19/11/2010 PRZEGLĄD PRASY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "19/11/2010 PRZEGLĄD PRASY"

Transkrypt

1 19/11/2010 PRZEGLĄD PRASY RZECZPOSPOLITA, Fundusze europejskie, 19/11/2010 r., s.d12 Unijne pieniądze pomogą w reklamowaniu lokalnych specjalności, Michał Kołtuniak W regionie kujawsko-pomorskim ruszył kolejny konkurs przeznaczony dla firm. Tym razem środki unijne mają wspierać akcje i działania promocyjne. Nabór jest bowiem prowadzony w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. RZECZPOSPOLITA, Fundusze europejskie, 19/11/2010 r., s.d12 Jak wymyślić nowatorski projekt, mgk Czym jest innowacyjność, jak w praktyce jest ona rozumiana przez firmy i instytucje oraz jak ubiegać się o wsparcie na takie przedsięwzięcia. O tym wszystkim można dowiedzieć się w trakcie bezpłatnych spotkań. PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH Administracja i innowacje Portal Innowacji O tym, że sektor publiczny może być innowacyjny, przekonuje Christian Bason, dyrektor MindLab, jednostki zajmującej się poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań dla sektora publicznego, który wydał niedawno książkę Leading public sector innovation: co-creating for a better society. Spróbujmy przeanalizować, w jaki sposób wnioski z lektury mogą znaleźć zastosowanie także w polskiej administracji. Każdy prywatny przedsiębiorca, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie gospodarki działa oraz jak wielka jest jego firma, musi wprowadzać innowacyjne rozwiązania w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Bez tego narażony jest na przegranie wyścigu konkurencyjnego, czego konsekwencją może być wyeliminowanie z rynku oferowanych przez niego produktów lub usług. Innowacyjność w sektorze prywatnym jest zatem czymś przynajmniej w teorii naturalnym, swobodnie wynikającym niejako z samej idei przedsiębiorczości. Również w związku z tym obecna bogata literatura traktująca o innowacyjności jest nastawiona na zrozumienie i ustalenie stałych oraz ogólnych założeń, leżących o podstaw głównych procesów, podkreślających społeczne i ekonomiczne zmiany we współczesnej gospodarce. Pewnym paradoksem przy tym jest fakt, że wszelkie pomysły i rozwiązania adresowane są głównie do firm sektora prywatnego, ignorując jednocześnie to, że w strukturze gospodarki wolnorynkowej, opartej na zasadach swobodnej konkurencji, funkcjonują jeszcze liczne podmioty publiczne, czyli podmioty zarządzanie przez administrację państwową, na którą składają się zarówno jednostki rządowe, jak i samorządowe. Jednym słowem, sektor publiczny jest niezwykle rozbudowany, a działania podejmowane przez podmioty z tego obszaru mają niejednokrotnie znaczący wpływ na kształt gospodarki w całości. Rola podmiotów publicznych wzrosła szczególnie w ostatnich latach, co wiąże się ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a tym samym z tworzeniem systemu transferu środków z funduszy europejskich m.in. do polskich firm. Więcej:

2 SPINaj się! Centrum Transferu Technologii działające przy Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie stawia na przedsiębiorczość akademicką. Projekt, jaki obecnie realizuje dzięki dofinansowaniu z Programu Kapitał Ludzki, ma przyczynić się do powstania nowych firm w ramach uczelni. Spin out i spin off to formy przedsiębiorczości, które najmocniej spajają naukę ze sferą biznesu. W Polsce ten obszar jest jeszcze słabo rozwinięty, ale dzięki realizacji projektów z poddziałania PO KL rośnie świadomość oraz chęć działania na rzecz innowacyjnej gospodarki. Projekt Akademii Górniczo-Hutniczej skierowany jest do doktorantów, studentów ostatniego roku studiów i absolwentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyli naukę. Ale nie tylko. W projekcie mogą wziąć udział pracownicy naukowi i dydaktyczni z uczelni oraz jednostek naukowych. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zatrudnienia na kierunkach, które stanowią motor napędowy dla rozwoju regionu. Do kierunków szczególnie ważnych zaliczono kierunki techniczne, chemiczne i medyczne. Organizatorzy wychodzą z założenia, że wiedza i umiejętności zdobyte w murach uczelni są najlepszą podstawą do zakładania małych i średnich przedsiębiorstw. W projekcie założonos realizację trzech modułów: Kształcenie umiejętności interpersonalnych Zakładanie firm typu spin out i spin off Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem Uczestnicy, po zakończeniu części szkoleniowej będą zobowiązani do przygotowania własnych biznes planów, które zostaną następnie ocenione przez Radę Innowacji. Najlepsi będą mogli skorzystać z dodatkowego doradztwa oraz uzyskają dodatkową pomoc w skomercjalizowaniu swojego innowacyjnego pomysłu. Rekrutacja do projektu jest już otwarta. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Centrum Transferu Technologii AGH. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są Karolina Kolibabka Tel , oraz Ryszard Lasoń, Tel , Za mało innowacji Eurostat opublikował wyniki badań przeprowadzonych w 27 państwach Wspólnoty oraz w Norwegii i Chorwacji. Dotyczyły one innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych krajach. Pod względem wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań Polska wyprzedza jedynie Łotwę. Pozostałe kraje radzą sobie z unowocześnianiem gospodarki znacznie lepiej. Community Innovation Survey (CIS) 2008, to przegląd działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE. Badanie uwzględnia innowacyjne produkty, procesy, rozwiązania organizacyjne oraz marketing, które stworzyły bądź wykorzystywały przedsiębiorstwa w okresie od 2006 do 2008 r. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły innowacyjnych towarów i usług, wdrażania nowych lub ulepszonych procesów, logistyki i metod dystrybucji. Badanie uwzględniło różne sektory. Zaliczyć do nich można między innymi górnictwo, energetykę, gospodarkę wodna i ściekową, gospodarkę odpadami, sprzedaż hurtową, transport, działalność wydawniczą, telekomunikację, IT, doradztwo, architekturę i inżynierię, analizę techniczną oraz działalność finansową i ubezpieczeniową. W całej Unii połowa przedsiębiorstw (52%) związanych z przemysłem i usługami, deklaruje działalność innowacyjną. Prym w Europie wiodą Niemcy, gdzie praktycznie 80% firm wykorzystuje innowacyjne rozwiązania. Zaraz za naszym zachodnim sąsiadem plasuje się Luksemburg (65%), Belgia i Portugalia (oba 58%) oraz Irlandia (57%). Najniższe wskaźniki odnotować można wśród nowych krajów Unii, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze światem innowacji. Na końcu rankingu jest Łotwa (24%), a zaraz przed nią Polska (28%). Lepsze od naszego kraju okazały się takie kraje jak Węgry (29%), Litwa (30%), Bułgaria (31%) czy też Rumunia (33%). Przy czym warto dodać, że dwa ostatnie kraje z półwyspu bałkańskiego do UE weszły dopiero w 2007 r. Badanie dotyczyło współpracy przedsiębiorstw na rzecz innowacji z rożnymi partnerami zewnętrznymi, do których zaliczyć można uczelnie wyższe, instytuty naukowe, centra technologiczne itp. 34% przedsiębiorstw z całej Wspólnoty nawiązało współpracę z takimi

3 podmiotami, natomiast pozostałe unowocześniały produkcję, usługi bądź rozwiązania tylko za pomocą wewnętrznych zasobów. Współpraca ta najlepiej układa się w takich krajach jak: Dania (57% wszystkich innowacyjnych firm), Cypr (51%), Belgia i Estonia (oba 49%). Najgorzej w Rumunii (14%), we Włoszech (16%) oraz w Bułgarii i Łotwie (oba 17%). W Polsce odsetek przedsiębiorstw chętnych do podjęcia współpracy z podmiotami z zewnątrz wynosi 39%. Zestawienie wskazuje również na ilość firm, które w ramach działań na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii i procesów nawiązują współpracę z partnerami z innych krajów UE oraz z przedsiębiorstwami ze Stanów Zjednoczonych. Polska w obu zestawieniach znajduje się mniej więcej w środku stawki. Jeśli chodzi o transfer wiedzy między podmiotami z krajów europejskich a polskimi firmami, to wyszczególnić należy 19% polskich przedsiębiorstw. Z USA współpracę podjęło zaledwie 4% polskich firm działających w obszarze innowacji. Na tle innych państw Polska wypada w rankingu słabo. Zestawienie przygotowane przez Eurostat, wyraźnie obrazuje opóźnienie technologiczne względem pozostałych krajów Unii, w szczególności tych, które razem z nami podpisały traktat akcesyjny. Jedyna nadzieja w tym, że w kolejnym badaniu, obejmującym już okres intensywnego korzystania ze funduszy europejskich, wypadniemy lepiej. Małopolski Park Technologii Innowacyjnych już w budowie Niebawem w Krakowie powstanie Małopolski Park Technologii Informacyjnych. Budowa nowoczesnego budynku rozpoczęła się na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego czytamy na portalu dziennikpolski24.pl. Nowy ośrodek ma służyć małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w branży IT. Inwestycja o łącznej wartości około 100 mln zł zostanie zrealizowana dzięki pieniądzom pochodzącym z działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powstający Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) będzie miał charakter parku branżowego dla Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT). Obiekt ma stanąć już w grudniu przyszłego roku, natomiast do użytku zostanie oddany w połowie 2012 r. Chcielibyśmy, by Park służył małym i średnim firmom z sektora IT, które rozwijają dopiero własne pomysły powiedział podczas uroczystości rozpoczęcia budowy Sławomir Kopeć, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego. - Z drugiej strony zapraszamy duże firmy o znaczeniu globalnym, które są skłonne dzielić się swoimi technologiami i udostępniać je mniejszym firmom. W nowym ośrodku do zagospodarowania będzie 12 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Małopolscy przedsiębiorcy będą mieli ponadto do dyspozycji liczne laboratoria, pomieszczenia biurowe, a także sale konferencyjne. Budynek powstanie na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w sąsiedztwie siedzib takich firm jak Ericpol, Onet czy Motorola. Taka lokalizacja sprawi, że MPTI będzie znajdował się w miejscu, gdzie spotykają się ze sobą środowiska biznesowe i naukowe. Utworzenie MPTI w Krakowie ma być kolejnym krokiem w realizacji idei inteligentnego miasta. W październiku KPT zorganizował konferencję poświęconą temu zagadnieniu, na której gościli eksperci z całej Europy. Podczas dyskusji uzyskaliśmy w sumie kilkadziesiąt rekomendacji co do koniecznych kroków umożliwiających wdrażanie w Polsce rozwiązań i technologii inteligentnego miasta stwierdził Sławomir Kopeć. Nauka w Polsce PAP Naukowcy z Wrocławia opracowali materiały chroniące przed promieniowaniem Ubrania chroniące przed promieniowaniem osoby obsługujące radary, giętkie otoczki kabli, zapobiegające zakłóceniom, zabezpieczenie urządzeń wojskowych przed atakiem elektronicznym - to tylko niektóre możliwe zastosowania wynalazku zespołu naukowców z Wrocławia. Materiały magazynujące i rozpraszające szkodliwe promieniowanie fal od wysokiej do mikroczęstotliwości uzyskały już patent i są stosowane w przemyśle. Autorami

4 wynalazku są: prof. Hubert Kołodziej, dr Andrzej Vogt i inż. Stanisław Strzelecki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także dr Andrzej Sowa z Politechniki Wrocławskiej. Ważną cechą wynalazku polskich uczonych jest zakres częstotliwości fal, przed którymi chroni: od 10 khz do 24 GHz, czyli do wysokich częstotliwości mikrofalowych. Tak szeroki zakres absorbowanej energii fal elektromagnetycznych był dotychczas nieosiągalny. Jak wyjaśnia prof. Kołodziej, kolejną ważną cechą opracowanego materiału jest możliwość nadania mu różnych postaci fizycznych. "Może być cieczą, może mieć konsystencję miodu, plasteliny, może być elastyczny lub twardy jak skała" - mówi badacz. Wcześniej stosowane materiały absorbujące energię promieniowania elektromagnetycznego były tak twarde, że np. kable produkowane z ich użyciem nie dawały się zginać. Niemożliwe było więc wprowadzenie ich do tkaniny czy wykorzystanie w produkcji elastycznych kabli. Do tej pory jako materiał absorbujący energię fal elektromagnetycznych wysokich częstotliwości stosowano ferryty. Wrocławscy badacze do proszku ferrytowego dodali m.in. opracowany przez nich bardzo miękki ferrimagnetyk. Okazało się, że powstały w ten sposób materiał ma niespotykane dotąd właściwości. Materiały absorbujące energię promieniowania elektromagnetycznego używane są już w otoczkach kabli zasilających. "Nasz materiał chroni sygnał podstawowy od sygnałów +pasożytniczych+ o wysokich częstotliwościach" - wyjaśnia prof. Hubert Kołodziej. "Czasem, kiedy włączy się odkurzacz, na ekranie telewizora pojawiają się zakłócenia. To są zakłócenia, które ten nasz odkurzacz przenosi do sieci. A ta sama sieć zasila nasz telewizor, nie mówiąc o innych, o wiele bardziej delikatnych urządzeniach" - mówi naukowiec. Fala elektromagnetyczna z sieci i fala "pasożytnicza" nakładają się na siebie, co może czasem, w ekstremalnych warunkach doprowadzić nawet do zniszczenia niektórych urządzeń. Materiały opracowane przez Polaków absorbują energię fal elektromagnetycznych o wysokich częstotliwościach, nieobecne we właściwym prądzie z gniazdka i dzięki temu zakłócenia emitowane z urządzenia mogą być już w kablu zasilającym to urządzenie wytłumione. Jak z dumą zaznacza Kołodziej, według badań przeprowadzonych przez belgijską firmę, od kilku lat używającą wrocławskich materiałów, okazało się, że wynalazek Polaków jest 500 razy skuteczniejszy niż materiały stosowane wcześniej. Badacz podkreśla, że w Polsce wyprodukowano dziesiątki kilometrów kabli chronionych wynalazkiem wrocławskich naukowców. Są one stosowane przez operatorów telewizji kablowej i w wojskowości, m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Wojsko interesuje się wynalazkiem uczonych także z innego powodu: wiadomo, że obiekt pokryty tym materiałem jest dla radarów stosunkowo źle widoczny. Inne absorbery nie są aż tak skuteczne. Poza tym, pomieszczenia lub pojazdy zabezpieczone polskim absorberem mogłyby jednocześnie bronić się przed atakiem elektromagnetycznym. Badania nad zastosowaniem tego materiału będą jednym z celów rozpisywanego właśnie projektu "Elektromagnetyczny kamuflaż". Wysoka energia promieniowania elektromagnetycznego jest szkodliwa nie tylko dla urządzeń elektrycznych, ale i dla organizmów żywych. Jak tłumaczy prof. Kołodziej, istnieją częstotliwości, które wchodzą w rezonans z organami wewnętrznymi człowieka i są dla nich w krótkim lub dłuższym czasie niebezpieczne. Takie szkodliwe promieniowanie wydzielane jest m.in. przez radary na lotniskach wojskowych czy cywilnych. Ludzie chronią się przed takimi falami za pomocą ekranów lub w specjalnych pomieszczeniach, których ściany absorbują energię promieniowania. Jednak dzięki wynalazkowi zespołu prof. Kołodzieja, być może absorbery promieniowania uda się włączyć do włókien i stworzyć z nich tkaninę. Uszyte z niej ubranie będzie mogło chronić pracowników obsługi radarów lub kontrolerów lotów na lotniskach, również poza budynkiem. Na razie nie istnieje odzież, która chroniłaby ich przed szkodliwym promieniowaniem. Jak zaznacza Kołodziej, jego zespół podjął współpracę z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi. Wstępne wyniki współpracy są obiecujące, chociaż na razie ubranie nie jest jeszcze wystarczająco wygodne. W Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku trwają za to badania nad tym, czy materiały wynalezione przez zespół prof. Kołodzieja będzie się dało zastosować w obronie przed promieniowaniem o bardzo dużej energii i o wiele większej częstotliwości: rentgenowskim i gamma.

5 Gazeta.pl Atomy antymaterii uwięzione w pułapce magnetycznej Naukowcy w CERN, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie uwięzili po raz pierwszy na świecie atomy antymaterii. Międzynarodowy eksperyment ALPHA miał na celu wyprodukowanie atomów antywodoru, a następnie uwięzienie ich wystarczająco długo, aby można było je przebadać. Osiem lat temu dwa inne zespoły wyprodukowały w CERN antywodór, ale nie były w stanie go uchwycić - antymateria bowiem dotykając wykonanych z normalnej materii ścianek urządzeń natychmiast ulegała całkowitej anihilacji. Cytując prof. Joela Fajansa, członka zespołu ALPHA (i profesora fizyki z Uniwersytetu Kalifornii, Berkeley): Uwięzienie antywodoru okazało się być dużo trudniejsze od stworzenia antywodoru. ALPHA bez problemu wytwarza tysiące atomów antywodoru w jedną sekundę, ale większość jest zbyt "gorąca" [ma zbyt wysoką energię] aby można je było utrzymać w pułapce. Mamy szczęście, że udało nam się złapać jeden. Pułapka, którą wykorzystał zespół ALPHA to specjalnie zaprojektowana butelka magnetyczna, z ośmiobiegunowym magnesem, którego pola magnetyczne utrzymują antyatomy z dala od ścianek. W przeprowadzanych eksperymentach naukowcom udało się zidentyfikować co najmniej 38 atomów antywodoru, które udało się uwięzić na prawie 2/10 sekundy. Teraz naukowcy planują rozpocząć eksperymenty wykorzystujące uchwycone na moment antyatomy, w celu lepszego zrozumienia właściwości antymaterii.

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości Róg obfitości Nauka napędza biznes przyznał jeden z uczestników październikowego spotkania w ramach projektu Co biznes mówi nauce?. Ale nie reprezentował on firmy z sektora ściśle kojarzonego z przemysłem.

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61 20-21 22-23 24-25 26-27 Robotycy do roboty! Informatyk potrzebny od zaraz Ekonomiści w centrum Światło otwiera nowe możliwości // SPIS 28-29 Wodna edukacja 30-31 Pedagog nowoczesny 32-33 Inżynierowie nad

Bardziej szczegółowo

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny Publikacja została opracowana w ramach projektu pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo