KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata"

Transkrypt

1

2 KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B, współfinansowanego w 65% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 35% ze środków własnych Gminy Lublin. FORUM LUB-INVEST 2011

3 Szanowni Państwo, Z przyjemnością zapraszam do udziału w tegorocznej edycji Forum Inwestycyjno-Gospodarczego LUB-INVEST. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina, który ma na celu wzmocnienie wizerunku naszego miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Lublin jest miastem z dużym potencjałem i szerokimi perspektywami. Położenie geograficzne na styku dwóch światów biznesu: Wschodu (Azji) i Zachodu (Europy, USA) stanowi bardzo korzystną lokalizację dla rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych i sprawia, że jest to doskonałe miejsce spotkań, m.in. o charakterze gospodarczym. Potwierdzeniem tej tezy jest Forum Inwestycyjno- Gospodarcze LUB-INVEST, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród krajowych i zagranicznych przedstawicieli biznesu, organizacji wspierających przedsiębiorczość oraz jednostek samorządu terytorialnego. Podczas tego wydarzenia przedsiębiorcy mają możliwość bezpośredniego dotarcia ze swoją ofertą do potencjalnych kontrahentów, a reprezentanci organizacji okołobiznesowych i samorządu mogą znaleźć partnerów do wspólnych projektów. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do Lublina i zachęcam do udziału w Forum. Jestem przekonany, że lubelskie oferty współpracy gospodarczej spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Życzę udanych i perspektywicznych spotkań. Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM

4 LUBLIN W LICZBACH Powierzchnia km 2 Mieszkańcy w tym: kobiety mężczyźni Ludność w wieku produkcyjnym 66% Mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21.3% Stopa bezrobocia 9.4% Przedsiębiorstwa Studenci Absolwenci Uczniowie szkół technicznych Absolwenci szkół technicznych Populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego FORUM LUB-INVEST 2011

5 LOKALIZACJA Lublin jest największym miastem Polski Wschodniej i stolicą województwa lubelskiego. Pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 3

6 ZASOBY LUDZKIE I RYNEK PRACY Lublin jest miastem ludzi młodych, doskonale wyedukowanych, posługujących się swobodnie językami obcymi. Co czwarty mieszkaniec jest studentem. mieszkańców w wieku produkcyjnym przekracza 230 tys. osób. mieszkańców (dane GUS, ) ogółem w tym: kobiety mężczyźni Ludność w wieku (dane GUS, ) przedprodukcyjnym (16.21%) produkcyjnym (66.02%) poprodukcyjnym (17.77%) Pracujący według rodzajów działalności (dane GUS, ) ogółem w tym: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo przemysł i budownictwo usługi rynkowe usługi nierynkowe Przeciętne wynagrodzenie brutto w PLN (dane GUS, ) w sektorze przedsiębiorstw Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN według sektorów ekonomicznych (dane GUS, ) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo przemysł i budownictwo usługi rynkowe usługi nierynkowe FORUM LUB-INVEST 2011

7 Struktura bezrobocia (dane GUS, ) stopa bezrobocia w Lublinie 9.4% bezrobotni zarejestrowani Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia (dane GUS, ) wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura bezrobocia rejestrowanego wg wieku (dane GUS, ) BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 5

8 EDUKACJA Lublin jest miastem wiedzy i nauki. Ten największy we wschodniej Polsce ośrodek akademicki, kształci rocznie prawie 100 tysięcy studentów. Stale rozbudowywana infrastruktura, znakomici wykładowcy oraz współpraca uczelni z placówkami zagranicznymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, zapewniają wysoką jakość kształcenia. Najstarszą uczelnią Lublina, działającą od 1918 roku, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, który zajmuje szczególne miejsce w tworzeniu kultury polskiej. Od 1944 roku funkcjonuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jedna z największych szkół wyższych w Polsce, prowadząca obecnie działalność naukowo-badawczą w ramach dziesięciu wydziałów. W gronie prężnie działających lubelskich uczelni są również Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy. Miejsce szczególne zajmuje Politechnika Lubelska, która kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe. Ofertę edukacyjną Lublina wzbogaca działalność 312 szkół językowych, gdzie oprócz nauki najbardziej popularnych języków, tj.: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski, można również uczyć się języka ukraińskiego, czeskiego, niderlandzkiego, duńskiego czy chińskiego. STUDENCI LUBELSKICH UCZELNI (dane GUS, ) LICZBA STUDENTÓW ROCZNIE kierunki ekonomiczne kierunki humanistyczne, społeczne i prawne kierunki techniczne (IT) kierunki techniczne (bez IT) inne (medyczne, artystyczne, itp.) ABSOLWENCI LUBELSKICH UCZELNI (dane GUS, ) LICZBA ABSOLWENTÓW ROCZNIE kierunki ekonomiczne kierunki humanistyczne, społeczne i prawne kierunki techniczne (IT) 517 kierunki techniczne (bez IT) inne (medyczne, artystyczne, itp.) FORUM LUB-INVEST 2011

9 Lubelscy studenci oraz profesjonalna kadra naukowa stanowią znaczący kapitał i zaplecze dla rozwoju regionalnej gospodarki. Działa tu 13 uczelni wyższych, w tym aż 4 uniwersytety. UCZELNIE PAŃSTWOWE Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (www.umcs.lublin.pl) Katolicki Uniwersytet Lubelski (www.kul.lublin.pl) Uniwersytet Przyrodniczy (www.ar.lublin.pl) Uniwersytet Medyczny (www.umlub.pl) Politechnika Lubelska (www.pol.lublin.pl) Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (www.ekpu.lublin.pl) UCZELNIE PRYWATNE Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (www.wsei.lublin.pl) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (www.wspa.pl) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (www.wsns.lublin.pl) Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (www.wssp.edu.pl) Lubelska Szkoła Biznesu (www.lbs.pl) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie (www.wsptwp.eu/n/lublin) Międzyuczelniany Instytut Dziennikarstwa i Nauk Społecznych im. Melchiora Wańkowicza w Lublinie (www.lublin.euczelnia.com) BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 7

10 GOSPODARKA W strukturze lubelskiej gospodarki przeważają małe i średnie, które działają głównie w branży usługowo-handlowej. Dominującymi dziedzinami są: przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł maszynowy, samochodowy, energetyczny, meblarski. Z uwagi na rolniczy charakter regionu, przetwórstwo rolno-spożywcze stanowi podstawową gałąź lubelskiego przemysłu. Rozwinięty jest przemysł: mleczarski, mięsny, piwowarski, zbożowo-młynarski, tytoniowy, spirytusowy, cukierniczy, zielarski, owocowowarzywny. Znaczący wpływ na rozwój gospodarki lubelskiej mają fundusze unijne. Ich efektywne wykorzystanie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, a tym samym do zwiększenia zatrudnienia, rozwoju gospodarczego miasta i polepszenia standardu życia mieszkańców. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji (dane GUS, ) ogół w tym: sektor publiczny 752 sektor prywatny Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych form prawnych (dane GUS, ) państwowe 4 spółdzielnie 193 spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego 479 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą FORUM LUB-INVEST 2011

11 PRIORYTETOWE SEKTORY Priorytetem współczesnej gospodarki Lublina są, poza przetwórstwem rolnospożywczym, centra usług wspólnych, nowoczesne technologie, przemysł motoryzacyjny oraz energia odnawialna. Lublin, jako miasto ludzi młodych i dobrze wykształconych, ze znajomością języków obcych, posiada ogromny potencjał do rozwoju sektora wyspecjalizowanych usług dla biznesu. W oparciu o istniejący kapitał intelektualny, międzynarodowe korporacje mają sprzyjające warunki do otwierania w Lublinie swoich oddziałów i przedstawicielstw. Zachęty dla inwestorów poszukujących nowych lokalizacji dla centrów BPO, stanowić mogą: atrakcyjna lokalizacja Lublina, konkurencyjne koszty pracy, sprzyjające otoczenie biznesowe oraz dostępność nowoczesnych powierzchni biurowych. Biotechnologia, obejmująca produkcję szczepionek, surowic i probiotyków, to sektor perspektywicznie rozwijający się w Lublinie. Kierunki biotechnologiczne prowadzi większość lubelskich uczelni, w tym m.in. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest to innowacyjny przemysł, oparty na współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi. Lubelski przemysł motoryzacyjny to kolejna branża, na którą stawia Lublin. Wraz z upadkiem Deawoo Motor Polska nastąpił regres i dopiero teraz lubelski przemysł motoryzacyjny jest odbudowywany. Pojawiają się nowe inicjatywy i inwestorzy w tej dziedzinie, tj.: Magnetto Wheels, DZT Tymińscy, Pol-Mot Warfama S.A. Lublin wraz z sąsiednimi gminami posiada doskonałe warunki do rozwoju energetyki opartej na energii słonecznej, biomasie, jak również geotermii i podziemnym spalaniu węgla. Wdrażanie najnowocześniejszych technologii umożliwi wzrost produkcji zielonej energii, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 9

12 PODSTREFA LUBLIN W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta, w 2007 roku utworzona została Podstrefa Lublin, będąca integralną częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Stanowi ona bardzo atrakcyjne miejsce lokowania inwestycji, gdyż przedsiębiorcy uprawnieni są tutaj do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Podstrefa, o łącznej powierzchni ponad 118 ha, obejmuje tereny typu greenfield zlokalizowane we wschodniej części Lublina, w pobliżu realizowanego obecnie portu lotniczego i przyszłej obwodnicy miasta. Ze względu na duże zainteresowanie Podstrefą wśród krajowych i zagranicznych inwestorów, jej obszar jest sukcesywnie poszerzany. Warunkami inwestowania na lubelskiej Podstrefie są: uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, wydawanego przez ARP S.A. z upoważnienia Ministra Gospodarki, poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości min. 100 tys. EUR, prowadzenie działalności w okresie nie krótszym niż 5 lat od zakończenia inwestycji, dla MŚP 3 lata, utrzymanie nowoutworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, dla MŚP 3 lata. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Lublin otrzymało dotychczas 13 firm tj.: Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o., Ramatti Sp. z o.o., Aliplast Sp. z o.o., MW Lublin Sp. z o.o., Ryszard Bartłomiej Miazga VERANO, Wikana Invest Sp. z o.o., Dobroplast Fabryka Okien i Drzwi PCV, Biomaxima S.A., BDE EuroCompass s.j., Oficyna Wydawnicza El-Press s.c., Firma Henryk Batyra, Ledrin Sp. z o.o. oraz D&D Resory Polska Sp. z o.o. 10 FORUM LUB-INVEST 2011

13 SYSTEM ULG I ZACHĘT Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów, miasto proponuje liczne ulgi i zachęty inwestycyjne. Każdy przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Lublin, jest uprawniony do skorzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT z tytułu: poniesionych nakładów inwestycyjnych, stworzenia nowych miejsc pracy. Do wydatków poniesionych na terenie Podstrefy, kwalifikujących się do objęcia pomocą, zaliczane są: nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, rozbudowa i modernizacja istniejących środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii. Wielkość zwolnienia z podatku dochodowego uzależniona jest od wielkości i wynosi: 50% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego od 250 osób), 60% dla średniego przedsiębiorcy (zatrudniającego osób), 70% dla małego przedsiębiorcy (zatrudniającego poniżej 50 ). Pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego obowiązuje do 2020 roku. Dodatkowo przedsiębiorcy inwestujący na terenie lubelskiej Podstrefy, mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 lat. BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 11

14 REALIZOWANE INWESTYCJE Obwodnica Lublina licząca łącznie 54,5 km, powstanie w ciągu planowanych dróg ekspresowych S12, S17, S19. Wykonanie północno wschodniego odcinka obwodnicy, w związku z organizowanymi przez Polskę i Ukrainę Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012, planowane jest na połowę 2012 r. Wykonanie części zachodniej, znajdującej się w ciągu drogi ekspresowej S19, objętej priorytetem rządowym, zrealizowane zostanie do końca 2013 roku. Szacowany koszt inwestycji: 80 mln EUR. Port Lotniczy Lublin S.A. w Świdniku położony około 10 km od centrum Lublina, zapewni szybkie i dogodne połączenia lotnicze z wieloma krajami Europy. Szacowany koszt inwestycji: 110 mln EUR. Termin realizacji I etapu: 2012 rok. Zintegrowany System Transportu Miejskiego zakłada m.in. zakup nowych, ekologicznych autobusów miejskich oraz skomputeryzowanego systemu zarządzania ruchem na skrzyżowaniach. Szacowany koszt inwestycji: 120 mln EUR. 12 FORUM LUB-INVEST 2011

15 WYDARZENIA BIZNESOWE Forum Gospodarcze Polska-Ukraina (maj) spotkania lubelskich i ukraińskich biznesmenów, aktywnie poszukujących konkretnych propozycji współpracy gospodarczej. Dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli władz samorządowej i rządowej, naukowców i przedsiębiorców. organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Międzynarodowe Forum Gospodarcze Polska-Ukraina (czerwiec) spotkania intelektualistów, polityków, ludzi biznesu z Ukrainy, z krajów Unii Europejskiej, Rosji, Stanów Zjednoczonych. Debaty nt. kierunków zmian gospodarczych. organizator: Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu Forum Inwestycyjno-Gospodarcze LUB-INVEST (czerwiec) wielobranżowe forum stanowiące doskonałą okazję do odkrycia potencjału lubelskiego rynku, umożliwiające efektywne nawiązywanie ponadregionalnej współpracy między firmami z całego świata. Forum LUB-INVEST to przede wszystkim: indywidualne spotkania biznesowe, zaaranżowane zgodnie z potrzebami i wymaganiami uczestników, szansa na poznanie potencjalnych partnerów handlowych, możliwość poszerzenia wiedzy na temat międzynarodowych rynków i nowoczesnych technologii. organizator: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Gala Przedsiębiorczości (październik) spotkanie przedstawicieli środowiska biznesowego i naukowego, stanowiące okazję do debaty na temat kondycji gospodarczej Miasta Lublin. Podczas Gali Prezydent Miasta Lublin wręcza najlepszym lubelskim przedsiębiorcom Nagrody Gospodarcze. organizator: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 13

16 TARGI I WYSTAWY Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. organizator największych we Wschodniej Polsce branżowych imprez targowych i wystaw, które są wizytówką regionu na forum krajowym i międzynarodowym. Obok nowoczesnej infrastruktury, atutami targów są również wieloletnie doświadczenie w zakresie marketingu wystawienniczego i promocji produktów oraz profesjonalny zespół. Lubelskie targi i wystawy, ze względu na bliskość granicy Unii Europejskiej, stanowią dogodne miejsce do kontaktów gospodarczych Wschodu z Zachodem. Corocznie organizowane targi skupiają wystawców z branż: budowlanej, motoryzacyjnej, turystycznej, rolnej, energetycznej, medycznej i edukacyjnej. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. rynek hurtowy produktów rolno-spożywczych, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski. Na terenie ponad 54 ha, wyposażonym w infrastrukturę technicznokomunikacyjną, prowadzona jest głównie sprzedaż świeżych owoców i warzyw, wędlin, artykułów spożywczych, a także kwiatów, dodatków florystycznych, nawozów, środków ochrony roślin, nasion i narzędzi ogrodniczych. Obecnie na Rynku powierzchnię handlową wynajmuje około 160 producentów z południowo-wschodniej części Polski. 14 FORUM LUB-INVEST 2011

17 INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU W Lublinie działają instytucje wspomagające rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które oferują zrzeszonym w nich przedsiębiorstwom usługi doradcze, promocyjne i szkoleniowe. Business Centre Club Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Lubelska Fundacja Rozwoju Lubelska Izba Rzemieślnicza Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Rada Przedsiębiorczości Lublina Regionalna Izba Gospodarcza Lubelski Sejmik Gospodarczy Lubelskie Forum Pracodawców Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu Związek Pracodawców Lubelszczyzny BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 15

18 DLACZEGO LUBLIN? strategiczne położenie, atrakcyjne oferty inwestycyjne, system ulg i zachęt dla inwestorów, konkurencyjne koszty pracy, chłonność rynku lokalnego oraz sąsiednich rynków Ukrainy i Białorusi, rozbudowa systemu komunikacyjnego - realizacja obwodnicy i lotniska, dostępność zasobów wykwalifikowanych, relatywnie niskie koszty życia i prowadzenia działalności gospodarczej, dobrze rozwinięta sieć otoczenia instytucjonalnego i naukowego, sprzyjający przedsiębiorczości klimat społeczno-polityczny, dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej, pozytywne doświadczenia inwestorów zagranicznych, ciekawa oferta kulturalno-rekreacyjna. 16 FORUM LUB-INVEST 2011

19 WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW Profesjonalną i kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych oferuje Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów. W szczególności są to: opracowywanie, dystrybucja i bieżąca aktualizacja lubelskich ofert inwestycyjnych, organizowanie i obsługa spotkań przedstawicieli władz lokalnych z inwestorami, zainteresowanymi podjęciem działalności gospodarczej na terenie miasta, opieka poinwestycyjna - utrzymywanie pozytywnych relacji z pozyskanymi inwestorami, informowanie o ulgach i zachętach przewidzianych dla inwestorów, promocja potencjału inwestycyjno-gospodarczego Lublina na targach inwestycyjnych w kraju i za granicą, gromadzenie danych statystycznych nt. warunków ekonomiczno-prawnych inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta, opracowywanie wydawnictw promujących lubelską ofertę inwestycyjną. Serdecznie zapraszamy do współpracy! URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Plac Władysława Łokietka 1, Lublin tel.: ; fax: BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 17

20 UŻYTECZNE ADRESY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie (www.paiz.gov.pl) Miejski Urząd Pracy w Lublinie (www.mup.lublin.pl) Urząd Statystyczny w Lublinie (www.stat.gov.pl/urzedy/lublin) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) Urząd Skarbowy (www.urzad-skarbowy.pl) KONSULATY Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie ul. 3 Maja 14, Lublin tel.: ; fax: Konsulat Honorowy Wielkiej Brytanii w Lublinie ul. Beskidzka 9, Lublin tel.: ; fax: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie Rynek 7, Lublin tel.: ; fax: Konsulat Honorowy Brazylii w Lublinie Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin tel.: FORUM LUB-INVEST 2011

21 Forum Inwestycyjno-Gospodarcze LUB-INVEST czerwca 2011, Lublin, Polska PROGRAM WSTĘPNY 16 czerwca 2011 roku (czwartek) godz Rejestracja uczestników godz Powitanie Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin godz Prezentacje poszczególnych rynków godz Lunch godz Spotkania biznesowe godz Kolacja z programem artystycznym 17 czerwca 2011 roku (piątek) godz Spotkania biznesowe Indywidualne wizyty w firmach godz Lunch godz Wyjazd partnerów zagranicznych do Warszawy BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 19

22 BRANŻOWY SPIS FIRM PRODUKCJA AGRAM S.A. 80 As-Babuni Sp. z o.o. 81 BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. 52 BOBI-DECOR Sp.j. Jerzy Kociuba i Paweł Siwko 36 Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Sp. z o.o. Sp.k. 53 DZT Tymińscy Sp.j. 60 EDBAK Sp. z o.o. 70 Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. 82 Firma DYSPOL Wanda Wnukowska 83 GONT-BUD Zakład Wyrobu Gontu i Konstrukcji Drewnianych 48 Herbapol-Lublin S.A. 84 KOMANDOR LUBLIN S.A. 49 LANEX S.A. 27 LUBELLA Sp. z o.o. S.K.A. 85 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 40 Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. 54 Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. 78 LUBSAD Sp. z o.o. 86 METAL-FORM Andrzej Brzozowski 71 NATURA Sp.j. 50 NAVICA s.c. Przemysław Łagód, Tomasz Firsiuk 29 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach 87 POL-MOT WARFAMA S.A. Oddział w Lublinie 63 Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. 41 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KRYSTIAN 64 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JACKER Jacek Sikora 43 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MALINEX Ryszard Malinowski 65 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROBI-REN Robert Pulik 44 Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A. 45 Ryszard Bartłomiej Miazga VERANO 45 SPOMASZ Bełżyce S.A FORUM LUB-INVEST 2011

23 SIGMA S.A. 67 SIPMA S.A. 68 Spółdzielnia Niewidomych im. M. Sękowskiego 72 Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie 88 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. 32 SYNTEA S.A. 33 VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. O/Lublin 57 WAR-BO Sp. z o.o. 73 WOLCO Sp. z o.o. 74 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. 75 Zakład Produkcyjno-Handlowy MUSCHEL 107 Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Lublin Sp. z o.o. 86 USŁUGI / HANDEL AGRO MIREX Sp. z o.o. 59 ELEKTROMEKS Sp. z o.o. 24 ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o. 25 Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa NOWBUD LUBLIN s.c. 77 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 91 HENPOL Sp. z o.o. 37 IDEOPOLIS Sp. z o.o. 26 INTERBUD-LUBLIN S.A. 38 KARYA Sp. z o.o. 39 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. 92 Lubelski Rynek Hurtowy S.A. 93 MAIK Agencja Reklamowa J. Babicz, B. Tynecka-Babicz Sp.j. 94 MEDI-SEPT Sp. z o.o. 55 MIKROBIT Sp. z o.o. 28 MULTI FRIGO Sp. z o.o. 61 Oficyna Wydawnicza EL-PRESS s.c. Wojciech Samoliński, Marek Tytuła 95 ORZEŁ S.A. 62 Pink Crystal - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 106 POL-INOWEX S.A. 96 PROTEKT Biuro Nieruchomości 97 BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 21

24 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe TRANSHURT Sp. z o.o. 98 Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Sp. z o.o. 99 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELKABEL Szczygielski Sp.j. 30 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. 42 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FABRYKA REKLAM Dawid Czaja 100 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o. 56 QUARAL Sebastian Marciniak 31 RANDSTAD Sp. z o.o. 101 Regionalny Park Przemysłowy Świdnik Sp. z o.o. 103 START PEOPLE Sp. z o.o. 102 VENA ART Sp. z o.o. 104 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o FORUM LUB-INVEST 2011

25 BRANŻA ELEKTRYCZNA, ELEKTRONICZNA I INFORMATYCZNA BUSINESS DIRECTORY 2011 KATALOG FIRM 23

26 ELEKTROMEKS Sp. z o.o. Dębówka 33A Lublin tel.: fax: , Opis działalności Firma ELEKTROMEKS oferuje usługi w zakresie: robót elektromagnetycznych, kablowych i napowietrznych, stacji transformatorowych, pomiarów elektrycznych. Zajmuje się projektowaniem i kosztorysowaniem robót, doradztwem technicznym, sieciami strukturalnymi, montażem instalacji teletechnicznych i sygnalizacji przeciwpożarowej. Firma produkuje ponadto: kontenerowe stacje transformatowe, rozdzielnice SN, rozdzielnice NN wnętrzowe i napowietrzne we wszystkich klasach izolacji, baterie kondensatorów statystycznych, złącza kablowe, rozdzielnice sterownicze i automatyki przemysłowej, szafy teleinformatyczne oraz tablice wnękowe dla budownictwa mieszkaniowego. Spółka specjalizuje się również w produkcji urządzeń zasilająco-sterowniczych i instalacji dla przemysłu spożywczego, przetwórczego oraz petrochemicznego. W trakcie 20 lat działalności firma wypracowała mocną i stabilną pozycję na rynku ogólnokrajowym, realizując obiekty tj.: Makro w Rzeszowie, Olsztynie i Poznaniu, obiekty Lidl i Tesco, Areszt Śledczy, Galeria Orkana w Lublinie, Galeria Zielona w Puławach, DTC Renoma we Wrocławiu, a także liczne budynki biurowe oraz mieszkalne w Warszawie. Obok produkcji nowoczesnych rozdzielnic, ELEKTROMEKS podejmuje się kompleksowej obsługi inwestycji w branży elektronicznej począwszy od projektu, poprzez dostawę urządzeń i realizację. Spółka współpracuje z największymi firmami z branży budowlanej, m.in. Skanska, Strabag, Unibep, Mostostal. Jej celem jest usatysfakcjonowanie klienta poprzez dostarczenie niezawodnego wyrobu oraz świadczenie wysokiej jakości usług inwestycyjnych. Firma ELEKTROMEKS zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie realizacji dużych inwestycji. Podejmie się kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach handlowych, mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej na terenie Polski, jak i za granicą. Spółka oczekuje również współpracy w zakresie importu nowoczesnych materiałów i urządzeń elektrycznych, a także eksportu produkowanych wyrobów tj. rozdzielnice i tablice elektryczne. 24 FORUM LUB-INVEST 2011

27 ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o. ul. Diamentowa Lublin tel.: fax: , , , Opis działalności Firma podtrzymuje ponad 50-cioletnie tradycje lubelskiego elektromontażu w projektowaniu, produkcji oraz montażu urządzeń elektrycznych SN i nn, a także prowadzi kompleksowe roboty elektroenergetyczne w kraju i za granicą. Spółka posiada własną komórkę projektową rozwiązującą na bieżąco, wspólnie z kierownictwem budów, wszystkie problemy związane z wykonaniem poszczególnych zadań inwestycyjnych. Świadczy usługi w zakresie obróbki plastycznej blach przy wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej AMADA. Firma w produkcji i wykonawstwie stosuje atestowane materiały oraz specjalne warstwy ochronne z komponentów najwyższej jakości, co polepsza walory użytkowe i wydłuża eksploatację wyrobów. ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o. oferuje: stacje transformatorowe w obudowie betonowej i metalowej, w tym stacje nietypowe i specjalne do 35 kv i 10 MVA, złącza kablowe SN w obudowie betonowej, rozdzielnice SN i nn, kontenery i elementy konstrukcyjne, urządzenia sterowniczo-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz mikroprocesorowe zespoły zabezpieczeniowo-sterownicze, przewody szynowe magistralne nn. Spółka wykonuje: linie elektroenergetyczne kablowe oraz napowietrzne średniego i niskiego napięcia; rozdzielnice napowietrzne oraz siłowe i oświetleniowe; instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych; instalacje telewizji przemysłowej; układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP; instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne. Firma oczekuje kooperacji i rozszerzenia rynku zbytu oferowanych urządzeń i usług. Nawiąże współpracę przedstawicielską w zakresie pozyskiwania klientów zainteresowanych ofertą spółki. BUSINESS DIRECTORY 2011 BRANŻA ELEKTRYCZNA, ELEKTRONICZNA I INFORMATYCZNA 25

28 IDEOPOLIS Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 30/ Lublin tel.: fax: b.d Opis działalności IDEOPOLIS jest dynamicznie rozwijającą się firmą, świadczącą profesjonalne usługi z zakresu szeroko pojmowanego konsultingu IT oraz wspierającą klientów w optymalnym pozyskiwaniu i zarządzaniu energią. Głównymi kierunkami działalności spółki są: organizacja i prowadzenie innowacyjnych projektów proekologicznych, opracowywanie dokumentów (Studia Celowości, Studia Wykonalności i Strategie), doradztwo i nadzór nad realizacją projektów, prowadzenie audytów i analiz, integracja systemów informatycznych, tworzenie oprogramowania na indywidualne zamówienia. Spółka nawiąże współpracę przy realizacji projektów informatycznych. Oferuje wzajemne uzupełnianie potencjału wytwórczego produktów i usług informatycznych. 26 FORUM LUB-INVEST 2011

29 LANEX S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel.: fax: , , , Opis działalności Firma jest producentem urządzeń elektronicznych dla telekomunikacji, sieci komputerowych i automatyki przemysłowej. Specjalnością spółki są: transmisja przewodowa i światłowodowa, konwersja interfejsów, multipleksacja, Ethernet oraz przemysłowe standardy transmisji. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją mało- i średnioseryjną, w tym automatyczny montaż SMT, serwisem oraz wsparciem technicznym klienta. Spółka oferuje również szkolenia. Docelowy rynek stanowią operatorzy telekomunikacyjni, energetyka, przemysł i administracja. Firma poszukuje współpracy w zakresie promocji, dystrybucji i wsparcia serwisowego produktów własnych na rynkach zagranicznych. Spółka podejmie kooperację w zakresie dostaw na rynek polski urządzeń pokrewnych ofercie firmy - preferowana możliwość sprzedaży pod marką LANEX. Poszukuje również dostawców komponentów elektronicznych na potrzeby spółki. Firma oferuje produkcję elektroniki na potrzeby partnerów zagranicznych oraz podejmie realizację wspólnych przedsięwzięć projektowo-wdrożeniowych z docelowym ulokowaniem produkcji w LANEX S.A. BUSINESS DIRECTORY 2011 BRANŻA ELEKTRYCZNA, ELEKTRONICZNA I INFORMATYCZNA 27

LubLin informator GOSPODARCZY

LubLin informator GOSPODARCZY Lublin INFORMATOR GOSPODARCZY 2 LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 350 462 w tym: kobiety 189 212 mężczyźni 161 250 populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 713 497 ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE:

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: 22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: Spis treści Strategia promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej gminy Siedliszcze... 2 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU I. Informacje ogólne Firma: Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba: 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon: (022) 519-08-00 Fax: (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE 1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego, zlokalizowaną w północno - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Odry do Zalewu Szczecińskiego. Stanowi wschodnią

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. jest otwarty

SZCZECIN. jest otwarty jest otwarty jest głównym centrum administracyjnym i gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. To także stolica Euroregionu Pomerania i ośrodek współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020 Rysunek 1 MIELEC,2007 Opracowanie: BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY Ul. KRAKOWSKA 18 33 100

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE Szczegółowych informacji udziela Biuro Kontaktów Społecznych BCC: Piotr Onikki-Górski

Bardziej szczegółowo

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować.

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Inicjatywa klastra spożywczego Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo