Spis treści: Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Powtórzenie przed zaliczeniem... 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16"

Transkrypt

1 Spis treści: Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Powtórzenie przed zaliczeniem Ćwiczenia 1 Temat 1: Formy działalności gospodarczej Zadanie 1 (formy działalności gospodarczej - obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych) Określ, które jednostki muszą prowadzić księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości: Lp. Jednostka Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2005 roku 1. Osoba fizyczna, która założyła działalność gospodarczą w styczniu Spółka cywilna osób fizycznych, której przychody w poprzednim roku obrotowym wyniosły złotych 3. Spółka jawna osób fizycznych, której przychody w bieżącym roku obrotowym wyniosły w przeliczeniu EURO, 4. Spółka komandytowa, której przychody netto w zeszłym roku wyniosły w przeliczeniu EURO 5. Spółka PAPPA z o. o. 6. Narodowy Bank Polski 7. Spółka akcyjna 8. Spółka z o. o. w organizacji, 9. Spółka cywilna osób prawnych 10. Spółka komandytowo - akcyjna 11. Fundacja Radość 12. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej 13. Stowarzyszenie Popieramy wszystkich 14. Spółdzielnia mieszkaniowa Schludny barak 15. Przedsiębiorstwo państwowe 16. Bank Lukas S.A. 17. Gmina Cedynia 18. Przedszkole publiczne Mały Jasio Temat 2: Zakładanie działalności gospodarczej Zadanie 1 (zakładanie działalności gospodarczej 2005) Pan Zdzisław Porywczy postanowił założyć działalność gospodarczą w marcu 2005 roku. 1. Przedmiotem działalności jednostki będzie naprawa felg samochodowych, 2. Właściciel posiada nadany numer NIP, ponieważ wcześniej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, 3. Firma będzie podatnikiem podatku VAT oraz będzie opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) 4. Firma będzie zatrudniała jednego pracownika Stefana Gumiaka 5. Siedziba jednostki znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania właściciela Ustal kolejność załatwiania formalności urzędowych, dopasuj niezbędne dokumenty i koszty procedur. Rozwiązanie wpisz do tabeli. Lp. Nazwa Urzędu Dokument Opłata 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS ZUA 0 zł 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS ZFA 0 zł 3. Urząd Statystyczny Zawiadomienie o założeniu pkp i r 0 zł 4. Urząd Skarbowy Wniosek o założenie rachunku bankowego 0 zł 5. Urząd Skarbowy Tytuł prawny do lokalu, w którym jest prowadzona działalność 6. Urząd Skarbowy Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców 152 zł 7. Urząd Skarbowy VAT-R 0 zł 8. Urząd Miejski Wydział Działalności RG-1 0 zł Gospodarczej 9. Urząd Miejski Bank US Opłata za rezygnację ze zwolnienia od podatku VAT 100 zł 10. Państwowa Inspekcja Pracy NIP zł 11. Bank X od 0 zł (w zależności od oferty) 1 TAK NIE

2 Lp. Nazwa Urzędu Dokument Opłata Zadanie 2 (wybór formy opodatkowania) Zaznacz właściwe formy opodatkowania, z których może skorzystać podatnik. Lp. PODMIOT 1. Osoba fizyczna taksówkarz wykorzystujący jeden pojazd 2. Aptekarz 3. Doradca podatkowy 4. Emeryt, który wynajmuje część mieszkania spokojnym studentom bez nałogów 5. Weterynarz, świadczący usługi dla osób prawnych 6. Osoba duchowna 7. Szewc 8. Kantor wymiany walut 9. Lombard 10. Biuro pośrednictwa finansowego 11. Firma ochroniarska RAMBO 12. Firma reklamowa 13. Komis samochodowy 14. Architekt 15. Zegarmistrz 16. Sprzątanie wnętrz 17. Fryzjer 18. Sklep z częściami samochodowymi 19. Kwiaciarnia 20. Sklep spożywczy 21. Zakład usług rozrywkowych 22. Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji 23. Krawiec 24. Zakład produkcji czapek 25. Szklarz 26. Grawer 27. Restauracja, w której prowadzi się sprzedaż piwa, wina itd. 28. Nauczyciel korepetytor 29. Zakład transportowy przewozy ładunków powyżej 2 t z użyciem dwóch pojazdów 30. Zakład budowlany FORMA OPODATKOWANIA Karta Ryczałt od podatkowa przychodów ewidencjonowanych (stawka) Zasady ogólne pkp i r 2

3 Temat 3: Koszty i przychody w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Zadanie 1 (ustalenie dochodu do opodatkowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów) Stefan Ziemniak ewidencjonuje zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ustalić dochód do opodatkowania oraz kwotę podatku jeżeli: Wartość sprzedanych wyrobów (kol 7) wynosi ,66 zł Pozostałe przychody (kol. 8) ,15 zł Razem przychody (kol. 9) Koszty uzyskania przychodu ,30 zł Remanent początkowy ,21 zł Remanent końcowy ,55 zł Uwaga: podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych, a podatek dochodowy do pełnych dziesiątek groszy. Skala podatku dochodowego w 2005 roku: Podstawa obliczenia podatku (w zł) Podatek wynosi Ponad do % podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr zł 48 gr. + 30% nadwyżki ponad zł zł 68 gr. + 40% nadwyżki ponad zł Zadanie 2 (ustalenie dochodu do opodatkowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów) Janusz Kafar ewidencjonuje zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ustalić dochód do opodatkowania oraz kwotę podatku w 2005 roku jeżeli: Wartość sprzedanych wyrobów (kol. 7) wynosi ,15 zł Pozostałe przychody ,30 zł Koszty uzyskania przychodu ,30 zł Remanent początkowy ,51 zł Remanent końcowy ,68 zł Składka na ubezpieczenie społeczne zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne: a) 7,75% zł b) 8,5% zł Zadanie 3 (ustalenie momentu uzyskania przychodu art. 14 ustawy o pdof) Ustal datę uzyskania przychodu w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowo usługowym: a) wystawiono fakturę VAT za sprzedane balsamy do ciała w dniu 5 kwietnia 200X a dowód Wz w dniu 28 marca 200X b) wystawiono fakturę za sprzedany samochód ciężarowy w dniu 2 marca 200X, samochód wydano w dniu 6 marca. Odbiorca dokonał wpłaty 20 marca 200X. c) zgodnie z umową czynsz jest płacony 25 dnia każdego miesiąca. W dniu 8 maja dokonano jednak wpłaty za kwiecień, d) w dniu 30 grudnia 200X wykonano usługę polegającą na wyposażeniu sali balowej w dekoracje sylwestrowe. Faktura została wystawiona w dniu 3 stycznia 200X+1 Zadanie 4 (ustalenie dochodu ze sprzedaży środka trwałego art. 24 ust 2 ustawy o pdof) Ustal dochód ze sprzedaży samochodu ciężarowego Lublin III (środek trwały) 1. Przychód ze sprzedaży środka trwałego (cena według umowy kupna sprzedaży, kwota wynikająca z faktury) zł 2. Wartość początkowa (ewidencyjna) środka trwałego zł 3. Dotychczasowe umorzenie zł 4. Wartość netto środka trwałego..... zł Uwaga: Przychód ze sprzedaży środka trwałego wpisuje się do PKPIR w kolumnie 8 (Pozostałe przychody) a wartość netto - w kolumnie 14. Zadanie 5 (ustalenie dochodu od zapasów na dzień likwidacji działalności gospodarczej art. 24 ust. 3 ustawy o pdof.) Ustal kwotę zryczałtowanego podatku od zapasów na dzień likwidacji działalności 1 grudnia, jeżeli: 1. Wartość zapasów w cenach zakupu na dzień likwidacji wyniosła zł 2. Przychód za ostatnie trzy miesiące zł 3. Dochód za ostatnie trzy miesiące zł Zadanie 6 (ustalenie dochodu od zapasów na dzień likwidacji działalności gospodarczej art. 24 ust. 3 ustawy o pdof.) Ustal kwotę: 3

4 a) zryczałtowanego podatku od zapasów na dzień likwidacji działalności 1 lipca 200X b) zryczałtowanego podatku od dochodu, jeżeli: 1. Wartość zapasów w cenach zakupu na dzień likwidacji wyniosła zł 2. Przychód za ostatnie trzy miesiące zł 3. Dochód za ostatnie trzy miesiące zł 4. Dochód w roku podatkowym 200X zł 5. Przychód w roku podatkowym 200X zl Zadanie 7 (przychody i koszty działalności gospodarczej według przepisów podatkowych) Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. (art. 14, ust. 1 uopdof) Ustal przychód z działalności, jeżeli w firmie zanotowano następujące przychody: 1. Naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od udzielonej pożyczki zł 2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zł 3. Otrzymany kredyt krótkoterminowy zł 4. Pobrano zaliczkę w wysokości 15% wartości transakcji, na wykonanie usługi w następnym miesiącu zł 5. Zrealizowane różnice kursowe zł 6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych firmy zl 7. Równowartość rozwiązanych rezerw, które zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zł 8. Otrzymane odszkodowanie za zniszczoną maszynę, wykorzystywana w działalności zł 9. Otrzymane odszkodowanie za samochód właściciela, który nie jest wykorzystywany w działalności zł 10. Otrzymane dotacje zł Zadanie 8 (reprezentacja i reklama) Przedsiębiorstwo Handlowe REPREZENTANT poniosło w 200X koszty: a) reprezentacji zł b) reklamy niepublicznej zł c) reklamy telewizyjnej zł d) reklamy na plakatach ogłoszeniowych zł e) razem zł Przychody ze sprzedaży w 200X wyniosły zł Koszty reprezentacji i reklamy niepublicznej są limitowane. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się koszty nieprzekraczające 0,25% przychodu. Koszty reklamy publicznej są w całości kosztem uzyskania przychodów. Określić kwotę kosztów reprezentacji i reklamy: 1. będących kosztem uzyskania przychodów, 2. niebędących kosztem uzyskania przychodów Zadanie 9 (koszty uzyskania przychodu) W grudniu ubiegłego roku firma END zakupiła i przyjęła do użytkowania samochód osobowy Audi A4 o wartości początkowej złotych (w przeliczeniu euro). Pojazd wyposażony jest w silnik o pojemności 1905 cm3 i jest użytkowany jako limuzyna reprezentacyjna. Składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC są uzależnione od pojemności skokowej silnika. Ubezpieczenie NW ustalone jest kwotowo. Składki na ubezpieczenie Autocasco AC oblicza się jako procent od wartości pojazdu. Zgodnie z prawem podatkowym do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego w części przekraczającej równowartość EURO. W styczniu 200X roku otrzymano z P.Z.U. S.A. polisę ubezpieczeniową na ubezpieczenie samochodu, zgodnie z którą ubezpieczenie samochodu wynosi: OC zł NW zł AC zł RAZEM zł Samochód został wyceniony przez ubezpieczyciela na dzień zawarcia polisy na zł (według kursu z dnia zawarcia umowy 5 zł/euro) Obliczyć koszty ubezpieczenia pojazdu: a) stanowiące koszty uzyskania przychodu b) niebędące kosztem uzyskania przychodu 4

5 Ćwiczenia 2 Temat 1: Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Zadanie 1 (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów operacje typowe) Firma SAMA SŁODYCZ z Gniezna (ul. Frywolna 7) zajmuje się wytwarzaniem produktów cukierniczych i piekarskich na rynek krajowy. Jest podatnikiem podatku VAT i rozlicza się z podatku na zasadach ogólnych. Określ kwotę i kolumnę podatkowej księgi przychodów i rozchodów, do której należy wpisać poszczególne operacje. Nr Treść Kolumny Kwota 1. Faktura VAT nr 11 z 4 maja 2005 r. za sprzedaż chleba dla Marketu PSZCZÓŁKA w Szczecinie, ul. Dzielnych Podatników 5 - na wartość netto 756 zł 30 gr plus 7% VAT (52,94zł) - razem należność 809,24 zł. 2. Faktura VAT nr 13 z 6 maja 2005 r. za sprzedaż wyrobów cukierniczych dla Hotelu "Pod różą" w Piasecznie, ul. Parkowa na wartość netto zł 25 gr plus 7% VAT (106,49 zł) - razem należność 1.627,74 zł. 3. Zakup mąki do produkcji wyrobów ciastkarskich z Zakładów Zbożowo-Młynarskich "PZZ" we Wrześni, ul Pszeniczna 37, wg faktury VAT nr 212 z dnia 5 maja 2005 r. O wartości zakupu netto zł plus 7% VAT (347,32 zł) - razem zobowiązanie 5.217,32 zł. 4. Faktura VAT nr 15 z 10 maja 2005 r. za wykonaną usługę wypieku ciast domowych, wyprodukowanych przez panią Małgorzatę Słodziutką z Wrześni, ul. Leśna 15 - na wartość usługi netto 205 zł plus 22% VAT (45,10 zł) - razem należność 250,10 zł. 5. Zakup drożdży piekarskich z Zakładów Drożdżowych w Pile, ul Zakole 23, wg faktury VAT nr 478 z dnia 10 maja 2005 r. O wartości zakupu 510 zł 75 gr plus 22% VAT (112,37 zł) - razem zobowiązanie 623,12 zł. 6. Rachunek nr 89 z dnia 11 maja 2005 zł za konserwację maszyn, wystawiony przez Zakład Usług Technicznych pana Feliksa Rozrywkowego w Poznaniu, ul. Orla 208, o wartości usługi 210 zł (Zakład jest zwolniony z podatku VAT). 7. Faktura VAT nr 15 z dnia 11 maja 2005 r. za czynsz dzierżawy lokalu sklepowego z pełnym wyposażeniem za maj 2005 r. Wystawiony przez Supermarket HIPERSTARA S.A. w Poznaniu, ul. Klonowa 320, na kwotę netto zł plus 22% VAT (495 zł) - razem zapłacono gotówką zł. 8. Usługa spedycyjna załadunku i wyładunku mąki zakupionej we Wrześni w dniu 5 maja 2005 r. - wykonana przez firmę Spedycji Krajowej w Poznaniu, ul. Węglowa 116, wg faktury VAT nr 618 z dnia 12 maja 2005 r. O wartości usługi 205 zł 80 gr plus 22% VAT (45,28 zł) - razem zobowiązanie 251,08 zł. 9. Zakup mąki pszennej z Hurtowni Spożywczej w Poznaniu, ul Pilska 112, wg faktury VAT nr 1132 z dnia 14 maja 2005 r. O wartości i zakupu zł plus 7% VAT (551,60 zł) - razem zobowiązanie 8.431,60 zł. 10. Rachunek za wykonaną pracę przez studenta - Jana Nowskiego na podstawie umowy zlecenia z dnia 17 maja 2005 r. (przy załadunku i wyładunku mąki) na ogólną kwotę wynagrodzenia brutto 85 zł 50 gr minus zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (19% od kwoty 85,50 zł = 16,20 zł). Wypłacono 17 maja 2005 r. Kwotę 69,30 zł. 11. Wpłata składek ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe i wypadkowe) wraz ze składnikami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na konto Oddziału ZUS w Poznaniu drogą przelewu bankowego w dniu 15 maja 2005 r. Na kwotę zł 90 gr (Wyciąg bankowy nr 55/2 z dnia 15 maja 2005 zł). 12. Zakup jaj, sera, masła i owoców ze sklepu prywatnego pana Czesława Prywaciarza wg rachunku nr 27 z dnia 19 maja 2005 r. O wartości zakupu 440 zł (sprzedawca zwolniony od podatku VAT). 13. Konsumpcja w Restauracji Targowej w Poznaniu, ul. Późna 113, dla zaproszonych gości zagranicznych i krajowych z okazji spotkania na temat nowoczesnej techniki w piekarnictwie i ciastkarstwie, potwierdzona fakturą VAT nr 185 z dnia 20 maja 2005 r. o wartości netto 125 zł 70 gr plus VAT wg stawek 7% i 22% (w kwocie łącznej 15,66 zł) - razem zapłacono gotówką 141,36 zł. 14. Faktura VAT nr 001/ST z 21 maja 2005 r. za sprzedaż używanej lady chłodniczej na kwotę zł plus 22% VAT (565,40 zł) razem 3.135,40 zł dla zakładu Mleczarskiego w Szczecinku. 15. Dowód wewnętrzny nr 33/5 z dnia 31 maja 2005 r. dotyczący umorzenia środka trwałego - lady chłodniczej - sprzedanej w dniu 21 maja 2005 r. (patrz: operacja 14). Wartość dotychczasowego umorzenia wynosiła zł. Spisano w koszty część nieumorzoną w kwocie zł. 16. Zakup mąki żytniej z PZZ Mścice, ul Wąska 48, wg faktury VAT nr 1836 z dnia 21 maja 2005 r. O wartości netto zł plus 7% VAT (676,55 zł) - razem zobowiązanie ,55 zł. 17. Usługa transportowa przy przewozie zakupionej mąki w dniu 21 maja 2005 r. - wykonana przez PKS w Mławie, wg faktury VAT nr 78 z dnia 21 maja 2005 r. O wartości usługi netto 915 zł plus 22% VAT (201,30 zł) - razem zobowiązanie 1.116,30 zł 5 PKPiR

6 18. Rachunek nr 60 z dnia 24 maja 2005 r. za malowanie hali produkcyjnej, wystawiony przez Zakład Usług Malarskich ZACIEK w Poznaniu, ul. Spokojna nr 71 o wartości usług 935 zł (Zakład jest zwolniony od podatku VAT). 19. Faktura VAT nr 002/ST z 24 maja 2005 r. dla pana Zenona Konkurenta w Kole, ul Okrężna 32 za używane blachy do wypieku ciast o wartości netto 180 zł plus 22% VAT (39,60 zł) - razem należność 219,60 zł. 20. Koszty udziału w targach piekarskich zorganizowanych w salach Hotelu "Gastros" w Poznaniu, ul. Piwna 291, potwierdzone fakturą VAT nr 303 z dnia 26 maja 2005 r. O wartości netto 250 zł 80 gr plus VAT wg stawek 7% i 22% (w kwocie łącznej 32,68 zł) - razem zobowiązanie 283,48 zł 21. Faktura VAT nr z dnia 28 maja 2005 r. za zużycie energii elektrycznej, wystawiona przez Zakład Energetyczny w Poznaniu, ul. Polna 287, o wartości netto zł plus 22% VAT (542,96 zł) - razem zobowiązanie płatne przelewem 3.010,96 zł (przelewu dokonano w dniu 31 maja 2005 zł). 22. Utarg we własnych sklepach w maju 2005 r. Według ewidencji sprzedaży na ogólną wartość brutto ,48 zł; ponieważ w tych sklepach sprzedawano tylko pieczywo i wyroby ciastkarskie świeże własnej produkcji ze stawką VAT w wymiarze 7%, a więc wartość netto sprzedaży sklepowej w maju 2005 r. należy ustalić według metody w stu 23. Wyciąg bankowy nr 60/2 z dnia 31 maja 2005 r. z przekazania odsetek od środków na rachunek bankowy w kwocie 350 zł w Banku Przemysłowo-Handlowym w Poznaniu 24. Lista płac pracowników firmy za maj 2005 r., wystawiona dnia 31 maja 2005 r. z wypłaconymi wynagrodzeniami brutto na kwotę zł 75 gr. 25. Faktura VAT nr z dnia 26 maja 2005 r. Za telefony (trzy numery), wystawiona przez Telekomunikację Polską S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Łąkowa 88, o wartości netto 920 zł 50 gr plus 22% VAT (202,51 zł) - razem zapłacono gotówką 1.123,01 zł. 26. Dowód wewnętrzny nr 31/5/2005 z dnia 31 maja 2005 r. Dotyczący amortyzacji środków trwałych za maj 2005 r. W ogólnej kwocie zł 80 gr. 27. Faktura VAT nr 801 z dnia 31 maja 2005 r. za zakup młynka do cukru pudru, wystawiona przez Sklep "Merkury" w Poznaniu, ul. Jasna 55, o wartości zakupu netto 250 zł plus 22% VAT (55 zł) - razem 305 zł. Podjęto decyzję o jednorazowym umorzeniu maszyny w miesiącu, w którym nastąpił zakup. 28. Faktura VAT nr 615 z dnia 31 maja 2005 r. Na zakup zestawu urządzeń do produkcji tortów, wystawiona przez Megasam S.A. w Poznaniu, ul. Złota 16, o wartości zakupu zł plus 22% VAT (3300 zł) - razem zapłacono gotówką zł. 29. Podróż służbowa wg polecenia nr 3/2005 z dnia 28 maja 2005 r. Na dwudniowy wyjazd pracownika ciastkarni do Krakowa na szkolenie BHP w dniach maja 2005 r. Koszt delegacji (przejazd, nocleg i diety) w ogólnej kwocie 510 zł 20 gr udokumentowany dowodem wewnętrznym nr 32/5 (bez kosztów szkolenia, które będzie udokumentowane fakturą w czerwcu 2005 r.). Wypłata r. 30. Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność pracownika piekarni Stefana Przypalonego na ogólną kwotę 327 zł 65 gr (kwota ta jest niższa niż wynosi limit kwotowy przebiegu pojazdu). Zadanie 2 (Określanie niewadliwości i rzetelności podatkowej księgi przychodów i rozchodów) Określ, czy księga może być uznana za rzetelną w następujących wypadkach: Lp. Treść Rzetelna Nierzetelna 1. W dniu kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy okazało się, że podatnik nie uzupełnił zapisów w pkpir za ubiegły tydzień. Za ewidencję jest odpowiedzialny właściciel firmy. W ciągu ostatniego tygodnia był jednak leczony w szpitalu i posiada odpowiednią dokumentację (wypis) 2. W dniu kontroli skarbowej podatnik przyznał się, że w ciągu ostatniej doby uzupełnił zapisy w pkpir za poprzednie dwa lata podatkowe 3. Prawidłowa podstawa opodatkowania wynosi złotych a wynikająca z pkpir zł. 4. Prawidłowa podstawa opodatkowania wynosi zł a według pkpir zł Różnica wynika z niewpisania do pkpir zakupu towaru handlowego od zaprzyjaźnionego dostawcy 5. Prawidłowa podstawa opodatkowania wynosi zł, według pkpir zł. Różnica wynika z nieuwzględnienia odpisu amortyzacji za bieżący miesiąc 6. Prawidłowa podstawa opodatkowania wynosi zł, według pkpir zł. Różnica wynika z nieuwzględnienia kosztów wynagrodzeń pracowników 7. Przychody w roku podatkowymi wyniosły zł. Do księgi nie wpisano zakupu towarów handlowych za kwotę 480 zł 6

7 Zadanie 3 (Terminy dokonywania wpisów w podatkowej księgi przychodów i rozchodów) Określ, kiedy podatnik powinien dokonać wpisu do pkpir: 1. Otrzymano fakturę za transport towarów handlowych 2. Otrzymano fakturę za materiały podstawowe i przyjęto je do magazynu 3. Otrzymano fakturę za towary handlowe i przyjęto je do magazynu 4. Wystawiono fakturę za sprzedane towary, które wydano z magazynu. Podatnik nie prowadzi odrębnej ewidencji sprzedaży 5. Wystawiono fakturę za sprzedane towary, które wydano z magazynu. Podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży 6. Podatnik ewidencjonuje obrót przy zastosowaniu kasy rejestrującej. 7. Podatnik zlecił prowadzenie pkpir biuru rachunkowemu. Jeżeli nie posiada kasy rejestrującej musi prowadzić ewidencję sprzedaży. W jakim terminie do pkpir wpisane zostaną dowody zakupu i sprzedaży. Zadanie 4 (Wybór podatku liniowego od przychodów z działalności gospodarczej) Podatnik Jan Krzywy jest prawdopodobnie bezdzietnym kawalerem do wzięcia i prowadzi działalność gospodarczą od kilku lat. Zastanawia się nad wyborem podatku liniowego (taką możliwość przewiduje ustawa pdof od 2005 roku art. 30c updof) 1. W jakim terminie (biorąc pod uwagę dzisiejszą datę) powinien złożyć stosowne oświadczenie? 2. W ubiegłym roku firma pana Jana osiągnęła dochód w wysokości złotych. W tym roku przewiduje się podobne rezultaty działalności. Czy przy takich dochodach opłacalny jest wybór podatku liniowego? 3. Określ jakie dochody spowodują, że korzystny będzie wybór opodatkowania liniowego. Zadanie 5 (Wybór podatku liniowego od przychodów z działalności gospodarczej) Pan Jan Popędliwy jest właścicielem firmy budowlanej Grunt to bunt, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych (pkpir) Od pięciu lat jest małżonkiem a stosunki z żoną są poprawne. Dotychczas składał deklarację PIT 36 wspólnie z żoną. Dane dotyczące działalności firmy w ubiegłym roku przedstawia tabela: Lp. Treść Kwota (zł) 1. kol. 7 pkpir zł 2. kol. 8 pkpir zł 3. kol zł 4. kol zł 5. Remanent początkowy zł 6. Remanent końcowy zł 7. Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne zł 8. Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od podatku zł Małżonka Pani Teodozja Popędliwa jest w ubiegłym roku osiągnęła dochód w kwocie zł. Pobrane składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły zł, a na zdrowotne wyniosły 800 zł, odliczeniu od podatku podlega 775 złotych. Określić: 1. jaką kwotę podatku zapłaci pan Jan przy opodatkowaniu progresywnym (na starych zasadach) a jaką zapłaciłby przy podatku liniowym? 2. czy opłacalny jest wybór podatku liniowego przy założeniu, że w bieżącym roku kwoty dochodów będą kształtowały się podobnie? 3. jakie dochody spowodują, że korzystny będzie wybór opodatkowania liniowego. Zadanie 6 (Wycena spisu z natury) W bieżącym miesiącu magazynier wystawił następujące dokumenty dotyczące towaru XXX: 1. Pz z dnia 5 b.m szt po 5 zł/szt = zł 2. Pz z dnia 10 b.m. 500 szt x 5,5 zł/szt. = zł 3. Wz z dnia 15 b.m szt Na początek okresu w magazynie znajdowało się 500 szt towaru XXX, którego cena zakupu wyniosła 4,5 zł/szt. Dokonaj wyceny towarów w magazynie na koniec okresu, jeżeli rozchód wycenia się według metody FIFO. Zadanie 7 (Ewidencja transakcji w walutach obcych) Podatnik NASZ sprzedał towar odbiorcy zagranicznemu HANS w dniu W tym dniu wystawiono fakturę VAT. Przychód ze sprzedaży wyniósł euro. Średni kurs euro NBP w dniu wynosił 4,00 zł/euro. Termin płatności faktury określono na 14 dni. 26 maja 2005 na rachunek bankowy firmy NASZ wpłynęła kwota euro. Kurs kupna banku, z którego korzysta jednostka w dniu 26 maja wyniósł 3,95 zł/euro, natomiast kurs przedaży wynosi 4,05 zł/euro. Dokonać odpowiednich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zadanie 8 (Ewidencja transakcji w walutach obcych) Polska firma motoryzacyjna SARMATA zakupiła akumulatory od dostawcy BISMARCK GMBH w dniu za euro. Średni kurs euro NBP w tym dniu wynosił 3,9 zł/euro. Termin płatności faktury określono na 21 dni. W dniu 26 kwietnia 2005 z rachunku walutowego firmy dokonano przelewu euro na dobro konta dostawcy. Kurs sprzedaży banku, z którego korzysta jednostka w dniu 26 kwietnia wyniósł 4,0 zł/euro a średni kurs NPB 3,98 zł/euro. Dokonać odpowiednich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. 7

8 Zadanie 9 (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów operacje nietypowe) Określ kwotę i kolumnę podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przed podatnika podatku VAT firma PAŁAC, do której należy wpisać poszczególne operacje. Lp Treść Kolumny PKPiR Kwota 1. Zwrócono podatnikowi wadliwą partię towaru. Reklamacja została uznana. Wystawiono fakturę VAT korektę zł netto (VAT 22%) 2. Podatnik otrzymał fakturę za zakup materiałów podstawowych. Dostawca pomylił jednak nazwę naszej firmy (zamiast PAŁAC napisał PAJAC ) zł 3. Dokonano zamiany towarów wydaliśmy worki na śmieci o wartości 2000 zł a otrzymaliśmy woreczki na ubrania o wartości zł 4. Kontrahent nie wywiązał się z terminu płatności za dostarczony towar, naliczono odsetki karne w wysokości 200 zł 5. Kontrahent nie wywiązał się z terminu płatności za dostarczony towar i wpłacił na rachunek bankowy podatnika kwotę umowną (500 zł) 6. Podatnik sprzedał samochód osobowy używany ponad 6 miesięcy, który był ujęty w ewidencji środków trwałych. Wystawił fakturę VAT. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ przy zakupie samochodu osobowego podatnik nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Cena sprzedaży zł. Cena zakupu pojazdu zł a dotychczasowe umorzenie zł. 7. W firmie jest wykorzystywany samochód osobowy Chevrolet Corvette 5,7 pożyczony od przyjaciółki właściciela. Szacuje się, że wynajęcie takiego pojazdu na miesiąc kosztowałoby ok zł. 8. Podatnik sprzedał samochód ciężarowy JEEP CHEROKEE za zł + 22% VAT. Przy zakupie samochodu odliczono podatek VAT w całości. Cena zakupu pojazdu wyniosła zł + 22% VAT. Dotychczasowe umorzenie zł. 9. Osiągi samochodu służbowego BMW (środek trwały samochód osobowy) zaskoczyły właściciela firmy. Koszty naprawy powypadkowej według faktury wyniosły zł + 22% VAT. Samochód był objęty tylko ubezpieczeniem OC 10. W firmie kolporterskiej wykorzystuje się samochód osobowy HONDA CRX (środek trwały) Ze względu na znaczną moc pojazd został objęty ubezpieczeniem OC, AC i NW. Koszty naprawy powypadkowej wyniosły zł. Firma ubezpieczeniowa DUSIGROSZ wypłaciła odszkodowanie w wysokości zł. 11. Zakupiono towar od Chińskiego dostawcy za USD. Faktura została opłacona gotówką. Zgodnie z dokumentem SAD doliczono cło w wysokości zł. Średni kurs USD NBP wyniósł 3,0 zł/usd a kurs sprzedaży w banku, z którego usług korzysta jednostka 3,1 zł 12. Podatnik pobrał z magazynu część towarów i przekazał je w formie darowizny na cele charytatywne. Wystawił fakturę VAT wartość towarów netto zł + 22% VAT. 13. Podatnik przekazał towar handlowy na cele reprezentacji i reklamy objętej limitem 0,25% przychodu o wartości 500 zł. Wystawił fakturę wewnętrzną w celu zaksięgowania 22% podatku VAT należnego. 14. Część towarów handlowych przeterminowała się, ale ubytek mieści się w granicach norm. Cena zakupu wynosiła 2000 zł, VAT naliczony 440 zł. Należy skorygować VAT naliczony przy zakupie, ponieważ towar nie będzie podlegał sprzedaży opodatkowanej 15. Stwierdzono kradzież towarów o wartości 1000 zł z magazynu (przy zakupie odliczono 22% podatku VAT). Nie ustalono osoby materialnie odpowiedzialnej. Sporządzono protokół zawierający zestawienie skradzionych towarów do którego dołączono notatkę policji o dokonaniu włamania. 16. Otrzymano wyciąg bankowy, dokumentujący zapłatę zobowiązań wobec dostawców zł 17. Otrzymano dotację z urzędu miejskiego w kwocie 2500 zł 18. Urząd gminy udostępnił firmie nieodpłatnie lokal użytkowy w centrum miasta o powierzchni 100 m Podatnik zainstalował instalację gazową do prywatnego samochodu osobowego, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, ale nie jest środkiem trwałym. Koszt instalacji zł + 22% podatku VAT. 8

9 Ćwiczenia 3 Temat 1: Amortyzacja bilansowa i podatkowa W P wartość początkowa. T okres użytkowania w latach, S A stopa amortyzacji, A R roczny odpis amortyzacji, A M miesięczny odpis amortyzacyjny, Zadanie 1 (test powtórzeniowy z amortyzacji) 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694) koszty prac rozwojowych należy odpisać: a) przez okres nie krótszy niż 5 lat, b) przez okres nie dłuższy niż 5 lat, c) w dowolnie przyjętym okresie, zgodnie z przewidywanym okresem przydatności ekonomicznej, d) pod warunkiem spełnienia określonych ustawowo wymagań, 2. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego degresywną metodę amortyzacji można zastosować dla: a) gruntów, b) zestawów komputerowych, c) telefonów komórkowych, d) samochodów osobowych, 3. Koncesje są zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych: a) wyłącznie w prawie bilansowym, b) wyłącznie w przepisach podatkowych, c) w żadnym z powyższych, d) w prawie bilansowym i podatkowym, 4. Zgodnie z preferencyjnymi zasadami dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nowych środków trwałych, jednorazowego odpisu w pierwszym roku można dokonać: a) nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, b) nie później niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, c) w dowolnym momencie, d) nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, 5. Zgodnie z prawem podatkowym firma ma prawo do: a) dowolnego zmniejszenia stawek zawartych w wykazie stawek amortyzacyjnych, b) zmniejszenia stawek amortyzacyjnych, jednak nie nowe stawki nie mogą być mniejsze niż ½ zawartych w wykazie, c) dowolnego zwiększenia stawek amortyzacyjnych, d) podwyższenia stawek amortyzacyjnych w określonych prawem przypadkach o wskaźniki podwyższające 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi jednostka może: a) dokonywać odpisów amortyzacyjnych co miesiąc b) dokonywać odpisów amortyzacyjnych na koniec kwartału, c) dokonywać odpisów amortyzacyjnych na koniec roku obrotowego, d) dokonywać odpisów amortyzacyjnych za bieżący rok podatkowy w roku następnym. 7. Prawo do wieczystego użytkowania gruntów: a) podlega wyłącznie amortyzacji bilansowej, b) podlega wyłącznie amortyzacji podatkowej, c) podlega amortyzacji bilansowej i podatkowej, d) nie jest amortyzowane ani podatkowo ani bilansowo. 8. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego można zastosować: a) liniową metodę amortyzacji, b) degresywną metodę amortyzacji, c) metodę naturalną, d) metodę jednorazowego odpisu 9. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego można wyróżnić: a) liniową metodę amortyzacji, b) degresywną metodę amortyzacji, c) metodę naturalną, d) metodę jednorazowego odpisu. 10. Inwentarz żywy jest zaliczany do środków trwałych zgodnie z przepisami: a) ustawy o rachunkowości, b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, d) żadne z powyższych. 11. Ulepszenie środków trwałych wystąpi w wyniku: a) przebudowy b) rozbudowy c) adaptacji d) remontu 9

10 12. Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej jest możliwe według przepisów: a) ustawy o rachunkowości, b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, d) żadne z powyższych, 13. Amortyzację dodatniej wartości firmy przewidują przepisy: a) ustawy o rachunkowości, b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, d) żadne z powyższych, 14. W prawie podatkowym środki trwale uważa się za ulepszone, jeżeli: a) każdy wydatek związany ze środkiem trwałym można odnieść w koszty bieżącej działalności b) suma wydatków na ten środek trwały w ciągu roku podatkowego przekroczy zł c) wartość zużytych części przekracza jednorazowo kwotę zl d) w ciągu roku podatkowego wartość zużytych części przekroczy zł 15. Metoda degresywna może być stosowana: a) dla budynków i budowli b) dla prawa wieczystego użytkowania c) dla samochodów osobowych d) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu oprócz samochodów osobowych 16. W metodzie liniowej możliwe jest: a) stosowanie współczynników podwyższających dla budynków i budowli użytkowanych w warunkach pogorszonych nie wyższych niż 1,2 b) stosowanie współczynników podwyższających dla budynków i budowli użytkowanych w warunkach złych nie wyższych niż 1,4 c) stosowanie współczynników podwyższających dla maszyn i urządzeń używanych bardziej intensywnie od warunków przeciętnych nie wyższych niż 1,4 d) stosowanie współczynników podwyższających dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu. Zadanie 2 Ustalanie wartości początkowej środków trwałych Przedsiębiorstwo produkcyjne Kubuś spółka z o. o. otrzymało w styczniu 200X w formie darowizny budynek fabryczny od spółki Misiek S.A. Według ewidencji księgowej darczyńcy wartość początkowa budynku wynosiła zł, a dotychczasowe umorzenie zł. Zgodnie z umową wartość przedmiotu darowizny ustalono na zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% i jest kosztem obdarowanego. Na podstawie opinii rzeczoznawcy wartość rynkowa nieruchomości w dniu przekazania wynosiła zł. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy wyniosły zł i obciążają obdarowanego. Środek trwały został przyjęty do ewidencji w dniu 15 stycznia 200X. 1. Ustalić wartość początkową środka trwałego. 2. Określić termin rozpoczęcia odpisów amortyzacji według prawa: a) bilansowego, b) podatkowego. Zadanie 3 Ustalanie wartości początkowej środka trwałego Zakłady odzieżowe Biedronka S.A. w Cedyni przyjęły w dniu 31 marca 200X z budowy maszynę do produkcji włóczki. Koszty związane z wytworzeniem maszyny we własnym zakresie kształtowały się następująco: koszty dokumentacji projektowej zł koszty materiałów zł koszty robocizny zł narzuty na wynagrodzenia zł koszty montażu zł odsetki od kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w związku z budową maszyny zł Koszty materiałów w skali całego przedsiębiorstwa w marcu wyniosły zł, a koszty ogólnego zarządu zł. Koszty zarządu rozlicza się proporcjonalnie do zużytych materiałów. Środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową. Stopa amortyzacji zgodnie z wykazem oficjalnych stawek wynosi 14%. 1. Ustalić wartość początkową środka trwałego. 2. Obliczyć roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych (A R ) Zadanie 4 (Wybór metod amortyzacji) Spółka z o. o. Ruletka (podatnik VAT) w Gryfinie, wytwarzająca napoje gazowane, zakupiła i przyjęła do eksploatacji używany samochód ciężarowy Ford Transit. Faktura zakupu z dnia 15 marca 200X roku zawiera następujące informacje: 10

11 1. cena zakupu samochodu ciężarowego zł 2. urządzenie chłodnicze zł 3. montaż chłodni zł 4. podatek VAT 22% zł 5. razem zł Samochód ciężarowy zaliczany jest do grupy 7 KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych). Podstawowa stopa amortyzacji według podatkowego wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 20%. 1. Ustalić wartość początkową środka trwałego, 2. Obliczyć kwotę rocznych i miesięcznych odpisów amortyzacji. 3. Przedstawić prawa wyboru w zakresie metod amortyzacji zakupionego pojazdu. Zadanie 5 (Wybór metody amortyzacji) Firma HENIEK S.A. w Stargardzie Szczecińskim zakupiła i przyjęła do użytkowania w dniu 1 lutego 200X środki trwałe, które przedstawia tablica Tablica Środki trwałe wykorzystywane w firmie Heniek S.A. Lp. Nazwa środka trwałego Wartość początkowa 1 Zestaw komputerowy Wiertarka udarowa Zestaw kina domowego Meble biurowe Określić dla których środków trwałych można zastosować metodę uproszczoną w myśl przepisów prawa: a) bilansowego, b) podatkowego. 2. Wyjaśnić, z której nadrzędnej zasady rachunkowości wynika możliwość zastosowania jednorazowego odpisu środków trwałych o niskiej wartości początkowej? Zadanie 6 (Środek trwały otrzymany w drodze darowizny) Zgodnie z umową darowizny z dnia 25 kwietnia 200X roku przedsiębiorstwo Borys S.A. z Koszalina otrzymało od spółki Adacho spółka z o. o. samochód osobowy Mercedes W201: 1. wartość początkowa samochodu zł 2. dotychczasowe umorzenie zł 3. wartość rynkowa zł 4. wartość według umowy darowizny zł Samochód będzie amortyzowany metodą liniową według rocznej stopy amortyzacji, która wynosi 20%. Samochód będzie używany jako samochód służbowy prezesa zarządu. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% i stanowi koszt obdarowanego. 1. Ustalić wartość początkową samochodu w spółce Borys S.A. Zadanie 7 Przedsiębiorstwo produkcyjne Koksownik S.A. w Koszalinie zakupiło w czerwcu 200X roku środki trwałe. Informacje o środkach trwałych przyjętych do działalności przedstawia tablica: Tablica: Środki trwałe wykorzystywane w przedsiębiorstwie Koksownik S.A. Data zakupu Data przyjęcia do użytkowania Lp. Nazwa środka trwałego Grupa KŚT 11 Wartość początkowa (w zł) Przewidywany okres użytkowania (w latach) 1 Samochód osobowy X X Samochód ciężarowy X X Budynek magazynowy X X Zespół komputerowy X X Kasa fiskalna X X Określić stopę amortyzacji i kwoty rocznych odpisów dla pierwszego roku na podstawie planowanego okresu użytkowania poszczególnych środków trwałych (metoda liniowa). 2. Określić, od którego momentu można rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacji według: prawa bilansowego, prawa podatkowego.

12 Zadanie 8 Firma Dzik spółka z o. o. zakupiła i przyjęła do użytkowania w dniu 22 kwietnia 200X nowy samochód osobowy Toyota. Cena zakupu pojazdu wyniosła zł. Samochód wyposażono w alarm i klimatyzację. Koszt zakupu i montażu wyposażenia wyniósł łącznie zł. Wybrano liniową metodę amortyzacji, przyjmując 20% stopę amortyzacji. Ustalić kwotę rocznych odpisów amortyzacji dla całego okresu użytkowania samochodu. Zadanie 9 Do przedsiębiorstwa produkcyjnego Megip spółka z o. o. (podatnik VAT) w dniu 22 marca 2003 wpłynęła faktura za zakupioną maszynę do zamykania słoików (podgrupa 432 KŚT). Wartość początkowa środka trwałego wyniosła złotych. Maszyna została przyjęta do użytkowania i ujęta w wykazie środków trwałych w dniu 25 marca Podjęto decyzję o zastosowaniu liniowej metody amortyzacji, przyjmując roczną stopę w wysokości 10%. 8 grudnia 2003 otrzymano fakturę VAT za ulepszenie maszyny, polegające na stworzeniu dodatkowej funkcji zamykania słoików o różnych średnicach. Koszt ulepszenia wyniósł złotych (plus 22% VAT). 1. Ustalić roczne i miesięczne odpisy amortyzacji dla pierwszych dwóch lat użytkowania maszyny. 2. Określić z której zasady rachunkowości wynika przyjęte rozwiązanie? Zadanie 10 Przedsiębiorstwo produkcyjne Dark Blue zakupiło i przyjęło do użytkowania w dniu 11 czerwca 200X przenośnik zgrzebłowy (podgrupa 644 KŚT). Cena zakupu środka trwałego wyniosła zł. Przenośnik będzie amortyzowany metodą degresywną, roczna stopa amortyzacji - 25%, współczynnik podwyższający równy Ustalić kwotę rocznych odpisów amortyzacji dla całego okresu użytkowania środka trwałego. Zadanie 11 Jacek Słoń jest zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16 listopada 2000 roku właścicielem budynku niemieszkalnego. Budynek został zbudowany przez poprzedniego właściciela Wacława Kilofa w 1990 roku. Pan J. Słoń rozpoczął działalność gospodarczą w roku 2002 a budynek został wprowadzony do ewidencji w dniu 15 grudnia 2002 roku, według wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę na złotych. Zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych podstawowa stawka amortyzacyjna dla budynków niemieszkalnych wynosi 2,5%. Budynek narażony jest na stałe działanie substancji chemicznych, ponieważ służy do przechowywania środków ochrony roślin. Wybrać taką metodę, dzięki której amortyzacja środka trwałego będzie najkrótsza (podać okres amortyzacji w latach) oraz obliczyć wartość odpisów amortyzacyjnych dla kolejnych pięciu lat. 12

13 Ćwiczenia 4 Temat 1: Amortyzacja podatkowa (ciąg dalszy) Zadanie 1 (Ulepszenie środka trwałego) Firma MG S.A. w Gryfinie produkuje chrupki kukurydziane i prażynki ziemniaczane. W związku z planowanym rozszerzeniem działalności zakupiono w dniu 16 czerwca 2003 maszynę do prażenia (grupa 5 KŚT) za złotych. Przedsiębiorstwo wdrażało jednocześnie zintegrowany system zarządzania produkcją, który wymagał dostosowania nowej maszyny do funkcjonującego oprogramowania. W dniu 16 listopada otrzymano fakturę za montaż dodatkowego osprzętu, którego wartość wyniosła zł. Maszyna będzie amortyzowana metodą degresywną. Stopa amortyzacji wynosi 18%, a współczynnik podwyższający jest równy 2. Ustalić roczne i miesięczne odpisy amortyzacji w dwóch pierwszych latach użytkowania maszyny Zadanie 2 (Ulepszenie środka trwałego) Przedsiębiorstwo Ogar S.A. spółka z o. o. użytkuje od grudnia 2000 roku fabrycznie nowy balon. Środek trwały jest amortyzowany metodą degresywną, stopa amortyzacji zgodnie z oficjalnym wykazem podatkowym wynosi 18%,. Wartość początkowa balonu wynosi zł. Współczynnik podwyższający został określony na poziomie 1,5. W listopadzie 2002 roku balon został wyposażony w nowoczesne palniki gazowe, zmniejszające zużycie paliwa. Koszt ulepszenia wyniósł zł. Ustalić miesięczny i roczny odpis amortyzacji w roku 2002 i Zadanie 3 (Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych) W dniu 15 grudnia 200X roku Gilmour w Gnieźnie spółka z o. o. zakupiła fabrycznie nowy zbiornik na paliwo za kwotę złotych. Według oficjalnego wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stopa amortyzacji wynosi 14%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka ma prawo dokonania w pierwszym roku podatkowym jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% wartości początkowej. Obliczyć wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych dla wszystkich lat użytkowania środka trwałego zakładając, że po pierwszym roku amortyzacji stosuje się metodę liniową. Zadanie 4 (Ustalenie wartości początkowej różnice kursowe) Norbert S. zakupił 15 kwietnia 200X r. w Niemczech maszynę produkcyjną za euro. Tego też dnia dokonał odprawy celnej. Kurs euro wynosił wówczas 1 euro = 4,10 zł. Środek trwały został przekazany do używania 16 kwietnia. Waluta, którą podatnik zapłacił należność za maszynę, została zakupiona przez niego 12 kwietnia 200X r. Kurs sprzedaży walut w banku obsługujących podatnika wynosił tego dnia 4,15 zł a kurs kupna 4,05. Ustal wartość początkową środka trwałego. Zadanie 5 (modernizacja środka trwałego) Anna Tratatata postanowiła zmodernizować samochód ciężarowy. Ma zamiar wyposażyć go dodatkowo w klimatyzację (3 000 zł) i instalację gazową (3 000 zł). Łącznie ma ona zamiar ponieść nakłady w wysokości 6000 zł. Modernizację planuje na koniec 200X r. 1. Czy możliwe jest zaliczenie wydatku w całości bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? 2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby nakłady na ulepszenie środka trwałego nie podnosiły jego wartości początkowej? Zadanie 6 (modernizacja środka trwałego) Tomasz Student w styczniu 200X r. zmodernizował maszynę produkcyjną. Nakłady na ten cel wyniosły 2500 zł. Nie planował więcej nakładów, więc zaliczył owe 2500 zł bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. W listopadzie 200X r. dokonał jednak kolejnej modernizacji, tym razem na kwotę 2000 zł. Łącznie, więc nakłady te przekroczyły graniczną kwotę 3500 zł. 1. Czy oznacza to, iż należy skorygować koszty uzyskania przychodów oraz podnieść wartość środka trwałego o 4500 zł? 2. Czy za okres od stycznia do listopada urząd skarbowy doliczy podatnikowi odsetki? Jeśli tak, to na podstawie którego przepisu? Zadanie 7 (modernizacja środka trwałego) Zdzisław G. (wielokrotnie karany) jest taksówkarzem. W działalności wykorzystuje własny samochód osobowy Mercedes 200D. Ze względu na wiek pojazdu konieczne jest dokonywanie częstych napraw. W styczniu 2005 roku pan Zdzisław zakupił skrzynię biegów według faktury za zł. W lutym na nieszczęście musiał zakupić pompę wtryskową za zł. Czy zakupy części składowych spowodują konieczność skorygowania kosztów uzyskania przychodów i potraktowanie wydatków jako ulepszenie środka trwałego? Temat 2: Koszty podróży służbowych Zadanie 1 (Ustalanie kosztów podróży służbowej pracownika) TORBA spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oddelegowała do Poznania swojego pracownika Jana Wędrowniczka. Celem podróży służbowej było przeprowadzenie negocjacji handlowych z kontrahentem. Jeżeli podróż służbowa nie trwa dłużej niż dobę i wynosi od 8 do 12 godzin pracownikowi przysługuje połowa diety, ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości. W 13

14 przypadku, gdy podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za dobę niepełną do 8 godzin przysługuje połowa diety, powyżej 8 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości. Wyjazd z Wrocławia do Poznania miał miejsce w dniu 8 maja 2005 o godzinie 6.00, a powrót nastąpił w dniu 9 maja o godzinie 8.00.Pracownik przedstawił do rozliczenia bilety za pociąg ekspresowy za 50 zł w jedną stronę. W maju 2005 roku dieta na podróże służbowe wynosi 21 zł, a dieta na dojazdy 4,2 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży. Pracownik nie miał zapewnionego całodziennego wyżywienia ani noclegu. Ustalić koszt podróży służbowej pracownika. Zadanie 2 (Ustalanie kosztów podróży służbowej pracownika) Pracownik zarządu firmy ZUZIA S.A. w Szczecinie J. Półka otrzymał polecenie wyjazdu służbowego do Warszawy. Po powrocie z delegacji pracownik przedstawił bilety PKP, dokumentujące koszty podróży, z dnia: 1. 5 maja 2005: Szczecin Główny Warszawa Główna, 81 zł, wyjazd 8.43 przyjazd 14.00, 2. 6 maja 2005: Warszawa Główna Szczecin Główny, 81 zł, wyjazd 8.30 przyjazd 13.40, Ustalić koszt wyjazdu służbowego pracownika Zadanie 3 (Ustalanie kosztów podróży służbowej pracownika) Pracownik Wyższej Szkoły Rachunkowości w Warszawie, Henryk Kontownik, został oddelegowany do prowadzenia zajęć w Koszalinie. Uzyskał zgodę pracodawcy na odbycie podróży służbowej własnym samochodem marki Porsche o pojemności skokowej silnika cm 3. Wyjazd Warszawa g Przyjazd Koszalin g , 450 km. Wyjazd Koszalin g , Przyjazd Warszawa g. 4.00, 450 km. Wraz z rozliczeniem kosztów podróży służbowej pracownik złożył rachunek za nocleg z 28 na 29 maja 2005 na kwotę 200 zł. W hotelu w dniu pracownik spożył na śniadanie jajecznicę i płatki kukurydziane. Kolejne noclegi nie były udokumentowane rachunkami. Dodatkowo pracownik przedstawił rachunek za transport taksówką w dniu (59 zł) oraz mandat karny za przekroczenie prędkości (200 zł). Ustalić koszt wyjazdu służbowego pracownika Zadanie 4 (Ustalanie kosztów podróży służbowej pracownika) Janusz Ryczałtowiec pracownik zarządu firmy handlowej JANERRO S.A. z Warszawy wykorzystuje prywatny samochód osobowy do celów służbowych. Zgodnie z umową cywilnoprawną zawartą z pracodawcą J. Ryczałtowiec otrzymuje z tego tytułu ryczałt miesięczny. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Kwotę należnego pracownikowi ryczałtu oblicza się jako iloczyn 700 km i stawki za jeden kilometr, wynoszącej w maju ,7846 zł/km dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm 3. Maksymalna miesięczna kwota ryczałtu dla miast o liczbie mieszkańców powyżej wynosi obecnie 538,44 zł. W maju 2005 roku pracownik wystawił rachunek za przejazd na trasie: 1. 5 maja 2005, Warszawa Sierpc, wyjazd 6.00 przyjazd 8.00, odległość 125 km, 2. 5 maja 2005, Sierpc Warszawa, wyjazd przyjazd 16.00, odległość 125 km, Określić miesięczny koszt związany z wykorzystaniem prywatnego samochodu przez pracownika J. Ryczałtowca w celach służbowych Temat 3: Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Zadanie 1 (Sporządzanie listy płac) Przedsiębiorstwo produkcyjne Pracoholik spółka z o. o. w Białogardzie zajmuje się wytwarzaniem słonecznika prażonego. Podstawowe informacje o zatrudnionych pracownikach na dzień zawiera poniższa tablica. Bracia Jan i Piotr Heniek mieszkają w Białogardzie i są zatrudnieni tylko na jednym etacie. Andrzej Kowalczuk mieszka w Koszalinie (gmina Koszalin) pracuje tylko w firmie Pracoholik. Małgorzata Potulna mieszka w Tychowie (gmina Tychowo) Podstawowe koszty uzyskania przychodów w 2005 roku wynoszą 102,25 zł. Kwota wolna wynosi 44,17 zł. Lp. Imię i nazwisko Wynagrodzenie brutto Premia % Podstawa ustalania składek na ubezpieczenie społeczne Jan Heniek zł 20% 2 Piotr Heniek zł 10% 3 Andrzej Kowalczuk zł 15% 4 Małgorzata Potulna zł 30 % 14

15 Sporządzić listę płac za bieżący miesiąc według zamieszczonego wzoru. Lp Σ emerytalne (kol. 5 x 9,76 %) Składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika: rentowe (kol. 5 x 6,5 %) chorobowe (kol. 5 x 2,45 %) Razem Koszty uzyskania przychodu Podstawa naliczania ubezpieczenia zdrowotnego (kol.5 kol. 9) Podstawa naliczania podatku dochodowego (kol. 11 kol. 10) Zaliczka na podatek dochodowy Składka ubezpieczenia zdrowotnego (7,75%) Składka ubezpieczenia zdrowotnego (8,5%) Składka ubezpieczenia zdrowotnego niepodlegająca odliczeniu z zaliczki na podatek dochodowy (kol ) Zaliczka na podatek dochodowy Kwota do wypłaty Zadanie 2 (Sporządzanie listy płac) Jan Szczęściarz jest pracownikiem i uzyskuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości zł brutto. Firma zatrudnia 8 osób na pełnych etatach. Zakładając, że pracownik jest zatrudniony na jednym etacie i zamieszkuje na terenie gminy, na której jest położony zakład ustalić: kwotę do wypłaty w styczniu i lutym, zaliczkę na podatek dochodowy, kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, koszty pracodawcy (ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe), Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 15

16 Powtórzenie wiadomości z Rachunkowości Małych Firm (studia zaoczne) W czasie zaliczenia można korzystać z aktów prawnych. Będą potrzebne kalkulatory. Aktualne stawki zostaną wypisane na tablicy przez wytypowaną przez Państwa osobę. Czas pisania 60 minut. Pytania proszę kierować na adres: IMIĘ I NAZWISKO: GRUPA: DATA Uwagi: Część I PYTANIA TESTOWE (test wielokrotnego wyboru) na zaliczeniu 10 pytań (za każde 1 pkt). PUNKTY OCENA Przy zakreśleniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi 1 pkt., przy zakreśleniu 1 odpowiedzi za mało 0,5 pkt. W pozostałych wypadkach 0 punktów. 1. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą być opodatkowane: a) usługi w zakresie prowadzenia aptek, b) reprodukcji komputerowych nośników informacji c) usługi detektywistyczne, d) przychody z tytułu wykonywania wolnych zawodów, jeżeli usługi są świadczone na rzecz osób prawnych 2. Zgłoszenie płatnika (osoby fizycznej), zatrudniającego pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wymaga złożenia deklaracji: a) ZUZ ZZA b) ZUS ZFA c) ZUS ZUZIA d) ZUS ZPA 3. Janusz Barman jest właścicielem pubu PIESZCZOSZEK W lokalu serwuje się napoje o zawartości alkoholu znacznie powyżej 5%. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w takim przypadku wyniesie: a) 20% b) 17% c) 8,5% d) 3% 4. Pan Jan Zwierzak zakłada działalność gospodarczą. Postanowił rozliczać się z podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jakie oświadczenie powinien złożyć w urzędzie skarbowym? a) o rezygnacji z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, b) o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych c) nie musi składać dodatkowego oświadczenia o wyborze zasad ogólnych d) powinien złożyć oświadczenie o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów przed rozpoczęciem działalności 5. Taksówkarz pan Edward Okazja, posiada jeden samochód osobowy, którym przewozi towary. Zastanawia się, jaką wybrać formę opodatkowania. Prowadzi działalność w mieście zamieszkiwanym przez mieszkańców. Miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej wynoszą: a) 160 zł b) 241 zł c) 286 zł d) 99 zł 6. Jan Domofon wynajmuje parter swojej kamienicy spółce BORYS z o. o. Zgodnie z umową z dnia 1 stycznia czynsz za miesiąc stanowi równowartość 3000 EURO. Pan Jan: a) może nie zakładać działalności i odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy b) może założyć działalność gospodarczą i obliczać podatek na zasadach ogólnych c) może być opodatkowany w formie karty podatkowej, d) jeśli wybierze ryczałt, to do 20 dnia następnego miesiąca po uzyskaniu dochodów musi odprowadzić zryczałtowany podatek w wysokości 8,5% od całości przychodu 7. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą być opodatkowane: a) przychody z tytułu świadczenia usług doradcy podatkowego,, b) wynajmu samochodów osobowych c) usługi detektywistyczne, d) przychody z tytułu wykonywania wolnych zawodów, jeżeli usługi są świadczone na rzecz osób prawnych 8. Wpływy z karty podatkowej są dochodem:: a) budżetu państwa b) budżetu gminy c) budżetu powiatu d) naczelnika Urzędu Skarbowego 9. Janusz Żyrant jest właścicielem lombardu Ostatnia koszula Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w takim przypadku wyniesie: a) 20% b) 17% c) 8,5% d) żadna z powyższych 10. W przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy użyciu komputera, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest: a) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego b) dokonywanie wydruku po każdym zapisie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów c) możliwość przesłania danych do urzędu skarbowego przez Internet. d) dokonanie wydruku podatkowej księgi przychodów i rozchodów w wymaganych terminiach 11. Podatnik VAT w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wpisuje: 16

17 a) zawsze kwoty brutto b) kwoty netto, jeżeli podatek VAT podlega odliczeniu c) kwoty brutto, jeżeli VAT nie podlega odliczeniu i nie stanowi kosztu uzyskania przychodu d) kwoty brutto, jeżeli VAT nie podlega odliczeniu i stanowi koszt uzyskania przychodu 12. Wycena spisu z natury materiałów i towarów handlowych powinna być dokonywana przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów: a) według ceny zakupu b) według ceny zakupu c) według ceny zakupu lub nabycia d) w terminie 14 dni od dokonania spisu z natury 13. W kolumnie 8 Pozostałe przychody u podatników podatku VAT należy zaewidencjonować: a) kwotę odsetek od wykorzystanego kredytu bankowego b) zapłacone kary umowne c) otrzymaną od nierzetelnego kontrahenta karę umowną d) wartość sprzedaży netto towarów handlowych wynikającą z faktury sprzedaży VAT 14. W ewidencji sprzedaży podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wpisuje przychody ze sprzedaży: a) udokumentowanej fakturami i rachunkami, b) udokumentowanej fakturami i rachunkami oraz bezrachunkowej, c) nie udokumentowanej fakturami lub rachunkami. d) nieopodatkowanej podatkiem VAT 15. Podatkowa księga przychodów i rozchodów uznawana jest za rzetelną również wówczas, gdy: a) błędy spowodowały podwyższenie podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu i/ lub zaniżeniu kosztów (wydatków), b) błędy spowodowały podwyższenie podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na zaniżeniu lub niewykazaniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, c) nie wpisane lub błędnie wpisane wartości przychodów nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za ubiegły rok podatkowy d) nie wpisane lub błędnie wpisane wartości przychodów nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze do dnia stwierdzenia błędu przez organ kontroli skarbowej. 16. Zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dotyczących zakupu materiałów podstawowych i towarów handlowych, podatnik jest obowiązany dokonać w terminie: a) do 20 go następnego miesiąca, w którym nastąpił zakup b) następnego dnia po ich zakupie c) niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu lub sprzedaży z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w rozporządzeniu d) nie musi dokonywać zapisu w księdze, jeżeli zlecił jej prowadzenie biuru rachunkowemu. 17. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników podatnicy powinni ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: a) w kolumnie 13 Wynagrodzenia b) w kolumnie 14 Pozostałe wydatki c) w kolumnie 13 lub w kolumnie 14 d) na Kolumnie Zygmunta 18. Koszty transportu zapłacone przez podatnika, prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, przy zakupie środka trwałego za granicą zalicza się do: a) wydatków danego miesiąca i wpisuje się do kolumny 14 Pozostałe wydatki b) wydatków powiększających wartość początkową środka trwałego c) kosztów zakupu i wpisuje się do kolumny 11 Koszty uboczne zakupu d) kolumny Prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów należy równolegle prowadzić rejestr środków trwałych w formie: a) ewidencji środków trwałych b) wykazu środków trwałych c) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych d) wykazu znalezionych środków trwałych 20. Według przepisów prawa podatkowego do środków trwałych zalicza się: a) prawo wieczystego użytkowania gruntów, b) inwentarz żywy c) wszystkie nieruchomości, niezależnie od przeznaczenia, d) grunty, wykorzystywane jako kopalnie odkrywkowe. 21. Odpisy amortyzacji samochodów osobowych: a) nie są w całości kosztem uzyskania przychodów, b) są w całości kosztem uzyskania przychodów jeżeli wartość początkowa w momencie zakupu jest niższa niż równowartość EURO, c) nie są kosztem uzyskania przychodów od wartości początkowej przekraczającej EURO d) są w całości kosztem uzyskania przychodów jeżeli wartość początkowa w momencie przyjęcia do użykowania jest niższa niż równowartość EURO, 22. W podatku dochodowym od osób fizycznych koszty materiałów poniesione w walutach obcych: a) przelicza się na złote według kursów sprzedaży, ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu, b) przelicza się na złote według kursów zakupu, ogłaszanych przez NBP, z dnia poniesienia kosztu, c) przelicza się na złote według średnich kursów, ogłaszanych przez NBP, z dnia poniesienia kosztu. d) koryguje się o różnice pomiędzy kursem średnim NBP z dnia poniesienia kosztu a kursem sprzedaży waluty w banku, z którego usług korzysta jednostka. 23. Odpisy amortyzacji mogą być dokonywane: a) comiesięcznie, b) raz na kwartał, c) na koniec roku obrotowego, d) jednorazowo, w wypadku środków trwałych fabrycznie nowych. 24. W podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej podwyższa się o 25%, jeżeli: a) miejsce stałego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, b) pracownik jest zatrudniony na kilku etatach. 17

18 c) miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, d) miejsce stałego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. 25. Wydatki na reklamę prowadzoną publicznie stanowią w podatku dochodowym od osób fizycznych koszt uzyskania przychodu: a) w całości, b) w części nie przekraczającej 0,25% przychodu, c) w części nie przekraczającej 0,25% dochodu z roku ubiegłego d) w części nie przekraczającej 0,25% z bieżącego miesiąca. 26. Koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią: a) wydatki ze środków zakładowego funduszu socjalnego, b) podstawowe odpisy i wpłaty na zakładowy fundusz socjalny, c) wszelkie odpisy z zysku i wpłaty na zakładowy fundusz socjalny d) otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku funduszy specjalnych. 27. Kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi: a) podatek od nieruchomości, b) podatek od środków transportowych, c) podatek od spadków i darowizn d) kara umowna. 28. Kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są w podatku dochodowym od osób fizycznych: a) wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, b) wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem tych, których zaliczenia w ciężar kosztów zakazują przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, c) wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem wydatków, których zaliczenia w ciężar kosztów zakazują przepisy o rachunkowości. d) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, nie wyłączone enumeratywnie w art. 23 uopdof. 29. U podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności gospodarczej jest: a) różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, b) różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, c) różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest niższa niż wartość remanentu początkowego. d) kwota wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów skorygowana o wartość spisu z natury. 30. W rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem lub stratą ze sprzedaży składników majątku trwałego, związanego z prowadzoną działalnością, jest: a) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a ich wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, pomniejszona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, b) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a ich wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, c) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a ich wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych. d) wynik finansowy ustalony zgodnie z ustawą o rachunkowości. 31. W razie zawiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów itd. takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z: a) udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, b) udziału kosztów w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, c) udziału dochodu w przychodach w bieżącym roku podatkowym d) udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła likwidacja działalności. 32. W podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowane zostały stawki: a) degresywne, b) progresywne, c) regresywne. d) liniowe, w wypadku dochodów z działalności gospodarczej 33. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych stosuje się między innymi do podatników: a) osiągających przychody z prowadzenia aptek, b) osób prowadzących działalność w zakresie handlu artykułami spożywczymi c) osiągających przychody z wynajmu lokali użytkowych, d) osiągających przychody z działalności gastronomicznej. 34. Podatnik uprawniony do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, który rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, może zrzec się opodatkowania w tej formie najpóźniej do: a) 20 stycznia roku podatkowego, b) dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, c) dnia następującego po dniu rozpoczęcia działalności. d) w dowolnym momencie 35. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą: a) 12%, 6%, 3,3% przychodu, b) 8,5%, 3% przychodu, c) 8,5%, 5,5%, 3% przychodu. d) 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% przychodu. 36. Podatnicy opodatkowani wyłącznie w formie karty podatkowej, są obowiązani: a) składać zeznania podatkowe, b) opłacać zaliczki na podatek dochodowy, c) na żądanie klienta wydawać rachunki, stwierdzające sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. d) prowadzić ewidencję zatrudnienia, jeżeli zatrudniają pracowników. 37. Dochód z likwidacji działalności gospodarczej opodatkowany jest w formie ryczałtu wynoszącego: 18

19 a) 10% tego dochodu, b) 15% tego dochodu, c) 20% tego dochodu. d) ustala się według udziału dochodu w przychodach 38. Podatnicy będący osobami fizycznymi są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminie: a) do 30 marca roku następującego po roku podatkowym, b) do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, c) do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. d) końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. 39. W przypadku podatników osiągających dochody z najmu lub dzierżawy obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych powstaje: a) poczynając od początku roku podatkowego, b) poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, c) poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. d) od pierwszego miesiąca w wypadku wyboru metody liniowej. 40. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć: a) 25% kwoty tej straty, b) 50% kwoty tej straty, c) 75% kwoty tej straty. d) 100 % kwoty tej straty. 41. Prawo podatkowe dopuszcza: a) liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych, b) degresywną metodę amortyzacji dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, c) metodę jednorazowego odpisu dla środków trwałych o wartości początkowej poniżej zł d) metodę degresywną dla budynków i budowli używanych w warunkach złych lub pogorszonych. 42. Prawo bilansowe dopuszcza: a) naturalną metodę amortyzacji, b) progresywną metodę amortyzacji, c) metodę jednorazowego odpisu d) degresywną metodę amortyzacji 43. Spółka cywilna osób fizycznych: a) musi zawsze prowadzić ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, b) ma prawo prowadzić księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości c) może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, d) może być opodatkowana w formie karty podatkowej. 44. Spółka z o. o. zaliczana do grupy małych i średnich przedsiębiorstw: a) ma bezwzględny obowiązek stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, b) nie prowadzi ksiąg rachunkowych aż do momentu wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, c) podlega przepisom ustawy o rachunkowości, d) zawsze podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 45. Spółka z o. o. zaliczana do grupy małych i średnich przedsiębiorstw: a) ma prawo stosować uproszczenia w ewidencji i w sprawozdawczości, pod warunkiem że nie wpływa to na zniekształcenie informacji generowanych przez rachunkowość, b) musi zawsze prowadzić ewidencję magazynową, c) może wyceniać produkcję w toku tylko według kosztów bezpośrednich albo nie wyceniać jej wcale. d) może zrezygnować z rozliczania nieistotnych kosztów w czasie 46. Zasada istotności w małej firmie przejawia się: a) prawem do dokonywania uproszczeń w sprawozdaniu finansowym, b) tworzeniem rezerw na najmniejsze kwoty zobowiązań, c) możliwie niskim wycenianiem aktywów przy obiektywnej wycenie pasywów, d) możliwością stosowania amortyzacji jednorazowej dla środków trwałych niskocennych. 47. Naturalna metoda amortyzacji a) polega na dokonywaniu odpisów zgodnie ze zmianą pór roku, b) dotyczy składników majątku bazujących na surowcach czystych ekologicznie, c) jest dopuszczalna wyłącznie przez prawo bilansowe, d) polega na zmniejszaniu wartości aktywów proporcjonalnie do zużycia mierzonego przebiegiem, czasem pracy itd Przedsiębiorcy prowadzący pkpir: a) muszą corocznie sporządzać bilans, b) na koniec roku obrotowego powinni sporządzić rachunek zysków i strat, c) mają obowiązek sporządzenia spisu z natury na koniec roku obrotowego, d) prowadzą dziennik i księgę główną. 49. Przedsiębiorcy prowadzący pkpir: a) mogą rozliczać w czasie koszty, które dotyczą okresów dłuższych niż miesiąc, b) nie mogą rozliczać w czasie kosztów, które dotyczą okresów dłuższych niż miesiąc, c) muszą bezwzględnie zaliczać w koszty całość wydatku w miesiącu, w którym dokonali zapłaty, d) mogą rozliczać w kolejnym roku wydatki poniesione w grudniu poprzedniego roku, pod warunkiem, że odpowiednio udokumentują takie rozliczenie. 50. Zakup towarów handlowych będzie wykazany jako koszt w firmie: a) stosującej kartę podatkową, b) rozliczającej się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, c) opodatkowanej na zasadach ogólnych, d) prowadzącej księgi handlowe, pod warunkiem stosowania uproszczonych zasad ewidencji materiałów. CZĘŚĆ II (Zadania) Zadanie 1 Ujęcie operacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (firma jest podatnikiem VAT) poprawna odpowiedź 1 pkt (na kolokwium 5 operacji 5 pkt.) 19

20 Lp. Treść Kolumny PKPiR Kwota 1. Amortyzacja środków trwałych za styczeń zł 2. Protokół likwidacyjny. Zepsucie produktów spożywczych na kwotę 100 zł (VAT podlegający odliczeniu wyniósł 22 zł) Zadanie 2 (5 pkt) Ustalenie dochodu z działalności gospodarczej według skali podatkowej albo przy wyborze podatku liniowego. Zadanie 3 (5 pkt) Obliczenie zaliczki na podatek albo ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prace lub umowy zlecenia. Zadanie 4 (5 pkt) Zadanie na amortyzację podatkową (ustalenie wartości początkowej, odpisy roczne i miesięczne, ustalenie metody, która zapewni najkrótszy okres amortyzacji). Zadanie 5 (inne zadania, podobne do materiałów z ćwiczeń, np. zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości) (po 5 pkt.) Zadanie 6 (case study - zadanie sytuacyjne lub opisowe np. wady i zalety określonych rozwiązań stosowanych w rachunkowości małych firm) Przykładowe zadania sytuacyjne. Zadania o podobnym stopniu trudności pojawią się na zaliczeniu. 1. Na skutek pożaru podatnik utracił część towarów handlowych. W protokole sporządzonym po zdarzeniu wyceniono powstałą stratę na zł. Towary były objęte ubezpieczeniem, a zdarzenie zostało zgłoszone do firmy ubezpieczeniowej. Podatnik otrzymał odszkodowanie w wysokości zł. Jakich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w związku z powyższym zdarzeniem, powinien dokonać podatnik? 2. Podatnik prowadzi działalność handlową. Część jego towarów w trakcie przechowywania lub transportu ulega częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. Jak należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów takie zdarzenia? Uzasadnij przyjęte stanowisko. 3. Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów posiada środek trwały o wartości początkowej zł. Dotychczasowe umorzenie tego środka trwałego wynosi zł. Podatnik dokonał sprzedaży środka trwałego na podstawie faktury VAT za kwotę zł netto + 22% VAT (721,60 zł) = 4.001,60 zł. Jakich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i na jakiej podstawie powinien dokonać podatnik? 4. Podatnik dokonał zakupu towarów. Otrzymał dostawę towarów 15.III.200X r. Faktura za zakupione towary została dostarczona 19.III.200X r. Po otrzymaniu dostawy podatnik przekazał ją do magazynu. Podatnik w momencie dostawy towarów nie dysponuje specyfikacją dostawcy. W jaki sposób podatnik powinien zaewidencjonować powyższy zakup? 5. Podatnik dokonał sprzedaży wyrobów gotowych odbiorcy na kwotę zł brutto w styczniu 200X r. W listopadzie tego samego roku podatnik uzyskał postanowienie o nieściągalności (które uznał za odpowiadające stanowi faktycznemu), wydane przez właściwy organ egzekucyjny, obejmujące całą wyżej wymienioną kwotę. Jakich zapisów powinien dokonać podatnik w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? 6. Podatnik w dniu 12.IV.200X r. poniósł wydatki na zorganizowanie przyjęcia dla zaproszonych gości z okazji 10-lecia firmy, w wysokości zł. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychody do końca marca 200X r. wyniosły zł. 25 kwietnia 200X r. odbiorca dokonał zwrotu zakupionych wyrobów na kwotę zł. Jakie zapisy wystąpią w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w związku z powyższymi zdarzeniami? 7. Podatnik dokonał w lutym 200X r. sprzedaży towarów handlowych na kwotę zł. Wystawił fakturę o terminie płatności 21 dni. Należność nie wpłynęła w wyznaczonym terminie. W związku z zaistniałą sytuacją podatnik wezwał kontrahenta do zapłaty należności wraz z odsetkami za zwłokę. W maju wpłynęła na konto bankowe należność z tytułu uregulowania faktury, łącznie z odsetkami za zwłokę w kwocie zł. w jaki sposób należy ująć powyższe zdarzenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? 8. W trakcie roku podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wypłacał wynagrodzenia w naturze w postaci towarów handlowych. Jak powinien ująć te zdarzenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? 9. Podatnik w styczniu 200X r. opłacił czynsz z góry za 2 lata w kwocie zł. W jaki sposób powinien ująć ten wydatek w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? 10. Podatnik dokonał zakupu środka trwałego, którego cena zakupu wynosi zł, a koszty zakupu 190 zł. Jak należy zaewidencjonować to zdarzenie w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów? DO ZALICZENIA JEST POTRZEBNE UZYSKANIE 60% PUNKTÓW (70% - 3,5, 80% - 4,0, 90% - 4,5, 95% - 5,0) POWODZENIA!!! 20

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo