LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY

2 LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy w tym: kobiety mężczyźni ludność w wieku produkcyjnym 66% mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21,3% stopa bezrobocia 10,2% przedsiębiorstwa studenci absolwenci uczniowie szkół technicznych absolwenci szkół technicznych populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego informator gospodarczy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

3 1 INSPIRUJĄCA SIŁA LUBLINA Krzysztof Żuk PREZYDENT MIASTA LUBLIN Często podkreśla Pan rolę potencjału, jaki tkwi w młodych, wykształconych ludziach, absolwentach lubelskich uczelni. Jak to wygląda w praktyce? Uważam, że najsilniejszym atutem Lublina są ludzie! I ich potencjał intelektualny. Warto podkreślić, że ponad 20% mieszkańców Lublina ma wykształcenie wyższe. Na lubelskich uczelniach kształci się ok. 90 tysięcy studentów. Każdego roku mury naszych uczelni opuszcza ponad 20 tysięcy absolwentów, gotowych natychmiast zasilić rynek pracy. Jesteśmy miastem ludzi młodych, dobrze wykształconych. O ambicjach i kompetencjach lubelskiej młodzieży niech świadczą wysokie wskaźniki, jakie uczniowie osiągają na egzaminach maturalnych. Także najmłodsi mogą być dumni wyniki egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach mamy powyżej średniej krajowej. Lublin to miasto wielu zalet. Które z nich wyjątkowo sprzyjają inwestorom, przyciągają biznes i obcy kapitał? Poza potencjałem intelektualnym mieszkańców, bardzo istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego biznesu są konkurencyjne koszty pracy i prowadzenia działalności gospodarczej relatywnie niższe niż w innych miastach Polski. Nie bez znaczenia jest też stworzony u nas, z myślą o przyszłych inwestorach, system ulg i zachęt inwestycyjnych. Od 2007 roku działa Podstrefa LUBLIN jako część Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, która oferuje prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach: zwolnienia od podatku dochodowego do 2020 roku i trzyletnie zwolnienie od podatku od nieruchomości. Innym ważnym instrumentem sprzyjającym rozwojowi gospodarki są inwestycje ukierunkowane na poprawę infrastruktury drogowo-technicznej. W ostatnich latach wydatki miasta na ten cel wyniosły 1 mld 125 mln zł! Obecnie, zaledwie 10 km od centrum miasta, w pobliżu Podstrefy LUBLIN, powstaje port lotniczy, który ma funkcjonować już w 2012 roku. System komunikacji znacznie też usprawni realizowana przez GDDKiA obwodnica miasta, która powstanie w ciągu planowanych dróg ekspresowych S12, S17, S19. Inwestycje te poprawią standard życia mieszkańców i wzmocnią wizerunek miasta jako miejsca atrakcyjnego dla krajowych i zagranicznych inwestorów. Pełnił Pan funkcję wiceministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. Czy zdobyte tam doświadczenia są przydatne w zarządzaniu miastem? Nawet bardzo. W Ministerstwie Skarbu uczestniczyłem w koordynacji strategii bezpieczeństwa energetycznego kraju, nadzorując sektor gazowy, petrochemiczny i chemiczny, a także odpowiadając za przygotowanie budowy terminalu gazowego LNG w Świnoujściu. Zdobyte w tym okresie doświadczenia pozwoliły mi udoskonalić umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego. Znam dobrze uwarunkowania makroekonomiczne i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafię zarządzać projektami inwestycyjnymi, budować strategię i ją wdrażać. Zapraszam do wizyty w Lublinie i współpracy!

4 LOKALIZACJA Lublin położony jest we wschodniej Polsce, na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej. Dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie odmienne krajobrazowo części - lewobrzeżną z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi i prawobrzeżną, płaską, będącą częścią płaskowyżu świdnickiego. Kilkanaście kilometrów na północ od miasta roztacza się już Niż Polski. Historycznie miasto położone jest w Małopolsce i jest stolicą Lubelszczyzny. Poznań Gdańsk Warszawa ODLEGŁOŚCI DO WYBRANYCH MIAST POLSKI: Wrocław Łódź LUBLIN Gdańsk 504 km Kraków Łódź 273 km 308 km Kraków Poznań 458 km Warszawa 161 km Wrocław 514 km Oslo Sztokholm Helsinki 2 Dublin Madryt Londyn Paryż Berlin Praga Wiedeń Rzym Wilno Mińsk Kijów LUBLIN Budapeszt Stambuł Moskwa Pekin informator gospodarczy Ateny Bombaj Bangkok Hongkong Tokio ODLEGŁOŚCI DO WYBRANYCH MIAST: Ateny km Kijów 565 km Praga 585 km Bangkok km Londyn km Rzym km Singapur Berlin 643 km Madryt km Singapur km Bombaj km Mińsk 448 km Stambuł km Budapeszt 487 km Moskwa km Sztokholm 943 km Dublin km Oslo km Tokio km Helsinki km Paryż km Wiedeń 560 km Hongkong km Pekin km Wilno 424 km

5 KLIMAT Średnia roczna temperatur powietrza wynosi +8,0 C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperatur +18,7 C, najzimniejszym styczeń: 5,0 C. Okresy letni i wegetacyjny trwają dość długo - odpowiednio i dni. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 550 mm, przy największym natężeniu opadów w miesiącach letnich (220 mm), a najmniejszym w zimowych. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 80 dni. Warszawa Białystok Radzyń Podlaski Międzyrzec Podlaski Białoruś Ryki 19 Włodawa TOPOGRAFIA 17 Lubartów Lublin dzieli się na 27 dzielnic. W centrum miasta znajdują się najstarsze dzielnice - Stare Miasto, Śródmieście (funkcje głównie turystyczne, handlowe i usługowe), Wieniawa i Czwartek (pełnią role mieszkalne). Wokół rozciągają się nowsze osiedla, budowane głównie w latach na północy jedne z największych osiedli mieszkaniowych - Czechów i Kalinowszczyzna, na zachodzie - Czuby i osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (położone wzdłuż ul. Zana), na wschodzie - Tatary i Bronowice. Na południu, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Zemborzyckiego, znajduje się Wrotków. Najdalej wysunięte na wschód jest lubelskie osiedle Felin, znacznie oddalone od centrum miasta. 12 Puławy Kraśnik 12 Radawiec Rzeszów 19 LUBLIN Janów Lubelski 82 Świdnik Łęczna 17 Cyców 12 Chełm Krasnystaw 17 Zamość Hrebenne Ukraina Dorohusk DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA WAŻNIEJSZE POŁĄCZENIA DROGOWE K 12 Warszawa Lublin Dorohusk Kijów K 17 Warszawa Lublin Lwów K 19 Białystok Lublin Rzeszów PRZEJŚCIA GRANICZNE (Ukraina Białoruś Słowacja) Dorohusk (Ukraina) 82 km (1,5 h) Terespol (Białoruś) 165 km (2,5 h) Barwinek (Słowacja) 264 km (4,5 h) MIĘDZYNARODOWE LOTNISKA Świdnik (12 km) Port Lotniczy Lublin S.A. /w trakcie realizacji/ Warszawa (161 km) Port Lotniczy im. F. Chopina Rzeszów (170 km) Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Kraków (269 km) Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice 3 DOJAZD DO LUBLINA transport kolejowy transport autobusowy wynajem samochodów

6 KAPITAŁ LUDZKI Lublin jest miastem, w którym mieszka około 350 tysięcy ludzi. Aż 229 tysięcy to osoby w wieku produkcyjnym. To silny atut dla przyszłych inwestorów pragnących tutaj zakładać i rozwijać swoją działalność biznesową. Lublin jest także miastem ludzi młodych, doskonale wyedukowanych. Właśnie z myślą o potencjale naukowym, tworzonym przez lubelskie środowisko naukowe, władze miasta podpisały umowy z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej i Politechniką Lubelską, na mocy których uczelnie kształcą kadry dostosowane do potrzeb rynku pracy, zwłaszcza dla sektora wysokich technologii. W nowej strategii gospodarczej miasta ogromny nacisk kładzie się właśnie na odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego tak, aby inwestorzy znajdowali tu doskonale wykształconą kadrę, a mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać z Lublina w poszukiwaniu pracy. LICZBA MIESZKAŃCÓW (dane GUS, ) ogółem w tym: kobiety mężczyźni LUDNOŚĆ W WIEKU (dane GUS, ) przedprodukcyjnym (16,19%) produkcyjnym (65,76%) poprodukcyjnym (18,05%) PRACUJĄCY WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI (dane GUS, ) ogółem w tym: przemysł i budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo pozostałe usługi informator gospodarczy

7 PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W PLN (dane GUS, ) w sektorze publicznym 3 612,18 w sektorze prywatnym 3 375,45 PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W PLN WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH (dane GUS, ) przemysł i budownictwo 2 998,06 handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja 2 507,50 działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości 3 491,45 rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 2 274,52 pozostałe usługi 3 491,45 PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W PLN W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI (dane GUS, ) Warszawa ,98 Poznań ,03 Kraków ,00 STRUKTURA BEZROBOCIA (dane GUS, ) stopa bezrobocia w Lublinie 10,2% stopa bezrobocia w woj.lubelskim 14,1% stopa bezrobocia w Polsce 13,1% bezrobotni zarejestrowani STRUKTURA BEZROBOCIA WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA (dane GUS, ) wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej STRUKTURA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO WG WIEKU (dane GUS, ) Wrocław , 29 Lublin ,45

8 EDUKACJA Lublin to największy we wschodniej Polsce ośrodek akademicki, w którym kształci się rocznie około 90 tysięcy studentów. W mieście wśród kilkunastu wyższych uczelni państwowych i prywatnych działają aż cztery uniwersytety, a co czwarty mieszkaniec jest studentem. Najstarszą uczelnią Lublina jest działający od 1918 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Powstanie tej uczelni w istotny sposób przyczyniło się do rozwoju miasta. Dzisiaj KUL obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwija też nauki matematyczne i przyrodnicze, kształci na nowych kierunkach takich jak: biotechnologia, ekonomia, informatyka czy architektura krajobrazu. Jedną z największych w Polsce szkół wyższych jest działający od 1944 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Uczelnia prowadzi obecnie działalność naukowo-badawczą w ramach dziesięciu wydziałów, gdzie na 39 kierunkach i ponad 120 specjalnościach kształci się rocznie ok. 31 tysięcy studentów. W Lublinie działają też Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy, a także Politechnika Lubelska, która kształci kadrę inżynierską. Ostatnio Politechnika uruchomiła nowe kierunki m.in. inżynierię biomedyczną i mechatronikę. Ofertę edukacyjną Lublina wzbogaca działalność ponad 300 szkół językowych. STUDENCI LUBELSKICH UCZELNI (dane GUS, ) LICZBA STUDENTÓW ROCZNIE kierunki ekonomiczne kierunki humanistyczne, społeczne i prawne kierunki techniczne (IT) kierunki techniczne (bez IT) inne (medyczne, artystyczne, itp.) informator gospodarczy ABSOLWENCI LUBELSKICH UCZELNI (dane GUS, ) LICZBA ABSOLWENTÓW ROCZNIE kierunki ekonomiczne kierunki humanistyczne, społeczne i prawne kierunki techniczne (IT) 517 kierunki techniczne (bez IT) inne (medyczne, artystyczne, itp.) UCZELNIE PAŃSTWOWE Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Medyczny Politechnika Lubelska UCZELNIE PRYWATNE Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza Lubelska Szkoła Biznesu Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie M iędzyuczelniany Instytut Dziennikarstwa i Nauk Społecznych im. Melchiora Wańkowicza w Lublinie

9 Lublin jest coraz częściej wybierany przez studentów zagranicznych. Najwięcej cudzoziemców studiuje na Uniwersytecie Medycznym, który już od 16 lat prowadzi nauczanie medycyny na studiach anglojęzycznych w 4 sekcjach językowych: amerykańskiej, arabskiej, azjatyckiej i europejskiej. Studenci, którzy przyjeżdżają na studia medyczne do Lublina to głównie mieszkańcy USA, Kanady, Skandynawii, Tajwanu i Arabii Saudyjskiej. Wszyscy kształcą się podczas 6-letnich studiów na kierunku lekarskim lub dentystycznym. W planach jest wprowadzenie nauczania farmacji w języku angielskim. Program studiów anglojęzycznych spełnia kryteria unijne, jest także przystosowany do norm edukacyjnych w krajach pochodzenia przyszłych medyków. Lubelska uczelnia posiada akredytację Nowego Yorku i stanu Kalifornia, co pozwala absolwentom podjąć pracę lekarza lub dentysty na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Kiedy program rozpoczął się w 1995 roku, medycynę w języku angielskim studiowało zaledwie 5 studentów. W 2007 roku program liczył już ponad 400 studentów i ponad 100 absolwentów. Dzisiaj na UM w Lublinie medycynę i stomatologię w języku angielskim studiuje 890 osób. ZAGRANICZNI STUDENCI LUBELSKICH UCZELNI (opracowanie własne) LICZBA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH w tym: kraje UE 191 Azja 275 USA i Kanada 259 kraje arabskie 92 Ukraina i Białoruś 505 inne 79 7

10 BADANIA I OSIĄGNIĘCIA LUBELSKICH UCZELNI 8 informator gospodarczy OGRANICZANIE EMISJI METANU DO ATMOSFERY Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska prowadzą badania mające na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery, przy czym zajmują się głównie emisją CH 4 ze składowisk odpadów komunalnych. Badania prowadzone są dwutorowo. Pierwszy kierunek obejmuje ograniczenie niekontrolowanej emisji CH 4 ze składowisk odpadów na drodze intensyfikacji procesu mikrobiologicznego utleniania metanu w materiale porowatym. Drugi dotyczy fermentacji osadów ściekowych z dodatkiem frakcji organicznej odpadów komunalnych, wydzielanej podczas procesu segregacji na składowisku odpadów. prof. dr hab. Lucjan Pawłowski Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Lubelska STERYLIZACJA PLAZMOWA Jest to projekt mający na celu opracowanie i wytworzenie kompaktowego stanowiska z wykorzystaniem plazmy nietermicznej, służącego do sterylizacji różnorodnych materiałów o małej wytrzymałości na wysokie temperatury. Wyniki badań pozwolą na ograniczenie liczby zakażeń szpitalnych oraz wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę komfortu pacjentów i konsumentów. Projektowane urządzenie zostanie również wykorzystane w przyszłości do sterylizacji opakowań i żywności w postaci stałej. prof. Henryka Danuta Stryczewska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska ELEMENTY POLIMEROWE Sposób i urządzenie do badania elementów polimerowych przy oddziaływaniach ślizgowych to tytuł pracy naukowej, która pozwala w sposób nowatorski badać materiały przy określonych warunkach współdziałania i w odpowiednim usytuowaniu geometrycznym np. kable, profile, kształtowniki, folię. Podczas badań mierzy się siłę styczną pomiędzy próbkami. Wykonany został prototyp urządzenia, na którym możliwe jest prowadzenie naukowych badań m.in. doboru materiału na powłoki kabli światłowodowych. Jest to szczególnie istotne w procesie projektowania i budowy nowoczesnych linii szerokopasmowych przy użyciu włókien światłowodowych, umożliwiających korzystanie z Internetu przy szybkości transmisji danych ok. 100 Mb/s. Urządzenie to zostało zgłoszone do ochrony w Polskim, a także Europejskim Biurze Patentowym. dr inż. Tomasz Klepka Katedra Procesów Polimerowych Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska EKOLOGICZNE PALIWO Z DWUTLENKU WĘGLA Opracowanie metody pozyskiwania paliwa z dwutlenku węgla polegało na wykorzystaniu sztucznej fotosyntezy i reakcji chemicznej, podczas której woda oraz dwutlenek węgla, po dodaniu katalizatora i pod wpływem głębokiego ultrafioletu, zamienia się w metanol, który w dalszej kolejności poddawany jest separacji termicznej i syntezie MTG (z metanolu w benzynę). W wyniku tego otrzymuje się syntetyczne węglowodory, które praktycznie nie różnią się od tradycyjnego paliwa. Metoda ta może zostać wykorzystana w przemyśle energetycznym i paliwowym. prof. Dobiesław Nazimek Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11 SZTUCZNA KOŚĆ Przełom w ortopedii i stomatologii implantacyjnej zapowiada unikalny biomateriał wszczepienny nazywany też sztuczną kością. Kompozyt jest nietoksyczny, niealergiczny, elastyczny, poręczny chirurgicznie i stanowi rusztowanie dla nowo tworzącej się kości. Sztuczna kość z powodzeniem przeszła już laboratoryjne próby na zwierzętach. Kolejnym etapem są badania kliniczne na pacjentach. Mają się one rozpocząć dzięki staraniom nowo utworzonej spółki spin-off Medical Inventi Sp. z o.o. Naukowcy spodziewają się, że zastosowanie biomateriału będzie bardzo szerokie: od stomatologii i ortopedii, po medycynę rekonstrukcyjną i weterynarię. prof. Grażyna Ginalska Katedra Biochemii i Biotechnologii Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny w Lublinie prof. inż. Anna Ślósarczyk Katedra Technologii Ceramiki Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE BIAŁEK SERWATKOWYCH Prowadzone badania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych z właściwościami funkcjonalnymi białek oraz polisacharydów i ich wzajemnych interakcjach. Opracowano metodę wykorzystania białek serwatkowych jako substancji zagęszczających i żelujących, które poprawiają teksturę i właściwości reologiczne produktów oraz wzbogacają je w białka o najwyższej wartości odżywczej. Podejmowane są również próby modyfikacji białek w celu poprawy ich właściwości funkcjonalnych. Opracowana została metoda poprawy właściwości pianotwórczych albuminy jaja kurzego. Obecnie trwają prace nad nowymi technologiami produkcji analogów serów topionych, deserów mlecznych z dodatkiem białek serwatkowych oraz jogurtów o obniżonej zawartości tłuszczu. prof. dr hab. Stanisław Mleko Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 9

12 WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU W dzisiejszej dobie współpraca nauki z biznesem to absolutna konieczność, zarówno z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości uczelni, jak i komercjalizacji badań naukowych. Bez współdziałania nauki i przemysłu nie można marzyć o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Najczęstsze obszary współpracy obejmują organizację praktyk studenckich, staży zawodowych z możliwością zatrudnienia, ustalanie tematów prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w gospodarce oraz organizację wspólnych prezentacji, sympozjów i konferencji. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK KONSORCJUM NAUKOWE W 2009 r. powołane zostało Konsorcjum Naukowe skupiające następujące instytucje: Politechnikę Lubelską, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki. Celem Konsorcjum jest integracja środowiska naukowego w działaniach prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych i prac rozwojowych, monitoringu środowiska, nowoczesnych technologii. Główny przedmiot badań stanowią zagrożenia materiałami niebezpiecznymi, w tym azbestem. POLITECHNIKA LUBELSKA 10 informator gospodarczy Pozytywne doświadczenie współpracy z sektorem przemysłowym ma Politechnika Lubelska. Podstawową formą nawiązania kontaktów są umowy o współpracy m.in. z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A., Lubelskim Węglem Bogdanka S.A., firmą RADWAG z Radomia, Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie. Zespół Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej, przy ścisłej współpracy z PZL-Świdnik S.A., prowadzi badania dotyczące innowacyjnych rozwiązań w zakresie zaawansowanych materiałów kompozytowych wdrażanych w przemyśle lotniczym takich jak: materiały stosowane do budowy konstrukcji lotniczych typu inteligentne (SMART) oraz laminaty włóknisto-metalowe. Rolą pracowników Politechniki jest wytwarzanie i diagnozowanie stanu struktury kompozytów w procesie ich produkcji i eksploatacji. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ Centrum zostało utworzone w celu kreowania i promocji postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych pracowników i studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jego misją jest transfer technologii i komercjalizacja wyników badań oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie wyników prac naukowych Uniwersytetu.

13 11

14 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO- TECHNOLOGICZNEGO Sp. z o.o. (www.citt.lublin.pl) - ma na celu zwiększanie konkurencyjności i dynamiki rozwoju regionu lubelskiego m.in. poprzez: tworzenie środowiska innowacyjnego w regionie, pozwalającego na efektywny transfer technologii z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw; promocję lokalnej przedsiębiorczości oraz wspomaganie projektów innowacyjnych, jak również nowych przedsiębiorstw zakładanych przez pracowników i absolwentów uczelni. LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A. (www.pntwl.lublin.pl) - jest przedsięwzięciem partnerskim samorządu regionalnego i lokalnego, jednostek nauki i badań oraz przedsiębiorstw i instytucji wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Głównym celem Parku jest wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez współpracę nauki i biznesu, pozwalającą na efektywny transfer technologii z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw. Na terenie Parku funkcjonuje m.in. Laboratorium Badań Genetycznych i Centralne Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które dysponuje nowoczesną aparaturą i świadczy specjalistyczne usługi w zakresie prowadzenia oznaczeń fizykochemicznych w próbach gleby, wody, pasz, żywności, surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (www.aiplublin.inkubatory.pl) - zrzeszają młodych, wykształconych ludzi, umożliwiając im wdrażanie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą można nabyć tylko i wyłącznie samodzielnie prowadząc swoją działalność. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działają przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Inicjatywa ma na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie do 30 roku życia realizację przedsiębiorczych marzeń poprzez udzielanie pomocy w procesie zakładania działalności gospodarczej oraz wspieranie ich na etapie prowadzenia firmy. 12 informator gospodarczy LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY Sp. z o.o. (ww.lfr.lublin.pl) - spółka zależna Lubelskiej Fundacji Rozwoju mająca na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa lubelskiego poprzez wsparcie m.in. ich przedsięwzięć inwestycyjnych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, rozwój sieci dystrybucji oraz finansowanie ich bieżącej działalności, zapewniając środki na niezbędny w fazie wzrostu kapitał obrotowy. Oferta obejmuje: dostarczanie średnio- lub długookresowego kapitału w wysokości nie przekraczającej równowartości USD, a w ramach tej kwoty pożyczkę (z warunkami spłaty dostosowanymi do potrzeb danego projektu), leasing, a w razie potrzeby pomoc merytoryczną. FUNDUSZ POŻYCZKOWY FUNDACJI OIC POLAND (www.oic.lublin.pl) - oferuje preferencyjnie oprocentowane pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i wynosi 5,26% w skali roku (stan na dzień ). Kwota pojedynczej pożyczki wynosi do PLN, zaś maksymalny okres finansowania to 36 miesięcy (w tym do 6 miesięcy karencji). Pożyczki mogą być przeznaczone na cele związane z rozszerzeniem działalności gospodarczej, m.in. na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptacje lub modernizacje obiektów produkcyjnych, handlowych i usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

15 INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU Działające w Lublinie instytucje okołobiznesowe wspomagają rozwój lokalnej przedsiębiorczości, oferując zrzeszonym w nich przedsiębiorstwom usługi doradcze, promocyjne i szkoleniowe. 13 Business Centre Club Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Lubelska Fundacja Rozwoju Lubelska Izba Rzemieślnicza Lubelski Sejmik Gospodarczy Lubelski Związek Pracodawców Lubelskie Forum Pracodawców Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny Regionalna Izba Gospodarcza Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan

16 HISTORIA LUBELSKIEJ GOSPODARKI Fabryka Wag Hessa, rys. z pocz. XX w (zdjęcie ze zbiorów Ośrodka Brama Grodzka -Teatr NN ) 14 informator gospodarczy Lublin już w XV wieku należał do miast, które dynamicznie rozwijały się gospodarczo. Sprzyjało temu doskonałe położenie geograficzne na szlaku handlowym wiodącym znad Morza Czarnego na zachód Europy. To tu na organizowane cztery razy w roku jarmarki zjeżdżali kupcy z całej Europy, a także z Dalekiego Wschodu. Cieszyły się one opinią najbardziej znanych handlowych wydarzeń międzynarodowych. Kupcy handlowali tu głównie węgierskim winem oraz zbożem i wołami z terenów Ukrainy i Wołynia. Aby zapewnić coraz lepsze warunki dla uczestników jarmarków, w mieście powstawały warsztaty rzemieślnicze, składy kupieckie, kramy. Zakładano jatki, karczmy, młyny i kuźnie. Dzięki jarmarkom rozwijało się nie tylko miasto, ale i region. Prawdziwy rozkwit gospodarczy Lublina przypadł na drugą połowę XIX wieku, kiedy to w mieście zaczęły pojawiać się pierwsze zakłady produkcyjne, mniejsze i większe fabryki oraz wytwórnie. Z uwagi na rolniczy charakter regionu, w Lublinie koncentrowała się nie tylko produkcja, ale i przetwórstwo żywności. Młyny, produkcja cukru i słodu, browary to główne nurty rozwijającego się lubelskiego przemysłu. W 1801 roku, przy ul. Misjonarskiej, Kasper Gorlitz uruchomił pierwszy w mieście browar. Jednak najsłynniejsze zakłady browarnicze powstały 45 lat później, kiedy to w 1846 roku, przy ul. Bernardyńskiej, Karol Rudolf Vetter uruchomił browar, w którym rozpoczął warzenie pierwszego na Lubelszczyźnie piwa bawarskiego. Jednocześnie rozwijało się przetwórstwo mięsa ze słynną bekoniarnią w nowoczesnej rzeźni miejskiej przy ul. Turystycznej. W 1874 roku bracia Edward i Henryk Krauze zakupili młyn wodny Papiernia, który wkrótce rozbudowano tworząc jeden z najnowocześniejszych zespołów przemysłu młynarskiego w kraju. W 1890 roku cukrownia rozpoczęła produkcję lubelskiego cukru. W 1901 roku Sender Zylber uruchomił Fabrykę Wódek i Likierów w dzielnicy Kośminek. W 1909 roku powstały zakłady przemysłu ziemniaczanego. W XIX wieku Lublin stał się jednym z głównych ośrodków przemysłowych Królestwa Polskiego. Zaczął rozwijać się tu przemysł metalowy. Do najważniejszych zakładów tego okresu zaliczały się przede wszystkim: zakłady Plagego i Laśkiewicza produkujące kotły parowe, a po I wojnie także samoloty i karoserie samochodów osobowych i autobusów. W 1864 roku założona została fabryka maszyn i narzędzi rolniczych Wacława Moritza i Mieczysława Wolskiego. To w Lublinie działała największa przed I wojną w Polsce fabryka wag założona przez Wilhelma Hessa, a wyroby garbarni braci Domańskich zdobywały nagrody i medale na światowych wystawach. W okresie II Rzeczpospolitej, w latach , Lublin znalazł się w strefie Centralnego Obszaru Przemysłowego i dzięki temu miasto stało się znaczącym ośrodkiem tego przedsięwzięcia. W 1936 roku, w Lubelskiej Wytwórni Samolotów, rozpoczęła się produkcja nowoczesnych samolotów Mewa, Żubr i Czapla. Intensywnemu uprzemysłowieniu towarzyszyły inwestycje elektryfikacyjne i komunikacyjne, które przerwał wybuch II wojny światowej. Pierwsze lata powojenne były wykorzystane głównie do odbudowy zniszczonego działaniami wojennymi i okupacją miasta. Nacjonalizacja przemysłu spowodowała zamknięcie znanych od pokoleń firm. W ich miejsce powstawały nowe m.in.: Fabryka Samochodów Ciężarowych, Lubelskie Zakłady Graficzne, Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, Fabryka Maszyn Rolniczych.

17 GOSPODARKA Dominujące dziedziny lubelskiej gospodarki obejmują handel, różnorodne usługi oraz przemysł m.in. maszynowy, samochodowy, energetyczny i meblarski. Lublin jest silnym ośrodkiem produkcji spożywczej. Lokalizacja miasta w rolniczym regionie zapewnia doskonałe warunki dla rozwoju przemysłu cukrowniczego, mleczarskiego, mięsnego, piwowarskiego, zbożowo-młynarskiego, tytoniowego, spirytusowego, cukierniczego, zielarskiego i owocowo-warzywnego. Współczesny Lublin to również idealne miejsce do lokalizacji wyspecjalizowanych usług dla biznesu, głównie z uwagi na ogromny potencjał akademicki. W rankingach Lublin jest wymieniany jako jeden z najbardziej atrakcyjnych ośrodków pod inwestycje w zakresie IT i BPO. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG WYBRANEJ SEKCJI (dane GUS, ) ogółem w tym: sektor publiczny 751 sektor prywatny PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG WYBRANYCH FORM PRAWNYCH (dane GUS, ) spółki handlowe spółdzielnie 193 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa państwowe 3 fundacje 312 OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W WYBRANYCH SEKTORACH (dane GUS, ) budownictwo przemysł handel i naprawy zakwaterowanie i gastronomia 723 transport i gospodarka magazynowa działalność finansowa i ubezpieczeniowa SEKTORY WYSOKIEJ SZANSY Strategia Lublin 2020 zakłada polisektorowy rozwój przemysłu w oparciu o wiodące branże: - sektor IT i BPO, - sektor biotechnologii, - sektor samochodowy i maszynowy, - sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, - sektor energetyczny i energii odnawialnej (w przypadku rozpoczęcia eksploatacji gazu łupkowego). Priorytetowymi dla Lublina sektorami inwestycyjnymi są: - produkcja zaawansowana technologicznie, - centra usług wspólnych, - specjalistyczne usługi zdrowotne.

18 PODSTREFA LUBLIN SSE EURO-PARK MIELEC We wrześniu 2007 roku w Lublinie utworzona została podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Głównym celem jej utworzenia było przyspieszenie rozwoju gospodarczego Lublina, zmniejszenie skali bezrobocia, a także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje. Początkowo dla potrzeb Podstrefy zagospodarowano 70 ha terenów typu greenfield, zlokalizowanych w południowo-wschodniej części Lublina, w pobliżu planowanej obwodnicy miasta oraz realizowanego portu lotniczego w Świdniku. Dzisiaj obszar Podstrefy obejmuje ponad 118 ha gruntów, a docelowo rozszerzy się do łącznej powierzchni 200 ha. Obecnie w Podstrefie LUBLIN działa 15 podmiotów gospodarczych, które deklarują utworzenie łącznie 900 nowych miejsc pracy w ciągu 5 najbliższych lat i poniesienie nakładów inwestycyjnych rzędu 545 mln PLN. Wśród nich są producenci m.in. systemów aluminiowych, okien i drzwi PCV, pieców konwektorowych, testów i odczynników diagnostycznych oraz suplementów diety. WARUNKI INWESTOWANIA NA TERENIE PODSTREFY LUBLIN - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, które wydaje ARP S.A. z upoważnienia Ministra Gospodarki, - poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości min. 100 tys. EUR, - prowadzenie działalności przez dużych przedsiębiorców w okresie nie krótszym niż 5 lat od zakończenia inwestycji, dla MŚP 3 lata, - utrzymanie nowoutworzonych miejsc pracy przez dużych przedsiębiorców w okresie nie krótszym niż 5 lat od zakończenia inwestycji, dla MŚP 3 lata. 16 informator gospodarczy PROCEDURY Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie LUBLIN należy: - złożyć Zgłoszenie Inwestora z opisem planowanego projektu inwestycyjnego, - przystąpić do przetargu ogłoszonego przez ARP S.A., - złożyć ofertę w procedurze przetargowej, - otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Podstrefie LUBLIN. OFEROWANA POMOC PUBLICZNA, ZWANA POMOCĄ REGIONALNĄ, UDZIELANA JEST Z TYTUŁU KOSZTÓW: - nowej inwestycji, - tworzenia nowych miejsc pracy. WIELKOŚĆ ZWOLNIENIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU KOSZTÓW NOWEJ INWESTYCJI LUB TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY WYNOSI: - 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych, - 60% dla przedsiębiorców średnich, - 70% dla przedsiębiorców małych. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Podstrefy LUBLIN mogą uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego do r. oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 3 lat.

19 PRZYKŁAD ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY DLA DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY: - zatrudnienie 300 osób - płaca 2 tys. PLN brutto/os. - analizowany okres pracy 24 miesiące - koszt pracy 300 x 2 tys. PLN x 24 miesiące = 14,4 mln PLN Przy uwzględnieniu maksymalnej pomocy regionalnej na poziomie 50% (dla dużych przedsiębiorstw) przysługuje zwolnienie w wysokości 14,4 mln PLN x 50% = 7,2 mln PLN. Wykaz aktów prawnych dotyczących SSE EURO-PARK MIELEC: Szczegółowe informacje: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu SSE EURO-PARK MIELEC ul. Partyzantów 25, Mielec tel.: fax: ZA WYDATKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ UZNAJE SIĘ KOSZTY INWESTYCJI PONIESIONE NA TERENIE PODSTREFY W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA ZWOLNIENIA NA: - nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, - nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, - rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych, - nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez zakup praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

20 JUŻ ZAINWESTOWALI Aliplast to wiodący na rynku producent systemów aluminiowych dla budownictwa. Firma powstała przy udziale belgijskiego koncernu Aliplast Aluminium Systems. Aliplast Polska to jedna ze spółek, która wchodzi w skład międzynarodowej grupy CORIALIS. Na rynku lubelskim działamy od 2002 roku. Koncentrujemy się na projektowaniu, produkcji i dystrybucji architektonicznych systemów profili oraz usługach malowania proszkowego. Nasza oferta obejmuje systemy okienno-drzwiowe, fasadowe, przesuwne, harmonijkowe, jak również systemy zadaszeń i ogrodów zimowych. Dzisiaj, po 9 latach funkcjonowania, Aliplast wzmocnił swoje moce produkcyjne, kilkakrotnie zwiększył swoje obroty (pod względem dynamiki przychodu znajdujemy się w pierwszej trójce systemodawców w Polsce) i kadrę (firma rozpoczynała funkcjonowanie od 15 osób - obecnie w spółkach Aliplast Systemy Aluminiowe i Aliplast Extrusion pracuje łącznie 178 pracowników). Nasze produkty trafiają do blisko 400 odbiorców w kraju i za granicą. W roku 2009 zakończyliśmy pierwszy, ważny etap rozwoju naszej firmy. Rozpoczęliśmy działalność w SSE EURO-PARK MIELEC inwestując w innowacyjny park maszynowy i linię technologiczną oraz nowoczesne zaplecze biurowo-magazynowe. Uruchomiliśmy prasownię profili aluminiowych, pionową linię lakierniczą oraz linię lakierniczą wood colour. Wciąż inwestujemy w nowe technologie i unowocześniamy procesy produkcyjne, przez co zwiększamy swoją konkurencyjność na rynku. Sukces Aliplastu na polskim i europejskim rynku to efekt wielu lat pracy. Bazuje on na doskonałej organizacji struktury naszej firmy, sprawnym procesie zarządzania produkcją, profesjonalnej sprzedaży, wysoce wykwalifikowanej kadrze oraz bazie logistycznej. Na efektywność firmy bez wątpienia wpływ mają również atuty miasta, w którym działamy: jego położenie, sprawne wykorzystywanie środków własnych i funduszy unijnych, obecność prężnego ośrodka akademickiego, inwestycje miejskie poprawiające infrastrukturę drogowo-techniczną oraz telekomunikacyjną. Bardzo istotne są zwolnienia podatkowe oferowane firmom działającym w Strefie Ekonomicznej. Niewątpliwie Lublin jest miastem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości. Pozwala na śmiałe plany inwestycyjne, co jest bardzo istotne w przypadku firmy działającej w naszej branży. Jan Kidaj - Prezes Zarządu Aliplast Sp. z o.o. 18 informator gospodarczy Firma Verano jest producentem grzejników konwektorowych; od 7 lat to jedyny profil naszej działalności. Grzejniki Verano są zainstalowane w tak prestiżowych obiektach jak: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy stadiony piłkarskie budowane z okazji Euro 2012 w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Chorzowie. Nasze grzejniki są zamontowane także w wielu polskich obiektach na czele z krakowskimi Sukiennicami, Zamkiem Królewskim w Sandomierzu i Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Z powodzeniem konkurujemy z zagranicznymi firmami. Eksportujemy swoje wyroby do wielu państw Starego Kontynentu, głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Łotwy i Ukrainy. W związku z tak dynamicznym rozwojem naszej działalności, w 2009 roku zaczęliśmy szukać miejsca na budowę nowej fabryki. Mieliśmy oferty m.in. z Krakowa i Wrocławia. Nasz wybór padł jednak na Lublin. Uznaliśmy, że nową siedzibę firmy umieścimy w powstającej tu właśnie podstrefie ekonomicznej. To było bardzo dobre posunięcie pod wieloma względami. Mocnym atutem Lublina jest bliskość rynków wschodnich z Ukrainą i Rosją na czele; na lokalnym rynku pracy łatwo można znaleźć wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Liczy się też obecność wielu instytucji naukowo - badawczych współpracujących z przedsiębiorstwami. My prowadzimy badania wspólnie z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie. Korzystamy też z wiedzy naukowców z Politechniki Lubelskiej i zatrudniamy absolwentów tej uczelni. Cenimy sobie również dobrą współpracę z Urzędem Miasta Lublin i dostępność funduszy unijnych dla Lublina i Lubelszczyzny, dzięki którym zakupiliśmy m.in. najnowocześniejsze linie produkcyjne. Stała dynamika wzrostu produkcji, rola niekwestionowanego lidera wśród polskich producentów i wprowadzanie nowych produktów powodują, iż planujemy rozbudowę naszej fabryki. Cieszy nas planowane połączenie Lublina z autostradami A2 i A4 drogami S12, S17 i S19 oraz budowa lotniska w Świdniku. Jest to infrastruktura niezwykle Lublinowi potrzebna do dalszego rozwoju. Decyzja o budowie fabryki w Lublinie okazała się trafnym posunięciem. Grzegorz Miazga - Dyrektor Marketingu Verano

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

Odległości do wybranych miast Polski. Odległości do wybranych miast Europy

Odległości do wybranych miast Polski. Odległości do wybranych miast Europy LUBLIN NA MAPIE Lublin to największe miasto Polski Wschodniej, stolica województwa lubelskiego. Jego położenie w bliskim sąsiedztwie granicy Unii Europejskiej ma strategiczne znaczenie zarówno dla mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie.

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie. Fakty i mity Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej Prawie 350 000 mieszkańców 80 000 studentów i 20 000 absolwentów rocznie Ponad Ponad 42 000 zarejestrowanych firm 2 mld

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 348 450 w tym: kobiety 188 251 mężczyźni 160 199 ludność w wieku produkcyjnym 66% mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21,3%

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km²

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² LUBLIN Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955 Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² Ludność w wieku (dane GUS, 30.06.2010): przedprodukcyjnym: 56 577 (16,21%) produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Listopad, 2016 ARP S.A. Oddział w Mielcu / Korzyści z inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 1 Mielec SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

LubLin informator GOSPODARCZY

LubLin informator GOSPODARCZY Lublin INFORMATOR GOSPODARCZY 2 LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 350 462 w tym: kobiety 189 212 mężczyźni 161 250 populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 713 497 ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Lubelskie wita 2015-06-01 11:11:05

Lubelskie wita 2015-06-01 11:11:05 Lubelskie wita 2015-06-01 11:11:05 2 Województwo lubelskie leży przy wschodniej granicy Polski i zarazem Unii Europejskiej. To region, który ze swojego peryferyjnego położenia uczynił atut. W Lublinie,

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy ponad 74 tysiące mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla inwestycji

Wsparcie dla inwestycji POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wsparcie dla inwestycji Konferencja Przemysłu Spożywczego Marek Szostak Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 12 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. KONFERENCJA ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2050 r. Zrównoważony rozwój energetyczny w Województwie Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Ocena aktualności wyzwań strategicznych w obszarze konkurencyjna gospodarka Poznań, 20 września

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy. Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy. Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 4 listopada, 2011 1 Obszary działania ARP SA wdrażanie Funduszy Europejskich dla firm oraz instytucji wspierających

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Prezentacja Honorowego Gospodarza. 8 października 2013

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Prezentacja Honorowego Gospodarza. 8 października 2013 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Prezentacja Honorowego Gospodarza 8 października 2013 Kluczowe fakty 1 - Jedna z 25 największych firm generycznych na świecie Pozycja rynkowa - Ponad 1 mld $ obrotu

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z trzech stref: Parku Naukowo - Technologicznego

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Targowy komfort Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Expo Silesia to nowoczesne Centrum Wystawiennicze w największej polskiej aglomeracji przemysłowej. Dysponujemy 13,5 tysiąca m 2 powierzchni ekspozycyjnej

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia 20 187 km 2

Powierzchnia 20 187 km 2 podlaskie Powierzchnia 20 187 km 2 Liczba ludności: 1 194 965 - w tym w miastach 60,04 % Gęstość zaludnienia 59 osób/km 2 Główne miasto Białystok Większe miasta Suwałki, Łomża, Augustów, w regionie Bielsk

Bardziej szczegółowo

Kielecki Park Technologiczny

Kielecki Park Technologiczny Kielecki Park Technologiczny (KPT) to wielofunkcyjny teren aktywności gospodarczej, który powstał dla ludzi wiążących swoją przyszłość z innowacjami i nowymi technologiami. KPT to jedno z największych

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski, w centrum Europy

W centrum Polski, w centrum Europy W centrum Polski, w centrum Europy -Sektory strategiczne, specjalizacje regionalne Łódź, 20 maj 2013 r. Atuty regionu - Nauka Kapitał naukowy: 7 publicznych wyższych uczelni: - Politechnika Łódzka - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 2 Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii z 1,6 mln mieszkańców. Od lat to jedna z najzamożniejszych aglomeracji świata. Aglomeracja nad Dunajem leży we wschodniej

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2011 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo