Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie z działalności SGiPM za okres od lipca 2006 roku do lipca 2007 roku. Zarząd SGiPM realizował zadania statutowe polegające m.in. na: upowszechnianiu idei samorządności lokalnej, zajmowaniu stanowisk w sprawach publicznych, ochronie interesów członków Stowarzyszenia, koordynacji współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzającego do podtrzymywania wspólnych tradycji historycznych, kulturowych i gospodarczych Małopolski, podejmowaniu działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Małopolski, prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowaniu działań w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej, wspieraniu rozwoju turystyki i moderowaniu działań z zakresu regionalnych przedsięwzięć turystycznych, inicjowaniu działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej. Zgodnie z 5 Statutu Stowarzyszenie realizowało swoje cele w szczególności poprzez promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, organizowanie działalności szkoleniowej, współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, innymi organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki i stowarzyszenia), przyznawanie corocznie dwóm osobom Tytułu Małopolanina Roku urodzonym, mieszkającym lub pracującym w Małopolsce oraz innym, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra ziem historycznej Małopolski, a także przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia, nadto organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze Wschodu. Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje przy pomocy Biura SGiPM. Dyrektorem Biura jest Wiesław Misztal, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa ub. kadencji, a Wicedyrektorem Bartosz Lipszyc. Pracami sekretariatu kieruje Teresa Woźnica. Stałymi współpracownikami biura są także studenci: Sebastian Jeżowski i Robert Banaś. Ze Stowarzyszeniem współpracuje Biuro Doradców Podatkowych UNTAXA zapewniające obsługę księgową. Społecznie Redaktorem Naczelnym Wspólnoty Małopolskiej jest Wojciech Stańczyk. Przewodniczący, Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działają społecznie. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski IV kadencji Wybrany na XVI Walnym Zgromadzeniu Członków SGiPM dnia 23 czerwca 2003 roku. Dnia 4 lipca 2003 roku ukonstytuował się Zarząd, a 7 lipca 2003 roku Komisja Rewizyjna SGiPM. 1

2 Przewodniczący Zarządu: Kazimierz Barczyk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Zarządu: Janusz Sepioł I Wiceprzewodniczący, Marszałek Województwa Małopolskiego Mieczysław Bień Prezydent Tarnowa, Robert Choma Prezydent Przemyśla (woj. podkarpackie), Kazimierz Fudala Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego, Grzegorz Wawryka Starosta Brzeski, Członkowie Zarządu: Marek Fryźlewicz Jan Gładki Zofia Bukowiec Marian Cycoń Henryk Juszczyk Robert Kliś Leszek Konarski Stanisław Kotarba Wiesław Misztal Witold Morawiec Czesław Orliński Adam Samborski Andrzej Saternus Paweł Zorski Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Kazimiera Augustyn Członkowie: Jerzy Augustyniak Kazimierz Olearczyk Zofia Oszacka Stanisław Pankiewicz Czesława Rzadkosz Jerzy Szczygieł Sekretarz Zarządu, Burmistrz Nowego Targu, Skarbnik, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sędziszowa (woj. świętokrzyskie), Radna Laskowej, Burmistrz Starego Sącza, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żywca (woj. śląskie), Starosta Olkuski, Radny Wadowic, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Wójt Olesna, Radny Szczekocin (woj. śląskie), Wójt Racławic, Burmistrz Chełmka, Radny Miasta Krakowa, Członek Rady Sołeckiej w Sechnej, Przewodniczący Rady Miasta Zatora, Sekretarz Komisji, Wójt Gminy Bolesław, Wójt Gminy Lanckorona, Wójt Gminy Jasło, Wójt Gminy Łukowica, Burmistrz Łańcuta, Komisje Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Komisja Edukacji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja Gospodarki Komunalnej 2

3 1.Sprawy organizacyjne SGiPM Stowarzyszenie stale współpracuje z gminami z obszaru historycznej Małopolski (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, część śląskiego i lubelskiego). 2.Współpraca z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi Istotną rolę w działalności SGiPM odgrywa współpraca ze stowarzyszeniami oraz związkami gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samorządowej zrzeszającej swoim działaniem ok jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, skupionych w 20 związkach regionalnych. Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk od dziesięciu lat pełni funkcję Przewodniczącego Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Siedzibą Federacji jest Kraków, a biuro FZRGiP RP znajduje się przy ul. Mikołajskiej 4, na Małym Rynku w Krakowie. We współpracy z Federacją Stowarzyszenie współorganizowało konferencje, spotkania, kongresy o charakterze ogólnopolskim. Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP powołało 6 lat temu agendę ds. integracji z Unią Europejską, jaką jest Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, które uzyskało status oficjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim. Dyrektorem Centrum jest Maciej Korkuć. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadziło od maja 2005 do grudnia 2006 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Kraków, który był oficjalnym przedstawicielstwem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za informację w województwie małopolskim. Managerem ED Kraków był Maciej Korkuć, konsultantami Agnieszka Matuszyńska i Bartosz Lipszyc. Obecnie działalność Punktu jest kontynuowana i finansowana ze środków własnych SGiPM oraz FRZGiP RP. W najbliższym czasie Stowarzyszenie będzie aplikować o przyznanie kolejnych środków z Komisji Europejskiej. Stowarzyszenie współpatronuje założeniu i działalności jedynego w świecie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, którego organizatorami są samorządy Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Zgodnie ze Statutem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie jedno miejsce w Radzie Muzeum przypada przedstawicielowi SGiPM. Kazimierz Barczyk społecznie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej. Przewodniczący SGiPM w ubiegłym roku został wybrany przez Sejm RP Wiceprezesem Trybunału Stanu, jest także Członkiem Rady Patronów Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się". 3. Konferencje, uroczystości, imprezy charytatywne. 25 lipca 3 sierpnia 2006 VII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2006 Tradycyjnie każdego roku w lecie Stowarzyszenie organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu. W roku ubiegłym już po raz szósty 3

4 gościliśmy w Krakowie ponad 110 młodych Polaków z Ukrainy, Białorusi, Królewca i Bukowiny Rumuńskiej. Akcją jak co roku objęto najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język. W ramach pobytu w formie lekcji żywej historii dzieci zwiedzały Kraków (Wawel, Kazimierz), Częstochowę (wizyta połączona z Mszą Świętą w intencji dzieci) i Wieliczkę. Ponadto zapewniono szereg rozrywek: dzieci dwukrotnie przebywały w Parku Wodnym, były w krakowskim ZOO i Cinema City. Akcja corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa, Kazimierza Barczyka Przewodniczącego SGiPM. Akcja została przeprowadzona przy wsparciu Kancelarii Senatu RP oraz Urzędu Miasta Krakowa. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Wiesław Misztal, a koordynatorem Bartosz Lipszyc Wicedyrektor Biura SGiPM. 25 lipca 2006 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się uroczyste powitanie ponad 110 dzieci przez: Bp Józefa Guzdka Biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, Kazimierza Barczyka Przewodniczącego Komitetu Honorowego Akcji, Ryszarda Legutko Wicemarszałek Senatu RP, Wiesława Misztala Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Akcji, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Powitanie odbyło się z udziałem TVP3, mediów, sponsorów. Tradycyjnie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe zdjęcie. 7 września 2006 r. W siedzibie SGiPM gościła Pani Andżelika Borys - Prezes Związku Polaków na Białorusi. Spotkanie to było m.in. okazją do przekazania w imieniu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przez Kazimierza Barczyka sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na działalność środowisk polskich na Białorusi. 8 i 26 września 2006 r. Seminarium Informacyjne Małopolski Pełnomocnik i Menedżer Funduszy Europejskich. Wystąpienia: Andrzej Martynuska -Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, dr Maciej Korkuć - Dyrektor Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej Andrzej Tokarski - Prezes Zarządu Europejskiej Grupy Doradczej, Krystyna Lisiecka - Konsultant Zarządu ds. Naukowych i Szkoleń TUV NORD Polska Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 Uczestnicy: 50 osób 16 października 2006 r. Konferencja Papieski Kraków, Papieska Małopolska Jana Pawła II Wielkiego Wystąpienia: J.E. ks. Bp Tadeusz Pieronek, prof. Andrzej Zoll Przewodniczący Rady Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się, prof. Antoni Jackowski Kierownik Zakładu Geografii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. prof. Maciej Ostrowski Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Andrzej Gut Mostowy Poseł na Sejm, Wiceprzewodniczący Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Grażyna Leja 4

5 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Turystyki, Ewa Filipiak Burmistrz Wadowic, dr Mieczysław Pasowicz - Dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 200 osób 19 października 2006 r. V Ogólnopolska Konferencja Bezpieczna gmina, bezpieczny powiat, bezpieczne województwo, bezpieczna droga do szkoły. Wystąpienia: Nadinspektor Ryszard Siewierski I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego, Rafał Rostecki II Wicewojewoda Małopolski, Nadinspektor Zbigniew Stawarz p.o. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Józef Rostworowski Małopolski Kurator Oświaty, Grzegorz Stech Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Wiesław Misztal Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Grzegorz Wawryka Starosta Brzeski. Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 100 osób 23 października 2006 r. Konferencja Ogólnopolska Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach Wystąpienia: Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, dr hab. med. Leszek Brongiel Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Stanisław Helbich Dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, dr Jerzy Friediger Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Paweł Stańczyk Sekretarz Miasta Krakowa Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: ok.100 osób 1 grudnia 2006 r. IV Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich Moja Mała Ojczyzna Stowarzyszeniem GiPM wraz z MRCIE już po raz czwarty zorganizowało Zlot Szkolnych Klubów Europejskich działających w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zlot był okazją do prezentacji dokonań SKE oraz wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów: na najlepszą prezentację multimedialna klubu oraz na najciekawszy album z działalności klubu. Zlot otworzył Kazimierz Barczyk Przewodniczący Stowarzyszenia, a w dalszej kolejności głos zabrali: Bogdan Klich - Deputowany Parlamentu Europejskiego, Józef Rostworowski- Małopolski Kurator Oświaty, Bogusław Sonik Poseł do Parlamentu Europejskiego, Hermine Poppeller Konsul Generalna Republiki Austrii w Krakowie, Anne Hall Konsul Generalna USA w Krakowie, Thomas Gläser Konsul Generalny RFN w Krakowie, Zoltan Nagyivanyi - Konsul Generalny 5

6 Republiki Węgierskiej w Krakowie, Jan Bajger Dyrektor Programowy YMCA Kraków. Podczas Zlotu ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w ramach konkursów dla SKE oraz zaprezentowano działalność wyróżniających się Szkolnych Klubów Europejskich. Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 200 osób 11 grudnia 2006 r. Konferencja Finansowanie inwestycji samorządów w latach Fundusze Europejskie i Partnerstwo Publiczno - Prywatne. Wystąpienia: Grażyna Gęsicka- Minister Rozwoju Regionalnego, Marek Nawara- Marszałek Województwa Małopolskiego, Bogdan Klich- Poseł do Parlamentu Europejskiego Wenanta Anna Rolka- Contract Consulting, Marcin Murawski- Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego Józef Nowak - Wójt Gminy Trzciana, Edward Kozłowski- Przewodniczący Rady Fundacji Europejskiego Instytutu Nieruchomości Miejsce: Sala Obrad RMK, Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3/4 Uczestnicy: ok.150 osób 15 grudnia 2006 r. Konferencja Ogólnopolska Fundusze strukturalne UE dla rozwoju - najlepsze praktyki. Wystąpienia: Andrzej Czerwiński - Poseł na Sejm, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Paweł Klimowicz - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Michał Olszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Jacek Woźniak - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Maria Stankiewicz - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Sławomir Pasierb - Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Beata Kępińska - Polska Akademia Nauk, Laboratorium Geotermalne, Dorota Chwieduk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej PTES-ISES, Anna Grzybek - IBMER/Politechnika Białostocka, Jarosław Kotysa - Redaktor naczelny czasopisma GlobEnergy, Paweł Woźniak - Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Anna Jaskuła - Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités". Miejsce: Sala Obrad RMK, Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3/4 Uczestnicy: ok.120 osób 31 grudnia 2006 / 1 stycznia 2007 Tradycyjnie w salach Pałacu Wielopolskich odbył się XII Małopolski Bal Sylwestrowy na powitanie Nowego Roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Bal był szampańską zabawą i prestiżowym spotkaniem, w którym uczestniczyło ok. 6

7 100 osób. Nowy 2007 Rok w Krakowskim Magistracie powitali przedstawiciele samorządu, nauki, kultury i życia gospodarczego. W trakcie Balu wystąpił z minirecitalem Leszek Wójtowicz bard "Piwnicy pod Baranami", który następnie poprowadził aukcję charytatywną, na której zlicytowano: 1. Serigrafie prof. Jerzego Nowosielskiego dar Fundacji Nowosielskiego wylicytowali: - Andrzej Jakubik - Barbara Juszczyk 2. Utwory Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem, wylicytowali: - Gerard Mikołajczyk - Bogdan Waga 3. Obraz olejny Kazimierza Wilka dar pani Karoliny Witek wylicytował Mariusz Wójcik 4. Dary przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka - "SEMPER FIDELIS. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych" wylicytował Kazimierz Rabsztyn - "Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego, przez Piotra Hiacynta Pruszcza krótko opisane" (Kraków, 1861 r.) wylicytował Łukasz Gibała Dochód z aukcji w kwocie zł zostanie przeznaczony na organizację VIII edycji Akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2007". Po raz ósmy w ramach Akcji tradycyjnie ugościmy latem w Krakowie grupę około 100 dzieci polskich ze Wschodu - z Ukrainy, Białorusi, Królewca i Bukowiny Rumuńskiej. W trakcie Balu odbyła się również tradycyjna kwesta ks. Jana Majewskiego z Królewca, z której dochód w wysokości zł przekazany został polskiej parafii w Królewcu na działalność charytatywną. 12 stycznia 2007 XV Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zorganizowało XVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Ks. Kardynał Franciszek Macharski udzielił błogosławieństwa i złożył życzenia również w imieniu ks. kardynała Stanisława Dziwisza, życzenia także złożyli: Paweł Klimowicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Andrzej Mucha, I Wicewojewoda Małopolski, Andrzej Romanek, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Eurodeputowany Bogdan Klich oraz Zoltan Nagyiványi, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej - Dziekan Korpusu Konsularnego. W spotkaniu również uczestniczyli m.in.: Anna Gręziak - Wiceminister Zdrowia, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Wiceminister Budownictwa, Andrzej Duda - Wiceminister Sprawiedliwości, Bogdan Socha - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Janusz Mikuła - Wiceminister Rozwoju Regionalnego oraz senatorowie: Franciszek Adamczyk i Piotr Boroń. Korpus konsularny reprezentowało ośmiu Konsulów Generalnych: Anne Hall, Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych Ameryki, Thomas Glaser, Konsula Generalny 7

8 Republiki Federalnej Niemiec, Sylvie Burchard, Konsul Generalna Republiki Francji, Hermine Poppeller, Konsul Generalna Republiki Austrii, Michaiło Brodowycz, Konsul Generalny Ukrainy, Ivan Horsky, Konsul Generalny Republiki Słowackiej, Józef Byrtus, Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach oraz Konsulowie Honorowi, m.in.: Wielkiej Brytanii Kazimierz Karasiński, Królestwa Danii Janusz Kahl, Włoch Anna Boczar-Trzeciak, Królestwa Norwegii Marian Mikołajski, Japonii Krzysztof Ingarden. Spotkanie uświetnił Koncert Staropolskich Kolęd i Pastorałek w wykonaniu artystów Krakowskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Jadwigi Leśniak-Jankowskiej i Wacława Jankowskiego. W tradycyjnie uroczystości tradycyjnie ogłoszone zostały nazwiska Laureatów Tytułu Małopolanina Roku 2006: Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Jerzego Stępnia - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Uczestników: 400 osób. 17 lutego 2007 XII Charytatywny Ogólnopolski Bal Samorządowy na Wawelu połączony z wręczeniem Tytułów Małopolanina Roku 2006 oraz Człowieka Roku 2006 Na Zamku Królewskim na Wawelu odbył się XII Ogólnopolski Bal Samorządowy, zorganizowany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. O godzinie nastąpiło uroczyste wręczenie ręcznie zdobionych na pisarze czerpanym Tytułów Człowieka Roku 2006 Ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz Lechowi Kaczyńskiemu, przyznane przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Tytuły Małopolanina Roku 2006 dla Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Jerzego Stępnia, nadane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. W trakcie Balu wystąpiła z minirecitalem Paulina Bisztyga Laureatka Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. O odbyła się aukcja charytatywna, na której zlicytowano: 1. "Świadectwo" dar Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z autografem Autora - nabyte przez Małgorzatę Pazdor. 2. Albumy ze zdjęciami Adama Bujaka Wydawnictwa Biały Kruk pt. "Dziwisz" z autografami Kardynała Stanisława Dziwisza - nabyte przez kilku uczestników aukcji 3. Zdjęcie Kardynała Stanisława Dziwisza nabył P. Stępień 4. Grafikę - dar Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - nabył Witold Grześkowiak z Dresdner Banku w Warszawie 5. Serigrafia prof. Jerzego Nowosielskiego dar Fundacji Nowosielskiego oraz "III Rzeczypospolita w trzydziestu odsłonach" dar Jerzego Stępnia z autografem Autora nabyła rejent Anna Gaweł-Rościszewską 6. Utwory Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem - nabyła Urszula Kania 7. "Starożytnicze wiadomości o Krakowie. Zbiór pism i pamiętników " (Kraków, 1852 r.) oraz "Wykaz ulic, placów, kościołów i domów Miasta Krakowa i Podgórza" (Kraków, 1878 r.) dary przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka - nabyła Liliana Lesiak z Warszawy W trakcie Balu również tradycyjnie sprzedawano kotyliony wykonane przez Annę Jadowską-Barczyk z krakowskiej ASP wraz z kwestą, którą przeprowadził ks. Jan Majewski z polskiej parafii w Królewcu, uzyskując łącznie kwotę 2800 zł. 8

9 Całkowity dochód z aukcji, kwesty i sprzedaży kotylionów w wysokości zł zostanie przeznaczony na pomoc Polakom ze Wschodu. Po raz ósmy celem pomocy będzie akcja "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2007". W ramach akcji corocznie zapraszamy do Krakowa grupę 100 dzieci polskich z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Bukowiny Rumuńskiej. 5 marca 2007 r. Konferencja Szanse i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Małopolsce Wystąpienia: dr Tadeusz Burzyński Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o., Bogdan Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Józef Rostworowski Małopolski Kurator Oświaty, Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Joanna Kica Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urszula Sanak Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Bogdan Dąsal Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, dr Marek Łabaj Prezes Instytutu Turystyki w Krakowie sp. z o.o., Paweł Wolski Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Jan Zając Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Jacek Czepczyk Dyrektor Hotelu Europejskiego w Krakowie, Janina Michalik Dyrektor Karczmy Regionalnej w Krynicy Zdroju. Miejsce: Hotel Europejski, Sala Kossakówka, Kraków, ul. Lubicz 5 Uczestnicy: ok.120 osób 12 marca 2007 r. Konferencja Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2006 Kapituła Konkursowa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski już po raz szósty zorganizowała Konkurs na,,najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce LIDER MAŁOPOLSKI Wybrano 10 przedsięwzięć a specjalne wyróżnienie otrzymała organizacja wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Krakowie i Małopolsce. Laureatami w 2006 roku zostali: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CMUJ w Krakowie-Prokocimiu wraz z zespołem dr hab. Jacka Puchały w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeń za przeprowadzenie skomplikowanych operacji dzieci ciężko oparzonych i rekonstrukcję twarzy dziecka, Regionalny Dworzec Autobusowy sp. z o.o. w Krakowie - za wybudowanie nowoczesnego dworca tworzącego wraz z dworcem PKP w centrum komunikacyjne Krakowa, Krakowski Bank Spółdzielczy za wysoką jakość usług świadczonych regionalnym instytucjom, przedsiębiorcom i mieszkańcom oraz stałe unowocześnianie oferty, Cracovia i Wisła Kraków - w 100-lecie klubów sportowych - za szczególne zasługi na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu, Miasto Stary Sącz oraz Przedsiębiorstwo Kamieniarskie "Wolski" z Mizernej k. Czorsztyna, za prace kamieniarskie przy przebudowie średniowiecznego Rynku w Starym Sączu wraz z przyległymi ulicami, Miasto Bielsko-Biała za dokończenie inwestycji "Nowa Starówka - Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki - I etap, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - za otwarcie Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytutu Politechnicznego i dynamiczny rozwój, 9

10 Sabre Holdings - za dynamiczny rozwój Centrum Rozwoju Oprogramowania Sabre w Krakowie, Miasto Kraków oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie za sfinalizowanie projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie", Miasto Przemyśl oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu za inwestycję "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu". W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, uhonorowaliśmy przedsięwzięcia, które pełnią rolę lokomotyw w naszym regionie. Dlatego wyróżniamy zarówno inwestycje w infrastrukturze, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, edukacji, tożsamości, jakości życia mieszkańców, jak również rozwijające się firmy z Małopolski, ekspansywne, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy. Wyróżnienia wręczali: Kazimierz Barczyk Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Jacek Majchrowski Prezydenta Miasta Krakowa, Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego, Maciej Klima Wojewoda Małopolski. Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Uczestnicy: 120 osób 12 kwietnia 2007 r. Małopolska Konferencja Samorządowa Strefy gospodarcze i parki technologiczne szansą rozwoju Małopolski. Wystąpienia: Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krzysztof Poradzisz Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o., Witold Śmiałek Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Krzysztofiak Prezes Zarządu Małopolskich Parków Przemysłowych sp. z o.o., Edward Nowak b. Wiceminister Gospodarki i b. Wiceprezydent Krakowa, Marcin Pawlak Burmistrz Dobczyc. Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 150 osób 13 kwietnia 2007 r. Seminarium Informacyjne Małopolski Pełnomocnik i Menedżer Funduszy Europejskich. Wystąpienia: Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, dr Maciej Korkuć Dyrektor Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie, Andrzej Tokarski Prezes Zarządu europejskiej Grupy Doradczej, Małgorzata Podawca Kierownik Jednostki Certyfikującej Osoby TUV NORD Polska sp. z o.o. Miejsce: Sala Lea i Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 100 osób 10

11 1 czerwca 2007 r. W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Przewodniczący Kazimierz Barczyk podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy SGiPM a Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się, Gminą Wadowice i Medialine sp. z o.o. przy realizacji projektu historyczno-artystycznego upamiętniającego trzydziestą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża. W ramach projektu zostanie wydany album Jan Paweł II moje wspomnienia. Oprócz tego wydawnictwa powstanie album internetowy Milion historii jednego Człowieka zawierający największy zbiór wspomnień o Janie Pawle II oraz ekspozycja multimedialna. W ramach projektu specjalne zespoły z mobilnymi terminalami odwiedzą ok. 200 miejscowości w całej Polsce. Dotrzemy do każdego zakątka Polski i jego mieszkańców. Kulminacyjnym punktem projektu będzie Wieczór wspomnień 16 października 2008 roku w Krakowie i Wadowicach. Tego dnia nastąpi uroczysta prezentacja albumu Jan Paweł II moje wspomnienia. Patronat na projektem objął Arcybiskup Metropolita Krakowski Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 15 czerwca 2007 r. Konferencja samorządowa Odnawialna Energia. Małe elektrownie wodne i wiatrowe, pompy cieplne i kolektory słoneczne. Wystąpienia: Andrzej Czerwiński Poseł na Sejm RP, Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wiesław Bury Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Maria Stankiewicz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités, Adam Piaśnik Wójt Jerzmanowic, Tadeusz Patalita Wójt Mszany Dolnej. Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 100 osób 23 lipca 2 sierpnia 2007 VIII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2007 Tradycyjnie każdego roku w lecie Stowarzyszenie organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu (Ukrainy, Białorusi, Królewca) Akcją jak co roku objęto 110 najuboższych dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język. W ramach pobytu w formie lekcji żywej historii dzieci zwiedzały Kraków (Wawel, Kazimierz, Muzeum Czartoryskich, Muzeum Narodowe), Częstochowę (wizyta połączona z Mszą Świętą w intencji dzieci) i Wieliczkę. Ponadto zapewniono szereg rozrywek: dzieci dwukrotnie przebywały w Parku Wodnym, były w krakowskim ZOO i Cinema City. Akcja corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego SGiPM. Akcja została przeprowadzona przy wsparciu Kancelarii Senatu RP oraz Urzędu Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Wiesław Misztal, a koordynatorem Bartosz Lipszyc Wicedyrektor Biura SGiPM. 11

12 24 lipca 2007 w Sali Obrad rady Miasta Krakowa odbyło się uroczyste powitanie dzieci przez: Bp Józefa Guzdka Biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, Kazimierza Barczyka Przewodniczącego Komitetu Honorowego Akcji, Ryszarda Legutko Wicemarszałka Senatu RP, Pawła Klimowicza Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Wiesława Misztala Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Akcji. Powitanie odbyło się z udziałem TVP3, mediów, sponsorów. Tradycyjnie wszystkie dzieci otrzymały upominki i pamiątkowe zdjęcie. Muzeum Armii Krajowej wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski tradycyjnie organizuje otwarte uroczyste spotkania z kombatantami z ok. 200 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 24 lutego w rocznice śmierci patrona Muzeum AK gen. Emila Fieldorfa- Nila, 8 maja w rocznicę zakończenia II wojny Światowej i 27 września w dniu Święta Polskiego Państwa Podziemnego. Udział we wszystkich konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest bezpłatny. 4. Spotkania, Seminaria, Szkolenia we współpracy z Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie i Punktem Informacyjnym EUROPE DIRECT Kraków na Małym Rynku przy ul. Mikołajska 4 Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (MRCIE) w Krakowie utworzone zostało przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Związków Gmin i Powiatów RP w czerwcu 1999 r. Od grudnia 1999 r. ośrodek posiada status Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej - oficjalnego przedstawicielstwa CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim. Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej bezpłatnie udziela informacji na tematy związane z prawnymi, gospodarczymi, politycznymi i społecznymi aspektami integracji europejskiej. Szczególny nacisk kładziony jest na pomoc polskim podmiotom gospodarczym i samorządom w pozyskiwaniu funduszy europejskich, informację na temat dostępnych środków pomocowych i obowiązujących procedur. MRCIE bezpłatnie udostępnia wszystkie materiały i broszury wydawane przez Centrum Informacji Europejskiej, wydawnictwa własne oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Adresatami działalności Centrum są przede wszystkim samorządowcy, przedsiębiorcy z sektora małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, młodzież i studenci oraz rolnicy. Usługi informacyjne i konsultacyjne w przeważającej mierze realizowane są na koszt ośrodka. Centrum organizuje konferencje, szkolenia, spotkania tematyczne, wykłady. W ramach wspierania działań placówek oświatowych podległych samorządom należącym do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w roku 2006 Centrum zorganizowało ponad 120 lekcji europejskich i prelekcji dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. W roku 2006 MRCIE utworzyło ponad 70 stoisk informacyjnych na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez gminy oraz instytucje publiczne na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. W ramach ośrodka działa CZYTELNIA WYDAWNICTW EUROPEJSKICH i 12

13 BIBLIOTEKA PODRĘCZNA, w której dostępne są: - publikacje o Unii Europejskiej, - publikacje o procesie integracji, - teksty dyrektyw wspólnotowych, - teksty traktatów, - dokumenty rządowe związane z procesem integracji z UE, - internetowe bazy danych - baza prawa Unii Europejskiej. Z konsultacji oraz zasobów czytelni i biblioteki MRCIE w 2006 r. skorzystało łącznie 1800 osób. Część szkoleń i warsztatów szkoleniowych organizowanych jest za odpłatnością, pozwalającą pokryć koszty wykładowców, materiałów szkoleniowych, wynajmu sprzętu i sal konferencyjnych. Odbiorcami działań informacyjnych MRCIE w roku 2006 było łącznie ponad 10 tys. osób, z czego większość stanowili mieszkańcy gmin i powiatów należących do związków członkowskich Federacji. MRCIE jest małopolskim koordynatorem Serwisów Regionalnych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Za pośrednictwem MRCIE wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski mogą nieodpłatnie umieszczać w serwisach regionalnych informacje i zaproszenia do udziału w imprezach okolicznościowych o tematyce europejskiej organizowanych przez samorządy i podległe im instytucje w Małopolsce. W maju 2005 roku rozpoczął działalność Małopolski Regionalny Punkt Informacyjny Europe Direct - Kraków dla Województwa Małopolskiego w ramach Sieci informacyjnej Komisji Europejskiej EUROPE DIRECT Information Network. Ideą przewodnią Europe Direct jest stworzenie sieci punktów informacyjnych równomiernie rozmieszczonych w państwie tak, aby każdy obywatel, zarówno mieszkaniec obszarów miejskich jak i wiejskich miał dostęp do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności UE. Obecnie Punkt stara się o ponowną akredytację Komisji Europejskiej. Od 15 lipca 2005 r. w Urzędzie Miasta Krakowa działa Punkt Informacji Europejskiej, który powstał z inicjatywy UMK i SGiPM oraz FRZGiP RP, jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności lokalnej na informacje dotyczące UE, a zwłaszcza pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE. Punkt Informacji Europejskiej obsługuje ekspert MRCIE - pani Barbara Biesiadecka. A. Wybrane szkolenia realizowane wspólnie z Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie r Rozliczanie projektów współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 a Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki r, Dotacje dla gmin w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 13

14 r. Rozliczanie projektów współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 a Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki r. Dotacje dla gmin w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG r. Dotacje na kulturę w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG r. Dotacje dla gmin na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG i listopada 2006 Cykl dwóch dwudniowych szkoleń dla bibliotekarzy woj. małopolskiego Biblioteka w UE źródła informacji europejskiej, współpraca krajowa i międzynarodowa bibliotek, fundusze polskie i zagraniczne dostępne dla bibliotek Szkolenia stanowiły część programu Europa Bliżej Nas finansowanego z dotacji UKIE. Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Jałowcowa Góra w Dobczycach Prowadzący: Bartosz Lipszyc, Renata Augustyn Uczestnicy: 80 osób 2-3 i 9-10 grudnia 2006 Cykl dwóch dwudniowych szkoleń dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich woj. Małopolskiego Przedsiębiorczość Młodzieży zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE, Jednolity Rynek Wewnętrzny UE, fundusze strukturalne na lata Szkolenia stanowiły część programu Europa Bliżej Nas finansowanego z dotacji UKIE. Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Jałowcowa Góra w Dobczycach Prowadzący szkolenia dla nauczycieli: Janusz Żak Prowadzący szkolenia dla uczniów: Bartosz Lipszyc, Olga Glińska Uczestnicy: 40 nauczycieli i 80 uczniów r Finansowanie działań i inwestycji z Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku r. "Jak przygotować wniosek o dotację z Unii Europejskiej - praktyczny przewodnik" B. Program "Lekcje Europejskie" wybrane przykłady W ramach swojej działalności MRCIE i ED Kraków prowadzi bezpłatne lekcje europejskie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka lekcji dotyczy różnorodnych tematów związanych z UE: historii UE, 14

15 instytucji wspólnotowych, programów młodzieżowych, możliwości pracy w krajach Wspólnot, itp. W ramach wspierania działań placówek oświatowych podległych samorządom należącym do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w roku 2006 Centrum zorganizowało ponad 120 lekcji europejskich i prelekcji dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. Wybrane lekcje: Lekcja europejska - 4 października 2006 Temat: Kraje UE Miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 125, Kraków Lekcja europejska - 12 października 2006 Temat: Staże w instytucjach UE Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Bochni Lekcja europejska - 19 października 2006 Temat: Programy edukacyjne dla młodzieży Miejsce: I LO w Trzebini Lekcja europejska - 30 października 2006 Temat: Kraje UE Miejsce: Szkoła Podstawowa w Chełmie Lekcja europejska - 20 listopada 2006 Temat: Programy edukacyjne dla młodzieży Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach Lekcja europejska - 22 listopada 2006 Temat: Programy edukacyjne dla młodzieży Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku Lekcja europejska - 29 listopada 2006 Temat: Studia i praca w krajach UE Miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie Lekcja europejska - 30 listopada 2006 Temat: Historia i instytucje UE Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie Lekcja europejska - 16 lutego 2007 Temat: "Europejskie Programy Edukacyjne" Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 14 w Krakowie Lekcja europejska - 22 lutego 2007 Temat: "Historia UE" Miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Miechowie Lekcja europejska 16 marca 2007 Temat: :"Instytucje UE", "Traktat Rzymski" Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 14 w Krakowie 15

16 C. Wykłady otwarte. Cykl wykładów otwartych realizowanych w projekcie był skierowany do różnych grup społecznych: przedsiębiorców, młodzieży, samorządowców. Wykłady otwarte odbywały się zarówno w siedzibie MRCIE jak i w terenie. Wybrane wykłady: Narodowa Strategia Spójności na lata lipca 2006 Praca i nauka w krajach UE 24 lipca 2006 Cztery swobody Jednolitego Rynku UE 4 września 2006 Strefa Euro 11 września 2006 Zakładanie firmy w UE 18 września 2006 Narodowa Strategia Spójności na lata września 2006 Cztery swobody Jednolitego Rynku UE 2 października 2006 Rola i zadania Komisji Europejskiej 9 października 2006 Narodowa Strategia Spójności na lata października 2006 Strefa Euro 23 października 2006 Zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE 30 października 2006 Strefa Euro 6 listopada 2006 Cztery swobody Jednolitego Rynku UE 13 listopada 2006 "Instytucje UE" 5 marca 2007 "Programy Operacyjne " 12 marca

17 "Praca i studia w UE" 19 marca 2007 "Europejskie Programy Edukacyjne" 26 marca 2007 "Programy Operacyjne " 2 kwietnia 2007 "Strefa Euro" 16 kwietnia 2007 "Polityka regionalna UE" 23 kwietnia 2007 "Europass" 30 kwietnia 2007 "Fundusze dla sektora edukacji" 14 maja 2007 "Programy operacyjne " 21 maja 2007 "Podejmowanie pracy w krajach UE" 28 maja 2007 "Praca w krajach UE" 4 czerwca 2007 "Staże w instytucjach UE" 11 czerwca 2007 "Narodowa Strategia Spójności na lata " 18 czerwca 2007 "Stypendia dla studentów -Program Erasmus " 25 czerwca 2007 D. Stoiska informacyjno konsultacyjne Wybrane stoiska: VII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dni Przyjaźni 23 lipca 2006 Miejsce: Kęty Agropromocja i 10 września 2006 Miejsce: Nawojowa XII Regionalna Wystawy Targi Płodów Rolnych 15 października 2006 Miejsce: Proszowice 17

18 5. Współpraca ze Stowarzyszeniem AVSI Polska. Nieodpłatne szkolenia dla kobiet Rozpoczynanie działalności gospodarczej i aktywne formy poszukiwania pracy. Program jest realizowany od sierpnia 2006 do marca Szkolenia są częścią "Programu szkoleniowo-integracyjnego dla kobiet i pracodawców" adresowanego do osób poszukujących zatrudnienia oraz pracodawców w ramach działania 1.6 "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet" Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w szkoleniach mogą się zgłaszać kobiety w wieku od 24 lat: 1) posiadające status osoby bezrobotnej poszukujące pracy lub zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą 2) nie posiadające statusu osoby bezrobotnej bierne zawodowo, poszukujące pracy bądź zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą 3) absolwentki. Organizatorzy szkoleń: Stowarzyszenie AVSI Polska, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Federacja Związków Gmin i Powiatów RP. Miejsce realizacji projektu: Biuro FZRGiP RP, ul. Mikołajska 4. W 2006 roku przeszkolono 60 kobiet. 6. Współpraca z Europejską Grupą Doradczą. Projekt Certyfikacji Kompetencji Personelu w obszarze funduszy europejskich MAŁOPOLSKI PEŁNOMOCNIK I MENEDŻER FUNDUSZY EUROPEJSKICH Celem projektu jest rozwój umiejętności I podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz wprowadzenie nowatorskiego podejścia do zagadnienia stałego podnoszenia kompetencji. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie kształcenia kadr zajmujących się funduszami europejskimi, rozwoju zawodowego pracowników I kształcenia ustawicznego w regionie. Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Swoim zasięgiem projekt obejmuje pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz pracowników firm prywatnych, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Kursy przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką funduszy europejskich, zamierzających poszerzyć swoją wiedze, a także osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Kurs Pełnomocnik Funduszy Europejskich Głównym celem kursu Pełnomocnik Funduszy Europejskich (PFE) jest zapoznanie uczestników szkolenia ze źródłami pozyskiwania funduszy na projekty rozwojowe, z zasadami udzielania pomocy oraz zarządzania projektem od momentu napisania wniosku do etapu rozliczenia go i raportowania. Po ukończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu I ubiegają się o uzyskanie tytułu Pełnomocnik Funduszy Europejskich. Kurs Menedżer Funduszy Europejskich Głównym celem kursu Menedżer Funduszy Europejskich (MFE) jest poszerzenie wiedzy Pełnomocników Funduszy Europejskich o kolejne zagadnienia związane z wykonywaniem studiów wykonalności, które jest analizą opłacalności inwestycji oraz zdobycie umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji dla procedur zamówieniowych wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Po 18

19 ukończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu I ubiegają się o uzyskanie tytułu Menedżer Funduszy Europejskich Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych w grupach średnio 14 osobowych, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej. Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależna jednostkę certyfikującą. Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to min.: Potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej, Możliwość dalszego doskonalenia I aktualizacji wiedzy Uznanie na międzynarodowym rynku pracy Szkolenia są organizowane w Krakowie, poza godzinami pracy uczestników. Kurs Pełnomocnik Funduszy Europejskich obejmuje 63 godziny szkoleniowe realizowane w formie 3 zjazdów weekendowych. Kurs Menedżer Funduszy Europejskich obejmuje 45 godzin szkoleniowych w formie 2 zjazdów. Miejsce realizacji projektu: Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Tyniecka 39, Kraków. W 2006 roku przeszkolono 77 osób. 7. Informacja o wydawnictwach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski "Wspólnota Małopolska" pismo Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad i Radnych bezpłatny periodyk Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Tematyka: samorządy i samorządność w Małopolsce, dzieje Małopolski, współpraca międzyregionalna, sprawy ważne dla gmin i powiatów Małopolski. Lipiec Sierpień 2006 Nr 2 (38), Wrzesień 2006 Nr 3 (39), Marzec 2007 Nr 1 (40), Maj 2007 Nr 2 (41) Czerwiec 2007 Nr 3 (42) Papieski Kraków, Papieska Małopolska Jana Pawła II Wielkiego specjalne wydanie albumowe Wspólnoty Małopolskiej wydane w grudniu 2006 r. Bezpieczne drogi w Małopolsce budujemy chodniki i ścieżki rowerowe. Bezpieczna droga do szkoły. pokonferencyjne wydanie książkowe. Wszystkie wydawnictwa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski są bezpłatnie rozprowadzane wśród małopolskich samorządowców. 8. Portal Internetowy SGiPM 15 lutego br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uruchomiło Nową Małopolskę - Informacyjny Portal Internetowy, funkcjonujący pod adresem Powstał on w celu bezpłatnej promocji tych wszystkich, jakże licznych działań służących dynamicznej przebudowie Małopolski, a także ukazaniu innych jeszcze możliwości rozwoju, wynikających z wyjątkowych tu warunków dla przemysłu nowych technologii, walorów turystycznych i napływających środków europejskich. 19

20 Nowa Małopolska chce opisywać te działania, chce pokazywać ludzi energicznych, otwartych, pełnych pomysłów, dla których nasz Region to nadzieja i szansa na dobre miejsce pracy, odpoczynku fizycznego i rozwoju intelektualnego. Na znajduje się Kalendarz Imprez godnych uwagi oraz codziennie aktualizowana informacja o bieżących, regionalnych wydarzeniach. Wyróżnikiem portalu są jego cztery działy główne: Nowe Technologie, Nowa Energia, Nowy Biznes, Nowi Ludzie. Portal zawiera także informatory, m.in. o małopolskich zabytkach, muzeach, sanktuariach czy atrakcjach turystycznych. Ukazuje sławnych Małopolan, a z wciąż dodawanych notek informacyjnych powstaje Encyklopedia Małopolski. W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania zrelacjonowaliśmy 500 związanych z Małopolską wydarzeń i zaprosiliśmy na ponad 130 ciekawych naszym zdaniem imprez. Zaangażowaliśmy się w promocję wielu ważnych przedsięwzięć, jak np. Pola Nadziei, tworzenie bezpiecznych dróg w Małopolsce, Lokal bez papierosa, Kocham Nasze Miasto, czy tworzenie bulwaru Pamięci Lotników Alianckich. Portal Nowa Małopolska tworzony jest we współpracy z Gazetą Krakowską. Dlatego przeczytać w nim możecie Państwo najciekawsze naszym zdaniem artykuły, publikowane na jej łamach. W ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania, nawiązaliśmy już współpracę z wieloma samorządami i organizacjami. Chcemy ten nowy projekt realizować razem z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi zawodowymi, lokalnymi mediami oraz wszystkimi środowiskami i osobami, którym bliska jest nowoczesna NOWA MAŁOPOLSKA. Prosimy Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, Przewodniczących Rad o zgłaszanie rzeczników prasowych, redaktorów, osób odpowiedzialnych za PR i innych osób zainteresowanych współpracą z portalem. Prosimy o przesyłanie na wszystkich ważnych Państwa zdaniem informacji z życia Waszych lokalnych Środowisk. Sukces Nowej Małopolski to także lepsza promocja zarówno Państwa jak i organizowanych przez Was przedsięwzięć! Koordynatorem nowego projektu SGiPM Nowa Małopolska jest Stefan Niedźwieński. 9. Prawo do zaciągania zobowiązań finansowych mają Członkowie Zarządu: Jan Gładki, Wiesław Misztal, Janusz Sepioł. Nadzór nad działalnością finansową sprawował w minionym roku oraz w trakcie całej kadencji Wiesław Misztal Członek Zarządu, Dyrektor Biura Stowarzyszenia oraz Jan Gładki, Skarbnik. Za Zarząd: Wiesław Misztal Kazimierz Barczyk Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH

MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH Kraków walczy ze smogiem Krakowskie Wodociągi Dobra woda prosto z kranu Nr 1/2014 listopad 2013/ styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Jeden z najwybitniejszych

Jeden z najwybitniejszych 2 LUDZIE Prof. Kazimierz Braun Uczony związany z miastem TARNÓW. PL Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych, reżyser, dramatopisarz, dyrektor wielu scen

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon W SKRÓCIE Fot. Archiwum SPR fot. mateusz miszon Nie biorę! 21 grudnia w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy ul. Brackiej wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Plan Ferii w filiach dostępny na stronie 21

Plan Ferii w filiach dostępny na stronie 21 Plan Ferii w filiach dostępny na stronie 21 Wydarzenia Nr 1 (208) - styczeń 2013 3 Kolbuszowa w Złotej Setce Gmin Podkarpacia Po raz szósty Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, we współpracy z Gazetą

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW NOTKI BIOGRAFICZNE Trudno ocenić jednoznacznie mijający 2013 rok. Dane statystyczne w zakresie pkb wskazują systematyczny wzrost gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo