rejestracja uczestników. Sesja plenarna część pierwsza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9.30 10.00 rejestracja uczestników. Sesja plenarna. 10.00 11.15 część pierwsza"

Transkrypt

1 IX Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej Strategia walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata "Przedsiębiorczość polska" w ramach obchodów XXII Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 17 października 2009 roku Warszawa, Pałac Belweder rejestracja uczestników Sesja plenarna część pierwsza Moderator: prof. dr hab. Julian Auleytner Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Walki z Ubóstwem, pomysłodawca Strategii, Rektor WSP TWP, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Otwarcie obrad IX Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej Paweł Wypych Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Kapitał społeczny. Zaufanie do państwa i prawa jako podstawa rozwoju przedsiębiorczości Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich, Patron Honorowy polskich obchodów Dnia Walki z Ubóstwem Aby zwyciężyć, trzeba mieć strategię! Projekt Narodowego Planu Walki z Ubóstwem na lata prof. dr hab. Julian Auleytner Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Walki z Ubóstwem Instytucjonalne bariery walki z ubóstwem prof. dr hab. Witold Kieżun Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa Przygotowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 Anna Prekurat, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ubóstwo i walka z wykluczeniem we Francji. Bieżące trendy, najnowsze rozwiązania" Patrick Kluczyński Radca ds. Społecznych, Ambasada Francji w Polsce Ósme Europejskie Spotkanie osób dotkniętych ubóstwem, Bruksela, maj 2009 Uczestnicy polskiej delegacji: Maria Śledź, Dariusz Gancarz, Sebastian Wilimowski, Tomasz Kopczyński oraz Anna Osińska Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) Wręczenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich nagród laureatom konkursu dla dziennikarzy pod tytułem Jak wyjść z biedy? przerwa kawowa (w przerwie konferencja prasowa) druga część sesji plenarnej Regionalne zróżnicowanie ubóstwa w Polsce Anna Bieńkuńska Szukiełojć Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Warunków Życia Strategia przeciwdziałania ubóstwu i rozwoju przedsiębiorczości w regionach Planowanie strategiczne a przedsiębiorczość społeczna na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i

2 wykluczeniu społecznemu w województwie zachodniopomorskim Marek Hok Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Dyskusja: Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce? Dariusz Żuk Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Warszawa Dialog społeczny wizja BCC Zbigniew Żurek Business Centre Club, Zespół ds. Rozwoju Dialogu Społecznego Mikrofinanse jako narzędzie walki z wykluczeniem oraz promocji przedsiębiorczości Monika Szymańska Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa Wręczenie nagrody Homo Angelicus przez Andrzeja Czaplińskiego, Przewodniczącego Rady Fundacji Solidarna Pomoc dla Bezrobocia i Ubóstwa, Kraków Wstań i Zacznij Działać! ( Stand Up and Take Action! ) Pierre Klein ATD Czwarty Świat przerwa na lunch Sesje tematyczne Rozwój przedsiębiorczości jako warunek podstawowy wyjścia z kryzysu z udziałem beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji obywatelskich, naukowców, pracowników socjalnych, duszpasterzy Sesja pierwsza: Sala Kominkowa Dzieciństwo jako czas uczenia skuteczności i zaradności życiowej motto: Wiele poznać, niektóre zgłębić, nad jednym się zatrzymać Moderator: prof. dr hab. Danuta Waloszek Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków Programy profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego dr Bożena Majerek Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Dlaczego warto uczyć dzieci zawierania umowy dr Agnieszka Olczak Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Pedagogiki, Zielona Góra Weekendowe osamotnienie dzieci i młodzieży dr Wanda Jakubaszek Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Diagnoza ryzyka dysleksji jako ochrona dzieci przed wykluczeniem dr Barbara Kurowska Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Otwarte drzwi pracowni plastycznej - jak twórczo rozwiązywać małe i duże problemy dzieci dr Kinga Łapot Dzierwa Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Wykorzystaj szanse - ratuj. Program autorski dotyczący uczenia dzieci myślenia kryzysowego Katarzyna Szoch Jędrys Fundacja Świat Dzieciom, Kraków Znaczenie edukacji przedszkolnej w procesie zmniejszania nierówności społecznych i kulturowych dr Halina Dmochowska Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Wrocław Jeśli chcesz zrobić coś, co będzie miało wartość za sto lat - edukuj. O potrzebie edukacji na rzecz praw człowieka Monika Paradowska Amnesty International, Warszawa Od przedszkola do biznesu Janina Obwiosło Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych Zaufanie, Zabrze Edukacja przedsiębiorczości

3 Ryszard Sawa Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce Integracja już w przedszkolu tak, o ile daje równe szanse rozwojowe dzieciom zdrowym i dzieciom z niepełnosprawnością Małgorzata Bal Stowarzyszenie Po Pierwsze Rodzina, Warszawa Impregnacja przed uzależnieniami od najmłodszych lat Marta Stefaniak Łubianka MONAR, Warszawa Barbara Biskup studentka Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków Urszula Kowalik Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kozienice dr Irena Kowalska Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa Sesja druga: Sala Pompejańska Jak uczyć być zaradnym i przedsiębiorczym? Młodzież w niegościnnym świecie wybory i decyzje życiowe jako wyznacznik wyuczonej bezradności vs poczucia sprawstwa i czynnik minimalizujący zagrożenie wykluczeniem społecznym motto: Gdybyśmy z taką samą gorliwością, troską i pracowitością zabiegali o reformy społeczne, co o konstruowanie bomb, reklamę papierosów i wódki, przywracanie kołnierzykom od koszul dawnej bieli, już dawno rozwiązalibyśmy wiele naszych problemów społecznych dr Ewa Wysocka Uniwersytet Śląski, Katowice gość honorowy: prof. dr hab. Danuta Borecka Biernat Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Strategie radzenia sobie młodzieży z sytuacjami trudnymi jako wyznacznik życiowej zaradności prof. dr hab. Danuta Borecka-Biernat Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Młodzież jako kategoria społecznie zagrożona czynniki i wyznaczniki problemów życiowych dr Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski Aktualne problemy doradztwa zawodowego jako czynnik ewokujący problemy młodzieży w wyborze ścieżki zawodowej i znalezienia się na rynku pracy Marian Piekarski Politechnika Krakowska, Zespół Szkół Łączności doradca zawodowy Jak nauczać przedsiębiorczości w szkole - programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości przykładem dobrych praktyk Zbigniew Modrzewski Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa Rola i zadania OHP we wspieraniu rozwoju i kariery życiowej młodzieży Kalina Kenczew-Pałasz Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy Problemy młodzieży z rodzin marginalizowanych Anna Gierałtowska Powiślańska Fundacja Społeczna Uwolnieni przez pracę, wzajemnie potrzebni - reintegracja zawodowa młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych Dotknięcie dobra odbudowa wrażliwości i uczuciowości wyższej uzależnionej młodzieży poprzez hipoterapię niepełnosprawnych dzieci Jagoda Władoń Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Pokolenie zadania dla pokolenia wychowawców Pierre Klein, Anna Osińska ATD Czwarty Świat

4 Karmena Lidia Cisak Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Ewa Wojciechowska- Kasprzak Kuratorska Służba Sądowa, Warszawa; Alicja Ziemiańska Kuratorska Służba Sądowa, Warszawa; Ewa Solecka Florek Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie; Dorota Lisewska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy; Halina Duczmal Pacowska Najmniejsze Muzeum Świata; Stefan Pietras Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego; Józef Reszke Starosta Wejherowski; Jacek Gafka Starostwo Powiatowe w Wejherowie; Anna Ciepielewska Instytut Studiów Politycznych PAN; Marek Zakrzewski Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego; Iwona Zielińska Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego; Lidia Ułanowska Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa; Stanisław Czajka Starosta Powiatu Nowomiejskiego, Nowe Miasto Lubawskie Sesja trzecia: Sala Plenarna Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce? przygotowana dzięki współpracy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Dariusz Żuk Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Warszawa Kreatywność warunkiem koniecznym do rozwoju przedsiębiorczości prof. Jan Antoszkiewicz Środki unijne dla start UPów Jerzy Kwieciński Zakładanie firmy w AIP Piotr Proczek Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Warszawa Przedsiębiorczość osób starszych - prawda czy fałsz? Hanna Nowakowska Forum 50+ Seniorzy XXI wieku, Fundacja Ja Kobieta Działalność gospodarcza bariery dla cudzoziemców, konieczne zmiany Marija Jakubowycz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków Zakładanie działalności gospodarczej przez uchodźców - problemy i próby ich rozwiązania Malika Abdoulvakhabova Fundacja Ocalenie, Warszawa Co zabija innowacyjność? dr Krzysztof Matusiak Możliwości uwolnienia przedsiębiorczości w sektorze organizacji charytatywnych bariery i szanse rozwoju. Analiza przypadku na przykładzie Stowarzyszenia im. Brata Krystyna Augustyn Wiernicki Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Gorzów Wielkopolski Tadeusz Łazowski Starosta Bialski; Józef Michalik Starosta Lubaczowa; Karol Walczak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie; Karolina Czaplarska Biuro Komunikacji Społecznej, AIP Group; Katarzyna Jankowska AIP Seed Capital; Jerzy Bogusław Sternak Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółdzielnię Pracy Odzież w Częstochowie; Wioletta Wilimska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie; Marta Kulesza, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa; dr Marek Kulesza MCAZ, adiunkt w Katedrze Badań Edukacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim; Agnieszka J. Mackiewicz doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Teresa Sierawska Biuro Polityki Społecznej, Urząd m.st. Warszawy; Justyna Gaj Dyrektor Generalna Polska Przedsiębiorcza ; Izabela Gaj Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości; Wiesław Zawadzki Doradca Zarządu, Specjalista ds. Ewaluacji, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości; Bogusław Długowolski w imieniu Starosty Opatowskiego Kazimierza Kotowskiego Sesja czwarta: Sala Lustrzana

5 Czy i komu potrzebni są pracownicy socjalni? dr Joanna Staręga-Piasek (Rada Ekspertów Społecznych Polskiego Komitetu EAPN, Instytut Rozwoju Służb Społecznych) gość honorowy: prof. dr hab. Zbigniew Woźniak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii paneliści dr Dobroniega Trawkowska Uniwersytet Śląski, Jolanta Sobczak pracownik socjalny Barbara Kucharska Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa Andrzej Gocłowski pracownik socjalny Iwona Filon Król Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim Maria Borenstein Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski; Ewa Kominek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie; Piotr Olech Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk; Łukasz Browarczyk Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk; Dorota Krawczak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie; Maria Czarniecka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy; Beata Kiecana Departament Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze; Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce; Jolanta Piotrowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi; Dorota Rybarska-Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Krzysztof Ciupek Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice; Bożenna Sałek Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie; Julia Mirecka w imieniu Starosty Opatowskiego Kazimierza Kotowskiego; Dorota Wójcik Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa; Barbara Gębala Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ożarów Mazowiecki Sesja piąta: Sala Łowicka Znaczenie społecznego zaangażowania biznesu w walce z ubóstwem przygotowana dzięki współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii Paweł Łukasiak Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce gość honorowy: prof. dr hab. Andrzej Blikle W ramach sesji piątej odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący roli społecznego zaangażowania biznesu w walce z ubóstwem. Będziemy się zastanawiać, czy CSR rzeczywiście może pełnić istotną rolę w poprawieniu sytuacji grup wykluczonych i w jaki sposób może to robić. Skupimy się przede wszystkim na sposobach bezpośredniego wsparcia oraz wolontariacie pracowniczym jako najważniejszych narzędziach społecznej odpowiedzialności biznesu, które mogą posłużyć walce z wykluczeniem. wystąpienie: prof. dr hab. Andrzej Blikle Jadwiga Czartoryska Fundacja Orange; Krzysztof Kaczmar Fundacja im. L. Kronenberga; Anna Łuszcz Fundacja BZ WBK; Przemek Pohrybieniuk Danone; Ewa Dudkiewicz Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS, Katowice; Zuzanna Kulinska, Karolina Grot, Jacek Białas Amnesty International Polska; Dorota Rybarska-Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Marek Hok Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego; Monika Kulik Wydział Analiz Korporacyjnych i CSR, Telekomunikacja Polska; Maria Pokój Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawa Lista studentów zaproszonych przez ARFP: Katarzyna Dutkiewicz Collegium Civitas; Filip Szklarz Collegium Civitas; Łukasz Romaniec Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Kasia Matej Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych); Karolina Dec Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Katarzyna Bartczak Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Natalia Orewczuk Uniwersytet Warszawski (Instytut Polityki Społecznej); Joanna Bednarska Uniwersytet Warszawski (Instytut Polityki Społecznej); Piotr Teisseyre Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Monika Woźniak Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych); Maciej Kluk Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych); Agnieszka

6 Sosińska Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Milena Świątek Uniwersytet Warszawski (Instytut Polityki Społecznej); Mariusz Malinowski Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii); Joanna Szydlik Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych) Przygotowanie i organizacja: Magda Biejat Sesja szósta: Sala Malinowa Potrzeby i bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych propozycje zmian przygotowana dzięki współpracy Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS Piotr Pawłowski Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji gość honorowy: prof. dr hab. Barbara Gąciarz Instytut Socjologii i Filozofii PAN Praca niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych prof. dr hab. Barbara Gąciarz Instytut Socjologii i Filozofii PAN Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy Katarzyna Zaunar Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa Opinie pracodawców z otwartego rynku pracy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych prezentacja wyników badań dr Ewa Giermanowska Uniwersytet Warszawski Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych potrzeby i bariery Włodzimierz Sobczak Krajowa Izba Gospodarczo - Rehabilitacyjna Działania Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Anna Węgrzynowicz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce; potrzeby, bariery, działania organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Jarosław Kamiński, Monika Zakrzewska Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Pavlina Suchankowa Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa Małgorzata Pacholec Polski Związek Niewidomych Małgorzata Bezubik Polski Związek Głuchych Piotr Nowiński Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Razem Możemy Więcej Anna Góral Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Jerzy Kwiatosiński Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS Izabela Czarnecka Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego; Scholastyka Śniegowska Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego; Anna Kossak Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego PR; Marian Anasz Wydział Programowania i Realizacji Zadań, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Katarzyna Pszczoła European Commission Representation in Poland; Helena Breczko Pełnomocnik Prezydenta Zabrza ds. Osób Niepełnosprawnych; Krystyna Bacia Pietrus, Zabrze; Halina Guzowska Redaktor Naczelna Kwartalnika Diagnoza ; Joanna Rose Dzieduszycka Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka, Warszawa; Ludwik Zogała - Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS, Katowice; Anna Strumińska Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, Warszawa; Grzegorz Wielgolaski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Razem Możemy Więcej ; Irena Woycicka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Jolanta Kramarz - Fundacja VIS MAIOR, Warszawa; Katarzyna Nochuniak Polski Związek Głuchych przygotowanie i organizacja: Elżbieta Bugajska - WRZOS przerwa popołudniowa - kawa/herbata podsumowująca sesja popołudniowa Sala Plenarna prof. dr hab. Ewa Leś Próba syntezy transformacyjnej polityki rodzinnej wobec rodzin najsłabszych ekonomicznie i

7 kulturowo prof. dr hab. Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej Sprawozdania i wnioski z pięciu sesji tematycznych; propozycje rozwiązania problemów moderatorzy sześciu sesji tematycznych Podsumowanie obrad, ustalenie dalszych prac nad Strategią, prowadzenie dyskusji prof. dr hab. Ewa Leś Apel do samorządów o wdrożenie prac nad przygotowaniem Aneksów do Regionalnych Programów Operacyjnych w postaci Regionalnych Programów Walki z Ubóstwem i Marginalizacją Społeczną zakończenie Konwencji - prof. dr hab. Ewa Leś Przedsiębiorczość polska Ruch przeciw Bezradności Społecznej zainicjowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2001 r. podejmował na swoich corocznych spotkaniach tematy bliskie ubóstwu. Najczęściej bowiem ludzie biedni (niekoniecznie z własnej winy) są bezradni wobec otaczającej ich rzeczywistości. W 2008 r. spotkanie wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych w Belwederze skoncentrowało się na problemie biedy i marginalizacji. Szczególną okazją było proklamowanie przez Komisję Europejską roku 2010 jako Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Postawiliśmy wówczas pytanie: kogo w Polsce interesuje ubóstwo? oraz co można zrobić, aby wypracować narodową strategię walki z ubóstwem? Oba pytania pozostają otwarte do dziś, zwłaszcza w świetle dorobku wszystkich spotkań Ruchu. Kwestię przedsiębiorczości rozumianej jako aktywność życiowa, jako brak zgody na bezradność czynimy mottem IX Konwencji. prof. dr hab. Julian Auleytner

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

LISTA OBECNOŚCI I Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego 22 maja 2015 r. 1. Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa 2. Alicja Makarska - Członek

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Program konferencji I dzień 27.06.2012 środa 10.00 12.00 Rejestracja uczestników (serwis kawowy) Otwarcie konferencji 12.00 Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

w sprawie powołania Gdańskiego Zespołu ds. Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego

w sprawie powołania Gdańskiego Zespołu ds. Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego Zarządzenie Nr 1784/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gdańskiego Zespołu ds. Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r.

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. STRONA RZĄDOWA LP IMIĘ I NAZWISKO INSTYTUCJA 1. 2. 3. 4. Pani Iwona Wendel Pan Rafał Sukiennik Pan Jarosław Pasek Pani Izabela Ziątek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu w Opatowie. 2 Zarząd Powiatu w Opatowie. 2 Starostwo Powiatowe w Opatowie. 3

Rada Powiatu w Opatowie. 2 Zarząd Powiatu w Opatowie. 2 Starostwo Powiatowe w Opatowie. 3 KSIĄŻKA TELEFONICZNA STAROSTWA POWIATOWEGO Spis treści: Rada Powiatu w Opatowie. 2 Zarząd Powiatu w Opatowie. 2 Starostwo Powiatowe w Opatowie. 3 Uwaga: Stan aktualny na dzień 10.01.2012 r. Wszelkie zmiany,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi,

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Rekomendacje po

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach. Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach 21 kwietnia 2015 9:15 9:45 Rejestracja uczestników serwis kawowy 9:45 10.00

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach. Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach 21 kwietnia 2015 9:15 9:45 Rejestracja uczestników serwis kawowy 9:45 10.00

Bardziej szczegółowo

FORUM III WIEKU 7-10 PROGRAM WRZEŚNIA KONFERENCJA TOWARZYSZĄCA XXVI FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY-ZDROJU NOWY SĄCZ KRYNICA-ZDRÓJ

FORUM III WIEKU 7-10 PROGRAM WRZEŚNIA KONFERENCJA TOWARZYSZĄCA XXVI FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY-ZDROJU NOWY SĄCZ KRYNICA-ZDRÓJ FORUM III WIEKU KONFERENCJA TOWARZYSZĄCA XXVI FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY-ZDROJU NOWY SĄCZ KRYNICA-ZDRÓJ 7-10 WRZEŚNIA 2016 Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie PROGRAM 7 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH SERDECZNIE ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Organizatorzy: WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Coaching i mentoring drogą do kształtowania osobowości 12-13 maja 2016 r. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn Konferencja pod Honorowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Projekt Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska składał się z dwóch zasadniczych elementów.

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 20 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 20 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025 Na

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 L.p. Imię i nazwisko Członka KM PO PW Imię i nazwisko Zastępcy członka KM PO PW Instytucja Strona rządowa

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim Obsada Sekretu rozpoczęła próby złożeniowe W Gorzowie Wielkopolskim, 20 października 2015 roku rozpoczęło się szkolenie eksperckie PaT dla nauczycieli i policjantów, prowadzone

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP. Konferencje Krakowskie organizowane są regularnie od 2008 roku. Ten cykl debat z udziałem wybitnych naukowców, polityków i intelektualistów tworzy jedyną i wyjątkową tego typu inicjatywę realizowaną przez

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4,

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Henryka Sienkiewicz 6 (wejście główne): 1. Marcin Nikodem Lewandowski zamieszkały w Kostrzynie nad zgłoszony przez Komitet Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Akty prawne stanowiące podstawę do opracowania Gminnej strategii rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Teoretyczno-praktyczne perspektywy badania i działania w pracy socjalnej

Spis treści. Część I Teoretyczno-praktyczne perspektywy badania i działania w pracy socjalnej Spis treści Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński Wstęp... 11 Część I Teoretyczno-praktyczne perspektywy badania i działania w pracy socjalnej Ewa Marynowicz-Hetka Ramy instytucjonalne działania społecznego.

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWEJ MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Biała Podlaska 27-28.01.2011

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny:

Program merytoryczny: Ramowy program konferencji towarzyszącej XXI Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju Forum III Wieku w dniach 08-10 września 2011 r. GŁÓWNYM PARTNEREM FORUM III WIEKU JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Konferencja

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH CEDZYNA 12 16 WRZEŚNIA 2016 HOTEL ECHO W CEDZYNIE 12 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK Moderator seminarium: Alina Domańska-Baer 9.00 10.00 rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Poznań 18 20 kwietnia 2012 roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru organizowane przez Katedrę Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI i GALI KONKURSOWEJ

PROGRAM KONFERENCJI i GALI KONKURSOWEJ PROGRAM KONFERENCJI i GALI KONKURSOWEJ ŚRODA, CZWARTEK 21 i 22 WRZEŚNIA 2011 Seminarium dla bibliotekarzy Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej OUHG Fian

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów 6-7 grudnia 2012 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Dzień

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI PROGRAM I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE pod tytułem ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania Wydział

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 162/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających

Bardziej szczegółowo