ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1. Charakterystyka działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Specyfika i charakter działalności i jego Grupy Kapitałowej Historia rozpoczęła się od prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia w Krakowie w 1990 roku. W 1991 roku Skarb Państwa zawarł umowę sprzedaży 51% akcji Spółki dwóm osobom fizycznym, będącym współwłaścicielami Fabryki Kosmetyków Hean s.c. Od momentu prywatyzacji działalność hurtowa Spółki została poszerzona o działalność detaliczną. W okresie od 1991 roku Spółka otwierała sklepy detaliczne branży chemicznej, a w kwietniu 1995 roku pierwszy w Krakowie i województwie nowoczesny supermarket z artykułami spożywczymi i przemysłowymi. W lutym 1998 roku otwarto w Krakowie hipermarket Dom-Hobby-Ogród. W październiku 1998 roku do obiektów Emitenta dołączył supermarket w Tarnowie. Najmłodszym obiektem handlowym jest Wnętrze Plus salon meblowy uruchomiony w czerwcu 2001 roku. Dzięki tej inwestycji w Krakowie przy ul. Pilotów 6 powstało nowoczesne Centrum Handlowe, w skład którego wchodzą: Supermarket, Dom-Hobby-Ogród, Wnętrze Plus, sklep z wykładzinami, restauracja Mc Donald s. Od 1 września 2003 roku, w związku z planowaną strategią rozwoju sieci supermarketów w Polsce południowej, postanowiono o ujednoliceniu wizerunku supermarketów należących do Emitenta i nadano jednolitą nazwę ALMA Supermarket. W dniu 20 maja 2004 roku zarejestrowano zmianę nazwy Emitenta z Firma Handlowa KrakChemia S.A. na ALMA MARKET S.A. ALMA MARKET oferuje swoim klientom atrakcyjne ceny towarów, stara się dotrzeć do swoich klientów jakością towarów, szerokością oferty, profesjonalizmem obsługi i przyjazną atmosferą sklepu. Powierzchnia handlowa Supermarketów od strony logistycznej została niebanalnie zaaranżowana stylistycznie w sposób bardzo funkcjonalny. Stworzone zostały dogodne warunki do tego, aby klienci dokonywali zakupów w miłej i przyjaznej atmosferze. W dniu 16 czerwca 2004 roku Emitent zawarł umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości na rzecz Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umową przedwstępną sprzedaży zostały objęte budynki obiektu handlowego Dom-Hobby-Ogród, biurowiec oraz magazyny przy ul. Pilotów 6 w Krakowie. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego i dotyczy zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przez prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Krakowie przy ulicy Pilotów 6 o łącznej powierzchni m 2 i prawa własności budynków i budowli położonych na tych działkach oraz części wyposażenia, z przeznaczeniem na handel artykułami służącymi do budowy oraz wyposażenia domów, mieszkań i ogrodów, gdzie dotychczas prowadzi również tego typu działalność handlową. Umowa przedwstępna zawiera zobowiązanie stron do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przez ALMA MAREKT S.A. wymienionej nieruchomości na rzecz Castorama Polska sp. z o.o za cenę ,00 (trzydzieści jeden milionów) złotych netto plus VAT. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty zaliczki w kwocie ,00 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych w terminie 7 dni od dnia jej podpisania, która to zaliczka została wpłacona. Zaliczka podlega zwróceniu przez, w przypadku gdy nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zaliczka nie jest oprocentowana. Zwrot zaliczki został zabezpieczony oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Strony umowy zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej w dniu 15 grudnia 2004 roku, z zastrzeżeniem, że każda ze stron umowy ma prawo wezwać drugą stronę do wcześniejszego zawarcia umowy przyrzeczonej, jednak w terminie nie krótszym niż 3 miesiące od dnia doręczenia wezwania drugiej stronie. W umowie przedwstępnej zawarte zostało postanowienie dotyczące kary umownej w wysokości 20% ceny netto umowy, płatnej przez jedną ze stron umowy drugiej stronie, na wypadek gdyby niezawarcie umowy przyrzeczonej nastąpiło na skutek okoliczności, za które jedna ze stron ponosi winę. Kara umowna nie wyłącza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W rezultacie umowa przedwstępna określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, tj. przedmiot i cenę, a ponadto zawiera oznaczenie terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona. Notarialna forma umowy przedwstępnej spełnia wymogi co do formy umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna sprzedaży podpisana ze spółką Castorama Polska Sp. z o.o. przewiduje przejęcie pracowników spółki, którzy są zatrudnieni w obiekcie Dom-Hobby-Ogród w Krakowie. Zawarta umowa jest zgodna ze strategią rozwoju Emitenta, polegającą na powiększaniu i ujednolicaniu prowadzonej działalności handlowej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych (FMCG). Emitent zamierza jednak prowadzić działalność w obiekcie Dom-Hobby-Ogród do końca bieżącego roku. Zatem sprzedaż ta nie będzie miała większego wpływu na tegoroczne przychody ze sprzedaży Emitenta. Specyfiką działalności Grupy Kapitałowej Emitenta jest handel detaliczny i hurtowy szeroko rozumianymi artykułami konsumpcyjnymi i powszechnego użytku FMCG. Działalność detaliczna, skierowana do szerokiej rzeszy odbiorców, prowadzona jest w posiadanych przez Emitenta własnych placówkach handlowych. Z kolei oferta sprzedaży hurtowej skierowana jest do podmiotów gospodarczych, zajmujących się dalszą sprzedażą towarów i materiałów bądź wykorzystujących je we własnym zakresie. Prospekt Emisyjny 1

2 W skład Grupy Kapitałowej poza jednostką dominującą wchodzi jeden podmiot zależny: Nazwa spółki KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. Kraków, ul. Pilotów 6 Przedmiot działalności Udział (% głosów) handel hurtowy 100,0% Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest: handel detaliczny, handel hurtowy. Dominującym segmentem działalności jest handel detaliczny, zaś działalność w zakresie handlu hurtowego prowadzona jest za pośrednictwem spółki zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. Strukturę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w latach przedstawia poniższa tabela: Tabela 1.1. Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej (tys. zł) Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 2003 r r r. wartość udział (%) wartość udział (%) wartość udział (%) Sprzedaż produktów, w tym: ,26% ,11% ,03% usługi reklamowe i promocyjne ,35% ,85% ,63% usługi wynajmu ,86% ,21% ,36% usługi mieszania farb 68 0,03% 72 0,03% 86 0,03% usługi cięcia 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% usługi obszywania 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% pozostałe 35 0,01% 51 0,02% 27 0,01% Sprzedaż towarów i materiałów, w tym: ,74% ,89% ,97% sprzedaż hurtowa towarów ,59% ,66% ,35% sprzedaż detaliczna towarów ,13% ,21% ,52% sprzedaż materiałów 32 0,01% 49 0,02% 241 0,10% Razem towary i usługi ,00% ,00% ,00% Handel detaliczny prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi i powszechnego użytku. Sprzedaż detaliczna stanowi około 96% przychodów ze sprzedaży Spółki. Pozostałe 4% przychodów ze sprzedaży stanowią przychody z działalności usługowej związanej przede wszystkim z wynajmem powierzchni handlowych i usługowych innym podmiotom gospodarczym w obiektach handlowych Spółki w Krakowie i Tarnowie. W każdym z obiektów handlowych klienci mogą wybierać w ofercie ponad 80 tys. produktów wyeksponowanych na około 4500 m 2 powierzchni handlowej. Podstawowym atutem oferty Supermarketów jest ogromny wybór towarów, w tym sporo artykułów o charakterze delikatesowych rarytasów. Struktura sprzedaży detalicznej Spółki w porównaniu z rokiem poprzednim w zasadzie nie uległa zmianie i prowadzona jest w trzech podstawowych segmentach: artykuły konsumpcyjne codziennego użytku (przede wszystkim artykuły spożywcze, alkohol, chemia gospodarcza, art. higieniczne, AGD, kosmetyki, odzież, obuwie), artykuły do wykończenia wnętrz, elementy tzw. małej architektury, artykuły meblarskie i wyposażenie wnętrz. Struktura sprzedaży detalicznej Emitenta: Struktura sprzedaży w 2003 roku Struktura sprzedaży w 2002 roku Artykuły spożywcze 48% 46% Chemia gospodarcza, AGD, kosmetyki, papier 15% 19% Konfekcja, obuwie, galanteria skórzana 15% 12% Materiały budowlane i wykończenia wnętrz, farby i lakiery, artykuły dekoracyjne 9% 9% Artykuły oświetleniowe, sprzęt elektryczny, narzędzia 6% 6% Meble, dodatki, wykładziny, dywany 2% 2% Pozostałe, w tym wyroby z drewna i ogrodnicze 5% 6% Razem: 100% 100% 2 Prospekt Emisyjny

3 Sprzedaż detaliczna jest realizowana w następujących obiektach: Obiekt handlowy Alma Supermarket, Kraków, ul. Pilotów 6 Alma Supermarket, Tarnów, ul. Dąbrowskiego Dom-Hobby-Ogród, Kraków, ul. Pilotów 6 Wnętrze Plus, Kraków, ul. Pilotów 6 Oferta art. spożywcze, alkohol, art. higieniczne, chemia gospodarcza, kosmetyki, odzież, obuwie, galanteria skórzana, art. biurowo-papiernicze art. spożywcze, alkohol, art. higieniczne, chemia gospodarcza i art. gospodarstwa domowego, kosmetyki, odzież, obuwie, galanteria skórzana, art. biurowo-papiernicze, w ograniczonym zakresie art. ogrodnicze, motoryzacyjne, farbiarskie, metalowe, art. elektryczne, oświetleniowe, tekstylne, tapety, okleiny, kasetony, płyty kartonowo-gipsowe, narzędzia, elektronarzędzia, farby, lakiery, kleje, wyposażenie łazienek, art. drewniane, metalowe, motoryzacyjne i ogrodnicze meble, art. wyposażenia wnętrz (tekstylia, art. dekoracyjne, elektryczne, gospodarstwo domowe) Należy jednak podkreślić, że w dniu 16 czerwca Emitent zawarł przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, w skład której wchodzi m.in. obiekt handlowy Dom-Hobby-Ogród w Krakowie. Jednakże do końca bieżącego roku Emitent zamierza nadal prowadzić działalność handlową w obiekcie Dom-Hobby-Ogród. W ubiegłym roku supermarketom w Krakowie i Tarnowie nadano nową nazwę: Alma Supermarket. Wprowadzenie nowego wizerunku posiadanych obiektów handlowych Spółki związane jest z planami dalszej rozbudowy sieci sklepów, uruchomieniem nowych powierzchni handlowo-usługowych z artykułami konsumpcyjnymi w innych miejscowościach południowej Polski. Z uwagi na specyfikę klientów Spółki osoby fizyczne nie występuje uzależnienie od jakiegokolwiek odbiorcy. Spółka nie posiada odbiorców, których udział przekraczałby 10% przychodów ze sprzedaży. Spółka ze względu na trzy typy obiektów handlowych posiada w swojej ofercie handlowej szeroki i zróżnicowany asortyment towarowy, co powoduje, że źródła zaopatrzenia spółki są mocno rozproszone. Spółka nie posiada dostawcy, którego udział w zaopatrzeniu przekraczałby 10% przychodów ze sprzedaży Handel hurtowy Handel hurtowy prowadzony jest za pośrednictwem spółki zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. Spółka ta prowadzi sprzedaż hurtową artykułów przemysłowych i chemicznych, krajowych i importowanych. Sprzedaż hurtowa realizowana jest w następujących grupach asortymentowych: granulaty tworzyw sztucznych; farby i lakiery; folie i tworzywa sztuczne; wykładziny dywanowe; odczynniki chemiczne. Odbiorcami KrakChemii-Hurt Sp. z o.o. jest ponad sześć tysięcy krajowych podmiotów gospodarczych (głównie z rejonu Małopolski oraz województw sąsiednich), jednakże żaden nie jest odbiorcą przekraczającym 10% przychodów ze sprzedaży realizowanych przez Spółkę. Sprzedaż realizowana jest wyłącznie na rynku krajowym. Ponadto KrakChemia-Hurt prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową wykładzin podłogowych oraz dywanów w jednym obiekcie handlowym w Krakowie o powierzchni 684 m 2. Dostawcami KrakChemii-Hurt są firmy krajowe branży chemicznej. Największym dostawcą, którego udział przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży, był Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Łączna wartość transakcji zrealizowanych z podmiotem dominującym wyniosła w 2003 roku 6,49 mln zł. Były to typowe transakcje, zawierane na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej, wynikające z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez te podmioty Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Wzrastający rynek sprzedaży w segmencie handlu detalicznego w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych Od kilku lat w Polsce systematycznie wzrasta udział sprzedaży detalicznej realizowanej poprzez sklepy wielkopowierzchniowe. O ile liczba palcówek handlu detalicznego w Polsce znacząco przekracza analogiczne wielkości dla krajów Unii Europejskiej (około 30 placówek na 10 tys. mieszkańców w Polsce w porównaniu do 6-8 sklepów w Niemczech czy Wlk. Brytanii), to w większości są to małe, przeważnie rodzinne sklepy. Udział wartościowy sprzedaży tzw. dóbr szybkozbywalnych (FMCG) poprzez szeroko rozumiane hiper- i supermarkety oraz sklepy dyskontowe szybko wzrasta, osiągając obecnie około 35% w Polsce wobec ponad 50% w niektórych krajach UE. Na rynku krajowym obecne są praktycznie wszystkie liczące się w Europie sieci handlowe, takie jak Carrefour, Metro, Tesco, Prospekt Emisyjny 3

4 Jeronimo Martins (sklepy Biedronka ), Casino, Ahold, Auchan, Leclerc, Kaufland, Plus, Lidl i wiele innych. Zagraniczne sieci handlowe dysponują zdecydowanie większymi środkami finansowymi na rozwój, jak i posiadanym doświadczeniem związanym z prowadzeniem nowoczesnego handlu detalicznego i dystrybucji. Dalszy wzrost udziału sklepów wielkopowierzchniowych zarówno poprzez własne palcówki, jak również poprzez sieci franchisingowe (m.in. Grupa Intermarche, Leclerc) jest nieunikniony. Sytuacja taka ma miejsce praktycznie we wszystkich rozwiniętych krajach Europy, gdzie udział małych, niezależnych sklepów jest niewielki. Sklepy takie oferują potencjalnym klientom ogromny wybór towarów oraz znacznie większy komfort zakupów niż małe sklepy prowadzone przez osoby fizyczne. Należy zatem przypuszczać, że wzrost udziału sprzedaży detalicznej realizowanej poprzez sklepy wielkopowierzchniowe wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój Emitenta. Z upływem czasu udział małych, niezależnych sklepów w sprzedaży detalicznej będzie malał z uwagi na wzrastającą konkurencję ze strony sklepów wielkopowierzchniowych. Wpłynie to niewątpliwie pozytywnie na zwiększenie liczby klientów Emitenta, a co za tym idzie na poziom sprzedaży. Pomimo więc wciąż wzrastającej konkurencji ze strony silnych kapitałowo zagranicznych sieci sprzedaży detalicznej dalszy rozwój polskich sklepów jak ALMA MARKET, Żabka, Bomi czy Eldorado nie wydaje się być zagrożony Poziom konkurencji W branży nowoczesnego handlu detalicznego narasta konkurencja. Na rynku pojawiają się wciąż nowe podmioty, nieobecne do tej pory w Polsce, zaś istniejące sieci handlowe zwiększają liczbę posiadanych placówek. Po okresie ekspansji w dużych miastach zagraniczne sieci powoli i systematycznie zagospodarowują rynek co raz to mniejszych miejscowości. Firmy te posiadają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu palcówek detalicznych, a przede wszystkim dysponują zdecydowanie większymi środkami finansowymi. Jest to zjawisko negatywne dla polskich sieci sklepów, w tym również Emitenta, przede wszystkim z uwagi na znacznie większą siłę kapitałową konkurentów zagranicznych. W odpowiedzi na wzrastającą liczbę zagranicznych sklepów sieciowych polscy detaliści podejmują próby konsolidacji, głównie poprzez tworzenie sieci sklepów działających na zasadzie franchisingu Utrzymanie obecnych oraz pozyskanie nowych klientów W obliczu wzrastającej konkurencji najważniejszym wewnętrznym czynnikiem, który może wpływać na rozwój oraz realizowane przez Spółkę przychody, jest umiejętność utrzymania obecnych klientów i pozyskanie nowych. Realizacja tego celu możliwa jest m.in. poprzez ciągłą poprawę poziomu obsługi klientów w posiadanych sklepach, konkurencyjny poziom cen i stale powiększany asortyment oferowanych towarów Utrzymanie i pozyskanie wykwalifikowanych pracowników Czynnikiem, który wpływa na rozwój i wyniki finansowe uzyskiwane przez jest utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, bezpośrednio odpowiedzialnej za wprowadzenie i realizację strategii rozwoju Emitenta Strategia rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Strategicznym celem Emitenta jest wzrost wartości firmy i powiększenie udziału w rynku handlu detalicznego artykułów konsumpcyjnych typu FMCG, który Spółka zamierza osiągnąć poprzez: stworzenie i systematyczny rozwój jednolitej sieci obiektów handlowych oferujących artykuły konsumpcyjne typu FMCG, zwiększanie powierzchni sprzedaży detalicznej poprzez uruchamianie nowych obiektów handlowych, systematyczne poszerzanie działalności Spółki na nowe obszary geograficzne. Emitent rozpoczął nowe inwestycje i będzie uruchamiał jednolitą sieć obiektów handlowych oferujących artykuły konsumpcyjne podlegające szybkiej rotacji (typu FMCG). Sieć obiektów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną będzie rozwijana pod dwoma nazwami: ALMA supermarket i ALMA delikatesy. Nowa nazwa dla obiektów handlowych tożsama z nazwą Spółki jest spójna ze strategią rozwoju i utożsamiana jest z prowadzoną przez Emitenta działalnością. Nazwa ta będzie zdecydowanie lepiej rozpoznawana przez obecnych i potencjalnych klientów Emitenta, powodując wzrost wartości firmy. Emitent zakłada zwiększenie udziału w rynku w ciągu najbliższych trzech lat poprzez uruchomienie obiektów handlowych typu Alma supermarket w miejscowościach liczących powyżej 30 tysięcy mieszkańców oraz obiektów handlowych typu Alma delikatesy w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców i galeriach handlowych (łącznie dziesięć nowych obiektów handlowych). Obiekty te będą głównie uruchamiane w części południowej Polski, ale Emitent rozważa również inwestycje w innych regionach. Obecnie Spółka posiada lokalizacje dla nowych obiektów: w Nowym Targu, gdzie trwa już budowa obiektu handlowego, którego uruchomienie nastąpi w IV kwartale 2004 roku, w Krakowie, gdzie Spółka wynajęła powierzchnie handlową w CENTRUM GALERIA KAZIMIERZ w Krakowie, którego otwarcie przewiduje się na koniec I kwartału 2005 roku, w Dębicy, gdzie trwają prace projektowe przygotowujące realizację budowy obiektu handlowego, w Rybniku, w którym Emitent, posiadając umowę przedwstępną zakupu nieruchomości, prowadzi prace projektowo-studialne dla realizacji obiektu handlowego na tej nieruchomości. 4 Prospekt Emisyjny

5 Pozostałe lokalizacje, gdzie zostaną otwarte nowe obiekty handlowe Spółki typu ALMA, zostaną sysytematycznie skonkretyzowane do końca 2005 roku. Uruchomienie nowych obiektów handlowych pozwoli na zwiększenie powierzchni sprzedaży obiektów handlowych typu ALMA z obecnych 7 tysięcy m 2 do około 30 tysięcy m 2. Przy czym ze względu na planowaną sprzedaż na rzecz Castoramy w grudniu 2004 roku obiektu typu Dom-Hobby-Ogród (DHO), gdzie są oferowane artykuły służące do remontu bądź budowy domu lub mieszkania, zakładania i utrzymania ogrodu oraz narzędzia i wybrane artykuły oraz materiały techniczne (obiektów tego typu Emitent nie zamierza rozwijać), przejściowo posiadana powierzchnia handlowa wszystkich obiektów Emitenta zmniejszy się, co będzie dotyczyć I kwartału 2005 roku. Unowocześnienie obecnie posiadanych dwóch obiektów handlowych typu Alma supermarket w Krakowie i Tarnowie oraz otwarcie nowych dziesięciu obiektów handlowych w najbliższych trzech latach pozwoli Emitentowi na trzykrotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży w 2007 roku oraz osiągnięcie i utrzymanie realizowanej rentowności netto ze sprzedaży na poziomie 2,5%. Obecnie nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje odnośnie inwestycji kapitałowych, które mogłyby mieć znaczący udział w realizowanych inwestycjach spółek Grupy Kapitałowej. Jednak trzyletni program inwestycyjny zakłada również możliwość powiększania powierzchni handlowej poprzez inwestycje kapitałowe, które pozwoliłyby przejąć obiekty handlowe już istniejące od innych firm handlu detalicznego. Przewidywana wielkość wydatków inwestycyjnych związanych z uruchamianiem dziesięciu nowych obiektów handlowych wyniesie około 108 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat. Celem skutecznej i znacznie szybszej realizacji programu otwierania kolejnych obiektów handlowych w najbliższych latach, WZA w dniu 6 maja br. przyjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję do 2 mln Akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednak ze względu na podpisaną w dniu 16 czerwca 2004 roku umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży części nieruchomości Spółki znajdujących się w Krakowie za cenę 31 mln zł netto na rzecz Castorama Polska Sp. z o.o., w tym obiektu handlowego Dom-Hobby-Ogród, które to nieruchomości nie są związane bezpośrednio ze strategią rozwoju, Zarząd Spółki zwołał na 21 lipca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, proponując zmianę uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję do 1 mln Akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zamiast emisji do 2 mln Akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Związane jest to z tym, że pozyskane środki ze sprzedaży nieruchomości w znacznej części zabezpieczają możliwości finansowania realizacji trzyletniego planu rozwoju Emitenta. Po uwzględnieniu zwiększenia planu otwarcia obiektów handlowych o kolejne dwa, tak aby w 2007 roku mogło działać przynajmniej 12 obiektów typu ALMA, Zarząd Emitenta, mając na uwadze interes Akcjonariuszy, uznał, że obecnie emisja do 1 mln akcji Spółki w zupełności zabezpieczy potrzebne jeszcze środki na finansowanie tych inwestycji, nie rozwadniając przy tym zysku na jedną akcję przy uzyskaniu lepszego zwrotu z kapitałów własnych. Zarząd Spółki przewiduje, że pozyskanie z emisji akcji środki finansowe stanowić będą jednak ważne uzupełnienie finansowania inwestycji i przyśpieszy proces wzrostu Emitenta. W dniu 21 lipca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki. Niezależnie jednak od podwyższenia kapitału Spółki dominującej poprzez nową emisję akcji, program inwestycyjny będzie finansowany: środkami własnymi ze sprzedaży części nieruchomości Spółki, które nie są związane ze strategią jej rozwoju, w tym na rzecz Castorama Polska Sp. z o.o., środkami własnymi wypracowanymi z zysków Spółki dominującej, kapitałami obcymi odsetkowymi, to znaczy przy wykorzystaniu kredytów długoterminowych i średnioterminowych oraz leasingu. Przy czym Emitent zakłada, w zależności od wielkości posiadanych środków własnych, większe lub mniejsze korzystanie z najmu obiektów i powierzchni handlowych oraz wykorzystanie posiadanych aktywów do refinansowania swego rozwoju. W 2004 roku wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej wyniosą 24 mln zł, przy czym planowane inwestycje Spółki dominującej stanowić będą 98% tej kwoty. Złożą się na to wydatki Spółki dominującej na inwestycje ALMA Delikatesy w Krakowie w kwocie 5,8 mln zł netto, oraz ALMA Supermarket w Nowym Targu w kwocie 13,8 mln zł netto, zaliczka na nabycie nieruchomości w Rybniku w kwocie 1,8 mln zł netto, a także wydatki obejmujące zaliczki rzędu 2,6 mln zł na inwestycje odtworzeniowe i przygotowujące inne inwestycje w kolejnych latach przez spółki Grupy. Wydatki Spółki dominującej w 2004 roku mogą być jednak jeszcze wyższe w związku z planowanym nabyciem kolejnych nieruchomości, na których będą lokalizowane nowe obiekty handlowe w ramach przyjętego trzyletniego programu inwestycyjnego. Służyć temu będą zarówno podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości Emitenta w grudniu 2004 roku na rzecz Castorama Polska Sp. z o.o., jak też podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, a także pozyskane w tym celu dodatkowe uzupełniające finansowanie inwestycji środki z kredytu inwestycyjnego i/lub leasingu. Prospekt Emisyjny 5

6 Osoby zarządzające Emitentem Tabela 1.2. Skład Zarządu Emitenta Imię, Nazwisko Jerzy Mazgaj Mariusz Wojdon Grzegorz Pilch Ewa Lewek Barbara Lipska Funkcja Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu prokurent prokurent Tabela 1.3. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta, posiadające Akcje Emitenta na dzień sporządzenia Prospektu Akcjonariusze osoby zarządzające i nadzorujące Liczba akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Osoby zarządzające Jerzy Mazgaj ,43% ,93% Grzegorz Pilch ,25% ,71% Osoby nadzorujące Barbara Mazgaj 399 0,01% ,04% Henryk Kuśnierz ,41% ,49% Wojciech Mazgaj 4 0,00% 20 0,00% Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZ Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta: Tabela 1.4. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZ Akcjonariusz Liczba akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Jerzy Mazgaj ,43% ,93% Henryk Kuśnierz ,41% ,49% TFI Skarbiec S.A ,99% ,15% Grażyna i Piotr Skrobowscy ,80% ,04% pozostali (poniżej 5%) ,37% ,39% Razem ,00% ,00% 1.2. Czynniki ryzyka Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje powinni mieć na uwadze wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, który jest związany z działalnością Grupy Emitenta oraz specyfiką rynku, na którym ona działa. Potencjalni inwestorzy, dokonując analizy informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie, powinni każdorazowo uwzględniać wszystkie poniżej zamieszczone czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Spółki, nie zamieszczone w treści Prospektu ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy, dotychczasowymi akcjonariuszami, osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi, oraz rynku papierów wartościowych. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Spółki, uzyskiwane przez nią wyniki finansowe oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji. W takim wypadku potencjalni inwestorzy mogą utracić część lub nawet całość zainwestowanych środków finansowych Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z uzyskiwanymi przez Emitenta wynikami finansowymi oraz z możliwością finansowania dalszego rozwoju Emitenta W przypadku gdy nie będzie w stanie uzyskiwać dodatnich przepływów pieniężnych z prowadzonej obecnie działalności, realizacja przyjętej strategii rozwoju może być utrudniona. W takim przypadku w celu realizacji założonej strategii Emitent będzie zmuszony pozyskiwać finansowanie w drodze m.in. zwiększenia zadłużenia. 6 Prospekt Emisyjny

7 Ryzyko związane z utrzymaniem i przyciągnięciem najlepszych osób zarządzających oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników Dalszy dynamiczny rozwój Emitenta uzależniony jest od efektywności i jakości pracy Zarządu i kluczowych dla rozwoju Spółki osób, które podejmują najważniejsze decyzje dotyczące jej bieżącej działalności oraz planowanych projektów inwestycyjnych. Zatrudnienie nowych wysokiej klasy specjalistów wiąże się z wydłużonymi terminami rekrutacji, poniesieniem dodatkowych kosztów na rzecz firm pośredniczących oraz obniżoną wydajnością pracy w pierwszych miesiącach po zatrudnieniu. W celu zmniejszenia zagrożenia utraty kluczowych pracowników w Spółce funkcjonuje system premiowy, jak również wprowadzany jest program motywacyjny Sezonowość sprzedaży Asortyment towarowy oferowany przez Emitenta charakteryzuje się znaczną sezonowością. Handel detaliczny artykułami konsumpcyjnymi codziennego użytku uzależniony jest w dużym stopniu od sezonowości związanej z popytem koniunkturalnym na dobra tego rodzaju. Dotyczy to zarówno artykułów spożywczych, jak i przede wszystkim artykułów przemysłowych, takich jak farby, lakiery i materiały budowlane do wykańczania wnętrz. Ponadto należy zauważyć, że prowadzone na początku roku kalendarzowego wyprzedaże po obniżonych cenach powodują wzrost sprzedaży, jednakże wpływają negatywnie na wysokość realizowanej marży i rentowności sprzedaży Hipoteki na majątku trwałym Emitenta Na dzień 31 grudnia 2003 roku na majątku trwałym i gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta istniały ustanowione zabezpieczenia hipoteczne tytułem zabezpieczenia spłaty kredytów. Wartość zabezpieczeń wynosi tys. zł i tys. USD, w tym z tytułu poręczenia udzielonego spółce zależnej w wysokości tys. zł. Zestawienie majątku trwałego Emitenta oraz gruntów, na których ustanowiono hipoteki wg stanu na 31 grudzień 2003 r. Lp. Składniki majątku trwałego oraz gruntów, na których ustanowiono hipoteki Powierzchnia gruntu w m 2 Księga Wieczysta Aktualna wartość obciążenia hipotecznego (wyrażona w tys. USD) Wartość obciążenia hipotecznego (wyrażona w tys. PLN) Rodzaj i tytuł ustanowionej hipoteki Na kogo ustanowione hipoteki ALMA Supermarket w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, wieczyste użytkowanie gruntu dz. nr 930/1 obr. 23 Budynki magazynowe w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, wieczyste użytkowanie guntu dz. nr 930/2 obr. 23 Obiekt handlowy DHO w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, wieczyste użytkowanie gruntu dz. nr 930/3 obr. 23 Budynki administracyjne i techniczne oraz obiekt wynajmowany na rzecz innych podmiotów w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, wieczyste użytkowanie gruntu, dz. nr 930/5 obr KW Kraków KW Kraków KW Kraków KW Kraków * 3 500* 1 500* hipoteki kaucyjne ustanowione tytułem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego i obrotowego hipoteka zwykła ustanowiona tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego odnawialnego hipoteka zwykła ustanowiona tytułem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego hipoteka zwykła ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego przez spółkę zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. hipoteka zwykła ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym przez spółkę zależną KrakChemia- -Hurt Sp. z o.o. hipoteka kaucyjna ustanowiona tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego BGŻ S.A. O/Kraków ING Bank Śląski S.A. O/Kraków Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kraków PKO BP S.A. VI O/Kraków PKO BP S.A. VI O/Kraków BRE Bank S.A. O/ Kraków Prospekt Emisyjny 7

8 Lp. Składniki majątku trwałego oraz gruntów, na których ustanowiono hipoteki Powierzchnia gruntu w m 2 Księga Wieczysta Aktualna wartość obciążenia hipotecznego (wyrażona w tys. USD) Wartość obciążenia hipotecznego (wyrażona w tys. PLN) Rodzaj i tytuł ustanowionej hipoteki Na kogo ustanowione hipoteki Obiekt handlowy Wnętrze Plus w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, wieczyste użytkowanie gruntu dz. nr 930/8 obr. 23 Magazyny w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, wieczyste użytkowanie gruntu dz. nr 930/9 obr. 23 Alma Supermarket w Tarnowie, jedn. ewid. Zabłocie, wieczyste użytkowanie gruntu dz. nr 2, 92/15, obr. 254 Alma Supermarket w Tarnowie, jedn. ewid. Zabłocie, własność dz. nr 2, obr KW Kraków KW Kraków KW Tarnów KW Tarnów $ * hipoteka kaucyjna ustanowiona tytułem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w USD hipoteka zwykła w kwocie tys. zł oraz kaucyjna w kwocie 250 tys. zł ustanowiona tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego hipoteka kaucyjna ustanowiona tytułem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym hipoteki zwykłe ustanowione tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego i w rachunku bieżącym, oraz w tym hipoteka kaucyjna 360 tys. zł hipoteka kaucyjna ustanowiona tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego i w rachunku bieżącym BRE Bank S.A. O/Kraków BRE Bank S.A. O/Kraków BRE Bank S.A. O/Kraków Kredyt Bank S.A. II O/Kraków Kredyt Bank S.A. II O/Kraków RAZEM $ * na dzień sporządzenia prospektu kredyty, które były zabezpieczone tymi hiotekami zostały spłacone i nie istnieje żadne ryzyko utraty tych składników majątku w związku z tymi obciążeniami hipotecznymi We wszystkich składnikach majątku, na których są ustanowione hipoteki jest prowadzona działalność operacyjna przez Emitenta lub przez jego spółkę zależną. Według Zarządu spółki nie ma obecnie ryzyka utraty tych składników majątku w związku z tymi obciążeniami hipotecznymi, co mogłoby mieć negatywny wpływ na dalszą działalność Emitenta, gdyż Emitent i jego spółka zależna są w stanie sfinansować spłatę kredytów, które są zabezpieczone na tych nieruchomościach Ryzyko związane z odpowiednią lokalizacją nowych sklepów Najważniejszym czynnikiem determinującym przyszłe wyniki nowych obiektów handlowych, które planuje uruchomić Emitent jest odpowiednia lokalizacja. Lokalizacja sklepu jest bowiem uważana za najważniejszy czynnik, od którego uzależniona jest przyszła sprzedaż i osiągane marże. Stąd też powodzenie nowych obiektów handlowych Emitenta jest uzależnione od trafności stosowanych przez Spółkę ocen przyszłych lokalizacji Skala działania Do tej pory Emitent prowadzi działalność w dwóch miastach Krakowie i Tarnowie. Rozszerzenie działalności na inne miejscowości może wiązać się z ryzykami wynikającymi z zapewnieniem odpowiedniej logistyki zaopatrzenia sklepów, jak również z rozszerzeniem kompetencji delegowanych na kadrę zarządzającą Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Emitent Ryzyko spadku tempa wzrostu gospodarczego w Polsce Przychody Emitenta są realizowane w całości na rynku krajowym, dlatego też działalność Spółki jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. Ewentualny spadek obserwowanego ostatnio szybkiego tempa wzrostu gospodarczego mierzonego wzrostem PKB może być przyczyną wzrostu bezrobocia do jeszcze większego poziomu, jak również spadku płac realnych. Może być to przyczyną zmniejszenia poziomu zakupów dokonywanych przez klientów Emitenta Ryzyka związane z regulacjami prawnymi Zagrożeniem dla działalności Emitenta są również zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta. 8 Prospekt Emisyjny

9 Ponadto należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo wprowadzenia administracyjnych barier dalszego rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Zmiany te mogą dotyczyć zarówno administracyjnych zakazów uruchamiania nowych placówek handlowych o powierzchni powyżej określonego limitu, jak również narzucenia zakazu pracy tego typu placówek handlowych w określonych godzinach czy dniach tygodnia (dotyczy to przede wszystkim podejmowanych od dłuższego czasu prób wprowadzenia zakazu pracy wielkopowierzchniowych sklepów w dni wolne od pracy). Kolejnym ryzykiem związanym ze zmianami prawnymi jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociąga ze sobą istotne zmiany w zakresie prawa obowiązującego w Polsce. Dotyczy to w szczególności zmian w prawie podatkowym, celnym, przepisach prawa konsumenckiego, sanitarnego, ochrony środowiska Ryzyko ekonomiczne Czynniki zewnętrzne, które wpływają na wyniki Grupy Emitenta, są charakterystyczne dla sektora handlu. Wiąże się to z silnym powiązaniem popytu ze strony klientów z sytuacją gospodarczą. Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, a tym samym spadek dochodów ludności w przypadku Emitenta, lub spadek produkcji dóbr przemysłowych i popytu na nie w przypadku spółki zależnej Emitenta, negatywnie wpływają na sytuację finansową sektora handlu Ryzyko kursu wymiany walut i stóp procentowych Emitent i jego Grupa Kapitałowa w swojej działalności ponosi ryzyko związane ze zmiennością kursów wymiany walut oraz stóp procentowych. Emitent posiada denominowane w walucie kredyt oraz podpisane umowy wynajmu powierzchni w swoich obiektach handlowych. Ponadto Emitent posiada podpisaną długoterminową umowę najmu i planuje podpisywać dalsze umowy najmu związane z prowadzoną działalnością handlową, gdzie prawie standardem jest denominowany w walucie czynsz najmu. Ponadto Emitent i jego spółka zależna dokonują transakcji zakupu towarów ze stref innych walut, co rodzi określone ryzyko ich kursu. Również ze względu na to, że Emitent i jego Grupa korzystają z finansowania obcego, które oparte jest na zmiennych stopach procentowych, pojawia się ryzyko związane ze zmiennością tych stóp. W konsekwencji duża ekspozycja związana z ryzykiem zmiany stóp procentowych i kursu wymiany walut oraz niewłaściwa wcześniejsza ocena tego ryzyka mogą negatywnie wpływać na wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Ryzyko związane z wysoką konkurencyjnością branży, w której działa Emitent Jest to bardzo istotny czynnik ryzyka w dalszej działalności Emitenta. Duże sieci handlowe działające w Polsce odchodzą stopniowo od otwierania największych obiektów klasy hipermarket, na rzecz strategii uruchamiania obiektów wielkopowierzchniowych klasy supermarket. Taką tendencję można zaobserwować również na obszarze, na którym działa Emitent i planuje dalszy rozwój. Duża konkurencja w obszarze pozyskiwania atrakcyjnych lokalizacji jest istotnym czynnikiem działalności spółki i realizacji celów emisji Akcji serii D. Zagraniczne sieci handlowe działające w branży Emitenta dysponują znacznie większą siłą kapitałową i mogą prowadzić agresywną politykę marketingową. W średnioterminowej perspektywie może to doprowadzić do obniżenia marż realizowanych na sprzedaży towarów, co w konsekwencji może wpływać negatywnie na rentowność sprzedaży Emitenta Czynniki ryzyka związane ze specyfiką obrotu papierami wartościowymi Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji serii D do skutku Emisja Akcji serii D może nie dojść do skutku w przypadku, jeśli: w terminach określonych w Prospekcie nie zostanie objętych i należycie opłaconych co najmniej Akcji serii D, lub Zarząd Emitenta w terminie sześciu miesięcy od daty udzielenia zgody na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu, nie zgłosi uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, lub uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, a ponadto w przypadku odstąpienia Emitenta od przeprowadzenia emisji Akcji serii D, przy czym przesunięcie terminów nie jest rozumiane jako odstąpienie od oferty. W powyższych przypadkach może to spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych odsetek i odszkodowań Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje serii D W przypadku nabywania Akcji serii D należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w Akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Prospekt Emisyjny 9

10 Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu Akcji Emitenta w obrocie giełdowym i płynności obrotu Nie ma żadnej pewności, co do przyszłego kształtowania się ceny Akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego cena transakcji rynkowych może być niższa od ceny emisyjnej Akcji serii D ustalonej w ramach oferty publicznej. Ponadto kurs rynkowy Akcji Spółki może podlegać znaczącym wahaniom w związku z licznymi czynnikami, które nie są uzależnione od Spółki. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający Akcje serii D będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie Struktura akcjonariatu. Możliwość znacznej podaży akcji w obrocie wtórnym Należy zwrócić uwagę na fakt, że jedna osoba fizyczna, tj. Pan Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu posiada znaczącą pozycję w akcjonariacie Emitenta. Na dzień sporządzenia Prospektu Akcje będące w posiadaniu Pana J. Mazgaja stanowią 39,43% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 49,93% głosów na WZA. Osoba ta ma decydujący wpływ na zarządzanie Emitentem i jego dalszy rozwój. Po przeprowadzeniu emisji Akcji serii D w maksymalnej wielkości, tj. 1 mln Akcji, Akcje będące w posiadaniu Pana J. Mazgaja będą stanowiły 30,08% kapitału zakładowego i będą uprawniały do 42,38% głosów na WZA, zatem nadal Pan J. Mazgaj zachowa znaczącą pozycję w Spółce, pozostając największym akcjonariuszem. Pan J. Mazgaj złożył oświadczenie, że w okresie 3 lat nie zamierza sprzedawać posiadanych przez siebie akcji Emitenta. W związku z tym ryzyko ewentualnej podaży akcji ze strony dominującego akcjonariusza Emitenta jest znacznie ograniczone. Ponadto Spółka zamierza przeprowadzić emisję Akcji serii E w liczbie do akcji w ramach programu motywacyjnego dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej Emitenta po cenie nominalnej wynoszącej 1 zł. Program ten ma charakter trzyletni począwszy od 2006 roku, a uczestniczyć w nim będzie nie więcej niż trzynaście osób. Z uwagi na występującą bardzo dużą różnicę pomiędzy cenami emisyjnymi Akcji serii E i D nie można wykluczyć ewentualnej podaży Akcji serii E ze strony ich posiadaczy, nie istnieje bowiem ograniczenie możliwości sprzedaży po przydzieleniu akcji uprawnionym osobom. Należy jednak zwrócić uwagę, że transze Akcji serii E będę uruchamiane w ramach trzyletniego programu motywacyjnego i stanowić będą nie więcej niż 2,32% kapitału zakładowego, zakładając maksymalne wielkości emisji Akcji serii D i E. Pierwsza transza może zostać uruchomiona dopiero w 2006 roku, a ostatnia nie wcześniej niż w 2008 roku. W związku z tym ryzyko ewentualnej podaży akcji ze strony osób biorących udział w programie motywacyjnym nie ma istotnego znaczenia Ryzyko niedopuszczenia Akcji serii D do obrotu giełdowego Dopuszczenie akcji wprowadzanych do obrotu giełdowego wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie Giełdy i uzyskania stosownej zgody Zarządu Giełdy. Emitent zamierza wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji serii D niezwłocznie po zamknięciu Subskrypcji Akcji serii D. W przypadku odmowy dopuszczenia Akcji serii D do obrotu giełdowego, nie będą one mogły być wprowadzone do obrotu giełdowego, co miałoby negatywny wpływ na ich płynność Cofnięcie decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu lub nałożenie kar przez KPWiG W sytuacji gdy spółka publiczna nie dopełnia określonych obowiązków wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi lub wykonuje je nienależycie, KPWiG może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 tys. zł, albo zastosować łącznie wyżej wymienione sankcje Ryzyko zawieszenia notowań W przypadku uznania, że Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW lub wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót akcjami Spółki na okres od jednego do trzech miesięcy Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego Zgodnie z przypadkami opisanymi w 29 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego Ryzyko związane z notowaniem Praw do Akcji serii D Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niedopuszczenia Praw do Akcji (PDA) Serii D do obrotu giełdowego, jak również z charakterem obrotu PDA na rynku giełdowym. Dopuszczenie Praw do Akcji wymaga szczegółowych ustaleń pomiędzy Emitentem, Oferującym, KDPW i GPW. Niedopuszczenie PDA do obrotu giełdowego może oznaczać dla inwestorów brak możliwości zbywania przydzielonych papierów wartościowych do dnia debiutu Akcji Serii D na GPW. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Serii D, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestora oraz Ceny Emisyjnej Akcji serii D. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA będzie wyższa od Ceny Emisyjnej Akcji serii D Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji serii E do skutku Emisja Akcji serii E może nie dojść do skutku w przypadku, jeśli: nie zostanie objęta żadna Obligacja, lub 10 Prospekt Emisyjny

11 nie zostaną spełnione warunki do realizacji Programu Motywacyjnego, lub nie zostanie objęta i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja serii E Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Serii E do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu giełdowego Emitent będzie wprowadzał Akcje Serii E do obrotu giełdowego w sposób sukcesywny, po zakończeniu przyjmowania zapisów w poszczególnych okresach przyjmowania zapisów. Każdorazowo Zarząd Emitenta wystąpi z odpowiednimi wnioskami do KDPW i GPW w celu zarejestrowania i wprowadzenia Akcji Serii E w możliwie krótkim terminie po zakończeniu danego okresu przyjmowania zapisów. Emitent dołoży wszelkich starań, aby wprowadzanie Akcji Serii E do obrotu giełdowego następowało płynnie i bez nieuzasadnionego opóźnienia. Zważywszy na długi okresu trwania subskrypcji i powtarzającą się cyklicznie procedurę, Emitent nie może zagwarantować, że nie wystąpią żadne okoliczności opóźniające płynne wprowadzanie Akcji Serii E do notowań giełdowych Wybrane dane finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych Podstawowe dane finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej przedstawiono w poniższych tabelach. Tabela 1.5. Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. zł) I kw r r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Średnia ważona liczba akcji (szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 1,46* 1,12 0,98 0,53 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,46** 1,12 0,98 0,53 Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 * zysk na akcję zwykłą iloraz sumy zysków (strat) z ostatnich czterech kwartałów (II kw I kw. 2004) i liczby akcji na koniec I kw ** rozwodniony zysk na akcję zwykłą iloraz sumy zysków (strat) z ostatnich czterech kwartałów (II kw I kw. 2004) i średniej ważonej liczby akcji ; Obliczono na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2001, 2002 i 2003 zbadanych przez biegłego rewidenta oraz raportu kwartalnego za I kw Tabela 1.6. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta, skonsolidowane (tys. zł) I kw r r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Średnia ważona liczba akcji (szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 2,09* 1,75 1,29 0,37 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,09** 1,75 1,29 0,37 Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 * zysk na akcję zwykłą iloraz sumy zysków (strat) z ostatnich czterech kwartałów (II kw I kw. 2004) i liczby akcji na koniec I kw ** rozwodniony zysk na akcję zwykłą iloraz sumy zysków (strat) z ostatnich czterech kwartałów (II kw I kw. 2004) i średniej ważonej liczby akcji ; Obliczono na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2001, 2002 i 2003 zbadanych przez biegłego rewidenta oraz raportu kwartalnego za I kw Prospekt Emisyjny 11

12 1.4. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta oraz Grupy Kapitałowej przedstawiono w poniższych tabelach. Tabela 1.7. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta I kw r r r r. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) 11,1%* 8,6% 8,3% 4,9% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 5,3%* 4,0% 3,5% 1,8% Rentowność sprzedaży 3,2% 4,0% 4,4% 4,7% Rentowność działalności operacyjnej 3,1% 3,9% 5,7% 4,6% Rentowność netto 1,5% 2,3% 2,0% 1,1% Stopa wypłaty dywidendy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 104,6% 111,9% 129,3% 160,7% * uwzględniono zysk netto z ostatnich czterech kwartałów (II kw I kw. 2004) ; Obliczono na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2001, 2002 i 2003 zbadanych przez biegłego rewidenta oraz raportu kwartalnego za I kw Tabela 1.8. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta (skonsolidowane) I kw r r r r. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) 15,5% * 14,2% 12,2% 4,0% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 6,2% * 5,2% 4,1% 1,2% Rentowność sprzedaży 2,8% 3,5% 3,3% 3,3% Rentowność działalności operacyjnej 2,7% 3,3% 4,2% 3,1% Rentowność netto 1,6% 2,2% 1,7% 0,5% Stopa wypłaty dywidendy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 149,6% 169,2% 190,8% 238,9% * uwzględniono zysk netto z ostatnich czterech kwartałów (II kw I kw. 2004) ; Obliczono na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2001, 2002 i 2003 zbadanych przez biegłego rewidenta oraz raportu kwartalnego za I kw Zasady wyliczania wskaźników: stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału = stopa zwrotu z aktywów = Rentowność sprzedaż = rentowność działalności operacyjne = rentowność nett = stopa wypłaty dywidendy = wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zysk netto za okres ostatnich 12 miesięcy stan kapitałów własnych na koniec okresu zysk netto za okres ostatnich 12 miesięcy stan aktywów na koniec okresu zysk ze sprzedaży w okresie przychody ze sprzedaży w okresie zysk na działalności w okresie przychody ze sprzedaży w okresie zysk netto w okresie przychody ze sprzedaży w okresie wartość wypłaconej dywidendy w okresie zysk netto w okresie poprzednim stan zobowiązań ogółem na koniec okresu stan kapitałów własnych na koniec okresu 1.5. Rating przyznany Emitentowi i emitowanym przez niego papierom wartościowym Papierom wartościowym emitowanym przez nie został przyznany oficjalny rating, o którym Emitentowi byłoby wiadomo Cele emisji Cele emisji Akcji serii D Celem emisji Akcji serii D jest pozyskanie środków na przeprowadzenie programu inwestycyjnego o wartości 108 mln zł polegającego na otwarciu nowych dziesięciu obiektów handlowych w najbliższych trzech latach. Inwestycje te wzmocnią kapitałowo i rynkowo pozycję Spółki. 12 Prospekt Emisyjny

13 Planowana przez Emitenta wielkość wpływów z emisji do Akcji serii D powinna wynieść około 35 mln zł. Całość pozyskanych środków z emisji Akcji serii D zostanie przeznaczona na inwestycje związane z uruchamianiem nowych obiektów handlowych w ramach jednolitej sieci oferującej artykuły konsumpcyjne. Planuje się, że realizacja celu emisji Akcji serii D, jakim jest uruchomienie 10 nowych obiektów handlowych w najbliższych trzech latach, nastąpi poprzez: 1. Realizację pięciu obiektów handlowych jako inwestycje własne Emitenta. Planowane wydatki inwestycyjne związane z zakupem stosownych nieruchomości, budową i wyposażeniem obiektów tego typu wyniosą 82 mln zł. 2. Najem pięciu powierzchni obiektów handlowych od innych podmiotów gospodarczych, które posiadają tego typu powierzchnie bądź realizują je pod wynajem. Planowane wydatki inwestycyjne związane z adaptacją i wyposażeniem obiektów tego typu wyniosą 26 mln zł. Emitent zakłada również alternatywny sposób uruchomienia nowych obiektów handlowych poprzez przejęcie innego podmiotu, który posiada już funkcjonujące obiekty handlowe na rynku i włączenie tych obiektów do własnej sieci handlowej. Przy czym na ewentualną inwestycję kapitałową związaną z przejęciem tego typu podmiotu Emitent przeznaczyłby nie więcej niż 30% środków pozyskanych z emisji akcji serii D. Ostateczny sposób otwarcia nowych 10 obiektów handlowych będzie więc zależny od sytuacji i możliwości rynkowych oraz atrakcyjności obiektów w poszczególnych lokalizacjach. Przewidywany harmonogram otwierania nowych obiektów handlowych i wykorzystania środków z emisji Akcji serii D przedstawia się następująco: Przewidywany harmonogram wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii D w poszczególnych latach, określony w procentach wykorzystania środków z emisji * Zakładana ilość otwieranych nowych obiektów handlowych w poszczególnych latach Przewidywane wydatki inwestycyjne Emitenta w poszczególnych latach Przewidywana łączna ilość funkcjonujących obiektów typu ALMA na koniec poszczególnych okresów 2004 rok 2005 rok 2006 rok RAZEM 20-30% 50-60% Pozostałe 100% środków z emisji obiektów 23,5 mln zł mln zł 30-34,5 mln zł około 108 mln zł * harmonogram wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii D w poszczególnych latach w ramach realizacji celu emisji może ulegać zmianie, o ile nie są to zmiany istotne. Decyzja o istotnej zmianie harmonogramu wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii D wymaga stosownej uchwały Zarząd Emitenta Kwoty i źródła dodatkowych funduszy koniecznych do zrealizowania celów, dla których wpływy z emisji są niewystarczające Niezależnie od wpływów z emisji Akcji serii D Emitent pozyska dodatkowe kwoty w wysokości od 70 do 80 mln zł konieczne do realizacji celu, jakim jest otwarcie 10 nowych obiektów handlowych w najbliższych 3 latach. Źródłami dodatkowych funduszy oprócz emisji akcji serii D będą: środki własne ze sprzedaży części nieruchomości spółki, które nie są związane ze strategią jej rozwoju, w tym na rzecz Castorama Polska Sp. z o.o. za kwotę 31 mln zł netto, kapitały obce w postaci kredytów inwestycyjnych długoterminowych i średnioterminowych oraz leasing w łącznej kwocie od 40 do 50 mln zł. Przy czym ostateczna kwota kapitałów obcych zależeć będzie od kwoty środków finansowych pozyskanych w drodze publicznej subskrypcji Akcji serii D oraz przyszłych zysków Emitenta, które będą przeznaczone na cele inwestycyjne Zadłużenie, które będzie spłacone, gdy co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczonych na spłatę zadłużenia Emitent nie przewiduje przeznaczenia wpływów z emisji Akcji serii D na spłatę zadłużenia Opis istotnych postanowień umowy nabycia składników majątkowych, jeżeli co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczonych na ich nabycie, na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych przez Emitenta Emitent nie posiada umowy nabycia składników majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych, które miałyby być finansowane wpływami z emisji Akcji serii D Podmiot powiązany z Emitentem oraz czynniki mające wpływ na cenę nabycia składników majątkowych, jeżeli środki z emisji są przeznaczone na ich nabycie od tego podmiotu Środki z emisji Akcji serii D nie są przeznaczone na nabycie składników majątkowych od podmiotu powiązanego. Prospekt Emisyjny 13

14 Plany Emitenta odnośnie wykorzystania wpływów z emisji w okresie do rozpoczęcia realizacji celów emisji Do momentu realizacji celów emisji wpływy z emisji Akcji serii D będą inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe (np. obligacje skarbowe, bony skarbowe, itp.) oraz deponowane na lokatach bankowych do momentu konieczności ich uruchamiania w związku z realizacją poszczególnych etapów inwestycji w ramach celu emisji akcji Opis stanu przygotowania Emitenta do realizacji celów emisji Akcji Emitent zapewnia, że jest w pełni przygotowany do realizacji celów emisji Akcji serii D. Budżet Spółki na 2004 rok uwzględnia założenia ekonomiczne wynikające z realizacji przyjętej strategii rozwoju w najbliższych trzech latach. Realizowane są już inwestycje o nazwie ALMA Delikatesy w Krakowie i ALMA Supermarket w Nowym Targu oraz przygotowywane są projekty i dokumentacja dla obiektu ALMA Supermarket w Dębicy i Rybniku. ALMA Supermarket w Nowym Targu zostanie otwarty pod koniec 2004 roku, natomiast ALMA Delikatesy w Galerii Kazimierz w Krakowie na przełomie marca i kwietnia 2005 roku. Planuje się, że realizacja budowy i otwarcie obiektu ALMA Supermarket w Dębicy i Rybniku nastąpi w 2005 roku. Ponadto Emitent prowadzi aktywną działalność w zakresie przygotowania kolejnych projektów inwestycyjnych związanych z realizacją przyjętej strategii rozwoju w najbliższych trzech latach. Podpisana umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości w Krakowie na rzecz Castorama Polska Sp. z o.o., które to nieruchomości nie są związane bezpośrednio z rozwojem Emitenta, pozwoliła pozyskać środki finansowe zapewniające bieżące płynne finansowanie realizacji celów emisji Wskazanie, czy wpływy uzyskane z emisji papierów wartościowych, z wyjątkiem dłużnych krótkoterminowych papierów wartościowych, w okresie ostatnich 5 lat zostały wykorzystane zgodnie z założonymi celami oraz wskazanie zakresu, w jakim zrealizowano cele emisji W okresie ostatnich 5 lat Emitent nie uzyskał wpływów z emisji papierów wartościowych. Stopień realizacji założonych celów emisji Akcji istniejących Tabela 1.9. Wartość emisji Akcji serii A, B, C (zł) Seria Akcji Liczba akcji Łączna wartość nominalna Łączne wpływy z emisji akcji Seria A Seria B Seria C (objęte w wyniku zamiany obligacji zamiennych serii A) Akcje serii A (akcje założycielskie) są akcjami imiennymi. Z tytułu emisji Akcji serii A do Spółki nie wpłynęły żadne środki pieniężne. Wpływy z transakcji sprzedaży Akcji serii A otrzymał Skarb Państwa. Do akcji serii A przywiązane są następujące uprawnienia: każda akcja serii A daje prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, każda akcja serii A daje prawo pierwszeństwa jej spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki, dodatkowo każda akcja serii A uczestniczy w podziale połowy majątku Spółki pozostałego ewentualnie po opłaceniu wszystkich akcji, druga połowa tej nadwyżki dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkie akcje (w tym Akcje serii A). Celem emisji Akcji serii B było sfinansowanie budowy supermarketu w Krakowie przy ulicy Pilotów 6. Cel ten został w pełni zrealizowany. Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane w celu zamiany obligacji na okaziciela serii A na te akcje. Emisja obligacji miała na celu pozyskanie środków na budowę supermarketu w Tarnowie i innych inwestycji Emitenta. Cel emisji Akcji zwykłych na okaziciela serii C został zrealizowany poprzez zamianę 30 obligacji serii A na te akcje. Natomiast emisja obligacji na okaziciela serii A została w pełni zrealizowana. Przy czym w związku z koniecznością wykupu pozostałych obligacji serii A, które nie zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela serii C, Emitent kontynuował finansowanie supermarketu w Tarnowie i innych inwestycji przy wykorzystaniu kredytów bankowych Cele emisji Akcji serii E Celem emisji Akcji serii E jest realizacja uchwały WZA nr 37/05/04 z dnia 6 maja 2004 roku wprowadzającej program motywacyjny dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Emisja Akcji serii E skierowana zostanie do obligatariuszy posiadających Obligacje z prawem pierwszeństwa. Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa będzie uzależnione od posiadania statusu Osoby Uprawnionej w rozumieniu programu motywacyjnego oraz od spełnienia pozostałych przesłanek określonych w ww. uchwale. Obejmowanie Akcji serii E w wykonaniu prawa pierwszeństwa będzie dokonywane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze pisemnych oświadczeń Obligatariuszy składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Oświadczenia o objęciu Akcji serii E mogą być składane przez Obligatariuszy w terminie do dnia 28 listopada 2008 roku, zgodnie z warunkami emisji obligacji. 14 Prospekt Emisyjny

15 Nabycie Akcji serii E przez Obligatariuszy ma na celu związanie ich z Emitentem jako osób szczególnie istotnych dla dalszego rozwoju Emitenta. W programie motywacyjnym uczestniczyć będzie nie więcej niż trzynaście Osób Uprawnionych. Lista Osób Uprawnionych została ustalona przez Prezesa Zarządu Emitenta. Zasady obejmowania Obligacji przez te osoby będą ściśle powiązane z jednej strony z wynikami ekonomicznymi Emitenta a z drugiej strony ze wzrostem średniej ceny akcji Emitenta w danym okresie na podstawie notowań akcji Emitenta, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W przypadku pełnej realizacji programu motywacyjnego oraz zakładanej maksymalnej emisji Akcji serii D, Akcje serii E stanowić będą 2,32% kapitału zakładowego Emitenta. Szacowane wpływy z emisji Akcji serii E wyniosą do 100 tys. zł i zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta Zmiana celu emisji Akcji serii D Emitent nie planuje zmiany celu emisji Akcji serii D. Celem emisji Akcji serii D jest pozyskanie środków na przeprowadzenie programu inwestycyjnego polegającego na otwarciu nowych dziesięciu obiektów handlowych w najbliższych trzech latach. Inwestycje te wzmocnią kapitałowo i rynkowo pozycję Emitenta. Pozyskane środki z emisji Akcji serii D zostaną przeznaczone na inwestycje związane z uruchamianiem obiektów handlowych w ramach jednolitej sieci oferującej artykuły konsumpcyjne. Zmianie mogą podlegać działania Spółki określone w ramach przyjętej strategii jej rozwoju w razie zmiany warunków rynkowych lub prawnych uniemożliwiających realizację przyjętego celu emisji Akcji serii D, aby zrealizować w jak najszerszym zakresie cel tej emisji akcji. Zmianie może ulec także okres realizacji celu emisji Akcji serii D i harmonogram wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii D w poszczególnych latach. Przy czym okresem realizacji celu emisji Akcji serii D są trzy najbliższe lata kończące się na roku Natomiast harmonogram wykorzystania środków pochodzących z emisji Akcji serii D w poszczególnych latach jest określony w procentach wykorzystania środków z emisji Akcji serii D w poszczególnych latach zgodnie z przewidywanym harmonogramem otwierania nowych obiektów handlowych i wykorzystania środków z emisji Akcji serii D zawartym w Rozdziale Prospektu Emisyjnego Akcji. Organem uprawnionym do ewentualnej zmiany zakresu i/lub przedłużenia okresu realizowania celu emisji Akcji serii D jest Zarząd Emitenta po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby Zarząd Emitenta mógł podjąć decyzję o zmianie zakresu i/lub okresu realizowania celu emisji Akcji serii D mogą wynikać z warunków rynkowych lub prawnych uniemożliwiających realizację celu emisji Akcji serii D i muszą być szczegółowo umotywowane. Decyzję o istotnej zmianie harmonogramu wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii D w poszczególnych latach może podjąć w trybie uchwały Zarząd Emitenta. Decyzję o zmianie zakresu i/lub okresu realizowania celu emisji Akcji serii D może podjąć w trybie uchwały Zarząd Emitenta po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta wyrażonej w trybie uchwały. Zmiany zakresu i/lub okresu realizowania celu emisji Akcji serii D, a także istotna zmiana harmonogramu wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii D w poszczególnych latach, będą podawane do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Zmiana celu emisji Akcji serii E Emitent nie planuje zmiany celów emisji akcji serii E. Strategicznym celem emisji akcji serii E jest zapewnienie Obligatariuszom posiadającym obligacje z prawem pierwszeństwa nabyte w ramach realizacja przez Spółkę trzyletniego programu motywacyjnego, przysługującego im prawa subskrybowania i objęcia Akcji serii E. Prawo to zostało określone uchwałą WZA poprzez umożliwienie osobom uprawnionym obejmowania obligacji i umożliwienie tym osobom prawa obejmowania Akcji serii E w drodze publicznej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru. Zmiana celu emisji akcji serii E wymaga więc zmiany stosownych uchwał, co mogłoby implikować negatywne konsekwencje prawne. Ponadto wszelkie zmiany zasad subskrypcji akcji serii E, zgodnie z art. 81 ust. 4a Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, wymagają zgody KPWiG Podstawowe czynniki mające wpływ na cenę emisyjną Akcji serii D Zgodnie z Uchwałą nr 34/05/04 ZWZ z dnia 6 maja 2004 roku zmienioną Uchwałą nr 7/07/04 z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie emisji Akcji serii D Zarząd został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji serii D Zarząd uwzględni m.in. następujące czynniki: wycenę akcji Spółki, uwzględniającą bieżące wyniki finansowe Spółki; poziom cen akcji spółek notowanych na GPW, w tym przede wszystkim spółek działających w tym samym sektorze co Emitent; uwzględniony będzie również poziom cen akcji porównywalnych z Emitentem spółek, notowanych na zagranicznych giełdach; bieżącą i przewidywaną koniunkturę na rynku kapitałowym; czynniki ryzyka i inne informacje dotyczące działalności Emitenta zamieszczone w Prospekcie. Prospekt Emisyjny 15

16 Przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji serii D Zarząd weźmie pod uwagę informacje uzyskane podczas budowy Księgi Popytu. Zgodnie z pkt Rozdziału III cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta, przy uwzględnieniu rekomendacji Oferującego, na podstawie wyników budowy Księgi Popytu Podstawowe czynniki mające wpływ na cenę emisyjną Akcji serii E Zgodnie z Uchwałą nr 37/05/04 ZWZ z dnia 6 maja 2004 roku, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokona się poprzez emisję Akcji serii E. Cena emisyjna Akcji serii E będzie równa wartości nominalnej Akcji i wyniesie 1 zł (jeden złoty). W związku z tym, że cena emisyjna Akcji serii E została ustalona na 1 zł (jeden złoty) przez ZWZ w dniu 6 maja 2004 roku, nie podaje się czynników mających wpływ na cenę emisyjną Akcji serii E Stopień obniżenia wartości księgowej na jedną akcję dla nowych nabywców Tabela Stopień obniżenia wartości księgowej na jedną akcję dla nowych nabywców przy założeniu, że objętych zostanie Akcji serii D Cena emisyjna 1 akcji Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją (na dzień r.) 13,21 zł Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję serii D Tabela Stopień obniżenia wartości księgowej na jedną akcję dla nowych nabywców przy założeniu, że objętych zostanie Akcji serii E Cena emisyjna 1 akcji serii E 1,00 zł Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją (na dzień r.) 13,21 zł Obniżenie wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji 0,37 zł Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) 12,84 zł Wzrost wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję serii E 11,84 zł Tabela Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy Nabyte Akcje Łączny wkład pieniężny Średnia cena do kapitału Spółki zapłacona za liczba procent wartość w zł procent 1 Akcję (w zł) Dotychczasowi akcjonariusze (Akcje Serii A-C) ,52% Akcje Serii A ,90% Akcje Serii B ,83% ,53 Akcje Serii C ,79% ,00 Nowi nabywcy (Akcje Serii D) ,16% Nowi nabywcy (Akcje Serii E) ,32% ,00 Razem (Akcje Serii A-E) ,00% Łączna wartość wkładów pieniężnych wniesionych przez akcjonariuszy wynosi ,00 zł i odpowiada sumie środków pieniężnych wniesionych przy emisjach Akcji serii B i C. W przypadku Akcji serii B podano średnią ważoną cenę emisyjną uwzględniającą cenę emisyjną akcji objętych w ramach prawa poboru wynoszącą 4,5 zł oraz akcji objętych w ofercie publicznej po cenie 8 zł. Podane liczby akcji serii B oraz ceny uwzględniają split w stosunku 10:1. Na Akcje serii A składa się akcji imiennych założycielskich. Zostały objęte w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i następnie w większości zbyte przez Skarb Państwa Dane finansowe dotyczące wartości księgowej i zobowiązań Emitenta Na dzień 31 maja 2004 roku wartość księgowa Emitenta wyniosła tys. złotych, zaś wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania tys. złotych. 16 Prospekt Emisyjny

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ V Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ V Oceny i perspektywy rozwoju a 5.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi a i Grupy Kapitałowej 5.1.1. Podstawa ocen Podstawą oceny zarządzania zasobami finansowymi a i Grupy Kapitałowej były

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3 ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 roku Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (d. Electus Hipoteczny S.A.)

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (d. Electus Hipoteczny S.A.) Aneks nr 1 z dnia 22 grudnia 2010 roku do prospektu emisyjnego spółki Polski Fundusz Hipoteczny z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2010 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ II - CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ II - CZYNNIKI RYZYKA 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 1.1. Uzależnienie od rozwoju nowych kanałów dystrybucji Emitent zamierza realizować strategię wzrostu w dużej części zależną

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok 1 I. Wprowadzenie Spółka Molmedica S.A. (dawniej Mostostal Wrocław S.A.) zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna zwołane na dzień 16 marca 2015 r.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna zwołane na dzień 16 marca 2015 r. Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 marca 2015 r. Uchwała Nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo