w dniu 23 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w dniu 23 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski"

Transkrypt

1 Materiały wypracowane przez uczestników na III Tomaszowskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Opracowanie propozycji projektów społeczno - gospodarczych wynikających z potrzeb mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby Powiatu Tomaszowskiego w dniu 23 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski w ramach projektu Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim nr POKL /09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizatorzy warsztatów: Partners Network w Krakowie Wnioskodawca Projektu Partner Projektu Patronat i współorganizacja: Starosta Tomaszowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim Specjalistki i Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej uczestnicy projektu

2 Uczestnicy warsztatu, którzy w dniu 23 listopada 2011 roku wypracowali materiały dotyczące diagnozy czterech zasad ożywienia społeczno gospodarczego: Stanisława Wojciechowska Elżbieta Drzewisz Arkadiusz Borek Jagoda Karbowniczek Anna Dorosz Joanna Kurkiewicz Agata Zakrzewska Joanna Jamroz Ewelina Chroń Bożena Krajcarz Renata Łysko Agnieszka Gitner Iwona Wereda Maria Bender

3 Materiały wypracowane przez grupę 1 Uszczelnianie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, przedsiębiorstw, Podmiotów Ekonomii Społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych Podsumowanie warunków gospodarczych i społecznych do rozwiązania i zasoby do wykorzystania w tym zakresie w oparciu o diagnozę z I warsztatu. niewystarczająca wiedza o możliwościach pozyskiwania funduszy zbyt mała ilość specjalistów wspierających wysokie bezrobocie, duży odsetek osób z wykształceniem podstawowym mała aktywność społeczna mieszkańców brak szerszej dostępności do imprez kulturalnych i turystycznych do rozwiązania i zasoby do wykorzystania w tym zakresie w oparciu o diagnozę z II warsztatu. brak więzi społecznych i sąsiedzkich słaba promocja usług turystycznych lęk przed podjęciem ryzyka słabe partnerstwo niska świadomość elastycznych form zatrudnienia niedostosowany system szkolnictwa do lokalnego rynku pracy Okienka okazji do wykorzystanianasze rozwiązania w tym zakresie większe wykorzystanie funduszy i środków unijnych wykorzystanie potencjału turystycznego i rolniczego Roztocza nawiązanie partnerstw lokalnych stworzenie Centrum Kulturalnego opracowanie charakterystycznego produktu dla powiatu tomaszowskiego stworzenie studium pomaturalnego na bazie zdobycia praktyk zawodowych u potencjalnych pracodawców - turystyka Lista proponowanych projektów ożywiających Lokalną Gospodarkę, tworzących nowe miejsca pracy, nowe przedsięwzięcia społeczne i Podmioty Ekonomii Społecznej L.p. Nazwa i opis projektu Ilość punktów w głosowaniu grupowym Osiągnięte miejsce w wyniku głosowania 1 KOBIETA NA LOKALNYM RYNKU PRACY - szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy szkolenie zawodowe/ turystyka, pielęgniarstwo, usługi kosmetyczne miejsce praktyk: samozatrudnienie 4 IV 2 AKTYWIZACJA OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA 3 V

4 przekwalifikowania praktyczne szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy + doradztwo zawodowe miejsca praktyk samozatrudnienie (dotacje) 3 ROZTOCZE TOMASZOWSKIE TWOIM MIEJSCEM NA ODPOCZYNEK wyrób pamiątek agroturystyka stworzenie folderu, informatorów stworzenie produktu regionalnego prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, Jarmark Tomaszowski 7 I 4 ŚRODKI UNIJNE SZNSĄ DLA CIEBIE szkolenia z zakresu pozyskiwania środków (nasi specjaliści) doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji, obowiązujących przepisów prawnych, tworzenia biznesplanu, projektu, pomoc 3 V 5 NASZ SPECJALISTA NAJLEPSZY NA LOKALNYM RYNKU szkoły zawodowe doradca zawodowy specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych psycholog specjaliści - fachowcy 6 II 6 ROZTOCZE TOMASZOWSKIE BAWI I INTEGRUJE stworzenie kalendarza imprez kulturalnych integracja mieszkańców pikniki rodzinne sport i rekreacja (spływy kajakowe, rajdy rowerowe, stoki narciarskie, kuligi) 5 III

5 ANALIZA WYBRANYCH PROJEKTÓW Nazwa Projektu Zasady Ożywienia Gospodarczego do której projekt nawiązuje Jakie problemy lokalne projekt rozwiązuje i ile miejsc pracy stworzy? Grupy docelowe, czyli kto na tym skorzysta? Kto może zrealizować projektjacy partnerzy? ROZTOCZE TOMASZOWSKIE TWOIM MIEJSCEM NA ODPOCZYNEK Uszczelnianie lokalnych wycieków. Wsparcie istniejących firm. 3. Zachęcanie mieszkańców do tworzenia firm. 4. Przyciąganie firm z zewnątrz promocja regionu aktywność zawodowa (samozatrudnienie przy turystyce) lęk przed ryzykiem miejsca pracy: ok. 20 mieszkańcy powiatu turyści starostwo + partnerzy lokalni NASZ SPECJALISTA NAJLEPSZY NA LOKALNYM RYNKU szkoły zawodowe (technikum, studium), stworzenie nowych dodatkowych profili, co zapewni zdobycie nowych, potrzebnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych zbyt mała ilość specjalistów wyciek specjalistów za granicę brak ofert dla specjalistów niedostosowany system szkolnictwa do rynku pracy miejsca pracy: ok. 70 osoby nieaktywne zawodowo młodzież studenci szkoły średnie, szkoły wyższe Urząd Miasta Urząd Gminy sołectwa stowarzyszenia GOPS-y, MOPS, PUP ROZTOCZE TOMASZOWSKIE BAWI I INTEGRUJE brak szerszej dostępności do imprez kulturalnych i turystycznych słaba promocja usług turystycznych miejsca pracy: ok. 50 wszyscy mieszkańcy i turyści Starostwo partnerzy lokalni

6 KOBIETA NA LOKALNYM RYNKU PRACY duży % bezrobocia wśród kobiet duży odsetek osób z wykształceniem podstawowym mała aktywność kobiet na rynku pracy miejsca pracy: ok. 70 kobiety z powiatu Tomaszewskiego PUP partnerzy lokalni Materiały wypracowane przez grupę 2 Wsparcie istniejących firm, przedsiębiorstw społecznych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, instytucji, organizacji pozarządowych Podsumowanie warunków gospodarczych i społecznych do rozwiązania i zasoby do wykorzystania w tym zakresie w oparciu o diagnozę z I warsztatu. zbyt duże uwarunkowanie przy uzyskaniu kredytu niewystarczająca wiedza o możliwościach pozyskiwania funduszy biurokracja w pozyskiwaniu środków słaba infrastruktura drogowa i kolejowa stereotypowe myślenie Polski B duży odsetek osób z wykształceniem podstawowym i brak specjalistów brak stabilnego rynku finansowego konkurencyjność firm zbyt mało punktów w zakresie doradztwa, bezpłatnych porad do rozwiązania i zasoby do wykorzystania w tym zakresie w oparciu o diagnozę z II warsztatu. ograniczone środki z samorządu niewykorzystana strefa ekonomiczna zakupy poza powiatem emigracja mieszkańców zbyt duża biurokratyzacja niewystarczająca wiedza o możliwościach wykorzystania funduszy braki w uzbrojeniu terenu często zmieniające się przepisy prawne brak więzi społecznych starzejące się społeczeństwo brak stabilnego rynku finansowego słabe partnerstwo Okienka okazji do wykorzystania- nasze rozwiązania w tym zakresie przygotowanie terenu dla inwestorów wykorzystanie potencjału turystycznego i rolniczego Roztocza wykorzystanie funduszy unijnych czyste środowisko, zdrowa żywność, dania regionalne położenie transgraniczne powiatu przekazanie części zadań dla organizacji społecznych i osób fizycznych dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców rozwój infrastruktury partnerstwa lokalne współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi promocja regionu 1 % podatku Inkubator Przedsiębiorczości

7 prawnych słaba motywacja i chęć do pracy często zmieniające się przepisy prawne wypalenie zawodowe brak ofert edukacyjnych powiązanych z potrzebami rynku pracy brak inwestorów migracja mieszkańców starzejące się społeczeństwo ZASOBY dotacje Biuro Porad Prawnych KGW, OSP, stowarzyszenia przejście graniczne baza turystyczna korzystne położenie geograficzne mały wkład własny ZASOBY dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej kapitał ludzki LFR, FRL, Lokalna Grupa Działania, Cech, Agencja Rozwoju Regionalnego, banki, instytucje pożyczkowe lokale, niewykorzystane budynki Biura Porad Prawnych firmy szkoleniowo-doradcze położenie transgraniczne niskie koszty pracy specjalna strefa ekonomiczna Inkubator Organizacji Lista proponowanych projektów ożywiających Lokalną Gospodarkę, tworzących nowe miejsca pracy, nowe przedsięwzięcia społeczne i Podmioty Ekonomii Społecznej L.p. Nazwa i opis projektu Ilość punktów w głosowaniu grupowym 1 Z KULTURĄ ZA PAN BRAT ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH czynna 5 dni w tygodniu, w określonych godzinach, z opiekunem (psycholog, czytelnia, Klub Dyskusyjny, warsztaty 2 ZŁOTY PROMYK NA ŻYCIE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW opieka wyspecjalizowanej kadry, rehabilitacja, logopedia, itp. Osiągnięte miejsce w wyniku głosowania 1 2

8 3 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI doradztwo, wsparcie dla osób rozpoczynających (prowadzących działalność gospodarczą, (prawnik, ZUS, Urząd Skarbowy) 4 TOMASZOWSKI CEBULARZ PRODUKT LOKALNY CEBULA Opracowanie produktu lokalnego i wykorzystanie do promocji regionu Sieć agroturystyczna z produktem regionalnym 5 DOTACJE NA TWORZENIE NWOYCH MIEJSC PRACY ubieganie się o pomoc dla sponsorów a zarazem szukanie ich oraz zaspokojenie potrzeb rynku pracy 6 KURSY ZAWODOWE EFS Doszkalanie osób chcących się przekwalifikować, pomoc w doszukiwaniu się ANALIZA WYBRANYCH PROJEKTÓW Nazwa Projektu Zasady Ożywienia Gospodarczego do której projekt nawiązuje Jakie problemy lokalne projekt rozwiązuje i ile miejsc pracy stworzy? Grupy docelowe, czyli kto na tym skorzysta? Kto może zrealizować projekt- jacy partnerzy? ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH 3. Zachęcanie mieszkańców do tworzenia firm. samotność osób starszych i odrzucenie od społeczeństwa miejsca pracy: osoby starsze lider: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PROMYK psycholog, opiekun, pracownik kulturalnooświatowy partnerzy: Urząd Miasta, PCPR PRZEDSZKOLE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRA WNYCH 3. Zachęcanie mieszkańców do tworzenia firm. zaniedbanie dzieci (wykluczenie) niepełnosprawnych miejsca pracy: terapeuta, pedagog, rehabilitanci administracja, opiekunowie, sprzątaczki, kucharki dzieci niepełnosprawne rodzice lider: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PROMYK partnerzy: Urząd Miasta, PCPR INKUBATOR PRZEDSIĘBIORC Uszczelnianie bezrobocie bezrobotni

9 ZOŚCI lokalnych wycieków. Wsparcie istniejących firm. 3. Zachęcanie mieszkańców do tworzenia firm. miejsca pracy: administracja, prawnicy, specjaliści: księgowość, podatki osoby prowadzące działalność gospodarczą lider: ARR partner: PUP KURSY ZAWODOWE Wsparcie istniejących firm. 3. Zachęcanie mieszkańców do tworzenia firm. 4. Przyciąganie firm z zewnątrz bezrobocie brak wykwalifikowanej kadry miejsca pracy: szkoleniowcy bezrobotni osoby pragnące się dokształcać, przekwalifikować lider: Cech partner: PUP Materiały wypracowane przez grupę 3 Zachęcanie mieszkańców do tworzenia nowych firm, przedsiębiorstw społecznych, PES, instytucji, organizacji pozarządowych Podsumowanie warunków gospodarczych i społecznych do rozwiązania i zasoby do wykorzystania w tym zakresie w oparciu o diagnozę z I warsztatu. słaba promocja usług turystycznych niska aktywność mieszkańców niewystarczająca wiedza o możliwościach pozyskiwania funduszy lęk przed podjęciem ryzyka, samozatrudnienie brak ofert pracy brak Koła Gospodyń Miejskich brak mieszkalnictwa chronionego do rozwiązania i zasoby do wykorzystania w tym zakresie w oparciu o diagnozę z II warsztatu. wysokie bezrobocie słaba informatyzacja turystyczna wysypisko śmieci słaba infrastruktura niedostosowany system szkolnictwa do lokalnego rynku pracy migracja młodych ludzi do dużych miast i za granicę Okienka okazji do wykorzystanianasze rozwiązania w tym zakresie wykorzystanie potencjału turystycznego i rolniczego Roztocza promocja regionu w mediach zakładanie stowarzyszeń i organizacji przekazanie części zadań organizacjom społecznym i osobom fizycznym zacieśnienie współpracy (samorządmieszkańcy-przedsiębiorcyorganizacje-kościoły-związki wyznaniowe) Partnerstwo zwiększenie współpracy transgranicznej

10 Lista proponowanych projektów ożywiających Lokalną Gospodarkę, tworzących nowe miejsca pracy, nowe przedsięwzięcia społeczne i Podmioty Ekonomii Społecznej L.p. Nazwa i opis projektu Ilość punktów w głosowaniu grupowym Osiągnięte miejsce w wyniku głosowania 1 OBIADY CZWARTKOWE U STAROSTY seria/cykl spotkań władz z organizacjami, przedsiębiorcami gotowanie, występy artystyczne cel: aktywizacja mieszkańców, rozwój współpracy pomiędzy partnerami, dania regionalne, Koła Gospodyń Wiejskich 2 SZKOŁA ROLNICZA prowadzona przez organizacje pozarządowe, w tym edukacja turystyczna, prawo podatkowe, gospodarka UE tworzenie działalności, finanse, kierunki pokrewne dla rolnictwa 3 FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (sponsoring) 4 ODJAZDOWE SPOTKANIA MŁODZIEŻY Cel: aktywizacja, imprezy, wycieczki, zawody sportowe (sponsoring) 5 KONKURS NA PRODUKT TURYSTYCZNY ROZTOCZA (danie, trasa, produkt ) zaangażowani wszyscy: firmy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy 6 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wzmacnianie młodych przedsiębiorców ANALIZA WYBRANYCH PROJEKTÓW Nazwa Projektu Zasady Ożywienia Gospodarczego do której projekt nawiązuje Jakie problemy lokalne projekt rozwiązuje i ile miejsc pracy stworzy? Grupy docelowe, czyli kto na tym skorzysta? Kto może zrealizować projektjacy partnerzy? OBIADY CZWARTKOWE U STAROSTY Uszczelnianie lokalnych wycieków. Wsparcie istniejących firm. 3. Zachęcanie mieszkańców do tworzenia firm. aktywizacja partnerstwo niwelowanie lęku miejsca pracy: 2 wszyscy Powiat i partnerzy

11 4. Przyciąganie firm z zewnątrz INKUBATOR PRZEDSIĘBIOR CZOŚCI Uszczelnianie lokalnych wycieków. Wsparcie istniejących firm. 4. Przyciąganie firm z zewnątrz oferty pracy, infrastruktura turystyka (rozwój ofert turystycznych) bezrobotni środowisko biznesu firma miejsca pracy: 5 ODJAZDOWE SPOTKANIA MŁODZIEŻY Uszczelnianie lokalnych wycieków. migracja turystyka (rozwój ofert turystycznych) młodzież organizacje młodzieżowe miejsca pracy: 2 SZKOŁA ROLNICZA Uszczelnianie lokalnych wycieków. Wsparcie istniejących firm. aktywizacja, turystyka, praca miejsca pracy: 10 młodzież organizacje młodzieżowe Materiały wypracowane przez grupę 4 Przyciąganie z zewnątrz potrzebnych firm, przedsiębiorstw społecznych, PES, instytucji, organizacji Podsumowanie warunków gospodarczych i społecznych do rozwiązania i zasoby do wykorzystania w tym zakresie w oparciu o diagnozę z I warsztatu. za mały kapitał zbyt duże uwarunkowania przy uzyskaniu kredytu niewystarczająca wiedza o możliwości pozyskiwania funduszy biurokracja w pozyskiwaniu środków z UE brak dużych zakładów pracy niskie dochody na 1 mieszkańca brak wysypiska śmieci / ZZO brak profesjonalnej promocji słabo rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa do rozwiązania i zasoby do wykorzystania w tym zakresie w oparciu o diagnozę z II warsztatu. zakupy poza powiatem niewykorzystana strefa ekonomiczna brak ofert pracy i płacy migracja mieszkańców słabe partnerstwa niedostosowany system szkolnictwa do potrzeb rynku Okienka okazji do wykorzystania- nasze rozwiązania w tym zakresie podnoszenie świadomości i wiedzy poprzez warsztaty, kursy, szkolenia, seminaria zakładanie stowarzyszeń, organizacji, spółdzielni profesjonalizacja usług turystycznych przygotowanie terenów dla inwestorów w podstrefie ekonomicznej inkubatory przedsiębiorczości przekazanie części zadań organizacjom i osobom fizycznym

12 Lista proponowanych projektów ożywiających Lokalną Gospodarkę, tworzących nowe miejsca pracy, nowe przedsięwzięcia społeczne i Podmioty Ekonomii Społecznej L.p. Nazwa i opis projektu Ilość punktów w głosowaniu grupowym Osiągnięte miejsce w wyniku głosowania 1 Z HIPOTERAPIĄ BLIŻEJ NATURY Wykorzystanie istniejących stadnin, utworzenie nowego kierunku nauczania jeździectwo, hipoterapia 2 STREFA EKONOMICZNA NASZĄ SZANSĄ Uzbrojenie terenu, stała / profesjonalna promocja 3 ZIELONA ENERGIA - PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa 4 SZLAKIEM ROZTOCZAŃSKICH SMAKÓW Tworzenie szlaków Nordic Walking, punktów gastronomicznych 5 PSZCZELARSTWEM ŚWIAT MALOWANY Stworzenie skansenu, apiterapia, edukacja/warsztaty rozlewnia miodów 6 CZAS NA SENIORA Powstanie osiedlowych / wiejskich klubów, zorganizowanie wyjścia/ wyjazdy, powstanie punktów samopomocy

13 ANALIZA 4 WYBRANYCH PROJEKTÓW Nazwa Projektu Z HIPOTERAPIĄ BLIŻEJ NATURY Zasady Ożywienia Gospodarczego do której projekt nawiązuje uaktywnienie/poprawa zdrowia osób niepełnosprawnych promocja kultury fizycznej Jakie problemy lokalne projekt rozwiązuje i ile miejsc pracy stworzy? alternatywa dla osób młodych promocja zdrowia wykorzystanie potencjału ekonomicznego miejsca pracy: Grupy docelowe, czyli kto na tym skorzysta? Kto może zrealizować projekt- jacy partnerzy? osoby niepełnosprawne młodzież kadra nauczycielska przedsiębiorczy starostwo stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych STREFA EKONOMICZNA NASZĄ SZANSĄ pozyskanie nowych podmiotów gospodarczych wzrost zatrudnienia miejsca pracy: ok. 200 osób bezrobotni przedsiębiorczy starostwo Urząd Gminy TL PSZCZELARSTW EM ŚWIAT MALOWANY CZAS NA SENIORA wykorzystanie potencjału turystycznego i rolniczego regionu wykorzystanie potencjału 50+ promocja zdrowia wykorzystanie słabszych gleb bioindykacja środowiska miejsca pracy: ok. 25 aktywizacja osób +50 promocja zdrowia wykorzystanie potencjału ekonomicznego miejsca pracy: ok. 15 osoby starsze młodzież przedsiębiorcy Roztoczański Związek Pszczelarzy osoby 50+ społeczność lokalna PUP DPS MOPS-y GOPS-y

14 Ranking projektów wypracowanych w dniu 23 listopada 2011 roku przez uczestników III Biłgorajskiego Powiatowego Warsztatu: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej L.P. Nazwa projektu Zajęte Miejsce Ilość punktów 1 Z HIPOTERAPIĄ BLIŻEJ NATURY I 18 Jeździectwo, konie, plenery, młodzi, chorzy, sport, edukacja zdrowotna, aktywizacja osób niepełnosprawnych, zaplecze medyczne 2 ROZTOCZE TOMASZOWSKIE BAWI I INTEGRUJE/ ROZTOCZE II 13 TOMASZOWSKIE TWOIM MIEJSCEM NA ODPOCZYNEK 3 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI II 13 wzmacnianie młodych przedsiębiorców 4 CZAS NA SENIORA II 13 Powstanie miejskich/wiejskich klubów, aktywizacja osób starszych 5 KOBIETA NA LOKALNYM RYNKU PRACY III 10 6 PSZCZELARSTWEM ŚWIAT MALOWANY IV 9 Stworzenie skansenu, apiterapia, edukacja/warsztaty rozlewnia miodów pitnych, hospitalizacja, leczenie 7 NASZ SPECJALISTA NAJLEPSZY NA LOKALNYM RYNKU V 8 Specjaliści po zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, doradca zawodowy, psycholog, specjaliści lokalni 8 STREFA EKONOMICZNA NASZĄ SZANSĄ VI 6 Uzbrojenie terenu, stała / profesjonalna promocja, lokowanie się firm 9 OBIADY CZWARTKOWE U STAROSTY w Tomaszowie Lubelskim VI 6 stałe spotkania z władzami: przedsiębiorców, organizacji gotowanie, występy artystyczne cel: aktywizacja mieszkańców, rozwój współpracy pomiędzy partnerami, dania regionalne, Koła Gospodyń 10 SZKOŁA ROLNICZA prowadzona przez organizacje VII 5 pozarządowe, edukacja turystyczna, prawo podatkowe, gospodarka UE tworzenie działalności rolniczej, finanse, kierunki potrzebne na wsi 11 ODJAZDOWE SPOTKANIA MŁODZIEŻY VIII 4 Cel: aktywizacja, imprezy, wycieczki, zawody sportowe, eko, sponsoring 12 ZŁOTY PROMYK NA ŻYCIE IX 3 PRZEDSZKOLE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW 13 KURSY ZAWODWOE EFS - przekwalifikowanie się, doskonalenie IX 3 się 14 Z KULTURĄ ZA PAN BRAT ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH X 2

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Materiały wypracowane przez uczestników na III Zamojskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Opracowanie propozycji projektów społeczno - gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Materiały wypracowane przez uczestników na II Zamojskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Diagnoza Czterech Zasad Ożywienia Społeczno Gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Materiały wypracowane przez uczestników na III Zamojskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Opracowanie propozycji projektów społeczno - gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

w dniu 9 września 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Plac Wolności 16, 23-401 Biłgoraj

w dniu 9 września 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Plac Wolności 16, 23-401 Biłgoraj Materiały wypracowane przez uczestników na I Biłgorajskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Diagnoza składników środowiska społeczno gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

w dniu 24 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski

w dniu 24 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski Materiały wypracowane przez uczestników na III Janowskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Opracowanie propozycji projektów społeczno - gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Joanna Poczobut Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Kraków - Nowohuckie Centrum Kultury 12-14 września 2012 r.

dr inż. arch. Joanna Poczobut Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Kraków - Nowohuckie Centrum Kultury 12-14 września 2012 r. dr inż. arch. Joanna Poczobut Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Kraków - Nowohuckie Centrum Kultury 12-14 września 2012 r. MIASTA W POWIECIE Braniewo: 17 652 mieszk. Pieniężno: 3 540 mieszk.

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH KOZIENICKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU Grupa 1 Lider grupy Pan Edmund Kordas DIAGNOZA PROBLEMU Problemy: Brak ośrodków wspierania biznesu Brak dostępu do

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011 Czas na zmiany aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard Nowielice, 2011 Słów kilka o wnioskodawcy e-pro edukacja powstała w grudniu 2003 roku; jest efektem

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. Cel: Wzmacnianie więzi i poprawa jakości relacji międzyludzkich w społeczności lokalnej. Gmina;NGO

WSPÓLNOTA. Cel: Wzmacnianie więzi i poprawa jakości relacji międzyludzkich w społeczności lokalnej. Gmina;NGO WSPÓLNOTA Cel: Wzmacnianie więzi i poprawa jakości relacji międzyludzkich w społeczności lokalnej. LP. Zadanie Wykonawca Uwagi I Oferta dla seniorów - Dom pobytu dziennego - Program domu pobytu dziennego

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ania Leśny Krąg Learning by doing International Youth Project Lokalizacja Kim jesteśmy? LGD Leśny Krąg powstała w 2006r. Obecnie liczy 104 członków Realizuje program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zał. Nr 1 Do Uchwały Nr / /2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia marca 2006 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

Program Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Powiecie Krapkowickim w latach 2012-2016

Program Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Powiecie Krapkowickim w latach 2012-2016 Program Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Powiecie Krapkowickim w latach 2012-2016 Krapkowice 2011 Spis treści: 1.Wprowadzenie i diagnoza społeczna... 4 5.1. Powiat krapkowicki

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z organizacjami pozarządowymi Kawęczyn, 7.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON. Inne Projekty Inne Projekty Czwartek, 16-05-2013 Wykaz, wraz z krótkim opisem, pozostałych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SPOŁECZNA W MIEŚCIE BRZEZINY WARSZAWA 22.11.2015

REWITALIZACJA SPOŁECZNA W MIEŚCIE BRZEZINY WARSZAWA 22.11.2015 REWITALIZACJA SPOŁECZNA W MIEŚCIE BRZEZINY WARSZAWA 22.11.2015 Cel główny projektu - Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym oraz integracja lokalna i międzypokoleniowa z terenu objętego

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 Załącznik do Uchwały Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24.09.2003 roku Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 opracowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard NOWOGARD Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard Położenie Miasta i Gminy Nowogard Położenie geograficzne: gmina Nowogard położona jest w północozachodniej

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Równe szanse na swój biznes 2

Równe szanse na swój biznes 2 Projekt pn. Równe szanse na swój biznes 2 Arkadiusz Szczygieł KIEROWNIK PROJEKTU Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie Równe szanse na swój biznes 2 : Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt pod Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego WIEDZA PLUS 2 KOMPLEKSOWY MONITORING POTENCJAŁU I BARIER REGIONALNEGO RYNKU PRACY

Projekt pod Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego WIEDZA PLUS 2 KOMPLEKSOWY MONITORING POTENCJAŁU I BARIER REGIONALNEGO RYNKU PRACY Projekt pod Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego WIEDZA PLUS 2 KOMPLEKSOWY MONITORING POTENCJAŁU I BARIER REGIONALNEGO RYNKU PRACY ANALIZA SWOT na podstawie uwag uczestników pierwszego warsztatu:

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja Rzeszów 2014 Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

45 plus równi w biznesie 2

45 plus równi w biznesie 2 Projekt pn. 45 plus równi w biznesie 2 Arkadiusz Szczygieł KIEROWNIK PROJEKTU Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie 45 plus równi w biznesie 2 : Projekt polegający

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BPN Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Usługi informacyjne i doradcze Opracowanie i wydanie Poradnika dla inwestora Usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WARSZTATOWE

SPOTKANIE WARSZTATOWE SPOTKANIE WARSZTATOWE 12 czerwca 2008 r. /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Firleju odbyło się spotkanie warsztatowe, w trakcie którego zostały wypracowane pomysły i propozycje waŝne dla przyszłości

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie Projekt Gminy Legionowo Legionowo, 23 lutego 2012 W dniu 14 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo