KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:51:22 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388"

Transkrypt

1 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 09:51:22 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 31 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu KR.XI NS-REJ.KRS/1078/14/539 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa ZUE SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji RHB --- SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej 4.Adres strony internetowej kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW ul. KAZIMIERZA CZAPIŃSKIEGO, nr 3, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod , poczta KRAKÓW, kraj POLSKA Rubryka 3 - Oddziały

2 Strona 2 z 12 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 1) STATUT Z DNIA R., NOTARIUSZ MGR EWA HOLOCHER KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 30, REPERTORIUM A NR 9592/2002 2) ANEKS DO STATUTU SPORZĄDZONY R. PRZED NOTARIUSZEM MGR EWĄ HOLOCHER W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 30, REPERTORIUM A NR 11432/ ZMIANY: PAR. 1, PAR. 23 PKT 18 3) ANEKS Z DNIA R., REPERTORIUM A NR 15930/2002 SPISANY PRZED NOTARIUSZEM MGR KATARZYNĄ KRESEK-URBANIAK - ZMIENIONO PAR. 6 PKT 4 STATUTU R, REP. A NR 314/2007, NOTARIUSZ BEATA OLSZA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAOWIE, WYKREŚLONO PUNKT 3 W PAR.13 UST R., NOTARIUSZ BEATA OLSZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR /2007, ZMIANA 3, R. REPERTORIUM A NR 3570/2009 KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE NOTARIUSZ AGSZKA TOMASIK-CURYŁO DODA W 18 PKT R. REP.A NR 10891/2009, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, NOTARIUSZ BEATA OLSZA, KRAKÓW RYNEK GŁÓWNY NR 30, ZMIENIONO: 3 STATUTU SPÓŁKI , REPERTORIUM A NR 2169/2010, NOTARIUSZ AGSZKA TOMASIK-CURYŁO; KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY NR 30, ZMIENIONO: 1-26, SKREŚLONO: 27-33, ZMIANIONO UMIEJSCOWIE KTÓRYCH TYTUŁÓW I PODTYTUŁÓW A TO: TYTUŁ "II. ORGANY SPÓŁKI" ZOSTAŁ UMIEJCOWIONY PO 8; PODTYTUŁ "B. RADA NADZORCZA" PO 12; TYTUŁ "III. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI" PO 21; TYTUŁ "IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE" - PO R., REP.A NR 1769/2010R, NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANC.NOTARIALNA PRZY UL.URZĘDNICZEJ 47 W KRAKOWIE ZMIENIONO 7 UST.1, 7 UST R., REPERTORIUM A NR 17606/2013, MARIUSZ ŁUKASIK, ZASTĘPCA NOTARIALNY W KRAKOWIE, UPOWAŻNIONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA ZIĘCINĘ, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA, KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, ZMIENIONO: 3, 7, 10 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

3 Strona 3 z 12 Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,75 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego Liczba akcji wszystkich emisji Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,25 ZŁ ,75 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport ,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji SERIA C 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych 1.Czy zarząd lub rada administrująca są --- Rubryka 11

4 Strona 4 z 12 upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPRAWNI: 1) SAMODZIEL PREZES ZARZĄDU, 2) DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZ, TO JET: - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI LUB - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM PROKURA MOŻE BYĆ SAMOISTNA BĄDŹ ŁĄCZNA. W PRZYPADKU PROKURY SAMOISTNEJ - PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIEL. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma NOWAK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu WIESŁAW JERZY 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma WIŚWSKI MARCIN KONRAD 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma NOWAK MACIEJ JAKUB 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma CZEREMUGA JERZY WOJCIECH 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ****

5 Strona 5 z 12 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma MROCZEK ANNA MAGDALENA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma WIERCIŃSKI ARKADIUSZ PIOTR 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko LIPIŃSKI BOGUSŁAW ANDRZEJ 3.Numer PESEL Nazwisko LIS MAGDALENA 3.Numer PESEL Nazwisko SZUBRA MARIUSZ 3.Numer PESEL Nazwisko KORZENIOWSKI PIOTR EUGENIUSZ 3.Numer PESEL Nazwisko LIS MICHAŁ 3.Numer PESEL

6 Strona 6 z 12 Rubryka 3 - Prokurenci 1 1.Nazwisko NOWAK BARBARA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury ODDZIELNA Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 2 23, 64, Z, PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 3 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 4 25, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 5 25, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 6 26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 7 26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 8 27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 9 27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 10 27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 11 27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 12 30, 20, Z, PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO 13 33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 14 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 15 33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 16 33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 17 33, 17, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 18 33, 19, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 19 33, 20, Z, INSTALOWA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 20 38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 21 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZEM BUDYNKÓW 22 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNYCH 23 42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 24 42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 25 42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 26 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 27 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 28 42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYRII WODNEJ 29 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYRII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 30 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

7 Strona 7 z , 12, Z, PRZYGOTOWA TERENU POD BUDOWĘ 32 43, 13, Z, WYKONYWA WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYRSKICH 33 43, 21, Z, WYKONYWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 34 43, 22, Z, WYKONYWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 35 43, 29, Z, WYKONYWA POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 36 43, 31, Z, TYNKOWA 37 43, 32, Z, ZAKŁADA STOLARKI BUDOWLANEJ 38 43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWA I OBLICOWYWA ŚCIAN 39 43, 34, Z, MALOWA I SZKLE 40 43, 39, Z, WYKONYWA POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 41 43, 91, Z, WYKONYWA KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 42 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 43 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 44 45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 45 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 46 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 47 49, 31, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 48 49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANY 49 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 50 52, 10, B, MAGAZYNOWA I PRZECHOWYWA POZOSTAŁYCH TOWARÓW 51 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 52 61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 53 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM 54 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 55 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 56 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 57 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 58 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 59 71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 60 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYRII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 61 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 62 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZI POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 63 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 64 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 65 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 66 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 67 77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

8 Strona 8 z , 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 69 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 70 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 71 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIAM PRACOWNIKÓW 72 80, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 73 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 74 95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 75 23, 20, Z, PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH 76 23, 63, Z, PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 77 23, 70, Z, CIĘCIE, FORMOWA I WYKAŃCZA KAMIENIA 78 24, 20, Z, PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 79 24, 31, Z, PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO 80 24, 32, Z, PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO 81 24, 33, Z, PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 82 24, 34, Z, PRODUKCJA DRUTU 83 25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADA POWŁOK NA METALE 84 25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 85 25, 71, Z, PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW 86 25, 93, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 87 25, 94, Z, PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 88 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 89 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 90 46, 44, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 91 46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 92 46, 73, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 93 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 94 47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 95 49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 96 49, 42, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 97 52, 10, A, MAGAZYNOWA I PRZECHOWYWA PALIW GAZOWYCH 98 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 99 55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA , 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH , 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE , 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH , 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH , 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMAM PORZĄDKU W BUDYNKACH

9 Strona 9 z , 22, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH , 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTA , 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWAM TERENÓW ZIELENI , 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA , 19, Z, WYKONYWA FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE BIURA , 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego R R ROK R R R R R R. 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** ***** R R. 3 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009 ROK 9 ***** R R. 10 ***** R R. 11 ***** R R. 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** ***** R R. 3 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009 ROK 9 ***** R R. 10 ***** R R. 11 ***** R R.

10 Strona 10 z 12 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** ***** R R. 3 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009 ROK 9 ***** R R. 10 ***** R R. 11 ***** R R. Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe R R R R R R. 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** R R. 2 ***** R R. 3 ***** R R. 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** R R. 2 ***** R R. 3 ***** R R. 1 ***** R R. 2 ***** R R. 3 ***** R R. Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności

11 Strona 11 z 12 Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub POŁĄCZE SPÓŁEK W TRYBIE ART PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ przekształcenia PRZESIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ ZUE SPÓŁKĘ AKCYJĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ), UCHWAŁY O POŁĄCZNIU ZOSTAŁY PODJĘTE: W DNIU ROKU PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA ŁUKASIKA, ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO W KRAKOWIE, UPOWAŻNIONEGO PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA ZIĘCINĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, REP. A NR 17606/2013. W DNIU ROKU PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZE SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

12 Strona 12 z 12 SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY PRZEZ MARIUSZA ŁUKASIKA, ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO W KRAKOWIE, UPOWAŻNIONEGO PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA ZIĘCINĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, REP. A NR 17914/2013. Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

, 4.Adres strony internetowej

, 4.Adres strony internetowej W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/202 Nr pisma wnioskodawcy: Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.informaga o sporządzeniu lub

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 17:07:36 Numer KRS: 0000104916

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 17:07:36 Numer KRS: 0000104916 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2014 godz. 17:07:36 Numer KRS: 0000104916 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.09.2012 godz. 08:28:10 Numer KRS: 0000397897

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.09.2012 godz. 08:28:10 Numer KRS: 0000397897 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.09.2012 godz. 08:28:10 Numer KRS: 0000397897 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Identyfikator wydruku: RP/213765/30/20130726143602 Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2013 godz. 10:46:35 Numer KRS: 0000419170

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2013 godz. 10:46:35 Numer KRS: 0000419170 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2013 godz. 10:46:35 Numer KRS: 0000419170 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo