MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES"

Transkrypt

1 MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Irlandia), dyrektor artystyczna The Sirius Arts Centre to multidyscyplinarne centrum sztuki niedaleko Corku. Centrum Sirius prowadzi program sztuk wizualnych i międzynarodowy program rezydencji dla artystów. Choć jest to centrum multidyscyplinarne, największy nacisk kładzie na fotografię. Peggy Sue Amison poszukuje kandydatów do programu rezydencji oraz artystów, którzy mogliby wziąć udział w potencjalnych wystawach. Jest również autorką licznych artykułów w magazynach fotograficznych publikowanych w USA i Europie. Jest zainteresowana poznawaniem ukończonych lub niemal ukończonych projektów stanowiących innowacyjne lub interdyscyplinarne podejście do medium, jakim jest fotografia. Peggy Sue Amison nie poszukuje tradycyjnych aktów, pejzaży, zdjęć kwiatów czy architektury. Sirius Arts Centre jest szczególnie zainteresowane pracami dotyczącymi tematyki związanej z tożsamością i kulturą. Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Ireland), artistic director The Sirius Arts Centre is a multidisciplinary Arts Centre near Cork. Sirius administrates a visual arts programme and International Artist in Residency programme. Although Sirius is multidisciplinary it has a keen interest in photography. Peggy Sue Amison is looking for artists for potential exhibitions and candidates for the Artist in Residency Programme. She has also written for a number of photographic journals in the US and Europe. She is interested in viewing completed or nearly completed projects with innovative or interdisciplinary approaches to the medium. Peggy Sue Amison does not wish to see traditional nudes, landscapes, flowers or architecture. Sirius Arts Centre has a specific interest in works that look at issues of Identity and Culture. Lars Boering Lux Photo Gallery (Amsterdam, Holandia), kolekcjoner, niezależny kurator sztuki, konsultant, wykładowca, właściciel galerii Lars Boering jest marszandem specjalizującym się w fotografii i właścicielem Lux Photo Gallery w Amsterdamie. Pracuje również jako dyrektor zarządzający w Dutch Fotografen Federatie, gdzie zajmuje się ochroną praw autorskich fotografów i pomagaj im w rozwijaniu umiejętności związanych z przedsiębiorczością. Boering jest kuratorem sztuki, a także doradcą wielu artystów i fotografów, pomagając im w zdobywanu źródeł finansowania. Wspólnie z Markiem Prüstem (kurator sztuki działający w Paryżu) prowadził warsztaty Master Class podczas festiwalu Noorderlicht Photofestival Boering zapewnia artystom krytyczne recenzje ich prac oraz wsparcie w zakresie prowadzenia kariery (www.i- bmp.com). Lars Boering lub stawiać przed artystami wyzwania i zadaje im wiele pytań. Jego zainteresowania są bardzo szerokie, obejmują między innymi fotoeseje, atrapy książek, fotoreportaż i fotografię artystyczną. Jest szczególnie zainteresowany fotografią dokumentalną: chodzi o opowadanie historii mówi. Boering biegle włada językiem niderlandzkim, angielskim i niemieckim.

2 Lars Boering Lux Photo Gallery (Amsterdam, Netherlands), collector, independent curator, consultant, teacher, gallerist Lars Boering is an art dealer specialized in photography and owner of Lux Photo Gallery in Amsterdam, Netherlands. He also works as the Managing Director of the Dutch Fotografen Federatie, safeguarding the copyright of photographers and helping them to improve their entrepreneurial skills. Boering is a curator, and also an advisor to several artists and photographers about acquiring appropriate funding for projects. He's involved in career management for photographers (www.i- bmp.com) and was teaching the Master clas s at Noorderlicht Photofestival 2011 with Marc Prüst (Paris- based curator). Boering can offer a critical response to an artist s work, career guidance, or both. He responds to the photographer s presentation, and then gives critique and advice accordingly. Boering enjoys challenging the artist, and asking many questions. His interests are broad: photo essays, book dummies, photojournalism, fine art photography. Lars Boering s preference is documentary photography: It s all about storytelling. Boering speaks Dutch, English, and German. Katarzyna Borucka Lookout Gallery (Warszawa, Polska) Od kilkunastu lat łączy karierę zawodową w biznesie z pasją do sztuki, a szczególnie do fotografii. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wyższe Studium Fotografii Artystycznej ZPAF ( ). Namiętnie fotografuje i odwiedza galerie, festiwale i wystawy fotografii podczas swoich licznych, dłuższych i krótszych, podróży. Swoje zdjęcia trzyma raczej w archiwach, ale zawsze marzyła, aby odkrywać i promować młodych (i starszych) utalentowanych fotografów. Kolekcjonuje fotografię. Udało jej się również wesprzeć kilka ciekawych projektów. W 2012 roku zrealizowała swoje marzenie i otworzyła w Warszawie galerię fotografii - Lookout Gallery. Galeria będzie prezentować i promować prace najciekawszych współczesnych artystów z Polski i z zagranicy. Będzie ona prowadzić stałą współpracę nie tylko z fotografami, ale także z doświadczonymi kuratorami i ekspertami w dziedzinie fotografii i sztuk pokrewnych. Lookout Gallery powstała z pasji do fotografii i pasję tę zamierza dzielić z artystami, kolekcjonerami i szeroką publicznością. Program galerii obejmuje również organizację interesujących wydarzeń towarzyszących, działalność publicystyczną i edukacyjną, a także szeroko pojęte działania na rzecz rozwoju fotografii jako sztuki oraz obiektu kolekcjonerstwa. Katarzyna Borucka Lookout Gallery (Warsaw, Poland) For several years Katarzyna is combining her professional career in business with a passion for art, especially for the photography. She graduated in English Philology at the University of Gdansk and School of Photography ZPAF ( ). She is photographing and visiting galleries, festivals and exhibitions of photographs during her numerous, longer and shorter journeys. Katarzyna keeps her photos rather in the archives, but she always wanted to discover and promote young (and older) talented photographers. She is collecting photography. She also managed to support a number of interesting projects. In 2012 Katarzyna realized her dream and opened a photography gallery in Warsaw - Lookout Gallery. The gallery will present and promote the work of the most interesting contemporary artists from Poland and abroad. It will result in permanent cooperation, not only with photographers but also with experienced curators and experts in the field of photography and related arts. Lookout Gallery was founded with a passion for photography and this passion it intends to share with artists, collectors and the wider audience. The program of the gallery also includes a range of interesting

3 accompanying events, journalistic and educational activities, as well as the development of photography as the art and the object collecting. Michaela Bosakova - manager projektów w Central European House of Photography - FOTOFO (Bratysława, Słowacja) Michaela jest kuratorem i kierownikiem projektów w Europejskim Centrum Fotografii w Bratysławie. Organizuje imprezy i wystawy. Bosakova przewodziła również pracami przy tworzeniu pierwszego tomu Historii Fotografii Europejskiej od 1900 do 1938 roku. Jest także asystentką Vaclava Macka, który kieruje Miesiącem Fotografii. Porozumiewa się w języku niemieckim, angielskim, słowackim i czeskim. Michaela Bosakova - project manager at Central European House of Photography - FOTOFO (Bratislava, Slovakia) Michaela is a curator and project manager in the European Centre of Photography in Bratislava. She organizes events, exhibitions. Bosakova led the creation of the first volume of The History of European photography from 1900 to She is also a coordinator and assistant of Vaclav Macek, who heads the Month of Photography. She can communicate in German, English, Slovak and Czech. Louise Clements - dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Fotografii FORMAT oraz Centrum Sztuki QUAD, kurator, pisarz Od 2002 roku Louise Clements jest dyrektor artystyczną Centrum Sztuki QUAD (www.derbyquad.co.uk), w którego skład wchodzą galerie, niezależne kino, studia artystyczne, przestrzenie przeznaczone dla produkcji cyfrowych/fizycznych oraz Mediateka Brytyjskiego Instytutu Filmowego. Od 1998 roku Louise, pełniąc funkcję kuratora, inicjuje liczne zlecenia i wystawy współczesnej sztuki międzynarodowej i wschodzącej oraz sprawuje nad nimi opiekę kuratorską. Jest współzałożycielką, kuratorem i dyrektor artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Fotografii (www.formatfestival.com) w Derby, w Wielkiej Brytanii. To właśnie FORMAT, od 2004 roku, jest jednym z czołowych festiwali fotografii w kraju. Odbywa się co dwa lata w marcu i poświęcony jest bogatemu dorobkowi fotografii międzynarodowej. FORMAT przedstawia szeroką gamę nowych prac, tuż obok dzieł najsłynniejszych fotografów świata. Celem Festiwalu jest prezentacja zdjęć, włączanie się do dyskusji, rozwój fotografii oraz angażowanie się we wszystko, co najlepsze we współczesnej fotografii międzynarodowej. Równolegle zajmuje się edukacją i realizuje programy profesjonalnych warsztatów. Louise Clements gościnnie pełniła bądź pełni funkcję jurora na: New York PhotoFestival Awards 2009, Photographers Gallery Fresh Faced and Wild Eyed 2011, Exposure Award , Google & Saatchi 2012, Deutsche Boerse 2012, Prix Pictet Uczestniczy jako ekspert w międzynarodowych przeglądach portfolio na festiwalach i w galeriach na całym świecie. Pisze teksty o fotografii dla katalogów i magazynów drukowanych oraz publikowanych online, w tym dla: Kwartalnika Fotografia, Creative Review, Next Level, The Telegraph, a- n Magazine, South Korean Photography, Troika Editions. Ma swój wkład w tworzenie oraz jest współredaktorem i kuratorem dużej publikacji domu wydawniczego Big City Press Hijacked III, poświęconej współczesnej fotografii z Australii i Wielkiej Brytanii. Chętnie spotyka się z tymi fotografami, którzy są zainteresowani dyskusją nad swoimi pomysłami. Sama jest skłonna także przyglądać się projektowi na dowolnym etapie realizacji. Jej zainteresowania są szerokie: od fotografii dokumentalnej, dziennikarskiej, archiwalnej, instalacji łączących w sobie różne formy sztuki/fotografii po fotografię współczesną/narracyjną, w tym film i performance. Mniejszą uwagę przykłada do fotografii podróżniczej, aktów, zdjęć komercyjnych, reklamowych oraz zdjęć przeznaczonych do banków zdjęć, chyba że wpisują się w powyższe kategorie. Podczas przeglądu jest w stanie zaoferować krytyczne spojrzenie na prace, które charakteryzują się kreatywnością oraz udzielić

4 porad dotyczących strategii ich promocji, a także podzielić się pomysłami na koncepcyjny rozwój projektu pod kątem wystawienia go w galerii lub w przestrzeni publicznej. Louise Clements - Artistic Director QUAD & FORMAT International Photography Festival, curator & writer Artistic Director of QUAD (www.derbyquad.co.uk), centre for contemporary art & film since 2002 QUAD contains galleries, independent cinema, artist studios, digital/physical production spaces and a British Film Institute Mediatheque. As a curator, since 1998 Louise has initiated and curated many commissions and exhibitions of international and emerging contemporary art. Co- founder, Artistic Director/Curator since 2004 of FORMAT International Photography Festival (www.formatfestival.com) Derby UK. FORMAT is one of the UKs leading photography festivals, biennial programme in March, celebrates the wealth of practice in international photography. FORMAT is the place to see an incredible range of new work alongside the best- known practitioners in the world. Focused on opportunities to see, debate, develop and engage in the best of what contemporary international photography is and can be alongside commissioning, education and professional practice programmes. Guest Juror/nominator at: New York PhotoFestival Awards 2009, Photographers Gallery Fresh Faced and Wild Eyed 2011, Exposure Award , Google & Saatchi 2012, Deutsche Boerse 2012, Prix Pictet An International Portfolio reviewer Festivals and Galleries all over the world. She writes about photography for catalogues and magazines print/online inc: Kwartalnik Fotografia,Creative Review, Next Level, The Telegraph,AN magazine, South Korean Photography, Troika Editions, contributor to and co- editor and curator on a major publication at Big City Press, Hijacked III contemporary photography from Aus/UK. She is keen to see photographers who are interested to discuss ideas and open to see work at any stage of project development. Interested in anything from documentary, photo- journalism, archive, photo/cross artform installation and contemporary/narrative photography, including film and performance. She is less interested to see travel, nude, commercial, advertising or stock unless they fit into the above. During the review she can offer critique on creative practice and advice on strategies for the promotion of work and conceptual project development ideas for exhibition in gallery or public space. Grac Donarski - współzałożyciel Wall Done, fotoedytor i redaktor naczelny Wall Done Magazine, fotograf Jego działalność w Wall Done ma stanowić wyzwanie wobec potocznego postrzegania fotografii jako czysto dekoracyjnej sztuki tła. Wartości estetyczne: kunszt, artystyczna subtelność, oraz, przede wszystkim, narracyjne walory zdjęć i ich zdolność kwestionowania dominujących sposobów postrzegania to wszystko, co stanowi o przynależności fotografii do sztuk pięknych, jest również miarą wartości dzieła. Tym właśnie Grac kieruje się szukając nowych talentów jednym z elementów misji Wall Done jest docieranie do rozpoczynających karierę, a już zdradzających symptomy wybitności fotografów. Swój warsztat kształcił pod kierunkiem Natalii LL (Afa 2003). Grac opowie o tym jak sprzedawać swoje prace online, doradzi jak wybrać kilka z setek zdjęć do portfolio i dotrzeć z nim do magazynów fotograficznych, jak stworzyć nietuzinkowy cykl. Jego uwagę zwracają fotografie wybitne, niezależnie od gatunku kieruje się maksymą zdjęcie albo czujesz w trzewiach, albo jest ci zupełnie obojętne. Grac Donarski, - co- founder of Wall Done, photoeditor and editor- in- chief of the Wall Done Magazine, photographer His activity at Wall Done is aimed at challenging the common perception of photography as a purely decorative background art. Aesthetical values: artistry, artistic subtleness, and primarily narrative values of the photographs and their capability to question dominant manners of perception all this proves that photography is a fine art, and is also the means of measuring the value of a given work. Grac takes these factors into account when searching for new talents as one of the elements of Wall Done's mission is to reach those who are only just embarking on their careers and are already displaying signs of

5 genius. He developed his technical skills under the guidance of Natalia LL (Afa 2003). Grac will explain how to sell one s works online, how to choose one photo out of hundreds for one s portfolio and reach as many photography magazines as possible, and how to create an original cycle. He pays attention to outstanding photographs, irrespective of their genre his motto is "either you feel the photograph in your guts, or it leaves you completely indifferent". Ângela Ferreira Encontros da Imagem Braga (Porto, Portugalia), współdyrektor Ângela Ferreira jest nauczycielką fotografii i sztuki cyfrowej w Akademii Sztuk Pięknych w Porto w Portugalii. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie fotografii i komunikacji wizualnej Universidade Federal do Rio de Janeiro w Brazylii. Jest również współdyrektorem portugalskiego festiwalu fotografii Encontros da Imagem Braga oraz Młodzieżowego Festiwalu Fotografii MAIOCLARO. Ângela rekomenduje prace prezentowane na wystawach podczas festiwali i na ekspozycjach w muzeach. Ângela Ferreira Encontros da Imagem Braga (Oporto, Portugal), co- director Ângela Ferreira is a teacher of Photography and Digital Art at the Art School of Oporto, Portugal. She has a PHD in Photography and Visual Communication at Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil. She is also a co- director of the Portuguese Festival of Photography: Encontros da Imagem Braga and the Youth Festival of Photography MAIOCLARO. Ângela can recommend works for exhibitions at Festivals and Museums. Harris Fogel - profesor nadzwyczajny fotografii i dyrektor / kurator Sol Mednick Gallery i Galerii 1401 (Filadelfia, USA) Harris jest fotografem z bogatym doświadczeniem w obrazowaniu cyfrowym, fotografii reportażowej i historii fotografii. Prowadzi działalność wystawienniczą i wykłada, a jego prace znajdują się w zbiorach licznych muzeów. Harris jest również znanym konsultantem z zakresu wiedzy o cyfrowym obrazowaniu oprogramowania i sprzętu. On sam zainteresowany jest przede wszystkim fotografią portretową, polityką, dokumentem i fotografią pejzażową. Jako recenzent, Fogel może zaoferować krytykę i komentarz dotyczacy stworzonego portfolio, a także charakteru prac. Ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę dotyczącą sztuk cyfrowych, może on ocenić pracę z technologicznego punktu widzenia, a także zasugerować możliwości publikacji i dalsze ścieżki rozwoju, które fotograf może wziąć pod uwagę. Harris Fogel - Associate Professor of Photography, and Director/Curator of the Sol Mednick Gallery and Gallery 1401 (Philadelphia, USA) Harris is a documentary and fine- art photographer with an extensive background in digital imaging, criticism, photojournalism, and photo history. He maintains a substantial exhibition and lecture record, and his work can be found in the collections of numerous museums. Harris is well known as a consultant to institutions and industry who seek his expertise with digital imaging software and hardware. He is primarily interested in portraiture, politics, documentary, and landscape photography. As a reviewer, he can offer criticism, critique, and commentary on portfolios and the nature of the work. Because of his digital background, he can offer discussion on work from a technological viewpoint. He can also suggest other venues, publications, and paths that a photographer might consider.

6 Sonia Jeunet NOOR (Amsterdam, Holandia), fotoedytor Sonia Jeunet studiowała na wydziale systemów archiwizacji i fotografii na Uniwersytecie Bordeaux we Francji i uzyskała stopień magistra w dziedzinie zarządzania archiwami ze specjalizacją w zakresie fotografii. Wkrótce po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako wolny strzelec na rzecz różnych grup fotograficznych i magazynów, takich jak na przykład Le Bar Floreal.Photographie w Paryżu i agencji fotograficznej Aina w Kabulu w Afghanistanie. W 2009 roku dołączyła do NOOR, agencji fotografcznej z siedzibą w Amsterdamie, gdzie w 2010 roku objęła srtanowisko fotoedytora. Jest odpowiedzialna za archiwum fotograficzne i stronę internetową i ściśle współpracuje z jedenastoma fotografami nad ich projektami fotograficznymi. Jej doświadczenie i wiedza fachowa w zakresie recenzji portfolio odnosi się przede wszystkim do fotografii dokumentalnej i fotoreportażu. Sonia Jeunet NOOR (Amsterdam, the Netherlands), photo editor Sonia Jeunet studied archive systems and photography at the University of Bordeaux in France and graduated with a master degree in archive management with a specialisation in photography. Soon after graduating, she started working as a freelancer for different photography collectives and magazines including Le Bar Floreal.Photographie in Paris, France and Aina photography agency in Kabul, Afghanistan. In 2009 she joined NOOR, the Amsterdam- based photography agency and became the photo editor in 2010, where she is in charge of the photography archive, the website, and works closely with eleven photographers on their photography projects. Her background and field of expertise in terms of portfolio reviews lies very much in documentary photography and photojournalism. Bogdan Konopka fotograf, kurator, krytyk (Paryż, Francja) Urodzony w 1953 roku, mieszka i pracuje w Paryżu. Fotograf, kurator i krytyk związany od 1994 roku z Pismem Artystycznym FORMAT, zaś z Kwartalnikiem FOTOGRAFIA od początku jego istnienia, tj. od 2000 roku. Prowadził autorskie pracownie fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Fotografii w Arles we Francji, Warszawskiej Szkole Fotografii, a ostatnio na Formation Supérieure w Ecole de la Photographie de Vevey w Szwajcarii. Laureat Grand Prix de la Ville de Vevey w Europejskim Konkursie Fotografii w 1998 roku. W swej twórczości preferuje fotografię analogową, najchętniej wielkoformatową. Interesują go problemy związane z przeźroczystością medium i możliwości rejestracji indywidualnych aspektów przeżyć duchowych, nazywanych roboczo pejzażem wewnętrznym. W swych tekstach poświęconych fotografii a najczęściej wybranym fotografom odnaleźć można całe spektrum dostępnych dziś możliwości i metod obrazowania, także tych bez użycia aparatu czy filmu. Są one najczęściej próbą zrozumienia możliwości komunikacji międzyludzkiej poprzez obraz fotograficzny we wszystkich jego postaciach. Bogdan Konopka photographer, curator, critic (Paris, France) Born in 1953, lives and works in Paris. As a photographer, curator and critic, he has been working for the Format Art Journal since 1994 and for the FOTOGRAFIA quarterly magazine since its establishment in He held classes at a studio under his own name at the École Nationale Supérieure de la Photographie in Arles, France, at the Warsaw School of Photography, and most recently at the Formation Supérieure w Ecole de la Photographie de Vevey, Switzerland. He won the Grand Prix de la Ville de Vevey in the European Photo Competition in Bogdan Konopka s favourite technique is analogue photography, preferably in large format. He is interested in the medium transparency and the possibility to record individual aspects of spiritual experiences called (for working purposes) the inner landscape. In his texts on photography and most frequently on selected photographers he has described a wide range of currently available imaging methods and techniques, including those where no camera or photographic film are used. Most frequently, they are an attempt at understanding the possibilities of interpersonal communication through all kinds of photographic image.

7 Bill Kouwenhoven - redaktor międzynarodowy Hot Shoe Magazine (Londyn, Anglia) Bill Kouwenhoven jest redaktorem międzynarodowym czasopisma HotShoe. HotShoe to wiodący w Europie magazyn zajmujący się współczesną fotografią. Prezentuje największe uznane i wschodzące talenty fotograficzne oraz szeroki zakres gatunków fotograficznych. Pouczające i trafne komentarze uzupełniają wyczerpujące informacje o najnowszych wydarzeniach i nowościach ze świata współczesnej fotografii. Pan Kouwenhoven od czterech lat współpracuje z HotShoe, a także często opracowuje materiały dla licznych innych dzienników fotografii współczesnej w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Europie, w tym dla Afterimage, Aperture, British Journal of Photography, Foto 8, Photonews, Foto, European Photography i Camera Austria. W latach pełnił funkcję redaktora Photo Metro w San Francisco. Magazyn wprawdzie już nie funkcjonuje, ale trwale zapisał się w pamięci swoich czytelników. Jest autorem szeregu krótkich monografii oraz przeglądu współczesnej fotografii i filmu Hiszpanii Nuevas Historias (Hatje Cantz, 2008 r.). Mieszka oraz pracuje w Berlinie i Nowym Jorku. Jest szczególnie zainteresowany pracami dokumentalnymi oraz fotografią dziennikarską, jak również poruszającymi pracami związanymi ze współczesnymi problemami, zarówno abstrakcyjnymi, jak i konkretnymi. Nie jest zainteresowany pracami komercyjnymi ani związanymi z modą, choć każde zdjęcie, niezależnie od gatunku, może go do siebie przekonać jakością oraz siłą wizji wyrażonej przez fotografa. Szuka dobrze przygotowanych portfolio, które mógłby wykorzystać w czasopiśmie, dla którego opracowuje lub edytuje materiały, a także nominować prace do festiwali fotografii. Pan Kouwenhoven ma ponad 15 lat doświadczenia w branży fotograficznej oraz dogłębną wiedzę o współczesnych praktykach fotograficznych i preferencjach galerii oraz wydawców. Bill Kouwenhoven - International Editor, Hot Shoe Magazine (London, England) Bill Kouwenhoven is International Editor of HotShoe magazine. HotShoe is Europe's leading contemporary photographic magazine showcasing the best of established and up- and- coming photographic talent across a wide range of photographic genres. Its informative and incisive comment is complemented by extensive information on what is happening and what is new in the international world of contemporary photography. In addition to working with HotShoe for the past four years, Mr. Kouwenhoven is a frequent contributor to numerous other contemporary photography journals in the United States, England and Europe including Afterimage, Aperture, British Journal of Photography, Foto 8, Photonews, Foto, European Photography, and Camera Austria. From 1996 to 2001 he was editor of the late but fondly remembered Photo Metro magazine of San Francisco. He is the author of several small monographs, and the major survey of contemporary Spanish Photography and Video, Nuevas Historias (Hatje Cantz, 2008). He lives and works in Berlin and New York. He is especially interested in documentary and photojournalism oriented work as well as compelling work addressing contemporary issues whether abstract or concrete. He is not interested in commercial or fashion related work, but can always be persuaded by the quality and strength of vision expressed by the photographer in any genre. He is looking for well- edited portfolios to include in the magazine to which he contributes or edits as well as for the purposes of nominating work for other photography festivals. Mr. Kouwenhoven brings an experience of over 15 years in photography and a thorough knowledge of contemporary practice, gallery tastes, and publishing. Nadya Sheremetova dyrektor FotoDepartament Foundation (Sankt Petersburg, Rosja) Nadya jest dyrektorem fundacji FotoDepartament Foundation i krytykiem fotografii. Uzyskała stopień

8 magistra ekonomii i licencjata na wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Posiada długoletnie doświadczenie i wdrożyła wiele projektów. W latach była jednym z założycieli fundacji Peterburgskie Fotomasterskie Foundation, zaangażowanej w działania promocyjne i PR rozmaitych wydarzeń i wystaw, włączając organizację międzynarodowej szkoły fotografii Photography and fashion. W latach pracowała jako rzecznik prasowy National Center of Photography (ROSPHOTO). Jesienią 2006 roku pełniła rolę kuratora trzech wystaw prac młodych fotografów, zorganizowanych w ramach Fall Photo Marathon. Była organizatorką i kuratorem festiwalu fotografii internetowej Current_foto. Od jesieni 2004 r. do wiosny 2005 brała udział w kursie Dziennikarstwa Kulturalnego w instytucie PRO ARTE (specjalizacja w zakresie krytyki sztuki i krytyki fotografii). Jako niezależna dziennikarka i krytyk fotografii, współpracowała z magazynami takim jak ТHE!, 100% Red, ART- Digger (Moskwa), Fotomagazin, Potrebitel, Foto&Video, serwis fotograficzny Photographer.ru (Moskwa), Fotonovosti.ru (Moskwa), itd. Publikowała głównie pod nazwiskiem Nadya Sherye. Nadya Sheremetova opracowuje kurs fotografii Photography at the Limit jako jeden z kuratorów długoterminowego programu edukacyjnego Photography as a Research ( Fotografia jako Badanie ). Od 2007 roku pełni rolę głównego kuratora dorocznego projektu wystawy dla młodych fotografów Young Russian Photography (www.youngphotography.ru). Nadya Sheremetova była również jednym z kuratorów (razem z Ulrichem Haasem Pirsiainenem) wystawy Territories of Desire. Współczesna fotografia rosyjska, prezentowanej od 16 września do 3 listopada 2011 w Muzeum Sztuki Tampere (Finlandia) w ramach Backlight International Photography Festival. Nadya Sheremetova FotoDepartament Foundation (Saint- Petersburg, Russia), Director Nadya is the director of FotoDepartament Foundation and a photo critic. She received her MA degree in Economics and BA at the Department of Art History, the European University in St. Petersburg. Experience and implemented projects include: one of the founders of Peterburgskie Fotomasterskie Foundation, engaged in promotion and PR of events, exhibits, including the organization of the International photography school Photography and fashion. In worked as a press secretary of the National Center of Photography (ROSPHOTO). In the fall of 2006 the curator of three photo exhibits by young photographers under the Fall Photo Marathon festival. Organized and curated the festival of Internet photography Current_foto. Fall of 2004 spring of 2005 student of Cultural Journalism course at PRO ARTE institute (specializing in art critique, photo critique). As an independent journalist and photo critic, has collaborated with magazines: ТHE!, 100% Red, ART- Digger (Moscow), Fotomagazin, Potrebitel, Foto&Video, the Photographer.ru photo resource (Moscow), Fotonovosti.ru (Moscow), etc. Published mainly under the name of Nadya Sherye. Nadya Sheremetova is developing the course Photography at the Limit as one of the curators of a long- term educational program Photography as a Research. Since 2007 she is the main curator of the annual Young Russian Photography exhibition project (www.youngphotography.ru). Nadya Sheremetova has also been one of the curators (together with Ulrich Haas Pirsiainen) of the exhibition Territories of Desire. Contemporary Russian photography / 16 September 3 November Tampere Art Museum (Finland) / Backlight International Photography Festival. Kuba Śwircz kurator, wykładowca na Akademii Fotografii, publicysta, animator kultury (Warszawa, Polska) Kuba Śwircz ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się wpływem fotografii na wyobrażenie oraz szeroko pojętym obrazem skonceptualizowanym. Otrzymał stypendium w programie Młoda Polska, dzięki któremu w tym roku może wydać książkę Fotografie niczyje. Do 2010 roku pracował w Yours Gallery; był także współpracownikiem m.in. Goethe Institut w Warszawie, Instytutu Reportażu w Warszawie, Kordegardy i Instytutu Książki. Obecnie współpracuje jako kurator m.in.: z Fundacją Archeologia Fotografii. Publikował m.in.: w Przekroju, Dużym Formacie i Kikimorze. W 2010

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX FOTOFESTIWAL 2015 JURY

GRAND PRIX FOTOFESTIWAL 2015 JURY GRAND PRIX FOTOFESTIWAL 2015 JURY ALISON NORDSTRÖM Niezależna kuratorka, pisarz I badacz fotografii, Cambridge- Massachusetts, USA Założycielka i kuratorka Południowego Muzeum Fotografii a także Dyrektor

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Nina Kassianou, Muzeum Fotografii w Salonikach/ Museum of Photography in Thessaloniki, Greece, http://www.thmphoto.gr/english.html

Nina Kassianou, Muzeum Fotografii w Salonikach/ Museum of Photography in Thessaloniki, Greece, http://www.thmphoto.gr/english.html Profile Recenzentów/Reviewers Profiles Peggy Sue Amison, Sirius Art Center, Cork, Irlandia, http://www.iol.ie/~cobharts Peggy Sue Amison obecnie jest dyrektorem artystycznym oraz kuratorem The Sirius Arts

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fotografia Wrzesień Grudzień 2015

Fotografia Wrzesień Grudzień 2015 Fotografia Wrzesień Grudzień 2015 Photography September December 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS MACIEJ KURAK Born in 1972 in Poznań. Lives and works in Poznań Maciej Kurak is an author of site specific installations, winner of Deutsche Bank Prize for the Best Polish Young Artist in 2006. He is the

Bardziej szczegółowo

Wystawy obejrzało około 10 000 widzów z wielu miast Polski, a takŝe z zagranicy.

Wystawy obejrzało około 10 000 widzów z wielu miast Polski, a takŝe z zagranicy. Honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Lecha Kaczyńskiego Honorable Patronage of the President of the Republic of Poland - Lecha Kaczyńskiego Patronat artystyczny / Art Patronage Związek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics)

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Assistant Professor @ Wroclaw University of Economics and Academy of Management and Administration in Opole michalskig@ue.wroc.pl Summary Grzegorz

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą?

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Maker Space wprowadza Kraków w kolejną rewolucję przemysłową: digital fabrication kiedy? design prototype show @ KRAKOW

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

GRAZART ARTYŚCI Z GRAZ / ARTISTS FROM GRAZ LUISE KLOOS. malarstwo / painting

GRAZART ARTYŚCI Z GRAZ / ARTISTS FROM GRAZ LUISE KLOOS. malarstwo / painting GRAZART ARTYŚCI Z GRAZ / ARTISTS FROM GRAZ LUISE KLOOS malarstwo / painting Galeria Zamek / Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu Zamek Gallery / Przemysl Center of Culture and Sciente Zamek

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo