro nicznej bazy osób pochowanych na Cmentarzu Powstańców Warszawy będzie ważnym krokiem do zmiany obecnego stanu rzeczy. Czekamy na wyniki. Poznaj swego dzielnicowego (2) Widzisz zagrożenie? Chcesz zmienić swoją okolicę? Reaguj! MP Pawła II 11 15, Al. Jerozolimskie 56C; ul. Miedziana 2 20; ul. Pańska 69 97, 55 67; ul. Sienna 82 90, 85 89, 53 75, 66 76; ul. Śliska 52 60, 51 53; ul. Twar da 54 66, 51 53, 37 45,34 44; ul. Złota 61 85, 58 72; ul. Żelazna 16 40, Mł. asp. Mariusz Tomczak Kontakt: KRP IV, ul. Żytnia 36 pok. 156 Tel. (22) , Rejon służbowy: ul. Biała 3 4; ul. Chło dna 2 22; ul. Dobrzańskiego, ul. Ele ktoralna 24 28; ul. Jana Pawła II 35; ul. Ogrodowa 4 32, 1 35; ul. Solidar ności ; ul. Żelazna 74 82/84. KRP IV/ Oswajamy 1% Do końca kwietnia można przekazać 1% podatku ulubionej organizacji pożytku publicznego. Według Ministerstwa Finansów decyduje się na to coraz więcej Polaków. W Warszawie do wyboru mamy niemal 900 organizacji. Od kiedy w 2004 r. można oddawać państwo działalnością (np. kulturą, część dochodów organizacjom spo sportem, ochroną praw człowieka, łecznym, nasze skrzynki, ulice i tele ekologią) i prowadzić księgowość, wizory zaroiły się od reklam nama aby darczyńcy wiedzieli, jak wydały wiających do przekazywania 1%. pieniądze. Ta forma chyba się przyję NGO sy, czyli organizacje pozarządo ła. Według danych Ministerstwa Finan we (non governmental organizations), sów w 2008 r. ponad 7 mln Polaków mają do tego prawo, jeśli posiadają przekazało organizacjom 380 mln zł. status pożytku publicznego. Muszą W zeszłym roku kwota przekroczyła m.in. zajmować się określoną przez 397 mln zł. W Warszawie tendencja jest także zwyżkowa. Badania urzędu miasta pokazują, że odsetek warsza wiaków deklarujących przekazanie 1% wzrósł z 23% w 2007 r. do 47% w 2009 r. Mieszkańcy najchętniej wspierają organizacje działające w stolicy. Obecnie trwa tu 4. edycja kampanii Przekaż 1% podatku na rzecz warszawskiej organizacji pożyt ku publicznego. Tylko co tak na prawdę oznacza warszawska? W moim rozumieniu to organizacja, która działa na rzecz warszawiaków, niezależnie od miejsca, w którym ma siedzibę. Dlatego tak ciężko określić dokładną liczbę warszawskich orga nizacji pożytku publicznego. Robo czo przyjmujemy, że jest ich 855, bo tyle jest zarejestrowanych obecnie w stolicy mówi Marcin Wojdat, peł nomocnik prezydenta Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarzą dowymi. Jak wybrać tę odpowiednią? Każdemu na sercu leży jakiś prob lem społeczny, niektórym bliższy jest los rodzin uboższych, inni troszczą się o czystość środowiska, czy zdro wy tryb życia warszawiaków. Zainte resujmy się sprawami wokół nas, sprawdźmy, jakie organizacje działają na rzecz poprawy naszego otoczenia radzi Wojdat. Spis wybranych, działających na Woli organizacji społecznych jest na

5 K U L T U R A L N A W O L A 5 Zbliża się wiosna, czas wyjść z domu Już teraz czujemy cieplejsze podmuchy wiatru i z przyjemnością wystawiamy twarze do pierwszych promieni sło necznych przepowiadających koniec zimy. My od dawna myślimy o wiośnie i o pierwszych, cieplejszych dniach. Przygotowujemy na tę okazję coś spe cjalnego. Chcielibyśmy Państwu zapro ponować trochę zabawy i ruchu na świeżym powietrzu, co przyda się po długiej i ciężkiej zimie. Przed nami dru ga edycja Podchodów na Woli, czyli gry miejskiej odbywającej się w obrę bie naszej dzielnicy. Gra przygotowana przez Urząd Dzielnicy Wola oraz portal WarsawSun.pl odbędzie się w niedzielę 18 kwietnia. Uczestnicy będą musieli w określonym czasie przemieszczać się między poszczególnymi checkpointa mi, czyli punktami kontrolnymi. W każ dym z nich na gracza będzie czekało zadanie, którego rozwiązanie umożliwi dalszą zabawę. Gracze otrzymają spe cjalnie w tym celu przygotowaną kartę do wypełniania w każdym z punktów. Tym razem wspólnie odkryjemy powo jenny, PRL owski klimat Woli. Będzie Na afiszach wolskich teatrów pojawiły się nowe tytuły. Parlez moi d'amour Philippa Claudela, to sztuka opowiada jąca o trudnej miłości małżeńskiej. Pew nego wieczoru po powrocie z przyjęcia firmowego, para z 30 letnim stażem postanawia rozliczyć się ze swoim związkiem. Spektakl w reżyserii Romu można posłuchać wolskich melodii w wykonaniu Jeremy Stępkowskiego, czy potargować się na jednym z baza rów. Kto brał udział w pierwszej edycji wie, że przygotujemy na tę okazję tro chę niespodzianek, i na pewno łatwo nie będzie. Na pierwszych 50 graczy, którzy zgłoszą się na metę z poprawnie Dwie premiery alda Szejda można oglądać od 7 marca w Teatrze Scena Prezentacje. W rolach głównych występują Agnieszka Wo sińska i Sławomir Grzymkowski. Nieco cięższą opowieść proponuje Teatr Na Woli. Najnowsza sztuka Macieja Kowa lewskiego Trzy siostrzyczki Trupki, oparta jest na faktach. Trzy siostry wy wypełnioną kartą, będą czekały nagro dy. Aby przystąpić do gry miejskiej, na leży zgłosić się pod numerem telefonu: (22) tylko do 18 marca. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w podchodach. MJ Zeszłoroczne Podchody na Woli. Uczestnicy w trakcie wspinaczki w fabryce Bumar. chowują autystycznego, dorosłego syna jednej z nich. Obraz z pozoru normal nej rodziny nagle zaczyna się rozjeż dżać. W bohaterów dramatu wcielą się Małgorzata Rożniatowska, Bogusława Schubert, Ewa Szykulska oraz Magdale na Stużyńska, Natalia Szyguła, Rafał Mohr i Artur Janusiak. Spektakl, na któ ry wstęp mają tylko dorośli, można oglądać od 12 marca. W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W ADAM SKRZYPCZAK Aby otrzymać zaproszenia, należy zadzwonić do 15 marca pod numer (22) , wyłącznie w godz i odpowiedzieć na proste pytanie. Rozwiązanie znajdą Państwo w tym wydaniu Kuriera Wolskiego. Zapraszamy. Kto pierwszy ten lepszy! Dzisiejsze pytanie: Kiedy ukaże się 50. numer nowej edycji Kuriera Wolskiego? Proszę podać datę. W tym numerze w dobre ręce oddamy: Teatr Na Woli 2 zaproszenia 2-osobowe, Trzy siostrzyczki Trupki, 20 marca Teatr Na Woli 2 zaproszenia 2-osobowe, Trzy siostrzyczki Trupki, 21 marca Teatr Na Woli 2 zaproszenia 2-osobowe, Lęki poranne. Gościnny występ Teatru Nowego z Krakowa, 23 marca Kino 5D Extreme 5 zaproszeń 2-osobowych, wybrany seans kinowy w dowolnym terminie. Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Parlez-moi d amour 21 marca Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Diabeł w purpurze 25 marca Kawiarnia Mesita zaproszenie 2-osobowe koncert Katarzyny Szczepanek Między piętrami (m.in. piosenki Jacka Kaczmarskiego) 13 marca Kawiarnia Mesita zaproszenie 1-osobowe warsztaty ceramiczne, ramki na fotografie 15 marca Oświecamy Przedszkolaków Wolskie przedszkolaki uczą się ekolo gii. 25 lutego w Przedszkolu z Oddzia łami Integracyjnymi im. Wandy Cho tomskiej nr 127 przy ul. Nowolipki odbyła się akcja Oświetlamy Przed szkolaków. Dzieci uczestniczyły w war sztatach, podczas których dowiedziały się, co to jest elektryczność i w jaki sposób można oszczędzać zużycie prą du. Każde dziecko otrzymało dyplom Małego odkrywcy elektrycznego świa ta. Podczas finału imprezy pięcio i sześciolatki recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, zadawały młodszym koleżankom i kolegom pytania w for mie zagadek, a wszystko to w tematyce ekologicznej. W ramach współpracy ze społecznością lokalną firma Danone Sp. z o.o przekazała na ręce pani dy rektor 100 żarówek energooszczędnych i upominki dla każdego dziecka. Przed szkole od lat angażuje się w wychowa nie ekologiczne. Zajęcia komponowa ne są tak, by elementy edukacji ekolo gicznej były stale obecne w życiu ma luchów, a ścisła współpraca z rodzicami pozwala wierzyć, że kształtowana pos tawa wobec środowiska stanie się na zawsze już ważna dla dziś jeszcze bardzo młodych ludzi mówi dyrektor przed szkola, pani Agnieszka Stypułkowska. Partnerzy akcji: Danone Sp. z o.o., Fundacja Nasza Ziemia, Ośrodek Dzia łań Ekologicznych Źródła oraz Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. ST Wolę zapobiegać Urząd Dzielnicy Wola Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza miesz kańców na spotkania edukacyjne w ra mach cyklu Zdrowa Wola profilak tyka chorób nowotworowych : Spotkanie dla seniorów Jak wspo magać odporność swojego organiz mu? poprowadzi mgr Alicja Grze siak specjalista psychologii kryzysu z Kliniki Powrotu do Zdrowia 17 marca (środa), godz , sala konferencyjna przy ul. Syreny 18. Spotkanie z okazji Dnia mężczyzny profilaktyka raka prostaty 18 marca (czwartek), godz , sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola, al. So lidarności 90. Po spotkaniu, współ organizowanym z Fundacją Wygraj my Zdrowie, istnieje możliwość poddania się nieodpłatnemu bada niu gruczołu krokowego w placów ce przy ul. Płockiej. Rak prostaty stanowi w Polsce wśród mężczyzn trzecią pod względem częs totliwości występowania przyczynę zgonów spowodowanych chorobą no wotworową. Guz ten rozwija się sto sunkowo powoli, niekiedy bezobjawo wo lub objawy mogą sugerować łagod ny rozrost prostaty. Dlatego tak ważne jest wykrycie go w fazie, w której moż na chorobę leczyć skutecznie. Służyć temu może regularne, co najmniej raz do roku, badanie gruczołu krokowego u urologa. Nie wolno ignorować żad nych dolegliwości ze strony układu moczowego. SYLWIA TOMASINI Kocia stronka dla dzieci W Internecie działa nowa strona edukacyjna kociaki dzieciaki.pl. Witryna Fundacji Kociolandia skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, ucz niów szkół podstawowych, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ma uświadomić dzieciom charakter relacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami, wskazywać rolę, jaką zwierzę odgrywa w domu. Porusza też temat opieki i humanitarnego trak towania zwierząt. Na stronie znajduje się sekcja poświęcona kotom bezdom nym i wolno żyjącym. Źródło: Fundacja Kocialandia/Red.

6 6 H I S T O R Y C Z N A W O L A Z wizytą u wołyńców Przed rozpoczęciem wykopów pod Muzeum Żydów Polskich warszawska prasa zapowiadała odkrycie wielu podziemnych niespodzianek. Wśród nich znajdowały się relikty dawnych Koszar Wołyńskich. Koszary Artylerii Koronnej powstały w czasach I Rzeczypospolitej. Rozległa posesja wojskowa ciągnęła się wzdłuż ul. Gęsiej, od Dzikiej aż po Smoczą. Do 1794 r. stacjonowały tu Regiment Arty lerii Koronnej oraz Korpus Inżynierów Koronnych (odpowiedzialny m.in. za prowadzenie prac pomiarowych i topo graficznych oraz budownictwo wojsko we). Pod późniejszym adresem Dzika 19 stał monumentalny, klasycystyczny gmach na rzucie prostokąta, mieszczą cy sztab i kancelarię pułku, pomiesz czenia reprezentacyjne, mieszkania ofi cerskie oraz sale koszarowe. Jego pro jektantem był architekt Stanisław Za wadzki. Na zachód od gmachu, po pa rzystej stronie ul. Gęsiej, rozciągało się gospodarstwo pułku kilkanaście bu dynków murowanych i drewnianych, w tym składy wyposażenia i uzbroje nia, warsztaty rzemieślnicze, stajnie, szopy dla furgonów. Posesję zamykały zabudowania pułkowej piekarni, poło żone na rogu ulic Gęsiej (pod później szym numerem 28) i Smoczej. W okresie Insurekcji Kościuszkow skiej w części pomieszczeń gmachu głównego urządzono lazaret, a w zabu dowaniach gospodarstwa funkcjono wały młyn prochowy i odlewnia kul. W czasach Księstwa Warszawskiego na Gęsiej znów zagościła artyleria. Począt kowo był to 1. Batalion Artylerii Pieszej (wchodzący w skład Legii Warszaw skiej), później również bateria artylerii konnej oraz oddział saperów. Po zajęciu Paryża przez Rosjan w 1814 r. car Aleksander I zadeklaro wał, że bierze sprawę polską we włas ne ręce. Swego brata Konstantego mia nował na naczelnego wodza polskiej armii i pozwolił na jej powrót do kraju. Równocześnie do Warszawy przybyło kilka doborowych, rosyjskich oddzia łów gwardii, z których utworzono spe cjalne zgrupowanie do ochrony wiel kiego księcia Konstantego oraz jego administracji. W Koszarach Artylerii Ko ronnej rozlokował się 1. Batalion Fin landzkiego Pułku Lejbgwardii (piecho ty) oraz Półbateria Artylerii Konnej Gwardii. W 1817 r. batalion przekształcono w nowy Finlandzki Pułk Lejbgwardii. W jego szeregach znaleźli się rekruci z rosyjskich guberni, utworzonych na wschodnich terenach dawnej Rzeczy pospolitej. Rekruci musieli władać języ kiem polskim i znać polskie obyczaje. W tymże roku jednostkę (liczącą wów czas około 2200 żołnierzy i cztery arma ty) przemianowano na Wołyński Pułk Lejbgwardii, a zespół zabudowań przy ul. Gęsiej na Koszary Wołyńskie. Ho norowym szefem pułku został sam wielki książę Konstanty. Żołnierze (zwani potocznie wołyńca mi) ochraniali głównie Zamek Królew ski, w którym mieściła się rezydencja cesarza Rosji i króla polskiego, rezy dencja księcia Konstantego oraz miejs ce zebrań Sejmu Królestwa Polskiego. Poszukujemy starych fotografii Woli! Szanowny Czytelniku! Kurier Wolski stara się przybliżać mieszkańcom dzielni cy zarówno tematy współczesne, jak i historię tych świetnych terenów. W tym celu poszukujemy starych dokumentów, szczególnie fotografii. Jeśli jesteś posiadaczem takich materiałów, wcale nie musisz ich oddawać! Są nam po trzebne tylko do publikacji. Warto przejrzeć swoje domowe archiwa. Może to właśnie Twoje zdjęcie zostanie wykorzystane jako ilustracja do ciekawego arty kułu lub albumu o dzielnicy? W czasie II wojny światowej nasza Dzielnica poniosła olbrzymie straty. Prosi my wszystkich dysponujących archiwaliami związanymi z Wolą, aby udostęp nili nam to, co jeszcze z tego dziedzictwa pozostało. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć unikalne dokumenty o Woli, służące kolejnym pokoleniom mieszkańców Dzielnicy. Prosimy o kontakt pod numerem: i 32, e mail: Red. W trakcie pogłębiania wykopu pod MŻP odkryto m.in. ludzkie szczątki i warsztat z narzędziami. Aby podkreślić więź z matuszką Rossi ją, pułkowi ofiarowano cerkiew mar szową p.w. Wielebnego Spirydona Tro mifunckiego. Była to jedna z zaledwie sześciu świątyń prawosławnych w ówczesnej Warszawie. Na czas letnich ćwiczeń ikonostas przenoszono do Obozu Powązkowskiego, gdzie pełnił funkcję głównej cerkwi wojskowej. Około 1819 r., w bocznym skrzydle głównego gmachu, została otwarta pol ska Szkoła Bombardierów. Na półrocz nych kursach jesienno zimowych szko lono tu kandydatów na podoficerów artylerii. Stabilną egzystencję wołyńców za kłóciły dopiero wydarzenia Nocy Listo padowej. Powstańcy próbowali zdobyć Wola przymierza się do premiowania prac dyplomowych o tematyce związa nej z dzielnicą. Niebawem powstanie regulamin konkursu, ale już wiadomo, że oceniane będą wszystkie obronione prace dotyczące Woli. Wbrew pozo koszary, jednak nie udało się im wed rzeć do środka. Do niewoli dostał się jedynie dowódca pułku, który mieszkał na kwaterze i nie zdążył wrócić na czas. Następnego dnia jednostka otrzy mała rozkaz natychmiastowego wyjścia z Warszawy bez walki. Ta gorzka lekcja wstydu i pokory zaowocowała dziewięć miesięcy później, kiedy ponad pięciuset ochotników z Pułku Wołyńskiego wzięło udział w krwawym szturmie na Rogatki Wolskie i Jerozolimskie. PB Źródło: 1. A. Korgol, Koszary Artylerii Koronnej, [w:] Barbakan, nr 39 (178), Warszawa R. Marcinkowski, Ilustrowany atlas dawnej Warszawy, Warszawa 2004, arkusze V i X. Nagroda za pracę dyplomową o Woli Nie wiesz, jaki wybrać temat na pracę magisterską lub licencjacką? Jesteś lokalnym, wolskim patriotą, albo po prostu zakochałeś się w Warszawie? rom tematyka może być bardzo zróżni cowana. Nasza Dzielnica to bogata his toria, ale nie tylko. Każdy, niezależnie od kierunku studiów znajdzie tu coś dla siebie. W najbliższych wydaniach poda my więcej szczegółów. MP ANTONINA ZBYSZEWSKA-MILDNER HENRYK ŁAGODZKI Bolesław Bierut (prawdziwe nazwisko Bolesław Biernacki) ze swoją świtą przed otwarciem zajezdni trolejbusowej na początku 1946 r. Prosimy o pomoc w rozpoznaniu miejsca. Dom przy Grzybowskiej 46 zagrał w filmie Poszukiwany, poszukiwana. Dziś czeka na rozbiórkę. Na balkonie żona autora z dzieckiem. Z lewej gruzy i nieistniejący już budynek.

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

Problemy z fabryką Temlera. Wznawiamy bezpłatne. spacery po Woli. W oparach absurdu

Problemy z fabryką Temlera. Wznawiamy bezpłatne. spacery po Woli. W oparach absurdu B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y Dyżury radnych dzielnicowych i miejskich patrz str. 2 Place zabaw na jedno kliknięcie patrz str. 3 Nr 74/375 17 marca 2011

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 2/303 8 maja 2008 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Modernizacja WOM Klienci Urzędu Dzielnicy Wola

Bardziej szczegółowo

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych Powstaje targowisko meblowe patrz str. 3 Nr 114/415 31 października 2013 www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 I N F O R M A C J E I W Y D A R Z E N I A Ruszyły prace nad budżetem obywatelskim patrz str. 3 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9 NR 8/9 (124/125) Rok XI Sierpień/Wrzesień 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Bielański ratusz odlicza czas do przyjęcia mieszkańców Fot. M. Wasilewski

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Bielanach

Jubileusz na Bielanach b Dwie strony medalu b Wypalenie zawodowe b Drożeją bilety b Wiecha na Łodygowej 11 b NASZA 23 listopada 2012 Nr 20 (137) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok VIII Jubileusz na Bielanach Zamawianie

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

www.bemowo.waw.pl www.facebook.com/bemowowarszawa nr 9/2013 Przedsiębiorczości, czyli pierwszy krok do biznesu str. 6

www.bemowo.waw.pl www.facebook.com/bemowowarszawa nr 9/2013 Przedsiębiorczości, czyli pierwszy krok do biznesu str. 6 ISSN 1897-9777 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY www.bemowo.waw.pl www.facebook.com/bemowowarszawa nr 9/2013 Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości, czyli pierwszy krok do biznesu str.

Bardziej szczegółowo

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XV, nr 3 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA W numerze: Alarm Powodziowy...

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. WyŁĄcznie lite drewno ŁóŻeczka ŁóŻka i wszystkie inne meble. oraz naprawa i renowacja mebli drewnianych

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. WyŁĄcznie lite drewno ŁóŻeczka ŁóŻka i wszystkie inne meble. oraz naprawa i renowacja mebli drewnianych Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Jacek nasze Jawień Tychy Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 3/217 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. sądu?

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. sądu? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!!

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!! PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Krzyżówka z nagrodą zaproszenie do restauracji na dancing i kolację! Darmowe życzenia na Walentynki! Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku! Złóż życzenia swojej

Bardziej szczegółowo

Śladami Brata Alberta

Śladami Brata Alberta Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIĘCZNIK Nr 6 (186) czerwiec 2007 cena 2 zł (w tym 7% vat) nakład 1550 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole fot. Jacek Bielenin

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciepły z Zespołu Administracji

Marcin Ciepły z Zespołu Administracji W tym numerze wszystko o Brzezince Tygodnik Lokalny 24 28 kwietnia 2014 r. nr 17/1178 rok XXIV cena 2,50 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 Tytuł pojawił się w roku 1798 Mysłowice prawa miejskie 1360 r.

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Xiao Rundcrantz. Pisarka, autorka powieści Czerwona prokurator odwiedziła nasze miasto. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI

Bohater tygodnia: Xiao Rundcrantz. Pisarka, autorka powieści Czerwona prokurator odwiedziła nasze miasto. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI Bohater tygodnia: Xiao Rundcrantz Pisarka, autorka powieści Czerwona prokurator odwiedziła nasze miasto. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 43/49 28 października 2008 ISSN 1898-7206 Odkorkować

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WOLSKA GRA O TRONY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WOLSKA GRA O TRONY GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WYBORY WOLSKA GRA O TRONY O pięć mandatów radnych Warszawy wybieranych na Woli ubiegać się będzie równo 100 kandydatów.

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Co to jest rewitalizacja Kęt

Co to jest rewitalizacja Kęt Ważne informacje przed listopadowym świętem www.info.kety.pl NR NR 611 (199) (204) maj listopad 2008 2008 cena 2,00 zł cena 2,00 zł Nr indeksu 363928 Nr indeksu 363928 ISSN ISSN 1425-6975 1425-6975 Co

Bardziej szczegółowo

Porządkują Domy Dziecka

Porządkują Domy Dziecka ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 4 MARCA 2011, NR 344 WAŁBRZYCH Porządkują Domy Dziecka Robert Ławski, starosta powiatu wałbrzyskiego zabrał się porządkowanie trudno zrozumiałej

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

w którym znajdowały się trzy osoby. Byli to mężczyźni w wieku 23, 28 i 61 lat mówi podkomisarz Tomasz Podejrzanym w sprawie jest 28-letni mieszkaniec

w którym znajdowały się trzy osoby. Byli to mężczyźni w wieku 23, 28 i 61 lat mówi podkomisarz Tomasz Podejrzanym w sprawie jest 28-letni mieszkaniec CZYTAJ Tygodnik Lokalny 12 18 marca 2014 r. nr 10/1172 rok XXIII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.plco TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA nikiem dla przyszłego kształtu miasta są opracowywane

Bardziej szczegółowo