Gdzie znajdują się finanse na rozwój nowoczesnej ochrony zdrowia? Waldemar Skawiński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdzie znajdują się finanse na rozwój nowoczesnej ochrony zdrowia? Waldemar Skawiński"

Transkrypt

1 Gdzie znajdują się finanse na rozwój nowoczesnej ochrony zdrowia? Waldemar Skawiński Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, Warszawa, tel , fax

2 Decyzja Parlamentu Europejskiego nr 1786/2002/EC Program działań Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego ( ) Dobre zdrowie jest kluczem do wzrostu gospodarczego i długotrwałego rozwoju

3 SPOŁECZNA OCENA OCHRONY ZDROWIA PO WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ Węgry Polska Słow enia Cze chy Łotw a Słow acja Litw a Es tonia Cypr Malta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % optymizm bez zmian pesymizm brak zdania

4 Uczestnicy i partnerzy systemu ochrony zdrowia Minister Zdrowia, Minister Finansów Płatnik / płatnicy Rząd i wojewodowie Organy administracji samorządowej Usługodowacy (ZOZy, stacje dializ,praktyki lekarskie, pielęgniarskie, protetyka itp.) Producenci i dystrybutorzy leków i sprzętu Samorządy zawodowe i gospodarcze (izby gospodarcze) Organizacje pacjentów Indywidualni pacjenci

5 Podział środków UE na programy operacyjne PO Infrastruktura i Środowisko 38% Regionalne Programy Operacyjne 29% PO Konkurencyjna gospodarka 13% PO Pomoc Techniczna >1% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1% PO Kapitał ludzki 15% PO Rozwoju Polski Wschodniej 4%

6 WDRAŻANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE - programy: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 41,9% PROGRAMY REGIONALNE 24,9% KAPITAŁ LUDZKI 14,6% INNOWACYJNA GOSPODARKA 12,4% ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 3,4% POMOC TECHNICZNA 0,8%

7 Priorytety Programu Innowacyjna Gospodarka Numer Priorytetu Nowa propozycja 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii (MEiN) 2 Infrastruktura sfery B+R (MEiN) 3 Kapitał dla Innowacji (MG) 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa (MG) 5 Dyfuzja innowacji (MG) 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (MG) 7 Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorców (MG) 8 Pomoc techniczna

8 Priorytet 3: KAPITAŁ DLA INNOWACJI Cel Zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, Zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Beneficjenci Podmioty zarządzające funduszami podwyższonego ryzyka, IOB, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, parki n-t, przedsiębiorcy. Środki mln EURO, % 403,15 4,89%

9 Nowa perspektywa mechanizmu finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego TEMATYKA - ochrona zdrowia Alokacja dla Polski 578 mln euro Pierwsze nabory styczeń 2012 r.

10 Mechanizm finansowy EOG projekt zakwalifikowany Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Wydatki kwalifikowalne Zachodniopomor ski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Telemedycyna element e-zdrowia WZP ,33.zł

11 E-ZDROWIE WYBRANE OSIE PRIORYTETOWE RPO Priorytet II: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Cel główny Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e -Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata Cele szczegółowe Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, Rozwój e- usług dla obywateli, zwiększenie dostępności e- usług dla ludności, nauki, administracji samorządowej, publicznej ochrony zdrowia i MSP,

12 E-ZDROWIE BENEFICJENCI jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym i prywatnym sektorze ochrony zdrowia

13 BENEFICJENCI PRZYKŁADY Tytuł projektu: Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i noworodków oraz zmian nowotworowych u dorosłych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego Beneficjent: Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

14 BENEFICJENCI PRZYKŁADY Tytuł projektu: Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu Beneficjent: Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Kwota dofinansowania: euro

15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Budżet Działania wynosi ,00 EUR. NABÓR WNIOSKÓW D 1.4 Wsparcie projektów celowych D 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

16 Dotychczasowi beneficjenci Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. Projekt: Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną (1 mln zł), ORMEDICA- Specjalistyczna Praktyka Lekarska Projekt: Stworzenie platformy konsultacyjnej zapewniającej specjalistyczne internetowe konsultacje medyczne (0,5 mln zł), MEDYK SPÓŁKA Z O.O. Projekt Wdrożenie systemu informatycznego B2B MEDYK sposobem zacieśnienia współpracy między podmiotami opieki zdrowotnej dla dobra pacjenta (70 tys. zł).

17 Jak przygotować się do wnioskowania o dotację MYŚLENIE PROJEKTOWE I. Opracuj strategię rozwoju: - Ustalenie rzeczywistych potrzeb - Opracowanie planów inwestycyjnych - Kompleksowe rozwiązywanie potrzeb beneficjenta II. Określ swoje możliwości finansowe - Dotacja wypłacana jest postaci refundacji po zapłaceniu kosztów!! - Środki unijne są dodatkowe w stosunku do własnych funduszy inwestycyjnych III. Wybierz projekt, który ma największe szanse uzyskania wsparcia

18 Pięć kroków do dotacji c.d. IV. Zapoznaj się z dokumentacją - Dokumentacja danego programu operacyjnego - Dokumentacja konkursu - Wymagania dotyczące trwałości projektu - Konieczność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, itp. V. Przygotuj niezbędne dokumenty - Opisz projekt zgodnie z wytycznymi na odpowiednim formularzu lub w tzw. generatorze wniosków - Należy przygotować wszystkie niezbędne załączniki

19 Dobrze określone cele kluczem do sukcesu Sformułowane w sposób prosty i jednoznaczny Mierzalne za pomocą określonych wskaźników Ambitne, ale możliwe do osiągnięcia Ważne dla instytucji Mają określone ramy czasowe

20 Korzystajmy z dobrych wzorców! Telemedicine & Advanced Technology Research Center Cutting Edge Medical Technology U.S. ARMY MEDICAL RESEARCH & MATERIEL COMMAND MG Lester Martinez-Lopez, Commanding Battlefield Medical Information System-Telemedicine (Patent Pending) Deputy, Advanced Technologies Colonel (Dr) Jeffrey Roller, MC, USAF, Director, Mr. Tommy Morris, Telemedicine Project Manager, Telemedicine & Advanced Technology Research Center (TATRC)

21 PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Krajowa Izba Gospodarcza oraz Izba Gospodarcza Medycyna Polska zapraszają do współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój oraz oferują merytoryczne wsparcie dla organizacji członkowskich w zakresie projektowania i modernizacji systemów informacyjnych

22 Projekt KIGMED.EU INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA E-MEDYCYNY Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji. Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej. WARTOŚĆ PROJEKTU: PLN Dofinansowanie 100%

23 COllective Research NETworking Koordynacja: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Budżet 1 mln. Konsorcjum z min. dwóch krajów: Austria, Belgia, Cypr, Niemcy, Polska Holandia zrzeszenia MŚP (izby gospodarcze) + Instytucja naukowa

24 INFRASTRUKTURY SZPITALNE W POLSCE Konferencja 5 6. X. 2011r. Partnerstwo publiczno prywatne na Mazowszu Współpraca z Ministerstwem Zdrowia Regionu Madrytu Linie strategiczne wg planu inwestycyjnego na lata Instrumenty wspierania innowacji i rozwoju regionalnego

25 Dziękuję za uwagę

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Jakie są możliwości finansowania innowacji w Republice Czeskiej

Jakie są możliwości finansowania innowacji w Republice Czeskiej Jakie są możliwości finansowania innowacji w Republice Czeskiej Instrumentów finansowych na wspieranie nauki, badań i innowacji jest sporo, jednak podmioty, które mogłyby z nich korzystać, często nie posiadają

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo