Strategia Promocji Miasta Pruszkowa Załącznik nr 1 Diagnoza wizerunku Miasta Pruszków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013-20 Strategia Promocji Miasta Pruszkowa Załącznik nr 1 Diagnoza wizerunku Miasta Pruszków"

Transkrypt

1 Strategia Promocji Miasta Pruszkowa Załącznik nr 1 Diagnoza wizerunku Miasta Pruszków Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013

2 Spis treści 03 Jaki Pruszków jest? 14 Jak Pruszków jest postrzegany? 53 Jak Pruszków jest promowany? 64 Podsumowanie 2

3 Jaki Pruszków jest? Pierwszy rozdział diagnozy przedstawia podstawową charakterystykę Pruszkowa Przy udzielaniu odpowiedzi na to pytanie została zastosowana perspektywa porównawcza. Analizując szeroki wachlarz danych zastanych (ilościowych i jakościowych) dokonane zostało porównanie sytuacji panującej w Pruszkowie do sytuacji panującej wśród głównych konkurentów miasta miejscowości w aglomeracji warszawskiej o największym przyroście liczby mieszkańców w ostatnich latach. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie obszarów o charakterze przewag konkurencyjnych, deficytów konkurencyjnych oraz obszarów wartości średnich, niewyróżniających się. 3

4 Sposób przeprowadzenia analizy W rozdziale Jaki Pruszków jest? dokonano obiektywnej charakterystyki Pruszkowa. Na podstawie bezstronnych i ogólnodostępnych danych oraz informacji wskazano wyróżniki i słabe strony Pruszkowa w porównaniu do miast, które mogą być postrzegane jako konkurenci Pruszkowa. Dobór gmin do analizy oparty był o kryterium lokalizacyjne (położenie na terenie aglomeracji warszawskiej) oraz kryterium rozwoju ludnościowego (wzrost liczby ludności w latach większy niż 3 tys. osób). Na bazie wymienionych kryteriów do analizy porównawczej wytypowano: Piaseczno gmina miejsko-wiejska; Grodzisk Mazowiecki gmina miejsko-wiejska; Ząbki gmina miejska; Marki gmina miejska; Radzymin gmina miejsko-wiejska. Powyższe gminy porównano z Pruszkowem w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania miasta: Położenie i komunikacja, Gospodarka, Ludność i mieszkalnictwo, Edukacja, Kapitał społeczny, Kultura, Sport, Pozostałe usługi publiczne, Bezpieczeństwo, Tereny zielone, Potencjał turystyczny. Na podstawie zebranych i przenalizowanych danych dotyczących powyższych aspektów, wskazano mocne i słabe strony Pruszkowa w każdym z nich. W celu zapewnienia możliwie największej czytelności i przejrzystości, oprócz tekstowego podsumowania, wyniki analizy zostały również zaprezentowane w formie graficznych tabel zestawień, gdzie:,, oznacza sytuację lepszą w Pruszkowie niż w miastach konkurencyjnych PRZEWAGI KONKURENCYJNE,, oznacza sytuację gorszą w Pruszkowie niż w miastach konkurencyjnych DEFICYTY KONKURENCYJNE pola pomiędzy nimi zawierają sytuacje porównywalne do miast konkurencyjnych OBSZARY PRZECIĘTNOŚĆI 4

5 Wśród przeanalizowanych gmin, brak jest wyraźnego lidera, który zajmowałby pozycję dominującą pod względem wszystkich badanych aspektów. Każda gmina posiada wyraźne zalety, które należałoby rozwijać i wykorzystywać oraz wady, których należałoby się wyzbyć lub ograniczyć ich negatywne skutki. Konkurencyjność Pruszkowa wyraźnie zaznacza się w korzystnej lokalizacji, ofercie miasta w zakresie sportu i kultury oraz dostępności terenów zielonych. Położenie Pruszkowa i korzyści z tego płynące są najważniejszym atutem miasta. Otwarta w 2012 r. autostrada A2, za sprawą Węzła Pruszków, zapewnia sprawne połączenie Pruszkowa zarówno z Warszawą jak i pozostałym terytorium Polski. Z jednej strony, pozwala ona na dojazd do Warszawy w czasie ok. 20 min, co stanowi wartość porównywalną lub lepszą w stosunku do wartości dla zewnętrznych dzielnic Warszawy, takich jak: Wawer, Ursynów czy Białołęka. Jest to niekwestionowany atut Pruszkowa w rywalizacji z podwarszawskimi gminami o pozyskiwanie nowych mieszkańców. Z drugiej strony, autostrada umożliwia sprawną komunikację z resztą kraju takie położenie pozwala na skupienie w okolicach Pruszkowa transportu kołowego docelowo skierowanego do Warszawy. Tym samym, lokalizacyjna i komunikacyjna charakterystyka Pruszkowa może stanowić istotną mocną stronę miasta z punktu widzenia przyciągania inwestycji i rozwoju gospodarczego. Równocześnie, należy mieć w tej materii na uwadze sąsiedztwo Grodziska Mazowieckiego, który za sprawą połączenia z autostradą A2 Węzłem Grodzisk, położonym jedynie 16 km dalej od Warszawy, jest naturalnym konkurentem Pruszkowa. Korzystne położenie Pruszkowa przekłada się bezpośrednio m.in. na jego atrakcyjność dla biznesu, która w ostatnich latach była oceniana przez miesięcznik Forbes jako jedna z najwyższych w skali kraju (wśród gmin o analogicznej wielkości). Na tle konkurentów, Pruszków charakteryzuje się również korzystną sytuacją w zakresie sieci połączeń komunikacji publicznej z Warszawą. Przez teren Pruszkowa przebiegają dwie linie kolejowe zapewniające połączenia w ramach aglomeracji warszawskiej oferowane w sumie przez trzech przewoźników (Szybka Kolej Miejska, Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa). W ostatnich latach Pruszków objęty był strefą biletu aglomeracyjnego pozwalającego na jednoczesne użytkowanie transportu kolejowego i transportu miejskiego w obrębie Warszawy w ramach jednej opłaty biletowej (druga strefa biletowa ZTM Warszawa). Fakt ten znacząco ułatwia i obniża koszty komunikacji z Warszawą, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców pracujących w Warszawie. Orientacyjny czas dojazdu transportem publicznym z Pruszkowa do centrum Warszawy to ok. 23 minuty, co jest wartością porównywalną a nawet krótszą niż w przypadku zewnętrznych dzielnic Warszawy. Warto przy okazji zauważyć, że połączenie kolejowe z Warszawą może stać się również atutem w drugą stronę krótki czas dojazdu można wykorzystać jako zachętę dla mieszkańców Warszawy do korzystania z usług oraz spędzania czasu wolnego w Pruszkowie oraz jego najbliższych okolicach. Należy jednak podkreślić, że brak, alternatywnego wobec kolei, połączenia komunikacją publiczną Pruszkowa z Warszawą jest ryzykownym czynnikiem rodzącym zagrożenie paraliżu komunikacyjnego w przypadku awarii lub utrudnień na liniach kolejowych. W obliczu powyższych sytuacji jedyną alternatywą dla mieszkańców pozostaje indywidualna komunikacja samochodowa. 5

6 Ważną zaletą Pruszkowa jest oferta sportowa i kulturalna miasta oraz zasobność w tereny zielone. Na terenie Pruszkowa znajduje się jedyny w Polsce kryty tor kolarski, będący siedzibą Polskiego Związku Kolarskiego oraz Polskiej Federacji Hokeja na Rolkach. Obiekt ten był areną mistrzostw zarówno Europy jak i Świata w kolarstwie torowym, przez co mógłby być uznany obecnie za jeden z ważniejszych symboli Pruszkowa. Funkcjonalność obiektu, z racji jego wielkości wykracza poza obszar jedynie kolarstwa, przez co mógłby on gościć największe wydarzenia masowe nie tylko w skali Pruszkowa, ale i całego subregionu. Rola obiektu może rosnąc również w kontekście rosnącej popularności turystyki rowerowej oraz kultury rowerowej jako stylu życia w Warszawie. Niepokojącym faktem w tej kwestii są niestety problemy finansowe powyższego obiektu i jego niepełne obecnie wykorzystanie. Sportowy charakter miasta przejawia się również w działalności dwóch klubów koszykarskich Matizol Lider Pruszków (I poziom ligowy), MKS Znicz Basket Pruszków (II poziom ligowy) oraz klubu piłkarskiego MKS Znicz Pruszków (III poziom ligowy). Z tym ostatnim związanych jest dwóch obecnych reprezentantów Polski Robert Lewandowski oraz Radosław Majewski. Zarówno powyższe kluby sportowe, jak i wymienione osoby były elementem dotychczasowych działań promocyjnych miasta. Oferta kulturalna obejmuje swym zakresem dwie placówki kulturalne o znaczeniu ponadlokalnym - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego (wraz z planowaną na lata modernizacją ekspozycji w kierunku muzeum multimedialnego) oraz Muzeum Dulag 121 (muzeum upamiętniające obóz przejściowy z czasów II Wojny Światowej). Prezentują one dość specyficzną tematykę skierowaną do ograniczonej grupy odbiorców. W ich wykorzystaniu (w przypadku Muzeum Dulag 121, we współpracy ze starostwem powiatowym będącym jego koordynatorem) należy zwrócić uwagę na dopełnienie oferty skierowanej do odwiedzających w przypadku gości spoza Pruszkowa należy zapewnić im dodatkową ofertę umożliwiającą im również całościowe zapoznanie się z Pruszkowem (tak aby kontakt z Pruszkowem nie ograniczał się jedynie do odwiedzenia muzeum). Przykładem takiej inicjatywy mogą być wycieczki po Pruszkowie organizowane przez Muzeum Dulag 121. Warto zauważyć, że wkrótce, do powyższych obiektów, dołączy kolejny Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie, którego budowa planowo ma się zakończyć na przełomie lat 2014/2015. Centrum będzie miało za zadanie pomieścić i zgromadzić inicjatywy kulturalne aktualnie rozproszone w przestrzeni miasta. Reorganizacja przestrzenna miejskich instytucji kultury powinna stać się również okazją do wprowadzenia nowego, bardziej otwartego i nastawionego na aktywizację modelu działalności. Korzystnie prezentuje się również jakość szkolnictwa w Pruszkowie. Na terenie Pruszkowa znajdują się dwa licea ogólnokształcące, które w ostatnim rankingu magazynu Perspektywy (2012) zajęły odpowiednio 53 i 91 miejsce wśród ogólnokształcących liceów Mazowsza. Wynik ten wskazuje na wysoki poziom pruszkowskich liceów porównywalny z poziomem reprezentowanym przez licea warszawskie. Przekłada się to bezpośrednio na najwyższą wśród analizowanych gmin zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 roku, która w powiecie pruszkowskim wyniosła 83,3%. Jakość edukacji mogłaby stać się jednym z atutów Pruszkowa wyróżniającym go spośród gmin podwarszawskich. Tym bardziej, niepokojącym wydaje się najniższa wśród analizowanych gmin liczba szkół podstawowych i miejsc w przedszkolach w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest to ważna wada oferty Pruszkowa, którą należałoby jak najszybciej poprawić. 6

7 Należy również zwrócić uwagę na tempo rozwoju mieszkalnictwa w Pruszkowie. Spośród przeanalizowanych gmin jest ono zdecydowanie najwolniejsze. Liczba ludności w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła w Pruszkowie o 3123 mieszkańców. Dla porównania, dla Piaseczna, wartość ta w analogicznym okresie była ponad trzykrotnie wyższa i osiągnęła Liczby te znajdują odzwierciedlenie w liczbie oddanych mieszkań. We wspomnianym okresie wyniosły one odpowiednio 820 w Pruszkowie i aż w Piasecznie. Należy mieć przy tym na uwadze zróżnicowany charakter przestrzenny obydwu miast zwarty, miejski charakter Pruszkowa oraz otwarty, w dużej mierze niezagospodarowany, miejsko-wiejski charakter Piaseczna. Ma to bezpośrednie przełożenie na liczbę nowych inwestycji mieszkaniowych, dla których przestrzeń w Pruszkowie jest zwyczajnie ograniczona. Mając to na uwadze, należy niezmiernie rozważnie gospodarować zarówno wolną przestrzenia jak i przestrzenią już zagospodarowaną dbając o jej jakość jak i poziom estetyki jej zagospodarowania. W przypadku braku możliwości rozwoju ilościowego mieszkalnictwa, należy zwrócić się w kierunku rozwoju jakościowego podnoszącego standard pruszkowskich mieszkań oraz pruszkowskiej przestrzeni publicznej. Uwzględniając powyższe, należy zwrócić uwagę na aktualny stan zagospodarowania przestrzeni w Pruszkowie. Jednym z aspektów pozostających w gestii władz miejskich jest zagospodarowanie terenów zielonych. Zarówno ich powierzchnia, jak i wydatki na ich utrzymanie są zdecydowanie wyższe w Pruszkowie, niż w pozostałych miastach konkurencyjnych. Zważając na stwierdzoną powyżej ograniczoną przestrzeń Pruszkowa, należy stanowczo podkreślić ten aspekt i zadbać o rozszerzenie tej gospodarności na pozostałe, niemierzalne z poziomu danych statystycznych, aspekty takie jak estetyka ulic czy zabudowy mieszkaniowej Pruszkowa. Potencjał turystyczny Pruszkowa opiera się na trzech filarach stanowionych przez obiekty i wydarzenia kulturalne, obiekty i wydarzenia sportowe oraz tereny zielone. Ich atrakcyjność może stwarzać perspektywę do ukształtowania z Pruszkowa ośrodka turystyki jednodniowej. Mając to na uwadze, należy zwrócić uwagę na bardzo słaby aspekt promocji walorów turystycznych miasta. Naturalnym źródłem tego typu promocji powinna być strona internetowa Urzędu Miejskiego jednym z zakresów przekazywanych treści powinna być informacja o atrakcjach i walorach turystycznych miasta. Aktualnie, strona ta nie pełni powyższej funkcji. Luka ta jest w pewnym zakresie uzupełniana przez portal poznaj.pruszkow.pl 1 zawierający gotowe trasy wycieczkowe po Pruszkowie. *** Poniżej zaprezentowane zostało w formie tabelarycznej podsumowanie przeprowadzonej analizy, gdzie:,, oznacza aspekty, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie lepsza niż w miastach konkurencyjnych,,, oznacza aspekty, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych, pola pomiędzy nimi zawierają aspekty, w których sytuacja w Pruszkowie jest porównywalna do sytuacji w miastach konkurencyjnych; 1 Portal prowadzony przez Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków przy współpracy z Urzędem Miejskim, Muzeum Dulag 121 oraz Muzeum Historii Polski. 7

8 Analiza została przeprowadzona na podstawie danych ilościowych i jakościowych pochodzących z następujących źródeł: Bank Danych Lokalnych GUS, Rankingi atrakcyjności polskich miast dla biznesu Forbes, Ranking dochodów mieszkańców polskich gmin ACXIOM, strony internetowe analizowanych gmin, Ranking liceów ogólnokształcących województwa mazowieckiego Perspektywy 2012, Położenie i komunikacja Dostępność linii kolejowych WKD oraz PKP Czas dojazdu pociągiem do centrum Warszawy na poziomie ok. 23 min. Dostępność węzła autostradowego Pruszków zapewniającego bezpośrednie połączenie z autostradą A2 Dostępność nocnego połączenia autobusowego z Warszawą Odległość do centrum Warszawy wynosząca 16 km Czas dojazdu samochodem do centrum Warszawy na poziomie ok. 20 min. Dostępność 4 lokalnych linii autobusowych Druga strefa biletowa ZTM Warszawa Wyłączając połączenia kolejowe, brak dziennych połączeń komunikacją publiczną z Warszawą Średnie roczne wydatki na drogi i komunikacje w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach ,2 zł/mieszk. 8

9 Gospodarka 2 miejsce w rankingu atrakcyjności miast dla biznesu Forbes w roku miejsce w rankingu atrakcyjności miast dla biznesu Forbes w roku 2011 Liczba nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w latach Średni stosunek rocznych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w latach ,57 10 miejsce w rankingu dochodów mieszkańców polskich gmin ACXIOM 2012 Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Ludność i mieszkalnictwo Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie lepsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Średnia gęstość zaludnienia - 65,7 os./km 2 Odsetek mieszkań podłączonych do sieci wodociągowej - 96% Średnia cena mieszkania na rynku pierwotnym - 5,21 tys. zł/m 2 Średnia cena domu na rynku pierwotnym - 3,66 tys. zł/m 2 Stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych - 0,7 zł/m 2 Przyrost liczby ludności w latach osób Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach Średnia powierzchnia mieszkaniowa przypadająca na 1 mieszkańca w 2011 r. - 22,9 m 2 9

10 Edukacja Dwa licea znajdujące się w pierwszej setce Rankingu liceów ogólnokształcących województwa mazowieckiego Perspektyw 2012 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 r 2 83,3% Liczba gimnazjów przypadających na 10 tys. mieszkańców 1,2 Liczba liceów ogólnokształcących przypadających na 10 tys. mieszkańców 0,9 Średnie roczne wydatki na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 369,4 zł Średnie roczne wydatki na gimnazja w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 198,1 Średni wynik sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w 2012 r. 25,1 pkt. Średni wynik egzaminów maturalnych rozszerzonych w 2012 r. 3 54,9% Liczba miejsc w przedszkolach przypadających na 1 tys. mieszkańców 31,5 Liczba szkół podstawowych przypadających na 10 tys. mieszkańców 1,7 Średnie roczne wydatki na szkoły podstawowe w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 371,0 zł Kapitał społeczny Liczba organizacji pozarządowych 168 Aktywność organizacji pozarządowych m.in. Forum Pruszków, Zdrowy Rower Liczba organizacji, które otrzymały środki z odpisów 1 % podatku PIT w 2012 r. 8 Suma środków przekazanych z odpisów 1 % w 2012 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,9 zł Frekwencja w wyborach do sejmu w 2011 r. 60,5 % Frekwencja w wyborach lokalnych w 2010 r. 40,6 % 2 W powiecie pruszkowskim 3 W powiecie pruszkowskim 10

11 Kultura Średnie roczne wydatki na biblioteki w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 28,4 zł Średnie roczne wydatki na muzea w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 17 zł Placówki kulturalne o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego; Muzeum Dulag 121 Średnie roczne wydatki na domy i ośrodki kultury w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 40,0 zł Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Sport Średnie roczne wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 74,6 zł Średnie roczne wydatki na obiekty sportowe w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 85,9 zł Wielkopowierzchniowe obiekty sportowe: BGŻ Arena; Hala sportowa Znicz; Miejska Kryta Pływalnia Karpy Liczne organizacje sportowe i kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Pruszkowa Średnie roczne wydatki na instytucje kultury fizycznej w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 19,5 zł Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy 11

12 Pozostałe usługi publiczne Średnie roczne wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 9,6 zł Liczba publicznych hot spotów - 95 Średnie roczne wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy i rady gminy w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 221,6 zł Terytorium gminy objęte obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego 59% Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10 tys. mieszkańców w 2011 r. 26,5 Średnie roczne wydatki na ochronę zdrowia w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 17,2 zł Średnie roczne wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 50,6 zł Średnie roczne wydatki na pomoc społeczną w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 270,8 zł Kwota pozyskana z funduszy unijnych w latach zł Średnie roczne wydatki na opiekę nad dziećmi w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 4 4,2 zł Bezpieczeństwo Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie lepsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Średnie roczne wydatki na bezpieczeństwo w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 56,4 zł Liczba przestępstw stwierdzonych w 2010 r Wykrywalność sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym w 2010 r. 6 47,9% Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy 4 Do kategorii zaliczone są następujące rodzaje wydatków: świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, placówki wychowania pozaszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologicznopedagogiczne, internaty i bursy szkolne, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, pozostała działalność kolonie i obozy, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, szkolne schroniska młodzieżowe, specjalne ośrodki wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych, domy wczasów dziecięcych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju 5 W powiecie pruszkowskim 6 W powiecie pruszkowskim 12

13 Tereny zielone Średnie roczne wydatki na utrzymanie zieleni w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 32,0 zł Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych - 44,1 ha Powierzchnia parków, zieleńców i zieleni osiedlowej - 213,1 ha Brak aspektów, w których sytuacja w Pruszkowie jest relatywnie gorsza niż w miastach konkurencyjnych w świetle przeprowadzonej analizy Potencjał turystyczny Pruszkowa Portal poznaj.pruszkow.pl Obiekty sportowe i kulturalne o znaczeniu ponadlokalnym Rzeka Utrata Przeciętnie rozwinięta baza gastronomiczna i noclegowa Brak efektywnie funkcjonującej informacji turystycznej 13

14 Jak Pruszków jest postrzegany? Jak Pruszków jest postrzegany? Jaki jest wizerunek Pruszkowa? Jakie negatywne i pozytywne cechy przypisywane są miastu? Jak oceniane są poszczególne obszary funkcjonowania miasta? Drugi rozdział diagnozy dostarcza kompleksowej odpowiedzi na te pytania w oparciu o bogaty materiał empiryczny zebrany w trakcie badań terenowych wśród mieszkańców Pruszkowa, mieszkańców aglomeracji warszawskiej, lokalnych ekspertów oraz potencjalnych nabywców mieszkań w lokalizacjach podwarszawskich. KAŻDY PODROZDZIAŁ MAX 3 STRONY NA DZIAŁ TEN PODROZDZIAŁ MAX

15 W rozdziale Jak Pruszków jest postrzegany? dokonano charakterystyki wizerunku Pruszkowa w oczach jego mieszkańców, mieszkańców Warszawy i miejscowości linii grodziskiej 7 oraz w mediach. Proces badawczy przebiegał w oparciu o następujący scenariusz: 1. Badania desk research dotyczące Pruszkowa i jego pozycjonowania konkurencyjnego; 2. Badania ilościowe wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej (badanie techniką CATI na próbie N=300 mieszkańców aglomeracji warszawskiej; okres realizacji badania: marzec/kwiecień 2013); 3. Badania ilościowe wśród mieszkańców Pruszkowa (badanie techniką CATI na próbie N=300 mieszkańców Pruszkowa; okres realizacji badania: marzec/kwiecień 2013); 4. Analiza informacji o Pruszkowie zamieszczanych w ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych mediach (okres objęty analizą: ); 5. Badania jakościowe wśród osób potencjalnie zainteresowanych kupnem mieszkania (badanie techniką IDI wśród 10 osób podejmujących decyzje mieszkaniowe, rozważających lokalizacje w okolicach lub na obrzeżach Warszawy); 6. Badania jakościowe wśród lokalnych ekspertów (badanie techniką IDI wśród 10 ekspertów lokalnych przedstawicieli instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, gospodarczych, edukacyjnych, a także osób zaangażowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w promocję Miasta). Zebrane informacje przedstawiono w podziale na aspekty tematyczne wyróżnione w rozdziale Jaki Pruszków jest?. Ujęcie takie pozwoliło na bezpośrednie zestawienie obiektywnych danych z subiektywnymi opiniami odzwierciedlającymi wizerunek Pruszkowa w społeczeństwie. Dodatkowo wyniki przeprowadzonych badań ilościowych porównano, tam gdzie to było możliwe, z wynikami badania przeprowadzonego w 2007 roku przez PBS DGA Sp. z o. o. w ramach projektu Przystanek Pruszków. W celu zapewnienia jak najbardziej pogłębionego obrazu stanu rzeczy, w ramach prowadzania analizy oraz w zawartym poniżej opisie najważniejszych wyników i prezentacji wniosków, zastosowano zasadę triangulacji danych wnioski oparte na danych ilościowych (badaniach opinii publicznej) zostały uzupełnione i skonfrontowane z wnioskami wynikającymi z analizy danych jakościowych (wywiady pogłębione, analiza treści materiałów medialnych) oraz analizy desk research. *** 7 Jako miejscowości linii grodziskiej rozumiane są: Grodzisk Mazowiecki, Piastów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów. 15

16 Ogólny wizerunek Pruszkowa Dominującym swobodnym skojarzeniem odnoszącym się do Pruszkowa, zarówno wśród mieszkańców miasta jak i mieszkańców aglomeracji warszawskiej 8 jest skojarzenie z mafią. Pomimo relatywnie długiego okresu, który upłynął od zlikwidowania mafii pruszkowskiej, skojarzenie to okazało się zdecydowanie najsilniejsze zostało wskazane przez 18% pruszkowian i aż 43% mieszkańców aglomeracji. Należy zwrócić jednak uwagę, że skojarzenie to nie musi być interpretowane jako nacechowane negatywnie. Uwzględniając fakt rzeczywistego zlikwidowania mafii pruszkowskiej i aktualną bezpodstawność powyższego skojarzenia, można uznać je za neutralny slogan, który wszedł do języka potocznego. Ma ono charakter ogólnego sformułowania, zbitki słownej czy potocznej nazwy, nie wiążącej się jednak z realistycznym powiązaniem z odbiorem miasta. Skojarzenia Pruszkowa z mafią były również silnie reprezentowane w zebranych danych jakościowych. Analiza medialna wykazała, że wzmianki o Pruszkowie często pojawiały się w badanych mediach przy okazji artykułów dotyczących przestępczości zorganizowanej. Najczęściej jednak wzmianki te miały charakter użycia nazwy miasta Pruszków jako swoistej nazwy własnej grupy przestępczej. W większości artykuły te nie opisywały w większym stopniu życia w mieście czy realnego poziomu bezpieczeństwa. W przeprowadzonych wywiadach eksperci także odnotowywali fakt istnienia utrzymującego się skojarzenia Pruszkowa z tematami mafijnymi, co jest odczuwalne zarówno na podstawie doświadczeń osobistych, jak i związanych z działalnością danego podmiotu. Wystarczy wyjechać w Polskę i powiedzieć, że się jest z Pruszkowa. Nie ma innego skojarzenia niż mafia. To musi być bardzo zainteresowana sportem osoba, żeby powiedzieć, że Znicz albo Lider. To już musi być prawdziwy fan sportu. A tak jest mafia. [IDI_EKS_2] W ramach rozmów z potencjalnymi nabywcami mieszkań wizerunek mafijny okazał się mniej intensywnie obecny. W swej percepcji Pruszkowa jako potencjalnej lokalizacji miejsca zamieszkania, badani brali pod uwagę bardziej wymierne i konkretne kryteria, niejednokrotnie zapominając o dawnym dziedzictwie Pruszkowa jako miasta powiązanego z przestępczością zorganizowaną. Skojarzenie to czasem pojawiało się jedynie na drodze wspomagania przez zadanie naprowadzającego pytania przez moderatora. Skojarzenia dotyczące oferty rekreacyjnej Pruszkowa zostały wskazane przez 16% pruszkowian i 17% mieszkańców aglomeracji w badaniach ankietowych. Główne skojarzenia dotyczyły sportu i klubów sportowych oraz pruszkowskich parków. Skojarzenia te budują pozytywny wizerunek Pruszkowa oraz, w przypadku identyfikacji mieszkańców z lokalnymi klubami sportowymi, wpływają korzystnie na wzrost ich identyfikacji z samym miastem. 8 Dalej aglomeracji 16

17 Pruszkowskie parki i tereny zielone były również odnotowywane jako wyróżnik wizerunkowy Pruszkowa przez kilku przedstawicieli grona ekspertów oraz potencjalnych nabywców mieszkań, którzy mieli kontakt z miastem. Pojawiało się tu stwierdzenie, że Pruszków może się kojarzyć jako zielone miasto. Znacząca część mieszkańców Pruszkowa wiązała swoje skojarzenia z Pruszkowem z miejscem zamieszkania (8%) i domem rodzinnym (7%) lub rodziną i znajomymi (8%) - w przypadku mieszkańców aglomeracji. Obydwa powyższe skojarzenia są nacechowane w większości przypadków neutralnie lub pozytywnie wskazując na przywiązanie i istnienie względnie trwałych związków z Pruszkowem. Wśród skojarzeń dotyczących konkretnych miejsc i obiektów w Pruszkowie, wymieniane były: fabryka ołówków, fabryka porcelany, tor kolarski oraz szpital w Tworkach. Spośród tych elementów najsilniejsze okazało się skojarzenie z fabryką ołówków wskazane odpowiednio przez 10% mieszkańców aglomeracji i 5% pruszkowian. Pozostałe skojarzenia wśród wszystkich badanych występowały na poziomie poniżej 5%. Jeśli chodzi o wizerunek medialny, oprócz skojarzenia z mafią, w zebranym materiale badawczym najczęściej pojawiały się informacje opisujące Pruszków w kategoriach miasta funkcjonalnego dotyczące komunikacji, transportu publicznego (14% artykułów prasowych) i innych usług publicznych w mieście, przy czym informacje o ładunku pozytywnym, neutralnym i negatywnym praktycznie równoważyły się. Patrząc całościowo na wyniki przeprowadzonych badań, można zauważyć, iż wśród wymienianych skojarzeń brakowało zdecydowanego skojarzenia pozytywnego. Brak silnego pozytywnego bodźca wizerunkowego kreuje sytuację powstania swoistej luki wizerunkowej, która w przypadku Pruszkowa jest wypełniana intensywnym skojarzeniem z mafią. Teza o istnieniu luki wizerunkowej wynikającej z braku konkretnego, wyrazistego i pozytywnego elementu wyróżniającego zyskuje swe potwierdzenie w opiniach ekspertów. Nie ma czegoś takiego czym się wyróżnia, że z czymś się kojarzy, oprócz mafii. No nie ma czegoś takiego. Że np. Pruszków ma fajne ścieżki rowerowe, że ma wycieczki rowerowe, że coś się tu dzieje. [IDI_EKS_2] Podobnych wniosków dostarczyła analiza medialna na poziomie wszystkich przeanalizowanych artykułów najwięcej było tych, które zostały zaklasyfikowane jako neutralne (52%) oraz powiązane z miastem w stopniu luźnym. 17

18 Ryc. 1 Z czym kojarzy się Panu/Pani Pruszków? - mieszkańcy Pruszkowa (pytanie otwarte) Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI Pruszków n=300 Ryc. 2 Z czym kojarzy się Panu/Pani Pruszków? - mieszkańcy aglomeracji warszawskiej (pytanie otwarte) Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI aglomeracja n=300 Powyższe wnioski są zgodne z wnioskami wypracowanymi na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytanie projekcyjne: Jaką osobą jest Pruszków? Okazało się, że Pruszków, zarówno zdaniem pruszkowian jak i mieszkańców aglomeracji, gdyby był osobą byłby przede wszystkim osobą przeciętną. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje o braku wyraźnego pozytywnego bądź negatywnego skojarzenia z Pruszkowem oraz przypuszczenie o neutralności skojarzenia Pruszkowa z mafią. 18

19 Innymi charakterystycznymi cechami tej osoby byłyby przyjazność, sympatyczność i dobroć oraz aktywność i wysportowanie. Również i te cechy bezpośrednio nawiązują do wcześniej omawianych skojarzeń odpowiednio do skojarzeń z miejscem zamieszkania, domem rodzinnym, rodziną i znajomymi oraz sportem i klubami sportowymi. Spośród cech osoby Pruszkowa niewymienionych powyżej warto wymienić jeszcze gospodarność i zaradność, bycie ładnym oraz bliskość wymieniane przez mieszkańców Pruszkowa oraz nieznajomość i bezpłciowość wymieniane przez mieszkańców aglomeracji. Ryc. 3 Proszę sobie wyobrazić, ze Pruszków byłby człowiekiem. Jaką osobą byłby wówczas osobą? - mieszkańcy Pruszkowa (pytanie otwarte) Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI Pruszków n=300 19

20 Ryc. 4 Proszę sobie wyobrazić, ze Pruszków byłby człowiekiem. Jaką osobą byłby wówczas osobą? - mieszkańcy aglomeracji warszawskiej (pytanie otwarte) Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI aglomeracja n=300 Położenie i komunikacja Subiektywne postrzeganie bliskości miasta W badaniach ankietowych zdecydowana większość mieszkańców Pruszkowa określiła swoje miasto jako bliskie (87%), przy czym znaczenie tego określenia w zadawanym pytaniu nie było sprecyzowane udzielone odpowiedzi mogły dotyczyć zarówno bliskości terytorialnej, jak i bliskości o charakterze emocjonalnym. Niezależnie od dokładnego znaczenia przypisywanego terminowi bliski, wskazanie go w odpowiedzi można zakwalifikować jako skojarzenie pozytywne. Wśród pozostałych mieszkańców aglomeracji zdecydowanie wyróżniały się opinie mieszkańców miejscowości linii grodziskiej, spośród których jedynie 27% badanych zadeklarowało bliskość Pruszkowa. W tym wypadku, fakt bliskości terytorialnej jest bezsprzeczny, a mimo to, relatywnie niewielki odsetek respondentów określił Pruszków jako bliski w tej grupie respondentów oceniano więc raczej bliskość emocjonalną, która była postrzegana jako umiarkowana lub mała. Komunikacja Opinie dotyczące wysokiej jakości skomunikowania Pruszkowa były podzielane przez obie grupy badanych. Większość z badanych (52%-67%) określiło Pruszków jako miasto dobrze skomunikowane, co może być wynikiem położenia Pruszkowa w ramach dwóch linii kolejowych zapewniających sprawną komunikację z Warszawą jak i całym otaczającym podregionem. 20

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 notatka informacyjna Data opracowania 10.03.2014 r. Internet: www.stat.gov.pl/warsz

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Analiza SWOT

PROJEKT. Analiza SWOT PROJEKT Analiza SWOT Strona 2 z 9 I. Analiza SWOT Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się gmina. Służy ona porządkowaniu i segregacji informacji, stanowi

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, dogodnie skomunikowany

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Polacy o wierze i Kościele

Polacy o wierze i Kościele IMAS International Polacy o wierze i Kościele Wrocław, luty/marzec 2009 Doceniamy ważność Kościoła katolickiego i darzymy go zaufaniem. Widzimy działania charytatywne Kościoła a niemalże połowa z nas chce

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo