Kanalizacja w realizacji. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kanalizacja w realizacji. Spis treści"

Transkrypt

1 Nr 14/117 Rok VI lipca 2012 r. egzemplarz bezpłatny Wawer ma kolejnego mieszkańca, który osiągnął piękny wiek 100 lat życia. Jest nim od 30 czerwca br. Władysław Gołębiewski, ojciec trzech synów, dziadek 8 wnuków, pradziadek 6 prawnuków. Ma też już praprawnuczka. Mieszka w Aleksandrowie, ale urodził się koło Radzymina. Przeżył 100 lat, chociaż nigdy nie stosował diety. Nie palił papierosów, nigdy się nie upił.»7 Fot. AM Kanalizacja w realizacji Trwa budowa kolektora W, ale nie jest to jedyna inwestycja kanalizacyjna w Wawrze. Jednocześnie MPWiK układa sieć odbioru nieczystości płynnych w osiedlach Wawer, Marysin Wawerski, Anin, Międzylesie, Radość i Falenica. Wykonawca kolektora W nie dotrzymał danego słowa i nie zakończył do końca czerwca prac w ciągu ul. Zwoleńskiej. W połowie lipca nie odtworzył nawierzchni nawet do nr 47, naprzeciw którego ma swoją bazę. To oczywiście wydłużyło kłopoty mieszkańców z dojazdi do domów. Rozpoczęła się natomiast odbudowa ulic w osiedlu Wawer, gdzie budowę kanalizacji zakończono na wiosnę. Wykonawca wszedł na ul. Kajki, gdzie dziennie układa ok. 20 m rur. W miarę postępu robót przesuwa się odcinek, na którym czynny jest jeden pas ruchu. Dopiero po wykonaniu sieci w ul. Kajki będzie można myśleć o remoncie tej ulicy.»3 Spis treści Informatyzacja ZOZ»2 ZOZ-y Wawra i Pragi Południe wspólnie realizują współfinansowany przez Unię Europejską projekt zwiększenia informatyzacji przychodni zdrowia na ich terenie. Letnie koncerty»5 rozpoczęte Występ kwartetu Gary ego Guthmana podczas Świętojańskiej Gali Jazzowej zainaugurował kolejny sezon letnich koncertów organizowanych prze FTK w Falenicy. fot. AM Liceum z Alpejskiej wraca do siebie Po kilku miesiącach przerwy na wykonanie adaptacji budynku, aby mogli w nim uczyć się niepełnosprawni uczniowie nowego Zespołu Szkół nr 114, wracają na Alpejską licealiści. Szkoła ma zewnętrzny szyb windowy, windę wewnętrzną do transportu osób na wózkach, przystosowane dla niepełnosprawnych sanitariaty. Czasowa przeprowadzka liceum do budynku Gimnazjum nr 103 w Międzylesiu nie zdezorganizowała nauki, ani nie wpłynęła na przebieg i wyniki matury. Wręcz przeciwnie, zdawalność egzinu dojrzałości w LO nr 26 poprawiła się w porównaniu z rokiem poprzednim i to wyraźnie. To cieszy, bo jest to placówka z dużymi tradycji. Wypuściła w świat ponad 7,5 tys. absolwentów, tej miary co spikerka telewizyjna Dorota Gawryluk, satyryk Marcin Wolski czy lektor filmowy i radiowiec Andrzej Matul.»3 Miejskie dziki Na terenie dzielnicy co sygnalizują mieszkańcy pojawiły się dziki. Widziano je w okolicy kościoła przy ul. Kadetów, w lesie obok ul. Lucerny, na Mrówczej, niedaleko kanałka przecinającego Juhasów, a jeden zawędrował do Instytutu Kardiologii w Aninie. Problem znają Lasy Miejskie. Ustawiają tzw. odłownie, drewniane zagrody pułapki, do których karmą zwabiają stada czy pojedyncze osobniki. T, gdzie nie jest to możliwe, podejmowane są próby usypiania strzałem. Odłowione wywożone są daleko poza miasto. Lasy Miejskie apelują, aby nie podchodzić do odłowni i ich nie niszczyć, co się niestety zdarza. A o zauważonych dzikach należy powiadomić odpowiedzialną osobę nr tel. na str. 4.»4

2 2 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier URZĘDOWY Zaczipuj czworonoga Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca, w przypadku zaginięcia zwierzęcia, szybkie ustalenie jego właściciela. Specjalnym urządzeniem można odczytać numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu, co umożliwia praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatki i może działać wiele lat. Elektroniczne oznakowanie jest również niezbędnym wymogiem, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej. W Warszawie po raz kolejny ruszyła akcja czipowania psów i kotów. Do 14 grudnia 2012 r. właściciele psów i kotów, którzy zieszkują na terenie m.st. Warszawy, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania psa lub kota, w jednej z wybranych lecznic weterynaryjnych. Akcję prowadzi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa/kota jest: wypełnienie przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota, okazanie dowodu tożsości, okazanie książeczki szczepień psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia, okazanie aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/kota, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal Właściciele, którzy zaczipowali zwierzęta na swój koszt, mogą si na stronie umieścić dane, bądź po uprzednim wypełnieniu wniosku w celu umieszczenia danych w bazie zgłosić się do Wydziału Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 413 (wpis jest bezpłatny). Kurier ZDROWOTNY Wspólny projekt SZPZLO Wawra i Pragi Południe Więcej informatyki w służbie zdrowia Kurier KOMUNIKACYJNY Parkingi systemu Parkuj i Jedź w Aninie i w Wawrze nie rozwiązują problemu wszystkich chętnych zmotoryzowanych chcących się przesiąść do pociągów SKM czy Kolei Mazowieckich, którymi dojeżdża się do centrum Warszawy czy do Ursusa szybciej niż sochodem. Potrzeba więcej stanowisk do parkowania wzdłuż kolejowej linii otwockiej. Na razie, ze względów finansowych, nie będzie budowany przez Zarząd Transportu Miejskiego parking P&R w Falenicy. Niemniej Zarząd Dzielnicy, dopingowany przez radnych, wystąpił do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, która jest właścicielem terenów przy torach, o ustalenie lokalizacji nowych parkingów wraz z wnioskiem o wydanie warunków Sodzielne Zespoły Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Wawra oraz Pragi Południe utworzyły konsorcjum ubiegające się o dofinansowanie projektu zintegrowanego systemu informatycznego, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w rach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza w latach SZPZLO Wawra i Pragi Południe mają razem 18 placówek służby zdrowia. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Progrów Unijnych pozytywnie oceniła złożony wspólny wniosek i w 2010 została podpisana umowa na wdrożenie projektu do końca 2012 r. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje 85 proc. wartości projektu, resztę pokrywają SZPZLO Wawra i Pragi Południe ze środków własnych. Realizacja tego projektu oznacza budowę kompleksowego systemu informatycznego na potrzeby służby zdrowia w obu dzielnicach. Dzięki niemu poprawi się zarządzanie procesi medycznymi, jakość i poziom usług medycznych. Umożliwi on kontrolę świadczeń zdrowotnych, obsługi pacjentów, wpłynie na optymalizację kosztów i odpowiedzialność personelu. Aby ten nowy system prawidłowo działał, konieczne jest zapewnienie szybkiego przepływu informacji między poszczególnymi jednostki organizacyjnymi. Zespół południowopraski wykorzysta do tego światłowody, a wawerski połączenia radiowe. W kolejnych numerach Kuriera Wawerskiego przybliżymy założenia projektu oraz poinformujemy o korzyściach z niego wynikających. Potrzebne są dalsze parkingi budowy. Chodzi o Międzylesie, Radość i Gocławek. Radny Paweł Kaszuba uważa, że w Międzylesiu parking mógłby powstać na miejskiej działce, położonej i ogrodzonej wzdłuż ul. Zwoleńskiej naprzeciw stacji paliw BP. Kolej, ustosunkowując się do wniosku władz dzielnicy zastrzegła, że parkingi przy torach mogą mieć charakter tymczasowy, ponieważ w planach modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego jest budowa trzeciego toru na linii otwockiej. Zatem mogłyby funkcjonować do 2015 r. Musiałyby być, zgodnie z wymogi bezpieczeństwa obowiązującymi na kolei, ogrodzone i oddalone od tzw. skrajni o trzy metry. Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer Adres redakcji: Warszawa, ul. Żegańska 1, I piętro, pok. 126 Redaktor naczelny: Andrzej Murat tel. (22) , Skład i druk: Nakład: 7 tys. egz. ISSN Redakcja nie zwraca materiałów niezówionych, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania. Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Zbigniew Ruszczyka prekursora idei sorządu lokalnego. Jednego z inicjatorów powstania Gminy Warszawa Wawer, radnego dwóch kadencji, a także wieloletniego Przewodniczącego Rady Osiedla Radość, powszechnie szanowanego za bezinteresowne zaangażowanie społecznika. Żonie i Córce wyrazy żalu i współczucia składają Koleżanki i Koledzy z dawnej Gminy Warszawa Wawer oraz z Rady Osiedla Radość

3 OD MARYSINA PO FALENICĘ 3 fot. Kurier SZKOLNY Poprawiło wyniki z matury XXVI Liceum Ogólnokształcące wraca na Alpejską Po kilku miesiącach przerwy XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Jankowskiego Kuby wraca na ul. Alpejską 20 w Aninie. W minionym roku szkolnym, ze względu na przeprowadzaną przy Alpejskiej adaptację budynku, licealiści uczyli się i przygotowywali do matury w siedzibie Gimnazjum nr 103 z oddziałi integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Międzylesiu, z którym XXVI LO tworzy Zespół Szkół nr 114. Od roku szkolnego to gimnazjaliści będą się uczyć w Aninie. To z myślą o niepełnosprawnych uczniach tej placówki wybudowano przy XXVI LO zewnętrzny szyb windowy, zainstalowano windę wewnętrzną, przebudowano sanitariaty. Odnowiono korytarze, zainstalowano drzwi przeciwpożarowe. A połączenie tych dwóch placówek zaowocuje lepszym wykorzystaniem wolnych ostatnio sal lekcyjnych. Zespół Szkół nr 114 po adaptacji Ostatni rok był dla XXVI LO pomyślny nastąpiła znaczna poprawa jakości nauczania. Potwierdzają to wyniki maturalne. W 2011 r. maturę w tym liceum zdało niespełna 67 proc. uczniów, którzy do niej przystąpili. W tym roku do klas III XXVI LO uczęszczało 45 uczniów, z czego 36 przystąpiło do egzinu dojrzałości. 31 zdało go, dwoje uczniów będzie w sierpniu uzyskane wyniki poprawiać, a trzech nie zdało. Tym sym wskaźnik zdawalności matury wyniósł ponad 86 proc. Poziom nauczania w tej placówce zaczął podnosić się, co zapewne wezmą pod uwagę absolwenci gimnazjów z dzielnicy i sąsiednich miejscowości, wybierając miejsce do dalszej edukacji. A XXVI LO to szkoła o 60-letniej tradycji. Szczyci się ponad 7500 absolwentów, wśród których jest wielu wybitnych przedstawicieli świata, nauki, kultury, sportu. W jej murach wiedzę zdobywał satyryk Marcin Wolski, prezenterka telewizyjna Dorota Gawryluk, lektor filmowy Andrzej Matul. Przez lata nauczycielem i niezastąpionym wychowawcą młodych pokoleń była druhna Danuta Rosner, wciąż żywo współpracująca z tą placówką. Szkoła przy Alpejskiej jest organizatorką Rajdów Pięci, podczas których młodzież odbywa ciekawe lekcje historyczne w terenie. Zewnętrzny szyb windowy Organizuje bardzo interesujące warsztaty teatralne, kończone finałowym spektaklem i nagrodi. Podczas dorocznych Tuwimiad przybliża sylwetkę poety mieszkającego niegdyś w Aninie i jego utwory. To tylko niektóre z dodatkowych, a interesujących zajęć pozalekcyjnych. Jedna z klas jest o profilu humanistycznym, z rozszerzonym j. polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie oraz kulturze, a druga ma rozszerzony progr z matematyki, biologii i geografii. fot. Kurier INWESTYCYJNY Szeroki front robót kanalizacyjnych Nie tylko kolektor W Budowa kolektora W jest największą inwestycją MPWiK na terenie dzielnicy Wawer, ale nie jedyną w tym roku i w latach przyszłych. Kiedy zbieraliśmy informacje na ten temat, dobiegała końca budowa kanalizacji w ul. Odsieczy Wiednia i w ul. Zgorzeleckiej na terenie Anina, a także w ul. Lokalnej, Bystrzyckiej, Wolnej i ul. Zabawnej w Falenicy. Wcześniej zakończono prace na ul. Bielszowickiej, Botanicznej, Kościuszkowców, Skrzyneckiego w Marysinie Wawerskim. W pierwszych dniach lipca rozpoczęło się układanie rur kanalizacyjnych w ciągu ul. Kajki od ul. X Poprzecznej. Z tego powodu okresowo zykana jest połowa tej ulicy na długości kilkudziesięciu metrów, a ruchem steruje doraźna sygnalizacja świetlna. Wykonawca zdejmuje warstwę asfaltu szerokości W bieżącym roku dzielnicy przybędzie 10,2 km sieci kanalizacyjnej nie licząc kolektora W Oprócz budowy kolektora W Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje w Wawrze, głównie po wschodniej stronie torów kolejowych, kilkanaście innych zadań. Na zdjęciu prace na ul. Kajki kilkudziesięciu centymetrów i w wykopie kładzie plastikowe rury o przekroju 18 cm. Dziennie, a pracuje także po południu, wykonuje ok. 20 m sieci. Po zagęszczeniu gruntu niezwłocznie, aby minimalizować utrudnienia, uzupełnia zerwaną nawierzchnię. Wkrótce rozpocznie się budowa kanalizacji wzdłuż ul. Niemodlińskiej. Zakończenie tych prac przewidziano we wrześniu, podobnie jak budowę sieci w ul. Trawiastej, I Poprzecznej. Na Bosmańskiej nastąpi to w listopadzie. W sierpniu powinna być gotowa sieć kanalizacyjna w Marysinie Wawerskim przy ul. Strusia, a w osiedlu Wawer w ul. Floriana, 27 Grudnia, Szparagowej, Błękitnej, Widocznej, Rubinowej, Spółdzielczej, Palmowej, Klimontowskiej, we wrześniu w Marysinie w ul. B. Czecha, Otwartej, Piastowej i Bychowskiej. W październiku w ul. Dzielnicowej w osiedlu Wawer. W końcu roku w Falenicy w ul. Bartoszyckiej, Kłodzkiej, Czekanowskiej, Filmowej, Bbusowej i Bystrzyckiej. Także do końca br. MPWiK zbuduje kanalizację w Międzylesiu w ul. Hafciarskiej, Rosnącej, Jaskrów, Celofanowej, Daliowej, Dzieci Polskich, w Radości w ul. Wilgi. fot.

4 4 OD MARYSINA PO FALENICĘ fot. AM Kurier EKOLOGICZNY Nie podchodźmy do odłowni Dziki buszują w Wawrze W kwietniu dziki podchodziły pod kościół przy ul. Kadetów w osiedlu Las. Później napływały sygnały z innych rejonów dzielnicy. W lasku u zbiegu ul. Lucerny i Traktu Lubelskiego widziano lochę z warchlaki. Odyniec pojawił się na terenie Instytutu Kardiologii w Aninie. Widziano dzika przy ul. Mrówczej, a w godzinach wieczornych przy ul. Juhasów. Na mieszkańców padł blady strach. Józef Mierzwiński z Lasów Miejskich doskonale zna sytuację w Wawrze. Dzielnica jest zalesiona, ma wiele nieużytków porośniętych krzaki i wysoką roślinnością. Przez Wawer wiodą szlaki wędrowne dzików. Teraz dzielnica się zabudowywuje, te naturalne szlaki są blokowane i dziki zostają. Lasy Miejskie starają się je odławiać. Służą do tego drewniane, wzmocnione metalowymi kątowniki, zagrody. Zajmują ok. 25 m kw. Najpierw zanęca się dziki wykładaną w nich karmą. A gdy przyzwyczajają się do takiej stołówki, uruchiane są urządzenia zykające wrota po wejściu dzików na jej teren. Odłownia zlokalizowana nieopodal ul. Ogórkowej Zauważyłeś dzika zadzwoń pod nr Przy ul. Ogórkowej i Drodze Golfowej do takich odłowni wpadło już kilkadziesiąt dzików podsumował działania leśników Józef Mierzwiński. Przy ul. Chodzieskiej w ten sposób złapano trzy sztuki, ale mogłoby ich być więcej, gdyby właściciel działki zgodził się na wybraną przez leśników lokalizację odłowni. Teraz jest ustawiona w pobliżu ul. Zasadowej. Chcemy współpracować z mieszkańci zgłaszającymi do nas pojawienie się dzików w pobliżu ich domów, ale my problemy. Niechętnie godzą się na ustawienie odłowni. A te, które stawiy, są dewastowane, giną z nich metalowe elementy. Nie powinno się do nich podchodzić, gdyż dzik wyczuje zapach człowieka czy psa i do tego miejsca już nie podejdzie tłumaczy Józef Mierzwiński. Złapane dziki są wywożone na odległość co najmniej 100 km od Warszawy. Z badań wynika, że młody dzik, chociaż jeszcze się nie przyzwyczaił do miejsca pobytu, potrafi wrócić z odległości ok. 60 km. Starszy z jeszcze większej. Inną metodą pozbycia się dzików intruzów jest ich uśpienie przed wywózką. Działy w ten sposób, gdy dzik zawędruje na zknięty teren, jak w Instytucie Kardiologii. Można go też omotać siecią mówi pan Józef. Ale w tym pierwszym przypadku trzeba się liczyć z tym, że każde zwierzę inaczej reaguje na ładunek ze środkiem usypiającym. Jego przedawkowanie może skutkować śmiercią. Dlatego najbezpieczniejszym sposobem na buszujące po naszym terenie dziki jest stawianie odłowni. No i nie należy panikować. Dzik nie zaatakuje bez powodu. Groźna może być locha, gdyż będzie chroniła młode. Kurier REKREACYJNY Przerwa na basenie W dniach od 30 lipca do 15 sierpnia włącznie pływalnia w Aninie przy ul. V Poprzecznej 22 będzie jak informuje kierownictwo wawerskiego OSiR nieczynna z powodu planowej przerwy technicznej. W tym czasie zostaną przeprowadzone przeglądy urządzeń i instalacji, ich konserwacja i usuwanie ewentualnych usterek. Kurier REKREACYJNY Wakacyjne ulgi Do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem terminu 30 lipca 15 sierpnia, za godzinę pływania na basenie w Aninie w godz , oraz dzieci i młodzież płacą 4 zł. Za godzinną grę w squasha w godzinach 8-16 dzieci i młodzież płacą 20 zł. Wejście na siłownię i salę cardio w godzinach 8-16 kosztuje dzieci i młodzież 15 zł bez ograniczenia czasowego. Warunkiem jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej. Kurier EKOLOGICZNY Odpady zgłoś EKON-owi Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON odbiera z firm bezpłatnie papier, kartony, folie, plastikowe butelki po napojach, butelki, słoiki, a także wyeksploatowany lub zepsuty sprzęt radiowo-telewizyjny oraz elektryczne artykuły gospodarstwa domowego. Zgłoszenia odbioru przyjmuje w dni powszednie, w godzinach pracy, Włodzimierz Kalata, tel Kurier REKREACYJNY Co, gdzie, kiedy, dla ilu osób Wawerskie Lato w mieście Od początku wakacji kontynuowana jest w szkołach, klubach kultury i na obiektach zawiadywanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji akcja Lato w mieście dla dzieci i młodzieży, które nie korzystają z innych możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu. W sierpniu koordynatorem akcji jest Kazimierz Włodarczyk z wydziału sportu i rekreacji, tel , Akcję prowadzą: 30 lipca 10 sierpnia, SP nr 76, ul. Poezji 5, odpowiedzialna Maria Maciak, tel , dla 140 uczniów klas od I szkoły podstawowej do III gimnazjum sierpnia, SP nr 140, ul. Wilgi 19, odpowiedzialne Grażyna Pasterska, tel i Bożenna Kuskowska, tel , o2.pl dla 85 dzieci z klas I VI sierpnia, SP nr 124, ul. Bartoszycka 45/47, odpowiedzialna Joanna Szczepańska, tel , dla 120 uczniów klas I VI sierpnia, SP nr 195, ul. Króla Maciusia 5, odpowiedzialny Henryk Orłowski, tel , dla 105 uczniów klas I VI sierpnia, KK Falenica, ul. Włókiennicza 54, odpowiedzialna Aleksandra Jankowska, tel , zajęcia dziennikarskie, aktorskie i muzyczne dla 20 dzieci od 14 do 18 lat sierpnia, w godz , skatepark, ul. V Poprzeczna 22, bezpłatna jazda na deskach, rolkach wrotkach, odpowiedzialny Sylwester Rudziński, tel , dla 60 dzieci i młodzieży w wieku 7 19 lat sierpnia, pływalnia, ul. V Poprzeczna 22, w godz i bezpłatne rekreacyjne pływanie indywidualne, odpowiedzialny Konrad Kurek, tel , dla 60 dzieci i młodzieży w wieku 7 19 lat sierpnia, boisko Syrenka, ul. Starego Doktora 1, w godz. 9 15, piłka nożna i siatkowa, koszykówka, kometka, gry planszowe, lekkaatletyka, odpowiedzialny Wojciech Zawadzki, tel , dla 100 dzieci i młodzieży w wieku 7 19 lat sierpnia, hala sportowa, ul. Poezji 5, w godz , w poniedziałki, środy i piątki, piłka nożna, siatkowa, ręczna i koszykówka, odpowiedzialna Martyna Wąsowska, tel , dla 100 dzieci i młodzieży w wieku 7 19 lat.

5 OD MARYSINA PO FALENICĘ 5 Fot. JCH Kurier HISTORYCZNY II Rajd Z Pięcią w Przyszłość Szlakiem patriotów i autorytetów 12 czerwca odbył się II Rajd Rowerowy Szlakiem Pięci pod hasłem Z Pięcią w Przyszłość. Rajd okazał się atrakcyjną dla młodzieży formą kultywowania pięci o rodakach, którzy swoje życie poświęcili dla odzyskania i budowania niepodległej ojczyzny. Ten rajd to pielgrzymka do najważniejszych miejsc pięci narodowej, położonych na terenie Wesołej, Rembertowa i Wawra. Uczestnicy wraz z asystą honorową Wojska Polskiego oddali hołd nie tylko poległym i pomordowanym, ale i wybranym wybitnym postaciom, które żyły na tych terenach, były i pozostają dla nas autoryteti. Trasa rajdu objęła znane miejsca pięci: Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską, Pomnik Ofiar NKWD w Rembertowie, Pomnik Polskiej Organizacji Zbrojnej Kień Piłsudskiego, Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej, Kień ks. Jerzego Popiełuszki, Kień ks. Jana Twardowskiego. Licznymi uczestniki rajdu byli uczniowie i nauczyciele Gimnazjum 104, Gimnazjum 106, Gimnazjum 128, Prywatnego Kurier KULTURALNY Świętojańska Gala Jazzowa Cierpliwość sowicie wynagrodzona 24 czerwca cierpliwość znakomitej większości wawerskich melomanów, którzy już nie mogli się doczekać kolejnych letnich koncertów organizowanych przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne, została wynagrodzona, ponieważ właśnie tego dnia Świętojańska Gala Jazzowa zainaugurowała XI już sezon muzyczny. Gościem specjalnym gali był światowej sławy kanadyjski trębacz Gary Guthman, który wystąpił ze swym zespołem Gary Guthman Quartet. Oprawa koncertu była podniosła, ponieważ bardzo rzadko my okazję słuchać Gary ego Guthmana w Polsce. W progrie występu znajdowały się utwory Cole Portera, Henry ego Manciniego, Bronisława Kapera, Dizzy ego Gillespiego, Louisa Armstronga, oraz jakże by inaczej Gary ego Guthmana. Po każdym utworze, jak też po solówkach każdego z wykonawców, publiczność nagradzała muzyków gromkimi brawi. Gary Guthman Quartet wystąpił w Falenicy w składzie: Gary Guthman trąbka, Wojciech Gogolewski fortepian, Paweł Pańta kontrabas, Fot. Andrzej Połosak Gimnazjum nr 1, Gimnazjum Sióstr Felicjanek. Historię kolejnych miejsc przybliżali: Magdalena Ładyko, Jan Pasternak, Andrzej Klimm, Józef Chwedorowicz, ks. Marek Doszko, Aldona Kraus. Ten rowerowy rajd był próbą nowoczesnej edukacji patriotycznej. Skłonił uczestników do refleksji i umocnił ich w przekonaniu, że postawa patriotyczna nie jest postawą anachroniczną ale dobrze współgra z wyzwanii współczesności, zachęca do roztropnego korzystania z wolności w czasie pokoju, wyraża się w przywiązaniu i szacunku do państwa. O takiej postawie świadczyć może refleksja jaką mieli jej uczestnicy podczas rajdu: Krzysztof: Podczas tego rajdu poczułem, że jestem patriotą. Poznałem, że historia Polski jest naprawdę ważna i warto się jej uczyć, że warto piętać o tych wszystkich bohaterach, wszystkich naszych wielkich Polakach, którzy oddali życie za Polskę Paweł: Często na lekcjach historii uczymy się o wielkich wydarzeniach, powstaniach itd., a nie zny historii swoich okolic, okolic, w których mieszky. Sądzę, że warto się nimi zainteresować i poznać je bliżej. Projekt zrealizowała Fundacja Innowacji Społeczno -Kulturalnych w oparciu o grant Miasta st. Warszawy. Scenariusz i animacja projektu: Józef Chwedorowicz. oraz Ad Lewandowski perkusja. Koncertowi towarzyszyła wystawa prac malarskich, tworzonych przez trzy plastyczki-atorki, członkinie Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Małgorzatę Błędowską, Elwirę Miłkowską i Marię Szpakiewicz. Wystawa ta rozpoczęła cykl prezentacji obrazów, powstałych podczas warsztatów plastycznych i plenerów. Pracownia plastyczna w WTUTW działa już od 8 lat. Andrzej Połosak Kurier KONKURSOWY Moje życie to Moje życie to pod tym hasłem wydział kultury Urzędu Dzielnicy ogłosił konkurs fotograficzny, do którego burmistrz Jolanta Koczorowska zaprasza fotografów atorów, posługujących się aparati tradycyjnymi i cyfrowymi. Tegoroczny konkurs ma bardzo szeroką tematykę. Chodzi o nadesłanie na niego fotografii przedstawiających hobby i pasje, rodzinę, przyjaciół, osiedle, dzielnicę, zafascynowanie przyrodą, wypoczynek itp. Do udziału w nim zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorośli. Na zgłoszenia organizator czeka do 12 października tego roku. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Więcej szczegółowych informacji na stronie Kurier KULTURALNY Nie przeocz tej oferty Klub Kultury Aleksandrów, ul. Sorządowa 10 Zajęcia w świetlicy dla dzieci w wieku 7 13 lat, w pierwszym i ostatnim tygodniu lipca, od poniedziałku do czwartku, w godz , piątek Pracownia plastyczna czynna w pierwszym i ostatnim tygodniu lipca w środy i piątki, w godz Zajęcia ju-jitsu od 16 do 20 lipca, w godz Sekcja rękodzielnicza szydełkowania, haftu i wyszywania Pętelka, poniedziałki godz lipca, godz spektakl Olbrzym i jego ogród, przedstawienie teatru Bajka na motywach tekstu Oskara Wilde. Wstęp 5 zł. 21 lipca, godz. 17 pokaz filmu Koniec starych czasów z cyklu Klasyka Kina Czeskiego, w reż. Jiříego Menzla. Oferta kulturalna Wawerskiej Biblioteki Publicznej Wystawy Malarstwo Justyny Owczarek Wypożyczalnia nr 82 Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1. Wystawa plenerowa Ksiądz Jan Twardowski ul. Trawiasta 10. Kolory Warszawy malarstwo Wandy Skonieckiej, ul Trawiasta 10. Spotkania 19 lipca, godz. 12 wieczór poetycki poświęcony poecie ludowemu Janowi Pockowi, Wypożyczalnia nr 25, ul. Walcownicza lipca godz. 12 literatura staropolska o świecie i podróżowaniu, z cyklu Spotkania staropolskie, prowadzenie Małgorzata Elżanowska. Wypożyczalnia nr 25, ul. Walcownicza i 19 lipca, godz. 13 spotkanie miłośników popukultury japońskiej, Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1. Dyskusje 20 lipca, godz. 17 O książkach, klub dyskusyjny Wypożyczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10. Konkursy Konkurs pt. Fotografia z rowerem w tle dla dzieci i młodzieży w wieku 3 16 lat, ul. Trawiasta 10. Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 5 6 lat. Piękny świat na podstawie wiersza Elżbiety Śnieżkowskiej Bielak, ul. Trawiasta 10.

6 6 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier KLUBOWY Taniec i śpiew Występ dla piłkarskich kibiców Zespoły tańca nowoczesnego i Studio Piosenki z Klubu Kultury Marysin wystąpiły 20 czerwca na estradzie w Strefie Kibica na pl. Defilad. Dwa zespoły tańca nowoczesnego i cztery uczestniczki sekcji Studia Piosenki o godz. 12 rozpoczęły wielogodzinny progr rozrywkowy na największej scenie w Warszawie. Na ogromnym telebimie publiczność obserwowała występy naszych młodych i zdolnych dzieci. Oryginalne stroje i żywiołowe wykonanie układów tanecznych bardzo się spodobało i tancerze zostali nagrodzeni gromkimi brawi. Klaudia Kowalczyk, instruktor sekcji tańca nowoczesnego była bardzo dumna ze swoich podopiecznych. Nasze śpiewające dziewczęta również zaprezentowały się bardzo pięknie i otrzymały od publiczności burzę oklasków. Instruktorem tej sekcji jest Monika Gapińska, która wybrała repertuar i przygotowała dziewczęta do występu na profesjonalnej scenie. KKM Fot. KKM Fot. Kurier SPORTOWY Zwycięstwo APN Warszawa Turniej orlików w Zerzeniu Mecz finałowy WAPN z Drukarzem Na boisku PKS Victoria Zerzeń rozegrany został turniej drużyn piłkarskich rocznika 2002, tzw. orlików. Do rywalizacji przystąpiło siedem warszawskich drużyn, w tym dwie jedenastki reprezentujące gospodarzy. Były wygrane od 1:0, gdy Victoria Zerzeń I pokonała PSS Legion Warszawa, do 7:2, gdy Victoria II przegrała z Junakiem Warszawa. Turniej wygrała Warszawska Akademia Piłki Nożnej, która przegrała tylko jeden mecz z PSS Legion Warszawa, przed KS Drukarz oraz GKP Targówek. Zerzeńskie drużyny uplasowały się na piątej i szóstej pozycji, przy czym wyżej uplasował sie zespół II. Królem strzelców został Mateusz Bienias z KS Drukarz, a najlepszym brkarzem Jakub Kacprzak z APN. Ireneuszowi Hermańskiemu pracownikowi Wydziału Organizacyjnego Dzielnicy wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci My składają współpracownicy Kurier KULTURALNY Artystyczny pomysł w Międzylesiu Galeria pod chmurką Po raz drugi na parkingu przed międzyleską kawiarnią Peron zorganizowana została prezentacja prac artystycznych wawerskich, chociaż nie tylko ich, twórców. Jest to wyjście ze sztuką poza pracownie i galerie, bliżej potencjalnego odbiorcy. Pierwsza prezentacja była skromna, przed Peronem swoje prace wystawiło kilku twórców. W jednym rządku. Po dwóch tygodniach ich liczba się podwoiła. Pomysłodawca tego przedsięwzięcia Igor Stefanowicz, zajmujący się projektowaniem wnętrz, wizualizacji 3D, autor niekonwencjonalnych lp do nowoczesnych pomieszczeń, mówi o sobie: założyłem Galerię 777 w Radości z myślą o tym, by w powodzi dizajnerskiej masówki zaoferować rzeczy naprawdę wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Np. lpy produkuje s i tylko w jednym egzemplarzu, tak że nie ma takiej drugiej na świecie. Nawet obrazy, które są wydruki na płótnie, wykonuje w bardzo krótkich seriach, po kilka sztuk. Każdy ma numer i certyfikat autentyczności. Obok swoje obrazy i grafiki wystawiła Bożena Bienias. Po raz drugi. O różnorodnej tematyce. Nie spełniła jednak oczekiwań jednego z młodych gości tej galerii pod chmurką, który poszukiwał obrazu przedstawiającego rycerza. Bożena Bienias uczy plastyki w Zespole Szkół nr 70 w Radości i jest przekonana, że pomysł z galerią pod chmurką mieszkańcom się spodoba. Irena Kochańska rozstawiła sztalugi z obrazi kopii m.in. sławnych mistrzów, w tym holenderskich. Duże i małe płótna, o przystępnej cenie, cieszące oko kolorystyką, kompozycją. Ma galerię u zbiegu ul. Lucerny i ul. Mrówczej. Wyjście naprzeciw potencjalnym odbiorcom sztuki uważa za bardzo ciekawy pomysł. Naprzeciw jej stoiska można było podziwiać ręczne wyroby ze skóry, w większości torebki, o niepowtarzalnych wzorach. Obok do woli przebierać w koralach, broszkach, bransoletkach, wisorkach. Bardzo ciekawa była oferta wycyzelowanych wyrobów z metalu, a także z lalek z kolorowej włóczki, odbiegające od produkcyjnej sztpy poduszki, a nawet ręcznie szyte kapcie. Nie zabrakło także przedmiotów wykonanych coraz modniejszą techniką decoupage. Artystyczna galeria pod chmurką ma szansę przekształcić się w imprezę stałą. Co jednak będzie, gdy chętnych do wystawiania swych artystycznych czy hobbystycznych prac przybędzie? Parking przed życzliwą artystom kawiarnią Peron jest nieduży. Może trzeba będzie tę galerię przenieść, choćby na parking przed Urzędem Dzielnicy. To propozycja Kuriera. W soboty przekształca się on w bazarek jednodniowy, niedziela mogłaby być zarezerwowana dla artystów. Fot.

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Po wielu miesiącach starań, po zebraniu ponad 2 tys. podpisów, nazwanie jednej z ulic dzielnicy imieniem Wacława Wojtyszki, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Rok 2010 było i kulturalnie, i sportowo

Rok 2010 było i kulturalnie, i sportowo Nr 6/85 Rok V 16 31 marca 2011 egzemplarz bezpłatny uczniowie wawerskich szkół uczestniczyli w historycznej grze. Rozpoczęli ją na terenach Olszynki Grochowskiej, gdzie 180 lat temu odbyła się jedna z

Bardziej szczegółowo

Dwa razy większe przedszkole w Lesie

Dwa razy większe przedszkole w Lesie Nr 19/160 Rok VIII 1-15 października 2014 r. egzemplarz bezpłatny Fot. AM Dwa razy większe przedszkole w Lesie Wiele inwestycji na finiszu Jedne inwestycje dzielnicowe są na ukończeniu, inne rozpoczęto,

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach NR 3/35/ grudzień 2009 Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach Kartka świąteczna wykonana przez młodzież z Ośrodka Samopomocy Społecznej przy ul. Błońskiej

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23. Finał WOŚP

Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23. Finał WOŚP Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 11 (311) grudzień 2014 bezpłatne pismo informacyjne Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Zdaniem mieszkańców Komorowa zmiana siedziby placówki może skutkować jej likwidacją

Zdaniem mieszkańców Komorowa zmiana siedziby placówki może skutkować jej likwidacją PIĄTEK 26 PAŹDZIERNIKA 2012 (nr 190) WWW.WPR24.PL PRUSZKÓW, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA

Bardziej szczegółowo

Co oprócz teatru łączy Cię z Targówkiem?

Co oprócz teatru łączy Cię z Targówkiem? 11/2009 Listopad (13) Magazyn mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza Moja dzielnica! Piotr Furman Aktor związany z Teatrem Rampa. Przez 10 lat był prowadzącym i autorem znanego w latach 90 Teleturnieju

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Wybrani Wspaniali Warszawy

Wybrani Wspaniali Warszawy ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 6 / 2 2 4, c z e r w i e c 2 0 1 2 Wybrani Wspaniali Warszawy Ósemka Wspaniałych z Prezydent

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XV, nr 3 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA W numerze: Alarm Powodziowy...

Bardziej szczegółowo

Co dalej z drogami? Burmistrz Szczurek odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Co dalej z drogami? Burmistrz Szczurek odpowiada na najczęściej zadawane pytania 15 marca 2013 Nr 6 (803) Co dalej z drogami? Burmistrz Szczurek odpowiada na najczęściej zadawane pytania Prace związane z przebudową kanalizacji weszły w ważny moment. Śródmieście jest najtrudniejszym

Bardziej szczegółowo

Jeden z najwybitniejszych

Jeden z najwybitniejszych 2 LUDZIE Prof. Kazimierz Braun Uczony związany z miastem TARNÓW. PL Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych, reżyser, dramatopisarz, dyrektor wielu scen

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo