Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku."

Transkrypt

1 NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Pentium jest wpisanym znakiem towarowym firmy Intel. Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

2 Spis treści: Bezpieczeństwo i konserwacja...1 Wskazówki bezpieczeństwa... 1 Dane indywidualne... 1 Zabezpieczenie danych... 1 Bezpieczeństwo eksploatacji... 2 Modernizacja i naprawa... 3 Miejsce ustawienia... 5 Temperatura otoczenia... 5 Kompatybilność elektromagnetyczna... 5 Podłączanie... 6 Wskazówki do użytkowania modemu... 7 Wskazówki do Touchpadu... 7 Praca z zasilaniem bateryjnym... 8 Konserwacja... 9 Pielęgnacja wyświetlacza Transport Ochrona notebooka przed dostępem niepożądanych osób Wprowadzenie...13 Wskazówki do niniejszej instrukcji obsługi Grupy docelowe Jakość Serwis Zakres dostawy Widok i opis...15 Otwarty notebook Widok z przodu Lewa strona Prawa strona Strona tylna Kontrolki pracy i stanu: Uruchomienie...19 Uruchamianie: Miejsce pracy monitora ii

3 Zasilanie elektryczne...23 Włącznik/wyłącznik Zasilanie sieciowe Zasilanie bateryjne Zastosowanie baterii Wyjmowanie baterii Ładowanie baterii Pojemność baterii Opcje zasilania (Power Management) Power Management i ACPI Tryb Stand-by Stan hibernacji (Hibernate) Wyświetlacz...29 Otwieranie i zamykanie wyświetlacza Rozdzielczość monitora Podłączenie zewnętrznego monitora Wprowadzanie danych...31 Klawiatura Kombinacje klawiszy specyficzne dla notebooków Pole myszy (Touchpad) Główne podzespoły...33 Twardy dysk Ważne katalogi Napęd optyczny Technologia DVD Informacje o nagrywarce CD-RW Karta dźwiękowa Zewnętrzne połączenia Audio Modem Co to jest modem? Złącze modemu Praca w sieci Co to jest sieć? Złącze karty PC bitowa CardBus Zastosowanie kart PC iii

4 Możliwości podłączeń Złącze Universal Serial Bus (USB) Złącze równoległe Złącze PS/ Oprogramowanie...49 Poznaj Windows xp Instalacja oprogramowania Aktywacja Windows Program BIOS Setup Serwis...53 Bezpieczeństwo danych i systemu Zabezpieczanie danych Programy konserwacyjne Dyskietki przywracająca hasło Przywracanie systemu Usuwanie błędów Przywracanie stanu fabrycznego Pierwsza pomoc w razie problemów ze sprzętem n Lokalizacja przyczyny Błędy oraz możliwe ich przyczyny Czy potrzebna jest dalsza pomoc? Obsługa sterowników Warunki gwarancji Błędy pikseli w monitorach LCDs (wyświetlacze TFT) Ograniczenie odpowiedzialności Powielanie niniejszego podręcznika Index...63 iv

5 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego rozdziału oraz przestrzeganie zawartych w nim wskazówek. Dzięki temu zapewnią Państwo niezawodne działanie notebooka oraz jego długą żywotność. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu notebooka. Należy starannie przechowywać instrukcję obsługi, aby móc przekazać ją nowemu właścicielowi w razie ewentualnej odsprzedaży monitora notebooka. DANE INDYWIDUALNE Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane: Numer seryjny... Data zakupu... Miejsce zakupu... Jeśli karta została już wysłana, numer można znaleźć z tyłu notebooka. Numer należy przepisać również na dokument gwarancyjny. ZABEZPIECZENIE DANYCH Po każdorazowej aktualizacji danych należy dokonać zabezpieczenia danych na nośniku zewnętrznym (CD-R: patrz strona 53). Roszczenia o odszkodowanie strat spowodowanych utratą danych i strat z nich wynikających są wykluczone. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 1

6 BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI Nie otwierać obudowy notebooka, akumulatora i zasilacza sieciowego! Może spowodować to zwarcie elektryczne lub nawet zapalenie się instalacji i i tym samym uszkodzenie notebooka. Nie wkładać przedmiotów do wnętrza monitora notebooka przez szczeliny i otwory. Może spowodować to zwarcie lub zapalenie się instalacji, co prowadzić może do uszkodzenia monitora notebooka. Szczeliny i otwory notebooka spełniają funkcję wentylacji. Nie należy przykrywać otworów, ponieważ grozi to przegrzaniem. Nie pozostawiać bez nadzoru dzieci bawiących się urządzeniami elektrycznymi. Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznać grożących niebezpieczeństw. Notebook nie jest przeznaczony do eksploatacji w zakładach przemysłu ciężkiego. Nie używać notebooka podczas burzy, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych uderzeniem pioruna. Pęknięcie monitora grozi doznaniem obrażeń. Resztki rozbitego monitora należy zbierać w rękawicach ochronnych. Należy przekazać je do najbliższego centrum obsługi klienta celem właściwego usunięcia. Po zebraniu resztek należy umyć ręce wodą i mydłem, ponieważ nie można wykluczyć, że z monitora nie wydostały się środki chemiczne. Napędy optyczne (CD/CDRW/DVD) są laserami klasy 1, o ile urządzenia te pracują w zamkniętej obudowie notebooka. Nie usuwać osłon napędów, ponieważ wydobywają się z nich niewidoczne gołym okiem promienie lasera. 2 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

7 Nie należy kłaść przedmiotów na notebook oraz nie wywierać nacisku na monitor. Grozi to pęknięciem monitora. Wyświetlacza nie należy rozkładać pod kątem większym niż 180. Nie otwierać siłą. Nie dotykać wyświetlacza palcami i kanciastymi ostrymi przedmiotami, w celu uniknięcia uszkodzeń. Nie podnosić notebooka za wyświetlacz, ponieważ mogą pęknąć zawiasy. Notebook należy natychmiast wyłączyć lub nie należy go włączać, wyciągnąć wtyczkę sieciową i zwrócić się do naszego działu serwisowego, jeśli zasilacz sieciowy lub kabel sieciowy albo wtyczka są nadtopione lub uszkodzone. Należy wymienić uszkodzony zasilacz lub kabel na oryginalne części zamienne. Nie można ich naprawiać pod żadnym pozorem.... obudowa notebooka jest uszkodzona lub do wnętrza przedostała się ciecz. Należy oddać notebook do kontroli przez dział serwisowy. W przeciwnym razie notebook nie będzie pracował w sposób bezpieczny. Może wystąpić śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek porażenia elektrycznego lub niebezpieczeństwo dla zdrowia na skutek niebezpiecznego promieniowania lasera! MODERNIZACJA I NAPRAWA Modernizację notebooka należy zlecać tylko i wyłącznie specjalistom, posiadającym stosowne kwalifikacje. Jeśli nie mają Państwo stosownych kwalifikacji, modernizację należy zlecić serwisantowi. Należy zwrócić się do naszego centrum serwisowego, w przypadku wystąpienia technicznych problemów z Państwa notebookiem. W przypadku konieczności naprawy prosimy o zwracanie się tylko i wyłącznie z naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 3

8 WSKAZÓWKI DLA SERWISANTA Otwieranie obudowy notebooka oraz jego modernizacja są zastrzeżone tylko dla serwisantów. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne. Przed otwarciem obudowy wyciągnąć wszystkie kable zasilające i przyłączeniowe i wyciągnąć baterię. Jeśli przed otwarciem notebook nie zostanie odłączony od prądu, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów. Wewnętrzne podzespoły notebooka mogą zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne (ESD). Wszelkie czynności związane z rozbudową, zmianą lub naprawami należy wykonywać w miejscu chronionym przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Jeśli jest to nie możliwe, należy nałożyć rękawicę antystatyczną lub dotykać dobrze przewodzących metalowych przedmiotów. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych czynności będą usuwane przez nas odpłatnie. OSTROŻNIE! Na płycie głównej znajduje się bateria litowa. Nie może być ona ładowana, jak i wystawiana na wysokie temperatury lub ogień. Przechowywać baterie z dala od dzieci. Jeśli bateria zostanie nieprawidłowo wymieniona, istnieje zagrożenie wybuchem. Wymieniać baterię wyłącznie na ten sam typ (CR 2032). Baterie są odpadami specjalnymi i muszą być fachowo usuwane. Wskazówki dotyczące promieniowania laserowego : W notebookach stosowane są lasery klasy 1 do 3b. Przy zamkniętej obudowie notebooka urządzenie spełnia wymogi klasy 1. Po otwarciu notebooka uzyskujemy dostęp do lasera do klasy 3b. W przypadku demontażu i/lub otwarcia urządzenia laserowego należy przestrzegać następujących zasad: Wbudowany napęd optyczny nie posiada części, które wymagają konserwacji lub napraw. Napędy optyczne mogą być naprawiane tylko i wyłącznie przez producenta. Nie należy patrzeć na promień lasera, również przez instrumenty optyczne. Nie kierować promieni lasera w swoją stronę Unikać napromieniowania oczu lub skóry bezpośrednim lub rozproszonym promieniowaniem. 4 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

9 MIEJSCE USTAWIENIA Notebook oraz podłączone urządzenia należy przechowywać w miejscach suchych, niezakurzonych oraz nienarażonych na wysokie temperatury oraz na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Nieprzestrzeganie ten zasad może spowodować zakłócenia lub uszkodzenia notebooka. Nie użytkować notebooka na zewnątrz. Notebook oraz podłączone urządzenia należy ustawić i użytkować na powierzchniach stabilnych, równych i nienarażonych na wibracje, aby nie dopuścić do przewrócenia się notebooka. Nie należy pracować przez dłuższy czas z notebookiem na kolanach lub na innej części ciała, ponieważ emisja ciepła na dolnej stronie notebooka powoduje niepożądane ogrzanie się części. TEMPERATURA OTOCZENIA Notebook może pracować w temperaturze od 5 C do 35 C oraz względnej wilgotności powietrza 20% - 80% (nieskraplającej się). W stanie wyłączonym notebook może być składowany w temperaturze od 0 C do 60 C. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA W przypadku podłączenia dodatkowych podzespołów należy przestrzegać Dyrektyw dla kompatybilności elektromagnetycznej (EMV). Należy uwzględnić dodatkowo, że w połączeniu z niniejszym notebookiem należy stosować tylko ekranowane kable (maks. 3 metry) do zewnętrznych interfejsów. Zachować co najmniej odstęp jednego metra od magnetycznych źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości (odbiornik telewizyjny, głośniki, telefon komórkowy) aby uniknąć zakłóceń radiowych oraz utraty danych. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 5

10 PODŁĄCZANIE Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego podłączenia notebooka: ZASILANIE ELEKTRYCZNE Nie otwierać obudowy zasilacza sieciowego. Otwarcie obudowy stanowi zagrożenie dla życia na skutek porażenia prądem. Podzespoły zasilacza nie wymagają konserwacji. Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu notebooka. Powinno być łatwo dostępne. Aby odłączyć notebook od zasilania elektrycznego (przez zasilacz sieciowy) wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Zasilacz sieciowy notebooka (model: FSP120-1ADE21/FSP120-AAC) podłączać tylko do uziemionych gniazd o parametrach: AC V~, 50/60 Hz. Jeśli nie znane są parametry sieci energetyczne, należy zwrócić się do właściwego dostawcy energii elektrycznej. Należy używać tylko i wyłącznie zasilacza sieciowego i kabla znajdującego się w komplecie. Przy zastosowaniu przedłużacza należy sprawdzić, czy spełnia on wymogi VDE. W razie wątpliwości zasięgnąć opinii instalatora-elektryka. Dla dodatkowego bezpieczeństwa zalecamy zastosowanie urządzenia chroniącego przed przepięciami, aby zabezpieczyć notebook przed uszkodzeniami na skutek przepięć lub uderzeń pioruna. W celu odłączenia zasilacza sieciowego z sieci elektrycznej, należy wyciągnąć najpierw wtyczkę z gniazda, a następnie wtyczkę z notebooka. Odwrotna kolejność może spowodować uszkodzenie zasilacza sieciowego lub notebooka. Przy wyciąganiu z gniazda należy przytrzymać wtyczkę. Nie należy ciągnąć za kabel. 6 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

11 OKABLOWANIE Kabel należy ułożyć w takie sposób, aby nikt nie mógł nastąpić na niego ani potknąć się o niego. Nie stawiać na kablu przedmiotów, które mogłyby go uszkodzić. WSKAZÓWKI DO UŻYTKOWANIA MODEMU Jeśli Państwa system wyposażony jest w modem, należy pamiętać o tym, że można podłączyć go do analogowej sieci telefonicznej. Nie należy podłączać go natomiast do sieci cyfrowej (ISDN itp.), ponieważ może spowodować to uszkodzenie modemu lub przyłączonych urządzeń oraz sieci telefonicznej. Jeśli notebook wyposażony jest w modem, modem ten podlega kontroli i odpowiada dyrektywie europejskiej dla instalacji radiowych i telekomunikacyjnych (R&TTE 1999/5/EG). CE 0682! WSKAZÓWKI DO TOUCHPADU Touchpad obsługuje się kciukiem lub innym palcem. Reaguje on na energię emitowaną przez skórę. Nie należy używać długopisów lub innych przedmiotów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie touchpadu. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 7

12 PRACA Z ZASILANIEM BATERYJNYM W celu przedłużenia żywotności i sprawności baterii oraz zapewnienia bezpiecznej pracy, należy przestrzegać poniższych wskazówek: Nie poddawać baterii dłuższemu, bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych lub wysokim temperaturom. Nie wrzucać baterii do ognia. Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może spowodować wybuch baterii. Nie otwierać baterii. W baterii nie znajdują się części wymagające konserwacji. Unikać zabrudzenia oraz styczności z materiałami przewodzącymi oraz z substancjami chemicznymi oraz środkami czyszczącymi. Do ładowania baterii stosować tylko znajdujący się w zestawie oryginalny zasilacz (model: FSP120-1ADE21/FSP120-AAC). Upewnić się (wskazanie lub sygnał akustyczny notebooka), czy bateria wyładowała się całkowicie, zanim rozpoczniemy jej ładowanie. Baterię należy wymieniać na baterię tego samego typu lub na zalecany przez producenta odpowiedni typ baterii. Baterię należy ładować do momentu zgaśnięcia kontrolki ładowania. Należy przestrzegać wskazówek znajdujących się w podrozdziale Ładowanie baterii na stronie 25, aby prawidłowo ocenić stan naładowania baterii. Baterię wymieniać po wyłączeniu urządzenia. Akumulatory są odpadami specjalnymi. Zużyte baterie należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Dział obsługi klienta może udzielić Państwu stosownych informacji. 8 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

13 KONSERWACJA Uwaga! W obudowie notebooka nie ma części wymagających konserwacji lub czyszczenia. Żywotność notebooka można przedłużyć przestrzegając poniższych wskazówek: Przed czyszczeniem notebooka wyciągnąć wtyczkę sieciową, wszystkie kable oraz wyjąć baterię. Notebook należy czyścić lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczkę. Nie używać rozpuszczalników, żrących lub gazowych środków czyszczących. Do czyszczenia optycznego napędu używać czyszczących dysków CD-ROM lub podobnych produktów, które czyszczą soczewkę napędu. Kurz lub tłuszcz na touchpad zmniejsza wrażliwość. Kurz i brud z powierzchni touchpada należy usuwać klejącą taśmą papierową. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 9

14 PIELĘGNACJA WYŚWIETLACZA Przed przerwą w pracy należy zamykać notebook. Należy unikać zarysowań powierzchni wyświetlacza, ponieważ można go łatwo uszkodzić. Należy uważać, aby na ekranie nie pozostawały kropelki wody. Woda może spowodować trwałe odbarwienia. Ekran czyścić miękką, niestrzępiącą się ściereczką. Wyświetlacza nie należy narażać na oddziaływanie ostrych promieni słonecznych, oraz promieniowaniu ultrafioletowemu. Notebook oraz jego opakowanie są zdatne do recyklingu. TRANSPORT Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących transportu notebooka: Wyłączyć notebook. Aby uniknąć uszkodzeń głowice twardego dysku przesuwane są automatycznie w bezpieczną pozycję. Wyjąć stacje dysków DVD/CD oraz stację dyskietek. Po przetransportowaniu notebooka należy odczekać z uruchomieniem go do momentu przystosowania się urządzenia do temperatury otoczenia. Duże wahania temperatur lub wilgotności mogą spowodować skraplanie się i przedostanie się cieczy do notebooka, co może spowodować zwarcie elektryczne. Zamknąć notebooka i upewnić się, że pokrywa prawidłowo zamyka się. Używać torby do notebooka, aby chronić go przed brudem, wilgocią oraz wstrząsami i zadrapaniami. Do wysyłki notebooka należy używać oryginalnego opakowania oraz zasięgnąć rady firmy transportowej. 10 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

15 Przed dłuższą podróżą należy naładować baterię oraz ewentualnie baterię zapasową. Pamiętać o zabraniu zasilacza sieciowego. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji na temat parametrów sieci energetycznej oraz linii telefonicznej. W razie potrzeby należy zakupić przed podróżą wymagany adapter sieciowy lub służący do komunikacji (Modem, LAN itp.). Przed wysyłką baterię należy umieścić w opakowaniu oddzielnie. Podczas kontroli bagażu podręcznego na lotnisku zaleca się położenie notebooka oraz nośników danych (dyskietki, zewnętrzne twarde dyski) na taśmie z rentgenem (taśma, na której odstawia się bagaż podręczny). Należy unikać detektora magnetycznego (bramka, przez którą przechodzą osoby) lub drążka magnetycznego (urządzenie podręczne obsługi lotniska), ponieważ mogą one spowodować utratę danych. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 11

16 OCHRONA NOTEBOOKA PRZED DOSTĘPEM NIEPOŻĄDANYCH OSÓB WPROWADZENIE HASŁA Notebook można ochronić hasłem przed włączeniem przez niepożądane osoby Po włączeniu notebooka na ekranie pojawia się polecenie wprowadzenia hasła. Hasło należy wprowadzić w BIOS-ie. Uwaga: Hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeśli zapomną Państwo hasła, nie ma możliwości wykasowania go. W takim przypadku należy zwrócić się do działu obsługi klienta. Dane można chronić przed dostępem niepożądanych osób wykorzystując opcję systemu Windows xp. Dalsze wskazówki znajdą Państwo w rozdziale Bezpieczeństwo danych i systemu od strony 53. ZASTOSOWANIE ZAMKA Notebook można chronić przed kradzieżą stosując tzw. zamek Kensington.Zamek ten można nabyć w sklepach specjalistycznych z kablem w dziale akcesoriów. W celu zamocowania zamka zabezpieczającego, należy owinąć kabel wokół stałego przedmiotu, np. nogi stołowej. Włożyć zamek do urządzenia Kensigton i przekręcić kluczyk, w celu zabezpieczenia urządzenia. Kluczyk należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. 12 BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

17 WPROWADZENIE WSKAZÓWKI DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi została podzielona w taki sposób, aby w spisie treści można było szybko odnaleźć pożądane informacje na dany temat. Spis haseł (indeks) znajduje się na końcu podręcznika. Celem niniejszej instrukcji obsługi jest objaśnienie Państwu w przystępny sposób zasad obsługi notebooka. Dalsze informacje na temat notebkooka znajdują się w menu start. Należy kliknąć na: Informacje o komputerze Instrukcje do programów użytkowych oraz systemu operacyjnego znajdują się w programach i można uzyskać przeważnie po naciśnięciu klawisza (przeważnie F1) lub kliknięciu myszą. Pomoce są dostępne po uruchomieniu systemu operacyjnego Microsoft Windows lub danego programu użytkowego. GRUPY DOCELOWE Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla osób, które po raz pierwszy mają kontakt z notebookiem oraz dla doświadczonych użytkowników. Notebook zostały skonstruowany z myślą o zastosowaniu w prywatnych gospodarstwach domowych. Ze względu na różnorodne możliwości zastosowania notebook jest komputerem rodzinnym. JAKOŚĆ Przy doborze podzespołów kierowaliśmy się przede wszystkim wysoką funkcjonalnością, prostotą obsługi, bezpieczeństwem i niezawodnością. Dzięki wyważonej koncepcji możemy Państwu zaprezentować przyszłościowy notebook, z którym będą Państwo z radością pracować i który doskonale sprawdzi się podczas zabawy w czasie wolnym. Dziękujemy za zaufanie okazane naszym produktom i cieszymy się, że możemy powitać Państwa w gronie naszych klientów. WPROWADZENIE 13

18 SERWIS W ramach indywidualnej obsługi klientów pomagamy Państwu w codziennej pracy. Prosimy nawiązać z nami kontakt, chętnie pomożemy Państwu w rozwiązaniu problemów technicznych. W niniejszym podręczniku znajdą Państwo oddzielny rozdział poświęcony serwisowi od strony 53. ZAKRES DOSTAWY Prosimy o skontrolowanie kompletności dostawy i powiadomienie nas w terminie 14 dni od daty zakupu o ewentualnych brakach. Wraz z zakupionym przez Państwa produktem otrzymują Państwo w komplecie: Notebook Bateria Zasilacz sieciowy z kablem Kabel modemu Instrukcja obsługi Microsoft Windows XP Recovery CD + podręcznik Płyta CD Application-/Support Karta gwarancyjna Dostępne są następujące oryginalne akcesoria : Numer artykułu Nazwa Zasilacz sieciowy (FSP120-1ADE21) Zasilacz sieciowy (FSP120-AAC) Bateria zapasowa/dodatkowa 14 WPROWADZENIE

19 WIDOK I OPIS OTWARTY NOTEBOOK Wyświetlacz ( str. 29) Otwory wentylacyjne* Klawiatura ( str. 31) Touchpad ( str. 32) Mikrofon Włącznik i wyłącznik ( str. 23) Wskazania urządzenia ( str. 18) Klawisze szybkiego startu Przycisk energii (opcjonalnie) Wskazanie naładowania baterii ( str. 18) 11 Wskazanie prądu baterii ( str. 18) 12 Wskazanie robocze ( str. 18) WIDOK I OPIS 15

20 WIDOK Z PRZODU Głośniki Słuchawki / Głośniki / Line Out ( str. 43) Mikrofon / Line in ( str. 43) Blokada wyświetlacza ( str. 29) Regulacja głośności ( str. 43) LEWA STRONA Otwór na zamek Kensington ( str. 12) Otwory wentylacyjne* Złącze modemu ( str. 44) Karty Złącze (PCMCIA) ( str. 46) 16 WIDOK I OPIS

21 PRAWA STRONA Napęd optyczny ( str. 35) Zabezpieczenie baterii Port PS/2 ( str. 48) STRONA TYLNA Przyłącze zasilacza sieciowego ( str. 23) Złącze LAN ( str. 45) Złącze USB ( str. 48) Wyjście TV/Video ( str. 30) Zewnętrzny monitor VGA ( str. 30) Złącze równoległe ( str. 48) Otwór wentylacyjny* * Uwaga! Nie przykrywać otworów podczas pracy notebooka! WIDOK I OPIS 17

22 KONTROLKI PRACY I STANU: System wskazuje za pomocą kontrolek LED stan zasilania oraz status pracy urządzenia. Aktywne kontrolki pracy informują o danej operacji wykonywanej przez komputer: Świeci się na zielono w stanie roboczym (bateria/sieć). Świeci się na pomarańczowo, gdy bateria jest ładowana. Miga na czerwono przy niskim stanie naładowania baterii. Miga na pomarańczowo przy wadliwej baterii. Świeci się na zielono przy zasilaniu prądem z baterii Miga na zielono w stanie czuwania lub spoczynku przy prądzie z baterii. Świeci się na zielono przy zasilaniu przez prąd sieciowy. Miga na zielono w stanie czuwania lub spoczynku przy prądzie z sieciowym. WSKAZANIE DOSTĘPU DO NAPĘDU OPTYCZNEGO Gdy dioda ta świeci się, notebook korzysta z zasobów na napędzie optycznym. WSKAZANIE DOSTĘPU Gdy dioda ta świeci się, notebook korzysta z zasobów na twardym dysku. Aktywowanie klawiatury numerycznej [Num Lock] jest wskazywane jest przez świecącą się kontrolkę (po wciśnięciu klawisza [Num]. Określone klawisze klawiatury są przyporządkowane liczbom, co ułatwia szybkie wprowadzanie liczb. Aktywna funkcja pisania wielkimi literami [Caps Lock] wskazywana jest przez kontrolkę LED. Wówczas automatycznie wyświetlane są wielkie litery. Kontrolka ta wskazuje, że aktywowany został klawisz przewijania. Niektóre programy pod Windows wykorzystują tę funkcję, aby unieruchomić kursor w odpowiednim miejscu. Za pomocą pionowych klawiszy kierunkowych następuje przesuwanie obrazu na wyświetlaczu, a nie kursora. 18 WIDOK I OPIS

23 URUCHOMIENIE Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i przedłużyć żywotność notebooka należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i konserwacja. Znajduje się on na początku podręcznika. Na zakupionym przez Państwa komputerze zostały preinstalowane wszystkie konieczne programy. Aby uruchomić komputer nie jest wymagana instalacja sterowników. URUCHAMIANIE: Krok 1 Przed uruchomieniem włożyć baterię, wsuwając ją do kieszeni wgłębieniem do przodu. ( strona 24). Jeśli bateria nie została dostatecznie naładowana, notebook podłączyć do zasilacza sieciowego. Otworzyć wyświetlacz, przesuwając blokadę kciukiem w prawo. Następnie otworzyć wyświetlacz palcami wskazującymi i kciukami oraz ustawić go pod pożądanym kątem nachylenia. ( strona 16, 29) Włączyć notebook wyłącznikiem/wyłącznikiem ( strona 15). Notebook włącza się, przechodząc kolejno przez różne fazy. W napędzie optycznym nie może znajdować się dysk startowy (np. dysk ratunkowy), ponieważ system nie będzie załadowany z twardego dysku. Następnie system operacyjny ładowany jest z dysku twardego. Proces ładowania system trwa nieco dłużej przy pierwszym uruchomieniu. Dopiero po zarejestrowaniu wszystkich wymaganych danych system operacyjny jest całkowicie skonfigurowany. System operacyjny jest kompletnie załadowany, gdy na monitorze pojawi się powitanie. URUCHOMIENIE 19

24 Krok 2 Teraz należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Poszczególne okna dialogowe objaśniają czynności, które należy wykonań. Procedura powitania przeprowadza użytkownika m. in. Przez następujące ekrany i okna dialogowe. W przypadku pytań należy kliknąć po prostu na symbol. Umowa licencyjna Objaśnienie: Prosimy o przeczytanie umowy licencyjnej. Zawarte są w niej informacje prawne dotyczące korzystania z oprogramowania. Aby przeczytać cały tekst należy za pomocą myszy przesuwać pasek przewijania w dół, aż do końca dokumentu. Umowę należy zaakceptować klikając na pole akceptuję umowę. W ten sposób uzyskuje się prawo do użytkowania produktu zgodnie z warunkami oraz do otworzenia zamkniętego pakietu Windows pierwsze kroki. Krok 3 Po zakończonym procesie rejestracji na ekranie pojawi się pulpit Windows. Istnieje możliwość zmiany wyglądu pulpitu na ekranie. Od tego momentu użytkownik dysponuje podstawowymi opcjami obsługi. 20 URUCHOMIENIE

25 MIEJSCE PRACY MONITORA Aspektem, którego nie należy lekceważyć, jest miejsce ustawienia notebooka. Prosimy pamiętać: Wyświetlacz (monitor) należy ustawić w taki sposób, aby unikać (pomimo iż widok z okna może bardzo atrakcyjny!). Jasne oświetlenie utrudnia dostosowanie się wzroku do ciemnego monitora. Wyświetlacz powinien być skierowany, tak aby wzrok użytkownika przebiegał równolegle do linii okna. Nieprawidłowe jest ustawienie tyłem do okna, ponieważ światło będzie odbijać się na wyświetlaczu. Równie niekorzystne jest ustawienie wyświetlacza na przeciwko okna, ponieważ kontrast pomiędzy ciemnym ekranem a jasnym światłem dziennym może spowodować trudności z adaptacją wzroku i być przyczyną dolegliwości oczu. URUCHOMIENIE 21

26 Równoległe ustawienie do kierunku wzroku obowiązuje również w przypadku oświetlenia sztucznego. Oznacza to, że w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem obowiązują zasadniczo te same kryteria i aspekty. Jeśli nie ma możliwości ustawienia ekranu zgodnie z powyższymi zasadami, niekorzystne zjawiska jak odblask, zbyt silne kontrasty można zniwelować zmieniając ustawienie wyświetlacza (obrócenie, kąt nachylenia). Warunki oświetleniowe można również poprawić poprzez zasłonięcie okien żaluzjami podłużnymi i poprzecznymi lub stosując przegrody w pomieszczeniu. 22 URUCHOMIENIE

27 ZASILANIE ELEKTRYCZNE WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK Wcisnąć i krótko przytrzymać włącznik/wyłącznik (strona 15), w celu włączenia lub wyłączenia notebooka. Kontrolka wskaże status pracy urządzenia. Niezależnie od systemu operacyjnego notebook wyłączy się, jeśli wyłącznik zostanie przytrzymany na dłużej niż 4 sekundy. Uwaga! Nie wyłączać notebooka podczas pracy twardego dysku lub gdy miga kontrola pracy dysku. W przeciwnym razie może nastąpić utrata danych. Przed ponownym włączeniem notebooka należy odczekać co najmniej 5 sekund, w celu ochrony twardego dysku. ZASILANIE SIECIOWE W komplecie znajduje się uniwersalny zasilacz sieciowy do prądu zmiennego, który automatycznie ustawia się na dostępne źródło prądu. Jest on przystosowany do następujących parametrów: AC V~/ Hz. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących zasilania elektrycznego na stronie 6 i następnych. Zasilacz podłączany jest do gniazda prądu zmiennego za pomocą kabla sieciowego. Kabel prądu stałego przyłączany jest do tylnej części notebooka (patrz: str. 17). Zasilacz sieciowy zasila notebook oraz ładuje baterię. Kontrolki zasilania elektrycznego notebooka informują o statusie pracy. Bateria ładuje się również wówczas, gdy notebook zasilany jest z sieci. Zasilacz sieciowy pobiera prąd również wówczas, gdy notebook nie jest podłączony do zasilacza sieciowego. Dlatego należy wyciągnąć wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda, jeśli nie jest ona podłączona do notebooka. Uwaga! Należy stosować tylko i wyłącznie zasilacz i kabel sieciowy znajdujące się w zestawie. ZASILANIE ELEKTRYCZNE 23

28 ZASILANIE BATERYJNE Bateria gromadzi energię elektryczną w ogniwach i oddaje ją w razie zapotrzebowania. W celu wydłużenia żywotności i zagwarantowania wydajnego i bezpiecznego działania baterii, należy koniecznie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa znajdujących się na stronie 7 i następnych. ZASTOSOWANIE BATERII Baterię wsunąć wgłębieniem do przodu do kieszeni przeznaczonej na baterię. WYJMOWANIE BATERII Uwaga! Nie wyjmować baterii podczas pracy urządzenia, ponieważ grozi to utratą danych. 24 ZASILANIE ELEKTRYCZNE

29 ŁADOWANIE BATERII Akumulator ładowany jest poprzez zasilacz sieciowy. Bateria ładowana jest automatycznie, gdy notebook podłączony jest do zasilacza sieciowego, niezależnie od tego, czy jest on włączony czy wyłączony. Przy wyłączonym notebooku bateria ładuje się przez parę godzin. Przy włączonym notebooku czas ładowania znacznie się wydłuża. Objaśnienie do kontrolek ładowania znajdują się na stronie 18. WSKAZÓWKA: Proces ładowania zostaje wstrzymany, jeśli temperatura baterii lub jej napięcie są za wysokie. POJEMNOŚĆ BATERII Całkowicie naładowana bateria litowo-jonowa dostarcza energii na około dwie godziny pracy notebooka. Czas pracy z zasilaniem bateryjnym zależy jednak od ustawienia funkcji zarządzania energią elektryczną, sposobu pracy, procesora notebooka, wielkości pamięci operacyjnej oraz typu wyświetlacza. Podczas pracy w systemie operacyjnym Windows generowane są sygnały ostrzegawcze, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej ustawionej wartości minimalnej. Wydajność procesora zmniejsza się, aby oszczędzić energię. WSKAZÓWKA: Sygnał ostrzegawczy baterii oraz tryb pracy Low-Battery są automatycznie przerwane w momencie podłączenia zasilacza sieciowego ZASILANIE ELEKTRYCZNE 25

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Informacje o komputerze

Informacje o komputerze WSKAZÓWKI DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi została podzielona w taki sposób, aby w spisie treści można było szybko odnaleźć pożądane informacje na dany temat. Spis haseł (indeks)

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2013 Ustawienia Domyślny adres IP 169.254.0.1 Domyślny użytkownik admin Domyślne hasło admin Widok 1. Złącze zasilania (wejście: DC 12V/2A) 2. Przycisk reset

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane:

Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane: WSKAZÓWKI DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi została podzielona w taki sposób, aby w spisie treści można było szybko odnaleźć pożądane informacje na dany temat. Spis haseł (indeks)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Połączenia. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Połączenia. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Karta umożliwia dołączenie czterech portów USB i dwóch portów FireWire do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do niniejszej instrukcji obsługi

Wskazówki do niniejszej instrukcji obsługi Wskazówki do niniejszej instrukcji obsługi Proszę przechowywać niniejszą instrukcję obsługi pod ręką w pobliżu notebooka. Proszę przechowywać opakowanie i instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2010

Instrukcja obsługi Poznań 2010 Instrukcja obsługi Poznań 2010 TS8XDVDRW Przenośna nagrywarka CD/DVD Strona 2 Podłączanie nagrywarki 1. Podłącz małą końcówkę przewodu USB do portu Mini USB nagrywarki 2. Podłącz dużą końcówkę przewodu

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą Full HD

Zegarek z kamerą Full HD Zegarek z kamerą Full HD oraz trybem nocnym na podczerwień Szanowny Klience, dziękujemy za zakup zegarka z kamerą. Produkt jest nie tylko modnym dodatkiem, ale również niezwykłym urządzeniem, które nagrywa

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do niniejszej instrukcji obsługi. Grupy docelowe. Dane indywidualne

Wskazówki do niniejszej instrukcji obsługi. Grupy docelowe. Dane indywidualne Wskazówki do niniejszej instrukcji obsługi Proszę przechowywać niniejszą instrukcję obsługi pod ręką w pobliżu notebooka. Proszę przechowywać opakowanie i instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Informacje o komputerze

Informacje o komputerze WSKAZÓWKI DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi została podzielona w taki sposób, aby w spisie treści można było szybko odnaleźć pożądane informacje na dany temat. Spis haseł (indeks)

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card. Karta umożliwia dołączenie czterech portów USB i dwóch portów FireWire do

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 Strona 1 z 5 Urządzenie USB wersja 09/11 2.4 GHz Numer produktu 872222 Przeznaczenie do użycia Produkt składa się z przejściówki USB, którą

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder, Instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1 O programie Easy CD/DVD Recorder... 2 2 Minimalne wymagania systemowe... 2 3 Tryb zwykły... 3 3.1 Wymazywanie dysków wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo