rejestracja uczestników. Sesja plenarna część pierwsza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9.30 10.00 rejestracja uczestników. Sesja plenarna. 10.00 11.15 część pierwsza"

Transkrypt

1 IX Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej Strategia walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata "Przedsiębiorczość polska" w ramach obchodów XXII Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 17 października 2009 roku Warszawa, Pałac Belweder rejestracja uczestników Sesja plenarna część pierwsza Moderator: prof. dr hab. Julian Auleytner Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Walki z Ubóstwem, pomysłodawca Strategii, Rektor WSP TWP, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Otwarcie obrad IX Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej Paweł Wypych Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Kapitał społeczny. Zaufanie do państwa i prawa jako podstawa rozwoju przedsiębiorczości Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich, Patron Honorowy polskich obchodów Dnia Walki z Ubóstwem Aby zwyciężyć, trzeba mieć strategię! Projekt Narodowego Planu Walki z Ubóstwem na lata prof. dr hab. Julian Auleytner Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Walki z Ubóstwem Instytucjonalne bariery walki z ubóstwem prof. dr hab. Witold Kieżun Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa Przygotowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 Anna Prekurat, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ubóstwo i walka z wykluczeniem we Francji. Bieżące trendy, najnowsze rozwiązania" Patrick Kluczyński Radca ds. Społecznych, Ambasada Francji w Polsce Ósme Europejskie Spotkanie osób dotkniętych ubóstwem, Bruksela, maj 2009 Uczestnicy polskiej delegacji: Maria Śledź, Dariusz Gancarz, Sebastian Wilimowski, Tomasz Kopczyński oraz Anna Osińska Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) Wręczenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich nagród laureatom konkursu dla dziennikarzy pod tytułem Jak wyjść z biedy? przerwa kawowa (w przerwie konferencja prasowa) druga część sesji plenarnej Regionalne zróżnicowanie ubóstwa w Polsce Anna Bieńkuńska Szukiełojć Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Warunków Życia Strategia przeciwdziałania ubóstwu i rozwoju przedsiębiorczości w regionach Planowanie strategiczne a przedsiębiorczość społeczna na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i

2 wykluczeniu społecznemu w województwie zachodniopomorskim Marek Hok Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Dyskusja: Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce? Dariusz Żuk Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Warszawa Dialog społeczny wizja BCC Zbigniew Żurek Business Centre Club, Zespół ds. Rozwoju Dialogu Społecznego Mikrofinanse jako narzędzie walki z wykluczeniem oraz promocji przedsiębiorczości Monika Szymańska Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa Wręczenie nagrody Homo Angelicus przez Andrzeja Czaplińskiego, Przewodniczącego Rady Fundacji Solidarna Pomoc dla Bezrobocia i Ubóstwa, Kraków Wstań i Zacznij Działać! ( Stand Up and Take Action! ) Pierre Klein ATD Czwarty Świat przerwa na lunch Sesje tematyczne Rozwój przedsiębiorczości jako warunek podstawowy wyjścia z kryzysu z udziałem beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji obywatelskich, naukowców, pracowników socjalnych, duszpasterzy Sesja pierwsza: Sala Kominkowa Dzieciństwo jako czas uczenia skuteczności i zaradności życiowej motto: Wiele poznać, niektóre zgłębić, nad jednym się zatrzymać Moderator: prof. dr hab. Danuta Waloszek Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków Programy profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego dr Bożena Majerek Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Dlaczego warto uczyć dzieci zawierania umowy dr Agnieszka Olczak Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Pedagogiki, Zielona Góra Weekendowe osamotnienie dzieci i młodzieży dr Wanda Jakubaszek Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Diagnoza ryzyka dysleksji jako ochrona dzieci przed wykluczeniem dr Barbara Kurowska Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Otwarte drzwi pracowni plastycznej - jak twórczo rozwiązywać małe i duże problemy dzieci dr Kinga Łapot Dzierwa Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Wykorzystaj szanse - ratuj. Program autorski dotyczący uczenia dzieci myślenia kryzysowego Katarzyna Szoch Jędrys Fundacja Świat Dzieciom, Kraków Znaczenie edukacji przedszkolnej w procesie zmniejszania nierówności społecznych i kulturowych dr Halina Dmochowska Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Wrocław Jeśli chcesz zrobić coś, co będzie miało wartość za sto lat - edukuj. O potrzebie edukacji na rzecz praw człowieka Monika Paradowska Amnesty International, Warszawa Od przedszkola do biznesu Janina Obwiosło Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych Zaufanie, Zabrze Edukacja przedsiębiorczości

3 Ryszard Sawa Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce Integracja już w przedszkolu tak, o ile daje równe szanse rozwojowe dzieciom zdrowym i dzieciom z niepełnosprawnością Małgorzata Bal Stowarzyszenie Po Pierwsze Rodzina, Warszawa Impregnacja przed uzależnieniami od najmłodszych lat Marta Stefaniak Łubianka MONAR, Warszawa Barbara Biskup studentka Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Urszula Kowalik Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kozienice dr Irena Kowalska Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa Sesja druga: Sala Pompejańska Jak uczyć być zaradnym i przedsiębiorczym? Młodzież w niegościnnym świecie wybory i decyzje życiowe jako wyznacznik wyuczonej bezradności vs poczucia sprawstwa i czynnik minimalizujący zagrożenie wykluczeniem społecznym motto: Gdybyśmy z taką samą gorliwością, troską i pracowitością zabiegali o reformy społeczne, co o konstruowanie bomb, reklamę papierosów i wódki, przywracanie kołnierzykom od koszul dawnej bieli, już dawno rozwiązalibyśmy wiele naszych problemów społecznych dr Ewa Wysocka Uniwersytet Śląski, Katowice gość honorowy: prof. dr hab. Danuta Borecka Biernat Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Strategie radzenia sobie młodzieży z sytuacjami trudnymi jako wyznacznik życiowej zaradności prof. dr hab. Danuta Borecka-Biernat Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Młodzież jako kategoria społecznie zagrożona czynniki i wyznaczniki problemów życiowych dr Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski Aktualne problemy doradztwa zawodowego jako czynnik ewokujący problemy młodzieży w wyborze ścieżki zawodowej i znalezienia się na rynku pracy Marian Piekarski Politechnika Krakowska, Zespół Szkół Łączności doradca zawodowy Jak nauczać przedsiębiorczości w szkole - programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości przykładem dobrych praktyk Zbigniew Modrzewski Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa Rola i zadania OHP we wspieraniu rozwoju i kariery życiowej młodzieży Kalina Kenczew-Pałasz Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy Problemy młodzieży z rodzin marginalizowanych Anna Gierałtowska Powiślańska Fundacja Społeczna Uwolnieni przez pracę, wzajemnie potrzebni - reintegracja zawodowa młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych Dotknięcie dobra odbudowa wrażliwości i uczuciowości wyższej uzależnionej młodzieży poprzez hipoterapię niepełnosprawnych dzieci Jagoda Władoń Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Pokolenie zadania dla pokolenia wychowawców Pierre Klein, Anna Osińska ATD Czwarty Świat

4 Karmena Lidia Cisak Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Ewa Wojciechowska- Kasprzak Kuratorska Służba Sądowa, Warszawa; Alicja Ziemiańska Kuratorska Służba Sądowa, Warszawa; Ewa Solecka Florek Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie; Dorota Lisewska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy; Halina Duczmal Pacowska Najmniejsze Muzeum Świata; Stefan Pietras Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego; Józef Reszke Starosta Wejherowski; Jacek Gafka Starostwo Powiatowe w Wejherowie; Anna Ciepielewska Instytut Studiów Politycznych PAN; Marek Zakrzewski Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego; Iwona Zielińska Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego; Lidia Ułanowska Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa; Stanisław Czajka Starosta Powiatu Nowomiejskiego, Nowe Miasto Lubawskie Sesja trzecia: Sala Plenarna Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce? przygotowana dzięki współpracy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Dariusz Żuk Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Warszawa Kreatywność warunkiem koniecznym do rozwoju przedsiębiorczości prof. Jan Antoszkiewicz Środki unijne dla start UPów Jerzy Kwieciński Zakładanie firmy w AIP Piotr Proczek Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Warszawa Przedsiębiorczość osób starszych - prawda czy fałsz? Hanna Nowakowska Forum 50+ Seniorzy XXI wieku, Fundacja Ja Kobieta Działalność gospodarcza bariery dla cudzoziemców, konieczne zmiany Marija Jakubowycz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków Zakładanie działalności gospodarczej przez uchodźców - problemy i próby ich rozwiązania Malika Abdoulvakhabova Fundacja Ocalenie, Warszawa Co zabija innowacyjność? dr Krzysztof Matusiak Możliwości uwolnienia przedsiębiorczości w sektorze organizacji charytatywnych bariery i szanse rozwoju. Analiza przypadku na przykładzie Stowarzyszenia im. Brata Krystyna Augustyn Wiernicki Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Gorzów Wielkopolski Tadeusz Łazowski Starosta Bialski; Józef Michalik Starosta Lubaczowa; Karol Walczak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie; Karolina Czaplarska Biuro Komunikacji Społecznej, AIP Group; Katarzyna Jankowska AIP Seed Capital; Jerzy Bogusław Sternak Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółdzielnię Pracy Odzież w Częstochowie; Wioletta Wilimska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie; Marta Kulesza, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa; dr Marek Kulesza MCAZ, adiunkt w Katedrze Badań Edukacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim; Agnieszka J. Mackiewicz doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Teresa Sierawska Biuro Polityki Społecznej, Urząd m.st. Warszawy; Justyna Gaj Dyrektor Generalna Polska Przedsiębiorcza ; Izabela Gaj Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości; Wiesław Zawadzki Doradca Zarządu, Specjalista ds. Ewaluacji, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości; Bogusław Długowolski w imieniu Starosty Opatowskiego Kazimierza Kotowskiego Sesja czwarta: Sala Lustrzana

5 Czy i komu potrzebni są pracownicy socjalni? dr Joanna Staręga-Piasek (Rada Ekspertów Społecznych Polskiego Komitetu EAPN, Instytut Rozwoju Służb Społecznych) gość honorowy: prof. dr hab. Zbigniew Woźniak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii paneliści dr Dobroniega Trawkowska Uniwersytet Śląski, Jolanta Sobczak pracownik socjalny Barbara Kucharska Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa Andrzej Gocłowski pracownik socjalny Iwona Filon Król Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim Maria Borenstein Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski; Ewa Kominek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie; Piotr Olech Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk; Łukasz Browarczyk Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk; Dorota Krawczak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie; Maria Czarniecka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy; Beata Kiecana Departament Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze; Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce; Jolanta Piotrowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi; Dorota Rybarska-Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Krzysztof Ciupek Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice; Bożenna Sałek Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie; Julia Mirecka w imieniu Starosty Opatowskiego Kazimierza Kotowskiego; Dorota Wójcik Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa; Barbara Gębala Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ożarów Mazowiecki Sesja piąta: Sala Łowicka Znaczenie społecznego zaangażowania biznesu w walce z ubóstwem przygotowana dzięki współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii Paweł Łukasiak Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce gość honorowy: prof. dr hab. Andrzej Blikle W ramach sesji piątej odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący roli społecznego zaangażowania biznesu w walce z ubóstwem. Będziemy się zastanawiać, czy CSR rzeczywiście może pełnić istotną rolę w poprawieniu sytuacji grup wykluczonych i w jaki sposób może to robić. Skupimy się przede wszystkim na sposobach bezpośredniego wsparcia oraz wolontariacie pracowniczym jako najważniejszych narzędziach społecznej odpowiedzialności biznesu, które mogą posłużyć walce z wykluczeniem. wystąpienie: prof. dr hab. Andrzej Blikle Jadwiga Czartoryska Fundacja Orange; Krzysztof Kaczmar Fundacja im. L. Kronenberga; Anna Łuszcz Fundacja BZ WBK; Przemek Pohrybieniuk Danone; Ewa Dudkiewicz Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS, Katowice; Zuzanna Kulinska, Karolina Grot, Jacek Białas Amnesty International Polska; Dorota Rybarska-Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Marek Hok Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego; Monika Kulik Wydział Analiz Korporacyjnych i CSR, Telekomunikacja Polska; Maria Pokój Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawa Lista studentów zaproszonych przez ARFP: Katarzyna Dutkiewicz Collegium Civitas; Filip Szklarz Collegium Civitas; Łukasz Romaniec Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Kasia Matej Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych); Karolina Dec Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Katarzyna Bartczak Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Natalia Orewczuk Uniwersytet Warszawski (Instytut Polityki Społecznej); Joanna Bednarska Uniwersytet Warszawski (Instytut Polityki Społecznej); Piotr Teisseyre Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Monika Woźniak Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych); Maciej Kluk Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych); Agnieszka

6 Sosińska Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Milena Świątek Uniwersytet Warszawski (Instytut Polityki Społecznej); Mariusz Malinowski Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Joanna Szydlik Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych) Przygotowanie i organizacja: Magda Biejat Sesja szósta: Sala Malinowa Potrzeby i bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych propozycje zmian przygotowana dzięki współpracy Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS Piotr Pawłowski Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji gość honorowy: prof. dr hab. Barbara Gąciarz Instytut Socjologii i Filozofii PAN Praca niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych prof. dr hab. Barbara Gąciarz Instytut Socjologii i Filozofii PAN Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy Katarzyna Zaunar Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa Opinie pracodawców z otwartego rynku pracy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych prezentacja wyników badań dr Ewa Giermanowska Uniwersytet Warszawski Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych potrzeby i bariery Włodzimierz Sobczak Krajowa Izba Gospodarczo - Rehabilitacyjna Działania Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Anna Węgrzynowicz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce; potrzeby, bariery, działania organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Jarosław Kamiński, Monika Zakrzewska Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Pavlina Suchankowa Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa Małgorzata Pacholec Polski Związek Niewidomych Małgorzata Bezubik Polski Związek Głuchych Piotr Nowiński Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Razem Możemy Więcej Anna Góral Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Jerzy Kwiatosiński Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS Izabela Czarnecka Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego; Scholastyka Śniegowska Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego; Anna Kossak Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego PR; Marian Anasz Wydział Programowania i Realizacji Zadań, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Katarzyna Pszczoła European Commission Representation in Poland; Helena Breczko Pełnomocnik Prezydenta Zabrza ds. Osób Niepełnosprawnych; Krystyna Bacia Pietrus, Zabrze; Halina Guzowska Redaktor Naczelna Kwartalnika Diagnoza ; Joanna Rose Dzieduszycka Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka, Warszawa; Ludwik Zogała - Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS, Katowice; Anna Strumińska Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, Warszawa; Grzegorz Wielgolaski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Razem Możemy Więcej ; Irena Woycicka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Jolanta Kramarz - Fundacja VIS MAIOR, Warszawa; Katarzyna Nochuniak Polski Związek Głuchych przygotowanie i organizacja: Elżbieta Bugajska - WRZOS przerwa popołudniowa - kawa/herbata podsumowująca sesja popołudniowa Sala Plenarna prof. dr hab. Ewa Leś Próba syntezy transformacyjnej polityki rodzinnej wobec rodzin najsłabszych ekonomicznie i

7 kulturowo prof. dr hab. Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej Sprawozdania i wnioski z pięciu sesji tematycznych; propozycje rozwiązania problemów moderatorzy sześciu sesji tematycznych Podsumowanie obrad, ustalenie dalszych prac nad Strategią, prowadzenie dyskusji prof. dr hab. Ewa Leś Apel do samorządów o wdrożenie prac nad przygotowaniem Aneksów do Regionalnych Programów Operacyjnych w postaci Regionalnych Programów Walki z Ubóstwem i Marginalizacją Społeczną zakończenie Konwencji - prof. dr hab. Ewa Leś Przedsiębiorczość polska Ruch przeciw Bezradności Społecznej zainicjowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2001 r. podejmował na swoich corocznych spotkaniach tematy bliskie ubóstwu. Najczęściej bowiem ludzie biedni (niekoniecznie z własnej winy) są bezradni wobec otaczającej ich rzeczywistości. W 2008 r. spotkanie wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych w Belwederze skoncentrowało się na problemie biedy i marginalizacji. Szczególną okazją było proklamowanie przez Komisję Europejską roku 2010 jako Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Postawiliśmy wówczas pytanie: kogo w Polsce interesuje ubóstwo? oraz co można zrobić, aby wypracować narodową strategię walki z ubóstwem? Oba pytania pozostają otwarte do dziś, zwłaszcza w świetle dorobku wszystkich spotkań Ruchu. Kwestię przedsiębiorczości rozumianej jako aktywność życiowa, jako brak zgody na bezradność czynimy mottem IX Konwencji. prof. dr hab. Julian Auleytner

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 837 / 251 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wieloletni regionalny plan działań

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny DZIEŃ PIERWSZY KOMPETENCJE DLA FIRM 23.06.2015 SESJA PLENARNA inauguracyjna 09.00-10.30 23 czerwca, 09.00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie

Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie CTC Polska Sp. z o.o. Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie Barbara Ryel

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. AKTUALIZACJA 2015

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. AKTUALIZACJA 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr STRATEGIA / / /2015 POLITYKI Zarządu Województwa SPOŁECZNEJ Śląskiego WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020 z dnia 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr / / /2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Halina Chomiak VI Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent w Zielonej Górze. Czyt. str. 17 W numerze: Na audiencji u Metropolity

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Droga do Polski Przedsiębiorczej

Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej List od Rzecznika Droga do Polski Przedsiębiorczej Wierzymy, że narodową cecha Polaków jest przedsiębiorczość. Polska to kraj wielkich

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 Spis treści List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5 1 2 3 4 O Fundacji 8 Cele i sposób działania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Integracji Społecznej

Biuletyn Integracji Społecznej Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr (1 )/2012 Egzemplarz bezpłatny www.projektrops.wzp.pl Konferencja dotycząca planu działań na rzecz ekonomii społecznej Police, 26 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz.

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz. 13 14 15 Sprawozdanie 2014 Sprawozdanie 2014 Fundacja im. Stefana Batorego Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 48 22 536 02 00 fax 48 22 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl KRS 0000101194

Bardziej szczegółowo