CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER"

Transkrypt

1 CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem? Niektóre przedsięwzięcia realizowane w każdej firmie wykraczają poza standardowe czynności realizowane przez poszczególne działy przedsiębiorstwa. Takie działania jak restrukturyzacja przedsiębiorstwa, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, innowacyjne wdrożenia wymagają stworzenia wielodyscyplinarnego zespołu zrzeszającego specjalistów z wielu działów przedsiębiorstwa od Działu zakupów poprzez Działy produkcji, finansowe i techniczne na Dziale sprzedaży i Kadrach kończąc. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom nowoc zesnyc h narzędzi i metodologii stosowanej w zarządzaniu projektami oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Warsztat odpowie na pytanie: jak właściwie zaplanować i zakończyć sukcesem projekt w wyznaczonym czasie i w ramach dostępnych środków? Podstawowym c elem szkolenia jest: Pozyskanie wiedzy na temat sprawnej i efektywnej realizacji projektu Minimalizacja kosztów realizacji projektu Lepsze wykorzystanie zasobów firmy ludzi, sprzętu i majątku przedsiębiorstwa Stworzenie formalnych wytycznych od organizacji zespołów projektowych w firmie Usprawnienie organizacji firmy, poprzez lepsze zarządzanie zespołami projektowymi Stworzenie metodologii zmian a w konsekwencji minimalizacja liczby popełnianych błędów Stworzenie bazy wiedzy na temat realizacji specjalnych przedsięwzięć w przedsiębiorstwie Szkolenie pozwoli uc zestnikom na: Określenie kryteriów wyboru kierownika projektu, członków zespołów projektowych Zidentyfikowanie działań wstępnych, ważnych dla realizacji projektu Określenie zakresu obowiązków i kompetencji decyzyjnych kierownika oraz członków zespołu projektowego Pozyskanie wiedzy, w jaki sposób należy realistycznie szacować nakład czasu, określić niezbędne zasoby i zaplanować koszty Zidentyfikowanie krytycznych elementów w projekcie Zapoznanie się ze sposobami koordynacji zasobów firmy (ludzi i sprzętu)podczas realizacji kilku projektów Pozyskanie wiedzy na temat narzędzi wspomagających przebieg projektu Zapoznanie się z nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym prace projektowe PROGRAM SZKOLENIA: 1. Projekt a rutynowe przedsięwzięc ie Co to jest projekt? Jak rozpocząć pracę nad projektem? Najpopularniejsze metodologie realizacji projektów Etapy projektu oraz cykl życia projektu Klient projektu i jego wymagania Interesariusze projektu Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej Organizacja i struktura projektu Definiowanie zakresu projektu oprac owywanie wizji projektu - ć wic zenie 2. Definiowanie c elów projektu Jak wyznaczyć cele projektu? Konflikty celów Cele ogólne a szczegółowe Matryca celów projektu Warsztat: definiowanie c elów, matryc a c elów projektu

2 3. Z arządzanie zasobami ludzkimi - budowa zespołów projektowyc h, podział ról Dec ydent - wybór kierownika projektu spośród pracowników - decyzja o wykorzystaniu metod Project Management - oszacowanie nakładów i kosztów - włączenie projektu w istniejącą strukturę organizacyjną firmy - wspieranie projektu i przedstawianie jego wyników na zewnątrz - koordynowanie przebiegu wielu pojedynczych projektów Kiero wnik p ro jektu - wybór członków zespołu projektowego z działów firmy - planowanie terminów i niezbędnych zasobów osobowych kierowanie projektem - nadzór nad postępem prac i kosztami - kierowanie, informowanie i motywowanie członków zespołu - dokumentowanie i postępu prac i kosztów - zapewnienie kontaktu z klientem C zło nek zesp o łu p ro jekto weg o - kalkulowanie kosztów - planowanie czasu - realizowanie etapów projektu w ramach zaplanowanego czasu i kosztów - współpraca z innymi działami - informowanie o postępach prac kierownika projektu Stała i zmienna struktura projektowa Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu Priorytetowość w projekcie Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych zarządzanie wieloprojektowe 4. Definiowanie zakresu projektu Przyg o to wanie p ro jektu wstępne studium wykonalności zlecenie projektowe karta projektu Start projektu sesja startowa podział projektu na fazy i moduły Dokumentac ja na potrzeby projektu teczka projektu zdefiniowanie obiegu dokumentów podręcznik projektowy dokumentacja techniczna projektu Planowanie w projekc ie plan struktury projektu (WBS), struktura podziału pracy w projekcie oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, itd.) planowanie cyklu realizacji i czasu (CPM) planowanie czasu (harmonogram, GANTT, metoda PERT itd.) jak zrealizować projekt na czas, dotrzymać terminów podczas realizacji projektu? jak monitorować postępy projektu? ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów (metody redukcji kosztów stałych) Warsztat: definiowanie nakładu c zasu prac y, przypisywanie zasobów Definiowanie zakresu projektu w tym definiowanie struktury prac, tworzenie t WBS, nakładu c zasu prac y oraz harmonogramu i zasobów budowa harmonogramu rzec zowego - ć wic zenie 5. Planowanie i kontrola kosztów w projekc ie Jak zrealizować projekt zgodnie z budżetem? Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie W jaki sposób odpowiednio wycenić użycie zasobów? Jak wycenić materiały? Sposoby kalkulacji kosztów

3 Budżet projektu Jak skutecznie prognozować wielkość budżetu? Harmonogram finansowy Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów) Warsztat: Tworzenie harmonogramu finansowego 6. Analiza ryzyka związaneg o z p ro jektem W jaki sposób kontrolować i nadzorować ryzyko w realizac ji projektu? Źródła ryzyka PORTFOLIO ryzyka Analiza ryzyka związanego z umowami Zarządzanie i kontrola ryzyka Metody redukcji ryzyka w projekcie Warsztat: Two rzenie Po rtfo lio ryzyka 7. Realizac ja projektu Zarządzanie zmianą w projekcie Podejmowanie decyzyji o zmianie Metody kompensowania zmian, karty odstępstw i zmian Konsekwencje zmian w projekcie METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Nasze warsztaty są: Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy. Warsztaty są konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie. Angażujące, ponieważ ćwiczenia angażują umysł i emocje Uczestników. Warsztaty służą rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wzmacniają motywację. Projektując szkolenia, stawiamy c ztery założenia: prezentowana wiedza wynika z praktyki materiał służy inspirowaniu zmian materiał zapada w pamięć wiedza przekształcana jest w konkretne umiejętności Wykorzystujemy następując e metody: Sekwencja 3PZ - powiedz, pokaż, przećwicz, zastosuj. Formuła ZUUZ - zobacz, usłysz, ustosunkuj się, zapisz. Podręcznik szkoleniowy jest specjalnie zaprojektowany by wspomagał twórczą pracę i zapamiętywanie. Ćwiczenie umiejętności w kilkuosobowych zespołach. Studium przypadku (case studies) - analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności: kierowników projektów liderów wdrażania zmian

4 członków zespołów projektowych kierownictwa wyższego szczebla szefów biur projektów PMO (Project Management Office) project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE: d r Marek Kasp erek Doktor zarządzania na kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym. Kierownik studiów podyplomowych " Z arządzanie Projektem Europejskim" p. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek, współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektem, planowania i organizacji projektów, efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwie. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami, ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów dla kilku tysięcy menedżerów projektów i członków zespołów projektowych. Konsultant i doradca - zrealizował 9000 godzin g o d doradztwa z zakresu zarządzania projektami i podnoszenia produktywnośc i. Ekspert odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu: - opracowania analizy strategicznej i tworzenia strategii, - analizy prawnej i ekonomicznej, - analizy innowacyjności - stworzenia metodyki zarządzania projektem dla wielu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych m.in. Orlen Oil SA, Hoger Sp. z o.o, ARMAK Sp. z o.o, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Południowy Koncern Energetyczny S.A, Centrum Logistyczno - Dystrybucyjne No Limit, Apreo Logistics SA, Wojskowe Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich, Voxel SA, Collect Consulting. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu. Publikac je: Zarządzanie projektem Project Management. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych Planowanie i organizacja projektów logistycznych Koncepcja i typologia projektów logistycznych Logistyka jako narzędzie redukcji kosztów i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE: maja 2014r. - MŁYN JAC KA Hotel & Spa**** Wadowice, Jaroszowice 234 Młyn Jac ka Hotel & Spa S p a **** ekskluzywny, nowo otwarty hotel w odrestaurowanym młynie u stóp Beskidu Małego. Stanowi doskonałe połączenie konstrukcji postindustrialnej z oryginalnym wystrojem, nowoczesną architekturą. Hotel nagrodzony w konkursie - Debiut Roku, Hotel z pomysłem. Goście mają do swojej dyspozycji wykwintną gastronomię - Restauracja Spichlerz Smaków, relaksujące SPA, kryty basen, jacuzzi z hydromasażem. Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00-22:00. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 Cena szkolenia wynosi 1590 zł brutto Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1500 zł brutto

5 Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1090 zł brutto Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto C ena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z trenerem, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, bezpłatny Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego. Korzystanie z Centrum Wellness. WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: Katarzyna C wigon tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Joanna Jarosz - O polka tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Serdecznie zapraszamy! Ta strona używa plików cookies Zamknij Więcej informacji o plikach cookies

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu A k a d e m i a Utrzymania Ruchu 2013 W aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu WARSZTATY MANAGERSKIE DLA OSÓB ODPOWIADAJACYCH ZA SPRAWNE FUNKCJONOWANIE DZIAŁÓW TECHNICZNYCH, UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje PMI Award 2013 Edukacja mobilna Uczysz się kiedy chcesz i gdzie chcesz Wiedza podana w wygodnych do czytania porcjach

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo