Kwestionariusz dotyczący obowiązywania Komunikatu Komisji skierowanego do państw członkowskich w sprawie ubezpieczeń kredytów eksportowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwestionariusz dotyczący obowiązywania Komunikatu Komisji skierowanego do państw członkowskich w sprawie ubezpieczeń kredytów eksportowych."

Transkrypt

1 Kwestionariusz dotyczący obowiązywania Komunikatu Komisji skierowanego do państw członkowskich w sprawie ubezpieczeń kredytów eksportowych. Dane Respondenta Kwestionariusz zostat przygotowany przez wtadze polskie na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE). Ministerstwo Finansów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Ul. Świętokrzyska 12 Ul. Sienna Warszawa Warszawa KUKE jest spótką akcyjną należącą do Skarbu Państwa. Nadzór nad KUKE sprawuje Minister Finansów. Dziatalność tej spótki polega na ubezpieczaniu kredytów eksportowych, kontraktów eksportowych i zagranicznych inwestycji bezpośrednich, pokrywaniu kosztów związanych z badaniem rynku przez eksporterów oraz na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktów eksportowych. KUKE działa zarówno na wtasny rachunek, jako ubezpieczyciel komercyjny, jak i w imieniu Skarbu Państwa, jako agencja kredytów eksportowych. Sekcja A: Pytania Ogólne A.1. Podaż instrumentów finansowania handlu oraz ubezpieczeń kredytów Ad a) ze strony wspieranych ze środków publicznych ubezpieczycieli/agencji kredytów eksportowych w perspektywie krótkoterminowej (okres ryzyka do dwóch lat) KUKE oferuje ubezpieczenia należności krótkoterminowych od ryzyka nierynkowego. Z ubezpieczenia mogą korzystać przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, które realizują sprzedaż eksportową polskich towarów i ustug w kredycie kupieckim lub banki i instytucje finansowe realizujące transakcje faktoringowe w odniesieniu do ww. należności. W ramach tego ubezpieczenia aktualnie ochroną obejmowane są należności od kontrahentów z następujących krajów: Afganistan Albania Algieria Angola Ghana Gruzja Gujana Gwinea Kosowo Kuba Laos Liberia Serbia Sierra Leone Somalia Sudan Armenia Azerbejdżan Biatoruś Bośnia i Hercegowina Burundi Czarnogóra Dem. Rep. Kongo Dominikana Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Irak Iran Kambodża Kazachstan Kenia Kirgizja Libia Macedonia Malawi Moldowa Mongolia Myanmar Nigeria Nikaragua Surinam Tadżykistan Turkmenistan Ukraina Uzbekistan Wenezuela Wietnam Wyspy Św. Tomasza i Książęca Ekwador Erytrea Gambia Komory Kongo Korea Północna Pakistan Rosja Rwanda Zambia

2 Wielkość obrotów dla ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego w latach Rok Razem min EUR 356,95 415,97 508,93 561,98 363,25 520, ,82 min PLN 1 434, , , , , , ,63 Struktura geograficzna dla ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego w latach kraj ALGIERIA ARMENIA AZERBEJDŻAN BIAŁORUŚ BOSNIA I HERCEG. BUŁGARIA CZARNOGÓRA DOMINIKANA EKWADOR GAMBIA GRUZJA IRAN KAZACHSTAN KIRG1ZJA KOSOWO LIBIA MACEDONIA MOŁDOWA MONGOLIA NIGERIA PAKISTAN ROSJA RUMUNIA SERBIA SERBIA I CZARNOGÓRA TADŻYKISTAN TURKMENISTAN UKRAINA UZBEKISTAN WENEZUELA WIETNAM Suma końcowa rok Dane ,15 0,45 0,42 53,64 5,71 0,04 0,35 0,94 18,88 0,66 0,23 9,68 0,12 0,01 133,29 16,69 2,41 0,18 111,56 0,68 0,41 0, ,04% 0,13% 0,12% 15,03% 1,60% 0,10% 0,26% 5,29% 0,19% 2,71% 0,03% 37,34% 4,68% 0,68% 0,05% 31,25% 0,19% 0,12% 0.13% ,03 0,36 1,52 63,71 0,11 0,01 0,30 0,32 27,64 1,33 0,08 0,64 11,57 0,27 158,25 1,70 2,11 0,06 144,01 0,77 0,43 0, ,09% 0,36% 15,32% 0,03% 0,07% 0,08% 6,65% 0,32% 0,15% 2,78% 38,05% 0,41% 0,51% 34,62% 0,19% 0,10% 0.18% ,46 0,71 3,70 70,97 0,58 0,23 0,65 23,90 2,37 1,11 14,05 0,44 0,61 196,41 8,59 0,05 181,93 0,85 0, ,93 0,09% 0,14% 0,73% 13,94% 0,11% 0,05% 0,13% 4,70% 0,47% 0,22% 2,76% 0,09% 0,12% 38,59% 1,69% 35,75% 0,17% 0.24% ,00 0,77 7,34 91,21 0,31 0,30 0,06 0,61 1,28 24,28 2,36 0,02 1,40 15,31 0,92 0,42 206,69 8,06 0,02 198,38 1, ,98 0,14% 1,31% 16,23% 0,05% 0,11% 0,23% 4,32% 0,42% 0,25% 2,72% 0,16% 0,08% 0,00* 36,78% 1,43% 35,30% 0,19% 0.20% ,14 0,59 6,60 59,82 0,25 0,43 0,90 0,38 17,60 2,36 0,93 1,05 11,28 0,34 0,24 137,16 8,08 0,05 111,44 1, ,04% 0,16% 1,82% 16,47% 0,07% 0,12% 0,25% 0,10% 4,85% 0,65% 0,26% 0,29% 3,11% 0,09% 0,07% 37,76% 2,23% 30,68% 0,48% 0.51% ,15 6,53 103,68 0,42 0,30 0,05 1,43 0,54 26,52 2,80 0,79 1,78 13,47 0,80 0,04 0,32 191,14 11,23 0,11 0,08 153,24 3,12 0, Metody ustalania cen i wysokość składek dla ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego 0,22% 1,25% 19,91% 0,08% 0,27% 0,10% 5,09% 0,54% 0,15% 0,34% 2,59% 0,15% 36,70% 2,16% 29,43% 0,60% 0.22% Stawka oraz skladka z tytułu ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego ustalana jest na podstawie zasad przyjętych uchwaią Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie $warantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych, w przypadku kontraktów zawartych na okres kredytu poniżej dwóch lat oraz zasad ustalania stawek za te ubezpieczenia. Stawki dla ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego określa się w procentach w stosunku do limitu kredytowego oraz należności wynikających z kontraktu zgłoszonych do ubezpieczenia przez eksportera, przedsiębiorcę zależnego lub instytucję finansową, która te należności wykupiła. Stawki za ubezpieczenie nie podlegają negocjacjom. Wysokość stawek jest uzależniona od okresu spłaty kredytu, ryzyka kraju i przedstawionych zabezpieczeń; przy ustalaniu stawek brana jest pod uwagę klasyfikacja określająca klasę kraju w zależności od stopnia ryzyka, przyjęta przez Uczestników Porozumienia 0ECD The Arrangement on Officially Supported Export Credits", tzw. Consensus OECD.

3 Poniższa tabela przedstawia wysokość składki z tytułu ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego w latach Rok Składka w PLN Potencjalna rola ubezpieczycieli prywatnych w zakresie ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego W systemie ubezpieczeń należności od ryzyka nierynkowego, w ramach którego działa KUKE, nie przewidziano udziału komercyjnych agencji ubezpieczeniowych (np. poprzez reasekurację). Zarówno w okresie przedkryzysowym, jak również aktualnie występują przypadki, kiedy inne agencje ubezpieczeń, działające na polskim rynku, oferują pokrycie należności od dłużników z krajów o niełatwo zbywalnym ryzyku rynkowym. Zdarza się to jednak wyłącznie przy ubezpieczeniu w pakiecie, dodatkowo do ubezpieczenia całego obrotu od dłużników polskich i z krajów o łatwo zbywalnym ryzyku rynkowym, zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej jest ograniczony do wybranych państw, tj. Rosji, Ukrainy czy Kazachstanu, pod warunkiem, że obroty te stanowią niewielki ułamek całości branych do ubezpieczenia komercyjnie obrotów i dotyczą wybranych ryzyk (dobrych kontrahentów). Zaangażowanie i roczne wykorzystanie limitu budżetowego Ogólny limit zaangażowania w danym roku dla każdego kraju objętego ubezpieczeniem od ryzyka nierynkowego nie powinien przekroczyć 10% wartości limitu łącznych zobowiązań KUKE z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, ustalanego corocznie w ustawie budżetowej. Poniższa tabela pokazuje wykorzystanie limitu łącznych zobowiązań KUKE z tytułu ubezpieczeń i gwarancji gwarantowanych przez Skarb Państwa. ^^^^^^^^t^^a:-:;:î:-i:;uî-;>:îr limit zobowiązań określony w ustawie budżetowej (tys. zf) wytcoizyslanie limitu zobowiązali określonego w ustawie budżetowej na dzień 31 grudnia danego roku (tys. zļ) wykorzystanie limitu zobowiązań określonego w ustawie budżetowej na dzień 31 grudnia danego roku (w % limitu zobowiązań): v/ tym, ubezpieczenia od ryzyka nierynkowego fw % limitu zobowiązań) w tym, ubezpieczenia średnio- i dtugotermmowe (w % limilu zobowiązań) WĚĚEĚĚEk ШШШШШ- 'КШШ^Ш ,68% 5,63% 23,44% ,86% 6,81% 34,19% ,36% 7,16% 29,30% ИЙШШ Щ^^ШЙ ,22% 7,95% 33,27% ,64% 10,98% 32,12% 'ШШШШ ,50% 13,12% 39,33% Rozdzielenie części komercyjnej i gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie rachunkowości i administracji KUKE w zakresie rachunkowości prowadzi dwie odrębne księgi główne: jedna służy do ewidencji księgowej dla działalności na podstawie usrawy o działalności ubezpieczeniowej (działalność komercyjna), druga natomiast do ewidencji księgowej dla działalności na podstawie usrawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (działalność publiczna). Rozliczenia dotyczące ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa (takie jak: składki, kwoty uzyskane z postępowań windykacyjnych i regresowych, odsetki od środków, odszkodowania, koszty postępowań windykacyjnych i regresowych, koszty likwidacji szkód

4 itd.) prowadzone są na specjalnie utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 ze zm.) wyodrębnionym rachunku Interes Narodowy" prowadzonym w tym celu w Narodowym Banku Polskim. Tak więc w zakresie rachunkowym istnieje pełny rozdział na część komercyjną i część gwarantowaną przez Skarb Państwa. Pod względem administracyjnym od lipca 2003 r. funkcjonuje w KUKE wydzielony pion, zajmujący się m.in. obsługą polisową ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. Ubezpieczenia kredytów krajowych w portfelu ubezpieczeniowym KUKE KUKE nie oferuje ubezpieczeń należności krajowych w ramach działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa. Ad b) ze strony wspieranych ze środków publicznych ubezpieczycieli/agencji kredytów eksportowych w perspektywie średnio i długoterminowej (okres ryzyka przekraczający dwa lata) W odniesieniu do kontraktów eksportowych z terminem odroczenia płatności dwa lata i dłuższym, KUKE oferuje ubezpieczenia kredytu dostawcy (adresatami ubezpieczenia są zarejestrowani w Polsce eksporterzy prowadzący eksport towarów krajowych) oraz ubezpieczenia kredytu dla nabywcy, leasingu finansowego i forfaitingu, których adresatami są banki i instytucje finansujące ww. eksport. Poniższa tabela przedstawia wielkość udzielonych ubezpieczeń średnio i długoterminowych w relacji do struktury geograficznej wielkość w min USD 244,72 440,54 285,25 394,35 105,95 549,68 struktura geograficzna Rosja 69,22% Ukraina 19,43% Azerbejdżan 8,36% Białoruś 2,99% Holandia 64,6% Rosja 24,2% Dania 7,3% Białoruś 3,7% Ukraina 0,2% Rosja 88,1% Białoruś 4,0% Ukraina 2,9% Kazachstan 2,8% Węgry 2,1% Rumunia 0,1% Rosja 54,56% Macedonia 17,8% Dania 15,98% Białoruś 5,24% Sri Lanka 3,39% Mołdowa 2,0% Ukraina 1,03% Rosja 48,8% Ukraina 21,1% Białoruś 16,7% Tajlandia 13,4% Holandia 60,39% Rosja 34,29% Białoruś 4,71% Węgry 0,61%

5 Metody ustalania cen i wysokość składek dla ubezpieczeń kredytów średnio i długoterminowych Stawka oraz skladka z tytułu ubezpieczeń należności o okresie spłaty 2 i więcej lat ustalana jest na podstawie zasad przyjętych uchwałą Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w sprawie zasad ustalania stawek za gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia kredytów eksportowych i kontraktów eksportowych z okresem spłaty dwa i więcej lat. Stawki określa się w procentach w stosunku do należności głównej. Stawki za ubezpieczenie nie podlegają negocjacjom. Stawka uzależniona jest od ryzyka kraju dłużnika, rodzaju dłużnika lub gwaranta (prywatny, publiczny), długości okresu spłaty odroczonej należności, okresu dostaw lub realizacji usług oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Stawka ubezpieczeniowa, zgodnie z przyjętymi zasadami, jest zharmonizowana z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Consensusu OECD. Od zmianie uległ system ustalania stawek za ubezpieczenie kredytów eksportowych średnio i długoterminowych - dotychczasowe zasady dotyczące stawek minimalnych OECD zostały zastąpione przez tzw. Malzkuhn-Drysdale Package. Stawki KUKE zostały zharmonizowane z nowymi regulacjami OECD. Ubezpieczenia kredytów krajowych w portfelu ubezpieczeniowym KUKE KUKE nie prowadzi w ramach działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa ubezpieczeń należności krajowych. A.2. Skutki programów wspieranych ze środków publicznych Ad a) ramy prawne regulujące funkcjonowanie wspieranych ze środków publicznych agencji eksportowych KUKE jest jedynym w Polsce podmiotem, który oferuje gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe. Jako jedyna świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego oraz ubezpieczenia należności średnio i długoterminowych. W zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych KUKE podlega innym przepisom niż ubezpieczyciele prywatni. Ubezpieczyciele prywatni prowadzą działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, ροζ. 66 ze zm.), które nie mają zastosowania do umów ubezpieczenia eksportowego zawieranych w zakresie uregulowanym ustawą o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych określa zasady ubezpieczeń eksportowych, czyli ubezpieczeń, w wypadku których wyplata odszkodowań jest zapewniona w drodze przekazywania przez Skarb Państwa niezbędnych na ten cel środków. Ubezpieczenie eksportowe dotyczy ryzyka nierynkowego, jeżeli kontrakt został zawarty na okres kredytu poniżej dwóch lat. Nadzór nad działalnością KUKE w zakresie ubezpieczeń eksportowych sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Ustawa budżetowa określa corocznie limit, którego nie mogą przekroczyć zobowiązania KUKE z tytułu ubezpieczeń eksportowych. łączne Rozliczenia finansowe związane z ubezpieczeniami eksportowymi prowadzone są przez KUKE na wyodrębnionym rachunku bankowym Interes Narodowy", o którym mowa w pkt A.1 powyżej. Nadwyżka środków na rachunku Interes Narodowy" jest przekazywana do budżetu państwa na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6 Ad b) Funkcjonowanie agencji kredytów eksportowych wspieranych ze środków publicznych W związku z faktem, iż - poza sporadycznymi przypadkami - KUKE co do zasady jako jedyna świadczy ustugi w zakresie ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego oraz ubezpieczenia należności średnio i długoterminowych, trudno mówić o analogiach w przyjętych rozwiązaniach w ofercie KUKE oraz ubezpieczycieli prywatnych. Najważniejsze różnice pomiędzy warunkami oferowanymi w ww. sytuacjach przez ubezpieczycieli prywatnych a ofertą KUKE są następujące: - ubezpieczenie z gwarancjami Skarbu Państwa jest oferowane jako niezależna polisa dedykowana wyłącznie do ubezpieczenia należności od wybranych odbiorców w krajach o niełatwo zbywalnym ryzyku rynkowym, podczas gdy ubezpieczyciele prywatni ubezpieczają zarówno należności od dłużników w krajach o łatwo zbywalnym ryzyku rynkowym, jak i krajach o ryzyku niełatwo zbywalnym w ramach jednej umowy ubezpieczenia; ubezpieczyciele prywatni obejmują ochroną ubezpieczeniową cały obrót realizowany przez danego eksportera w zakresie akceptowalnych dla ubezpieczyciela ryzyk, dodatkowo do polisy komercyjnej polski eksporter może wykupić w KUKE polisę dotyczącą należności od ryzyka nierynkowego, w ramach której ustalone zostały limity na wybranych kontrahentów z krajów o niełatwo zbywalnym ryzyku rynkowym. - ubezpieczenie ze wsparciem Skarbu Państwa może być stosowane jedynie w przypadku eksportu polskich towarów i usług w myśl ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych; natomiast ubezpieczenia oferowane przez ubezpieczycieli prywatnych obejmują ochroną transakcje eksportowe bez względu na kraj pochodzenia. - ubezpieczenie gwarantowane przez Skarb Państwa obejmuje ochronę utraty należności w wyniku urzeczywistnienia się zarówno ryzyka handlowego, jak i ryzyka politycznego; ubezpieczyciele prywatni natomiast zabezpieczają transakcje tylko w zakresie bankructwa czy zwłoki w płatności kontrahenta (ryzyko handlowe); w przypadku niepokojących sygnałów o pogorszeniu sytuacji ekonomicznej czy politycznej w kraju, firmy prywatne redukują lub wręcz wycofują zaangażowanie na danym rynku, co jest podyktowane zarówno strategią działania firm, jak i mniejszą możliwością reasekuracji takich transakcji na rynku prywatnym. - KUKE w odniesieniu do ubezpieczenia od ryzyka nierynkowego pobiera wyłącznie stawkę za ubezpieczenie określoną w pkt A.1 powyżej, zaś stawka ubezpieczycieli prywatnych to wypadkowa ubezpieczonego obrotu, krajów eksportu, branży, struktury należności i wielu innych czynników; ostateczna decyzja dotycząca ceny ubezpieczenia prywatnego zapada w drodze negocjacji, a odnosi się do składki ubezpieczeniowej, opłat za ocenę i monitorowanie kontrahentów i windykacji należności objętych polisą. A.3. Sytuacja na rynku W okresie kryzysu gospodarczego zdarzały się sytuacje, w których ze względu na pogorszenie globalnej sytuacji ekonomicznej i politycznej, rodzimi przedsiębiorcy z dnia na dzień zostali pozbawieni ochrony ubezpieczeniowej swoich transakcji w niektórych krajach UE (Wik. Brytania, Irlandia), na rynkach wschodnich, w krajach bałtyckich oraz na rynku lokalnym. Równocześnie stawki ubezpieczeniowe wzrosty na rynku średnio o 50%. W okresie kryzysowym anulowaniu podlegały limity dotyczące całych branż czy krajów, bez analizy indywidualnej sytuacji dłużnika. Gospodarka realna szczególnie odczuła problemy z dostępem do finansowania z banków (tak w zakresie kredytu inwestycyjnego, jak i obrotowego). Dotyczyło to zwłaszcza małych i średnich podmiotów. W okresie kryzysowym ograniczony został również dostęp do innych produktów finansowych wspierających wymianę handlową, np. faktoring (wyższe ceny, mniejsze limity, ostrzejsza selekcja należności do wykupu). Wnioskiem z kryzysu dla polskiej gospodarki jest to, że globalne instytucje zarówno ubezpieczeniowe, jak i finansowe mają tendencję do prowadzenia globalnej polityki

7 sprzedażowej i przyjmowania strategii, która nie odzwierciedla stanu lokalnego rynku. W Polsce efektem tego bylo gwałtowne ograniczenie dostępu do ubezpieczenia w trakcie kryzysu. Takie samo podejście stosowały banki - podjęte przez nie działania o charakterze organizacyjnym, które dotknęły również lokalne oddziały banków międzynarodowych w Polsce - wpływają na dostęp do finansowania długo po zakończeniu trwania kryzysu. Prognozy na kolejne lata Aktualnie - choć następuje powolny powrót do sytuacji sprzed kryzysu - poziom płynności i dostępu do instrumentów finansowania (w tym poziom cen) wciąż daleko odbiega od obserwowanego do połowy roku W zakresie ubezpieczeń kredytów kupieckich powrót konkurencji jest bardziej widoczny (w tym powrót do niskich stawek za ubezpieczenie). Aktywne są szczególnie firmy, które dzięki pozbawieniu klientów ochrony w okresie kryzysowym notowały umiarkowany poziom szkodowości. Teraz bowiem muszą mieć silne argumenty (np. cena) do przekonania klientów do nawiązania ponownie współpracy. Ceny wciąż jednak są wyższe od oferowanych przed kryzysem. A.4. Uzasadnienie interwencji państwa Biorąc pod uwagę doświadczenia z okresu kryzysu, ugruntowało się przekonanie o konieczności istnienia możliwości interwencji państwa na rynku finansowym, a także przekonanie o konieczności istnienia możliwości szybkiej reakcji państwa w przypadku nieuzasadnionych sytuacją realnej gospodarki raptownych decyzji sektora finansowego, powodujących rozlanie" się kryzysu finansowego na przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę, iż prywatne firmy reasekuracyjne aktualnie nie wykazują gotowości do pokrywania krótkoterminowych ryzyk handlowych i politycznych krajów o niełatwo zbywalnym ryzyku rynkowym, jak również ryzyk średnio i długoterminowych, stała obecność państwa jest pożądana. Niechęć instytucji komercyjnych do obejmowania niektórych ryzyk ma charakter strukturalny, a nie cykliczny, spowodowany malejącą możliwością analizy ryzyka wraz z wydłużającym się okresem spłaty kredytu eksportowego oraz rosnącym znaczeniem ryzyka wynikającego z otoczenia politycznego w danym kraju. Zachowawcze stanowisko reasekuratorów w tym zakresie zostało wzmocnione przez kryzys ekonomiczny, który wpłynął negatywnie na wyniki ubezpieczycieli w zakresie omawianych ryzyk. Brak wsparcia państwa w zakresie krótkoterminowych ryzyk nierynkowych może poważnie ograniczyć możliwości dostępu eksporterów do tego typu ubezpieczeń. SEKCJA B: Komunikat B. 1. Zakres Władze polskie nie widzą potrzeby rozszerzenia zakresu Komunikatu w celu uwzględnienia finansowania średnio i długoterminowego, bowiem kwestie takich ubezpieczeń są szeroko regulowane w międzynarodowym systemie handlu. W zakresie tych ubezpieczeń obowiązują rozbudowane regulacje OECD (w szczególności Consensus OECD, dotyczący istotnych warunków minimalnych, zgodnie z którymi mogą być udzielane kredyty eksportowe z okresem spłaty dwa lata i dłuższym, jak również regulacje dotyczące minimalnych stawek za ubezpieczenie w ramach Malzkuhn-Drysdale Package). Regulacje w ramach OECD mają zagwarantować tzw. level-playing field, czyli zapewnić, aby konkurencja między eksporterami z poszczególnych krajów opierała się na cenie i jakości wysyłanego towaru, a nie na warunkach finansowania ze wsparciem państwa. Przepisy te ustanawiają również system notyfikacji OECD indywidualnych transakcji o określonych warunkach.

8 В.2. Ryzyko rynkowe" i nierynkowe" Aktualna definicja ryzyka rynkowego i nierynkowego jest jasna i klarowna. O zakwalifikowaniu państwa na listę krajów wyłączonych z definicji odnoszącej się do ryzyka nierynkowego powinna decydować ogólna i długotrwała niechęć firm komercyjnych do podejmowania ryzyka (umotywowana np. brakiem dostępu do rzetelnej informacji, dużym wpływem czynników nieprzewidywalnych znajdujących się poza kontrolą indywidualnych podmiotów - ryzyko polityczne, brakiem rozeznania i wiedzy o danym rynku, lecz także np. perspektywą czasową ryzyka). W związku z powyższym, władze polskie uważają, iż w nowym Komunikacie zakres ryzyka rynkowego nie powinien ulec rozszerzeniu. B.3. Klauzula zwalniająca od odpowiedzialności (escape clause) Z informacji przekazywanych władzom polskim przez inne europejskie agencje oferujące ubezpieczenia ze wsparciem ze środków publicznych wynika, iż wymogi dowodowe są kłopotliwe i uniemożliwiają szybką interwencję w sytuacji nagłego załamania rynku. W przypadku kryzysu, powinna istnieć możliwość skorzystania z klauzuli zwalniającej od odpowiedzialności, a kryteria umożliwiające ubieganie się o skorzystanie z tej klauzuli powinny być przejrzyste i ogólnie dostępne. Interwencja państwa nie powinna mieć również charakteru antycyklicznego, więc w przypadku gdy agencje komercyjne trwale ignorują niektóre rynki bądź sektory z uwagi np. na ekonomię skali, również powinna istnieć taka możliwość. SEKCJA C: Przyszłość Komunikatu w sprawie krótkoterminowego kredytów eksportowych oraz inne kwestie ubezpieczenia Władze polskie uważają, iż Komunikat powinien zostać utrzymany, ponieważ zapewnia przejrzystość stosowania reguł w zakresie pomocy publicznej. Władze polskie zgadzają się na kontakt ze strony służb Komisji.

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jolanta Czekalska, Dyrektor Biura Terenowego KUKE S.A. w Katowicach Katowice, 25.06.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2016 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu V Konferencja dla Budownictwa 21.05.2013 r. Plan prezentacji 1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Wpływ zasad ubezpieczenia kredytów eksportowych na zmiany w skali i w strukturze towarowej polskich dostaw dla zagranicy w okresie 2001-2005

Wpływ zasad ubezpieczenia kredytów eksportowych na zmiany w skali i w strukturze towarowej polskich dostaw dla zagranicy w okresie 2001-2005 Dr Henryk Czubek Katedra Handlu Zagranicznego Wpływ zasad ubezpieczenia kredytów eksportowych na zmiany w skali i w strukturze towarowej polskich dostaw dla zagranicy w okresie 2001-2005 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

8. Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację programu rządowego.

8. Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację programu rządowego. Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015 Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2015 Z BGK przyszłośćzaczyna siędziś MisjąBGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Rządowy Program Warszawa 2015 Agenda 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 2. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu 3. Krótkoterminowe instrumenty wspierania eksportu 4.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu 2010 Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu Andrzej Ślączko Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Warszawa, 20 października 2010r. BGK wspiera polski eksport

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

- Rosja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Rosja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku 2008. W 2009

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu

Finansowe Wspieranie Eksportu Finansowe Wspieranie Eksportu Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego GO IRAN Warszawa 2015 1 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2014 rok (działalność gwarantowana przez Skarb Państwa)

Raport roczny za 2014 rok (działalność gwarantowana przez Skarb Państwa) Raport roczny za 2014 rok (działalność gwarantowana przez Skarb Państwa) 00-121 Warszawa, ul. Sienna 39, tel. 22/35 68 300, faks: 22/313 01 20 e-mail: kontakt@kuke.com.pl, www.kuke.com.pl Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 Taryfa Srebrna 1. Opłata miesięczna Cena Kwota VAT Cena Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 * Abonent w bieżącym miesiącu otrzymuje odliczenie od abonamentu z tytułu przekroczenia rachunku

Bardziej szczegółowo

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE CZESKIEJ, POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ OFERTY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH

PORÓWNANIE CZESKIEJ, POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ OFERTY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH dr Henryk Czubek Katedra Handlu Zagranicznego Akademia Ekonomiczna w Krakowie PORÓWNANIE CZESKIEJ, POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ OFERTY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH Wstęp Jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest WER w Warszawie, zwany dalej. 2. Urzędami wymiany dla paczek

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

- Kanada. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Kanada. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran polskich przedsiębiorstw: Iran Konferencja Iran post sanctions Warszawa, 2 września 2016 Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji Wsparcie ze strony Grupy BGK Wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach

Bardziej szczegółowo

PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy

PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy 1 Afganistan 2 Afryka Południowa Republika Patrz: Republika Południowej Afryki (RPA) 3 Albania 10 A2 4 Algieria

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Usługi podstawowe Stawka z VAT PLAN 60 minut PLAN 300 minut PLAN rozgadany PLAN rozgadany Czas naliczania 30s/1s

Bardziej szczegółowo