Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NA SWOIM JAK DOBRZE BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NA SWOIM JAK DOBRZE BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NA SWOIM JAK DOBRZE BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM Predyspozycje, motywacja i cała reszta czyli psychologiczne spojrzenie na zakładanie własnej firmy Przygotował: Jarosław Gromek Biuro Handlowe EUROCONSULT Zdzisław Lara Poznań, ul. Zwierzyniecka 10 tel/fax. (061) , tel. (061) NIP

2 Spis treści Predyspozycje, motywacja i cała reszta czyli psychologiczne spojrzenie na zakładanie własnej firmy Motywacja do podjęcia własnej działalności Co to jest motywacja? Jak zwiększyć motywację? Motywacja a własna działalność gospodarcza Nasze predyspozycje do róŝnych rodzajów działalności gospodarczej Typy osobowości Osobowość, a rodzaj działalności gospodarczej Osobowość przedsiębiorcy Jak dopasować firmę do siebie...17 B.H EuroConsult Strona 2

3 Predyspozycje, motywacja i cała reszta czyli psychologiczne spojrzenie na zakładanie własnej firmy Oglądając i czytając o biznesmenach, którzy odnieśli sukces, zastanawiamy się często, czy własna firma to coś dla mnie. Niektórzy próbowali własnej działalności i nie powiodło się im, stracili pieniądze, chęć do działania i wiarę w swoje moŝliwości. Inni wręcz przeciwnie, zaczynając od zdawałoby się drobiazgu w krótkim czasie zostali powaŝnymi grubymi rybami biznesu, z potęŝnym kapitałem, akcjami na giełdzie i własną limuzyną z kierowcą. Od czego więc zaleŝy powodzenie lub jego brak w biznesie? Czy kaŝdy moŝe zostać przedsiębiorcą? Jak sprawdzić własne predyspozycje do prowadzenia firmy? Czynników, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie sukcesu w działalności gospodarczej moŝe być bardzo wiele. Zacznijmy jednak od tak zwanych czynników psychologicznych które mogą zwiększyć szansę na sukces naszej firmy. NajwaŜniejsze z nich to: 1. Motywacja do podjęcia własnej działalności, 2. Posiadane predyspozycje do bycia przedsiębiorcą, 3. Pomysł na własną firmę, 4. Umiejętności w organizacji, planowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa 5. Posiadane zasoby: w głowie (wiedza, wykształcenie), w środkach trwałych (budynki, place, lokale, sprzęt, pojazdy, komputery itp.) i oczywiście w finansach. Przyjrzyjmy się po kolei poszczególnym czynnikom B.H EuroConsult Strona 3

4 1. Motywacja do podjęcia własnej działalności Podjęcie decyzji o rozpoczęciu własnej działalności moŝna porównać do decyzji o posiadaniu dziecka. Później juŝ nic nie jest takie samo. Nagle musisz być odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale takŝe za inny byt, ponosisz ryzyko swoich decyzji i prawie nie masz juŝ czasu dla siebie. Jest więc to jedna z waŝniejszych i odwaŝniejszych decyzji w Ŝyciu zawodowym człowieka. WaŜnym więc jest by mieć wystarczająco silną motywację do podjęcia tego wyzwania. Decyzja o załoŝeniu własnej firmy zapada z róŝnych powodów. Mogą to być np.: Chęć zarabiania duuuuŝych pieniędzy, Chęć zmiany statusu społecznego Chęć zmiany dotychczasowego sposobu Ŝycia, Chęć spełnienia własnych marzeń, wizji, pomysłów, Chęć udowodnienia sobie i innym, Ŝe ja teŝ mogę!, Niechęć do pracy etatowej, wysłuchiwania poleceń szefa który wie lepiej, Chęć samostanowienia o godzinach pracy, Kowalski moŝe, to ja teŝ Powodów załoŝenia własnej firmy moŝe być nieskończenie więcej i kaŝdy przyszły przedsiębiorca mógłby dopisać jeszcze kilka własnych. B.H EuroConsult Strona 4

5 1.1 Co to jest motywacja? Motywacja (z łacińskiego movere ruszać się z miejsca) to proces regulacji psychicznej nadający energię zachowaniu i ukierunkowujący je na osiągnięcie jakiegoś celu; takŝe względnie trwała tendencja (dąŝenie) do podejmowania czynności ukierunkowanych na określony cel; moŝe mieć charakter świadomy lub nieświadomy.(encyklopedia internetowa PWN) Procesy motywacyjne ukierunkowują nasze zachowanie na osiągnięcie określonych, istotnych dla nas stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych działań, czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników powodujących zmiany warunków zewnętrznych, zmiany w nas lub zmiany naszej sytuacji, połoŝenia. Jeśli świadomie dąŝymy do określonego wyniku, wówczas ten wynik będzie nazywany celem. Motywacja moŝe być wewnętrzna, gdy dąŝymy do zaspokojenia swoich potrzeb, wymagać, spełnienia marzeń i zewnętrzna, kiedy nasze działania są sterowane systemem kar i nagród, np. metoda kija i marchewki. Motywacja zewnętrzna moŝe na w pewnym momencie zniechęcać do działania. Silna motywacja wewnętrzna ma większą siłę sprawczą, a jej oddziaływanie powoduje trwalsze skutki. B.H EuroConsult Strona 5

6 1.2 Jak zwiększyć motywację? Naszą motywację do osiągnięcia określonego celu moŝemy wzmacniać poprzez róŝnorodne działania, np.: Przemyśl dokładnie co chcesz osiągnąć, co jest dla Ciebie naprawdę waŝne, na czym Ci zaleŝy czyli Przeanalizuj cele. Powiedz znajomym, co zamierzasz zrobić. Jeśli zaleŝy Ci na ich opinii o Tobie będziesz się dodatkowo starać, a osiągnięcie celu podniesie Twoją samoocenę. Ustal sobie jaką nagrodę otrzymasz po osiągnięciu celu. KaŜde działanie, nawet najbardziej uciąŝliwe jest łatwiejsze jeśli w perspektywie czeka nas upragniona rekompensata. Wykorzystaj wyobraźnię. Wyobraź sobie, Ŝe cel został osiągnięty, wyobraź sobie co musisz zrobić, aby go osiągnąć. Wizualizacja celu pomoŝe przekształcić nam abstrakcyjny cel w realną rzecz. Chęć spełnienia marzeń jest silnie motywująca. Pomyśl co się stanie jeśli nie zrealizujesz celu. Świadomość straty z nieosiągniętego celu i chęć jej uniknięcia będzie nas zachęcać do działania. Pomyśl co osiągniesz jeśli cel zrealizujesz. RównieŜ świadomość co zyskamy, jak zmieni się nasza sytuacja będzie nas zachęcało do dodatkowych starań. Zrób wreszcie pierwszy krok. Najtrudniej jest zacząć, potem juŝ jakoś idzie. Nie odkładaj rozpoczęcia działań w nieskończoność, bo moŝesz prawdopodobnie nigdy nie zacząć. Zacznij od czegoś prostego. Jeśli szybko i przy niewielkim wysiłku osiągniemy pierwsze sukcesy, zachęci to nas do dalszego działania. Jeśli rozpoczniemy od najtrudniejszych B.H EuroConsult Strona 6

7 działań, moŝemy na nich utknąć i zniechęcić się do dalszej pracy. Zastosuj metodę sera szwajcarskiego. DuŜe zadanie do wykonania to duŝy kawałek sera. MoŜemy go podzielić na małe kawałki proste, mechaniczne działania zajmujące 5-10 minut, które moŝemy wykonywać w wolnych chwilach. Takie działanie spowoduje, Ŝe duŝy kawałek sera stanie się serem szwajcarskim, w którym jest więcej dziur (juŝ wykonanych małych zadań) niŝ samego sera. Dobrze przygotuj się do działania. Łatwiej robić coś co znamy, o czym duŝo wiemy, wtedy zadanie wydaje się łatwiejsze. Im mniej wiedzy z zakresu naszego działania posiadamy, tym bardziej niewykonalne wydaje się nam zadanie i tym łatwiej się zniechęcamy. Dobra znajomość dziedziny, z którą się chcemy zmierzyć pozwoli nam takŝe na lepszą organizację pracy i wyodrębnienie mniejszych zadań do wykonania. Wszystko to pomoŝe nam odnieść sukces! Warto pamiętać słowa Charlesa Kemmonsa Wilsona: "Są dwa sposoby na to, Ŝeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na Ŝołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo." B.H EuroConsult Strona 7

8 1.3 Motywacja a własna działalność gospodarcza ZałoŜenie własnej firmy jest niewątpliwie duŝym wyzwaniem, ale jednocześnie moŝe stanowić zaspokojenie wielu naszych potrzeb: potrzeby bezpieczeństwa zatrudnienia, osiągnięcia sukcesu, samorealizacji, ale takŝe poprawy statusu, stanu naszych finansów i wielu innych. Jak wynika z raportu "Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004" sporządzonego przez Global Entrepreneurship Monitor dla 35% osób zakładających własną firmę motywacją jest brak etatowej pracy albo strach przed jej utratą. Firmy jednoosobowej działalności gospodarczej stanowią dzisiaj bardzo powaŝny odsetek wszystkich firm funkcjonujących na runku. Prawie co dziewiąty Polak zakłada lub rozwija własny interes. Decyzja o prowadzeniu własnego biznesu wprowadza często istotne zmiany w naszym Ŝyciu. Czasami jest ona podejmowana na skutek okoliczności zewnętrznych, braku innego wyjścia. Nie musi to być dla nas mniejszym złem. Ktoś, kto stracił pracę i nie moŝe znaleźć innego zatrudnienia otwiera własną firmę pełen obaw o swoją przyszłość i pieniądze. W wielu wypadkach okazuje się, Ŝe sobie doskonale radzi, a firma osiąga sukces. Zmiana w naszym Ŝyciu spowodowana prowadzeniem własnej firmy moŝe okazać się punktem zwrotnym do osiągnięcia sukcesu nie tylko na niwie zawodowej, ale takŝe w wielu innych obszarach. MoŜe pozwoli to odkryć w Tobie talenty i zdolności, których istnienia nigdy byś nie przypuszczał. MoŜe juŝ czas Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą Abraham Lincoln B.H EuroConsult Strona 8

9 2 Nasze predyspozycje do róŝnych rodzajów działalności gospodarczej. KaŜdy z nas chciałby mieć idealną pracę. Niestety rzeczywistość często rozmija się z naszymi wyobraŝeniami. Autorzy ksiąŝki Rób to do czego jesteś stworzony Paul i Barbara Tiger wymieniają kilka pytań, na które odpowiedzi mogą pomóc ocenić, czy nasza praca jest tą wymarzoną : Czy cieszysz się na myśl o pójściu do pracy, Czy czujesz się pobudzona przez to, co robisz (przez większość czasu), Czy czujesz, Ŝe twój wkład jest szanowany i doceniany, Czy odczuwasz dumę, mówiąc o swojej pracy, Czy lubisz i szanujesz ludzi, z którymi pracujesz, Czy optymistycznie patrzysz w przyszłość, Jeśli większość odpowiedzi jest pozytywna, moŝesz przypuszczać, Ŝe Twoja praca spełnia w duŝej mierze Twoje oczekiwania. Jeśli jest odwrotnie to znaczy, Ŝe przyszedł czas na zmiany. B.H EuroConsult Strona 9

10 Nie kaŝdy moŝe prowadzić kaŝdą działalność gospodarczą, ale kaŝdy moŝe znaleźć w sobie talent, wiedzę i umiejętności czyli predyspozycje do poprowadzenia konkretnej działalności. Jeśli lubimy rozpowszechniać zasłyszane informacje, to raczej nie zatrudnią nas jako następcę Jamesa Bonda, ale moŝemy się sprawdzić jako redaktor kroniki towarzyskiej. Warto więc zastanowić się, które cechy naszej osobowości mogą nam pomóc, a które będą przeszkadzać w prowadzeniu firmy. Osoby z lękiem wysokości nie sprawdzą się w robotach wysokościowych, a osoby nie potrafiące pływać nie powinny zatrudniać się na statkach, chyba Ŝe jako ich kapitanowie. Dzięki naszej osobowości odróŝniamy się od innych, zachowujemy się w charakterystyczny dla nas sposób. Poznanie własnych predyspozycji i określenie typu osobowości moŝe być pomocne w wyborze rodzaju aktywności zawodowej. 2.1 Typy osobowości Jako pierwszy typy osobowości opisał Hipokrates, wyróŝnił on cztery typy osobowości uzaleŝnione od zachowania poszczególnych osób i sposobu ich reagowania. Twierdził, Ŝe w organizmie człowieka występują cztery płyny: krew, flegma, Ŝółć i czarna Ŝółć. Typ osobowości był zaleŝny od przewagi B.H EuroConsult Strona 10

11 występowania poszczególnych składników. I tak: Sangwinik (przewaga krwi) to osoba optymistycznie postrzegająca świat, otwarta na ludzi, towarzyska i lubiana w towarzystwie. Dobrze czuje się będąc w centrum zainteresowania innych, czasami zabiegająca o przywództwo, władcza i dominująca. Twórcza i spontaniczna, często reagująca emocjonalnie, z duŝym ładunkiem energii i poczuciem humoru. Flegmatyk (przewaga flegmy) to osoba zrównowaŝona, starannie obserwująca i analizująca wszystko, powściągliwa i zdystansowana. Jest solidna, cierpliwa i łagodna, nie lubi pracować w pośpiechu. Choleryk (przewaga Ŝółci) to osoba impulsywna, ze skłonnościami do niezadowolenia i agresji, bywa uparta. Jej reakcje są silnie emocjonalne, szybkie i często pochopne. Jest obdarzona duŝym zapasem energii Ŝyciowej i aktywności. Lubią działać szybko, przewodzić, zarządzać i organizować pracę, takŝe innym. Wzbudzają respekt i zaufanie, ale łatwo się irytują, gdy ktoś ma odmienne zdanie. Melancholik (przewaga czarnej Ŝółci) to osoba postrzegająca świat w szarych barwach, pesymista obawiający się wszystkiego: przyszłości, siebie, innych. Wiecznie zmartwiona i niezadowolona. Dla niej szklanka jest zawsze w połowie pusta. B.H EuroConsult Strona 11

12 Inny podział osobowości zaproponował Carl Gustav Jung. WyróŜnił on dwa typy osobowości: Ekstrawertyka - osobę nastawioną na świat zewnętrzny bardziej niŝ na własne przeŝycia, zainteresowaną otoczeniem, prospołeczną, łatwo nawiązującą kontakty, dobrze orientującą się w otaczającej ją rzeczywistości i zaradną. Są to ludzie którzy reagują szybko i wyraźnie. Dają odpowiedzi, zanim nad nimi pomyślą. Trudno im się skoncentrować na słuchaniu. Robią duŝo szumu i zamieszania wokół siebie i dobrze się czują w takiej atmosferze. PodąŜają zgodnie z duchem czasu, kierują się ogólnie uznanymi normami postępowania. Introwertyka - osobę kierującą uwagę na własne przeŝycia, wykazującą brak zainteresowania otoczeniem, ze skłonnością do zamykania się w sobie i izolacji od innych. Osoby te troskliwie skrywają swe myśli i niechętnie dzielą się swoimi przemyśleniami. Czasem uwaŝają, Ŝe wszystko jest tak oczywiste, Ŝe nie ma potrzeby mówienia o tym. PowyŜsze podziały osobowości nie są jedyne, istnieje ich znacznie więcej i co chwila nowi autorzy proponują inne podziały i testy osobowości. W rzeczywistości, rzadko spotyka się czyste typy osobowości. KaŜdy z nas moŝe mieć w sobie trochę sangwinika i choleryka czy melancholika, ale warto zwrócić uwagę, który z typów ma przewagę w naszej osobowości. Jeśli sam masz problem z określeniem tego, warto porozmawiać z bliskimi i poznać ich ocenę. B.H EuroConsult Strona 12

13 MoŜna teŝ spróbować rozwiązać test załączony do e-booka lub poszukać testów w Internecie. Testy takie coraz częściej są wykorzystywane przy rekrutacjach nowych pracowników przez firmy lub przy rejestracji w biurach pośrednictwa pracy. Dzieje się tak dlatego, Ŝe to jacy jesteśmy ma wpływ nie tylko na naszą pracę, ale takŝe na funkcjonowanie w zespole, radzenie sobie ze stresem, pasją czasu itp. Jeśli masz wydajnie pracować, a praca ma stanowić źródło zadowolenia i satysfakcji nie tylko finansowej przez wiele lat, nie moŝesz wykonywać pracy niezgodnej z twoją naturą. Musisz być odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. 2.2 Osobowość, a rodzaj działalności gospodarczej Tylko niektóre cechy naszej osobowości będą miały znaczenie przy wyborze działalności gospodarczej, którą chcemy prowadzić. Istotne będzie to jak wyglądają nasze kontakty z innymi ludźmi, nasz stosunek do obowiązków i wykonywanych zadań, sposób ich realizacji, podatność na stres czy praca pod presją. Jeśli wykazujesz cechy ekstrawertyka - powinieneś działać z ludźmi i wśród nich. Będziesz się sprawdzać w duŝo aktywności, kreatywności, szybkiej reakcji zawodach, w których potrzeba itp. Jeśli jesteś raczej introwertykiem powinieneś poszukać spokojnego, cichego i stałego zajęcia dla indywidualisty. B.H EuroConsult Strona 13

14 Gdy przewaŝają w Twojej osobowości cechy sangwinika moŝesz śmiało podejmować się działalności, w której będziesz mieć częsty kontakt z ludźmi np. handel, usługi, ubezpieczenia, doradztwo, itp. Flegmatyk dobrze sprawdzi się w działaniach wymagających opanowania, spokoju i rozwagi np. doradztwo finansowe, usługi notarialne czy zegarmistrzowskie, itp. Jeśli dominuje w Tobie osobowość choleryka pomyśl o zarządzaniu (lub polityce) agencją reklamową, firmą kurierską itp. Warto takŝe przy wyborze rodzaju działalności zastanowić się jak reagujemy w róŝnych sytuacjach, czy nasza reakcja jest odpowiednia, czy przesadna, a moŝe niewystarczająca? Jak radzimy sobie ze stresem, czy jest on dla nas mobilizujący, czy wręcz przeciwnie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić w sytuacjach stresowych. Istotne w tym wszystkim jest to, Ŝe nie cechy osobowości nie są złe lub dobre, ale dobrze lub źle wykorzystane. Przemyśl to wszystko wybierając rodzaj swojej działalności, a na pewno łatwiej odniesiesz sukces. Co kieruje naszymi działaniami - rozwaga czy emocje? Jakie są Twoje zainteresowania, jesteś optymistą ciekawym świata i ludzi, czy pesymistą oczekującym tylko negatywnych skutków działań? Jak reagujesz na zmiany, jaki jest twój stosunek do nowości, czy szybko się uczysz? B.H EuroConsult Strona 14

15 Czy jesteś konserwatystą, czy osobą lubiącą nowinki techniczne i nowe rozwiązania? Wolisz w pracy rutynę, stabilność i powtarzalność, czy chcesz tworzyć ciągle coś nowego? Tajemnica szczęścia ukryta jest w tym, by widzieć wszystkie cuda świata i nigdy nie zapomnieć o dwóch kroplach oliwy na łyżce Paulo Coelho 3 Osobowość przedsiębiorcy Mówimy o kimś przedsiębiorczy człowiek, intuicyjnie wyczuwając jakimi cechami osobowości powinien charakteryzować się ktoś, kto prowadzi własną działalność gospodarczą. Najczęściej wymieniane cechy, którymi powinna być obdarzona taka osoba to: Zaradność, obrotność, inicjatywa, Samodzielność w działaniu i myśleniu, Łatwość podejmowania decyzji, Odporność na stres, Odpowiedzialność, Elastyczność, Rzetelność, solidność. B.H EuroConsult Strona 15

16 Przedsiębiorca poza tym powinien mieć zdolności organizacyjne, być elastycznym i CIERPLIWYM, bo jak mówi stare przysłowie: nie od razu Kraków zbudowano i na swoją nagrodę sukces, czasami trzeba poczekać. Szybkość zmian na rynku, mody i nowinki techniczne zmuszają nas często do szybkich reakcji i dostosowania się do oczekiwań klientów. Czasami wiąŝe się to ze zmianą profilu produkcji czy sposobu świadczenia usług. Nie moŝemy się przywiązywać do jednego sposobu funkcjonowania firmy, nawet duŝe korporacje reagują na zmiany na rynku. Dlatego teŝ poŝądaną cecho osobowości przedsiębiorcy jest otwartość na nowości i chęć przyswajania nowej wiedzy, nabywania doświadczeń w nowych dziedzinach. Istotną jest świadomość własnych ograniczeń i moŝliwości, poniewaŝ umoŝliwia ona nam podejmowanie świadomych decyzji, które niemal zawsze wiąŝą się w biznesie z pieniędzmi. Wiedza o własnych predyspozycjach zawodowych i cechach osobowościowych moŝe ułatwić nam podjęcie waŝnej decyzji dotyczącej naszego funkcjonowania na rynku pracy. B.H EuroConsult Strona 16

17 3.1 Jak dopasować firmę do siebie. Nie wola jest motorem naszego działania - lecz wyobraźnia E. Coue Czym powinna zajmować się idealna firma? Jaka działalność zapewni mam sukces? Czy lepiej inwestować w produkcję, czy w usługi, a moŝe w handel? Jak znaleźć samograja, który przy niewielkim nakładzie pracy będzie nam przynosił godziwe zyski przez wiele, wiele lat? Czy w ogóle taka działalność istnieje? O takich rzeczach myślimy, kiedy chcemy załoŝyć własną firmę. Porównujemy nasz pomysł na działalność do pomysłów innych. Warto wtedy rozpatrzeć następujące kwestie: Nisza rynkowa czy istnieje potencjalny, niezaspokojony popyt na usługi lub produkcję, którą chcemy prowadzić? MoŜe istnieje coś co jeszcze nie jest oferowane przez innych? Jak funkcjonują na rynku inne firmy prowadzące działalność, którą teŝ chcemy prowadzić czyli nasza konkurencja? Jak wyglądać będzie nasza oferta w stosunku do ich propozycji? Jak moŝemy przeciągnąć ich klientów do nas? Jakie posiadasz talenty, umiejętności, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie? Na ile mogą być one przydatne w prowadzeniu własnej firmy? B.H EuroConsult Strona 17

18 Jeśli masz kłopot z własną inwencją, poszukaj podpowiedzi w poradnikach o zakładaniu biznesu (np. w takich jak ten ) lub w Internecie. Najczęściej dobry pomysł na własny biznes jest definiowany przez takie określenia, jak: Innowacyjność jeśli otwieracie coś jako pierwsi, to Wy określacie zasady: zysk, marŝę, cenę sprzedaŝy itp. Konkurencyjność czy jesteście lepsi od konkurentów? Czy działając w tej samej branŝy, co wielu innych będziecie w stanie przebić ich ofertę? Dopasowanie do potrzeb rynkowych czy na działalność, którą chcecie prowadzić jest popyt na rynku i czy jest ona dopasowana do potrzeb obszaru, na którym będziecie działać? Płynność kapitałowa musicie pamiętać, Ŝe to co zostanie włoŝone w firmę nie odzyska się od razu. Najmniej kapitałochłonne są usługi, więcej kapitału wymaga handel, najdroŝsze są inwestycje w produkcję i najdłuŝej oczekuje się na zwrot kapitału. Zakładając firmę musisz przemyśleć, jak szybko chciałbyś odzyskać zainwestowane pieniądze i czy wystarczy Ci środków na prowadzenie jej zamin zacznie przynosić zyski. NiezaleŜność od czynnika ludzkiego zatrudnienie pracowników często bywa loterią, zdarza się, Ŝe osoby zatrudnione nie są specjalnie mocno zainteresowane rzetelnym wykonywaniem swoich obowiązków. Jeśli podejmujecie sie interesu, w którym zatrudniacie pracowników, musicie zadbać o odpowiedni system motywacji do pracy, np. finansowy. B.H EuroConsult Strona 18

19 "Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia." Thomas Alva Edison Poszukując pomysłu na swoją firmę, trzeba zastanowić się takŝe, nie tylko nad tym, jak zarobić pieniądze, ale równieŝ nad tym, jaki będzie charakter pracy którą będziemy wykonywać czy będzie to praca stacjonarna, biurowa, czy fizyczna. Jaki będzie jej rodzaj, tzn. czy będziemy coś produkować, świadczyć usługi, czy prowadzić handel. Jakie są potrzeby lokalnego rynku, na którym będziemy działać, jakie kompetencje są niezbędne do prowadzenia tego biznesu i czy je posiadamy. Na jaką działalność istnieje popyt i czego oczekują klienci. Poznanie swoich oczekiwań i moŝliwości w aspekcie prowadzenia własnej firmy jest waŝne dlatego, Ŝe w duŝej mierze sukces naszego przedsięwzięcia zaleŝy od nas samych. Od naszego zaangaŝowania, zadowolenia i jakości pracy. Jeśli nie będziemy do końca zadowoleni z wykonywanej pracy, pomimo doskonałego pomysłu na działalność, moŝe nie utrzymać się na rynku lub przegrać z konkurencją. Dlatego warto poznać dobrze samego siebie: osobowość i kwalifikacje, gdyŝ będą one miały istotny wpływ na to, co i w jaki sposób będziemy robić. I jeszcze jedno warto pamiętać: Amerykański znawca i badacz procesów przedsiębiorczości Shapero stwierdził, Ŝe pomysł na biznes często upada, ale firma funkcjonuje, bowiem zmodyfikowała swoje działanie i dostosowała je do potrzeb rynku. B.H EuroConsult Strona 19

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

OD MARZEŃ DO REALIZACJI - DZIAŁAJ, ROZWIJAJ, ZDOBYWAJ! Consulting Coaching Business STAWIAMY NA ROZWÓJ BIZNESU

OD MARZEŃ DO REALIZACJI - DZIAŁAJ, ROZWIJAJ, ZDOBYWAJ! Consulting Coaching Business  STAWIAMY NA ROZWÓJ BIZNESU Consulting Coaching Business www.ccb.com.pl ccb@ccb.com.pl ZAPLANUJ SUKCES WŁASNEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD POMYSŁU DO WŁASNEGO BIZNESU Aktywność człowieka jako warunek jego przetrwania Skąd wziąć

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

RELACJE Z PIENIĘDZMI

RELACJE Z PIENIĘDZMI RELACJE Z PIENIĘDZMI Zapewne sprawdziłaś już w quizie, kim jesteś w relacji z pieniędzmi. Chomikiem? Strusiem? Motylem? Czy Mikołajem? Każda z tych osobowości ma swoje słabe i mocne strony: CHOMIK ma przymus

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Blok 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie? Przedsiębiorca głównym i jedynym motorem działania w odróżnieniu od dużych korporacji Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY:

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ Warszawa, październik 2014 roku PANI

Bardziej szczegółowo

OFERTA FILMÓW SZKOLENIOWYCH NA PŁYTACH DVD. MYŚL POZYTYWNIE czyli jak zostać optymistą

OFERTA FILMÓW SZKOLENIOWYCH NA PŁYTACH DVD. MYŚL POZYTYWNIE czyli jak zostać optymistą OFERTA FILMÓW SZKOLENIOWYCH NA PŁYTACH DVD NOWOŚĆ MYŚL POZYTYWNIE czyli jak zostać optymistą Tematyka filmu: Pesymista i optymista... Obydwu w życiu spotyka tyle samo porażek i niepowodzeń, ale optymista

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobry kierunek studiów

Jak wybrać dobry kierunek studiów Jak wybrać dobry kierunek studiów Wybór kierunku studiów jest dla wielu maturzystów moŝliwością do podjęcia pierwszej dojrzałej decyzji. Jednak większość 19-latków ma z tym problemy. Ten artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI Prowadzący - dr Sylwia Szymańska - trener FPL Każda sytuacja wywołuje emocje

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

WY H C OWA W N A I N E

WY H C OWA W N A I N E Co nauczyciel wiedzieć powinien? WaŜne pojęcia WaŜne pojęcia WYCHOWANIE to mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stworzenie mu wartościowego środowiska wychowawczego. W jego wyniku uczeń

Bardziej szczegółowo

WZÓR RAPORTU. Analiza Profilu Osobowego Metodą Thomas International Systems. dotyczy osoby na stanowisku Doradcy. Warszawa, styczeń 2015 roku

WZÓR RAPORTU. Analiza Profilu Osobowego Metodą Thomas International Systems. dotyczy osoby na stanowisku Doradcy. Warszawa, styczeń 2015 roku WZÓR RAPORTU Analiza Profilu Osobowego Metodą Thomas International Systems dotyczy osoby na stanowisku Doradcy Warszawa, styczeń 2015 roku Pan XY WYNIKI NUMERYCZNIE: I II III D 3 5-2 K 9 1 8 S 5 2 3 A

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

Sprawdź czy jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej.

Sprawdź czy jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej. Sprawdź czy jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej. Ustosunkuj się do stwierdzeń poniŝej. Zlicz poprawnie udzielone odpowiedzi: 1. Na rozmowę "najbezpieczniej" ubierać się oficjalnie 2. Które z

Bardziej szczegółowo

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją?

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? test, BONUS SPECJALNY dla czytelniczek i klientek Inkubatora Kobiecych Pasji Autorka testu: Grażyna Białopiotrowicz Jaki jest poziom Twojej

Bardziej szczegółowo

Temat: O sukcesie w biznesie.

Temat: O sukcesie w biznesie. Temat: O sukcesie w biznesie. Autor: Beata Łuba Krolik Poziom Gimnazjum Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów Wiedza o społeczeństwie Treści nauczania i umiejętności Praca i przedsiębiorczość.

Bardziej szczegółowo

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczucia spełnienia się w życiu.

Bardziej szczegółowo

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking Przypomnijmy Umiejętność zestawienia połączenia typu Dial-Up moŝe się przydać na przykład w sytuacji awarii sieci

Bardziej szczegółowo

3. PODEJMUJEMY DECYZJĘ!

3. PODEJMUJEMY DECYZJĘ! 1. SAMOPOZNANIE 2. ŚWIAT ZAWODÓW 3. PODEJMUJEMY DECYZJĘ! Kliknij na rysunek SAMOPOZNANIE To najważniejszy krok do wyboru zawodu! Poznawanie siebie jest ważne na każdym etapie, ponieważ cały czas się zmieniamy.

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Popyt rynkowy Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Zadanie 1 (*) Jak zwykle w tego typu zadaniach darujmy sobie tworzenie sztucznych przykładów i będziemy analizować wybór między dwoma dobrami

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Małopolsceszanse

Wolontariat w Małopolsceszanse Wolontariat w Małopolsceszanse i wyzwania Wolontariat w Polsce...od czynu społecznego do.. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i metody wspierania rozwoju zawodowego na wyŝszych uczelniach

Narzędzia i metody wspierania rozwoju zawodowego na wyŝszych uczelniach Narzędzia i metody wspierania rozwoju zawodowego na wyŝszych uczelniach Marzena Bichta Biuro Karier Podstawowe aktywności człowieka: Uczenie się (zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji) Praca (zarabianie

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24.

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24. Autor: Przemysław Jóskowiak 2 Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kontakt: kontakt@stratego24.pl Treści prezentowane w ramach tej publikacji są subiektywną oceną autora

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

RADA SZKOLENIOWA. Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości).

RADA SZKOLENIOWA. Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości). RADA SZKOLENIOWA Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości). Samoocena to wyobrażenienatemattego,kimiczymjesteśmy, a więc postrzeganie samego siebie. Poczucie własnej wartości

Bardziej szczegółowo

Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym

Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym Przez zdolność rozumiemy predyspozycje jednostki do łatwego, sprawnego i skutecznego opanowania pewnych umiejętności. Dziecko zdolne - to takie, które w kilku

Bardziej szczegółowo

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Przedsiębiorczość puka do szkół

SEMINARIUM Przedsiębiorczość puka do szkół SEMINARIUM Przedsiębiorczość puka do szkół Cieszyn, 19.10.2012r. Kompetencje osoby przedsiębiorczej Człowiek przedsiębiorczy to osoba gotowa do podejmowania zadań, do rozpoczynania czegoś Przedsiębiorczym"

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

Najwspanialsza mądrość to poznanie samego siebie

Najwspanialsza mądrość to poznanie samego siebie Podsumowanie panelu zajęć w ramach Projektu w zakresie uzyskanych rezultatów jakościowych Badaniu wstępnemu poddano 143 osoby, zaś badaniu końcowemu 96 osób. Cel badania Ocena wpływu procesu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

Znaczenie premiowania dla skutecznej realizacji kosztowej i motywacyjnej funkcji płacy doświadczenia praktyczne

Znaczenie premiowania dla skutecznej realizacji kosztowej i motywacyjnej funkcji płacy doświadczenia praktyczne M. Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław Znaczenie premiowania dla skutecznej realizacji kosztowej i motywacyjnej funkcji płacy doświadczenia praktyczne 1 Płaca niewątpliwie długo jeszcze stanowić

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Strona1 Kwestionariusza Rozmowy Rekrutacyjnej KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego Numer Identyfikacyjny Deklaracji Data i godzina spotkania Planowana kwota

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Termin realizacji Rok szkolny 2009/2010 Liczba i rodzaj odbiorców Cele i opis PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17.09.2009 mgr Ałła Witwicka-Dudek

Wrocław, 17.09.2009 mgr Ałła Witwicka-Dudek Badanie kompetencji studentów w Biurze Karier i Promocji Zawodowej w aspekcie stawianych wymagań przez pracodawców w ramach projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kuźnią Kadr menedŝerskich dla opartej

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

Najpierw wpisz swoje dane: imię i nazwisko:

Najpierw wpisz swoje dane: imię i nazwisko: ARKUSZ OCENY REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU Arkusz składa się z dwóch części : I TEST PREDYSPOZYCJI OSOBOWOŚCIOWYCH II ANKIETY Najpierw wpisz swoje dane: imię i nazwisko: Informacje w nim zawarte będą udostępniane

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Roman Rostek Zmiany w firmie wymagają intensywnej komunikacji z pracownikami. Zapotrzebowanie pracowników na informacje i ich chęć dialogu znacznie się wtedy zwiększają.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 15 kwietnia 2010 r.

Olsztyn, 15 kwietnia 2010 r. Własna firma moŝliwości dla młodych Jolanta Waszkiewicz Doradca zawodowy II stopnia Olsztyn, 15 kwietnia 2010 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Materiały Do Webinaru

Materiały Do Webinaru Jak Odblokować Odblokuj Twój Swój Wewnętrzny Potencjał Potencjał Aby Rozwinąć Karierę Zawodową, Która Zapewni Ci Osobiste Zadowolenie i Wyższe Dochody Materiały Do Webinaru Prawa autorskie Robert Olinski

Bardziej szczegółowo

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu 10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu Prowadzący: Agenda 1. 5 najpoważniejszych błędów traderów podczas nauki tradingu 2. Uczenie się na błędach - czy na pewno to jest dobre? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

wzór raportu: ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO THOMAS INTERNATIONAL SYSTEMS dotyczy osoby na stanowisku kierowniczym

wzór raportu: ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO THOMAS INTERNATIONAL SYSTEMS dotyczy osoby na stanowisku kierowniczym wzór raportu: ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO THOMAS INTERNATIONAL SYSTEMS dotyczy osoby na stanowisku kierowniczym Pan XY RAPORT I. ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO METODĄ THOMAS INTERNATIONAL WYNIKI NUMERYCZNIE:

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

INWESTYCJE KAPITAŁOWE INWESTYCJE KAPITAŁOWE Twoje pomysły i nasz kapitał na innowacje NIE WYSTARCZY BYĆ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU WE WŁAŚCIWYM CZASIE. MUSISZ BYĆ Z WŁAŚCIWĄ OSOBĄ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU WE WŁAŚCIWYM CZASIE. Harv Eker

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w naukę języków obcych?

Dlaczego warto inwestować w naukę języków obcych? Informacja Zawodowa Dlaczego warto inwestować w naukę języków obcych? (wykaz szkół językowych w subregionie sądeckim) Znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie komunikatywnym, to obecnie podstawa

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ OGNIA - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ OGNIA - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ OGNIA - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ognia w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Monika Rosa niedziela, 02 listopada :31 - Poprawiony niedziela, 02 listopada :38

Wpisany przez Monika Rosa niedziela, 02 listopada :31 - Poprawiony niedziela, 02 listopada :38 Zgodnie z definicją przedsiębiorczość to umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Decydując

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA I PROFIL MENEDŻERA REALIZUJĄCEGO WYKUP

MOTYWACJA I PROFIL MENEDŻERA REALIZUJĄCEGO WYKUP MOTYWACJA I PROFIL MENEDŻERA REALIZUJĄCEGO WYKUP Czy menedżer może być dobrym właścicielem? Dokument przygotowany przez AVALLON Sp. z o.o. Specjalistyczny podmiot działający w obszarze wykupów menedżerskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA VAL Gee JEFF Gee PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA Ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego Zestaw z CD WARSZAWA 2011 Spis treści Zestawienie sesji szkoleniowych według celu szkolenia...............

Bardziej szczegółowo

Samoocena, umiejętności...

Samoocena, umiejętności... Samoocena, umiejętności... 1 Chyba nikt nie będzie negował, iż kwestie samooceny i umiejętności zawodowych mają ogromny wpływ na nasze życie. W swojej istocie samoocena jest uogólnioną postawą w stosunku

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomia w domu Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Agata Szumska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 23 marca 2015 r. ekonomia w domu EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2015:

HARMONOGRAM ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2015: HARMONOGRAM ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2015: Poniedziałek 16.11 11.40-13.10 402A Michał Kucharski Biznes z pasji czy to ma sens? Spotkanie dyskusyjne o tym, czy każda firma musi być taka jak

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) KSIĘGOWA/KSIĘGOWY. Warszawa, październik 2014 roku

MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) KSIĘGOWA/KSIĘGOWY. Warszawa, październik 2014 roku MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) KSIĘGOWA/KSIĘGOWY Warszawa, październik 2014 roku PROFESJOGRAM OPIS CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WNIOSKI Z WYWIADU: Osoba

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów.

Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów. Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów. Elżbieta Wiśniowska Szybki start daje przewagę Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Andrzej Graca BEZ SPINY CZYLI NIE MA CZEGO SIĘ BAĆ Andrzej Graca: Bez spiny czyli nie ma czego się bać 3 Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Sądecki Urząd Pracy - http://www.pup.nowysacz.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

W dyskusji poruszono przede wszystkim następujące kwestie:

W dyskusji poruszono przede wszystkim następujące kwestie: Zapis przebiegu debat z 25 maja i 2 czerwca 2009 r. na temat wyników badania dotyczącego zapotrzebowania na szkolenia słuŝące rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Debaty odbyły się 25 maja

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - www.pupzakopane.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 4 Osoby niepełnosprawne... 5 Osoby korzystające ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Nadchodzący cy czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętno tność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O KANDYDACIE NA PRZEDSTAWICIELA STUDENTÓW DO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WSB

INFORMACJE O KANDYDACIE NA PRZEDSTAWICIELA STUDENTÓW DO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WSB Imię PAULINA Nazwisko SZYMAŃSKA Kierunek SOCJOLOGIA Specjalność SOCJOLOGIA GOSPODARKI O sobie pisać jest najtrudniej, ale spróbuje. Wydaje mi się, Ŝe jestem osobą towarzyską, przyjacielską i ciepłą, na

Bardziej szczegółowo

Projekt e-senior. raport z ewaluacji

Projekt e-senior. raport z ewaluacji Projekt e-senior raport z ewaluacji Warszawa, Grudzień 2008 1 Wstęp PoniŜszy raport prezentuje wyniki ewaluacji projektu e-senior realizowanego przez Fundację na rzecz poprawy jakości Ŝycia OD-NOWA. Celem

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety Imię i nazwisko uczestnika/czki METRYCZKA ANKIETY Imię i nazwisko psychologa Imię i nazwisko doradcy zawodowego Data wypełnienia ankiety Podpis doradcy zawodowego Podpis psychologa Podpis uczestnika/czki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Podstawy balonowych kreacji

Podstawy balonowych kreacji Strona1 Jakub B. Bączek Podstawy balonowych kreacji Wydawnictwo: STAGEMAN POLSKA Copyright: Jakub B. Bączek Warszawa 2011 www.stageman.pl Strona2 WPROWADZENIE Animacja czasu wolnego to jeszcze słabo rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach SIWA FALA -ZARZĄDZANIE WIEKIEM ZDZISŁAWA PRZETACKA VALUE 4 BUSINESS Doradztwo Personalne Model Biznesowy Podstawą modelu biznesowego opartego na zarządzaniu różnorodnością jest zaakceptowanie istniejących

Bardziej szczegółowo