Spółka efektywna II Konferencja - Rada Nadzorcza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółka efektywna II Konferencja - Rada Nadzorcza"

Transkrypt

1 II Konferencja - Rada Nadzorcza Katowice, 6 listopada 2012 Organizatorzy: Patroni medialni: Slide 1

2 Program Poczęstunek Przywitanie uczestników Piotr Rybicki, Prezes NadzórKorporacyjny.pl Tomasz Reinfuss, Partner PwC Polska na tle gospodarki europejskiej Ryszard Petru, Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Partner PwC Ile warta jest Twoja firma? Zbigniew Majtyka, Dyrektor PwC Wojciech Łabus, Wicedyrektor PwC Motywowanie zarządów jak efektywnie wpływać na kierowanie spółką Arkadiusz Kawecki, niezależny ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (tytuł MBA), członek rad nadzorczych KGHM Polska Miedź S.A., Unipetrol a.s., Mazeikiu Nafta :00 Koktajl Slide 2

3 Polska na tle gospodarki europejskiej Ryszard Petru, Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Partner PwC Slide 3

4 Polska na tle gospodarki europejskiej Ryszard Petru 6 listopada 2012

5 Strefa euro nie może wyjść z impasu Niemożliwa trójca celów polityki gospodarczej Mundella-Fleminga Saldo rachunku obrotów bieżących (% PKB) Otwartość na międzynarodowe przepływy kapitału Skuteczna polityka pieniężna Chiny Stabilność kursu walutowego Źródło: Eurostat. Strefa euro nie jest optymalnym obszarem walutowym. Brak koordynacji polityki fiskalnej oraz mobilności siły roboczej zadecydował o podziale w strefie euro na Północ i Południe. Slide 5

6 Głównym problemem jest utrata konkurencyjności przez kraje Południa ULC (2000=100) #N/D! Utrata konkurencyjności GER IRE GRE POR Źródło: Eurostat. Utrata konkurencyjności w krajach Południa nie może zostać zamortyzowana przez deprecjację kursu walutowego. Slide 6

7 a także niemożliwe do spełnienia obietnice socjalne Wydatki socjalne* (ESA95, % PKB) Dług publiczny UE przed kryzysem i obecnie (ESA95, %PKB) Transfery socjalne w naturze, w gotówce i pozostałe. Źródło: Eurostat. Europejski model państwa opiekuńczego wypalił się, a niektóre państwa zadeklarowały niemożliwe do spełnienia obietnice Slide 7

8 oraz bieżący problem płynności i kosztów obsługi długu 8 Oprocentowanie 10-letnich obligacji Niemiec, Włoch i Hiszpanii Koszty obsługi długu publicznego (ESA 95, %PKB) Niemcy Włochy Hiszpania Źródło: Eurostat. w szczególności w warunkach, gdy zostały odcięte od finansowania rynkowego i wpadły w spiralę długu. EBC teraz działa, ale nie wiadomo na jak długo. Slide 8

9 Na to nakłada się ryzyko polityczne Indeks niepewności politycznej (pkt.) Źródło: policyuncertainty.com Slide 9

10 Co zwiększa niepewność i recesję w strefie euro Dług publiczny (ESA95, % PKB) Konieczność powstrzymania wzrostu długu Wpływ konsolidacji fiskalnej (1% PKB) na wzrost PKB (pkt. proc. dynamiki PKB) wyniki analizy VAR Kryterium z Maastricht Wybrane wskaźniki koniunktury dla strefy euro (pkt.odch.std.) wymusza działania konsolidacyjne które muszą odbić się czkawką na PKB Linią przerywaną oznaczono 95% przedziały ufności. Oś pozioma: lata, oś pionowa: pkt proc. odch. tempa wzrostu PKB Wzrost PKB (% r/r, sa) Źródło: Eurostat, Reuters, Alesina A., Favero C., Giavazzi F. The output effect of fiscal consolidations, NBER Working Paper No PMI wskaźnik managerów logistyki, ESI wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw Komisji Europejskiej, Wsk. Ufn. Kons wskaźnik nastrojów konsumentów Komisji Europejskiej Slide 10

11 oraz coraz większe uzależnienie Południa od EBC Należności narodowych banków centralnych strefy euro od EBC (procent PKB) 5 3 Realny przyrost kredytu prywatnego (yoy, procentowa zmiana) sty 04 sty 06 sty 08 sty 10 sty sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty Niemcy Grecja Włochy Portugalia Hiszpania Źródło: IMF. USA Strefa euro Rosnąca pozycja Bundesbanku vs. EBC wskazuje na nierównomierny rozkład płynności w sektorze bankowym strefy euro. Kraje Południa otrzymują płynne środki z EBC, które częściowo wyciekają do krajów Północy w efekcie kryzysu Slide 11

12 Ale kryzysy finansowe nie są nowym zjawiskiem Odsetek państw znajdujących się w kryzysie bankowym (%) Rozmiary sektora bankowego (13 rozwiniętych krajów*, aktywa zagregowane sektora bankowego, relacja do PKB) Pod uwagę brano 23 kraje bogate oraz 44 średniozamożne i biedne, które były niepodległe w danym roku. Kredyty/PKB Aktywa/PKB M2/PKB *USA, Kanada, Australia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania. Źródło: Qian R., Reinhart C., Rogoff K. On graduation from default, inflation and banking crisis: elusive or illusion?, NBER Working Paper No Schularick M. Taylor A.M., Credit booms gone bust: monetary policy, leverage cycles and and financial crises , American Economic Review, Vol. 102, No 2, Choć kryzysy finansowe w historii gospodarki światowej powtarzały się wielokrotnie, to obecny kryzys ma zdecydowanie większy wpływ na gospodarkę ze względu na istotną wielkość sektora bankowego względem całości gospodarki oraz na okres relatywnej stabilizacji, w szczególności w systemie Bretton Woods. Slide 12

13 System bankowy strefy euro jest ratowany przez EBC Saldo operacji repo EBC (mln EUR) Źródło: ECB. ECB ponownie ogłosił program skupu obligacji, tym razem w nieograniczonej ilości Slide 13

14 Jednocześnie inne władze monetarne rozluźniają politykę pieniężną Relacja wielkości bilansów Fed i ECB a kurs EURUSD Źródło: Fed, ECB, Reuters. Skutkiem kreacji pieniądza przez główne banki centralne świata jest de facto wojna walutowa Slide 14

15 a kapitał ciągle płynie do bezpiecznych przystani Kurs EURCHF Rezerwy walutowe Szwajcarii Źródło: SNB, Reuters. Obrona poziomu 1,20 przez SNB prowadzi wzrostu rezerw walutowych w Szwajcarii na niespotykaną skalę. Tylko od początku maja rezerwy walutowe SNB wzrosły o 180 mld CHF. Slide 15

16 Kryzys wchodzi także do naszego regionu i wywiera wpływ na Polskę Wzrost PKB w regionie Konsumpcja w Polsce Inwestycje w Polsce Inflacja w Polsce Slide 16

17 W II kwartale PKB rósł znacząco wolniej Dekompozycja wzrostu PKB (pkt. proc.) Źródło: GUS. W II kw. br. nastąpiło skokowe dostosowanie poziomu aktywności gospodarczej do bieżących warunków popytowych. Slide 17

18 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2012 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2012 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2012 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX Dane ze sfery realnej potwierdzają osłabienie wzrostu 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Produkcja sprzedana przemysłu (% r/r) Produkcja budowlanomontażowa (% r/r) 0,0-2,0-4,0 16,0 14,0 Sprzedaż detaliczna (% r/r) ,0 12,0 10,0-30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Slide 18

19 Do tej pory ratował nas eksport, który w tej chwili słabnie Dekompozycja geograficzna rocznej dynamiki eksportu (mld EUR) Slide 19

20 Wynik finansowy firm pogorszył się w II kwartale Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych* (mld zł) Zatrudniających powyżej 49 osób. Źródło: GUS. Slide 20

21 wrz 08 gru 08 mar 09 cze 09 wrz 09 gru 09 mar 10 cze 10 wrz 10 gru 10 mar 11 cze 11 wrz 11 gru 11 mar 12 cze 12 wrz 12 A kurs złotego jest zależny od nastrojów globalnych Kurs złotego ( =100) Obligacje Skarbu Państwa w rękach nierezydentów EURPLN USDPLN Źródło: Reuters, MF, NBP. Slide 21

22 wrz 08 gru 08 mar 09 cze 09 wrz 09 gru 09 mar 10 cze 10 wrz 10 gru 10 mar 11 cze 11 wrz 11 gru 11 mar 12 cze 12 wrz 12 Podobnie jak rynek akcji 120 WIG20 ( =100) Indeksy bazowych rynków akcji ( =100) Źródło: Reuters. Slide 22

23 Typowe problemy firm w okresie spowolnienia 1. Wzrost kosztów i zaostrzenie warunków finansowania 2. Problemy z płynnością 3. Wysoka zmienność kursów walutowych 4. Ryzyko rozpadu strefy euro 5. Spadek popytu (w tym na dobra eksportowe) 6. Wzrost cen surowców 7. Wzrost konkurencji oraz presja na redukcję kosztów 8. Spadek wyceny wartości spółki Slide 23

24 gru 08 lut 09 kwi 09 cze 09 sie 09 paź 09 gru 09 lut 10 kwi 10 cze 10 sie 10 paź 10 gru 10 lut 11 kwi 11 cze 11 sie 11 paź 11 gru 11 lut 12 Wzrost kosztów i zaostrzenie warunków finansowania Kryzys w strefie euro i ryzyko credit crunch powoduje wzrost marż kredytowych oraz zaostrzenie warunków przyznania kredytu Skorygowana marża kredytowa na kredytach dla przedsiębiorstw 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% Propozycje rozwiązań: Wykorzystanie alternatywnych w stosunku do kredytu możliwości finansowania, takich jak np. - emisja obligacji korporacyjnych - zaciągnięcie kredytu w bankach zagranicznych - Sekurytyzacja wykorzystanie przepływów w ramach grupy kapitałowej Inwestycje pod przyszłe przychody Skorygowana marża odsetkowa na kredytach dla dużych przedsiębiorstw Skorygowana marża odsetkowa na kredytach MŚP Źródło: NBP Slide 24

25 Problemy z płynnością W okresie spowolnienia gospodarczego występują opóźnienia w płatnościach zwane zatorami płatniczymi Płynność finansowa przedsiębiorstw (odsetek odpowiedzi) Propozycje rozwiązań: Faktoring Wydzielenie i likwidacja/sprzedaż określonych części przedsiębiorstwa Renegocjowanie warunków umów Wdrożenie systemu windykacji lub jego outsourcing Soft collection Egzekucja kontraktów Skrócenie terminów płatności dla klientów i wydłużenie ich dla dostawców Upusty za płatność przedterminową Źródło: NBP Slide 25

26 Wysoka zmienność kursów walutowych 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 Wysoka zmienność kursu walutowego utrudnia planowanie działalności oraz zwiększa jej niepewność Kurs EUR/PLN Propozycje rozwiązań: Minimalizacja negatywnych skutków zmienności kursu walutowego poprzez np.: Inwentaryzację pozycji walutowych oraz optymalizację ich struktury, Przegląd i renegocjację kontraktów, Poszukiwanie naturalnych zabezpieczeń, Optymalizację podatkową, Przejście na rozliczanie w złotówkach, lub innych walutach (minimalizacja zmienności kursowej), Tworzenie elastycznych baz dostawców z różnych obszarów walutowych Źródło: stooq.pl Slide 26

27 Ryzyko rozpadu strefy euro W wyniku rozpadu strefy euro doszłoby do gwałtownego osłabienia złotego, jak również do dewaluacji walut krajów peryferyjnych i załamania eksportu m.in. z Niemiec Prognoza PKB strefy euro i świata Propozycje rozwiązań: Identyfikacja kierunków eksportowych i ryzyka zmiany obszaru walutowego Ubezpieczenie na wypadek zmiany waluty w danym kraju Dywersyfikacja dostawców i kierunków eksportowych -0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 Świat Strefa Euro Źródło: IMF Slide 27

28 Spadek popytu (w tym w krajach importerach polskich produktów i usług) Spadek popytu powoduje problemy firm ze sprzedażą wyprodukowanych towarów, co skutkuje wzrostem zapasów i problemami z płynnością Eksport towarów Niemiec i Polski (% r/r) Propozycje rozwiązań: Poszukiwanie nowych rynków zbytu, budowa sieci dystrybucji bądź identyfikacja nowych partnerów biznesowych Zwiększenie dywersyfikacji odbiorców Zmiana systemu wynagradzania sprzedaży (również od ściągania należności a nie tylko od sprzedaży) 10 0 sty 06 sty 07 sty 08 sty 09 sty 10 sty 11 sty Eksport Niemiec Ekport Polski Slide 28

29 Wzrost cen surowców Wzrost cen surowców powoduje wzrost kosztów dla przedsiębiorstwa, co w połączeniu z koniecznością obniżania ceny towaru może doprowadzić firmę do bankructwa 160 Cena ropy WTI (USD/B) Propozycje rozwiązań: Minimalizacja negatywnych skutków wzrostu cen surowców, takich jak np. Zmiana struktury kontraktu umożliwiająca większą elastyczność dostaw i wyeliminowanie sztywności dostaw Tworzenie grup zakupowych Slide 29

30 Wzrost konkurencji i presja na redukcję kosztów Wzrost konkurencji i presja na obniżki cen wymusza potrzebę restrukturyzacji Waga przypisywana procesom innowacyjnym w poszczególnych dziedzinach (% odpowiedzi) 0% 20% 40% 60% 80% Propozycje rozwiązań: Optymalizacja kosztów produkcji dostawców Zmiana sposobu wynagradzania pracowników na bardziej motywujący a nie kosztowny Redukcje kosztów w obecnych procesach Zmiany w obecnych produktach i usługach Nowe produkty i usługi w już istniejących modelach biznesowych Nowe modele biznesowe 76% 66% 69% 54% 56% 68% 44% 56% Polska (bardzo istotne i istotne) Świat (bardzo istotne i istotne) Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej Obniżenie kosztów obsługi transakcyjnej HR Zmniejszenie rezerw-wykorzystanie zaległych urlopów, ograniczenie benefitów socjalnych, likwidacja nagród jubileuszowych, zmniejszenie absencji pracowników Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia Źródło: Badania własne PwC Slide 30

31 2002Q1 2002Q3 2003Q1 2003Q3 2004Q1 2004Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 Spadek wyceny wartości spółki W czasie kryzysu spadają wyceny wartości spółki ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Propozycje rozwiązań: Wykorzystanie niskich cen akcji firmy do skupienia akcji przez głównych akcjonariuszy, Przejęcie konkurentów lub pozyskanie nowych rynków zbytu Możliwość dokonania management buyout Jeśli firma przeżywa kłopoty rozwiązaniem jest restrukturyzacja finansowa: - Zmiana terminów spłat długów - Konwersja długu na kapitał własny - Restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych P/EBITDA dla WIG 20 Popyt krajowy Wzrost PKB Źródło: Bloomberg, Eurostat Slide 31

32 Podsumowanie 1. Strefa euro przetrwa 2. Ale czeka nas długotrwała recesja w strefie wspólnej waluty 3. Dotychczasowe działania EBC nie rozwiązały bo i nie mogły rozwiązać fundamentalnych problemów strefy euro 4. Polska gospodarka odczuje recesje w strefie euro i będzie rozwijała się wolniej 5. Kluczowa dla przyszłości będzie determinacja polityków europejskich. To w ich rękach jest najbliższa przyszłość kontynentu Slide 32

33 Dziękuję za uwagę. Ryszard Petru Slide 33

34 Ile warta jest Twoja firma? Zbigniew Majtyka, Dyrektor PwC Wojciech Łabus, Wicedyrektor PwC Slide 34

35 Ile warta jest Twoja firma? Perspektywa transakcyjna 6 Listopada 2012

36 Agenda Wprowadzenie 1. Ile jesteś wart? 2. Przygotuj się pokaż na co Cię stać! 3. Jaki masz zespół? 4. Komu wpadniesz w oko? 5. Wywołaj wojnę! 6. Dokumenty poproszę... (due diligence) 7. Płatność w akcjach, gotówce? A..., może chciałbyś dostać ekstra premię? Slide 36

37 Ile warta jest Twoja firma? Czy jesteś przygotowany do transakcji, która maksymalizuje wartość? W jakim miejscu znajduje się Twoja firma? Czy jest gotowa do transakcji? Jaką cenę i jaką premię uzyskasz w transakcji? Slide 37

38 Za ile mógłbym się sprzedać, podzielić kontrolą? Nie mam pojęcia Mam swoje oczekiwania Mam własną wycenę (formułę) Benchmark Wybrałem najlepszą dla mnie wartość Slide 38

39 Wycena w transakcji Konfrontacja oczekiwań z rynkiem Ile pieniędzy potrzebujesz? Wartość Twojej firmy = pieniądze jakie w dniu zakupu zapłaci inwestor Slide 39

40 Modele wyceny Wartość ekonomiczna Wartość porównawcza benchmark Wartość emocjonalna Slide 40

41 Wartość Co to jest wartość? Czy wycena wartości rynkowej może być obiektywna? Czy wartość = cena uzyskana w transakcji? Wycena wartości rynkowej nauka czy sztuka? Slide 41

42 Zmiany wycen i wskaźników (WIG20) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, EV/EBITDA EV/Sales EV/EBITDA 14,2 16,6 10,0 14,1 6,8 9,5 13,3 13,5 9,0 11,3 9,7 7,6 EV/Sales 1,6 1,8 1,2 1,9 1,4 2,2 2,0 3,8 2,1 2,8 2,2 1,5 Slide 42

43 Indeks WIG20 vs wycena EV/EBITDA ,6 x EBITDA x EBITDA ,8 x EBITDA Slide 43

44 Aktualne poziomy mnożnika EV/EBITDA 9,0 8,8 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,5 5,9 6,0 6,2 6,2 6,4 6,9 7,6 3,3 5,0 4,5 4,0 Slide 44

45 Agenda Wprowadzenie 1. Ile jesteś wart? 2. Przygotuj się pokaż na co Cię stać! 3. Jaki masz zespół? 4. Komu wpadniesz w oko? 5. Wywołaj wojnę! 6. Dokumenty poproszę... (due diligence) 7. Płatność w akcjach, gotówce? A..., może chciałbyś dostać ekstra premię? Slide 45

46 Zbigniew Majtyka Dyrektor Tel.: Wojciech Łabus Starszy Menedżer Tel.: Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny..

47 Dziękujemy za uwagę. Zbigniew Majtyka Wojciech Łabus Slide 47

48 Motywowanie zarządów jak efektywnie wpływać na kierowanie spółką Arkadiusz Kawecki, niezależny ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Slide 48

49 Katowice - 6 listopada 2012 Slide 49

50 Trzy wymiary Slide 50

51 Jakość menedżerów Całkiem niezły Dobry Bardzo dobry Najlepszy w swojej kategorii Najlepszy na Świecie Slide 51

52 Styl zarządzania organizacją Zarządzanie zorientowane na rezultaty wizja efektu końcowego jasne kryteria okresowy monitoring postępu prac stawianie i rozliczanie celów duża rola komunikacji Zarządzanie przez procedury orientacja na procesy duże znaczenie kontroli i nadzoru koncentracja na sposobach wykonywania pracy Zarządzanie przez sytuacje krytyczne orientacja na sposoby lub środki duża autonomia odpowiedź na problemy i sytuacje kryzysowe Slide 52

53 Perspektywa czasowa Długa rozwojowa 5-10 lat Średnia - strategiczna 3-5 lat Krótka operacyjna 1-2 lata Slide 53

54 Jak konstruować plan wynagradzania? Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne LTIP* Slide 54

55 Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne LTIP Wartość rynkowa menedżera / jakość menedżera Konkurencyjność Wymiar biznesu Slide 55

56 Wynagrodzenie zmienne Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne LTIP Etap rozwoju organizacji Styl zarządzania organizacją Charakter zadań Perspektywa czasowa Slide 56

57 LTIP Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne LTIP Budowanie wartości firmy Rozwój biznesu Stabilizacja kadry menedżerskiej Powiązanie sukcesu osobistego z sukcesem firmy Slide 57

58 Przykład planu wynagrodzeń - I Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne LTIP Krótka perspektywa czasowa Konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji Wysokiej klasy menedżer o określonej specjalności Jasno określone, mierzalne zadania Część zmienna w formie success fee Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne Dochód roczny 50% 50% 100% Slide 58

59 Przykład planu wynagrodzeń - II Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne LTIP Średnia perspektywa czasowa Opracowanie i wdrożenie nowej strategii biznesowej Wysokiej klasy menedżer z branży Jasno określone zadania rozłożone na etapy Część zmienna w formie premii okresowej Dodatkowa premia po zakończeniu zadania Wynagrodzenie Wynagrodzenie stałe zmienne LTIP Dochód roczny 60% 40% 60%?% 100% 120% Slide 59

60 Przykład planu wynagrodzeń - III Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne LTIP Długa perspektywa czasowa Ugruntowanie pozycji rynkowej Wysokiej klasy menedżer z branży Zbudowanie wartości biznesu Część zmienna w formie premii stanowi element planu LTIP będący wynagrodzeniem powiązanym ze wzrostem wartości Wynagrodzenie Wynagrodzenie stałe zmienne LTIP Dochód roczny 40% 30% 50%?% 70% 90% Slide 60

61 Jaka proporcja jest właściwa? Slide 61

62 Poziom wynagrodzenia stałego Poziom wynagrodzenia Wynagrodzenie stałe + Wynagrodzenie zmienne % 50% 60% 100% 120% Poziom wynagrodzenia zmiennego - wysokość premii Slide 62

63 Pułapka procentowa 23% 33% 38% 50% 55% Wynagrodzenie zmienne Wynagrodzenie stałe 77% 67% 63% 50% 45% 30% 50% 60% 100% 120% Poziom wynagrodzenia zmiennego - wysokość premii Slide 63

64 MBO narzędziem motywowania zarządów Cele solidarnościowe Cele indywidualne ilościowe Cele indywidualne jakościowe Slide 64

65 Ogólne założenia systemu MBO Cele solidarności owe Cele indywidualn e ilościowe Cele indywidualn e jakościowe Wartość premii za realizację zadań do 40 % rocznego wynagrodzenia Możliwość osiągnięcia premii do 60 % rocznego wynagrodzenia w przypadku znaczącego przekroczenia ustalonych celów lub realizacji określonych zadań Cele solidarnościowe, identyczne dla wszystkich członków Zarządu wyłącznie ilościowe/mierzalne od 2 do 3 celów Cele indywidualne, różne dla poszczególnych członków zarządu w rozbiciu na cele ilościowe/mierzalne od 2 do 4 celów oraz cele jakościowe do maksymalnie 3 celów, oceniane przez Radę Nadzorczą Cele o charakterze progresywnym im więcej, tym lepiej Cele o charakterze regresywnym im mniej, tym lepiej Slide 65

66 Konstrukcja systemu MBO Cele solidarności owe Cele indywidualn e ilościowe Cele indywidualn e jakościowe Cele solidarnościowe (CS) 25 % premii całkowitej, czyli do 10 % (max. do 20 %) wynagrodzenia rocznego Cele indywidualne ilościowe (CII) 50 % premii całkowitej, czyli do 20 % (max. do 30 %) wynagrodzenia rocznego Cele indywidualne jakościowe (CIJ) 25 % premii całkowitej, czyli do 10 % wynagrodzenia rocznego Sposób naliczania premii progresywny, w oparciu o ustalone kryteria Premia całkowita waha się w przedziale od 0 % do 60 % Przy realizacji 100% zakładanych celów premia wynosi 40% wynagrodzenia 100 % premii = CS + CII + CIJ = 25 % + 50 % + 25 % = 40 % rocznego wynagrodzenia Przy osiągnięciu lepszych, od zakładanych wyników, premia może wynosić do 60% wynagrodzenia 150 % premii = CS + CII + CIJ = 50 % + 75 % + 25 % = 60 % rocznego wynagrodzenia Slide 66

67 Cele solidarnościowe - CS Cele solidarności owe Cele indywidualn e ilościowe Cele indywidualn e jakościowe Wynik netto do 12,5 % premii, można zwiększyć do max 25 % premii - osiągnięcie planowanego wyniku oznacza 100 % premii: Poziom EBITDA do 25 % premii, można zwiększyć do max 50 % premii - osiągnięcie planowanego wyniku oznacza 100 % premii: osiągnięcie 79 % planowanej wartości 0% premii osiągnięcie 80 % planowanej wartości 20 % premii 2 % wynagrodzenia osiągnięcie 85 % planowanej wartości 40 % premii 4 % wynagrodzenia osiągnięcie 90 % planowanej wartości 60 % premii 6 % wynagrodzenia osiągnięcie 95 % planowanej wartości 80 % premii 8 % wynagrodzenia osiągnięcie 100 % planowanej wartości 100 % premii 10 % wynagrodzenia osiągnięcie 102 % planowanej wartości 120 % premii 12 % wynagrodzenia osiągnięcie 104 % planowanej wartości 140 % premii 14 % wynagrodzenia osiągnięcie 106 % planowanej wartości 160 % premii 16 % wynagrodzenia osiągnięcie 108 % planowanej wartości 180 % premii 18 % wynagrodzenia osiągnięcie 110 % planowanej wartości 200 % premii - 20 % wynagrodzenia Slide 67

68 Cele indywidualne ilościowe - CII Cele solidarności owe Cele indywidualn e ilościowe Cele indywidualn e jakościowe Realizacja CAPEX-u w zarządzanym obszarze - do 25 % premii można zwiększyć do max 37,5 % premii, OPEX w100 % oznacza 0 % premii budżet CAPEX 100 % planowanej wartości 0 % premii budżet CAPEX 99 % planowanej wartości 20 % premii 2 % wynagrodzenia budżet CAPEX 98 % planowanej wartości 40 % premii 4 % wynagrodzenia budżet CAPEX 97 % planowanej wartości 60 % premii 6 % wynagrodzenia budżet CAPEX 96 % planowanej wartości 80 % premii 8 % wynagrodzenia budżet CAPEX 95 % planowanej wartości 100 % premii 10% wynagrodzenia budżet CAPEX 94 % planowanej wartości 110 % premii 11% wynagrodzenia budżet CAPEX 95 % planowanej wartości 120 % premii 12% wynagrodzenia budżet CAPEX 93 % planowanej wartości 130 % premii 13% wynagrodzenia budżet CAPEX 92 % planowanej wartości 140 % premii 14% wynagrodzenia budżet CAPEX 91 % planowanej wartości 150 % premii - 15% wynagrodzenia uwaga: przy celach o charakterze regresywnym konieczne jest powiązanie ich z poziomem realizacji pozostałych celów biznesowych np. przychodami ze sprzedaży, rozwojem itp. Slide 68

69 Cele indywidualne jakościowe - CIJ Cele solidarności owe Cele indywidualn e ilościowe Cele indywidualn e jakościowe W przypadku tej kategorii celów, ustala się cele mające wpływ na ogólny poziom funkcjonowania menedżera, jego postawę, jakość prowadzenia dialogu społecznego, dbałość o rozwój podległych mu pracowników, jakość współpracy m.in. z Radą Nadzorczą, podnoszenie własnej wiedzy, reprezentowanie spółki, kulturę osobistą i wiele innych Ocena tego parametru dokonywana jest przez Radę Nadzorczą po rekomendacji złożonej przez odpowiedni Komitet lub przez osobę wskazaną przez Radę do dokonania oceny, w oparciu o arkusz oceny indywidualnej i rozmowę z każdym członkiem Zarządu Wysokość premii w tym parametrze wynosi 25 %, czyli stanowi do 10% wynagrodzenia rocznego i nie ulega zwiększeniu W przypadku braku możliwości dokonania oceny w oparciu o obiektywne mierzalne kryteria, w tej grupie celów dopuszcza się dokonanie oceny w oparciu o kryteria subiektywne Slide 69

70 Slide 70

71 Slide 71

72 Slide 72

73 Dziękuję za uwagę. Arkadiusz Kawecki Slide 73

74 Dziękujemy za udział i zapraszamy na III Konferencję Rada Nadzorcza Tomasz Reinfuss, Partner PwC Piotr Rybicki, Prezes NadzorKorporacyjny.pl Slide 74

Polska na tle gospodarki europejskiej

Polska na tle gospodarki europejskiej Polska na tle gospodarki europejskiej Ryszard Petru Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich 24 listopada 2012, Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza Strefa euro nie może wyjść z impasu Niemożliwa

Bardziej szczegółowo

Spółka efektywna II Konferencja - Rada Nadzorcza

Spółka efektywna II Konferencja - Rada Nadzorcza II Konferencja - Rada Nadzorcza Katowice, 6 listopada 2012 Organizatorzy: Patroni medialni: Slide 1 Program 13.00 Poczęstunek 13.30 Przywitanie uczestników Piotr Rybicki, Prezes NadzórKorporacyjny.pl Tomasz

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 30 czerwca 2009 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży 67 214 tys. zł - spadek o 16,81%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 www.pwc.com Skutki kryzysu dla rynku pracy Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Partner, Agenda 1. Jak kryzys wpłynął na sytuację na rynku pracy 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

V Konferencja dla Budownictwa

V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa, 21-22.05.2013 Uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki Prof. Witold Orłowski V Konferencja dla Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD IV PIENIĄDZ Równowaga na rynku dóbr w gospodarce zamkniętej Pieniądz i polityka pieniężna WYKŁAD IV PIENIĄDZ Równowaga na rynku dóbr w gospodarce zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i prawne. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r.

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r. KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI Ewa Rytka - Interim Manager Warszawa, 24 listopada 2009 r. Najlepszy moment na restrukturyzację - czas prosperity Są fundusze

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 11 maja 2016 GŁÓWNE WYDARZENIA W GK OTMUCHÓW W IQ 2016 Zmiana strategii rozwoju koncentracja oraz inwestycje rozwojowe w strategicznych grupach asortymentowych: produkty śniadaniowe,

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Determinanty rentowności obligacji. Warszawa, 10.12.12 PZU SA/ PZU Zycie SA, Biuro Inwestycji Strukturyzowanych

Determinanty rentowności obligacji. Warszawa, 10.12.12 PZU SA/ PZU Zycie SA, Biuro Inwestycji Strukturyzowanych Determinanty rentowności obligacji Warszawa, 10.12.12 PZU SA/ PZU Zycie SA, Biuro Inwestycji Strukturyzowanych Tenor Dług/PKB Polski rynek długu korporacyjnego na tle rynku europejskiego Średni tenor obligacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Początek kryzysu w Grecji Skala problemów w Grecji została ujawniona w kwietniu 2009, gdy w zrewidowano prognozę deficytu budżetowego z 3,7% PKB do 12,7%, a ostatecznie

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 5 listopada 2001 r. 2 Otoczenie makroekonomiczne 3 Otoczenie makroekonomiczne Inflacja % 12 10 8 6 10,3 10,0 10,8

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo