AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia"

Transkrypt

1 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, Kraków

2 Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność Punktu Kontaktowego Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki AR Wydawca: Biuro Programów Międzynarodowych Biuro Informacji i Promocji Akademii Rolniczej w Krakowie

3 SPIS TREŚCI Krótko o Uczelni Wydziały Akademii Rolniczej Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Leśny Wydział Ogrodniczy Wydział Agroinżynierii Wydział Technologii Żywności Inne jednostki Akademii Rolniczej Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Centrum Kształcenia Ustawicznego Leśny Zakład Doświadczalny Biuro Programów Międzynarodowych Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego Oferta Studiów Podyplomowych

4 4

5 5 mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce drugie, uaktualnione wydanie przewodnika z ofertą Akademii Rolniczej w Krakowie. Zawiera ono informacje dotyczące zakresu prowadzonych badań, działalności edukacyjnej, szkoleń, wykładów, konsultacji, analiz, doradztwa, usług i oferowanych technologii. Z przewodnika dowiecie się Państwo o możliwościach i potencjale naukowym katedr, zakładów i innych jednostek Uczelni. Akademia Rolnicza w Krakowie to nowoczesna i otwarta na potrzeby regionu uczelnia, która angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia służące nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorstwami, jako partnerami do realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych lub edukacyjnych. Mamy nadzieję, że informacje, które przekazujemy okażą się interesujące i ułatwią nawiązanie kontaktów oraz rozwinięcie przyszłej współpracy. Prof. dr hab. Krystyna Koziec Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Kraków 2008 r.

6 6 Krótko o Uczelni Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest jedną z najstarszych w Polsce i jedyną w naszym regionie uczelnią wyższą o takim profilu działalności edukacyjno-badawczej. Akademia Rolnicza jest uczelnią z długą historią i bogatą tradycją, mającą swój początek na Uniwersytecie Jagiellońskim. W krakowskiej Akademii Rolniczej na 7 wydziałach i Biotechnologii Studiach Międzywydziałowych studiuje dzisiaj ponad 13 tys. studentów. Uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności, kształci w oparciu o nowoczesne programy studiów. Prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia (inżynierskie/licencjackie, magisterskie, doktoranckie) oraz studia podyplomowe. Akademia Rolnicza zatrudnia ponad 740 nauczycieli akademickich, w tym 220 samodzielnych pracowników naukowych. Badania naukowe koncentrują się na pięciu kluczowych dla obszaru Małopolski dziedzinach: Biotechnologia w produkcji zdrowej żywności Odnawialne źródła energii Ochrona środowiska i rozwój rolnictwa w regionach górskich Bioróżnorodność Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Uczelnia posiada nowoczesne i dobrze wyposażone obiekty dydaktyczne oraz laboratoria z nowoczesną aparaturą badawczą. W 34 stacjach i zakładach doświadczalnych, prowadzone są badania naukowe, zajęcia dydaktyczne oraz praktyki dla studentów.

7 WYDZIAŁY AKADEMII ROLNICZEJ

8

9 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 9 Katedra Agrobiznesu Katedra Chemii Katedra Chemii Rolnej Katedra Ekonomii Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Katedra Fizjologii Roślin Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Katedra Łąkarstwa Katedra Mikrobiologii Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Katedra Rolnictwa Światowego i Doradztwa Katedra Socjologii i Rozwoju Wsi Katedra Statystyki Matematycznej Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Zakład Fizyki

10 10 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY KATEDRA AGROBIZNESU al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Marketing produktów rolniczych i bankowych Bankowość Ekonomika gałęzi produkcji Badania rynkowe Agroturystyka Ubezpieczenia Przedsiębiorczość Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Ekonomika przemysłu rolno-spożywczego Przedmioty nauczania Marketing Badania i analiza rynku Zarządzanie strategiczne Zarządzanie produkcją Bankowość i finanse Zarządzanie kadrami Ekonomika produkcji roślinnej i zwierzęcej Agroturystyka Ubezpieczenia społeczne Przedsiębiorczość w agrobiznesie Kursy, szkolenia, wykł ady Zarządzanie marketingowe Zakładanie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej Opłacalność i dochodowość produktów rolniczych Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) W zakresie jak przedstawiony powyżej

11 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 11 KATEDRA CHEMII ul. Balicka 122, Kraków tel faks: Profil badawczy Chemia azaheterocykli, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w optoelektronice i medycynie Fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i enzymatyczne modyfikacje polisacharydów do celów spożywczych i niespożywczych Nanotechnologia: nanorurki węglowe, proteinowe i polisacharydowe oraz kropki kwantowe na użytek technologii żywności, optoelektroniki i diagnostyki Przedmioty nauczania Chemia ogólna Chemia nieorganiczna Chemia organiczna Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Polimery biodegradowalne Dydaktyka chemii w każdym zakresie Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Derywatyzacja i oczyszczanie nanorurek węglowych Polisacharydowe folie fluoryzujące Nanoskrobia Hydrofilowe i hydrofobowe luminofory Patenty, certyfikaty P. Tomasik, M. Fiedorowicz, G. Chaczatrian, T. Białopiotrowicz, Foils for healing wounds. Polish Patent P (2002) P. Tomasik, H. Staroszczyk, H. Wilk, Plasticizer for hydraulic binders. Pol. Pat., P (2004) C. Schilling, P. Tomasik, D.S. Karpovich, Biodegradable plastics form agricultural waste. US Pat. Appl. (2004)

12 12 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY C.H. Schilling, P. Tomasik, M. Sikora, Lower saccharide nanometric materials and methods, US Patent 6,761,761 (2004) J. Szymonska, P. Tomasik, Novel method of preparation of nanostarch, Pol. Patent, appl. P (2006) M. Fiedorowicz, A. Molenda-Konieczny, G. Khachatryan, P. Tomasik, Light stimulated enzymatic reactions of polysaccharides, Pol. Patent, appl. P (2006) KATEDRA CHEMII ROLNEJ al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Nawożenie a jakość plonów Ocena jakości płodów rolnych, pasz i żywności Sposoby ograniczania fitoprzyswajalności metali ciężkich z gleb skażonych Skutki nawożenia w długotrwałych doświadczeniach statycznych Rolnicza utylizacja odpadów przemysłowych i komunalnych badania nad możliwością ich przyrodniczego wykorzystania Nowe nawozy S ł owa kluczowe: nawożenie, ochrona środowiska, jakość gleb, jakość wód, azotany, metale ciężkie, WWA, skład chemiczny materiału biologicznego Przedmioty nauczania Ocena żyzności gleby i jej zmian na skutek degradacji Chemia rolna Chemia rolna i środowiskowa Gospodarowanie w strefach ekologicznego zagrożenia Standardy ekologiczne UE w przemyśle rolno-spożywczym Toksykologia Technika i technologia nawożenia

13 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 13 Ekologiczne aspekty nawożenia Nawożenie a jakość plonów Podstawy monitoringu środowiska Ochrona środowiska Zagrożenia cywilizacyjne środowiska i zrównoważony rozwój Biogeochemia wybranych pierwiastków Gospodarowanie odpadami Recykling Analiza instrumentalna Kursy, szkolenia, wykł ady Technika i technologia nawożenia roślin przemysłowych i specjalnych Porównanie jakości gleb i produktów roślinnych z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych Doradztwo nawozowe Wdrażanie zasad kodeksu dobrej praktyki rolniczej Gospodarowanie w środowisku zdegradowanym i chronionym Analiza i ocena gleb w przyswajalne składniki Ocena stanu zakwaszenia i określenie potrzeb wapnowania Określenie zawartości metali ciężkich w glebach Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych Ocena jakości osadów dennych rzecznych oraz z naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych Wielkość strat gleby i składników pokarmowych na skutek erozji wodnej Monitoring zanieczyszczenia gleb i roślin substancjami szkodliwymi i potencjalnie toksycznymi Ocena wpływu substancji szkodliwych na plonowanie i jakość produktów roślinnych, Ocena możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych Ocena jakości gleb i produktów roślinnych z gospodarstw ekologicznych Ocena nowych nawozów w aspekcie ich działania plonotwórczego i wpływu na jakość roślin

14 14 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych i popiołów paleniskowych oraz mieszanin osadowo-popiołowych do biologicznej rekultywacji składowisk przemysłowych unieruchomiających metale ciężkie w podłożu, a tym samym ograniczających migrację tych pierwiastków do wód podziemnych i do części nadziemnych roślin wytypowanych do rekultywacji biologicznej Doradztwo nawozowe, opracowywanie planów nawożenia Patenty, certyfikaty Prof. dr hab. Czesława Jasiewicz Certyfikat nr 587/E/07 Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001:2004; członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Zespole Ochrony Zdrowia i Środowiska KATEDRA EKONOMII al. Mickiewicza 21, Kraków tel /52 faks: Profil badawczy Przemiany strukturalne polskiego rolnictwa w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej Rozwój lokalny i regionalny Regionalne zróżnicowanie usług produkcyjnych w rolnictwie w aspekcie modernizacji i przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości środkami krajowymi i unijnymi S ł owa kluczowe: ekonomia, agrobiznes, przedsiębiorczość, usługi produkcyjne w rolnictwie, małe i średnie przedsiębiorstwa

15 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 15 Przedmioty nauczania Ekonomia (mikroekonomia, makroekonomia) Ekonomika usług Podstawy ekonomii biznesu Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój Ekonomika ochrony środowiska Teoria gospodarki rynkowej Rynek giełdowy Kursy, szkolenia, wykł ady Wprowadzenie do teorii gospodarki rynkowej Uwarunkowania konkurencyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach Ekonomiczne i społeczne aspekty strategii zrównoważonego rozwoju w Polsce i w krajach UE Giełdy towarowe i kapitałowe Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym Teoretyczne i aplikacyjne aspekty rozwiązań modelowych usług produkcyjnych w gospodarstwach rodzinnych KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Samorządność gospodarcza i terytorialna (spółdzielczość wiejska i samorządy gmin)

16 16 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Gospodarowanie na obszarach problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich Ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarstw ekonomicznie słabych w Małopolsce Zarządzanie agrobiznesem S ł owa kluczowe: obszary górskie, samorządność terytorialna i gospodarcza, gospodarstwa rolne, agrobiznes Przedmioty nauczania Zarządzanie Podstawy zarządzania Zachowania organizacyjne Nauka o organizacji Rachunkowość Spółdzielczość wiejska Samorządność gospodarcza i terytorialna Inwestycje w agrobiznesie Ekonomika ochrony środowiska Teoria i praktyka integracji europejskiej Metody organizacji i zarządzania Ekonomika rolnictwa Problematyka prawna i ekonomiczna w ochronie środowiska Zarządzanie marketingowe w agrobiznesie Metody organizacji i zarządzania Inwestycje w agrobiznesie Rachunkowość zarządcza Ekonomiczne problemy gospodarki górskiej Biznesplan w gospodarstwie rolnym Nauka o organizacji i zarządzaniu Ekonomika i organizacja rolnictwa Rachunkowość Gospodarka górska Kursy, szkolenia, wykł ady Implementacja i procedowanie WPR Zespołowe formy organizacji produkcji

17 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 17 Rynki rolnych Samorządność terytorialnej Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Wspierania wsi i rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej Doradztwo finansowe dla gospodarstw i pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych (biznesplany) Analiz i doradztwa w zakresie zarządzania funduszami lokalnymi Wyceny nieruchomości rolnych Rachunkowości gospodarstw rolnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Katedra prowadzi doradztwo i upowszechnianie w zakresie: Modyfikacji WPR Programów regionalnych dla agrobiznesu małopolski Patenty, certyfikaty Uprawnienia pracowników w zakresie: Wyceny nieruchomości Rachunkowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw Szkoleń rolnośrodowiskowych Zarządzanie agrobiznesem KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN ul. Podłużna 3, Kraków tel faks: Profil badawczy Ekologiczno-fizjologiczne czynniki produktywności roślin uprawnych Fizjologiczne podstawy wrażliwości roślin uprawnych na niskie temperatury oraz na stres wodny

18 18 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Fizjologia rozwoju generatywnego roślin uprawnych Stres oksydacyjny w roślinach uprawnych pod wpływem różnych czynników środowiskowych S ł owa kluczowe: produktywność roślin, mrozoodporność roślin, zimotrwałość roślin, hartowanie roślin na mróz, stresy abiotyczne w roślinach, stresy biotyczne w roślinach, rozwój generatywny roślin Przedmioty nauczania Fizjologia roślin Biochemia roślin Ekofizjologiczne podstawy produktywności roślin Molekularne podstawy fizjologii roślin Fizjologia stresowych reakcji roślin Fizjologia patogenezy w roślinach Biochemia środowiskowa Fitotronika Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Odporność roślin na stresowe czynniki środowiska Analizy ekspresji genów z wykorzystaniem techniki Real-Time PCR KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Geochemia, geneza i klasyfikacja gleb (rozpatrywanie związków pomiędzy podłożem skalnym a właściwościami gleb i opracowywanie kryteriów klasyfikacji typologicznej gleb) Kartografia gleb (sporządzanie map gleb obszarów chronionych) Degradacja i ochrona gleb, szczególnie w terenach górskich (badania inwentaryzacyjne nad zawartością składników toksycznych

19 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 19 w glebach zarówno obszarów chronionych, jak i terenów miejskich i zniszczonych przez przemysł oraz badania nad efektami remediacji tych gleb) Siedliskoznawstwo i ekologia gleb (określanie wzajemnych relacji między roślinnością i glebą oraz szacowanie aktywności biologicznej gleb i ich bioróżnorodności) Fizyka gleb (badania dotyczą wpływu procesów pedogenetycznych i morfogenetycznych na kształtowanie właściwości retencyjnych, wodno-powietrznych, infiltracyjnych i zwięzłości gleb) Mikromorfologia gleb (zastosowanie metod mikromorfologicznych w badaniach właściwości fizycznych rodzajów makro- i mikrostruktury gleb w celu udokumentowania procesów glebotwórczych i biologicznych gleb) S ł owa kluczowe: gleby górskie, geochemia gleb, typologia gleb, mapy gleb, parki narodowe, metale ciężkie, siarka, aktywność biologiczna gleb, właściwości retencyjne, mikromorfologia Przedmioty nauczania Geneza, właściwości, degradacji, ochrony i rekultywacji gleb oraz z geologii i geomorfologii, jak i problemy ochrony przyrody oraz gospodarowania na obszarach chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Rola gleb w funkcjonowaniu różnych ekosystemów oraz kształtowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo Ekopedologia Ochrona i rekultywacja gleb Ochrona przyrody Gospodarowanie na obszarach chronionych Ochrona gleb ekosystemów górskich Geologia regionalna Polski i świata Gleby górskie Zasoby gleb świata Gleby organiczne Ochrona gleb i wód Problemy ochrony ekotonów słodkowodnych

20 20 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Kursy, szkolenia, wykł ady Aktualny stan, zagrożenia (zanieczyszczenie, erozja) i ochrona gleb górskich (właściwe sposoby użytkowania, ochrona) Zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources i Soil Taxonomy Gleby siedlisk chronionych Wielofunkcyjna rola gleby omówienie roli gleb, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji pozaprodukcyjnych Gospodarka rolna na obszarach chronionych Obszary chronione a zrównoważony rozwój terenów wiejskich Gleby ekosystemów mokradłowych charakterystyka, rola w środowisku, ochrona Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Gleboznawcze prace kartograficzne Ekspertyzy glebowo-siedliskowe Ekspertyzy i oceny warunków glebowych Wykonanie monolitów glebowych Oceny przydatności i wartości użytkowej gleb w polu KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA ul. Łobzowska 24, Kraków tel faks: Profil badawczy Badania struktury kariotypu i chromosomów płci u wybranych roślin użytkowych Cytogenetyczne i molekularne badania bioróżnorodności traw z rodzaju Bromus i Phleum Indukcja in vitro organogenezy oraz embriogenezy somatycznej i gametycznej u roślin jednoliściennych Badanie efektu sterylizacji pyłku pszenżyta w obcych cytoplazmach

21 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 21 Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach odporności zbóż na wybrane patogeny fakultatywne Zastosowanie metod molekularnych do identyfikacji genów odporności na porastanie u zbóż oraz poszukiwanie związku pomiędzy bezpośrednią oceną porastania a markerami molekularnymi Określenie czynników warunkujących osypywanie nasion u traw Badania długowieczności nagich i oplewionych ziarniaków owsa S ł owa kluczowe: cytogenetyka traw, hodowla odpornościowa i heterozyjna, nasiennictwo traw i zbóż, kultury in vitro roślin jednoliściennych Przedmioty nauczania Hodowla roślin Nasiennictwo Doświadczalnictwo Techniki molekularne Kultury in vitro Cytogenetyka Botanika ogólna Biologia komórki Embriologia roślin Genetyka Techniki informatyczne w badaniach rolniczych Kursy, szkolenia, wykł ady Podyplomowe studium w zakresie hodowli roślin Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Indukcja embriogenezy, androgenezy i mikrorozmnażania u zbóż Ocena dystansu genetycznego materiałów hodowlanych z zastosowaniem markerów molekularnych (RAPD, AFLP, mikrosatelity) Ocena zróżnicowania materiałów hodowlanych z zastosowaniem markerów molekularnych Analizy sekwencjonowania fragmentów DNA z zastosowaniem automatycznego sekwenatora DNA

22 22 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY KATEDRA ŁĄKARSTWA al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Optymalizacja produkcji pasz na użytkach zielonych (nawożenie mineralne, organiczne i wykorzystanie roślin motylkowatych) Ocena wpływu różnych zbiorowisk górskich na kształtowanie się ilościowe i jakościowe zasobów wodnych (ocena zbiorowisk trawiastych różnie użytkowanych, gruntów ornych oraz lasu na ilość i jakość wód opadowych i przemieszczających się przez profil glebowy) Optymalizacja produkcji nasiennej ważniejszych gatunków traw (nawożenie, rozstawa rzędów, wykorzystanie mikroelementów, technologie zbioru) Przedmioty nauczania Morfologia oraz wartość gospodarcza ważniejszych gatunków traw Geneza powstawania użytków zielonych, ich rozmieszczenie w Polsce i na świecie Fizjologia plonowania roślinności trawiastej Funkcja paszowa i ekologiczna użytków zielonych Zasady zakładania i pielęgnacji użytków zielonych Kursy, szkolenia, wykł ady Zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki na użytkach zielonych (sposoby nawożenia, użytkowania) Sposoby zakładania różnego typu trawników i ich pielęgnacja Znaczenie zbiorowisk trawiastych w ochronie środowiska przyrodniczego Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) W zakresie jak przedstawiony powyżej

23 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 23 Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Opracowanie zasad użytkowania górskich użytków zielonych z punktu widzenia ich roli w ochronie środowiska przyrodniczego, szczególnie wodochronne i przeciwerozyjne KATEDRA MIKROBIOLOGII al. Mickiewicza 24-28, Kraków tel faks: Profil badawczy Mikrobiologia środowisk naturalnych Udział czynnika mikrobiologicznego w podnoszeniu żyzności biologicznej ekosystemów polowych i trawiastych Aktywność biologiczna różnych środowisk glebowych Ocena stanu sanitarno-higienicznego różnych produktów oraz stanu środowiska, w tym obiektów komunalnych (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków) Substancje biologicznie czynne produkowane przez drobnoustroje (antybiotyki, mykotoksyny, enzymy, kwasy organiczne) Biodegradacja i biodeterioracja różnych materiałów S ł owa kluczowe: mikrobiologia gleby, żywności i pasz, aktywność biologiczna gleb, ocena stanu sanitarno-higienicznego różnych produktów i obiektów Przedmioty nauczania Mikrobiologia środowisk naturalnych Mikrobiologia zootechniczna, rolnicza i ogrodnicza Biotechnologia środowiskowa Biologia gleby Biochemia gleby

24 24 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Kursy, szkolenia, wykł ady Biotechnologia rolnicza Biotechnologia środowiskowa Zagrożenia biologiczne w rolnictwie Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Mikrobiologiczne analizy materiału środowiskowego Ocena stanu sanitarno-higienicznego różnych produktów Ocena ryzyka zawodowego w rolnictwie i obiektach komunalnych (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków) Ekspertyzy mykologiczne w budownictwie komunalnym i inwentarskim Patenty, certyfikaty Certyfikat Polskiej Izby Ekologii w zakresie ocen oddziaływania na środowisko KATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICZEGO al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Biologiczna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami Stan zdrowotny zbóż, roślin okopowych i innych roślin rolniczych w płodozmianach Wpływ nawożenia azotowego na występowanie i szkodliwość agrofagów Ochrona roślin przed pomrowami Czynniki abiotyczne wpływające na aktywność owadobójczą i fitopatogeniczną wybranych mikroorganizmów glebowych Wpływ agrotechniki na zdrowotność roślin motylkowych Badania nad pasożytami i drapieżcami szkodników i możliwością ich wykorzystania w ochronie roślin

25 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 25 Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na mikropatogeny roślin uprawnych Przedmioty nauczania Ochrona roślin przed agrofagami (choroby i szkodniki), ochrona środowiska a ochrona roślin Pestycydy chemiczne i ich oddziaływanie na środowisko Biotechnologia w rolnictwie (GMO), ochrona upraw nasiennych i polowych Metody i środki zwalczania szkodników, prognozowanie i monitoring, podstawy metod chemicznych, wpływ chemicznej ochrony roślin na środowisko, niechemiczne metody ochrony roślin, biologiczna ochrona roślin, integrowane metody ochrony roślin, przyszłość ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska Kursy, szkolenia, wykł ady Studia Podyplomowe Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) W zakresie jak przedstawiony powyżej Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Zdrowotność wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) Biopestycydy w biologicznej ochronie roślin Patenty, certyfikaty Prof. dr hab. Magdalena Jaworska Pol. Izby Ekol. (cert. Nr 67) w sprawie postępowania i ocen oddziaływania na środowisko. Min. Ochrony Środowiska ekspert GMO COST EU Biotechnology in Agriculture ( )

26 26 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY KATEDRA OGÓLNEJ UPRAWY ROLI I ROŚLIN al. Mickiewicza 21; Kraków tel faks: Profil badawczy Płodozmiany specjalistyczne, zwłaszcza zbożowe Zmiany florystyczne na polach uprawnych i odłogach Polski południowej Rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa agroturystyczne badania ankietowe S ł owa kluczowe: ekologia i zwalczanie chwastów, herbologia, rolnictwo ekologiczne, agroturystyka, płodozmiany, bioróżnorodność Przedmioty nauczania Ekologia rolnicza Herbologia Systemy rolnicze, systemy uprawy roli Programy rolnośrodowiskowe Zasady kodeksu dobrych praktyk rolniczych Zasady rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego Alternatywne źródła energii Kursy, szkolenia, wykł ady W zakresie jak przedstawiony powyżej Dywersyfikacja produkcji rolniczej z uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach oraz unikatowych walorach przyrodniczych Efektywność uprawy roślin na cele nieżywnościowe Bioróżnorodność w programach rolnośrodowiskowych Zasady ekologicznego prowadzenia upraw Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Ekologia i biologia chwastów Ginące i zagrożone gatunki chwastów

27 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 27 Szkodliwość i sposoby ograniczania zachwaszczenia (różne sposoby) Bioindykacja siedlisk polnych Badania odporności chwastów na herbicydy Wyznaczanie granicy rolno-leśnej Konsultacje w zakresie uprawy roli i roślin zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej Konsultacje z zakresu agroturystyki jako formy dywersyfikacji produkcji rolniczej Patenty, certyfikaty Dr hab. Teresa Dąbkowska ekspert techniczny, audytor techniczny w procesach akredytacji jednostek certyfikujących podmioty działające w zakresie rolnictwa ekologicznego (produkcja, przetwórstwo, wprowadzanie do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego) udział w audytach akredytacyjnych oraz audytach w nadzorze nad przyznanymi akredytacjami Dr hab. Kazimierz Klima, prof. AR uprawnienia inspektora testującego gospodarstwa ekologiczne KATEDRA ROLNICTWA ŚWIATOWEGO I DORADZTWA al. Mickiewicza 21, Kraków tel , , faks: Profil badawczy Rolnictwo Unii Europejskiej Pozarolnicze źródła dochodów ludności wiejskiej na przykładzie wybranych państw UE Rolnictwo USA Międzynarodowe relacje w rolnictwie Wpływ SAG (stref aktywności gospodarczej) na rozwój lokalny Analiza procesów restrukturyzacji i prywatyzacji doradztwa rolniczego na świecie Zarządzanie organizacją doradczą w warunkach gospodarki rynkowej

28 28 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Efekty wdrażania instrumentów polityki rolnej i strukturalnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich Przedmioty nauczania Rolnictwo Unii Europejskiej Pozarolnicze źródła dochodów ludności wiejskiej na przykładzie wybranych państw UE Międzynarodowe relacje w rolnictwie Cele i zadania doradztwa w gospodarce rynkowej Współczesne modele doradztwa Teoretyczne podstawy doradztwa adaptacja i dyfuzja innowacji, percepcja, elementy procesu komunikowania się, efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, formy doradztwa i ich efektywność doradztwo indywidualne (modele dyskusji), doradztwo grupowe, komunikowanie masowe, techniki informatyczne w doradztwie, planowanie, monitorowanie i ocena programów doradczych Systemy doradztwa na świecie, nowoczesne metody oraz techniki pracy doradczej, źródła pozyskiwania środków finansowych na rozwój wsi, rolnictwa i przedsiębiorczości oraz zasady przygotowywania wniosków aplikacyjnych o dopłaty bezpośrednie i projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy krajowych i strukturalnych UE Budowanie strategii rozwoju regionalnego Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej Komunikacja społeczna Kursy, szkolenia, wykł ady Rolnictwo Unii Europejskiej Pozarolnicze źródła dochodów ludności wiejskiej na przykładzie wybranych państw UE Rolnictwo USA Międzynarodowe relacje w rolnictwie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Metodyka pracy doradczej Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek

29 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 29 Studium wiedzy o Unii Europejskiej Agro-Unia (dwusemestralne studium podyplomowe) Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Doradztwo i przygotowanie wniosków obejmujących wszystkie działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich KATEDRA SOCJOLOGII I ROZWOJU WSI al. Mickiewicza 21, Kraków, tel faks: Profil badawczy Społeczno-ekonomiczny i cywilizacyjny rozwój obszarów wiejskich Małopolski Sytuacja społeczno-zawodowa i warunki życia mieszkańców wsi w Małopolsce Socjologia wsi Ekonomika rolnictwa Rozwój regionalny Polityka rolna Historia gospodarcza Organizacja współczesnego społeczeństwa na tle porównawczym Przedmioty nauczania Socjologia wsi i rolnictwa Polityka rolna i problemy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Analiza gmin pod kątem tworzenia strategicznych planów rozwoju społeczno-ekonomicznego Wdrażanie innowacyjnych technologii na obszarach wiejskich na tle psychospołecznych barier rozwoju społeczno-gospodarczego wsi

30 30 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Organizacja i prowadzenie badań mających na celu adaptację innowacyjnych rozwiązań do ograniczeń wynikających ze społecznogospodarczego stanu obszarów wiejskich KATEDRA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ al. Mickiewicza 21, Kraków tel l Profil badawczy Statystyczna analiza struktury agrarnej, statystyczna analiza wielowymiarowa w zastosowaniu do badań społeczno-ekonomicznych i rolniczych Wielowymiarowa analiza statystyczna, analiza struktur ekonomicznych Przedmioty nauczania Statystyka matematyczna Ekonometria Badania operacyjne Matematyka Informatyka Metody oceny zjawisk złożonych Analiza struktur ekonomicznych Kursy, szkolenia, wykł ady Kursy tworzenia stron internetowych Zastosowanie analiz statystycznych z wykorzystaniem programów STATISTICA, SASS, STATGRAPH w doświadczalnictwie rolniczym Szkolenia z wykorzystaniem technik komputerowych w doradztwie rolniczym

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 WYDZIAŁ ROLNICZO- EKONOMICZNY 1 INSTYTUT EKONOMICZNO SPOŁECZNY...

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 WYDZIAŁ OGRODNICZY 1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2 b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 c. ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN i NASIENNICTWA 10 d. ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

www.cdr.gov.pl DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJA ROLNA EKOLOGIA I ŚRODOWISKO EKONOMIKA ROLNICTWA METODYKA DORADZTWA Lipiec-sierpień 2014

www.cdr.gov.pl DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJA ROLNA EKOLOGIA I ŚRODOWISKO EKONOMIKA ROLNICTWA METODYKA DORADZTWA Lipiec-sierpień 2014 Lipiec-sierpień 2014 www.cdr.gov.pl http://cc.cdr.gov.pl/ http://www.agroturystyka.edu.pl/ http://www.produktyregionalne.edu.pl/ http://www.leaderatorium.edu.pl/ http://www.agroportal.agro.pl/ szkolenia

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Ochrona œrodowiska a innowacje Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Olsztyn 2014 Ochrona środowiska a innowacje Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE)

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 346 AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron * 1. Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. 2. Pojęcie auditów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo