ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;"

Transkrypt

1 1. A ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, XXI, 215 s. ; 21 cm. - ( Wykłady Specjalizacyjne - Wydawnictwo C.H. Beck) ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 2. C APPLYING and interpreting model-based seasonal adjustment : the euro-area industrial production series / Agustín Maravall Herrero and Domingo Pérez Cañete. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1116) SZEREGI CZASOWE - SEZONOWE WYRÓWNANIE DANYCH - METODY; SZEREGI CZASOWE; MODELE EKONOMETRYCZNE; 3. B APPROACHES to monetary policy revisited : lessons from the crisis : Sixth ECB Central Banking Conference, November 2010 / ed. Marek Jarociński, Frank Smets and Christian Thimann ; European Central Bank. - Frankfurt a.main : European Central Bank, cop s. : wykr., fot. ; 25 cm. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ A KRYZYS FINANSOWY; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE A KRYZYS FINANSOWY; 4. B BADANIE wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Marta Towpik, Radosław Kałużny, Agnieszka Piechocka- Kałużna. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. : wykr. ; 24 cm. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE - STANDARDY; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE - METODY; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; 5. B W W BANK lokalny / Wiesław Żółtkowski. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. BANKI KOMUNALNE; BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - POLSKA; BANKI - ZARZĄDZANIE - POLSKA; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA; BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; 1

2 6. B BEYOND mechanical markets : asset price swings, risk, and the role of the state / Roman Frydman and Michael D. Goldberg. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop XV, 285 s. : wykr. ; 24 cm. TEORIE EKONOMICZNE A GOSPODARKA; TEORIA OCZEKIWAŃ; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - 21 W.; RYZYKO; KEYNESIZM; RYNEK FINANSOWY A KRYZYS FINANSOWY; 7. C CENTRAL bank governance and financial stability : a report / by a Study Group, chair Stefan Ingves ; Bank for International Settlements. - Basel : Bank for International Settlements, VIII, 83 s. : wykr. ; 30 cm. BANKI CENTRALNE - ZARZĄDZANIE; BANKOWOŚĆ - STABILNOŚĆ SYSTEMU; BANKI CENTRALNE A KRYZYS FINANSOWY; 8. C COINAGE of the caravan kingdoms : studies in ancient Arabian monetization / ed. by Martin Huth and Peter G. Van Alfen. - New York : American Numismatic Society, [8], 602 s., 42 k. tabl. : fot., wykr., err. ; 31 cm + dysk optyczny (CD-ROM). ( Numismatic Studies ; 25) MONETY - IMPERIUM ISLAMSKIE; PIENIĄDZ - HISTORIA - IMPERIUM ISLAMSKIE; ISLAMSKIE, IMPERIUM - HISTORIA GOSPODARCZA; KRAJE ARABSKIE - HISTORIA; 9. B COINS, trade, and the state : economic growth in early medieval Japan / Ethan Isaac Segal. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, XII, [6], 258 s. ; 24 cm. - ( Harvard East Asian Monographs ; 334) HANDEL - HISTORIA - JAPONIA; PIENIĄDZ - HISTORIA - JAPONIA; MONETY - HISTORIA - JAPONIA; JAPONIA - HISTORIA GOSPODARCZA - ŚREDNIOWIECZE; JAPONIA - HISTORIA; 10. B CZAS pracy : komentarz dla praktyków / Piotr Wojciechowski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. ; 24 cm. CZAS PRACY - POLSKA; PRACA - PRAWO - POLSKA; 2

3 11. B W DECYZJE inwestycyjne współczesnej korporacji : dylematy racjonalności / Krzysztof Waśniewski. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. ; 24 cm. KORPORACJA - INWESTYCJE; KORPORACJA - FINANSE; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - FINANSE; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - STUDIA PRZYPADKÓW; KAPITAŁ - INWESTYCJE; INWESTYCJE - DECYZJE; 12. A DECYZJE w sprawach świadczeń z pomocy społecznej : wzory z komentarzem / Wojciech Maciejko. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ( Wzory) POMOC SPOŁECZNA - PRAWO - POLSKA; ŚWIADCZENIA SOCJALNE - POLSKA; POMOC SPOŁECZNA - FORMULARZE I WZORY PISM; 13. A DECYZJE zakupowe konsumentów a systemy komunikowania / Grażyna Kuś. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, ,[2] s. : wykr. ; 22 cm. KONSUMENT - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; KONSUMENT - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - BADANIA - POLSKA; KONSUMENT - BADANIA - POLSKA - OD 1989 R; KONSUMENT - BADANIA; 14. A DIVIDE and rule or the rule of the divided? : evidence from Africa / Stelios Michalopoulos, Elias Papaioannou. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],48,[27] s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17184) ROZWÓJ GOSPODARCZY - ASPEKT SPOŁECZNY - AFRYKA; INSTYTUCJE SPOŁECZNE; 15. B DOKTORATY i habilitacje : poradnik realizacji / Romuald Kolman, Katarzyna Szczepańska. - Toruń : Tow.Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. : wykr. ; 24 cm. DYSERTACJE I ROZPRAWY AKADEMICKIE - PORADNIK; 3

4 16. B DOLLAR overvaluation and the world economy / ed. by C. Fred Bergsten and John Williamson. - Washington : Institute for International Economics, X,[2],310 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Special Reports - Institute for International Economics ; 16) DOLAR AMERYKAŃSKI; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STANY ZJEDNOCZONE; WALUTOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; 17. B DYDAKTYKA finansów na kierunku finanse i rachunkowość / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr., il. ; 24 cm. - ( Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) EDUKACJA FINANSOWA - POLSKA; SZKOLNICTWO WYŻSZE - POLSKA - KONFERENCJE; SZKOLNICTWO WYŻSZE - NAUCZANIE; 18. A E-BIZNES po godzinach : jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie / Maciej Dutko. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr., fot. ; 21 cm. - ( Onepress) HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; QXL POLAND; USŁUGI ELEKTRONICZNE - POLSKA; MARKETING INTERNETOWY; 19. B THE ECONOMICS of enough : how to run the economy as if the future matters / Diane Coyle. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop [8], 346 s. : fot. ; 24 cm. GOSPODARKA - POLITYKA - ASPEKT SPOŁECZNY; EKONOMIA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; WARTOŚĆ (FILOZOFIA); SZCZĘŚCIE - ASPEKT EKONOMICZNY; KRYZYS FINANSOWY - ASPEKT SPOŁECZNY; 20. B THE ECONOMIES of Hellenistic societies, third to first centuries BC / ed. by Zosia H. Archibald, John K. Davies and Vincent Gabrielsen. - Oxford : Oxford University Press, XVI,[2],460 s. : mapy ; 24 cm. GRECJA - GOSPODARKA - DO 146 R. P.N.E.; BLISKI WSCHÓD - GOSPODARKA; GRECJA R. P.N.E.; BLISKI WSCHÓD - DO 622 R. P.N.E; GRECJA R. P.N.E. (DOMINACJA MACEDOŃSKA); 4

5 21. B EKONOMETRIA : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Tadeusz Kufel. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, s. : wykr., fot. ; 24 cm. EKONOMETRIA - PODRĘCZNIK; GRETL (OPROGRAMOWANIE EKONOMETRYCZNE) - PODRĘCZNIK; 22. B W W EKONOMIA kryzysu / Nouriel Roubini, Stephen Mihm ; wstęp do wyd. pol. Grzegorz W. Kołodko ; przeł. Robert Mitoraj. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W; CYKL KONIUNKTURALNY; EKONOMIA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; 23. B W W EKONOMIA rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. EKONOMIA ROZWOJU - PODRĘCZNIK; ROZWÓJ GOSPODARCZY - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ - GOSPODARKA - 21 W; 24. A ELEMENTY teorii i filozofii prawa / Hubert Izdebski. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. - ( Podręczniki LexisNexis. Teoria i Filozofia Prawa) FILOZOFIA PRAWA; PRAWO - TEORIA; PRAWO - PODRĘCZNIK; 25. C ESTIMATING non-linear models with multiple fixed effects : a computational note / Laura Hospido. - Madrid : Banco de España, s. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1114) MODELE EKONOMETRYCZNE; ANALIZA DANYCH PANELOWYCH; 26. A AN ESTIMATION of economic models with recursive preferences / Xiaohong Chen, Jack Favilukis, Sydney C. Ludvigson. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 45, [14] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17130) WYCENA AKTYWÓW - MODELE; 5

6 27. A ETYKA prawnicza : stanowiska i perspektywy 2 / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Etyki Prawniczej) ETYKA PRAWNICZA; PRAWNICY - ETYKA; 28. C EURO area cross-border financial flows and the global financial crisis / by Katrin Forster, Melina Vasardani and Michele Ca' Zorzi. - Frankfurt a.main : European Central Bank, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Occasional Paper - European Central Bank ; no 126) KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO; KAPITAŁ - PRZEPŁYW - STREFA EURO; 29. B W W EUROPEJSKI rynek płatności detalicznych / Janina Harasim [et al.]. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Platinium) ROZLICZENIA - SYSTEM - POLSKA; ROZLICZENIA - SYSTEM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE; JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO; ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI - ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE; 30. B FAKTURY elektroniczne : praktyczny instruktaż wdrożenia, wzorcowa procedura autentyczności i integralności z suplementem elektronicznym / Michał Spychalski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. : wykr. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). FAKTURY ELEKTRONICZNE; DOKUMENTY ELEKTRONICZNE - PRAWO - POLSKA; DOKUMENTY FINANSOWO-KSIĘGOWE; 31. B FINANCIAL centres and international capital flows in the nineteenth and twentieth centuries / ed. by Laure Quennouëlle-Corre, Youssef Cassis. - Oxford : Oxford University Press, XII, [2], 269 s. : wykr. ; 25 cm. CENTRUM FINANSOWE - HISTORIA W.; RYNEK KAPITAŁOWY - HISTORIA; KAPITAŁ - PRZEPŁYW; FINANSE - INSTYTUCJE - HISTORIA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - HISTORIA; HISTORIA GOSPODARCZA W; 6

7 32. A FINANCING labor / Efraim Benmelech, Nittai K. Bergman, Amit Seru. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 31 s. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17144) ZATRUDNIENIE A RYNEK FINANSOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK FINANSOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZATRUDNIENIE; 33. C A FISCAL outlook for Poland using Generational Accounts / Janusz Jabłonowski, Christop Müller, Bernd Raffelhüschen. - Warsaw : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Poland ; No.87) FINANSE PUBLICZNE A STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA; STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA - POLSKA; GENERATIONAL ACCOUNTING - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA; 34. C FORECASTING the end of the global recession : did we miss the early signs? / Adriana Z. Fernandez, Alex Nikolsko-Rzhevskyy. - Dallas : Federal Reserve Bank of Dallas, s. : wykr. ; 26 cm. - ( Staff Papers - Federal Reserve Bank of Dallas ; No.12) PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - MODELE - 21 W.; 35. A A FUNCTIONAL filtering and neighborhood truncation approach to integrated quarticity estimation / Torben G. Andersen, Dobrislav Dobrev, Ernst Schaumburg. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],66 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17152) FINANSE - METODY STATYSTYCZNE; 36. A A GENERAL equilibrium model of sovereign default and business cycles / Enrique G. Mendoza, Vivian Z. Yue. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],53 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17151) CYKL KONIUNKTURALNY - MODELE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; DŁUGI PUBLICZNE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA (FINANSE); NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA (FINANSE) - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; 7

8 37. C THE GLOBAL competitiveness report : / ed. Klaus Schwab ; chief advisor Xavier Sala-i-Martin ; World Economic Forum. - Geneva : World Economic Forum, cop XI, 479 s. : wykr. ; 30 cm. KONKURENCJA MIĘDZYNARODOWA - STATYSTYKA; GOSPODARKA ŚWIATOWA - STATYSTYKA; 38. A GLOBAL crises and equity market contagion / Geert Bekaert [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 50 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17121) RYNEK FINANSOWY A KRYZYS FINANSOWY; PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK - BADANIE; 39. B GOD and money : a theology of money in a globalizing world / Nimi Wariboko. - Lanham, Maryland [i in.] : LEXINGTON BOOKS, VII,[1],271 s. ; 23 cm. PIENIĄDZ - ASPEKT SPOŁECZNY; PIENIĄDZ - ASPEKT RELIGIJNY - CHRZEŚCIJAŃSTWO; UNIA WALUTOWA; 40. B GRANICE nieruchomości i sposoby ich ustalania / Dariusz Felcenloben. - Warszawa : LexisNexis, ,[2] s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - ( Biblioteka Prawnika) NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - ŁĄCZENIE I PODZIAŁ; NIERUCHOMOŚCI - OBSŁUGA GEODEZYJNA; FORMULARZE I WZORY PISM - STOSOWANIE - PRAWO; GEODEZJA - PRAWO - POLSKA; 41. B GROWTH miracles and growth debacles : exploring root causes / Sambit Bhattacharyya. - Cheltenham : Edward Elgar, cop VII, [1], 203 s. : wykr. ; 25 cm. ROZWÓJ GOSPODARCZY - HISTORIA; WZROST GOSPODARCZY - HISTORIA; WZROST GOSPODARCZY - TEORIA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - TEORIA; 42. B W W GRUPY kapitałowe w Polsce : strategie i struktury / red. nauk. Maria Romanowska ; aut. : Joanna Cygler [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. GRUPA KAPITAŁOWA - POLSKA; GRUPA KAPITAŁOWA - BADANIA - POLSKA; GRUPA KAPITAŁOWA - STUDIA PRZYPADKÓW; 8

9 43. B HIPOTEZA deterministycznej premii za ryzyko / Bartosz Kurek. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., ,[1] s. : wykr. ; 24 cm. ( Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Nr 10) KAPITAŁ; KAPITAŁ - MODELE; PREMIA ZA RYZYKO; 44. B HISTORIA doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 24 cm. - ( Podręczniki LexisNexis. Teoria Państwa i Prawa, Filozofia) DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE; NAUKI POLITYCZNE - HISTORIA; 45. B HISTORIA powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów / Edyta Łazarowicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów, s. : rys. ; 24 cm. - ( Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; 579) RACHUNKOWOŚĆ - HISTORIA; RACHUNEK KOSZTÓW - HISTORIA; 46. B HISTORIA prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska. - Warszawa : LexisNexis, ,[1] s. ; 24 cm. - ( Podręczniki LexisNexis. Historia Prawa, Prawo Rzymskie) PRAWO - HISTORIA - PODRĘCZNIK; 47. B HOSHIN kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce / Marek Ćwikliński, Hubert Obora. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : rys. ; 25 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; JAKOŚĆ TOTALNA; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - METODY; ZARZĄDZANIE - TECHNIKI JAPOŃSKIE; HOSHIN KANRI; 48. C HOW do inflation expectations form? : new insights from a high-frequency survey / by Gabriele Galati, Peter Heemeijer and Richhild Moessner. - Basel : Bank for International Settlements, III, 35 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 349) INFLACJA - PROGNOZOWANIE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; 9

10 49. C INCOME and democracy : revisiting the evidence / Enrique Moral-Benito, Cristian Bartolucci. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1115) DEMOKRACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; 50. A INFERENCE for VARs identified with sign restrictions / Hyungsik Roger Moon [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 48 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17140) MODELE EKONOMETRYCZNE; VALUE AT RISK; 51. B INSTYTUCJE doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej / Teresa Miś. - Rzeszów : Uniw.Rzeszowski. Wydaw., s. : wykr., mapy kolor. ; 23 cm. - ( Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 12) ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH - UNIA EUROPEJSKA; ROLNICTWO - DORADZTWO; PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; 52. A INSTYTUCJE i usługi finansowe / pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec ; [aut.] Filip Grzegorczyk [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. ( Podstawy Prawa - Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis) FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO - UNIA EUROPEJSKA; FINANSE - USŁUGI - PRAWO - UNIA EUROPEJSKA; FINANSE - USŁUGI - PRAWO - POLSKA; FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO - POLSKA; BANKI - USŁUGI - POLSKA; UBEZPIECZENIA - INSTYTUCJE - POLSKA; BANKI - PRAWO - POLSKA; PRAWO FINANSOWE - POLSKA; BANKI - UMOWY; RYNEK KAPITAŁOWY - POLSKA; 53. B INSTYTUCJE prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków / red. Mieczysław Goettel i Mariola Lemonnier ; aut. : Mieczysław Goettel [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 25 cm. PRAWO CYWILNE A PRAWO PODATKOWE; PRAWO CYWILNE - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA; 10

11 54 B INTEGRATION and globalization : challenges for developed and developing countries / ed. by Helena Marques, Elias Soukiazis and Pedro Cerqueira. - Cheltenham : Edward Elgar, cop X, 184 s. : wykr. ; 25 cm. - ( INFER Advances in Economic Research Series) INTEGRACJA GOSPODARCZA MIĘDZYNARODOWA; INTEGRACJA GOSPODARCZA - EUROPA; GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; 55. A DIE INTEGRATION vertiefen : Europas Stärken nutzen : Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen 2010 an Donald Tusk / hrsg. von Olaf Müller und Berndt Vincken. - Aachen : Einhard, s. : fot., w tym kolor. ; 22 cm. TUSK, DONALD (1957- ; HISTORYK, POLITYK, PREMIER RZĄDU); NAGRODA KAROLA WIELKIEGO; INTEGRACJA EUROPEJSKA; NAGRODY - EUROPA; POLSKA A EUROPA; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA; 56. C THE INTERNATIONAL propagation of the financial crisis of 2008 and a comparison with 1931 / by William A. Allen and Richhild Moessner. - Basel : Bank for International Settlements, III, 31 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 348) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - HISTORIA; KRYZYS GOSPODARCZY R.; 57. B W W INWESTOWANIE w nieruchomości na rynkach międzynarodowych : analiza komparatywna efektywności / Marta Anastazja Wiśniewska. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN) NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE; NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE - EFEKTYWNOŚĆ; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - EFEKTYWNOŚĆ; 58. A IRVING Fisher and price-level targeting in Austria : was silver the answer? / Richard C. K. Burdekin, Kris James Mitchener, Marc D. Weidenmier. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],27 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17123) FISHER, IRVING ( ; AMER. EKONOMISTA) - TEORIA; PIENIĄDZ - POLITYKA - AUSTRIA; 11

12 59. B JAK założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranach krajach europejskich / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Vademecum Małego i Średniego Przedsiębiorcy) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - UNIA EUROPEJSKA; 60. B JAK założyć i prowadzić własną firmę : praktyczny poradnik z przykładami / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. ( Praktyczny Poradnik z Przykładami) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - POLSKA - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - POLSKA; 61. A JAPAN'S financial slump : collapse of the monitoring system under institutional and transition failures / Yasushi Suzuki. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop XV, 219 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) BANKOWOŚĆ - JAPONIA; BANKOWOŚĆ A KRYZYS FINANSOWY; FINANSE - INSTYTUCJE - JAPONIA; KRYZYS FINANSOWY - JAPONIA; FINANSE - INSTYTUCJE A KRYZYS FINANSOWY; BANKI - UPADŁOŚĆ; 62. B JĘZYK polski : poradnik prof. Markowskiego / Andrzej Markowski. - Warszawa : Langenscheidt Polska, [2007]. - XI,[1],304 s. ; 24 cm. POLSKI JĘZYK - PORADNIK; POLSKI JĘZYK - PISOWNIA - PORADNIK; POLSKI JĘZYK - INTERPUNKCJA - PORADNIK; POLSKI JĘZYK - GRAMATYKA - PORADNIK; POLSKI JĘZYK - UŻYWANIE - PORADNIK; 63. A JURYSDYKCJA krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy : w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 / Piotr Grzebyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO KRAJOWE; 12

13 64. A KAPITALIZM bez znieczulenia : studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną / Michel Husson ; przeł. Zbigniew Marcin Kowalewski. - Warszawa : Instytut Wydaw. Książka i Prasa, , [1] s. : wykr. ; 20 cm. - ( Biblioteka Le Monde Diplomatique) SOCJOLOGIA EKONOMII; KAPITALIZM; KAPITALIZM - KRYTYKA; KRYZYS FINANSOWY A POLITYKA PAŃSTWA; KAPITALIZM - ASPEKT POLITYCZNY; 65. B /2 KODEKS cywilny. T.2, Komentarz do artykułów / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. : Zbigniew Banaszczyk [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, XXIV, 1331 s. ; 23 cm. - ( Duże Komentarze Becka) PRAWO CYWILNE - POLSKA - KODEKS; 66. B KODEKS karny : część ogólna : pytania, kazusy, tablice / Małgorzata Gałązka [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, XIV, [1], 296 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Repetytoria C.H. Beck) PRAWO KARNE - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWO KARNE - POLSKA - PODRĘCZNIK; 67. B.97146/4 KODEKS postępowania cywilnego : komentarz. T.4, Artykuły / pod red. Henryka Doleckiego, Tadeusza Wiśniewskiego ; Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 25 cm. ( Komentarz - Wolters Kluwer Polska) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; 68. A KODEKS pracy : aktualny tekst ujednolicony. - Warszawa : Biblioteczka Pracownicza, s. ; 21 cm. - ( Biblioteczka Pracownicza ; 238) PRACA - PRAWO - POLSKA; 69. B KOMUNIKOWANIE polityczne w społeczeństwach przedmasowych / Mateusz Nieć. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. KOMUNIKACJA W POLITYCE - STAROŻYTNOŚĆ; ATENY (GRECJA) - POLITYKA I RZĄDY; RZYM (PAŃSTWO) - POLITYKA I RZĄDY; 13

14 70. B KONKURENCYJNOŚĆ i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej / pod red. Mirosławy Klamut ; aut. : Mirosława Klamut [et al.]. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr., mapy ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; UNIA EUROPEJSKA - BUDŻET; ROZWÓJ GOSPODARCZY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; INNOWACJE - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA; INNOWACJE - POLITYKA - POLSKA; 71. B W KONTROLING w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / Henryk Dźwigoł. - Gliwice : Politechnika Śląska. Wydaw., , [3] s. : wykr. ; 24 cm. ( Monografia - Politechnika Śląska ; 299) PRZEDSIĘBIORSTWO - CONTROLLING; CONTROLLING; CONTROLLING - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 72. B KSIĘGI wieczyste, hipoteka i zastaw rejestrowy : z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Aleksandra Jakubowska. - Warszawa : INFOR Ekspert, cop XI, 212 s. ; 25 cm. - ( Biblioteka Prawa) KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; HIPOTEKA - POLSKA; ZASTAW REJESTROWY; NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; KSIĘGI WIECZYSTE ELEKTRONICZNE - POLSKA; BANKI HIPOTECZNE - PRAWO - POLSKA; 73. A THE LABOUR code = Kodeks pracy / tł. Agnieszka Jamroży ; oprac. jęz. Nicholas Faulkner. - Warszawa : C.H.Beck, VII, 341 s. ; 21 cm. PRACA - PRAWO - POLSKA; 74. B W W LIBERALNE przesłanki polskiej transformacji gospodarczej / red. nauk. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : wykr. ; 25 cm. LIBERALIZM (FILOZOFIA); LIBERALIZM EKONOMICZNY; TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO; TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO - POLSKA; 14

15 75. A LOCAL overweighting and underperformance : evidence from limited partner private equity investments / Yael V. Hochberg, Joshua D. Rauh. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [2],58 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17122) FUNDUSZ EMERYTALNY - STANY ZJEDNOCZONE; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE - ASPEKT POLITYCZNY - STANY ZJEDNOCZONE; INWESTORZY INSTYTUCJONALNI - STANY ZJEDNOCZONE; PRIVATE EQUITY; 76. A MACROECONOMIC institutions and development / Bilin Neyapti. - Cheltenham : Edward Elgar, cop XVI, 172 s. : wykr. ; 23 cm. ROZWÓJ GOSPODARCZY - TEORIA; INSTYTUCJONALIZM; MAKROEKONOMIA; FINANSE - INSTYTUCJE - ASPEKT EKONOMICZNY; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; 77. B MANORS and markets : economy and society in the low countries, / Bas van Bavel. - Oxford : Oxford University Press, XIV,492 s. : mapy ; 24 cm. ROZWÓJ GOSPODARCZY - HISTORIA - KRAJE BENELUKSU; ZMIANA SPOŁECZNA - HISTORIA - KRAJE BENELUKSU; REGIONALIZM - HISTORIA - KRAJE BENELUKSU; MIASTA ŚREDNIOWIECZNE - KRAJE BENELUKSU; KRAJE BENELUKSU; KRAJE BENELUKSU - HISTORIA; 78. B MARKETING partyzancki w mediach społecznościowych : 126 narzędzi w walce o pozycję w internecie / Jay Conrad Levinson, Shane Gibson ; przeł. Magdalena Grala- Kowalska/Quendi Language Services. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. MARKETING PARTYZANCKI; MARKETING INTERNETOWY; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE - MARKETING; 79. B MARKETING terytorialny : konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Delugi, Joanny Dyczkowskiej. - Koszalin : Politechnika Koszalińska. Wydaw.Uczelniane, s. : wykr., il. ; 24 cm. MARKETING TERYTORIALNY - POLSKA - OD 1989 R.; MARKETING TERYTORIALNY - STUDIA PRZYPADKÓW; MARKETING TERYTORIALNY - ZAGADNIENIA; MARKETING EKOLOGICZNY; REGIONY - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA; REGIONY - ROZWÓJ - ZAGADNIENIA; 15

16 80. B METODYKI zarządzania projektami / [Michał Trocki et al.]. - Warszawa : Bizarre, s. : rys. ; 24 cm. - ( Biblioteka Project Managera) PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; 81. B MIASTO jako analog przedsiębiorstwa : inspiracje dydaktyczne i badawcze : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kucińskiego. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 25 cm. - ( Przedsiębiorstwo Współczesne) MIASTA - ZARZĄDZANIE - EDUKACJA; MIASTA - ZARZĄDZANIE; SZKOLNICTWO WYŻSZE - NAUCZANIE; EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - LOKALIZACJA; ZARZĄDZANIE - STUDIA I NAUCZANIE; 82. A MICROSOFT Sharepoint 2010 PL : praktyczne podejście / Jonathan Lightfoot, Chris Beckett ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. - Gliwice : HELION, cop s. : il. ; 17x23 cm. MICROSOFT SHAREPOINT (OPROGRAMOWANIE); OPROGRAMOWANIE MICROSOFT; 83. B MIĘDZYNARODOWE trybunały karne : geneza, jurysdykcja, skład, postępowanie, działalność / Dominika Dróżdż. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Wydaw., s. ; 24 cm. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ KARNY; SĄDOWNICTWO MIĘDZYNARODOWE; SĄDOWNICTWO KARNE; 84. A MIĘDZYNARODOWY arbitraż handlowy w Polsce : status prawny arbitrażu i arbitrów / Andrzej W. Wiśniewski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY; ARBITRAŻ (PRAWO); 16

17 85. C MIĘDZYNARODOWY Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania / Małgorzata Grotte, Agata Życieńska. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Materiały i Studia - Narodowy Bank Polski ; Zeszyt nr 254) MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY A KRYZYS FINANSOWY; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - DZIAŁALNOŚĆ; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - KREDYTY; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - POLITYKA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 86. A MISMEASURING our lives : why GDP doesn't add up / the report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress ; Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi. - New York ; London : New Press, cop XXXII, 136, [1] s. : wykr., mapy ; 20 cm. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO; DOCHÓD NARODOWY A JAKOŚĆ ŻYCIA; JAKOŚĆ ŻYCIA - BADANIE; ROZWÓJ SPOŁECZNY - BADANIE; RACHUNKOWOŚĆ NARODOWA; AGREGATY EKONOMICZNE; 87. A MOBILE banking : the impact of M-Pesa in Kenya / Isaac Mbiti, David N. Weil. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [56] s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17129) BANKOWOŚĆ MOBILNA - KENIA; 88. A A MODEL of shadow banking / Nicola Gennaioli, Andrei Shleifer, Robert W. Vishny. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 55 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17115) BANKOWOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU; BANKOWOŚĆ A KRYZYS FINANSOWY; KREDYT - ZABEZPIECZENIE; BANKOWOŚĆ - MODELE - 21 W.; 89. B MODELOWANIE kompetencji pracowniczych w organizacji / Tomasz P. Czapla. - Łódź : Uniw.Łódzki. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. KOMPETENCJE; KADRY - ZARZĄDZANIE; WARTOŚCIOWANIE PRACY; 17

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo