Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku."

Transkrypt

1 NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Pentium jest wpisanym znakiem towarowym firmy Intel. Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

2 Spis treści: Bezpieczeństwo i konserwacja...1 Wskazówki bezpieczeństwa... 1 Dane indywidualne... 1 Zabezpieczenie danych... 1 Bezpieczeństwo eksploatacji... 2 Modernizacja i naprawa... 3 Miejsce ustawienia... 5 Temperatura otoczenia... 5 Kompatybilność elektromagnetyczna... 5 Podłączanie... 6 Wskazówki do użytkowania modemu... 7 Wskazówki do Touchpadu... 7 Praca z zasilaniem bateryjnym... 8 Konserwacja... 9 Pielęgnacja wyświetlacza Transport Ochrona notebooka przed dostępem niepożądanych osób Wprowadzenie...13 Wskazówki do niniejszej instrukcji obsługi Grupy docelowe Jakość Serwis Zakres dostawy Widok i opis...15 Otwarty notebook Widok z przodu Lewa strona Prawa strona Strona tylna Kontrolki pracy i stanu: Uruchomienie...19 Uruchamianie: Miejsce pracy monitora ii

3 Zasilanie elektryczne...23 Włącznik/wyłącznik Zasilanie sieciowe Zasilanie bateryjne Zastosowanie baterii Wyjmowanie baterii Ładowanie baterii Pojemność baterii Opcje zasilania (Power Management) Power Management i ACPI Tryb Stand-by Stan hibernacji (Hibernate) Wyświetlacz...29 Otwieranie i zamykanie wyświetlacza Rozdzielczość monitora Podłączenie zewnętrznego monitora Wprowadzanie danych...31 Klawiatura Kombinacje klawiszy specyficzne dla notebooków Pole myszy (Touchpad) Główne podzespoły...33 Twardy dysk Ważne katalogi Napęd optyczny Technologia DVD Informacje o nagrywarce CD-RW Karta dźwiękowa Zewnętrzne połączenia Audio Modem Co to jest modem? Złącze modemu Praca w sieci Co to jest sieć? Złącze karty PC bitowa CardBus Zastosowanie kart PC iii

4 Możliwości podłączeń Złącze Universal Serial Bus (USB) Złącze równoległe Złącze PS/ Oprogramowanie...49 Poznaj Windows xp Instalacja oprogramowania Aktywacja Windows Program BIOS Setup Serwis...53 Bezpieczeństwo danych i systemu Zabezpieczanie danych Programy konserwacyjne Dyskietki przywracająca hasło Przywracanie systemu Usuwanie błędów Przywracanie stanu fabrycznego Pierwsza pomoc w razie problemów ze sprzętem n Lokalizacja przyczyny Błędy oraz możliwe ich przyczyny Czy potrzebna jest dalsza pomoc? Obsługa sterowników Warunki gwarancji Błędy pikseli w monitorach LCDs (wyświetlacze TFT) Ograniczenie odpowiedzialności Powielanie niniejszego podręcznika Index...63 iv

5 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego rozdziału oraz przestrzeganie zawartych w nim wskazówek. Dzięki temu zapewnią Państwo niezawodne działanie notebooka oraz jego długą żywotność. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu notebooka. Należy starannie przechowywać instrukcję obsługi, aby móc przekazać ją nowemu właścicielowi w razie ewentualnej odsprzedaży monitora notebooka. DANE INDYWIDUALNE Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane: Numer seryjny... Data zakupu... Miejsce zakupu... Jeśli karta została już wysłana, numer można znaleźć z tyłu notebooka. Numer należy przepisać również na dokument gwarancyjny. ZABEZPIECZENIE DANYCH Po każdorazowej aktualizacji danych należy dokonać zabezpieczenia danych na nośniku zewnętrznym (CD-R: patrz strona 53). Roszczenia o odszkodowanie strat spowodowanych utratą danych i strat z nich wynikających są wykluczone. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 1

6 BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI Nie otwierać obudowy notebooka, akumulatora i zasilacza sieciowego! Może spowodować to zwarcie elektryczne lub nawet zapalenie się instalacji i i tym samym uszkodzenie notebooka. Nie wkładać przedmiotów do wnętrza monitora notebooka przez szczeliny i otwory. Może spowodować to zwarcie lub zapalenie się instalacji, co prowadzić może do uszkodzenia monitora notebooka. Szczeliny i otwory notebooka spełniają funkcję wentylacji. Nie należy przykrywać otworów, ponieważ grozi to przegrzaniem. Nie pozostawiać bez nadzoru dzieci bawiących się urządzeniami elektrycznymi. Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznać grożących niebezpieczeństw. Notebook nie jest przeznaczony do eksploatacji w zakładach przemysłu ciężkiego. Nie używać notebooka podczas burzy, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych uderzeniem pioruna. Pęknięcie monitora grozi doznaniem obrażeń. Resztki rozbitego monitora należy zbierać w rękawicach ochronnych. Należy przekazać je do najbliższego centrum obsługi klienta celem właściwego usunięcia. Po zebraniu resztek należy umyć ręce wodą i mydłem, ponieważ nie można wykluczyć, że z monitora nie wydostały się środki chemiczne. Napędy optyczne (CD/CDRW/DVD) są laserami klasy 1, o ile urządzenia te pracują w zamkniętej obudowie notebooka. Nie usuwać osłon napędów, ponieważ wydobywają się z nich niewidoczne gołym okiem promienie lasera. 2 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

7 Nie należy kłaść przedmiotów na notebook oraz nie wywierać nacisku na monitor. Grozi to pęknięciem monitora. Wyświetlacza nie należy rozkładać pod kątem większym niż 180. Nie otwierać siłą. Nie dotykać wyświetlacza palcami i kanciastymi ostrymi przedmiotami, w celu uniknięcia uszkodzeń. Nie podnosić notebooka za wyświetlacz, ponieważ mogą pęknąć zawiasy. Notebook należy natychmiast wyłączyć lub nie należy go włączać, wyciągnąć wtyczkę sieciową i zwrócić się do naszego działu serwisowego, jeśli zasilacz sieciowy lub kabel sieciowy albo wtyczka są nadtopione lub uszkodzone. Należy wymienić uszkodzony zasilacz lub kabel na oryginalne części zamienne. Nie można ich naprawiać pod żadnym pozorem.... obudowa notebooka jest uszkodzona lub do wnętrza przedostała się ciecz. Należy oddać notebook do kontroli przez dział serwisowy. W przeciwnym razie notebook nie będzie pracował w sposób bezpieczny. Może wystąpić śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek porażenia elektrycznego lub niebezpieczeństwo dla zdrowia na skutek niebezpiecznego promieniowania lasera! MODERNIZACJA I NAPRAWA Modernizację notebooka należy zlecać tylko i wyłącznie specjalistom, posiadającym stosowne kwalifikacje. Jeśli nie mają Państwo stosownych kwalifikacji, modernizację należy zlecić serwisantowi. Należy zwrócić się do naszego centrum serwisowego, w przypadku wystąpienia technicznych problemów z Państwa notebookiem. W przypadku konieczności naprawy prosimy o zwracanie się tylko i wyłącznie z naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 3

8 WSKAZÓWKI DLA SERWISANTA Otwieranie obudowy notebooka oraz jego modernizacja są zastrzeżone tylko dla serwisantów. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne. Przed otwarciem obudowy wyciągnąć wszystkie kable zasilające i przyłączeniowe i wyciągnąć baterię. Jeśli przed otwarciem notebook nie zostanie odłączony od prądu, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów. Wewnętrzne podzespoły notebooka mogą zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne (ESD). Wszelkie czynności związane z rozbudową, zmianą lub naprawami należy wykonywać w miejscu chronionym przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Jeśli jest to nie możliwe, należy nałożyć rękawicę antystatyczną lub dotykać dobrze przewodzących metalowych przedmiotów. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych czynności będą usuwane przez nas odpłatnie. OSTROŻNIE! Na płycie głównej znajduje się bateria litowa. Nie może być ona ładowana, jak i wystawiana na wysokie temperatury lub ogień. Przechowywać baterie z dala od dzieci. Jeśli bateria zostanie nieprawidłowo wymieniona, istnieje zagrożenie wybuchem. Wymieniać baterię wyłącznie na ten sam typ (CR 2032). Baterie są odpadami specjalnymi i muszą być fachowo usuwane. Wskazówki dotyczące promieniowania laserowego : W notebookach stosowane są lasery klasy 1 do 3b. Przy zamkniętej obudowie notebooka urządzenie spełnia wymogi klasy 1. Po otwarciu notebooka uzyskujemy dostęp do lasera do klasy 3b. W przypadku demontażu i/lub otwarcia urządzenia laserowego należy przestrzegać następujących zasad: Wbudowany napęd optyczny nie posiada części, które wymagają konserwacji lub napraw. Napędy optyczne mogą być naprawiane tylko i wyłącznie przez producenta. Nie należy patrzeć na promień lasera, również przez instrumenty optyczne. Nie kierować promieni lasera w swoją stronę Unikać napromieniowania oczu lub skóry bezpośrednim lub rozproszonym promieniowaniem. 4 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

9 MIEJSCE USTAWIENIA Notebook oraz podłączone urządzenia należy przechowywać w miejscach suchych, niezakurzonych oraz nienarażonych na wysokie temperatury oraz na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Nieprzestrzeganie ten zasad może spowodować zakłócenia lub uszkodzenia notebooka. Nie użytkować notebooka na zewnątrz. Notebook oraz podłączone urządzenia należy ustawić i użytkować na powierzchniach stabilnych, równych i nienarażonych na wibracje, aby nie dopuścić do przewrócenia się notebooka. Nie należy pracować przez dłuższy czas z notebookiem na kolanach lub na innej części ciała, ponieważ emisja ciepła na dolnej stronie notebooka powoduje niepożądane ogrzanie się części. TEMPERATURA OTOCZENIA Notebook może pracować w temperaturze od 5 C do 35 C oraz względnej wilgotności powietrza 20% - 80% (nieskraplającej się). W stanie wyłączonym notebook może być składowany w temperaturze od 0 C do 60 C. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA W przypadku podłączenia dodatkowych podzespołów należy przestrzegać Dyrektyw dla kompatybilności elektromagnetycznej (EMV). Należy uwzględnić dodatkowo, że w połączeniu z niniejszym notebookiem należy stosować tylko ekranowane kable (maks. 3 metry) do zewnętrznych interfejsów. Zachować co najmniej odstęp jednego metra od magnetycznych źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości (odbiornik telewizyjny, głośniki, telefon komórkowy) aby uniknąć zakłóceń radiowych oraz utraty danych. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 5

10 PODŁĄCZANIE Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego podłączenia notebooka: ZASILANIE ELEKTRYCZNE Nie otwierać obudowy zasilacza sieciowego. Otwarcie obudowy stanowi zagrożenie dla życia na skutek porażenia prądem. Podzespoły zasilacza nie wymagają konserwacji. Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu notebooka. Powinno być łatwo dostępne. Aby odłączyć notebook od zasilania elektrycznego (przez zasilacz sieciowy) wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Zasilacz sieciowy notebooka (model: FSP120-1ADE21/FSP120-AAC) podłączać tylko do uziemionych gniazd o parametrach: AC V~, 50/60 Hz. Jeśli nie znane są parametry sieci energetyczne, należy zwrócić się do właściwego dostawcy energii elektrycznej. Należy używać tylko i wyłącznie zasilacza sieciowego i kabla znajdującego się w komplecie. Przy zastosowaniu przedłużacza należy sprawdzić, czy spełnia on wymogi VDE. W razie wątpliwości zasięgnąć opinii instalatora-elektryka. Dla dodatkowego bezpieczeństwa zalecamy zastosowanie urządzenia chroniącego przed przepięciami, aby zabezpieczyć notebook przed uszkodzeniami na skutek przepięć lub uderzeń pioruna. W celu odłączenia zasilacza sieciowego z sieci elektrycznej, należy wyciągnąć najpierw wtyczkę z gniazda, a następnie wtyczkę z notebooka. Odwrotna kolejność może spowodować uszkodzenie zasilacza sieciowego lub notebooka. Przy wyciąganiu z gniazda należy przytrzymać wtyczkę. Nie należy ciągnąć za kabel. 6 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

11 OKABLOWANIE Kabel należy ułożyć w takie sposób, aby nikt nie mógł nastąpić na niego ani potknąć się o niego. Nie stawiać na kablu przedmiotów, które mogłyby go uszkodzić. WSKAZÓWKI DO UŻYTKOWANIA MODEMU Jeśli Państwa system wyposażony jest w modem, należy pamiętać o tym, że można podłączyć go do analogowej sieci telefonicznej. Nie należy podłączać go natomiast do sieci cyfrowej (ISDN itp.), ponieważ może spowodować to uszkodzenie modemu lub przyłączonych urządzeń oraz sieci telefonicznej. Jeśli notebook wyposażony jest w modem, modem ten podlega kontroli i odpowiada dyrektywie europejskiej dla instalacji radiowych i telekomunikacyjnych (R&TTE 1999/5/EG). CE 0682! WSKAZÓWKI DO TOUCHPADU Touchpad obsługuje się kciukiem lub innym palcem. Reaguje on na energię emitowaną przez skórę. Nie należy używać długopisów lub innych przedmiotów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie touchpadu. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 7

12 PRACA Z ZASILANIEM BATERYJNYM W celu przedłużenia żywotności i sprawności baterii oraz zapewnienia bezpiecznej pracy, należy przestrzegać poniższych wskazówek: Nie poddawać baterii dłuższemu, bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych lub wysokim temperaturom. Nie wrzucać baterii do ognia. Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może spowodować wybuch baterii. Nie otwierać baterii. W baterii nie znajdują się części wymagające konserwacji. Unikać zabrudzenia oraz styczności z materiałami przewodzącymi oraz z substancjami chemicznymi oraz środkami czyszczącymi. Do ładowania baterii stosować tylko znajdujący się w zestawie oryginalny zasilacz (model: FSP120-1ADE21/FSP120-AAC). Upewnić się (wskazanie lub sygnał akustyczny notebooka), czy bateria wyładowała się całkowicie, zanim rozpoczniemy jej ładowanie. Baterię należy wymieniać na baterię tego samego typu lub na zalecany przez producenta odpowiedni typ baterii. Baterię należy ładować do momentu zgaśnięcia kontrolki ładowania. Należy przestrzegać wskazówek znajdujących się w podrozdziale Ładowanie baterii na stronie 25, aby prawidłowo ocenić stan naładowania baterii. Baterię wymieniać po wyłączeniu urządzenia. Akumulatory są odpadami specjalnymi. Zużyte baterie należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Dział obsługi klienta może udzielić Państwu stosownych informacji. 8 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

13 KONSERWACJA Uwaga! W obudowie notebooka nie ma części wymagających konserwacji lub czyszczenia. Żywotność notebooka można przedłużyć przestrzegając poniższych wskazówek: Przed czyszczeniem notebooka wyciągnąć wtyczkę sieciową, wszystkie kable oraz wyjąć baterię. Notebook należy czyścić lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczkę. Nie używać rozpuszczalników, żrących lub gazowych środków czyszczących. Do czyszczenia optycznego napędu używać czyszczących dysków CD-ROM lub podobnych produktów, które czyszczą soczewkę napędu. Kurz lub tłuszcz na touchpad zmniejsza wrażliwość. Kurz i brud z powierzchni touchpada należy usuwać klejącą taśmą papierową. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 9

14 PIELĘGNACJA WYŚWIETLACZA Przed przerwą w pracy należy zamykać notebook. Należy unikać zarysowań powierzchni wyświetlacza, ponieważ można go łatwo uszkodzić. Należy uważać, aby na ekranie nie pozostawały kropelki wody. Woda może spowodować trwałe odbarwienia. Ekran czyścić miękką, niestrzępiącą się ściereczką. Wyświetlacza nie należy narażać na oddziaływanie ostrych promieni słonecznych, oraz promieniowaniu ultrafioletowemu. Notebook oraz jego opakowanie są zdatne do recyklingu. TRANSPORT Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących transportu notebooka: Wyłączyć notebook. Aby uniknąć uszkodzeń głowice twardego dysku przesuwane są automatycznie w bezpieczną pozycję. Wyjąć stacje dysków DVD/CD oraz stację dyskietek. Po przetransportowaniu notebooka należy odczekać z uruchomieniem go do momentu przystosowania się urządzenia do temperatury otoczenia. Duże wahania temperatur lub wilgotności mogą spowodować skraplanie się i przedostanie się cieczy do notebooka, co może spowodować zwarcie elektryczne. Zamknąć notebooka i upewnić się, że pokrywa prawidłowo zamyka się. Używać torby do notebooka, aby chronić go przed brudem, wilgocią oraz wstrząsami i zadrapaniami. Do wysyłki notebooka należy używać oryginalnego opakowania oraz zasięgnąć rady firmy transportowej. 10 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

15 Przed dłuższą podróżą należy naładować baterię oraz ewentualnie baterię zapasową. Pamiętać o zabraniu zasilacza sieciowego. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji na temat parametrów sieci energetycznej oraz linii telefonicznej. W razie potrzeby należy zakupić przed podróżą wymagany adapter sieciowy lub służący do komunikacji (Modem, LAN itp.). Przed wysyłką baterię należy umieścić w opakowaniu oddzielnie. Podczas kontroli bagażu podręcznego na lotnisku zaleca się położenie notebooka oraz nośników danych (dyskietki, zewnętrzne twarde dyski) na taśmie z rentgenem (taśma, na której odstawia się bagaż podręczny). Należy unikać detektora magnetycznego (bramka, przez którą przechodzą osoby) lub drążka magnetycznego (urządzenie podręczne obsługi lotniska), ponieważ mogą one spowodować utratę danych. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 11

16 OCHRONA NOTEBOOKA PRZED DOSTĘPEM NIEPOŻĄDANYCH OSÓB WPROWADZENIE HASŁA Notebook można ochronić hasłem przed włączeniem przez niepożądane osoby Po włączeniu notebooka na ekranie pojawia się polecenie wprowadzenia hasła. Hasło należy wprowadzić w BIOS-ie. Uwaga: Hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeśli zapomną Państwo hasła, nie ma możliwości wykasowania go. W takim przypadku należy zwrócić się do działu obsługi klienta. Dane można chronić przed dostępem niepożądanych osób wykorzystując opcję systemu Windows xp. Dalsze wskazówki znajdą Państwo w rozdziale Bezpieczeństwo danych i systemu od strony 53. ZASTOSOWANIE ZAMKA Notebook można chronić przed kradzieżą stosując tzw. zamek Kensington.Zamek ten można nabyć w sklepach specjalistycznych z kablem w dziale akcesoriów. W celu zamocowania zamka zabezpieczającego, należy owinąć kabel wokół stałego przedmiotu, np. nogi stołowej. Włożyć zamek do urządzenia Kensigton i przekręcić kluczyk, w celu zabezpieczenia urządzenia. Kluczyk należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. 12 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

17 WPROWADZENIE WSKAZÓWKI DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi została podzielona w taki sposób, aby w spisie treści można było szybko odnaleźć pożądane informacje na dany temat. Spis haseł (indeks) znajduje się na końcu podręcznika. Celem niniejszej instrukcji obsługi jest objaśnienie Państwu w przystępny sposób zasad obsługi notebooka. Dalsze informacje na temat notebkooka znajdują się w menu start. Należy kliknąć na: Informacje o komputerze Instrukcje do programów użytkowych oraz systemu operacyjnego znajdują się w programach i można uzyskać przeważnie po naciśnięciu klawisza (przeważnie F1) lub kliknięciu myszą. Pomoce są dostępne po uruchomieniu systemu operacyjnego Microsoft Windows lub danego programu użytkowego. GRUPY DOCELOWE Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla osób, które po raz pierwszy mają kontakt z notebookiem oraz dla doświadczonych użytkowników. Notebook zostały skonstruowany z myślą o zastosowaniu w prywatnych gospodarstwach domowych. Ze względu na różnorodne możliwości zastosowania notebook jest komputerem rodzinnym. JAKOŚĆ Przy doborze podzespołów kierowaliśmy się przede wszystkim wysoką funkcjonalnością, prostotą obsługi, bezpieczeństwem i niezawodnością. Dzięki wyważonej koncepcji możemy Państwu zaprezentować przyszłościowy notebook, z którym będą Państwo z radością pracować i który doskonale sprawdzi się podczas zabawy w czasie wolnym. Dziękujemy za zaufanie okazane naszym produktom i cieszymy się, że możemy powitać Państwa w gronie naszych klientów. WPROWADZENIE 13

18 SERWIS W ramach indywidualnej obsługi klientów pomagamy Państwu w codziennej pracy. Prosimy nawiązać z nami kontakt, chętnie pomożemy Państwu w rozwiązaniu problemów technicznych. W niniejszym podręczniku znajdą Państwo oddzielny rozdział poświęcony serwisowi od strony 53. ZAKRES DOSTAWY Prosimy o skontrolowanie kompletności dostawy i powiadomienie nas w terminie 14 dni od daty zakupu o ewentualnych brakach. Wraz z zakupionym przez Państwa produktem otrzymują Państwo w komplecie: Notebook Bateria Zasilacz sieciowy z kablem Kabel modemu Instrukcja obsługi Microsoft Windows XP Recovery CD + podręcznik Płyta CD Application-/Support Karta gwarancyjna Dostępne są następujące oryginalne akcesoria : Numer artykułu Nazwa Zasilacz sieciowy (FSP120-1ADE21) Zasilacz sieciowy (FSP120-AAC) Bateria zapasowa/dodatkowa 14 WPROWADZENIE

19 WIDOK I OPIS OTWARTY NOTEBOOK Wyświetlacz ( str. 29) Otwory wentylacyjne* Klawiatura ( str. 31) Touchpad ( str. 32) Mikrofon Włącznik i wyłącznik ( str. 23) Wskazania urządzenia ( str. 18) Klawisze szybkiego startu Przycisk energii (opcjonalnie) Wskazanie naładowania baterii ( str. 18) 11 Wskazanie prądu baterii ( str. 18) 12 Wskazanie robocze ( str. 18) WIDOK I OPIS 15

20 WIDOK Z PRZODU Głośniki Słuchawki / Głośniki / Line Out ( str. 43) Mikrofon / Line in ( str. 43) Blokada wyświetlacza ( str. 29) Regulacja głośności ( str. 43) LEWA STRONA Otwór na zamek Kensington ( str. 12) Otwory wentylacyjne* Złącze modemu ( str. 44) Karty Złącze (PCMCIA) ( str. 46) 16 WIDOK I OPIS

21 PRAWA STRONA Napęd optyczny ( str. 35) Zabezpieczenie baterii Port PS/2 ( str. 48) STRONA TYLNA Przyłącze zasilacza sieciowego ( str. 23) Złącze LAN ( str. 45) Złącze USB ( str. 48) Wyjście TV/Video ( str. 30) Zewnętrzny monitor VGA ( str. 30) Złącze równoległe ( str. 48) Otwór wentylacyjny* * Uwaga! Nie przykrywać otworów podczas pracy notebooka! WIDOK I OPIS 17

22 KONTROLKI PRACY I STANU: System wskazuje za pomocą kontrolek LED stan zasilania oraz status pracy urządzenia. Aktywne kontrolki pracy informują o danej operacji wykonywanej przez komputer: Świeci się na zielono w stanie roboczym (bateria/sieć). Świeci się na pomarańczowo, gdy bateria jest ładowana. Miga na czerwono przy niskim stanie naładowania baterii. Miga na pomarańczowo przy wadliwej baterii. Świeci się na zielono przy zasilaniu prądem z baterii Miga na zielono w stanie czuwania lub spoczynku przy prądzie z baterii. Świeci się na zielono przy zasilaniu przez prąd sieciowy. Miga na zielono w stanie czuwania lub spoczynku przy prądzie z sieciowym. WSKAZANIE DOSTĘPU DO NAPĘDU OPTYCZNEGO Gdy dioda ta świeci się, notebook korzysta z zasobów na napędzie optycznym. WSKAZANIE DOSTĘPU Gdy dioda ta świeci się, notebook korzysta z zasobów na twardym dysku. Aktywowanie klawiatury numerycznej [Num Lock] jest wskazywane jest przez świecącą się kontrolkę (po wciśnięciu klawisza [Num]. Określone klawisze klawiatury są przyporządkowane liczbom, co ułatwia szybkie wprowadzanie liczb. Aktywna funkcja pisania wielkimi literami [Caps Lock] wskazywana jest przez kontrolkę LED. Wówczas automatycznie wyświetlane są wielkie litery. Kontrolka ta wskazuje, że aktywowany został klawisz przewijania. Niektóre programy pod Windows wykorzystują tę funkcję, aby unieruchomić kursor w odpowiednim miejscu. Za pomocą pionowych klawiszy kierunkowych następuje przesuwanie obrazu na wyświetlaczu, a nie kursora. 18 WIDOK I OPIS

23 URUCHOMIENIE Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i przedłużyć żywotność notebooka należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i konserwacja. Znajduje się on na początku podręcznika. Na zakupionym przez Państwa komputerze zostały preinstalowane wszystkie konieczne programy. Aby uruchomić komputer nie jest wymagana instalacja sterowników. URUCHAMIANIE: Krok 1 Przed uruchomieniem włożyć baterię, wsuwając ją do kieszeni wgłębieniem do przodu. ( strona 24). Jeśli bateria nie została dostatecznie naładowana, notebook podłączyć do zasilacza sieciowego. Otworzyć wyświetlacz, przesuwając blokadę kciukiem w prawo. Następnie otworzyć wyświetlacz palcami wskazującymi i kciukami oraz ustawić go pod pożądanym kątem nachylenia. ( strona 16, 29) Włączyć notebook wyłącznikiem/wyłącznikiem ( strona 15). Notebook włącza się, przechodząc kolejno przez różne fazy. W napędzie optycznym nie może znajdować się dysk startowy (np. dysk ratunkowy), ponieważ system nie będzie załadowany z twardego dysku. Następnie system operacyjny ładowany jest z dysku twardego. Proces ładowania system trwa nieco dłużej przy pierwszym uruchomieniu. Dopiero po zarejestrowaniu wszystkich wymaganych danych system operacyjny jest całkowicie skonfigurowany. System operacyjny jest kompletnie załadowany, gdy na monitorze pojawi się powitanie. URUCHOMIENIE 19

24 Krok 2 Teraz należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Poszczególne okna dialogowe objaśniają czynności, które należy wykonań. Procedura powitania przeprowadza użytkownika m. in. Przez następujące ekrany i okna dialogowe. W przypadku pytań należy kliknąć po prostu na symbol. Umowa licencyjna Objaśnienie: Prosimy o przeczytanie umowy licencyjnej. Zawarte są w niej informacje prawne dotyczące korzystania z oprogramowania. Aby przeczytać cały tekst należy za pomocą myszy przesuwać pasek przewijania w dół, aż do końca dokumentu. Umowę należy zaakceptować klikając na pole akceptuję umowę. W ten sposób uzyskuje się prawo do użytkowania produktu zgodnie z warunkami oraz do otworzenia zamkniętego pakietu Windows pierwsze kroki. Krok 3 Po zakończonym procesie rejestracji na ekranie pojawi się pulpit Windows. Istnieje możliwość zmiany wyglądu pulpitu na ekranie. Od tego momentu użytkownik dysponuje podstawowymi opcjami obsługi. 20 URUCHOMIENIE

25 MIEJSCE PRACY MONITORA Aspektem, którego nie należy lekceważyć, jest miejsce ustawienia notebooka. Prosimy pamiętać: Wyświetlacz (monitor) należy ustawić w taki sposób, aby unikać (pomimo iż widok z okna może bardzo atrakcyjny!). Jasne oświetlenie utrudnia dostosowanie się wzroku do ciemnego monitora. Wyświetlacz powinien być skierowany, tak aby wzrok użytkownika przebiegał równolegle do linii okna. Nieprawidłowe jest ustawienie tyłem do okna, ponieważ światło będzie odbijać się na wyświetlaczu. Równie niekorzystne jest ustawienie wyświetlacza na przeciwko okna, ponieważ kontrast pomiędzy ciemnym ekranem a jasnym światłem dziennym może spowodować trudności z adaptacją wzroku i być przyczyną dolegliwości oczu. URUCHOMIENIE 21

26 Równoległe ustawienie do kierunku wzroku obowiązuje również w przypadku oświetlenia sztucznego. Oznacza to, że w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem obowiązują zasadniczo te same kryteria i aspekty. Jeśli nie ma możliwości ustawienia ekranu zgodnie z powyższymi zasadami, niekorzystne zjawiska jak odblask, zbyt silne kontrasty można zniwelować zmieniając ustawienie wyświetlacza (obrócenie, kąt nachylenia). Warunki oświetleniowe można również poprawić poprzez zasłonięcie okien żaluzjami podłużnymi i poprzecznymi lub stosując przegrody w pomieszczeniu. 22 URUCHOMIENIE

27 ZASILANIE ELEKTRYCZNE WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK Wcisnąć i krótko przytrzymać włącznik/wyłącznik (strona 15), w celu włączenia lub wyłączenia notebooka. Kontrolka wskaże status pracy urządzenia. Niezależnie od systemu operacyjnego notebook wyłączy się, jeśli wyłącznik zostanie przytrzymany na dłużej niż 4 sekundy. Uwaga! Nie wyłączać notebooka podczas pracy twardego dysku lub gdy miga kontrola pracy dysku. W przeciwnym razie może nastąpić utrata danych. Przed ponownym włączeniem notebooka należy odczekać co najmniej 5 sekund, w celu ochrony twardego dysku. ZASILANIE SIECIOWE W komplecie znajduje się uniwersalny zasilacz sieciowy do prądu zmiennego, który automatycznie ustawia się na dostępne źródło prądu. Jest on przystosowany do następujących parametrów: AC V~/ Hz. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących zasilania elektrycznego na stronie 6 i następnych. Zasilacz podłączany jest do gniazda prądu zmiennego za pomocą kabla sieciowego. Kabel prądu stałego przyłączany jest do tylnej części notebooka (patrz: str. 17). Zasilacz sieciowy zasila notebook oraz ładuje baterię. Kontrolki zasilania elektrycznego notebooka informują o statusie pracy. Bateria ładuje się również wówczas, gdy notebook zasilany jest z sieci. Zasilacz sieciowy pobiera prąd również wówczas, gdy notebook nie jest podłączony do zasilacza sieciowego. Dlatego należy wyciągnąć wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda, jeśli nie jest ona podłączona do notebooka. Uwaga! Należy stosować tylko i wyłącznie zasilacz i kabel sieciowy znajdujące się w zestawie. ZASILANIE ELEKTRYCZNE 23

28 ZASILANIE BATERYJNE Bateria gromadzi energię elektryczną w ogniwach i oddaje ją w razie zapotrzebowania. W celu wydłużenia żywotności i zagwarantowania wydajnego i bezpiecznego działania baterii, należy koniecznie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa znajdujących się na stronie 7 i następnych. ZASTOSOWANIE BATERII Baterię wsunąć wgłębieniem do przodu do kieszeni przeznaczonej na baterię. WYJMOWANIE BATERII Uwaga! Nie wyjmować baterii podczas pracy urządzenia, ponieważ grozi to utratą danych. 24 ZASILANIE ELEKTRYCZNE

29 ŁADOWANIE BATERII Akumulator ładowany jest poprzez zasilacz sieciowy. Bateria ładowana jest automatycznie, gdy notebook podłączony jest do zasilacza sieciowego, niezależnie od tego, czy jest on włączony czy wyłączony. Przy wyłączonym notebooku bateria ładuje się przez parę godzin. Przy włączonym notebooku czas ładowania znacznie się wydłuża. Objaśnienie do kontrolek ładowania znajdują się na stronie 18. WSKAZÓWKA: Proces ładowania zostaje wstrzymany, jeśli temperatura baterii lub jej napięcie są za wysokie. POJEMNOŚĆ BATERII Całkowicie naładowana bateria litowo-jonowa dostarcza energii na około dwie godziny pracy notebooka. Czas pracy z zasilaniem bateryjnym zależy jednak od ustawienia funkcji zarządzania energią elektryczną, sposobu pracy, procesora notebooka, wielkości pamięci operacyjnej oraz typu wyświetlacza. Podczas pracy w systemie operacyjnym Windows generowane są sygnały ostrzegawcze, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej ustawionej wartości minimalnej. Wydajność procesora zmniejsza się, aby oszczędzić energię. WSKAZÓWKA: Sygnał ostrzegawczy baterii oraz tryb pracy Low-Battery są automatycznie przerwane w momencie podłączenia zasilacza sieciowego ZASILANIE ELEKTRYCZNE 25

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Notebook. Polski. EasyGuide. AMILO Li Series

Notebook. Polski. EasyGuide. AMILO Li Series Notebook Polski EasyGuide AMILO Li Series Jeżeli masz... problemy techniczne lub inne pytania, które wymagają wyjaśnienia? Zwróć się do: naszego Centrum Obsługi Klienta (szukaj na załączonej liście) lub

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo