Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom podjęła inicjatywę przeprowadzania warsztatów biznesowo menedżerskich. Powstały one z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie ludzi przedsiębiorczych, pragnących założyć własną firmę. Niniejsze opracowanie, stanowi źródło wiedzy oraz narzędzie wspomagające zdobywanie wiadomości i umiejętności z zakresu zastosowań komputera w firmie. Omawiane zagadnienia pozwalają krok po kroku osiągać coraz wyższy stopień wtajemniczenia i dzięki temu rozwiązywać różnorodne problemy. Mogą nimi być przykładowo: napisanie podania, konspektu lub listu, przeprowadzenie kalkulacji dowolnego przedsięwzięcia, zaprojektowanie wizytówki, reklamówki firmy, korzystanie z zasobów i usług Internetu, pracy w lokalnej sieci komputerowej itd. Publikacja ta nie jest jedyną na ten temat i nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. Warto zdobywać dodatkowe informacje także z innych źródeł. Cel główny CELE SZKOLENIA Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej Cele pomocnicze Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera w firmie u już zatrudnionych lub chcących podjąć pracę. Wzrost wydajności wszystkich pracowników firmy, którzy w swojej pracy korzystają z komputera. Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną. Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników. Przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; Wprowadzenie i ujednolicenie bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; Umożliwienie przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej z zachowaniem jednolitych umiejętności z zakresu TI. -1-

2 WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W FIRMIE 1. Podstawy technik informatycznych uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej (TI). Posiądą wiedzę na temat budowy komputera klasy PC. Poznają i prawidłowo będą interpretować pojęcia TI takie jak np.: hardware i software. Ponadto przedstawione zostaną różne możliwości zastosowania oprogramowania użytkowego potrzebnego w codziennej pracy oraz możliwości wykorzystania sieci komputerowych w celu wysyłania i odbierania dokumentów, współpracy z kontrahentami, kierunki rozwoju e-handlu, itp. Uczestnicy szkolenia zostaną także zapoznani z zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników komputera. Zostanie omówione znaczenie czynników zewnętrznych wiążących się bezpośrednio z użytkowaniem sprzętu komputerowego. Uczestnicy dowiedzą się również o podstawowych aspektach prawnych związanych z TI, dotyczących konieczności posiadania wyłącznie legalnego oprogramowania. 2. Użytkowanie komputerów uczestnicy szkolenia opanują podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Zostanie omówione i utrwalone ustalanie najważniejszych parametrów konfiguracyjnych, umiejętność korzystania z pomocy oraz znajomość zasad postępowania w przypadku zawieszenia działania programu. Nacisk ćwiczeń będzie w szczególności położony na wprawę w efektywnym korzystaniu z pulpitu, posługiwaniu się ikonami i oknami. Uczestnikom zostaną także przedstawione sposoby bezpiecznego zarządzania plikami i folderami, a także sposoby kopiowania, przenoszenia i usuwania plików i folderów oraz możliwości kompresji i dekompresji zawartości dysków w celu polepszenia wydajności pracy. Zostanie także przekazana wiedza w zakresie ochrony antywirusowej komputera oraz efektywne wykorzystanie programów antywirusowych dostępnych na polskim rynku. 3. Przetwarzanie tekstów uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak w prosty i przejrzysty sposób sporządzić dokumenty potrzebne przy zakładaniu własnej firmy. Zostaną omówione zadania o charakterze podstawowym związane z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów oraz możliwości przygotowania elektronicznych pism gotowych do rozpowszechniania za pomocą wbudowanego w komputer fax-modemu lub sieci Internet. Przedstawione zostaną sposoby kopiowania, przenoszenia fragmentów tekstu w obrębie zarówno jednego jak i kilku dokumentów. Ponadto zostaną przedstawione możliwości i techniki bardziej zaawansowane związane z rozbudowanymi możliwościami obecnych edytorów teksu. Przedstawione zostanie także osadzanie w dokumencie tabel, ich formatowanie oraz funkcje umieszczania w piśmie grafik, symboli, itp. 4. Arkusze kalkulacyjne uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione możliwości i istota korzystania z arkusza kalkulacyjnego jako programu niezbędnego zarówno w małej jak i dużej firmie. Kładziony będzie nacisk na zrozumienie i umiejętność wykonania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w tworzeniu własnej firmy jak również w sprawnym jej zarządzaniu. Omówione będą również możliwości tworzenia formuł matematycznych i logicznych oraz sposoby wykorzystywania funkcji matematycznych i statystycznych do tworzenia wykazów, raportów i zestawień zawierających tabele, wykresy i grafikę potrzebnych w wszelkiego rodzaju firmach. 5. Bazy danych uczestnicy szkolenia dowiedzą się o możliwościach jakie płyną z umiejętności wykorzystywania baz danych podczas wszelkiego rodzaju katalogowania, grupowania i -2-

3 segregowania danych pracowników, materiałów czy też np. sprzętu w prosperującej firmie. Przedstawione zostaną podstawowe zasady tworzenia i wykorzystania baz danych. Przećwiczone będą umiejętności uczestników szkolenia w posługiwaniu się programem do obsługi baz danych. Każdy nabędzie umiejętność sposobu tworzenia i modyfikacji tabel, zapytań i formularzy oraz gotowych raportów w postaci elektronicznej gotowych do wysłania fax-modemem lub pocztą elektroniczną. Zostaną także omówione sposoby budowy relacji pomiędzy tabelami oraz umiejętność wyboru informacji zawartych w tabelach bazy. 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna uczestnicy szkolenia zostaną przeszkoleni w biegłym posługiwaniu się programem do tworzenia prezentacji. Zostaną omówione przykłady wykorzystania programu w firmie np. podczas graficznej prezentacji osiągnięć firmy na zebraniu zarządu. Każdy uczestnik nabędzie umiejętność wykonywania następujących zadań: tworzenie, formatowanie, modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania. Zostaną także omówione sposoby kopiowania i przenoszenia tekstu, obrazów, rysunków i wykresów w obrębie danej prezentacji jak również pomiędzy różnymi dokumentami. Przedstawione i omówione będą również sposoby edycji obrazów, wykresów i rysunków a także rodzaje efektów przejść pomiędzy slajdami. 7. Usługi w sieciach informatycznych uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami i terminami związanymi z wykorzystaniem Internetu i znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa z tym związanych. Każdy uczestnik będzie umiał wykonać zadania polegające na wyszukiwaniu informacji w sieci www stosując przeglądarkę stron www i dostępne narzędzia wyszukiwania. Omówione zostanie tworzenie zakładek, drukowanie oraz podstawowa edycja stron www. Następnie zostanie omówione posługiwanie się pocztą elektroniczną. Przedstawione zostaną w prosty i przejrzysty sposób podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące korespondencji elektronicznej jak zakładanie konta owego a następnie tworzenie, edycja i wysyłanie a, przesyłanie załączników itp. PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z KOMPUTEREM I. Uruchamianie komputera 1 1. Sprawdź czy wtyczka przewodu zasilającego komputer i monitor jest podłączona do gniazdka z prądem posiadającego przewód zerowy, tzw. bolec. 2. Włącz zasilanie komputera (przycisk oznaczony napisem POWER lub I/O). 3. Następuje start systemu operacyjnego Microsoft Windows. 4. Na pytanie komputera o nazwę i hasło użytkownika wpisz: 1 Microsoft Press: Podręcznik użytkownika Windows 95, Warszawa

4 5. Pojawi się pulpit Windows użytkownik: nazwa użytkownika hasło: hasło użytkownika (na ekranie pojawi się: ******) II. Praca w Windows 1. Aby uruchomić dowolny program: (trzy sposoby) a. kliknij dwukrotnie myszką jego skrót na pulpicie, lub b. kliknij oraz najedź na następnie odszukaj i kliknij żądany program, lub c. kliknij dwukrotnie myszką ikonę na pulpicie, 2. Praca z oknem: kliknij dwukrotnie myszką ikonę następnie odszukaj i kliknij dwukrotnie żądany program. polecenie: Zwiń do paska => polecenie: Cały ekran / okno => polecenie: Zakończ program => Uwaga! Te trzy polecenia znajdują się w prawym górnym rogu każdego okna. III. Wyłączanie komputera Zakończ pracę wszystkich programów używając polecenia "Zakończ program". -4-

5 1. Kliknij, następnie najedź na wybierz potwierdź całość klikając 2. Komputer wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. 3. Wyjmij wtyczki przewodu zasilającego komputer i monitor z gniazdka z prądem. ELEMENTY OKNA - PRACA Z OKNEM pasek menu pasek narzędzi zamknij cały ekran zwiń do paska foldery, dokumenty, programy suwaki (góra, dół, lewo, prawo) Folder - jest to zbiór plików lub innych folderów. PRACA Z PLIKAMI I FOLDERAMI 2 Foldery mogą mieć dowolne nazwy, lecz ich ikony wyglądają zawsze tak samo. Oto przykład dwóch folderów o nazwach: Windows oraz Scan 2 M. Rocki: Elementy informatyki, Warszawa

6 Plik jest to zapisana informacja (dokument, obrazek, program, itp.) Pliki mogą mieć dowolne nazwy, a także dowolnie mogą wyglądać ich ikony. Oto przykład trzech plików o nazwach: Autoexec, Scandisk oraz Cmpagent Aby odnaleźć plik lub folder 1. Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Znajdź. 2. Kliknij "Pliki lub foldery". 3. W polu "Nazwa" wpisz wszystkie części nazwy pliku. 4. Kliknij przycisk "Znajdź teraz". Aby otworzyć używany wcześniej dokument 1. Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż "Dokumenty". 2. Kliknij dokument, który chcesz otworzyć. Aby zapoznać się z zawartością komputera W systemie Windows efekty twojej pracy zapisywane są w plikach, a te w folderach. Możesz oglądać pliki i zawartość folderów po kliknięciu ikony "Mój komputer. Wewnątrz możesz zobaczyć listę wszystkich dysków w Twoim komputerze, np.: Dwukrotnie kliknij ikonę jednego z nich, aby obejrzeć zawartość. W oknie dysku możesz obejrzeć pliki i foldery, które on zawiera. Foldery mogą zawierać pliki, programy lub inne foldery. 1. Kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer". 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku, który chcesz obejrzeć. 3. Aby uruchomić program albo otworzyć plik lub folder, kliknij go dwukrotnie. Aby skopiować plik lub folder 1. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" kliknij plik lub folder, który chcesz skopiować. 2. W menu "Edycja" kliknij polecenie "Kopiuj". 3. Otwórz folder lub dysk, na którym chcesz umieścić kopię. 4. W menu "Edycja" kliknij polecenie "Wklej". Aby usunąć plik lub folder 1. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" zlokalizuj plik lub folder, który chcesz usunąć. 2. Kliknij plik lub folder. 3. W menu "Plik" kliknij polecenie "Usuń" i potwierdź operację naciskając "Tak". -6-

7 Aby skopiować plik na dyskietkę 1. Włóż dyskietkę do stacji dysków. 2. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" kliknij plik, który chcesz skopiować. 3. W menu "Plik" wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij dyskietkę, na którą chcesz skopiować plik. Aby utworzyć nowy folder 1. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" otwórz folder, w którym chcesz utworzyć nowy folder. 2. W menu "Plik" wskaż polecenie "Nowy obiekt", a następnie kliknij "Folder". Nowy folder zostanie wyświetlony z nazwą tymczasową. 3. Wpisz nazwę foldera, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby zmienić nazwę pliku lub foldera 1. W oknie "Mój komputer" lub "Eksplorator Windows" kliknij plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić. 2. W menu "Plik" kliknij polecenie "Zmień nazwę". 3. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER. AKCESORIA WINDOWS 3 Kalkulator Program Kalkulator może być używany w widoku standardowym do wykonywania prostych obliczeń, a w widoku profesjonalnym do wykonywania bardziej zaawansowanych obliczeń, również statystycznych. Notatnik Notatnik służy do tworzenia i edycji plików tekstowych, które nie wymagają formatowania i są mniejsze niż 64KB. Notatnik otwiera tekst tylko w formacie ASCII (tylko tekst). Aby tworzyć lub edytować pliki tekstowe wymagające formatowania albo większe niż 64KB, użyj programu WordPad. 3 B. Łopuch: Poznaj swój komputer, Warszawa

8 Uwaga! Aby odnaleźć żądany program, kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Programy, a następnie polecenie Akcesoria. MICROSOFT OFFICE EDYTOR TEKSTU: MICROSOFT WORD Microsoft Word 4 jest nowoczesnym edytorem tekstu, wchodzącym w skład pakietu Microsoft Office, umożliwiającym łatwe tworzenie i modyfikowanie dokumentów. Użytkownicy, którzy nie znają jeszcze programu Microsoft Word, odkryją, że jego nowe, interakcyjne narzędzia wraz z pozostałymi cechami umożliwiają szybkie opanowanie obsługi programu. Bardziej doświadczeni użytkownicy przekonają się, że nowe narzędzia i poszerzone możliwości programu w jeszcze większym stopniu ułatwiają tworzenie dokumentów. I. Tworzenie nowego dokumentu 1. Z menu "Plik" wybierz polecenie "Nowy". 2. Aby utworzyć nowy pusty dokument, kliknij kartę "Ogólne". 3. Następnie dwukrotnie kliknij ikonę "Pusty dokument". lub kliknij II. Otwieranie istniejącego dokumentu 1. Kliknij przycisk "Otwórz". 2. W polu "Szukaj" w, kliknij literę dysku, nazwę folderu lub miejsca w Internecie, w którym znajduje się dokument. 3. Na liście folderów dwukrotnie klikaj nazwy folderów do momentu otwarcia folderu zawierającego odpowiedni dokument. 4. Dwukrotnie kliknij nazwę dokumentu, który chcesz otworzyć. lub kliknij 4 Microsoft Press: Podręcznik użytkownika: Pakiet Microsoft Office.- Word -8-

9 III. Zapisywanie nowego, jeszcze nie nazwanego dokumentu 1. Kliknij przycisk "Zapisz". 2. Aby zapisać dokument w innym folderze, w polu "Zapisz" w wybierz inny dysk lub na liście folderów dwukrotnie kliknij inny folder. Aby zapisać dokument w innym folderze, kliknij przycisk "Utwórz nowy folder". 3. W pole "Nazwa pliku" wpisz nazwę dokumentu. W razie potrzeby można stosować długie, opisowe nazwy plików. 4. Kliknij przycisk "Zapisz". IV. Zapisywanie istniejącego dokumentu 1. Kliknij przycisk "Zapisz" V. Zamykanie dokumentu 1. Z menu "Plik" wybierz polecenie "Zamknij". VI. Zmiana kroju pisma 1. Z paska narzędzi wybierz odpowiedni rodzaj czcionki i jej wielkość 2. Z paska narzędzi wybierz odpowiedni styl czcionki VII. Wyrównywanie tekstu pogrubiona pochylona podkreślona 1. Aby wyrównać tekst do lewej/środka/prawej/obydwu stron kartki naciśnij VIII. Wstawianie rysunku lub innego obiektu z Clip Gallery 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz wstawić rysunek lub inny obiekt z "Clip Gallery". 2. W menu Wstaw wskaż podmenu Rysunek, a następnie wybierz polecenie "ClipArt" i kliknij kartę "ClipArt" lub "Rysunki". 3. Kliknij odpowiednią kategorię, a następnie dwukrotnie kliknij wybrany obraz. IX. Obramowanie i cieniowanie 1. Obramowanie i cieniowanie strony a. Z menu "Format" wybierz polecenie "Obramowanie i cieniowanie" i kliknij kartę "Obramowanie strony" b. Następnie wybierz żądane opcje obramowania strony. Aby otrzymać żądany wygląd, wybierz styl linii, określ jej kolor i szerokość lub wybierz jeden ze stylów ozdobnych. c. Kliknij przycisk "Opcje", aby ustawić odległość między obramowaniem a brzegiem strony, oraz aby określić, czy obramowanie ma zawierać nagłówek i stopkę. d. Po ustawieniu wszystkich opcji można określić, czy obramowanie ma dotyczyć całego dokumentu czy tylko jego części. X. Tabele Każda tabela składa się z wierszy i kolumn zawierających komórki, które wypełnia się tekstem lub rysunkami. Tabeli można użyć do wyrównania liczb w kolumnach, aby następnie te liczby posortować i dokonać obliczeń z ich użyciem. Można jej również użyć do ułożenia tekstu i rysunków, na przykład w celu rozmieszczenia akapitów obok siebie. -9-

10 Aby utworzyć pustą tabelę, należy: 1. Kliknąć przycisk "Wstaw tabelę" i przeciągnąć myszą, aby wybrać odpowiednią liczbę wierszy i kolumn. Aby zmienić lub usunąć obramowania, należy: 1. Kliknąć przycisk "Tabele i krawędzie" na pasku narzędzi "Standardowy". 2. Następnie należy na pasku narzędzi wybrać nowy rodzaj obramowania, a więc jego szerokość, kolor i linię, po czym narysować nowe obramowanie na dotychczasowym przy użyciu narzędzia uruchamianego za pomocą przycisku "Rysuj tabelę". XI. Sprawdzanie pisowni i gramatyki Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word może być dokonywane na dwa sposoby: a. Automatyczne sprawdzanie dokumentu podczas pisania z podkreślaniem przypuszczalnych błędów pisowni lub gramatyki. b. Sprawdzenie pisowni i gramatyki całego dokumentu po zakończeniu tworzenia dokumentu. 1. Z paska narzędzi wybierz ikonę "Pisownia i gramatyka". XII. Podgląd wydruku 1. Kliknij przycisk "Podgląd wydruku" XIII. Drukowanie 1. Kliknij przycisk "Drukuj" XIV. Przypisy 1. Aby utworzyć przypis naciśnij kombinację klawiszy prawy ALT + J XV. Zaznaczanie tekstu i elementów graficznych za pomocą myszy Aby zaznaczyć: Dowolny fragment tekstu Wyraz Grafikę Wiersz tekstu Więcej niż jeden wiersz tekstu Wykonaj poniższą czynność: Przeciągnij wskaźnik myszy nad tekstem. Dwukrotnie kliknij wyraz. Kliknij rysunek. Przesuń wskaźnik na lewo od wiersza w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij. Przesuń wskaźnik na lewo od wierszy w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie przeciągnij w górę lub w dół. -10-

11 Zdanie Akapit Kilka akapitów Duży fragment tekstu Cały dokument Nagłówki i stopki Komentarze, przypisy Pionowy blok tekstu Wciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij gdziekolwiek w zdaniu. Przesuń wskaźnik na lewo od akapitu w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij dwukrotnie. Innym sposobem jest trzykrotne kliknięcie gdziekolwiek w akapicie. Przesuń wskaźnik na lewo od akapitów w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie dwukrotnie kliknij i przeciągnij w górę lub w dół. Kliknij początek fragmentu, przewiń dokument do końca tego fragmentu, a następnie wciśnij klawisz SHIFT i kliknij. Przesuń wskaźnik na lewo od tekstu dokumentu w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij trzykrotnie. W widoku normalnym wybierz polecenie Nagłówek i stopka z menu Widok; w widoku układu strony dwukrotnie kliknij przyciemniony tekst nagłówka lub stopki. Następnie przesuń wskaźnik na lewo od nagłówka lub stopki w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, po czym kliknij trzykrotnie. Kliknij okienko, przesuń wskaźnik na lewo od tekstu w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie trzykrotnie kliknij. Wciśnij klawisz ALT, a następnie przeciągnij. MICROSOFT OFFICE ARKUSZ KALKULACYJNY: MICROSOFT EXCEL Microsoft Excel 5 jest nowoczesnym arkuszem kalkulacyjnym, wchodzącym w skład pakietu Microsoft Office, umożliwiającym łatwe tworzenie i modyfikowanie skoroszytów, arkuszy oraz wykresów. Użytkownicy, którzy nie znają jeszcze programu Microsoft Excel, odkryją, że jego nowe, interakcyjne narzędzia wraz z pozostałymi cechami umożliwiają szybkie opanowanie obsługi programu. Bardziej doświadczeni użytkownicy przekonają się, że nowe narzędzia i poszerzone możliwości programu w jeszcze większym stopniu ułatwiają tworzenie własnych skoroszytów, arkuszy oraz wykresów. I. Tworzenie nowego skoroszytu 1. W menu "Plik" kliknij polecenie "Nowy". 2. Aby utworzyć nowy, pusty skoroszyt, kliknij kartę "Ogólne", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę "Skoroszyt". 5 Microsoft Press: Podręcznik użytkownika: Pakiet Microsoft Office.- Excel -11-

12 Aby utworzyć skoroszyt na podstawie szablonu, kliknij kartę Arkusze kalkulacyjne albo kartę z listą szablonów niestandardowych, a następnie dwukrotnie kliknij szablon typu skoroszytu, który chcesz utworzyć. Uwaga! Jeśli w oknie dialogowym "Nowy" nie jest wyświetlany żądany szablon, upewnij się, czy szablon jest zainstalowany i umieszczony we właściwym folderze. II. Otwieranie istniejącego skoroszytu 1. Kliknij przycisk "Otwórz". 2. W polu "Szukaj" w kliknij dysk, folder lub lokalizację internetową zawierającą skoroszyt. 3. Na liście folderów dwukrotnie klikaj foldery, aż uda ci się otworzyć folder zawierający żądany skoroszyt. Jeśli nie możesz znaleźć skoroszytu na liście folderów, możesz go poszukać. 4. Kliknij dwukrotnie skoroszyt, który chcesz otworzyć. Uwaga! Początkowo na liście w oknie dialogowym umieszczone są tylko pliki Microsoft Excel. Aby otworzyć plik innego typu, kliknij żądany format pliku w polu "Pliki typu", a następnie dwukrotnie kliknij nazwę pliku na liście folderów. Możesz także wpisać rozszerzenie nazwy pliku w polu "Nazwa pliku", a następnie kliknąć przycisk "Znajdź teraz". Na przykład można wpisać *.wk4, aby znaleźć pliki programu Lotus w wersji 4.0. Wskazówka Aby otworzyć ostatnio używany plik, kliknij nazwę pliku w dolnej części menu Plik. Jeśli ostatnio używany plik nie jest tam wyświetlany, kliknij polecenie "Opcje" w menu "Narzędzia", kliknij kartę "Ogólne", a następnie zaznacz pole wyboru "Lista ostatnio używanych plików". III. Zapisywanie nowego, jeszcze nie nazwanego skoroszytu 1. Kliknij przycisk "Zapisz". 2. Aby zapisać skoroszyt w innym folderze, w polu "Zapis"z w wybierz inny dysk lub na liście folderów dwukrotnie kliknij inny folder. Aby zapisać skoroszyt w innym folderze, kliknij przycisk "Utwórz nowy folder". 3. W pole "Nazwa pliku" wpisz nazwę skoroszytu. W razie potrzeby można stosować długie, opisowe nazwy plików. 4. Kliknij przycisk "Zapisz". Uwaga! Aby umożliwić szybki dostęp do skoroszytu, można zapisać go w folderze "Ulubione". Aby w polu Zapisz w wyświetlić folder "Ulubione", należy kliknąć przycisk "Sprawdź w folderze ulubione". Wskazówka -12-

13 Aby ułatwić w przyszłości szybką identyfikację i odnalezienie skoroszytu, należy z menu "Plik" wybrać polecenie "Właściwości". Następnie na karcie "Podsumowanie" należy wpisać dane, takie jak tytuł skoroszytu, temat, autor, słowa kluczowe i komentarze. Umożliwi to wyszukiwanie skoroszytu według specyficznych właściwości pliku, takich jak autor, temat lub tytuł. IV. Zapisywanie istniejącego skoroszytu 1. Kliknij przycisk "Zapisz". V. Zamykanie skoroszytu 1. Z menu "Plik" wybierz polecenie "Zamknij". Aby zamknąć wszystkie otwarte skoroszyty, nie kończąc jednocześnie programu, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, po czym z menu "Plik" wybierz polecenie Zamknij wszystko. VI. Arkusze i skoroszyty Nazwy arkuszy ukazują się na kartach arkuszy znajdujących się w dolnej części okna skoroszytu. Aby przejść z arkusza do arkusza, kliknij kartę arkusza. Nazwa aktywnego arkusza jest pogrubiona. VII. Formatowanie arkusza roboczego 1. Szerokość kolumny i wysokość wiersza. Można zmieniać rozmiary kolumn lub wierszy, przeciągając obramowanie między nagłówkami kolumn lub wierszy. a. Aby zmienić rozmiar kolumny lub wiersza tak, aby dopasować go do najszerszego lub najwyższego wpisu komórki, należy: Dwukrotnie kliknąć prawe obramowanie nagłówka kolumny lub dolne obramowanie nagłówka wiersza. b. Aby pokazać wszystkie dane w komórce bez zmiany rozmiarów kolumn, należy: Użyć karty "Wyrównanie" polecenia "Komórki" (menu Format) do zawijania wielu wierszy danych w komórce. Aby dopasować tekst do komórki można go także ścisnąć. 2. Czcionka, rozmiar i styl Klikając przyciski paska narzędzi "Formatowanie" można określić czcionkę, rozmiar czcionki i jej kolor. Jeśli niewielka ilość danych jest niewidoczna w komórce, można ścisnąć tekst, aby go dopasować do komórki; jeśli później będzie ustawiana szerokość kolumn, program Microsoft Excel automatycznie ustawi rozmiar tekstu. Używając opcji na karcie "Czcionka" (polecenie Komórki, menu Format) można także wykreślić lub "przekreślić" zaznaczony tekst lub można go sformatować jako znaki wskaźnika górnego lub dolnego. VIII. Stosowanie obramowań do komórek 1. Zaznacz komórki, do których chcesz dodać obramowania. 2. Aby zastosować ostatnio wybierany styl obramowania, kliknij przycisk "Obramowanie". Wskazówki Aby zastosować dodatkowe style obramowań, kliknij polecenie "Komórki" w menu "Format", a następnie kliknij kartę "Obramowanie". Kliknij żądany styl linii, a następnie kliknij przycisk w celu wskazania położenia obramowania. Aby zastosować obramowania do wybranych komórek zawierających obrócony tekst, kliknij polecenie "Komórki" w menu "Format", kliknij kartę "Obramowanie", a następnie użyj przycisków -13-

14 "Kontur" i "Wewnątrz" poniżej tytułu "Ustawienia wstępne". Obramowania zostaną zastosowane do krawędzi komórek, które zostały obrócone o taki sam kąt, jak obrócony tekst. Aby zmienić styl linii istniejącego obramowania, zaznacz komórki, w których wyświetlane jest obramowanie. Na karcie "Obramowanie" (okno dialog Komórki, menu Format) kliknij nowy styl linii w polu "Styl", a następnie na schemacie komórki poniżej tytułu "Obramowanie" kliknij obramowanie, które chcesz zmienić. IX. Tworzenie wykresu 1. Zaznacz komórki, które zawierają dane mające wystąpić na wykresie. Jeżeli chcesz, aby etykiety kolumn lub wierszy pojawiły się na wykresie, zaznacz komórki, w których są one zawarte. 2. Kliknij przycisk "Kreator wykresów". 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami "Kreatora wykresów". Wskazówka Jeżeli w arkuszu występuje wiele poziomów etykiet wierszy i kolumn, to można je przedstawić na wykresie. Tworząc wykres, zaznacz etykiety wierszy i kolumn dla każdego poziomu. Aby zachować hierarchię, kiedy dane są dodawane do wykresu, zmień zakres komórek użyty do tworzenia wykresu. MICROSOFT OFFICE BAZA DANYCH: MICROSOFT ACCESS Microsoft Access 6 jest nowoczesną bazą danych, wchodzącą w skład pakietu Microsoft Office, umożliwiającą łatwe tworzenie i modyfikowanie tabel, formularzy i raportów. Użytkownicy, którzy nie znają jeszcze programu Microsoft Access, odkryją, że jego nowe, interakcyjne narzędzia wraz z pozostałymi cechami umożliwiają szybkie opanowanie obsługi programu. Bardziej doświadczeni użytkownicy przekonają się, że nowe narzędzia i poszerzone możliwości programu w jeszcze większym stopniu ułatwiają tworzenie bazy danych. I. Tworzenie bazy danych W programie Microsoft Access istnieją dwie metody tworzenia bazy danych. Można utworzyć pustą bazę danych i kolejno dodawać do niej tabele, formularze, raporty i inne obiekty - ta metoda jest najbardziej elastyczna, lecz wymaga od użytkownika definiowania każdego elementu bazy danych oddzielnie. Można też użyć Kreatora baz danych i w jednej operacji utworzyć wymagane tabele, formularze i raporty dla wybranego przez użytkownika typu bazy danych - ta metoda jest najłatwiejsza dla początkujących. a. Tworzenie bazy danych za pomocą Kreatora baz danych 1. Przy pierwszym uruchomieniu programu Microsoft Access automatycznie pojawia się okno dialogowe z opcjami tworzenia nowej bazy danych lub otwarcia już istniejącej. W oknie tym kliknij opcję "Kreatora baz danych", a następnie kliknij przycisk OK. Po otwarciu bazy danych lub zamknięciu okna dialogowego, które jest wyświetlane podczas uruchamiania programu Micrososft Access, kliknij przycisk "Nowa baza danych" na pasku narzędzi. 2. Na karcie Bazy danych kliknij dwukrotnie ikonę odpowiadającą typowi bazy danych, która ma być utworzona. 6 Microsoft Press: Podręcznik użytkownika: Pakiet Microsoft Office.- Access -14-

15 3. Podaj nazwę i położenie bazy danych. 4. Kliknij przycisk "Utwórz", aby rozpocząć definiowanie nowej bazy danych. b. Tworzenie bazy danych bez użycia "Kreatora baz danych" 1. Przy pierwszym uruchomieniu programu Microsoft Access pojawia się okno dialogowe z opcjami tworzenia nowej bazy danych lub otwarcia już istniejącej. W oknie tym kliknij opcję "Pustej bazy danych", a następnie kliknij przycisk "OK". Po otwarciu bazy danych lub zamknięciu okna dialogowego, które jest wyświetlane podczas uruchamiania programu Micrososft Access, kliknij przycisk "Nowa baza danych" na pasku narzędzi, a następnie na karcie "Ogólne" kliknij dwukrotnie ikonę "Pusta baza danych". 2. Podaj nazwę i położenie bazy danych, a następnie kliknij przycisk "Utwórz". Po utworzeniu pustej bazy danych należy wykonać kolejne kroki definiujące obiekty stanowiące szkielet bazy danych. II. Otwieranie istniejącej bazy danych 1. Kliknij przycisk "Otwórz bazę danych" na pasku narzędzi. 2. W polu "Szukaj w" kliknij nazwę dysku zawierającego szukany dokument. 3. Na liście folderów klikaj dwukrotnie foldery, aż otworzysz folder zawierający szukaną bazę danych. Jeśli nie możesz znaleźć bazy danych, którą chcesz otworzyć, możesz ją wyszukiwać. Wpisz dane o szukanym pliku w polach znajdujących się w dolnej części okna dialogowego i kliknij przycisk "Znajdź teraz". Aby skorzystać z zaawansowanych kryteriów wyszukiwania, kliknij przycisk Zaawansowane. Aby uzyskać więcej informacji o oknie dialogowym "Szukanie zaawansowane", Aby otworzyć bazę danych w środowisku sieciowym w trybie współużytkowania, wyczyść pole wyboru "Wyłączność". Aby otworzyć bazę danych w trybie wyłączności, zaznacz pole wyboru "Wyłączność". Aby otworzyć bazę danych w trybie tylko do odczytu, kliknij przycisk Polecenia i ustawienia, i kliknij przycisk "Otwórz tylko do odczytu". Aby uzyskać więcej informacji o elementach okna dialogowego, kliknij znak zapytania w górnej części okna dialogowego, a następnie kliknij wybrany element. Uwaga! Aby otworzyć jedną z kilku otwieranych ostatnio baz danych, kliknij jej nazwę w menu "Plik". Baza danych zostaje otwarta z tymi samymi ustawieniami opcji, jakie były przy ostatnim otwarciu. Program Microsoft Access może automatycznie utworzyć skrót w folderze "Ulubione", który można później używać do bezpośredniego otwierania bazy danych. III. Kopiowanie lub przenoszenie danych z jednego pola do drugiego 1. Otwórz Arkusz danych lub formularz w widoku "Formularz". 2. Zaznacz dane, które mają być kopiowane albo wycięte. 3. Aby skopiować dane, kliknij przycisk "Kopiuj" na pasku narzędzi. Aby przenieść dane, kliknij przycisk "Wytnij" na pasku narzędzi. 4. Aby zamienić bieżącą wartość pola docelowego, zaznacz całe pole. -15-

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo