Strategia Promocji Miasta Pruszkowa Załącznik nr 1 Diagnoza wizerunku Miasta Pruszków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013-20 Strategia Promocji Miasta Pruszkowa Załącznik nr 1 Diagnoza wizerunku Miasta Pruszków"

Transkrypt

1 Strategia Promocji Miasta Pruszkowa Załącznik nr 1 Diagnoza wizerunku Miasta Pruszków Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013

2 Spis treści 03 Jaki Pruszków jest? 14 Jak Pruszków jest postrzegany? 53 Jak Pruszków jest promowany? 64 Podsumowanie 2

3 Jaki Pruszków jest? Pierwszy rozdział diagnozy przedstawia podstawową charakterystykę Pruszkowa Przy udzielaniu odpowiedzi na to pytanie została zastosowana perspektywa porównawcza. Analizując szeroki wachlarz danych zastanych (ilościowych i jakościowych) dokonane zostało porównanie sytuacji panującej w Pruszkowie do sytuacji panującej wśród głównych konkurentów miasta miejscowości w aglomeracji warszawskiej o największym przyroście liczby mieszkańców w ostatnich latach. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie obszarów o charakterze przewag konkurencyjnych, deficytów konkurencyjnych oraz obszarów wartości średnich, niewyróżniających się. 3

4 Sposób przeprowadzenia analizy W rozdziale Jaki Pruszków jest? dokonano obiektywnej charakterystyki Pruszkowa. Na podstawie bezstronnych i ogólnodostępnych danych oraz informacji wskazano wyróżniki i słabe strony Pruszkowa w porównaniu do miast, które mogą być postrzegane jako konkurenci Pruszkowa. Dobór gmin do analizy oparty był o kryterium lokalizacyjne (położenie na terenie aglomeracji warszawskiej) oraz kryterium rozwoju ludnościowego (wzrost liczby ludności w latach większy niż 3 tys. osób). Na bazie wymienionych kryteriów do analizy porównawczej wytypowano: Piaseczno gmina miejsko-wiejska; Grodzisk Mazowiecki gmina miejsko-wiejska; Ząbki gmina miejska; Marki gmina miejska; Radzymin gmina miejsko-wiejska. Powyższe gminy porównano z Pruszkowem w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania miasta: Położenie i komunikacja, Gospodarka, Ludność i mieszkalnictwo, Edukacja, Kapitał społeczny, Kultura, Sport, Pozostałe usługi publiczne, Bezpieczeństwo, Tereny zielone, Potencjał turystyczny. Na podstawie zebranych i przenalizowanych danych dotyczących powyższych aspektów, wskazano mocne i słabe strony Pruszkowa w każdym z nich. W celu zapewnienia możliwie największej czytelności i przejrzystości, oprócz tekstowego podsumowania, wyniki analizy zostały również zaprezentowane w formie graficznych tabel zestawień, gdzie:,, oznacza sytuację lepszą w Pruszkowie niż w miastach konkurencyjnych PRZEWAGI KONKURENCYJNE,, oznacza sytuację gorszą w Pruszkowie niż w miastach konkurencyjnych DEFICYTY KONKURENCYJNE pola pomiędzy nimi zawierają sytuacje porównywalne do miast konkurencyjnych OBSZARY PRZECIĘTNOŚĆI 4

5 Wśród przeanalizowanych gmin, brak jest wyraźnego lidera, który zajmowałby pozycję dominującą pod względem wszystkich badanych aspektów. Każda gmina posiada wyraźne zalety, które należałoby rozwijać i wykorzystywać oraz wady, których należałoby się wyzbyć lub ograniczyć ich negatywne skutki. Konkurencyjność Pruszkowa wyraźnie zaznacza się w korzystnej lokalizacji, ofercie miasta w zakresie sportu i kultury oraz dostępności terenów zielonych. Położenie Pruszkowa i korzyści z tego płynące są najważniejszym atutem miasta. Otwarta w 2012 r. autostrada A2, za sprawą Węzła Pruszków, zapewnia sprawne połączenie Pruszkowa zarówno z Warszawą jak i pozostałym terytorium Polski. Z jednej strony, pozwala ona na dojazd do Warszawy w czasie ok. 20 min, co stanowi wartość porównywalną lub lepszą w stosunku do wartości dla zewnętrznych dzielnic Warszawy, takich jak: Wawer, Ursynów czy Białołęka. Jest to niekwestionowany atut Pruszkowa w rywalizacji z podwarszawskimi gminami o pozyskiwanie nowych mieszkańców. Z drugiej strony, autostrada umożliwia sprawną komunikację z resztą kraju takie położenie pozwala na skupienie w okolicach Pruszkowa transportu kołowego docelowo skierowanego do Warszawy. Tym samym, lokalizacyjna i komunikacyjna charakterystyka Pruszkowa może stanowić istotną mocną stronę miasta z punktu widzenia przyciągania inwestycji i rozwoju gospodarczego. Równocześnie, należy mieć w tej materii na uwadze sąsiedztwo Grodziska Mazowieckiego, który za sprawą połączenia z autostradą A2 Węzłem Grodzisk, położonym jedynie 16 km dalej od Warszawy, jest naturalnym konkurentem Pruszkowa. Korzystne położenie Pruszkowa przekłada się bezpośrednio m.in. na jego atrakcyjność dla biznesu, która w ostatnich latach była oceniana przez miesięcznik Forbes jako jedna z najwyższych w skali kraju (wśród gmin o analogicznej wielkości). Na tle konkurentów, Pruszków charakteryzuje się również korzystną sytuacją w zakresie sieci połączeń komunikacji publicznej z Warszawą. Przez teren Pruszkowa przebiegają dwie linie kolejowe zapewniające połączenia w ramach aglomeracji warszawskiej oferowane w sumie przez trzech przewoźników (Szybka Kolej Miejska, Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa). W ostatnich latach Pruszków objęty był strefą biletu aglomeracyjnego pozwalającego na jednoczesne użytkowanie transportu kolejowego i transportu miejskiego w obrębie Warszawy w ramach jednej opłaty biletowej (druga strefa biletowa ZTM Warszawa). Fakt ten znacząco ułatwia i obniża koszty komunikacji z Warszawą, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców pracujących w Warszawie. Orientacyjny czas dojazdu transportem publicznym z Pruszkowa do centrum Warszawy to ok. 23 minuty, co jest wartością porównywalną a nawet krótszą niż w przypadku zewnętrznych dzielnic Warszawy. Warto przy okazji zauważyć, że połączenie kolejowe z Warszawą może stać się również atutem w drugą stronę krótki czas dojazdu można wykorzystać jako zachętę dla mieszkańców Warszawy do korzystania z usług oraz spędzania czasu wolnego w Pruszkowie oraz jego najbliższych okolicach. Należy jednak podkreślić, że brak, alternatywnego wobec kolei, połączenia komunikacją publiczną Pruszkowa z Warszawą jest ryzykownym czynnikiem rodzącym zagrożenie paraliżu komunikacyjnego w przypadku awarii lub utrudnień na liniach kolejowych. W obliczu powyższych sytuacji jedyną alternatywą dla mieszkańców pozostaje indywidualna komunikacja samochodowa. 5

6 Ważną zaletą Pruszkowa jest oferta sportowa i kulturalna miasta oraz zasobność w tereny zielone. Na terenie Pruszkowa znajduje się jedyny w Polsce kryty tor kolarski, będący siedzibą Polskiego Związku Kolarskiego oraz Polskiej Federacji Hokeja na Rolkach. Obiekt ten był areną mistrzostw zarówno Europy jak i Świata w kolarstwie torowym, przez co mógłby być uznany obecnie za jeden z ważniejszych symboli Pruszkowa. Funkcjonalność obiektu, z racji jego wielkości wykracza poza obszar jedynie kolarstwa, przez co mógłby on gościć największe wydarzenia masowe nie tylko w skali Pruszkowa, ale i całego subregionu. Rola obiektu może rosnąc również w kontekście rosnącej popularności turystyki rowerowej oraz kultury rowerowej jako stylu życia w Warszawie. Niepokojącym faktem w tej kwestii są niestety problemy finansowe powyższego obiektu i jego niepełne obecnie wykorzystanie. Sportowy charakter miasta przejawia się również w działalności dwóch klubów koszykarskich Matizol Lider Pruszków (I poziom ligowy), MKS Znicz Basket Pruszków (II poziom ligowy) oraz klubu piłkarskiego MKS Znicz Pruszków (III poziom ligowy). Z tym ostatnim związanych jest dwóch obecnych reprezentantów Polski Robert Lewandowski oraz Radosław Majewski. Zarówno powyższe kluby sportowe, jak i wymienione osoby były elementem dotychczasowych działań promocyjnych miasta. Oferta kulturalna obejmuje swym zakresem dwie placówki kulturalne o znaczeniu ponadlokalnym - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego (wraz z planowaną na lata modernizacją ekspozycji w kierunku muzeum multimedialnego) oraz Muzeum Dulag 121 (muzeum upamiętniające obóz przejściowy z czasów II Wojny Światowej). Prezentują one dość specyficzną tematykę skierowaną do ograniczonej grupy odbiorców. W ich wykorzystaniu (w przypadku Muzeum Dulag 121, we współpracy ze starostwem powiatowym będącym jego koordynatorem) należy zwrócić uwagę na dopełnienie oferty skierowanej do odwiedzających w przypadku gości spoza Pruszkowa należy zapewnić im dodatkową ofertę umożliwiającą im również całościowe zapoznanie się z Pruszkowem (tak aby kontakt z Pruszkowem nie ograniczał się jedynie do odwiedzenia muzeum). Przykładem takiej inicjatywy mogą być wycieczki po Pruszkowie organizowane przez Muzeum Dulag 121. Warto zauważyć, że wkrótce, do powyższych obiektów, dołączy kolejny Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie, którego budowa planowo ma się zakończyć na przełomie lat 2014/2015. Centrum będzie miało za zadanie pomieścić i zgromadzić inicjatywy kulturalne aktualnie rozproszone w przestrzeni miasta. Reorganizacja przestrzenna miejskich instytucji kultury powinna stać się również okazją do wprowadzenia nowego, bardziej otwartego i nastawionego na aktywizację modelu działalności. Korzystnie prezentuje się również jakość szkolnictwa w Pruszkowie. Na terenie Pruszkowa znajdują się dwa licea ogólnokształcące, które w ostatnim rankingu magazynu Perspektywy (2012) zajęły odpowiednio 53 i 91 miejsce wśród ogólnokształcących liceów Mazowsza. Wynik ten wskazuje na wysoki poziom pruszkowskich liceów porównywalny z poziomem reprezentowanym przez licea warszawskie. Przekłada się to bezpośrednio na najwyższą wśród analizowanych gmin zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 roku, która w powiecie pruszkowskim wyniosła 83,3%. Jakość edukacji mogłaby stać się jednym z atutów Pruszkowa wyróżniającym go spośród gmin podwarszawskich. Tym bardziej, niepokojącym wydaje się najniższa wśród analizowanych gmin liczba szkół podstawowych i miejsc w przedszkolach w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest to ważna wada oferty Pruszkowa, którą należałoby jak najszybciej poprawić. 6

7 Należy również zwrócić uwagę na tempo rozwoju mieszkalnictwa w Pruszkowie. Spośród przeanalizowanych gmin jest ono zdecydowanie najwolniejsze. Liczba ludności w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła w Pruszkowie o 3123 mieszkańców. Dla porównania, dla Piaseczna, wartość ta w analogicznym okresie była ponad trzykrotnie wyższa i osiągnęła Liczby te znajdują odzwierciedlenie w liczbie oddanych mieszkań. We wspomnianym okresie wyniosły one odpowiednio 820 w Pruszkowie i aż w Piasecznie. Należy mieć przy tym na uwadze zróżnicowany charakter przestrzenny obydwu miast zwarty, miejski charakter Pruszkowa oraz otwarty, w dużej mierze niezagospodarowany, miejsko-wiejski charakter Piaseczna. Ma to bezpośrednie przełożenie na liczbę nowych inwestycji mieszkaniowych, dla których przestrzeń w Pruszkowie jest zwyczajnie ograniczona. Mając to na uwadze, należy niezmiernie rozważnie gospodarować zarówno wolną przestrzenia jak i przestrzenią już zagospodarowaną dbając o jej jakość jak i poziom estetyki jej zagospodarowania. W przypadku braku możliwości rozwoju ilościowego mieszkalnictwa, należy zwrócić się w kierunku rozwoju jakościowego podnoszącego standard pruszkowskich mieszkań oraz pruszkowskiej przestrzeni publicznej. Uwzględniając powyższe, należy zwrócić uwagę na aktualny stan zagospodarowania przestrzeni w Pruszkowie. Jednym z aspektów pozostających w gestii władz miejskich jest zagospodarowanie terenów zielonych. Zarówno ich powierzchnia, jak i wydatki na ich utrzymanie są zdecydowanie wyższe w Pruszkowie, niż w pozostałych miastach konkurencyjnych. Zważając na stwierdzoną powyżej ograniczoną przestrzeń Pruszkowa, należy stanowczo podkreślić ten aspekt i zadbać o rozszerzenie tej gospodarności na pozostałe, niemierzalne z poziomu danych statystycznych, aspekty takie jak estetyka ulic czy zabudowy mieszkaniowej Pruszkowa. Potencjał turystyczny Pruszkowa opiera się na trzech filarach stanowionych przez obiekty i wydarzenia kulturalne, obiekty i wydarzenia sportowe oraz tereny zielone. Ich atrakcyjność może stwarzać perspektywę do ukształtowania z Pruszkowa ośrodka turystyki jednodniowej. Mając to na uwadze, należy zwrócić uwagę na bardzo słaby aspekt promocji walorów turystycznych miasta. Naturalnym źródłem tego typu promocji powinna być strona internetowa Urzędu Miejskiego jednym z zakresów przekazywanych treści powinna być informacja o atrakcjach i walorach turystycznych miasta. Aktualnie, strona ta nie pełni powyższej funkcji. Luka ta jest w pewnym zakresie uzupełniana przez portal poznaj.pruszkow.pl 1 zawierający gotowe trasy wycieczkowe po Pruszkowie. *** Poniżej zaprezentowane zostało w formie tabelarycznej podsumowanie przeprowadzonej analizy, gdzie:,, oznacza aspekty, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie lepsza niż w miastach konkurencyjnych,,, oznacza aspekty, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych, pola pomiędzy nimi zawierają aspekty, w których sytuacja w Pruszkowie jest porównywalna do sytuacji w miastach konkurencyjnych; 1 Portal prowadzony przez Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków przy współpracy z Urzędem Miejskim, Muzeum Dulag 121 oraz Muzeum Historii Polski. 7

8 Analiza została przeprowadzona na podstawie danych ilościowych i jakościowych pochodzących z następujących źródeł: Bank Danych Lokalnych GUS, Rankingi atrakcyjności polskich miast dla biznesu Forbes, Ranking dochodów mieszkańców polskich gmin ACXIOM, strony internetowe analizowanych gmin, Ranking liceów ogólnokształcących województwa mazowieckiego Perspektywy 2012, Położenie i komunikacja Dostępność linii kolejowych WKD oraz PKP Czas dojazdu pociągiem do centrum Warszawy na poziomie ok. 23 min. Dostępność węzła autostradowego Pruszków zapewniającego bezpośrednie połączenie z autostradą A2 Dostępność nocnego połączenia autobusowego z Warszawą Odległość do centrum Warszawy wynosząca 16 km Czas dojazdu samochodem do centrum Warszawy na poziomie ok. 20 min. Dostępność 4 lokalnych linii autobusowych Druga strefa biletowa ZTM Warszawa Wyłączając połączenia kolejowe, brak dziennych połączeń komunikacją publiczną z Warszawą Średnie roczne wydatki na drogi i komunikacje w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach ,2 zł/mieszk. 8

9 Gospodarka 2 miejsce w rankingu atrakcyjności miast dla biznesu Forbes w roku miejsce w rankingu atrakcyjności miast dla biznesu Forbes w roku 2011 Liczba nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w latach Średni stosunek rocznych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w latach ,57 10 miejsce w rankingu dochodów mieszkańców polskich gmin ACXIOM 2012 Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Ludność i mieszkalnictwo Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie lepsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Średnia gęstość zaludnienia - 65,7 os./km 2 Odsetek mieszkań podłączonych do sieci wodociągowej - 96% Średnia cena mieszkania na rynku pierwotnym - 5,21 tys. zł/m 2 Średnia cena domu na rynku pierwotnym - 3,66 tys. zł/m 2 Stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych - 0,7 zł/m 2 Przyrost liczby ludności w latach osób Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach Średnia powierzchnia mieszkaniowa przypadająca na 1 mieszkańca w 2011 r. - 22,9 m 2 9

10 Edukacja Dwa licea znajdujące się w pierwszej setce Rankingu liceów ogólnokształcących województwa mazowieckiego Perspektyw 2012 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 r 2 83,3% Liczba gimnazjów przypadających na 10 tys. mieszkańców 1,2 Liczba liceów ogólnokształcących przypadających na 10 tys. mieszkańców 0,9 Średnie roczne wydatki na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 369,4 zł Średnie roczne wydatki na gimnazja w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 198,1 Średni wynik sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w 2012 r. 25,1 pkt. Średni wynik egzaminów maturalnych rozszerzonych w 2012 r. 3 54,9% Liczba miejsc w przedszkolach przypadających na 1 tys. mieszkańców 31,5 Liczba szkół podstawowych przypadających na 10 tys. mieszkańców 1,7 Średnie roczne wydatki na szkoły podstawowe w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 371,0 zł Kapitał społeczny Liczba organizacji pozarządowych 168 Aktywność organizacji pozarządowych m.in. Forum Pruszków, Zdrowy Rower Liczba organizacji, które otrzymały środki z odpisów 1 % podatku PIT w 2012 r. 8 Suma środków przekazanych z odpisów 1 % w 2012 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,9 zł Frekwencja w wyborach do sejmu w 2011 r. 60,5 % Frekwencja w wyborach lokalnych w 2010 r. 40,6 % 2 W powiecie pruszkowskim 3 W powiecie pruszkowskim 10

11 Kultura Średnie roczne wydatki na biblioteki w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 28,4 zł Średnie roczne wydatki na muzea w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 17 zł Placówki kulturalne o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego; Muzeum Dulag 121 Średnie roczne wydatki na domy i ośrodki kultury w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 40,0 zł Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Sport Średnie roczne wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 74,6 zł Średnie roczne wydatki na obiekty sportowe w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 85,9 zł Wielkopowierzchniowe obiekty sportowe: BGŻ Arena; Hala sportowa Znicz; Miejska Kryta Pływalnia Karpy Liczne organizacje sportowe i kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Pruszkowa Średnie roczne wydatki na instytucje kultury fizycznej w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 19,5 zł Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy 11

12 Pozostałe usługi publiczne Średnie roczne wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 9,6 zł Liczba publicznych hot spotów - 95 Średnie roczne wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy i rady gminy w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 221,6 zł Terytorium gminy objęte obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego 59% Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10 tys. mieszkańców w 2011 r. 26,5 Średnie roczne wydatki na ochronę zdrowia w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 17,2 zł Średnie roczne wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 50,6 zł Średnie roczne wydatki na pomoc społeczną w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 270,8 zł Kwota pozyskana z funduszy unijnych w latach zł Średnie roczne wydatki na opiekę nad dziećmi w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 4 4,2 zł Bezpieczeństwo Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie lepsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Średnie roczne wydatki na bezpieczeństwo w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 56,4 zł Liczba przestępstw stwierdzonych w 2010 r Wykrywalność sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym w 2010 r. 6 47,9% Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy 4 Do kategorii zaliczone są następujące rodzaje wydatków: świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, placówki wychowania pozaszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologicznopedagogiczne, internaty i bursy szkolne, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, pozostała działalność kolonie i obozy, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, szkolne schroniska młodzieżowe, specjalne ośrodki wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych, domy wczasów dziecięcych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju 5 W powiecie pruszkowskim 6 W powiecie pruszkowskim 12

13 Tereny zielone Średnie roczne wydatki na utrzymanie zieleni w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 32,0 zł Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych - 44,1 ha Powierzchnia parków, zieleńców i zieleni osiedlowej - 213,1 ha Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Potencjał turystyczny Pruszkowa Portal poznaj.pruszkow.pl Obiekty sportowe i kulturalne o znaczeniu ponadlokalnym Rzeka Utrata Przeciętnie rozwinięta baza gastronomiczna i noclegowa Brak efektywnie funkcjonującej informacji turystycznej 13

14 Jak Pruszków jest postrzegany? Jak Pruszków jest postrzegany? Jaki jest wizerunek Pruszkowa? Jakie negatywne i pozytywne cechy przypisywane są miastu? Jak oceniane są poszczególne obszary funkcjonowania miasta? Drugi rozdział diagnozy dostarcza kompleksowej odpowiedzi na te pytania w oparciu o bogaty materiał empiryczny zebrany w trakcie badań terenowych wśród mieszkańców Pruszkowa, mieszkańców aglomeracji warszawskiej, lokalnych ekspertów oraz potencjalnych nabywców mieszkań w lokalizacjach podwarszawskich. KAŻDY PODROZDZIAŁ MAX 3 STRONY NA DZIAŁ TEN PODROZDZIAŁ MAX

15 W rozdziale Jak Pruszków jest postrzegany? dokonano charakterystyki wizerunku Pruszkowa w oczach jego mieszkańców, mieszkańców Warszawy i miejscowości linii grodziskiej 7 oraz w mediach. Proces badawczy przebiegał w oparciu o następujący scenariusz: 1. Badania desk research dotyczące Pruszkowa i jego pozycjonowania konkurencyjnego; 2. Badania ilościowe wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej (badanie techniką CATI na próbie N=300 mieszkańców aglomeracji warszawskiej; okres realizacji badania: marzec/kwiecień 2013); 3. Badania ilościowe wśród mieszkańców Pruszkowa (badanie techniką CATI na próbie N=300 mieszkańców Pruszkowa; okres realizacji badania: marzec/kwiecień 2013); 4. Analiza informacji o Pruszkowie zamieszczanych w ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych mediach (okres objęty analizą: ); 5. Badania jakościowe wśród osób potencjalnie zainteresowanych kupnem mieszkania (badanie techniką IDI wśród 10 osób podejmujących decyzje mieszkaniowe, rozważających lokalizacje w okolicach lub na obrzeżach Warszawy); 6. Badania jakościowe wśród lokalnych ekspertów (badanie techniką IDI wśród 10 ekspertów lokalnych przedstawicieli instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, gospodarczych, edukacyjnych, a także osób zaangażowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w promocję Miasta). Zebrane informacje przedstawiono w podziale na aspekty tematyczne wyróżnione w rozdziale Jaki Pruszków jest?. Ujęcie takie pozwoliło na bezpośrednie zestawienie obiektywnych danych z subiektywnymi opiniami odzwierciedlającymi wizerunek Pruszkowa w społeczeństwie. Dodatkowo wyniki przeprowadzonych badań ilościowych porównano, tam gdzie to było możliwe, z wynikami badania przeprowadzonego w 2007 roku przez PBS DGA Sp. z o. o. w ramach projektu Przystanek Pruszków. W celu zapewnienia jak najbardziej pogłębionego obrazu stanu rzeczy, w ramach prowadzania analizy oraz w zawartym poniżej opisie najważniejszych wyników i prezentacji wniosków, zastosowano zasadę triangulacji danych wnioski oparte na danych ilościowych (badaniach opinii publicznej) zostały uzupełnione i skonfrontowane z wnioskami wynikającymi z analizy danych jakościowych (wywiady pogłębione, analiza treści materiałów medialnych) oraz analizy desk research. *** 7 Jako miejscowości linii grodziskiej rozumiane są: Grodzisk Mazowiecki, Piastów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów. 15

16 Ogólny wizerunek Pruszkowa Dominującym swobodnym skojarzeniem odnoszącym się do Pruszkowa, zarówno wśród mieszkańców miasta jak i mieszkańców aglomeracji warszawskiej 8 jest skojarzenie z mafią. Pomimo relatywnie długiego okresu, który upłynął od zlikwidowania mafii pruszkowskiej, skojarzenie to okazało się zdecydowanie najsilniejsze zostało wskazane przez 18% pruszkowian i aż 43% mieszkańców aglomeracji. Należy zwrócić jednak uwagę, że skojarzenie to nie musi być interpretowane jako nacechowane negatywnie. Uwzględniając fakt rzeczywistego zlikwidowania mafii pruszkowskiej i aktualną bezpodstawność powyższego skojarzenia, można uznać je za neutralny slogan, który wszedł do języka potocznego. Ma ono charakter ogólnego sformułowania, zbitki słownej czy potocznej nazwy, nie wiążącej się jednak z realistycznym powiązaniem z odbiorem miasta. Skojarzenia Pruszkowa z mafią były również silnie reprezentowane w zebranych danych jakościowych. Analiza medialna wykazała, że wzmianki o Pruszkowie często pojawiały się w badanych mediach przy okazji artykułów dotyczących przestępczości zorganizowanej. Najczęściej jednak wzmianki te miały charakter użycia nazwy miasta Pruszków jako swoistej nazwy własnej grupy przestępczej. W większości artykuły te nie opisywały w większym stopniu życia w mieście czy realnego poziomu bezpieczeństwa. W przeprowadzonych wywiadach eksperci także odnotowywali fakt istnienia utrzymującego się skojarzenia Pruszkowa z tematami mafijnymi, co jest odczuwalne zarówno na podstawie doświadczeń osobistych, jak i związanych z działalnością danego podmiotu. Wystarczy wyjechać w Polskę i powiedzieć, że się jest z Pruszkowa. Nie ma innego skojarzenia niż mafia. To musi być bardzo zainteresowana sportem osoba, żeby powiedzieć, że Znicz albo Lider. To już musi być prawdziwy fan sportu. A tak jest mafia. [IDI_EKS_2] W ramach rozmów z potencjalnymi nabywcami mieszkań wizerunek mafijny okazał się mniej intensywnie obecny. W swej percepcji Pruszkowa jako potencjalnej lokalizacji miejsca zamieszkania, badani brali pod uwagę bardziej wymierne i konkretne kryteria, niejednokrotnie zapominając o dawnym dziedzictwie Pruszkowa jako miasta powiązanego z przestępczością zorganizowaną. Skojarzenie to czasem pojawiało się jedynie na drodze wspomagania przez zadanie naprowadzającego pytania przez moderatora. Skojarzenia dotyczące oferty rekreacyjnej Pruszkowa zostały wskazane przez 16% pruszkowian i 17% mieszkańców aglomeracji w badaniach ankietowych. Główne skojarzenia dotyczyły sportu i klubów sportowych oraz pruszkowskich parków. Skojarzenia te budują pozytywny wizerunek Pruszkowa oraz, w przypadku identyfikacji mieszkańców z lokalnymi klubami sportowymi, wpływają korzystnie na wzrost ich identyfikacji z samym miastem. 8 Dalej aglomeracji 16

17 Pruszkowskie parki i tereny zielone były również odnotowywane jako wyróżnik wizerunkowy Pruszkowa przez kilku przedstawicieli grona ekspertów oraz potencjalnych nabywców mieszkań, którzy mieli kontakt z miastem. Pojawiało się tu stwierdzenie, że Pruszków może się kojarzyć jako zielone miasto. Znacząca część mieszkańców Pruszkowa wiązała swoje skojarzenia z Pruszkowem z miejscem zamieszkania (8%) i domem rodzinnym (7%) lub rodziną i znajomymi (8%) - w przypadku mieszkańców aglomeracji. Obydwa powyższe skojarzenia są nacechowane w większości przypadków neutralnie lub pozytywnie wskazując na przywiązanie i istnienie względnie trwałych związków z Pruszkowem. Wśród skojarzeń dotyczących konkretnych miejsc i obiektów w Pruszkowie, wymieniane były: fabryka ołówków, fabryka porcelany, tor kolarski oraz szpital w Tworkach. Spośród tych elementów najsilniejsze okazało się skojarzenie z fabryką ołówków wskazane odpowiednio przez 10% mieszkańców aglomeracji i 5% pruszkowian. Pozostałe skojarzenia wśród wszystkich badanych występowały na poziomie poniżej 5%. Jeśli chodzi o wizerunek medialny, oprócz skojarzenia z mafią, w zebranym materiale badawczym najczęściej pojawiały się informacje opisujące Pruszków w kategoriach miasta funkcjonalnego dotyczące komunikacji, transportu publicznego (14% artykułów prasowych) i innych usług publicznych w mieście, przy czym informacje o ładunku pozytywnym, neutralnym i negatywnym praktycznie równoważyły się. Patrząc całościowo na wyniki przeprowadzonych badań, można zauważyć, iż wśród wymienianych skojarzeń brakowało zdecydowanego skojarzenia pozytywnego. Brak silnego pozytywnego bodźca wizerunkowego kreuje sytuację powstania swoistej luki wizerunkowej, która w przypadku Pruszkowa jest wypełniana intensywnym skojarzeniem z mafią. Teza o istnieniu luki wizerunkowej wynikającej z braku konkretnego, wyrazistego i pozytywnego elementu wyróżniającego zyskuje swe potwierdzenie w opiniach ekspertów. Nie ma czegoś takiego czym się wyróżnia, że z czymś się kojarzy, oprócz mafii. No nie ma czegoś takiego. Że np. Pruszków ma fajne ścieżki rowerowe, że ma wycieczki rowerowe, że coś się tu dzieje. [IDI_EKS_2] Podobnych wniosków dostarczyła analiza medialna na poziomie wszystkich przeanalizowanych artykułów najwięcej było tych, które zostały zaklasyfikowane jako neutralne (52%) oraz powiązane z miastem w stopniu luźnym. 17

18 Ryc. 1 Z czym kojarzy się Panu/Pani Pruszków? - mieszkańcy Pruszkowa (pytanie otwarte) Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI Pruszków n=300 Ryc. 2 Z czym kojarzy się Panu/Pani Pruszków? - mieszkańcy aglomeracji warszawskiej (pytanie otwarte) Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI aglomeracja n=300 Powyższe wnioski są zgodne z wnioskami wypracowanymi na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytanie projekcyjne: Jaką osobą jest Pruszków? Okazało się, że Pruszków, zarówno zdaniem pruszkowian jak i mieszkańców aglomeracji, gdyby był osobą byłby przede wszystkim osobą przeciętną. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje o braku wyraźnego pozytywnego bądź negatywnego skojarzenia z Pruszkowem oraz przypuszczenie o neutralności skojarzenia Pruszkowa z mafią. 18

19 Innymi charakterystycznymi cechami tej osoby byłyby przyjazność, sympatyczność i dobroć oraz aktywność i wysportowanie. Również i te cechy bezpośrednio nawiązują do wcześniej omawianych skojarzeń odpowiednio do skojarzeń z miejscem zamieszkania, domem rodzinnym, rodziną i znajomymi oraz sportem i klubami sportowymi. Spośród cech osoby Pruszkowa niewymienionych powyżej warto wymienić jeszcze gospodarność i zaradność, bycie ładnym oraz bliskość wymieniane przez mieszkańców Pruszkowa oraz nieznajomość i bezpłciowość wymieniane przez mieszkańców aglomeracji. Ryc. 3 Proszę sobie wyobrazić, ze Pruszków byłby człowiekiem. Jaką osobą byłby wówczas osobą? - mieszkańcy Pruszkowa (pytanie otwarte) Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI Pruszków n=300 19

20 Ryc. 4 Proszę sobie wyobrazić, ze Pruszków byłby człowiekiem. Jaką osobą byłby wówczas osobą? - mieszkańcy aglomeracji warszawskiej (pytanie otwarte) Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI aglomeracja n=300 Położenie i komunikacja Subiektywne postrzeganie bliskości miasta W badaniach ankietowych zdecydowana większość mieszkańców Pruszkowa określiła swoje miasto jako bliskie (87%), przy czym znaczenie tego określenia w zadawanym pytaniu nie było sprecyzowane udzielone odpowiedzi mogły dotyczyć zarówno bliskości terytorialnej, jak i bliskości o charakterze emocjonalnym. Niezależnie od dokładnego znaczenia przypisywanego terminowi bliski, wskazanie go w odpowiedzi można zakwalifikować jako skojarzenie pozytywne. Wśród pozostałych mieszkańców aglomeracji zdecydowanie wyróżniały się opinie mieszkańców miejscowości linii grodziskiej, spośród których jedynie 27% badanych zadeklarowało bliskość Pruszkowa. W tym wypadku, fakt bliskości terytorialnej jest bezsprzeczny, a mimo to, relatywnie niewielki odsetek respondentów określił Pruszków jako bliski w tej grupie respondentów oceniano więc raczej bliskość emocjonalną, która była postrzegana jako umiarkowana lub mała. Komunikacja Opinie dotyczące wysokiej jakości skomunikowania Pruszkowa były podzielane przez obie grupy badanych. Większość z badanych (52%-67%) określiło Pruszków jako miasto dobrze skomunikowane, co może być wynikiem położenia Pruszkowa w ramach dwóch linii kolejowych zapewniających sprawną komunikację z Warszawą jak i całym otaczającym podregionem. 20

Strategia promocji Miasta Pruszkowa

Strategia promocji Miasta Pruszkowa 2013-20 2013-20 Strategia promocji Miasta Pruszkowa Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 1 Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013 Spis treści 3 6 9 Wprowadzenie Synteza

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 Uchwała Nr LI/457/14 Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020, 2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza

Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE trendy rozwojowe Mazowsza nr 11 ISSN 2084-5669 Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza EDUKACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU MAZOWSZA TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 PROJEPp Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 Strategia opracowana

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Katowic

Strategia Promocji Katowic Katowice, 25 października 2012r. Strategia Promocji Katowic Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations. str. 1 Spis treści: Wstęp 8 I.A. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo