FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W POLSCE (CCIFP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W POLSCE (CCIFP)"

Transkrypt

1

2 P O N A D F I R M C Z Ł O N K O W S K I C H W Ś R Ó D N I C H : A X A FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W POLSCE (CCIFP) CCIFP skupia ponad 400 firm z kapitałem zarówno francuskim, jak i polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Organizacja współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz promotorem najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce powstała z inicjatywy przedsiębiorstw francuskich w kwietniu 1994 i jest strukturą samodzielną oraz samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego. CCIFP działa w ramach Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (ACFCI) oraz jest członkiem Unii Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granicą (UCCIFE). Dzięki tym strukturom CCIFP posiada kontakty z blisko 2 mln przedsiębiorstw w 80 krajach świata. A U C H A N B O N D U E L L E C A R R E F O U R C R E D I T A G R I C O L E D A L K I A E D F F M L O G I S T I C K P M G L A F A R G E L E R O Y M E R L I N L O R E A L Dlaczego warto zostać członkiem CCIFP? M A Z A R S Przynależność do silnej organizacji M I C H E L I N biznesowej Reprezentowanie interesów O R A N G E Rozwój kontaktów biznesowych Spotkania z decydentami ze świata O R B I S KONTAKT: Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa w Polsce ul. Widok 8, Warszawa tel fax polityki i biznesu Podnoszenie kwalifikacji pracowników Promowanie firmy i budowanie jej wizerunku P E U G E O T R E N A U L T S A I N T - G O B A I N S O C I E T E - G E N E R A L E W Y B O R O W A

3 T E M A T Y : UŁATWIAMY ROZWÓJ KONTAKTÓW BIZNESOWYCH Rendez-vous biznesu Spotkania "Rendez-vous biznesu" odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca i gromadzą około osób, głównie kadrę menadżerską. W ich trakcie Prezesi największych przedsiębiorstw na rynku opowiadają o swoich doświadczeniach i planach na przyszłość. Koktajlowe spotkania przy lampce wina po konferencji są również okazją do lepszego poznania się i nawiązywania relacji z uczestnikami wydarzenia. Speed Business Meeting Spotkania nieformalne Organizowane 2 razy do roku spotkania są szybkim sposobem poznania znacznej ilości potencjalnych partnerów biznesowych. W trakcie bezpośrednich spotkań, uczestnicy mogą zaprezentować swoją firmę, wymienić wizytówki, nawiązać osobiste relacje biznesowe z pozostałymi członkami CCIFP, jak również z firmami należącymi do innych izb bilateralnych. CCIFP oprócz spotkań biznesowych organizuje wydarzenia o nieformalnym charakterze, które sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów i są doskonałym sposobem na integrację pracowników oraz podtrzymanie relacji z kluczowymi klientami. W I E L K A D Y S T R Y B U C J A L O T N I C T W O H O T E L A R S T W O E N E R G E T Y K A B A N K I G O Ś C I E : P R E Z E S I A I R F R A N C E B O N D U E L L E C A R R E F O U R O R B I S S O C I E T E G E N E R A L E W Y D A R Z E N I A : Kontakty w świecie G A L A C C I F P UCCIFE (Unia Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granicą) - dzięki tej strukturze, firmy stowarzyszone są w kontakcie z ponad przedsiębiorstw na świecie. ACFCI (Związek Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych) zrzesza Francuskie Izby Przemysłowo - Handlowe i reprezentuje interesy firm wobec władz francuskich i europejskich. IGCC (International Group of Chambers of Commerce in Poland) - we współpracy z innymi izbami bilateralnymi obecnymi w Polsce, CCIFP działa na rzecz obrony interesów inwestorów zagranicznych. T U R N I E J P I Ł K I N O Ż N E J B A L 1 4 L I P C A B E A U J O L A I S N O U V E A U

4 S P O T K A L I Ś M Y S I Ę M. I N. Z : REPREZENTUJEMY INTERESY PRZEDSIĘBIORCÓW Spotkania VIP Podczas spotkań z politykami i osobistościami ze świata biznesu firmy stowarzyszone mogą osobiście nawiązać relacje z przedstawicielami rządu i innych urzędów państwowych oraz podzielić się własnymi problemami i propozycjami. Na spotkaniach z liderami poszczególnych partii politycznych, uczestnicy mogą poznać ich programy i zamierzenia na najbliższą kadencję. Reprezentacja firm francuskich na Forum w Krynicy W A L D E M A R E M P A W L A K I E M A D A M E M S Z E J N F E L D E M M I C H A Ł E M B O N I H A N N Ą G R O N K I E W I C Z - W A L T Z J E R Z Y M H A U S N E R E M Biała księga CCIFP Forum ekonomiczne w Krynicy to jedno z najważniejszych spotkań polityczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej gromadzące ponad 2000 gości. Od 2009 roku CCIFP zapewnia obecność francuskich inwestorów na tym wydarzeniu poprzez panele dyskusyjne z udziałem liczących się osobistości. Organizowany na miejscu pawilon francuski jest doskonałym miejscem spotkań i nawiązywania relacji biznesowych na wysokim szczeblu. Poruszana tematyka dotyczyła: rozwoju infrastruktury, perspektyw i finansowania energii nuklearnej, akcjonariatu pracowniczego, zarządzania nowoczesnym miastem... J A N E M V I N C E N T E M R O S T O W S K I M CCIFP działa na rzecz zmian prawnych, ułatwiających prowadzenie biznesu w Polsce. W tym celu przygotowana została Biała Księga CCIFP zawierająca listę barier, które napotykają firmy w bieżącej działalności oraz pakiet proponowanych rozwiązań do zidentyfikowanych problemów. Obecnie trwają prace nad kolejnymi rozdziałami, a zawarte w dokumencie postulaty przekazywane są do decydentów, administracji państwowej oraz mediów. Spotkania regionalne z samorządowcami Regularnie organizowane spotkania w regionach to nie tylko doskonała okazja do spotkania w gronie firm stowarzyszonych spoza Warszawy, ale również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z lokalnymi władzami. Uczestniczą w nich Prezydenci miast oraz Marszałkowie województw, którzy prezentują plany inwestycyjne i możliwości współpracy przy projektach regionalnych i lokalnych. Jesteśmy obecni w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście, Bydgoszczy. Współpraca publiczno-prywatna CCIFP jest członkiem założycielem Fundacji Centrum PPP i organizuje liczne własne konferencje wspierające rozwój PPP w Polsce. Do tej pory mówiliśmy o wykorzystaniu modelu PPP przy budowie parkingów, budynków sportowych, spalarni, czy w mieszkalnictwie. Podczas naszych spotkań przedstawiamy konkretne projekty i doświadczenia firm. B A Ł A K S I Ę G A : A K C J O N A R I A T P R A C O W N I C Z Y P O D A T K I N I E R U C H O M O Ś C I P R A W O E U A P R A W O P O L S K I E K S Z T A Ł C E N I E Z A W O D O W E P P P

5 T E M A T Y K O N F E R E N C J I : ROZWIJAMY KOMPETENCJE ZAWODOWE PAŃSTWA PRACOWNIKÓW Konferencje To całodniowe wydarzenia gromadzące od 50 do 150 osób, poświęcone zagadnieniom z zakresu PPP, rozwoju infrastruktury, zarządzania zasobami ludzkimi. Partnerami konferencji są firmy stowarzyszone, instytucje państwowe, ministerstwa oraz media. Celem tych spotkań jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również umożliwienie wymiany poglądów, poznania ciekawych prelegentów, czy nawiązania nowych relacji biznesowych. Kluby wymiany doświadczeń zawodowych Organizowane zazwyczaj raz na miesiąc kluby marketingu i PR, dyrektorów personalnych (HR), dyrektorów administracyjnych i finansowych (DAF), marek małej i średniej dystrybucji, dyrektorów handlowych, inwestycji publiczno-prywatnych, klub kobiecego biznesu czy transportu i logistyki umożliwiają wymianę kontaktów i doświadczeń zawodowych osobom pracującym na podobnych stanowiskach/działach w firmach. Uczestnicy mają możliwość spotkania i wymiany poglądów na temat przypadku zaprezentowanego przez eksperta. Seminaria (prawne, podatkowe, z zakresu PR, marketingu, HR) Seminaria mają na celu umożliwienie spotkań z ekspertami z firm stowarzyszonych, którzy w sposób praktyczny przekazują wiedzę na dany temat. Eksperci przedstawiają aktualne zagadnienia z zakresu prawa, finansów, marketingu, HR, komunikacji, zarządzania oraz wielu innych. Po części merytorycznej ma miejsce dyskusja oraz wymiana poglądów między uczestnikami i prelegentem. T E N D E N C J E N A R Y N K U P R A C Y P P P W S E K T O R Z E B U D Y N K Ó W U Ż Y T E C Z N O Ś C I P U B L I C Z N E J J A K E K S P O R T O W A Ć D O F R A N C J I? T E M A T Y S E M I N A R I Ó W : K O M U N I K A C J A W E W N Ę T R Z N A Z M I A N Y P O D A T K O W E Cykl szkoleń ABC kierowania zespołem W 2012 roku CCIFP przygotowała specjalny cykl 6 szkoleń dla menadżerów, którzy chcą rozwinąć umiejętności kierowania zespołem, polepszenia komunikacji w grupie, czy motywowania pracowników. Prowadzone są one przez doświadczonych trenerów z naszych firm stowarzyszonych. Kursy języka specjalistycznego Francuski język biznesowy, francuski język prawniczy, szkolenia językowe dla specjalistów i praktyków (francuski język biurowy, francuski w księgowości i finansach, itp ), specjalistyczne szkolenia językowe dla tłumaczy (francuski język Unii Europejskiej, przekład dokumentów sądowych, itp ). Zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora w oparciu o specjalnie przygotowane skrypty. D L A F I R M T R E N D Y W K O M U N I K A C J I I P R J A K S Z U K A Ć O S Z C Z Ę D N O Ś C I W F I R M I E?

6 L A U R E A C I G R A N D P R I X : PROMUJEMY DZIAŁALNOŚĆ NASZYCH FIRM I BUDUJEMY ICH DOBRY WIZERUNEK S I I A L S T O M P O W E R Z O W E R E U R O B A N K B O I R O N M I C H E L I N Konkurs Grand Prix CCIFP Grand Prix CCIFP jest wyrazem uznania dla osobistości lub firmy, która przyczynia się do rozwoju relacji polsko francuskich, a także wyróżnia się nowatorskim i skutecznym podejściem do prowadzenia biznesu. Nagradzamy w zakresie osiąganych wyników finansowych, rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zrównoważonego rozwoju, czy innowacyjnych pomysłów. Strona internetowa i Biuletyn CCIFP Zachęcamy do korzystania z możliwości promocyjnych za pośrednictwem naszej strony internetowej i biuletynu elektronicznego, rozsyłanego raz w miesiącu do wszystkich członków i partnerów CCIFP. Nasza strona zawiera informacje i raporty ekonomiczne, zmiany w prawie, nowości branżowe. Dzięki tym nośnikom mogą Państwo również informować o swoich sukcesach i osiągnięciach. D A L K I A R O D Z I N A Z A L E S K I C H M A C I E J W I T U C K I A N N A S T R E Ż Y Ń S K A B R O N I S Ł A W K O M O R O W S K I Katalog firm stowarzyszonych Najważniejszą częścią katalogu jest prezentacja wszystkich firm stowarzyszonych w CCIFP. Katalog jest cennym źródłem informacji i kontaktów biznesowych oraz doskonałym miejscem na reklamę. Ta prestiżowa publikacja drukowana co roku w nakładzie egzemplarzy rozsyłana jest do firm i partnerów CCIFP, instytucji i regionalnych izb handlowych we Francji. Każda firma ma własną, całostronicową prezentację. B I U L E T Y N C C I F P O D B I O R C Ó W I N F O R M A C J E O N O W Y C H C Z Ł O N K A C H Media Relations na rzecz firm stowarzyszonych Ułatwiamy kontakty pomiędzy dziennikarzami a naszymi firmami stowarzyszonymi, pomagając mediom w dotarciu do francuskich i polskich inwestorów zrzeszonych w CCIFP. Współpraca Francuskiej Izby z takimi redakcjami jak Rzeczpospolita, TVN, TVP Info, Polskie Radio, Radio Pin, Polsat, Puls Biznesu przekłada się na publikacje i audycje z udziałem naszych firm członkowskich. A K T U A L N O Ś C I Z F I R M S T O W A R Z Y S Z O - N Y C H R A P O R T Y Z M I A N Y W P R A W I E

7 Z N A S Z Y C H U S Ł U G K O R Z Y S T A L I : C H O C O L A T S POMAGAMY ROZWINĄĆ SIĘ NA NOWYCH RYNKACH Centrum Rozwoju Biznesu Pomagamy firmom polskim i francuskim w pozyskiwaniu wiarygodnych partnerów biznesowych. Oprócz udzielania informacji makroekonomicznych o obu rynkach, świadczymy również usługi polegające na wyszukiwaniu partnerów zgodnie ze specyficznymi potrzebami naszych klientów. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów w Polsce i we Francji, dużemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanemu personelowi realizujemy zlecenia dotyczące szerokiego zakresu tematycznego. Kierunek Francja jest usługą skierowaną do polskich przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać swoją działalność na rynku francuskim. Pomagamy w zakresie: Przygotowania listy potencjalnych kontrahentów francuskich Opracowania syntez sektorowych Wyszukiwania partnerów handlowych Tłumaczeń ustnych i pisemnych Odzyskiwania VAT-u Kierunek Polska Usługa skierowana do firm francuskich ma na celu wsparcie w rozwoju ich działalności w Polsce w zakresie: Badania rynku Wyszukiwania partnerów handlowych (dystrybutorów, klientów, dostawców) Użyczania adresu Organizacji misji handlowych i reprezentacja podczas targów Wynajmu biura i oddelegowania pracownika, także w ramach programu VIE Odzyskiwania VAT-u w Europie Rekrutacja pracowników Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw Wynajem biura Oferujemy usługę wynajmu wygodnych biur w centralnym punkcie stolicy lub pojedynczych stanowisk pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla freelancerów lub handlowców, którzy potrzebują miejsca do pracy kilka godzin w tygodniu. Usługi Public Relations Specjalnie dla naszych firm, korzystając z doświadczenia, kontaktów i statusu Francuskiej Izby, prowadzimy działania public relations, które ułatwiają rozwój na polskim lub francuskim rynku i pomagają dotrzeć z precyzyjnie dobranym przekazem do odpowiednich grup odbiorców. media relations doradztwo PR organizacja wydarzeń specjalnych usługi marketingowe M A X I M S R I P C U R L C E L I O C O N F O R A M A H U T C H I N S O N A B C O S M E T I Q U E T R E S C O A C T I A L M O N D O N F O R T E S W E D E N C O N F O R A M A F R A N C E G E O T H E R M I E B A R G O I N S A U T A N D E B I E N E T R E S A G I M C I M E L S C H E R E R R A I L E U R O P E P I E R R E & V A C A N C E S S E S C I N F O L O R U G P B A N S E P P I C

8 JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM CCIFP? Członkostwo w CCIFP trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się z dniem przekazania składki na konto CCIFP. Firmy zainteresowane przystąpieniem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza mailem na adres faxem pod nr lub pocztą (ul. Widok 8, Warszawa). Po otrzymaniu zgłoszenia, CCIFP odeśle notę księgową pro-forma odpowiadającą wysokości składki członkowskiej. Standardowa składka roczna wynosi 5500 PLN, jednak mikroprzedsiębiorstwa, które spełniają szczególne warunki mogą liczyć, po uprzedniej akceptacji przez Zarząd CCIFP, na składkę zniżkową 1500 PLN (są to firmy, których obroty nie przekraczają 5 mln zł oraz których liczba pracowników nie przekracza 10 osób i których wszyscy akcjonariusze wypełniają te dwa kryteria). D O Ł Ą C Z D O N A S S K O N T A K T U J S I Ę Z A N E T Ą K O W A L I K KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY M E M B R E C C I F P. P L T E L Bezpłatna publikacja informacji prasowych na stronie oraz w biuletynie Przynależność do silnej organizacji biznesowej inwestorów i pracodawców F A X Bezpłatne wynajęcie sali w siedzibie CCIFP Karta Privilèges UCCIFE oferująca zniżki na terenie Francji i Polski Możliwość wypromowania swoich działań poprzez prowadzenie klubu lub seminarium Pomoc w aranżowaniu spotkań biznesowych Bezpłatna informacja o firmie w Katalogu CCIFP Bezpłatne uczestnictwo w Klubach i spotkaniach biznesowych Regularne kontakty z najwyższą kadrą zarządzającą światowych liderów i graczy liczących się na polskim rynku Siła wspólnego stanowiska w kwestiach makroekonomicznych oraz sektorowych Prezentacja firmy podczas comiesięcznego spotkania biznesowego firm stowarzyszonych Możliwość wymiany doświadczeń zawodowych poprzez uczestnictwo w klubach i seminariach na atrakcyjnych warunkach

9 STRUKTURA CCIFP WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Najwyższy organ CCIFP, który zbiera się raz do roku. Zgromadzenie wybiera członków Rady, zatwierdza budżet, udziela absolutorium Radzie i Zarządowi, określa główne założenia działalności, a w razie konieczności, głosuje nad zmianami statutowymi. P A R T N E R Z Y S T R A T E G I C Z I C C I F P RADA CCIFP Rada CCIFP składa się z przedstawicieli firm stowarzyszonych, wybieranych w dwóch grupach na Walnym Zgromadzeniu. Jedna grupa wybiera reprezentantów Małych i Średnich firm, a druga Dużych przedsiębiorstw. Jej rolą jest nadzorowanie bieżących działań CCIFP i kontrola pracy Zarządu. ZARZĄD Zarząd zapewnia bieżące zarządzanie działalnością Izby, przestrzeganie budżetu oraz wdrażanie pozostałych decyzji Walnego Zgromadzenia i Rady. Prezes: Maciej WITUCKI (TELEKOMUNIKACJA POLSKA) Wiceprezes; Skarbnik : Bertrand JANNET (CALAN & ASSOCIES) Wiceprezes : Robert JĘDRZEJCZYK (GIDE LOYRETTE NOUEL) Wiceprezes : Christophe DUBUS (LEROY-MERLIN POLSKA) Wiceprezes : Roman CZERNICKI (BONDUELLE) SEKRETARIAT CCIFP Wdraża decyzje Rady i prowadzi codzienne prace. Zwierzchnikiem tej struktury jest Dyrektor Generalny. DYREKTOR GENERALNY Działalność stowarzyszeniowa Alicja RUKOWICZ Manager Centrum Szkoleniowego Małgorzata OLESZKIEWICZ Specjalista ds. eventów Aneta KOWALIK Specjalista ds. firm członkowskich Maria KAWECKA-JAROSZYŃSKA Specjalista ds. administracyjnych oraz organizacji wydarzeń Karolina KOTLARSKA Business Development Manager Monika CONSTANT Joanna JAROCH Wicedyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Nadia BOUACID Kierownik działu Lilla BACHA Starszy doradca Janna BEREZA Doradca Natalia MICHALSKA Doradca Komunikacja i PR Mariusz KIELICH Komunikacja i PR Katarzyna SZCZECIŃSKA Komunikacja i PR Administracja Edyta BRAZEWICZ Office manager Ewa MALISZEWSKA Główna księgowa P A R T N E R Z Y M E D I A L N I C C I F P

OFERTA WSPÓŁPRACY 2015/2016

OFERTA WSPÓŁPRACY 2015/2016 OFERTA WSPÓŁPRACY 2015/2016 . GŁÓWNE CELE CCIFP ŁĄCZYMY WSPIERAMY REPREZENTUJEMY INSPIRUJEMY 2 PEŁNA GAMA USŁUG CCIFP 1 Łączymy na ponad 100 spotkaniach rocznie 2 4 3 Reprezentujemy interesy naszych członków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM IZBY COACHINGU

VADEMECUM IZBY COACHINGU VADEMECUM IZBY COACHINGU Izba Coachingu jest organizacją zrzeszającą około 100 polskich firm, instytucji i szkół, zajmujących się szkoleniami i coachingiem. Skupiamy się na promocji najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

ESPRO SARL 35, - 31 400 TOULOUSE 455, - 06 200 NICE

ESPRO SARL 35, - 31 400 TOULOUSE 455, - 06 200 NICE Group ESPRO SARL Conseil d' Affaires Franco-Polonais Francusko-Polska Grupa Doradcza 35, rue Monplaisir - 31 400 TOULOUSE 455, Promenade des Anglais - 06 200 NICE Tél./fax.: + 33 493 187 380 e-mail : contact@groupespro.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Szkoleniowego CCIFP dla uczestników spotkań

Regulamin Centrum Szkoleniowego CCIFP dla uczestników spotkań Regulamin Centrum Szkoleniowego CCIFP dla uczestników spotkań Rozdział 1 : WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIACH I SZKOLENIACH 1 Definicje 1. Seminaria to cykliczne spotkania organizowane kilka razy w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. Wspólne Działanie

Gospodarka. Wspólne Działanie Gospodarka Wspólne Działanie 1991 Gdański Związek Pracodawców 30 członków 2010 zmiana nazwy na Pracodawcy Pomorza / 450 członków 2014 ponad 700 członków Budujemy doświadczenie od roku 17 oddziałów terenowych

Bardziej szczegółowo

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin / Pokazujemy jak budować sukces organizacji / / Wspieramy dzieląc się wiedzą / / Inspirujemy do działania prezentując dobre praktyki / / Wskazujemy na nowe trendy prowadzące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 20 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku Pakiet usług Regionalnej Izby Gospodarczej w 2013 roku GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH Udział w spotkaniu inicjującym współpracę z Izbą połączonym z prezentacją działalności

Bardziej szczegółowo

Polska Unia Dystrybutorów Stali

Polska Unia Dystrybutorów Stali Polska Unia Dystrybutorów Stali Czym jest PUDS? Polska Unia Dystrybutorów Stali (PUDS) powstała w 1999 r. jako organizacja reprezentująca firmy zajmujące się handlem wyrobami hutniczymi i przetwórstwem

Bardziej szczegółowo

JAK EKSPORTOWAĆ DO FRANCJI?

JAK EKSPORTOWAĆ DO FRANCJI? JAK EKSPORTOWAĆ DO FRANCJI? 23 marca 2011 r. KONFERENCJA Z CYKLU EUROPEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO PARTNERZY MERYTORYCZNI: PARTONAT MEDIALNY: RYNEK FRANCUSKI PERSPEKTYWY DLA POLSKICH EKSPORTERÓW Z SEKTORA MŚP

Bardziej szczegółowo

25 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak Twoja!

25 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak Twoja! KATALOG USŁUG PROMOCYJNYCH ORAZ USŁUG W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH 2015 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 25 lat doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI W RAMACH PROGRAMU INKUBACJI ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW TECHNOPARKU

USŁUGI W RAMACH PROGRAMU INKUBACJI ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW TECHNOPARKU PROGRAM INKUBACJI PROGRAM INKUBACJI TECHNOPARKU POMERANIA PROGRAM INKUBACJI to pakiet usług konsultingowych połączony z najmem powierzchni, adresowany do start-upów, które będą miały swoją siedzibę w Technoparku

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA

ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA Federacja MAZOWIA skupia różne organizacje pozarządowe realizujące duże projekty i ogólnopolskie kampanie oraz działające lokalnie wśród małych społeczności. Nasze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji Mission Statement / Deklaracja programowa Warszawa, 20 kwietnia 2011 Cele stowarzyszenia Poprawa skuteczności i jakości procesów restrukturyzacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 3. Strategiczny Partner VII Forum 2014 4. Partner VII Forum 2014 5. Zasady współpracy 6. Kontakt

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

... personel dla otwartych na sukces!

... personel dla otwartych na sukces! ... personel dla otwartych na sukces! HR Brand jest zespołem profesjonalistów wyspecjalizowanych w usługach rekrutacyjnych. Nasi Konsultanci mogą się poszczycić doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia:

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: (wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: Żyjemy i funkcjonujemy biznesowo w trudnym czasie, zwanym w mediach często kryzysem. W wielu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BUSINESS COACHING POLSKA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie i jego misja

STATUT STOWARZYSZENIA BUSINESS COACHING POLSKA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie i jego misja STATUT STOWARZYSZENIA BUSINESS COACHING POLSKA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie i jego misja Stowarzyszenie Business Coaching Polska (BCP), zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016 NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS Październik 2016 IDEA KONKURSU Prezentacja najciekawszych pomysłów ubezpieczeniowych dla TOP Managerów z branży Umożliwienie nawiązania kontaktu i pozyskania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU Z okazji święta narodowego Francji, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce przy współpracy z Instytutem Francuskim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim

Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim Wspólne stoisko firm szwajcarskich Organizatorzy: Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Swiss Business Hub Polska Partner projektu: SWISSMEM Dostęp

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Proponujemy Państwu udział w sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie, która odbędzie się w dniu 29 maja 2009

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO ZWIĄZKU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

OFERTA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO ZWIĄZKU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH 2014 OFERTA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO ZWIĄZKU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH 2014-05-26 OFERTA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO ZWIAZKU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasz fundusz pożyczkowy: 1. Miał szybki

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Jak TO się robi online? SpotkanieOnline narzędziem Enterprise 2.0

Jak TO się robi online? SpotkanieOnline narzędziem Enterprise 2.0 Jak TO się robi online? SpotkanieOnline narzędziem Enterprise 2.0 Warszawa, 11. grudnia 2008 Obszar działalności: 2 Internet Komunikacja wewnętrzna Komunikacja zewnętrzna PR/IR Finanse Public Budowlana

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta 3 Agenda O nas Luxevent powstało z pasji tworzenia wyjątkowych wydarzeń, które zapewniają niezapomniane wspomnienia naszych klientów. Pracujemy na ich sukces realizując

Bardziej szczegółowo

Projekt Kurs na Biznes

Projekt Kurs na Biznes Projekt Kurs na Biznes Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel. (12) 632-20-98 wew.225 e-mail: biznes@wbp.krakow.pl www.cibie.pl Kurs na Biznes Wojewódzka Biblioteka

Bardziej szczegółowo

BENEFITY CZŁONKOWSKIE 2015

BENEFITY CZŁONKOWSKIE 2015 0 Zapraszamy do członkostwa w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, największej w Polsce organizacji skupiającej firmy związane z branżą centrów oraz ulic handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH)

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Kujawsko Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Kujawsko Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Kujawsko Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 1. Zasady organizacji Projekt, propozycja do dyskusji Wersja z dnia 18 lutego 2004 roku A/ Organizacja będzie działała w formie stowarzyszenia podmiotów

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA

Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA Grudzień 2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zakres działalności Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA, zasady jej funkcjonowania oraz

Bardziej szczegółowo

Cele statutowe fundacji Piłka jest Piękna :

Cele statutowe fundacji Piłka jest Piękna : undacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, transparentnie realizująca cele statutowe, jednocząc Przyjaciół Piłki Nożnej. Z pożytkiem dla piłki,. ele statutowe fundacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO!!!!

OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO!!!! OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem. Nasza siła to zespół, który stanowią doświadczeni

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

Wiedzy z Klubu Pełnomocnika

Wiedzy z Klubu Pełnomocnika DEKRA Certification Sp. z o.o. Klub Pełnomocnika DEKRA Certification Wiedzy z Klubu Pełnomocnika nie znajdziesz w Internecie! Łączymy wiedzę, doświadczenie i jakość. Klub Pełnomocnika Klub Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo