prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske Prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske Prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytut Pracy i Spraw Socjalnych"

Transkrypt

1

2 prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Prof. Kazimierz W. Frieske Director of the Institute of Labour and Social Studies

3 prof. nadzw. dr hab. Gertruda Uścińska Kierownik Projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Prof. Gertruda Uścińska Project Manager, Institute of Labour and Social Studies

4 prof. dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska Wyższa Szkoła Rehabilitacji Prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska Higher Education School of Rehabilitation

5 Rasa Noreikytë-Ustinavičienë Centrum Rehabilitacji Valakupiai Rasa Noreikytë-Ustinavičienë Valakupiai Rehabilitation Centre

6 METODINIS PROFESINĖS REABILITACIJOS CENTRAS VOCATIONAL REHABILITATION IN VALAKUPIAI REHABILITATION CENTRE. SERVICES AND ACHIEVEMENTS Rasa Noreikyte-Ustinaviciene Valakupiai Rehabilitation Centre

7 MISSION To provide, constantly improve and develop medical, vocational and social rehabilitation services for persons with disabilities within organization and nationwide seeking their full and equal participation in public life, integration into society and better quality of life.

8 Vocational rehabilitation Medical rehabilitation Activities of EQUASS LLH Services Social day care service Practical driving asessment and driving school Methodical activities

9 LOCATIONS AND CAPACITIES in 2013 VILNIUS 50 places in patient 50 places out patient Up to 150 persons at the time KAUNAS 50 places out patient

10 LOCATIONS AND CAPACITIES in 2014 VILNIUS 50 places in patient 50 places out patient KAUNAS 50 places in patient 65 places out patient More then 200 persons at the time

11 VRC RESOURCES IN VILNIUS AND KAUNAS Approx. 120 employees Approx. 20 % of staff are people with disabilities Staff: Working directly with clients; Working in administrative, maintenance, methodical and project sectors

12 STAFF, WORKING DIRECTLY WITH CLIENTS Physical medicine and rehabilitation doctors Psysiotherapists Occupational therapists Speech therapists Psychologists Social workers Vocational trainers and their assistants Case managers Employment managers Nurses and their assistants Masseurs

13 VOCATIONAL REHABILITATION DEFINITION Restoring or developing of the individual's working capacity, professional competence and ability to participate in the labour market by educative, social, psychological, rehabilitation and other means.

14 VOCATIONAL REHABILITATION TARGET GROUP Persons of working age with physical, sensor, mental and intelectual disabilities 0-45% capacity for work After the Assessment of the Need for Vocational Rehabilitation Services.

15 REFERING TO VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES Disability And Working Capacity Assessment Office (DWCAO) Labour Exchange Vocational rehabilitation provider Disability And Working Capacity Assessment Office (DWCAO)

16 LEGAL BACKGROUND The Law on Social Integration of the Disabled and relevant bylaws Strategy for the Development of Vocational Rehabilitation Services Orders of the Minister of Social Security and Labour regulating financing and provision of vocational rehabilitation services. Selection the vocational rehabilitation providers public procurement procedures.

17 VOCATIONAL REHABILITATION PROGRAM

18 ASSESSMENT OF VOCATIONAL SKILLS Assessment of vocational skills Assessment of psychosocial skills Assessment of physical capacities Assessment of workplace requirements Comparison of vocational skills with workplace requirements Individual vocational rehabilitation program

19 VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELLING Vocational guidance and counselling Information on planning a vocational career Analyzis of personal characteristics Making career plan Consultancy on opportunities for learning and working Promotion of motivation

20 RESTORATION AND/OR DEVELOPMENT OF NEW VOCATIONAL SKILLS Restoration and/or development of new vocational skills Rehabilitation means Social means Psychological means Work simulation Vocational training

21 ASSISTANCE IN A JOB SEARCH Assistance in a job search Personal counselling on the labour market situation Counselling on workplace adjustment Development of job-search skills Workplace search services

22 VOCATIONAL TRAINING PROGRAMMES 25 vocational training programmes Bussiness and administration Office administrator; Business organizator; Cashier; Reception staff; Accountant Handicrafts Fine wood products manufacturer; Leather goods manufacturer; Jewelery IT Website creator; PC based user; Advertising on the Internet; Web administrator; Advertising layout; Computer engineer.

23 VOCATIONAL TRAINING PROGRAMMES Catering Cook Assistant of cook; Clothing and Textiles Sewer fitter of individual clothes; Construction and woodwork Carpenter;

24 FINANCING OF SERVICES The person receives free of charge: Vocational rehabilitation services Accommodation Transport Meals The person receives vocational rehabilitation allowance, but no longer than 180 calendar days.

25 MEASUREMENT OF RESULTS The main indicators to measure the effectiveness of vocational rehabilitation are: The person s attendance of vocational rehabilitation services; The person s employment after the vocational rehabilitation programme. Meassurement at Valakupiai Rehabilitation Centre: Satisfaction of service users Interview with employers Benchmarking on key indicators of vocational rehabilitation with other service providers

26 Percentage EMPLOYMENT OF SERVICE USERS (%) Year

27 SATISFACTION OF SERVICE USERS 120% Level of clients satisfaction 100% 90.20% 96% 96.50% 96.60% 97.00% 80% 80% 80.80% 60% 40% 20% 0%

28 QUALITY MANAGEMENT Quality Management System is under constant development and is in compliance with LST EN ISO 9001:2008 standard requirements. VRC is certified European Quality in Social Services mark - EQUASS Excellence.

29 CORE SERVICE DELIVERY PRINCIPLES Rights Continuous improvement Ethics Leadership Staff / professionals Partnership Participation Result orientation Person centred Comprehensiveness

30 METHODOLOGICAL ACTIVITIES Elaborated and pilot tested methodologies of vocational rehabilitation services for people with vision, hearing disabilities, psychiatric illness, intellectual disorders and physical movement disabilities. Elaboration of Standards of Vocational Rehabilitation Services Provision and Vocational Rehabilitation Services Quality Assessment System. Selected and operating organizations responsible for carrying out vocational rehabilitation methodical activities, such as development of methodological material, development of the competencies of vocational rehabilitation specialists carrying out researches, sharing good practice and etc. Elaborated requirements for the vocational rehabilitation specialists.

31 CURRENTLY RUNNING PROJECTS Main activities: We are Able to Work 2020 Review on Europe 2020 strategy Psychometric tests Workshop on personal branding, self-promotion, and video curricula Video curricula International exchange Partners: Italy, Greece, Spain, Lithuania Project duration: https://www.facebook.com/weareabletowork2020able20

32 CURRENTLY RUNNING PROJECTS INOVATELL- INOVAtive Touchless technologies in Lifelong Learning for people with severe disabilities Project aims to transfer an innovative touchless assistive technology for life long learning of people with severe disabilities. This transfer will integrate technological knowhow with in-depth understanding of learning needs for people with disabilities with the help of specialized software using touchless hand or head movement instead of hands without touching mouse or keyboard. Partners: Lithuania, Slovenia, Portugal.

33 INTERNATIONAL ACTIVITIES Partnerships Membership

34 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! CONTACTS: VALAKUPIAI REHABILITATION CENTRE VAIDILUTĖS ST. 69, VILNIUS LT TEL

35 Kamil Kamiński Pro mente Steiermark

36 Przekrój oferty i zachęta do dyskusji

37 Cele Uzyskanie miejsca pracy Zabezpieczenie miejsca pracy Grupa docelowa Osoby z problemami psychicznymi, albo z doświadczeniami psychiatrycznymi Czas trwania/wiek/finansowanie 12 miesięcy/osoby od 16 roku życia/ Urząd Pracy Właściwości projektu stworzenie perspektyw (zawodowych) praktyczne sprawdzenie poprzez różnorodne praktyki (możliwość zatrudnienia) pośrednictwo z pracodawcami w kwestii możliwości finansowania wsparcie przy utrzymaniu miejsca pracy rozwój warunków pracy

38 Cele Integracja uczestników na rynku pracy Wprowadzenie osób na rynek pracy poprzez stopniowe zatrudnienie Pośrednictwo osób na pierwszy albo drugi rynek pracy Zatrudnienie w wymiarze przynajmniej 3 godzin w tygodniu Grupa docelowa uczestnicy projektu ARIS, przede wszystkim beneficjenci pomocy społecznej Czas trwania/finansowanie od 2 do 6 miesięcy/urząd Pracy, ESF Właściwości projektu Radzenie sobie z zatrudnieniem wykonywanie realnych zadań mobilizacja własnych sił roboczych przy wsparciu osób trzecich

39 Cele Uzyskiwanie informacji o (własnej) zdolności do pracy i kompetencjach zawodowych Wzmocnienie zawodowych kompetencji i zdolności Stworzenie zdolności planowania zawodowych perspektyw Grupa docelowa Klienci Urzędu Pracy powyżej 15 roku życia Czas trwania/finansowanie 1 miesiąc/urząd Pracy Właściwości projektu diagnostyka kliniczna, wydajności i psychologiczna ocena zdolności zawodowych ocena zainteresowanie zawodowego - tworzenie perspektyw zatrudnienie w jednym z projektów rehabilitacji zawodowej pro mente

40 Cele Uzyskiwanie informacji o (własnej) zdolności do pracy i kompetencjach zawodowych Stworzenie świadomości zawodowych kompetencji i zdolności Pokazanie możliwości dalszych zawodowych perspektyw Stworzenie podstaw do zawodowej samooceny Grupa docelowa osoby z problemami psychicznymi lub po pobytach w szpitalach psychiatrycznych minimalny wiek to 17 lat Właściwości projektu badanie historii Diagnostyka i obserwacja trening w miejscu pracy Czas trwania/finansowanie 1 miesiąc/land

41 Cele Ocena i poprawa zdolności zawodowych Sprawdzenie zdolności zawodowych w znaczeniu możliwości zatrudnienia na pierwszym/wolnym rynku pracy Stworzenie zawodowych perspektyw Grupa docelowa osoby z problemami psychicznymi lub po pobytach w szpitalach psychiatrycznych minimalny wiek to 16 lat Czas trwania/finansowanie 3 miesiące/urząd Pracy Właściwości projektu badanie historii zawodowej Diagnostyka i obserwacja trening w miejscu pracy

42 Cele Reintegracja na rynku pracy (pośrednictwo do Centrum Treningu Zawodowego, miejsce pracy chronionej albo na pierwszy rynek pracy) Trening i rozwój indywidualnych zdolności i kompetencji Stabilizacja psychiczna Grupa docelowa Osoby z problemami natury psychicznej, psychospołecznej lub psychiatrycznej Czas trwania/wiek/finansowanie 18 miesięcy (6 faz) / osoby od 16 roku życia/urząd Pracy, Land Właściwości projektu łatwa/lekka oferta rehabilitacji zawodowej praktyczna, zbliżona do rynkowej działalność trening zawodowych i społecznych kompetencji (komunikacja, struktury, zasady itd.) Pośrednictwo wiedzy z zakresu dziedzin o zdrowiu Diagnostyka psychologiczna

43 Cele Projekt rehabilitacji zawodowej według 300 ASVG Stabilizacja psychiczna Pośrednictwo na pierwszy rynek pracy Grupa docelowa osoby z problemami psychicznymi lub po pobytach w szpitalach psychiatrycznych Czas trwania/wiek/finansowanie 12 miesięcy / 16 do 60 lat / Urząd Pracy, Land, PVA ZUS Właściwości projektu trudniejsza oferta rehabilitacji zawodowej społeczna i zawodowa integracja praktyczna, zbliżona do rynkowej działalność trening zawodowych i społecznych kompetencji (komunikacja, struktury, zasady itd.) przebieg projektu podzielony na 4 fazy stopniowy powrót na rynek pracy

44 Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawne i/lub z problemami natury psychospołecznej Przebieg: Konsultacje lekarskie, diagnostyka osobowości, rozwój perspektyw, praktyki, zabezpieczenie przyszłości Czas trwania: Zależny od grupy i potrzeb uczestników Finansowanie: Urząd Pracy, ZUS, Zakład Ubezpieczeń Wypadkowych, Land

45 Możliwości: Wykształcenie zawodowe z dłuższym czasem trwania Częściowe wykształcenie zawodowe Grupa docelowa: Młodzież niepełnosprawna Młodzież potrzebująca specjalnego wsparcia pedagogicznego Młodzież z problemami natury osobistej, które mogą doprowadzić do trudności w nauce/na rynku pracy Finansowanie: Urząd Społeczny

46 Grupa docelowa: Osoby, które z powodu wypadku albo choroby nie mogą wykonywać dotychczasowego zawodu Wymagania: Ukończenie Planu rehabilitacji Czas trwania: 20 miesięcy Finansowanie: Urząd Pracy, ZUS, Zakład Ubezpieczeń Wypadkowych, Land

47 Grupa docelowa: Osoby, które z powodu wypadku albo choroby nie mogą wykonywać dotychczasowego zawodu Wymagania: Ukończenie Planu rehabilitacji Przebieg: Razem z firmą partnerską i doradcą zostaje opracowana ścieżka kształcenia Finansowanie: Urząd Pracy, ZUS, Zakład Ubezpieczeń Wypadkowych, Land

48 Tworzenie nowych miejsc pracy Zatrudnienie w agencji pracy tymczasowej Różne branże Finansowanie: ESF, Land

49 Osoby niepełnosprawne pracujące na stałe (umowa o pracę) w projektach NGO/NPO Finansowanie: ESF, Land

50 Grupa docelowa Osoby, które mają decyzje administracyjną o subwencji kosztów pracy (dla pracodawcy) - Land Czas trwania: Różnie, zależne od landu, na ogół od 6 do 12 miesięcy Specjalność: Zakłady socjoekonomiczne nie są NPO (muszą same wypracowywać zysk na pokrycie kosztów materiałowych i przynajmniej 20% kosztów pozostałych) Finansowanie: Land, Urząd Pracy co roku nowo negocjowana umowa

51 Wszystkie projekty można modyfikować i dopasowywać do grup docelowych Z założenia te same projekty (rozpisane przez instytucje finansującą ogólne założenia) są modyfikowane przez NGOsy Różnorodność oferty zarówno pod względem zawodowym jak i regionalnym Bliskość rynkowa produkty/usługi są częścią otwartego rynku Ponieważ są to NPOs doprowadza to do nierówności na rynku. Produkty/usługi są dużo tańsze i jakościowo konkurencyjne

52 Na ogół na czas określony, konieczna poprawa? Ewaluacja i dopasowywanie do potrzeb rynku pracy i do potrzeb grup docelowych Finansowanie: pewne, długofalowa, wystarczające Pro mente steiermark wypracowuje około 1/3 swoich środków finansowych Dwutorowość i równoległość projektów Renta szkoleniowa Zjawisko diagnozy Po co to wszystko?

53 Dziękuję za uwagę!

54 Janina Petelczyc Centrum Rehabilitacji Valakupiai Janina Petelczyc Project expert, University of Warsaw

55 Ośrodek rehabilitacji zawodowej w Niemczech Berufsförderungswerk Berlin Brandenburg E.V Janina Petelczyc

56 Tworzenie ośrodka Wytyczne WHO Konsultacje międzyinstytucjonalne: delegowanie uczestników i finansowanie: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Umysłowych (BFA), - Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Fizycznych (LVA), - Ubezpieczenie Wypadkowe Niemiec (HVBG), - Federalny Urząd Pracy (BAA). Stowarzyszenie Ośrodków Rehabilitacji Zawodowej (Berufsförderungswerke in Deutschland) r.

57 Podstawa prawna Kodeks Socjalny tomy: III, VI, VIII oraz IX finansowanie, delegowanie ubezpieczonych lub bezrobotnych na rehabilitację zawodową, obowiązki stron (tzn. instytucji delegującej oraz ośrodka), zasady zapewniania jakości. Warunki te określone są w Kodeksie Socjalnym w sposób pośredni. Bezpośredni dokumentem jest umowa ramowa, zawarta pomiędzy instytucjami.

58 Cel ośrodka profesjonalne i indywidualne wspieranie osób dorosłych, którzy z związku z sytuacją zdrowotną potrzebują nowych kwalifikacji zawodowych. Uzyskanie zatrudnienia i integracja na otwartym rynku pracy. Grupa docelowa: dorośli z problemami zawodowymi

59 Berufsförderungswerk w Niemczech 28 ośrodków, 91 lokalizacji (zasada rejonizacji, z możliwością odstąpienia) pracowników, miejsc szkoleniowych 270 możliwych do zdobycia kwalifikacji

60 Berufsförderungswerk Berlin 1970 r., 16,2 mln DM: Brandenburg E.V) - Członkowie Stowarzyszenia Branż Ubezpieczenia Wypadkowego, - Członkowie Stowarzyszenia Oddz. Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego, - Ministerstwo Pracy, - Federalny Urząd Pracy, - Loterie.

61 Berufsförderungswerk Berlin Brandenburg E.V) Początkowo: deficyty pokrywane przez członków stowarzyszenia. Od 2003 r. dzienna stawka za uczestnika ośrodek dba o odpowiednią ich ilość: promocja, prezentacja na targach i in.

62 Berufsförderungswerk Berlin Brandenburg E.V) 500 miejsc Instytucja delegująca Udział w miejscach szkoleniowych Ośrodka BFW w Berlinie (w %) Zakłady Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych 54,51 Urzędy Pracy 36,02 Ubezpieczenie Wypadkowe 08,99 inne instytucje 00,47

63 Nabór uczestników 1. Z ubezpieczenia emerytalno - rentowego: a) Ubezpieczony składa wniosek o rentę inw. b) Rehabilitacja medyczna c) Gdy brak efektów: testy przydatności zawodowej w ośrodku rehabilitacji d) Ośrodek informuje o dalszych możliwościach płatnik podejmuje decyzję W 2012 r. 55% uczestników szkolenia

64 Nabór uczestników 2 2. Z urzędu pracy a) Osoba długotrwale bezrobotna b) Osoba z alergią na dotychczas wykonywaną pracę c) Testy przydatności w ośrodku 36% uczestników szkoleń w 2012 r.

65 Nabór uczestników 3 3. Z ubezpieczenia wypadkowego a) Wypadek b) Informacja w szpitalu na temat możliwości rehabilitacji c) Złożenie wniosku 9% uczestników szkoleń w 2012 r.

66 I etap Sprawdzian przydatności uczestnika do zawodu - 2 tygodnie Sprawdzian praktycznej przydatności uczestnika do zawodu - 2 tygodnie Rozszerzony sprawdzian przydatności zawodowej oraz praktycznej uczestnika do zawodu 6 tygodni Informacje na temat wyników sprawdzianów przekazywane są do płatników rehabilitacji wraz z propozycją dalszych działań

67 Opcja 1 12 miesięczny kurs, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zakończony egzaminem i wydaniem certyfikatu

68 Opcja 2 2 lata poprzedzone szkoleniem: Szkolenie wstępne (3 miesiące) wprowadzenie uczestnika w metodę nauczania Intensywne szkolenie wstępne (6 miesięcy, egzamin i certyfikat) - Język niemiecki, angielski, matematyka, technika, informatyka, trening komunikowania się, wiedza ogólna

69 Szkolenie zawodowe 2 lata Nauka nowego zawodu W tym: 3 miesiące praktyki zawodowej Nabycie umiejętności związanych z poszukiwaniem nowej pracy Egzamin przed Izbą Rzemieślniczą - certyfikat

70 Dodatkowe usługi dla uczestników szkoleń opiekun osobisty uczestnika (Rehamanager) Doradztwo medyczne - diagnoza, terapia i opieka, - opieka psychosomatyczna, - grupowe rozmowy dla osób z depresją lub uzależnieniami, - Fizjoterapia i in.

71 Dodatkowe usługi dla uczestników szkoleń 2 gimnastyka indywidualna lub zbiorowa, masaże, elektroterapia hydroterapia

72 Pomoc psychologiczna indywidualne, jednorazowe rozmowy z uczestnikami lub doradztwo długoterminowe wobec problemów: - zaburzenia psychiczne, - lęki i niepewność, - problemy z samooceną i trudności prywatne, - uzależnienia, - zaburzenia występujące w pracy.

73 Doradztwo 2 analiza i samoocena zdolności zawodowych, opracowanie formy samoprezentacji i przedstawienia się pracodawcy, Pomoc w poszukiwaniu miejsca pracy towarzyszenie przez pierwsze sześć miesięcy od chwili podjęcia pracy.

74 Przeciętne koszty szkolenia uczestnika stawka na uczestnika zależy od rodzaju przeprowadzanej kwalifikacji zawodowej) ustalana jest pomiędzy ośrodkiem i płatnikami. kierunek kształcenia, ilość przedmiotów, liczba zaangażowanych nauczycieli, miejsce zamieszkania (ewentualne zakwaterowanie miesięcznie) Przykładowa stawka: kupiec: 1710 /miesiąc

75 Pomiar efektywności rehabilitacji zawodowej Pisemne wywiady z absolwentami Badania (8600 osób): - Rok po zakończeniu rehabilitacji pracowało 71,4% - Dwa lata po rehabilitacji pracowało 82,3%

76 Pomiar efektywności rehabilitacji zawodowej Wywiady telefoniczne 6 miesięcy po rehabilitacji - Opiekun osób starszych 90,4% - Pracownik administracji 90,4% - Pracownik spedycji 87,0% Powiązanie zatrudnienia z regionem

77

78 Janina Petelczyc Centrum Rehabilitacji Valakupiai Janina Petelczyc Project expert, University of Warsaw

79 Wnioski z badań zrealizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy Janina Petelczyc IPS UW

80 Miejsce Badanie zrealizowano w powiatach i miastach na prawach powiatu: poznańskim, chorzowskim, bydgoskim, nowosądeckim, krakowskim, raciborskim, zabrzańskim, sosnowieckim, mikołowskim, bytomskim, tomaszowskim, gorzowskim, zielonogórskim, legnickim, jeleniogórskim, sokołowskim, nowotarskim, mińskim, tarnogórskim, rudzkim, gliwickim, grodziskim, ełckim, olkuskim, będzińskim oraz Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach. 80 właściwych i 4 pilotażowe wywiady IDI.

81 Wielkość próby 20 wywiadów z dyrektorami PUP lub kierownikami działów, 20 wywiadów z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w PUP 20 wywiadów ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego zatrudnionymi w PUP, 20 wywiadów lekarzami medycyny pracy, do których kierowane są przez PUP osoby niepełnosprawne. 4 wywiady pilotażowe z każdym typem respondenta.

82 Pytania staż zawodowy, obowiązki służbowe, liczba osób skierowanych na przekwalifikowanie, powody konieczności przekwalifikowania, dalsze losy, bariery w przekwalifikowaniu, ocena regulacji prawnych, finansowych Propozycje zmian

83 Podstawowe problemy Bardzo niewielka liczba osób kierowanych na przeszkolenie (w latach maksymalnie 53 osoby w dużym powiecie, zdarzały się powiaty, gdzie w omawianym okresie była to jedna osoba)

84 Profil osób przekwalifikowanych Najczęściej mężczyźni (44% wyłącznie, 33% głównie, 23% grupa różnorodna) Najczęściej w wieku lat (42%) lub (42%), coraz więcej młodszych osób Wykształcenie najczęściej zawodowe lub podstawowe. Ani jednego przypadku z wykształceniem wyższym.

85 Podstawowe problemy Brak danych o dalszych losach Badani najczęściej nie wiedzieli czy osoby przekwalifikowane znajdywały pracę (zupełny brak kontaktu).w przypadku dysponowania taką wiedzą: duży odsetek osób pozostających na bezrobociu.

86 Bariery w przekwalifikowaniu Postawa osób przekwalifikowywanych Stan zdrowia Zbyt niskie środki finansowe Trudna sytuacja na rynku pracy/brak gwarancji zatrudnienia Nieodpowiednia baza szkoleniowa, za mało kursów, niedostosowane do potrzeb rynku pracy Zbyt małe powiązanie systemu z pracodawcą

87 Podstawowe problemy Brak wewnętrznej procedury przekwalifikowania 5% 6% 11% Brak Istnieje brak wiedzy respondenta niepisana 78%

88 Proponowane zmiany Gwarancje zatrudnienia oferta stażu, praktyk, dofinansowanie miejsca pracy Zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na przekwalifikowanie Większa dostępność specjalistów, badań, konsultacji, praca nad motywacją i świadomością praw Lepsze dostosowanie oferowanych kursów i zawodów do możliwości niepełnosprawnego oraz potrzeb rynku pracy (lepsza oferta szkoleniowa)

89 Proponowane zmiany Wprowadzenie możliwości dorabiania do renty do określonego pułapu Ujednolicenie orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności Ochrona Zakładów Pracy Chronionej Wprowadzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za osoby niepełnosprawne i ich zatrudnienie

90 Proponowane zmiany Zwiększenie kompleksowości przekwalifikowania (aspekt medyczny, edukacyjny i psychologiczny) Zachęty dla pracodawców, kursy dla pracodawców, walka ze stereotypami Usprawnienie komunikacji pomiędzy instytucjami

91 prof. dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska Wyższa Szkoła Rehabilitacji Prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska Higher Education School of Rehabilitation

92 prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska Instytut Reumatologii / Institute of Rheumatology prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa Klinika Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi/ Department of Medical Rehabilitation, Medical University of Łodz

93 Nieludzkim jest uratowanie człowiekowi życia, a potem pozostawienie go samemu sobie Wiktor Dega

94 PRZEMIANY OBYCZAJOWE wyznaczają potrzeby rehabilitacyjne zapewnienie wysokiej jakości życia, sprawności fizycznej, niezależności UCZESTNICTWA

95 Jan Christian Smuts ( ) model medycyny holistycznej (1926) Człowiek to otwarty system we wzajemnym oddziaływaniu i całkowitym powiązaniu ze środowiskiem Idea holizmu stanowi filozoficzną podstawę działań podejmowanych przez przedstawicieli tych wszystkich zawodów, które zorientowane są na biopsychospołeczny model zdrowia

96 OGÓLNY DOBROSTAN ICF Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Warszawa 2008.

97 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Choroba/zaburzenie Funkcje i struktury (uszkodzenie/zaburzenie) Aktywność (utrudnienia) Uczestnictwo (ograniczenia) Czynniki środowiskowe (przeszkody/czynniki ułatwiające) Czynniki osobowe (przeszkody/czynniki ułatwiające)

98 Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF zapewnia ramy koncepcyjne, które mogą być i są wykorzystywane w opisywaniu niepełnosprawności, przyczyn i konsekwencji niepełnosprawności oraz potrzeb rehabilitacyjnych sposobów ich realizacji z uwzględnieniem wszystkich aspektów kompleksowej rehabilitacji w oparciu o PROFIL FUNKCJONOWANIA Zaplanowano stworzenie narzędzi do oceny stanu funkcjonalnego przy pomocy ICF dla potrzeb rehabilitacji zawodowej (Escorpizo et al. 2010)

99 Artykuł 26 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) ang. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Habilitacja i Rehabilitacja zobowiązuje do zapewnienia odpowiednich środków "..., w tym poprzez wzajemne wsparcie, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym uzyskanie oraz utrzymanie swojej możliwie największej niezależności, pełnej zdolności fizycznej, psychicznej, społecznej i umiejętności zawodowych, oraz pełnej integracji i udziału we wszystkich aspektach życia." W 2012 roku w Polsce aktywnych zawodowo było 17,4% osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej.

100 Artykuł 26 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) ang. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Habilitacja i Rehabilitacja ww. artykuł zawiera wezwanie państw do organizowania, umacniania i rozszerzania kompleksowych usług i programów rehabilitacyjnych, które powinno rozpocząć się możliwie jak najwcześniej, w oparciu o multidyscyplinarną ocenę indywidualnych potrzeb i możliwości, w tym zapewnienie dostępu do urządzeń i technologii wspomagających.

101

102 Czy realizacja programu kompleksowej rehabilitacji ma wpływ na efektywność rehabilitacji zawodowej?

103 ADRESACI działań w zakresie aktywizacji zawodowej Niepełnosprawni potencjalni pracownicy nie stanowią jednorodnej grupy stopień i rodzaj niepełnosprawności, miejsce zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy zmienne społeczno-demograficzne: wiek, płeć, wykształcenie

104 Przeszkody w aktywizacji zawodowej Brak aktywności zawodowej Niskie dochody miesięczne negatywne postrzeganie zdrowia niewydolność funkcjonalna i choroby współistniejące brak satysfakcji finansowej obawa o utrzymanie zatrudnienia Bethage et al. 2011, Johnston et al Niedożywienie Sarkopenia Pogorszenie mobilności Izolacja społeczna depresja

105 Niepełnosprawność Brak motywacji do podejmowania aktywności np. zawodowej Pogorszenie mobilności upadki Depresja złamania Pogorszenie stopnia niepełnosprawności

106 Istotne czynniki prognostyczne opóźnionego powrotu do pracy: przedłużająca się rehabilitacja dłuższy pobyt w szpitalu długotrwała bierność za rynku pracy ze względu na stan zdrowia (Lundh et al. 2013, Wang et al. 2013) praca wymagająca sprawności manualnej praca fizyczna niezadowolenie z pracy

107 Brak rehabilitacji zawodowej niepełnosprawność Wdrożenie rehabilitacji zawodowej Pogorszenie mobilności Poprawa mobilności Depresja Poprawa sprawności Niska jakość życia Poprawa jakości życia

108 Możliwości zarobkowania oraz twórczego działania są naturalną potrzebą człowieka Konieczność uwzględniania w planowaniu działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych różnic pomiędzy poszczególnymi środowiskami osób niepełnosprawnych związanych z ich poziomem zadowolenia z pracy i oczekiwaniami wobec miejsca zatrudnienia (Jajor A., Zadrożna A. 2010) Indywidualna ocena i rekomendacje dla rehabilitacji zawodowej u osób długo nieaktywnych zawodowo ze względu na stan zdrowia, powinny być realizowane przez specjalnie przeszkolony personel w zakresie rehabilitacji zawodowej (Harris et al. 2013).

109 Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy Raport Prognozy TNS OBOP dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wrzesień 2010, autorzy: Agnieszka Jajor, Agata Zadrożna Poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy łączy się z zadowoleniem z życia. Pracownicy niepełnosprawni, którzy są zadowoleni z życia, są także zadowoleni z pracy. Niezadowolenie z życia powoduje nagromadzenie czynników pogarszających jego jakość dlatego kompleksowe działania rehabilitacyjne na rzecz poprawy funkcjonowania oraz zwiększenie satysfakcji życiowej wynikającej z możliwości pojęcia pracy może wpłynąć na istotną poprawę jakości życia niepełnosprawnych.

110 Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy Raport Prognozy TNS OBOP dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wrzesień 2010, autorzy: Agnieszka Jajor, Agata Zadrożna W celu podniesienia poziomu zadowolenia z pracy wśród niepełnosprawnych należy w pierwszej kolejności zintensyfikować działania skierowane do osób z niepełnosprawnością nabytą. Ta grupa charakteryzuje się wyższym poziomem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji, ale jednocześnie niższym poczuciem zadowolenia z pracy niż badani, którzy są niepełnosprawni od urodzenia. W konsekwencji są to badani, wobec których działania aktywizacyjne wydają się najbardziej pożądane. Wydaje się także, że w tej grupie mogą one przynieść największe rezultaty.

111 Czynniki środowiskowe, które stymulują wczesny powrót do pracy: wsparcie bliskiej rodziny, wiara iż praca jest czynnikiem stymulującym powrót do zdrowia adekwatna współpraca pomiędzy pracownikiem i pracodawcą Jako czynnik ludzki /osobowy/ uważa się: pozytywne postrzeganie bycia aktywnym zawodowo samozadowolenie z pracy. Prawidłowe postępowanie rehabilitacyjne i wsparcie otoczenia (w tym bliskich) * stymuluje poprawę stanu klinicznego * Hoefsmit et al. 2013, Gussenhoven et al 2012,

112 Utrata aktywności zawodowej - wzrost kosztów społecznych niezdolności do pracy Z roku na rok wzrasta udział wydatków na absencję chorobową finansowaną z FUS i funduszów zakładów pracy. Wydatki z tytułu absencji chorobowej stanowiły : w 2005r. - 24,5%, w 2009r. 39,2% ogółu omawianych wydatków. Wydatki na świadczenia rehabilitacyjne rosną znacząco: ich udział w wydatkach ogółem wynosił: w 2005r. - 1,1% w 2009r. - 3,1%

113 Efektywność aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa mazowieckiego diagnoza i rozwiązania (2006) Pomimo znanych korzyści społecznych i ekonomicznych z zatrudniania osób niepełnosprawnych, brak jest w Polsce kompleksowej oferty usług dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Komercyjne agencje nie są zainteresowane promowaniem niepełnosprawnych pracowników, niepubliczne instytucje rynku pracy specjalizujące się w pośrednictwie pracy dla osób niepełnosprawnych są w Polsce rzadkością, a publiczne instytucje, w tym urzędy pracy, nie mają wypracowanych procedur aktywizacji zawodowej skierowanych do osób niepełnosprawnych. Taki stan jest szkodliwy z psychologicznego punktu widzenia, gdyż może zniechęcić te osoby do poszukiwania pracy. Badanie wykonano na zlecenie Fundacji Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych dla Niepełnosprawnych TUS,

114 Czy kompleksowa rehabilitacja? Czy rehabilitacja zawodowa?

115 Praca jako element rehabilitacji społecznej Aktywizacja zawodowa zmniejsza niekorzystne skutki, jakie niesie ze sobą choroba i niepełnosprawność? Osoby z ograniczoną sprawnością pracujące zawodowo : wchodzą w relacje z otoczeniem, zyskują nie tylko kompetencje zawodowe, ale także społeczne, pozbywają się barier w kontaktach z innymi, uczą się budowania relacji interpersonalnych, budują dobrą samoocenę, która daje im siłę do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Piotrowski B., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa 2010.

116 Osoby, które pracują wykazują się wyższym poziomem zdrowia psychicznego W badaniu przeprowadzonym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach zwrócono uwagę, że wśród osób niepełnosprawnych na ich dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne w dużej mierze wpływa aktywność zawodowa Aktywność zawodowa niepełnosprawnych Polaków w wieku produkcyjnym w 2010 roku była dużo niższa niż niepełnosprawnych Europejczyków Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej Materiały z konferencji Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, Warszawa 2007.

117 W Polsce większość osób niepełnosprawnych jest bierna zawodowo Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych = 69,7 (2010) Relatywny wskaźnik pracujących, czyli stosunek pracujących osób z niepełnosprawnością do pracujących osób sprawnych, - wynosi w Polsce: 20,8 (2008)*, 21,4 (2009)** 2010 I kw. 20,8 II kw. 25,9 III kw. 26,0** - w krajach Unii Europejskiej średnio 40,8 * W czasach kiedy podejmuje się decyzje o wydłużeniu wieku emerytalnego ze względów demograficznych, powinien dziwić fakt pomijania korzyści wynikających z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. * Niemiec A., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, Warszawa ** Studia BAS nr 2 (26) 2011, s ,

118 Wczesna kompleksowa rehabilitacja pourazowa przy aktualnych warunkach kontraktowania świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. (?) Efektywność rehabilitacji zawodowej zależy w dużym stopniu od wcześnie podjętej oraz kompleksowej rehabilitacji mającej na celu wypracowanie możliwej do uzyskania poprawy funkcjonowania we wszystkich dziedzinach wpływających na osiągniecie dobrostanu człowieka Tymczasem rehabilitacja pourazowa realizowana jest w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej ( 110 PLN/dobę), gdzie utrzymujące się długotrwale niedofinansowanie jest przyczyną degradacji i zamykania oddziałów szpitalnych Sposób tworzenia list oczekujących na przyjęcie na rehabilitację wyklucza możliwość oszacowania rzeczywistego czasu oczekiwania chorych

119 Wczesna kompleksowa rehabilitacja pourazowa przy aktualnych warunkach kontraktowania świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. (?) Potrzeby rehabilitacyjne osób tracących zdolności do pracy w wyniku nagłych zdarzeń (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy) chorób narządu ruchu i układu sercowonaczyniowego powinny być realizowane w trybie pilnym. Funkcjonowanie i niepełnosprawność takiej osoby są dynamiczną interakcją pomiędzy stanem chorobowym (choroby, zaburzenia, uszkodzenia, urazy itp.) a tzw. czynnikami kontekstowymi. Całościowa ocena zaburzeń funkcji z wykorzystaniem ICF powinna być podstawą planowania rehabilitacji zawodowej z uwzględnieniem wszystkich potrzeb chorego (Glassel et al. 2011)

120 Potrzeba utworzenia sieci placówek, w których możliwa będzie kompleksowa rehabilitacja i przywrócenie zdolności do pracy oraz możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością nabytą jest niekwestionowana Ważnym aspektem jest także rozbudzenie motywacji do pracy i utrzymywania zrównoważonego stylu życia Jednym z czynników motywacyjnych aktywizacji zawodowej, w warunkach ośrodka rehabilitacji zawodowej może być realizowana równolegle ze szkoleniem zawodowym rehabilitacja umożliwiająca uzyskanie optymalnej sprawności i wydolności fizycznej.

121 Regularna aktywność fizyczna umożliwia zachowanie dobrostanu psychicznego i fizycznego Ćwiczenia fizyczne stanowią istotny czynnik poprawy nastroju i osłabiają zależność nastroju od cechy lęku. Nawet jednorazowe ćwiczenia fizyczne przynoszą korzyści w sferze emocjonalnej, wyrażające się spadkiem poziomu stanu lęku. Liczne badania wskazują na to, iż wielkość uzyskanego efektu i jego czas utrzymywania się zależy między innymi od charakteru i czasu trwania ćwiczeń, czasu utrzymywania aktywności fizycznej oraz aktualnego nastroju osoby ćwiczącej. Guszkowska M., Kozdroń A. (2009)

122 Regularna aktywność fizyczna umożliwia zachowanie dobrostanu psychicznego i fizycznego Pozytywny wpływ ćwiczeń aerobowych na dolegliwości bólowe, niesprawność, lęk i depresję u osób z przewlekłym bólem części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Zaobserwowano statystycznie istotne: obniżenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie poczucia niesprawności (Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire), obniżenie lęku i depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale). Murtezani A, Hundozi H, Orovcanec N, Sllamniku S, Osmani T. A comparison of high intensity aerobic exercise and apassive modalities for the treatment of workers with chronic low back pain: a randomized, controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2011;47:

123 Zachowanie dobrostanu fizycznego - wykorzystanie zabiegów terapii fizykalnej dodanie indywidualnie dobranych i tolerowanych ćwiczeń aerobowych do zabiegów fizykalnych nie spowodowało większej poprawy w porównaniu z grupą osób otrzymujących tylko zabiegi fizykalne Chan CW, Mok NW, Yeung EW. Aerobic exercise training in addition to conventional physiotherapy for chronic low back pain: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92:

124 Zadania kompleksowej rehabilitacji, których realizacja warunkuje w sposób zasadniczy jakość życia ludzi Tworzenie optymalnych możliwości w zakresie: zachowania zdrowia, - w tym satysfakcjonującego poziomu sprawności fizycznej i poznawczej dobrostanu emocjonalnego zapobiegania utracie autonomii, degradacji aktywności socjalnej, zawodowej, towarzyskiej, rodzinnej, partnerskiej odpowiedniego poziomu uczestnictwa bezpieczeństwa

125 Pytanie nie brzmi: czy rehabilitacja jest konieczna? ale: gdzie i w jakim stopniu należy ją zapewnić?

126 Dziękuję za uwagę

127 prof. nadzw. dr hab. Wojciech Otrębski dr Katarzyna Mariańczyk Katedra Psychologii Rehabilitacji; Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Department of Rehabilitation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin

128 Celowość i efektywność rehabilitacji zawodowej w aspekcie psychologicznym i zawodowym prof. KUL dr hab. Wojciech Otrębski, dr Katarzyna Mariańczyk Katedra Psychologii Rehabilitacji; Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

129 Plan wystąpienia Celowość rehabilitacji zawodowej Znaczenie pracy w życiu człowieka, Niepełnosprawność - czynniki ograniczający pełnienie ról zawodowych, Niepełnosprawni na rynku pracy skala zjawiska, Efektywność rehabilitacji zawodowej Przesłanki i wskazówki dla organizacji praktyki rehabilitacji zawodowej, Przebieg praktyki rehabilitacji zawodowej i jego specyfika, Narzędzia diagnostyki psychologicznej możliwe do wykorzystania w przebiegu praktyki rehabilitacji zawodowej

130 Celowość rehabilitacji zawodowej znaczenie pracy OSOBA niepełnosprawna - Rozwój, doskonalenie siebie i otoczenia; J. Gałkowski (1986), - Przekształcanie i tworzenie siebie/czegoś; L. Dyczewski (2004), - Stawanie się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym (Jan Paweł II, 1979).

131 Celowość rehabilitacji zawodowej znaczenie pracy Grupa społeczna - pełnienie roli pracownika i doświadczania jednocześnie wszystkich wartości z tego faktu płynących (Cz. Nosal 1977), - poprzez obecność w grupie rówieśniczej nawiązanie znaczących dla każdego relacji osobowych (W. Otrębski, B. Rożnowski 2008), - współzależność osoby i środowiska pracy (A. Bańka 2001; W. Otrębski 2007).

132 Celowość rehabilitacji zawodowej znaczenie pracy Ekonomia - pozwala na uzyskanie środków materialnych do życia (Cz. Nosal 1997), - redukuje obciążenia systemu świadczeń społecznych (Garbat 2012), - przez wiele o.n. praca traktowana jest też jako forma rehabilitacji społecznej, dająca często jedyną możliwość pozostawania zakorzenionym w głównym nurcie życia (Otrębski, Rożnowski, 2008)

133 Celowość rehabilitacji zawodowej niepełnosprawność Międzynarodowa Klasyfikacji Funkcjonowania (International Classification of Functioning ICF) biopsychospołeczną koncepcja niepełnosprawności (WHO 2001), Niepełnosprawność obejmuje upośledzenie, ograniczenie aktywności i restrykcje uczestniczenia. Określa ono negatywne aspekty interakcji pomiędzy jednostką (z określonym stanem chorobowym) a czynnikami wypływającymi z kontekstu w którym znajduje się jednostka (czynniki środowiskowe i osobowe) (ICF 2012).

134 Celowość rehabilitacji zawodowej niepełnosprawność (rola pracownika) osoba niepełnosprawna oznacza jednostkę, której szanse uzyskania, utrzymania i awansu we właściwym zatrudnieniu są poważnie ograniczone na skutek fizycznej lub psychicznej niepełnosprawności oficjalnie orzeczonej (T. Majewski 1994); zdolny/niezdolny do pracy; częściowo zdolny do pracy.

135 Celowość rehabilitacji zawodowej niepełnosprawność (skala zjawiska) około 200 milionów osób niepełnosprawnych na całym świecie (World Report on Disability 2011); Współczynnik aktywności zawodowej o. n. : % Polska; 41% - średnia UE; Odsetek pracujących wśród o. n. w %.

136 Celowość rehabilitacji zawodowej wniosek Stan niesprawności jaki występuje u jednostki, w określonym zakresie i stopniu, może być bezpośrednią przyczyną ograniczenia lub zniesienia jej zdolności do uczestnictwa w aktywności zawodowej dotychczas podejmowanej. Przywrócenie osobie niepełnosprawnej zdolności do podjęcia zatrudnienia dokonuje się w procesie rehabilitacji zawodowej.

137 Efektywność rehabilitacji zawodowej przesłanki i wskazówki - wielowymiarowość rehabilitację rozumie się jako: złożony proces obejmujący oddziaływania lecznicze, społeczne i zawodowe, a w przypadku dziecka pedagogiczne, zmierzające do przywrócenia sprawności i umożliwienia samodzielnego życia w społeczeństwie człowiekowi, który takich możliwości nie miał lub z powodu przebytego urazu czy choroby je utracił Encyklopedyczny słownik rehabilitacji (1986, s. 263).

138 Efektywność rehabilitacji zawodowej przesłanki i wskazówki - cel rehabilitacji jakościowa i ilościowa zmiana (in plus) w funkcjonowaniu jednostki z niepełnosprawnością i jej środowiska (pracy). Inaczej można określić to jako zmiana jakości życia osoby niepełnosprawnej i jej środowiska.

139 Efektywność rehabilitacji zawodowej przesłanki i wskazówki - interakcyjność Zmiana funkcjonowania człowieka to funkcja interakcji czynników osobowych i środowiskowych, Teoria społeczno-poznawcza A. Bandury (2001), Interakcyjny model rehabilitacji - W. Otrębski (2008),

140 Efektywność rehabilitacji zawodowej przesłanki i wskazówki - interakcyjność Realizacja rehabilitacji zawodową w modelu interakcyjnym rehabilitacji osób niepełnosprawnych Szczególnie zawraca się uwagę na interakcję czynników podmiotowych (przynależących do osoby rehabilitowanej) i środowiskowych (środowisko rehabilitacji jako całość z jego elementami organizacyjnymi, fizycznymi i społecznymi).

141 Efektywność rehabilitacji zawodowej przebieg praktyki dokonanie oceny zdolności do pracy w szczególności poprzez: przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności, ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań, prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia, przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia, dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie, określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy, a w razie potrzeby - przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego.

142 Efektywność rehabilitacji zawodowej diagnostyka psychologiczna Tradycja w orzecznictwie rentowym: podejście zmedykalizowane, diagnoza skierowana na ustalenie jednostki nozologicznej - Bezużyteczna dla praktyki rehabilitacyjnej Model diagnozy zgodny z ICF: podejście funkcjonalne, proces diagnozy to poszukiwanie mocnych i słabych stron funkcjonowania osoby niepełnosprawnej - Baza dla Indywidualnego Programu Rehabilitacji -

143 Dziękuję za uwagę

144 prof. nadzw. dr hab. Gertruda Uścińska Kierownik projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Project Manager, Institute of Labour and Social Studies

145 mgr Sebastian Gajewski Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski Institute of Administrative Law, University of Warsaw

146 Podmioty uczestniczące w finansowaniu ośrodka Zasada rozdziału kosztów finansowania usług świadczonych przez ośrodek Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiaty Podmioty prywatne

147 Umowa o sfinansowanie usług rehabilitacji zawodowej Strony umowy Tryb zawarcia Obligatoryjne postanowienia Sposób regulacji

148 Cele: Prawnofinansowa konstrukcja ośrodka względna samodzielność finansowa względna stabilność finansowania Możliwe rozwiązania: państwowa osoba prawna państwowa jednostka budżetowa

149 Państwowa osoba prawna Sposób tworzenia Struktura ustrojowa Źródła finansowania

150 Państwowa jednostka budżetowa Sposób tworzenia Struktura ustrojowa Źródła finansowania

151 Procedura kierowania do ośrodka Cele Kierowanie zainteresowanego do ośrodka przez ZUS i KRUS Kierowanie zainteresowanego do ośrodka przez starostę Kierowanie zainteresowanego do ośrodka przez podmioty komercyjne

152 mgr Paulina Roicka Ekspert projektu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Project expert, Institute of Labour and Social Studies

153

154 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

155 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

156 Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych do zakresu działania Zakładu należy prowadzenie prewencji rentowej, przez którą rozumie się wyłącznie rehabilitację leczniczą. W tym celu w ustawie budżetowej określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję rentową, w wysokości ustalonej w myśl przepisów art. 57 ustawy systemowej. Proponowana zmiana Nowelizacja art. 69 ustawy systemowej normującego zadania ZUS Rozszerzenie zadań ZUS o zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób, wobec których orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

157 Wobec proponowanego rozszerzenia zadań ZUS o działania obejmujące rehabilitację społeczną i zawodową ww. osób, realizowaną w ośrodkach szkolenia zawodowego i rehabilitacji, proponuje się: rozszerzenie ustawowego zakresu pojęciowego terminu prewencja rentowa, ograniczającego się obecnie do rehabilitacji leczniczej osób wymienionych w art. 69, o rehabilitację społeczną i zawodową prowadzoną wobec ubezpieczonych, co do których wydano orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

158 Zmiana art. 37 ustawy wypadkowej normującego zasady finansowania prewencji wypadkowej, Prewencja wypadkowa dotyczy ubezpieczonych, których niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, Proponuje się uzupełnienie art. 37 ust. 2 o działalność ZUS związaną z kierowaniem ubezpieczonych, których niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz którym przyznano rentę szkoleniową, na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą realizowaną w OSZiR lub w jego oddziałach. Koszty rehabilitacji zawodowej ubezpieczonych kierowanych do OSZiR pokrywane byłyby ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym.

159 Zmiany w przepisach dotyczących renty szkoleniowej (art. 60 ustawy), Obecnie po przyznaniu świadczenia ZUS kieruje ubezpieczonego do urzędu pracy w celu odbycia szkoleń przygotowujących do zdobycia nowego zawodu. Proponowana zmiana: Zmiana procedury - po orzeczeniu celowości przekwalifikowania zawodowego oraz przyznaniu renty szkoleniowej, ZUS z pominięciem urzędu pracy kierowałby zainteresowaną osobę do ośrodka rehabilitacji celem poddania się przez nią przekwalifikowaniu, przekazanie kompetencji leżących obecnie w gestii starosty, kierownikowi OSZiR.

160 Zadania KRUS wymienione w art. 64 ustawy uległyby rozszerzeniu o kierowanie rolników, wobec których orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na trwałą całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą do ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji lub jego oddziałów. Wprowadzone zmiany zachowałyby współodpowiedzialność KRUS i PFRON za proces przekwalifikowania rolników, wobec których orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego. Podobnie jak w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS, zmiana w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników pociągałaby za sobą konieczność modyfikacji procedury kierowania przez KRUS do ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji.

161 Planowany ośrodek otwarty byłby również dla osób bezrobotnych kierowanych do ośrodka przez starostę. Przepis art. 40 ust. 2 b ustawy należałoby uzupełnić o zapis stanowiący, że organizacja szkoleń przez starostę polega na kierowaniu bezrobotnych na szkolenia, w tym na szkolenia prowadzone przez ośrodek szkolenia zawodowego i rehabilitacji. Wymóg wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek: i) brak kwalifikacji zawodowych; ii) konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji; iii) utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; iv) brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

162 Koszt szkolenia zawodowego osób bezrobotnych kierowanych do OSZiR pokrywany byłby ze środków Funduszu Pracy, Zmian wymagałby ustęp czwarty art. 40 ustawy, w którym uregulowano czas trwania szkoleń finansowanych przez starostę. Proponowana zmiana uzupełniałaby katalog sytuacji, w których dopuszczalne jest przedłużenie okresu szkolenia do 24 miesięcy. Dotyczyłoby to też przypadków skierowania przez starostę do ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji lub jego oddziałów.

163 Odpowiednich nowelizacji (albo ich uchylenia i wydania nowych) wymagałyby następujące akty wykonawcze: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

164 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania do ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji przez starostę (na podstawie delegacji zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Rozporządzenie szczegółowo regulujące treść umowy zawieranej między podmiotami kierującymi i finansującymi rehabilitację zawodową a ośrodkiem, na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

165 mgr Janina Petelczyc Ekspert projektuuniwersytet Warszawski Project expert, University of Warsaw

166 Misja, cele, pomiary efektywności ośrodka

167 Misja dostarczanie specjalistycznych usług rehabilitacji zawodowej; Uzyskanie nowych umiejętności zawodowych; aktywizacja na rynku pracy, umożliwienie funkcjonowania w życiu publicznym, pełnej samorealizacji oraz osiągnięcia lepszej jakości życia

168 Osiąganie celów Na płaszczyźnie zawodowej: Nauka nowego zawodu, nabycie nowych kwalifikacji powrót na rynek pracy nauczenie uczestnika samodzielnego poruszania się po rynku pracy;

169 Osiąganie celów Na płaszczyźnie społecznej: udział w życiu społecznym; nawiązanie przez kursantów nowych relacji poprzez pracę; wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; pobudzanie aktywności społecznej

170 Osiąganie celów Na płaszczyźnie psychologicznej i medycznej: wzmocnienie osobistej motywacji do uczestniczenia w rynku pracy i społeczeństwie; przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy.

171 Osiąganie celów Na płaszczyźnie ekonomicznej Samodzielność ekonomiczna; poprawa funkcjonowania rynku pracy - włączenie grup obecnie częściowo wykluczonych; odciążenie budżetu państwa: - aktywizacja zawodowa -pozytywny wpływ na gospodarkę i wpływy z podatków, - zmniejszenie kosztów związanych z wypłatą rent.

172 Realizacja misji wstępna kwalifikacja do szkolenia zawodowego (ocena zdolności do pracy: medyczna, psychologiczna, zawodowa); prowadzenie doradztwa zawodowego zgodnie z ustalonym profilem zawodowym danej osoby; wybór zawodu dostosowany do rynku pracy i umożliwiający w przyszłości zdobycie zatrudnienia;

173 Realizacja misji przywrócenie utraconych umiejętności zawodowych, poprawa obecnie niewystarczających umiejętności, nabywanie nowych kwalifikacji; dostarczanie usług wysokiej jakości; otaczanie wszystkich uczestników opieką medyczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną i edukacyjną zgodnie z obowiązującymi w ośrodku rehabilitacji standardami;

174 Realizacja misji dostosowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej do możliwości indywidualnych i motywacji pacjenta; innowacyjność i kreatywność w działaniu, wdrażanie nowoczesnych metod rehabilitacji;

175 Realizacja misji efektywne i pełne wykorzystanie możliwości ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji; stały rozwój umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji; kontakt z potencjalnymi pracodawcami uczestników szkoleń;

176 Rehabilitacja kompleksowa realizowana w zgodzie z zasadami: Równość: Szacunek Odpowiedzialność Wzajemne zaufanie i tolerancja. Wiara w potencjał uczestników szkoleń. Rzetelność w wykonywaniu obowiązków. Wysoka jakość świadczonych usług.

177 Metody pomiaru efektywności rehabilitacji 1. badanie czy rehabilitacja oraz przygotowanie zawodowe są zadowalające; 2. ocena wartości, zasad i metod, na których opiera się rehabilitacja prowadzona w ośrodku; 3. Usuwanie wszelkich przeszkód, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić osobie przekwalifikowanej adaptację do nowych warunków pracy.

178 Metody pomiaru efektywności rehabilitacji regularne zlecanie analizy i ewaluacji podmiotowi zewnętrznemu (urząd pracy, niezależny instytut badawczy) Zobowiązanie pracodawców, UP i innych instytucji do przesyłania informacji dotyczących uczestników szkoleń, które mogłyby mieć znaczenie w ustaleniu ich efektywności Wywiady telefoniczne i internetowe prowadzone przez ośrodek

179 Metody pomiaru efektywności rehabilitacji czy dana osoba po zakończeniu rehabilitacji znalazła zatrudnienie? jeśli tak, to po jakim czasie, jeśli nie jak długo już poszukuje? jeśli jest zatrudniona, to w jakiej formie (rodzaj umowy) czy rehabilitacja w ośrodku była pomocna w uzyskaniu zatrudnienia? Wyuczone zawody o największej skuteczności (odsetek zatrudnionych) Analiza trwałości zatrudnienia

180 Ewaluacja Ocena wpływu działań ośrodka - Na poziomie mikroekonomicznym; - Na poziomie makroekonomicznym; Analiza kosztów i korzyści (efektywność)

181 Prawa i obowiązki uczestników Prawa - do korzystania ze wszystkich usług przez każdą osobę - poszanowanie godności - uzyskiwania usług najwyższej jakości - dochodzenia swoich praw Obowiązki - przestrzegania harmonogramu dnia - uczestnictwa w zajęciach - szanowania godności, intymności, przekonań i zasad moralnych innych uczestników;

182 prof. nadzw. dr hab. Wojciech Otrębski Katedra Psychologii Rehabilitacji, KUL Department of Rehabilitation Psychology The John Paul II Catholic University of Lublin

183 Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Rehabilitacji OSZiR prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski

184 Plan wystąpienia Założenia ogólne funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Zawodowego i Rehabilitacji Schemat pracy OSZiR Warszawa grudzień

185 OSZiR szkolenie zawodowe przygotowanie zawodowe i uzyskanie dyplomu uprawniającego do wykonywania pracy w zakresie dotychczas nieposiadanym Warszawa grudzień

186 Usługi w OSZiR wstępna ocena zdolności do pracy (medyczna, psychologiczna, zawodowa) doradztwo psychospołeczne podnoszenie poziomu umiejętności samoobsługowych usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy rehabilitacja medyczna kurs prawa jazdy (dla chętnych) zakwaterowanie, wyżywienie Warszawa grudzień

187 Uczestnicy szkoleń (osoby dorosłe) osoby (z niepełnosprawnością nabytą) wymagające przekwalifikowania zawodowego ze względu na utratę zdolności pracy w dotychczasowym zawodzie lub na dotychczasowym stanowisku pracy osoby (z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie nauki) nieposiadające żadnego przygotowania zawodowego, zapewniającego możliwość podjęcia pracy zarobkowej, chcące nabyć kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, wyrażające gotowość do gruntownego przekwalifikowania zawodowego w celu przygotowania się do wymogów aktualnego rynku pracy Warszawa grudzień

188 Do OSZiR będą przyjmowane osoby niepełnosprawne, które: uzyskują pozytywną ocenę zdolności do pracy (medycyna pracy; psycholog rehabilitacyjny; doradca zawodowy) uzyskują akceptację organu finansującego szkolenie zawodowe (ZUS, KRUS, PUP) wykazują zadowalający poziom samoobsługi i samodzielności życiowej (też z asystentem) są bardzo wyraźnie zdecydowane, zmotywowane i zdeterminowane aby uzyskać przygotowanie zawodowe (kwalifikacje) umożliwiające podjęcie zatrudnienia i jednocześnie rezygnację z świadczeń rentowych. Warszawa grudzień

189 Pobyt w OSZiR Udział w szkoleniu w OSZiR powinien mieć charakter pobytowy. Istnieje możliwość, aby niektóre osoby niepełnosprawne mogły korzystać z usług Ośrodka zamieszkując w swoim domu. Okres pobytu kursanta w ośrodku zależy od: - potrzeb szkoleniowych i możliwości (kompetencji) wyjściowych uczestnika szkolenia; - indywidualnego programu szkoleniowego (IPS) opracowanego dla każdego uczestnika; - długości cyklu szkolenia zawodowego wymaganego dla danego zawodu (umiejętności). Warszawa grudzień

190 Ukończenie szkolenia i nabycie nowych umiejętności zawodowych będzie potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub egzaminem zawodowym przeprowadzonym wewnątrz Ośrodka lub w innych instytucjach certyfikujących (np. Cechy Rzemieślnicze; ZDZ). Warszawa grudzień

191 Schemat realizacji szkolenia zawodowego Szkolenie w OSZiR Etap wstępny: Kwalifikacja do szkolenia (max. 1 msc) Etap zasadniczy: szkolenie zawodowe (do 36 mscy) Etap końcowy: monitorowanie działań absolwenta (do 12 mscy) Warszawa grudzień

192 Etap wstępny (do 1 msc) kwalifikacja do szkolenia zawodowego, ocena zdolności do pracy (medyczna, psychologiczna, zawodowa) kwalifikacji dokonuje zespół diagnostyczny: lekarz medycyny pracy i/lub lekarz spec. rehabilitacji medycznej psycholog rehabilitacyjny ergo-terapeuta, specjalista z zakresy dostosowania miejsca pracy doradca zawodowy Efekt etapu wstępnego: Indywidualny Program Rehabilitacji Zawodowej Warszawa grudzień

193 Etap zasadniczy (do 36 mscy) Etap realizują: zespół szkoleniowców/nauczycieli zawodu (nauka zawodu); psycholog doradca zawodowy asystent osoby niepełnosprawnej specjaliści (np. fizjoterapeuci, ergo-terapeuta, instruktor nauki jazdy samochodem) Efekt etapu zasadniczego: umiejętności zawodowe pozwalające na rozpoczęcie pracy Warszawa grudzień

194 Etap końcowy (do 12 mscy) Etap realizuje: doradca zawodowy (OSZiR/PUP) = monitorowanie działań absolwenta w środowisku życia i pracy (ocena efektywności szkolenia) Efekt etapu końcowego: stałe zatrudnienie Warszawa grudzień

195 Dziękuję za uwagę i życzę Wesołych Świąt! Warszawa grudzień

196 prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa Klinika Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Department of Medical Rehabilitation, Medical University of Łodz

197 Krystyna Księżopolska-Orłowska, Jolanta Kujawa Kompleksowa rehabilitacja Założenia funkcjonowania modelowego ośrodka rehabilitacji zawodowej w Polsce Konferencja Rehabilitacja zawodowa stan aktualny i proponowane zmiany Warszawa 16 grudnia 2013 r.

198 POLSKA SZKOŁA REHABILITACJI Rehabilitacja jest procesem medyczno - społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia. Wiktor Dega Rehabilitacja to proces ad personam

199 Strategia postępowania rehabilitacyjnego oparta na uniwersalnych zasadach oceny funkcjonalnej pacjenta - ICF Choroba/Dysfunkcja Funkcja i struktura (uszkodzenie/zaburzenie)) Aktywność (utrudnienia) Uczestnictwo (ograniczenia) Czynniki środowiskowe (przeszkody/czynniki ułatwiające) Czynniki osobowe (przeszkody/czynniki ułatwiające)

200 Cele działalności badanie przydatności do określonego zawodu z uwzględnieniem wieloaspektowej medycznej oceny możliwości wykonywania danego zawodu w oparciu o profil funkcjonowania pacjenta poza oceną przydatności do zawodu i szkoleniem realizowana jest rehabilitacja medyczna dla uczestników programu, którzy z powodów zdrowotnych lub socjalnych przez dłuższy okres nie wykonywali swojego zawodu.

201 Funkcjonowanie jednostki w określonej dziedzinie jest postrzegane jako interakcja lub złożony wzajemny związek między stanem zdrowia a czynnikami kontekstowymi (czynnikami środowiskowymi i osobowymi) Między czynnikami tymi zachodzi dynamiczna interakcja: interwencje na jednym poziomie mogą potencjalnie modyfikować inne powiązane z nimi elementy

202 ograniczenie zdolności spowodowane jest jednym lub większą liczbą upośledzeń lub ograniczenie wykonania wywołane jest przez jedną lub więcej przeszkód (zewnętrznych, wewnętrznych)

203 Uczestnik może : mieć problemy z wykonaniem i ograniczone zdolności bez widocznego upośledzenia (np. trudności w wykonywaniu codziennych czynnościach związane z wieloma chorobami) mieć problemy z wykonaniem bez upośledzenia lub ograniczenia zdolności (np. osoba stająca w obliczu stygmatyzacji lub dyskryminacji w relacjach międzyludzkich lub w pracy)

204 Uczestnik może : mieć ograniczenie zdolności w przypadku braku wspomagania natomiast żadnych problemów z wykonaniem w aktualnym środowisku (np. osobę z ograniczeniami w poruszaniu się można wyposażyć w urządzenie wspomagające, pozwalające na poruszanie się i nauczyć ja bezpiecznego użytkowania ) doświadczać wpływu w przeciwnym kierunku (np. bezruch kończyn może wywołać zanik mięśni; umieszczenie w zakładzie opieki może spowodować utratą umiejętności społecznych)

205 Lekarz specjalista medycyny pracy 1 etat Lekarz specjalista innej specjalności konsultacje Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, ergoterapeuta 14 etatów Koordynator rehabilitacji 1 etat ZESPÓŁ REHABILITACYJNY Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej 4 etaty 200 osób Pielęgniarka 5 etatów Dietetyk 2 etaty Doradca zawodowy 3 etaty Nauczyciel zawodu 10 etatów Psycholog 6 etatów Logopeda konsultacje Asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun 2 etaty

206 ZABURZENIA UCZESTNICTWA Niezdolność do wykonywania czynności zawodowych Cel: Nauka wykonywania czynności zawodowych Interwencje: Analiza efektywności składowych czynności złożonych Wykorzystanie zastępczych technik Pomoc Technologie wspomagające Trening samodzielności

207 ZABURZENIA POROZUMIEWANIA SIĘ Cel: Poprawa zdolności porozumiewania się, mowy i rozumienia Interwencje: Logopedyczne Neurolingwistyczne Technologie wspomagające (oraz trening ich stosowania)

208 Baza rehabilitacyjna Gabinet lekarski 4 x min. 12 m 2. Gabinety rehabilitacyjne > 400 m 2 Sale do zajęć dydaktycznych 40 m 2 x12 =480 m 2 Stołówka i pomieszczenia integracyjne 200 m 2 Zabiegi : kinezyterapia (indywidualna i grupowa) terapia zajęciowa metody specjalne fizykoterapia hydroterapia masaż basen (100 m 2 )

209 Zakres działalności profilaktycznej i leczniczej Dostosowanie programów rehabilitacji do stanu funkcjonalnego i wydolności fizycznej z uwzględnieniem treningu funkcjonalnego do przyszłych czynności zawodowych Rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu Rehabilitacja pourazowa wielonarządowa Rehabilitacja narządu ruchu po leczeniu zachowawczym i operacyjnym w tym także dla osób z chorobami współistniejącymi Rehabilitacja po amputacjach kończyn w tym także dla osób z chorobami współistniejącymi Rehabilitacja po oparzeniach i odmrożeniach Rehabilitacja dla osób po długotrwałym unieruchomieniu

210 Zakres działalności profilaktycznej poradnictwo w zakresie zrównoważonego stylu życia, porady w zakresie odżywiania, technik relaksacji, racjonalnego wypoczynku oraz prozdrowotnej aktywności fizycznej profilaktyka przeciążeń i nawrotów zespołów bólowych w obrębie narządu ruchu doradztwo socjalne, mające na celu zwiększenie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy

211 BENEFICJENCI działań w zakresie aktywizacji zawodowej Wśród niepełnosprawnych pracowników przeważają osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym niepełnosprawne w stopniu znacznym stanowią niewielką grupę Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród niepełnosprawnych pracowników jest ograniczona sprawność ruchowa Znaczącymi przyczynami niepełnosprawności są ponadto : choroby układu krążenia dysfunkcje wzroku i słuchu zaburzenia psychiczne Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych Raport końcowy. Na zlec. PFRON,

212 BENEFICJENCI działań w zakresie aktywizacji zawodowej Pracujący niepełnosprawni to w zdecydowanej większości osoby, które niepełnosprawność nabyły. Przeważają wśród nich osoby, które ukończyły 40 rok życia. Poziom wykształcenia pracujących niepełnosprawnych jest stosunkowo niski najwięcej jest osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim Niepełnosprawni pracownicy w zdecydowanej większości wykonują prace fizyczne - na stanowiskach robotniczych. Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych Raport końcowy. Na zlec. PFRON,

213 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powodu chorób lub urazów narządu ruchu powinna uwzględnić dysfunkcje wykluczające wykonywanie zawodów wymuszających określone postawy ciała czy wymagające nadmiernych obciążeń fizycznych. Występujący często ból zniechęca do ćwiczeń usprawniających, a występująca dysfunkcja utrudnia i ogranicza kontakty społeczne. Rehabilitacja zawodowa powinna skoncentrować się na przystosowaniu psychofizycznym osoby z niepełnosprawnością do pracy możliwej przy jej chorobie.

214 Aktywność fizyczna ukierunkowana, indywidualnie dobrana do preferencji i możliwości pacjenta, oraz przyszłych czynności zawodowych trening sensomotoryczny

215 PROPRIOCEPCJA Kontrola sensomotoryczna Drogi doprowadzające Kontrola motoryczna mięśni Receptory obwodowe więzadła torebki stawowe mięśnie skóra Narząd wzroku OUN Odruch rdzeniowy Reakcje nieuświadomione - móżdżek Mięśnie Receptory przedsionkowe w uchu wewnętrznym - równowaga Reakcje uświadomione kora mózgu Lephart SM, Henry TJ. 1996

216 Neurac nerwowo-mięśniowa (re)aktywacja Odtworzenie kontroli nerwowo-mięśniowej poprzez aktywację głębokiego układu mięśni stabilizujących i adekwatne do niej pobudzenie układu mięśni powierzchownych, oraz eliminację,,słabych ogniw systemu mięśniowo-szkieletowego.

217 Trening sensomotorycznykończyn górnych z wykorzystaniem aparatu Redcord

218 Komponenty sprawności KOMPONENTY SPRAWNOŚCI Sprawność powiązana ze zdrowiem (H RF) Skład ciała Wytrzymałość sercowo naczyniowa Gibkość Wytrzymałość mięśniowa Siła mięśniowa Sprawność powiązana z umiejętnościami i osiągnięciami motorycznymi (M FP) Zwinność Równowaga Koordynacja Moc Czas reakcji Szybkość

219 Kształcenie zdolności motorycznych szybkość i adekwatność reakcji, zdolność przestrzennego różnicowania ruchów, zdolność przystosowania się do zmieniających się warunków. Ćwiczenia i motoryczna aktywność człowieka sprawne funkcjonowanie OUN

220 Polimodalna stymulacja Jednoczesna stymulacja układu nerwowego wszystkimi możliwymi kanałami

221 Kompleksowość rehabilitacji Struktura programu rehabilitacji musi być kompleksowa, czyli całościowa całość jest czymś więcej, niż sumą wszystkich części Sokrates Istnieją dowody naukowe, iż podejmowanie interwencji w sposób odosobniony pochłania większe koszty niż usystematyzowana rehabilitacja (Bent N. et al. Lancet 2002)

222 Czynnościowe zaburzenia struktury ograniczają funkcje ruchowe STRUKTURA FUNKCJA

223 Osoby z dysfunkcją narządu ruchu MARGINES BEZPIECZEŃSTWA MARGINES STABILNOŚCI POSTAWY STOJĄCEJ POSTĘPUJĄCA NIESTABILNOŚĆ Pochylenie sylwetki do przodu Niesymetryczne obciążanie kończyn Spowolnienie ruchowe utrudnia dynamiczną kontrolę równowagi

224 Wybór strategii odzyskiwania równowagi Każdy element reakcji powinien odbyć się w jak najkrótszym czasie INDYWIDUALNA SZYBKOŚĆ PROCESÓW NERWOWYCH PARAMETRY BIOMECHANICZNE CIAŁA CZŁOWIEKA BADANIA KONCENTRUJĄ SIĘ NA PRZYCZYNACH NIESTABILNOŚCI POSTAWY ZABURZENIA WYKRYWANIA UTRATY RÓWNOWAGI NIEZBORNOŚĆ I SPOWOLNIENIE RUCHOWE

225 KSZTAŁTOWANIE RÓWNOWAGI PORÓWNANIE WYBÓR I ŁĄCZENIE INFORMACJI SENSORYCZNYCH DYNAMICZNEJ DECYZJA O POZYCJI CIAŁA WZROK APARAT PRZEDSIONKOWY INFORMACJE PROPRIOCEPTYWNE WYBÓR RUCHU CIAŁA WPŁYW ŚRODOWISKA WYBÓR I DOPASOWANIE WZORCÓW NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO WYKONANIE RUCHU SZYJA MIEDNICA STOPA

226 Terapia funkcjonalna Funkcja jest skierowaną na cel aktywnością, poprzez którą pacjent wchodzi w relację z otoczeniem w zróżnicowany i wydajny sposób. IBITA (za M. Krawczykiem )

227 Ekonomiczna Oparta o prawidłowe reakcje postawne

228 Aby skutecznie rozwiązać złożone problemy pacjentów niepełnosprawnych potrzebne jest indywidualne podejście do jego potrzeb i rozważne zaplanowanie kolejnych etapów rehabilitacji. Największe znaczenie ma określenie wydolności czynnościowej chorego, a przede wszystkim umiejętność radzenia sobie z otoczeniem i samym sobą. Należy odpowiedzieć na 3 pytania: Jak chory radzi sobie w codziennych aktywnociach? Jak zapewnić choremu maksymalną możliwą do uzyskania sprawność funkcjonalną? Które z problemów chorego stanowią przeszkodę w uzyskaniu optymalnego funkcjonowania, aktywizacji zawodowej i społeczne j?

229 Koordynacyjna funkcja lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej Do udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji medycznej jest uprawnionych w Polsce 1946 lekarzy, w trakcie specjalizacji znajduje się 418 lekarzy (dane z 15 maja 2013 roku) Rozkład specjalistów rehabilitacji medycznej w Polsce jest nierównomierny. Najmniejsza liczba mieszkańców przypadająca na 1 lekarza jest w województwie łódzkim -14 tysięcy, mazowieckim -15 tysięcy, największa w województwach: lubuskim -32 tysiące, dolnośląskim -30 tysięcy (dane z końca 2012 roku)

230 W kompleksowej rehabilitacji konieczne są działania zespołowe i interdyscyplinarne. O wartości pracy zespołu rehabilitacyjnego świadczy przewaga skutków grupowego działania nad zsumowanym indywidualnym działaniem poszczególnych jego członków. Aby uzyskać dobre efekty, w zespole musi być wzajemne zrozumienie roli poszczególnych jego członków i wzajemne poszanowanie wartości. Zadaniem zespołu jest określenie wspólnych, właściwych, realnych i terminowych celów.

231 Dziękuję za uwagę

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Maria Król POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ Pojęcie osoby niepełnosprawnej wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ - Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności.

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Orzekanie o niepełnosprawności Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI Oddział Fundacji powstał 1 lipca 2012 Prowadzimy projekt skierowany dla: osób z orzeczoną niepełnosprawnością niepracujących w wieku

Bardziej szczegółowo

Terapia. Plan prezentacji:

Terapia. Plan prezentacji: Terapia zajęciowa Plan prezentacji: Co to jest Terapia Zajęciowa Dla kogo jest przeznaczona Cele i obszary działalności Terapii Zajęciowej Miejsca pracy terapeuty zajęciowego Kształcenie TZ w Polsce Kształcenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. aktywizacji społecznej i zawodowej wnioski i postulaty:

Zespół ds. aktywizacji społecznej i zawodowej wnioski i postulaty: Zespół ds. aktywizacji społecznej i zawodowej wnioski i postulaty: Grupa pierwsza postulaty związane z obecnie funkcjonującym systemem, w tym postulaty, których realizacja wymaga korekty systemu konieczna

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa i jej znaczenie w integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Rehabilitacja zawodowa i jej znaczenie w integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy Elżbieta Ryżek Rehabilitacja zawodowa i jej znaczenie w integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity z dnia 28 marca 2012r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity z dnia 28 marca 2012r. Załącznik nr 28 do Standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w PUP w Świdniku REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Grażyna Boczar - Wolańska Obszar i zakres działania Lidera ds. osób 50+ Działania aktywizacyjne w ramach RO EFS w Krośnie, realizowane są na

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Stare wygi Perspektywa 50plus

Stare wygi Perspektywa 50plus Stare wygi Perspektywa 50plus Pakt na rzecz zatrudnienia dla osób wymagających pomocy w wieku powyżej 50 lat w powiecie Görlitz Cele paktu na rzecz zatrudnienia 50 plus W odniesieniu do regionalnego rynku

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt.

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt. Konferencja nt.: Niepełnosprawni szanse i perspektywy włąw łączenia społecznego koncepcja rozwiąza zań systemowych. Warszawa: 10.10.2006 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Psychospołeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Gertruda Uścińska Warszawa 2008 WPROWADZENIE 13 Rozdział I Hanna Perło, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa jako element przygotowania do życia małżeńskorodzinnego osób niepełnosprawnych

Aktywność zawodowa jako element przygotowania do życia małżeńskorodzinnego osób niepełnosprawnych Aktywność zawodowa jako element przygotowania do życia małżeńskorodzinnego osób niepełnosprawnych Wojciech Otrębski Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Plan wystąpienia: Skala

Bardziej szczegółowo

SKTUTECZNIE i TRWALE w ZATRUDNIENIU na przykładzie projektu: Indywidualne ścieŝki zatrudnienia BEATA WRZOSEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKTUTECZNIE i TRWALE w ZATRUDNIENIU na przykładzie projektu: Indywidualne ścieŝki zatrudnienia BEATA WRZOSEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKTUTECZNIE i TRWALE w ZATRUDNIENIU na przykładzie projektu: Indywidualne ścieŝki zatrudnienia BEATA WRZOSEK ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/videodetails.cfm?vid=1262&lan=pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 177/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 o projekcie programu Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Grodziskiego.

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 26 czerwca 2014r. ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Finansowanie szkoleń uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl 1 z 5 2012-08-16 06:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl Warszawa: Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo