RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ"

Transkrypt

1 RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ odbytej w ramach projektu SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Wiedeń, maja 2014 r. Opracowanie raportu: Urszula Madej Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk z zakresu rozwiązań smart city w obszarach: gospodarka, transport i komunikacja, środowisko, ludzie, jakość życia, inteligentne zarządzanie, a także udział w konferencji REAL CORP 2014 dotyczącej tematyki smart city. Poniższy raport przedstawia przebieg wizyty pod względem przeprowadzonych spotkań i wizyt w miejscach świadczących o spełnianiu przez miasto założeń smart city. Uczestnicy wizyty: Przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego Lidera Projektu: 1. Krzysztof Jan Klęczar, Członek Zarządu KPT 2. Wojciech Przybylski, Dyrektor Działu Rozwoju KPT 3. Urszula Madej, Specjalista ds. sieciowania projektu SMART_KOM Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Partnera Projektu: 4. Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 5. Joanna Domańska, p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWM 6. Jerzy Czajer, Kierownik Zespołu Polityki Przestrzennej w Departamencie Polityki Regionalnej UMWM 7. Beata Bańdura, Inspektor w Zespole ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM 8. Michał Kokoszka, Podinspektor w Zespole ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa Partnera Merytorycznego Projektu: 9. Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa 10. Rafał Kulczycki, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta UMK Wizyta studyjna w Wiedniu została zrealizowana w ramach projektu SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 Przebieg wizyty: Poniedziałek, godz Urząd Miasta Wiednia Spotkanie wprowadzające w tematykę wizyty studyjnej prowadzone przez Rudolfa Giffingera. Zdjęcie 1: Rudolf Giffinger, ekspert zagraniczny projektu SMART_KOM (mat. własne) Miasto Wiedeń podzielone jest na 23 dzielnice zamieszkane przez ponad 1,74 mln osób, z czego prawie 35% to ludność napływowa. W latach przyrost liczby ludności w Wiedniu wyniósł 10,2%. Fakt ten znacząco wpływa na politykę rozwojową miasta, które musi sprostać dynamicznemu wzrostowi liczby ludności. Przez Wiedeń przepływa rzeka Dunaj. Jej obecne koryto przebiega na północ od centrum miasta bieg rzeki został sztucznie wyregulowany, żeby zapobiec potencjalnym skutkom powodzi. Również w tym celu na rzece zbudowano 23-kilometrową wyspę (Donauinsel), a przez centrum miasta przebiega kanał ulgi (Donaukanal), akcentując historyczną trasę rzeki. Zdjęcie 2: Dunaj i wyspa na Dunaju (http://www.skyscrapercity.com/) 2

3 Zdjęcie 3: Kanał Dunaju w Wiedniu (http://www.aeiou.at/) A co u nas? Krakowskie starorzecze Wisły zostało zagospodarowane jako ulica Dietla i Starowiślna. Wzdłuż ul. Dietla utworzono tzw. planty dietlowskie, tworząc jeden z większych ciągów zieleni w ścisłym centrum miasta. Poniedziałek, godz Urząd Miasta Wiednia Spotkanie z Dyrektorem ds. Rozwoju Miasta, Thomasem Madreiterem SMART CITY WIEN, or there is no smart city without smart citizen czyli inteligentne miasto nie może istnieć bez inteligentnych mieszkańców. Smart city to problematyka społeczna i polityczna, nie chodzi tylko o rozwiązania technologiczne takich firm jak IBM i Google. Jednym z głównych obszarów działalności Wiednia w kierunku smart city jest transport celem na rok 2025 jest osiągnięcia 80-procentowego udziału tzw. ekomobilności w transporcie (łącznie transport rowerowy, zbiorowy i pieszy). W 2012 r. udział ten wynosił 73%. 3

4 Zdjęcie 4: Fragment prezentacji Thomasa Madreitera Zmierzanie do tego celu wspomagane jest przez użycie aplikacji opartych na otwartych danych. We współpracy trzech landów została stworzona aplikacja multimodalna pozwalająca na obserwację ruchu drogowego w czasie rzeczywistym, co pozwala na ocenę, kiedy faktycznie przyjedzie dany środek transportu. Aplikacja pozwala stwierdzić ile czasu faktycznie zajmuje przejazd w dane miejsce danym środkiem transportu, dzięki czemu decyzja o rezygnacji z samochodu jest prostsza. Mieszkańcy korzystają z aplikacji opartych na otwartych danych również w innych dziedzinach, np. porównując dzienne zużycie energii swojego gospodarstwa domowego z innymi. A co u nas? Popularna w Polsce aplikacja jakdojade.pl korzysta z danych wykupionych od MPK S.A. i nie aktualizuje danych na bieżąco. Obejmuje jedynie transport autobusowy i tramwajowy w granicach miast. W Krakowie popularne są również aplikacje pokazujące stan powietrza w mieście, pobierając dane z kilku stacji kontroli powietrza. Thomas Madreiter w swojej prezentacji wielokrotnie podkreślał, że smart city jest projektem społecznym przede wszystkim należy zmienić zachowania i przyzwyczajenia ludzi. Jest to ciągły proces wdrażania innowacji nie tylko technologicznych. Innowacyjny musi być przede wszystkim system zarządzania miastem w przypadku Wiednia odbywa się to z wykorzystaniem narzędzi project management w 13 obszarach kluczowych, tzw. hot spots rozwoju miasta.. Kontakt mieszkaniec administracja miejska powinna odbywać się w jednym, określonym miejscu to urząd ma się zintegrować i skomunikować tak, żeby pomóc mu jak najlepiej i jak najszybciej. Jednym z priorytetów miasta jest też integracja miasta z okolicznymi miejscowościami, ponieważ obecnie Wiedeń rozwija się dużo szybciej niż jego okolice. 4

5 Główne zasady planistyczne miasta Wiednia - kompaktowe planowanie miasta - rozwój przebiegający wzdłuż głównych osi transportu publicznego - priorytet odnowy miasta nad jego ekspansją - utrzymanie gęstej sieci transportu publicznego - zabezpieczenie i poprawa dostępu do terenów zielonych - zrównoważone usługi komunalne i zarządzanie odpadami Rewitalizacja Proces rewitalizacji przebiega już od lat 80. Najpierw potrzebna jest rozmowa z mieszkańcami danego obszaru, żeby dobrze zrozumieć ich priorytety. Rewitalizacja musi przebiegać w zgodzie z nimi, tak, żeby nadal było ich stać na mieszkanie w danym miejscu, żeby nie musieli się przesiedlać. Strategia rozwoju powinna być budowana wspólnie z kluczowymi interesariuszami, organizacjami pozarządowymi, naukowcami, przedsiębiorcami, administracją. Przykłady smart rozwiązań technologicznych: - aplikacja umożliwiająca monitorowanie zużycia wody i energii elektrycznej w gospodarstwie domowym - aplikacja pokazująca aktualny stan natężenia ruchu w mieście, pozwalająca na optymalny wybór środka transportu (dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym, a nie tak jak w przypadku polskiego jak dojadę według publikowanych przez MPK rozkładów jazdy). - SMILE multimodalny system informacji o komunikacji miejskiej, międzymiastowej i międzypaństwowej (poza autobusami i tramwajami obejmujący kolej i linie lotnicze) Transformation Agenda of Low Carbon Cities Agenda TRANSFORM zajmuje się możliwościami redukcji emisji CO2 w miastach w celu zrealizowania lokalnych i unijnych celów : - 20% mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery - 20% energii ze źródeł odnawialnych - 20% wzrost efektywności energetycznej. Agenda ma na celu znalezienie barier w osiąganiu powyższych celów oraz pomoc miastom w transformacji w kierunku niższej emisyjności. Jest to konsorcjum europejskich miast (Amsterdam, Kopenhaga, Genua, Hamburg, Wiedeń, Lyon) oraz przedsiębiorstw i innych partnerów jakościowo i ilościowo wspierających miasta we wdrażaniu lepszych strategii energetycznych. 5

6 Zielona energia Wiednia współfinansowana przez jego mieszkańców 70% energii w Austrii pochodzi z elektrowni wodnych i z gazu. W kraju istnieje jedna elektrownia węglowa, jednak Wiedeń w ogóle z niej nie korzysta jedynym konwencjonalnym źródłem energii dla Wiednia jest gaz. Mieszkańcy Wiednia współfinansują funkcjonujące w mieście elektrownie słoneczne ludzie chcą być częścią zmiany i mieć udział w produkowaniu zasobów. Model jest atrakcyjny finansowo zarówno dla spółki energetycznej jak i dla mieszkańców wykupują część elektrowni, a następnie wynajmują ją miastu zarabiając przy tym 3,5% i uzyskując zwrot z inwestycji po 20 latach. Produkując energię w ten sposób, mieszkańcy płacą mniej za energię. Mieszkańcy mogą kupić 1-10 paneli, 10 pokrywa zapotrzebowanie średniego gospodarstwa. Koszt jednego panelu to jednorazowo 950 euro. Zdjęcie 5: Panele słoneczne przy cmentarzu Zentralfriedhof (mat. własne) W Wiedniu działa poza tym największe osiedle budynków pasywnych w Europie Eurogate (1700 mieszkań, 100 tys. m2). Poniedziałek, godz Urząd Miasta Wiednia Spotkanie z Dyrektorem agencji Smart City Wien, Dominikiem Weissem Agencja Smart City Wien założona została w 1995 kiedy Austria dołączyła do Unii Europejskiej. Początkowo, finansowana przez UE i miasto, zajęła się strategią mobilności dla miasta. Teraz, w obliczu nowych wyzwań, agencja stała się częścią odrębnej jednostki Tina Vienna Urban Technologies and Strategies (tina = transport, information, need assesment). Tina Vienna to spółka publiczna 100% finansowana z miasta, powołana w celu wsparcia miasta w planowaniu przestrzennym i innych tematach związanych z koncepcją smart city. Jako odrębna jednostka miejska ma większe pole do organizacji działań w szerokim partnerstwie, możliwość 6

7 spojrzenia z zewnątrz. Umiejscowiona w strukturach obecnych wydziałów miasta nie działałaby tak dobrze. Poza wydziałem Smart City Wien, Tina Vienna ma w swoich strukturach również Centrum Kompetencji Energetycznych, uczestniczy w szeregu sieci współpracy oraz międzynarodowych i lokalnych projektach. Tina Vienna pełni funkcję wewnętrznej, miejskiej agencji konsultingowej. Zatrudnia ok. 70 osób. Finansowana jest głównie ze środków miejskich, jednak pieniądze na działania promocyjne i wydarzenia pochodzą raczej od zewnętrznych partnerów. Usługi dla miasta Agencja świadczy bezpłatnie. Ulotka informacyjna Agencji: tive.pdf Promocja koncepcji smart city Miasto zorganizowało kampanię pod hasłem Mamy 1,7 miliona mózgów, użyjmy ich. Należy podkreślić, że smart city to nie wymysł urzędników, ale wspólny interes wszystkich mieszkańców w proces zawsze zaangażowane są szkoły, uniwersytety i autorzy podręczników, żeby zapewnić edukację od najmłodszych lat. Poniedziałek, godz Spotkanie z Hansem Kramarem (doktorantem Centrum Badań Regionalnych) i zwiedzanie Seestadt Aspern Seestadt Aspern jest kluczowym projektem strategicznym miasta, realizowanym by sprostać wyzwaniu, jakim jest ciągły wzrost populacji przewiduje się, że w przeciągu najbliższych 20 lat Wiedeń będzie liczył 2 mln mieszkańców. Dzielnica będzie służyć mieszkańców oraz ma stworzyć nowych miejsc pracy. Czas realizacji inwestycji:

8 Zdjęcie 6: Widok z metra na Seestadt Aspern (mat. własne) Dzielnica o powierzchni 2,4 mln m2 budowana jest w północnowschodniej części Wiednia, 10 km od centrum, wokół sztucznego jeziora, na terenie byłego lotniska. Plan zagospodarowania terenu został przyjęty w 2007 r., kierunki rozwoju wyznaczone są na 20 lat. Już na początku budowy obszar został połączony z miastem linią metra, a docelowo ma powstać tam dworzec kolejowy umożliwiający dojazd do Bratysławy (30 min) i na lotnisko (15 min). Początkowo dzielnica miała być ogrzewana z wykorzystaniem energii geotermalnej, jednak ze względu na zbyt małą jej efektywność podjęto decyzję o podłączeniu dzielnicy do centralnego systemu ogrzewania. Wszystkie budynki Aspern mają być zaopatrzone w panele słoneczne. Aspern ma pełnić wiele funkcji ma się tam znaleźć część mieszkalna, przedsiębiorstwa, firmy usługowe, przestrzeń dla przemysłów kreatywnych. Ma stać się zatem nowym miastem zaspokajającym wszystkie potrzeby mieszkańców. Pierwszym budynkiem powstałym na terenie Aspern jest IQ Centre, budynek aktywny energetycznie (produkuje o 15% więcej energii niż zużywa), zarządzany przez Vienna Business Agency (pełni funkcję inkubatora przedsiębiorczości). Zdjęcie 7: Siedziba IQ Centre w Seestadt Aspern (mat. własne) 8

9 Inwestycja realizowana jest w partnerstwie publiczno-prywatnym miasto inwestuje w budowę, mając potem gwarancję wykorzystania części lokali jako mieszkań komunalnych. Mieszkania mają być przydzielane wg kryterium zarobkowego, na stałe po przekroczeniu progu mieszkańcy nie przenoszą się, dzięki czemu zachowane zostanie zróżnicowanie społeczne, które obok zróżnicowania funkcjonalnego jest głównym założeniem nowych projektów urbanistycznych w Wiedniu. Promocja projektu opiera się na przekazie, że w Aspern łączone są różne aspekty życia na pytania typu żyć czy pracować?, rower czy samochód?, miasto czy wieś? odpowiedź brzmi oba. Zbudowano specjalną wieżę widokową, z której można obserwować postępy prac budowlanych, a na jej ścianach zaprezentowane są wizualizacje dzielnicy i opisy koncepcji jej zagospodarowania. Zdjęcie 8: Wieża widokowa w Seestadt Aspern (https://wien2025.at/site/aspern-wiens-grostesstadtentwicklungsgebiet/) A co u nas? W Krakowie realizowany jest podobny projekt rozwojowy Nowa Huta Przyszłości. Głównym elementem projektu nie są jednak budynki mieszkalne, a centrum biznesowe, park technologiczny i obszar rekreacji. Inwestycja jeszcze nie została rozpoczęta, jednak projekt Nowa Huta Przyszłości już wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców nakład Miasta na promocję projektu jest nieporównywalny z tym w Seestadt Aspern, co skutkuje brakiem informacji a nawet dezinformacją. 9

10 Poniedziałek, godz Zwiedzanie nowego Kampusu Uniwersytetu Wiedeńskiego Zdjęcie 9: Nowy kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (mat. własne) Zdjęcie 10: Uczestnicy wizyty w budynku biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (mat. własne) 10

11 Wtorek, godz Zwiedzanie elektrowni słonecznej przy Cmentarzu Centralnym Informacje o modelu funkcjonowania elektrowni zostały przedstawione w ramach pierwszego spotkania (sekcja zielona energia Wiednia ). Zdjęcie 11: Uczestnicy wizyty podczas rozmowy z koordynatorami projektu obywatelskiej elektrowni słonecznej (mat. własne) Wtorek, godz Spittelau zwiedzanie spalarni śmieci i stacji grzewczo-chłodzącej wody Spittelau jest jedną z czterech spalarni śmieci funkcjonujących w Wiedniu. Jej przebudowa wg projektu znanego architekta Friedensreicha Hundertwassera sprawiła, że budynek stał się niemal atrakcją turystyczną i jedną z lepiej rozpoznawalnych sylwetek panoramy miasta. Zdjęcie 12: Budynek spalarni śmieci w Wiedniu (prezentacja firmy Wien Energie) 11

12 Atrakcyjne dla miasta nie są jedynie walory estetyczne spalarni, ale przede wszystkim jej aspekt ekologiczny w trakcie przebudowy elektrowni zamontowano najnowocześniejsze filtry zapobiegające przenikaniu szkodliwych substancji do atmosfery oraz wprowadzono inteligentny system zasilania pracy spalarni. Do spalania wykorzystywane jest powietrze zasysane z komory składowania odpadów (co zapobiega wydostawaniu się zapachu na zewnątrz), a do schładzania systemu wykorzystywana jest woda z Dunaju (oczyszczona, wraca do rzeki czystsza niż pierwotnie). W Wiedniu przetworzeniu ulega 90% śmieci. Ciepło powstałe w trakcie spalania odpadów ogrzewa wiedeńskie gospodarstwa domowe, a schłodzona wykorzystywana jest np. w klimatyzacji miejskiego szpitala. A co u nas? Obecnie w Krakowie przetwarzanych jest jedynie 14% odpadów reszta trafia na składowisko odpadów komunalnych komunalnych Barycz, które przy tym obciążeniu do 2016 r. zostanie całkowicie zapełnione. Od lipca 2013 r. Gmina Kraków nałożyła na mieszkańców obowiązek segregacji, jednak ze względu na trudności organizacyjne i brak czytelnej kampanii informacyjnej zmiana ta początkowo nie cieszyła się popularnością krakowian. Ekologiczna spalarnia odpadów (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów) ma powstać w Krakowie do końca 2015 r. przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie. Projekt ten wzbudzał dość duże kontrowersje wśród mieszkańców, którzy obawiali się zanieczyszczonego powietrza i nieprzyjemnego zapachu w okolicy spalarni. W ramach konsultacji społecznych firma realizująca projekt (Krakowski Holding Komunalny S.A.) zorganizowała dwa wyjazdy studyjne w celu poznania sposobu funkcjonowania oraz obejrzenia instalacji. W wizytach brali udział mieszkańcy Krakowa, Radni, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, Polskiego Klubu Ekologicznego, członkowie Komitetów Protestacyjnych, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciele mediów. Zdjęcie 13: Schemat funkcjonowania spalarni odpadów w Spittelau (prezentacja firmy Wien Energie) 12

13 Środa, godz Vienna Business Agency Vienna Business Agency (Wiedeńska Agencja Przedsiębiorczości) już od 30 lat działa na rzecz Wiednia jako miasta dobrego dla biznesu. Będąc pierwszym punktem kontaktu dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw oferuje wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz doradcze. Agencja ma pod sobą dwie jednostki zależne: ZIT The Technology Agency of the City of Vienna (firmy badawcze, technologiczne, media) oraz Departure The Creative Agency of the City of Vienna (moda, muzyka, audiowizualia, multimedia, design, sztuka, architektura). Zdjęcie 14: Spotkanie w Vienna Business Agency (mat. własne) W ramach VBA funkcjonuje również jednostka odpowiedzialna za start-upy: Mingo, działająca od 2008 r. Dane na 2012 r. w Wiedniu powstaje 8000 nowych przedsiębiorstw rocznie, z czego 40% zakładane przez osoby nie mające austriackiego obywatelstwa. Mniej niż 30% zatrudnia pracowników, większość z nich to działalności jednoosobowe. Ze względu na duże zróżnicowanie etniczne Wiednia, swoje usługi Mingo kieruje w dużym stopniu do osób przyjezdnych (drukowany przewodnik dla ekspatów z informacjami o mieście i o koniecznych formalnościach przy zakładaniu działalności, wydarzenia integracyjne i darmowe szkolenia), a także oferuje usługi specjalnie dla kobiet. Usługi doradcze świadczone są w 15 językach. VBA oferuje biura pod wynajem za ceny niższe niż cena rynkowa, ale różnica jest niewielka wartością dodaną są usługi i networking. Posiada 9 rożnych lokalizacji w Wiedniu. Pomoc udzielana jest na pierwszym etapie rozwoju, firma traktowana jest jako start-up 5 lat i w ciągu tego czasu może korzystać z akademii oferującej coaching (5h konsultingu w 15 rożnych językach dla każdego o tematyce ogólnej i pozyskiwania dofinansowania, następnie 10h w języku angielskim w tematyce rozwoju i internacjonalizacji), spotkania networkingowe (business breakfast ze znanymi 13

14 przedsiębiorcami), możliwość udziału w konkursie o Mingo Award 5000 euro w 4 kategoriach na najlepsze pomysły biznesowe. Vienna Business Agency otrzymuje z urzędu miasta 40 mln euro rocznie na realizację projektów innowacyjnych z tej puli finansowane są usługi dla firm. Mingo współfinansowane jest przez Unię Europejską, jego dyrektorem jest wiceprezydent miasta, a właścicielem miasto. Wspartych zostało już ok start-upów, w tym 300 w wydziale dla imigrantów. Mingo obsługuje 9 pracowników administracyjnych oraz 20 konsultantów. Agencja oferuje również działki pod zabudowę dla większych inwestorów, szczególnie tych przenoszących swoje siedziby z innych państw. A co u nas? Vienna Business Agency w jednej instytucji spaja działalność Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krakowskiego Parku Technologicznego oraz finansowanego przez miasto inkubatora przedsiębiorczości. Kraków nie musi się w tak znacznym stopniu skupiać się na osobach napływowych. Środa, godz Wystawa Wiedeń 2025 rozwój miasta w dialogu https://www.wien2025.at/site/ Wiedeń 2025 to tytuł strategii rozwoju Wiednia do 2025 roku. Miasto przygotowało szeroką kampanię promocyjną strategii oraz platformy internetowe i miejsca spotkań, w których dyskutowane były wizje rozwoju miasta na kolejne kilkanaście lat. Tematy dyskusji podzielone zostały na trzy grupy: - WZROST (kwiecień maj 2013 r.) tematy i pomysły na rozwój Wiednia związane z szeroko pojętym wzrostem miasta od zwiększającej się populacji, przez nowe obszary rozwoju miasta, aż po działania zwiększające jakość życia. - OTWARTA PRZESTRZEŃ (maj czerwiec 2013 r.) to kwestie przestrzeni publicznej i mobilności - MIEJSCE WIEDNIA W 2025 (czerwiec 2013 r.), czyli wizje jak ma funkcjonować wyglądać i funkcjonować Wiedeń w 2025 r. Wszyscy mieszkańcy Wiednia mogli głosować na pomysły przyznając im punkty w zależności od tego, które z nich są według nich najistotniejsze pełniło to funkcję konsultacji społecznych. Opublikowane zostały również infografiki w ciekawy sposób prezentujące dane w powyższych trzech obszarach. Infografiki zostały opublikowane w formie książki w twardej oprawie pt. Wiedeń w infografikach oraz na stronie internetowej https://wien2025.at/site/infografiken/. 14

15 Następnie zorganizowana została wystawa, na której na dużych planszach pokazane zostały główne założenia strategii, jej podstawowe postanowienia i pomysły, które zyskały najwięcej poparcia mieszkańców. Co więcej, w dalszym ciągu wystawa pełni funkcję konsultacyjną w każdy czwartek odbywają się dyskusje grup roboczych z przedstawicielami urzędu miasta, gdzie konsultowana jest treść strategii. Zdjęcie 15: Oprowadzenie po wystawie "STEP 2025" (mat. własne) Poza planszami informacyjnymi wystawa w obfitowała w ciekawe elementy interaktywne, jak np. stanowisko komputerowe, przy którym każdy mógł na interaktywnej mapie zaznaczyć interesujący go obszar miasta i napisać, co chciałby, żeby w danym miejscu zostało zrealizowane (np. darmowy dostęp do wifi w danym parku ze względu na częstą obecność w nim uczniów z pobliskich szkół). Firma Siemens z kolei udostępniła wielkoformatowy ekran dotykowy, na którym można było zagrać w grę zostań burmistrzem miasta zarządzając środkami finansowymi i radząc sobie z sytuacjami losowymi gracz musiał wcielić się w rolę burmistrza, zyskać poparcie mieszkańców i utrzymać się w kolejnych kadencjach. Zdjęcie 16: Interaktywna mapa umożliwiająca dodanie pomysłu mieszkańca (mat. własne) 15

16 A co u nas? Miasto Kraków nie dysponuje powierzchnią wystawienniczą, która mogłaby służyć tak szeroko zakrojonym konsultacjom społecznym. W czerwcu 2014 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej otwarta została wystawa Kraków miasto ambitne, prezentująca inwestycje miejskie realizowane w latach , brakuje jednak informacji o bieżących i przyszłych projektach takich jak spalarnia odpadów, Nowa Huta Przyszłości itp. Interaktywne mapy prezentujące dane powstają w serwisie MojaPolis.pl, a w Krakowie ruszyło ostatnio Obserwatorium mapa pozwalająca sprawdzić stan gruntów w mieście i strukturę własności danej działki. Czwartek, godz Konferencja REAL CORP pt. Plan it smart W czwartek uczestnicy wizyty studyjnej brali udział w konferencji REAL CORP Plan it smart. Konferencja trwała trzy dni, a wykłady odbywały się równocześnie w trzech salach. Prezentacje obejmowały tematy takie jak współużytkowanie, angażowanie dzieci w planowanie miasta i regionalne studia przypadków. Czwartkowy Keynote Speaker opowiadał o znaczeniu i organizacji otwartych danych. Piątek, godz Zwiedzanie budowy nowego głównego dworca kolejowego Nowy dworzec kolejowy Wiednia jest jedną z większych i ważniejszych inwestycji Wiednia. Wartością dodaną nie będzie jedynie poprawa obsługi ruchu kolejowego. Poza nowym torowiskiem i połączeniem dworca głównego z trzema innymi dworcami funkcjonującymi w mieście budowana jest dzielnica mieszkalna (5000 mieszkań), park ( m2), strefa gospodarcza (sklepy, restauracje, kawiarnie), oraz parking rowerowy (1150 miejsc pod zadaszeniem, 250 na wolnym powietrzu, wypożyczalnia rowerów miejskich oraz stacje tankowania rowerów elektronicznych). W bezpośrednim sąsiedztwie dworca znajduje się centrum informacyjne (o powierzchni 550 m2) pod nazwą Bahnorama (gra słowna: bahn pociąg oraz panorama), gdzie można oglądać ogromny model obszaru (w skali 1:500), infografiki wyjaśniające potrzebę budowy nowego dworca oraz informacje o jego skomunikowaniu z innymi miastami Wiednia i Europy. Z centrum informacyjnego wyrasta 66- metrowa wieża z platformą widokową umieszczoną na wysokości 40 m. Wjazd na wieżę kosztuje 2,50 euro mieszkańcy Wiednia chętnie przychodzą tam kilka razy do roku, żeby z wysokości obserwować zmiany na placu budowy. 16

17 Zdjęcie 17: Widok z wieży widokowej na budowę nowego dworca głównego Wiednia (mat. własne) Podsumowanie Wizyta studyjna w Wiedniu została zrealizowana z dużym powodzeniem a przeprowadzone spotkania i wizyty okazały się dla uczestników dużym źródłem wiedzy i inspiracji. Wiedeń, jako miasto już kolejny rok z rzędu zajmujące pierwsze miejsce w Europie pod kątem jakości życia mieszkańców staje się wzorem do naśladowania przede wszystkim w następujących aspektach: - komunikacja z mieszkańcami, jakość dialogu społecznego, przejrzystość i rzetelność informacji o wizji rozwoju miasta i nowych inwestycjach; - system komunikacji publicznej bardzo dobrze zorganizowana sieć połączeń tramwajowych, autobusowych i metro połączona z aplikacjami pozwalającymi mieszkańcom szybko wybrać optymalny środek transportu, a także sieć tras rowerowych przypominających częściej autostrady rowerowe niż ścieżki; - współtworzenie miasta przez mieszkańców i angażowanie ich od podstaw procesów (jak budowa społecznej elektrowni słonecznej); - oddelegowanie kompetencji tworzenia smart city do odrębnej jednostki (Smart City Vienna i TINA Agency) nie znajdującej się w strukturach miasta, co pozwala na niezależność i odpowiednie nakłady finansowe na działania. 17

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI nr 1 (36) 2015 KWIECIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Inteligentne miasta SMART CITY Tarnów miasto pilotaży Klaster Inteligentnego

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz. Prezydent Miasta Gdańska Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich. Gdańsk, dnia 31 marca 2014 roku

Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz. Prezydent Miasta Gdańska Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich. Gdańsk, dnia 31 marca 2014 roku Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce tom, w którym przedstawiono przegląd tematów poruszanych podczas Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia, który odbył się w Gdańsku w 2013 roku. Metropolie tworzą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Business Project Projekt biznesowy: Budownictwo energooszczędne Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Liubov Diachevska, Ágnes Fülep, Katarzyna Pająk, Mateusz Smoter, Paulina Wójcik

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości Róg obfitości Nauka napędza biznes przyznał jeden z uczestników październikowego spotkania w ramach projektu Co biznes mówi nauce?. Ale nie reprezentował on firmy z sektora ściśle kojarzonego z przemysłem.

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 PROJEPp Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 Strategia opracowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo