BIBLIOTECZKA LOWES NGO KOTNIS-GÓRKA EMILIA WYSOCKI MATEUSZ KARTA KATALOGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOTECZKA LOWES NGO KOTNIS-GÓRKA EMILIA WYSOCKI MATEUSZ KARTA KATALOGOWA"

Transkrypt

1 KOTNIS-GÓRKA EMILIA WYSOCKI MATEUSZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. ZARZĄDZANIE, KREOWANIE WIZERUNKU I WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI W III SEKTORZE, Helion, Gliwice TRZECI SEKTOR W POLSKICH REALIACH - POZYSKIWANIE ŚRODKÓW - POSZUKIWANIE NAJLEPSZYCH LUDZI - MARKETING ORGANIZACJI - PR WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY - ROLA RZECZNIKA PRASOWEGO - KONFERENCJE PRASOWE OD A DO Z - WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI ISBN NR INW. BL-008

2 CHRZCZONOWICZ MONIKA KRAWCZYK ANETA JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE I NAPISAĆ JEGO STATUT INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa CO TO JEST STOWARZYSZENIE, DLACZEGO I KIEDY WARTO JE ZAŁOŻYĆ - OD IDEI DO DOKUMENTÓW - STATUS STOWARZYSZENIA - WNIOSEK O REJESTRACJĘ STOWARZYSZENIA W KRS - DECYZJE KRS (ZAREJESTROWANIE,ODMOWA) I ODWOŁANIA - ODDZIAŁ (KOŁO) STOWARZYSZENIA I JEGO REJESTRACJA - STOWARZYSZENIE ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ - STOWARZYSZENIA ZWYKŁE, KLUBY SPORTOWE I ZWIĄZKI STOWARZYSZEŃ - PORÓWNANIE STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI - PRZYKŁAD STATUTU STOWARZYSZENIA - GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA STOWARZYSZENIA ISBN NR INW. BL-001

3 KACZMAREK BEATA MARIA JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ? INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa CZYM JEST FUNDACJA I DLA JAKICH CELÓW POWSTAJE - OD POMYSŁU DO REJESTRACJI - WNIOSEK O REJESTRACJĘ FUNDACJI W KRS - DECYZJE KRS (ZAREJESTROWANIE, ODMOWA) I ODWOŁANIA - PRZEDSTAWICIELSTWA FUNDACJI ZAGRANICZNYCH - OBOWIĄZKI FUNDACJI PO ZAREJESTROWANIU W KRS (REGON, KONTO, NIP, SPRAWOZDAWCZOŚĆ) - PORÓWNANIE STOWARZYSZENIA I FUNDACJI -GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA FUNDACJI ISBN NR INW. BL-002

4 CHRZCZONOWICZ MONIKA JAK NAPISAĆ STATUT FUNDACJI? INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa INFORMACJE OGÓLNE - CO MUSI ZAWIERAC STATUT FUNDACJI - CO JESZCZE MOŻE ZAWIERAĆ STATUT FUNDACJI - CO MUSI ZAWIERAĆ STATUT ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ O STATUCIE - PRZYKŁAD STATUTU FUNDACJI ISBN NR INW. BL-003

5 DADEL MARCIN GAŁĄZKA ALINA DOTACJA OD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ CZ. I wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa CZ. I: - JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ WNIOSKU ISBN NR INW. BL-005

6 KACZMAREK BEATA MARIA es JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa INFORMACJE PODSTAWOWE - OD POMYSŁU DO REJESTRACJI ETAPY POWSTAWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W KRS - SPÓŁDZIELNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ISBN NR INW. BL-004

7 DADEL MARCIN GAŁĄZKA ALINA DOTACJA OD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ cz. II wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa CZ. II: - UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ - JAK SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE ISBN NR INW. BL-006

8 SUSKI PAWEŁ STOWARZYSZENIA I FUNDACJE BIBLIOTEKA PRAWNIKA, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011 IV wydanie cieszącej się popularnością książki, uwzględniające zmiany prawne, a także najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo ISBN NR INW. BL-007

9 IGOR POSTUŁA ALEKSANDER WERNER Pr PRAWO POMOCY PUBLICZNEJ Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008 I wydanie - POJĘCIE POMOCY PUBLICZNEJ - REGLAMENTACJA UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ - POMOC PUBLICZNA JAKO INSTRUMENT POLITYKI GOSPODARCZEJ ISBN NR INW. BL-009

10 RYSZARD PRASZKIER ANDRZEJ NOWAK es PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA. Teoria i praktyka OFICYNA LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012 W książce przedstawiono teorię i praktykę uzyskiwania zmiany społecznej, szczególnie takiej, która jest długofalowa, nieodwracalna, tworzy obywatelski kapitał społeczny, daje perspektywy, optymizm i otwiera drogę do nowych umiejętności. Ponad dwadzieścia ciekawych przykładów z całego świata ISBN NR INW. BL-010

11 WIOLETTA CZEMIEL-GRZYBOWSKA es ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM W PROCESIE KONWERGENCJI WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SEDNO SP. Z O.O., Warszawa 2012 Książka skierowana jest do osób praktycznie zainteresowanych zakładaniem lub wspieraniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) w lokalnych środowiskach: do władz i instytucji samorządowych, lokalnych organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnej ISBN NR INW. BL-011

12 Pr PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. Stan prawny na 1 września 2012 r. Wyd. OD.NOWA, Kraków 2012 Książka skierowana jest do osób praktycznie zainteresowanych zakładaniem lub wspieraniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) w lokalnych środowiskach: do władz i instytucji samorządowych, lokalnych organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnej ISBN NR INW. BL-012

13 MAŁGORZATA BOROWSKA IZABELA DEMBICKA-STARSKA MOCNI W PROMOCJI. PODRĘCZNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012 Nowoczesny poradnik, a w nim: I. Po co, czyli cele promocji II. Kto, czyli wizytówka organizacji III. Co, czyli budowanie skutecznego przekazu IV. Do kogo, czyli odbiorcy V. Narzędzia promocji VI. Relacje z mediami VII. Promocja projektu VIII. Pieniądze na promocję IX. Zarządzanie promocją ISBN NR INW. BL-013

14 MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa Na początku jest projekt, czyli o różnicach między projektem i wnioskiem 2. Jak zaplanować i stworzyć dobry projekt 3. Bez problemu nie ma projektu 4. Cel - jaka będzie zmiana? 5. Czas na działanie 6. Ile to kosztuje 7. Piki robią wyniki o rezultatach działań 8. Planujemy ocenę 9. O projektu do wniosku 10. Od czego zacząć poszukiwanie sponsora 11. Wniosek to oferta 12. Piszemy wniosek 13. Przed zaklejeniem koperty ISBN NR INW. BL-014

15 TERESA ZAGRODZKA TOMASZ BRUSKI PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012 I. Wstęp II. Polityka rachunkowości, koszty. Budżet, umowy III. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, kasa, gospodarka finansowa IV. Terminy składania deklaracji i zapłaty zobowiązań wobec budżetu państwa oraz inne obowiązki organizacji V. Sprawozdawczość finansowa ISBN NR INW. BL-015

16 ŁUKASZ WASZAK JAK KORZYSTAĆ Z INICJATYWY LOKALNEJ? INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011 I. Wstęp II. Inicjatywa lokalna definicje i podstawy prawne III. Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna IV. Budżet samorządu a finansowanie inicjatywy V. Inicjatywa lokalna wskazówki dla samorządu VI. Planowanie i budżetowanie inicjatywy wskazówki dla wnioskodawców VII. Złożenie wniosku i umowa o realizację inicjatywy VIII. Realizacja inicjatywy lokalnej krok po kroku IX. Zakończenie X. Przykładowe wzory: uchwała, wniosek i umowa dotycząca inicjatywy lokalnej XI. Wyciąg z tekstu ustawy o pożytku ISBN NR INW. BL-016

17 MONIKA CHRZCZONOWICZ ANETA KRAWCZYK ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012 I. Wstęp II. Definicje: organizacja pożytku publicznego, organizacja pozarządowa, działalność pożytku publicznego III. Ubieganie się o status OPP IV. Korzyści, czyli o przywilejach OPP V. Podatek pod specjalnym nadzorem, czyli 1% VI. Obowiązki organizacji pożytku publicznego VII. Ubieganie się o status OPP, czyli o rejestracji w KRS oraz zgłaszaniu zmian w KRS ISBN NR INW. BL-017

18 MICHAEL NORTON MICHAEL EASTWOOD JAK PISAĆ JESZCZE LEPSZE WNIOSKI O DOTACJE DO FIRM PRYWATNYCH I FUNDACJI PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Wyd. 3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 1. Wprowadzenie: Co sprawia, że wniosek jest dobry? 2. Elementy dobrego wniosku 3. Udoskonalanie wniosku 4. Kalkulacja kosztów projektu 5. Poprawa warsztatu pisarskiego 6. Jak napisać dobry wniosek 7. Punkt widzenia fundatora 8. Jak udoskonalić wniosek Studia przypadków 9. Ocena wniosku ISBN NR INW. BL-018

19 es EKONOMIA SPOŁECZNA I BIZNES - PARTNERSTWO SUKCESU Wyd. Small Business Service i Community Action Network, Londyn 2016 I. Wstęp II. Inicjatywa lokalna definicje i podstawy prawne III. Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna IV. Budżet samorządu a finansowanie inicjatywy V. Inicjatywa lokalna wskazówki dla samorządu VI. Planowanie i budżetowanie inicjatywy wskazówki dla wnioskodawców VII. Złożenie wniosku i umowa o realizację inicjatywy VIII. Realizacja inicjatywy lokalnej krok po kroku IX. Zakończenie X. Przykładowe wzory: uchwała, wniosek i umowa dotycząca inicjatywy lokalnej XI. Wyciąg z tekstu ustawy o pożytku ISBN NR INW. BL-019

20 BAL PRZEJRZYSTA GMINA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KORUPCJA. RAPORT Z BADAŃ BIBLIOTEKA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ vol. 1. Wyd. Nowy Świat, Warszawa 2002 Teksty artykułów i raportu przygotowane i wydane w ramach projektu Przejrzysta gmina narzędzie wspierające społeczną kontrolę funkcjonowania administracji publicznej w Polsce ISBN NR INW. BL-020

21 BAL LOKALNE UCZESTNICTWO OBYWATELSKIE BIBLIOTEKA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ vol. 2. Wyd. Nowy Świat, Warszawa 2002 Publikacja zawiera teksty raportów z badań, które zostały przeprowadzone w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ASOCJACJE ISBN NR INW. BL-021

22 BAL LOKALNE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIE MAPY AKTYWNOŚCI. RAPORTY Z BADAŃ BIBLIOTEKA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ vol. 3. Wyd. Nowy Świat, Warszawa 2004 ISBN X NR INW. BL-022

23 JAN HERBST BAL OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO BIBLIOTEKA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ vol. 4. Wyd. Nowy Świat, Warszawa 2005 ISBN NR INW. BL-023

24 HENRYK CIOCH ANDRZEJ KIDYBA USTAWA O FUNDACJACH. KOMENTARZ Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, wyd. 2, Warszawa 2010 ISBN NR INW. BL-024

25 HENRYK CIOCH PRAWO FUNDACYJNE Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, wyd. 2, Warszawa 2011 Część I. Fundacja jako osoba prawna 1. Pojęcie i rodzaje4 fundacji 2. Zakładanie fundacji 3. Ustrój fundacji. Nadzór wpisów do rejestru 4. Przekształcenie i zniesienie fundacji Część II. Wybrane instytucje polskiego prawa fundacyjnego z uwzględnieniem regulacji szczegółowych i orzecznictwa 5. Fundacje prawa publicznego na wybranych przykładach 6. Fundacje kościelne 7. Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych 8. Przegląd orzecznictwa z zakresu polskiego prawa fundacyjnego 9. O potrzebie zmian prawa fundacyjnego 10. Organizacje pożytku publicznego i wolontariat nowe regulacje prawne istotne dla fundacji Część III. Źródła zewnętrzne i wewnętrzne polskiego prawa fundacyjnego 11. Akty prawne 12. Projekty nowych regulacji z zakresu prawa fundacyjnego 13. Tezy orzeczeń 14. Przykładowy wzór statutu i aktu fundacyjnego ISBN NR INW. BL-025

26 SŁAWOMIR LIŻEWSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Pozyskiwanie, gospodarowanie, rozliczanie Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013 Część I. Finansowanie bezpośrednie Składki, darowizny, wpływy z 1%, spadki i zapisy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, sponsoring, loterie, działalność gospodarcza, zbiórki publiczne, dotacje i inne środki pomocowe, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, kapitał żelazny, pożyczki, kredyty i depozyty bankowe Część II. Finansowanie pośrednie Wolontariat, zwolnienie podatkowe, otrzymanie nieruchomości publicznych ISBN NR INW. BL-026

27 DAVID MEERMAN SCOTT I NOWE ZASADY MARKETINGU I PR Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa egz. Publikacja niesie wiedzę, jak korzystać z komunikatorów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy ISBN NR INW. BL i 027-2

28 MAŁGORZATA ANNA SAAR es JAK SAMORZĄDY LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011 Część I. Sektor publiczny a lokalna przedsiębiorczość Część II. Narzędzia wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości Część III. Skuteczność oddziaływania narzędzi stosowanych przez samorządy na rozwój przedsiębiorczości Część IV. Modelowe rozwiązania w zakresie zwiększenia siły oddziaływania samorządów lokalnych na rozwój przedsiębiorczości ISBN NR INW. BL-028

29 WALDEMAR GOS, STANISŁAW HOŃKO, PIOTR SZCZYPA Ks ABC SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. JAK JE CZYTAĆ, INTERPRETOWAĆ I ANALIZOWAĆ CeDeWu.pl, Wyd. II, Warszawa Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego 2. Zasady sporządzania bilansu 3. Interpretacja aktywów trwałych 4. Interpretacja aktywów obrotowych 5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6. Kapitały własne 7. Analiza sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu 8. Interpretacja rachunku zysków i strat 9. Rachunek przepływów pieniężnych ISBN NR INW. BL-029

30 PAWEŁ JAŚKIEWICZ, ANNA OLEJNICZAK POŻYTEK PUBLICZNY I WOLONTARIAT. Komentarz do zmienionych przepisów Wyd. Beck InfoBiznes, Warszawa praktyczne konsekwencje zmian w ustawie - porównanie ze stanem sprzed nowelizacji ustawy - planowanie zmiany w aktach wykonawczych - współpraca administracji publicznej i trzeciego sektora - najczęściej popełniane błędy - alternatywne sposoby zlecania zadań ISBN NR INW. BL-030

31 Red. GRAŻYNA ROSA, AGNIESZKA SMALEC I MARKETING PRZYSZŁOŚCI. Trendy. Strategie. Instrumenty Partnerstwo i komunikacja w regionie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Sczecińskiego nr 596, Szczecin 2010 Część I. Uwarunkowania rozwoju marketingu terytorialnego Część II. Marka i wizerunek regionu Część. III. Partnerstwo w kreowaniu produktu regionu Część IV. Narzędzia i formy komunikacji w marketingu terytorialnym ISSN NR INW. BL-031

32 PAWEŁ MAŁECKI DOTACJE W PRAWIE PODATKOWYM. Dokumentacja i rozliczanie Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 Część I. Dotacje w podatku dochodowym od osób fizycznych Część II. Dotacje w podatku dochodowym od osób prawnych i towarzyszące im zwolnienia Część III. Zwolnienie dotacji z podatku dochodowego podsumowanie Część IV. Dotacje a koszty uzyskania przychodów Część V. Dotacje w podatku od towarów i usług Część VI. Księgowość dotacji z UE przeznaczonych na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ISBN NR INW. BL-032

33 ANDRZEJ OGONOWSKI, ALDONA GIBALSKA FUNDACJE I STOWARZYSZENIA funkcjonowanie i opodatkowanie Forum doradców podatkowych, Kraków 2013 Część I. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji Część II. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń Część III. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacja pożytku publicznego Część IV. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń Część V. Wzory dokumentów Część VI. Zasady rachunkowości w organizacjach pozarządowych Część VII. Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu Część VIII. Wzór polityki rachunkowości Cześć IX. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej praz prowadzących działalność gospodarczą Część X. Za pan brat z księgowością ISBN NR INW. BL-033

34 Halina Sobocka-Szczapa es Ekonomia społeczna w Polsce Wyd. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2010 Część I. Ekonomia społeczna problemy wprowadzające Część II. Doświadczenia innych krajów Wolontariat, zwolnienie podatkowe, otrzymanie nieruchomości publicznych ISBN NR INW. BL-034

35 red. Agata Kamińska E Działalność gospodarcza. 542 pytania i odpowiedzi Wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013 I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej II. Formy opodatkowania III. Faktury, noty korygujące IV. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych V. Zawieszenie działalności gospodarczej VI. Podatek od czynności cywilnoprawnych VII. Prawo pracy u małego przedsiębiorcy VIII. Zakaz konkurencji IX. Przekształcenia kapitałowe X. Likwidacja i zakończenie działalności gospodarczej XI. Kontrola przedsiębiorcy, inspekcje XII. Postępowanie sądowe XIII. Zagadnienia różne ISBN NR INW. BL-035

36 Janusz Fudaliński Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce Wyd. Difin SA, Warszawa 2013 I. Koncepcja zarządzania społecznego a sektor organizacji non profit II. Cele, funkcje i zadania sektora organizacji non profit III. Charakterystyka sektora organizacji non profit w Polsce IV. Specyfika zarządzania organizacjami non profit V. Sektor organizacji non profit w Polsce jako przedmiot badań empirycznych VI. Zarządzanie społeczne a proces rozwoju sektora organizacji non profit w Polsce ISBN NR INW. BL-036

37 David Megginson, David Clutterbuck Bob Garvey, Paul Stokes, Ruth Garrett-Harris Mentoring w działaniu Wyd. REBIS, Poznań 2008 Część I. Stan sztuki. Podstawy mentoringu Część II. Studium przypadków organizacji Część III. Studium przypadków indywidualnych Część IV. Co teraz wiemy. Wdrażanie wniosków ISBN NR INW. BL-037

38 John Whitmore Coaching. Trening efektywności Wyd. G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2011 Część I. Zasady coachingu Część II. Coaching w praktyce Część III. Przywództwo zorientowane na wysoką skuteczność Część IV. Transformacja poprzez coaching transpersonalny ISBN NR INW. BL-038

39 Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących dz. gosp. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 Część I. Charakterystyka jednostek nieprowadzących dz. gosp. Część II. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Część III. Dokumentowanie operacji gospodarczych Część IV. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji Część V. Ewidencja aktywów trwałych Część VI. Ewidencja inwestycji krótkoterminowych Część VII. Ewidencja rachunków i kredytów Część VIII. Ewidencja materiałów Część IX. Ewidencja kosztów i przychodów Część X. Ewidencja funduszy, rezerw i funduszy socjalnych Część XI. Ewidencja i ustalanie wyniku finansowego Część XII. Sprawozdawczość finansowa Część XIII. Ochrona danych i odpowiedzialność za księgi rachunkowe Część XIV. Indeks typowych księgowań ISBN NR INW. BL-039

40 Damioan Cyman Aleksandra Zaręba-Cyman Fundacje i stowarzyszenia. Prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją Wyd. ODDK, Gdańsk 2013 Część I. Fundacje i stowarzyszenia prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania Część II. Wzory dokumentów i formularzy ISBN NR INW. BL-040

41 Anna Olejniczak Robert Barański Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych Wyd. C.H. Beck, Warszawa Standaryzacja obszaru opracowywania strategii rozwoju 2. Standaryzacja w obszarze pracy z podopiecznymi i odbiorcami usług 3. Standardy w zakresie współpracy z wolontariatem 4. Standardy i procedury związane z ochroną danych osobowych 5. Standaryzacja obszaru pracy projektem 6. Standardy i procedury dotyczące zbiórek publicznych, kampanii 1% oraz innych kampanii społecznych 7. Standardy i procedury związane ze współpracą trzeciego sektora z administracją publiczną 8. Standaryzacja w obszarze współpracy partnerskiej 9. Standaryzacja w obszarze współpracy ze sponsorami firmowymi 10. Obszar standaryzacji etycznej 11. Standaryzacja w obszarze tworzenia wizerunku organizacji pozarządowej 12. Standardy i procedury z normy ISO 13. Tryb opracowywania, zatwierdzania i publikacji standardów oraz wprowadzania zmian 14. Monitoring i ewaluacja procesu standaryzacji 15. Procedury w procesie standaryzacji organizacji pozarządowych ISBN NR INW. BL-041

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od 16.2.2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE-

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Lipiec 2012 r. Prezentacja została opracowana w ramach projektu pn.: Aktywnie dla dobra wspólnego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo