program program program program program program

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "program program program program program program"

Transkrypt

1 prgram prgram prgram prgram prgram prgram.. T A T R P O L S K Z. A. S. P. w sali teatralnej POSK-u King Street, Lndyn W6 19 październik - 4 listpad....,_...,_ ' Ō>. reżyseria i chregrafia Barbara Fijewska scengrafia Antni Zdebiak.... kierwnictw muzyczne Q AGNSZKA OSCKA "niech n tylk zakwitnę. jabłnie" wielsbwy zespół ulubinych aktrów z Lndynu i z Kraju prgram prgram prgram prgram prgram praram

2 O Z.A.S.P-ie słów kilka... Pc~tki działalnści ZASPu sięgaj~ jeszcze lat statniej wjny. Pierwsze grupy aktrów rganizwały się już d 1940 rku, daj~c przedstawienia w Rwnunii a ptem we Francji, Szkcji i Anglii. Dalek d nich, w Rsji, d 1941 rku, gdy twrzyła się tam Armia Generała Andersa, pwstawały przy niej zespły autrskie - zacz~tki Teatru Żłnierskieg. P zakńczeniu działań wjennych wszystkie grupy aktrskie znalazły się na terenie Wielkiej Brytanii. Trznem teatrów był "Zwi~ek Zawdwy Artystów Scen Plskich Za Granic~". P latach puściliśmy słw "Zawdwy", gdy aktrzy rzpczęli życie w cywilu pracuj~c z kniecznści w innych zawdach. Z teatrów żłnierskich pwstał ''featr Plski ZASP", który stał się i jest nadal pdstaw~ życia teatralneg na Obczyźnie. ZASP zrganizwał także kursy Szkły Aktrskiej, kształc~ce młdych adeptów sztuki - prwadzne przez świetnych i zamiłwanych w swej pracy pedaggów, którzy dawali swój czas, zapał i umiejętnści, by nasz Zwi~ek istniał i działał. Mim upływu lat ZASP jest rganizacj~ żyw~ i jak.najbardziej czynn~. Działalnść nasza parta jest zespół zawdwych aktrów z któreg przeszł jedna trzecia t młdzi kledzy i kleżanki już tutaj wykształceni w zawdzie aktrskim w szkłach angielskich, a rzmiłwani w plskim teatrze, raz ci, którzy dłyczyli d nas z Kraju. Celem naszeg teatru jest zachwanie plskści na Obczyźnie i pielęgnwanie naszej kultury i sztuki teatralnej. Wielsbwe sztuki wystawiamy w teatrze w POSKu, zwykle wisn~ i w czasie jesieni. Natmiast sztuki małsbwe i kabarety literack-artystyczne lub satyryczne wystawiamy w sali teatralnej Ogniska Plskieg. Z.A.S.P. jest rganizacj~ całkwicie niezależn~ i nie trzymuje d nikg żadnych stałych subsydiów lub dtacji finanswych. Mim teg, dzięki pmcy ludzi dbrej wli, prawdziwych przyjaciół 'Teatru Plskieg ZASP" i kilku życzliwych nam rganizacji spłecznych, Z.A.S.P. prwadzi swj~ działalnść kulturalnartystyczn~ pza Krajem, już przez prawie 50 lat. l.d. "NCH NO TYLKO ZAKWTNĄ JABŁON" "NCH NO TYLKO ZAKWTNĄ JABŁON", Agnieszki Osieckiej, wystawiane w wielu teatrach w całej Plsce, bił rekrdy pwdzenia. Przedstawienie t, skmpnwane ze specjalnie dbranymi pisenkami, według myśli przewdniej, psiada wyraźn~ spistść a inscenizwane pisenki maj~ frmę "brazków śpiewanych" - pdbnie jak w Schillerwskim "Kramie z pisenkami". Niektórzy uważajy nawet, że tytuł ''Nwy Kram z Pisenkami" paswałby d tej sztuki znakmicie. Jest t "widwisk śpiewane", w dwóch częściach, tym c Placy przed wjny i p wjnie myśleli, śpiewali, tańczyli, c czytali w gazetach i czym mieli głwy zajęte. Pisenki, humr i satyra - meldie, które majy urzekajycy wdzięk i pewien ładunek humru pnadczasweg, niewymuszny śmiech, płynycy z ptrzeby serca - śmiech, który przetrwał nastrje i wydarzenia z jakich zrdził się t widwisk. Teatr Plski Z.A.S.P. już d dawna nsił się z zamiarem pkazania "JABŁON" w Lndynie. Autrka sztuki, Agnieszka Osiecka, jedna z załżycielek legendarneg już Studenckieg Teatru Satyryków - "S.T.S." - jest niezmiernie ppularny w Plsce, a jej teksty i pisenki Sy stale wyknywane w radiu i w telewizji. W kwietniu teg rku wystawiliśmy z dużym pwdzeniem, jej mini-musical "Apetyt na Czereśnie". Był t gścinne przedstawienie aktrów z Kraju, z Teatru "Atenewn" w Warszawie. Tym razem d współpracy zaprsiliśmy świetny reżyserkę i chregrafa w jednej sbie, Barbarę Fijewsky, która w Plsce pracwała t przedstawienie dla Teatru Pwszechneg w Łdzi. Publicznści lndyńskiej jest na dbrze znana z szeregu sztuk reżyserwanych przez niy w Teatrze POSKu. Mamy nadzieję, że "JABŁON" wystawine w Lndynie, pd jej dświadcznym kiem, w jej reżyserii i z jej układem chregraficznym, będy równie dużym sukcesem. Piękny prawę muzyczny d "JABŁON" pracwał znany w Kraju, utalentwany kmpzytr i pianista Zbigniew Rymarz, który jest w Lndynie p raz pierwszy. rena Delmar

3 POLSH CLNC T- OLDST POLSH HAL T- CNTR N WSTRN UROP (est. 1947) MAN MDCAL SPCALTS NCLUDNG DNTSTRY FOR NTRNATONAL COMMUNTY 33 WYMOUTH STRT (next t Harley Street & Prtland Place) LONDON WlN 3FL TL: Dentist ŁOWCZANKA RSTAURACJA i KAWARNA W spaniałe (pd nwym zarz~dem) Tel plskie dania raz ciastka Menu a la cart Dancingi w pi~tki i sbty Przyjmujemy zamówienia na wesela, bankiety, chrzciny i sptkania twarzyskie Przystępne ceny - miła bsługa dealne miejsce na klację p spektaklu teatralnym ZAPRASZAMY DLA CAŁGO ZSPOŁU "NCH NO TYLKO ZAKWTNĄ JABŁON" NAJLPSZ ŻYCZNA SUKCSU ARTYSTYCZNGO FNANSOWGO SKŁADA KOŁO OFCRÓW DYPLOMOWANYCH W ANGL, ~ , i KRSTN PA TSSR Ltd., i Tamwrth Street (róg Anselm Rad), Lndn SW6 LG Tel Gdziny twarcia d 9.30 d 5.30, d wtrku d sbty. Plecamy własne wypieki ciast na recepturze plskiej. P~czki z pwidłami, rgale, serniki, jabłeczniki, makwce, babki drżdżwe raz trty rbine na specjalne zamówienie. Na miejscu mżna zjdć smaczne gł~bki, piergi, pyzy, kaszę gryczan~. Przyjmujemy zamówienia na sprzedaż hurtw~ i detaliczn~. L

4 ARLSCOURT PUBLCATONS L TO (POLONZ) zaprasza serdecznie d nwej siedziby przy 192, Chiswick High Rad, Lndn W4 (róg llit Rd.) Najbliższa stacja metra Turnham Green (District Line) - kł 300m. *** Oprócz twarów znanych Naszym Klientm z dawneg sklepu przy Shepherd's Bush Centre znajd~ Państw w Plnezie * NOW KSĄŻK Z POLSK * WYROBY JUBLRSK ZNAKOMTJ FRMY "THOMPSON" * UPOMNK WYROBY Z SZKŁA - SKÓRY - TKANN *** Sklep czynny w dni pwszednie d 9.30 d a w sbty d 1 O.OO d 17.OO. Serdecznie zapraszamy. Tel , , Fax AGL TRANSPORT 57 dbrke Rad, Lndn W9 2D Telex XPRSS PACZKOWY Dstawa d magazynów C. HARTWG lub d dmów adresata we wszystkich miejscwściach w kraju. ODBÓR PACZK Z DOMÓW W LONDYN Nasi agenci: LONDYN: BROWNJONS XPORT LTD. 9 Hgarth Place, SW "PRMA DLKATSSN" 192 Nrth nd Rad, Wl SWNDON: P. Leslie Wyjazdy: 3 i 17 listpada * Przewóz mienia przesiedlenia d kraju ł~cznie z pakwaniem magazynwaniem. * Przeprwadzki (remvals) w UK i na kntynent urpy raz transprt mrski. VRTAS FOUNDATON PUBLCATON CNTR 63 Jedd Rd, Lndn Wl2 9 Tel.: /4965 pleca nwy \! z iał. DZAŁ WYSYŁKOWJ SPRZDAZY KSĄZK DO POLSK Na ż~danie wysyłamy nasz najnwszy katalg - d zakupinych ksi~żek dł~czamy jeden egzemplarz darmwy. Skrzystaj z wyj(jkwej kazji!!! Sp~ród wielu k si~ żck plecamy: HPOLT STUPNCK HRBARZ POLSK Pnad 10 OOO nazwisk! Cena TYLKO!30, Przyjmujemy zamówienia listwne i telefniczne CZY JSTS PRNUMRATORM " GAZTY NDZLNJ"? MNJJ PROBLMÓW WJ~CJ USMCHU ZYCZLWOSC "QUALTY SRVC" Przelty d Plski (Hcathrw-Warszawa-Kraków Gdańsk) d fi 46 Luksuswy Autcar: Lndyn-Pznań-Łódi-Wars1.awa.(95 pwrtny. P rednictw w wyrabianiu wiz angielskich w Plsce wraz z bi letem ltniczym z Plski d Angl ii Htele w całej Plsce - taniej. Przekazy Picn i irżnc d Plski d Rsji. 5 The Brdway, Gunnesbury Lane, Lndn, W.3 OHR Tel: Telex: VPART G FAX: ZAPRASZAMY! L ~

5 TATR POLSK Z.A.S.P. w sali teatralnej POSK-u -238 King Street, Lndyn W6 19 październik - 4 listpad 1990 "NCH NO TYLKO ZAKWTNĄ JABŁON" AGNSZKA OSCKA Widwisk słwn-muzyczne - w dwóch częściach RŻYSRA i CHOROGRAFA - BARBARA FJWSKA SCNOGRAFA - ANTON ZDBAK OPRACOWAN MUZYCZN i AKOMPANAMNT - ZBGNW RYMARZ Dźwięk: Wiktr Sławiński Światła: Andrzej Głębiewski Administracja: Mieczysław Tarnplski Kasa Teatralna: Lala Mdrzewska Zfia Tarnplska Kstiumy (wyknanie): Krystyna ~Tetsell nspicient: liza Rsińska Asystent nspicjenta: Małgrzata Dusińska Sufler: Danuta Marcelin Zdjęcia: Antni Zdebiak SYNTZATOR - BARBARA BORZ:Ę:CKA MARYNA BUCHWALOOWA RNA DLMAR KRYSTYNA PODLSKA LZA ROSŃSKA ZOFA WALKWCZ STANSŁAW BANASUK MARK FRĄCKOWAK GRZGORZ PALKA JANUSZ SZYDŁOWSK DANL WOŹNAK OSOBY Studium Teatralne Z.AS.Pu: przy P.U.N.O. MAGDA BORZJ;:CKA-LSL BARBARA CZARNCKA MAJA LWS ALCJA SKOWROŃ ANDRZJ JASTRZĄB Sceny Zbirwe KROWNK PRODUKCJ - tka Marcinwa, Sprzedawczyni, nteligentka, - BUBA, LULU, - Dziewczyna z Reklamy, Dewtka, Maniusia, Krysia Traktrzystka, - Dziewczyna z Reklamy, Gść Marcinwej, - RBKA, "DSZ MAM", Kchankwie z ulicy Kamiennej, - nteligent, Ubgi Zakchany, ReweJers, Kchankwie z ulicy Kamiennej, - Gść który płaci, Olgierd RYCHON, Pan WALRK, - Przechdzeń, Rewelers, Pzytywny Bhater, Syn u Marcinwej, - ntrepreneur, Organizatr, - nżynier, Manekin, Chłp ze wśi, - Gziewczyna z Reklamy, Cntliwa Zuzanna, - Dewtka, Kleżanka z pracy - ijkta MM, Dewtka, - dziewczyna z Reklamy, Hela, Nwe Pklenie, - Włamywacz, Rewelers, Huligan, - Cały Zespół - RNA DLMAR Przerwa - 15 minut ~\

6 MLOD TKSTY... ZSPÓŁ MLOD: W tym przedstawieniu s~ grane następu j~cych kmpzytrów: śpiewane meldie P.Asłanwicza, J.Gabla, J.Petersburskieg, T.Stacha, A.Pitrwskieg, J.Haftmana, A.Glda, L.Bruńskieg, A.Kitschman, Z.Rlffa, Z.Białstckieg, H.Dmańskieg, Z.Krasińskieg, K.Wiehlera, P.Alexa, M.Kzary, A.Harrisa, L.Rzewuskieg, W. Lutsławskieg, W.Szpilmana, M.Suleja, K.Serckieg, B.Pawłwskieg,.Olejarczyka, A.Grandsteina, W.Rudzińskieg, W.Slarza, A.Mundkwskieg i innych.,,., TKSTY: W tym przedstawieniu s~ mówine i śpiewane teksty następuj~cych autrów: K.Brzeskieg, K.Chrzanwskieg, mana, Willy, A.Własta, Szer Szenia, Z.Maciejwskieg, St.Przesmyckieg, H.Dmańskieg, 0-Jlly, A.Kitschman, W.Jastrzębca, J.Sławsza, J.Minkiewicza, J.Jurandta, L.Lewina, M.Jezierskieg, B.Brka, Wiecha, B.Chińskieg, R.Stillera, J.Brzechwy, J. Bcheńskieg, H.Kłaczkwskiej, L.Pastemaka, T.Urgacza, A.Jareckieg, A.Osieckiej, T.Czyżewskieg, J.Beka, L.Kruczkwskieg i innych. Barbara Fijewska Zbigniew Rymarz MATRAŁY ANONMOW: Wykrzystan tu również materiały annimwe - Ogłszenia i Reklamy, Ballady pdwórkwe, Pwinszwania kminiarskie, Wiadmści praswe, Pamiętniki chłpskie, Pwieść w dcinkach, nstruktarze zetempwskie, Listy d Fali 49, Opinie z zakładów pracy, Wiersze petów chłpskich, Krespndencję prywat~, Dnsy. rena Delmar Autrem pieśni finałwej jest dyrektr cyrku ''Tralabamba" Jerzy Afanasjew. Autrka widwiska serdecznie dziękuje za piekę i pmc w zgrmadzeniu materiałów kustszwi zbirów muzycznych Bibliteki Jagiellńskiej w Krakwie, panu Jerzemu HORODYŃSKMU. Maryna Buchwaldwa Antni Zdebiak

7 Daniel Wźniak Zfia Walkiewicz liza Rsińska Barbara Czarniecka Janusz Szydłwski Magda Brzęcka - Leslie Grzegrz Palka Marek Frąckwiak Alicja Skwrń Andrzej Jastrząb

8 PODZĘ;KOWANA TATR POLSK Z.A.S.P. składa specjalne pdziękwania POLSKMU OŚRODKOW SPOŁCZNO - KULTURALNMU za pmc finanswą. w wystawieniu "Kiedy Znów Zakwitną. Jabłnie" ZARZĄD Z.AS.Pu serdecznie dziękuje za pmc finanswą. i rganizacy.jną. następują.cym nstytucjm i sbm: KOŁU STOWARZYSZNA LOTNKÓW POLSKCH W LONDYN JGO PRZSOW PANU KAZMRZOW PRZDMOYSKMU, Kłu Oficerów Dyplmwanych w Anglii, Panu mjr. dypl. Janwi Schackiemu, Panu mjr. dypl. Kamilwi Czarneckiemu, Panu Bernardwi Czaplickiemu, Pani Annie Dą.brwskiej, Pani Lli Kitajewicz, Pani Marli Lewis, Pani Danucie Michniewicz, Pani Lali Mdrzewskiej, Pani Jlancie Prther, Pani Zfii Tarnplskiej, Pani Oldze żermskiej. SKŁAD ZARZĄDU ZASP-u ZA GRANCĄ - W ROKU 1989/90 Prezes Wiceprezes Hn. skarbnik Hn. sekretarz Cznkwie zarzę.du: rena Delmar-Czarnecka Tadeusz Sulatycki Sławmir Tarnplski Małgrzata Mdrzewska Stefan Głębiw s ki Helena Kitajewicz Szczęsna Michałwska Danuta Michniewicz Lala Szczepańska Zbigniew Siemaszkiewicz Tesa Ujazdwska CZŁONKOW HONOROW ZASP-u ZA GRANCĄ Dr Zygmunt Nwakwski (Prezes hnrwy ZASP-u) Dr Lepld Kielanwski (Prezes hnrwy ZASP-u) Dr Karl Pznański, Knsul Generalny RP Prfesr Tymn Terlecki Tadeusz Sulatycki ( 25 - ty Rk dz iała/nki) WORLD SRVC CNTR * Rewindykacja d zyskiwanie praw wła s n ś c i dla naszych kli entów psiadanych lub dziedzicznych nieruchm śc i w P lsce. Badanie k s iąg wieczystych i z wiąz a ne z tym czy nn ś ci administracyjn - prawne. * Przejmwanie i prwadze nie administracji tych biektów na terenie całej Rzeczypsplitej Plskiej. * P ś rednic z enie i przeprwad zanie Jint Yentures" we wsz e lkich prywatnych. mniejs zych i więk sz ych. pr z edsięw z ięc i ach pmiedzy Plni 11 migracj11 i klientami w Pl sce. ' * P ś rednictw inwestycyjn - kredytwe d la prywatnych przedsie - bi rstw w Plsce. * Wła s ne biura w Warszawie i Krakwie. * Wszystkie dtychczaswe i wi elletnie u s łu g i pwiern icza - finan swe. FRGATA TRAVL LMTD (.JO - ty Rk d:ialalnsci) * P dró że i wa kacje na c a ł y m św ie c i e. czy w i ś cie rów nie ż Pl ska - wszystkie ś rdki transprtu: - d 25 lat wła s ne linie autka rwe d Pl s ki. - Wsze lkie p dr ó ż e hand lwe. * FRGATA TRAVL zaws ze nie zaw dna. d ś wi a dc z n a i bezknkurencyjna. FRGATA 100 Dean Street LONDON WlV 6AQ Tel FRGATA LORD JM HOTL 23/25 Penywern Rad LONOON SW5 9TT Tel. O FRGATA MDDLANDS 117 A Withingtn Rd MANCHSTR Mló 7U Tel FAM LY L NK CORP W. Laurence Ave. Chicag. 111., 60630, USA (assciated) Tel FRGATA WARSZAWA, Dm Chlpa Plac Pwstańców Warszawy Tel FRGATA SP. Z. O. O. KRAKÓW Rynek Glówny 33 Tel FRGATA SŁUŻY POLAKOM NA CAŁYM ŚWC

9 POOlłBS TWOM BURM PODRÓŻV DO POLSK NA CALY ŚWAT - PRZL01Y DO KRAJU (LOT, BRTSH ARWAYS) - POCĄG CHARTROW RGULARN - AUTOKARY DO WARSZAWY POZNANA W POLORBS NAJTANJ, NAJSZ\TBCJ, NAJLPJ: - wyjazdy grupwe d Plski z bgatym prgramem turystycznym - wyjazdy indywidualne raz pdróże d innych krajów we współpracy z renmwanymi biurami angielskimi NASZ SKOMPUTr:RYZOWANY SYSTM RZRWACJ PRZSZKOLONY PRSONL ZAPWNA S2YBKĄ SPRAWNĄ OBSŁUG~. ZAŁATWAMY - wizy, htele, bilety na prmy, transfery pieniędzy PKO SA. Akceptujemy karty kredytwe. Szczegółwe infrmacje Pirbis Travel Ltd, 82 Mrtimer Street, Lndn WN 7D tel.: Tlx Fax: ABTA: 5057x Printed by POLPRNT. 63 Jedd Rad, Lndn W12 9. Tel:

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Witamy bardzo serdecznie.

Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardz serdecznie. Marketing Cmmunicatin Academy t miejsce sptkań marketerów, którzy wciąż pszukują, którzy chcą się wciąż rzwijać. Marketing Cmmunicatin Academy pwstała p dświadczeniach, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW

3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW F i p SPORT*SPORT*SPORT naszych klegów maratñczyków: Maciej kszulkê i medal pami¹tkwy dla ka deg Krzy anwski i Mirs³aw Dmuchwski. Kierujê z nas, a by³y jeszcze nagrdy, upminki, psi³ek na w imieniu maratñczyków

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Zygmunt Berdychwski, Przewdniczący Rady Prgramwej Frum Eknmiczneg Pnieważ gólny pzim inwestycji uważany jest za punkt wyjścia dla wielu strategii rzwju gspdarczeg, a pbudzanie prcesów inwestycyjnych jest

Bardziej szczegółowo