KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata"

Transkrypt

1

2 KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B, współfinansowanego w 65% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 35% ze środków własnych Gminy Lublin. FORUM LUB-INVEST 2011

3 Szanowni Państwo, Z przyjemnością zapraszam do udziału w tegorocznej edycji Forum Inwestycyjno-Gospodarczego LUB-INVEST. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina, który ma na celu wzmocnienie wizerunku naszego miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Lublin jest miastem z dużym potencjałem i szerokimi perspektywami. Położenie geograficzne na styku dwóch światów biznesu: Wschodu (Azji) i Zachodu (Europy, USA) stanowi bardzo korzystną lokalizację dla rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych i sprawia, że jest to doskonałe miejsce spotkań, m.in. o charakterze gospodarczym. Potwierdzeniem tej tezy jest Forum Inwestycyjno- Gospodarcze LUB-INVEST, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród krajowych i zagranicznych przedstawicieli biznesu, organizacji wspierających przedsiębiorczość oraz jednostek samorządu terytorialnego. Podczas tego wydarzenia przedsiębiorcy mają możliwość bezpośredniego dotarcia ze swoją ofertą do potencjalnych kontrahentów, a reprezentanci organizacji okołobiznesowych i samorządu mogą znaleźć partnerów do wspólnych projektów. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do Lublina i zachęcam do udziału w Forum. Jestem przekonany, że lubelskie oferty współpracy gospodarczej spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Życzę udanych i perspektywicznych spotkań. Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM

4 LUBLIN W LICZBACH Powierzchnia km 2 Mieszkańcy w tym: kobiety mężczyźni Ludność w wieku produkcyjnym 66% Mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21.3% Stopa bezrobocia 9.4% Przedsiębiorstwa Studenci Absolwenci Uczniowie szkół technicznych Absolwenci szkół technicznych Populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego FORUM LUB-INVEST 2011

5 LOKALIZACJA Lublin jest największym miastem Polski Wschodniej i stolicą województwa lubelskiego. Pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 3

6 ZASOBY LUDZKIE I RYNEK PRACY Lublin jest miastem ludzi młodych, doskonale wyedukowanych, posługujących się swobodnie językami obcymi. Co czwarty mieszkaniec jest studentem. mieszkańców w wieku produkcyjnym przekracza 230 tys. osób. mieszkańców (dane GUS, ) ogółem w tym: kobiety mężczyźni Ludność w wieku (dane GUS, ) przedprodukcyjnym (16.21%) produkcyjnym (66.02%) poprodukcyjnym (17.77%) Pracujący według rodzajów działalności (dane GUS, ) ogółem w tym: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo przemysł i budownictwo usługi rynkowe usługi nierynkowe Przeciętne wynagrodzenie brutto w PLN (dane GUS, ) w sektorze przedsiębiorstw Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN według sektorów ekonomicznych (dane GUS, ) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo przemysł i budownictwo usługi rynkowe usługi nierynkowe FORUM LUB-INVEST 2011

7 Struktura bezrobocia (dane GUS, ) stopa bezrobocia w Lublinie 9.4% bezrobotni zarejestrowani Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia (dane GUS, ) wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura bezrobocia rejestrowanego wg wieku (dane GUS, ) BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 5

8 EDUKACJA Lublin jest miastem wiedzy i nauki. Ten największy we wschodniej Polsce ośrodek akademicki, kształci rocznie prawie 100 tysięcy studentów. Stale rozbudowywana infrastruktura, znakomici wykładowcy oraz współpraca uczelni z placówkami zagranicznymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, zapewniają wysoką jakość kształcenia. Najstarszą uczelnią Lublina, działającą od 1918 roku, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, który zajmuje szczególne miejsce w tworzeniu kultury polskiej. Od 1944 roku funkcjonuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jedna z największych szkół wyższych w Polsce, prowadząca obecnie działalność naukowo-badawczą w ramach dziesięciu wydziałów. W gronie prężnie działających lubelskich uczelni są również Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy. Miejsce szczególne zajmuje Politechnika Lubelska, która kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe. Ofertę edukacyjną Lublina wzbogaca działalność 312 szkół językowych, gdzie oprócz nauki najbardziej popularnych języków, tj.: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski, można również uczyć się języka ukraińskiego, czeskiego, niderlandzkiego, duńskiego czy chińskiego. STUDENCI LUBELSKICH UCZELNI (dane GUS, ) LICZBA STUDENTÓW ROCZNIE kierunki ekonomiczne kierunki humanistyczne, społeczne i prawne kierunki techniczne (IT) kierunki techniczne (bez IT) inne (medyczne, artystyczne, itp.) ABSOLWENCI LUBELSKICH UCZELNI (dane GUS, ) LICZBA ABSOLWENTÓW ROCZNIE kierunki ekonomiczne kierunki humanistyczne, społeczne i prawne kierunki techniczne (IT) 517 kierunki techniczne (bez IT) inne (medyczne, artystyczne, itp.) FORUM LUB-INVEST 2011

9 Lubelscy studenci oraz profesjonalna kadra naukowa stanowią znaczący kapitał i zaplecze dla rozwoju regionalnej gospodarki. Działa tu 13 uczelni wyższych, w tym aż 4 uniwersytety. UCZELNIE PAŃSTWOWE Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (www.umcs.lublin.pl) Katolicki Uniwersytet Lubelski (www.kul.lublin.pl) Uniwersytet Przyrodniczy (www.ar.lublin.pl) Uniwersytet Medyczny (www.umlub.pl) Politechnika Lubelska (www.pol.lublin.pl) Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (www.ekpu.lublin.pl) UCZELNIE PRYWATNE Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (www.wsei.lublin.pl) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (www.wspa.pl) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (www.wsns.lublin.pl) Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (www.wssp.edu.pl) Lubelska Szkoła Biznesu (www.lbs.pl) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie (www.wsptwp.eu/n/lublin) Międzyuczelniany Instytut Dziennikarstwa i Nauk Społecznych im. Melchiora Wańkowicza w Lublinie (www.lublin.euczelnia.com) BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 7

10 GOSPODARKA W strukturze lubelskiej gospodarki przeważają małe i średnie, które działają głównie w branży usługowo-handlowej. Dominującymi dziedzinami są: przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł maszynowy, samochodowy, energetyczny, meblarski. Z uwagi na rolniczy charakter regionu, przetwórstwo rolno-spożywcze stanowi podstawową gałąź lubelskiego przemysłu. Rozwinięty jest przemysł: mleczarski, mięsny, piwowarski, zbożowo-młynarski, tytoniowy, spirytusowy, cukierniczy, zielarski, owocowowarzywny. Znaczący wpływ na rozwój gospodarki lubelskiej mają fundusze unijne. Ich efektywne wykorzystanie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, a tym samym do zwiększenia zatrudnienia, rozwoju gospodarczego miasta i polepszenia standardu życia mieszkańców. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji (dane GUS, ) ogół w tym: sektor publiczny 752 sektor prywatny Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych form prawnych (dane GUS, ) państwowe 4 spółdzielnie 193 spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego 479 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą FORUM LUB-INVEST 2011

11 PRIORYTETOWE SEKTORY Priorytetem współczesnej gospodarki Lublina są, poza przetwórstwem rolnospożywczym, centra usług wspólnych, nowoczesne technologie, przemysł motoryzacyjny oraz energia odnawialna. Lublin, jako miasto ludzi młodych i dobrze wykształconych, ze znajomością języków obcych, posiada ogromny potencjał do rozwoju sektora wyspecjalizowanych usług dla biznesu. W oparciu o istniejący kapitał intelektualny, międzynarodowe korporacje mają sprzyjające warunki do otwierania w Lublinie swoich oddziałów i przedstawicielstw. Zachęty dla inwestorów poszukujących nowych lokalizacji dla centrów BPO, stanowić mogą: atrakcyjna lokalizacja Lublina, konkurencyjne koszty pracy, sprzyjające otoczenie biznesowe oraz dostępność nowoczesnych powierzchni biurowych. Biotechnologia, obejmująca produkcję szczepionek, surowic i probiotyków, to sektor perspektywicznie rozwijający się w Lublinie. Kierunki biotechnologiczne prowadzi większość lubelskich uczelni, w tym m.in. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest to innowacyjny przemysł, oparty na współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi. Lubelski przemysł motoryzacyjny to kolejna branża, na którą stawia Lublin. Wraz z upadkiem Deawoo Motor Polska nastąpił regres i dopiero teraz lubelski przemysł motoryzacyjny jest odbudowywany. Pojawiają się nowe inicjatywy i inwestorzy w tej dziedzinie, tj.: Magnetto Wheels, DZT Tymińscy, Pol-Mot Warfama S.A. Lublin wraz z sąsiednimi gminami posiada doskonałe warunki do rozwoju energetyki opartej na energii słonecznej, biomasie, jak również geotermii i podziemnym spalaniu węgla. Wdrażanie najnowocześniejszych technologii umożliwi wzrost produkcji zielonej energii, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 9

12 PODSTREFA LUBLIN W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta, w 2007 roku utworzona została Podstrefa Lublin, będąca integralną częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Stanowi ona bardzo atrakcyjne miejsce lokowania inwestycji, gdyż przedsiębiorcy uprawnieni są tutaj do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Podstrefa, o łącznej powierzchni ponad 118 ha, obejmuje tereny typu greenfield zlokalizowane we wschodniej części Lublina, w pobliżu realizowanego obecnie portu lotniczego i przyszłej obwodnicy miasta. Ze względu na duże zainteresowanie Podstrefą wśród krajowych i zagranicznych inwestorów, jej obszar jest sukcesywnie poszerzany. Warunkami inwestowania na lubelskiej Podstrefie są: uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, wydawanego przez ARP S.A. z upoważnienia Ministra Gospodarki, poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości min. 100 tys. EUR, prowadzenie działalności w okresie nie krótszym niż 5 lat od zakończenia inwestycji, dla MŚP 3 lata, utrzymanie nowoutworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, dla MŚP 3 lata. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Lublin otrzymało dotychczas 13 firm tj.: Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o., Ramatti Sp. z o.o., Aliplast Sp. z o.o., MW Lublin Sp. z o.o., Ryszard Bartłomiej Miazga VERANO, Wikana Invest Sp. z o.o., Dobroplast Fabryka Okien i Drzwi PCV, Biomaxima S.A., BDE EuroCompass s.j., Oficyna Wydawnicza El-Press s.c., Firma Henryk Batyra, Ledrin Sp. z o.o. oraz D&D Resory Polska Sp. z o.o. 10 FORUM LUB-INVEST 2011

13 SYSTEM ULG I ZACHĘT Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów, miasto proponuje liczne ulgi i zachęty inwestycyjne. Każdy przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Lublin, jest uprawniony do skorzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT z tytułu: poniesionych nakładów inwestycyjnych, stworzenia nowych miejsc pracy. Do wydatków poniesionych na terenie Podstrefy, kwalifikujących się do objęcia pomocą, zaliczane są: nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, rozbudowa i modernizacja istniejących środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii. Wielkość zwolnienia z podatku dochodowego uzależniona jest od wielkości i wynosi: 50% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego od 250 osób), 60% dla średniego przedsiębiorcy (zatrudniającego osób), 70% dla małego przedsiębiorcy (zatrudniającego poniżej 50 ). Pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego obowiązuje do 2020 roku. Dodatkowo przedsiębiorcy inwestujący na terenie lubelskiej Podstrefy, mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 lat. BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 11

14 REALIZOWANE INWESTYCJE Obwodnica Lublina licząca łącznie 54,5 km, powstanie w ciągu planowanych dróg ekspresowych S12, S17, S19. Wykonanie północno wschodniego odcinka obwodnicy, w związku z organizowanymi przez Polskę i Ukrainę Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012, planowane jest na połowę 2012 r. Wykonanie części zachodniej, znajdującej się w ciągu drogi ekspresowej S19, objętej priorytetem rządowym, zrealizowane zostanie do końca 2013 roku. Szacowany koszt inwestycji: 80 mln EUR. Port Lotniczy Lublin S.A. w Świdniku położony około 10 km od centrum Lublina, zapewni szybkie i dogodne połączenia lotnicze z wieloma krajami Europy. Szacowany koszt inwestycji: 110 mln EUR. Termin realizacji I etapu: 2012 rok. Zintegrowany System Transportu Miejskiego zakłada m.in. zakup nowych, ekologicznych autobusów miejskich oraz skomputeryzowanego systemu zarządzania ruchem na skrzyżowaniach. Szacowany koszt inwestycji: 120 mln EUR. 12 FORUM LUB-INVEST 2011

15 WYDARZENIA BIZNESOWE Forum Gospodarcze Polska-Ukraina (maj) spotkania lubelskich i ukraińskich biznesmenów, aktywnie poszukujących konkretnych propozycji współpracy gospodarczej. Dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli władz samorządowej i rządowej, naukowców i przedsiębiorców. organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Międzynarodowe Forum Gospodarcze Polska-Ukraina (czerwiec) spotkania intelektualistów, polityków, ludzi biznesu z Ukrainy, z krajów Unii Europejskiej, Rosji, Stanów Zjednoczonych. Debaty nt. kierunków zmian gospodarczych. organizator: Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu Forum Inwestycyjno-Gospodarcze LUB-INVEST (czerwiec) wielobranżowe forum stanowiące doskonałą okazję do odkrycia potencjału lubelskiego rynku, umożliwiające efektywne nawiązywanie ponadregionalnej współpracy między firmami z całego świata. Forum LUB-INVEST to przede wszystkim: indywidualne spotkania biznesowe, zaaranżowane zgodnie z potrzebami i wymaganiami uczestników, szansa na poznanie potencjalnych partnerów handlowych, możliwość poszerzenia wiedzy na temat międzynarodowych rynków i nowoczesnych technologii. organizator: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Gala Przedsiębiorczości (październik) spotkanie przedstawicieli środowiska biznesowego i naukowego, stanowiące okazję do debaty na temat kondycji gospodarczej Miasta Lublin. Podczas Gali Prezydent Miasta Lublin wręcza najlepszym lubelskim przedsiębiorcom Nagrody Gospodarcze. organizator: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 13

16 TARGI I WYSTAWY Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. organizator największych we Wschodniej Polsce branżowych imprez targowych i wystaw, które są wizytówką regionu na forum krajowym i międzynarodowym. Obok nowoczesnej infrastruktury, atutami targów są również wieloletnie doświadczenie w zakresie marketingu wystawienniczego i promocji produktów oraz profesjonalny zespół. Lubelskie targi i wystawy, ze względu na bliskość granicy Unii Europejskiej, stanowią dogodne miejsce do kontaktów gospodarczych Wschodu z Zachodem. Corocznie organizowane targi skupiają wystawców z branż: budowlanej, motoryzacyjnej, turystycznej, rolnej, energetycznej, medycznej i edukacyjnej. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. rynek hurtowy produktów rolno-spożywczych, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski. Na terenie ponad 54 ha, wyposażonym w infrastrukturę technicznokomunikacyjną, prowadzona jest głównie sprzedaż świeżych owoców i warzyw, wędlin, artykułów spożywczych, a także kwiatów, dodatków florystycznych, nawozów, środków ochrony roślin, nasion i narzędzi ogrodniczych. Obecnie na Rynku powierzchnię handlową wynajmuje około 160 producentów z południowo-wschodniej części Polski. 14 FORUM LUB-INVEST 2011

17 INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU W Lublinie działają instytucje wspomagające rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które oferują zrzeszonym w nich przedsiębiorstwom usługi doradcze, promocyjne i szkoleniowe. Business Centre Club Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Lubelska Fundacja Rozwoju Lubelska Izba Rzemieślnicza Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Rada Przedsiębiorczości Lublina Regionalna Izba Gospodarcza Lubelski Sejmik Gospodarczy Lubelskie Forum Pracodawców Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu Związek Pracodawców Lubelszczyzny BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 15

18 DLACZEGO LUBLIN? strategiczne położenie, atrakcyjne oferty inwestycyjne, system ulg i zachęt dla inwestorów, konkurencyjne koszty pracy, chłonność rynku lokalnego oraz sąsiednich rynków Ukrainy i Białorusi, rozbudowa systemu komunikacyjnego - realizacja obwodnicy i lotniska, dostępność zasobów wykwalifikowanych, relatywnie niskie koszty życia i prowadzenia działalności gospodarczej, dobrze rozwinięta sieć otoczenia instytucjonalnego i naukowego, sprzyjający przedsiębiorczości klimat społeczno-polityczny, dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej, pozytywne doświadczenia inwestorów zagranicznych, ciekawa oferta kulturalno-rekreacyjna. 16 FORUM LUB-INVEST 2011

19 WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW Profesjonalną i kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych oferuje Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów. W szczególności są to: opracowywanie, dystrybucja i bieżąca aktualizacja lubelskich ofert inwestycyjnych, organizowanie i obsługa spotkań przedstawicieli władz lokalnych z inwestorami, zainteresowanymi podjęciem działalności gospodarczej na terenie miasta, opieka poinwestycyjna - utrzymywanie pozytywnych relacji z pozyskanymi inwestorami, informowanie o ulgach i zachętach przewidzianych dla inwestorów, promocja potencjału inwestycyjno-gospodarczego Lublina na targach inwestycyjnych w kraju i za granicą, gromadzenie danych statystycznych nt. warunków ekonomiczno-prawnych inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta, opracowywanie wydawnictw promujących lubelską ofertę inwestycyjną. Serdecznie zapraszamy do współpracy! URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Plac Władysława Łokietka 1, Lublin tel.: ; fax: BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 17

20 UŻYTECZNE ADRESY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie (www.paiz.gov.pl) Miejski Urząd Pracy w Lublinie (www.mup.lublin.pl) Urząd Statystyczny w Lublinie (www.stat.gov.pl/urzedy/lublin) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) Urząd Skarbowy (www.urzad-skarbowy.pl) KONSULATY Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie ul. 3 Maja 14, Lublin tel.: ; fax: Konsulat Honorowy Wielkiej Brytanii w Lublinie ul. Beskidzka 9, Lublin tel.: ; fax: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie Rynek 7, Lublin tel.: ; fax: Konsulat Honorowy Brazylii w Lublinie Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin tel.: FORUM LUB-INVEST 2011

21 Forum Inwestycyjno-Gospodarcze LUB-INVEST czerwca 2011, Lublin, Polska PROGRAM WSTĘPNY 16 czerwca 2011 roku (czwartek) godz Rejestracja uczestników godz Powitanie Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin godz Prezentacje poszczególnych rynków godz Lunch godz Spotkania biznesowe godz Kolacja z programem artystycznym 17 czerwca 2011 roku (piątek) godz Spotkania biznesowe Indywidualne wizyty w firmach godz Lunch godz Wyjazd partnerów zagranicznych do Warszawy BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 19

22 BRANŻOWY SPIS FIRM PRODUKCJA AGRAM S.A. 80 As-Babuni Sp. z o.o. 81 BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. 52 BOBI-DECOR Sp.j. Jerzy Kociuba i Paweł Siwko 36 Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Sp. z o.o. Sp.k. 53 DZT Tymińscy Sp.j. 60 EDBAK Sp. z o.o. 70 Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. 82 Firma DYSPOL Wanda Wnukowska 83 GONT-BUD Zakład Wyrobu Gontu i Konstrukcji Drewnianych 48 Herbapol-Lublin S.A. 84 KOMANDOR LUBLIN S.A. 49 LANEX S.A. 27 LUBELLA Sp. z o.o. S.K.A. 85 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 40 Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. 54 Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. 78 LUBSAD Sp. z o.o. 86 METAL-FORM Andrzej Brzozowski 71 NATURA Sp.j. 50 NAVICA s.c. Przemysław Łagód, Tomasz Firsiuk 29 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach 87 POL-MOT WARFAMA S.A. Oddział w Lublinie 63 Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. 41 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KRYSTIAN 64 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JACKER Jacek Sikora 43 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MALINEX Ryszard Malinowski 65 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROBI-REN Robert Pulik 44 Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A. 45 Ryszard Bartłomiej Miazga VERANO 45 SPOMASZ Bełżyce S.A FORUM LUB-INVEST 2011

23 SIGMA S.A. 67 SIPMA S.A. 68 Spółdzielnia Niewidomych im. M. Sękowskiego 72 Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie 88 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. 32 SYNTEA S.A. 33 VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. O/Lublin 57 WAR-BO Sp. z o.o. 73 WOLCO Sp. z o.o. 74 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. 75 Zakład Produkcyjno-Handlowy MUSCHEL 107 Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Lublin Sp. z o.o. 86 USŁUGI / HANDEL AGRO MIREX Sp. z o.o. 59 ELEKTROMEKS Sp. z o.o. 24 ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o. 25 Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa NOWBUD LUBLIN s.c. 77 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 91 HENPOL Sp. z o.o. 37 IDEOPOLIS Sp. z o.o. 26 INTERBUD-LUBLIN S.A. 38 KARYA Sp. z o.o. 39 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. 92 Lubelski Rynek Hurtowy S.A. 93 MAIK Agencja Reklamowa J. Babicz, B. Tynecka-Babicz Sp.j. 94 MEDI-SEPT Sp. z o.o. 55 MIKROBIT Sp. z o.o. 28 MULTI FRIGO Sp. z o.o. 61 Oficyna Wydawnicza EL-PRESS s.c. Wojciech Samoliński, Marek Tytuła 95 ORZEŁ S.A. 62 Pink Crystal - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 106 POL-INOWEX S.A. 96 PROTEKT Biuro Nieruchomości 97 BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 21

24 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe TRANSHURT Sp. z o.o. 98 Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Sp. z o.o. 99 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELKABEL Szczygielski Sp.j. 30 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. 42 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FABRYKA REKLAM Dawid Czaja 100 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o. 56 QUARAL Sebastian Marciniak 31 RANDSTAD Sp. z o.o. 101 Regionalny Park Przemysłowy Świdnik Sp. z o.o. 103 START PEOPLE Sp. z o.o. 102 VENA ART Sp. z o.o. 104 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o FORUM LUB-INVEST 2011

25 BRANŻA ELEKTRYCZNA, ELEKTRONICZNA I INFORMATYCZNA BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 23

26 ELEKTROMEKS Sp. z o.o. Dębówka 33A Lublin tel.: fax: , Opis działalności Firma ELEKTROMEKS oferuje usługi w zakresie: robót elektromagnetycznych, kablowych i napowietrznych, stacji transformatorowych, pomiarów elektrycznych. Zajmuje się projektowaniem i kosztorysowaniem robót, doradztwem technicznym, sieciami strukturalnymi, montażem instalacji teletechnicznych i sygnalizacji przeciwpożarowej. Firma produkuje ponadto: kontenerowe stacje transformatowe, rozdzielnice SN, rozdzielnice NN wnętrzowe i napowietrzne we wszystkich klasach izolacji, baterie kondensatorów statystycznych, złącza kablowe, rozdzielnice sterownicze i automatyki przemysłowej, szafy teleinformatyczne oraz tablice wnękowe dla budownictwa mieszkaniowego. Spółka specjalizuje się również w produkcji urządzeń zasilająco-sterowniczych i instalacji dla przemysłu spożywczego, przetwórczego oraz petrochemicznego. W trakcie 20 lat działalności firma wypracowała mocną i stabilną pozycję na rynku ogólnokrajowym, realizując obiekty tj.: Makro w Rzeszowie, Olsztynie i Poznaniu, obiekty Lidl i Tesco, Areszt Śledczy, Galeria Orkana w Lublinie, Galeria Zielona w Puławach, DTC Renoma we Wrocławiu, a także liczne budynki biurowe oraz mieszkalne w Warszawie. Obok produkcji nowoczesnych rozdzielnic, ELEKTROMEKS podejmuje się kompleksowej obsługi inwestycji w branży elektronicznej począwszy od projektu, poprzez dostawę urządzeń i realizację. Spółka współpracuje z największymi firmami z branży budowlanej, m.in. Skanska, Strabag, Unibep, Mostostal. Jej celem jest usatysfakcjonowanie klienta poprzez dostarczenie niezawodnego wyrobu oraz świadczenie wysokiej jakości usług inwestycyjnych. Firma ELEKTROMEKS zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie realizacji dużych inwestycji. Podejmie się kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach handlowych, mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej na terenie Polski, jak i za granicą. Spółka oczekuje również współpracy w zakresie importu nowoczesnych materiałów i urządzeń elektrycznych, a także eksportu produkowanych wyrobów tj. rozdzielnice i tablice elektryczne. 24 FORUM LUB-INVEST 2011

27 ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o. ul. Diamentowa Lublin tel.: fax: , , , Opis działalności Firma podtrzymuje ponad 50-cioletnie tradycje lubelskiego elektromontażu w projektowaniu, produkcji oraz montażu urządzeń elektrycznych SN i nn, a także prowadzi kompleksowe roboty elektroenergetyczne w kraju i za granicą. Spółka posiada własną komórkę projektową rozwiązującą na bieżąco, wspólnie z kierownictwem budów, wszystkie problemy związane z wykonaniem poszczególnych zadań inwestycyjnych. Świadczy usługi w zakresie obróbki plastycznej blach przy wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej AMADA. Firma w produkcji i wykonawstwie stosuje atestowane materiały oraz specjalne warstwy ochronne z komponentów najwyższej jakości, co polepsza walory użytkowe i wydłuża eksploatację wyrobów. ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o. oferuje: stacje transformatorowe w obudowie betonowej i metalowej, w tym stacje nietypowe i specjalne do 35 kv i 10 MVA, złącza kablowe SN w obudowie betonowej, rozdzielnice SN i nn, kontenery i elementy konstrukcyjne, urządzenia sterowniczo-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz mikroprocesorowe zespoły zabezpieczeniowo-sterownicze, przewody szynowe magistralne nn. Spółka wykonuje: linie elektroenergetyczne kablowe oraz napowietrzne średniego i niskiego napięcia; rozdzielnice napowietrzne oraz siłowe i oświetleniowe; instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych; instalacje telewizji przemysłowej; układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP; instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne. Firma oczekuje kooperacji i rozszerzenia rynku zbytu oferowanych urządzeń i usług. Nawiąże współpracę przedstawicielską w zakresie pozyskiwania klientów zainteresowanych ofertą spółki. BUSINESS DIRECTORY 2011 BRANŻA ELEKTRYCZNA, ELEKTRONICZNA I INFORMATYCZNA 25

28 IDEOPOLIS Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 30/ Lublin tel.: fax: b.d Opis działalności IDEOPOLIS jest dynamicznie rozwijającą się firmą, świadczącą profesjonalne usługi z zakresu szeroko pojmowanego konsultingu IT oraz wspierającą klientów w optymalnym pozyskiwaniu i zarządzaniu energią. Głównymi kierunkami działalności spółki są: organizacja i prowadzenie innowacyjnych projektów proekologicznych, opracowywanie dokumentów (Studia Celowości, Studia Wykonalności i Strategie), doradztwo i nadzór nad realizacją projektów, prowadzenie audytów i analiz, integracja systemów informatycznych, tworzenie oprogramowania na indywidualne zamówienia. Spółka nawiąże współpracę przy realizacji projektów informatycznych. Oferuje wzajemne uzupełnianie potencjału wytwórczego produktów i usług informatycznych. 26 FORUM LUB-INVEST 2011

29 LANEX S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel.: fax: , , , Opis działalności Firma jest producentem urządzeń elektronicznych dla telekomunikacji, sieci komputerowych i automatyki przemysłowej. Specjalnością spółki są: transmisja przewodowa i światłowodowa, konwersja interfejsów, multipleksacja, Ethernet oraz przemysłowe standardy transmisji. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją mało- i średnioseryjną, w tym automatyczny montaż SMT, serwisem oraz wsparciem technicznym klienta. Spółka oferuje również szkolenia. Docelowy rynek stanowią operatorzy telekomunikacyjni, energetyka, przemysł i administracja. Firma poszukuje współpracy w zakresie promocji, dystrybucji i wsparcia serwisowego produktów własnych na rynkach zagranicznych. Spółka podejmie kooperację w zakresie dostaw na rynek polski urządzeń pokrewnych ofercie firmy - preferowana możliwość sprzedaży pod marką LANEX. Poszukuje również dostawców komponentów elektronicznych na potrzeby spółki. Firma oferuje produkcję elektroniki na potrzeby partnerów zagranicznych oraz podejmie realizację wspólnych przedsięwzięć projektowo-wdrożeniowych z docelowym ulokowaniem produkcji w LANEX S.A. BUSINESS DIRECTORY 2011 BRANŻA ELEKTRYCZNA, ELEKTRONICZNA I INFORMATYCZNA 27

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Netrix Group sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Listopad, 2016 ARP S.A. Oddział w Mielcu / Korzyści z inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 1 Mielec SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą,

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA. Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych. Zakres usług obejmuje przygotowanie wariantowych

SPECJALIZACJA. Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych. Zakres usług obejmuje przygotowanie wariantowych S.A. SPECJALIZACJA Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji słaboprądowych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. Zakres usług

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla inwestycji

Wsparcie dla inwestycji POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wsparcie dla inwestycji Konferencja Przemysłu Spożywczego Marek Szostak Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 12 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Lublin w liczbach. Ludność w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia. Przedsiębiorstwa. Studenci informatyki. Studenci ekonomii i rachunkowości

Lublin w liczbach. Ludność w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia. Przedsiębiorstwa. Studenci informatyki. Studenci ekonomii i rachunkowości Dlaczego Lublin? Lublin w liczbach Powierzchnia 147 km2 Ludność 350 000 Ludność Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 715 000 Ludność w wieku produkcyjnym 67% Stopa bezrobocia 9.4% Przedsiębiorstwa 38 000

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

www.mac.net.pl PH. Mac Autoryzowany Dystrybutor PANASONIC POLSKA Sp.J. telefon: (32) 266-93-16 ul. Ostrogórska 9; 41-200 Sosnowiec fax: (32) 292-12-81

www.mac.net.pl PH. Mac Autoryzowany Dystrybutor PANASONIC POLSKA Sp.J. telefon: (32) 266-93-16 ul. Ostrogórska 9; 41-200 Sosnowiec fax: (32) 292-12-81 NIP:644-000-78-77; REGON:270532822; KRS:0000049544 1 Firma Firma P.H. MAC Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska Sp. J., z główną siedzibą w Sosnowcu, istnieje na rynku juŝ od 1989 roku. Zakres naszej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY IT/ICT

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY IT/ICT BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY IT/ICT Branżowy Program Promocji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 - Promocja polskiej

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Dostawca skutecznych rozwiązań

Dostawca skutecznych rozwiązań Dostawca skutecznych rozwiązań Spółka Inżynierów SIM Sp. z o. o. ul. Stefczyka 34 20-151 Lublin, Polska Tel.: +48 81 718 78 00 www.sim.com.pl O firmie SIM Sp. z o.o. Firma z ponad 25 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo