- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11"

Transkrypt

1 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 6 (125) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN Rok X CZERWIEC 2009 OSP na ćwiczeniach Tym razem górą... Marklowice Górne najlepsze! - str. 9 Nie wyrzucaj - możesz oddać za darmo w aptece! Zbiórka przeterminowanych leków - str. 7 Ośrodek Sportów Wodnych Młyńszczok zaprasza w lipcu i sierpniu codziennie od Uroczyste otwarcie - sobota r. godz Zapraszamy! spartakiada sołectw 2009 Powiat bez granic - wyróżnienie dla naszej gminy str. 11 W sprawie spalarni w Karwinie Spotkanie z Czechami Najpierw w Konsulacie w Ostrawie a później (24 czerwca 2009) w Zebrzydowicach w sali sesyjnej odbyło się spotkanie polsko-czeskie odnośnie planowej budowy spalarni na terenie dawnej kopalni Barbara. - strona 7 - czytaj - strona 11 Carpe diem - str. 12 F.H.U. Stañczyk sk³ad opa³u - str. 2 Wiadomoœci znad Piotrówki 1

2 2 Wiadomoœci znad Piotrówki

3 Nasza historia czerwcu 1975 r. kolejna reforma administracyjna zlikwidowała powiaty. Cieszyn włączono do nowego województwa bielskiego, nasza gmina (chyba ze względu na planowaną budowę kopalni w Kaczycach) pozostała w województwie katowickim. Od tego roku Zebrzydowice zostały na 23 lata odłączone od Ziemi Cieszyńskiej aż do kolejnej reformy administracyjnej w r. 1998, przywrócono wówczas powiaty i Zebrzydowice wróciły do powiatu cieszyńskiego, chociaż komunikacja z Cieszynem stała się bardzo utrudniona. Od r funkcję Naczelnika Gminy pełnił do roku 1990 mieszkaniec Kaczyc Henryk Piekar (12), sekretarzem gminy mianowano Alojzego Paprotę. Od 1981 r. do końca stycznia 1989 r. Halina Tomasik pełniła obowiązki Inspektora Szkolnego Gminy Zebrzydowice, w lutym 1989 r. funkcję tę objął Marian Szczotka. W tym okresie wybudowano trzy nowe przedszkola: w Marklowicach Górnych w 1975 r., w Kończycach Małych w r. 1984, a w Kaczycach w 1985 r. i rozpoczęto rozbudowę szkoły w Zebrzydowicach. W 1981 r. Urząd Gminy przeniósł się do nowego budynku przy ul. ks. A. Janusza. W Marklowicach Górnych powstał cmentarz, w latach wybudowano tam kościół i erygowana została nowa parafia p/w św. Jozafata. W Kaczycach trwały prace przy budowie kopalni. W całej gminie rozpoczęto gazyfikację. Helena i Ludwik Bartoszek (cdn.) Wspólna procesja na Boże Ciało Marklowice Górne i Dolne połączone Za nami obchody jednego z najważniejszych świąt Katolickich Bożego Ciała. We wszystkich parafiach naszej gminy odbyły się procesje. Podobnie było w naszym najmłodszym kościele w Marklowicach Górnych. Nie byłoby w tym wydarzeniu nic szczególnego, gdyby nie to, że tym razem po raz pierwszy miało ono charakter międzynarodowy. Procesja bowiem połączyła ze sobą dwa kościoły ten w Marklowicach Dolnych (Republika Czeska) oraz ten w Górnych (po naszej, polskiej stronie). Nasi internauci dostarczyli nam fotografie ilustrujące to szczególne święto, za co serdecznie dziękujemy. Organizacja Bożego Ciała, oprócz zaangażowania wielu osób możliwa była także dzięki temu, że od ponad roku jesteśmy w układzie z Schengen i granicę można przekraczać w dowolnym miejscu. Trzeba pamiętać jednak o tym, że należy przy sobie nosić dokumenty. W razie kontroli po przekroczeniu granicy bez dokumentów, możemy zostać oskarżeni o nielegalne przekroczenie granicy państwa. NASI WÓJTOWIE (dok. z poprzedniego numeru) 22 lipca 1948 r. na zebraniu w sali gospody Rudolfa Kolaczka wybrano kolejne nowe władze gminy. Wójtem został Emil Badura z Kończyc Małych, a przewodniczącym Gminnej Rady Józef Kropka. Sytuacja ta przetrwała tylko do 24 października 1949 r., kiedy to zmieniono wójta. Został nim mieszkaniec Cieszyna, pracownik Celmy - Józef Gawlas, przewodniczącym rady pozostał nadal Józef Kropka. Stan taki przetrwał do czasu reorganizacji władz samorządowych w czerwcu 1950 roku, wtedy to powstały GRN czyli Gminne Rady Narodowe. Nasza obejmowała Marklowice Górne, Zebrzydowice i Kończyce Małe. Od tego też czasu nie używało się nazwy wójt, wprowadzono natomiast nazwę przewodniczący gminnej rady narodowej. 17 czerwca 1950 r. wybrano Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zebrzydowicach, w skład którego weszli: Józef Gawlas - były wójt, Maria Kopiec - urzędniczka gminy, Ludwik Parchański sekretarz gminy. Od 1 stycznia 1949 r. wprowadzono na terenie gminy nocną straż. Strażnicy nosili na ręku opaski, musieli być w stałym kontakcie z milicją, opłacano ich ze składek mieszkańców. W grudniu 1950 r. przeprowadzono ekshumację zwłok żołnierzy radzieckich z różnych miejsc na terenie Zebrzydowic, Kończyc Małych i Marklowic Górnych. Zwłoki złożono w mogile na zachodniej części cmentarza w Zebrzydowicach i ustawiono pomnik. Pracami kierował ówczesny komendant milicji Franciszek Matuszyński pod nadzorem służby sanitarnej z Cieszyna. Już 12 stycznia 1951 r. z funkcji przewodniczącego ustąpił Józef Gawlas, a na jego miejsce wybrano Henryka Bonczka (8), dotychczas pracownika poczty. W tym samym czasie wybrano też nowego sekretarza gminy, został nim Karol Grzybek z Pruchnej, a sekretarzem PZPR został Stefan Kidoń z Chybia. O tej ekipie władz piszący kronikę szkoły w Zebrzydowicach, jej ówczesny kierownik - Alojzy Gabzdyl, wyraził się niepochlebnie wspominając, że toczyli oni bezwzględną walkę z gronem zebrzydowickich nauczycieli. Nie trudno go zrozumieć, bo był to okres, kiedy władze zarówno gminne jak i partyjne mieszały się do wszystkiego nie wyłączając kościoła. Henryk Bonczek jak i sekretarz Karol Grzybek zrezygnowali w r z pełnienia swoich funkcji (Karol Grzybek w maju, a Henryk Bonczek w lipcu). W maju 1951 r. poza zakładami pracy aż 1243 mieszkańców gminy podpisało tzw. Apel Sztokholmski w ramach Narodowego Plebiscytu Pokoju. Udział w tym głosowaniu brali również uczniowie klasy szóstej i dwu siódmych. Uroczystości towarzyszyła kolejowa orkiestra z Zebrzydowic i występy grupy gimnastycznej z Chybia. Zaś w maju 1952 r. otwarte zostało ambulatorium dentystyczne w domu państwa Białończyk, z którego korzystali odtąd też uczniowie miejscowej szkoły. We wrześniu 1952 r. wybrano przewodniczącego GRN w osobie Franciszka Węglorza(9), też pracownika poczty. Funkcję tę pełnił on do maja 1953 r. Po nim wybrano Jana Grzonkę (10), kolejarza z Gołkowic. W grudniu 1954 r. nastąpiła kolejna zmiana w systemie władz lokalnych. Zamiast gminnych rad narodowych powstały gromadzkie rady narodowe. Wybrano wtedy 27 członków Gromadzkiej Rady Narodowej w Zebrzydowicach. Przewodniczącym Prezydium GRN został pracownik GS-u Zebrzydowice - Władysław Pagacz (11), zastępcą Wilhelm Dubnicki, a sekretarzem Bogumił Płonka. Władysław Pagacz stanowisko to piastował aż do kolejnej reformy administracyjnej. W latach odbudowano zniszczony pod koniec II wojny światowej zamek w Zebrzydowicach, a 29 kwietnia 1964 r. oddano do użytku nowy dworzec kolejowy też w Zebrzydowicach oraz zakończono elektryfikację linii kolejowej do granicy państwa. W grudniu następnego roku otwarto nowy Ośrodek Zdrowia z przychodnią stomatologiczną i Izbą Porodową, a w 1970 r. oddano dobudowaną do zamku salę widowiskową. W 1973 roku zamiast gromad utworzono gminy. Z połączonych trzech gromad: Zebrzydowic, Kończyc Małych i Kaczyc powstała jedna obecna Gmina Zebrzydowice. W Wyrazy współczucia dla Pani Ewy Czudek z powodu śmierci ojca składa Wójt Gminy Zebrzydowice wraz ze współpracownikami Wyrazy głębokiego współczucia Panu Bogdanowi Szuścikowi wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice z powodu śmierci ojca składają Rada i Wójt Gminy Zebrzydowice Wiadomoœci znad Piotrówki 3

4 STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T (4 (4 M WYSOKOŚCI), POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM ORAZ MOTOCYKLI TOYOTA KONSEK - RYBNIK, ul. Prosta 100, tel , fax Wiadomoœci znad Piotrówki

5 INFORMACJA w sprawie opłaty od posiadania psów Zapłać za swojego psa Opłata od posiadania psów na 2009 roku wynosi: 20,00 zł od jednego psa, 40,00 zł od każdego następnego psa. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 września 2009r. a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Ustawowe zwolnienia z tej opłaty dotyczą: psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych /niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych/; psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe zwolnienie dotyczy jednego psa, psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych (w rozumieniu ustawy o podatku rolnym) zwolnienie obejmuje po dwa psy na każde gospodarstwo. Wpłaty z tytułu posiadania psów można dokonać na rachunek Urzędu Gminy Zebrzydowice nr Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój lub w kasie Urzędu Gminy Zebrzydowice w godzinach pracy. Wspólne zadanie z gminą Pawłowice Pętla autobusowa w Zebrzydowicach W dniu 26 czerwca br. zostało podpisane przez Wójtów Gminy Zebrzydowice i Pawłowice porozumienie, którego przedmiotem jest wykonanie pętli autobusowej, zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Chabrowej z ul. Ks. Janusza. W efekcie powyższego porozumienia, zrealizowany zostanie placyk manewrowy pętla, umożliwiająca zawracanie autobusom. Planowany zakres zostanie wykonany w dwóch etapach. W pierwszym etapie, który zostanie ukończony do 30 września br. wykonane zostaną roboty ziemne oraz podbudowa i utwardzenie nawierzchni, zaś w drugim etapie wykonana zostanie wyremontowana nawierzchnia na ul. Chabrowej (od nowego mostu do skrzyżowania z ul. ks. Janusza). Ukończenie drugiego etapu planowane jest w terminie do 31 sierpnia 2010r. Całkowity koszt zadania został określony na ok.180 tys. zł. z czego 90 tys. zł. pokryje Gmina Pawłowice w roku 2009, zaś pozostałą kwotę poniesie Gmina Zebrzydowice na remont drogi w 2010 r. Z-ca Wójta, Karol Sitek SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP SEKAP PODPIS ELEKTRONICZNY Z dniem 1 lipca 2009 roku rozpoczynamy wydawanie podpisu elektronicznego dla zainteresowanych. Po co taki podpis? - Podpis taki potrzebny jest do załatwiania spraw drogą elektroniczną i wiąże się z wprowadzeniem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP. Podpis jest odpowiednikiem zwykłego podpisu. Jest niemożliwy do podrobienia, równocześnie łatwo go zweryfikować. Posiadanie podpisu elektronicznego może dokonać załatwienia wielu spraw bez konieczności każdorazowej wizyty w urzędzie. Oczywiście brak podpisu nie oznacza, że nie załatwimy swojej sprawy. Podpis elektroniczny ma to tylko ułatwić i daje dodatkowe możliwości. Gdzie można otrzymać podpis elektroniczny? - Mieszkaniec naszego województwa może wyposażyć się w podpis elektroniczny w jednym z uprawnionych centrów certyfikacji. Takie Centrum znajduje się między innymi w urzędzie Gminy Zebrzydowice. Punkt wydawania certyfikatów mieści się w siedzibie Urzędu /I piętro, pokój nr 17/. Certyfikaty wydawane zainteresowanym są bezpłatnie, na dostarczonych przez klientów nośnikach. Nośnikiem może być standardowy pendrive lub karta kryptograficzna wydana przez dostawcę podpisów kwalifikowanych. Jakie czynności należy wykonać aby otrzymać podpis elektroniczny? - zainteresowany musi wypełnić wniosek, można przygotować i wysłać korzystając ze strony lub zgłosić się osobiście do Urzędu. Niezależnie od wybranej metody, wizyta w Urzędzie jest niezbędna. Inspektor d/s rejestracji zweryfikuje dane osobowe Państwa na podstawie jednego z dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy wydane po 1 lipca 1999r. Procedurę kończy podpisanie umowy i wydanie certyfikatu. Certyfikat umieszcza się na nośniku, o którym mowa w pkt. 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego Jak się spodziewano, bardzo niska frekwencja... Kolejne wybory do Europarlamentu za nami. Jak się wszyscy spodziewali, frekwencja była bardzo niska, by wręcz powiedzieć, marna. W wyborach w naszej gminie wzięło 24.33% uprawnionych do głosowania (9912). Łącznie na wszystkie listy oddano 2368 głosów. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej - 26 głosów, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 62 głosy, Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej - 40 głosów, Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 20 głosów, Komitet Wyborczy Libertas 16 głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) - 26 głosów, Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej - 35 głosów, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP głosów, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 601 głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzod Polsko Piast 2 głosy. Najwięcej głosów zdobyli Jerzy Buzek (575), Jan Olbrycht (478) obaj PO, Migalski Henryk (280), Kloc Izabela (192) oboje PiS. Adam Gierek z Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy wywalczył 157 głosów. Natomiast Arkadiusz Trzaskalik (pochodzący z Zebrzydowic) otrzymał 119 głosów (również Sojusz Lewicy demokratycznej). W przeliczeniu na procenty 3 zwycięskie partie otrzymały następujące wyniki: P0-48,78%, PiS - 25,38%, SLD - 15,92%. Remonty na drogach gminnych Trwają remonty dróg gminnych zaplanowane na ten rok. Nowe nakładki asfaltowe otrzymało już większość odcinków ulic ujętych w umowie z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowym w Pszczynie. Są to ulice: Poziomkowa, Gajowa, Skotnicka, Świtezianki, Folwarczna, boczna ul. Morcinka, Olchowa, Harcerska oraz boczna Krótkiej. Zakończono też tzw. remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową. Koszt tych prac to 50 tys. zł. Trwają roboty na skrzyżowaniu ulic Korczaka i Jagiellońskiej w Kończycach Małych. Inwestorem jest Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. W najbliższym czasie powiat cieszyński rozpocznie także remont drogi powiatowej (ul. Korczaka) w kierunku na Pruchną na odcinku ok. 1,5 km. Obecnie trwa procedura przetargowa. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE Wójt Gminy Zebrzydowice przypomina, że ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz. U. Nr 124, poz ze zm.) nakłada na posiadaczy gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha obowiązek ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzialności cywilnej rolników. Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść opłatę, której wysokość wynosi: w ubezpieczeniu OC rolników równowartość w złotych 30 euro, w ubezpieczeniu budynków rolniczych równowartość złotych 100 euro. Nadmienić należy, że wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Z uwagi na powyższe, celem uniknięcia dodatkowych konsekwencji finansowych, apelujemy do wszystkich, którzy do tej pory nie spełnili tego obowiązku aby niezwłocznie zawarli umowę ubezpieczenia OC oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z wybranym funduszem. Ujawnienie podczas kontroli braku ubezpieczenia będzie skutkowało opłatami, o których mowa wyżej. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw z zakładem ubezpieczeń. Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowiązany wnieść opłatę za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość 2 euro od 1 ha. Ujawnienie podczas kontroli braku ubezpieczenia będzie skutkowało opłatami, o których mowa wyżej. Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów, o których mowa wyżej obowiązany jest Wójt Gminy. Wiadomoœci znad Piotrówki 5

6 CENTRUM OGRODNICZO - PASZOWE ZEBRZYDOWICE, UL. ORZESZKOWA 20 (obok skupu złomu) OFERUJE: - Baseny ogrodowe - Sprzęt plażowy (materace, piłki, koła, parasole) - Meble ogrodowe - Huśtawki ogrodowe - Pergole ogrodowe - Altany ogrodowe - Grille (akcesoria do grilli) - Plandeki - Opryskiwacze (ciśnieniowe, ręczne) - Kosiarki (spalinowe, elektryczne) - Piły spalinowe - Słoiki, wieczka do słoików - Balony na wino - Nawozy (rolnicze, ogrodowe) - Ziemia (kwiatowa, uniwersalna, torf) - Kora (sosnowa, dekoracyjna, kolorowa) - Pasze - Kwiaty, krzewy, iglaki - Nasiona traw, warzyw, kwiatów - Doniczki, sprzęt ogrodowy - Wyroby wikliniarskie Centrum otwarte: pon.-pt.: ; sob: Tel , Zapraszamy na tanie zakupy 6 Wiadomoœci znad Piotrówki

7 W s p r a w i e s p a l a r n i w K a r w i n i e Spotkanie z Czechami Najpierw w Konsulacie w Ostrawie a później (24 czerwca 2009) w Zebrzydowicach w sali sesyjnej odbyło się spotkanie polsko-czeskie odnośnie planowej budowy spalarni na terenie dawnej kopalni Barbara. Na spotkaniu zjawili się Starosta Cieszyński Czesław Gluza oraz wszyscy wójtowie gmin przygranicznych. Spotkanie prowadził wójt Zebrzydowic, Andrzej Kondziołka. Nie zabrakło także przedstawicieli najważniejszych w regionie mediów. Każda ze stron przedstawiła swoje zdanie. Czeska strona, którą reprezentował Miroslav Novák nie wniosła do dyskusji niczego nowego spalarnia jest ekologiczna, nie będzie dioksyn, a lokalizacja znajduje się w najlepszej według Czechów lokalizacji. Jednym z najciekawszych stwierdzeń, które padło w czasie spotkania było to, że spalarnia właściwie poprawi stan powietrza na naszym terenie, przy czym partnerzy zza granicy cały czas podkreślali, że według ich badań, róża wiatrów na terenie na której ma znajdować się inwestycja jest w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Ostrawy. Nie dawał za wygraną wójt Zebrzydowic, który cytował pismo, przekazane niedawno przez stronę Czeską, mówiące o tym, że zanieczyszczenie nieznacznie wzrośnie Które zdanie jest prawdziwe, to że zanieczyszczenie wzrośnie, tak jak jest napisane w piśmie od Was, czy jak państwo udowadniali podczas prezentacji że spadnie? Miolav Novák odpowiedział, że oba wywołując tym samym śmiech wśród zgromadzonych. Obie strony również za przykład podawały spalarnię w centrum Wiednia. Czesi udowadniali, że ta lokalizacja już jest dowodem na zasadność takiej inwestycji, na co wójt Kondziołka ripostował - Dla składowania pyłów ze spalarni buduje się tam specjalne składowiska, zatapia je w betonie lub przeprowadza proces zeszklenia. Spalarnia odpadów komunalnych w Wiedniu, uchodząca za najbezpieczniejszą na świecie, składuje najbardziej toksyczną część pozostałości po spalaniu w wyrobiskach solnych poza granicami kraju, co dodatkowo podnosi koszty. Na to Czesi odpowiedzieli, że jest to nieprawdą, większość odpadów stałych można wykorzystać do budownictwa. Czeska strona zarzucała Polskiej, że jest przeciwko budowie spalarni a sama musi w najbliższym czasie wybudować takich spalarni 12. Wyjaśniono wtedy kwestię, że Polacy nie mają nic przeciwko samej spalarni, ale przeciwko jej lokalizacji 7km od granicy. Ciekawe zapytanie padło ze strony zgromadzonych w sali sesyjnej Dlaczego nie jest to projekt transgraniczny, skoro ma oddziaływać na teren w pasie granicznym aż się prosi by był to wspólny projekt obu państw? Można by palić śmieci również z terenu Polski. Pomysłodawcy inwestycji stwierdzili, iż nie wykluczają tego w przyszłości i dopuszczają możliwość współpracy. Nasza strona zarzucała również czeskiej, że o samej spalarni dowiedziała się z mediów (m.in. Portalu OX.PL) i nie prowadzono żadnego postępowania, które w takim przypadku zgodnie z dyrektywami Unijnymi i Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. jest wymagane. Czesi odpowiedzieli na ten zarzut, że decyzja o budowie podjęta została tydzień temu, a dzisiejsze i zeszłotygodniowe spotkanie jest dowodem, że Czesi chcą rozmawiać. Nie ma jednak możliwości zmiany lokalizacji spalarni, ze względu na to, iż chcą nią zastąpić kosztowną ciepłownię, która znajduje się w pobliżu Karwiny. Jak podkreślają obie strony - nikt swojego zdania nie zmienił. Lista argumentów za i przeciw stron jest bardzo długa. Padło nawet stwierdzenie, że warto zorganizować konferencje międzypaństwową na której fachowcy podyskutują na temat budowy spalarni. Zastanawiające jest to, dlaczego strona Czeska nie przeprowadza postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej, co byłoby jasnym i czytelnym świadectwem na uczciwe zamiary Czechów, a tak powstają dywagacje dlaczego? Jak sprawy potoczą się dalej? Będziemy informować naszych czytelników na bieżąco. PL Nie wyrzucaj - możesz oddać za darmo w aptece! Zbiórka przeterminowanych leków Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn. Przeterminowane leki wymagają specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub powinny być poddane termicznej utylizacji. W miesiącu lipcu przeterminowane leki można będzie przekazać do kontrolowanych punktów zbiórki, które będą mieścić się we wszystkich aptekach na terenie nasze Gminy. Przeterminowane leki zamiast do środowiska lub w niepowołane ręce, trafią do unieszkodliwienia!!! K. Herman Zdrowie po godzinach... Na terenie gminy działają zakłady i lekarze podstawowej opieki medycznej, zwani lekarzami rodzinnymi. Placówki te przyjmują pacjentów od W oparciu o informacje uzyskane z NZOZ-ów działających na terenie gminy przypominamy mieszkańcom, że po godz. 18-tej i w dni wolne od pracy pomocy udziela w nagłych przypadkach Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe (tel. 999) oraz izba przyjęć Szpitala Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 4), z którymi ZOZ-y działające w gminie mają podpisane stosowne umowy. Rak piersi - bezpłatne badania Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II realizuje Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu. Dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt diagnostyczny, a kobiet w wieku powyżej 40 lat będzie mogło skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Grant MF EOG: EUR. Słowo nowotwór budzi strach, tymczasem wykrycie zmian we wczesnym stadium choroby daje nadzieję na pełne i skuteczne wyleczenie. Bardzo ważna jest w tym zakresie profilaktyka. We wrześniu w Beskidzkim Centrum Onkologii została otwarta nowa pracownia mammograficzna z mammografem cyfrowym najwyższej klasy, o wartości 1,25 mln zł. Sprzętem takim dysponują największe ośrodki onkologiczne. Tak nowoczesny sprzęt pozwoli na wykrycie bardzo wczesnych zmian dając szansę na pełne wyleczenie. To pierwszy program profilaktyczny w zakresie chorób piersi skierowany dla Pań od 40 roku życia wzwyż, bez ograniczeń. Pracownia mammograficzna będzie czynna do późnych godzin popołudniowych, by umożliwić Paniom najkorzystniejszą dla nich godzinę badania, po wcześniejszej rejestracji. Badanie mammograficzne jest bezbolesne, odbywa się w intymnych warunkach, wykonywane jest przez doświadczonych specjalistów. Kontakt: Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18, tel VIII Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że po raz kolejny organizujemy Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej. 4 lipca 2009 r. - godz Forum dyskusyjne dla rolników w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu z realizacją 4 tematów: Korzystanie z pomocy doradczej przez rolników, Różnicowanie działalności w gospodarstwach rolnych, Programy Rolnośrodowiskowe, Zasady hodowli bydła mięsnego. 5 lipca 2009 r. - godz Forum plenerowe - Ośrodek Sportów Konnych Stadniny Koni w Ochabach. W PROGRAMIE: Oficjalne otwarcie Forum i wystawy rolniczej; Wystąpienia zaproszonych gości; Wręczenie nagród i wyróżnień; Cieszyńska Biesiada, w tym: pogawędki gwarowe, występy ludowych zespołów, regionalne potrawy, konkursy i zabawy (cięcie drzewa i wbijania gwoździ na czas, rzut kaloszem, toczenie opony, konkurs z wiedzy rolniczej dla rolników i laików, traktor-cross). Imprezie towarzyszyć będą wystawy: drobnego inwentarza, roślin ozdobnych, twórczości ludowej oraz nowoczesnego sprzętu rolniczego nabytego przez cieszyńskich rolników. Czynne będą stoiska promocyjno-informacyjne instytucji i firm związanych z rolnictwem, agroturystyką i ekologią. Dla dzieci: wesołe miasteczko, jazdy konne, gry i zabawy. Zapewniamy przyjemną formę spędzenia czasu dla całych rodzin - zapraszamy! Dofinansowanie dla kaczyc i marklowic górnych - Gmina Zebrzydowice pozyskała dofinansowanie z Funduszu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na zakup strojów regionalnych dla zespołów Nadolzianie i Kaczok oraz na zagospodarowanie otoczenia remizy OSP w Marklowicach Górnych. Wiadomoœci znad Piotrówki 7

8 Modernizacja kotłowni Serwis pieców z podajnikiem - Ustawianie najlepszych parametrów spalania - Wymiana ślimaków, elektronik i przekładni WYKONANIE, MODERNIZACJA ORAZ NAPRAWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH I CO PRZERABIANIE ZAINSTALOWANYCH PIECÓW CO ŻELIWNYCH I STALOWYCH NA EKOGROSZEK Tel. kontaktowy: Masz piec CO chcesz przerobić na podajnik! Zadzwoń! Pracownia Sukien Ślubnych SZYK Szycie sukien ślubnych i innej odzieży damskiej na zamówienie klienta z materiału wybranego w pracowni lub własnego. Zebrzydowice, tel. (032) Producent stolarki okiennej i drzwiowej pcv i aluminium spółka z o.o. Pomiar i wycena - bezpłatnie Bramy garażowe Napędy do bram Promocja Horman tel. kom FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 4 Produkcja Cieszyn, ul. Kojkowicka 2, tel./fax Nowość!!! Ogrody zimowe AGENCJA UBEZPIECZENIOWA BURYAN ELŻBIETA Ubezpieczenia z Grupy PZU majątkowe, komunikacyjne OC, AC, emerytalne, życiowe, fundusze inwestycyjne OFE II i III Filar Zebrzydowice, ks. Janusza 4, I piętro (obok sklepu meblowego) tel. kom Tanie oferty ubezpieczeñ komunikacyjnych OC, AC Ubezpieczenia maj¹tkowe FUNDUSZE EMERYTALNE II i III Filar Do wyboru oferty kilku firm Mo liwoœæ obs ugi w domu klienta Józef Kroczek - Zebrzydowice, ul. PCK 33a tel , tel. kom Wiadomoœci znad Piotrówki

9 Gminne zawody sportowo-pożarnicze Tym razem górą... Marklowice Górne najlepsze! Kolejne zawody pożarnicze za nami. W tym roku na boisku sportowym w Kończycach Małych ( ) konkurowały ze sobą nasze 4 gminne jednostki. Oprócz tego, w zawodach wystąpiły dwie grupy młodzieżowe z Zebrzydowic. W składzie młodzieżowym, co warto zauważyć, nie zabrakło dziewczyn. Tory przeszkód nie należały do najłatwiejszych a panująca niska temperatura oraz zimny wiatr, nie ułatwiały startującym zadania. Gdy zmagania się zakończyły, okazało się, że najlepszą drużyną w tym roku jest OSP Marklowice Górne (wynik 128 pkt.), drugie miejsce przypadło Zebrzydowicom (129 pkt.) a trzecie wywalczyła drużyna strażaków z Kaczyc (139 pkt.). Dziękuję serdecznie za przygotowanie dzisiejszych zawodów oraz za udział w nich. Serdecznie gratuluję drużynom dobrych wyników, a jednostce z Kończyc Małych dziękuję za przygotowanie miejsca i sprawne przeprowadzenie zawodów podsumował zawody wójt Gminy Andrzej Kondziołka. Fotorelacja na stronie PL Podziękowania - Zarząd OSP Kończyce Małe składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji zawodów pożarniczych: Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zebrzydowicach, Firmie Pierchała i Kolondra - Serwis Ogumienia, Agencji Ubezpieczeniowej WARTA SA - Agata Smoter, Hurtowni Materiałów Budowlanych - Jerzy Koterbicki. Ćwiczenia kompanii odwodowej w Dębowcu przeprowadzono ćwiczenia Kompanii Odwodowej Powiatu Cieszyńskiego Straży Pożarnej, w których uczestniczyły jednostki z Kończyc Małych i Kaczyc. Należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Zebrzydowice pozostała w zabezpieczeniu). Nasi strażacy zaprezentowali się bardzo dobrze. MŚ Nowy samochód dla OSP Kaczyce - Strażacy z Kaczyc w miesiącu czerwcu otrzymali nowy lekki samochód pożarniczy na podwoziu Forda. Ochotnicy z Kaczyc planują go wykorzystać głównie do działań ratowniczych oraz usuwania miejscowych zagrożeń. Poświęcenie nowego samochodu planują na sierpień br. MŚ OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY Zawieranie umów II Filaru pierwszorazowych po rozpocz ciu pracy (sta u) oraz zmiany (transfery) z innych OFE do OFE ING. mgr Krzysztof Kopiec ul. Adama Asnyka Zebrzydowice tel Złoty Medal dla chóru Echo z Zebrzydowic W dniach 4-7 czerwca 2009 roku w Ołomuńcu w Czechach, odbywał się XXXVII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej SVATKY PISNI OLOMOUC Jest to Festiwal z wielkimi tradycjami muzycznymi. Odbywa się w pięknych i zabytkowych obiektach sakralnych i obiektach kulturalnych Ołomuńca. W tegorocznej edycji Festiwalu uczestniczyło 117 chórów z 12 krajów świata, razem około śpiewaków. Chór Echo w kategorii: Muzyka sakralna, wyśpiewał Złoty Medal i Złoty Dyplom. To ogromne osiągnięcie dla amatorskiego zespołu. Składam serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim chórzystom. Jadwiga Sikora - dyrygent chóru Gratulujemy kolejnego sukcesu - Redakcja. Najlepsi uczniowie - nagrody wójta - W związku z zakończeniem roku szkolnego 2008/2009 przyznane zostały przez Wójta Gminy nagrody książkowe dla najlepszego ucznia. I tak nagrodę otrzymali: Kamil Suchanek uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Kaczycach, Magdalena Czyż uczennica klasy III Gimnazjum w Kaczycach, Rafał Puzoń uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach, Franciszek Brzezina uczeń klasy III Gimnazjum w Zebrzydowicach, Angelika Bijok uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych, Aleksandra Witosz uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych. Kultowy LINCOLN TOWN CAR do wynajęcia na śluby, bankiety i inne imprezy okolicznościowe. Cena już od 500 zł, do 50 km. dojazd gratis. tel tel F.H.U. INSTEL - rok zał mgr inż. Jacek Piechowiak, Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 2B k/targu i Biedronki nad Żabką tel./fax 032/ , kom Hurtownia i sklep sprzętu oświetleniowego i elektrycznego, kable, przewody Chór Echo w Ołomuńcu ceny do negocjacji Wiadomoœci znad Piotrówki 9

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Zebrzydowice, Ks. A. Janusza 21 tel. 0324693334 www.gok.zebrzydowice.pl gok@gok.zebrzydowcie.pl Świetlica Kaczyce Osiedle

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa miejscowości: STRUMIEŃ Status miejscowości: MIASTO I GMINA Województwo: ŚLĄSKIE Starostwo: CIESZYN KALENDARZ IMPREZ

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014. 17 23 maja 2014r.

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014. 17 23 maja 2014r. VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 17 23 maja 2014r. Gmina: MIEDŹNA Województwo: ŚLASKIE Starostwo: PSZCZYŃSKIE Status miejscowości: GMINA WYKAZ IMPREZ Instytucja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach Godziny Organizator Miejsce Rodzaj imprezy Planowana ilość startujących 17.05.2014r. sobota 9:00 14:00 Urząd Gminy Skrzyszów Szynwałd - Rodzinny Rajd Rowerowy 150 osób Ładna - Wola Rzędzińska- Skrzyszów

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

FERIE W ŚWIETLICACH GOK

FERIE W ŚWIETLICACH GOK 2016-02-15 17:04:34 FERIE W ŚWIETLICACH GOK FERIE W ŚWIETLICACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE 15.02.2016 poniedziałek warsztaty modelarskie w godz.: 12:00 16:00 16.02.2016 w godz.: 10:00 14:00 wtorek

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO" sierpień - grudzień 2003 r. Umowa dotacji Nr 42/EE/D/2003 I. Opis zrealizowanych zadań. II. Informacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2015 POMYSŁ NA FERIE

FERIE ZIMOWE 2015 POMYSŁ NA FERIE FERIE ZIMOWE 2015 POMYSŁ NA FERIE DATA CO? GODZINA DLA KOGO? GDZIE? MIEJSCE ZBIÓRKI CENA Zajęcia plastyczne 09:30-11:00 młodzież szkolna s. plastyczna 49 Aquapark w Poznaniu - Termy dzieci i młodzież od

Bardziej szczegółowo

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filia Nr 1(Rynek 5) Filia Nr 2 w Pogalewie Wlk.

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filia Nr 1(Rynek 5) Filia Nr 2 w Pogalewie Wlk. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Poniedziałek 14.02. godz. 12 00 DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK wykonywanie kartek, kwiatków i innych ozdób na Walentynki Wtorek 15.02.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

KRONIKA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. POR. J. CZUMY SKRYTEGO W CELESTYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WRZESIEŃ 2013 R.

KRONIKA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. POR. J. CZUMY SKRYTEGO W CELESTYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WRZESIEŃ 2013 R. KRONIKA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. POR. J. CZUMY SKRYTEGO W CELESTYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WRZESIEŃ 2013 R. Wznowienie działalności Wybranie skarbników w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA w SKROBOTOWIE(Opiekun MONIKA ŁAWNICZAK)

ŚWIETLICA WIEJSKA w SKROBOTOWIE(Opiekun MONIKA ŁAWNICZAK) GMINNY KLUB KULTURY W KARNICACH FERIE ZIMOWE 2012 ŚWIETLICA WIEJSKA w SKROBOTOWIE(Opiekun MONIKA ŁAWNICZAK) CZYNNA : od WTORKU do PIĄTKU w godz. 14 00-18 00 SOBOTA w godz. 12 00-16 00 >turniej Euro biznes

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Nazwa miejscowości: Szczurowa Województwo: małopolskie Starostwo: Brzesko Status miejscowości: Gmina

Nazwa miejscowości: Szczurowa Województwo: małopolskie Starostwo: Brzesko Status miejscowości: Gmina EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2012 WYKAZ IMPREZ Nazwa miejscowości: Województwo: małopolskie Starostwo: Brzesko Status miejscowości: Gmina Data przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Świetlica w Białęgach. Świetlica w Brwicach. Świetlica wiejska Kamienny Jaz. lipiec 2014 r. Planowane zajęcia: lipiec 2014 r. Planowane zajęcia:

Świetlica w Białęgach. Świetlica w Brwicach. Świetlica wiejska Kamienny Jaz. lipiec 2014 r. Planowane zajęcia: lipiec 2014 r. Planowane zajęcia: Świetlica w Białęgach Bezpieczeństwo podczas pobytu nad wodą, wycieczki piesze po terenie wsi, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcie rozwijające umiejętności plastyczne, wokalne, sportowe, aktorskie,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 01.06. DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO godz.17.00- OD JUNIORA DO SENIORA - zabawy rekreacyjne godz.17.15- MÓJ PRZYJACIEL KONIK - przedstawienie w wykonaniu aktorów

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011. w ośrodkach kultury i bibliotekach gminy Łańcut

FERIE ZIMOWE 2011. w ośrodkach kultury i bibliotekach gminy Łańcut FERIE ZIMOWE 2011 w ośrodkach kultury i bibliotekach gminy Łańcut Data Godzina Zajęcia Uwagi Albigowa Ośrodek Kultury 17.01. 13.3o "Ekspresem po Polsce" - Kraków - zajęcia dla dzieci z ZS 17.01. 16.oo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 2010 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 022 545 72

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: SADOWIE Data imprezy VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! IMPREZA HALLOWEEN!!!

UWAGA!!! IMPREZA HALLOWEEN!!! SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM OGŁOSZENIA BIEŻĄCE PAŹDZIERNIK 2008! Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie Gdyńskiej Szkoły Społecznej, poniżej znajdziecie kilka ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wakacje w sąsiedztwie plan dnia:

Wakacje w sąsiedztwie plan dnia: Wakacje w sąsiedztwie plan dnia: 21 lipca 2012 rok (sobota) dzień integracyjny 11.00-12.00 przyjazd uczestników 12.00-12.30 Spotkanie organizacyjne; zapoznanie z przepisami BHP; przedstawienie uczestników,

Bardziej szczegółowo

od Poniedziałku do Piątku od 12.00-20.00 Gry i zabawy integracyjne Zajęcia wg upodobań

od Poniedziałku do Piątku od 12.00-20.00 Gry i zabawy integracyjne Zajęcia wg upodobań PLAN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ PRZY SAMORZĄDZIE MIESZKAŃCÓW NR 1 UL. A. GIERYMSKIEGO 2 A W OKRESIE WAKACJI 2013 01.07.2013-31.08.2013 r. Godziny otwarcia: od Poniedziałku do

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 w Suwałkach

KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 w Suwałkach KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 25 STYCZNIA - poniedziałek 1 Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6 9 lat 9 00-14 00 stołówka 3 Zajęcia sportowe koszykówka Zespół Szkół nr 4 10 00 11 30

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU WAKACJE 2013 SIEKIERCZYN - ZARĘBA

PROPOZYCJE SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU WAKACJE 2013 SIEKIERCZYN - ZARĘBA PROPOZYCJE SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU WAKACJE 2013 SIEKIERCZYN - ZARĘBA LIPIEC - ZARĘBA 1.07-12.00 malowanie placu ścieżka rowerowa 2.07- wtorek 13.00 Gra edukacyjna bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram organizacji zajęć podczas Ferii Zimowych w 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach. 16:00 18:00 118.02.2014r.

Harmonogram organizacji zajęć podczas Ferii Zimowych w 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach. 16:00 18:00 118.02.2014r. zimowe 2014 W Gminie Boleszkowice 17.02 2.03.2014r. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w ie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w ie str. 4 4. Świetlica Wiejska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO" sierpień - grudzień 2004 r. Umowa dotacji Nr 46/EE/D/2004 I. Opis zrealizowanych zadań. II. Informacja

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ROK PIŁKI SIATKOWEJ ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOŁY W RUCHU

SZKOLNY ROK PIŁKI SIATKOWEJ ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOŁY W RUCHU Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

KULTURALNE LATO 2015 lipiec

KULTURALNE LATO 2015 lipiec Lp. Data Działanie 1. 2. 3. 4. 01.07.2015 01.07.2015 02.07.2015 02.07.2015 Ognisko integracyjne* Wycieczka do Opola (rejs statkiem, Wieża Piastowska, amfiteatr, rynek) Gry terenowe Staniszcze Małe* KULTURALNE

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Drwinia Wiejska Województwo: Starostwo

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2014-2015

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2014-2015 KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI - SOBOTNIE PORANKI DLA DZIECI prowadzone przez RODZICÓW Otwarte zabawy, gry, harce, zajęcia edukacyjne, artystyczne, społeczne, sportowe i co tam, komu w duszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE. 27.06 SOBOTA Piknik rodzinny Boisko Orlik 2012 w Zarębie godz. 14.00 29.06

GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE. 27.06 SOBOTA Piknik rodzinny Boisko Orlik 2012 w Zarębie godz. 14.00 29.06 WAKACJE W ODK ZARĘBA 2015 GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE 27.06 SOBOTA Piknik rodzinny Boisko Orlik 2012 w Zarębie godz. 14.00 29.06 Głośne czytanie fragmentów książki Mikołajek ( autorzy:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2014 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami - pasowanie na ucznia klasy

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM!

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM! ISSN 1641-0017 OD 2003 ROKU PONAD 2,4 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W KASZCZORZE INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr 1-2/2009 (201/202) BIOGRAMY BOHATERÓW UDANY POCZĄTEK ROKU WESOŁE FERIE STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ

Bardziej szczegółowo

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w Namyślinie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w Namyślinie str. 4 4.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w Namyślinie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w Namyślinie str. 4 4. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w Namyślinie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w Namyślinie str. 4 4. Świetlica Wiejska w Reczycach str. 5 5. Świetlica Wiejska

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku Rok szkolny 2012 / 2013 1. Wybory uzupełniające do SU i Rady SU. 2. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012 / 2013.

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku

Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku 2002 rok 12.04. "Moja miejscowość w fotografii " - konkurs 02.06. Kiermasz książki 14.07. "Święto

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI Edycji Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci

Regulamin XI Edycji Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci Regulamin XI Edycji Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 1. Projekt ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każda wrocławska placówka oświatowo-wychowawcza. 2. XI edycja projektu jest

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2012/2013 Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2012/2013 Wrzesień 1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 2. Wystawa z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej i rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo