RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ"

Transkrypt

1 RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ odbytej w ramach projektu SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Wiedeń, maja 2014 r. Opracowanie raportu: Urszula Madej Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk z zakresu rozwiązań smart city w obszarach: gospodarka, transport i komunikacja, środowisko, ludzie, jakość życia, inteligentne zarządzanie, a także udział w konferencji REAL CORP 2014 dotyczącej tematyki smart city. Poniższy raport przedstawia przebieg wizyty pod względem przeprowadzonych spotkań i wizyt w miejscach świadczących o spełnianiu przez miasto założeń smart city. Uczestnicy wizyty: Przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego Lidera Projektu: 1. Krzysztof Jan Klęczar, Członek Zarządu KPT 2. Wojciech Przybylski, Dyrektor Działu Rozwoju KPT 3. Urszula Madej, Specjalista ds. sieciowania projektu SMART_KOM Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Partnera Projektu: 4. Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 5. Joanna Domańska, p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWM 6. Jerzy Czajer, Kierownik Zespołu Polityki Przestrzennej w Departamencie Polityki Regionalnej UMWM 7. Beata Bańdura, Inspektor w Zespole ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM 8. Michał Kokoszka, Podinspektor w Zespole ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa Partnera Merytorycznego Projektu: 9. Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa 10. Rafał Kulczycki, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta UMK Wizyta studyjna w Wiedniu została zrealizowana w ramach projektu SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 Przebieg wizyty: Poniedziałek, godz Urząd Miasta Wiednia Spotkanie wprowadzające w tematykę wizyty studyjnej prowadzone przez Rudolfa Giffingera. Zdjęcie 1: Rudolf Giffinger, ekspert zagraniczny projektu SMART_KOM (mat. własne) Miasto Wiedeń podzielone jest na 23 dzielnice zamieszkane przez ponad 1,74 mln osób, z czego prawie 35% to ludność napływowa. W latach przyrost liczby ludności w Wiedniu wyniósł 10,2%. Fakt ten znacząco wpływa na politykę rozwojową miasta, które musi sprostać dynamicznemu wzrostowi liczby ludności. Przez Wiedeń przepływa rzeka Dunaj. Jej obecne koryto przebiega na północ od centrum miasta bieg rzeki został sztucznie wyregulowany, żeby zapobiec potencjalnym skutkom powodzi. Również w tym celu na rzece zbudowano 23-kilometrową wyspę (Donauinsel), a przez centrum miasta przebiega kanał ulgi (Donaukanal), akcentując historyczną trasę rzeki. Zdjęcie 2: Dunaj i wyspa na Dunaju (http://www.skyscrapercity.com/) 2

3 Zdjęcie 3: Kanał Dunaju w Wiedniu (http://www.aeiou.at/) A co u nas? Krakowskie starorzecze Wisły zostało zagospodarowane jako ulica Dietla i Starowiślna. Wzdłuż ul. Dietla utworzono tzw. planty dietlowskie, tworząc jeden z większych ciągów zieleni w ścisłym centrum miasta. Poniedziałek, godz Urząd Miasta Wiednia Spotkanie z Dyrektorem ds. Rozwoju Miasta, Thomasem Madreiterem SMART CITY WIEN, or there is no smart city without smart citizen czyli inteligentne miasto nie może istnieć bez inteligentnych mieszkańców. Smart city to problematyka społeczna i polityczna, nie chodzi tylko o rozwiązania technologiczne takich firm jak IBM i Google. Jednym z głównych obszarów działalności Wiednia w kierunku smart city jest transport celem na rok 2025 jest osiągnięcia 80-procentowego udziału tzw. ekomobilności w transporcie (łącznie transport rowerowy, zbiorowy i pieszy). W 2012 r. udział ten wynosił 73%. 3

4 Zdjęcie 4: Fragment prezentacji Thomasa Madreitera Zmierzanie do tego celu wspomagane jest przez użycie aplikacji opartych na otwartych danych. We współpracy trzech landów została stworzona aplikacja multimodalna pozwalająca na obserwację ruchu drogowego w czasie rzeczywistym, co pozwala na ocenę, kiedy faktycznie przyjedzie dany środek transportu. Aplikacja pozwala stwierdzić ile czasu faktycznie zajmuje przejazd w dane miejsce danym środkiem transportu, dzięki czemu decyzja o rezygnacji z samochodu jest prostsza. Mieszkańcy korzystają z aplikacji opartych na otwartych danych również w innych dziedzinach, np. porównując dzienne zużycie energii swojego gospodarstwa domowego z innymi. A co u nas? Popularna w Polsce aplikacja jakdojade.pl korzysta z danych wykupionych od MPK S.A. i nie aktualizuje danych na bieżąco. Obejmuje jedynie transport autobusowy i tramwajowy w granicach miast. W Krakowie popularne są również aplikacje pokazujące stan powietrza w mieście, pobierając dane z kilku stacji kontroli powietrza. Thomas Madreiter w swojej prezentacji wielokrotnie podkreślał, że smart city jest projektem społecznym przede wszystkim należy zmienić zachowania i przyzwyczajenia ludzi. Jest to ciągły proces wdrażania innowacji nie tylko technologicznych. Innowacyjny musi być przede wszystkim system zarządzania miastem w przypadku Wiednia odbywa się to z wykorzystaniem narzędzi project management w 13 obszarach kluczowych, tzw. hot spots rozwoju miasta.. Kontakt mieszkaniec administracja miejska powinna odbywać się w jednym, określonym miejscu to urząd ma się zintegrować i skomunikować tak, żeby pomóc mu jak najlepiej i jak najszybciej. Jednym z priorytetów miasta jest też integracja miasta z okolicznymi miejscowościami, ponieważ obecnie Wiedeń rozwija się dużo szybciej niż jego okolice. 4

5 Główne zasady planistyczne miasta Wiednia - kompaktowe planowanie miasta - rozwój przebiegający wzdłuż głównych osi transportu publicznego - priorytet odnowy miasta nad jego ekspansją - utrzymanie gęstej sieci transportu publicznego - zabezpieczenie i poprawa dostępu do terenów zielonych - zrównoważone usługi komunalne i zarządzanie odpadami Rewitalizacja Proces rewitalizacji przebiega już od lat 80. Najpierw potrzebna jest rozmowa z mieszkańcami danego obszaru, żeby dobrze zrozumieć ich priorytety. Rewitalizacja musi przebiegać w zgodzie z nimi, tak, żeby nadal było ich stać na mieszkanie w danym miejscu, żeby nie musieli się przesiedlać. Strategia rozwoju powinna być budowana wspólnie z kluczowymi interesariuszami, organizacjami pozarządowymi, naukowcami, przedsiębiorcami, administracją. Przykłady smart rozwiązań technologicznych: - aplikacja umożliwiająca monitorowanie zużycia wody i energii elektrycznej w gospodarstwie domowym - aplikacja pokazująca aktualny stan natężenia ruchu w mieście, pozwalająca na optymalny wybór środka transportu (dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym, a nie tak jak w przypadku polskiego jak dojadę według publikowanych przez MPK rozkładów jazdy). - SMILE multimodalny system informacji o komunikacji miejskiej, międzymiastowej i międzypaństwowej (poza autobusami i tramwajami obejmujący kolej i linie lotnicze) Transformation Agenda of Low Carbon Cities Agenda TRANSFORM zajmuje się możliwościami redukcji emisji CO2 w miastach w celu zrealizowania lokalnych i unijnych celów : - 20% mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery - 20% energii ze źródeł odnawialnych - 20% wzrost efektywności energetycznej. Agenda ma na celu znalezienie barier w osiąganiu powyższych celów oraz pomoc miastom w transformacji w kierunku niższej emisyjności. Jest to konsorcjum europejskich miast (Amsterdam, Kopenhaga, Genua, Hamburg, Wiedeń, Lyon) oraz przedsiębiorstw i innych partnerów jakościowo i ilościowo wspierających miasta we wdrażaniu lepszych strategii energetycznych. 5

6 Zielona energia Wiednia współfinansowana przez jego mieszkańców 70% energii w Austrii pochodzi z elektrowni wodnych i z gazu. W kraju istnieje jedna elektrownia węglowa, jednak Wiedeń w ogóle z niej nie korzysta jedynym konwencjonalnym źródłem energii dla Wiednia jest gaz. Mieszkańcy Wiednia współfinansują funkcjonujące w mieście elektrownie słoneczne ludzie chcą być częścią zmiany i mieć udział w produkowaniu zasobów. Model jest atrakcyjny finansowo zarówno dla spółki energetycznej jak i dla mieszkańców wykupują część elektrowni, a następnie wynajmują ją miastu zarabiając przy tym 3,5% i uzyskując zwrot z inwestycji po 20 latach. Produkując energię w ten sposób, mieszkańcy płacą mniej za energię. Mieszkańcy mogą kupić 1-10 paneli, 10 pokrywa zapotrzebowanie średniego gospodarstwa. Koszt jednego panelu to jednorazowo 950 euro. Zdjęcie 5: Panele słoneczne przy cmentarzu Zentralfriedhof (mat. własne) W Wiedniu działa poza tym największe osiedle budynków pasywnych w Europie Eurogate (1700 mieszkań, 100 tys. m2). Poniedziałek, godz Urząd Miasta Wiednia Spotkanie z Dyrektorem agencji Smart City Wien, Dominikiem Weissem Agencja Smart City Wien założona została w 1995 kiedy Austria dołączyła do Unii Europejskiej. Początkowo, finansowana przez UE i miasto, zajęła się strategią mobilności dla miasta. Teraz, w obliczu nowych wyzwań, agencja stała się częścią odrębnej jednostki Tina Vienna Urban Technologies and Strategies (tina = transport, information, need assesment). Tina Vienna to spółka publiczna 100% finansowana z miasta, powołana w celu wsparcia miasta w planowaniu przestrzennym i innych tematach związanych z koncepcją smart city. Jako odrębna jednostka miejska ma większe pole do organizacji działań w szerokim partnerstwie, możliwość 6

7 spojrzenia z zewnątrz. Umiejscowiona w strukturach obecnych wydziałów miasta nie działałaby tak dobrze. Poza wydziałem Smart City Wien, Tina Vienna ma w swoich strukturach również Centrum Kompetencji Energetycznych, uczestniczy w szeregu sieci współpracy oraz międzynarodowych i lokalnych projektach. Tina Vienna pełni funkcję wewnętrznej, miejskiej agencji konsultingowej. Zatrudnia ok. 70 osób. Finansowana jest głównie ze środków miejskich, jednak pieniądze na działania promocyjne i wydarzenia pochodzą raczej od zewnętrznych partnerów. Usługi dla miasta Agencja świadczy bezpłatnie. Ulotka informacyjna Agencji: tive.pdf Promocja koncepcji smart city Miasto zorganizowało kampanię pod hasłem Mamy 1,7 miliona mózgów, użyjmy ich. Należy podkreślić, że smart city to nie wymysł urzędników, ale wspólny interes wszystkich mieszkańców w proces zawsze zaangażowane są szkoły, uniwersytety i autorzy podręczników, żeby zapewnić edukację od najmłodszych lat. Poniedziałek, godz Spotkanie z Hansem Kramarem (doktorantem Centrum Badań Regionalnych) i zwiedzanie Seestadt Aspern Seestadt Aspern jest kluczowym projektem strategicznym miasta, realizowanym by sprostać wyzwaniu, jakim jest ciągły wzrost populacji przewiduje się, że w przeciągu najbliższych 20 lat Wiedeń będzie liczył 2 mln mieszkańców. Dzielnica będzie służyć mieszkańców oraz ma stworzyć nowych miejsc pracy. Czas realizacji inwestycji:

8 Zdjęcie 6: Widok z metra na Seestadt Aspern (mat. własne) Dzielnica o powierzchni 2,4 mln m2 budowana jest w północnowschodniej części Wiednia, 10 km od centrum, wokół sztucznego jeziora, na terenie byłego lotniska. Plan zagospodarowania terenu został przyjęty w 2007 r., kierunki rozwoju wyznaczone są na 20 lat. Już na początku budowy obszar został połączony z miastem linią metra, a docelowo ma powstać tam dworzec kolejowy umożliwiający dojazd do Bratysławy (30 min) i na lotnisko (15 min). Początkowo dzielnica miała być ogrzewana z wykorzystaniem energii geotermalnej, jednak ze względu na zbyt małą jej efektywność podjęto decyzję o podłączeniu dzielnicy do centralnego systemu ogrzewania. Wszystkie budynki Aspern mają być zaopatrzone w panele słoneczne. Aspern ma pełnić wiele funkcji ma się tam znaleźć część mieszkalna, przedsiębiorstwa, firmy usługowe, przestrzeń dla przemysłów kreatywnych. Ma stać się zatem nowym miastem zaspokajającym wszystkie potrzeby mieszkańców. Pierwszym budynkiem powstałym na terenie Aspern jest IQ Centre, budynek aktywny energetycznie (produkuje o 15% więcej energii niż zużywa), zarządzany przez Vienna Business Agency (pełni funkcję inkubatora przedsiębiorczości). Zdjęcie 7: Siedziba IQ Centre w Seestadt Aspern (mat. własne) 8

9 Inwestycja realizowana jest w partnerstwie publiczno-prywatnym miasto inwestuje w budowę, mając potem gwarancję wykorzystania części lokali jako mieszkań komunalnych. Mieszkania mają być przydzielane wg kryterium zarobkowego, na stałe po przekroczeniu progu mieszkańcy nie przenoszą się, dzięki czemu zachowane zostanie zróżnicowanie społeczne, które obok zróżnicowania funkcjonalnego jest głównym założeniem nowych projektów urbanistycznych w Wiedniu. Promocja projektu opiera się na przekazie, że w Aspern łączone są różne aspekty życia na pytania typu żyć czy pracować?, rower czy samochód?, miasto czy wieś? odpowiedź brzmi oba. Zbudowano specjalną wieżę widokową, z której można obserwować postępy prac budowlanych, a na jej ścianach zaprezentowane są wizualizacje dzielnicy i opisy koncepcji jej zagospodarowania. Zdjęcie 8: Wieża widokowa w Seestadt Aspern (https://wien2025.at/site/aspern-wiens-grostesstadtentwicklungsgebiet/) A co u nas? W Krakowie realizowany jest podobny projekt rozwojowy Nowa Huta Przyszłości. Głównym elementem projektu nie są jednak budynki mieszkalne, a centrum biznesowe, park technologiczny i obszar rekreacji. Inwestycja jeszcze nie została rozpoczęta, jednak projekt Nowa Huta Przyszłości już wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców nakład Miasta na promocję projektu jest nieporównywalny z tym w Seestadt Aspern, co skutkuje brakiem informacji a nawet dezinformacją. 9

10 Poniedziałek, godz Zwiedzanie nowego Kampusu Uniwersytetu Wiedeńskiego Zdjęcie 9: Nowy kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (mat. własne) Zdjęcie 10: Uczestnicy wizyty w budynku biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (mat. własne) 10

11 Wtorek, godz Zwiedzanie elektrowni słonecznej przy Cmentarzu Centralnym Informacje o modelu funkcjonowania elektrowni zostały przedstawione w ramach pierwszego spotkania (sekcja zielona energia Wiednia ). Zdjęcie 11: Uczestnicy wizyty podczas rozmowy z koordynatorami projektu obywatelskiej elektrowni słonecznej (mat. własne) Wtorek, godz Spittelau zwiedzanie spalarni śmieci i stacji grzewczo-chłodzącej wody Spittelau jest jedną z czterech spalarni śmieci funkcjonujących w Wiedniu. Jej przebudowa wg projektu znanego architekta Friedensreicha Hundertwassera sprawiła, że budynek stał się niemal atrakcją turystyczną i jedną z lepiej rozpoznawalnych sylwetek panoramy miasta. Zdjęcie 12: Budynek spalarni śmieci w Wiedniu (prezentacja firmy Wien Energie) 11

12 Atrakcyjne dla miasta nie są jedynie walory estetyczne spalarni, ale przede wszystkim jej aspekt ekologiczny w trakcie przebudowy elektrowni zamontowano najnowocześniejsze filtry zapobiegające przenikaniu szkodliwych substancji do atmosfery oraz wprowadzono inteligentny system zasilania pracy spalarni. Do spalania wykorzystywane jest powietrze zasysane z komory składowania odpadów (co zapobiega wydostawaniu się zapachu na zewnątrz), a do schładzania systemu wykorzystywana jest woda z Dunaju (oczyszczona, wraca do rzeki czystsza niż pierwotnie). W Wiedniu przetworzeniu ulega 90% śmieci. Ciepło powstałe w trakcie spalania odpadów ogrzewa wiedeńskie gospodarstwa domowe, a schłodzona wykorzystywana jest np. w klimatyzacji miejskiego szpitala. A co u nas? Obecnie w Krakowie przetwarzanych jest jedynie 14% odpadów reszta trafia na składowisko odpadów komunalnych komunalnych Barycz, które przy tym obciążeniu do 2016 r. zostanie całkowicie zapełnione. Od lipca 2013 r. Gmina Kraków nałożyła na mieszkańców obowiązek segregacji, jednak ze względu na trudności organizacyjne i brak czytelnej kampanii informacyjnej zmiana ta początkowo nie cieszyła się popularnością krakowian. Ekologiczna spalarnia odpadów (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów) ma powstać w Krakowie do końca 2015 r. przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie. Projekt ten wzbudzał dość duże kontrowersje wśród mieszkańców, którzy obawiali się zanieczyszczonego powietrza i nieprzyjemnego zapachu w okolicy spalarni. W ramach konsultacji społecznych firma realizująca projekt (Krakowski Holding Komunalny S.A.) zorganizowała dwa wyjazdy studyjne w celu poznania sposobu funkcjonowania oraz obejrzenia instalacji. W wizytach brali udział mieszkańcy Krakowa, Radni, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, Polskiego Klubu Ekologicznego, członkowie Komitetów Protestacyjnych, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciele mediów. Zdjęcie 13: Schemat funkcjonowania spalarni odpadów w Spittelau (prezentacja firmy Wien Energie) 12

13 Środa, godz Vienna Business Agency Vienna Business Agency (Wiedeńska Agencja Przedsiębiorczości) już od 30 lat działa na rzecz Wiednia jako miasta dobrego dla biznesu. Będąc pierwszym punktem kontaktu dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw oferuje wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz doradcze. Agencja ma pod sobą dwie jednostki zależne: ZIT The Technology Agency of the City of Vienna (firmy badawcze, technologiczne, media) oraz Departure The Creative Agency of the City of Vienna (moda, muzyka, audiowizualia, multimedia, design, sztuka, architektura). Zdjęcie 14: Spotkanie w Vienna Business Agency (mat. własne) W ramach VBA funkcjonuje również jednostka odpowiedzialna za start-upy: Mingo, działająca od 2008 r. Dane na 2012 r. w Wiedniu powstaje 8000 nowych przedsiębiorstw rocznie, z czego 40% zakładane przez osoby nie mające austriackiego obywatelstwa. Mniej niż 30% zatrudnia pracowników, większość z nich to działalności jednoosobowe. Ze względu na duże zróżnicowanie etniczne Wiednia, swoje usługi Mingo kieruje w dużym stopniu do osób przyjezdnych (drukowany przewodnik dla ekspatów z informacjami o mieście i o koniecznych formalnościach przy zakładaniu działalności, wydarzenia integracyjne i darmowe szkolenia), a także oferuje usługi specjalnie dla kobiet. Usługi doradcze świadczone są w 15 językach. VBA oferuje biura pod wynajem za ceny niższe niż cena rynkowa, ale różnica jest niewielka wartością dodaną są usługi i networking. Posiada 9 rożnych lokalizacji w Wiedniu. Pomoc udzielana jest na pierwszym etapie rozwoju, firma traktowana jest jako start-up 5 lat i w ciągu tego czasu może korzystać z akademii oferującej coaching (5h konsultingu w 15 rożnych językach dla każdego o tematyce ogólnej i pozyskiwania dofinansowania, następnie 10h w języku angielskim w tematyce rozwoju i internacjonalizacji), spotkania networkingowe (business breakfast ze znanymi 13

14 przedsiębiorcami), możliwość udziału w konkursie o Mingo Award 5000 euro w 4 kategoriach na najlepsze pomysły biznesowe. Vienna Business Agency otrzymuje z urzędu miasta 40 mln euro rocznie na realizację projektów innowacyjnych z tej puli finansowane są usługi dla firm. Mingo współfinansowane jest przez Unię Europejską, jego dyrektorem jest wiceprezydent miasta, a właścicielem miasto. Wspartych zostało już ok start-upów, w tym 300 w wydziale dla imigrantów. Mingo obsługuje 9 pracowników administracyjnych oraz 20 konsultantów. Agencja oferuje również działki pod zabudowę dla większych inwestorów, szczególnie tych przenoszących swoje siedziby z innych państw. A co u nas? Vienna Business Agency w jednej instytucji spaja działalność Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krakowskiego Parku Technologicznego oraz finansowanego przez miasto inkubatora przedsiębiorczości. Kraków nie musi się w tak znacznym stopniu skupiać się na osobach napływowych. Środa, godz Wystawa Wiedeń 2025 rozwój miasta w dialogu https://www.wien2025.at/site/ Wiedeń 2025 to tytuł strategii rozwoju Wiednia do 2025 roku. Miasto przygotowało szeroką kampanię promocyjną strategii oraz platformy internetowe i miejsca spotkań, w których dyskutowane były wizje rozwoju miasta na kolejne kilkanaście lat. Tematy dyskusji podzielone zostały na trzy grupy: - WZROST (kwiecień maj 2013 r.) tematy i pomysły na rozwój Wiednia związane z szeroko pojętym wzrostem miasta od zwiększającej się populacji, przez nowe obszary rozwoju miasta, aż po działania zwiększające jakość życia. - OTWARTA PRZESTRZEŃ (maj czerwiec 2013 r.) to kwestie przestrzeni publicznej i mobilności - MIEJSCE WIEDNIA W 2025 (czerwiec 2013 r.), czyli wizje jak ma funkcjonować wyglądać i funkcjonować Wiedeń w 2025 r. Wszyscy mieszkańcy Wiednia mogli głosować na pomysły przyznając im punkty w zależności od tego, które z nich są według nich najistotniejsze pełniło to funkcję konsultacji społecznych. Opublikowane zostały również infografiki w ciekawy sposób prezentujące dane w powyższych trzech obszarach. Infografiki zostały opublikowane w formie książki w twardej oprawie pt. Wiedeń w infografikach oraz na stronie internetowej https://wien2025.at/site/infografiken/. 14

15 Następnie zorganizowana została wystawa, na której na dużych planszach pokazane zostały główne założenia strategii, jej podstawowe postanowienia i pomysły, które zyskały najwięcej poparcia mieszkańców. Co więcej, w dalszym ciągu wystawa pełni funkcję konsultacyjną w każdy czwartek odbywają się dyskusje grup roboczych z przedstawicielami urzędu miasta, gdzie konsultowana jest treść strategii. Zdjęcie 15: Oprowadzenie po wystawie "STEP 2025" (mat. własne) Poza planszami informacyjnymi wystawa w obfitowała w ciekawe elementy interaktywne, jak np. stanowisko komputerowe, przy którym każdy mógł na interaktywnej mapie zaznaczyć interesujący go obszar miasta i napisać, co chciałby, żeby w danym miejscu zostało zrealizowane (np. darmowy dostęp do wifi w danym parku ze względu na częstą obecność w nim uczniów z pobliskich szkół). Firma Siemens z kolei udostępniła wielkoformatowy ekran dotykowy, na którym można było zagrać w grę zostań burmistrzem miasta zarządzając środkami finansowymi i radząc sobie z sytuacjami losowymi gracz musiał wcielić się w rolę burmistrza, zyskać poparcie mieszkańców i utrzymać się w kolejnych kadencjach. Zdjęcie 16: Interaktywna mapa umożliwiająca dodanie pomysłu mieszkańca (mat. własne) 15

16 A co u nas? Miasto Kraków nie dysponuje powierzchnią wystawienniczą, która mogłaby służyć tak szeroko zakrojonym konsultacjom społecznym. W czerwcu 2014 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej otwarta została wystawa Kraków miasto ambitne, prezentująca inwestycje miejskie realizowane w latach , brakuje jednak informacji o bieżących i przyszłych projektach takich jak spalarnia odpadów, Nowa Huta Przyszłości itp. Interaktywne mapy prezentujące dane powstają w serwisie MojaPolis.pl, a w Krakowie ruszyło ostatnio Obserwatorium mapa pozwalająca sprawdzić stan gruntów w mieście i strukturę własności danej działki. Czwartek, godz Konferencja REAL CORP pt. Plan it smart W czwartek uczestnicy wizyty studyjnej brali udział w konferencji REAL CORP Plan it smart. Konferencja trwała trzy dni, a wykłady odbywały się równocześnie w trzech salach. Prezentacje obejmowały tematy takie jak współużytkowanie, angażowanie dzieci w planowanie miasta i regionalne studia przypadków. Czwartkowy Keynote Speaker opowiadał o znaczeniu i organizacji otwartych danych. Piątek, godz Zwiedzanie budowy nowego głównego dworca kolejowego Nowy dworzec kolejowy Wiednia jest jedną z większych i ważniejszych inwestycji Wiednia. Wartością dodaną nie będzie jedynie poprawa obsługi ruchu kolejowego. Poza nowym torowiskiem i połączeniem dworca głównego z trzema innymi dworcami funkcjonującymi w mieście budowana jest dzielnica mieszkalna (5000 mieszkań), park ( m2), strefa gospodarcza (sklepy, restauracje, kawiarnie), oraz parking rowerowy (1150 miejsc pod zadaszeniem, 250 na wolnym powietrzu, wypożyczalnia rowerów miejskich oraz stacje tankowania rowerów elektronicznych). W bezpośrednim sąsiedztwie dworca znajduje się centrum informacyjne (o powierzchni 550 m2) pod nazwą Bahnorama (gra słowna: bahn pociąg oraz panorama), gdzie można oglądać ogromny model obszaru (w skali 1:500), infografiki wyjaśniające potrzebę budowy nowego dworca oraz informacje o jego skomunikowaniu z innymi miastami Wiednia i Europy. Z centrum informacyjnego wyrasta 66- metrowa wieża z platformą widokową umieszczoną na wysokości 40 m. Wjazd na wieżę kosztuje 2,50 euro mieszkańcy Wiednia chętnie przychodzą tam kilka razy do roku, żeby z wysokości obserwować zmiany na placu budowy. 16

17 Zdjęcie 17: Widok z wieży widokowej na budowę nowego dworca głównego Wiednia (mat. własne) Podsumowanie Wizyta studyjna w Wiedniu została zrealizowana z dużym powodzeniem a przeprowadzone spotkania i wizyty okazały się dla uczestników dużym źródłem wiedzy i inspiracji. Wiedeń, jako miasto już kolejny rok z rzędu zajmujące pierwsze miejsce w Europie pod kątem jakości życia mieszkańców staje się wzorem do naśladowania przede wszystkim w następujących aspektach: - komunikacja z mieszkańcami, jakość dialogu społecznego, przejrzystość i rzetelność informacji o wizji rozwoju miasta i nowych inwestycjach; - system komunikacji publicznej bardzo dobrze zorganizowana sieć połączeń tramwajowych, autobusowych i metro połączona z aplikacjami pozwalającymi mieszkańcom szybko wybrać optymalny środek transportu, a także sieć tras rowerowych przypominających częściej autostrady rowerowe niż ścieżki; - współtworzenie miasta przez mieszkańców i angażowanie ich od podstaw procesów (jak budowa społecznej elektrowni słonecznej); - oddelegowanie kompetencji tworzenia smart city do odrębnej jednostki (Smart City Vienna i TINA Agency) nie znajdującej się w strukturach miasta, co pozwala na niezależność i odpowiednie nakłady finansowe na działania. 17

SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast

SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast smart city SMART CITY: co to w zasadzie jest? Są dwie wiodące (i konkurujące) interpretacje, czym jest smart city: Pierwsza dotyczy wykorzystana narzędzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

SMART CITY INTELIGENTNE MIASTO

SMART CITY INTELIGENTNE MIASTO XIII Konferencja PR w Samorządzie i Administracji Państwowej Smart City w praktyce przykład Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Jacek Woźniak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta UMK XIII Konferencja

Bardziej szczegółowo

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Wyzwania Warszawy związane z polityką klimatyczną Dostosowanie gospodarki do zaostrzających

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wydział Współpracy Społecznej

Wydział Współpracy Społecznej Wydział Współpracy Społecznej Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe możliwości inwestycyjne i powierzchnia biurowa w prestiżowej lokalizacji czynią Hexagon innowacją wśród nieruchomości Krakowa.

Wyjątkowe możliwości inwestycyjne i powierzchnia biurowa w prestiżowej lokalizacji czynią Hexagon innowacją wśród nieruchomości Krakowa. Wyjątkowe możliwości inwestycyjne i powierzchnia biurowa w prestiżowej lokalizacji czynią Hexagon innowacją wśród nieruchomości Krakowa. KUP WYNAJMIJ Możliwość wykupienia powierzchni w biurowcu to inwestycja

Bardziej szczegółowo

Badania Opinii mieszkańców Krakowa dotyczące problemów gospodarki odpadami /maj i czerwiec 2008 r./ próba reprezentatywna 1347 osób

Badania Opinii mieszkańców Krakowa dotyczące problemów gospodarki odpadami /maj i czerwiec 2008 r./ próba reprezentatywna 1347 osób Zakład ad Termicznej Utylizacji Odpadów w w Krakowie Badania Opinii mieszkańców Krakowa dotyczące problemów gospodarki odpadami /maj i czerwiec 2008 r./ próba reprezentatywna 1347 osób Badanie opinii (1)

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Katowice, 24 listopada 2015 r. Interreg Europa Środkowa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytorialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka programu 2. Priorytety i przykłady działań 3. Na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY Miasto Częstochowa Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY . Doskonała lokalizacja Powierzchnia: Częstochowa 160 km 2 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kraków, 2011 r. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Przemysław Kalinka Ekspert ds. funduszy UE, Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Dobrich gmina niezależna energetycznie

Dobrich gmina niezależna energetycznie Dobrich gmina niezależna energetycznie gmina Dobrich (Bułgaria) Wprowadzenie Gmina Dobrich jest jedną z gmin założycielskich Bułgarskiej Miejskiej Sieci Efektywności Energetycznej EcoEnergy i jednym z

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r.

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r. Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych Kraków, 25 czerwca 2010 r. Plan prezentacji 1. Cele i podstawowe założenia projektu 2. Wizualizacja + zagospodarowanie terenu + zestawienie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Opole, 19 kwietnia 2016r.

Opole, 19 kwietnia 2016r. Opole, 19 kwietnia 2016r. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA OPOLSKA Organizacja szkoleń dla koordynatorów gminnych PLAN SZKOLENIOWY na 2016 r. LP. TEMAT TERMIN 1. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu Konsultacje publiczne Warszawa, 29 maja 2012 Magdalena Wątorska-Dec,

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej Łukasz Dąbrowski Urząd Miasta Gdyni Joanna Tobolewicz Urząd Miejski w Gdańsku Agenda 1. Związek ZIT 2. Budownictwo a) Budynki użyteczności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI Politechnika Warszawska Transport w miastach w polityce Temat miasta i transport we wszystkich dokumentach dot. polityki wybrane: UE: Biała

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego. Zielona Góra

Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego. Zielona Góra Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego Zielona Góra Obszar Funkcjonalny miasta wojewódzkiego Zielona Góra Gminy wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego Gmina Powierzchnia (km2) Ludność ogółem Czerwieńsk

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych t (ESCO) Alicja Lindert-Zyznarska Czerwiec 2016 Czy inwestycja realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek, 17.11.2014 Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie. 08.00 09.00 Zwiedzanie Malmö Cleantech City z menadżerem (Jacob Economou) Strona 1 z 8

Poniedziałek, 17.11.2014 Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie. 08.00 09.00 Zwiedzanie Malmö Cleantech City z menadżerem (Jacob Economou) Strona 1 z 8 Sprawozdanie z wizyty studyjnej 16-18.11.2014 w ramach realizacji projektu Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie Uczestnicy ze strony partnera krajowego: 1.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012 Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? Raport: partner Co merytoryczny: wiemy o możliwości zmiany patroni sprzedawcy medialni energii elektrycznej? grudzień

Bardziej szczegółowo

Brief załącznik nr 2 do umowy

Brief załącznik nr 2 do umowy Brief załącznik nr 2 do umowy Definicja: System Informacji Miejskiej (SIM) to system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR PARTNER STRATEGICZNY PARTNER PROGRAMOWY

ORGANIZATOR PARTNER STRATEGICZNY PARTNER PROGRAMOWY ORGANIZATOR PARTNER STRATEGICZNY PARTNER PROGRAMOWY V FORUM ROZWOJU MAZOWSZA 1300 uczestników 3000 oglądających relację online 62 prelegentów 34 paneli dyskusyjnych i prezentacji 80 wystawców 11 relacji

Bardziej szczegółowo

System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria

System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria wizyta studyjna w Wiener Neustadt zorganizowana w ramach projektu Loris Plus 25-26.04.2007r. Magdalena Raszka Loris Plus, Uniwersytet Łódzki zdj. 28.06.2007r.,

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Uchwała. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie

Uchwała. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie DRUK NR Projekt Grupy Radnych Uchwała w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 2 Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii z 1,6 mln mieszkańców. Od lat to jedna z najzamożniejszych aglomeracji świata. Aglomeracja nad Dunajem leży we wschodniej

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni CIVITAS DYN@MO Projekt DYN@MO realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS dofinansowany z 7 Programu Ramowego Cele projektu rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - KLUB INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 24 lutego 2010 r. (środa), g.

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - KLUB INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 24 lutego 2010 r. (środa), g. Projekt realizowany na zlecenie PARP przez konsorcjum: ECORYS Polska Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Grzegorczyk Innowacje w Przedsiębiorstwach Klub Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KPT NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. www.kpt.krakow.pl

DZIAŁANIA KPT NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. www.kpt.krakow.pl DZIAŁANIA KPT NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO www.kpt.krakow.pl MISJA KPT Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski UDZIAŁOWCY KPT www.kpt.krakow.pl park technologiczny specjalna strefa

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo