Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie z działalności SGiPM za okres od lipca 2006 roku do lipca 2007 roku. Zarząd SGiPM realizował zadania statutowe polegające m.in. na: upowszechnianiu idei samorządności lokalnej, zajmowaniu stanowisk w sprawach publicznych, ochronie interesów członków Stowarzyszenia, koordynacji współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzającego do podtrzymywania wspólnych tradycji historycznych, kulturowych i gospodarczych Małopolski, podejmowaniu działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Małopolski, prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowaniu działań w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej, wspieraniu rozwoju turystyki i moderowaniu działań z zakresu regionalnych przedsięwzięć turystycznych, inicjowaniu działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej. Zgodnie z 5 Statutu Stowarzyszenie realizowało swoje cele w szczególności poprzez promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, organizowanie działalności szkoleniowej, współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, innymi organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki i stowarzyszenia), przyznawanie corocznie dwóm osobom Tytułu Małopolanina Roku urodzonym, mieszkającym lub pracującym w Małopolsce oraz innym, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra ziem historycznej Małopolski, a także przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia, nadto organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze Wschodu. Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje przy pomocy Biura SGiPM. Dyrektorem Biura jest Wiesław Misztal, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa ub. kadencji, a Wicedyrektorem Bartosz Lipszyc. Pracami sekretariatu kieruje Teresa Woźnica. Stałymi współpracownikami biura są także studenci: Sebastian Jeżowski i Robert Banaś. Ze Stowarzyszeniem współpracuje Biuro Doradców Podatkowych UNTAXA zapewniające obsługę księgową. Społecznie Redaktorem Naczelnym Wspólnoty Małopolskiej jest Wojciech Stańczyk. Przewodniczący, Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działają społecznie. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski IV kadencji Wybrany na XVI Walnym Zgromadzeniu Członków SGiPM dnia 23 czerwca 2003 roku. Dnia 4 lipca 2003 roku ukonstytuował się Zarząd, a 7 lipca 2003 roku Komisja Rewizyjna SGiPM. 1

2 Przewodniczący Zarządu: Kazimierz Barczyk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Zarządu: Janusz Sepioł I Wiceprzewodniczący, Marszałek Województwa Małopolskiego Mieczysław Bień Prezydent Tarnowa, Robert Choma Prezydent Przemyśla (woj. podkarpackie), Kazimierz Fudala Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego, Grzegorz Wawryka Starosta Brzeski, Członkowie Zarządu: Marek Fryźlewicz Jan Gładki Zofia Bukowiec Marian Cycoń Henryk Juszczyk Robert Kliś Leszek Konarski Stanisław Kotarba Wiesław Misztal Witold Morawiec Czesław Orliński Adam Samborski Andrzej Saternus Paweł Zorski Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Kazimiera Augustyn Członkowie: Jerzy Augustyniak Kazimierz Olearczyk Zofia Oszacka Stanisław Pankiewicz Czesława Rzadkosz Jerzy Szczygieł Sekretarz Zarządu, Burmistrz Nowego Targu, Skarbnik, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sędziszowa (woj. świętokrzyskie), Radna Laskowej, Burmistrz Starego Sącza, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żywca (woj. śląskie), Starosta Olkuski, Radny Wadowic, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Wójt Olesna, Radny Szczekocin (woj. śląskie), Wójt Racławic, Burmistrz Chełmka, Radny Miasta Krakowa, Członek Rady Sołeckiej w Sechnej, Przewodniczący Rady Miasta Zatora, Sekretarz Komisji, Wójt Gminy Bolesław, Wójt Gminy Lanckorona, Wójt Gminy Jasło, Wójt Gminy Łukowica, Burmistrz Łańcuta, Komisje Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Komisja Edukacji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja Gospodarki Komunalnej 2

3 1.Sprawy organizacyjne SGiPM Stowarzyszenie stale współpracuje z gminami z obszaru historycznej Małopolski (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, część śląskiego i lubelskiego). 2.Współpraca z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi Istotną rolę w działalności SGiPM odgrywa współpraca ze stowarzyszeniami oraz związkami gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samorządowej zrzeszającej swoim działaniem ok jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, skupionych w 20 związkach regionalnych. Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk od dziesięciu lat pełni funkcję Przewodniczącego Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Siedzibą Federacji jest Kraków, a biuro FZRGiP RP znajduje się przy ul. Mikołajskiej 4, na Małym Rynku w Krakowie. We współpracy z Federacją Stowarzyszenie współorganizowało konferencje, spotkania, kongresy o charakterze ogólnopolskim. Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP powołało 6 lat temu agendę ds. integracji z Unią Europejską, jaką jest Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, które uzyskało status oficjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim. Dyrektorem Centrum jest Maciej Korkuć. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadziło od maja 2005 do grudnia 2006 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Kraków, który był oficjalnym przedstawicielstwem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za informację w województwie małopolskim. Managerem ED Kraków był Maciej Korkuć, konsultantami Agnieszka Matuszyńska i Bartosz Lipszyc. Obecnie działalność Punktu jest kontynuowana i finansowana ze środków własnych SGiPM oraz FRZGiP RP. W najbliższym czasie Stowarzyszenie będzie aplikować o przyznanie kolejnych środków z Komisji Europejskiej. Stowarzyszenie współpatronuje założeniu i działalności jedynego w świecie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, którego organizatorami są samorządy Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Zgodnie ze Statutem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie jedno miejsce w Radzie Muzeum przypada przedstawicielowi SGiPM. Kazimierz Barczyk społecznie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej. Przewodniczący SGiPM w ubiegłym roku został wybrany przez Sejm RP Wiceprezesem Trybunału Stanu, jest także Członkiem Rady Patronów Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się". 3. Konferencje, uroczystości, imprezy charytatywne. 25 lipca 3 sierpnia 2006 VII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2006 Tradycyjnie każdego roku w lecie Stowarzyszenie organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu. W roku ubiegłym już po raz szósty 3

4 gościliśmy w Krakowie ponad 110 młodych Polaków z Ukrainy, Białorusi, Królewca i Bukowiny Rumuńskiej. Akcją jak co roku objęto najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język. W ramach pobytu w formie lekcji żywej historii dzieci zwiedzały Kraków (Wawel, Kazimierz), Częstochowę (wizyta połączona z Mszą Świętą w intencji dzieci) i Wieliczkę. Ponadto zapewniono szereg rozrywek: dzieci dwukrotnie przebywały w Parku Wodnym, były w krakowskim ZOO i Cinema City. Akcja corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa, Kazimierza Barczyka Przewodniczącego SGiPM. Akcja została przeprowadzona przy wsparciu Kancelarii Senatu RP oraz Urzędu Miasta Krakowa. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Wiesław Misztal, a koordynatorem Bartosz Lipszyc Wicedyrektor Biura SGiPM. 25 lipca 2006 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się uroczyste powitanie ponad 110 dzieci przez: Bp Józefa Guzdka Biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, Kazimierza Barczyka Przewodniczącego Komitetu Honorowego Akcji, Ryszarda Legutko Wicemarszałek Senatu RP, Wiesława Misztala Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Akcji, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Powitanie odbyło się z udziałem TVP3, mediów, sponsorów. Tradycyjnie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe zdjęcie. 7 września 2006 r. W siedzibie SGiPM gościła Pani Andżelika Borys - Prezes Związku Polaków na Białorusi. Spotkanie to było m.in. okazją do przekazania w imieniu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przez Kazimierza Barczyka sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na działalność środowisk polskich na Białorusi. 8 i 26 września 2006 r. Seminarium Informacyjne Małopolski Pełnomocnik i Menedżer Funduszy Europejskich. Wystąpienia: Andrzej Martynuska -Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, dr Maciej Korkuć - Dyrektor Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej Andrzej Tokarski - Prezes Zarządu Europejskiej Grupy Doradczej, Krystyna Lisiecka - Konsultant Zarządu ds. Naukowych i Szkoleń TUV NORD Polska Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 Uczestnicy: 50 osób 16 października 2006 r. Konferencja Papieski Kraków, Papieska Małopolska Jana Pawła II Wielkiego Wystąpienia: J.E. ks. Bp Tadeusz Pieronek, prof. Andrzej Zoll Przewodniczący Rady Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się, prof. Antoni Jackowski Kierownik Zakładu Geografii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. prof. Maciej Ostrowski Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Andrzej Gut Mostowy Poseł na Sejm, Wiceprzewodniczący Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Grażyna Leja 4

5 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Turystyki, Ewa Filipiak Burmistrz Wadowic, dr Mieczysław Pasowicz - Dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 200 osób 19 października 2006 r. V Ogólnopolska Konferencja Bezpieczna gmina, bezpieczny powiat, bezpieczne województwo, bezpieczna droga do szkoły. Wystąpienia: Nadinspektor Ryszard Siewierski I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego, Rafał Rostecki II Wicewojewoda Małopolski, Nadinspektor Zbigniew Stawarz p.o. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Józef Rostworowski Małopolski Kurator Oświaty, Grzegorz Stech Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Wiesław Misztal Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Grzegorz Wawryka Starosta Brzeski. Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 100 osób 23 października 2006 r. Konferencja Ogólnopolska Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach Wystąpienia: Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, dr hab. med. Leszek Brongiel Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Stanisław Helbich Dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, dr Jerzy Friediger Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Paweł Stańczyk Sekretarz Miasta Krakowa Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: ok.100 osób 1 grudnia 2006 r. IV Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich Moja Mała Ojczyzna Stowarzyszeniem GiPM wraz z MRCIE już po raz czwarty zorganizowało Zlot Szkolnych Klubów Europejskich działających w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zlot był okazją do prezentacji dokonań SKE oraz wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów: na najlepszą prezentację multimedialna klubu oraz na najciekawszy album z działalności klubu. Zlot otworzył Kazimierz Barczyk Przewodniczący Stowarzyszenia, a w dalszej kolejności głos zabrali: Bogdan Klich - Deputowany Parlamentu Europejskiego, Józef Rostworowski- Małopolski Kurator Oświaty, Bogusław Sonik Poseł do Parlamentu Europejskiego, Hermine Poppeller Konsul Generalna Republiki Austrii w Krakowie, Anne Hall Konsul Generalna USA w Krakowie, Thomas Gläser Konsul Generalny RFN w Krakowie, Zoltan Nagyivanyi - Konsul Generalny 5

6 Republiki Węgierskiej w Krakowie, Jan Bajger Dyrektor Programowy YMCA Kraków. Podczas Zlotu ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w ramach konkursów dla SKE oraz zaprezentowano działalność wyróżniających się Szkolnych Klubów Europejskich. Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 200 osób 11 grudnia 2006 r. Konferencja Finansowanie inwestycji samorządów w latach Fundusze Europejskie i Partnerstwo Publiczno - Prywatne. Wystąpienia: Grażyna Gęsicka- Minister Rozwoju Regionalnego, Marek Nawara- Marszałek Województwa Małopolskiego, Bogdan Klich- Poseł do Parlamentu Europejskiego Wenanta Anna Rolka- Contract Consulting, Marcin Murawski- Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego Józef Nowak - Wójt Gminy Trzciana, Edward Kozłowski- Przewodniczący Rady Fundacji Europejskiego Instytutu Nieruchomości Miejsce: Sala Obrad RMK, Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3/4 Uczestnicy: ok.150 osób 15 grudnia 2006 r. Konferencja Ogólnopolska Fundusze strukturalne UE dla rozwoju - najlepsze praktyki. Wystąpienia: Andrzej Czerwiński - Poseł na Sejm, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Paweł Klimowicz - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Michał Olszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Jacek Woźniak - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Maria Stankiewicz - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Sławomir Pasierb - Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Beata Kępińska - Polska Akademia Nauk, Laboratorium Geotermalne, Dorota Chwieduk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej PTES-ISES, Anna Grzybek - IBMER/Politechnika Białostocka, Jarosław Kotysa - Redaktor naczelny czasopisma GlobEnergy, Paweł Woźniak - Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Anna Jaskuła - Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités". Miejsce: Sala Obrad RMK, Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3/4 Uczestnicy: ok.120 osób 31 grudnia 2006 / 1 stycznia 2007 Tradycyjnie w salach Pałacu Wielopolskich odbył się XII Małopolski Bal Sylwestrowy na powitanie Nowego Roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Bal był szampańską zabawą i prestiżowym spotkaniem, w którym uczestniczyło ok. 6

7 100 osób. Nowy 2007 Rok w Krakowskim Magistracie powitali przedstawiciele samorządu, nauki, kultury i życia gospodarczego. W trakcie Balu wystąpił z minirecitalem Leszek Wójtowicz bard "Piwnicy pod Baranami", który następnie poprowadził aukcję charytatywną, na której zlicytowano: 1. Serigrafie prof. Jerzego Nowosielskiego dar Fundacji Nowosielskiego wylicytowali: - Andrzej Jakubik - Barbara Juszczyk 2. Utwory Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem, wylicytowali: - Gerard Mikołajczyk - Bogdan Waga 3. Obraz olejny Kazimierza Wilka dar pani Karoliny Witek wylicytował Mariusz Wójcik 4. Dary przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka - "SEMPER FIDELIS. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych" wylicytował Kazimierz Rabsztyn - "Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego, przez Piotra Hiacynta Pruszcza krótko opisane" (Kraków, 1861 r.) wylicytował Łukasz Gibała Dochód z aukcji w kwocie zł zostanie przeznaczony na organizację VIII edycji Akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2007". Po raz ósmy w ramach Akcji tradycyjnie ugościmy latem w Krakowie grupę około 100 dzieci polskich ze Wschodu - z Ukrainy, Białorusi, Królewca i Bukowiny Rumuńskiej. W trakcie Balu odbyła się również tradycyjna kwesta ks. Jana Majewskiego z Królewca, z której dochód w wysokości zł przekazany został polskiej parafii w Królewcu na działalność charytatywną. 12 stycznia 2007 XV Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zorganizowało XVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Ks. Kardynał Franciszek Macharski udzielił błogosławieństwa i złożył życzenia również w imieniu ks. kardynała Stanisława Dziwisza, życzenia także złożyli: Paweł Klimowicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Andrzej Mucha, I Wicewojewoda Małopolski, Andrzej Romanek, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Eurodeputowany Bogdan Klich oraz Zoltan Nagyiványi, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej - Dziekan Korpusu Konsularnego. W spotkaniu również uczestniczyli m.in.: Anna Gręziak - Wiceminister Zdrowia, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Wiceminister Budownictwa, Andrzej Duda - Wiceminister Sprawiedliwości, Bogdan Socha - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Janusz Mikuła - Wiceminister Rozwoju Regionalnego oraz senatorowie: Franciszek Adamczyk i Piotr Boroń. Korpus konsularny reprezentowało ośmiu Konsulów Generalnych: Anne Hall, Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych Ameryki, Thomas Glaser, Konsula Generalny 7

8 Republiki Federalnej Niemiec, Sylvie Burchard, Konsul Generalna Republiki Francji, Hermine Poppeller, Konsul Generalna Republiki Austrii, Michaiło Brodowycz, Konsul Generalny Ukrainy, Ivan Horsky, Konsul Generalny Republiki Słowackiej, Józef Byrtus, Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach oraz Konsulowie Honorowi, m.in.: Wielkiej Brytanii Kazimierz Karasiński, Królestwa Danii Janusz Kahl, Włoch Anna Boczar-Trzeciak, Królestwa Norwegii Marian Mikołajski, Japonii Krzysztof Ingarden. Spotkanie uświetnił Koncert Staropolskich Kolęd i Pastorałek w wykonaniu artystów Krakowskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Jadwigi Leśniak-Jankowskiej i Wacława Jankowskiego. W tradycyjnie uroczystości tradycyjnie ogłoszone zostały nazwiska Laureatów Tytułu Małopolanina Roku 2006: Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Jerzego Stępnia - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Uczestników: 400 osób. 17 lutego 2007 XII Charytatywny Ogólnopolski Bal Samorządowy na Wawelu połączony z wręczeniem Tytułów Małopolanina Roku 2006 oraz Człowieka Roku 2006 Na Zamku Królewskim na Wawelu odbył się XII Ogólnopolski Bal Samorządowy, zorganizowany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. O godzinie nastąpiło uroczyste wręczenie ręcznie zdobionych na pisarze czerpanym Tytułów Człowieka Roku 2006 Ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz Lechowi Kaczyńskiemu, przyznane przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Tytuły Małopolanina Roku 2006 dla Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Jerzego Stępnia, nadane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. W trakcie Balu wystąpiła z minirecitalem Paulina Bisztyga Laureatka Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. O odbyła się aukcja charytatywna, na której zlicytowano: 1. "Świadectwo" dar Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z autografem Autora - nabyte przez Małgorzatę Pazdor. 2. Albumy ze zdjęciami Adama Bujaka Wydawnictwa Biały Kruk pt. "Dziwisz" z autografami Kardynała Stanisława Dziwisza - nabyte przez kilku uczestników aukcji 3. Zdjęcie Kardynała Stanisława Dziwisza nabył P. Stępień 4. Grafikę - dar Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - nabył Witold Grześkowiak z Dresdner Banku w Warszawie 5. Serigrafia prof. Jerzego Nowosielskiego dar Fundacji Nowosielskiego oraz "III Rzeczypospolita w trzydziestu odsłonach" dar Jerzego Stępnia z autografem Autora nabyła rejent Anna Gaweł-Rościszewską 6. Utwory Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem - nabyła Urszula Kania 7. "Starożytnicze wiadomości o Krakowie. Zbiór pism i pamiętników " (Kraków, 1852 r.) oraz "Wykaz ulic, placów, kościołów i domów Miasta Krakowa i Podgórza" (Kraków, 1878 r.) dary przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka - nabyła Liliana Lesiak z Warszawy W trakcie Balu również tradycyjnie sprzedawano kotyliony wykonane przez Annę Jadowską-Barczyk z krakowskiej ASP wraz z kwestą, którą przeprowadził ks. Jan Majewski z polskiej parafii w Królewcu, uzyskując łącznie kwotę 2800 zł. 8

9 Całkowity dochód z aukcji, kwesty i sprzedaży kotylionów w wysokości zł zostanie przeznaczony na pomoc Polakom ze Wschodu. Po raz ósmy celem pomocy będzie akcja "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2007". W ramach akcji corocznie zapraszamy do Krakowa grupę 100 dzieci polskich z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Bukowiny Rumuńskiej. 5 marca 2007 r. Konferencja Szanse i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Małopolsce Wystąpienia: dr Tadeusz Burzyński Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o., Bogdan Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Józef Rostworowski Małopolski Kurator Oświaty, Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Joanna Kica Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urszula Sanak Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Bogdan Dąsal Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, dr Marek Łabaj Prezes Instytutu Turystyki w Krakowie sp. z o.o., Paweł Wolski Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Jan Zając Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Jacek Czepczyk Dyrektor Hotelu Europejskiego w Krakowie, Janina Michalik Dyrektor Karczmy Regionalnej w Krynicy Zdroju. Miejsce: Hotel Europejski, Sala Kossakówka, Kraków, ul. Lubicz 5 Uczestnicy: ok.120 osób 12 marca 2007 r. Konferencja Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2006 Kapituła Konkursowa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski już po raz szósty zorganizowała Konkurs na,,najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce LIDER MAŁOPOLSKI Wybrano 10 przedsięwzięć a specjalne wyróżnienie otrzymała organizacja wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Krakowie i Małopolsce. Laureatami w 2006 roku zostali: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CMUJ w Krakowie-Prokocimiu wraz z zespołem dr hab. Jacka Puchały w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeń za przeprowadzenie skomplikowanych operacji dzieci ciężko oparzonych i rekonstrukcję twarzy dziecka, Regionalny Dworzec Autobusowy sp. z o.o. w Krakowie - za wybudowanie nowoczesnego dworca tworzącego wraz z dworcem PKP w centrum komunikacyjne Krakowa, Krakowski Bank Spółdzielczy za wysoką jakość usług świadczonych regionalnym instytucjom, przedsiębiorcom i mieszkańcom oraz stałe unowocześnianie oferty, Cracovia i Wisła Kraków - w 100-lecie klubów sportowych - za szczególne zasługi na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu, Miasto Stary Sącz oraz Przedsiębiorstwo Kamieniarskie "Wolski" z Mizernej k. Czorsztyna, za prace kamieniarskie przy przebudowie średniowiecznego Rynku w Starym Sączu wraz z przyległymi ulicami, Miasto Bielsko-Biała za dokończenie inwestycji "Nowa Starówka - Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki - I etap, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - za otwarcie Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytutu Politechnicznego i dynamiczny rozwój, 9

10 Sabre Holdings - za dynamiczny rozwój Centrum Rozwoju Oprogramowania Sabre w Krakowie, Miasto Kraków oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie za sfinalizowanie projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie", Miasto Przemyśl oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu za inwestycję "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu". W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, uhonorowaliśmy przedsięwzięcia, które pełnią rolę lokomotyw w naszym regionie. Dlatego wyróżniamy zarówno inwestycje w infrastrukturze, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, edukacji, tożsamości, jakości życia mieszkańców, jak również rozwijające się firmy z Małopolski, ekspansywne, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy. Wyróżnienia wręczali: Kazimierz Barczyk Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Jacek Majchrowski Prezydenta Miasta Krakowa, Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego, Maciej Klima Wojewoda Małopolski. Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Uczestnicy: 120 osób 12 kwietnia 2007 r. Małopolska Konferencja Samorządowa Strefy gospodarcze i parki technologiczne szansą rozwoju Małopolski. Wystąpienia: Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krzysztof Poradzisz Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o., Witold Śmiałek Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Krzysztofiak Prezes Zarządu Małopolskich Parków Przemysłowych sp. z o.o., Edward Nowak b. Wiceminister Gospodarki i b. Wiceprezydent Krakowa, Marcin Pawlak Burmistrz Dobczyc. Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 150 osób 13 kwietnia 2007 r. Seminarium Informacyjne Małopolski Pełnomocnik i Menedżer Funduszy Europejskich. Wystąpienia: Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, dr Maciej Korkuć Dyrektor Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie, Andrzej Tokarski Prezes Zarządu europejskiej Grupy Doradczej, Małgorzata Podawca Kierownik Jednostki Certyfikującej Osoby TUV NORD Polska sp. z o.o. Miejsce: Sala Lea i Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 100 osób 10

11 1 czerwca 2007 r. W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Przewodniczący Kazimierz Barczyk podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy SGiPM a Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się, Gminą Wadowice i Medialine sp. z o.o. przy realizacji projektu historyczno-artystycznego upamiętniającego trzydziestą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża. W ramach projektu zostanie wydany album Jan Paweł II moje wspomnienia. Oprócz tego wydawnictwa powstanie album internetowy Milion historii jednego Człowieka zawierający największy zbiór wspomnień o Janie Pawle II oraz ekspozycja multimedialna. W ramach projektu specjalne zespoły z mobilnymi terminalami odwiedzą ok. 200 miejscowości w całej Polsce. Dotrzemy do każdego zakątka Polski i jego mieszkańców. Kulminacyjnym punktem projektu będzie Wieczór wspomnień 16 października 2008 roku w Krakowie i Wadowicach. Tego dnia nastąpi uroczysta prezentacja albumu Jan Paweł II moje wspomnienia. Patronat na projektem objął Arcybiskup Metropolita Krakowski Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 15 czerwca 2007 r. Konferencja samorządowa Odnawialna Energia. Małe elektrownie wodne i wiatrowe, pompy cieplne i kolektory słoneczne. Wystąpienia: Andrzej Czerwiński Poseł na Sejm RP, Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wiesław Bury Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Maria Stankiewicz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités, Adam Piaśnik Wójt Jerzmanowic, Tadeusz Patalita Wójt Mszany Dolnej. Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4 Uczestnicy: 100 osób 23 lipca 2 sierpnia 2007 VIII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2007 Tradycyjnie każdego roku w lecie Stowarzyszenie organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu (Ukrainy, Białorusi, Królewca) Akcją jak co roku objęto 110 najuboższych dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język. W ramach pobytu w formie lekcji żywej historii dzieci zwiedzały Kraków (Wawel, Kazimierz, Muzeum Czartoryskich, Muzeum Narodowe), Częstochowę (wizyta połączona z Mszą Świętą w intencji dzieci) i Wieliczkę. Ponadto zapewniono szereg rozrywek: dzieci dwukrotnie przebywały w Parku Wodnym, były w krakowskim ZOO i Cinema City. Akcja corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego SGiPM. Akcja została przeprowadzona przy wsparciu Kancelarii Senatu RP oraz Urzędu Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Wiesław Misztal, a koordynatorem Bartosz Lipszyc Wicedyrektor Biura SGiPM. 11

12 24 lipca 2007 w Sali Obrad rady Miasta Krakowa odbyło się uroczyste powitanie dzieci przez: Bp Józefa Guzdka Biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, Kazimierza Barczyka Przewodniczącego Komitetu Honorowego Akcji, Ryszarda Legutko Wicemarszałka Senatu RP, Pawła Klimowicza Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Wiesława Misztala Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Akcji. Powitanie odbyło się z udziałem TVP3, mediów, sponsorów. Tradycyjnie wszystkie dzieci otrzymały upominki i pamiątkowe zdjęcie. Muzeum Armii Krajowej wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski tradycyjnie organizuje otwarte uroczyste spotkania z kombatantami z ok. 200 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 24 lutego w rocznice śmierci patrona Muzeum AK gen. Emila Fieldorfa- Nila, 8 maja w rocznicę zakończenia II wojny Światowej i 27 września w dniu Święta Polskiego Państwa Podziemnego. Udział we wszystkich konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest bezpłatny. 4. Spotkania, Seminaria, Szkolenia we współpracy z Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie i Punktem Informacyjnym EUROPE DIRECT Kraków na Małym Rynku przy ul. Mikołajska 4 Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (MRCIE) w Krakowie utworzone zostało przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Związków Gmin i Powiatów RP w czerwcu 1999 r. Od grudnia 1999 r. ośrodek posiada status Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej - oficjalnego przedstawicielstwa CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim. Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej bezpłatnie udziela informacji na tematy związane z prawnymi, gospodarczymi, politycznymi i społecznymi aspektami integracji europejskiej. Szczególny nacisk kładziony jest na pomoc polskim podmiotom gospodarczym i samorządom w pozyskiwaniu funduszy europejskich, informację na temat dostępnych środków pomocowych i obowiązujących procedur. MRCIE bezpłatnie udostępnia wszystkie materiały i broszury wydawane przez Centrum Informacji Europejskiej, wydawnictwa własne oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Adresatami działalności Centrum są przede wszystkim samorządowcy, przedsiębiorcy z sektora małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, młodzież i studenci oraz rolnicy. Usługi informacyjne i konsultacyjne w przeważającej mierze realizowane są na koszt ośrodka. Centrum organizuje konferencje, szkolenia, spotkania tematyczne, wykłady. W ramach wspierania działań placówek oświatowych podległych samorządom należącym do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w roku 2006 Centrum zorganizowało ponad 120 lekcji europejskich i prelekcji dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. W roku 2006 MRCIE utworzyło ponad 70 stoisk informacyjnych na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez gminy oraz instytucje publiczne na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. W ramach ośrodka działa CZYTELNIA WYDAWNICTW EUROPEJSKICH i 12

13 BIBLIOTEKA PODRĘCZNA, w której dostępne są: - publikacje o Unii Europejskiej, - publikacje o procesie integracji, - teksty dyrektyw wspólnotowych, - teksty traktatów, - dokumenty rządowe związane z procesem integracji z UE, - internetowe bazy danych - baza prawa Unii Europejskiej. Z konsultacji oraz zasobów czytelni i biblioteki MRCIE w 2006 r. skorzystało łącznie 1800 osób. Część szkoleń i warsztatów szkoleniowych organizowanych jest za odpłatnością, pozwalającą pokryć koszty wykładowców, materiałów szkoleniowych, wynajmu sprzętu i sal konferencyjnych. Odbiorcami działań informacyjnych MRCIE w roku 2006 było łącznie ponad 10 tys. osób, z czego większość stanowili mieszkańcy gmin i powiatów należących do związków członkowskich Federacji. MRCIE jest małopolskim koordynatorem Serwisów Regionalnych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Za pośrednictwem MRCIE wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski mogą nieodpłatnie umieszczać w serwisach regionalnych informacje i zaproszenia do udziału w imprezach okolicznościowych o tematyce europejskiej organizowanych przez samorządy i podległe im instytucje w Małopolsce. W maju 2005 roku rozpoczął działalność Małopolski Regionalny Punkt Informacyjny Europe Direct - Kraków dla Województwa Małopolskiego w ramach Sieci informacyjnej Komisji Europejskiej EUROPE DIRECT Information Network. Ideą przewodnią Europe Direct jest stworzenie sieci punktów informacyjnych równomiernie rozmieszczonych w państwie tak, aby każdy obywatel, zarówno mieszkaniec obszarów miejskich jak i wiejskich miał dostęp do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności UE. Obecnie Punkt stara się o ponowną akredytację Komisji Europejskiej. Od 15 lipca 2005 r. w Urzędzie Miasta Krakowa działa Punkt Informacji Europejskiej, który powstał z inicjatywy UMK i SGiPM oraz FRZGiP RP, jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności lokalnej na informacje dotyczące UE, a zwłaszcza pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE. Punkt Informacji Europejskiej obsługuje ekspert MRCIE - pani Barbara Biesiadecka. A. Wybrane szkolenia realizowane wspólnie z Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie r Rozliczanie projektów współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 a Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki r, Dotacje dla gmin w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 13

14 r. Rozliczanie projektów współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 a Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki r. Dotacje dla gmin w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG r. Dotacje na kulturę w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG r. Dotacje dla gmin na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG i listopada 2006 Cykl dwóch dwudniowych szkoleń dla bibliotekarzy woj. małopolskiego Biblioteka w UE źródła informacji europejskiej, współpraca krajowa i międzynarodowa bibliotek, fundusze polskie i zagraniczne dostępne dla bibliotek Szkolenia stanowiły część programu Europa Bliżej Nas finansowanego z dotacji UKIE. Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Jałowcowa Góra w Dobczycach Prowadzący: Bartosz Lipszyc, Renata Augustyn Uczestnicy: 80 osób 2-3 i 9-10 grudnia 2006 Cykl dwóch dwudniowych szkoleń dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich woj. Małopolskiego Przedsiębiorczość Młodzieży zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE, Jednolity Rynek Wewnętrzny UE, fundusze strukturalne na lata Szkolenia stanowiły część programu Europa Bliżej Nas finansowanego z dotacji UKIE. Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Jałowcowa Góra w Dobczycach Prowadzący szkolenia dla nauczycieli: Janusz Żak Prowadzący szkolenia dla uczniów: Bartosz Lipszyc, Olga Glińska Uczestnicy: 40 nauczycieli i 80 uczniów r Finansowanie działań i inwestycji z Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku r. "Jak przygotować wniosek o dotację z Unii Europejskiej - praktyczny przewodnik" B. Program "Lekcje Europejskie" wybrane przykłady W ramach swojej działalności MRCIE i ED Kraków prowadzi bezpłatne lekcje europejskie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka lekcji dotyczy różnorodnych tematów związanych z UE: historii UE, 14

15 instytucji wspólnotowych, programów młodzieżowych, możliwości pracy w krajach Wspólnot, itp. W ramach wspierania działań placówek oświatowych podległych samorządom należącym do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w roku 2006 Centrum zorganizowało ponad 120 lekcji europejskich i prelekcji dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. Wybrane lekcje: Lekcja europejska - 4 października 2006 Temat: Kraje UE Miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 125, Kraków Lekcja europejska - 12 października 2006 Temat: Staże w instytucjach UE Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Bochni Lekcja europejska - 19 października 2006 Temat: Programy edukacyjne dla młodzieży Miejsce: I LO w Trzebini Lekcja europejska - 30 października 2006 Temat: Kraje UE Miejsce: Szkoła Podstawowa w Chełmie Lekcja europejska - 20 listopada 2006 Temat: Programy edukacyjne dla młodzieży Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach Lekcja europejska - 22 listopada 2006 Temat: Programy edukacyjne dla młodzieży Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku Lekcja europejska - 29 listopada 2006 Temat: Studia i praca w krajach UE Miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie Lekcja europejska - 30 listopada 2006 Temat: Historia i instytucje UE Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie Lekcja europejska - 16 lutego 2007 Temat: "Europejskie Programy Edukacyjne" Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 14 w Krakowie Lekcja europejska - 22 lutego 2007 Temat: "Historia UE" Miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Miechowie Lekcja europejska 16 marca 2007 Temat: :"Instytucje UE", "Traktat Rzymski" Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 14 w Krakowie 15

16 C. Wykłady otwarte. Cykl wykładów otwartych realizowanych w projekcie był skierowany do różnych grup społecznych: przedsiębiorców, młodzieży, samorządowców. Wykłady otwarte odbywały się zarówno w siedzibie MRCIE jak i w terenie. Wybrane wykłady: Narodowa Strategia Spójności na lata lipca 2006 Praca i nauka w krajach UE 24 lipca 2006 Cztery swobody Jednolitego Rynku UE 4 września 2006 Strefa Euro 11 września 2006 Zakładanie firmy w UE 18 września 2006 Narodowa Strategia Spójności na lata września 2006 Cztery swobody Jednolitego Rynku UE 2 października 2006 Rola i zadania Komisji Europejskiej 9 października 2006 Narodowa Strategia Spójności na lata października 2006 Strefa Euro 23 października 2006 Zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE 30 października 2006 Strefa Euro 6 listopada 2006 Cztery swobody Jednolitego Rynku UE 13 listopada 2006 "Instytucje UE" 5 marca 2007 "Programy Operacyjne " 12 marca

17 "Praca i studia w UE" 19 marca 2007 "Europejskie Programy Edukacyjne" 26 marca 2007 "Programy Operacyjne " 2 kwietnia 2007 "Strefa Euro" 16 kwietnia 2007 "Polityka regionalna UE" 23 kwietnia 2007 "Europass" 30 kwietnia 2007 "Fundusze dla sektora edukacji" 14 maja 2007 "Programy operacyjne " 21 maja 2007 "Podejmowanie pracy w krajach UE" 28 maja 2007 "Praca w krajach UE" 4 czerwca 2007 "Staże w instytucjach UE" 11 czerwca 2007 "Narodowa Strategia Spójności na lata " 18 czerwca 2007 "Stypendia dla studentów -Program Erasmus " 25 czerwca 2007 D. Stoiska informacyjno konsultacyjne Wybrane stoiska: VII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dni Przyjaźni 23 lipca 2006 Miejsce: Kęty Agropromocja i 10 września 2006 Miejsce: Nawojowa XII Regionalna Wystawy Targi Płodów Rolnych 15 października 2006 Miejsce: Proszowice 17

18 5. Współpraca ze Stowarzyszeniem AVSI Polska. Nieodpłatne szkolenia dla kobiet Rozpoczynanie działalności gospodarczej i aktywne formy poszukiwania pracy. Program jest realizowany od sierpnia 2006 do marca Szkolenia są częścią "Programu szkoleniowo-integracyjnego dla kobiet i pracodawców" adresowanego do osób poszukujących zatrudnienia oraz pracodawców w ramach działania 1.6 "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet" Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w szkoleniach mogą się zgłaszać kobiety w wieku od 24 lat: 1) posiadające status osoby bezrobotnej poszukujące pracy lub zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą 2) nie posiadające statusu osoby bezrobotnej bierne zawodowo, poszukujące pracy bądź zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą 3) absolwentki. Organizatorzy szkoleń: Stowarzyszenie AVSI Polska, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Federacja Związków Gmin i Powiatów RP. Miejsce realizacji projektu: Biuro FZRGiP RP, ul. Mikołajska 4. W 2006 roku przeszkolono 60 kobiet. 6. Współpraca z Europejską Grupą Doradczą. Projekt Certyfikacji Kompetencji Personelu w obszarze funduszy europejskich MAŁOPOLSKI PEŁNOMOCNIK I MENEDŻER FUNDUSZY EUROPEJSKICH Celem projektu jest rozwój umiejętności I podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz wprowadzenie nowatorskiego podejścia do zagadnienia stałego podnoszenia kompetencji. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie kształcenia kadr zajmujących się funduszami europejskimi, rozwoju zawodowego pracowników I kształcenia ustawicznego w regionie. Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Swoim zasięgiem projekt obejmuje pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz pracowników firm prywatnych, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Kursy przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką funduszy europejskich, zamierzających poszerzyć swoją wiedze, a także osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Kurs Pełnomocnik Funduszy Europejskich Głównym celem kursu Pełnomocnik Funduszy Europejskich (PFE) jest zapoznanie uczestników szkolenia ze źródłami pozyskiwania funduszy na projekty rozwojowe, z zasadami udzielania pomocy oraz zarządzania projektem od momentu napisania wniosku do etapu rozliczenia go i raportowania. Po ukończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu I ubiegają się o uzyskanie tytułu Pełnomocnik Funduszy Europejskich. Kurs Menedżer Funduszy Europejskich Głównym celem kursu Menedżer Funduszy Europejskich (MFE) jest poszerzenie wiedzy Pełnomocników Funduszy Europejskich o kolejne zagadnienia związane z wykonywaniem studiów wykonalności, które jest analizą opłacalności inwestycji oraz zdobycie umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji dla procedur zamówieniowych wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Po 18

19 ukończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu I ubiegają się o uzyskanie tytułu Menedżer Funduszy Europejskich Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych w grupach średnio 14 osobowych, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej. Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależna jednostkę certyfikującą. Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to min.: Potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej, Możliwość dalszego doskonalenia I aktualizacji wiedzy Uznanie na międzynarodowym rynku pracy Szkolenia są organizowane w Krakowie, poza godzinami pracy uczestników. Kurs Pełnomocnik Funduszy Europejskich obejmuje 63 godziny szkoleniowe realizowane w formie 3 zjazdów weekendowych. Kurs Menedżer Funduszy Europejskich obejmuje 45 godzin szkoleniowych w formie 2 zjazdów. Miejsce realizacji projektu: Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Tyniecka 39, Kraków. W 2006 roku przeszkolono 77 osób. 7. Informacja o wydawnictwach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski "Wspólnota Małopolska" pismo Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad i Radnych bezpłatny periodyk Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Tematyka: samorządy i samorządność w Małopolsce, dzieje Małopolski, współpraca międzyregionalna, sprawy ważne dla gmin i powiatów Małopolski. Lipiec Sierpień 2006 Nr 2 (38), Wrzesień 2006 Nr 3 (39), Marzec 2007 Nr 1 (40), Maj 2007 Nr 2 (41) Czerwiec 2007 Nr 3 (42) Papieski Kraków, Papieska Małopolska Jana Pawła II Wielkiego specjalne wydanie albumowe Wspólnoty Małopolskiej wydane w grudniu 2006 r. Bezpieczne drogi w Małopolsce budujemy chodniki i ścieżki rowerowe. Bezpieczna droga do szkoły. pokonferencyjne wydanie książkowe. Wszystkie wydawnictwa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski są bezpłatnie rozprowadzane wśród małopolskich samorządowców. 8. Portal Internetowy SGiPM 15 lutego br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uruchomiło Nową Małopolskę - Informacyjny Portal Internetowy, funkcjonujący pod adresem Powstał on w celu bezpłatnej promocji tych wszystkich, jakże licznych działań służących dynamicznej przebudowie Małopolski, a także ukazaniu innych jeszcze możliwości rozwoju, wynikających z wyjątkowych tu warunków dla przemysłu nowych technologii, walorów turystycznych i napływających środków europejskich. 19

20 Nowa Małopolska chce opisywać te działania, chce pokazywać ludzi energicznych, otwartych, pełnych pomysłów, dla których nasz Region to nadzieja i szansa na dobre miejsce pracy, odpoczynku fizycznego i rozwoju intelektualnego. Na znajduje się Kalendarz Imprez godnych uwagi oraz codziennie aktualizowana informacja o bieżących, regionalnych wydarzeniach. Wyróżnikiem portalu są jego cztery działy główne: Nowe Technologie, Nowa Energia, Nowy Biznes, Nowi Ludzie. Portal zawiera także informatory, m.in. o małopolskich zabytkach, muzeach, sanktuariach czy atrakcjach turystycznych. Ukazuje sławnych Małopolan, a z wciąż dodawanych notek informacyjnych powstaje Encyklopedia Małopolski. W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania zrelacjonowaliśmy 500 związanych z Małopolską wydarzeń i zaprosiliśmy na ponad 130 ciekawych naszym zdaniem imprez. Zaangażowaliśmy się w promocję wielu ważnych przedsięwzięć, jak np. Pola Nadziei, tworzenie bezpiecznych dróg w Małopolsce, Lokal bez papierosa, Kocham Nasze Miasto, czy tworzenie bulwaru Pamięci Lotników Alianckich. Portal Nowa Małopolska tworzony jest we współpracy z Gazetą Krakowską. Dlatego przeczytać w nim możecie Państwo najciekawsze naszym zdaniem artykuły, publikowane na jej łamach. W ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania, nawiązaliśmy już współpracę z wieloma samorządami i organizacjami. Chcemy ten nowy projekt realizować razem z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi zawodowymi, lokalnymi mediami oraz wszystkimi środowiskami i osobami, którym bliska jest nowoczesna NOWA MAŁOPOLSKA. Prosimy Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, Przewodniczących Rad o zgłaszanie rzeczników prasowych, redaktorów, osób odpowiedzialnych za PR i innych osób zainteresowanych współpracą z portalem. Prosimy o przesyłanie na wszystkich ważnych Państwa zdaniem informacji z życia Waszych lokalnych Środowisk. Sukces Nowej Małopolski to także lepsza promocja zarówno Państwa jak i organizowanych przez Was przedsięwzięć! Koordynatorem nowego projektu SGiPM Nowa Małopolska jest Stefan Niedźwieński. 9. Prawo do zaciągania zobowiązań finansowych mają Członkowie Zarządu: Jan Gładki, Wiesław Misztal, Janusz Sepioł. Nadzór nad działalnością finansową sprawował w minionym roku oraz w trakcie całej kadencji Wiesław Misztal Członek Zarządu, Dyrektor Biura Stowarzyszenia oraz Jan Gładki, Skarbnik. Za Zarząd: Wiesław Misztal Kazimierz Barczyk Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 20

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ODNAWIALNA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁOPOLSKIE TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH

ENERGIA ODNAWIALNA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁOPOLSKIE TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH ENERGIA ODNAWIALNA TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE MIEJSCOWOŚĆ Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 108 km² a liczba ludności wynosi

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski / KWSTiGM/

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski / KWSTiGM/ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski / KWSTiGM/ Departament Gospodarki i Infrastruktury Komisja Wspólna - KWSTiGM Organ doradczo

Bardziej szczegółowo

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej W ramach małopolskiego programu Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) Zebranie założycielskie Członkowie 1. Stowarzyszenie UTW Andrychów 2. Stowarzyszenie Gliwicki UTW 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Warszawa, 22 listopada 2010 roku Biura

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 TYTUŁ PREZENTACJI Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Program

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Fundusze na finansowanie działalności sportowej

Fundusze na finansowanie działalności sportowej Na co? Kto? Jak? Ile? Na jakich zasadach? Fundusze na finansowanie działalności sportowej Od kogo? Kraków, 29.11.2013 Kiedy? 1 Po pierwsze Fundusze Europejskie POLITYKA SPÓJNOŚCI 2007-2013 2014-2020 środki

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia 2013 Dyplom uznania za zdobycie Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2011/2012. 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, chcąc zmieniać wciąŝ na lepsze wizerunek swojej miejscowości, wytyczyli plan pracy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna

Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna Rys historyczny Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna z siedzibą w Ełku został powołany drogą uchwały z 10 stycznia 2004 r. przez Rady 5 Gmin położonych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy

Regulamin Małopolskiego projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy Regulamin Małopolskiego projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym Kraków, 2014 1 Regulamin Małopolskiego Projektu

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW Krystyna Frąszczak Wiceprezes Zarządu Federacji, Prezes UTW w Tarnobrzegu UTW W POLSCE Aktualnie w kraju jest ponad 350 UTW i zrzeszają

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

MAŁOPOLSKI KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU MAŁOPOLSKI KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Data: 14 czerwca 2014 Godzina: 9:00-16:30 Miejsce: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Zwierzyniecka 1, Kraków RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA*

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy

Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy W dniu 26-27 czerwca w Nowym Sączu odbyła się Konferencja pod Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, której tematem była Interwencja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel. (12) 632-20-98 wew.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel. (12) 632-20-98 wew. Sprawozdanie z konferencji Sieci Małopolskie Euro Info Kraków, 1 marca 2007 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel. (12) 632-20-98 wew.225 e-mail: biznes@wbp.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Dąbrowski Festiwal Kariery Targi Pracy

Dąbrowski Festiwal Kariery Targi Pracy Dąbrowski Festiwal Kariery Targi Pracy 2010-10-21 W dniu 21 października br. w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: W poszukiwaniu rozwiązań systemowych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2009-3-10. Numer aktu 241. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2009-3-10. Numer aktu 241. Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA Nr 241/09 ZARZĄDU WOJEÓWDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zasad pracy i podziału kompetencji dla Członków Zarządu Województwa Małopolskiego Data utworzenia 2009-3-10 Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Rekultywacja terenu przyległego do boiska sportowego w Wólce Grodziskiej Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego projektu

Regulamin Małopolskiego projektu Regulamin Małopolskiego projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym Kraków, 2013 1 Patronat honorowy nad Projektem:

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 15:19:54 Numer KRS: 0000174486

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 15:19:54 Numer KRS: 0000174486 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2014 godz. 15:19:54 Numer KRS: 0000174486 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu SEPZ-II.031.174.2014.SY Regulamin Małopolskiego Konkursu Plastycznego Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski, bohater polskich skrzydeł - oczami dziecka dla uczniów szkól podstawowych I-VI województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo