Drogi Gimnazjalisto!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogi Gimnazjalisto!!!"

Transkrypt

1 Drogi Gimnazjalisto!!! Czy chcesz uczyć sie w szkole, której wizytówka jest stuletnia ją tradycja? Czy chcesz poznać bardzo ciekawa historie naszej placówki? Jeśli tak - to przyjdź do Asnyka! Asnyk to zasłużona dla polskości szkoła, która w ubiegłym roku obchodziła 100- lecie swojego istnienia. Jest to najstarsza polska szkoła w regionie. Została założona przez polska inteligencje, która jeszcze u schyłku XIX wieku pragnęła kształcid swe dzieci w polskiej szkole? Na terenie ówczesnej Białej działały tylko szkoły niemieckie, a tamtejsze władze bardzo ostro wyrażały swój sprzeciw w sprawie utworzenia na tych terenach szkoły polskiej. Dzięki poparciu działaczy Towarzystwa Szkół Ludowych z Krakowa, ze składek ludności polskiej żyjącej na tych terenach oraz ogromnym staraniom Adama Asnyka, niestrudzonego bojownika o polskośd, powstała w Białej pierwsza polska Szkoła Ludowa, pod budowę, której podpisał akt erekcyjny sam Adam Asnyk. W 1908 roku otwarto pierwsza klasę Prywatnego Gimnazjum Polskiego Towarzystwa Szkół Ludowych w Białej i otrzymało nazwę Prywatne Gimnazjum Realne im. Adama Asnyka w Białej Krakowskiej przy dawnej ul. Kolejowej (obecnej Legionów). W czasie I wojny światowej pełniło funkcje nie tylko oświatowa, ale stanowiło ostoje polskości. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. Prywatne Gimnazjum Realne im. Adama Asnyka upaostwowiono. W latach międzywojennych Asnyk stał sie szkoła wzorcowa. Uczniowie wyróżniali sie nie tylko dobrym przygotowaniem naukowym, ale także postawą patriotyczną i wysoką kulturą. W czasie II wojny światowej szkoła została przez Niemców zamknięta, a wielu nauczycieli i uczniów padło ofiarą okupanta. Po zakooczeniu wojny z koocem marca 1945 roku

2 podjęto naukę w wynajętym lokalu przy Placu Wolności 10, a do własnego gmachu Gimnazjum wróciła dopiero w styczniu 1946 roku. Tutaj trzeba było - organizowad wszystko od podstaw. Rok 1948 przyniósł szkole zmiany organizacyjne i przeniesiono ją do budynku przy ul. Broniewskiego 13, gdzie byliśmy przez 54 lata. Budynek ten należał do sióstr Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Wspomnienia wielu pokoleo absolwentów kojarzą się właśnie z tym budynkiem. Od 2002 r. szkoła funkcjonowała w budynku przy ul. Nadbrzeżnej, a od września roku 2008 r. znajduje sie przy ul. Jutrzenki 13 na osiedlu Złote Łany. W latach pięddziesiątych władze szkoły i większośd grona pedagogicznego starały się zachowad tradycyjny, patriotyczny i oparty na prawdzie i uczciwości profil wychowania, mimo że był to szczytowy moment okresu stalinowskiego. W roku 1980 został odwołany ze stanowiska jeden z ukochanych dyrektorów, ponieważ z wielkim zaangażowaniem i odwagą bronił uczniów oskarżonych o tzw. działalnośd antypaostwową. W 70-tą rocznicę liceum na uroczystości w obecności partyjnych gości wszyscy obecni Asnyczanie od najmłodszych do najstarszych odśpiewali Rotę. Jednoczyła ich, jak zawsze jedna idea wielkiego Patrona wolna Polska, wolni Obywatele, wolna myśl. Tradycja, jaką wypracowała nasza szkoła przez szereg lat, spowodowała, że społecznośd asnykowska żyje w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, uczniowie są tu bezpieczni, a problemy, które sie pojawiają, są rozwiązywane natychmiast z pozytywnym skutkiem. Dlatego właśnie przychodzą do nas kolejne pokolenia. W czasie przeszło 100-letniej działalności szkoły odnotowano wiele sukcesów jej absolwentów, którzy stali sie znanymi osobistościami w świecie nauki, sztuki i sportu, a także innych dziedzin życia społecznego w kraju i poza jego granicami. Czy lubisz chodzić do teatru? A może sama widzisz sie na scenie w roli Ofelii albo Julii? Anna Dymna, Jan Peszek, Jan Frycz, Dorota Segda Czy chciałbyś zobaczyć na żywo znanych Ci z kina i telewizji aktorów? W naszej szkole to wszystko jest możliwe! Co roku organizujemy wyjazdy naukowe na spektakle: ciekawe, nowatorskie, dyskusyjne po prostu dobre. Odwiedzamy sceny bielskie, cieszyoskie, najlepsze teatry w Katowicach i Krakowie. Nasi uczniowie mają okazje wybrad sie m.in. na wycieczkę Śladami Stanisława Wyspiaoskiego, na której odwiedzamy miejsca związane z życiem i działalnością poety i malarza. A także pójśd na spektakl do teatru, tego samego, w którym przed stu laty swoje sztuki wystawiał i reżyserował sam Wyspiaoski i gdzie grała Helena Modrzejewska.

3 W naszej szkole od wielu lat działa kółko literacko-teatralne, którego uczestnicy mają szanse samodzielnego zmierzenia sie z repertuarem dramatycznym. Dwiczymy dykcje, ruch sceniczny bawimy sie wspólnie w teatr i przygotowujemy spektakle. Prawdziwym świętem w są u nas coroczne Teatralia organizowane w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru. Uczniowie klas pierwszych mają wtedy okazje uczestniczenia w warsztatach teatralnych prowadzonych przez bielskich aktorów, jak również wykładach na temat historii dramatu europejskiego. Dumą naszej szkoły są autorskie spektakle musicale przygotowywane przez prof. Jacka Lisickiego. Austeria, Jada wozy kolorowe, Tak malował pan Chagall, czy przygotowywane z okazji 100-lecia Śniadanie na trawie. Rozsławiają one imię naszej szkoły w całym regionie, a naszym uczniom dają możliwośd występu również na dużej scenie Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Czy chcesz swobodnie posługiwać sie obcymi językami? Czy chcesz nawiązać interesujące zagraniczne znajomości? Czy chcesz pogłębiać swoją wiedzę o kulturze innych narodów? Czy chcesz doskonalić swoje umiejętności komunikacji z rówieśnikami z kraju i z zagranicy? Czy chcesz potwierdzać swoje umiejętności posługiwania sie obcymi językami poprzez udział w konkursach i olimpiadach? Jeżeli odpowiedziałeś TAK na któreś z tych pytań, to Asnyk jest szkołą dla Ciebie! Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska, która dzięki swej kreatywnej, motywującej pracy, mobilizuje uczniów do wspólnego wysiłku. W tym znakomitym gronie nauczyciele języków obcych nie pozostają w tyle; dzięki ich charyzmie i zaangażowaniu każda lekcja jest dla uczniów wyzwaniem i przynosi satysfakcjonujące osiągnięcia. Na lekcjach języków obcych nie ograniczamy sie do podręcznika słuchając oryginalnych piosenek, czytając gazety i czasopisma oraz oglądając filmy w oryginalnej wersji, uczymy sie posługiwad żywym językiem. Od zeszłego roku posiadamy nowoczesną pracownie językowa, sterowaną komputerowo, spełniającą wymogi pracowni multimedialnej. Pamiętając, że język jest przede wszystkim narzędziem komunikacji, nawiązujemy ciekawe kontakty poprzez współprace międzynarodową. Do chwili obecnej była to współpraca z młodzieżą niemiecką; obecnie otwieramy sie na nowe kontakty z młodzieżą z krajów anglojęzycznych i frankofooskich, jak również z innych krajów europejskich, z którymi można

4 porozumiewad sie w językach nauczanych w naszej szkole - angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim. Współpraca międzynarodowa ma miejsce na platformie internetowej (poprzez ETwinning), z wykorzystaniem komunikatorów internetowych oraz programów do tworzenia tekstów i prezentacji multimedialnych. W najbliższym roku szkolnym rozpoczniemy udział w projekcie Comenius ze środków Unii Europejskiej, który umożliwi nam poszerzenie naszych kontaktów i nawiązanie współpracy z kolejnymi szkołami, jak również bezpośredni, aktywny udział naszych uczniów w wymianie młodzieżowej. Uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział we wszystkich formach rywalizacji naukowej, zgłaszając sie do wielu konkursów i olimpiad językowych, takich jak Olimpiada Języka Angielskiego czy Niemieckiego w Sosnowcu, Konkurs FOX, Konkurs Słownictwa Liceum im. S. Żeromskiego czy Olimpiada Językowa Kolegium The Top. Jeśli wiec chcesz spełnid swoje marzenia, zapraszamy Cie do Asnyka! Może właśnie TY zostaniesz laureatem olimpiady lub konkursu językowego albo wyjedziesz do wymarzonego kraju na wymianę młodzieżową? Przy odrobinie wysiłku, na pewno nauczysz sie porozumiewad w wybranym języku obcym oraz posługiwad się nim w dowolnych sytuacjach życia codziennego, studiując lub pracując za granicą. I to wszystko osiągniesz we wspaniałej, przyjaznej uczniowi i partnerskiej atmosferze naszej szkoły, bez niepotrzebnego stresu wynikającego z braku zrozumienia ze strony nauczycieli! Nie zwlekaj, złóż dokumenty do naszej szkoły juz dziś! Czy lubisz angażować się w działalność społeczną? Czy chcesz realizować ciekawe pomysły na terenie szkoły? A może wolisz działać na rzecz najuboższych mieszkańców regionie, pomagać osobom starszym, osamotnionym, chorym i niepełnosprawnym? Jeśli tak, to u nas możesz to robić w ramach funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego lub szkolnego wolontariatu. Nasz samorząd przedstawia dyrektorowi szkoły i Radzie Rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach związanych ze szkoła, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów. Ponadto organizuje życie szkolne pozwalające na zachowanie właściwych proporcji miedzy pracą a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowao. Organizuje także działalnośd kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.

5 Wolontariat młodzieżowy został powołany po to, by pomagad wszystkim tym, którzy takiej pomocy potrzebują, zwłaszcza zaś dotkniętym różnymi problemami mieszkaocom osiedla. Współpracujemy z Fundacją Aktywności Społecznej przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany. Nasza działalnośd przybiera różne formy: organizujemy akcje zbiórek żywności, przyborów szkolnych, zabawek, pomagamy w nauce dzieciom, które mają trudności z opanowaniem materiału. Przygotowujemy spotkania dla mieszkaoców osiedla z programami artystycznymi naszego autorstwa. Szkolimy sie też w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, by w razie jakiegokolwiek wypadku umied odpowiednio zareagowad i uratowad komuś zdrowie czy nawet życie. Czy chcesz zdobywać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych albo w bibliotece połączonej z internetowym centrum informacji multimedialnej? U nas jest to standardem! Dysponujemy także przestronną salą gimnastyczną, z której możesz korzystać nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego! Biblioteka szkolna Biblioteka wyposażona jest w 8 komputerów multimedialnych ze skanerem i dostępem do Internetu. Dzięki temu uczniowie mogą korzystad z programów edukacyjnych, takich jak: Encyklopedia człowieka, Dzieje cywilizacji, Multimedialna Encyklopedia Powszechna, Kronika XX wieku, Ziemia - wyprawa do wnętrza planety, Absolwent praktyczny poradnik dla poszukujących pracy i wielu innych. Ponadto posiadamy księgozbiór liczący obecnie około 17 tysięcy pozycji książkowych i czasopism, systematycznie wzbogacany jest księgozbiór podręczny, z którego można korzystad w czytelni.

6 Księgozbiór podręczny biblioteki

7 Pracownia języka polskiego

8 Pracownia matematyczna

9 Pracownia informatyczna

10 Pracownia przysposobienia obronnego i przedsiębiorczości

11 Pracownia językowa

12 Pracownia historyczna

13 Pracownia języka angielskiego

14 Pracownia biologiczna

15 Pracownia fizyczna

16 Pracownia chemiczna

17 Pracownia geograficzna

18

19 Sala gimnastyczna Czy chciałbyś rozwijać swoje pasje w kołach przedmiotowych, które tworzymy specjalnie po to, aby każdy z uczniów mógł pogłębić swoja wiedze w takim temacie, jaki go interesuje? Dla zainteresowanych historia XX wieku mamy koło Nazizm-holocaust Kto nie zna swojej historii narażony jest na jej ponowne przeżycie" zdaje się byd najważniejszym przesłaniem organizowania takich zajęd dla młodzieży. Celem zajęd jest przede wszystkim rozbudzenie w młodzieży świadomości zagrożeo, jakie płyną z uprzedzeo narodowych, nietolerancji, wszelkiego rodzaju fanatyzmu i nienawiści. XX, a zwłaszcza XXI wiek dostarcza coraz to nowych - często za trudnych ciągle do zrozumienia doświadczeo. Zorientowanie zajęd na problem nazizmu i holocaustu wynika z wyjątkowej "pojemności" tej problematyki. Uruchamia ona bowiem cały szereg tematów osadzonych w czasach współczesnych, dotyczących człowieka w ogóle, inspiruje do poszukiwania analogii, zależności,

20 kontynuacji. Wybór problemu nie jest dyktowany przekonaniem o jakiejś wyjątkowości zagłady narodu żydowskiego, chod nie sposób rozmiaru tej tragedii pomniejszyd. Założeniem koła jest nie tyle pokazad, co może zrobid Niemiec Żydowi, ale co może zrobid człowiek człowiekowi, jest nie tyle pokazanie judaizmu, ile uświadomienie, że świat jest wielonarodowościowy i wielowyznaniowy. Koło ma charakter interdyscyplinarny. Dotyka jednocześnie zagadnieo ściśle historycznych, socjologicznych, kulturowych, literackich i artystycznych. Ma, zatem stanowid swoistą pomoc dla uczniów, nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale przede wszystkim w kształtowaniu ważnych i potrzebnych umiejętności w edukacji szkolnej, w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości i nade wszystko w dorosłym, świadomym życiu. W ramach zajęd uczeo ma okazję zdobyd szeroko pojętą wiedzę o nazizmie, holocauście i eksterminacji innych narodów. Zadaniem przedmiotu jest skłonienie uczniów do refleksji, w której powinna znaleźd się myśl, że historia ta, mimo że już odległa, może się powtórzyd i należy zrobid wszystko, aby już nigdy do tego nie doszło. Ważne jest, zatem aby pokazad młodzieży jak ogromne znaczenie ma tolerancja w stosunku do innych narodów, kultur czy religii. Do umiejętności, jakie powinien w sobie rozwinąd uczeo korzystający z zajęd, należy zaliczyd krytyczne analizowanie faktów, które powinien odróżnid od opinii oraz zdolnośd do prawdziwej dyskusji, czyli otwarcie się na poglądy innych przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności własnych poglądów i przekonao. Wielką umiejętnością, w której dwiczyd się będzie uczeo na każdych niemal zajęciach, jest wypowiadanie samodzielnych sadów i wyciąganie wniosków. Również niemal wszystkie spotkania dostarcza okazji do zdobywania umiejętności w zakresie wielostronnego interpretowania faktów na podstawie tekstów źródłowych. Uczeo nie tylko będzie miał kontakt z oryginalnymi nieprzetworzonymi naukowo - tekstami źródłowymi, ale także dokumentacja fotograficzna, plastyczna i filmowa. W rezultacie całego fakultetu uczeo poszerzy własny słownik o nowe pojęcia i nauczy się nimi posługiwad w codziennej praktyce językowej. Dwiczył będzie również sztukę gromadzenia materiałów oraz korzystania z dostępnych z zasobów informacyjnych starej i nowej generacji. Dzięki uczestnictwu w kole historycznym uczniowie nie tylko pogłębiają swoja wiedze z zakresu historii II wojny światowej. Wiedza ta i materiały udostępniane podczas zajęd są pomocne dla uczniów w tworzeniu prezentacji maturalnych z języka polskiego z zakresu tematyki dotyczącej okresu II wojny światowej. Koło literackie Każdy, bez względu na swoje możliwości, może byd poetą. Jeśli masz chociaż trochę wiary w siebie i lubisz poznawad ciekawe osoby, zajrzyj na spotkania naszego kółka. Na pewno Ci się u nas spodoba. Prowadzi je pani profesor Aleksandra Wareliś, która na każdym spotkaniu daje nam nowe pomysły i mobilizuje nas do kolejnych przedsięwzięd. Już od

21 pierwszego spotkania koła pojawiła sie koncepcja wydania gazetki szkolnej. Kółkowicze zajęli się redagowaniem poszczególnych działów i tak powstał słynny w naszej szkole miesięcznik AA - czyli Ambitni Asnyczanie. Miła i przyjacielska atmosfera, ludzie, na których zawsze możesz liczyd, a przy tym poznawanie tajników poezji i biografii interesujących pisarzy. Co jeszcze?- ciągła aktywnośd wyróżniająca nasze kółko spośród wielu innych. Jeśli masz ochotę możesz zostad naszym członkiem. Przyjmiemy Cie z otwartymi ramionami. Z nami na pewno nie będziesz się nudzid. Koło informatyczno - fotograficzne Celem koła nie jest tworzenie wielkich rzeczy, ale zajmujemy się następującymi rzeczami: Omawiamy nowe technologie pojawiające się na rynku komputerowym, ale nie tylko, mówimy o wszystkim, co pozwala na przekazywanie informacji i ich obróbkę. Czyli mówimy też o aparatach cyfrowych oraz telewizji nowej generacji. Zajmujemy się też przygotowywaniem różnych materiałów dla szkoły tworzymy banery, strony internetowe, plakaty, foldery i zaproszenia. Staramy się brad udział w różnego rodzaju konkursach związanych z technikami komputerowymi - są to np.: "Ocalid od zapomnienia", "DIVERSITY", Dialnet Masters. Omawiamy różne problemy związane z eksploatacją komputerów i szukamy rozwiązao. Czasami śmiejemy się z naszej niewiedzy. Przygotowujemy informatory szkolne dla naszych młodszych kolegów, oraz prezentacje przedstawiające szkołę i jej historię. Możemy się pochwalid licznymi sukcesami w konkursie "Ocalid od zapomnienia". Naszą pasją stała się fotografia, bierzemy udziały w licznych konkursach fotograficznych np.: Polskie dwory i pałace, Tatrzaoska jesieo 2009, 11 Listopada w moim obiektywie Naszą tradycja staje się organizowanie co roku konkursu fotograficznego Fotka, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem Koło matematyczne Celem zajęd koła jest przygotowanie wszystkich uczniów zainteresowanych matematyką do udziału w konkursach i w olimpiadach matematycznych oraz dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego - zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęd rozwiązujemy również ciekawe zadania i problemy matematyczne, przygotowujemy prace badawcze i prezentacje multimedialne. Koło sportowe Sport to szkoła życia. Uprawianie sportu podnosi nie tylko sprawnośd fizyczną, ale sprzyja również kształtowaniu wielu cech charakteru, niezbędnych młodemu człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania w społeczeostwie. Są to między innymi wytrzymałośd, konsekwencja, systematycznośd, zaufanie, radzenie sobie ze stresem i agresja, umiejętnośd rywalizacji, współpracy oraz wiele, wiele innych. W zawodowym sporcie jest tylko jeden cel zdobyd jak najwięcej punktów. W sporcie, który jest formą edukacji, istnieje jeszcze jeden ważny

22 cel: kształcid młodych ludzi do życiowego zwycięstwa. Prowadzimy zajęcia z lekkoatletyki, piłki ręcznej, koszowej, siatkowej oraz nożnej. Zapraszamy. Koło chemiczne W ramach zajęd koła przygotowujemy sie do konkursów i olimpiady, zwiedzamy Muzeum Piwowarstwa, Muzeum Farmacji, uczestniczymy w pokazach doświadczeo chemicznych. Koło geograficzne Non scholae, sed Vita discimus (SENEKA) każdy, kto czuje głód wiedzy o otaczającym nas świecie, ludziach i zjawiskach jest na naszych spotkaniach mile widziany. Skupiamy się nie tylko na poszerzaniu wiedzy o treści, które nie są przewidziane w programie nauczania, zajmujemy sie też interesującymi tematami. Poznajemy historie odkryd geograficznych i niezwykle miejsca na świecie. Jeśli masz ochotę podyskutowad na nurtujący Cię temat czy dowiedzied sie czegoś nowego, zapraszamy. Wszakże uczymy sie dla życia. Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo W ramach zajęd tego nietypowego koła: pogłębiamy wiedze z zakresu wejścia na rynek pracy oraz prowadzenia własnej firmy. Omawiamy sytuacje na unijnym rynku pracy: perspektywy zmian na rynku edukacji i rynku pracy, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, potrzeby rynku edukacyjnego i rynku pracy a młodzi absolwenci, nisze w gospodarce i mobilnośd w gospodarce rynkowej, zakładanie działalności gospodarczej w warunkach Polski i Unii Europejskiej, wypracowanie projektu działalności gospodarczej, wyszukiwanie pomysłów Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o naszej szkole to zapytaj nas! Wybierz sie do nas w Dni otwarte 17 i 18 kwietnia 2012r. Pozdrawiamy Cię serdecznie! Asnyczanie

23 HARMONOGRAM DZIAŁAO DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI Termin Wydarzenie Od 14 maja 2012 r. do 25 czerwca 2012 r. do godz Od 29 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. (do godz. 1500) 1. Wprowadzanie podao przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukooczenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) 5 lipca 2012 r. (do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Do 9 lipca 2012 r. (do godz. 1200) Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukooczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10 lipca 2012 r. (do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. Od 10 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

24 Termin Wydarzenie Od 14 maja 2012 r. do 25 czerwca 2012 r. do godz Od 29 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. (do godz. 1500) 1. Wprowadzanie podao przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukooczenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) 5 lipca 2012 r. (do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Do 9 lipca 2012 r. (do godz. 1200) Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukooczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10 lipca 2012 r. (do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. Od 10 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługują się wyłącznie kopiami świadectw ukooczenia gimnazjum i zaświadczeo o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może składad dokumenty co najwyżej do trzech szkół.

25 2. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyd: a. poświadczoną kopię świadectwa ukooczenia gimnazjum, b. poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, c. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, d. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w pkt III.5, e. zaświadczenie lekarskie o możliwości kształcenia w dowolnie wybranym typie szkoły f. kandydaci do klasy z rozszerzonym programem nauczania wychowania fizycznego /klasa B/ dołączają dodatkowe zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazao do uprawiania sportu wydane przez lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 3. Kandydat, wymieniony w pkt 1, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukooczenia gimnazjum i zaświadczeo o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 4. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym. 5. Oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyd w wybranej szkole, w której uczeo potwierdza wolę podjęcia nauki w terminie określonym wyżej. 9. Uczeo dostarczając do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2012 r. 10. Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do danej szkoły i jego deklaracji woli w terminie określonym niniejszą Decyzją jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. I. Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum: 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów: - uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

26 - uzyskanych za oceny z zajęd edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukooczenia gimnazjum ( z języka polskiego i 3 przedmiotów w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczad) - uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uczestnik i finalista szczebla wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty, osiągnięcia sportowe, artystyczne indywidualne lub zespołowe ) lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym. 2. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukooczenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartośd ocen oraz szczególnych osiągnięd ucznia Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna dopuszczający 0 punktów dostateczny 9 punktów Język polski dobry 13 punktów 19 punktów bardzo dobry 16 punktów celujący 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukooczenia gimnazjum z wyróżnieniem Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty 5 punktów 12 punktów

27 - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 punkty Inne szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum. Kandydat może uzyskad maksymalnie 5 punktów W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów Propozycja punktacji za konkursy: I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza Wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Egzamin gimnazjalny Kandydat uzyskuje dodatkową liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęd edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukooczenia gimnazjum. Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęd edukacyjnych dotyczy zajęd wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: Język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Maksymalnie 20 punktów Historia i wiedza o społeczeostwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Maksymalnie 20 punktów Przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Maksymalnie 20 punktów

28 (poziom podstawowy) Maksymalnie 20 punktów Maksymalnie 20 punktów Maksymalna ilośd punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów 3. Określa się następujące wybrane zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczone na punkty: A- oddział z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, historia na punkty przeliczane będą przedmioty: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeostwie (32 miejsca ) W tej klasie dodatkowymi przedmiotami będą: edukacja łacioska i zajęcia artystyczne. B oddział z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, wiedza o społeczeostwie, język angielski na punkty przeliczane będą przedmioty: język polski, język angielski, geografia, wiedza o społeczeostwie ( 32 miejsca ) W tej klasie dodatkowymi przedmiotami będą: ekonomia w praktyce i edukacja lekkoatletyczna. C oddział z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia, język angielski

29 na punkty przeliczane będą przedmioty: język polski, matematyka, geografia, język angielski ( 32 miejsca ) W tej klasie dodatkowymi przedmiotami będą: ekonomia w praktyce, fizyka stosowana oraz języki i techniki programowania. D oddział z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia, język angielski na punkty przeliczane będą przedmioty: język polski, język angielski, biologia, chemia ( 32 miejsca ) W tej klasie dodatkowym przedmiotem będzie: łacina medyczna. 4. Laureaci konkursów Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w pkt.4a, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. 4a. Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/12, organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty: 1. Z języka polskiego 2. Z języka angielskiego 3. Z języka niemieckiego 4. Z języka francuskiego 5. Z języka rosyjskiego 6. Z historii 7. Z matematyki 8. Z fizyki 9. Z biologii 10. Z chemii 11. Z geografii 12. Z wiedzy o społeczeostwie

30 5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuoczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. d. kandydaci z wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych e. kandydaci z wyższym wynikiem z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (klasy B,C,D ) f. kandydaci z wyższym wynikiem w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (klasa A) g. absolwenci Gimnazjum Nr 2 w Bielsku-Białej 6. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukooczyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 6a. Kandydaci, którzy ukooczyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art.16 ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) mogą uczestniczyd w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji. 7. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów. 8. Do każdego oddziału przyjmuje się 32 uczniów. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 9. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły. 10. We wszystkich oddziałach językiem wiodącym jest język angielski, a oddziały A, D dzielone są na grupy według poziomu zaawansowania określonego na podstawie wyników testu kompetencji językowych przeprowadzonego w pierwszym dniu nauki. W oddziale A drugim językiem jest język włoski lub francuski do wyboru. W oddziale B i C drugim językiem nauczania jest język niemiecki. W oddziale D uczniowie mają możliwośd wyboru drugiego języka nowożytnego obcego spośród: język francuski, język włoski. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest wybranie danego języka obcego przez min.

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 tel. 0-15 841 20 57, 841 26 07, fax 0-15 841 27 00 www.powiat-nisko.pl ISSN 1642-2201 Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo