- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11"

Transkrypt

1 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 6 (125) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN Rok X CZERWIEC 2009 OSP na ćwiczeniach Tym razem górą... Marklowice Górne najlepsze! - str. 9 Nie wyrzucaj - możesz oddać za darmo w aptece! Zbiórka przeterminowanych leków - str. 7 Ośrodek Sportów Wodnych Młyńszczok zaprasza w lipcu i sierpniu codziennie od Uroczyste otwarcie - sobota r. godz Zapraszamy! spartakiada sołectw 2009 Powiat bez granic - wyróżnienie dla naszej gminy str. 11 W sprawie spalarni w Karwinie Spotkanie z Czechami Najpierw w Konsulacie w Ostrawie a później (24 czerwca 2009) w Zebrzydowicach w sali sesyjnej odbyło się spotkanie polsko-czeskie odnośnie planowej budowy spalarni na terenie dawnej kopalni Barbara. - strona 7 - czytaj - strona 11 Carpe diem - str. 12 F.H.U. Stañczyk sk³ad opa³u - str. 2 Wiadomoœci znad Piotrówki 1

2 2 Wiadomoœci znad Piotrówki

3 Nasza historia czerwcu 1975 r. kolejna reforma administracyjna zlikwidowała powiaty. Cieszyn włączono do nowego województwa bielskiego, nasza gmina (chyba ze względu na planowaną budowę kopalni w Kaczycach) pozostała w województwie katowickim. Od tego roku Zebrzydowice zostały na 23 lata odłączone od Ziemi Cieszyńskiej aż do kolejnej reformy administracyjnej w r. 1998, przywrócono wówczas powiaty i Zebrzydowice wróciły do powiatu cieszyńskiego, chociaż komunikacja z Cieszynem stała się bardzo utrudniona. Od r funkcję Naczelnika Gminy pełnił do roku 1990 mieszkaniec Kaczyc Henryk Piekar (12), sekretarzem gminy mianowano Alojzego Paprotę. Od 1981 r. do końca stycznia 1989 r. Halina Tomasik pełniła obowiązki Inspektora Szkolnego Gminy Zebrzydowice, w lutym 1989 r. funkcję tę objął Marian Szczotka. W tym okresie wybudowano trzy nowe przedszkola: w Marklowicach Górnych w 1975 r., w Kończycach Małych w r. 1984, a w Kaczycach w 1985 r. i rozpoczęto rozbudowę szkoły w Zebrzydowicach. W 1981 r. Urząd Gminy przeniósł się do nowego budynku przy ul. ks. A. Janusza. W Marklowicach Górnych powstał cmentarz, w latach wybudowano tam kościół i erygowana została nowa parafia p/w św. Jozafata. W Kaczycach trwały prace przy budowie kopalni. W całej gminie rozpoczęto gazyfikację. Helena i Ludwik Bartoszek (cdn.) Wspólna procesja na Boże Ciało Marklowice Górne i Dolne połączone Za nami obchody jednego z najważniejszych świąt Katolickich Bożego Ciała. We wszystkich parafiach naszej gminy odbyły się procesje. Podobnie było w naszym najmłodszym kościele w Marklowicach Górnych. Nie byłoby w tym wydarzeniu nic szczególnego, gdyby nie to, że tym razem po raz pierwszy miało ono charakter międzynarodowy. Procesja bowiem połączyła ze sobą dwa kościoły ten w Marklowicach Dolnych (Republika Czeska) oraz ten w Górnych (po naszej, polskiej stronie). Nasi internauci dostarczyli nam fotografie ilustrujące to szczególne święto, za co serdecznie dziękujemy. Organizacja Bożego Ciała, oprócz zaangażowania wielu osób możliwa była także dzięki temu, że od ponad roku jesteśmy w układzie z Schengen i granicę można przekraczać w dowolnym miejscu. Trzeba pamiętać jednak o tym, że należy przy sobie nosić dokumenty. W razie kontroli po przekroczeniu granicy bez dokumentów, możemy zostać oskarżeni o nielegalne przekroczenie granicy państwa. NASI WÓJTOWIE (dok. z poprzedniego numeru) 22 lipca 1948 r. na zebraniu w sali gospody Rudolfa Kolaczka wybrano kolejne nowe władze gminy. Wójtem został Emil Badura z Kończyc Małych, a przewodniczącym Gminnej Rady Józef Kropka. Sytuacja ta przetrwała tylko do 24 października 1949 r., kiedy to zmieniono wójta. Został nim mieszkaniec Cieszyna, pracownik Celmy - Józef Gawlas, przewodniczącym rady pozostał nadal Józef Kropka. Stan taki przetrwał do czasu reorganizacji władz samorządowych w czerwcu 1950 roku, wtedy to powstały GRN czyli Gminne Rady Narodowe. Nasza obejmowała Marklowice Górne, Zebrzydowice i Kończyce Małe. Od tego też czasu nie używało się nazwy wójt, wprowadzono natomiast nazwę przewodniczący gminnej rady narodowej. 17 czerwca 1950 r. wybrano Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zebrzydowicach, w skład którego weszli: Józef Gawlas - były wójt, Maria Kopiec - urzędniczka gminy, Ludwik Parchański sekretarz gminy. Od 1 stycznia 1949 r. wprowadzono na terenie gminy nocną straż. Strażnicy nosili na ręku opaski, musieli być w stałym kontakcie z milicją, opłacano ich ze składek mieszkańców. W grudniu 1950 r. przeprowadzono ekshumację zwłok żołnierzy radzieckich z różnych miejsc na terenie Zebrzydowic, Kończyc Małych i Marklowic Górnych. Zwłoki złożono w mogile na zachodniej części cmentarza w Zebrzydowicach i ustawiono pomnik. Pracami kierował ówczesny komendant milicji Franciszek Matuszyński pod nadzorem służby sanitarnej z Cieszyna. Już 12 stycznia 1951 r. z funkcji przewodniczącego ustąpił Józef Gawlas, a na jego miejsce wybrano Henryka Bonczka (8), dotychczas pracownika poczty. W tym samym czasie wybrano też nowego sekretarza gminy, został nim Karol Grzybek z Pruchnej, a sekretarzem PZPR został Stefan Kidoń z Chybia. O tej ekipie władz piszący kronikę szkoły w Zebrzydowicach, jej ówczesny kierownik - Alojzy Gabzdyl, wyraził się niepochlebnie wspominając, że toczyli oni bezwzględną walkę z gronem zebrzydowickich nauczycieli. Nie trudno go zrozumieć, bo był to okres, kiedy władze zarówno gminne jak i partyjne mieszały się do wszystkiego nie wyłączając kościoła. Henryk Bonczek jak i sekretarz Karol Grzybek zrezygnowali w r z pełnienia swoich funkcji (Karol Grzybek w maju, a Henryk Bonczek w lipcu). W maju 1951 r. poza zakładami pracy aż 1243 mieszkańców gminy podpisało tzw. Apel Sztokholmski w ramach Narodowego Plebiscytu Pokoju. Udział w tym głosowaniu brali również uczniowie klasy szóstej i dwu siódmych. Uroczystości towarzyszyła kolejowa orkiestra z Zebrzydowic i występy grupy gimnastycznej z Chybia. Zaś w maju 1952 r. otwarte zostało ambulatorium dentystyczne w domu państwa Białończyk, z którego korzystali odtąd też uczniowie miejscowej szkoły. We wrześniu 1952 r. wybrano przewodniczącego GRN w osobie Franciszka Węglorza(9), też pracownika poczty. Funkcję tę pełnił on do maja 1953 r. Po nim wybrano Jana Grzonkę (10), kolejarza z Gołkowic. W grudniu 1954 r. nastąpiła kolejna zmiana w systemie władz lokalnych. Zamiast gminnych rad narodowych powstały gromadzkie rady narodowe. Wybrano wtedy 27 członków Gromadzkiej Rady Narodowej w Zebrzydowicach. Przewodniczącym Prezydium GRN został pracownik GS-u Zebrzydowice - Władysław Pagacz (11), zastępcą Wilhelm Dubnicki, a sekretarzem Bogumił Płonka. Władysław Pagacz stanowisko to piastował aż do kolejnej reformy administracyjnej. W latach odbudowano zniszczony pod koniec II wojny światowej zamek w Zebrzydowicach, a 29 kwietnia 1964 r. oddano do użytku nowy dworzec kolejowy też w Zebrzydowicach oraz zakończono elektryfikację linii kolejowej do granicy państwa. W grudniu następnego roku otwarto nowy Ośrodek Zdrowia z przychodnią stomatologiczną i Izbą Porodową, a w 1970 r. oddano dobudowaną do zamku salę widowiskową. W 1973 roku zamiast gromad utworzono gminy. Z połączonych trzech gromad: Zebrzydowic, Kończyc Małych i Kaczyc powstała jedna obecna Gmina Zebrzydowice. W Wyrazy współczucia dla Pani Ewy Czudek z powodu śmierci ojca składa Wójt Gminy Zebrzydowice wraz ze współpracownikami Wyrazy głębokiego współczucia Panu Bogdanowi Szuścikowi wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice z powodu śmierci ojca składają Rada i Wójt Gminy Zebrzydowice Wiadomoœci znad Piotrówki 3

4 STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T (4 (4 M WYSOKOŚCI), POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM ORAZ MOTOCYKLI TOYOTA KONSEK - RYBNIK, ul. Prosta 100, tel , fax Wiadomoœci znad Piotrówki

5 INFORMACJA w sprawie opłaty od posiadania psów Zapłać za swojego psa Opłata od posiadania psów na 2009 roku wynosi: 20,00 zł od jednego psa, 40,00 zł od każdego następnego psa. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 września 2009r. a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Ustawowe zwolnienia z tej opłaty dotyczą: psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych /niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych/; psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe zwolnienie dotyczy jednego psa, psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych (w rozumieniu ustawy o podatku rolnym) zwolnienie obejmuje po dwa psy na każde gospodarstwo. Wpłaty z tytułu posiadania psów można dokonać na rachunek Urzędu Gminy Zebrzydowice nr Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój lub w kasie Urzędu Gminy Zebrzydowice w godzinach pracy. Wspólne zadanie z gminą Pawłowice Pętla autobusowa w Zebrzydowicach W dniu 26 czerwca br. zostało podpisane przez Wójtów Gminy Zebrzydowice i Pawłowice porozumienie, którego przedmiotem jest wykonanie pętli autobusowej, zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Chabrowej z ul. Ks. Janusza. W efekcie powyższego porozumienia, zrealizowany zostanie placyk manewrowy pętla, umożliwiająca zawracanie autobusom. Planowany zakres zostanie wykonany w dwóch etapach. W pierwszym etapie, który zostanie ukończony do 30 września br. wykonane zostaną roboty ziemne oraz podbudowa i utwardzenie nawierzchni, zaś w drugim etapie wykonana zostanie wyremontowana nawierzchnia na ul. Chabrowej (od nowego mostu do skrzyżowania z ul. ks. Janusza). Ukończenie drugiego etapu planowane jest w terminie do 31 sierpnia 2010r. Całkowity koszt zadania został określony na ok.180 tys. zł. z czego 90 tys. zł. pokryje Gmina Pawłowice w roku 2009, zaś pozostałą kwotę poniesie Gmina Zebrzydowice na remont drogi w 2010 r. Z-ca Wójta, Karol Sitek SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP PODPIS ELEKTRONICZNY Z dniem 1 lipca 2009 roku rozpoczynamy wydawanie podpisu elektronicznego dla zainteresowanych. Po co taki podpis? - Podpis taki potrzebny jest do załatwiania spraw drogą elektroniczną i wiąże się z wprowadzeniem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP. Podpis jest odpowiednikiem zwykłego podpisu. Jest niemożliwy do podrobienia, równocześnie łatwo go zweryfikować. Posiadanie podpisu elektronicznego może dokonać załatwienia wielu spraw bez konieczności każdorazowej wizyty w urzędzie. Oczywiście brak podpisu nie oznacza, że nie załatwimy swojej sprawy. Podpis elektroniczny ma to tylko ułatwić i daje dodatkowe możliwości. Gdzie można otrzymać podpis elektroniczny? - Mieszkaniec naszego województwa może wyposażyć się w podpis elektroniczny w jednym z uprawnionych centrów certyfikacji. Takie Centrum znajduje się między innymi w urzędzie Gminy Zebrzydowice. Punkt wydawania certyfikatów mieści się w siedzibie Urzędu /I piętro, pokój nr 17/. Certyfikaty wydawane zainteresowanym są bezpłatnie, na dostarczonych przez klientów nośnikach. Nośnikiem może być standardowy pendrive lub karta kryptograficzna wydana przez dostawcę podpisów kwalifikowanych. Jakie czynności należy wykonać aby otrzymać podpis elektroniczny? - zainteresowany musi wypełnić wniosek, można przygotować i wysłać korzystając ze strony lub zgłosić się osobiście do Urzędu. Niezależnie od wybranej metody, wizyta w Urzędzie jest niezbędna. Inspektor d/s rejestracji zweryfikuje dane osobowe Państwa na podstawie jednego z dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy wydane po 1 lipca 1999r. Procedurę kończy podpisanie umowy i wydanie certyfikatu. Certyfikat umieszcza się na nośniku, o którym mowa w pkt. 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego Jak się spodziewano, bardzo niska frekwencja... Kolejne wybory do Europarlamentu za nami. Jak się wszyscy spodziewali, frekwencja była bardzo niska, by wręcz powiedzieć, marna. W wyborach w naszej gminie wzięło 24.33% uprawnionych do głosowania (9912). Łącznie na wszystkie listy oddano 2368 głosów. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej - 26 głosów, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 62 głosy, Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej - 40 głosów, Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 20 głosów, Komitet Wyborczy Libertas 16 głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) - 26 głosów, Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej - 35 głosów, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP głosów, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 601 głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzod Polsko Piast 2 głosy. Najwięcej głosów zdobyli Jerzy Buzek (575), Jan Olbrycht (478) obaj PO, Migalski Henryk (280), Kloc Izabela (192) oboje PiS. Adam Gierek z Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy wywalczył 157 głosów. Natomiast Arkadiusz Trzaskalik (pochodzący z Zebrzydowic) otrzymał 119 głosów (również Sojusz Lewicy demokratycznej). W przeliczeniu na procenty 3 zwycięskie partie otrzymały następujące wyniki: P0-48,78%, PiS - 25,38%, SLD - 15,92%. Remonty na drogach gminnych Trwają remonty dróg gminnych zaplanowane na ten rok. Nowe nakładki asfaltowe otrzymało już większość odcinków ulic ujętych w umowie z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowym w Pszczynie. Są to ulice: Poziomkowa, Gajowa, Skotnicka, Świtezianki, Folwarczna, boczna ul. Morcinka, Olchowa, Harcerska oraz boczna Krótkiej. Zakończono też tzw. remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową. Koszt tych prac to 50 tys. zł. Trwają roboty na skrzyżowaniu ulic Korczaka i Jagiellońskiej w Kończycach Małych. Inwestorem jest Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. W najbliższym czasie powiat cieszyński rozpocznie także remont drogi powiatowej (ul. Korczaka) w kierunku na Pruchną na odcinku ok. 1,5 km. Obecnie trwa procedura przetargowa. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE Wójt Gminy Zebrzydowice przypomina, że ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz. U. Nr 124, poz ze zm.) nakłada na posiadaczy gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha obowiązek ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzialności cywilnej rolników. Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść opłatę, której wysokość wynosi: w ubezpieczeniu OC rolników równowartość w złotych 30 euro, w ubezpieczeniu budynków rolniczych równowartość złotych 100 euro. Nadmienić należy, że wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Z uwagi na powyższe, celem uniknięcia dodatkowych konsekwencji finansowych, apelujemy do wszystkich, którzy do tej pory nie spełnili tego obowiązku aby niezwłocznie zawarli umowę ubezpieczenia OC oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z wybranym funduszem. Ujawnienie podczas kontroli braku ubezpieczenia będzie skutkowało opłatami, o których mowa wyżej. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw z zakładem ubezpieczeń. Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowiązany wnieść opłatę za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość 2 euro od 1 ha. Ujawnienie podczas kontroli braku ubezpieczenia będzie skutkowało opłatami, o których mowa wyżej. Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów, o których mowa wyżej obowiązany jest Wójt Gminy. Wiadomoœci znad Piotrówki 5

6 CENTRUM OGRODNICZO - PASZOWE ZEBRZYDOWICE, UL. ORZESZKOWA 20 (obok skupu złomu) OFERUJE: - Baseny ogrodowe - Sprzęt plażowy (materace, piłki, koła, parasole) - Meble ogrodowe - Huśtawki ogrodowe - Pergole ogrodowe - Altany ogrodowe - Grille (akcesoria do grilli) - Plandeki - Opryskiwacze (ciśnieniowe, ręczne) - Kosiarki (spalinowe, elektryczne) - Piły spalinowe - Słoiki, wieczka do słoików - Balony na wino - Nawozy (rolnicze, ogrodowe) - Ziemia (kwiatowa, uniwersalna, torf) - Kora (sosnowa, dekoracyjna, kolorowa) - Pasze - Kwiaty, krzewy, iglaki - Nasiona traw, warzyw, kwiatów - Doniczki, sprzęt ogrodowy - Wyroby wikliniarskie Centrum otwarte: pon.-pt.: ; sob: Tel , Zapraszamy na tanie zakupy 6 Wiadomoœci znad Piotrówki

7 W s p r a w i e s p a l a r n i w K a r w i n i e Spotkanie z Czechami Najpierw w Konsulacie w Ostrawie a później (24 czerwca 2009) w Zebrzydowicach w sali sesyjnej odbyło się spotkanie polsko-czeskie odnośnie planowej budowy spalarni na terenie dawnej kopalni Barbara. Na spotkaniu zjawili się Starosta Cieszyński Czesław Gluza oraz wszyscy wójtowie gmin przygranicznych. Spotkanie prowadził wójt Zebrzydowic, Andrzej Kondziołka. Nie zabrakło także przedstawicieli najważniejszych w regionie mediów. Każda ze stron przedstawiła swoje zdanie. Czeska strona, którą reprezentował Miroslav Novák nie wniosła do dyskusji niczego nowego spalarnia jest ekologiczna, nie będzie dioksyn, a lokalizacja znajduje się w najlepszej według Czechów lokalizacji. Jednym z najciekawszych stwierdzeń, które padło w czasie spotkania było to, że spalarnia właściwie poprawi stan powietrza na naszym terenie, przy czym partnerzy zza granicy cały czas podkreślali, że według ich badań, róża wiatrów na terenie na której ma znajdować się inwestycja jest w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Ostrawy. Nie dawał za wygraną wójt Zebrzydowic, który cytował pismo, przekazane niedawno przez stronę Czeską, mówiące o tym, że zanieczyszczenie nieznacznie wzrośnie Które zdanie jest prawdziwe, to że zanieczyszczenie wzrośnie, tak jak jest napisane w piśmie od Was, czy jak państwo udowadniali podczas prezentacji że spadnie? Miolav Novák odpowiedział, że oba wywołując tym samym śmiech wśród zgromadzonych. Obie strony również za przykład podawały spalarnię w centrum Wiednia. Czesi udowadniali, że ta lokalizacja już jest dowodem na zasadność takiej inwestycji, na co wójt Kondziołka ripostował - Dla składowania pyłów ze spalarni buduje się tam specjalne składowiska, zatapia je w betonie lub przeprowadza proces zeszklenia. Spalarnia odpadów komunalnych w Wiedniu, uchodząca za najbezpieczniejszą na świecie, składuje najbardziej toksyczną część pozostałości po spalaniu w wyrobiskach solnych poza granicami kraju, co dodatkowo podnosi koszty. Na to Czesi odpowiedzieli, że jest to nieprawdą, większość odpadów stałych można wykorzystać do budownictwa. Czeska strona zarzucała Polskiej, że jest przeciwko budowie spalarni a sama musi w najbliższym czasie wybudować takich spalarni 12. Wyjaśniono wtedy kwestię, że Polacy nie mają nic przeciwko samej spalarni, ale przeciwko jej lokalizacji 7km od granicy. Ciekawe zapytanie padło ze strony zgromadzonych w sali sesyjnej Dlaczego nie jest to projekt transgraniczny, skoro ma oddziaływać na teren w pasie granicznym aż się prosi by był to wspólny projekt obu państw? Można by palić śmieci również z terenu Polski. Pomysłodawcy inwestycji stwierdzili, iż nie wykluczają tego w przyszłości i dopuszczają możliwość współpracy. Nasza strona zarzucała również czeskiej, że o samej spalarni dowiedziała się z mediów (m.in. Portalu OX.PL) i nie prowadzono żadnego postępowania, które w takim przypadku zgodnie z dyrektywami Unijnymi i Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. jest wymagane. Czesi odpowiedzieli na ten zarzut, że decyzja o budowie podjęta została tydzień temu, a dzisiejsze i zeszłotygodniowe spotkanie jest dowodem, że Czesi chcą rozmawiać. Nie ma jednak możliwości zmiany lokalizacji spalarni, ze względu na to, iż chcą nią zastąpić kosztowną ciepłownię, która znajduje się w pobliżu Karwiny. Jak podkreślają obie strony - nikt swojego zdania nie zmienił. Lista argumentów za i przeciw stron jest bardzo długa. Padło nawet stwierdzenie, że warto zorganizować konferencje międzypaństwową na której fachowcy podyskutują na temat budowy spalarni. Zastanawiające jest to, dlaczego strona Czeska nie przeprowadza postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej, co byłoby jasnym i czytelnym świadectwem na uczciwe zamiary Czechów, a tak powstają dywagacje dlaczego? Jak sprawy potoczą się dalej? Będziemy informować naszych czytelników na bieżąco. PL Nie wyrzucaj - możesz oddać za darmo w aptece! Zbiórka przeterminowanych leków Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn. Przeterminowane leki wymagają specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub powinny być poddane termicznej utylizacji. W miesiącu lipcu przeterminowane leki można będzie przekazać do kontrolowanych punktów zbiórki, które będą mieścić się we wszystkich aptekach na terenie nasze Gminy. Przeterminowane leki zamiast do środowiska lub w niepowołane ręce, trafią do unieszkodliwienia!!! K. Herman Zdrowie po godzinach... Na terenie gminy działają zakłady i lekarze podstawowej opieki medycznej, zwani lekarzami rodzinnymi. Placówki te przyjmują pacjentów od W oparciu o informacje uzyskane z NZOZ-ów działających na terenie gminy przypominamy mieszkańcom, że po godz. 18-tej i w dni wolne od pracy pomocy udziela w nagłych przypadkach Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe (tel. 999) oraz izba przyjęć Szpitala Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 4), z którymi ZOZ-y działające w gminie mają podpisane stosowne umowy. Rak piersi - bezpłatne badania Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II realizuje Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu. Dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt diagnostyczny, a kobiet w wieku powyżej 40 lat będzie mogło skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Grant MF EOG: EUR. Słowo nowotwór budzi strach, tymczasem wykrycie zmian we wczesnym stadium choroby daje nadzieję na pełne i skuteczne wyleczenie. Bardzo ważna jest w tym zakresie profilaktyka. We wrześniu w Beskidzkim Centrum Onkologii została otwarta nowa pracownia mammograficzna z mammografem cyfrowym najwyższej klasy, o wartości 1,25 mln zł. Sprzętem takim dysponują największe ośrodki onkologiczne. Tak nowoczesny sprzęt pozwoli na wykrycie bardzo wczesnych zmian dając szansę na pełne wyleczenie. To pierwszy program profilaktyczny w zakresie chorób piersi skierowany dla Pań od 40 roku życia wzwyż, bez ograniczeń. Pracownia mammograficzna będzie czynna do późnych godzin popołudniowych, by umożliwić Paniom najkorzystniejszą dla nich godzinę badania, po wcześniejszej rejestracji. Badanie mammograficzne jest bezbolesne, odbywa się w intymnych warunkach, wykonywane jest przez doświadczonych specjalistów. Kontakt: Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18, tel VIII Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że po raz kolejny organizujemy Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej. 4 lipca 2009 r. - godz Forum dyskusyjne dla rolników w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu z realizacją 4 tematów: Korzystanie z pomocy doradczej przez rolników, Różnicowanie działalności w gospodarstwach rolnych, Programy Rolnośrodowiskowe, Zasady hodowli bydła mięsnego. 5 lipca 2009 r. - godz Forum plenerowe - Ośrodek Sportów Konnych Stadniny Koni w Ochabach. W PROGRAMIE: Oficjalne otwarcie Forum i wystawy rolniczej; Wystąpienia zaproszonych gości; Wręczenie nagród i wyróżnień; Cieszyńska Biesiada, w tym: pogawędki gwarowe, występy ludowych zespołów, regionalne potrawy, konkursy i zabawy (cięcie drzewa i wbijania gwoździ na czas, rzut kaloszem, toczenie opony, konkurs z wiedzy rolniczej dla rolników i laików, traktor-cross). Imprezie towarzyszyć będą wystawy: drobnego inwentarza, roślin ozdobnych, twórczości ludowej oraz nowoczesnego sprzętu rolniczego nabytego przez cieszyńskich rolników. Czynne będą stoiska promocyjno-informacyjne instytucji i firm związanych z rolnictwem, agroturystyką i ekologią. Dla dzieci: wesołe miasteczko, jazdy konne, gry i zabawy. Zapewniamy przyjemną formę spędzenia czasu dla całych rodzin - zapraszamy! Dofinansowanie dla kaczyc i marklowic górnych - Gmina Zebrzydowice pozyskała dofinansowanie z Funduszu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na zakup strojów regionalnych dla zespołów Nadolzianie i Kaczok oraz na zagospodarowanie otoczenia remizy OSP w Marklowicach Górnych. Wiadomoœci znad Piotrówki 7

8 Modernizacja kotłowni Serwis pieców z podajnikiem - Ustawianie najlepszych parametrów spalania - Wymiana ślimaków, elektronik i przekładni WYKONANIE, MODERNIZACJA ORAZ NAPRAWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH I CO PRZERABIANIE ZAINSTALOWANYCH PIECÓW CO ŻELIWNYCH I STALOWYCH NA EKOGROSZEK Tel. kontaktowy: Masz piec CO chcesz przerobić na podajnik! Zadzwoń! Pracownia Sukien Ślubnych SZYK Szycie sukien ślubnych i innej odzieży damskiej na zamówienie klienta z materiału wybranego w pracowni lub własnego. Zebrzydowice, tel. (032) Producent stolarki okiennej i drzwiowej pcv i aluminium spółka z o.o. Pomiar i wycena - bezpłatnie Bramy garażowe Napędy do bram Promocja Horman tel. kom FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 4 Produkcja Cieszyn, ul. Kojkowicka 2, tel./fax Nowość!!! Ogrody zimowe AGENCJA UBEZPIECZENIOWA BURYAN ELŻBIETA Ubezpieczenia z Grupy PZU majątkowe, komunikacyjne OC, AC, emerytalne, życiowe, fundusze inwestycyjne OFE II i III Filar Zebrzydowice, ks. Janusza 4, I piętro (obok sklepu meblowego) tel. kom Tanie oferty ubezpieczeñ komunikacyjnych OC, AC Ubezpieczenia maj¹tkowe FUNDUSZE EMERYTALNE II i III Filar Do wyboru oferty kilku firm Mo liwoœæ obs ugi w domu klienta Józef Kroczek - Zebrzydowice, ul. PCK 33a tel , tel. kom Wiadomoœci znad Piotrówki

9 Gminne zawody sportowo-pożarnicze Tym razem górą... Marklowice Górne najlepsze! Kolejne zawody pożarnicze za nami. W tym roku na boisku sportowym w Kończycach Małych ( ) konkurowały ze sobą nasze 4 gminne jednostki. Oprócz tego, w zawodach wystąpiły dwie grupy młodzieżowe z Zebrzydowic. W składzie młodzieżowym, co warto zauważyć, nie zabrakło dziewczyn. Tory przeszkód nie należały do najłatwiejszych a panująca niska temperatura oraz zimny wiatr, nie ułatwiały startującym zadania. Gdy zmagania się zakończyły, okazało się, że najlepszą drużyną w tym roku jest OSP Marklowice Górne (wynik 128 pkt.), drugie miejsce przypadło Zebrzydowicom (129 pkt.) a trzecie wywalczyła drużyna strażaków z Kaczyc (139 pkt.). Dziękuję serdecznie za przygotowanie dzisiejszych zawodów oraz za udział w nich. Serdecznie gratuluję drużynom dobrych wyników, a jednostce z Kończyc Małych dziękuję za przygotowanie miejsca i sprawne przeprowadzenie zawodów podsumował zawody wójt Gminy Andrzej Kondziołka. Fotorelacja na stronie PL Podziękowania - Zarząd OSP Kończyce Małe składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji zawodów pożarniczych: Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zebrzydowicach, Firmie Pierchała i Kolondra - Serwis Ogumienia, Agencji Ubezpieczeniowej WARTA SA - Agata Smoter, Hurtowni Materiałów Budowlanych - Jerzy Koterbicki. Ćwiczenia kompanii odwodowej w Dębowcu przeprowadzono ćwiczenia Kompanii Odwodowej Powiatu Cieszyńskiego Straży Pożarnej, w których uczestniczyły jednostki z Kończyc Małych i Kaczyc. Należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Zebrzydowice pozostała w zabezpieczeniu). Nasi strażacy zaprezentowali się bardzo dobrze. MŚ Nowy samochód dla OSP Kaczyce - Strażacy z Kaczyc w miesiącu czerwcu otrzymali nowy lekki samochód pożarniczy na podwoziu Forda. Ochotnicy z Kaczyc planują go wykorzystać głównie do działań ratowniczych oraz usuwania miejscowych zagrożeń. Poświęcenie nowego samochodu planują na sierpień br. MŚ OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY Zawieranie umów II Filaru pierwszorazowych po rozpocz ciu pracy (sta u) oraz zmiany (transfery) z innych OFE do OFE ING. mgr Krzysztof Kopiec ul. Adama Asnyka Zebrzydowice tel Złoty Medal dla chóru Echo z Zebrzydowic W dniach 4-7 czerwca 2009 roku w Ołomuńcu w Czechach, odbywał się XXXVII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej SVATKY PISNI OLOMOUC Jest to Festiwal z wielkimi tradycjami muzycznymi. Odbywa się w pięknych i zabytkowych obiektach sakralnych i obiektach kulturalnych Ołomuńca. W tegorocznej edycji Festiwalu uczestniczyło 117 chórów z 12 krajów świata, razem około śpiewaków. Chór Echo w kategorii: Muzyka sakralna, wyśpiewał Złoty Medal i Złoty Dyplom. To ogromne osiągnięcie dla amatorskiego zespołu. Składam serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim chórzystom. Jadwiga Sikora - dyrygent chóru Gratulujemy kolejnego sukcesu - Redakcja. Najlepsi uczniowie - nagrody wójta - W związku z zakończeniem roku szkolnego 2008/2009 przyznane zostały przez Wójta Gminy nagrody książkowe dla najlepszego ucznia. I tak nagrodę otrzymali: Kamil Suchanek uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Kaczycach, Magdalena Czyż uczennica klasy III Gimnazjum w Kaczycach, Rafał Puzoń uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach, Franciszek Brzezina uczeń klasy III Gimnazjum w Zebrzydowicach, Angelika Bijok uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych, Aleksandra Witosz uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych. Kultowy LINCOLN TOWN CAR do wynajęcia na śluby, bankiety i inne imprezy okolicznościowe. Cena już od 500 zł, do 50 km. dojazd gratis. tel tel F.H.U. INSTEL - rok zał mgr inż. Jacek Piechowiak, Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 2B k/targu i Biedronki nad Żabką tel./fax 032/ , kom Hurtownia i sklep sprzętu oświetleniowego i elektrycznego, kable, przewody Chór Echo w Ołomuńcu ceny do negocjacji Wiadomoœci znad Piotrówki 9

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (126) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X lipiec 2009

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (126) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X lipiec 2009 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 7 (126) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X lipiec 2009 Pływający basen na Młyńszczoku Kąpielisko otwarte Wakacje - basen

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 1 (132) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI styczeń 2010

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 1 (132) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI styczeń 2010 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 1 (132) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI styczeń 2010 Zima złapała na dobre... Zebraliśmy ponad 15.000 złotych Anioły

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (138) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI lipiec 2010. str.

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (138) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI lipiec 2010. str. KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 7 (138) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI lipiec 2010 Wianki 2010 str. 5 W kuli po Młyńszczoku str. 21 Do Kaczyc płynie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje gminne Na łyżwach do kadry

Inwestycje gminne Na łyżwach do kadry KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 4 (158) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XII KWIECIEŃ 2012 Inwestycje gminne Na łyżwach do kadry str. 9 RAJD SYNCHRONICZNY

Bardziej szczegółowo

str. 14 Władzi - o książce czytaj na str. 5 ü Wielkanocny Kiermasz Świąteczny - str. 5 ü Jak segregować odpady? ü Kwalifikacja wojskowa

str. 14 Władzi - o książce czytaj na str. 5 ü Wielkanocny Kiermasz Świąteczny - str. 5 ü Jak segregować odpady? ü Kwalifikacja wojskowa egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 MIESIĘCZNIK NR 2 (168) ROK XIV luty 2013 Szkoła nie musi być nudna... Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939 - o książce czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

Złoty Kłos 2013. Zapraszamy 1-3 maja. W numerze: Pamięci Jana Pawła II. motocykliści odwiedzili

Złoty Kłos 2013. Zapraszamy 1-3 maja. W numerze: Pamięci Jana Pawła II. motocykliści odwiedzili egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 MIESIĘCZNIK NR 4 (170) ROK XIV kwiecień 2013 ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE OBCHODÓW ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA P R O G R A M: 1. Zbiórka w dniu 3 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC

NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC CZERWIEC 2006 Nasza Trójwieœ 1 NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC 2006 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT DROGIE DZIECI, KOCHANA MŁODZIEŻY! Zbliża się koniec roku szkolnego, na który wszyscy z

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE DWUTYGODNIK * ROK XX * 23 MARCA 2007 * NR 6 (266) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ WODKOM POSPRZĄTA Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem Fot. ŁG - Pierwszy dzień wiosny w SP nr 1 MINISTER

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy ISSN 2083-5027 Gmina na piątkę Jesteśmy aktywni s t y c z e ń - m a r z e c 2 0 1 2 Pejzaż z kobietą Przedszkola dla wszystkich maluchów Komputery dla policji 4 9 11 W rytmie serca Spojrzenia Kościół w

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1 MARZEC 2009 Nasza Trójwieœ 1 NR 3 (188) ROK XVII Marzec 2009 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT Życzenia z okazji Dnia Kobiet Zawsze codziennie, nie tylko w święta Życzymy Wam wiary i cierpliwości

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁAZY MA DWA NOWE SAMOCHODY

GMINA ŁAZY MA DWA NOWE SAMOCHODY www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl Już drugi raz w krótkim czasie, kiedy istnieje, zdewastowano nowe ogrodzenie targowiska. Zniszczono przęsła, wyrwano sadzonki

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

Trzej bracia wkraczają na scenę

Trzej bracia wkraczają na scenę 19 czerwca 2015 Nr 13 (863) Trzej bracia wkraczają na scenę 25. Święto Trzech Braci musi rządzić się swoimi prawami. Przede wszystkim musimy godnie uczcić ten jubileusz, srebrne wesele zapowiada Cecylia

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo