raport_roczny_2010_okladka:layout :12 Page 1 Raport Roczny 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2010

2 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej pracy, ale i sukcesów. Lista wykonanych w 2010 roku prac jest długa. Obejmuje ona szkolenia, doradztwo i różnego rodzaju projekty. Opracowania strategii rozwoju miast i gmin stanowią wśród nich specjalnie cenną pozycję. Specjalistyczne fora cieszyły się jak zawsze popularnością i aktywnie rozwijały swą działalność. Udział w programach międzynarodowych potwierdził wysokie kwalifikacje zespołu pracowników. Prof. dr hab. Jerzy Regulski Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Wśród tych różnorodnych prac, szczególnie trzeba wymienić jedną - studium dotyczące barier rozwoju samorządności w Polsce. W ostatnich latach, coraz wyraźniej kształtowała się opinia, że powstają coraz silniejsze bariery, ograniczające możliwości, jakie przed rozwojem kraju otwiera samorządność. Opinia ta nie była jednak w pełni udokumentowana. Zespół Instytutu pod kierunkiem Krzysztofa Lipskiego podjął się wypełnienia tej luki. Ankieta, która objęła wszystkich wójtów, starostów, marszałków i przewodniczących rad wszystkich szczebli, przyniosła bogatą wiedzę o tym, co dolega i co hamuje prace. Wyniki jej zostały przedstawione na specjalnej konferencji w Senacie, w istotny sposób przyczyniając się do podjęcia niezbędnych prac legislacyjnych. Ten nowy krok w kierunku utworzenia ośrodka opiniotwórczego zasługuje na podkreślenie. Ten rok przejdzie do historii MISTiA także jako rok niepowetowanej straty. Odszedł od nas Krzysztof Lipski, wieloletni dyrektor i twórca sukcesu Instytutu. Pracował od jego początków; najpierw jako wicedyrektor do spraw organizacyjnych, a przez ostatnie dwanaście lat, jako jego dyrektor. Odznaczony Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, za zasługi dla polskiego samorządu, zmarł po ciężkiej chorobie, pracując do ostatnich swych chwil. Dzięki niemu MISTiA jest dziś tym, czym jest. Miejsce Krzysztofa Lipskiego, jako dyrektora zajął Janusz Olesiński, dotychczasowy wicedyrektor, który swą wieloletnią pracą w istotny sposób przyczyniał się do osiągnięć Instytutu. Została w ten sposób zapewniona nie tylko nieprzerwana ciągłość jego funkcjonowania, ale także i rozwoju, gwarantująca dalsze sukcesy. Dwadzieścia lat pracy, to długi okres gromadzenia wiedzy i umiejętności, a także budowania zaufania w świecie samorządów. Ale to zaufanie, którym MISTiA się cieszy, stanowi również zobowiązanie, dotyczące przyszłości; zobowiązanie, któremu w nadchodzących latach będzie musiał cały zespół Instytutu sprostać. I nie mam wątpliwości, że temu podoła.

3 Szanowni Państwo, Rok 2010 był ważny dla Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie - to dwudziesty rok naszej działalności. Z tej okazji wydaliśmy Raport XX-lecia i dokonaliśmy bilansu dokonań. Nie ma tu miejsca, by w całości je przedstawić, podkreślić jednak należy, że w ciągu tych dwudziestu lat przeszkoliliśmy przeszło osób. Dopomogliśmy w opracowaniu blisko 150 strategii rozwoju i strategii sektorowych. Zrealizowaliśmy ponad 350 projektów. Z maleńkiego ośrodka, liczącego zaledwie 4 osoby, przekształciliśmy się w profesjonalną instytucję zatrudniającą przeszło 50 młodych, prężnych, dobrze przygotowanych merytorycznie osób, gotowych do podejmowania nowych wyzwań. Prowadzimy dwie fiile: w Tarnowie i w Rzeszowie ta ostatnia została uruchomiona właśnie w 2010 r. Stworzyliśmy sprawny zespół Centrum Analiz Strategicznych, podejmujący różnorodne prace analityczne i badawcze związane z samorządem. Praca i dorobek Instytutu zostały zauważone i docenione w roku jego jubileuszu. Otrzymaliśmy małopolską nagrodę Kryształy soli oraz Dyplom honorowy Nagrody im. Józefa Dietla. Wiele ważnych osobistości przesłało nam listy gratulacyjne. Wśród nich znalazły się listy od Pana Premiera Donalda Tuska, Marszałka Małopolski, Pana Marka Sowy i Wojewody Małopolskiego, Pana Stanisława Kracika. Janusz Olesiński Dyrektor FRDL MISTiA Z końcem 2010 roku pożegnaliśmy wieloletniego dyrektora Instytutu, śp. Krzysztofa Lipskiego. To on przez ostatnie 12 lat określał kierunki naszej pracy i wyznaczał cele. To właśnie dzięki Niemu, Instytut osiągnął swą dzisiejszą pozycję. Kluczową sprawą dla dalszej działalności Instytutu stało się wyłonienie następcy Krzysztofa. Komisja konkursowa, spośród 64 kandydatów, rekomendowała mnie Zarządowi Fundacji na stanowisko dyrektora MISTiA. Nominację dyrektorską otrzymałem 15 lutego 2011 roku. Rok 2010 był ważnym rokiem nie tylko dla Instytutu. Był on istotny także dla administracji samorządowej w Polsce. Jesienią wybrane zostały nowe składy rad gmin i powiatów, sejmiki województw oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Społeczności wielu gmin dokonały wyboru zupełnie nowych władz, które po nowemu organizują życie wspólnot samorządowych. Dokonane przez mieszkańców wybory ujawniły także pewne tendencje preferencji wyborczych. Nasze Centrum Analiz Strategicznych przystąpiło z końcem 2010 r. do badań nad tym problemem. Raport przedstawimy na II Kongresie Regionów w Świdnicy w maju 2011 r. Prowadzone aktualnie prace nad odnowieniem Narodowej Strategii Rozwoju będą skutkować tym, iż najpierw województwa, a następnie powiaty i gminy muszą zaktualizować swe dokumenty strategiczne. Ta, z pozoru banalna, zmiana kryje w sobie istotne przeobrażenia, jakie muszą dokonać się w wielu miejscowościach. Jesteśmy przygotowani, by tym działaniom przyjść z pomocą.

4 Krzysztof Lipski ( ) Krzysztof Lipski trafił do MISTiA w 1992 roku i objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych. Odpowiadał za sprawne funkcjonowanie Instytutu, wytyczał standardy działania, nadzorował finanse i przecierał pierwsze ścieżki korzystania z funduszy przedakcesyjnych. Dyrektorem Instytutu został w 1998 r. Po objęciu swej funkcji za najważniejsze uznał uporządkowanie struktury Instytutu i zapewnienie mu płynności finansowej. Początki były bardzo trudne. W pierwszym miesiącu dyrektor i jego zastępcy nie dostali pensji, bo pieniędzy wystarczało tylko dla pracowników. Ludzie zaufali Krzysztofowi i uwierzyli, że zbuduje dla Instytutu ważną pozycję i silne, stabilne podstawy działania. Nową strukturę budowaliśmy tak, jak dziś pracujemy nad strategiami gmin: partycypacyjnie. Przy udziale wszystkich pracowników. Cały zespół podjął też pracę nad nową strategią dla Instytutu. Krzysztof czuwał nad spójnością całości. Pilnował, by nie zapędzać się w koncepcje niemożliwe do realizacji, na wszystko nakładał ramy finansowe. Ostateczny kształt strategii nikogo nie zaskoczył. Wszyscy uznali ją za swoją. Z czasem Instytut stawał się coraz silniejszy, przyszli nowi ludzie, wnosząc świeże pomysły. Aby utrzymać wysoki poziom naszych usług, Krzysztof rzucił ideę, by wdrożyć w MISTiA system zarządzania jakością według normy ISO. To było duże wyzwanie. I tym razem, jak zwykle, Krzysztof wiele wymagał od swych pracowników, ale też i od siebie. Prowadził te prace bazując na naszej zbiorowej mądrości i doświadczeniu, ale projektował kolejne dokumenty tak, by sprostały nowym wyzwaniom, przyszłym potrzebom i nieznanym a prawdopodobnym działaniom Instytutu. Audyt certyfikacyjny przeszliśmy bez zastrzeżeń. Profesjonalizacja technicznej realizacji działań przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych kompetencji merytorycznych spowodowała, że zaczęliśmy być postrzegani, jako ważny partner w regionie. Krzysztof i inni nasi pracownicy zaczęli być zapraszani do gremiów decydujących o sprawach Małopolski. Także na forum Fundacji, Instytut błyszczał wśród Ośrodków Regionalnych. Doceniając talenty kierownicze Krzysztofa, Profesor Jerzy Regulski zaproponował mu objęcie funkcji Prezesa Zarządu Fundacji. Krzysztof podjął to dzieło nie rezygnując z kierowania Instytutem. Nowa funkcja wymagająca poświęcenia jej więcej czasu, zmieniła jego tryb i tempo życia. Okupił to poważną chorobą, ale ani na chwilę nie zwątpił w cel i sens swej pracy. Po trwającej kilka miesięcy chorobie nie wrócił już do Zarządu Fundacji, nadal jednak kierował Instytutem. Wówczas MISTiA przejęła, jako filię, Ośrodek Fundacji w Gdańsku, by wdrożyć w nim program naprawczy i po zbudowaniu trwałych podwalin organizacyjnych i finansowych usamodzielnić. Rok temu i Jego i nas wszystkich zaskoczyła wiadomość o nowotworze. Pilna operacja i oczekiwanie na wyniki badań, które okazały się bardzo niekorzystne średnia przeżywalność pacjentów z tym rodzajem choroby wynosi 3 miesiące. Krzysztof zareagował na to w sposób dla siebie typowy postanowił zmierzyć się z problemem i wygrać, jak zwykle. Ani przez chwilę nie wątpił, że mu się to uda. Ani na moment nie przerwał pracy, jeszcze na 2 dni przed śmiercią przygotowywał kolejny projekt. Swoją determinacją 3 miesiące zamienił w 15. Krzysztof żył i pracował szybko, drażniło go marnowanie czasu. Wszelkie jego działania nakierowane były na osiąganie zamierzonego celu. Posiadał rzadką umiejętność stawiania na nogi spraw postawionych na głowie. Umiał zaskakująco prostym pytaniem spowodować, że całą rzecz widzieliśmy w innej, właściwej perspektywie. Krzysztof żył pracą i żył dla pracy. Wszystkiemu, co robił, oddawał się bez reszty. Należał do tych niewielu ludzi, którzy posiedli wiedzę, jak nie zmarnować ani jednej chwili w życiu. Janusz Olesiński, Dyrektor FRDL MISTiA Wspomnienia o Kimś, kto odszedł, są bardziej projekcją naszej własnej pamięci niż prawdziwym zapisem minionej rzeczywistości. Obraz osoby zbudowany jest na wzór mozaiki scen: spotkań i rozmów, jakie dane nam było wspólnie odbyć. Dlatego wspomnienia to taki obraz częściowy. Ja, na przykład, nic nie wiedziałem o teatralnych doświadczeniach pana Krzysztofa. Znałem go jednak dobrze jako szefa MISTiA, a więc przez pryzmat instytucji, która dla samorządowców pełni podwójnie ważną rolę. Działalność edukacyjną, prowadzoną na rzecz pracowników urzędów gmin, a także forum, na którym organizowane są spotkania dla wójtów i burmistrzów, utożsamiałem z panem Krzysztofem.

5 Chciałbym to wspomnienie pisać i sercem i pamięcią. Wszyscy spotykamy wiele osób, z wieloma przychodzi nam współdziałać w różnych relacjach. I wszyscy mamy listę Tych, którzy już się z nami nie zobaczą. Ale każde spotkanie pozostawia w nas trwały ślad, gdy jest wypełnione ważną treścią i ma w sobie cząstkę tego, czym tylko drugi człowiek potrafi nas obdarować. Pan Dyrektor był właśnie takim obdarowującym. Nie miał w sobie niczego, co byłoby zdawkową grzecznością czy udawanym zainteresowaniem swoim rozmówcą. Ta cecha i cnota zarazem jest wyjątkowo wyraźnie widoczna podczas spotkań z ludźmi, z którymi nie łączą nas relacje inne niż oficjalne. Profesor Regulski stawiał i stawia swoim współpracownikom bardzo wysokie wymagania. Oczekuje wierności wartościom i założeniom, dla których MISTiA został powołany. To jest wyzwanie, któremu trudno sprostać. A pan Krzysztof z tego zadania wywiązał się znakomicie. Widać było, że pod Jego kierownictwem Instytut wyróżniał się wśród innych tego typu placówek, był czymś więcej. Postrzegałem i nadal widzę misję Instytutu jako pewnego rodzaju Samorządowej Wyższej Uczelni. W tym, co robił Dyrektor, był jeszcze inny wymiar, wykraczający znacznie poza rzetelną realizację zadań statutowych MISTiA. Już po pierwszych spotkaniach z panem Krzysztofem zorientowałem się, że za tym co robi i mówi, kryje się pasja służenia Polsce. Tego nie można znaleźć w dokumentach, zapisać w aktach, to jest wrażenie, które dzielę z tymi wszystkimi, którzy pamiętają romantyczny i pionierski czas rodzenia się naszego samorządu gminnego. Budowaliśmy zręby nowej Polski, a On brał w tym udział świadomy wagi misji Instytutu. Jestem przekonany, że Krzysztof Lipski mówił sobie, że tu parafrazuję Andrzeja Frycza Modrzewskiego taka będzie Niepodległa Polska, jakie samorządowców do jej budowy przygotowanie. Nie dziwi zatem inicjatywa konkursu Mądra gmina, zrozumiałe stają się pomysły na szkolenia dla skarbników czy przewodniczących komisji rewizyjnych, a także dbałość o to, by wójtowie i burmistrzowie byli na bieżąco zaznajamiani z aktualnym stanem prawa. Samorząd terytorialny ma swoich budowniczych, a także tych, którzy dbali o jego dalsze dobre funkcjonowanie. Pan Krzysztof w obydwu tych grupach był i pozostanie u siebie. Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski

6 Rada Instytutu Prof. dr hab. Mirosław Stec Przewodniczący Rady Instytutu Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytoriarnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Król Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małgorzata Bywanis-Jodlińska Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego urzędu Wojewódzkiego Kierownictwo Instytutu Krzysztof Lipski Dyrektor FRDL MISTiA (do r.) Janusz Olesiński Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych p.o. Dyrektora FRDL MISTiA (od r.) Anatol Władyka Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych 6 Raport Roczny MISTiA

7 Spis treści XX-lecie FRDL MISTiA 8 I. Formy aktywności Realizowane projekty Wspieranie administracji publicznej Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Współpraca międzynarodowa Regionalny Ośrodek EFS Centrum Analiz Strategicznych projekty badawcze Działalność szkoleniowa Działalność Forów Konsulting Konferencje Konkursy Ranking Gmin Małopolski Wydawnictwa Działalność gospodarcza Hotel MISTiA 46 II. Finanse 47 III. Struktura organizacyjna MISTiA 48 IV. Załączniki Projekty realizowane w 2010 r Usługi konsultingowe/badawcze realizowane w 2010 r Tytuły szkoleń zrealizowanych w 2010 r Zespół MISTiA w 2010 r Lista wykładowców MISTiA w 2010 r. 56 V. Report on MISTiA s Activities In 2010 Executive Summary In English 61 Raport Roczny MISTiA 7

8 XX lecie FRDL MISTiA Rok 2010 był dwudziestym rokiem działalności naszego Instytutu. Z dniem 1 stycznia 1991 r., na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego Tadeusza Piekarza i prof. Jerzego Regulskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, powołano Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, jako ośrodek regionalny Fundacji. Dzisiaj Fundacja jest największą pozarządową organizacją wspierającą rozwój lokalnej demokracji, a MISTiA jest, wg słów prof. Regulskiego, perłą w fundacyjnej koronie. Dzisiaj to brzmi banalnie, ale wówczas, 20 lat temu, trzeba było mieć naprawdę nieskrępowaną wyobraźnię i determinację, aby zmieniać, kształtować świadomość ludzi, od których w ogromnym stopniu zależało powodzenie reform. Ta wielotysięczna rzesza ludzi miała tworzyć nowe struktury władzy publicznej uchwałodawczej i wykonawczej władzy lokalnej. Jeśli cofniemy się o dwadzieścia lat i przypomnimy sobie ogrom i głębokość zmian, które wiązały się z demokratyzacją, uświadamiamy sobie jak długą drogę przebyliśmy i jak dużą możemy mieć satysfakcję, że ten czas i nasze wysiłki nie zostały zmarnowane. To, co nas wyróżnia, to kompleksowość. Dzięki temu, że współpracujemy z administracją publiczną, ale również z organizacjami pozarządowymi i środowiskami przedsiębiorców, nasza oferta szkoleniowa, konsultingowa i badawczo-ekspercka jest bardzo szeroka. Uwzględnia z jednej strony potrzeby, a z drugiej specyfikę środowisk, do których ją adresujemy. Różnorodność naszych działań sprawia, że nieustannie wzbogacamy ofertę naszych usług, starając się z wyprzedzeniem identyfikować wszelkie nowe, istotne z punktu widzenia życia społecznego, zjawiska i proponować rozwiązania, które służą rozwojowi. Instytut to przede wszystkim ludzie, z którymi mieliśmy i mamy zaszczyt i przyjemność współpracować, z którymi budujemy teraźniejszość i będziemy budowali przyszłość MISTiA. Jest to liczne grono osób: wykładowców, trenerów, naukowców, ekspertów, ale również praktyków: przedstawicieli urzędów centralnych, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, gmin i powiatów, jednostek i instytucji samorządowych. Ci ludzie to również stały, kilkudziesięcioosobowy zespół pracowników, w których rękach (i głowach) jest dbałość o jakość i rozwój Instytutu. Nieustannie dążymy do tego, żeby być organizacją profesjonalną, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Organizacją otwartą na nowe wyzwania, wiarygodną, nowoczesną i innowacyjną, a równocześnie uczącą się i odwołującą się w swoim działaniu do misji, która mówi o współpracy i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Staramy się zawsze zachować równowagę pomiędzy zaangażowaniem w sprawy bieżące, doraźne, a celami, których realizacja jest możliwa w dłuższej perspektywie. Mamy ambitne plany na przyszłość. Zachowując to, co w naszej działalności cenne, chcemy rozpocząć i aktywnie uczestniczyć w debacie dotyczącej przyszłości polskiego samorządu. Satysfakcja z dotychczasowych osiągnięć nie zwalnia nas bowiem z myślenia, co należy jeszcze zrobić, żeby Polska była krajem przyjaznym dla obywateli, stabilnym i demokratycznym. 8 Raport Roczny MISTiA XX-lecie FRDL MISTiA

9 Dwadzieścia lat naszej aktywnej działalności przedstawiliśmy w Raporcie XX-lecia oraz w podwójnym numerze (2 3/2010) biuletynu MISTiA na Szlaku. W szkoleniach zorganizowanych przez MISTiA wzięło udział ponad osób, fora samorządowe działające przy Instytucie skupiały ok członków, w naszych konferencjach uczestniczyło ponad osób, zrealizowaliśmy ok. 350 projektów, 200 usług konsultingowych, kilkaset badań i ekspertyz, współpracowaliśmy z partnerami z USA, Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Danii, Grecji, Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Albanii. MISTiA został w 2010 r. laureatem nagrody Kryształy Soli w kategorii aktywizacji gospodarczej i obywatelskiej. Nagroda ta jest przyznawana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w konkursie, którego celem jest wzmacnianie wizerunku i promowanie działań najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Za całokształt dwudziestoletniej działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej. Za długofalowe i konsekwentne działania na rzecz promowania aktywności obywatelskiej i wspierania budowania społeczeństwa obywatelskiego. Za działania na rzecz pobudzania i inicjowania przedsiębiorczych i aktywnych postaw wśród mieszkańców Małopolski oraz modelową współpracę z licznymi partnerami zarówno z sektora administracji, jak i świata biznesu to słowa uzasadnienia przyznania nagrody przez Kapitułę Konkursu złożoną z ludzi świata nauki, kultury, gospodarki, mediów i polityki. Poza wieloma nagrodami i wyróżnieniami dla MISTiA, także nasi pracownicy i współpracownicy wielokrotnie nagradzani byli za swą pracę. Dyrektor Instytutu, Krzysztof Lipski oraz Przewodniczący Rady Instytutu, prof. Mirosław Stec odznaczeni zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Małgorzata Drużyńska-Olesińska, Stanisława Szołtysek i Janusz Olesiński otrzymali Złote Krzyże Zasługi, zaś Jacek Kwiatkowski Srebrny Krzyż Zasługi. Raport Roczny MISTiA XX-lecie FRDL MISTiA 9

10 I. Formy aktywności 1. Realizowane projekty 1.1. Wspieranie administracji publicznej Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Od listopada 2008 r. FRDL MISTiA realizował ogólnofundacyjny projekt Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Projekt miał na celu zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez popularyzację wśród urzędników postawy zorientowanej na obywatela jako klienta, zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzędu oraz promowanie wśród kadry zarządzającej pozytywnego nastawienia do wprowadzania rozwiązań systemowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr urzędów. W 2010 r. odbywały się szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania projektami, informatyzacji urzędu (e-urząd), profesjonalnej obsługi klienta, kontroli wewnętrznej i audytu, a po ich zakończeniu przeprowadzono doradztwo dla urzędów oraz uczestników szkoleń. Projekt zakończył się w lipcu 2010 r. Przejrzysta Polska Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, wraz z partnerami, od 2004 r. realizuje Program Przejrzysta Polska. Jego celem jest promowanie uczciwości i skuteczności w jednostkach samorządu terytorialnego. Program przyczynić się ma do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. W 2010 r. kontynuowaliśmy VI etap Akcji Społecznej Przejrzysta Polska. Jego celem było przeprowadzenie monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w tych samorządach lokalnych, które brały udział we wszystkich poprzednich działaniach programu. W Małopolsce monitoring prowadził MISTiA. Do udziału w programie zaproszono 5 jst: Urząd Gminy w Lanckoronie, Urząd Gminy w Limanowej, Urząd Miasta w Nowym Targu, Urząd Miasta w Nowym Sączu i Starostwo Powiatowe w Wieliczce. Efektem przeprowadzonego monitoringu były raporty na temat relacji między administracją a obywatelami w tych jst. Wyniki raportów przedstawiane były na spotkaniach, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, mieszkańcy, media lokalne. Powstał też raport ogólny, analizujący sytuację we wszystkich badanych gminach. Został on upowszechniony podczas konferencji we wrześniu 2010 r. w Warszawie. Miasto i Gmina Wieliczka Powiat wielicki Kompetentny urzędnik przedstawicielem nowoczesnego samorządu terytorialnego W 2010 r. Instytut kontynuował realizację szkoleń specjalistycznych, w oparciu o umowę zawartą z firmą PM Doradztwo Gospodarcze dotyczącą podwykonawstwa projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka oraz Starostwem Powiatowym w Wieliczce. Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez te urzędy, dzięki systematycznemu podnoszeniu jakości pracy kadry urzędniczej poprzez realizację szkoleń z zakresu kompetencji specjalistycznych. Dzięki temu, mieszkańcy powiatu wielickiego liczyć mogą na szybką i sprawną obsługę w urzędzie. W 2010 r. Instytut zrealizował 45 szkoleń (49 dni szkoleniowych). 10 Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1. Realizowane projekty 1.1 Wspieranie Administracji Publicznej

11 1.2. Wspieranie przedsiębiorczości Zostań małopolskim przedsiębiorcą W 2010 r. Instytut, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, kontynuował pracę w ramach projektu Zostań małopolskim przedsiębiorcą, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez konsorcjum 9 małopolskich instytucji otoczenia biznesu. Projekt swoim zasięgiem obejmował obszar całej Małopolski. Każdy z partnerów odpowiadał za wdrażanie projektu na terenie 2-3 powiatów w Małopolsce. FRDL MISTiA był odpowiedzialny za realizację działań projektu na terenie dwóch powiatów: tarnowskiego ziemskiego i wielickiego. Celem projektu było stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim. Realizowano go przez zastosowanie różnorodnych form wsparcia (szkoleniowego, doradczego, finansowego) na rzecz mieszkańców regionu, planujących założenie własnej firmy. W ramach projektu wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej otrzymały 43 osoby. Część z nich otrzymała dodatkowo wsparcie pomostowe kapitałowe na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą oraz wsparcie pomostowe doradcze w zakresie rozwiązywania problemów finansowych, prawnych, organizacyjnych, marketingowych i innych, związanych w działalnością firmy na rynku. W 2010 roku prowadzone były działania związane z udzielonym wsparciem pomostowym kapitałowym i doradczym dla utworzonych w ramach projektu podmiotów gospodarczych. Ponadto odbywały się wizyty monitorujące u wszystkich beneficjentów projektu, którzy rozpoczęli działalność przy wsparciu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostań małopolskim przedsiębiorcą 2 Projekt ten jest kontynuacją projektu Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą. Projekt ZMP 2 od stycznia 2010 r. jest realizowany przez konsorcjum tych samych, co poprzednio, 9 małopolskich instytucji otoczenia biznesu. MISTiA jest odpowiedzialny za realizację działań na terenie trzech powiatów: krakowskiego, proszowickiego i tarnowskiego. Celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany przez zastosowanie różnorodnych form wsparcia (szkoleniowego, doradczego, finansowego) na rzecz mieszkańców regionu planujących założenie własnej firmy. Pierwszym etapem projektu był udział w 60-godzinnym cyklu szkoleniowym Zarządzanie małą firmą, obejmującym następujące zagadnienia: podstawy organizacyjno-prawne zakładania działalności gospodarczej, pomysł na biznes, planowanie strategiczne, opracowanie biznesplanu, marketing oraz księgowość. Ponadto uczestnicy skorzystali z indywidualnego doradztwa w wymiarze 20 godzin dla każdego Beneficjenta. Doradztwo dotyczyło przygotowania biznesplanu na potrzeby założenia działalności gospodarczej oraz innych zagadnień dotyczących prowadzenia firmy. W kolejnym etapie beneficjenci przygotowywali biznesplany swojej działalności gospodarczej, które następnie były przedmiotem oceny przez Komisję Oceniającą Wnioski, powołaną przez Lidera projektu. Biznesplany, które uzyskały najwyższą ocenę, zostały rekomendowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej finansującej wydatki inwestycyjne umożliwiające uruchomienie firmy (maksymalna kwota dofinansowania wynosi zł). Warunkiem przyznania dotacji było zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie woj. małopolskiego. W ramach 5 naborów, które odbyły się w 2010 r., zakwalifikowano do udziału w projekcie 90 osób (beneficjentów projektu) z trzech powiatów. Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.2 Wspieranie przedsiębiorczości 11

12 Do końca 2010 roku jednoosobową działalność gospodarczą uruchomiło 22 beneficjentów projektu z terenu 3 powiatów, którymi opiekuje się FRDL MISTiA. Pozostali Beneficjenci projektu objęci opieką FRDL MISTiA założą działalność gospodarczą w 2011 roku. W 2010 roku zrealizowano 29 szkoleń stacjonarnych oraz 3 wyjazdowe, w których uczestniczyło ponad 400 osób z mikro i małych przedsiębiorstw. Małopolska Akademia Zarządzania systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw Od 1 stycznia 2010 r. FRDL MISTiA realizuje w partnerstwie z Sądecką Izbą Gospodarczą z Nowego Sącza projekt Małopolska Akademia Zarządzania, będący kontynuacją projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach Szkolenia w ramach projektu skierowane są do właścicieli, kadry zarządzającej, pracowników zajmujących stanowiska kierownicze wyższego i niższego szczebla oraz samodzielne stanowiska pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach z terenu Małopolski z sektora produkcji, handlu i usług. Szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są objęte 80% dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki udziałowi w projekcie, przedsiębiorcy mogą skorzystać z powiązanych ze sobą 2- dniowych szkoleń podzielonych na 3 tematyczne cykle, tj. Zarządzanie Sprzedażą, Zarządzanie Personelem lub Nowoczesne Zarządzanie. Firmy i ich pracownicy mogą dodatkowo skorzystać z usługi doradczej, związanej bezpośrednio z tematyką szkolenia. Szkolenia w ramach projektu w formie stacjonarnej organizowane są w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu, natomiast w formie wyjazdowej w wybranym ośrodku szkoleniowym na terenie Małopolski. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2011 r. Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych Menedżer projektu W 2010 r. Instytut rozpoczął realizację tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Projekt, który trwać będzie do połowy 2011 r., skierowany jest do przyszłych menedżerów chcących rozpocząć pracę lub już zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych. Jego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i kwalifikacji poprzez nabycie praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz podniesienie kompetencji zawodowej i motywacji do rozwoju zawodowego osób pracujących na stanowiskach menedżera projektu inwestycyjnego lub ubiegających się o pracę na takim stanowisku. Projekt obejmuje 120-godzinny cykl zajęć dydaktycznych, składający się z 10 modułów z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi, w trakcie których uczestnicy uczą się stosowania zasad i technik zarządzania projektami w realnych sytuacjach, rozwiązywania problemów związanych z zasobami technicznymi, ekonomicznymi i ludzkimi, zdobywają wiedzę analityczną i poznają techniki zarządzania. Szkolenia odbywają się dla 4 grup w Krakowie oraz dla 2 grup w Tarnowie i Oświęcimiu. W 2010 roku: szkolenia rozpoczęło 6 grup szkoleniowych (liczących po 20 uczestników każda, w sumie 120 osób): 3 grupy w Krakowie, 2 w Tarnowie i 1 w Oświęcimiu. 39 osób z dwóch grup zakończyło cykl szkoleniowy oraz na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu końcowego otrzymało certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. 12 Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.2 Wspieranie przedsiębiorczości

13 Moja firma też jest kobietą! W lutym 2010 r. FRDL MISTiA rozpoczął realizację projektu Moja firma też jest kobietą, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, które są w gorszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych we wschodnich powiatach Małopolski. Uczestniczkami projektu są kobiety zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, zamieszkałe w Tarnowie oraz powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim, limanowskim, gorlickim, nowosądeckim, nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W 2010 r., rekrutacja prowadzona była w 4 edycjach, w każdej z nich do projektu zostało zakwalifikowanych 15 kobiet. W pierwszym etapie projektu, uczestniczki brały udział w 80-godzinnym szkoleniu Moja firma obejmującym następujące zagadnienia: kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zakładanie i prowadzenie firmy, opracowywanie biznesplanu, rozwój osobisty, marketing w małej firmie i planowanie strategiczne, sprzedaż, negocjacje i komunikacja interpersonalna. Ponadto korzystały z indywidualnego doradztwa przy opracowywaniu biznesplanu w wymiarze 20 godzin dla każdej uczestniczki. Biznesplany były oceniane przez Komisję Oceny Wniosków a najwyżej ocenionym przyznano dotację w wysokości do 40 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowe i doradcze. Pozostałe uczestniczki będą ubiegały się o dotację w 2011 roku, a po jej przyznaniu będą rejestrowały firmy. W wyjątkowych wypadkach, będą mogły ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe. W 2010 roku, przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu powstały 22 nowe firmy. Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą przez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych W 2010 r. kontynuowaliśmy realizację tego, trwającego od 2008 r., projektu. Punkt Konsultacyjny zlokalizowany przy Ośrodku MISTiA w Tarnowie świadczył bezpłatne usługi informacyjne dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców z zakresu: administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji), zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp., danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy. Działalność Punktu Konsultacyjnego, podlega stałej standaryzacji świadczonych usług w ramach Krajowego Systemu Usług dla MŚP. Konsultanci Punktu Konsultacyjnego współpracują z innymi Punktami Konsultacyjnymi KSU w regionie, podejmują wspólne akcje promocyjne z innymi sieciami informacyjnymi funduszy europejskich, zbierają i przekazują informacje na temat potrzeb informacyjnych przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W 2010 roku konsultanci Punktu Konsultacyjnego przy filii MISTiA w Tarnowie zrealizowali 509 usług i udzielili pomocy 474 klientom, poprzedzonych diagnozą ich potrzeb. Raport Roczny MISTiA I. Formy Aktywności 1.2 Wspieranie przedsiębiorczości 13

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo