ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;"

Transkrypt

1 1. A ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, XXI, 215 s. ; 21 cm. - ( Wykłady Specjalizacyjne - Wydawnictwo C.H. Beck) ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 2. C APPLYING and interpreting model-based seasonal adjustment : the euro-area industrial production series / Agustín Maravall Herrero and Domingo Pérez Cañete. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1116) SZEREGI CZASOWE - SEZONOWE WYRÓWNANIE DANYCH - METODY; SZEREGI CZASOWE; MODELE EKONOMETRYCZNE; 3. B APPROACHES to monetary policy revisited : lessons from the crisis : Sixth ECB Central Banking Conference, November 2010 / ed. Marek Jarociński, Frank Smets and Christian Thimann ; European Central Bank. - Frankfurt a.main : European Central Bank, cop s. : wykr., fot. ; 25 cm. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ A KRYZYS FINANSOWY; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE A KRYZYS FINANSOWY; 4. B BADANIE wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Marta Towpik, Radosław Kałużny, Agnieszka Piechocka- Kałużna. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. : wykr. ; 24 cm. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE - STANDARDY; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE - METODY; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; 5. B W W BANK lokalny / Wiesław Żółtkowski. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. BANKI KOMUNALNE; BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - POLSKA; BANKI - ZARZĄDZANIE - POLSKA; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA; BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; 1

2 6. B BEYOND mechanical markets : asset price swings, risk, and the role of the state / Roman Frydman and Michael D. Goldberg. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop XV, 285 s. : wykr. ; 24 cm. TEORIE EKONOMICZNE A GOSPODARKA; TEORIA OCZEKIWAŃ; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - 21 W.; RYZYKO; KEYNESIZM; RYNEK FINANSOWY A KRYZYS FINANSOWY; 7. C CENTRAL bank governance and financial stability : a report / by a Study Group, chair Stefan Ingves ; Bank for International Settlements. - Basel : Bank for International Settlements, VIII, 83 s. : wykr. ; 30 cm. BANKI CENTRALNE - ZARZĄDZANIE; BANKOWOŚĆ - STABILNOŚĆ SYSTEMU; BANKI CENTRALNE A KRYZYS FINANSOWY; 8. C COINAGE of the caravan kingdoms : studies in ancient Arabian monetization / ed. by Martin Huth and Peter G. Van Alfen. - New York : American Numismatic Society, [8], 602 s., 42 k. tabl. : fot., wykr., err. ; 31 cm + dysk optyczny (CD-ROM). ( Numismatic Studies ; 25) MONETY - IMPERIUM ISLAMSKIE; PIENIĄDZ - HISTORIA - IMPERIUM ISLAMSKIE; ISLAMSKIE, IMPERIUM - HISTORIA GOSPODARCZA; KRAJE ARABSKIE - HISTORIA; 9. B COINS, trade, and the state : economic growth in early medieval Japan / Ethan Isaac Segal. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, XII, [6], 258 s. ; 24 cm. - ( Harvard East Asian Monographs ; 334) HANDEL - HISTORIA - JAPONIA; PIENIĄDZ - HISTORIA - JAPONIA; MONETY - HISTORIA - JAPONIA; JAPONIA - HISTORIA GOSPODARCZA - ŚREDNIOWIECZE; JAPONIA - HISTORIA; 10. B CZAS pracy : komentarz dla praktyków / Piotr Wojciechowski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. ; 24 cm. CZAS PRACY - POLSKA; PRACA - PRAWO - POLSKA; 2

3 11. B W DECYZJE inwestycyjne współczesnej korporacji : dylematy racjonalności / Krzysztof Waśniewski. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. ; 24 cm. KORPORACJA - INWESTYCJE; KORPORACJA - FINANSE; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - FINANSE; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - STUDIA PRZYPADKÓW; KAPITAŁ - INWESTYCJE; INWESTYCJE - DECYZJE; 12. A DECYZJE w sprawach świadczeń z pomocy społecznej : wzory z komentarzem / Wojciech Maciejko. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ( Wzory) POMOC SPOŁECZNA - PRAWO - POLSKA; ŚWIADCZENIA SOCJALNE - POLSKA; POMOC SPOŁECZNA - FORMULARZE I WZORY PISM; 13. A DECYZJE zakupowe konsumentów a systemy komunikowania / Grażyna Kuś. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, ,[2] s. : wykr. ; 22 cm. KONSUMENT - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; KONSUMENT - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - BADANIA - POLSKA; KONSUMENT - BADANIA - POLSKA - OD 1989 R; KONSUMENT - BADANIA; 14. A DIVIDE and rule or the rule of the divided? : evidence from Africa / Stelios Michalopoulos, Elias Papaioannou. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],48,[27] s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17184) ROZWÓJ GOSPODARCZY - ASPEKT SPOŁECZNY - AFRYKA; INSTYTUCJE SPOŁECZNE; 15. B DOKTORATY i habilitacje : poradnik realizacji / Romuald Kolman, Katarzyna Szczepańska. - Toruń : Tow.Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. : wykr. ; 24 cm. DYSERTACJE I ROZPRAWY AKADEMICKIE - PORADNIK; 3

4 16. B DOLLAR overvaluation and the world economy / ed. by C. Fred Bergsten and John Williamson. - Washington : Institute for International Economics, X,[2],310 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Special Reports - Institute for International Economics ; 16) DOLAR AMERYKAŃSKI; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STANY ZJEDNOCZONE; WALUTOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; 17. B DYDAKTYKA finansów na kierunku finanse i rachunkowość / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr., il. ; 24 cm. - ( Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) EDUKACJA FINANSOWA - POLSKA; SZKOLNICTWO WYŻSZE - POLSKA - KONFERENCJE; SZKOLNICTWO WYŻSZE - NAUCZANIE; 18. A E-BIZNES po godzinach : jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie / Maciej Dutko. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr., fot. ; 21 cm. - ( Onepress) HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; QXL POLAND; USŁUGI ELEKTRONICZNE - POLSKA; MARKETING INTERNETOWY; 19. B THE ECONOMICS of enough : how to run the economy as if the future matters / Diane Coyle. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop [8], 346 s. : fot. ; 24 cm. GOSPODARKA - POLITYKA - ASPEKT SPOŁECZNY; EKONOMIA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; WARTOŚĆ (FILOZOFIA); SZCZĘŚCIE - ASPEKT EKONOMICZNY; KRYZYS FINANSOWY - ASPEKT SPOŁECZNY; 20. B THE ECONOMIES of Hellenistic societies, third to first centuries BC / ed. by Zosia H. Archibald, John K. Davies and Vincent Gabrielsen. - Oxford : Oxford University Press, XVI,[2],460 s. : mapy ; 24 cm. GRECJA - GOSPODARKA - DO 146 R. P.N.E.; BLISKI WSCHÓD - GOSPODARKA; GRECJA R. P.N.E.; BLISKI WSCHÓD - DO 622 R. P.N.E; GRECJA R. P.N.E. (DOMINACJA MACEDOŃSKA); 4

5 21. B EKONOMETRIA : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Tadeusz Kufel. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, s. : wykr., fot. ; 24 cm. EKONOMETRIA - PODRĘCZNIK; GRETL (OPROGRAMOWANIE EKONOMETRYCZNE) - PODRĘCZNIK; 22. B W W EKONOMIA kryzysu / Nouriel Roubini, Stephen Mihm ; wstęp do wyd. pol. Grzegorz W. Kołodko ; przeł. Robert Mitoraj. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W; CYKL KONIUNKTURALNY; EKONOMIA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; 23. B W W EKONOMIA rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. EKONOMIA ROZWOJU - PODRĘCZNIK; ROZWÓJ GOSPODARCZY - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ - GOSPODARKA - 21 W; 24. A ELEMENTY teorii i filozofii prawa / Hubert Izdebski. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. - ( Podręczniki LexisNexis. Teoria i Filozofia Prawa) FILOZOFIA PRAWA; PRAWO - TEORIA; PRAWO - PODRĘCZNIK; 25. C ESTIMATING non-linear models with multiple fixed effects : a computational note / Laura Hospido. - Madrid : Banco de España, s. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1114) MODELE EKONOMETRYCZNE; ANALIZA DANYCH PANELOWYCH; 26. A AN ESTIMATION of economic models with recursive preferences / Xiaohong Chen, Jack Favilukis, Sydney C. Ludvigson. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 45, [14] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17130) WYCENA AKTYWÓW - MODELE; 5

6 27. A ETYKA prawnicza : stanowiska i perspektywy 2 / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Etyki Prawniczej) ETYKA PRAWNICZA; PRAWNICY - ETYKA; 28. C EURO area cross-border financial flows and the global financial crisis / by Katrin Forster, Melina Vasardani and Michele Ca' Zorzi. - Frankfurt a.main : European Central Bank, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Occasional Paper - European Central Bank ; no 126) KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO; KAPITAŁ - PRZEPŁYW - STREFA EURO; 29. B W W EUROPEJSKI rynek płatności detalicznych / Janina Harasim [et al.]. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Platinium) ROZLICZENIA - SYSTEM - POLSKA; ROZLICZENIA - SYSTEM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE; JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO; ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI - ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE; 30. B FAKTURY elektroniczne : praktyczny instruktaż wdrożenia, wzorcowa procedura autentyczności i integralności z suplementem elektronicznym / Michał Spychalski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. : wykr. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). FAKTURY ELEKTRONICZNE; DOKUMENTY ELEKTRONICZNE - PRAWO - POLSKA; DOKUMENTY FINANSOWO-KSIĘGOWE; 31. B FINANCIAL centres and international capital flows in the nineteenth and twentieth centuries / ed. by Laure Quennouëlle-Corre, Youssef Cassis. - Oxford : Oxford University Press, XII, [2], 269 s. : wykr. ; 25 cm. CENTRUM FINANSOWE - HISTORIA W.; RYNEK KAPITAŁOWY - HISTORIA; KAPITAŁ - PRZEPŁYW; FINANSE - INSTYTUCJE - HISTORIA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - HISTORIA; HISTORIA GOSPODARCZA W; 6

7 32. A FINANCING labor / Efraim Benmelech, Nittai K. Bergman, Amit Seru. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 31 s. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17144) ZATRUDNIENIE A RYNEK FINANSOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK FINANSOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZATRUDNIENIE; 33. C A FISCAL outlook for Poland using Generational Accounts / Janusz Jabłonowski, Christop Müller, Bernd Raffelhüschen. - Warsaw : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Poland ; No.87) FINANSE PUBLICZNE A STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA; STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA - POLSKA; GENERATIONAL ACCOUNTING - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA; 34. C FORECASTING the end of the global recession : did we miss the early signs? / Adriana Z. Fernandez, Alex Nikolsko-Rzhevskyy. - Dallas : Federal Reserve Bank of Dallas, s. : wykr. ; 26 cm. - ( Staff Papers - Federal Reserve Bank of Dallas ; No.12) PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - MODELE - 21 W.; 35. A A FUNCTIONAL filtering and neighborhood truncation approach to integrated quarticity estimation / Torben G. Andersen, Dobrislav Dobrev, Ernst Schaumburg. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],66 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17152) FINANSE - METODY STATYSTYCZNE; 36. A A GENERAL equilibrium model of sovereign default and business cycles / Enrique G. Mendoza, Vivian Z. Yue. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],53 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17151) CYKL KONIUNKTURALNY - MODELE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; DŁUGI PUBLICZNE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA (FINANSE); NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA (FINANSE) - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; 7

8 37. C THE GLOBAL competitiveness report : / ed. Klaus Schwab ; chief advisor Xavier Sala-i-Martin ; World Economic Forum. - Geneva : World Economic Forum, cop XI, 479 s. : wykr. ; 30 cm. KONKURENCJA MIĘDZYNARODOWA - STATYSTYKA; GOSPODARKA ŚWIATOWA - STATYSTYKA; 38. A GLOBAL crises and equity market contagion / Geert Bekaert [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 50 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17121) RYNEK FINANSOWY A KRYZYS FINANSOWY; PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK - BADANIE; 39. B GOD and money : a theology of money in a globalizing world / Nimi Wariboko. - Lanham, Maryland [i in.] : LEXINGTON BOOKS, VII,[1],271 s. ; 23 cm. PIENIĄDZ - ASPEKT SPOŁECZNY; PIENIĄDZ - ASPEKT RELIGIJNY - CHRZEŚCIJAŃSTWO; UNIA WALUTOWA; 40. B GRANICE nieruchomości i sposoby ich ustalania / Dariusz Felcenloben. - Warszawa : LexisNexis, ,[2] s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - ( Biblioteka Prawnika) NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - ŁĄCZENIE I PODZIAŁ; NIERUCHOMOŚCI - OBSŁUGA GEODEZYJNA; FORMULARZE I WZORY PISM - STOSOWANIE - PRAWO; GEODEZJA - PRAWO - POLSKA; 41. B GROWTH miracles and growth debacles : exploring root causes / Sambit Bhattacharyya. - Cheltenham : Edward Elgar, cop VII, [1], 203 s. : wykr. ; 25 cm. ROZWÓJ GOSPODARCZY - HISTORIA; WZROST GOSPODARCZY - HISTORIA; WZROST GOSPODARCZY - TEORIA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - TEORIA; 42. B W W GRUPY kapitałowe w Polsce : strategie i struktury / red. nauk. Maria Romanowska ; aut. : Joanna Cygler [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. GRUPA KAPITAŁOWA - POLSKA; GRUPA KAPITAŁOWA - BADANIA - POLSKA; GRUPA KAPITAŁOWA - STUDIA PRZYPADKÓW; 8

9 43. B HIPOTEZA deterministycznej premii za ryzyko / Bartosz Kurek. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., ,[1] s. : wykr. ; 24 cm. ( Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Nr 10) KAPITAŁ; KAPITAŁ - MODELE; PREMIA ZA RYZYKO; 44. B HISTORIA doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 24 cm. - ( Podręczniki LexisNexis. Teoria Państwa i Prawa, Filozofia) DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE; NAUKI POLITYCZNE - HISTORIA; 45. B HISTORIA powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów / Edyta Łazarowicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów, s. : rys. ; 24 cm. - ( Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; 579) RACHUNKOWOŚĆ - HISTORIA; RACHUNEK KOSZTÓW - HISTORIA; 46. B HISTORIA prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska. - Warszawa : LexisNexis, ,[1] s. ; 24 cm. - ( Podręczniki LexisNexis. Historia Prawa, Prawo Rzymskie) PRAWO - HISTORIA - PODRĘCZNIK; 47. B HOSHIN kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce / Marek Ćwikliński, Hubert Obora. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : rys. ; 25 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; JAKOŚĆ TOTALNA; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - METODY; ZARZĄDZANIE - TECHNIKI JAPOŃSKIE; HOSHIN KANRI; 48. C HOW do inflation expectations form? : new insights from a high-frequency survey / by Gabriele Galati, Peter Heemeijer and Richhild Moessner. - Basel : Bank for International Settlements, III, 35 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 349) INFLACJA - PROGNOZOWANIE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; 9

10 49. C INCOME and democracy : revisiting the evidence / Enrique Moral-Benito, Cristian Bartolucci. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1115) DEMOKRACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; 50. A INFERENCE for VARs identified with sign restrictions / Hyungsik Roger Moon [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 48 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17140) MODELE EKONOMETRYCZNE; VALUE AT RISK; 51. B INSTYTUCJE doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej / Teresa Miś. - Rzeszów : Uniw.Rzeszowski. Wydaw., s. : wykr., mapy kolor. ; 23 cm. - ( Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 12) ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH - UNIA EUROPEJSKA; ROLNICTWO - DORADZTWO; PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; 52. A INSTYTUCJE i usługi finansowe / pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec ; [aut.] Filip Grzegorczyk [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. ( Podstawy Prawa - Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis) FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO - UNIA EUROPEJSKA; FINANSE - USŁUGI - PRAWO - UNIA EUROPEJSKA; FINANSE - USŁUGI - PRAWO - POLSKA; FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO - POLSKA; BANKI - USŁUGI - POLSKA; UBEZPIECZENIA - INSTYTUCJE - POLSKA; BANKI - PRAWO - POLSKA; PRAWO FINANSOWE - POLSKA; BANKI - UMOWY; RYNEK KAPITAŁOWY - POLSKA; 53. B INSTYTUCJE prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków / red. Mieczysław Goettel i Mariola Lemonnier ; aut. : Mieczysław Goettel [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 25 cm. PRAWO CYWILNE A PRAWO PODATKOWE; PRAWO CYWILNE - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA; 10

11 54 B INTEGRATION and globalization : challenges for developed and developing countries / ed. by Helena Marques, Elias Soukiazis and Pedro Cerqueira. - Cheltenham : Edward Elgar, cop X, 184 s. : wykr. ; 25 cm. - ( INFER Advances in Economic Research Series) INTEGRACJA GOSPODARCZA MIĘDZYNARODOWA; INTEGRACJA GOSPODARCZA - EUROPA; GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; 55. A DIE INTEGRATION vertiefen : Europas Stärken nutzen : Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen 2010 an Donald Tusk / hrsg. von Olaf Müller und Berndt Vincken. - Aachen : Einhard, s. : fot., w tym kolor. ; 22 cm. TUSK, DONALD (1957- ; HISTORYK, POLITYK, PREMIER RZĄDU); NAGRODA KAROLA WIELKIEGO; INTEGRACJA EUROPEJSKA; NAGRODY - EUROPA; POLSKA A EUROPA; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA; 56. C THE INTERNATIONAL propagation of the financial crisis of 2008 and a comparison with 1931 / by William A. Allen and Richhild Moessner. - Basel : Bank for International Settlements, III, 31 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 348) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - HISTORIA; KRYZYS GOSPODARCZY R.; 57. B W W INWESTOWANIE w nieruchomości na rynkach międzynarodowych : analiza komparatywna efektywności / Marta Anastazja Wiśniewska. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN) NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE; NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE - EFEKTYWNOŚĆ; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - EFEKTYWNOŚĆ; 58. A IRVING Fisher and price-level targeting in Austria : was silver the answer? / Richard C. K. Burdekin, Kris James Mitchener, Marc D. Weidenmier. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],27 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17123) FISHER, IRVING ( ; AMER. EKONOMISTA) - TEORIA; PIENIĄDZ - POLITYKA - AUSTRIA; 11

12 59. B JAK założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranach krajach europejskich / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Vademecum Małego i Średniego Przedsiębiorcy) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - UNIA EUROPEJSKA; 60. B JAK założyć i prowadzić własną firmę : praktyczny poradnik z przykładami / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. - Warszawa : CeDeWu, s. : wykr. ; 24 cm. ( Praktyczny Poradnik z Przykładami) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - POLSKA - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - POLSKA; 61. A JAPAN'S financial slump : collapse of the monitoring system under institutional and transition failures / Yasushi Suzuki. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop XV, 219 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) BANKOWOŚĆ - JAPONIA; BANKOWOŚĆ A KRYZYS FINANSOWY; FINANSE - INSTYTUCJE - JAPONIA; KRYZYS FINANSOWY - JAPONIA; FINANSE - INSTYTUCJE A KRYZYS FINANSOWY; BANKI - UPADŁOŚĆ; 62. B JĘZYK polski : poradnik prof. Markowskiego / Andrzej Markowski. - Warszawa : Langenscheidt Polska, [2007]. - XI,[1],304 s. ; 24 cm. POLSKI JĘZYK - PORADNIK; POLSKI JĘZYK - PISOWNIA - PORADNIK; POLSKI JĘZYK - INTERPUNKCJA - PORADNIK; POLSKI JĘZYK - GRAMATYKA - PORADNIK; POLSKI JĘZYK - UŻYWANIE - PORADNIK; 63. A JURYSDYKCJA krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy : w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 / Piotr Grzebyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO KRAJOWE; 12

13 64. A KAPITALIZM bez znieczulenia : studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną / Michel Husson ; przeł. Zbigniew Marcin Kowalewski. - Warszawa : Instytut Wydaw. Książka i Prasa, , [1] s. : wykr. ; 20 cm. - ( Biblioteka Le Monde Diplomatique) SOCJOLOGIA EKONOMII; KAPITALIZM; KAPITALIZM - KRYTYKA; KRYZYS FINANSOWY A POLITYKA PAŃSTWA; KAPITALIZM - ASPEKT POLITYCZNY; 65. B /2 KODEKS cywilny. T.2, Komentarz do artykułów / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. : Zbigniew Banaszczyk [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, XXIV, 1331 s. ; 23 cm. - ( Duże Komentarze Becka) PRAWO CYWILNE - POLSKA - KODEKS; 66. B KODEKS karny : część ogólna : pytania, kazusy, tablice / Małgorzata Gałązka [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, XIV, [1], 296 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Repetytoria C.H. Beck) PRAWO KARNE - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWO KARNE - POLSKA - PODRĘCZNIK; 67. B.97146/4 KODEKS postępowania cywilnego : komentarz. T.4, Artykuły / pod red. Henryka Doleckiego, Tadeusza Wiśniewskiego ; Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 25 cm. ( Komentarz - Wolters Kluwer Polska) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; 68. A KODEKS pracy : aktualny tekst ujednolicony. - Warszawa : Biblioteczka Pracownicza, s. ; 21 cm. - ( Biblioteczka Pracownicza ; 238) PRACA - PRAWO - POLSKA; 69. B KOMUNIKOWANIE polityczne w społeczeństwach przedmasowych / Mateusz Nieć. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. KOMUNIKACJA W POLITYCE - STAROŻYTNOŚĆ; ATENY (GRECJA) - POLITYKA I RZĄDY; RZYM (PAŃSTWO) - POLITYKA I RZĄDY; 13

14 70. B KONKURENCYJNOŚĆ i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej / pod red. Mirosławy Klamut ; aut. : Mirosława Klamut [et al.]. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr., mapy ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; UNIA EUROPEJSKA - BUDŻET; ROZWÓJ GOSPODARCZY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; INNOWACJE - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA; INNOWACJE - POLITYKA - POLSKA; 71. B W KONTROLING w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / Henryk Dźwigoł. - Gliwice : Politechnika Śląska. Wydaw., , [3] s. : wykr. ; 24 cm. ( Monografia - Politechnika Śląska ; 299) PRZEDSIĘBIORSTWO - CONTROLLING; CONTROLLING; CONTROLLING - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 72. B KSIĘGI wieczyste, hipoteka i zastaw rejestrowy : z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Aleksandra Jakubowska. - Warszawa : INFOR Ekspert, cop XI, 212 s. ; 25 cm. - ( Biblioteka Prawa) KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; HIPOTEKA - POLSKA; ZASTAW REJESTROWY; NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; KSIĘGI WIECZYSTE ELEKTRONICZNE - POLSKA; BANKI HIPOTECZNE - PRAWO - POLSKA; 73. A THE LABOUR code = Kodeks pracy / tł. Agnieszka Jamroży ; oprac. jęz. Nicholas Faulkner. - Warszawa : C.H.Beck, VII, 341 s. ; 21 cm. PRACA - PRAWO - POLSKA; 74. B W W LIBERALNE przesłanki polskiej transformacji gospodarczej / red. nauk. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : wykr. ; 25 cm. LIBERALIZM (FILOZOFIA); LIBERALIZM EKONOMICZNY; TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO; TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO - POLSKA; 14

15 75. A LOCAL overweighting and underperformance : evidence from limited partner private equity investments / Yael V. Hochberg, Joshua D. Rauh. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [2],58 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17122) FUNDUSZ EMERYTALNY - STANY ZJEDNOCZONE; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE - ASPEKT POLITYCZNY - STANY ZJEDNOCZONE; INWESTORZY INSTYTUCJONALNI - STANY ZJEDNOCZONE; PRIVATE EQUITY; 76. A MACROECONOMIC institutions and development / Bilin Neyapti. - Cheltenham : Edward Elgar, cop XVI, 172 s. : wykr. ; 23 cm. ROZWÓJ GOSPODARCZY - TEORIA; INSTYTUCJONALIZM; MAKROEKONOMIA; FINANSE - INSTYTUCJE - ASPEKT EKONOMICZNY; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; 77. B MANORS and markets : economy and society in the low countries, / Bas van Bavel. - Oxford : Oxford University Press, XIV,492 s. : mapy ; 24 cm. ROZWÓJ GOSPODARCZY - HISTORIA - KRAJE BENELUKSU; ZMIANA SPOŁECZNA - HISTORIA - KRAJE BENELUKSU; REGIONALIZM - HISTORIA - KRAJE BENELUKSU; MIASTA ŚREDNIOWIECZNE - KRAJE BENELUKSU; KRAJE BENELUKSU; KRAJE BENELUKSU - HISTORIA; 78. B MARKETING partyzancki w mediach społecznościowych : 126 narzędzi w walce o pozycję w internecie / Jay Conrad Levinson, Shane Gibson ; przeł. Magdalena Grala- Kowalska/Quendi Language Services. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. MARKETING PARTYZANCKI; MARKETING INTERNETOWY; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE - MARKETING; 79. B MARKETING terytorialny : konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Delugi, Joanny Dyczkowskiej. - Koszalin : Politechnika Koszalińska. Wydaw.Uczelniane, s. : wykr., il. ; 24 cm. MARKETING TERYTORIALNY - POLSKA - OD 1989 R.; MARKETING TERYTORIALNY - STUDIA PRZYPADKÓW; MARKETING TERYTORIALNY - ZAGADNIENIA; MARKETING EKOLOGICZNY; REGIONY - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA; REGIONY - ROZWÓJ - ZAGADNIENIA; 15

16 80. B METODYKI zarządzania projektami / [Michał Trocki et al.]. - Warszawa : Bizarre, s. : rys. ; 24 cm. - ( Biblioteka Project Managera) PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; 81. B MIASTO jako analog przedsiębiorstwa : inspiracje dydaktyczne i badawcze : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kucińskiego. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 25 cm. - ( Przedsiębiorstwo Współczesne) MIASTA - ZARZĄDZANIE - EDUKACJA; MIASTA - ZARZĄDZANIE; SZKOLNICTWO WYŻSZE - NAUCZANIE; EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - LOKALIZACJA; ZARZĄDZANIE - STUDIA I NAUCZANIE; 82. A MICROSOFT Sharepoint 2010 PL : praktyczne podejście / Jonathan Lightfoot, Chris Beckett ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. - Gliwice : HELION, cop s. : il. ; 17x23 cm. MICROSOFT SHAREPOINT (OPROGRAMOWANIE); OPROGRAMOWANIE MICROSOFT; 83. B MIĘDZYNARODOWE trybunały karne : geneza, jurysdykcja, skład, postępowanie, działalność / Dominika Dróżdż. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Wydaw., s. ; 24 cm. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ KARNY; SĄDOWNICTWO MIĘDZYNARODOWE; SĄDOWNICTWO KARNE; 84. A MIĘDZYNARODOWY arbitraż handlowy w Polsce : status prawny arbitrażu i arbitrów / Andrzej W. Wiśniewski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY; ARBITRAŻ (PRAWO); 16

17 85. C MIĘDZYNARODOWY Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania / Małgorzata Grotte, Agata Życieńska. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Materiały i Studia - Narodowy Bank Polski ; Zeszyt nr 254) MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY A KRYZYS FINANSOWY; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - DZIAŁALNOŚĆ; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - KREDYTY; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - POLITYKA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 86. A MISMEASURING our lives : why GDP doesn't add up / the report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress ; Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi. - New York ; London : New Press, cop XXXII, 136, [1] s. : wykr., mapy ; 20 cm. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO; DOCHÓD NARODOWY A JAKOŚĆ ŻYCIA; JAKOŚĆ ŻYCIA - BADANIE; ROZWÓJ SPOŁECZNY - BADANIE; RACHUNKOWOŚĆ NARODOWA; AGREGATY EKONOMICZNE; 87. A MOBILE banking : the impact of M-Pesa in Kenya / Isaac Mbiti, David N. Weil. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [56] s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17129) BANKOWOŚĆ MOBILNA - KENIA; 88. A A MODEL of shadow banking / Nicola Gennaioli, Andrei Shleifer, Robert W. Vishny. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 55 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17115) BANKOWOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU; BANKOWOŚĆ A KRYZYS FINANSOWY; KREDYT - ZABEZPIECZENIE; BANKOWOŚĆ - MODELE - 21 W.; 89. B MODELOWANIE kompetencji pracowniczych w organizacji / Tomasz P. Czapla. - Łódź : Uniw.Łódzki. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. KOMPETENCJE; KADRY - ZARZĄDZANIE; WARTOŚCIOWANIE PRACY; 17

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo 1. 2. 3. WYPIERANIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ PRAWO CYWILNE TOM 3 KRYZYS PRAWA 978-83-264-3860-8 ADMINISTRACYJNEGO? WOLTERS KLUWER 3 978-83-264-3845-5 PATRYCJA J. SUWAJ, ADAM DOLIWA, DARIUSZ R. KIJOWSKI,

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Automatyzacja pracy maszyn roboczych: metodyka i zastosowania praca zbiorowa / red. Jan Szlagowski; [aut. Dariusz Dąbrowski, et al.] Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 20-950 Lublin, Al. Racławickie 4 tel. +48 8 445-4-59, fax +48 8 445-4-63, e-mail:dzp@kul.pl Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 Dostawa książek do biblioteki na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Podstawy fizyki Tom 1 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tłum. Mirosław Łukaszewski Wyd. 1, 5 dodr. XVII, [1],328, [2] s., [27] s. pag. varia: il. kolor.;

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo 978-83-62723-55-3 ANDRZEJ DROZD WYPOWIEDZENIE STOSUNKU PRACY PRESSCOM 3 1. MAŁGORZATA GERSDORF, MICHAŁ RACZKOWSKI, ALEKSANDRA 978-83-7806-493-0 WOŹNIAK PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA WYD.3 LEXIS NEXIS

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo KATARZYNA CELIŃSKA- GRZEGORCZYK, WOJCIECH SAWCZYN, ROMAN PIĄTEK, ANDRZEJ SKOCZYLAS, ROMAN POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 978-83-278-0113-5 HAUSER SĄDOWOADMINISTRACYJNE I EGZEKUCYJNE WYD.3 LEXIS NEXIS 3 1.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Książki zakupione przez Bibliotekę dostępne w wypożyczalni Profinfo Biblioteka Online Wydawca: Wolters Kluwer

Książki zakupione przez Bibliotekę dostępne w wypożyczalni Profinfo Biblioteka Online Wydawca: Wolters Kluwer Książki zakupione przez Bibliotekę dostępne w wypożyczalni Profinfo Biblioteka Online Wydawca: Wolters Kluwer Tytuł książki Autorzy Data publikacji ISBN Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT Z 100587-01-BG AUTOMOTIVE Automotive Safety Problems / Ed. Tomasz Lech Stańczyk Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2012 ; 24 cm Vol. 1. - 267 s. : il. (Monografie,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja SESJA I: 18-19.04.2009 r. 18.04.2009 r. (Sobota), Bud. A SGH, sala 8A, ul. Rakowiecka 24 09:30 10:00 Otwarcie Studiów i wręczenie

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA Z 098959-BG BARAN TOMASZ Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek / Tomasz Baran Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9 Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński Japoński system bankowy Wykład 9 Japoński system bankowy przed Big-Bangiem Struktura systemu wyznaczona przez regulacje i politykę rządu (subsydiowane finansowanie,

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury Tytuł Autor Rok i miejsce wydania Wydawca EŚ 0001 Program SAPARD Wniosek o pomoc finansową (zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo PIOTR STARZYŃSKI, MACIEJ PRAWO KARNE MATERIALNE W NAUCE O 978-83-7641-809-4 NAWACKI BEZPIECZEŃSTWIE DIFIN 3 1. ALIMENTY A PRAWO KARNE PRAKTYKA WYMIARU 978-83-7806-179-3 DANUTA JOANNA SOSNOWSKA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura Wstęp 1. Cykle i wskaźniki koniunktury na świecie i w Polsce (Alfred Biec, Maria Drozdowicz-Bieć) 1.1. Cykliczność rozwoju gospodarczego - istota zjawiska 1.1.1. Przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarek

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo