AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia"

Transkrypt

1 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, Kraków

2 Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność Punktu Kontaktowego Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki AR Wydawca: Biuro Programów Międzynarodowych Biuro Informacji i Promocji Akademii Rolniczej w Krakowie

3 SPIS TREŚCI Krótko o Uczelni Wydziały Akademii Rolniczej Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Leśny Wydział Ogrodniczy Wydział Agroinżynierii Wydział Technologii Żywności Inne jednostki Akademii Rolniczej Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Centrum Kształcenia Ustawicznego Leśny Zakład Doświadczalny Biuro Programów Międzynarodowych Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego Oferta Studiów Podyplomowych

4 4

5 5 mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce drugie, uaktualnione wydanie przewodnika z ofertą Akademii Rolniczej w Krakowie. Zawiera ono informacje dotyczące zakresu prowadzonych badań, działalności edukacyjnej, szkoleń, wykładów, konsultacji, analiz, doradztwa, usług i oferowanych technologii. Z przewodnika dowiecie się Państwo o możliwościach i potencjale naukowym katedr, zakładów i innych jednostek Uczelni. Akademia Rolnicza w Krakowie to nowoczesna i otwarta na potrzeby regionu uczelnia, która angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia służące nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorstwami, jako partnerami do realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych lub edukacyjnych. Mamy nadzieję, że informacje, które przekazujemy okażą się interesujące i ułatwią nawiązanie kontaktów oraz rozwinięcie przyszłej współpracy. Prof. dr hab. Krystyna Koziec Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Kraków 2008 r.

6 6 Krótko o Uczelni Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest jedną z najstarszych w Polsce i jedyną w naszym regionie uczelnią wyższą o takim profilu działalności edukacyjno-badawczej. Akademia Rolnicza jest uczelnią z długą historią i bogatą tradycją, mającą swój początek na Uniwersytecie Jagiellońskim. W krakowskiej Akademii Rolniczej na 7 wydziałach i Biotechnologii Studiach Międzywydziałowych studiuje dzisiaj ponad 13 tys. studentów. Uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności, kształci w oparciu o nowoczesne programy studiów. Prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia (inżynierskie/licencjackie, magisterskie, doktoranckie) oraz studia podyplomowe. Akademia Rolnicza zatrudnia ponad 740 nauczycieli akademickich, w tym 220 samodzielnych pracowników naukowych. Badania naukowe koncentrują się na pięciu kluczowych dla obszaru Małopolski dziedzinach: Biotechnologia w produkcji zdrowej żywności Odnawialne źródła energii Ochrona środowiska i rozwój rolnictwa w regionach górskich Bioróżnorodność Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Uczelnia posiada nowoczesne i dobrze wyposażone obiekty dydaktyczne oraz laboratoria z nowoczesną aparaturą badawczą. W 34 stacjach i zakładach doświadczalnych, prowadzone są badania naukowe, zajęcia dydaktyczne oraz praktyki dla studentów.

7 WYDZIAŁY AKADEMII ROLNICZEJ

8

9 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 9 Katedra Agrobiznesu Katedra Chemii Katedra Chemii Rolnej Katedra Ekonomii Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Katedra Fizjologii Roślin Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Katedra Łąkarstwa Katedra Mikrobiologii Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Katedra Rolnictwa Światowego i Doradztwa Katedra Socjologii i Rozwoju Wsi Katedra Statystyki Matematycznej Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Zakład Fizyki

10 10 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY KATEDRA AGROBIZNESU al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Marketing produktów rolniczych i bankowych Bankowość Ekonomika gałęzi produkcji Badania rynkowe Agroturystyka Ubezpieczenia Przedsiębiorczość Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Ekonomika przemysłu rolno-spożywczego Przedmioty nauczania Marketing Badania i analiza rynku Zarządzanie strategiczne Zarządzanie produkcją Bankowość i finanse Zarządzanie kadrami Ekonomika produkcji roślinnej i zwierzęcej Agroturystyka Ubezpieczenia społeczne Przedsiębiorczość w agrobiznesie Kursy, szkolenia, wykł ady Zarządzanie marketingowe Zakładanie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej Opłacalność i dochodowość produktów rolniczych Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) W zakresie jak przedstawiony powyżej

11 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 11 KATEDRA CHEMII ul. Balicka 122, Kraków tel faks: Profil badawczy Chemia azaheterocykli, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w optoelektronice i medycynie Fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i enzymatyczne modyfikacje polisacharydów do celów spożywczych i niespożywczych Nanotechnologia: nanorurki węglowe, proteinowe i polisacharydowe oraz kropki kwantowe na użytek technologii żywności, optoelektroniki i diagnostyki Przedmioty nauczania Chemia ogólna Chemia nieorganiczna Chemia organiczna Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Polimery biodegradowalne Dydaktyka chemii w każdym zakresie Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Derywatyzacja i oczyszczanie nanorurek węglowych Polisacharydowe folie fluoryzujące Nanoskrobia Hydrofilowe i hydrofobowe luminofory Patenty, certyfikaty P. Tomasik, M. Fiedorowicz, G. Chaczatrian, T. Białopiotrowicz, Foils for healing wounds. Polish Patent P (2002) P. Tomasik, H. Staroszczyk, H. Wilk, Plasticizer for hydraulic binders. Pol. Pat., P (2004) C. Schilling, P. Tomasik, D.S. Karpovich, Biodegradable plastics form agricultural waste. US Pat. Appl. (2004)

12 12 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY C.H. Schilling, P. Tomasik, M. Sikora, Lower saccharide nanometric materials and methods, US Patent 6,761,761 (2004) J. Szymonska, P. Tomasik, Novel method of preparation of nanostarch, Pol. Patent, appl. P (2006) M. Fiedorowicz, A. Molenda-Konieczny, G. Khachatryan, P. Tomasik, Light stimulated enzymatic reactions of polysaccharides, Pol. Patent, appl. P (2006) KATEDRA CHEMII ROLNEJ al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Nawożenie a jakość plonów Ocena jakości płodów rolnych, pasz i żywności Sposoby ograniczania fitoprzyswajalności metali ciężkich z gleb skażonych Skutki nawożenia w długotrwałych doświadczeniach statycznych Rolnicza utylizacja odpadów przemysłowych i komunalnych badania nad możliwością ich przyrodniczego wykorzystania Nowe nawozy S ł owa kluczowe: nawożenie, ochrona środowiska, jakość gleb, jakość wód, azotany, metale ciężkie, WWA, skład chemiczny materiału biologicznego Przedmioty nauczania Ocena żyzności gleby i jej zmian na skutek degradacji Chemia rolna Chemia rolna i środowiskowa Gospodarowanie w strefach ekologicznego zagrożenia Standardy ekologiczne UE w przemyśle rolno-spożywczym Toksykologia Technika i technologia nawożenia

13 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 13 Ekologiczne aspekty nawożenia Nawożenie a jakość plonów Podstawy monitoringu środowiska Ochrona środowiska Zagrożenia cywilizacyjne środowiska i zrównoważony rozwój Biogeochemia wybranych pierwiastków Gospodarowanie odpadami Recykling Analiza instrumentalna Kursy, szkolenia, wykł ady Technika i technologia nawożenia roślin przemysłowych i specjalnych Porównanie jakości gleb i produktów roślinnych z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych Doradztwo nawozowe Wdrażanie zasad kodeksu dobrej praktyki rolniczej Gospodarowanie w środowisku zdegradowanym i chronionym Analiza i ocena gleb w przyswajalne składniki Ocena stanu zakwaszenia i określenie potrzeb wapnowania Określenie zawartości metali ciężkich w glebach Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych Ocena jakości osadów dennych rzecznych oraz z naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych Wielkość strat gleby i składników pokarmowych na skutek erozji wodnej Monitoring zanieczyszczenia gleb i roślin substancjami szkodliwymi i potencjalnie toksycznymi Ocena wpływu substancji szkodliwych na plonowanie i jakość produktów roślinnych, Ocena możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych Ocena jakości gleb i produktów roślinnych z gospodarstw ekologicznych Ocena nowych nawozów w aspekcie ich działania plonotwórczego i wpływu na jakość roślin

14 14 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych i popiołów paleniskowych oraz mieszanin osadowo-popiołowych do biologicznej rekultywacji składowisk przemysłowych unieruchomiających metale ciężkie w podłożu, a tym samym ograniczających migrację tych pierwiastków do wód podziemnych i do części nadziemnych roślin wytypowanych do rekultywacji biologicznej Doradztwo nawozowe, opracowywanie planów nawożenia Patenty, certyfikaty Prof. dr hab. Czesława Jasiewicz Certyfikat nr 587/E/07 Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001:2004; członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Zespole Ochrony Zdrowia i Środowiska KATEDRA EKONOMII al. Mickiewicza 21, Kraków tel /52 faks: Profil badawczy Przemiany strukturalne polskiego rolnictwa w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej Rozwój lokalny i regionalny Regionalne zróżnicowanie usług produkcyjnych w rolnictwie w aspekcie modernizacji i przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości środkami krajowymi i unijnymi S ł owa kluczowe: ekonomia, agrobiznes, przedsiębiorczość, usługi produkcyjne w rolnictwie, małe i średnie przedsiębiorstwa

15 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 15 Przedmioty nauczania Ekonomia (mikroekonomia, makroekonomia) Ekonomika usług Podstawy ekonomii biznesu Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój Ekonomika ochrony środowiska Teoria gospodarki rynkowej Rynek giełdowy Kursy, szkolenia, wykł ady Wprowadzenie do teorii gospodarki rynkowej Uwarunkowania konkurencyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach Ekonomiczne i społeczne aspekty strategii zrównoważonego rozwoju w Polsce i w krajach UE Giełdy towarowe i kapitałowe Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym Teoretyczne i aplikacyjne aspekty rozwiązań modelowych usług produkcyjnych w gospodarstwach rodzinnych KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Samorządność gospodarcza i terytorialna (spółdzielczość wiejska i samorządy gmin)

16 16 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Gospodarowanie na obszarach problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich Ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarstw ekonomicznie słabych w Małopolsce Zarządzanie agrobiznesem S ł owa kluczowe: obszary górskie, samorządność terytorialna i gospodarcza, gospodarstwa rolne, agrobiznes Przedmioty nauczania Zarządzanie Podstawy zarządzania Zachowania organizacyjne Nauka o organizacji Rachunkowość Spółdzielczość wiejska Samorządność gospodarcza i terytorialna Inwestycje w agrobiznesie Ekonomika ochrony środowiska Teoria i praktyka integracji europejskiej Metody organizacji i zarządzania Ekonomika rolnictwa Problematyka prawna i ekonomiczna w ochronie środowiska Zarządzanie marketingowe w agrobiznesie Metody organizacji i zarządzania Inwestycje w agrobiznesie Rachunkowość zarządcza Ekonomiczne problemy gospodarki górskiej Biznesplan w gospodarstwie rolnym Nauka o organizacji i zarządzaniu Ekonomika i organizacja rolnictwa Rachunkowość Gospodarka górska Kursy, szkolenia, wykł ady Implementacja i procedowanie WPR Zespołowe formy organizacji produkcji

17 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 17 Rynki rolnych Samorządność terytorialnej Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Wspierania wsi i rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej Doradztwo finansowe dla gospodarstw i pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych (biznesplany) Analiz i doradztwa w zakresie zarządzania funduszami lokalnymi Wyceny nieruchomości rolnych Rachunkowości gospodarstw rolnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Katedra prowadzi doradztwo i upowszechnianie w zakresie: Modyfikacji WPR Programów regionalnych dla agrobiznesu małopolski Patenty, certyfikaty Uprawnienia pracowników w zakresie: Wyceny nieruchomości Rachunkowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw Szkoleń rolnośrodowiskowych Zarządzanie agrobiznesem KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN ul. Podłużna 3, Kraków tel faks: Profil badawczy Ekologiczno-fizjologiczne czynniki produktywności roślin uprawnych Fizjologiczne podstawy wrażliwości roślin uprawnych na niskie temperatury oraz na stres wodny

18 18 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Fizjologia rozwoju generatywnego roślin uprawnych Stres oksydacyjny w roślinach uprawnych pod wpływem różnych czynników środowiskowych S ł owa kluczowe: produktywność roślin, mrozoodporność roślin, zimotrwałość roślin, hartowanie roślin na mróz, stresy abiotyczne w roślinach, stresy biotyczne w roślinach, rozwój generatywny roślin Przedmioty nauczania Fizjologia roślin Biochemia roślin Ekofizjologiczne podstawy produktywności roślin Molekularne podstawy fizjologii roślin Fizjologia stresowych reakcji roślin Fizjologia patogenezy w roślinach Biochemia środowiskowa Fitotronika Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Odporność roślin na stresowe czynniki środowiska Analizy ekspresji genów z wykorzystaniem techniki Real-Time PCR KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Geochemia, geneza i klasyfikacja gleb (rozpatrywanie związków pomiędzy podłożem skalnym a właściwościami gleb i opracowywanie kryteriów klasyfikacji typologicznej gleb) Kartografia gleb (sporządzanie map gleb obszarów chronionych) Degradacja i ochrona gleb, szczególnie w terenach górskich (badania inwentaryzacyjne nad zawartością składników toksycznych

19 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 19 w glebach zarówno obszarów chronionych, jak i terenów miejskich i zniszczonych przez przemysł oraz badania nad efektami remediacji tych gleb) Siedliskoznawstwo i ekologia gleb (określanie wzajemnych relacji między roślinnością i glebą oraz szacowanie aktywności biologicznej gleb i ich bioróżnorodności) Fizyka gleb (badania dotyczą wpływu procesów pedogenetycznych i morfogenetycznych na kształtowanie właściwości retencyjnych, wodno-powietrznych, infiltracyjnych i zwięzłości gleb) Mikromorfologia gleb (zastosowanie metod mikromorfologicznych w badaniach właściwości fizycznych rodzajów makro- i mikrostruktury gleb w celu udokumentowania procesów glebotwórczych i biologicznych gleb) S ł owa kluczowe: gleby górskie, geochemia gleb, typologia gleb, mapy gleb, parki narodowe, metale ciężkie, siarka, aktywność biologiczna gleb, właściwości retencyjne, mikromorfologia Przedmioty nauczania Geneza, właściwości, degradacji, ochrony i rekultywacji gleb oraz z geologii i geomorfologii, jak i problemy ochrony przyrody oraz gospodarowania na obszarach chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Rola gleb w funkcjonowaniu różnych ekosystemów oraz kształtowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo Ekopedologia Ochrona i rekultywacja gleb Ochrona przyrody Gospodarowanie na obszarach chronionych Ochrona gleb ekosystemów górskich Geologia regionalna Polski i świata Gleby górskie Zasoby gleb świata Gleby organiczne Ochrona gleb i wód Problemy ochrony ekotonów słodkowodnych

20 20 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Kursy, szkolenia, wykł ady Aktualny stan, zagrożenia (zanieczyszczenie, erozja) i ochrona gleb górskich (właściwe sposoby użytkowania, ochrona) Zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources i Soil Taxonomy Gleby siedlisk chronionych Wielofunkcyjna rola gleby omówienie roli gleb, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji pozaprodukcyjnych Gospodarka rolna na obszarach chronionych Obszary chronione a zrównoważony rozwój terenów wiejskich Gleby ekosystemów mokradłowych charakterystyka, rola w środowisku, ochrona Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Gleboznawcze prace kartograficzne Ekspertyzy glebowo-siedliskowe Ekspertyzy i oceny warunków glebowych Wykonanie monolitów glebowych Oceny przydatności i wartości użytkowej gleb w polu KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA ul. Łobzowska 24, Kraków tel faks: Profil badawczy Badania struktury kariotypu i chromosomów płci u wybranych roślin użytkowych Cytogenetyczne i molekularne badania bioróżnorodności traw z rodzaju Bromus i Phleum Indukcja in vitro organogenezy oraz embriogenezy somatycznej i gametycznej u roślin jednoliściennych Badanie efektu sterylizacji pyłku pszenżyta w obcych cytoplazmach

21 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 21 Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach odporności zbóż na wybrane patogeny fakultatywne Zastosowanie metod molekularnych do identyfikacji genów odporności na porastanie u zbóż oraz poszukiwanie związku pomiędzy bezpośrednią oceną porastania a markerami molekularnymi Określenie czynników warunkujących osypywanie nasion u traw Badania długowieczności nagich i oplewionych ziarniaków owsa S ł owa kluczowe: cytogenetyka traw, hodowla odpornościowa i heterozyjna, nasiennictwo traw i zbóż, kultury in vitro roślin jednoliściennych Przedmioty nauczania Hodowla roślin Nasiennictwo Doświadczalnictwo Techniki molekularne Kultury in vitro Cytogenetyka Botanika ogólna Biologia komórki Embriologia roślin Genetyka Techniki informatyczne w badaniach rolniczych Kursy, szkolenia, wykł ady Podyplomowe studium w zakresie hodowli roślin Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Indukcja embriogenezy, androgenezy i mikrorozmnażania u zbóż Ocena dystansu genetycznego materiałów hodowlanych z zastosowaniem markerów molekularnych (RAPD, AFLP, mikrosatelity) Ocena zróżnicowania materiałów hodowlanych z zastosowaniem markerów molekularnych Analizy sekwencjonowania fragmentów DNA z zastosowaniem automatycznego sekwenatora DNA

22 22 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY KATEDRA ŁĄKARSTWA al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Optymalizacja produkcji pasz na użytkach zielonych (nawożenie mineralne, organiczne i wykorzystanie roślin motylkowatych) Ocena wpływu różnych zbiorowisk górskich na kształtowanie się ilościowe i jakościowe zasobów wodnych (ocena zbiorowisk trawiastych różnie użytkowanych, gruntów ornych oraz lasu na ilość i jakość wód opadowych i przemieszczających się przez profil glebowy) Optymalizacja produkcji nasiennej ważniejszych gatunków traw (nawożenie, rozstawa rzędów, wykorzystanie mikroelementów, technologie zbioru) Przedmioty nauczania Morfologia oraz wartość gospodarcza ważniejszych gatunków traw Geneza powstawania użytków zielonych, ich rozmieszczenie w Polsce i na świecie Fizjologia plonowania roślinności trawiastej Funkcja paszowa i ekologiczna użytków zielonych Zasady zakładania i pielęgnacji użytków zielonych Kursy, szkolenia, wykł ady Zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki na użytkach zielonych (sposoby nawożenia, użytkowania) Sposoby zakładania różnego typu trawników i ich pielęgnacja Znaczenie zbiorowisk trawiastych w ochronie środowiska przyrodniczego Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) W zakresie jak przedstawiony powyżej

23 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 23 Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Opracowanie zasad użytkowania górskich użytków zielonych z punktu widzenia ich roli w ochronie środowiska przyrodniczego, szczególnie wodochronne i przeciwerozyjne KATEDRA MIKROBIOLOGII al. Mickiewicza 24-28, Kraków tel faks: Profil badawczy Mikrobiologia środowisk naturalnych Udział czynnika mikrobiologicznego w podnoszeniu żyzności biologicznej ekosystemów polowych i trawiastych Aktywność biologiczna różnych środowisk glebowych Ocena stanu sanitarno-higienicznego różnych produktów oraz stanu środowiska, w tym obiektów komunalnych (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków) Substancje biologicznie czynne produkowane przez drobnoustroje (antybiotyki, mykotoksyny, enzymy, kwasy organiczne) Biodegradacja i biodeterioracja różnych materiałów S ł owa kluczowe: mikrobiologia gleby, żywności i pasz, aktywność biologiczna gleb, ocena stanu sanitarno-higienicznego różnych produktów i obiektów Przedmioty nauczania Mikrobiologia środowisk naturalnych Mikrobiologia zootechniczna, rolnicza i ogrodnicza Biotechnologia środowiskowa Biologia gleby Biochemia gleby

24 24 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Kursy, szkolenia, wykł ady Biotechnologia rolnicza Biotechnologia środowiskowa Zagrożenia biologiczne w rolnictwie Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Mikrobiologiczne analizy materiału środowiskowego Ocena stanu sanitarno-higienicznego różnych produktów Ocena ryzyka zawodowego w rolnictwie i obiektach komunalnych (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków) Ekspertyzy mykologiczne w budownictwie komunalnym i inwentarskim Patenty, certyfikaty Certyfikat Polskiej Izby Ekologii w zakresie ocen oddziaływania na środowisko KATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICZEGO al. Mickiewicza 21, Kraków tel faks: Profil badawczy Biologiczna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami Stan zdrowotny zbóż, roślin okopowych i innych roślin rolniczych w płodozmianach Wpływ nawożenia azotowego na występowanie i szkodliwość agrofagów Ochrona roślin przed pomrowami Czynniki abiotyczne wpływające na aktywność owadobójczą i fitopatogeniczną wybranych mikroorganizmów glebowych Wpływ agrotechniki na zdrowotność roślin motylkowych Badania nad pasożytami i drapieżcami szkodników i możliwością ich wykorzystania w ochronie roślin

25 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 25 Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na mikropatogeny roślin uprawnych Przedmioty nauczania Ochrona roślin przed agrofagami (choroby i szkodniki), ochrona środowiska a ochrona roślin Pestycydy chemiczne i ich oddziaływanie na środowisko Biotechnologia w rolnictwie (GMO), ochrona upraw nasiennych i polowych Metody i środki zwalczania szkodników, prognozowanie i monitoring, podstawy metod chemicznych, wpływ chemicznej ochrony roślin na środowisko, niechemiczne metody ochrony roślin, biologiczna ochrona roślin, integrowane metody ochrony roślin, przyszłość ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska Kursy, szkolenia, wykł ady Studia Podyplomowe Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) W zakresie jak przedstawiony powyżej Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Zdrowotność wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) Biopestycydy w biologicznej ochronie roślin Patenty, certyfikaty Prof. dr hab. Magdalena Jaworska Pol. Izby Ekol. (cert. Nr 67) w sprawie postępowania i ocen oddziaływania na środowisko. Min. Ochrony Środowiska ekspert GMO COST EU Biotechnology in Agriculture ( )

26 26 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY KATEDRA OGÓLNEJ UPRAWY ROLI I ROŚLIN al. Mickiewicza 21; Kraków tel faks: Profil badawczy Płodozmiany specjalistyczne, zwłaszcza zbożowe Zmiany florystyczne na polach uprawnych i odłogach Polski południowej Rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa agroturystyczne badania ankietowe S ł owa kluczowe: ekologia i zwalczanie chwastów, herbologia, rolnictwo ekologiczne, agroturystyka, płodozmiany, bioróżnorodność Przedmioty nauczania Ekologia rolnicza Herbologia Systemy rolnicze, systemy uprawy roli Programy rolnośrodowiskowe Zasady kodeksu dobrych praktyk rolniczych Zasady rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego Alternatywne źródła energii Kursy, szkolenia, wykł ady W zakresie jak przedstawiony powyżej Dywersyfikacja produkcji rolniczej z uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach oraz unikatowych walorach przyrodniczych Efektywność uprawy roślin na cele nieżywnościowe Bioróżnorodność w programach rolnośrodowiskowych Zasady ekologicznego prowadzenia upraw Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Ekologia i biologia chwastów Ginące i zagrożone gatunki chwastów

27 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 27 Szkodliwość i sposoby ograniczania zachwaszczenia (różne sposoby) Bioindykacja siedlisk polnych Badania odporności chwastów na herbicydy Wyznaczanie granicy rolno-leśnej Konsultacje w zakresie uprawy roli i roślin zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej Konsultacje z zakresu agroturystyki jako formy dywersyfikacji produkcji rolniczej Patenty, certyfikaty Dr hab. Teresa Dąbkowska ekspert techniczny, audytor techniczny w procesach akredytacji jednostek certyfikujących podmioty działające w zakresie rolnictwa ekologicznego (produkcja, przetwórstwo, wprowadzanie do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego) udział w audytach akredytacyjnych oraz audytach w nadzorze nad przyznanymi akredytacjami Dr hab. Kazimierz Klima, prof. AR uprawnienia inspektora testującego gospodarstwa ekologiczne KATEDRA ROLNICTWA ŚWIATOWEGO I DORADZTWA al. Mickiewicza 21, Kraków tel , , faks: Profil badawczy Rolnictwo Unii Europejskiej Pozarolnicze źródła dochodów ludności wiejskiej na przykładzie wybranych państw UE Rolnictwo USA Międzynarodowe relacje w rolnictwie Wpływ SAG (stref aktywności gospodarczej) na rozwój lokalny Analiza procesów restrukturyzacji i prywatyzacji doradztwa rolniczego na świecie Zarządzanie organizacją doradczą w warunkach gospodarki rynkowej

28 28 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Efekty wdrażania instrumentów polityki rolnej i strukturalnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich Przedmioty nauczania Rolnictwo Unii Europejskiej Pozarolnicze źródła dochodów ludności wiejskiej na przykładzie wybranych państw UE Międzynarodowe relacje w rolnictwie Cele i zadania doradztwa w gospodarce rynkowej Współczesne modele doradztwa Teoretyczne podstawy doradztwa adaptacja i dyfuzja innowacji, percepcja, elementy procesu komunikowania się, efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, formy doradztwa i ich efektywność doradztwo indywidualne (modele dyskusji), doradztwo grupowe, komunikowanie masowe, techniki informatyczne w doradztwie, planowanie, monitorowanie i ocena programów doradczych Systemy doradztwa na świecie, nowoczesne metody oraz techniki pracy doradczej, źródła pozyskiwania środków finansowych na rozwój wsi, rolnictwa i przedsiębiorczości oraz zasady przygotowywania wniosków aplikacyjnych o dopłaty bezpośrednie i projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy krajowych i strukturalnych UE Budowanie strategii rozwoju regionalnego Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej Komunikacja społeczna Kursy, szkolenia, wykł ady Rolnictwo Unii Europejskiej Pozarolnicze źródła dochodów ludności wiejskiej na przykładzie wybranych państw UE Rolnictwo USA Międzynarodowe relacje w rolnictwie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Metodyka pracy doradczej Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek

29 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 29 Studium wiedzy o Unii Europejskiej Agro-Unia (dwusemestralne studium podyplomowe) Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Doradztwo i przygotowanie wniosków obejmujących wszystkie działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich KATEDRA SOCJOLOGII I ROZWOJU WSI al. Mickiewicza 21, Kraków, tel faks: Profil badawczy Społeczno-ekonomiczny i cywilizacyjny rozwój obszarów wiejskich Małopolski Sytuacja społeczno-zawodowa i warunki życia mieszkańców wsi w Małopolsce Socjologia wsi Ekonomika rolnictwa Rozwój regionalny Polityka rolna Historia gospodarcza Organizacja współczesnego społeczeństwa na tle porównawczym Przedmioty nauczania Socjologia wsi i rolnictwa Polityka rolna i problemy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Oferta (analizy, doradztwo i konsultacje) Analiza gmin pod kątem tworzenia strategicznych planów rozwoju społeczno-ekonomicznego Wdrażanie innowacyjnych technologii na obszarach wiejskich na tle psychospołecznych barier rozwoju społeczno-gospodarczego wsi

30 30 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Technologie z przeznaczeniem do wdroż enia Organizacja i prowadzenie badań mających na celu adaptację innowacyjnych rozwiązań do ograniczeń wynikających ze społecznogospodarczego stanu obszarów wiejskich KATEDRA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ al. Mickiewicza 21, Kraków tel l Profil badawczy Statystyczna analiza struktury agrarnej, statystyczna analiza wielowymiarowa w zastosowaniu do badań społeczno-ekonomicznych i rolniczych Wielowymiarowa analiza statystyczna, analiza struktur ekonomicznych Przedmioty nauczania Statystyka matematyczna Ekonometria Badania operacyjne Matematyka Informatyka Metody oceny zjawisk złożonych Analiza struktur ekonomicznych Kursy, szkolenia, wykł ady Kursy tworzenia stron internetowych Zastosowanie analiz statystycznych z wykorzystaniem programów STATISTICA, SASS, STATGRAPH w doświadczalnictwie rolniczym Szkolenia z wykorzystaniem technik komputerowych w doradztwie rolniczym

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma studiów Struktura kierunku (specjalności) Tytuł zawodowy Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt Hodowla Małych Przeżuwaczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla i użytkowanie koni Katedra Biotechnologii Zwierząt 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów,

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów, Nauczycielski Plan Dydaktyczny Produkcja Zwierzęca klasa 3TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści BYDŁO c.d. 1.Zabiegi pielęgnacyjne u bydła 2.Przyczyny chorób

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła Tytuł Produkcja zwierzęca cz. II Bydło ii trzoda chlewna Autor Red. T. Nałęcz-Tarwacka Wydawca Hortpress Rok wydania 2006 Liczba stron 332 Wymiary 145x210mm Okładka Miękka ISBN 83-89211-87-4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia zootechnika

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia zootechnika studia rolnicze i leśne, kierunek: ZOOTECHNIKA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Zoologia i ekologia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski II o. kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski II o. kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski II o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie rolniczym. 2. ZałoŜenia metody analizy wariancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./ semin.d Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia lab / slo mowe terenowe O*/F* ictw PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia. Rolnictwo wszystkie specjalności

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia. Rolnictwo wszystkie specjalności WR-E UR 03.09. 2013 Ogólna uprawa roli i roślin Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia Rolnictwo wszystkie specjalności 1. Temperatura jako czynnik siedliska. 2. Woda jako czynnik siedliska. 3.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ PLAN ZAKUPÓW I USŁUG WRAZ Z HARMONOGRAMEM NA 2014 ROK SPORZĄDZONY W DZIALE GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ NA PODSTAWIE PLANÓW I WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.) Umowy roczne z Wykonawcą wybranym w drodze procedury zamówień publicznych 1) Naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjnego tj. łaźnie, wytrząsarki, suszarki, cieplarki, mieszadła, destylarki, młynki itp.

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

b. Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

b. Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zootechnika, specjalność: I. Hodowla zwierząt a. Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 1. Charakterystyka i rola

Bardziej szczegółowo

Nawożenie 5.3. Analizy gleb w ekologicznym gospodarstwie rolnym Pobieranie i przygotowanie próbek gleby

Nawożenie 5.3. Analizy gleb w ekologicznym gospodarstwie rolnym Pobieranie i przygotowanie próbek gleby Zawartość 139456 Wstęp 1. WPROWADZENIE DO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 1.1. Rolnictwo ekologiczne - stan obecny, perspektywy i kierunki zmian 1.2. Agroekologiczne i środowiskowe aspekty rolnictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ poz. planu Nazwa jednostki Kwota planowana brutto (PLN) Zamówienia do 14 000 Euro. Art..4 pkt 8 ustawy Pzp. CPV (32351300-1) Części / akcesoria do sprzętu

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska

Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska Dr hab. prof. nadzw. Barbara Kutkowska (Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa)

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Stanisław Krasowicz Brwinów/Puławy, 2016 Wstęp 1. Ocena i podsumowanie 2-dniowego spotkania w ramach Forum Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

z rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym

z rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym ROLNICTWO EKOLOGICZNE Analiza porównawcza ekologicznych metod produkcji z rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym Rolnictwo intensywne Rolnictwo ekologiczne Dominacja chemii i techniki Dominacja środków

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Podstawa prawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI Plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika, specjalność: Hodowla i użytkowanie koni HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI WYKŁADOWCA PRZEDMIOT WYKŁAD ĆWICZ. E/Z ECTS SEMESTR I Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk:

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk: 12.03. 2012-03-27 Dziedzina: nauki rolnicze, nauki leśne, nauki techniczne Poziom kształcenia: III stopień Forma kształcenia studia stacjonarne Opis efektów kształcenia dla dziedziny nauk rolniczych, leśnych

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1.Definicja chemii rolnej, gleba jako środowisko

Bardziej szczegółowo

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3)

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3) Załącznik nr 9 Minimalne wymogi dotyczące nawozów i środków ochrony roślin 1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - Wymóg 4 - dotyczy 8.2.10.5.1.4.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 MARIUSZ TURBO DORADCA ROLNOŚRODOWISKOWY mturbo@miskant.pl Program rolnośrodowiskowy jest jednym z działań osi środowiskowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik rolnik hotelarstwa technologii żywności R.3. Prowadzenie R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej T.11. Planowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa 2016

Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa 2016 Ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich poprzez zrównoważone gospodarowanie w rolnictwie. PROW 2014-2020 działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Maria Siąkała ŚODR w Częstochowie Limanowa

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia rolnictwo

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia rolnictwo studia rolnicze i leśne, kierunek: ROLNICTWO ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Botanika i genetyka 75

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na studiach I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO, Kierunki: ROLNICTWO i OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Praktyka zawodowa realizowana

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Program: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria. (rok rozpoczęcia 2012/2013)

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria. (rok rozpoczęcia 2012/2013) Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria PRZEDMIOT (rok rozpoczęcia 2012/201) Rok I Semestr 1. 0 420 125 295 Anatomia zwierząt I 8 105 0 75 Biofizyka 0 15 15 Biologia komórki

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...3...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy...

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik rolnik; symbol 314207 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Rolnictwo - cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie

Kierunek Rolnictwo - cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Kierunek Rolnictwo - cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Praktyka obowiązuje wszystkich studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Rolnictwo, a jej zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych Interesujesz się... Biologia sp. biologia człowieka rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją populacjami pradziejowymi biologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot:

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ochrona środowiska i ekologia* Ekologiczna produkcja towarowa

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ochrona środowiska i ekologia* Ekologiczna produkcja towarowa Załącznik nr do Regulaminu FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ochrona środowiska i ekologia* Ekologiczna produkcja towarowa Imię.... Nazwisko... Nazwa gospodarstwa... Numer ewidencyjny gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska. Agrointeligentne BioPreparaty (AiBP)

Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska. Agrointeligentne BioPreparaty (AiBP) Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska Agrointeligentne BioPreparaty (AiBP) Szczecin, 20 czerwca 2013 Katedra Biotechnologii Roślin Wydział

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rola IUNG-PIB w badaniach nad wykorzystaniem gleb Polski. Stanisław Krasowicz Puławy, 2013

Rola IUNG-PIB w badaniach nad wykorzystaniem gleb Polski. Stanisław Krasowicz Puławy, 2013 Rola IUNG-PIB w badaniach nad wykorzystaniem gleb Polski Stanisław Krasowicz Puławy, 2013 150 lat tradycji nauk rolniczych w Puławach 1862 - Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny 1917 - Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka terenami rolnymi Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 5 Moduł (typ) przedmiotów: przedmiot kierunkowy

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady możliwości ubiegania się o płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Mega Projekt. Projekt badawczy wykorzystania nawozów azotowych na doświadczalnych poletkach obszaru Polski, Niemiec i Czech

Mega Projekt. Projekt badawczy wykorzystania nawozów azotowych na doświadczalnych poletkach obszaru Polski, Niemiec i Czech Mega Projekt Projekt badawczy wykorzystania nawozów azotowych na doświadczalnych poletkach obszaru Polski, Niemiec i Czech W 5-letnim cyklu badani oceniany jest wpływ nawożenia nawozami azotowo siarkowymi

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów leśnictwo i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów leśnictwo i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 381/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów leśnictwo i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Leśny Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo