Drogi Gimnazjalisto!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogi Gimnazjalisto!!!"

Transkrypt

1 Drogi Gimnazjalisto!!! Czy chcesz uczyć sie w szkole, której wizytówka jest stuletnia ją tradycja? Czy chcesz poznać bardzo ciekawa historie naszej placówki? Jeśli tak - to przyjdź do Asnyka! Asnyk to zasłużona dla polskości szkoła, która w ubiegłym roku obchodziła 100- lecie swojego istnienia. Jest to najstarsza polska szkoła w regionie. Została założona przez polska inteligencje, która jeszcze u schyłku XIX wieku pragnęła kształcid swe dzieci w polskiej szkole? Na terenie ówczesnej Białej działały tylko szkoły niemieckie, a tamtejsze władze bardzo ostro wyrażały swój sprzeciw w sprawie utworzenia na tych terenach szkoły polskiej. Dzięki poparciu działaczy Towarzystwa Szkół Ludowych z Krakowa, ze składek ludności polskiej żyjącej na tych terenach oraz ogromnym staraniom Adama Asnyka, niestrudzonego bojownika o polskośd, powstała w Białej pierwsza polska Szkoła Ludowa, pod budowę, której podpisał akt erekcyjny sam Adam Asnyk. W 1908 roku otwarto pierwsza klasę Prywatnego Gimnazjum Polskiego Towarzystwa Szkół Ludowych w Białej i otrzymało nazwę Prywatne Gimnazjum Realne im. Adama Asnyka w Białej Krakowskiej przy dawnej ul. Kolejowej (obecnej Legionów). W czasie I wojny światowej pełniło funkcje nie tylko oświatowa, ale stanowiło ostoje polskości. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. Prywatne Gimnazjum Realne im. Adama Asnyka upaostwowiono. W latach międzywojennych Asnyk stał sie szkoła wzorcowa. Uczniowie wyróżniali sie nie tylko dobrym przygotowaniem naukowym, ale także postawą patriotyczną i wysoką kulturą. W czasie II wojny światowej szkoła została przez Niemców zamknięta, a wielu nauczycieli i uczniów padło ofiarą okupanta. Po zakooczeniu wojny z koocem marca 1945 roku

2 podjęto naukę w wynajętym lokalu przy Placu Wolności 10, a do własnego gmachu Gimnazjum wróciła dopiero w styczniu 1946 roku. Tutaj trzeba było - organizowad wszystko od podstaw. Rok 1948 przyniósł szkole zmiany organizacyjne i przeniesiono ją do budynku przy ul. Broniewskiego 13, gdzie byliśmy przez 54 lata. Budynek ten należał do sióstr Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Wspomnienia wielu pokoleo absolwentów kojarzą się właśnie z tym budynkiem. Od 2002 r. szkoła funkcjonowała w budynku przy ul. Nadbrzeżnej, a od września roku 2008 r. znajduje sie przy ul. Jutrzenki 13 na osiedlu Złote Łany. W latach pięddziesiątych władze szkoły i większośd grona pedagogicznego starały się zachowad tradycyjny, patriotyczny i oparty na prawdzie i uczciwości profil wychowania, mimo że był to szczytowy moment okresu stalinowskiego. W roku 1980 został odwołany ze stanowiska jeden z ukochanych dyrektorów, ponieważ z wielkim zaangażowaniem i odwagą bronił uczniów oskarżonych o tzw. działalnośd antypaostwową. W 70-tą rocznicę liceum na uroczystości w obecności partyjnych gości wszyscy obecni Asnyczanie od najmłodszych do najstarszych odśpiewali Rotę. Jednoczyła ich, jak zawsze jedna idea wielkiego Patrona wolna Polska, wolni Obywatele, wolna myśl. Tradycja, jaką wypracowała nasza szkoła przez szereg lat, spowodowała, że społecznośd asnykowska żyje w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, uczniowie są tu bezpieczni, a problemy, które sie pojawiają, są rozwiązywane natychmiast z pozytywnym skutkiem. Dlatego właśnie przychodzą do nas kolejne pokolenia. W czasie przeszło 100-letniej działalności szkoły odnotowano wiele sukcesów jej absolwentów, którzy stali sie znanymi osobistościami w świecie nauki, sztuki i sportu, a także innych dziedzin życia społecznego w kraju i poza jego granicami. Czy lubisz chodzić do teatru? A może sama widzisz sie na scenie w roli Ofelii albo Julii? Anna Dymna, Jan Peszek, Jan Frycz, Dorota Segda Czy chciałbyś zobaczyć na żywo znanych Ci z kina i telewizji aktorów? W naszej szkole to wszystko jest możliwe! Co roku organizujemy wyjazdy naukowe na spektakle: ciekawe, nowatorskie, dyskusyjne po prostu dobre. Odwiedzamy sceny bielskie, cieszyoskie, najlepsze teatry w Katowicach i Krakowie. Nasi uczniowie mają okazje wybrad sie m.in. na wycieczkę Śladami Stanisława Wyspiaoskiego, na której odwiedzamy miejsca związane z życiem i działalnością poety i malarza. A także pójśd na spektakl do teatru, tego samego, w którym przed stu laty swoje sztuki wystawiał i reżyserował sam Wyspiaoski i gdzie grała Helena Modrzejewska.

3 W naszej szkole od wielu lat działa kółko literacko-teatralne, którego uczestnicy mają szanse samodzielnego zmierzenia sie z repertuarem dramatycznym. Dwiczymy dykcje, ruch sceniczny bawimy sie wspólnie w teatr i przygotowujemy spektakle. Prawdziwym świętem w są u nas coroczne Teatralia organizowane w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru. Uczniowie klas pierwszych mają wtedy okazje uczestniczenia w warsztatach teatralnych prowadzonych przez bielskich aktorów, jak również wykładach na temat historii dramatu europejskiego. Dumą naszej szkoły są autorskie spektakle musicale przygotowywane przez prof. Jacka Lisickiego. Austeria, Jada wozy kolorowe, Tak malował pan Chagall, czy przygotowywane z okazji 100-lecia Śniadanie na trawie. Rozsławiają one imię naszej szkoły w całym regionie, a naszym uczniom dają możliwośd występu również na dużej scenie Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Czy chcesz swobodnie posługiwać sie obcymi językami? Czy chcesz nawiązać interesujące zagraniczne znajomości? Czy chcesz pogłębiać swoją wiedzę o kulturze innych narodów? Czy chcesz doskonalić swoje umiejętności komunikacji z rówieśnikami z kraju i z zagranicy? Czy chcesz potwierdzać swoje umiejętności posługiwania sie obcymi językami poprzez udział w konkursach i olimpiadach? Jeżeli odpowiedziałeś TAK na któreś z tych pytań, to Asnyk jest szkołą dla Ciebie! Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska, która dzięki swej kreatywnej, motywującej pracy, mobilizuje uczniów do wspólnego wysiłku. W tym znakomitym gronie nauczyciele języków obcych nie pozostają w tyle; dzięki ich charyzmie i zaangażowaniu każda lekcja jest dla uczniów wyzwaniem i przynosi satysfakcjonujące osiągnięcia. Na lekcjach języków obcych nie ograniczamy sie do podręcznika słuchając oryginalnych piosenek, czytając gazety i czasopisma oraz oglądając filmy w oryginalnej wersji, uczymy sie posługiwad żywym językiem. Od zeszłego roku posiadamy nowoczesną pracownie językowa, sterowaną komputerowo, spełniającą wymogi pracowni multimedialnej. Pamiętając, że język jest przede wszystkim narzędziem komunikacji, nawiązujemy ciekawe kontakty poprzez współprace międzynarodową. Do chwili obecnej była to współpraca z młodzieżą niemiecką; obecnie otwieramy sie na nowe kontakty z młodzieżą z krajów anglojęzycznych i frankofooskich, jak również z innych krajów europejskich, z którymi można

4 porozumiewad sie w językach nauczanych w naszej szkole - angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim. Współpraca międzynarodowa ma miejsce na platformie internetowej (poprzez ETwinning), z wykorzystaniem komunikatorów internetowych oraz programów do tworzenia tekstów i prezentacji multimedialnych. W najbliższym roku szkolnym rozpoczniemy udział w projekcie Comenius ze środków Unii Europejskiej, który umożliwi nam poszerzenie naszych kontaktów i nawiązanie współpracy z kolejnymi szkołami, jak również bezpośredni, aktywny udział naszych uczniów w wymianie młodzieżowej. Uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział we wszystkich formach rywalizacji naukowej, zgłaszając sie do wielu konkursów i olimpiad językowych, takich jak Olimpiada Języka Angielskiego czy Niemieckiego w Sosnowcu, Konkurs FOX, Konkurs Słownictwa Liceum im. S. Żeromskiego czy Olimpiada Językowa Kolegium The Top. Jeśli wiec chcesz spełnid swoje marzenia, zapraszamy Cie do Asnyka! Może właśnie TY zostaniesz laureatem olimpiady lub konkursu językowego albo wyjedziesz do wymarzonego kraju na wymianę młodzieżową? Przy odrobinie wysiłku, na pewno nauczysz sie porozumiewad w wybranym języku obcym oraz posługiwad się nim w dowolnych sytuacjach życia codziennego, studiując lub pracując za granicą. I to wszystko osiągniesz we wspaniałej, przyjaznej uczniowi i partnerskiej atmosferze naszej szkoły, bez niepotrzebnego stresu wynikającego z braku zrozumienia ze strony nauczycieli! Nie zwlekaj, złóż dokumenty do naszej szkoły juz dziś! Czy lubisz angażować się w działalność społeczną? Czy chcesz realizować ciekawe pomysły na terenie szkoły? A może wolisz działać na rzecz najuboższych mieszkańców regionie, pomagać osobom starszym, osamotnionym, chorym i niepełnosprawnym? Jeśli tak, to u nas możesz to robić w ramach funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego lub szkolnego wolontariatu. Nasz samorząd przedstawia dyrektorowi szkoły i Radzie Rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach związanych ze szkoła, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów. Ponadto organizuje życie szkolne pozwalające na zachowanie właściwych proporcji miedzy pracą a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowao. Organizuje także działalnośd kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.

5 Wolontariat młodzieżowy został powołany po to, by pomagad wszystkim tym, którzy takiej pomocy potrzebują, zwłaszcza zaś dotkniętym różnymi problemami mieszkaocom osiedla. Współpracujemy z Fundacją Aktywności Społecznej przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany. Nasza działalnośd przybiera różne formy: organizujemy akcje zbiórek żywności, przyborów szkolnych, zabawek, pomagamy w nauce dzieciom, które mają trudności z opanowaniem materiału. Przygotowujemy spotkania dla mieszkaoców osiedla z programami artystycznymi naszego autorstwa. Szkolimy sie też w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, by w razie jakiegokolwiek wypadku umied odpowiednio zareagowad i uratowad komuś zdrowie czy nawet życie. Czy chcesz zdobywać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych albo w bibliotece połączonej z internetowym centrum informacji multimedialnej? U nas jest to standardem! Dysponujemy także przestronną salą gimnastyczną, z której możesz korzystać nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego! Biblioteka szkolna Biblioteka wyposażona jest w 8 komputerów multimedialnych ze skanerem i dostępem do Internetu. Dzięki temu uczniowie mogą korzystad z programów edukacyjnych, takich jak: Encyklopedia człowieka, Dzieje cywilizacji, Multimedialna Encyklopedia Powszechna, Kronika XX wieku, Ziemia - wyprawa do wnętrza planety, Absolwent praktyczny poradnik dla poszukujących pracy i wielu innych. Ponadto posiadamy księgozbiór liczący obecnie około 17 tysięcy pozycji książkowych i czasopism, systematycznie wzbogacany jest księgozbiór podręczny, z którego można korzystad w czytelni.

6 Księgozbiór podręczny biblioteki

7 Pracownia języka polskiego

8 Pracownia matematyczna

9 Pracownia informatyczna

10 Pracownia przysposobienia obronnego i przedsiębiorczości

11 Pracownia językowa

12 Pracownia historyczna

13 Pracownia języka angielskiego

14 Pracownia biologiczna

15 Pracownia fizyczna

16 Pracownia chemiczna

17 Pracownia geograficzna

18

19 Sala gimnastyczna Czy chciałbyś rozwijać swoje pasje w kołach przedmiotowych, które tworzymy specjalnie po to, aby każdy z uczniów mógł pogłębić swoja wiedze w takim temacie, jaki go interesuje? Dla zainteresowanych historia XX wieku mamy koło Nazizm-holocaust Kto nie zna swojej historii narażony jest na jej ponowne przeżycie" zdaje się byd najważniejszym przesłaniem organizowania takich zajęd dla młodzieży. Celem zajęd jest przede wszystkim rozbudzenie w młodzieży świadomości zagrożeo, jakie płyną z uprzedzeo narodowych, nietolerancji, wszelkiego rodzaju fanatyzmu i nienawiści. XX, a zwłaszcza XXI wiek dostarcza coraz to nowych - często za trudnych ciągle do zrozumienia doświadczeo. Zorientowanie zajęd na problem nazizmu i holocaustu wynika z wyjątkowej "pojemności" tej problematyki. Uruchamia ona bowiem cały szereg tematów osadzonych w czasach współczesnych, dotyczących człowieka w ogóle, inspiruje do poszukiwania analogii, zależności,

20 kontynuacji. Wybór problemu nie jest dyktowany przekonaniem o jakiejś wyjątkowości zagłady narodu żydowskiego, chod nie sposób rozmiaru tej tragedii pomniejszyd. Założeniem koła jest nie tyle pokazad, co może zrobid Niemiec Żydowi, ale co może zrobid człowiek człowiekowi, jest nie tyle pokazanie judaizmu, ile uświadomienie, że świat jest wielonarodowościowy i wielowyznaniowy. Koło ma charakter interdyscyplinarny. Dotyka jednocześnie zagadnieo ściśle historycznych, socjologicznych, kulturowych, literackich i artystycznych. Ma, zatem stanowid swoistą pomoc dla uczniów, nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale przede wszystkim w kształtowaniu ważnych i potrzebnych umiejętności w edukacji szkolnej, w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości i nade wszystko w dorosłym, świadomym życiu. W ramach zajęd uczeo ma okazję zdobyd szeroko pojętą wiedzę o nazizmie, holocauście i eksterminacji innych narodów. Zadaniem przedmiotu jest skłonienie uczniów do refleksji, w której powinna znaleźd się myśl, że historia ta, mimo że już odległa, może się powtórzyd i należy zrobid wszystko, aby już nigdy do tego nie doszło. Ważne jest, zatem aby pokazad młodzieży jak ogromne znaczenie ma tolerancja w stosunku do innych narodów, kultur czy religii. Do umiejętności, jakie powinien w sobie rozwinąd uczeo korzystający z zajęd, należy zaliczyd krytyczne analizowanie faktów, które powinien odróżnid od opinii oraz zdolnośd do prawdziwej dyskusji, czyli otwarcie się na poglądy innych przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności własnych poglądów i przekonao. Wielką umiejętnością, w której dwiczyd się będzie uczeo na każdych niemal zajęciach, jest wypowiadanie samodzielnych sadów i wyciąganie wniosków. Również niemal wszystkie spotkania dostarcza okazji do zdobywania umiejętności w zakresie wielostronnego interpretowania faktów na podstawie tekstów źródłowych. Uczeo nie tylko będzie miał kontakt z oryginalnymi nieprzetworzonymi naukowo - tekstami źródłowymi, ale także dokumentacja fotograficzna, plastyczna i filmowa. W rezultacie całego fakultetu uczeo poszerzy własny słownik o nowe pojęcia i nauczy się nimi posługiwad w codziennej praktyce językowej. Dwiczył będzie również sztukę gromadzenia materiałów oraz korzystania z dostępnych z zasobów informacyjnych starej i nowej generacji. Dzięki uczestnictwu w kole historycznym uczniowie nie tylko pogłębiają swoja wiedze z zakresu historii II wojny światowej. Wiedza ta i materiały udostępniane podczas zajęd są pomocne dla uczniów w tworzeniu prezentacji maturalnych z języka polskiego z zakresu tematyki dotyczącej okresu II wojny światowej. Koło literackie Każdy, bez względu na swoje możliwości, może byd poetą. Jeśli masz chociaż trochę wiary w siebie i lubisz poznawad ciekawe osoby, zajrzyj na spotkania naszego kółka. Na pewno Ci się u nas spodoba. Prowadzi je pani profesor Aleksandra Wareliś, która na każdym spotkaniu daje nam nowe pomysły i mobilizuje nas do kolejnych przedsięwzięd. Już od

21 pierwszego spotkania koła pojawiła sie koncepcja wydania gazetki szkolnej. Kółkowicze zajęli się redagowaniem poszczególnych działów i tak powstał słynny w naszej szkole miesięcznik AA - czyli Ambitni Asnyczanie. Miła i przyjacielska atmosfera, ludzie, na których zawsze możesz liczyd, a przy tym poznawanie tajników poezji i biografii interesujących pisarzy. Co jeszcze?- ciągła aktywnośd wyróżniająca nasze kółko spośród wielu innych. Jeśli masz ochotę możesz zostad naszym członkiem. Przyjmiemy Cie z otwartymi ramionami. Z nami na pewno nie będziesz się nudzid. Koło informatyczno - fotograficzne Celem koła nie jest tworzenie wielkich rzeczy, ale zajmujemy się następującymi rzeczami: Omawiamy nowe technologie pojawiające się na rynku komputerowym, ale nie tylko, mówimy o wszystkim, co pozwala na przekazywanie informacji i ich obróbkę. Czyli mówimy też o aparatach cyfrowych oraz telewizji nowej generacji. Zajmujemy się też przygotowywaniem różnych materiałów dla szkoły tworzymy banery, strony internetowe, plakaty, foldery i zaproszenia. Staramy się brad udział w różnego rodzaju konkursach związanych z technikami komputerowymi - są to np.: "Ocalid od zapomnienia", "DIVERSITY", Dialnet Masters. Omawiamy różne problemy związane z eksploatacją komputerów i szukamy rozwiązao. Czasami śmiejemy się z naszej niewiedzy. Przygotowujemy informatory szkolne dla naszych młodszych kolegów, oraz prezentacje przedstawiające szkołę i jej historię. Możemy się pochwalid licznymi sukcesami w konkursie "Ocalid od zapomnienia". Naszą pasją stała się fotografia, bierzemy udziały w licznych konkursach fotograficznych np.: Polskie dwory i pałace, Tatrzaoska jesieo 2009, 11 Listopada w moim obiektywie Naszą tradycja staje się organizowanie co roku konkursu fotograficznego Fotka, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem Koło matematyczne Celem zajęd koła jest przygotowanie wszystkich uczniów zainteresowanych matematyką do udziału w konkursach i w olimpiadach matematycznych oraz dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego - zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęd rozwiązujemy również ciekawe zadania i problemy matematyczne, przygotowujemy prace badawcze i prezentacje multimedialne. Koło sportowe Sport to szkoła życia. Uprawianie sportu podnosi nie tylko sprawnośd fizyczną, ale sprzyja również kształtowaniu wielu cech charakteru, niezbędnych młodemu człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania w społeczeostwie. Są to między innymi wytrzymałośd, konsekwencja, systematycznośd, zaufanie, radzenie sobie ze stresem i agresja, umiejętnośd rywalizacji, współpracy oraz wiele, wiele innych. W zawodowym sporcie jest tylko jeden cel zdobyd jak najwięcej punktów. W sporcie, który jest formą edukacji, istnieje jeszcze jeden ważny

22 cel: kształcid młodych ludzi do życiowego zwycięstwa. Prowadzimy zajęcia z lekkoatletyki, piłki ręcznej, koszowej, siatkowej oraz nożnej. Zapraszamy. Koło chemiczne W ramach zajęd koła przygotowujemy sie do konkursów i olimpiady, zwiedzamy Muzeum Piwowarstwa, Muzeum Farmacji, uczestniczymy w pokazach doświadczeo chemicznych. Koło geograficzne Non scholae, sed Vita discimus (SENEKA) każdy, kto czuje głód wiedzy o otaczającym nas świecie, ludziach i zjawiskach jest na naszych spotkaniach mile widziany. Skupiamy się nie tylko na poszerzaniu wiedzy o treści, które nie są przewidziane w programie nauczania, zajmujemy sie też interesującymi tematami. Poznajemy historie odkryd geograficznych i niezwykle miejsca na świecie. Jeśli masz ochotę podyskutowad na nurtujący Cię temat czy dowiedzied sie czegoś nowego, zapraszamy. Wszakże uczymy sie dla życia. Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo W ramach zajęd tego nietypowego koła: pogłębiamy wiedze z zakresu wejścia na rynek pracy oraz prowadzenia własnej firmy. Omawiamy sytuacje na unijnym rynku pracy: perspektywy zmian na rynku edukacji i rynku pracy, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, potrzeby rynku edukacyjnego i rynku pracy a młodzi absolwenci, nisze w gospodarce i mobilnośd w gospodarce rynkowej, zakładanie działalności gospodarczej w warunkach Polski i Unii Europejskiej, wypracowanie projektu działalności gospodarczej, wyszukiwanie pomysłów Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o naszej szkole to zapytaj nas! Wybierz sie do nas w Dni otwarte 17 i 18 kwietnia 2012r. Pozdrawiamy Cię serdecznie! Asnyczanie

23 HARMONOGRAM DZIAŁAO DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI Termin Wydarzenie Od 14 maja 2012 r. do 25 czerwca 2012 r. do godz Od 29 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. (do godz. 1500) 1. Wprowadzanie podao przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukooczenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) 5 lipca 2012 r. (do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Do 9 lipca 2012 r. (do godz. 1200) Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukooczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10 lipca 2012 r. (do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. Od 10 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

24 Termin Wydarzenie Od 14 maja 2012 r. do 25 czerwca 2012 r. do godz Od 29 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. (do godz. 1500) 1. Wprowadzanie podao przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukooczenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) 5 lipca 2012 r. (do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Do 9 lipca 2012 r. (do godz. 1200) Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukooczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10 lipca 2012 r. (do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. Od 10 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługują się wyłącznie kopiami świadectw ukooczenia gimnazjum i zaświadczeo o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może składad dokumenty co najwyżej do trzech szkół.

25 2. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyd: a. poświadczoną kopię świadectwa ukooczenia gimnazjum, b. poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, c. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, d. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w pkt III.5, e. zaświadczenie lekarskie o możliwości kształcenia w dowolnie wybranym typie szkoły f. kandydaci do klasy z rozszerzonym programem nauczania wychowania fizycznego /klasa B/ dołączają dodatkowe zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazao do uprawiania sportu wydane przez lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 3. Kandydat, wymieniony w pkt 1, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukooczenia gimnazjum i zaświadczeo o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 4. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym. 5. Oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyd w wybranej szkole, w której uczeo potwierdza wolę podjęcia nauki w terminie określonym wyżej. 9. Uczeo dostarczając do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2012 r. 10. Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do danej szkoły i jego deklaracji woli w terminie określonym niniejszą Decyzją jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. I. Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum: 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów: - uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

26 - uzyskanych za oceny z zajęd edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukooczenia gimnazjum ( z języka polskiego i 3 przedmiotów w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczad) - uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uczestnik i finalista szczebla wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty, osiągnięcia sportowe, artystyczne indywidualne lub zespołowe ) lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym. 2. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukooczenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartośd ocen oraz szczególnych osiągnięd ucznia Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna dopuszczający 0 punktów dostateczny 9 punktów Język polski dobry 13 punktów 19 punktów bardzo dobry 16 punktów celujący 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukooczenia gimnazjum z wyróżnieniem Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty 5 punktów 12 punktów

27 - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 punkty Inne szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum. Kandydat może uzyskad maksymalnie 5 punktów W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów Propozycja punktacji za konkursy: I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza Wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Egzamin gimnazjalny Kandydat uzyskuje dodatkową liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęd edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukooczenia gimnazjum. Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęd edukacyjnych dotyczy zajęd wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: Język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Maksymalnie 20 punktów Historia i wiedza o społeczeostwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Maksymalnie 20 punktów Przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent Maksymalnie 20 punktów

28 (poziom podstawowy) Maksymalnie 20 punktów Maksymalnie 20 punktów Maksymalna ilośd punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów 3. Określa się następujące wybrane zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczone na punkty: A- oddział z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, historia na punkty przeliczane będą przedmioty: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeostwie (32 miejsca ) W tej klasie dodatkowymi przedmiotami będą: edukacja łacioska i zajęcia artystyczne. B oddział z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, wiedza o społeczeostwie, język angielski na punkty przeliczane będą przedmioty: język polski, język angielski, geografia, wiedza o społeczeostwie ( 32 miejsca ) W tej klasie dodatkowymi przedmiotami będą: ekonomia w praktyce i edukacja lekkoatletyczna. C oddział z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia, język angielski

29 na punkty przeliczane będą przedmioty: język polski, matematyka, geografia, język angielski ( 32 miejsca ) W tej klasie dodatkowymi przedmiotami będą: ekonomia w praktyce, fizyka stosowana oraz języki i techniki programowania. D oddział z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia, język angielski na punkty przeliczane będą przedmioty: język polski, język angielski, biologia, chemia ( 32 miejsca ) W tej klasie dodatkowym przedmiotem będzie: łacina medyczna. 4. Laureaci konkursów Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w pkt.4a, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. 4a. Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/12, organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty: 1. Z języka polskiego 2. Z języka angielskiego 3. Z języka niemieckiego 4. Z języka francuskiego 5. Z języka rosyjskiego 6. Z historii 7. Z matematyki 8. Z fizyki 9. Z biologii 10. Z chemii 11. Z geografii 12. Z wiedzy o społeczeostwie

30 5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuoczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. d. kandydaci z wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych e. kandydaci z wyższym wynikiem z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (klasy B,C,D ) f. kandydaci z wyższym wynikiem w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (klasa A) g. absolwenci Gimnazjum Nr 2 w Bielsku-Białej 6. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukooczyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 6a. Kandydaci, którzy ukooczyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art.16 ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) mogą uczestniczyd w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji. 7. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów. 8. Do każdego oddziału przyjmuje się 32 uczniów. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 9. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły. 10. We wszystkich oddziałach językiem wiodącym jest język angielski, a oddziały A, D dzielone są na grupy według poziomu zaawansowania określonego na podstawie wyników testu kompetencji językowych przeprowadzonego w pierwszym dniu nauki. W oddziale A drugim językiem jest język włoski lub francuski do wyboru. W oddziale B i C drugim językiem nauczania jest język niemiecki. W oddziale D uczniowie mają możliwośd wyboru drugiego języka nowożytnego obcego spośród: język francuski, język włoski. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest wybranie danego języka obcego przez min.

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI. KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ NA ROK SZK.

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI. KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ NA ROK SZK. REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ NA ROK SZK. 2013/14 1 Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ 1 Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej

Regulamin. rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej Regulamin rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej Regulamin rekrutacji na rok szk. 2012/2013 Regulamin rekrutacji i kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2013/2014 1 1. Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji Rydułtowy 26.02.2015 r. Regulamin przyjęcia kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7 załącznik 2 do Statutu ROK SZKOLNY 2012/2013 Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 7 (w zawodzie technik pojazdów samochodowych), do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 (w zawodzie mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie:

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie: Załącznik nr 1 do Statutu ZSO nr 11 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach W oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH Rok szkolny 2012/2013 Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM Przyjmuje się następujące zasady przyznawania punktów:

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin przyjęć do klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. 1 Podstawa prawna: zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. Podstawa prawna Na podstawie 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2014/15. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 10 Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa Prawna 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2013-14

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2013-14 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2013-14 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: od klasy drugiej rozszerzenia: do wyboru przez ucznia 2-4 przedmiotów spośród: j.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach w roku szkolnym 2010/2011

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach w roku szkolnym 2010/2011 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach w roku szkolnym 2010/2011 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 I. Rekrutację do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ST-KZ.110.1.15. 201 2.KS

ST-KZ.110.1.15. 201 2.KS Wewnątrzszkolny regulamin przeprowadzania rekrutacji uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Mikołowie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE W naszym liceum w roku szkolnym 2015/16proponujemy absolwentom gimnazjów następujące klasy: A. sportowo-przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2014/2015 I.Podstawa prawna: REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2014/2015 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o: a) postanowienie Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH 42-500 BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA 3 sekr. (tel. fax) (32) 267-77-58 e - mail: zstubedzin@wp.pl www: www.zstu.pl Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawniczo

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

profil medialny z rozszerzeniem języka polskiego oraz z dwoma rozszerzeniami do wyboru z następujących przedmiotów:

profil medialny z rozszerzeniem języka polskiego oraz z dwoma rozszerzeniami do wyboru z następujących przedmiotów: KLASY I ROZSZERZENIA 2016_2017 profil medialny z rozszerzeniem języka polskiego oraz z dwoma rozszerzeniami do wyboru z następujących przedmiotów: 1. geografia lub historia, 2. język angielski lub filozofia

Bardziej szczegółowo

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół

Bardziej szczegółowo

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 pełna nazwa szkoły Adres szkoły: MJR HENRYKA

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2015/2016

na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji oraz kryteria przyjęć do VI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2015/2016 1 Podstawa prawna Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013 I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów: II. 1. do klas pierwszych gimnazjów (z wyjątkiem gimnazjów dwujęzycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2011/12.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2011/12. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2011/12. 1 Warunki wstępne Na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Drogi Gimnazjalisto!!!

Drogi Gimnazjalisto!!! Drogi Gimnazjalisto!!! Czy chcesz uczyć sie w szkole, której wizytówka jest stuletnia ją tradycja? Czy chcesz poznać bardzo ciekawa historie naszej placówki? Jeśli tak - to przyjdź do Asnyka! Asnyk to

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Decyzja. ustalam, co następuje:

Decyzja. ustalam, co następuje: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do Technikum nr 1 na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 1 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.

Bardziej szczegółowo

Drogi Gimnazjalisto!!!

Drogi Gimnazjalisto!!! Drogi Gimnazjalisto!!! Czy chcesz uczyć sie w szkole, której wizytówka jest stuletnia ją tradycja? Czy chcesz poznać bardzo ciekawa historie naszej placówki? Jeśli tak - to przyjdź do Asnyka! Asnyk to

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej (Wirek ul.

Zasady rekrutacji kandydatów do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej (Wirek ul. Zasady rekrutacji kandydatów do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej (Wirek ul. Jankowskiego 2) Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015z

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2015/16.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2015/16. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2015/16 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Regulamin przyjęć do IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H.Sienkiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

I. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 1 rekrutacja prowadzona jest do klasy I dwuzawodowej kształcącej w zawodzie:

I. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 1 rekrutacja prowadzona jest do klasy I dwuzawodowej kształcącej w zawodzie: Regulamin rekrutacji do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-1 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Do klas I Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze na rok szkolny 2015/2016 1. W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice!

Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice! Racibórz, 27 lutego 2015r. Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice! Poniżej przedstawiam Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Oferta jest ciekawa jak i szkoła do

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI OGŁASZA ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja w roku szkolnym 205/206 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach ustalone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno

Bardziej szczegółowo

do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2014/15

do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2014/15 S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2014/15 Podstawa prawna: Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej Curie w Chorzowie na rok szkolny 2016/2017 Rekrutacja uczniów przeprowadzona zostanie do 5 klas pierwszych, w których

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 41010 /1 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji 2013/2014

Regulamin rekrutacji 2013/2014 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Radzionkowie w roku szkolnym 2013/2014 1. Regulamin został opracowany na podstawie: - Decyzji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana

Bardziej szczegółowo