Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom podjęła inicjatywę przeprowadzania warsztatów biznesowo menedżerskich. Powstały one z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie ludzi przedsiębiorczych, pragnących założyć własną firmę. Niniejsze opracowanie, stanowi źródło wiedzy oraz narzędzie wspomagające zdobywanie wiadomości i umiejętności z zakresu zastosowań komputera w firmie. Omawiane zagadnienia pozwalają krok po kroku osiągać coraz wyższy stopień wtajemniczenia i dzięki temu rozwiązywać różnorodne problemy. Mogą nimi być przykładowo: napisanie podania, konspektu lub listu, przeprowadzenie kalkulacji dowolnego przedsięwzięcia, zaprojektowanie wizytówki, reklamówki firmy, korzystanie z zasobów i usług Internetu, pracy w lokalnej sieci komputerowej itd. Publikacja ta nie jest jedyną na ten temat i nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. Warto zdobywać dodatkowe informacje także z innych źródeł. Cel główny CELE SZKOLENIA Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej Cele pomocnicze Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera w firmie u już zatrudnionych lub chcących podjąć pracę. Wzrost wydajności wszystkich pracowników firmy, którzy w swojej pracy korzystają z komputera. Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną. Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników. Przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; Wprowadzenie i ujednolicenie bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; Umożliwienie przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej z zachowaniem jednolitych umiejętności z zakresu TI. -1-

2 WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W FIRMIE 1. Podstawy technik informatycznych uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej (TI). Posiądą wiedzę na temat budowy komputera klasy PC. Poznają i prawidłowo będą interpretować pojęcia TI takie jak np.: hardware i software. Ponadto przedstawione zostaną różne możliwości zastosowania oprogramowania użytkowego potrzebnego w codziennej pracy oraz możliwości wykorzystania sieci komputerowych w celu wysyłania i odbierania dokumentów, współpracy z kontrahentami, kierunki rozwoju e-handlu, itp. Uczestnicy szkolenia zostaną także zapoznani z zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników komputera. Zostanie omówione znaczenie czynników zewnętrznych wiążących się bezpośrednio z użytkowaniem sprzętu komputerowego. Uczestnicy dowiedzą się również o podstawowych aspektach prawnych związanych z TI, dotyczących konieczności posiadania wyłącznie legalnego oprogramowania. 2. Użytkowanie komputerów uczestnicy szkolenia opanują podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Zostanie omówione i utrwalone ustalanie najważniejszych parametrów konfiguracyjnych, umiejętność korzystania z pomocy oraz znajomość zasad postępowania w przypadku zawieszenia działania programu. Nacisk ćwiczeń będzie w szczególności położony na wprawę w efektywnym korzystaniu z pulpitu, posługiwaniu się ikonami i oknami. Uczestnikom zostaną także przedstawione sposoby bezpiecznego zarządzania plikami i folderami, a także sposoby kopiowania, przenoszenia i usuwania plików i folderów oraz możliwości kompresji i dekompresji zawartości dysków w celu polepszenia wydajności pracy. Zostanie także przekazana wiedza w zakresie ochrony antywirusowej komputera oraz efektywne wykorzystanie programów antywirusowych dostępnych na polskim rynku. 3. Przetwarzanie tekstów uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak w prosty i przejrzysty sposób sporządzić dokumenty potrzebne przy zakładaniu własnej firmy. Zostaną omówione zadania o charakterze podstawowym związane z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów oraz możliwości przygotowania elektronicznych pism gotowych do rozpowszechniania za pomocą wbudowanego w komputer fax-modemu lub sieci Internet. Przedstawione zostaną sposoby kopiowania, przenoszenia fragmentów tekstu w obrębie zarówno jednego jak i kilku dokumentów. Ponadto zostaną przedstawione możliwości i techniki bardziej zaawansowane związane z rozbudowanymi możliwościami obecnych edytorów teksu. Przedstawione zostanie także osadzanie w dokumencie tabel, ich formatowanie oraz funkcje umieszczania w piśmie grafik, symboli, itp. 4. Arkusze kalkulacyjne uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione możliwości i istota korzystania z arkusza kalkulacyjnego jako programu niezbędnego zarówno w małej jak i dużej firmie. Kładziony będzie nacisk na zrozumienie i umiejętność wykonania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w tworzeniu własnej firmy jak również w sprawnym jej zarządzaniu. Omówione będą również możliwości tworzenia formuł matematycznych i logicznych oraz sposoby wykorzystywania funkcji matematycznych i statystycznych do tworzenia wykazów, raportów i zestawień zawierających tabele, wykresy i grafikę potrzebnych w wszelkiego rodzaju firmach. 5. Bazy danych uczestnicy szkolenia dowiedzą się o możliwościach jakie płyną z umiejętności wykorzystywania baz danych podczas wszelkiego rodzaju katalogowania, grupowania i -2-

3 segregowania danych pracowników, materiałów czy też np. sprzętu w prosperującej firmie. Przedstawione zostaną podstawowe zasady tworzenia i wykorzystania baz danych. Przećwiczone będą umiejętności uczestników szkolenia w posługiwaniu się programem do obsługi baz danych. Każdy nabędzie umiejętność sposobu tworzenia i modyfikacji tabel, zapytań i formularzy oraz gotowych raportów w postaci elektronicznej gotowych do wysłania fax-modemem lub pocztą elektroniczną. Zostaną także omówione sposoby budowy relacji pomiędzy tabelami oraz umiejętność wyboru informacji zawartych w tabelach bazy. 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna uczestnicy szkolenia zostaną przeszkoleni w biegłym posługiwaniu się programem do tworzenia prezentacji. Zostaną omówione przykłady wykorzystania programu w firmie np. podczas graficznej prezentacji osiągnięć firmy na zebraniu zarządu. Każdy uczestnik nabędzie umiejętność wykonywania następujących zadań: tworzenie, formatowanie, modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania. Zostaną także omówione sposoby kopiowania i przenoszenia tekstu, obrazów, rysunków i wykresów w obrębie danej prezentacji jak również pomiędzy różnymi dokumentami. Przedstawione i omówione będą również sposoby edycji obrazów, wykresów i rysunków a także rodzaje efektów przejść pomiędzy slajdami. 7. Usługi w sieciach informatycznych uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami i terminami związanymi z wykorzystaniem Internetu i znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa z tym związanych. Każdy uczestnik będzie umiał wykonać zadania polegające na wyszukiwaniu informacji w sieci www stosując przeglądarkę stron www i dostępne narzędzia wyszukiwania. Omówione zostanie tworzenie zakładek, drukowanie oraz podstawowa edycja stron www. Następnie zostanie omówione posługiwanie się pocztą elektroniczną. Przedstawione zostaną w prosty i przejrzysty sposób podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące korespondencji elektronicznej jak zakładanie konta owego a następnie tworzenie, edycja i wysyłanie a, przesyłanie załączników itp. PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z KOMPUTEREM I. Uruchamianie komputera 1 1. Sprawdź czy wtyczka przewodu zasilającego komputer i monitor jest podłączona do gniazdka z prądem posiadającego przewód zerowy, tzw. bolec. 2. Włącz zasilanie komputera (przycisk oznaczony napisem POWER lub I/O). 3. Następuje start systemu operacyjnego Microsoft Windows. 4. Na pytanie komputera o nazwę i hasło użytkownika wpisz: 1 Microsoft Press: Podręcznik użytkownika Windows 95, Warszawa

4 5. Pojawi się pulpit Windows użytkownik: nazwa użytkownika hasło: hasło użytkownika (na ekranie pojawi się: ******) II. Praca w Windows 1. Aby uruchomić dowolny program: (trzy sposoby) a. kliknij dwukrotnie myszką jego skrót na pulpicie, lub b. kliknij oraz najedź na następnie odszukaj i kliknij żądany program, lub c. kliknij dwukrotnie myszką ikonę na pulpicie, 2. Praca z oknem: kliknij dwukrotnie myszką ikonę następnie odszukaj i kliknij dwukrotnie żądany program. polecenie: Zwiń do paska => polecenie: Cały ekran / okno => polecenie: Zakończ program => Uwaga! Te trzy polecenia znajdują się w prawym górnym rogu każdego okna. III. Wyłączanie komputera Zakończ pracę wszystkich programów używając polecenia "Zakończ program". -4-

5 1. Kliknij, następnie najedź na wybierz potwierdź całość klikając 2. Komputer wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. 3. Wyjmij wtyczki przewodu zasilającego komputer i monitor z gniazdka z prądem. ELEMENTY OKNA - PRACA Z OKNEM pasek menu pasek narzędzi zamknij cały ekran zwiń do paska foldery, dokumenty, programy suwaki (góra, dół, lewo, prawo) Folder - jest to zbiór plików lub innych folderów. PRACA Z PLIKAMI I FOLDERAMI 2 Foldery mogą mieć dowolne nazwy, lecz ich ikony wyglądają zawsze tak samo. Oto przykład dwóch folderów o nazwach: Windows oraz Scan 2 M. Rocki: Elementy informatyki, Warszawa

6 Plik jest to zapisana informacja (dokument, obrazek, program, itp.) Pliki mogą mieć dowolne nazwy, a także dowolnie mogą wyglądać ich ikony. Oto przykład trzech plików o nazwach: Autoexec, Scandisk oraz Cmpagent Aby odnaleźć plik lub folder 1. Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Znajdź. 2. Kliknij "Pliki lub foldery". 3. W polu "Nazwa" wpisz wszystkie części nazwy pliku. 4. Kliknij przycisk "Znajdź teraz". Aby otworzyć używany wcześniej dokument 1. Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż "Dokumenty". 2. Kliknij dokument, który chcesz otworzyć. Aby zapoznać się z zawartością komputera W systemie Windows efekty twojej pracy zapisywane są w plikach, a te w folderach. Możesz oglądać pliki i zawartość folderów po kliknięciu ikony "Mój komputer. Wewnątrz możesz zobaczyć listę wszystkich dysków w Twoim komputerze, np.: Dwukrotnie kliknij ikonę jednego z nich, aby obejrzeć zawartość. W oknie dysku możesz obejrzeć pliki i foldery, które on zawiera. Foldery mogą zawierać pliki, programy lub inne foldery. 1. Kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer". 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku, który chcesz obejrzeć. 3. Aby uruchomić program albo otworzyć plik lub folder, kliknij go dwukrotnie. Aby skopiować plik lub folder 1. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" kliknij plik lub folder, który chcesz skopiować. 2. W menu "Edycja" kliknij polecenie "Kopiuj". 3. Otwórz folder lub dysk, na którym chcesz umieścić kopię. 4. W menu "Edycja" kliknij polecenie "Wklej". Aby usunąć plik lub folder 1. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" zlokalizuj plik lub folder, który chcesz usunąć. 2. Kliknij plik lub folder. 3. W menu "Plik" kliknij polecenie "Usuń" i potwierdź operację naciskając "Tak". -6-

7 Aby skopiować plik na dyskietkę 1. Włóż dyskietkę do stacji dysków. 2. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" kliknij plik, który chcesz skopiować. 3. W menu "Plik" wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij dyskietkę, na którą chcesz skopiować plik. Aby utworzyć nowy folder 1. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" otwórz folder, w którym chcesz utworzyć nowy folder. 2. W menu "Plik" wskaż polecenie "Nowy obiekt", a następnie kliknij "Folder". Nowy folder zostanie wyświetlony z nazwą tymczasową. 3. Wpisz nazwę foldera, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby zmienić nazwę pliku lub foldera 1. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" kliknij plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić. 2. W menu "Plik" kliknij polecenie "Zmień nazwę". 3. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER. AKCESORIA WINDOWS 3 Kalkulator Program Kalkulator może być używany w widoku standardowym do wykonywania prostych obliczeń, a w widoku profesjonalnym do wykonywania bardziej zaawansowanych obliczeń, również statystycznych. Notatnik Notatnik służy do tworzenia i edycji plików tekstowych, które nie wymagają formatowania i są mniejsze niż 64KB. Notatnik otwiera tekst tylko w formacie ASCII (tylko tekst). Aby tworzyć lub edytować pliki tekstowe wymagające formatowania albo większe niż 64KB, użyj programu WordPad. 3 B. Łopuch: Poznaj swój komputer, Warszawa

8 Uwaga! Aby odnaleźć żądany program, kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Programy, a następnie polecenie Akcesoria. MICROSOFT OFFICE EDYTOR TEKSTU: MICROSOFT WORD Microsoft Word 4 jest nowoczesnym edytorem tekstu, wchodzącym w skład pakietu Microsoft Office, umożliwiającym łatwe tworzenie i modyfikowanie dokumentów. Użytkownicy, którzy nie znają jeszcze programu Microsoft Word, odkryją, że jego nowe, interakcyjne narzędzia wraz z pozostałymi cechami umożliwiają szybkie opanowanie obsługi programu. Bardziej doświadczeni użytkownicy przekonają się, że nowe narzędzia i poszerzone możliwości programu w jeszcze większym stopniu ułatwiają tworzenie dokumentów. I. Tworzenie nowego dokumentu 1. Z menu "Plik" wybierz polecenie "Nowy". 2. Aby utworzyć nowy pusty dokument, kliknij kartę "Ogólne". 3. Następnie dwukrotnie kliknij ikonę "Pusty dokument". lub kliknij II. Otwieranie istniejącego dokumentu 1. Kliknij przycisk "Otwórz". 2. W polu "Szukaj" w, kliknij literę dysku, nazwę folderu lub miejsca w Internecie, w którym znajduje się dokument. 3. Na liście folderów dwukrotnie klikaj nazwy folderów do momentu otwarcia folderu zawierającego odpowiedni dokument. 4. Dwukrotnie kliknij nazwę dokumentu, który chcesz otworzyć. lub kliknij 4 Microsoft Press: Podręcznik użytkownika: Pakiet Microsoft Office.- Word -8-

9 III. Zapisywanie nowego, jeszcze nie nazwanego dokumentu 1. Kliknij przycisk "Zapisz". 2. Aby zapisać dokument w innym folderze, w polu "Zapisz" w wybierz inny dysk lub na liście folderów dwukrotnie kliknij inny folder. Aby zapisać dokument w innym folderze, kliknij przycisk "Utwórz nowy folder". 3. W pole "Nazwa pliku" wpisz nazwę dokumentu. W razie potrzeby można stosować długie, opisowe nazwy plików. 4. Kliknij przycisk "Zapisz". IV. Zapisywanie istniejącego dokumentu 1. Kliknij przycisk "Zapisz" V. Zamykanie dokumentu 1. Z menu "Plik" wybierz polecenie "Zamknij". VI. Zmiana kroju pisma 1. Z paska narzędzi wybierz odpowiedni rodzaj czcionki i jej wielkość 2. Z paska narzędzi wybierz odpowiedni styl czcionki VII. Wyrównywanie tekstu pogrubiona pochylona podkreślona 1. Aby wyrównać tekst do lewej/środka/prawej/obydwu stron kartki naciśnij VIII. Wstawianie rysunku lub innego obiektu z Clip Gallery 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz wstawić rysunek lub inny obiekt z "Clip Gallery". 2. W menu Wstaw wskaż podmenu Rysunek, a następnie wybierz polecenie "ClipArt" i kliknij kartę "ClipArt" lub "Rysunki". 3. Kliknij odpowiednią kategorię, a następnie dwukrotnie kliknij wybrany obraz. IX. Obramowanie i cieniowanie 1. Obramowanie i cieniowanie strony a. Z menu "Format" wybierz polecenie "Obramowanie i cieniowanie" i kliknij kartę "Obramowanie strony" b. Następnie wybierz żądane opcje obramowania strony. Aby otrzymać żądany wygląd, wybierz styl linii, określ jej kolor i szerokość lub wybierz jeden ze stylów ozdobnych. c. Kliknij przycisk "Opcje", aby ustawić odległość między obramowaniem a brzegiem strony, oraz aby określić, czy obramowanie ma zawierać nagłówek i stopkę. d. Po ustawieniu wszystkich opcji można określić, czy obramowanie ma dotyczyć całego dokumentu czy tylko jego części. X. Tabele Każda tabela składa się z wierszy i kolumn zawierających komórki, które wypełnia się tekstem lub rysunkami. Tabeli można użyć do wyrównania liczb w kolumnach, aby następnie te liczby posortować i dokonać obliczeń z ich użyciem. Można jej również użyć do ułożenia tekstu i rysunków, na przykład w celu rozmieszczenia akapitów obok siebie. -9-

10 Aby utworzyć pustą tabelę, należy: 1. Kliknąć przycisk "Wstaw tabelę" i przeciągnąć myszą, aby wybrać odpowiednią liczbę wierszy i kolumn. Aby zmienić lub usunąć obramowania, należy: 1. Kliknąć przycisk "Tabele i krawędzie" na pasku narzędzi "Standardowy". 2. Następnie należy na pasku narzędzi wybrać nowy rodzaj obramowania, a więc jego szerokość, kolor i linię, po czym narysować nowe obramowanie na dotychczasowym przy użyciu narzędzia uruchamianego za pomocą przycisku "Rysuj tabelę". XI. Sprawdzanie pisowni i gramatyki Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word może być dokonywane na dwa sposoby: a. Automatyczne sprawdzanie dokumentu podczas pisania z podkreślaniem przypuszczalnych błędów pisowni lub gramatyki. b. Sprawdzenie pisowni i gramatyki całego dokumentu po zakończeniu tworzenia dokumentu. 1. Z paska narzędzi wybierz ikonę "Pisownia i gramatyka". XII. Podgląd wydruku 1. Kliknij przycisk "Podgląd wydruku" XIII. Drukowanie 1. Kliknij przycisk "Drukuj" XIV. Przypisy 1. Aby utworzyć przypis naciśnij kombinację klawiszy prawy ALT + J XV. Zaznaczanie tekstu i elementów graficznych za pomocą myszy Aby zaznaczyć: Dowolny fragment tekstu Wyraz Grafikę Wiersz tekstu Więcej niż jeden wiersz tekstu Wykonaj poniższą czynność: Przeciągnij wskaźnik myszy nad tekstem. Dwukrotnie kliknij wyraz. Kliknij rysunek. Przesuń wskaźnik na lewo od wiersza w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij. Przesuń wskaźnik na lewo od wierszy w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie przeciągnij w górę lub w dół. -10-

11 Zdanie Akapit Kilka akapitów Duży fragment tekstu Cały dokument Nagłówki i stopki Komentarze, przypisy Pionowy blok tekstu Wciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij gdziekolwiek w zdaniu. Przesuń wskaźnik na lewo od akapitu w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij dwukrotnie. Innym sposobem jest trzykrotne kliknięcie gdziekolwiek w akapicie. Przesuń wskaźnik na lewo od akapitów w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie dwukrotnie kliknij i przeciągnij w górę lub w dół. Kliknij początek fragmentu, przewiń dokument do końca tego fragmentu, a następnie wciśnij klawisz SHIFT i kliknij. Przesuń wskaźnik na lewo od tekstu dokumentu w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij trzykrotnie. W widoku normalnym wybierz polecenie Nagłówek i stopka z menu Widok; w widoku układu strony dwukrotnie kliknij przyciemniony tekst nagłówka lub stopki. Następnie przesuń wskaźnik na lewo od nagłówka lub stopki w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, po czym kliknij trzykrotnie. Kliknij okienko, przesuń wskaźnik na lewo od tekstu w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie trzykrotnie kliknij. Wciśnij klawisz ALT, a następnie przeciągnij. MICROSOFT OFFICE ARKUSZ KALKULACYJNY: MICROSOFT EXCEL Microsoft Excel 5 jest nowoczesnym arkuszem kalkulacyjnym, wchodzącym w skład pakietu Microsoft Office, umożliwiającym łatwe tworzenie i modyfikowanie skoroszytów, arkuszy oraz wykresów. Użytkownicy, którzy nie znają jeszcze programu Microsoft Excel, odkryją, że jego nowe, interakcyjne narzędzia wraz z pozostałymi cechami umożliwiają szybkie opanowanie obsługi programu. Bardziej doświadczeni użytkownicy przekonają się, że nowe narzędzia i poszerzone możliwości programu w jeszcze większym stopniu ułatwiają tworzenie własnych skoroszytów, arkuszy oraz wykresów. I. Tworzenie nowego skoroszytu 1. W menu "Plik" kliknij polecenie "Nowy". 2. Aby utworzyć nowy, pusty skoroszyt, kliknij kartę "Ogólne", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę "Skoroszyt". 5 Microsoft Press: Podręcznik użytkownika: Pakiet Microsoft Office.- Excel -11-

12 Aby utworzyć skoroszyt na podstawie szablonu, kliknij kartę Arkusze kalkulacyjne albo kartę z listą szablonów niestandardowych, a następnie dwukrotnie kliknij szablon typu skoroszytu, który chcesz utworzyć. Uwaga! Jeśli w oknie dialogowym "Nowy" nie jest wyświetlany żądany szablon, upewnij się, czy szablon jest zainstalowany i umieszczony we właściwym folderze. II. Otwieranie istniejącego skoroszytu 1. Kliknij przycisk "Otwórz". 2. W polu "Szukaj" w kliknij dysk, folder lub lokalizację internetową zawierającą skoroszyt. 3. Na liście folderów dwukrotnie klikaj foldery, aż uda ci się otworzyć folder zawierający żądany skoroszyt. Jeśli nie możesz znaleźć skoroszytu na liście folderów, możesz go poszukać. 4. Kliknij dwukrotnie skoroszyt, który chcesz otworzyć. Uwaga! Początkowo na liście w oknie dialogowym umieszczone są tylko pliki Microsoft Excel. Aby otworzyć plik innego typu, kliknij żądany format pliku w polu "Pliki typu", a następnie dwukrotnie kliknij nazwę pliku na liście folderów. Możesz także wpisać rozszerzenie nazwy pliku w polu "Nazwa pliku", a następnie kliknąć przycisk "Znajdź teraz". Na przykład można wpisać *.wk4, aby znaleźć pliki programu Lotus w wersji 4.0. Wskazówka Aby otworzyć ostatnio używany plik, kliknij nazwę pliku w dolnej części menu Plik. Jeśli ostatnio używany plik nie jest tam wyświetlany, kliknij polecenie "Opcje" w menu "Narzędzia", kliknij kartę "Ogólne", a następnie zaznacz pole wyboru "Lista ostatnio używanych plików". III. Zapisywanie nowego, jeszcze nie nazwanego skoroszytu 1. Kliknij przycisk "Zapisz". 2. Aby zapisać skoroszyt w innym folderze, w polu "Zapis"z w wybierz inny dysk lub na liście folderów dwukrotnie kliknij inny folder. Aby zapisać skoroszyt w innym folderze, kliknij przycisk "Utwórz nowy folder". 3. W pole "Nazwa pliku" wpisz nazwę skoroszytu. W razie potrzeby można stosować długie, opisowe nazwy plików. 4. Kliknij przycisk "Zapisz". Uwaga! Aby umożliwić szybki dostęp do skoroszytu, można zapisać go w folderze "Ulubione". Aby w polu Zapisz w wyświetlić folder "Ulubione", należy kliknąć przycisk "Sprawdź w folderze ulubione". Wskazówka -12-

13 Aby ułatwić w przyszłości szybką identyfikację i odnalezienie skoroszytu, należy z menu "Plik" wybrać polecenie "Właściwości". Następnie na karcie "Podsumowanie" należy wpisać dane, takie jak tytuł skoroszytu, temat, autor, słowa kluczowe i komentarze. Umożliwi to wyszukiwanie skoroszytu według specyficznych właściwości pliku, takich jak autor, temat lub tytuł. IV. Zapisywanie istniejącego skoroszytu 1. Kliknij przycisk "Zapisz". V. Zamykanie skoroszytu 1. Z menu "Plik" wybierz polecenie "Zamknij". Aby zamknąć wszystkie otwarte skoroszyty, nie kończąc jednocześnie programu, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, po czym z menu "Plik" wybierz polecenie Zamknij wszystko. VI. Arkusze i skoroszyty Nazwy arkuszy ukazują się na kartach arkuszy znajdujących się w dolnej części okna skoroszytu. Aby przejść z arkusza do arkusza, kliknij kartę arkusza. Nazwa aktywnego arkusza jest pogrubiona. VII. Formatowanie arkusza roboczego 1. Szerokość kolumny i wysokość wiersza. Można zmieniać rozmiary kolumn lub wierszy, przeciągając obramowanie między nagłówkami kolumn lub wierszy. a. Aby zmienić rozmiar kolumny lub wiersza tak, aby dopasować go do najszerszego lub najwyższego wpisu komórki, należy: Dwukrotnie kliknąć prawe obramowanie nagłówka kolumny lub dolne obramowanie nagłówka wiersza. b. Aby pokazać wszystkie dane w komórce bez zmiany rozmiarów kolumn, należy: Użyć karty "Wyrównanie" polecenia "Komórki" (menu Format) do zawijania wielu wierszy danych w komórce. Aby dopasować tekst do komórki można go także ścisnąć. 2. Czcionka, rozmiar i styl Klikając przyciski paska narzędzi "Formatowanie" można określić czcionkę, rozmiar czcionki i jej kolor. Jeśli niewielka ilość danych jest niewidoczna w komórce, można ścisnąć tekst, aby go dopasować do komórki; jeśli później będzie ustawiana szerokość kolumn, program Microsoft Excel automatycznie ustawi rozmiar tekstu. Używając opcji na karcie "Czcionka" (polecenie Komórki, menu Format) można także wykreślić lub "przekreślić" zaznaczony tekst lub można go sformatować jako znaki wskaźnika górnego lub dolnego. VIII. Stosowanie obramowań do komórek 1. Zaznacz komórki, do których chcesz dodać obramowania. 2. Aby zastosować ostatnio wybierany styl obramowania, kliknij przycisk "Obramowanie". Wskazówki Aby zastosować dodatkowe style obramowań, kliknij polecenie "Komórki" w menu "Format", a następnie kliknij kartę "Obramowanie". Kliknij żądany styl linii, a następnie kliknij przycisk w celu wskazania położenia obramowania. Aby zastosować obramowania do wybranych komórek zawierających obrócony tekst, kliknij polecenie "Komórki" w menu "Format", kliknij kartę "Obramowanie", a następnie użyj przycisków -13-

14 "Kontur" i "Wewnątrz" poniżej tytułu "Ustawienia wstępne". Obramowania zostaną zastosowane do krawędzi komórek, które zostały obrócone o taki sam kąt, jak obrócony tekst. Aby zmienić styl linii istniejącego obramowania, zaznacz komórki, w których wyświetlane jest obramowanie. Na karcie "Obramowanie" (okno dialog Komórki, menu Format) kliknij nowy styl linii w polu "Styl", a następnie na schemacie komórki poniżej tytułu "Obramowanie" kliknij obramowanie, które chcesz zmienić. IX. Tworzenie wykresu 1. Zaznacz komórki, które zawierają dane mające wystąpić na wykresie. Jeżeli chcesz, aby etykiety kolumn lub wierszy pojawiły się na wykresie, zaznacz komórki, w których są one zawarte. 2. Kliknij przycisk "Kreator wykresów". 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami "Kreatora wykresów". Wskazówka Jeżeli w arkuszu występuje wiele poziomów etykiet wierszy i kolumn, to można je przedstawić na wykresie. Tworząc wykres, zaznacz etykiety wierszy i kolumn dla każdego poziomu. Aby zachować hierarchię, kiedy dane są dodawane do wykresu, zmień zakres komórek użyty do tworzenia wykresu. MICROSOFT OFFICE BAZA DANYCH: MICROSOFT ACCESS Microsoft Access 6 jest nowoczesną bazą danych, wchodzącą w skład pakietu Microsoft Office, umożliwiającą łatwe tworzenie i modyfikowanie tabel, formularzy i raportów. Użytkownicy, którzy nie znają jeszcze programu Microsoft Access, odkryją, że jego nowe, interakcyjne narzędzia wraz z pozostałymi cechami umożliwiają szybkie opanowanie obsługi programu. Bardziej doświadczeni użytkownicy przekonają się, że nowe narzędzia i poszerzone możliwości programu w jeszcze większym stopniu ułatwiają tworzenie bazy danych. I. Tworzenie bazy danych W programie Microsoft Access istnieją dwie metody tworzenia bazy danych. Można utworzyć pustą bazę danych i kolejno dodawać do niej tabele, formularze, raporty i inne obiekty - ta metoda jest najbardziej elastyczna, lecz wymaga od użytkownika definiowania każdego elementu bazy danych oddzielnie. Można też użyć Kreatora baz danych i w jednej operacji utworzyć wymagane tabele, formularze i raporty dla wybranego przez użytkownika typu bazy danych - ta metoda jest najłatwiejsza dla początkujących. a. Tworzenie bazy danych za pomocą Kreatora baz danych 1. Przy pierwszym uruchomieniu programu Microsoft Access automatycznie pojawia się okno dialogowe z opcjami tworzenia nowej bazy danych lub otwarcia już istniejącej. W oknie tym kliknij opcję "Kreatora baz danych", a następnie kliknij przycisk OK. Po otwarciu bazy danych lub zamknięciu okna dialogowego, które jest wyświetlane podczas uruchamiania programu Micrososft Access, kliknij przycisk "Nowa baza danych" na pasku narzędzi. 2. Na karcie Bazy danych kliknij dwukrotnie ikonę odpowiadającą typowi bazy danych, która ma być utworzona. 6 Microsoft Press: Podręcznik użytkownika: Pakiet Microsoft Office.- Access -14-

15 3. Podaj nazwę i położenie bazy danych. 4. Kliknij przycisk "Utwórz", aby rozpocząć definiowanie nowej bazy danych. b. Tworzenie bazy danych bez użycia "Kreatora baz danych" 1. Przy pierwszym uruchomieniu programu Microsoft Access pojawia się okno dialogowe z opcjami tworzenia nowej bazy danych lub otwarcia już istniejącej. W oknie tym kliknij opcję "Pustej bazy danych", a następnie kliknij przycisk "OK". Po otwarciu bazy danych lub zamknięciu okna dialogowego, które jest wyświetlane podczas uruchamiania programu Micrososft Access, kliknij przycisk "Nowa baza danych" na pasku narzędzi, a następnie na karcie "Ogólne" kliknij dwukrotnie ikonę "Pusta baza danych". 2. Podaj nazwę i położenie bazy danych, a następnie kliknij przycisk "Utwórz". Po utworzeniu pustej bazy danych należy wykonać kolejne kroki definiujące obiekty stanowiące szkielet bazy danych. II. Otwieranie istniejącej bazy danych 1. Kliknij przycisk "Otwórz bazę danych" na pasku narzędzi. 2. W polu "Szukaj w" kliknij nazwę dysku zawierającego szukany dokument. 3. Na liście folderów klikaj dwukrotnie foldery, aż otworzysz folder zawierający szukaną bazę danych. Jeśli nie możesz znaleźć bazy danych, którą chcesz otworzyć, możesz ją wyszukiwać. Wpisz dane o szukanym pliku w polach znajdujących się w dolnej części okna dialogowego i kliknij przycisk "Znajdź teraz". Aby skorzystać z zaawansowanych kryteriów wyszukiwania, kliknij przycisk Zaawansowane. Aby uzyskać więcej informacji o oknie dialogowym "Szukanie zaawansowane", Aby otworzyć bazę danych w środowisku sieciowym w trybie współużytkowania, wyczyść pole wyboru "Wyłączność". Aby otworzyć bazę danych w trybie wyłączności, zaznacz pole wyboru "Wyłączność". Aby otworzyć bazę danych w trybie tylko do odczytu, kliknij przycisk Polecenia i ustawienia, i kliknij przycisk "Otwórz tylko do odczytu". Aby uzyskać więcej informacji o elementach okna dialogowego, kliknij znak zapytania w górnej części okna dialogowego, a następnie kliknij wybrany element. Uwaga! Aby otworzyć jedną z kilku otwieranych ostatnio baz danych, kliknij jej nazwę w menu "Plik". Baza danych zostaje otwarta z tymi samymi ustawieniami opcji, jakie były przy ostatnim otwarciu. Program Microsoft Access może automatycznie utworzyć skrót w folderze "Ulubione", który można później używać do bezpośredniego otwierania bazy danych. III. Kopiowanie lub przenoszenie danych z jednego pola do drugiego 1. Otwórz Arkusz danych lub formularz w widoku "Formularz". 2. Zaznacz dane, które mają być kopiowane albo wycięte. 3. Aby skopiować dane, kliknij przycisk "Kopiuj" na pasku narzędzi. Aby przenieść dane, kliknij przycisk "Wytnij" na pasku narzędzi. 4. Aby zamienić bieżącą wartość pola docelowego, zaznacz całe pole. -15-

16 Aby wstawić dane do istniejących danych, ustaw punkt wstawiania w miejscu, w którym dane mają być wklejone. 5. Na pasku narzędzi kliknij przycisk "Wklej". IV. Zapisywanie nowej, jeszcze nie nazwanej bazy danych 1. Kliknij przycisk "Zapisz". 2. Aby zapisać bazę danych w innym folderze, w polu "Zapisz w" wybierz inny dysk lub na liście folderów dwukrotnie kliknij inny folder. Aby zapisać bazę danych w innym folderze, kliknij przycisk "Utwórz nowy folder". 3. W pole "Nazwa" pliku wpisz nazwę bazy danych. W razie potrzeby można stosować długie, opisowe nazwy plików. 4. Kliknij przycisk "Zapisz". Uwaga! Aby umożliwić szybki dostęp do bazy danych, można zapisać go w folderze "Ulubione". Aby w polu "Zapisz w" wyświetlić folder "Ulubione", należy kliknąć przycisk "Sprawdź w folderze Ulubione". Wskazówka Aby ułatwić w przyszłości szybką identyfikację i odnalezienie bazy danych, należy z menu "Plik" wybrać polecenie "Właściwości". Następnie na karcie "Podsumowanie" należy wpisać dane, takie jak tytuł bazy danych, temat, autor, słowa kluczowe i komentarze. Umożliwi to wyszukiwanie bazy danych według specyficznych właściwości pliku, takich jak autor, temat lub tytuł. V. Zapisywanie istniejącej bazy danych 1. Kliknij przycisk "Zapisz". VI. Zamykanie bazy danych 1. Z menu "Plik" wybierz polecenie "Zamknij". Aby zamknąć wszystkie otwarte bazy danych, nie kończąc jednocześnie programu, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, po czym z menu "Plik" wybierz polecenie "Zamknij wszystko". MICROSOFT OFFICE DRUKOWANIE Przed rozpoczęciem drukowania należy wybrać i skonfigurować odpowiednie urządzenie drukujące. Ponieważ instalowanie drukarek nadzorowane jest przez system Windows, a każda drukarka ma odmienne właściwości urządzenia, dokładnych informacji na temat instalowania i konfigurowania danej drukarki należy szukać w dokumentacji dostarczonej przez producenta urządzenia oraz w dokumentacji systemu Windows. -16-

17 I. Instalacja nowej drukarki 1. W menu "Start" systemu Windows wskaż podmenu "Ustawienia", a następnie wybierz polecenie "Drukarki" 2. Dwukrotnie kliknij ikonę "Dodaj drukarkę". 3. Postępuj według instrukcji Kreatora dodawania drukarki. Jeśli chcesz wydrukować stronę testową, to upewnij się, że drukarka jest włączona i gotowa do drukowania. Wskazówka Jeśli chcesz szybko zainstalować drukarkę sieciową, kliknij dwukrotnie ikonę "Otoczenie sieciowe" znajdującą się na pulpicie Windows. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę komputera, do którego dołączona jest drukarka sieciowa. Kliknij ikonę drukarki, po czym z menu "Plik" wybierz polecenie "Instaluj". II. Przeglądanie dokumentu przed wydrukowaniem Aby zobaczyć, jak będą wyglądać strony po wydrukowaniu, kliknij przycisk "Podgląd wydruku". III. Drukowanie dokumentu Aktywny dokument można wydrukować przez kliknięcie przycisku "Drukuj". Aby zobaczyć, jak strony dokumentu będą wyglądać po wydrukowaniu, należy kliknąć przycisk Podgląd wydruku. IV. Drukowanie zakresu stron 1. Z menu "Plik" wybierz polecenie "Drukuj". 2. W grupie "Zakres stron" określ część dokumentu, którą chcesz wydrukować. Po kliknięciu opcji "Strony" należy również wpisać odpowiednią liczbę, zakres stron lub jedno i drugie. -17-

18 V. Anulowanie drukowania Jeśli opcja drukowania w tle jest wyłączona, kliknij przycisk "Anuluj" lub naciśnij klawisz ESC. Jeśli opcja drukowania w tle jest włączona, kliknij dwukrotnie ikonę drukarki na pasku stanu. składki sekcji oznaczają każdą z sekcji Organizera. INTERNET - CYWILIZACYJNA KONIECZNOŚĆ Internet rozwija się w szalonym tempie. Kiedyś dostęp do usług Sieci wzbudzał zazdrość i podziw, dziś niemal każdego właściciela komputera stać na kupno modemu i przeznaczenie pewnej kwoty (w praktyce od kilkunastu złotych) miesięcznie na krótkie surfowanie. Niedługo może się okazać, że osoby obawiające się takich pojęć, jak poczta elektroniczna czy FTP będą miały kłopoty ze znalezieniem ciekawej pracy, a do sformułowań "dobra znajomość komputera" w ogłoszeniach pracodawców będzie dopisywany człon "i Internetu". Znajomość Internetu przydaje się zarówno w pracy, jak i w domu. We współczesnych biurach coraz częściej pracuje się w sieci lokalnej z możliwością połączenia się z Internetem, a wiele spraw - kontaktów ze współpracownikami i kontrahentami - załatwia się za pomocą maili. Internet uzupełnia książkę telefoniczną, gdyż jest od niej bardziej aktualny. W sieci WWW szuka się cenników towarów, informacji o usługach i nowinkach. W grupach dyskusyjnych można poznać nowych ludzi lub zadać trudne pytanie, na które szybko i ezpłatnie uzyskamy odpowiedź. Poczta wypiera telefony - jej użycie jest o wiele tańsze i szybsze, gdyż wysłanie listu do znajomych lub klientów może kosztować jeden impuls telefoniczny, a przesyłka znajdzie się u adresata na Antypodach po kilku minutach. Doskonalone są usługi wideo konferencji online, które być może wkrótce zagoszczą w polskich firmach i domach. Internet rozwija się w kraju bardzo szybko i nie musimy wstydzić się opóźnienia cywilizacyjnego względem reszty świata. Owszem, słyszy się - w dużym stopniu uzasadnione - narzekania na wolne łącza i praktyki zbliżone do monopolistycznych, ale nieubłagane prawo popytu i podaży wymusza na operatorach telefonii i sieci osiedlowych radykalne inwestycje i stałe podnoszenie jakości usług. Trudno się zresztą dziwić operatorom, skoro liczba surferów rośnie niemal w postępie geometrycznym, a inwestycje w Sieć są kosztowne i czasochłonne. INTERNET EXPLORER - PRZEGLĄDARKA STRON WWW Połączywszy się z Internetem, możesz używać programu Internet Explorer 7 do oglądania stron WWW. Informacje w nich zawarte możesz umieścić w swoich dokumentach lub zapisać je w pliku na swoim komputerze. Aby uruchomić program Internet Explorer a) Kliknij ikonę programu Internet Explorer znajdującą się na pulpicie, lub b) Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie Narzędzia Internetowe, oraz Internet Explorer. Aby przejść do określonego miejsca lub strony W polu "Adres" wpisz adres strony, którą chcesz otworzyć 7 W. Sikorski: Obsługa mikrokomputerów, cz.i, Warszawa

19 np: naciśnij klawisz ENTER. Wskazówki Aby wyświetlić stronę w nowym oknie, kliknij polecenie Nowe okno w menu Plik przed wpisaniem adresu. Możesz także przejść do określonej strony, klikając polecenie Otwórz w menu Plik i wpisując adres w polu tekstowym. Aby szukać w Internecie Kliknij przycisk szukaj na pasku narzędzi. To jakie programy wyszukiwania są dostępne, zależy od dostawcy usług internetowych. Aby powrócić do strony początkowej Kliknij przycisk start na pasku narzędzi. Wskazówka Jeśli nie widzisz paska narzędzi, kliknij polecenie Pasek narzędzi w menu Widok. Aby zatrzymać ładowanie strony Kliknij przycisk zatrzymaj na pasku narzędzi. Aby wydrukować stronę Kliknij przycisk drukuj na pasku narzędzi. INTERNET EXPLORER - PRZEGLĄDARKA STRON WWW (wygląd okna przeglądarki internetowej) pasek menu pasek przycisków pasek adresu pasek łączy pole strony www -19- pasek stanu

20 POCZTA INTERNETOWA Elektroniczne wiadomości zdobywają coraz większą popularność. Podobnie jak listy w tradycyjnym wydaniu, zawsze składają się z kilku identycznych części. Gdy je piszemy, powinniśmy jednak pamiętać o pewnych zasadach, których ignorowanie może zostać potraktowane przez odbiorcę naszej przesyłki jako nietakt. Tak jak pisma na papierze, również cyfrowe przesyłki należy opatrzyć odpowiednim podpisem. INTERNETOWY ADRES Adres każdej wiadomości elektronicznej 8 jest zbudowany z kilku członów. Pierwszy to nazwa użytkownika, po niej następuje znak określany potocznie jako małpa lub znak "at". Na końcu zaś pojawia się nazwa serwera oraz jego typ i oznaczenie kraju lub rozszerzenie typowej dla dostawcy udostępniającego konto pocztowe. NAZWA UŻYTKOWNIKA - nazwą użytkownika może być imię, nazwisko lub jedno i drugie jednocześnie. Zwykle jest to dowolny ciąg znaków z reguły wybieranych z alfabetu łacińskiego, a więc nie będących znakami diakrytycznymi typu ź, ć. Zależnie od ustawień dokonanych przez administratora zarządzającego serwerem z kontami poczty elektronicznej w nazwie tej imię może być oddzielone od nazwiska użytkownika znakiem kropki, na przykład "kolegium.bytom". Może się też składać z jednego wyrazu - w tym przypadku: "kolegium", lub "kolegium_bytom" bądź "kolegiumbytom". Najistotniejsze jest to, aby na danym serwerze nazwa ta była unikatowa. Dosyć często praktykowaną metodą tworzenia nazwy użytkownika jest łączenie pierwszych członów imienia i nazwiska, na przykład w adresie Franciszka Tichniewicza może nią być "Frantic". Oczywiście nic też nie stoi na przeszkodzie, by tworzyć bardziej abstrakcyjne nazwy. Należy jednak pamiętać o tym, że nasz adres pocztowy powinien być czytelny, możliwie jak najprostszy do zapamiętania dla innych, a także łatwo identyfikowalny z naszą osobą. Jeżeli bowiem zdarzy się, że ktoś go zgubi, łatwiej będzie mu go sobie przypomnieć bądź - metodą prób i błędów - odtworzyć. W każdym razie do łączenia imienia i nazwiska wolno używać Znaku podkreślenia. MAŁPA - po nazwie użytkownika następuje znak NAZWA SERWERA - identyfikator, który razem z typem serwera stanowi internetowy adres komputera, na którym założono konto poczty elektronicznej. Typ serwem może oznaczać instytucję edukacyjną (edu), rządową (gov), komercyjną (com), czasem - miasto (np. krakow) lub nazwę firmy (np. novell). np.: GWSP: Autor poradnika: mgr Sebastian Koczy 8 Strona internetowa: -20-

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo