Walne Zebranie Członków LGD Blisko Krakowa Świątniki Górne, 19 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walne Zebranie Członków LGD Blisko Krakowa Świątniki Górne, 19 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Walne Zebranie Członków LGD Blisko Krakowa Świątniki Górne, 19 maja 2015 r. 1. Działalność LGD Blisko Krakowa w latach , podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2. Przedstawienie założeń dot. Przyszłości Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie PROW : LEADER Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)

2 LGD Blisko Krakowa w l

3 LGD Blisko Krakowa w l Główne obszary działalności: 1. Wdrażanie LSR 2. Promocja walorów obszaru - marka Skarby Blisko Krakowa 3. Integracja gmin tworzących obszar LGD

4 Wdrażanie LSR , 00 zł Małe Projekty ,00 zł Odnowa i rozwój wsi ,00 zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,00 zł Funkcjonowanie LGD ,00 zł Projekty współpracy ,00 zł

5 Wdrażanie LSR - małe projekty budżet w LSR: , 00 zł Środki wykorzystane: ,64 zł Liczba zrealizowanych projektów: 97 Szacowany poziom wykorzystania środków 93%

6 Wdrażanie LSR Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw budżet w LSR: , 00 zł Środki wykorzystane: ,00 zł Liczba zrealizowanych projektów: 8 Szacowany poziom wykorzystania środków 100%

7 Wdrażanie LSR Odnowa i rozwój wsi budżet w LSR: , 00 zł Środki wykorzystane: ,95 zł Liczba zrealizowanych projektów: 14 Szacowany poziom wykorzystania środków 98%

8 Wdrażanie LSR Projekty współpracy budżet w LSR: , 00 zł Środki wykorzystane: ,86 zł Liczba zrealizowanych projektów: 1 Szacowany poziom wykorzystania środków 15%

9 Wdrażanie LSR Funkcjonowanie LGD, aktywizacja i promocja budżet w LSR: , 00 zł Środki wykorzystane: ,00 zł Koszty aktywizacji i promocji: ,00 zł Szacowany poziom wykorzystania środków 99,7%

10 Stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa Zrealizowana Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Osiągnięte założone w LSR wskaźniki: Oddziaływania Rezultatu Produktu

11 Zrealizowana LSR = osiągnięte wskaźniki Przykład: Przedsięwzięcie 1.1.2: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej Wskaźnik produktu: OW Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów MP Cel szczegółowy 1.1: Budowa, wyposażenie i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej Wskaźnik rezultatu: Średnia miesięczna ilość osób korzystających z nowej, wyposażonej, zmodernizowanej infrastruktury Cel ogólny 1: Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Wskaźnik oddziaływania: Wzrost jakości życia mieszkańców przez poprawę warunków sprzyjających aktywności

12 Zrealizowana LSR = osiągnięte wskaźniki Przykład: Wskaźnik produktu: Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów OW MP Wartość bazowa: 0 Wartość bazowa: 0 Wartość docelowa: 2 Boisko sportowe Szatnia sportowa Wartość docelowa: 5 Boisko sportowe Plac zabaw Trasa edukacyjna Ilość faktyczna: 2-4 Ilość faktyczna: 11

13 Stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa Większość wskaźników na poziomie: 100 % i powyżej 2 wskaźniki nie zostaną w pełni zrealizowane: Stworzenie oferty rekreacyjnej w oparciu o koncepcję szlaków turystycznych: 47,61% Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących podobne funkcje: 75%

14

15 Promocja walorów obszaru LGD - koncepcja sieci szlaków turystycznych 9 nowych szlaków rowerowych (=112 km) 1 szlak pieszy (6 km) Powiązanie nowych z już istniejącymi szlakami

16 Koncepcja sieci szlaków turystycznych i budowa produktu turystycznego Na podstawie przygotowanej koncepcji, Gminy tworzące LGD aplikują w ramach MRPO z projektem pt. Budowa kompleksowego produktu turystycznego Skarby Blisko Krakowa. Projekt zakłada utworzenie kompleksowej oferty turystycznej, w tym o Wytyczenie szlaków turystycznych w oparciu o koncepcję, o Utworzenie szlaków tematycznych, o Utworzenie internetowego przewodnika turystycznego i Centrum Informacji Turystycznej. o W 2014 r. projekt uzyskuje dofinasowanie ze środków MRPO w kwocie 4,3 mln zł.

17 LGD i Skarby Blisko Krakowa Informator (przewodnik)turystyczny wraz z mapką poglądową

18 Promocja w internecie:

19 Promocja w internecie:

20 Promocja w internecie:

21 Stoisko Promujące Skarby Blisko Krakowa Animacja historyczna: Płatnerz, Husaria

22 Odkrywamy smaki tradycji Blisko Krakowa spotkania i warsztaty o tematyce kultury i tradycji obszaru o tematyce: o obrzędów związanych z tradycjami świątecznymi: palmy wielkanocne i ozdoby bożonarodzeniowe, o nowoczesne formy zdobienia (florystyczne, papierowa wiklina), o warsztaty kulinarne, przepisy dostępne są na stronie

23 2013 i 2014 Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa Zabawa skierowana do rodzin z dziećmi propozycja spędzenia czasu wolnego aktywnie w wakacyjne weekendy: o o o wydarzenia i warsztaty, tradycyjny poczęstunek, bezpłatny udział

24 System motywacyjny dla dzieci Nagrody za udział w warsztatach i zabawie puzzle

25 Wydarzenie: Jak żyli ludzie sprzed 3000 lat Prehistoryczna Osada w Woli Radziszowskiej Podczas wydarzenia uczestnicy zostali przeniesieni do epoki brązu. Wzięli udział w warsztatach ceramicznych i tworzenia biżuterii, by na zakończenie usiąść i usmażyć kiełbaskę przy wspólnym ognisku.

26 Wydarzenie: Nie tylko cukier dla konia Szkoła rolnicza w Czernichowie Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat hodowli koni, nauczyli się jak je karmić, czyścić i siodłać. Zwiedzili najstarszą Szkołę Rolniczą w Polsce, by na zakończenie pojeździć konno.

27 Wydarzenie: I Ty możesz zostać płatnerzem Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych Podczas wydarzenia uczestnicy zwiedzili ekspozycję Muzealną, dowiedzieli się wiele na temat tradycji Świątnik Górnych, w tym: o wawelskich świątnikach, sekretnych kłódkach, zbrojach husarskich. Warsztat prowadził prawdziwy płatnerz, który pokazał dzieciom jak wykuwano zbroje.

28 Wydarzenie: Z krakowiakiem za pan brat Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty taneczne. Uczestnicy nauczyli się podstawowych kroków krakowiaka, dowiedzieli się co nieco o stroju krakowskim i obyczajach podkrakowskiej wsi, jak również posłuchali dźwięków krakowskiej muzyki.

29 Finał zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa Muzeobranie 2013 r. Wesele w Mogilanach 2014 r.

30 Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa i ucz się Projekt edukacji regionalnej dla szkół podstawowych z obszaru LGD: o Scenariusze 8 lekcji, o Kreatywna mapa dla uczniów.

31 Północno zachodnia małopolska Lubię to! We współpracy z 7 innymi Lokalnymi Grupami Działania zrealizowaliśmy Projekt Współpracy, dzięki któremu powstał portal internetowy wraz z bazą najciekawszych miejsc.

32 Integracja gmin tworzących obszar LGD Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. W ramach projektu dzięki formie Partnerstwa 10. podmiotów pozyskano ze środków programu Norweskiego dofinansowanie, w kwocie 2,23 mln zł, na przygotowanie dokumentów niezbędnych do efektywnego ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w ramach budżetu (strategie, dokumenty techniczne). Realizacja projektu przyczyniła się do zacieśnienia współpracy pomiędzy gminami oraz stworzyła warunki do doskonalenia mechanizmów współpracy pomiędzy gminami, a sektorem biznesowym, naukowym i społecznym

33 PROW (LEADER) Wsparcie przygotowawcze Realizacja strategii Projekty współpracy Funkcjonowanie LGD około zł od 8 mln zł do 14 mln zł od 0,38 mln zł do 0,7 mln zł od 2 mln zł do 3,6 mln zł 50% środków na realizację strategii należy przeznaczyć na wsparcie przedsiębiorczości

34 PROW Zadania LGD: Opracowanie i realizacja planu komunikacyjnego -rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i realizowania operacji, opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury i kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów spoza sektora publicznego i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej, zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie ich pod względem ważności w zależności od ich wkładu w realizację celów strategii,

35 PROW Zadania LGD: opracowanie i publikowanie zaproszeń do składania wniosków lub trwająca procedura składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru, przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie, wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do organu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, monitorowanie realizacji strategii rozwoju lokalnego i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.

36 PROW (LEADER) Zasady: LEADER realizuje cel. 6B, priorytet 6 wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Skład: partnerzy: społeczni, prywatni, publiczni i mieszkańcy w podejmowanych decyzjach żadna z grup nie może mieć więcej niż 49% głosów. Zintegrowane i wielosektorowe LSR Oddolność: udział społ. lok. Spójny obszar Zintegrowanie łączenie dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu Partnerstwo (LGD w tym społ., gosp. i publ. partnerzy) Innowacyjność na poziomie lokalnym Decentralizacja finansowa (LGD dzieli kasę) Sieciowanie i współpraca Min. 2 gminy (30 tys. 150 tys. Mieszkańców) bez miast pow. 20 tys. mieszkańców W kryteriach LGD ma przewidzieć dodatkowe punkty dla operacji realizowanych w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców 5% wkładu własnego (minimum)

37 PROW (LEADER) -wsparcie przygotowawcze- Wg projektu rozporządzenia dot. WP Na co: Wsparcie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Kwota wsparcia: W zależności od liczby mieszkańców: ,00 zł obszar do mieszkańców ,00 zł obszar mieszkańców ,00 zł- obszar powyżej mieszkańców FORMA: ryczałt 70 % kwoty przy podpisaniu umowy, 30 % przy złożeniu LSR Nabór wniosków na wsparcie przygotowawcze: 15 maja-15 czerwca

38 PROW (LEADER) -wsparcie przygotowawcze- Zadania maj-czerwiec: Opis obszaru i jego spójności(minimalna ilość gmin obszar przy składaniu LSR nie może być mniejszy niż przy WP) Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR: konsultacje społeczne, biuro-dostęp do informacji, prowadzenie strony internetowej, minimum 1 spotkanie konsultacyjne w każdej gminie Zatrudnienie: minimum 1 etat. Im większy obszar, tym większe zatrudnienie.

39 PROW (LEADER) -wdrażanie LSR, RLKS- Rodzaj wsparcia Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii). Intensywność pomocy Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji, rodzaju beneficjenta i zapisów LSR. Kryteria wyboru Kryteria wyboru zostaną określone przez LGD w LSR i będą podlegały ocenie podczas konkursu na wybór LSR.

40 PROW (LEADER) -wdrażanie LSR, RLKS- LEADER Pula krajowa EFRROW (euro) Małopolska EFRROW (euro) Spadek o 40,7 %

41 PROW (LEADER) -wdrażanie LSR, RLKS- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR; Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości; Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

42 PROW (LEADER) -wdrażanie LSR, RLKS- Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji; Rozwój produktów lokalnych; Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej; Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego (technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych).

43 PROW (LEADER) -wdrażanie projektów współpracy- Projekt współpracy zawarty w LSR uzyskujemy więcej punktów. Jeśli projekt jest w LSR zawarty, musi to mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach. Wskaźnik powinien mieć określoną wartość wyjściową i docelową. Wymagany poziom osiągnięcia wskaźnika na koniec realizacji LSR: minimum 50%. -koszty bieżące i aktywizacja- Funkcjonowanie biura, promocja i aktywizacja (limit: 25 % kwoty na wdrażanie LSR)

44 Rozszerzenie obszaru LGD Blisko Krakowa

45 Rozszerzenie obszaru LGD Ustawa RKLS Statut LGD Uchwały rad gmin Uchwała zarządu LGD Gmina może być członkiem jednej LGD Zamiana terytorium, skład organów Wystąpienie z LGD KPK i przystąpienie do LGD BK Przyjęcie nowych członków z ternu gmin (wszystkie sektory)

46 Rozszerzenie obszaru LGD Blisko Krakowa - zmiany Liczba gmin 4 6 Liczba mieszkańców Liczba miejscowości Obszar w km2 253,4 425

47 Rozszerzenie obszaru LGD - zarządzanie Zarząd 5 osób 7 osób Rada Komisja rewizyjna 12 osób (po 3 z każdej gminy) 3 osoby 18 osób (po 3 z każdej gminy) 5 osób

48 Rozszerzenie obszaru LGD - zarządzanie Zarząd (7 osób) Biuro LGD (min. 4 osoby, etat) Gminny koordynator (zlecenie) Gminny koordynator (zlecenie) Gminny koordynator (zlecenie) Gminny koordynator (zlecenie) Gminny koordynator (zlecenie) Gminny koordynator (zlecenie)

49 Rozszerzenie obszaru LGD harmonogram działań: 1. Od 13 maja spotkania zespołu roboczego maja 2015 Walne Zebranie Członków LGD intencyjne, podjęcie uchwały WZC ws. zgody na rozszerzenie obszaru LGD o gminy Liszki i Zabierzów. 3. po 19 maja 2015 podjęcie przez Rady Gmin Liszki i Zabierzów uchwały ws. rezygnacji z członkostwa w LGD Korona Północnego Krakowa. 4. Podjęcie przez Rady Gmin Liszki i Zabierzów uchwał ws. przystąpienia do LGD Blisko Krakowa. 5. Ewentualna zmiana treści uchwał gmin obecnie tworzących LGD. 6. Walne Zebranie Członków wyborcze, w tym zmiana dokumentów stowarzyszenia: Statut, Regulaminy władz. 7. Czerwiec 2015 przystąpienie LGD do konkursu na WP.

50 Harmonogram

51 Dziękuję za uwagę

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Emilia Kaleta, Paweł Walczyszyn Kwiecień 2015 rok Program spotkania 1. Nowe zasady funkcjonowania LGD oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego

Bardziej szczegółowo

PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu

PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu Konferencja makrorgionalna: Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Grzegorz Cetner CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach

Bardziej szczegółowo

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER)

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER) () Spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa Augustów, 13-14 czerwca 2013 r. Joanna Sokólska Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania Instrument CLLD Komisja Europejska Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK 1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR: Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR 2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO BYTÓW

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo