MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES"

Transkrypt

1 MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Irlandia), dyrektor artystyczna The Sirius Arts Centre to multidyscyplinarne centrum sztuki niedaleko Corku. Centrum Sirius prowadzi program sztuk wizualnych i międzynarodowy program rezydencji dla artystów. Choć jest to centrum multidyscyplinarne, największy nacisk kładzie na fotografię. Peggy Sue Amison poszukuje kandydatów do programu rezydencji oraz artystów, którzy mogliby wziąć udział w potencjalnych wystawach. Jest również autorką licznych artykułów w magazynach fotograficznych publikowanych w USA i Europie. Jest zainteresowana poznawaniem ukończonych lub niemal ukończonych projektów stanowiących innowacyjne lub interdyscyplinarne podejście do medium, jakim jest fotografia. Peggy Sue Amison nie poszukuje tradycyjnych aktów, pejzaży, zdjęć kwiatów czy architektury. Sirius Arts Centre jest szczególnie zainteresowane pracami dotyczącymi tematyki związanej z tożsamością i kulturą. Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Ireland), artistic director The Sirius Arts Centre is a multidisciplinary Arts Centre near Cork. Sirius administrates a visual arts programme and International Artist in Residency programme. Although Sirius is multidisciplinary it has a keen interest in photography. Peggy Sue Amison is looking for artists for potential exhibitions and candidates for the Artist in Residency Programme. She has also written for a number of photographic journals in the US and Europe. She is interested in viewing completed or nearly completed projects with innovative or interdisciplinary approaches to the medium. Peggy Sue Amison does not wish to see traditional nudes, landscapes, flowers or architecture. Sirius Arts Centre has a specific interest in works that look at issues of Identity and Culture. Lars Boering Lux Photo Gallery (Amsterdam, Holandia), kolekcjoner, niezależny kurator sztuki, konsultant, wykładowca, właściciel galerii Lars Boering jest marszandem specjalizującym się w fotografii i właścicielem Lux Photo Gallery w Amsterdamie. Pracuje również jako dyrektor zarządzający w Dutch Fotografen Federatie, gdzie zajmuje się ochroną praw autorskich fotografów i pomagaj im w rozwijaniu umiejętności związanych z przedsiębiorczością. Boering jest kuratorem sztuki, a także doradcą wielu artystów i fotografów, pomagając im w zdobywanu źródeł finansowania. Wspólnie z Markiem Prüstem (kurator sztuki działający w Paryżu) prowadził warsztaty Master Class podczas festiwalu Noorderlicht Photofestival Boering zapewnia artystom krytyczne recenzje ich prac oraz wsparcie w zakresie prowadzenia kariery (www.i- bmp.com). Lars Boering lub stawiać przed artystami wyzwania i zadaje im wiele pytań. Jego zainteresowania są bardzo szerokie, obejmują między innymi fotoeseje, atrapy książek, fotoreportaż i fotografię artystyczną. Jest szczególnie zainteresowany fotografią dokumentalną: chodzi o opowadanie historii mówi. Boering biegle włada językiem niderlandzkim, angielskim i niemieckim.

2 Lars Boering Lux Photo Gallery (Amsterdam, Netherlands), collector, independent curator, consultant, teacher, gallerist Lars Boering is an art dealer specialized in photography and owner of Lux Photo Gallery in Amsterdam, Netherlands. He also works as the Managing Director of the Dutch Fotografen Federatie, safeguarding the copyright of photographers and helping them to improve their entrepreneurial skills. Boering is a curator, and also an advisor to several artists and photographers about acquiring appropriate funding for projects. He's involved in career management for photographers (www.i- bmp.com) and was teaching the Master clas s at Noorderlicht Photofestival 2011 with Marc Prüst (Paris- based curator). Boering can offer a critical response to an artist s work, career guidance, or both. He responds to the photographer s presentation, and then gives critique and advice accordingly. Boering enjoys challenging the artist, and asking many questions. His interests are broad: photo essays, book dummies, photojournalism, fine art photography. Lars Boering s preference is documentary photography: It s all about storytelling. Boering speaks Dutch, English, and German. Katarzyna Borucka Lookout Gallery (Warszawa, Polska) Od kilkunastu lat łączy karierę zawodową w biznesie z pasją do sztuki, a szczególnie do fotografii. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wyższe Studium Fotografii Artystycznej ZPAF ( ). Namiętnie fotografuje i odwiedza galerie, festiwale i wystawy fotografii podczas swoich licznych, dłuższych i krótszych, podróży. Swoje zdjęcia trzyma raczej w archiwach, ale zawsze marzyła, aby odkrywać i promować młodych (i starszych) utalentowanych fotografów. Kolekcjonuje fotografię. Udało jej się również wesprzeć kilka ciekawych projektów. W 2012 roku zrealizowała swoje marzenie i otworzyła w Warszawie galerię fotografii - Lookout Gallery. Galeria będzie prezentować i promować prace najciekawszych współczesnych artystów z Polski i z zagranicy. Będzie ona prowadzić stałą współpracę nie tylko z fotografami, ale także z doświadczonymi kuratorami i ekspertami w dziedzinie fotografii i sztuk pokrewnych. Lookout Gallery powstała z pasji do fotografii i pasję tę zamierza dzielić z artystami, kolekcjonerami i szeroką publicznością. Program galerii obejmuje również organizację interesujących wydarzeń towarzyszących, działalność publicystyczną i edukacyjną, a także szeroko pojęte działania na rzecz rozwoju fotografii jako sztuki oraz obiektu kolekcjonerstwa. Katarzyna Borucka Lookout Gallery (Warsaw, Poland) For several years Katarzyna is combining her professional career in business with a passion for art, especially for the photography. She graduated in English Philology at the University of Gdansk and School of Photography ZPAF ( ). She is photographing and visiting galleries, festivals and exhibitions of photographs during her numerous, longer and shorter journeys. Katarzyna keeps her photos rather in the archives, but she always wanted to discover and promote young (and older) talented photographers. She is collecting photography. She also managed to support a number of interesting projects. In 2012 Katarzyna realized her dream and opened a photography gallery in Warsaw - Lookout Gallery. The gallery will present and promote the work of the most interesting contemporary artists from Poland and abroad. It will result in permanent cooperation, not only with photographers but also with experienced curators and experts in the field of photography and related arts. Lookout Gallery was founded with a passion for photography and this passion it intends to share with artists, collectors and the wider audience. The program of the gallery also includes a range of interesting

3 accompanying events, journalistic and educational activities, as well as the development of photography as the art and the object collecting. Michaela Bosakova - manager projektów w Central European House of Photography - FOTOFO (Bratysława, Słowacja) Michaela jest kuratorem i kierownikiem projektów w Europejskim Centrum Fotografii w Bratysławie. Organizuje imprezy i wystawy. Bosakova przewodziła również pracami przy tworzeniu pierwszego tomu Historii Fotografii Europejskiej od 1900 do 1938 roku. Jest także asystentką Vaclava Macka, który kieruje Miesiącem Fotografii. Porozumiewa się w języku niemieckim, angielskim, słowackim i czeskim. Michaela Bosakova - project manager at Central European House of Photography - FOTOFO (Bratislava, Slovakia) Michaela is a curator and project manager in the European Centre of Photography in Bratislava. She organizes events, exhibitions. Bosakova led the creation of the first volume of The History of European photography from 1900 to She is also a coordinator and assistant of Vaclav Macek, who heads the Month of Photography. She can communicate in German, English, Slovak and Czech. Louise Clements - dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Fotografii FORMAT oraz Centrum Sztuki QUAD, kurator, pisarz Od 2002 roku Louise Clements jest dyrektor artystyczną Centrum Sztuki QUAD (www.derbyquad.co.uk), w którego skład wchodzą galerie, niezależne kino, studia artystyczne, przestrzenie przeznaczone dla produkcji cyfrowych/fizycznych oraz Mediateka Brytyjskiego Instytutu Filmowego. Od 1998 roku Louise, pełniąc funkcję kuratora, inicjuje liczne zlecenia i wystawy współczesnej sztuki międzynarodowej i wschodzącej oraz sprawuje nad nimi opiekę kuratorską. Jest współzałożycielką, kuratorem i dyrektor artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Fotografii (www.formatfestival.com) w Derby, w Wielkiej Brytanii. To właśnie FORMAT, od 2004 roku, jest jednym z czołowych festiwali fotografii w kraju. Odbywa się co dwa lata w marcu i poświęcony jest bogatemu dorobkowi fotografii międzynarodowej. FORMAT przedstawia szeroką gamę nowych prac, tuż obok dzieł najsłynniejszych fotografów świata. Celem Festiwalu jest prezentacja zdjęć, włączanie się do dyskusji, rozwój fotografii oraz angażowanie się we wszystko, co najlepsze we współczesnej fotografii międzynarodowej. Równolegle zajmuje się edukacją i realizuje programy profesjonalnych warsztatów. Louise Clements gościnnie pełniła bądź pełni funkcję jurora na: New York PhotoFestival Awards 2009, Photographers Gallery Fresh Faced and Wild Eyed 2011, Exposure Award , Google & Saatchi 2012, Deutsche Boerse 2012, Prix Pictet Uczestniczy jako ekspert w międzynarodowych przeglądach portfolio na festiwalach i w galeriach na całym świecie. Pisze teksty o fotografii dla katalogów i magazynów drukowanych oraz publikowanych online, w tym dla: Kwartalnika Fotografia, Creative Review, Next Level, The Telegraph, a- n Magazine, South Korean Photography, Troika Editions. Ma swój wkład w tworzenie oraz jest współredaktorem i kuratorem dużej publikacji domu wydawniczego Big City Press Hijacked III, poświęconej współczesnej fotografii z Australii i Wielkiej Brytanii. Chętnie spotyka się z tymi fotografami, którzy są zainteresowani dyskusją nad swoimi pomysłami. Sama jest skłonna także przyglądać się projektowi na dowolnym etapie realizacji. Jej zainteresowania są szerokie: od fotografii dokumentalnej, dziennikarskiej, archiwalnej, instalacji łączących w sobie różne formy sztuki/fotografii po fotografię współczesną/narracyjną, w tym film i performance. Mniejszą uwagę przykłada do fotografii podróżniczej, aktów, zdjęć komercyjnych, reklamowych oraz zdjęć przeznaczonych do banków zdjęć, chyba że wpisują się w powyższe kategorie. Podczas przeglądu jest w stanie zaoferować krytyczne spojrzenie na prace, które charakteryzują się kreatywnością oraz udzielić

4 porad dotyczących strategii ich promocji, a także podzielić się pomysłami na koncepcyjny rozwój projektu pod kątem wystawienia go w galerii lub w przestrzeni publicznej. Louise Clements - Artistic Director QUAD & FORMAT International Photography Festival, curator & writer Artistic Director of QUAD (www.derbyquad.co.uk), centre for contemporary art & film since 2002 QUAD contains galleries, independent cinema, artist studios, digital/physical production spaces and a British Film Institute Mediatheque. As a curator, since 1998 Louise has initiated and curated many commissions and exhibitions of international and emerging contemporary art. Co- founder, Artistic Director/Curator since 2004 of FORMAT International Photography Festival (www.formatfestival.com) Derby UK. FORMAT is one of the UKs leading photography festivals, biennial programme in March, celebrates the wealth of practice in international photography. FORMAT is the place to see an incredible range of new work alongside the best- known practitioners in the world. Focused on opportunities to see, debate, develop and engage in the best of what contemporary international photography is and can be alongside commissioning, education and professional practice programmes. Guest Juror/nominator at: New York PhotoFestival Awards 2009, Photographers Gallery Fresh Faced and Wild Eyed 2011, Exposure Award , Google & Saatchi 2012, Deutsche Boerse 2012, Prix Pictet An International Portfolio reviewer Festivals and Galleries all over the world. She writes about photography for catalogues and magazines print/online inc: Kwartalnik Fotografia,Creative Review, Next Level, The Telegraph,AN magazine, South Korean Photography, Troika Editions, contributor to and co- editor and curator on a major publication at Big City Press, Hijacked III contemporary photography from Aus/UK. She is keen to see photographers who are interested to discuss ideas and open to see work at any stage of project development. Interested in anything from documentary, photo- journalism, archive, photo/cross artform installation and contemporary/narrative photography, including film and performance. She is less interested to see travel, nude, commercial, advertising or stock unless they fit into the above. During the review she can offer critique on creative practice and advice on strategies for the promotion of work and conceptual project development ideas for exhibition in gallery or public space. Grac Donarski - współzałożyciel Wall Done, fotoedytor i redaktor naczelny Wall Done Magazine, fotograf Jego działalność w Wall Done ma stanowić wyzwanie wobec potocznego postrzegania fotografii jako czysto dekoracyjnej sztuki tła. Wartości estetyczne: kunszt, artystyczna subtelność, oraz, przede wszystkim, narracyjne walory zdjęć i ich zdolność kwestionowania dominujących sposobów postrzegania to wszystko, co stanowi o przynależności fotografii do sztuk pięknych, jest również miarą wartości dzieła. Tym właśnie Grac kieruje się szukając nowych talentów jednym z elementów misji Wall Done jest docieranie do rozpoczynających karierę, a już zdradzających symptomy wybitności fotografów. Swój warsztat kształcił pod kierunkiem Natalii LL (Afa 2003). Grac opowie o tym jak sprzedawać swoje prace online, doradzi jak wybrać kilka z setek zdjęć do portfolio i dotrzeć z nim do magazynów fotograficznych, jak stworzyć nietuzinkowy cykl. Jego uwagę zwracają fotografie wybitne, niezależnie od gatunku kieruje się maksymą zdjęcie albo czujesz w trzewiach, albo jest ci zupełnie obojętne. Grac Donarski, - co- founder of Wall Done, photoeditor and editor- in- chief of the Wall Done Magazine, photographer His activity at Wall Done is aimed at challenging the common perception of photography as a purely decorative background art. Aesthetical values: artistry, artistic subtleness, and primarily narrative values of the photographs and their capability to question dominant manners of perception all this proves that photography is a fine art, and is also the means of measuring the value of a given work. Grac takes these factors into account when searching for new talents as one of the elements of Wall Done's mission is to reach those who are only just embarking on their careers and are already displaying signs of

5 genius. He developed his technical skills under the guidance of Natalia LL (Afa 2003). Grac will explain how to sell one s works online, how to choose one photo out of hundreds for one s portfolio and reach as many photography magazines as possible, and how to create an original cycle. He pays attention to outstanding photographs, irrespective of their genre his motto is "either you feel the photograph in your guts, or it leaves you completely indifferent". Ângela Ferreira Encontros da Imagem Braga (Porto, Portugalia), współdyrektor Ângela Ferreira jest nauczycielką fotografii i sztuki cyfrowej w Akademii Sztuk Pięknych w Porto w Portugalii. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie fotografii i komunikacji wizualnej Universidade Federal do Rio de Janeiro w Brazylii. Jest również współdyrektorem portugalskiego festiwalu fotografii Encontros da Imagem Braga oraz Młodzieżowego Festiwalu Fotografii MAIOCLARO. Ângela rekomenduje prace prezentowane na wystawach podczas festiwali i na ekspozycjach w muzeach. Ângela Ferreira Encontros da Imagem Braga (Oporto, Portugal), co- director Ângela Ferreira is a teacher of Photography and Digital Art at the Art School of Oporto, Portugal. She has a PHD in Photography and Visual Communication at Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil. She is also a co- director of the Portuguese Festival of Photography: Encontros da Imagem Braga and the Youth Festival of Photography MAIOCLARO. Ângela can recommend works for exhibitions at Festivals and Museums. Harris Fogel - profesor nadzwyczajny fotografii i dyrektor / kurator Sol Mednick Gallery i Galerii 1401 (Filadelfia, USA) Harris jest fotografem z bogatym doświadczeniem w obrazowaniu cyfrowym, fotografii reportażowej i historii fotografii. Prowadzi działalność wystawienniczą i wykłada, a jego prace znajdują się w zbiorach licznych muzeów. Harris jest również znanym konsultantem z zakresu wiedzy o cyfrowym obrazowaniu oprogramowania i sprzętu. On sam zainteresowany jest przede wszystkim fotografią portretową, polityką, dokumentem i fotografią pejzażową. Jako recenzent, Fogel może zaoferować krytykę i komentarz dotyczacy stworzonego portfolio, a także charakteru prac. Ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę dotyczącą sztuk cyfrowych, może on ocenić pracę z technologicznego punktu widzenia, a także zasugerować możliwości publikacji i dalsze ścieżki rozwoju, które fotograf może wziąć pod uwagę. Harris Fogel - Associate Professor of Photography, and Director/Curator of the Sol Mednick Gallery and Gallery 1401 (Philadelphia, USA) Harris is a documentary and fine- art photographer with an extensive background in digital imaging, criticism, photojournalism, and photo history. He maintains a substantial exhibition and lecture record, and his work can be found in the collections of numerous museums. Harris is well known as a consultant to institutions and industry who seek his expertise with digital imaging software and hardware. He is primarily interested in portraiture, politics, documentary, and landscape photography. As a reviewer, he can offer criticism, critique, and commentary on portfolios and the nature of the work. Because of his digital background, he can offer discussion on work from a technological viewpoint. He can also suggest other venues, publications, and paths that a photographer might consider.

6 Sonia Jeunet NOOR (Amsterdam, Holandia), fotoedytor Sonia Jeunet studiowała na wydziale systemów archiwizacji i fotografii na Uniwersytecie Bordeaux we Francji i uzyskała stopień magistra w dziedzinie zarządzania archiwami ze specjalizacją w zakresie fotografii. Wkrótce po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako wolny strzelec na rzecz różnych grup fotograficznych i magazynów, takich jak na przykład Le Bar Floreal.Photographie w Paryżu i agencji fotograficznej Aina w Kabulu w Afghanistanie. W 2009 roku dołączyła do NOOR, agencji fotografcznej z siedzibą w Amsterdamie, gdzie w 2010 roku objęła srtanowisko fotoedytora. Jest odpowiedzialna za archiwum fotograficzne i stronę internetową i ściśle współpracuje z jedenastoma fotografami nad ich projektami fotograficznymi. Jej doświadczenie i wiedza fachowa w zakresie recenzji portfolio odnosi się przede wszystkim do fotografii dokumentalnej i fotoreportażu. Sonia Jeunet NOOR (Amsterdam, the Netherlands), photo editor Sonia Jeunet studied archive systems and photography at the University of Bordeaux in France and graduated with a master degree in archive management with a specialisation in photography. Soon after graduating, she started working as a freelancer for different photography collectives and magazines including Le Bar Floreal.Photographie in Paris, France and Aina photography agency in Kabul, Afghanistan. In 2009 she joined NOOR, the Amsterdam- based photography agency and became the photo editor in 2010, where she is in charge of the photography archive, the website, and works closely with eleven photographers on their photography projects. Her background and field of expertise in terms of portfolio reviews lies very much in documentary photography and photojournalism. Bogdan Konopka fotograf, kurator, krytyk (Paryż, Francja) Urodzony w 1953 roku, mieszka i pracuje w Paryżu. Fotograf, kurator i krytyk związany od 1994 roku z Pismem Artystycznym FORMAT, zaś z Kwartalnikiem FOTOGRAFIA od początku jego istnienia, tj. od 2000 roku. Prowadził autorskie pracownie fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Fotografii w Arles we Francji, Warszawskiej Szkole Fotografii, a ostatnio na Formation Supérieure w Ecole de la Photographie de Vevey w Szwajcarii. Laureat Grand Prix de la Ville de Vevey w Europejskim Konkursie Fotografii w 1998 roku. W swej twórczości preferuje fotografię analogową, najchętniej wielkoformatową. Interesują go problemy związane z przeźroczystością medium i możliwości rejestracji indywidualnych aspektów przeżyć duchowych, nazywanych roboczo pejzażem wewnętrznym. W swych tekstach poświęconych fotografii a najczęściej wybranym fotografom odnaleźć można całe spektrum dostępnych dziś możliwości i metod obrazowania, także tych bez użycia aparatu czy filmu. Są one najczęściej próbą zrozumienia możliwości komunikacji międzyludzkiej poprzez obraz fotograficzny we wszystkich jego postaciach. Bogdan Konopka photographer, curator, critic (Paris, France) Born in 1953, lives and works in Paris. As a photographer, curator and critic, he has been working for the Format Art Journal since 1994 and for the FOTOGRAFIA quarterly magazine since its establishment in He held classes at a studio under his own name at the École Nationale Supérieure de la Photographie in Arles, France, at the Warsaw School of Photography, and most recently at the Formation Supérieure w Ecole de la Photographie de Vevey, Switzerland. He won the Grand Prix de la Ville de Vevey in the European Photo Competition in Bogdan Konopka s favourite technique is analogue photography, preferably in large format. He is interested in the medium transparency and the possibility to record individual aspects of spiritual experiences called (for working purposes) the inner landscape. In his texts on photography and most frequently on selected photographers he has described a wide range of currently available imaging methods and techniques, including those where no camera or photographic film are used. Most frequently, they are an attempt at understanding the possibilities of interpersonal communication through all kinds of photographic image.

7 Bill Kouwenhoven - redaktor międzynarodowy Hot Shoe Magazine (Londyn, Anglia) Bill Kouwenhoven jest redaktorem międzynarodowym czasopisma HotShoe. HotShoe to wiodący w Europie magazyn zajmujący się współczesną fotografią. Prezentuje największe uznane i wschodzące talenty fotograficzne oraz szeroki zakres gatunków fotograficznych. Pouczające i trafne komentarze uzupełniają wyczerpujące informacje o najnowszych wydarzeniach i nowościach ze świata współczesnej fotografii. Pan Kouwenhoven od czterech lat współpracuje z HotShoe, a także często opracowuje materiały dla licznych innych dzienników fotografii współczesnej w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Europie, w tym dla Afterimage, Aperture, British Journal of Photography, Foto 8, Photonews, Foto, European Photography i Camera Austria. W latach pełnił funkcję redaktora Photo Metro w San Francisco. Magazyn wprawdzie już nie funkcjonuje, ale trwale zapisał się w pamięci swoich czytelników. Jest autorem szeregu krótkich monografii oraz przeglądu współczesnej fotografii i filmu Hiszpanii Nuevas Historias (Hatje Cantz, 2008 r.). Mieszka oraz pracuje w Berlinie i Nowym Jorku. Jest szczególnie zainteresowany pracami dokumentalnymi oraz fotografią dziennikarską, jak również poruszającymi pracami związanymi ze współczesnymi problemami, zarówno abstrakcyjnymi, jak i konkretnymi. Nie jest zainteresowany pracami komercyjnymi ani związanymi z modą, choć każde zdjęcie, niezależnie od gatunku, może go do siebie przekonać jakością oraz siłą wizji wyrażonej przez fotografa. Szuka dobrze przygotowanych portfolio, które mógłby wykorzystać w czasopiśmie, dla którego opracowuje lub edytuje materiały, a także nominować prace do festiwali fotografii. Pan Kouwenhoven ma ponad 15 lat doświadczenia w branży fotograficznej oraz dogłębną wiedzę o współczesnych praktykach fotograficznych i preferencjach galerii oraz wydawców. Bill Kouwenhoven - International Editor, Hot Shoe Magazine (London, England) Bill Kouwenhoven is International Editor of HotShoe magazine. HotShoe is Europe's leading contemporary photographic magazine showcasing the best of established and up- and- coming photographic talent across a wide range of photographic genres. Its informative and incisive comment is complemented by extensive information on what is happening and what is new in the international world of contemporary photography. In addition to working with HotShoe for the past four years, Mr. Kouwenhoven is a frequent contributor to numerous other contemporary photography journals in the United States, England and Europe including Afterimage, Aperture, British Journal of Photography, Foto 8, Photonews, Foto, European Photography, and Camera Austria. From 1996 to 2001 he was editor of the late but fondly remembered Photo Metro magazine of San Francisco. He is the author of several small monographs, and the major survey of contemporary Spanish Photography and Video, Nuevas Historias (Hatje Cantz, 2008). He lives and works in Berlin and New York. He is especially interested in documentary and photojournalism oriented work as well as compelling work addressing contemporary issues whether abstract or concrete. He is not interested in commercial or fashion related work, but can always be persuaded by the quality and strength of vision expressed by the photographer in any genre. He is looking for well- edited portfolios to include in the magazine to which he contributes or edits as well as for the purposes of nominating work for other photography festivals. Mr. Kouwenhoven brings an experience of over 15 years in photography and a thorough knowledge of contemporary practice, gallery tastes, and publishing. Nadya Sheremetova dyrektor FotoDepartament Foundation (Sankt Petersburg, Rosja) Nadya jest dyrektorem fundacji FotoDepartament Foundation i krytykiem fotografii. Uzyskała stopień

8 magistra ekonomii i licencjata na wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Posiada długoletnie doświadczenie i wdrożyła wiele projektów. W latach była jednym z założycieli fundacji Peterburgskie Fotomasterskie Foundation, zaangażowanej w działania promocyjne i PR rozmaitych wydarzeń i wystaw, włączając organizację międzynarodowej szkoły fotografii Photography and fashion. W latach pracowała jako rzecznik prasowy National Center of Photography (ROSPHOTO). Jesienią 2006 roku pełniła rolę kuratora trzech wystaw prac młodych fotografów, zorganizowanych w ramach Fall Photo Marathon. Była organizatorką i kuratorem festiwalu fotografii internetowej Current_foto. Od jesieni 2004 r. do wiosny 2005 brała udział w kursie Dziennikarstwa Kulturalnego w instytucie PRO ARTE (specjalizacja w zakresie krytyki sztuki i krytyki fotografii). Jako niezależna dziennikarka i krytyk fotografii, współpracowała z magazynami takim jak ТHE!, 100% Red, ART- Digger (Moskwa), Fotomagazin, Potrebitel, Foto&Video, serwis fotograficzny Photographer.ru (Moskwa), Fotonovosti.ru (Moskwa), itd. Publikowała głównie pod nazwiskiem Nadya Sherye. Nadya Sheremetova opracowuje kurs fotografii Photography at the Limit jako jeden z kuratorów długoterminowego programu edukacyjnego Photography as a Research ( Fotografia jako Badanie ). Od 2007 roku pełni rolę głównego kuratora dorocznego projektu wystawy dla młodych fotografów Young Russian Photography (www.youngphotography.ru). Nadya Sheremetova była również jednym z kuratorów (razem z Ulrichem Haasem Pirsiainenem) wystawy Territories of Desire. Współczesna fotografia rosyjska, prezentowanej od 16 września do 3 listopada 2011 w Muzeum Sztuki Tampere (Finlandia) w ramach Backlight International Photography Festival. Nadya Sheremetova FotoDepartament Foundation (Saint- Petersburg, Russia), Director Nadya is the director of FotoDepartament Foundation and a photo critic. She received her MA degree in Economics and BA at the Department of Art History, the European University in St. Petersburg. Experience and implemented projects include: one of the founders of Peterburgskie Fotomasterskie Foundation, engaged in promotion and PR of events, exhibits, including the organization of the International photography school Photography and fashion. In worked as a press secretary of the National Center of Photography (ROSPHOTO). In the fall of 2006 the curator of three photo exhibits by young photographers under the Fall Photo Marathon festival. Organized and curated the festival of Internet photography Current_foto. Fall of 2004 spring of 2005 student of Cultural Journalism course at PRO ARTE institute (specializing in art critique, photo critique). As an independent journalist and photo critic, has collaborated with magazines: ТHE!, 100% Red, ART- Digger (Moscow), Fotomagazin, Potrebitel, Foto&Video, the Photographer.ru photo resource (Moscow), Fotonovosti.ru (Moscow), etc. Published mainly under the name of Nadya Sherye. Nadya Sheremetova is developing the course Photography at the Limit as one of the curators of a long- term educational program Photography as a Research. Since 2007 she is the main curator of the annual Young Russian Photography exhibition project (www.youngphotography.ru). Nadya Sheremetova has also been one of the curators (together with Ulrich Haas Pirsiainen) of the exhibition Territories of Desire. Contemporary Russian photography / 16 September 3 November Tampere Art Museum (Finland) / Backlight International Photography Festival. Kuba Śwircz kurator, wykładowca na Akademii Fotografii, publicysta, animator kultury (Warszawa, Polska) Kuba Śwircz ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się wpływem fotografii na wyobrażenie oraz szeroko pojętym obrazem skonceptualizowanym. Otrzymał stypendium w programie Młoda Polska, dzięki któremu w tym roku może wydać książkę Fotografie niczyje. Do 2010 roku pracował w Yours Gallery; był także współpracownikiem m.in. Goethe Institut w Warszawie, Instytutu Reportażu w Warszawie, Kordegardy i Instytutu Książki. Obecnie współpracuje jako kurator m.in.: z Fundacją Archeologia Fotografii. Publikował m.in.: w Przekroju, Dużym Formacie i Kikimorze. W 2010

REZENZENCI MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU PORT-OFF-FOLIO 2015

REZENZENCI MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU PORT-OFF-FOLIO 2015 REZENZENCI MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU PORT-OFF-FOLIO 2015 AGATA STOIŃSKA Irlandia http://blowphoto.com Założycielka magazynu fotograficznego BLOW oraz D-Light studios w Dublinie. BLOW to wielkoformatowy,

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo