I N T E R N E T J A K O P R Z E S T R Z E Ń P O D E J M O W A N I A A K T Y W N O Ś C I Z A W O D O W E J P R Z E Z M Ł O D E M AT K I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N T E R N E T J A K O P R Z E S T R Z E Ń P O D E J M O W A N I A A K T Y W N O Ś C I Z A W O D O W E J P R Z E Z M Ł O D E M AT K I"

Transkrypt

1 I N T E R N E T J A K O P R Z E S T R Z E Ń P O D E J M O W A N I A A K T Y W N O Ś C I Z A W O D O W E J P R Z E Z M Ł O D E M AT K I A L I C J A O R T Y N E C K A

2 O AUTORCE Wykształcenie Absolwentka Wydziału Socjologii Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz University College Dublin, ukończone specjalizacje: Gospodarka i Badania Rynku oraz Public Relations, Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami, obecnie doktorantka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Socjologia Zainteresowania badawcze Gender studies, postmodernistyczne, przemiany tożsamości kobiet, aktywność zawodowa kobiet, zwłaszcza nowe formy prowadzenia działalności zawodowej w sieci, nowe zjawiska medialne

3 INTERNETOWE BIZNESKWOKI, CZYLI KTO? Kobiety, które porzuciły tradycyjne formy pracy zawodowej, na rzecz nowych, umożliwionych technicznie dzięki Internetowi, które umożliwiają im łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem oraz są zbieżne z ich zainteresowaniami np. blogerki, właścicielki sklepu internetowego lub innych biznesów elektronicznych [definicja własna] Należą do wąskiej grupy kobiet, aktywnych zawodowo. Tylko co 3. kobieta w Polsce jest aktywna zawodowo (wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce wynosi 38,1 proc.)! Z powyższej grupy ok. 75% kobiet planuje powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, ale jednak tylko co 4. faktycznie podejmuje zatrudnienie! Według raportu CBOS z 2013 r. za pośrednictwem Internetu stale zarabia 2% mieszkańców kraju, tj. blisko 650 tysięcy dorosłych Polaków. Ile z nich to bizneskwoki? Brak danych

4 CHARAKTERYSTYKA BIZNESKWOK głównie młode kobiety, do 35 r. ż., wykształcenie wyższe mieszkanki dużych miast, powyżej 50 ty.s. mieszkańców kobiety będące matkami, często małych dzieci do 3 r.ż. kobiety określające swoją sytuację materialną jako stabilną, posiadające inne źródła utrzymania (działalność prowadzona poza siecią, zarobki męża, itd.) kobiety, które mogą liczyć na wsparcie otoczenia zarówno w kwestiach organizacyjnych związanych z opieką nad dzieckiem jak i finansowych kobiety będące w stałych związkach (pomoc partnera) lansują nowy model macierzyństwa, który łączy elementy modelu tradycyjnego i modelu nowoczesnego

5 SIEĆ JAKO MIEJSCE PRACY Mobilne Elastyczne Otwarte Egalitarne Work-life balance Rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań Możliwość samodzielnego zarządzania własną pracą w czasie Motywacja wewnętrzna Finansowa niezależność Źródło szacunku społecznego Właściciele e-biznesów- nowa klasa kreatywna?

6 E-BIZNES W POLSCE całkowita liczba: 16 tys. (2012r., Gemius ) wartość rynku tylko w przeciągu czterech lat -od 2008 do 2012r. - wzrosła ponad dwukrotnie z 11 do blisko 23 mld zł W 2013 r. prowadzenie bloga lub własnej strony deklarował, co dwudziesty internauta (ok. 2 mln osób)

7 BLOGI W POLSCE serwis Blogpulse szacuje tę liczbę na ok. 135 mln. W przypadku polskiej blogosfery podaje się liczbę ok. 3 mln. w latach blogi podwoiły swój zasięg wśród internautów oraz trzykrotnie zwiększyły liczbę użytkowników. według danych PBI z 2010r. już prawie 11 mln (blisko 60% internautów) Polaków odwiedza blogi według danych CBOS z 2013r. w Polsce mamy ok. miliona blogerów, co oznacza, że co 20 internauta jest autorem przynajmniej jednego blogu

8 ŹRÓDŁA ZJAWISKA efekty rewolucji obyczajowej i działalności ruchów feministycznych w latach 60. i 70. XX wieku, w Polsce- zmiany społeczno-kulturowe związane z transformacją ustrojową- rehabilitacja roli społecznej kobiety zajmującej się domem (matka-manager, nie-kura domowa) rewolucja technologiczna- powszechna dostępność Internetu oraz narzędzi tworzenia jego zawartości niski próg wejścia w biznes internetowy: dostępność darmowych narzędzi do tworzenia stron www, darmowe kanały promocji, brak konieczności zakładania działalności gospodarczej w początkowych etapach funkcjonowania biznesu

9 ŹRÓDŁA ZJAWISKA redefinicja roli partnera kobiety, w kierunku modelu zaangażowanego i świadomego roli ojca mężczyzny, uczestniczącego fizycznie i emocjonalnie w wychowaniu swoich pociech i wspierającego psychicznie (i wciąż ekonomicznie) swoją partnerkę zmiana pozycji dziecka, akcentująca jego suwerenność jako podmiotu zmiana roli i pozycji członków rodziny, wpłynęło na zmianę rodziny jako całości w kierunku instytucji definiowanej jako proces interakcyjny

10 BIBLIOGRAFIA Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 2010, Baran T., Miotk A., Blogerzy w Polsce 2013, Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2006 Beck U., Giddens A. i Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 Best S., Kellner D., Debord, cybersytuacje i interaktywny spektakl, Kultura Popularna, nr 3, 2004 Borkowska S., Przyszłość pracy w XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2004 Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, 2000 Bukowski M., Zatrudnienie w Polsce Praca w cyklu życia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010, Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2003 Cichoń M., Cisek M. i in., Biblia e-biznesu, Helion, Gliwice, 2013 Del Boca D., Pasqua S., Pronzato C., Motherhood and Market Work Decisions in Institutional Context: A European Perspective, Oxford Economic Papers, nr 61, 2006 Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

11 BIBLIOGRAFIA Denzin N., Symbolic Interactionism and Cultural Studies : The Politics of Interpretation, Wiley & Sons, 1992 Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet - Kobieta Pracująca, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno, 2006 Europejskie Badanie Przedsiębiorstw pierwsze wnioski, Eurofound, Fuszara M. red., Kobiety w Polsce na przełomie wieków, Nowy Kontrakt płci?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2002 Garapich A., Zasięg blogosfery w Polsce, Polskie Badania Internetu, Gergen K. J., Social Construction in Context, Sage Publications, London, 2001 Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 Hays S., The Cultural Contradictions of Motherhood, Yale University Press, 1998 Herring S.C., Kouper I., Scheidt L.A., Wright E.L, Women and Children Last: The Discursive Construction of Weblogs w: Gurak L., Antonijevic S., Johnson L., Ratliff C., Reyman J., Into the Blogosphere: Rhetoric, Community and Culture of Weblogs, Indiana University at Bloomington

12 BIBLIOGRAFIA Hopfinger M. red., Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2002 Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet-mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2004 Hryciuk R.E., Korolczuk E. red., Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012 Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 Kotowska I.E., Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009 Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce: w świetle badań empirycznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2007 Kotowska I., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., Poland: fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?, Childbearing Trends and Policies in Europe, Demographic Research, Volume 19, Article 22 Kurowska A., Myck M., Wrohlich K., Family and Labor Market Choices: Requirements to Guide Effective Evidence Based Policy, DIW Discussion Papers, nr 1234, 2012 Mierzwiński B., Dybowska E. red., Oblicze współczesnej rodziny polskiej, WAM, Kraków, 2004 Raport z badań Internauci 2013, CBOS, Warszawa 2013,

13 Raport Mama w pracy, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa, 2007 Raport Wizerunek kobiet w sieci, Instytut Monitorowania Mediów, 2011, Reed-Danahay, D. E., Auto/ethnography: Rewriting the self and the social, New York: Oxford, 1997 Rettberg Walker J., Blogowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012 Sikorska M. red., Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2009 Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2009 Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2002 Titkow A., Tożsamość polskich kobiet: ciągłość, zmiana, konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2007, Urbańska S., Matka migrantka, Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich, Uniwersytet Warszawski Wójta Kempa M., Kropiwnicki R., Kołodziej M., Zysk A., Strategia przełamywania barier w stosowaniu elastycznych form zatrudnienia, Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg, Legnica Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Warszawa, 2000

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU GODZENIE PRACY Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET Redakcjja naukowa:: Cecyyl lia Sadowsska- -Snarrsska TTchon Lii W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok

Bardziej szczegółowo

raport Kongres Kobiet Polskich 2009

raport Kongres Kobiet Polskich 2009 raport Kongres Kobiet Polskich 2009 RAPORT Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RÓWNOŚĆ PŁCI A INNOWACYJNOŚĆ W GOSPODARCE. DIAGNOZA SYTUACJI KOBIET W SFERZE EDUKACJI W OBSZARZE STEM ORAZ W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

RÓWNOŚĆ PŁCI A INNOWACYJNOŚĆ W GOSPODARCE. DIAGNOZA SYTUACJI KOBIET W SFERZE EDUKACJI W OBSZARZE STEM ORAZ W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jolanta Maj Politechnika Opolska RÓWNOŚĆ PŁCI A INNOWACYJNOŚĆ W GOSPODARCE. DIAGNOZA SYTUACJI KOBIET W SFERZE EDUKACJI W OBSZARZE STEM ORAZ W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wprowadzenie Kobiety stanowią ponad

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research PRAKTYKI WSPARCIA NAUCZYCIELI ZAWODOWYCH ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2014 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF 1 2 Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB Redaktor prowadzący: Ewa Różycka Redakcja i korekta: ALEF Wydanie publikacji współfinansował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment

Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment Andrzej Klimczuk 2014 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63886/ MPRA Paper No.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA SOCJOLOGIA NR 65 SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI Redakcja naukowa KRZYSZTOF PODEMSKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Redaktorzy naukowi Jerzy

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA ROZPRAWA DOKTORSKA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE mgr Paulina Siemieniak Promotor: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11 Debiuty doktorantów Redakcja naukowa: Robert Seliga Łódź 2010 Redakcja naukowa: Robert Seliga Skład i łamanie tekstu: Ilona Marczak Projekt okładki: Marcin

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych

Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych Mariola Racław, ISNS UW Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, ISNS UW Proces starzenia się ludności, wojownik

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Ekonomia

Społeczeństwo i Ekonomia 1 (1) 2014 Społeczeństwo i Ekonomia Society and Economics Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE MARKETINGOWE

INNOWACJE MARKETINGOWE GRZEGORZ SZYMAŃSKI INNOWACJE MARKETINGOWE W SEKTORZE E-COMMERCE Monografie Politechniki Łódzkiej Łódź 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Pomykalski dr hab. Grażyna Rosa, prof. US Redaktor Naukowy

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów

Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów HANDEL WEWNĘTRZNY 21;(351):263-277 263 Wanda Patrzałek Uniwersytet Wrocławski Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów Streszczenie Celem rozważań jest przedstawienie współczesnych megatrendów

Bardziej szczegółowo