Jak porwać ludzi do działania? Motywacja: wizyjność, kultura, autorytet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak porwać ludzi do działania? Motywacja: wizyjność, kultura, autorytet"

Transkrypt

1 MODUŁ II ABSOLWENTKA W BIZNESIE Moduł został podzielony na dziewięć edycji, w ramach których przeprowadzono osiem różnorodnych tematycznie szkoleń. 1. Jak porwać ludzi do działania? Motywacja: wizyjność, kultura, autorytet 2. Strategie marketingowe wyzwaniem dla nowoczesnego zarządzania 3. ABC przedsiębiorczości 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie 5. Nowoczesne formy marketingu? 6. Jak założyć firmę szkoleniową? 7. Jak założyć przedszkole? 8. Jak założyć biuro podróży? Pierwsza edycja była realizowana w 2009 roku, kolejne cztery odpowiednio w latach 2010 oraz Szkolenia w pierwszej edycji były prowadzone przez trenerów indywidualnych, natomiast realizacja kolejnych edycji została powierzona firmom. Jak porwać ludzi do działania? Motywacja: wizyjność, kultura, autorytet Szkolenie miało na celu zarysowanie studentom i absolwentom zagadnień związanych z kierowaniem pracą i rozwojem innych ludzi. Kluczową umiejętnością w tym zakresie jest zdolność przyjmowania roli lidera. Bezpośrednim celem szkolenia była prezentacja zasad skutecznego przywództwa oraz analiza możliwości działania uczestników w tym zakresie. Zajęcia dotyczyły także znaczenia inteligencji emocjonalnej w kontekście kierowania zespołem. Ważnym elementem szkolenia była tematyka motywowania i wpływu stylu przywództwa na kulturę organizacyjną. Szkolenie przeprowadziła Alicja Moszyńska wiceprezes Międzynarodowego Forum Kobiet, organizatorka i prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych z udziałem przedstawicielek Polski. Uczestniczka debat poświęconych tematyce przedsiębiorczości kobiet, ich aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałaniu bezrobociu, jest także propagatorką większego udziału kobiet w charakterze członków parlamentów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kandydowała do Parlamentu Europejskiego z listy Komitetu Wyborczego Razem dla Przyszłości. Obecnie działa na rzecz zwiększania roli Komitetów w życiu społeczeństwa demokratycznego.

2 Strategie marketingowe wyzwaniem dla nowoczesnego zarządzania Szkolenie poświęcone było tematyce projektowania strategii marketingowej. Uczestnicy analizowali znaczenie pojęcia marketing i uczyli się, jak stworzyć plan marketingowy. Beneficjenci dowiedzieli się też, jak skutecznie zarządzać wizerunkiem firmy w taki sposób, aby osiągać założone cele biznesowe. Szkolenie poświęcone było także zagadnieniu efektywnej obserwacji rynku i przewidywania zmian w branży oraz posunięć konkurencji. To szkolenie również zostało przeprowadzone przez Alicję Moszyńską. ABC przedsiębiorczości Celem szkolenia było zapoznanie uczestniczek z problematyką prawnych podstaw zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej pod kątem praktycznej wiedzy i umiejętności, które mogą wykorzystać w swoich działaniach na rzecz przedsiębiorczości. Omawiane były zatem pomysły niezbędne do założenia własnej firmy oraz ich realizacja pod kątem wyboru formy organizacyjno-prawnej i odpowiedniej konstrukcji biznesplanu. Następnie, krok po kroku, objaśniane były procedury formalno-prawne i plan czynności związanych z założeniem firmy, jej zgłoszeniem i rejestracją w odpowiednich urzędach i instytucjach. Trener podpowiadał, jak przeprowadzić analizę rynku i wybór docelowych segmentów, a także, jak nowo powstałą działalność wypromować. Tłumaczył, jak odnaleźć się w gąszczu przepisów ordynacji podatkowej, wskazywał na prawa i obowiązki płatnika, wyjaśniał różne interpretacje podatkowe oraz omawiał, jaką formę opodatkowania wybrać. uczestniczki szkolenia pozyskały też informacje na temat możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój własnej działalności gospodarczej z różnych źródeł oraz mechanizmów wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Zajęcia prowadzone były w sposób interaktywny w postaci wykładów uzupełnianych ćwiczeniami. Zagadnienia omawiano na licznych przykładach z odwołaniem do najnowszych przepisów. Szkolenie w 2009 r. prowadzone było przez Grzegorz Kuklę ekonomistę, absolwenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie, trenera prowadzącego od kilku lat szkolenia komercyjne oraz na rzecz społeczności akademickich, realizowane w ramach projektów EFS. W oparciu o nabyte umiejętności i doświadczenie zawodowe, zdobyte między innymi dzięki pracy jako wieloletni trener regionalny Getin Noble Bank SA, prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności sprzedażowych oraz profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej oraz skierowane do młodych przedsiębiorców.

3 W kolejnych czterech edycjach projektu realizowanego w roku 2010 r. prowadzenie warsztatu z tematu przedsiębiorczości powierzono firmie Paula Rossi s.c. PAULA ROSSI s.c. Paula Rossi s.c. Kancelaria Usług Finansowych prowadzi działalność w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej. Kancelaria jest partnerem dla dużych, średnich oraz małych firm i obsługuje przedsiębiorstwa o zróżnicowanej formie prawnej i profilu działania. Firma oferuje także usługi szkoleniowe. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie Celem szkolenia, które poprowadziła Agnieszka Chmielecka magister socjologii, absolwent Szkoły Trenerskiej, wieloletni trener wewnętrzny banku PKO BP, było nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu identyfikacji własnego stylu zarządzania i konstruowania efektywnych zespołów. Uczestnicy uczyli się oceniać kompetencji pracowniczych i zasad efektywnego porozumiewania się ze współpracownikami oraz metod motywowania pracowników. Szkolenie zostało podzielone na 3 moduły. Na wstępie trenerka zaproponowała uczestnikom warsztatu krótki wykład na temat kluczowych elementów ZZL. Następnie przedstawiła moduł poświęcony komunikacji interpersonalnej w kontaktach z ludźmi. Kolejny blok tematyczny stanowiła efektywna współpraca uczestników szkolenia efekt synergii zespołu. Części szkolenia dotyczące komunikacji i budowania zespołu prowadzone były w formie warsztatowej i oparte na metodach interaktywnych (dyskusja, analiza przypadków, symulacja gier, ćwiczenia oparte na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia). Taka konwencja pozwoliła na pełniejsze rozwinięcie umiejętności praktycznych. W kolejnych czterech edycjach modułu realizowanego w 2010 r. szkolenia zostały podzielone na dwa zakresy tematyczne. Pierwszy z nich obejmował zagadnienia omówione

4 w poprzedniej części publikacji ( ABC Przedsiębiorczości ), drugi natomiast dotyczył problematyki marketingu i nosił tytuł Nowoczesne formy marketingu. Nowoczesne formy marketingu Najważniejszym przesłaniem szkolenia, przeprowadzonego czterokrotnie przez wspomnianą już firmę Paula Rossi, była analiza kreatywnych, najnowocześniejszych działań marketingowych. Zaliczamy do nich poznanie nie tylko zagadnień merytorycznych dotyczących nowoczesnych działań marketingowych stosowanych na świecie, a dopiero implementowanych na rynek Polski, ale i technik pomagających znajdować pomysły, usprawniać produkty i rozwiązywać problemy. Ponadto cel warsztatu stanowiło zwrócenie uwagi uczestników na to, jak świadomie wykorzystywać swoją intuicję, uczucia i wyobraźnię do osiągania celów biznesowych. Trener przekonywał beneficjentów, że najważniejszym przesłaniem w projekcie jest analiza kreatywnych, najnowocześniejszych działań marketingowych. Marketing według prezentowanych tematów to połączenie nietuzinkowej reklamy, niestandardowych dróg dotarcia do nowych klientów, nowej formuły podejścia do klienta. W tym celu należy wykorzystać dopasowaną do realiów rynkowych kreatywność, co w efekcie ma zwiększyć sprzedaż i zysk. Trener zwracał uwagę uczestników na szereg czynników wpływających na wizerunek, szczególny nacisk kładąc na ogromnie istotną w komunikacji biznesowej komunikację niewerbalną. Akcentował znaczenie aktywnego słuchania, ujawniał zasady wywierania wpływu na ludzi, zdradzał tajniki efektywnych przemówień publicznych. W roku 2011 została zrealizowana ostatnia część modułu szkoleniowego, w którym zaplanowano przeprowadzenie czterech warsztatów. Każdy z nich wiązał się z zagadnieniami obejmującymi zakładanie własnej działalności jednak dotyczył innej branży. Początkowo zakładano przeprowadzenie zajęć z następujących tematów: 1. Jak założyć firmę szkoleniową? 2. Jak założyć przedszkole? 3. Jak założyć biuro podróży? 4. Jak założyć studio urody? Ostatecznie jednak, ze względu na duże zainteresowanie studentek szkoleniem Jak założyć przedszkole?, zrezygnowano z warsztatów poświęconych studiu kosmetycznemu i przeprowadzono dwa warsztaty poruszające problematykę przedszkola.

5 Fotografia 1 Jak założyć firmę szkoleniową?, 2011 Na każdym ze szkoleń trener za pomocą interaktywnego wykładu przybliżał beneficjentkom zagadnienia związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej w danym obszarze. Objaśniał jaka forma działalności jest najbardziej korzystna, a także jakie warunki trzeba spełnić, aby przebrnąć przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych. Przybliżał tematykę tworzenia biznesplanu, akcentując elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Krok po kroku wyjaśniał etapy zakładania własnej firmy i związane z tym ewentualne problemy, które mogą się pojawić po drodze, a także praktyczne ich rozwiązanie. Wskazywał także, jakie są możliwości pozyskania funduszy na rozwój własnej działalności. Prowadzący tłumaczył także uczestniczkom szkoleń problematykę zobowiązań prawnych i finansowych przedsiębiorcy oraz objaśniał szczególne uwarunkowania danej branży wynikające m.in. z przepisów prawnych. W szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości, przeprowadzonych przez firmę INS Polska, udział wzięło łącznie 112 kobiet, szczegóły przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Moduł II Absolwentka w biznesie tematy szkoleń i liczba uczestniczek Lp. Data szkolenia Edycja Tytuł szkolenia Liczba uczestniczek ogółem I Jak porwać ludzi do działania? Motywacja, wizyjność, kultura, autorytet I Strategie marketingowe wyzwaniem dla nowoczesnego zarządzania I ABC przedsiębiorczości I Zarządzanie zasobami ludzkimi II ABC przedsiębiorczości 16 10

6 II Nowoczesne formy marketingu III ABC przedsiębiorczości III Nowoczesne formy marketingu IV ABC przedsiębiorczości IV Nowoczesne formy marketingu V ABC przedsiębiorczości V Nowoczesne formy marketingu VI Jak założyć przedszkole? VII Jak założyć firmę szkoleniową? VIII Jak założyć przedszkole? IX Jak założyć biuro podróży? 6 Tabela 2 Moduł II 2010 Absolwentka w biznesie podział uczestniczek ze względu na kierunek studiów Lp. Kierunek Edycja I II III IV V VI VII VIII IX Ogólna liczba uczestników 1 administracja dziennikarstwo i komunikacja społeczna edukacja medialna i dziennikarstwo filologia polska filozofia matematyka nauki o rodzinie ochrona środowiska pedagogika politologia prawo psychologia socjologia stosunki międzynarodowe teologia

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości

Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Patronat honorowy: Patronat medialny: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Program konferencji:...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo