CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Jak co roku, zbliżające się Zebranie Przedstawicieli najwyższy organ Banku, oceniający jego ubiegłoroczne działania i zatwierdzający plany na rok bieżący, poprzedziły zebrania grup członkowskich. Zebrania są w pewnym sensie wyrazem demokracji bezpośredniej, gdyż trudno byłoby w jednym miejscu przeprowadzić debatę na temat Banku w obecności bez mała 4 tys. osób, bo tylu członków liczy Bank funkcjonujący od ponad 110 lat i na obszarze dwóch województw. Na przełomie kwietnia i maja br. odbyło się 15 zebrań. W mniejszej grupie i bardziej jednorodnej terytorialnie, socjologicznie łatwiej jest dyskutować oraz formułować wnioski, które potem przedstawiciele grup przeniosą na obrady Zebrania Przedstawicieli. Tegoroczne, podobnie jak w latach ubiegłych, mam nadzieję, że odbywać się będzie w dobrej atmosferze, gdyż mimo trudnego roku w gospodarce, Bank zakończył go dobrym wynikiem. Informowałem o tym szczegółowo w marcowym numerze Naszego Banku. Myślę, że ten trend utrzyma się i w tym roku, gdyż obserwujemy zwiększanie się sumy bilansowej (najogólniej rzecz biorąc wysokości aktywów Banku). Jaki będzie to miało skutek dla Banku na koniec 2010 roku, zadecyduje wiele czynników, także i tych, na które Bank nie ma wpływu jak choćby wysokość stopy redyskonta weksli czy inne uwarunkowania zewnętrzne. Tegoroczne zebrania grup członkowskich miały między innymi ocenić wynik fi nansowy wypracowany w 2009 roku, ale również dokonać wyboru nowych członków do Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję. Jej poprzedni skład, który wkrótce za- dokończenie na str.2 Komentarz

2 dokończenie ze str.1 Komentarz kończy działalność, był świadkiem wielu zmian, jakie zaszły w Banku i o wielu z nich decydował oraz je zatwierdzał. Razem z Zarządem odpowiadał za funkcjonowanie Banku. Mimo pozornie sprzecznych kompetencji (Zarząd zarządza a Rada kontroluje), udało się nam w czasie tych czterech lat pracować zgodnie i wspólnie osiągać wytyczone cele. W imieniu Zarządu wyrażam wszystkim członkom Rady minionej kadencji podziękowanie za wsparcie i trud, jaki włożyli w rozwój Banku. Zebrania grup członkowskich, oprócz ustanowienia nowego składu Rady Nadzorczej, dokonały jeszcze jednego ważnego wyboru obdarzyły wybranych członków Rady Nadzorczej zaufaniem, bo to oni będą nadzorować oraz koordynować działalność Banku i pracę Zarządu. Tak więc Bank w nowej wewnętrznej strukturze społeczno-organizacyjnej rozpoczyna kolejne lata działalności. Mam nadzieję, że będą to lata nie mniej udane, niż poprzednie. W tym roku otworzyliśmy nową placówkę bankową w Warszawie, kończą się prace nad oddaniem kolejnej, tym razem w Łodzi. Bank coraz bardziej wychodzi na zewnątrz, bo winien się rozwijać i ma ku temu solidne podstawy. Władysław Klażyński Prezes Zarzadu Orzeł Agrobiznesu 30 marca br. w Domu Literatury w Warszawie wręczone zostały nominacje w konkursie Orzeł Agrobiznesu fi rmom z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, które odniosły sukces rynkowy w ostatnim okresie. Organizatorem konkursu jest Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS, a patronat honorowy nad konkursem sprawuje Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP. Od niedawna wśród laureatów poprzednich edycji konkursu pojawiły się banki spółdzielcze. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach znalazł się wśród nominowanych do tegorocznej edycji tego prestiżowego konkursu. Nominację dla Banku z rąk wicemarszałek Ewy Kierzkowskiej, odebrał Władysław Klażyński, prezes Banku. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele samorządów, bo to właśnie oni, doceniając wkład nominowanych w rozwój lokalnej społeczności, rekomendowali banki spółdzielcze do tej prestiżowej nagrody. W trzecim kwartale tego roku ogłoszone zostaną wyniki tegorocznego konkursu. red. W interesie klientów Pojęcie MiFID stanowiące skrót od angielskiego Markets in Financial Instruments Directive oznacza dyrektywę w sprawie rynku instrumentów finansowych. Jej celem jest wprowadzenie standardów usług finansowych w państwach Unii Europejskiej w taki sposób, aby zapewniona była ochrona klientów. Zgodnie z zasadami MiFID, fi rmy inwestycyjne zobowiązane są: działać uczciwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie klienta przekazywać rzetelne informacje o produktach inwestycyjnych oraz ryzyka związane z ich stosowaniem. Realizując obowiązki określone w Dyrektywie, bank klasyfi kuje klientów, dostosowując poziom ochrony inwestycyjnej do kategorii im przyznanej. Na podstawie ankiety klasyfi kacyjnej dokonuje się oceny adekwatności klienta, która wskaże instrumenty fi nansowe dla niego odpowiednie. Zaklasyfi kowania klientów dokonuje się do jednej z trzech kategorii: Klienta detalicznego Do tej grupy zalicza się tzw. klientów nieprofesjonalnych. Klienci detaliczni są w wyższym stopniu chronieni przed ryzykiem inwestycyjnym, otrzymują szczegółowe informacje o produktach oferowanych przez bank oraz dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem. Trwają końcowe prace przed uruchomieniem nowej lokalizacji Punktu Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi. Punkt będzie się mieścił w nowo wybudowanej wielofunkcyjnej hali przy Rynku Bałuckim (róg ulicy Zgierskiej i Ceglanej). To już druga (po warszawskiej) nowa placówka poszerzająca bazę Banku w tym roku. Klienta profesjonalnego Są nimi klienci posiadający doświadczenie oraz wiedzę umożliwiającą podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, z którym się one wiążą. Spełniający kryteria określone w Dyrektywie klienci profesjonalni są chronieni w mniejszym stopniu, otrzymują informacje ogólne o produktach inwestycyjnych oraz o ryzyku z nimi związanym. Uprawniony kontrahent Uprawnionego kontrahenta jest klient profesjonalny, który działa w sekdokończenie na str.4 2 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

3 Podsumowanie kadencji Rozmowa z Janem Siejką, Przewodniczącym Rady Nadzorczej w latach Panie Przewodniczący, zebrania grup członkowskich wyłoniły skład Rady na najbliższe cztery lata. Jak ocenia Pan pracę Rady w minionej kadencji? Tej oceny może dokonać najpełniej Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się niebawem. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że był to dla wszystkich organów samorządowych czas wytężonej pracy, której efekty widoczne są gołym okiem. W tym, co nasz Bank osiągnął w minionych czterech latach, jest też udział członków Rady Nadzorczej, czyli organu sprawującego nadzór właścicielski nad działalnością Banku. Warto przypomnieć, że w tym czasie Bank o ponad 60 proc. zwiększył sumę bilansową, uruchomił kilka nowych placówek, zwiększył swoje kapitały i z powodzeniem wyszedł z sytuacji kryzysowej na rynkach fi nansowych. i poglądach. Czy łatwo było członkom Rady wypracować wspólne stanowisko w poszczególnych kwestiach? To, że Rada Nadzorcza jest ciałem wieloosobowym jest jej zaletą. Wybierana jest przez członków Banku w sposób świadomy i spośród ludzi, do których członkowie Banku mają zaufanie. Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach są ludźmi znającymi zasady funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw, a także odpowiedzialnymi i posiadającymi doświadczenie. Radokończenie na str.4 Czy w związku z rozwojem banków zwiększa się zakres działalności Rady i czy potrzebne są zmiany w ich funkcjonowaniu? W samej idei funkcjonowania rad nadzorczych nie. Natomiast ogromne zmiany zaszły w zakresie ich działalności. Proszę zobaczyć, jak bardzo zmieniły się banki spółdzielcze w ostatnich latach zwiększył się ich zasięg i obszar działania. Dzisiaj decyzje kredytowe podejmowane w naszym Banku osiągają wielomilionowe wartości. Problem bezpieczeństwa i odpowiedzialności zyskał zupełnie inny, znacznie większy wymiar. Decyzjami i regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego nałożono na rady nadzorcze dużo większy zakres odpowiedzialności, niż ponosiły one kilkanaście lat temu, a banki funkcjonują dziś w innych warunkach zewnętrznych, w których pojawiły się nowe zjawiska i zagrożenia, o których przed kilku laty nikt nie myślał. Rada Nadzorcza to zespół ludzi o różnym doświadczeniu, zawodach CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 dokończenie ze str.3 Podsumowanie kadencji da w kończącej się kadencji pracowała w osiemnastoosobowym składzie, a to wystarczające grono, aby zachowując zasady kolegialności, móc jednocześnie rozpoznać dokładnie problemy, przedyskutować je i podjąć właściwe decyzje. W czasie ostatniej kadencji Rady Nadzorczej Bank osiągnął najbardziej dynamiczne przyrosty wszystkich wskaźników. W drugiej części kadencji działał w trudnej sytuacji gospodarczej, która dotyczyła jego najbliższego otoczenia I wyszedł z tej sytuacji obronną ręką. To jest, oczywiście, zasługa przede wszystkim Zarządu, który potrafi przewidywać piętrzące się przed Bankiem zagrożenia. Jakimi cechami powinien się, Pana zdaniem, charakteryzować członek rady nadzorczej banku spółdzielczego? Jest mi trochę trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że takimi, którymi są obdarzeni moi koledzy, członkowie Rady Nadzorczej kończącej właśnie kadencję. Mają oni, jak już wspomniałem, olbrzymie doświadczenie zawodowe i znajomość zagadnień ze sfery ekonomii i organizacji. Kolejną cechą, oprócz wiedzy, na pewno powinna być odpowiedzialność, bowiem w imieniu udziałowców członkowie rad sprawują nadzór nad ogromnym majątkiem banku i jego działalnością. Członkom rady nadzorczej współczesnego dynamicznego banku spółdzielczego potrzebna jest również umiejętność analizowania zachodzących zjawisk w nim samym i jego otoczeniu oraz jasnego formułowania swoich poglądów i ocen. Pragnę stwierdzić, że w kończącej swoją pracę Radzie Nadzorczej miałem okazję pracować ze wspaniałymi, oddanymi Bankowi ludźmi. Jestem przekonany, że nowa Rada Nadzorcza, która będzie pracować w nieco zmniejszonym 15-osobowym składzie, zdając po czterech latach sprawozdanie ze swej działalności będzie mogła mieć równie dużo powodów do satysfakcji ze swojej pracy. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski dokończenie ze str.2 W interesie klientów torze fi nansowym i co do którego zakłada się, że posiada doświadczenie pozwalające mu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o jego profi l korporacyjny w przypadku uprawnionych kontrahentów ochrona banku jest najmniejsza, obejmuje przekazywanie niezbędnych informacji dokumentujących realizowane transakcje. Klasyfi kowanie do odpowiedniej kategorii może podlegać zmianie na wniosek klienta, jeżeli spełnia on warunki określone w Dyrektywie. Postanowieniami objęte są: depozyty i lokaty transakcje wymiany walutowej z natychmiastową dostawą, papiery wartościowe (bony skarbowe, bony pieniężne, obligacje Skarbu Państwa, dłużne papiery wartościowe podmiotów korporacyjnych), Po prostu przyłóż palec W Banku Polskiej Spółdzielczości Banku S.A., z którym zrzeszony jest Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, stanął pierwszy w Europie bankomat biometryczny. To duże wydarzenie, mamy do czynienia z technologią XXI wieku powiedział dr hab. Remigiusz Kaszubski ze Związku Banków Polskich. Z badań Bankomat biometryczny w Oddziale Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy ul. Płockiej w Warszawie transakcje pochodne (forward, FRA, SWAP walutowy), jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inne transakcje na nieregulowanym rynku kapitałowym. Źródło: Materiały Banku BPS S.A. wynika informuje z kolei Mirosław Potulski, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, że 51 procent ankietowanych boi się skimmingu, 31 procent jest w stanie zapłacić więcej za lepszą ochronę, a 60 procent jest za wprowadzeniem bankomatów biometrycznych. 82 procent badanych jest zdania, że najlepsza technologia to chroniąca tożsamość. Jaki to ma sens biznesowy? Po pierwsze, zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i szybkość transakcji oraz zwiększa zaufanie do banku. Po drugie, pozwoli na zagospodarowanie ok. 25 procent krążącej w obiegu gotówki, ułatwiając np. wypłatę zasiłków. Obniży też koszty obsługi. Wystarczy zeskanować w banku palec, a następnie przyłożyć go do bankomatu, aby odebrać zasiłek. Nie jest potrzebna karta, numer PIN. Ta technologia zwalnia z noszenia w kieszeni stosownych kart i zapamiętywania numerów zapewniających dostęp do konta, czyli będzie niezwykle pomocna i atrakcyjna dla wszystkich klientów. Przewidujemy, że do końca 2010 roku w Grupie BPS będzie około 200 tego typu bankomatów poinformował prezes Mirosław Potulski. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 Dlaczego pierwszy tego typu bankomat stanął w banku spółdzielczym? Ponieważ banki spółdzielcze są jednymi z bardziej innowacyjnych instytucji bankowych. Ich centrale są na miejscu ich działania, więc proces decyzyjny jest krótki. Różnią się tym na plus od wielkich organizmów bankowych, posiadających bardzo rozległą i międzynarodową strukturę. BS-y posiadają ponadto bardzo dużą sieć. Technologia uwierzytelniania biometrycznego Finger Vein ID fi rmy Hitachi jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologii biometrycznych. W technologii Finger Vein fi rmy Hitachi identyfi kowane są wzory naczyń krwionośnych palca, które znajdują się wewnątrz ludzkiego ciała. Eliminuje to groźbę oszustwa, zwiększając przy tym bezpieczeństwo i niezawodność. Ponieważ każdy człowiek ma indywidualny wzór naczyń krwionośnych, niezmieniający się przez całe życie, technologia ta stanowi idealną metodę identyfi kacji. Technologia Finger Vein została opracowana przez Hitachi w Japonii, gdzie służyła do systemów kontroli dostępu w elektrowniach jądrowych, w których wymagany jest najwyższy z możliwych stopień zabezpieczeń. W 2005 r. technologia Finger Vein fi rmy Hitachi została wykorzystana w największym projekcie biometrycznym na świecie, a więc do uwierzytelniania transakcji bankowych (ponad 65 tys. bankomatów stosuje czytniki biometryczne Finger Vein i 79% banków w tym japońska poczta). Zastosowania te świadczą o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i niezawodności tej technologii, gdyż oparta na identyfi kacji indywidualnego układu żył w palcach, pozwala ona użytkownikom dodatkowo zachować prywatność, a to stanowi istotny argument w dyskusjach o masowych wdrożeniach biometrii w bankowości. Od 2007 r. fi rma promuje zastosowanie biometrii do uwierzytelniania transakcji bankowych i to właśnie polska bankowość ma być w najbliższym czasie największym i najbardziej znaczącym odbiorcą tej technologii Nie istnieje możliwość skopiowania naczyń krwionośnych, ani posłużenia się np. odciętym palcem, gdyż bankomat nie zareaguje na taką tkankę. Anna Lewkowska BS.net. Bank inny niż wszystkie Jako wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, pracujący w Katedrze Finansów i Bankowości, studiując ogólnopolskie rankingi banków natknąłem się na Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, który zainteresował mnie najpierw od strony stricte naukowej, a później i praktycznej, bo stałem się jego klientem, a potem członkiem. Nie chcę w żaden sposób lukrować opinii o tym Banku, jednak życzyłbym nie tylko sobie, aby inne banki, a w szczególności komercyjne, osiągały takie wyniki, jak on. Dla mnie istotny jest sposób, w jaki Bank przeszedł trudny okres kryzysu rynków fi nansowych. Osiągnął wysoką pozycję wśród innych tego typu instytucji. Mimo zastojów na rynkach, zwiększył swoją sumę bilansową, wzrosła liczba jego placówek i pod każdym względem zasługuje na najwyższą ocenę. Standardy, które wypełnia skierniewicki Bank Spółdzielczy, odpowiadają najnowszym zapisom drugiej rekomendacji bazylejskiej, czyli międzynarodowym postanowieniom dotyczącym działalności bankowej. Właściwie wychodzą one już naprzeciw trzeciej rekomendacji, która zacznie obowiązywać wszystkie instytucje fi nansowe od 2011 roku. Dla klientów oznacza to, że ich depozyty są ulokowane bezpiecznie. Płynność fi nansowa banku jest elementem, który może bezpośrednio zagrażać jego działalności. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach w relacjach między aktywami a pasywami ma tak zwaną nadwyżkę płynności, co w dzisiejszych czasach rzadko zdarza się na rynku usług bankowych. Podkreślić należy, że zarządza nią w sposób racjonalny lokując w bezpieczne instrumenty fi nansowe. dr Henryk Mikulski Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kadencji Stanisław Bartkowicz reprezentuje grupę Głuchów Barbara Bartosik reprezentuje grupę Skierniewice Stanisław Bujak reprezentuje grupę Żyrardów Danuta Dańczak reprezentuje grupę Łyszkowice Marian Dańczak reprezentuje grupę Łyszkowice Jerzy Dyśko reprezentuje grupę Głuchów Jan Dziedzic reprezentuje grupę Skierniewice Longin Parys reprezentuje grupę Łyszkowice Grzegorz Pęcherzewski reprezentuje grupę Skierniewice Danuta Roguz reprezentuje grupę Głuchów Zbigniew Roter reprezentuje grupę Bolimów Adam Rykowski reprezentuje grupę Skierniewice Jan Siejka reprezentuje grupę Nowy Kawęczyn Jan Wach reprezentuje grupę Maków Adam Zaręba reprezentuje grupę Puszcza Mariańska Przewodniczący wybrany zostanie na pierwszym posiedzeniu Rady. CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 Informacje dotyczące usługi Faktoringu w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach Faktoring to rodzaj działalności fi nansowej prowadzonej przez Bank polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z fi nansowaniem klientów. Podstawowe produkty oferowane przez Bank to: faktoring krajowy niepełny niepełny to znaczy, że Bank nie przejmuje i nie ponosi ryzyka wypłacalności KONTRAHENTA. Brak spłaty przez KONTRAHENTA całości lub części wierzytelności powoduje zwrotne przejście zaległej kwoty wierzytelności wraz z odsetkami na FAKTORANTA. W ramach umowy faktoringowej występują trzy podmioty prawne: faktorant dostawca towarów lub usług, który dokonuje sprzedaży wierzytelności, kontrahent odbiorca towarów lub usług zobowiązany do zapłaty, faktor nabywca wierzytelność od faktoranta (BANK). SCHEMAT TRANSAKCJI FAKTORINGOWEJ 1) Faktorant dostarcza towar/świadczy usługę (powstaje wierzytelność). 2) Faktorant kontaktuje się z naszym Bankiem, wypełnia wymagane dokumenty. 3) Analizujemy sytuację fi nansową fi rmy (wierzytelności aktualne i przyszłe), umowy z kontrahentami i proponujemy optymalne warunki współpracy (wyznaczamy limit faktoringowy). 4) Faktorant przesyła do Banku dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (faktury można dostarczyć faxem oryginał w terminie późniejszym). 5) Bank nabywa wierzytelność. Następuje wypłata zaliczki. 6) Bank monitoruje stan płatności od Kontrahenta. 7) Kontrahent dokonuje płatność z tytułu nabytych przez Bank wierzytelności. Podstawowe cechy faktoringu: termin płatności jest nie krótszy niż 14 i nie dłuższy niż 90 dni, liczony od daty wystawienia faktury, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykup wierzytelności o terminach płatności nie krótszych niż 7 dni i nie dłuższych niż 180 dni faktury są niewymagalne należności wynikające z faktury są ściśle oznaczone, odpowiednio udokumentowane i bezsporne co do istnienia oraz nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności prawem zastawu. Propozycja warunków, na jakich Bank może świadczyć przyszłemu Faktorantowi usługi faktoringowe zawiera w szczególności: 1) wysokość limitu wykupu (limitu faktoringowego), 2) wysokości limitów Kontrahentów, 3) okres obowiązywania limitu, 4) minimalną wysokość nabywanych faktur, 5) minimalny i maksymalny okres płatności faktur, może być określony dla wszystkich kontrahentów jednakowo lub zróżnicowany, 6) wysokość stopy dyskontowej, 7) rodzaj i wysokość prowizji, 8) dopuszczalny okres opóźnienia jeżeli dotyczy. Korzyści z usługi faktoringowej: wzrost obrotów fi rmy bez angażowania środków własnych, poprawa rentowności przedsiębiorstwa, poprawa wiarygodności w oczach dostawców i instytucji fi nansowych banków, poprawa płynności fi nansowej przedsiębiorstwa, poprawa wskaźników i struktury bilansu, możliwości uzyskania rabatów u swoich dostawców. Za świadczone usługi faktoringowe Bank pobiera prowizję oraz odsetki od wierzytelności. Ektywność windykacji a Dynamiczny rozwój rynków finansowych i wzrost sprzedaży produktów bankowych wiąże się ze wzrostem niespłaconych przez klientów zobowiązań oraz pojawianiem się nadużyć w rozliczeniach finansowych. W takich warunkach bardzo istotnymi stają się sprawne działania windykacyjne. Dziś jest to część rynku usług finansowych, co z punktu widzenia przemysłu bankowego ma bardzo istotne znaczenie. Windykacja, od łacińskiego vindicatio, oznacza dosłownie dochodzenie roszczeń, obronę konieczną. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. We współczesnym znaczeniu windykacja więc jest dochodzeniem własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Nie jest ona miłym rozdziałem kontaktów między klientem a bankiem, bowiem kojarzona jest z komornikiem zajmującym mienie. Egzekucja komornicza jest jednak ostatnim etapem windykacji, a działania windykacyjne podejmowane są znacznie szybciej. Im wcześniej podjęte są próby rozmów z bankiem o problemach finansowych, dają one większe możliwości ich rozwiązania. Windykacja miękka (polubowna) najczęściej skutkuje spłatą zaległości po rozmowie telefonicznej lub wysłaniu pism nakłaniających dłużnika do spłaty zadłużenia oraz informujących o konsekwencji windykacji sądowej 1. Postępowanie takie jest tańsze dla dłużnika, ponieważ generuje stosunkowo niewielkie koszty egzekucyjne, natomiast z punktu widzenia banku jest mniej czasochłonne. Zaległościom powstałym na skutek nieoczekiwanego pogorszenia się sytuacji fi nansowej klientów towarzyszy najczęściej chęć spłaty i współpraca dłużnika. Wobec przejawiania przez niego dobrej woli, bank jest skłonny iść na ustępstwa w drodze negocjacji, będąc świadomym, że problemy fi nansowe dłużnika mogą się skończyć i powróci on do grona rzetelnych płatników. Windykacja twarda (sądowa) stosowana jest przeważnie w przypad- 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 i a efektywność działalności bankowej ku braku chęci współpracy ze strony dłużnika. Sprowadza się ona do uzyskania klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny, co jest podstawą do egzekucji komorniczej 2. Ten rodzaj windykacji generuje duże koszty, które dodatkowo obciążają dłużnika, a negocjacje w spłacie uzależniają go od Prawa bankowego i cywilnego. Z uwagi na powzięcie w niektórych przypadkach podejrzenia działań przestępczych, trafi ć one mogą nawet do prokuratury w celu rozpoznania 3. Prawo bankowe nakłada na bank i jego pracowników obowiązek przeciwdziałania wykorzystywaniu jego działalności do celów mających związek z przestępstwem, a działania windykacyjne służą właśnie przeciwdziałaniu takim przypadkom 4. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, dbając nie tylko o efektywność swoich działań, ale i o klientów terminowo regulujących swoje należności, zobowiązany jest do prowadzenia rzetelnych procesów windykacyjnych. Jego działania, które prowadzą do minimalizacji należności przeterminowanych, dają możliwość obniżenia kosztów, a co za tym idzie zmniejszenia cen oferowanych usług bankowych. W celu zabezpieczenia działań fi nansowych klien- tów, nasz Bank tworzy odpowiednie rezerwy zabezpieczające nieterminowo regulowane zobowiązania 5. Polityka windykacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach zorientowana jest na dobrowolne porozumienie z dłużnikiem, co umożliwia efektywniejsze wykorzystanie kapitału Banku, nie tylko w celach zarobkowych, ale i wspomagających rozwój naszego Regionu poprzez wspomaganie zagrożonych przedsięwzięć. Michał Grzybowski 1 Instrukcja windykacji należności Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z czerwca 2007 roku; 3 I 2 Instrukcja windykacji należności Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z czerwca 2007 roku; 72 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe; art. 106a ust. 1 4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe; art. 106 ust. 1 i art Wspomniane rezerwy są światowym standardem bezpieczeństwa oraz powszechnie obowiązującą normą europejską, ich poziom określają dyrektywy Unii Europejskiej. Nasz Bank spełnia wszystkie wspomniane normy. POZIOMO A1 pisemne polecenie zapłaty A3 Wisła albo Odra E4 atak B6 zbiór wysepek wulkanicznych G6 z rąk twórcy A8 pełno w niej koni H9 kolor na ścianie A10 rozbudowana rodzina F10 przodek krowy A12 uprowadzona w polskim fi lmie 1993 roku G12 cel poszukiwaczy A14 daje imię szkole I14 w parze ze zbrodnią G15 mała Agnieszka A16 powtórka I16 natchnienie H18 część obiadu A19 warszawskie lotnisko G20 mała część do zbadania A21 przychodzą do Banku J22 chińskie zboże (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883). PIONOWO 1A smok z Komodo 14A chroni kobietę przed deszczem 6B zbiór wierszy pod jakimś kątem 1C gotówkowy lub hipoteczny 14C częste na Śląsku 6D szef w szpitalu 1E chemiczna nazwa spirytusu 14E nieprzemakalny materiał 7F słaba u Achillesa 3G deszcz lub grad 20G jeden z kolorów w talii 8H zwana Czarnym Lądem 18H poważny prezent 4I między nocą a dniem 14I bardzo mała czarna 8J duża papuga 20J za nim barmani 12K zaraz po rybach 6L wychodzi spod pędzla 16L awantura (J20, A2, E4, B19) (A5, L9) (I17, B6, L22, G6, C15) (A14, G3, H15, L6, H18, F9)... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać na adres Banku lub składać w naszych placówkach do 31 lipca br. Wśród nadesłanych poprawnych rozwiązań krzyżówki z poprzedniego numeru naszego czasopisma zostały wylosowane następujące osoby: Kamil Bińczak z Kutna, Genowefa Kruszewska i Jadwiga Marcinkowska ze Skierniewic. Serdecznie gratulujemy! CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn przy budynku UG; tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Warszawa, ul. Rudnickiego 3 A, lok. 20 H; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, Zakład Energetyczny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, Zakład Energetyczny, ul. Mostowa 30; tel Łowicz, ul. Stanisławskiego 28; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and); tel Maków, ul. Główna 45; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3; tel Sochaczew, Zakład Energetyczny, ul. Kusocińskiego 7; tel Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16b nr lok. 8; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr W.4a do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Cz. II WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Firma Windykacyjna DELEGAT

Firma Windykacyjna DELEGAT Oferta Firmy DELEGAT. MATERIAŁ POUFNY str. 1 SPIS TREŚCI Oświadczenie o zachowaniu poufności Str. 3 Kilka słów o Firmie DELEGAT Str. 4 Windykacja Polubowna Str. 5 Propozycja cenowa w zakresie windykacji

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA (ZBYWCA): Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo