raport_roczny_2010_okladka:layout :12 Page 1 Raport Roczny 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2010

2 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej pracy, ale i sukcesów. Lista wykonanych w 2010 roku prac jest długa. Obejmuje ona szkolenia, doradztwo i różnego rodzaju projekty. Opracowania strategii rozwoju miast i gmin stanowią wśród nich specjalnie cenną pozycję. Specjalistyczne fora cieszyły się jak zawsze popularnością i aktywnie rozwijały swą działalność. Udział w programach międzynarodowych potwierdził wysokie kwalifikacje zespołu pracowników. Prof. dr hab. Jerzy Regulski Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Wśród tych różnorodnych prac, szczególnie trzeba wymienić jedną - studium dotyczące barier rozwoju samorządności w Polsce. W ostatnich latach, coraz wyraźniej kształtowała się opinia, że powstają coraz silniejsze bariery, ograniczające możliwości, jakie przed rozwojem kraju otwiera samorządność. Opinia ta nie była jednak w pełni udokumentowana. Zespół Instytutu pod kierunkiem Krzysztofa Lipskiego podjął się wypełnienia tej luki. Ankieta, która objęła wszystkich wójtów, starostów, marszałków i przewodniczących rad wszystkich szczebli, przyniosła bogatą wiedzę o tym, co dolega i co hamuje prace. Wyniki jej zostały przedstawione na specjalnej konferencji w Senacie, w istotny sposób przyczyniając się do podjęcia niezbędnych prac legislacyjnych. Ten nowy krok w kierunku utworzenia ośrodka opiniotwórczego zasługuje na podkreślenie. Ten rok przejdzie do historii MISTiA także jako rok niepowetowanej straty. Odszedł od nas Krzysztof Lipski, wieloletni dyrektor i twórca sukcesu Instytutu. Pracował od jego początków; najpierw jako wicedyrektor do spraw organizacyjnych, a przez ostatnie dwanaście lat, jako jego dyrektor. Odznaczony Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, za zasługi dla polskiego samorządu, zmarł po ciężkiej chorobie, pracując do ostatnich swych chwil. Dzięki niemu MISTiA jest dziś tym, czym jest. Miejsce Krzysztofa Lipskiego, jako dyrektora zajął Janusz Olesiński, dotychczasowy wicedyrektor, który swą wieloletnią pracą w istotny sposób przyczyniał się do osiągnięć Instytutu. Została w ten sposób zapewniona nie tylko nieprzerwana ciągłość jego funkcjonowania, ale także i rozwoju, gwarantująca dalsze sukcesy. Dwadzieścia lat pracy, to długi okres gromadzenia wiedzy i umiejętności, a także budowania zaufania w świecie samorządów. Ale to zaufanie, którym MISTiA się cieszy, stanowi również zobowiązanie, dotyczące przyszłości; zobowiązanie, któremu w nadchodzących latach będzie musiał cały zespół Instytutu sprostać. I nie mam wątpliwości, że temu podoła.

3 Szanowni Państwo, Rok 2010 był ważny dla Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie - to dwudziesty rok naszej działalności. Z tej okazji wydaliśmy Raport XX-lecia i dokonaliśmy bilansu dokonań. Nie ma tu miejsca, by w całości je przedstawić, podkreślić jednak należy, że w ciągu tych dwudziestu lat przeszkoliliśmy przeszło osób. Dopomogliśmy w opracowaniu blisko 150 strategii rozwoju i strategii sektorowych. Zrealizowaliśmy ponad 350 projektów. Z maleńkiego ośrodka, liczącego zaledwie 4 osoby, przekształciliśmy się w profesjonalną instytucję zatrudniającą przeszło 50 młodych, prężnych, dobrze przygotowanych merytorycznie osób, gotowych do podejmowania nowych wyzwań. Prowadzimy dwie fiile: w Tarnowie i w Rzeszowie ta ostatnia została uruchomiona właśnie w 2010 r. Stworzyliśmy sprawny zespół Centrum Analiz Strategicznych, podejmujący różnorodne prace analityczne i badawcze związane z samorządem. Praca i dorobek Instytutu zostały zauważone i docenione w roku jego jubileuszu. Otrzymaliśmy małopolską nagrodę Kryształy soli oraz Dyplom honorowy Nagrody im. Józefa Dietla. Wiele ważnych osobistości przesłało nam listy gratulacyjne. Wśród nich znalazły się listy od Pana Premiera Donalda Tuska, Marszałka Małopolski, Pana Marka Sowy i Wojewody Małopolskiego, Pana Stanisława Kracika. Janusz Olesiński Dyrektor FRDL MISTiA Z końcem 2010 roku pożegnaliśmy wieloletniego dyrektora Instytutu, śp. Krzysztofa Lipskiego. To on przez ostatnie 12 lat określał kierunki naszej pracy i wyznaczał cele. To właśnie dzięki Niemu, Instytut osiągnął swą dzisiejszą pozycję. Kluczową sprawą dla dalszej działalności Instytutu stało się wyłonienie następcy Krzysztofa. Komisja konkursowa, spośród 64 kandydatów, rekomendowała mnie Zarządowi Fundacji na stanowisko dyrektora MISTiA. Nominację dyrektorską otrzymałem 15 lutego 2011 roku. Rok 2010 był ważnym rokiem nie tylko dla Instytutu. Był on istotny także dla administracji samorządowej w Polsce. Jesienią wybrane zostały nowe składy rad gmin i powiatów, sejmiki województw oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Społeczności wielu gmin dokonały wyboru zupełnie nowych władz, które po nowemu organizują życie wspólnot samorządowych. Dokonane przez mieszkańców wybory ujawniły także pewne tendencje preferencji wyborczych. Nasze Centrum Analiz Strategicznych przystąpiło z końcem 2010 r. do badań nad tym problemem. Raport przedstawimy na II Kongresie Regionów w Świdnicy w maju 2011 r. Prowadzone aktualnie prace nad odnowieniem Narodowej Strategii Rozwoju będą skutkować tym, iż najpierw województwa, a następnie powiaty i gminy muszą zaktualizować swe dokumenty strategiczne. Ta, z pozoru banalna, zmiana kryje w sobie istotne przeobrażenia, jakie muszą dokonać się w wielu miejscowościach. Jesteśmy przygotowani, by tym działaniom przyjść z pomocą.

4 Krzysztof Lipski ( ) Krzysztof Lipski trafił do MISTiA w 1992 roku i objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych. Odpowiadał za sprawne funkcjonowanie Instytutu, wytyczał standardy działania, nadzorował finanse i przecierał pierwsze ścieżki korzystania z funduszy przedakcesyjnych. Dyrektorem Instytutu został w 1998 r. Po objęciu swej funkcji za najważniejsze uznał uporządkowanie struktury Instytutu i zapewnienie mu płynności finansowej. Początki były bardzo trudne. W pierwszym miesiącu dyrektor i jego zastępcy nie dostali pensji, bo pieniędzy wystarczało tylko dla pracowników. Ludzie zaufali Krzysztofowi i uwierzyli, że zbuduje dla Instytutu ważną pozycję i silne, stabilne podstawy działania. Nową strukturę budowaliśmy tak, jak dziś pracujemy nad strategiami gmin: partycypacyjnie. Przy udziale wszystkich pracowników. Cały zespół podjął też pracę nad nową strategią dla Instytutu. Krzysztof czuwał nad spójnością całości. Pilnował, by nie zapędzać się w koncepcje niemożliwe do realizacji, na wszystko nakładał ramy finansowe. Ostateczny kształt strategii nikogo nie zaskoczył. Wszyscy uznali ją za swoją. Z czasem Instytut stawał się coraz silniejszy, przyszli nowi ludzie, wnosząc świeże pomysły. Aby utrzymać wysoki poziom naszych usług, Krzysztof rzucił ideę, by wdrożyć w MISTiA system zarządzania jakością według normy ISO. To było duże wyzwanie. I tym razem, jak zwykle, Krzysztof wiele wymagał od swych pracowników, ale też i od siebie. Prowadził te prace bazując na naszej zbiorowej mądrości i doświadczeniu, ale projektował kolejne dokumenty tak, by sprostały nowym wyzwaniom, przyszłym potrzebom i nieznanym a prawdopodobnym działaniom Instytutu. Audyt certyfikacyjny przeszliśmy bez zastrzeżeń. Profesjonalizacja technicznej realizacji działań przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych kompetencji merytorycznych spowodowała, że zaczęliśmy być postrzegani, jako ważny partner w regionie. Krzysztof i inni nasi pracownicy zaczęli być zapraszani do gremiów decydujących o sprawach Małopolski. Także na forum Fundacji, Instytut błyszczał wśród Ośrodków Regionalnych. Doceniając talenty kierownicze Krzysztofa, Profesor Jerzy Regulski zaproponował mu objęcie funkcji Prezesa Zarządu Fundacji. Krzysztof podjął to dzieło nie rezygnując z kierowania Instytutem. Nowa funkcja wymagająca poświęcenia jej więcej czasu, zmieniła jego tryb i tempo życia. Okupił to poważną chorobą, ale ani na chwilę nie zwątpił w cel i sens swej pracy. Po trwającej kilka miesięcy chorobie nie wrócił już do Zarządu Fundacji, nadal jednak kierował Instytutem. Wówczas MISTiA przejęła, jako filię, Ośrodek Fundacji w Gdańsku, by wdrożyć w nim program naprawczy i po zbudowaniu trwałych podwalin organizacyjnych i finansowych usamodzielnić. Rok temu i Jego i nas wszystkich zaskoczyła wiadomość o nowotworze. Pilna operacja i oczekiwanie na wyniki badań, które okazały się bardzo niekorzystne średnia przeżywalność pacjentów z tym rodzajem choroby wynosi 3 miesiące. Krzysztof zareagował na to w sposób dla siebie typowy postanowił zmierzyć się z problemem i wygrać, jak zwykle. Ani przez chwilę nie wątpił, że mu się to uda. Ani na moment nie przerwał pracy, jeszcze na 2 dni przed śmiercią przygotowywał kolejny projekt. Swoją determinacją 3 miesiące zamienił w 15. Krzysztof żył i pracował szybko, drażniło go marnowanie czasu. Wszelkie jego działania nakierowane były na osiąganie zamierzonego celu. Posiadał rzadką umiejętność stawiania na nogi spraw postawionych na głowie. Umiał zaskakująco prostym pytaniem spowodować, że całą rzecz widzieliśmy w innej, właściwej perspektywie. Krzysztof żył pracą i żył dla pracy. Wszystkiemu, co robił, oddawał się bez reszty. Należał do tych niewielu ludzi, którzy posiedli wiedzę, jak nie zmarnować ani jednej chwili w życiu. Janusz Olesiński, Dyrektor FRDL MISTiA Wspomnienia o Kimś, kto odszedł, są bardziej projekcją naszej własnej pamięci niż prawdziwym zapisem minionej rzeczywistości. Obraz osoby zbudowany jest na wzór mozaiki scen: spotkań i rozmów, jakie dane nam było wspólnie odbyć. Dlatego wspomnienia to taki obraz częściowy. Ja, na przykład, nic nie wiedziałem o teatralnych doświadczeniach pana Krzysztofa. Znałem go jednak dobrze jako szefa MISTiA, a więc przez pryzmat instytucji, która dla samorządowców pełni podwójnie ważną rolę. Działalność edukacyjną, prowadzoną na rzecz pracowników urzędów gmin, a także forum, na którym organizowane są spotkania dla wójtów i burmistrzów, utożsamiałem z panem Krzysztofem.

5 Chciałbym to wspomnienie pisać i sercem i pamięcią. Wszyscy spotykamy wiele osób, z wieloma przychodzi nam współdziałać w różnych relacjach. I wszyscy mamy listę Tych, którzy już się z nami nie zobaczą. Ale każde spotkanie pozostawia w nas trwały ślad, gdy jest wypełnione ważną treścią i ma w sobie cząstkę tego, czym tylko drugi człowiek potrafi nas obdarować. Pan Dyrektor był właśnie takim obdarowującym. Nie miał w sobie niczego, co byłoby zdawkową grzecznością czy udawanym zainteresowaniem swoim rozmówcą. Ta cecha i cnota zarazem jest wyjątkowo wyraźnie widoczna podczas spotkań z ludźmi, z którymi nie łączą nas relacje inne niż oficjalne. Profesor Regulski stawiał i stawia swoim współpracownikom bardzo wysokie wymagania. Oczekuje wierności wartościom i założeniom, dla których MISTiA został powołany. To jest wyzwanie, któremu trudno sprostać. A pan Krzysztof z tego zadania wywiązał się znakomicie. Widać było, że pod Jego kierownictwem Instytut wyróżniał się wśród innych tego typu placówek, był czymś więcej. Postrzegałem i nadal widzę misję Instytutu jako pewnego rodzaju Samorządowej Wyższej Uczelni. W tym, co robił Dyrektor, był jeszcze inny wymiar, wykraczający znacznie poza rzetelną realizację zadań statutowych MISTiA. Już po pierwszych spotkaniach z panem Krzysztofem zorientowałem się, że za tym co robi i mówi, kryje się pasja służenia Polsce. Tego nie można znaleźć w dokumentach, zapisać w aktach, to jest wrażenie, które dzielę z tymi wszystkimi, którzy pamiętają romantyczny i pionierski czas rodzenia się naszego samorządu gminnego. Budowaliśmy zręby nowej Polski, a On brał w tym udział świadomy wagi misji Instytutu. Jestem przekonany, że Krzysztof Lipski mówił sobie, że tu parafrazuję Andrzeja Frycza Modrzewskiego taka będzie Niepodległa Polska, jakie samorządowców do jej budowy przygotowanie. Nie dziwi zatem inicjatywa konkursu Mądra gmina, zrozumiałe stają się pomysły na szkolenia dla skarbników czy przewodniczących komisji rewizyjnych, a także dbałość o to, by wójtowie i burmistrzowie byli na bieżąco zaznajamiani z aktualnym stanem prawa. Samorząd terytorialny ma swoich budowniczych, a także tych, którzy dbali o jego dalsze dobre funkcjonowanie. Pan Krzysztof w obydwu tych grupach był i pozostanie u siebie. Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski

6 Rada Instytutu Prof. dr hab. Mirosław Stec Przewodniczący Rady Instytutu Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytoriarnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Król Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małgorzata Bywanis-Jodlińska Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego urzędu Wojewódzkiego Kierownictwo Instytutu Krzysztof Lipski Dyrektor FRDL MISTiA (do r.) Janusz Olesiński Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych p.o. Dyrektora FRDL MISTiA (od r.) Anatol Władyka Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych 6 Raport Roczny MISTiA

7 Spis treści XX-lecie FRDL MISTiA 8 I. Formy aktywności Realizowane projekty Wspieranie administracji publicznej Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Współpraca międzynarodowa Regionalny Ośrodek EFS Centrum Analiz Strategicznych projekty badawcze Działalność szkoleniowa Działalność Forów Konsulting Konferencje Konkursy Ranking Gmin Małopolski Wydawnictwa Działalność gospodarcza Hotel MISTiA 46 II. Finanse 47 III. Struktura organizacyjna MISTiA 48 IV. Załączniki Projekty realizowane w 2010 r Usługi konsultingowe/badawcze realizowane w 2010 r Tytuły szkoleń zrealizowanych w 2010 r Zespół MISTiA w 2010 r Lista wykładowców MISTiA w 2010 r. 56 V. Report on MISTiA s Activities In 2010 Executive Summary In English 61 Raport Roczny MISTiA 7

8 XX lecie FRDL MISTiA Rok 2010 był dwudziestym rokiem działalności naszego Instytutu. Z dniem 1 stycznia 1991 r., na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego Tadeusza Piekarza i prof. Jerzego Regulskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, powołano Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, jako ośrodek regionalny Fundacji. Dzisiaj Fundacja jest największą pozarządową organizacją wspierającą rozwój lokalnej demokracji, a MISTiA jest, wg słów prof. Regulskiego, perłą w fundacyjnej koronie. Dzisiaj to brzmi banalnie, ale wówczas, 20 lat temu, trzeba było mieć naprawdę nieskrępowaną wyobraźnię i determinację, aby zmieniać, kształtować świadomość ludzi, od których w ogromnym stopniu zależało powodzenie reform. Ta wielotysięczna rzesza ludzi miała tworzyć nowe struktury władzy publicznej uchwałodawczej i wykonawczej władzy lokalnej. Jeśli cofniemy się o dwadzieścia lat i przypomnimy sobie ogrom i głębokość zmian, które wiązały się z demokratyzacją, uświadamiamy sobie jak długą drogę przebyliśmy i jak dużą możemy mieć satysfakcję, że ten czas i nasze wysiłki nie zostały zmarnowane. To, co nas wyróżnia, to kompleksowość. Dzięki temu, że współpracujemy z administracją publiczną, ale również z organizacjami pozarządowymi i środowiskami przedsiębiorców, nasza oferta szkoleniowa, konsultingowa i badawczo-ekspercka jest bardzo szeroka. Uwzględnia z jednej strony potrzeby, a z drugiej specyfikę środowisk, do których ją adresujemy. Różnorodność naszych działań sprawia, że nieustannie wzbogacamy ofertę naszych usług, starając się z wyprzedzeniem identyfikować wszelkie nowe, istotne z punktu widzenia życia społecznego, zjawiska i proponować rozwiązania, które służą rozwojowi. Instytut to przede wszystkim ludzie, z którymi mieliśmy i mamy zaszczyt i przyjemność współpracować, z którymi budujemy teraźniejszość i będziemy budowali przyszłość MISTiA. Jest to liczne grono osób: wykładowców, trenerów, naukowców, ekspertów, ale również praktyków: przedstawicieli urzędów centralnych, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, gmin i powiatów, jednostek i instytucji samorządowych. Ci ludzie to również stały, kilkudziesięcioosobowy zespół pracowników, w których rękach (i głowach) jest dbałość o jakość i rozwój Instytutu. Nieustannie dążymy do tego, żeby być organizacją profesjonalną, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Organizacją otwartą na nowe wyzwania, wiarygodną, nowoczesną i innowacyjną, a równocześnie uczącą się i odwołującą się w swoim działaniu do misji, która mówi o współpracy i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Staramy się zawsze zachować równowagę pomiędzy zaangażowaniem w sprawy bieżące, doraźne, a celami, których realizacja jest możliwa w dłuższej perspektywie. Mamy ambitne plany na przyszłość. Zachowując to, co w naszej działalności cenne, chcemy rozpocząć i aktywnie uczestniczyć w debacie dotyczącej przyszłości polskiego samorządu. Satysfakcja z dotychczasowych osiągnięć nie zwalnia nas bowiem z myślenia, co należy jeszcze zrobić, żeby Polska była krajem przyjaznym dla obywateli, stabilnym i demokratycznym. 8 Raport Roczny MISTiA XX-lecie FRDL MISTiA

9 Dwadzieścia lat naszej aktywnej działalności przedstawiliśmy w Raporcie XX-lecia oraz w podwójnym numerze (2 3/2010) biuletynu MISTiA na Szlaku. W szkoleniach zorganizowanych przez MISTiA wzięło udział ponad osób, fora samorządowe działające przy Instytucie skupiały ok członków, w naszych konferencjach uczestniczyło ponad osób, zrealizowaliśmy ok. 350 projektów, 200 usług konsultingowych, kilkaset badań i ekspertyz, współpracowaliśmy z partnerami z USA, Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Danii, Grecji, Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Albanii. MISTiA został w 2010 r. laureatem nagrody Kryształy Soli w kategorii aktywizacji gospodarczej i obywatelskiej. Nagroda ta jest przyznawana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w konkursie, którego celem jest wzmacnianie wizerunku i promowanie działań najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Za całokształt dwudziestoletniej działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej. Za długofalowe i konsekwentne działania na rzecz promowania aktywności obywatelskiej i wspierania budowania społeczeństwa obywatelskiego. Za działania na rzecz pobudzania i inicjowania przedsiębiorczych i aktywnych postaw wśród mieszkańców Małopolski oraz modelową współpracę z licznymi partnerami zarówno z sektora administracji, jak i świata biznesu to słowa uzasadnienia przyznania nagrody przez Kapitułę Konkursu złożoną z ludzi świata nauki, kultury, gospodarki, mediów i polityki. Poza wieloma nagrodami i wyróżnieniami dla MISTiA, także nasi pracownicy i współpracownicy wielokrotnie nagradzani byli za swą pracę. Dyrektor Instytutu, Krzysztof Lipski oraz Przewodniczący Rady Instytutu, prof. Mirosław Stec odznaczeni zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Małgorzata Drużyńska-Olesińska, Stanisława Szołtysek i Janusz Olesiński otrzymali Złote Krzyże Zasługi, zaś Jacek Kwiatkowski Srebrny Krzyż Zasługi. Raport Roczny MISTiA XX-lecie FRDL MISTiA 9

10 I. Formy aktywności 1. Realizowane projekty 1.1. Wspieranie administracji publicznej Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Od listopada 2008 r. FRDL MISTiA realizował ogólnofundacyjny projekt Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Projekt miał na celu zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez popularyzację wśród urzędników postawy zorientowanej na obywatela jako klienta, zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzędu oraz promowanie wśród kadry zarządzającej pozytywnego nastawienia do wprowadzania rozwiązań systemowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr urzędów. W 2010 r. odbywały się szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania projektami, informatyzacji urzędu (e-urząd), profesjonalnej obsługi klienta, kontroli wewnętrznej i audytu, a po ich zakończeniu przeprowadzono doradztwo dla urzędów oraz uczestników szkoleń. Projekt zakończył się w lipcu 2010 r. Przejrzysta Polska Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, wraz z partnerami, od 2004 r. realizuje Program Przejrzysta Polska. Jego celem jest promowanie uczciwości i skuteczności w jednostkach samorządu terytorialnego. Program przyczynić się ma do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. W 2010 r. kontynuowaliśmy VI etap Akcji Społecznej Przejrzysta Polska. Jego celem było przeprowadzenie monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w tych samorządach lokalnych, które brały udział we wszystkich poprzednich działaniach programu. W Małopolsce monitoring prowadził MISTiA. Do udziału w programie zaproszono 5 jst: Urząd Gminy w Lanckoronie, Urząd Gminy w Limanowej, Urząd Miasta w Nowym Targu, Urząd Miasta w Nowym Sączu i Starostwo Powiatowe w Wieliczce. Efektem przeprowadzonego monitoringu były raporty na temat relacji między administracją a obywatelami w tych jst. Wyniki raportów przedstawiane były na spotkaniach, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, mieszkańcy, media lokalne. Powstał też raport ogólny, analizujący sytuację we wszystkich badanych gminach. Został on upowszechniony podczas konferencji we wrześniu 2010 r. w Warszawie. Miasto i Gmina Wieliczka Powiat wielicki Kompetentny urzędnik przedstawicielem nowoczesnego samorządu terytorialnego W 2010 r. Instytut kontynuował realizację szkoleń specjalistycznych, w oparciu o umowę zawartą z firmą PM Doradztwo Gospodarcze dotyczącą podwykonawstwa projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka oraz Starostwem Powiatowym w Wieliczce. Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez te urzędy, dzięki systematycznemu podnoszeniu jakości pracy kadry urzędniczej poprzez realizację szkoleń z zakresu kompetencji specjalistycznych. Dzięki temu, mieszkańcy powiatu wielickiego liczyć mogą na szybką i sprawną obsługę w urzędzie. W 2010 r. Instytut zrealizował 45 szkoleń (49 dni szkoleniowych). 10 Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1. Realizowane projekty 1.1 Wspieranie Administracji Publicznej

11 1.2. Wspieranie przedsiębiorczości Zostań małopolskim przedsiębiorcą W 2010 r. Instytut, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, kontynuował pracę w ramach projektu Zostań małopolskim przedsiębiorcą, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez konsorcjum 9 małopolskich instytucji otoczenia biznesu. Projekt swoim zasięgiem obejmował obszar całej Małopolski. Każdy z partnerów odpowiadał za wdrażanie projektu na terenie 2-3 powiatów w Małopolsce. FRDL MISTiA był odpowiedzialny za realizację działań projektu na terenie dwóch powiatów: tarnowskiego ziemskiego i wielickiego. Celem projektu było stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim. Realizowano go przez zastosowanie różnorodnych form wsparcia (szkoleniowego, doradczego, finansowego) na rzecz mieszkańców regionu, planujących założenie własnej firmy. W ramach projektu wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej otrzymały 43 osoby. Część z nich otrzymała dodatkowo wsparcie pomostowe kapitałowe na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą oraz wsparcie pomostowe doradcze w zakresie rozwiązywania problemów finansowych, prawnych, organizacyjnych, marketingowych i innych, związanych w działalnością firmy na rynku. W 2010 roku prowadzone były działania związane z udzielonym wsparciem pomostowym kapitałowym i doradczym dla utworzonych w ramach projektu podmiotów gospodarczych. Ponadto odbywały się wizyty monitorujące u wszystkich beneficjentów projektu, którzy rozpoczęli działalność przy wsparciu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostań małopolskim przedsiębiorcą 2 Projekt ten jest kontynuacją projektu Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą. Projekt ZMP 2 od stycznia 2010 r. jest realizowany przez konsorcjum tych samych, co poprzednio, 9 małopolskich instytucji otoczenia biznesu. MISTiA jest odpowiedzialny za realizację działań na terenie trzech powiatów: krakowskiego, proszowickiego i tarnowskiego. Celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany przez zastosowanie różnorodnych form wsparcia (szkoleniowego, doradczego, finansowego) na rzecz mieszkańców regionu planujących założenie własnej firmy. Pierwszym etapem projektu był udział w 60-godzinnym cyklu szkoleniowym Zarządzanie małą firmą, obejmującym następujące zagadnienia: podstawy organizacyjno-prawne zakładania działalności gospodarczej, pomysł na biznes, planowanie strategiczne, opracowanie biznesplanu, marketing oraz księgowość. Ponadto uczestnicy skorzystali z indywidualnego doradztwa w wymiarze 20 godzin dla każdego Beneficjenta. Doradztwo dotyczyło przygotowania biznesplanu na potrzeby założenia działalności gospodarczej oraz innych zagadnień dotyczących prowadzenia firmy. W kolejnym etapie beneficjenci przygotowywali biznesplany swojej działalności gospodarczej, które następnie były przedmiotem oceny przez Komisję Oceniającą Wnioski, powołaną przez Lidera projektu. Biznesplany, które uzyskały najwyższą ocenę, zostały rekomendowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej finansującej wydatki inwestycyjne umożliwiające uruchomienie firmy (maksymalna kwota dofinansowania wynosi zł). Warunkiem przyznania dotacji było zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie woj. małopolskiego. W ramach 5 naborów, które odbyły się w 2010 r., zakwalifikowano do udziału w projekcie 90 osób (beneficjentów projektu) z trzech powiatów. Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.2 Wspieranie przedsiębiorczości 11

12 Do końca 2010 roku jednoosobową działalność gospodarczą uruchomiło 22 beneficjentów projektu z terenu 3 powiatów, którymi opiekuje się FRDL MISTiA. Pozostali Beneficjenci projektu objęci opieką FRDL MISTiA założą działalność gospodarczą w 2011 roku. W 2010 roku zrealizowano 29 szkoleń stacjonarnych oraz 3 wyjazdowe, w których uczestniczyło ponad 400 osób z mikro i małych przedsiębiorstw. Małopolska Akademia Zarządzania systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw Od 1 stycznia 2010 r. FRDL MISTiA realizuje w partnerstwie z Sądecką Izbą Gospodarczą z Nowego Sącza projekt Małopolska Akademia Zarządzania, będący kontynuacją projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach Szkolenia w ramach projektu skierowane są do właścicieli, kadry zarządzającej, pracowników zajmujących stanowiska kierownicze wyższego i niższego szczebla oraz samodzielne stanowiska pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach z terenu Małopolski z sektora produkcji, handlu i usług. Szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są objęte 80% dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki udziałowi w projekcie, przedsiębiorcy mogą skorzystać z powiązanych ze sobą 2- dniowych szkoleń podzielonych na 3 tematyczne cykle, tj. Zarządzanie Sprzedażą, Zarządzanie Personelem lub Nowoczesne Zarządzanie. Firmy i ich pracownicy mogą dodatkowo skorzystać z usługi doradczej, związanej bezpośrednio z tematyką szkolenia. Szkolenia w ramach projektu w formie stacjonarnej organizowane są w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu, natomiast w formie wyjazdowej w wybranym ośrodku szkoleniowym na terenie Małopolski. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2011 r. Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych Menedżer projektu W 2010 r. Instytut rozpoczął realizację tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Projekt, który trwać będzie do połowy 2011 r., skierowany jest do przyszłych menedżerów chcących rozpocząć pracę lub już zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych. Jego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i kwalifikacji poprzez nabycie praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz podniesienie kompetencji zawodowej i motywacji do rozwoju zawodowego osób pracujących na stanowiskach menedżera projektu inwestycyjnego lub ubiegających się o pracę na takim stanowisku. Projekt obejmuje 120-godzinny cykl zajęć dydaktycznych, składający się z 10 modułów z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi, w trakcie których uczestnicy uczą się stosowania zasad i technik zarządzania projektami w realnych sytuacjach, rozwiązywania problemów związanych z zasobami technicznymi, ekonomicznymi i ludzkimi, zdobywają wiedzę analityczną i poznają techniki zarządzania. Szkolenia odbywają się dla 4 grup w Krakowie oraz dla 2 grup w Tarnowie i Oświęcimiu. W 2010 roku: szkolenia rozpoczęło 6 grup szkoleniowych (liczących po 20 uczestników każda, w sumie 120 osób): 3 grupy w Krakowie, 2 w Tarnowie i 1 w Oświęcimiu. 39 osób z dwóch grup zakończyło cykl szkoleniowy oraz na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu końcowego otrzymało certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. 12 Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.2 Wspieranie przedsiębiorczości

13 Moja firma też jest kobietą! W lutym 2010 r. FRDL MISTiA rozpoczął realizację projektu Moja firma też jest kobietą, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, które są w gorszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych we wschodnich powiatach Małopolski. Uczestniczkami projektu są kobiety zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, zamieszkałe w Tarnowie oraz powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim, limanowskim, gorlickim, nowosądeckim, nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W 2010 r., rekrutacja prowadzona była w 4 edycjach, w każdej z nich do projektu zostało zakwalifikowanych 15 kobiet. W pierwszym etapie projektu, uczestniczki brały udział w 80-godzinnym szkoleniu Moja firma obejmującym następujące zagadnienia: kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zakładanie i prowadzenie firmy, opracowywanie biznesplanu, rozwój osobisty, marketing w małej firmie i planowanie strategiczne, sprzedaż, negocjacje i komunikacja interpersonalna. Ponadto korzystały z indywidualnego doradztwa przy opracowywaniu biznesplanu w wymiarze 20 godzin dla każdej uczestniczki. Biznesplany były oceniane przez Komisję Oceny Wniosków a najwyżej ocenionym przyznano dotację w wysokości do 40 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowe i doradcze. Pozostałe uczestniczki będą ubiegały się o dotację w 2011 roku, a po jej przyznaniu będą rejestrowały firmy. W wyjątkowych wypadkach, będą mogły ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe. W 2010 roku, przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu powstały 22 nowe firmy. Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą przez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych W 2010 r. kontynuowaliśmy realizację tego, trwającego od 2008 r., projektu. Punkt Konsultacyjny zlokalizowany przy Ośrodku MISTiA w Tarnowie świadczył bezpłatne usługi informacyjne dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców z zakresu: administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji), zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp., danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy. Działalność Punktu Konsultacyjnego, podlega stałej standaryzacji świadczonych usług w ramach Krajowego Systemu Usług dla MŚP. Konsultanci Punktu Konsultacyjnego współpracują z innymi Punktami Konsultacyjnymi KSU w regionie, podejmują wspólne akcje promocyjne z innymi sieciami informacyjnymi funduszy europejskich, zbierają i przekazują informacje na temat potrzeb informacyjnych przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W 2010 roku konsultanci Punktu Konsultacyjnego przy filii MISTiA w Tarnowie zrealizowali 509 usług i udzielili pomocy 474 klientom, poprzedzonych diagnozą ich potrzeb. Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.2 Wspieranie przedsiębiorczości 13

14 1.3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie W październiku 2010 r. MISTiA rozpoczął realizację tego projektu w partnerstwie z: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego z Tarnowa (lider projektu), Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych BIS z Krakowa i Sądeckim Uniwersytetem III Wieku z Nowego Sącza. Projekt adresowany jest do organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych z terenu Małopolski, chcących założyć działalność gospodarczą. Jego głównym celem jest wypromowanie ekonomii społecznej, wzmocnienie podmiotów i osób fizycznych w zakresie ekonomii społecznej oraz zbudowanie otoczenia sprzyjającego jej rozwojowi w Małopolsce. W ramach projektu, trwającego do końca 2011 r., przewiduje się następujące działania, realizowane przez każdego z partnerów: organizowanie seminariów informacyjnych promujących ideę ekonomii społecznej Lepiej zrozumieć ekonomię społeczną, organizowanie jednodniowych szkoleń dla organizacji pozarządowych, utworzenie siedmiu punktów informacyjno konsultacyjnych sieci MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, w których będzie oferowane doradztwo w zakresie prawa, marketingu, budowania strategii podmiotu ES, finansów, zarządzania zespołem i projektem, oferowanie kompleksowej ścieżki wsparcia szkoleniowo doradczego pn. Akademia ABC Ekonomii Społecznej dla osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą, oferowanie kompleksowej ścieżki wsparcia szkoleniowo doradczego pn. Akademia ABC Lidera Ekonomii Społecznej dla NGO nieprowadzących działalności gospodarczej a chcących taką założyć, przygotowanie 2 strategii rozwoju podmiotu ekonomii społecznej, podejmowanie działań na rzecz tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej. W 2010 r. wykonano następujące działania merytoryczne: przeprowadzono pierwsze, z czterech planowanych, seminarium promocyjnoinformacyjne na temat: Lepiej zrozumieć Ekonomię Społeczną przeprowadzono pierwsze z 10 szkoleń jednodniowych zaplanowano działania projektowe na pierwszy kwartał 2011 roku obejmujące: dwa kolejne seminaria, trzy szkolenia jednodniowe oraz dwie edycje cyklu Akademia ABC Ekonomii Społecznej skierowanego do osób fizycznych. Możemy Więcej II: Program reintegracji społecznej i zawodowej w powiatach: dąbrowskim, gorlickim i tarnowskim. W styczniu 2010 r. Instytut rozpoczął realizację tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Jego celem głównym jest stworzenie warunków do zapobiegania marginalizacji społecznozawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin z powiatów: dąbrowskiego, gorlickiego i tarnowskiego. Jednym z podstawowych działań projektu w 2010 r. była organizacja na terenie trzech powiatów Lokalnych Centrów Wsparcia (LCW). Pełnią one funkcję lokalnych struktur projektu, w których jest prowadzona obsługa beneficjentów ostatecznych i zasadnicze wsparcie merytoryczne dla nich. LCW zostały powołane w każdym powiecie objętym zasięgiem projektu przy lokalnych organizacjach wybranych w drodze konkursu. Z organizacjami tymi podpisano umowy na prowadzenie LCW. W ramach umowy przygotowano organi- 14 Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.3 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

15 zacyjnie siedziby LCW (adaptacja siedzib, w tym pod kątem ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do udziału w projekcie, wyposażenie w podstawowe meble, urządzenia biurowe, zasoby informacyjne niezbędne do prowadzenia wsparcia merytorycznego na rzecz beneficjentów), zatrudniono i przygotowano personel oraz zapewniono fundusze na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania LCW (czynsz, media, telekomunikacja, materiały biurowe). Po etapie organizacji przystąpiono do rekrutacji beneficjentów projektu. Rekrutacja przewidywała nabór 30 uczestników w każdym powiecie, którzy w kolejnej fazie przechodzili diagnozę osobowościową i badanie preferencji zawodowych. Na tej podstawie powstały indywidualne plany działania dla każdego beneficjenta. Kobiety dla samorządu, samorząd dla kobiet MISTiA uczestniczył w zorganizowaniu szkolenia dla kandydatek na radne. Był to projekt przygotowany wspólnie przez: Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Feminotekę, przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego. Dwudniowe szkolenia Kobiety dla samorządu, samorząd dla kobiet odbywały się w całej Polsce we wrześniu i październiku. Wzięły w nim udział kandydatki, które po raz pierwszy zdecydowały się na start w wyborach samorządowych. W programie pierwszego dnia szkolenia znalazły się warsztaty Jak prowadzić kampanię wyborczą?, przeprowadzone przez specjalistę PR. Tematyka ta uzupełniona została o wiedzę z zakresu polityki równościowej (warsztat prowadzony przez trenerkę Feminoteki ). W drugim dniu zajęć uczestniczki szkolenia zapoznały się z podstawami wiedzy o samorządzie. W szkoleniu w Krakowie uczestniczyło 16 kobiet, które zamierzały kandydować do samorządu w jesiennych wyborach. W szkoleniu, które odbyło się w Rzeszowie, uczestniczyło 14 kobiet. O ludziach z ludźmi Instytut, w 2010 r. kontynuował i zakończył projekt realizowany przez Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego pt.: O ludziach z ludźmi. Projekt, realizowany na terenie Podkarpacia, finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, miał na celu nagrodzenie współpracy jst z organizacjami pozarządowymi. W 2010 r. odbyła się III edycja Konkursu. W kwietniu jej zwycięzcy wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji w Brnie. W ramach projektu zorganizowano także szkolenie dla urzędników jst Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, w którym udział wzięło 25 przedstawicieli samorządu terytorialnego z wojewodztwa podkarpackiego. Na zakończenie projektu wydano publikację: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce opis dobrych praktyk. Realizacja projektu przyczyniła się do wymiany doświadczeń pomiędzy krajami Funduszu Wyszehradzkiego dotyczących uczestnictwa obywateli w procesie podejmowania decyzji przez władze lokalne wszystkich szczebli. Przyczyniła się również do promocji idei partycypacji obywatelskiej wśród samorządu Podkarpacia. Małopolska Akademia Aktywnego Seniora W 2010 r. 48 seniorów, odbywało w MISTiA comiesięczne spotkania. Celem działania Akademii była aktywizacja społeczna osób starszych poprzez szeroko rozumianą edukację i wymianę doświadczeń oraz prezentowanie opinii członków Akademii wobec innych instytucji i organizacji. W 2010 r odbyło się 6 spotkań Małopolskiej Akademii Aktywnego Seniora, która z dniem 31 lipca 2010 r. zakończyła działalność. Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.3 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 15

16 1.4. Współpraca międzynarodowa CarEIn Emotionally Intelligent Care in Health and Social Assistance Projekt CarEIn Inteligencja Emocjonalna w Sektorze Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej jest realizowany od 1 października 2009 r. w ramach Transferu Innowacji Programu Leonardo da Vinci, w programie edukacyjnym Uczenie się przez całe życie. Projekt jest realizowany w konsorcjum 9 instytucji z Bułgarii, Danii, Czech, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Liderem projektu i konsorcjum jest Associación Balear d Esclerosi Múltiple (ABDEM) z Hiszpanii. Projekt CarEIn, opierając się na poprzednio zrealizowanym projekcie TREIN (również w ramach Programu Leonardo da Vinci), ma na celu stworzenie w oparciu o platformę Web 2.0 środowiska sprzyjającego uczeniu się, dzięki któremu pracownicy sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej mogą zdobyć kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej w celu podniesienia jakości swoich codziennych działań i, w efekcie, poprawić jakość życia beneficjentów sektora opieki zdrowotnej i społecznej. Realizacja projektu składa się z kilku etapów, z których najważniejszym jest dostarczenie i przetestowanie przez grupę reprezentującą sektor ochrony zdrowia i opieki społecznej stworzonego produktu edukacyjnego w zakresie rozwijania i wykorzystywania w codziennym życiu i pracy zawodowej kompetencji emocjonalnych i społecznych. W roku 2010 zostały przeprowadzone badania w zakresie analizy potrzeb pracowników opieki społecznej i sektora ochrony zdrowia oraz opracowany został Przewodnik Dobrych Praktyk nt. promocji Inteligencji Emocjonalnej (IE) w sektorze opieki zdrowotnej. Ponadto trwały prace nad dostosowaniem programu i materiałów szkoleniowych do potrzeb tego sektora. Program szkoleniowy w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej pracowników sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej będzie dostępny na specjalnej platformie e-learningowej w końcowej fazie realizacji projektu. Realizacja projektu zakończy się 30 września 2011 r. E-Race+: European Rational Analysis on Vulnerable Enterprises Od 1 października 2010 r. FRDL MISTiA realizuje projekt E-RACE +: Europejska analiza porównawcza przedsiębiorstw, który jest kontynuacją projektu E-RACE wdrażanego przez FRDL MISTiA w latach w ramach projektów pilotażowych Programu Leonardo da Vinci. Obecnie projekt E-RACE+ jest realizowany w ramach Transferu Innowacji Programu Leonardo da Vinci, zatwierdzony do realizacji w programie edukacyjnym Uczenie się przez całe życie w 2010 r. Projekt jest realizowany w konsorcjum 5 instytucji z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Rumunii i Polski. Liderem projektu jest Federacio de Societats Laborales de Catalunya z Barcelony. Celem projektu E-RACE+ jest stworzenie narzędzia do zarządzania firmą, w oparciu o koncepcję benchmarkingu, które będzie dostosowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstw najbardziej zagrożonych na rynku. Narzędzie to dostarczy firmom informacji na temat sytuacji w przedsiębiorstwie w porównaniu z innymi podmiotami z ich branży. Będą one podstawą do opracowania specjalistycznego szkolenia na temat zarządzania firmą. Zarówno narzędzie do analizy, jak i szkolenia będą dostępne na platformie kształcenia, testowanej przez wyselekcjonowane firmy we wszystkich krajach partnerskich projektu. Realizacja projektu zakończy się 30 września 2012 r. 16 Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.4 Współpraca międzynarodowa

17 1.5. Regionalny Ośrodek EFS W 2010 r., FRDL MISTiA kontynuował działalność w ramach Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie. Ośrodek, ulokowany w siedzibie Instytutu przy ul. Szlak 73a w Krakowie, jest jednym z 4 w Małopolsce i jednym z 52 w Polsce Regionalnych Ośrodków, których celem jest kreowanie rozwoju lokalnego poprzez wykorzystanie możliwości, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny. Nasz Ośrodek obejmuje swoim zasięgiem miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, proszowicki, tatrzański i wielicki (obszar nr 18) świadcząc nieodpłatną pomoc informacyjną, szkoleniową, doradczą i animacyjną w zakresie: możliwości współfinansowania projektów ze środków EFS, przygotowania projektów/wniosków kwalifikujących się do konkursów o dofinansowanie z EFS, wdrażania, realizowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków EFS. Kreujemy rozwój lokalny poprzez aktywną promocję Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawianie możliwości i korzyści wynikających z aplikowania o środki na realizację projektów w regionie, propagowanie idei partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego, a przede wszystkim wspieranie naszych beneficjentów w aplikowaniu o środki EFS i wdrażaniu projektów, świadcząc bezpłatne usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe i animacyjne. Podobnie, jak w roku 2009, dodatkowym zadaniem Regionalnych Ośrodków EFS w Małopolsce było przygotowanie lokalnych projektodawców z gmin do 25 tys. mieszkańców aplikujących o tzw. małe granty w ramach Działań 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL, szczególnie do realizacji projektów w partnerstwie. W 2010 r. priorytetowymi grupami odbiorców usług RO EFS w Krakowie były: organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne i organy je prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe, a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2010 r. RO EFS zrealizował: 38 szkoleń dla 580 osób 680 godzin doradztwa 9 seminariów dla 273 osób W ramach usług szkoleniowych i doradczych proponowaliśmy naszym beneficjentom szkolenia i doradztwo ogólne oraz specjalistyczne dotyczące zagadnień związanych z aplikowaniem o środki EFS/PO KL oraz problematyki bezpośrednio lub pośrednio objętej wsparciem EFS. W 2010 r. nasz Ośrodek zrealizował 38 szkoleń (28 ogólnych i 10 specjalistycznych), w których uczestniczyło 580 osób oraz przeprowadził 680 godzin doradztwa (630 ogólnego i 50 specjalistycznego), z którego skorzystało 315 osób. Ponadto, zorganizowanych zostało 9 seminariów informacyjnych, w których uczestniczyły 273 osoby. Utworzone zostały kolejne 3 partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego, zaś 8 partnerstw było przez cały rok wspieranych zarówno w zakresie pozyskiwania środków na wspólną realizację projektów, jak też podejmowania działań przyczyniających się do rozwiązywania problemów lokalnych w obszarze EFS. Dzięki działaniom Regionalnego Ośrodka EFS w Krakowie, w 2010 r. złożonych zostało 57 wniosków o dofinansowanie. Ponadto, nasz Ośrodek EFS wsparł 98 projektów będących w trakcie realizacji. Świadczone przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie: kompleksowe usługi informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze i animacyjne przyczyniają się do: zwiększenia poziomu wiedzy na temat EFS i korzyści z niego płynących wśród potencjalnych grup docelowych z miasta Krakowa i powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, tatrzańskiego, wielickiego, Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.5 Regionalny Ośrodek EFS 17

18 ułatwienia zainteresowanym osobom i instytucjom dostępu do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS, poprawy jakości wniosków składanych w województwie małopolskim przez instytucje z obszaru działania RO EFS w Krakowie, poprawy zarządzania projektami, szczególnie w aspekcie monitoringu i rozliczania projektów realizowanych przez instytucje z obszaru działania naszego RO EFS, aktywizacji lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i peryferyjnych w ramach obszaru działania naszego Ośrodka, nawiązywania partnerstw, których zadaniem jest diagnozowanie problemów i skuteczne ich rozwiązanie w skali lokalnej, tworzenia partnerstw w celu realizacji projektów większej skali i osiągnięcia przez to znaczących korzyści w skali lokalnej i regionalnej. wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a środowiskiem naukowym i naukowo-badawczym. 18 Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.5 Regionalny Ośrodek EFS

19 2. Centrum Analiz Strategicznych projekty badawcze Centrum Analiz Strategicznych jest jednostką FRDL MISTiA, która prowadzi badania społeczne, opracowuje analizy i raporty dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz sektora MŚP. Bariery rozwoju samorządu w Polsce Celem badania opinii, przeprowadzonego z inicjatywy Profesora Jerzego Regulskiego, była identyfikacja barier rozwoju samorządu z perspektywy 20 lat jego funkcjonowania. Badaniem objęto następujące obszary problemowe: stanowienie prawa i podział kompetencji między administracją rządową a samorządową, relacje między administracją rządową a samorządową, relacje między różnymi szczeblami samorządu, mechanizmy aktywizacji społeczności lokalnych i ich udział w podejmowaniu decyzji na poziomie samorządu, udział partii politycznych w sprawowaniu kontroli społecznej i podejmowaniu decyzji na poziomie samorządu, zasady samofinansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udział w dystrybucji środków Unii Europejskiej. O opinię na temat powyższych kwestii zapytano przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli, zarówno organów wykonawczych, jak i uchwałodawczych. W procesie badawczym wykorzystano technikę CAWI (kwestionariusz ankiety udostępniany za pośrednictwem Internetu). Ankietę skierowano do 5054 adresatów (przedstawicieli niemal wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce). W efekcie kwestionariusz wypełniło ok. 10% przedstawicieli samorządu, stanowiąc pokaźną reprezentację badanej zbiorowości. Badanie pozwoliło na wskazanie kluczowych barier, które w opinii przedstawicieli samorządów lokalnych najsilniej ograniczają działalność samorządu. Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji pt. Szanse i wyzwania dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, która odbyła się 6 października 2010 r. w Senacie RP. Małopolski Rynek Pracy 2 analiza porównawcza na podstawie trzech powiatów (gorlickiego, suskiego, chrzanowskiego) W grudniu 2010 r. FRDL MISTiA zakończył realizację projektu Małopolski Rynek Pracy 2 analiza porównawcza na podstawie trzech powiatów (gorlickiego, suskiego, chrzanowskiego) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Celem projektu była diagnoza małopolskiego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem problemów i barier osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób bez kwalifikacji, długotrwale bezrobotnych, powyżej 45 roku życia i kobiet. Problemy i bariery tych grup zostały skonfrontowane z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców działających na lokalnych rynkach pracy. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące badania: Etap I. Badania ilościowe wśród bezrobotnych (600 osób). Etap II. Badania ilościowe wśród pracodawców (600 osób). Etap III. Badania jakościowe wśród bezrobotnych, pracodawców i pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 2. Centrum Analiz Strategicznych projekty badawcze 19

20 Na podstawie tych badań zostały opracowane raporty oraz publikacja. W ostatniej fazie realizacji projektu odbyła się konferencja, której celem było upowszechnienie rezultatów projektu oraz zainicjowanie debaty nad ograniczeniami i możliwościami rynku pracy w Małopolsce. Przeprowadzenie badania rynku pracy Zapotrzebowanie na pracowników 2010/2011 Celem badania, zrealizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, była diagnoza i prognoza zapotrzebowania na pracowników na lokalnym rynku pracy w powiecie gorlickim, w szczególności: w zakresie diagnozy sytuacji: - określenie stanowisk i zawodów, w których poszukiwano pracowników, - zbadanie przyczyn poszukiwania pracowników i sposobów ich rekrutacji, - określenie stanowisk i zawodów, na które rekrutowano bez pośrednictwa PUP i zbadanie przyczyn braku zainteresowania tym pośrednictwem, - określenie stanowisk i zawodów trudnych do obsadzenia oraz podanie deficytowych umiejętności u kandydatów do pracy. w zakresie prognozy sytuacji (krótkoterminowej): - określenie stanowisk i zawodów, na które pracodawcy planują zatrudniać nowych pracowników oraz stanowisk i zawodów, w których mogą nastąpić zwolnienia, - określenie, które stanowisk i zawodów może charakteryzować przyrost nowych miejsc pracy, które spadek, a które rotacja pracowników, - zbadanie przyczyn wpływających na plany zatrudniania nowych pracowników oraz zwalniania dotychczasowych, - określenie stanowisk i zawodów, w których pracodawcy planują organizować dla bezrobotnych staże zawodowe lub przygotowanie zawodowe dorosłych, - określenie pożądanej przez pracodawców tematyki szkoleń dla pracowników i osób bezrobotnych. Badanie miało charakter ilościowy. Realizowane było techniką bezpośrednich wywiadów ankieterskich (kwestionariusz face-to-face) wśród 300 pracodawców powiatu gorlickiego. Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu, z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury Przedmiotem badania ewaluacyjnego, zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, były instytucje kultury, które w przyszłości będą mieć szansę stać się beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaprojektowany przez Centrum Analiz Strategicznych MISTiA model badawczy pozwolił zidentyfikować najważniejsze potrzeby i przeszkody stojące na drodze inwestycji w kulturę i dał obiektywny obraz zaniedbań i deficytów inwestycyjnych w sektorze kultury w Polsce. Badanie składało się z 3 etapów: Etap I diagnoza i ocena stanu zróżnicowania przestrzennego infrastruktury w sektorze kultury. Posłużono się tutaj analizą desk research, czyli badaniem dostępnych dokumentów i raportów dotyczących stanu infrastruktury w Polsce. Etap II identyfikacja i ocena potrzeb inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów w zakresie działań możliwych do realizacji w ramach XI Priorytetu POIiŚ i ich wpływu na cele Programu. Aby zbadać zapotrzebowanie na inwestycje w sektorze kultury wykorzystano technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z pracownikami instytucji obsługujących XI Priorytet POIiŚ. W drugim etapie badań przeprowadzono także bezpośrednie wywiady 20 Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 2. Centrum Analiz Strategicznych projekty badawcze

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Informacja prasowa Warszawa, 31.05.2012 r. Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Rozpoczął się proces rekrutacji do udziału w projekcie Aktywny emeryt. Usługa szkoleniowo-doradcza realizowana

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W czerwcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kierunek Przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Strona internetowa MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO: www.mrr.gov.pl 2 www.mrr.gov.pl 3 Strona internetowa FUNDUSZY EUROPEJSKICH: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas AS6 Czas na pracę praca na czas Cel ogólny projektu: Wyeliminowanie barier w korzystaniu z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKTACH, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

INFORMACJA O PROJEKTACH, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY INFORMACJA O PROJEKTACH, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY L.p. Nazwa Projektu oraz termin jego realizacji Instytucja

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43 Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43 Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego (MARG) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale mieszanym, której głównymi udziałowcami są: Gmina Myślenice,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo